Rapport om Samfundsansvar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport om Samfundsansvar"

Transkript

1 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Rapport om Samfundsansvar Håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

2 2 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Indhold Indhold 2 Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport 4 Om PBU 4 Udøvelse af samfundsansvar 5 - Aktivt ejerskab og engagement 6 - Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi 11 - Partnerskabsprojekter 13 Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer 14 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering 15

3 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 3 Støtte til Global Compact Udøvelsen af aktivt ejerskab er et vigtigt element i ansvarliggørelsen af dansk lønmodtagerkapital. Og det er PBU s bidrag til en mere bæredygtig omverden. Som aktionær og mindretalsejer i virksomheder er det udfordrende at skabe forbedringer i virksomheders sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Og aktionærerne er da heldigvis ikke alene om at lægge pres på virksomheder og bevæge dem i en mere bæredygtig retning. Der er andre vigtige og indflydelsesrige interessenter, så som fagforeninger, civilsamfundsorganisationer, forbrugere, medier, medarbejdere mm. Fagforeninger og civilsamfundsorganisationer er gode til at identificere og kanalisere lokalsamfundets bekymringer og klager videre til en bredere offentlighed, herunder til investorerne. Herefter er det investorernes opgave at undersøge og berigtige sager, vurdere om de skal belyses yderligere og afgøre, om der er grundlag for at tage sagen op i en fortrolig dialog med virksomhedens ejere og ledere. Der er mange eksempler på, at ikke-bæredygtig virksomhedsadfærd bringes frem i lyset af civilsamfundsorganisationer. Det sker sideløbende med, at investorer som PBU selv overvåger sin investeringsportefølje og i samarbejde med andre pensionsselskaber selvstændigt tager emner op. PBU støtter sig i dette arbejde på FN Global Compact og dets ti principper for beskyttelse af menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og bekæmpelse af korruption. Vi mener, at de ti principper i FN s Global Compact udgør en velegnet målestok for evaluering af de virksomheder, som pædagogernes opsparing er investeret i. Princippernes særlige værdi består i, at de bygger på internationalt anerkendte normer og konventioner og på den måde bygger bro mellem verdensdele med vidt forskelligt udviklingsniveau og socioøkonomiske forudsætninger. PBU vil fortsat aktivt bakke op omkring Global Compact og sikre, at Global Compacts principper er en integreret del af PBU s investeringsvirksomhed. God læsning Venlig hilsen Leif Brask-Rasmussen Adm. direktør

4 4 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om denne rapport PBU er som tværgående pensionskasse og institutionel investor lovmæssigt forpligtet til at redegøre for mål og resultater for samfundsansvar. PBU har valgt at rapportere i form af vores årlige Communication on Progress (CoP) rapport til FN s Global Compact. Rapport om Samfundsansvar 2012 giver et overblik over de fremskridt, som PBU har gjort med at integrere Global Compact s 10 principper i virksomheden. Rapporten dækker perioden januar til december Rapporteringen handler om PBU s investeringsvirksomhed, som udgør det vigtigste forretningsområde i relation til varetagelsen af samfundsansvar. Det er vores ambition at give et retvisende billede af vores påvirkninger af det omgivende samfund og at fortælle åbent om de udfordringer, som vi løbende er konfronteret med i investeringsvirksomheden. Rapporten er et supplement til den løbende rapportering, som bestyrelse og medlemsdelegerede får fra PBU, og som vi deler med PBU s medlemmer på vores hjemmeside. Om PBU Pensionskassen for Børne- og Ungdomspædagoger, PBU, er en arbejdsmarkedspensionskasse for mere end pædagoger, som er dækket af overenskomst mellem BUPL (Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund) og KL (Kommunernes Landsforening). PBU har aktiver for ca. 45 mia. kr. og investerer årligt 2,5 mia. kr. i ny kapital. PBU investerer i primært aktier, obligationer og ejen domme. Kapital forvaltning og sammensætning af investerings porteføljen er lagt ud til eksterne forvaltere i Danmark og i udlandet. Du kan læse mere om PBU s administration og organisation, samt hvordan året er gået i Årsrapport for Pædagogernes Pensionskasse 2012, som findes på vores hjemmeside pbu.dk. PBU har været medlem af FN s Global Compact siden 2007, og Global Compact udgør grundlaget for PBU s varetagelse af sit samfundsansvar, og det er rammen omkring vores investeringsetiske retningslinjer. Denne fremskridtsrapport giver en status over PBU s mål og resultater i implementeringen af Global Compacts 10 principper. Rapporten findes på PBU s hjemmeside pbu.dk og på Global Compact s hjemmeside globalcompact.org

5 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 5 Udøvelse af samfundsansvar Det er PBU s mål at forrente medlemmernes pensionsopsparing bedst muligt og at sikre opsparingens værdi, uden at det sker på bekostning af vores forpligtelser som ansvarlig investor. Vi tror på, at der er en positiv sammenhæng mellem de virksomheder, som driver en fremtidsrettet og bæredygtig forretning og virksomheder, som er i stand til at give et godt afkast. Flere undersøgelser bekræfter denne sammenhæng. Men det kan ikke deraf udledes, om det skyldes, at højnelsen af sociale, etiske og miljømæssige standarder medfører en positiv forskel på afkastet. Eller om det betyder, at virksomheder, der i forvejen gør det godt, også gør det godt i forhold til bæredygtighed. Der påhviler derfor PBU og andre investorer et ansvar for at forbedre bundniveauet for alle virksomheders bæredygtighedsstandarder men samtidig at forbedre best practice, så efternølerne kan lære af de førende virksomheder. PBU overvåger løbende sin investeringsportefølje for at vurdere, om virksomheder bryder lovgivning eller internationale konventioner og for at vurdere hvilke virksomheder, som har et dårligt beredskab til at håndtere udfordringerne på det sociale, etiske og miljømæssige område. I det arbejde har PBU fokus på at påvirke virksomhedernes adfærd og forbedre deres standarder. Rollen som ansvarlig investor betyder, at PBU er forpligtet til at respektere fundamentale menneske rettigheder, rettigheder på arbejdspladsen og beskytte det omgivende miljø og de mennesker, som bor i områder, der er påvirket af virksomheder og andre investeringsaktiviteter, hvor PBU er involveret. Spredningen på små ejerandele i mange investeringsenheder er afspejlet i den måde, som PBU arbejder med sit samfundsansvar: Vi har valgt Global Compact som grundlag for vores relation til eksterne kapitalforvaltere og andre samarbejdspartnere, fordi det udgør et internationalt og universelt grundlag, som opnår stadig større opbakning. Mere end 6000 virksomheder på globalt plan er tilsluttet Global Compact. Vi har valgt at samarbejde med andre pensionskasser for at øge vægten af vores indflydelse og for at gøre vores stemme gældende i forhold til virksomheder. Vi har valgt at fokusere vores aktive ejerskab på aktier i børsnoterede virksomheder og på virksomhedsobligationer.

6 6 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Om Global Compact Global Compact indebærer, at virksomheder støtter og implementerer et sæt kerneværdier på områderne menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljøbeskyttelse og antikorruption. De fire indsatsområder er formuleret i 10 principper, som man kan læse mere om på Global Compact s hjemmeside unglobalcompact.org Aktivt ejerskab og engagement PBU s bestyrelse sikrer sig, at der investeres samfunds ansvarligt. PBU samarbejder med det engelske investeringsselskab F&C Investments (Foreign & Colonial) i dialogen med virksomheder og udøvelsen af PBU s aktive ejerskab. F&C rapporterer til PBU om virksomhedernes overholdelse af menneskerettigheder, arbejdstager rettigheder, miljøbeskyttelse og anti-korruption. Dialog og engagement PBU s mål med aktivt ejerskab og engagement er at nedbringe de investeringsmæssige risici og skærpe selskabernes fokus på social ansvarlighed. I 2012 var F&C Investments i dialog med 299 virksomheder i PBU s portefølje inden for områderne: Miljøbeskyttelse: Miljøledelse, klimaforandring og biodiversitet Sociale forhold: Menneskerettigheder og arbejdsforhold God selskabsledelse: Bestikkelse, korruption, gennemsigtighed og forretningsetik Dialogen har skabt resultater i form af 116 milepæle, hvor PBU kan registrere, at virksomheder har ændret adfærd. Samarbejdet indebærer, at F&C Investments fører dialog med udvalgte virksomheder, der indgår i PBU s aktie- og virksomheds obligationsportefølje. rapporterer til PBU om etiske problemstillinger, verserende sager og fremskridt i dialogen med virksomheder. stemmer på virksomhedernes generalforsamlinger på vegne af PBU.

7 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 7 Dialogen fordelte sig på følgende sektorer 17 pct. Finansiel virksomhed 14 pct. Forbrugsgoder 14 pct. Olie & gas 12 pct. Forbrugerservices 11 pct. Råvarer 10 pct. Industri 8 pct. Sundhed 6 pct. Teknologi 6 pct. Forsyningsvirksomhed 2 pct. Telekommunikation Spredningen på engagementområder var som følger: 22 pct. Bæredygtighedspct. ledelse & rapportering 16 pct. Klimaforandring 16 pct. Økosystemledelse 13 pct. Forretningsetik 13 pct. God selskabsledelse 7 pct. Arbejdsstandarder 5 pct. Menneskerettigheder 5 pct. Miljøledelse 3 pct. Sundhed Stemmeafgivning og samarbejde med andre institutionelle investorer Med beslutningen om at gå i dialog med virksomhederne om etiske, sociale og miljømæssige forhold følger en forpligtelse til at interessere sig for virksomhedernes ledelse og løbende drift. I 2012 har PBU taget aktivt stilling til et stort antal forslag på virksomheders generalforsamlinger. På generalforsamlingerne er der vigtige spørgsmål til diskussion med betydning for virksomhedernes risici og fremtidige evne til at skabe værdi og overskud. I knap 76 pct. af forslagene stemte vi sammen med virksomhedens ledelse og i 24 pct. af forslagene stemte vi imod eller afstod fra at stemme. De vigtigste årsager til at stemme imod ledelsen handlede om valg af direktører og bestyrelsesmedlemmer, honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer og udvidelse af virksomhedens kapital. Endelig er der grund til at fæstne sig ved, at forslag fra aktionærerne udgør 8 pct. af de forslag, hvor PBU stemte imod virksomhedernes ledelse.

8 8 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Strategi for ansvarlige investeringer PBU s tilgang til social ansvarlighed bygger på aktivt ejerskab og engagement. Det er PBU s ambition at være en aktiv, kritisk og konstruktiv partner i de virksomheder, hvori vi investerer. Målet er at udfordre virksomhederne til at opbygge et stærkt redskab for social, etisk og miljømæssig ansvarlighed, der kan håndtere og forebygge ulykker og risici. Desuden er det målet at gøre virksomheder omstillingsparate til fremtidig markedsudvikling, statslig regulering og forventninger fra deres interessenter. Salg af aktier baseret på etiske kriterier og dårlig håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold kan ske som en sidste udvej efter beslutning i PBU s bestyrelse. PBU fremmer åbenhed og gennemsigtighed i vores investeringer, og opdaterer løbende lister over aktieinvesteringer på hjemmesiden. Hovedparten af de spørgsmål, som er til drøftelse på generalforsamlingerne, hører under området god selskabsledelse. Der er dog en stigende tendens til, at forslag falder indenfor sociale, etiske og miljømæssige områder, hvor det typisk er aktionærerne, som fremsætter forslag. Ofte går disse forslag virksomhedernes ledelse imod og skærper dermed den indsats, som aktionærer forventer af virksomhederne. Genvalg af bestyrelsesmedlemmer og honorering af ledelsen anvendes desuden som en alternativ måde at udtrykke tillid eller manglende tillid til ledelsens håndtering af sociale, etiske og miljømæssige forhold. Årsager til at stemme imod ledelsen 57 pct. Direktører & bestyrelser 18 pct. Løn & honorarer 12 pct. Kapital 8 pct. Aktionærforslag 5 pct. Andre PBU har fokus på børsnoterede aktieselskaber og på virksomheder, der udsteder virksomhedsobligationer. PBU s interne arbejdsgruppe for investeringsetik mødes jævnligt for at diskutere udmøntning af den overordnede strategi samt specifikke industri- eller virksomhedsforhold. I det følgende omtaler vi nogle af emner, som har præget diskussionerne i 2012.

9 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 9 Honorering af virksomhedens ledelse Aktionærernes pres på virksomhederne for at dæmpe løn- og bonusbetalinger i kølvandet på finanskrisen er blevet opretholdt. Aktionærerne stiller fortsat krav om, at den fremtidige honorering af direktører og bestyrelsesmedlemmer skal være tættere knyttet til virksomhedens finansielle resultater over en årrække og ikke som det sås før finanskrisen til en stærkt risikovillig og ofte spekulativ satsning på kortsigtede resultater. Desværre er der fortsat mange virksomheder, herunder også banker, hvor krav om at skære ned på eksorbitante bonusser, aktieoptioner og gyldne aftrædelsesordninger ikke er blevet tilstrækkeligt imødekommet. Af samme årsag så vi derfor igen i 2012 et usædvanligt stort antal generalforsamlinger, hvor aktionærer, herunder PBU, stemte imod genvalg af bestyrelsesmedlemmer. Der er en tydelig tendens til, at aktionærerne gør brug af deres vejledende stemme om niveauet for og sammensætningen af honorarer. Mange virksomheder indfører den vejledende stemme frivilligt, og i lande som USA og England er det gjort til et krav til alle børsnoterede virksomheder. Fabrikssikkerhed og arbejdsmiljø I løbet af 2012 har der været fornyet fokus på dårlig brandsikkerhed og dårligt arbejdsmiljø på fabrikker i produktionscentre i udviklingslandene. Navnlig tekstilindustrien i Bangladesh, som er verdens næststørste eksportør af tekstiler efter Kina, har haft flere fabriksbrande som følge af utilstrækkelig brandsikkerhed. Helt galt gik det, da 116 ansatte på en tekstilfabrik indebrændte. Fabrikken leverer tekstiler til kendte vestlige mærkevareproducenter. Tekstilindustrien i Bangladesh er desuden ofte i centrum for kritik, fordi arbejdslønningerne er lave og arbejdsmiljøet er kritisabelt, hvilket fører til hyppige og voldelige arbejdskonflikter. Anklagen rettes imod de store vestlige producenter af mærker, som er velkendte for forbrugerne i USA og Europa. Kritikerne kræver, at producenterne skal betale for at forbedre arbejdsmiljøstandarderne, hvilket de hidtil har modsat sig med henvisning til, at det er statens ansvar at føre tilsyn og sikre, at Bangladesh lovgivning overholdes. I manglen på statslig kontrol gennemfører de vestlige producenter egne fabriksinspektioner, men den samlede indsats er utilstrækkelig. PBU er optaget af, at tekstilproducenterne i dialog med Bangladesh regering øger mindstelønnen og tager fælles ansvar for at investere i arbejdsmiljø- og brandsikkerhed. Skifergas I rapporten for 2011 omtaltes, hvordan nye forekomster af olie og gas udvindes i områder og under forhold, som gør det dyrere og teknisk mere krævende at hive ressourcerne op. Samtidig indebærer de ukonventionelle udvindinger i dybhavsområder, i arktiske områder, oliesand, skifergas og skiferolie, at de sociale og miljømæssige belastninger er større end ved konventionel udvinding. Navnlig udvindingen af skifergas har været meget omdiskuteret i Høje priser på energi har gjort det fordelagtigt at udvinde store forekomster af skifergas. Særligt i USA er der en voldsom vækst i udvindingen af skifergas. Gassen ligger i skiferformationer langt nede i undergrunden, og det kræver en kombination af stort vandtryk, sand og kemikalier at udvinde den. De miljømæssige

10 10 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP omkostninger kan være betydelige, hvis ikke det gøres forsvarligt. Boringer i USA har ført til mange naboklager og både nationale og lokale retssager. Denne usikkerhed har ført til indførelse af moratorier imod nye boringer i fx Frankrig og Bulgarien og til krav om øget regulering fra myndighederne. Også i Danmark er der to steder i landet sat forsøg i gang for at afprøve udvindingsmulighederne. USA er den største producent af skifergas med en forventet vækst i den indenlandske produktion på 14 pct. til en forventet produktion, der udgør 45 pct. i Det amerikanske energiagentur EIA vurderer, at reserverne på verdensplan udgør 6,6 billioner m³, hvilket udgør en vækst i de totale gasressourcer på over 40 pct. Det er på mange måder lovende som erstatning for kul og, påstås det, en markant energikilde, der kan bidrage til overgangen til mindre CO² intensive energikilder, men det er også en potentielt både socialt og miljømæssigt risikabel industri. F&C Investments gennemfører på vegne af PBU og andre pensionskasser en løbende dialog med de mange olieog gasselskaber, der er involveret. I dialogen lægges der vægt på at udvikle bedst mulig praksis og at vurdere de samlede miljømæssige omkostninger, der tager højde for øgede omkostninger ved efterlevelse af reguleringen. Målet for PBU er, at udvindingen samlet set skal være både økonomisk rentabel og bæredygtig. Elektronikindustriens leverandøransvar Den kritiske dialog med virksomheder er ofte en langvarig proces. Det illustreres af vedvarende rapporter om dårlige arbejdsforhold hos elektronikgiganten Apple s hovedleverandør i Kina virksomheden Foxconn der samler de populære Apple-elektronikprodukter Ipad og Iphone. Foxconn ejet af taiwanesiske Hon Hai Precision Industry er Apples største leverandør og samtidig Kinas største private arbejdsgiver med 1,2 mio. ansatte fordelt på 22 produktions steder i Kina. Den største fabrik ligger i Shenzhen og beskæftiger over ansatte i alderen typisk mellem år. Mange af de ansatte bor og lever på fabriksområdet. Foxconn er verdens største elektronikproducent og samler anslået 40 pct. af alle smartphones, computere og anden forbrugerelektronik. Udover Apple er store kunder Nokia, Hewlett Packard og Motorola. Apple og Foxconn har traditionelt set været tillukkede virksomheder, der ikke har delt information om arbejdsmiljø med omverdenen. F&C har af flere omgange på vegne af blandt andre PBU stemt imod ledelsen i Foxconn s moderselskab Hon Hai og haft adskillige møder med Apples ansvarlige for leverandørstyring og presset på for at opnå større indsigt i arbejdsmiljøforholdene på Apple s leverandørfabrikker. Resultaterne af dialogen har været blandede. På den positive front har Apple som følge af pres fra omverdenen, herunder F&C: Forbedret sin rapportering Tilladt uafhængige kontroller af fabriksforhold hos leverandører Støttet leverandørers lønforbedringer

11 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 11 Billedet er fra et af de solcellepark-projekter i Sydeuropa, hvor PBU deltager. Trods fremskridt i åbenheden er der grund til at fortsætte den kritiske dialog, og virksomheden vil indgå på listen over prioriterede virksomheder i Apple er ikke alene om at blive kritiseret. Kritikken går igen i forhold til mange andre af de store elektronik- og IT-producenter, som har leverandørfabrikker i Kina, Sydkorea, Malaysia, Taiwan mm. Statsobligationer I 2012 blev der rejst tvivl, om hvorvidt investorer ved at investere i statsobligationer uden medvidende og uden forsæt bidrager til krænkelse af friheds- og menneskerettigheder i lande, hvor der kan siges at være undertrykkende og autoritære regimer. Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi Investeringer i bæredygtig energi og renere teknologi udgør et vigtigt supplement til PBU s investeringer. Det fylder omkring 2 pct. af vores samlede investeringer, og det er et område, hvor PBU forventer fornuftige afkast, og som følge deraf kan vokse i omfang. Investeringerne bidrager til en bedre udnyttelse af eksisterende energikilder, udvikling af nye renere teknologier og udvikling af vedvarende energikilder såsom solenergi og vindenergi. Usikkerheden opstår, fordi regeringerne i de pågældende lande har råderetten over anvendelsen af de lån som de får i kraft af udenlandske investorers køb af statsobligationer og fordi det er svært at spore brugen af pengene, der kan være med til at understøtte korrupte og undertrykkende regimer. Det har givet anledning til drøftelser i den danske pensionsbranche og til indgåelse af en aftale med regeringen om større åbenhed i investeringer i kontroversielle lande. PBU diskuterer aktuelt håndteringen med vores forvaltere og vil ved udformning af vores etiske retningslinjer lytte til den vejledning, som Rådet for Samfundsansvar er blevet bedt om at udarbejde af Erhvervs- og Vækstministeren.

12 12 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP eksempel Atomkraft efter Fukushima-ulykken En 14 meter høj tsunami ramte 11. marts 2011 Japans kyst og slog et af landets store atomkraftværker ud med en regulær kernenedsmeltning og massivt radioaktivt udslip til følge. I forbindelse med det udløsende jordskælv blev tre reaktorer lukket ned af en kombination af manglende strøm til generatorer og nødgeneratorer og dermed nedbrud af alle kølesystemer. Undersøgelsen efter ulykken viste, at den blev udløst af en naturkatastrofe, men reelt forårsaget af mangeårig menneskeskabt og bevidst forsømmelse i tillæg til mangelfuldt statsligt opsyn mennesker måtte evakueres i en radius af 20 km. fra Fukushima. To år efter har hovedparten ikke kunnet vende hjem som følge af den radioaktive forurening, og myndighederne forventer, at så mange som 30 pct. ikke vil kunne vende hjem selv efter fem år. PBU har ikke haft aktier i TEPCO, der ejer Fukushimaværket. Ulykken har imidlertid bredere konsekvenser for atomkraftindustrien på verdensplan og dermed for investorer som PBU. Efter Fukushima har myndighederne i atomkraftproducerende lande taget fremtiden for atomkraft op til revision. Tyskland har annonceret udfasning af atomkraft i 2022, Italien har ved folkeafstemning med 94 pct. for besluttet ikke at genoptage atomkraft. Kina har forsinket godkendelsen af nye anlæg, og Frankrigs nye præsident foreslår en reduktion af bidraget fra atomkraft til Frankrigs energimix, og fremtiden for atomkraft er meget omdiskuteret i Japan. Det stiller med andre ord afgørende spørgsmålstegn ved, om atomkraft i fremtiden vil være en god investering, da der er klar forventning om skærpede sikkerhedskrav og krav til yderligere sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med renovering af eksisterende anlæg samt til nye anlæg. F&C har i kølvandet på Fukushima-ulykken spurgt de 30 største producenter af atomkraft om deres sikkerhedsudstyr, sikkerhedsprocedurer, eventuelle svagheder i oprindelig konstruktion, muligheden for samtidig svigt i flere reaktorenheder, bestyrelsestilsyn, standarder for information til offentligheden m.v. Undersøgelsen er ledsaget af besøg hos EDF (Electricité de France, verdens største operatør af atomkraftværker), og F&C har videre planer om at følge op med specifikke råd til virksomhederne om bestyrelsens uafhængighed og bestyrelsens tilsyn med nuklear sikkerhed.

13 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 13 Partnerskabsprojekter PBU er involveret i partnerskabsprojekter med nationale og internationale udviklingsinstitutioner, hvor det bredere sigte udover at skabe gode investeringsafkast er at bidrage til forbedring af erhvervsstrukturen og til reduktion af fattigdom og skabelse af vækst og udvikling. En stor del af dette engagement ligger i de nye vækstlande, såkaldte emerging markets og lande, der står på spring til at blive vækstlande, også kaldet frontier markets. Siden 2007 har PBU været en del af en investeringsfond målrettet små- og mellemstore unoterede virksomheder i Vietnam og Egypten. Fonden blev oprettet i samarbejde med Udenrigsministeriet (Danida) og andre danske pensionsselskaber og med teknisk assistance til at udvikle social ansvarlighed i virksomhederne. Fonden har siden fået følgeskab af to yderligere fonde, som begge er etableret uden medvirken fra Danida. I 2012 har PBU øget sit investeringsmæssige engagement i nye vækstlande og i frontier markedets. PBU anvender de muligheder, der ligger i samarbejde med statslige investerings- og udviklingsaktører, når det passer ind i PBU s investeringsstrategi. PBU samarbejder med den statslige udviklingsbank IFU (Investeringsfonden for Udviklingslande) i IFU Investment Partners, som skal tilføre kapital til projekter med deltagelse af IFU og danske virksomheder. De enkelte projekter skal leve op til IFU s retningslinjer for social og miljømæssig ansvarlighed, og IFU er som PBU tilsluttet Global Compact. Derudover har PBU sammen med andre danske pensionsselskaber og den danske teknologivirksomhed Haldor Topsøe A/S etableret en fond, der skal finansiere kunstgødningsfabrikker. Investeringerne vil hovedsageligt blive foretaget i udviklingslande, hvor der i fremtiden forventes et stærkt stigende behov for kunstgødning. Fx er landbrugets adgang til gødning afgørende for, at verden kan brødføde sin befolkning, og efterspørgslen efter gødning ventes at stige væsentligt som følge af tørke og befolkningstilvækst. Anlæggene vil anvende naturgas, som ellers bare vil blive brændt af til ingen nytte. Dermed er projekterne med til at bekæmpe et stort forureningsproblem. I Danish Microfinance Partners er PBU gået sammen med IFU og andre partnere om udvikling af mikro finansinstitutter i Indien, Østafrika og Sydamerika. PBU indskyder egenkapital og lånekapital i lovende mikrofinansinstitutter. Filosofien bag mikrofinans er at formidle små lån til private småentreprenører, som ofte er meget fattige mennesker, der ellers ikke har adgang til finansiering. Investeringssamarbejdet med Haldor Topsøe A/S passer godt ind i PBU's investeringsstrategi, og det er vores forventning, at de kommende års gødningsprojekter vil resultere i et fornuftigt afkast til pædagogerne, siger PBU's investeringsdirektør Morten Schou.

14 14 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Kommunikation med bestyrelse, delegerede og medlemmer Bestyrelse og delegerede modtager hvert kvartal en status over PBU s implementering af samfundsansvar i investeringerne. Rapporteringen indeholder hovedemner fra dialogen med virksomheder i PBU s investeringsportefølje og de opnåede milepæle. PBU kommunikerer løbende via sin delegeretblog om etiske spørgsmål og hvordan, vi lever op til ansvaret som ansvarlig investor. Emner med særlig interesse for de delegerede gøres desuden til genstand for diskussion på delegeretmøder. I PBU s folder Investering med omtanke får du en introduktion til vores investeringsetiske grundlag og hvordan, vi arbejder med samfundsansvar i investeringerne. Du kan også læse om de etiske udfordringer, som investorer som PBU står over for i den globale økonomi og få et indblik i konkrete eksempler på resultater i dialogen med virksomheder om at forbedre deres sociale, etiske og miljømæssige adfærd. Folderen kan hentes eller bestilles på pbu.dk. an du se en videopræsentation om de med ansvarlige investeringer. Du kan læse mere om PBU s håndtering af social, etisk og miljømæssig ansvarlighed i investeringerne på vores hjemmeside: Investering med omtanke Investering med omtanke understøttes af Windows Media Player, Windows 7, Windows XP eller Mac OS X Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard 3, 2900 Hellerup Telefon omslag.indd 1 22/11/

15 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP 15 Netværk om bæredygtighed og ansvarlig investering PBU deltager aktivt i netværk, der fokuserer på investorers og virksomheders samfundsansvar. Vi anser det for helt centralt at dele viden og erfaringer. Det Nordiske Global Compact Netværk er et regionalt netværk under FN Global Compact. Formålet med det regionale netværk er at fremme Global Compact. tilvejebringe et forum for erfaringsudveksling for nordiske Global Compact medlemmer. demonstrere god praksis. inspirere og assistere med implementeringen af Global Compact s 10 principper. Der er omkring 150 medlemmer af det nordiske netværk. Dansif Danish Social Investment Forum er et netværksforum for professionelle investorer, råd givnings virksomheder og andre, der beskæftiger sig med ansvarlige investeringer i Danmark. Dansif blev etableret i 2008 med PBU som en af stifterne. PBU er aktiv i arrangementsudvalget. I 2012 har Dansif haft medlemsaktiviteter inden for følgende emner: Investering i Afrika muligheder og udfordringer Nye tendenser i de forventninger institutionelle investorer stilles overfor Internationale sanktioner og deres betydning for investorer PBU deltog derudover i Dansifs årlige undersøgelse af ansvarlige investeringer blandt de 50 største institutionelle investorer i Danmark. Rapporten konkluderede blandt andet, at 86 pct. af de 50 største investorer i Danmark repræsenterende 98 pct. af kapitalen under forvaltning har en politik for ansvarlige investeringer. Dette faktum illustrerer, at ansvarlige investeringer er blevet bredt accepteret blandt danske institutionelle investorer i de senere år.

16 16 Rapport om Samfundsansvar 2012 FN Global Compact CoP Pædagogernes Pensionskasse Tuborg Boulevard Hellerup Telefon pbu.dk

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne

Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne Rapport om Samfundsansvar 2011 FN Global Compact CoP 1 Rapport om Samfundsansvar 2011 Rapport til FN Global Compact om PBU s håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Rapport

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar

Rapport om Samfundsansvar Rapport om Samfundsansvar 2013 FN Global Compact CoP 1 2013 Rapport om Samfundsansvar Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer 2 Rapport om Samfundsansvar 2013 FN Global Compact CoP

Læs mere

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model

Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Bilag 1: Beskrivelse af den skandinaviske model Nedenstående er en oversigt over kerneelementerne i et typisk set-up for ansvarlige investeringer. Grundelementerne i det man i branchen kalder den skandinaviske

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Ansvarlige investeringer 1 Communication on Progress 2010 UN Global Compact Ansvarlige investeringer Rapport til FN Global Compact om PBUs håndtering af sociale etiske og miljømæssige forhold i investeringerne 2 Communication

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Uddrag af artikel trykt i Corporate Social Responsibility. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer

Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1. Rapport om Samfundsansvar. Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP 1 2014 Rapport om Samfundsansvar Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer 2 Rapport om Samfundsansvar 2014 FN Global Compact CoP

Læs mere

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013.

Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Ansvarlighed i praksis 31. marts 2014 ENA Rapportering om indsats og resultater af ansvarlig investeringspraksis i 2013. Indhold 1. Politik og rapportering... 1 2. LD udtrådte

Læs mere

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer

Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer Retningslinjer for Aarhus Kommunes aktive ejerskab og ansvarlige investeringer 1. Overordnet politik 1.1. Aarhus Kommunes byråd har den 22. februar 2017 vedtaget en ny politik for aktivt ejerskab og ansvarlige

Læs mere

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet

CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet CSR en styrke for danske virksomheder i udlandet Innovation X Carole Welton Kaagaard CSR Adviser IFU IFU Investeringsfonden for udviklingslande IFU er en selvejende statslig fond etableret i 1967 Invester

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2012

Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Redegørelse om samfundsansvar 2012 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik

Bilag 6. Ansvarlig investeringspolitik Bilag 6 Ansvarlig investeringspolitik Indhold 1. Indledning... 3 2. Begreber... 3 3. Retningslinjer for ansvarlige investeringer... 4 4. Ledelse og rapportering... 6 2 1. Indledning Stiftsmidlerne er den

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer:

I 1997 tydeliggjorde Finanstilsynet i et notat til branchen sin fortolkning af de gældende regler for pensionsselskabernes investeringer: 8. januar 2014 SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Vejledning om Ansvarlige Investeringer

Vejledning om Ansvarlige Investeringer Vejledning om Ansvarlige Investeringer 1 Baggrund og formål Den danske stat har tilsluttet sig OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder. Den danske stat har dermed forpligtet sig til at udbrede

Læs mere

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder Bedre adgang til risikovillig kapital til iværksættere og små og mellemstore virksomheder 1. Baggrund Iværksættere og små og mellemstore virksomheder er centrale for, at vi igen får skabt vækst og nye

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien?

Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? Hvordan arbejder DIP/JØP med klimahensyn i investeringsstrategien? v/adm. direktør Torben Visholm 14. marts 2016 1 Temperaturstigninger Jordkloden bliver varmere Temperaturerne stiger i takt med øget koncentration

Læs mere

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact

COMMUNICATION ON PROGRESS. FN Global Compact COMMUNICATION ON PROGRESS FN Global Compact Rapport 2013 for D-S Sikkerhedsudstyr A/S Beskyttelse gennem viden og samarbejde Igennem snart tres år har D-S Sikkerhedsudstyr A/S, som totalleverandør af personlige

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I GLOBALE VÆRDIKÆDER Anbefalinger om samfundsansvar i globale værdikæder Introduktion Danske virksomheder møder et stigende forventningspres på området for samfundsansvar i

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

Etisk leverandørstyring

Etisk leverandørstyring Etisk leverandørstyring - Håndværksrådet er din rådgiver Rice a/s har gennem længere tid arbejdet tæt sammen med Håndværksrådets CSR-konsulenter, hvor vi har fået professionel assistance til at videreudvikle

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk

8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Nyhedsbrev 2 fra Kinainfo.dk Januar 2009 8 pct. vækst den magiske grænse for social stabilitet i Kina Af cand.scient.pol Mads Holm Iversen, www.kinainfo.dk Tema 1: Kina og finanskrisen 8 pct. vækst den

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer

Private Banking Portefølje. et nyt perspektiv på dine investeringer Private Banking Portefølje et nyt perspektiv på dine investeringer Det er ikke et spørgsmål om enten aktier eller obligationer. Den bedste portefølje er som regel en blanding. 2 2 Private Banking Portefølje

Læs mere

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER

SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER SOCIALT ANSVARLIGE INVESTERINGER OKTOBER 2016 Lovgrundlaget Pensionskassens investeringspolitik tilrettelægges ud fra en målsætning om at opnå det størst mulige formueafkast under hensyntagen til den risiko,

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej

ANTI-KORRUPTION. At vælge den rigtige vej ANTI-KORRUPTION At vælge den rigtige vej KORRUPTION Der er stigende fokus på virksomheders forebyggelse af korruption og bestikkelse, og for mange danske virksomheder er det en udfordring at holde sig

Læs mere

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark

ANALYSE. Kapitalforvaltning i Danmark Kapitalforvaltning i Danmark 2016 KAPITALFORVALTNING I DANMARK 2016 FORORD Kapitalforvaltning er en ofte overset klynge i dansk erhvervsliv. I 2016 har den samlede formue, der kapitalforvaltes i Danmark,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder

Danidas business-to-business program. Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Danidas business-to-business program Muligheder for internationalisering af danske offshore virksomheder Håndværksrådets internationale afdeling Vores arbejde består bl.a. i at assistere SMV er ved internationalisering

Læs mere

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen

15. november v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen 15. november 2016 v/ Klaus Vestergaard & Anders Fisker Ross-Hansen Agenda Investeringsmæssige resultater Udviklingen på de finansielle markeder og konsekvenser for afkast Investeringsstrategi Investeringsmæssige

Læs mere

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR

Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Bilag [nr.] Arbejdstagerrettigheder og CSR Indholdsfortegnelse 1. ILO KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 3 2. KRAV TIL CSR... 3 2.1 Generelle krav... 3 2.1.1 Menneskerettigheder... 3 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder

herunder offentlige indkøb Sekretariatsleder Leverandørstyring herunder offentlige indkøb Hanne Gürtler Sekretariatsleder Ansvarlig leverandørstyring Behov for en fælles indsats! Folkelige organisationer Fagbevægelsen Offentlige instanser Virksomheder

Læs mere

Investér i produktion af grøn energi

Investér i produktion af grøn energi Investér i produktion af grøn energi EWII, European WInd Investment A/S, er din mulighed for at investere direkte i produktion af grøn energi og blive medejer af et vindenergiselskab. Alle kan blive aktionærer

Læs mere

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD

MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD MÆGLINGS- OG KLAGEINSTITUTIONEN FOR ANSVARLIG VIRKSOMHEDSADFÆRD Ved Mads Øvlisen Formand for Mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Håndværksrådet, 21. maj 2013 Hvad er OECD s

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA

OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA OLIE OG GAS PRODUKTION I USA DELTAG SOM PARTNER I ATTRAKTIVE OLIE- OG DELTAG GAS PROJEKTER SOM PARTNER I ATTRAKTIVE I USA OLIE- OG GAS PROJEKTER I USA Investeringsselskabet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014

Sydbanks redegørelse om samfundsansvar for 2014 Sydbanks redegørelse om 1 Forord Ansvarlighed i dagligdagen og solid forretningsdrift går hånd i hånd. Sydbank forholder sig således til de internationale retningslinjer, der gælder for samfundsansvar,

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V.

H Ø R I N G V E D R Ø R E N D E U D K A S T T I L F O R S L A G T I L L O V O M Æ N D R I N G A F Å R S R E G N S K A B S L O V E N M. V. Erhvervsstyrelsen carsor@erst.dk miasim@erst.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K T E L E F O N 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E K T E + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 M O B I L + 4 5 3 2 6 9 8 9 5 2 C P H

Læs mere

Rapport om Samfundsansvar

Rapport om Samfundsansvar 2016 Rapport om Samfundsansvar Sociale, etiske og miljømæssige forhold i PBU s investeringer 2 Rapport om Samfundsansvar 2016 FN Global Compact CoP Indhold Støtte til Global Compact 3 Om denne rapport

Læs mere

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor

Komparativt syn på Danmarks og Norges mikrofinans sektor Konklusion Komparativt syn på s og s mikrofinans sektor For både den danske og norske sektor gør de samme tendenser sig gældende, nemlig: 1. Private virksomheders engagement i mikrofinans har været stigende.

Læs mere

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU

FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU FEEDING THE FUTURE HVAD KAN DANMARK GØRE? Max Kruse Investment Director, IFU 19-09-2014 UDFORDRINGEN 1.000.000.000 2.500.000.000 PAGE 2 HVAD ER IFU? Selvejende statslig investeringsfond, der drives på

Læs mere

Samfundsansvar December 2015

Samfundsansvar December 2015 Samfundsansvar December 2015 1 Sammen bliver vi med sikkerhed bedre! Indhold 1. AT GØRE DIG UBEKYMRET... 2 2. HISTORIEN OM ICM... 3 3. VÆRDIER OG ADFÆRD... 3 4. CERTIFICERINGER OG POLITIK... 4 5. MENNESKERETTIGHEDER

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab

Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab Politik for ansvarlige investeringer og aktivt ejerskab 1. Baggrund og formål Industriens Pension mener, at et selskabs evne til at håndtere miljø, menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder (også

Læs mere

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig

Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig Finansudvalget 2010-11 Aktstk. 76 Svar på 8 Spørgsmål 1 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 7. februar 2011 Samrådsmøde den 8. februar 2011 om planerne vedr. risikovillig kapital Inspirationspunkter Jeg vil

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar

revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. redegørelse for samfundsansvar revisors tjekliste HVAD: Årsregnskabslovens 99 a vedr. HVEM: Virksomheder i regnskabsklasse D med 500 eller flere medarbejdere HVORNÅR: Gældende for regnskabsår startende 1. nuar, 2016 eller senere November,

Læs mere

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Adfærdskodeks for leverandører og samarbejdspartner Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Forretningsetik... 2 3.

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

Anti-korruption 10. Virksomheder bør modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse. Bilag til aftale: Corporate Social Responsibility (CSR) Indledning Kriminalforsorgen vil sikre, at Kriminalforsorgens indkøbsaftaler systematisk inddrager hensynet til samfundsansvar som formuleret i de

Læs mere

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7.

Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det. Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. Due diligence og menneskerettigheder - hvad indebærer 'nødvendig omhu' og hvordan gør man det Kim Haggren, medlem af MKI CSR Awards 7. oktober 2015 Hvad er OECD s retningslinjer for multinationale virksomheder?

Læs mere

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver

GI s samfundsansvar. - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver GI s samfundsansvar - sådan arbejder GI med samfundsnyttige opgaver 2 Samfundsansvarlig siden 1967 Grundejernes Investeringsfond har siden 1967 løst samfundsnyttige opgaver. Oprindeligt blev GI etableret

Læs mere

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank

Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Et blik på Den Europæiske Investeringsbank Som EU s bank stiller vi finansiering og ekspertise til rådighed til sunde og bæredygtige investeringsprojekter i EU og den øvrige verden. Vi er ejet af EU s

Læs mere

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter:

Følgende generelle principper udgør kernen i dialogen med vores interessenter: Interessentpolitik 1. Formål Danske Bank har en lang række interessenter, som er vigtige for vores succes. Vi betragter en tæt dialog med vores interessenter som værende en integreret og naturlig del af

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change

Corporate Social Responsibility. Taking responsibility is the first step towards a positive change Corporate Social Responsibility Taking responsibility is the first step towards a positive change Energy Cool, 2014 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Virksomhedens ledelse...3 Forhold til samarbejdspartnere...

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige

Forslag til folketingsbeslutning om etisk indkøbs- og investeringspolitik for det offentlige 2014/1 BSF 172 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 19. maj 2015 af Finn Sørensen (EL), Stine Brix (EL), Christian Juhl (EL) og Frank Aaen (EL) Forslag

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN

Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN 19. november 2012 Samfundsansvar (CSR) og sammenhæng til arbejdsmiljøarbejdet. VELKOMMEN Hvad indeholder samfundsansvar (CSR)? Dagsorden: UN Global Compact ISO 26000/DS 49000 * Regeringens handlingsplan

Læs mere

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S).

Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen (S) og Peter Hummelgaard Thomsen (S). Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 427 Offentligt [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 21. april 2016 Samråd i SAU den 28. april 2016 Spørgsmål Å-Ø stillet efter ønske fra Jesper Petersen

Læs mere

Bilag 6 Samfundsansvar

Bilag 6 Samfundsansvar Bilag 6 Samfundsansvar Rammeaftale laboratoriemålinger mv. i forbindelse med markedskontrol af energirelaterede produkter Indhold 1. ARBEJDSKLAUSUL EFTER ILO-KONVENTION NR. 94 OG CIRKULÆRE NR. 9471 AF

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 2. maj 2016 (OR. en) 8545/16 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne LIMITE DEVGEN 69 ACP 56 RELEX 340 SOC 216 WTO 109 COMER

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer

Forslag til folketingsbeslutning om hensyntagen til social og miljømæssig bæredygtighed ved danske pensionsselskabers investeringer 2015/1 BSF 114 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 31. marts 2016 af Josephine Fock (ALT), Rasmus Nordqvist (ALT) og Christian Poll (ALT) Forslag

Læs mere

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ

ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ ET FÆLLES MÅL ETISK HANDEL MED RESPEKT FOR MENNESKER OG MILJØ DIEH DANSK INITIATIV FOR ETISK HANDEL ER DANMARKS FØRENDE ALLIANCE FOR ETISK HANDEL. DIEH STYRKER SINE MEDLEMMER OG STYRKER OPBAKNINGEN TIL

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S

Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger. kapital. Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Forsigtige og snusfornuftige investeringer. Vi beskytter og øger vores kunders kapital Stonehenge Fondsmæglerselskab A/S Kunderne kommer altid i første række Vores mission er at sikre dine investeringer

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

10 ÅR MED MAJ INVEST

10 ÅR MED MAJ INVEST 10 ÅR MED MAJ INVEST Investering er en langsigtet disciplin. Det er over en årrække, at man ser forskellen på tilfældigheder og kvalitet. December 2015 er derfor en særlig måned for Maj Invest. Det er

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. $ Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a. 1 Hvad kan skemaet bruges til? Skemaet

Læs mere

Big Picture 1. kvartal 2015

Big Picture 1. kvartal 2015 Big Picture 1. kvartal 2015 Jeppe Christiansen CEO Februar 2015 The big picture 2 Økonomiske temaer 2015 Er USA i et økonomisk opsving? Er Europa igen i 0-vækst? Er aktierne for dyre? Vil renterne forblive

Læs mere

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Konventum, den 8. april 2016 Henning von Hauen hvh@carve.dk Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Hvad er dine erfaringer med socialt ansvar og CSR? Hvorfor arbejde med CSR? Drøfter I socialt

Læs mere