Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henning fegensen. Arbej dsmarkedsregulering"

Transkript

1 Henning fegensen (red.) Arbej dsmarkedsregulering Jurist- og 0konomforbundets Forlag 2014

2 Forord 11 Kapitel 1. Den danske Model - dinosaur eller dynamo? 13 Henning J0rgensen 1.1. Etablering af dansk arbej dsmarkedsregulering Statslige rammer og fagretslig regulering Den danske model som konstruktion Samarbejdsmodellen pä arbej dspladsniveau Arbejdsdeling og samarbejde mellem parter og staten Det offentlige arbejdsmarkeds sasrtaek Ssrtoekved regulering: Arbej dsmiljoomrädet Den danske model: Samspil mellem seks reguleringsformer Fortsat tilpasninger af»den danske model«eller deregulering? Bogen og bidragene 36 Litteratur 39 Kapitel 2. Arbejdsmarkedsregulering og kollektiv visdom 41 Henning Jorgensen 2.1. Regulering af og pä arbejdsmarkedet »Den danske Model«og krisescenarier Forandringsm0nstre og forstäelser IR-teorier og reguleringer Arbejdsmarkedets organisering og reguleringsformer Arbejdsmarkedet og magtformer Kollektiv visdom - eller mangel pä samme - i reguleringer 71 Litteratur 76 5

3 Kapitel 3. Politisk regulering - begründeter og begraensninger 81 Henning Jßrgensen 3.1. Autonome, politiske og overnationale reguleringer Marked, stat og politiske regulering Arbej dsmarkedspolitisk reguleringsteori Arbejdsmarkedspolitiske forstäelser og udformninger Teoretiskkorpus I: Neo-klassisk forstäelse Teoretisk korpus II: Interventionistisk forstäelse Falles forestillinger og blinde vinkler Opfattede problemer pä udbudssiden Kritik afinterventionsforstäelsen Kritik af udbudsforstäelsen Inklusionstilgange og -strategier Reguleringsformer har forskellig popularitet 114 Litteratur 116 Kapitel 4. Organisationen^ og overenskomstforhandlinger 119 Flemming Ibsen 4.1. Indledning Teorier om udvikling af arbejdsmarkedssystemer og arbej dsmarkedsmodeller Industrial Relations Teorien Employment Relations teorien Den danske aftalemodel Den danske aftalemodel - en karakteristik Parternes organiseringsprocenter Overenskomstdaskningen pä det danske arbejdsmarked Aftaler eller lovgivning? Arbejdsmarkedets parter - Organisationsstrukturen Hovedorganisationer og medlemmer pä lonmodtagersiden Hovedorganisationer pä arbejdsgiversiden Overenskomstforhandlingerne i den private sektor Forhandlingsstrukturen i den private sektor - n0gleakt0rerne Forhandlingsforl0bet i den private sektor N0gleforhandlinger i Industrien - decentralisering og multiniveauregulering 136 6

4 Forhandlinger pä de 0vrigeomräderi den private sektor Afslutning af de private overenskomstforhandlinger - afstemning om masglingsforslaget Overenskomstforhandlingerne i den offentlige sektor Organisation- og forhandlingsstrukturen i den offentlige sektor Saertrak ved de offentlige overenskomstforhandlinger Hvordan bestemmes lonstigningstakten i den offentlige sektor? Forhandlingsforlobet i den offentlige sektor Afslutning af de offentlige overenskomstforhandlinger - afstemning om de indgäede forlig Den danske aaalemodel - femtidens udfordringer Parterne har forskellige interesser i den kollektive regulering af Im- og arbejdsvilkär Starre dybde og bredde i overenskomsternes indhold EU, arbejdskraftens fri bevaegelighed og händhaevelsen af overenskomsterne Sammenfatning 148 Referencer 149 Kapitel 5. Det fagretlige system 151 Flemming Ibsen 5.1. Indledning Den kollektive og individuelle arbejdsret Den danske model Septemberforliget af 1899 og Hovedaftalen Samarbejdsaftalen Konflikt, masgling og konfliktlosning - Forligsinstitutionen, Arbejdsretten og Faglig voldgift Retskonflikter og interessekonflikter - fredspligt og konfliktret Konfliktrettens granser Retskonflikter, masgling og Faglig voldgift Retskonflikter og Arbejdsretten Udpegning af dommere og sammensaetning af retten i den enkelte sag 159 7

5 5.5. Interessekonflikter og Forligsinstitution ForligsInstitutionen og lov om masgling i arbejdsstridigheder Parternes pligt til at mode og forhandle Varsling afkonflikt og udssttelse afkonflikt Fremsasttelse af et maeglingsforslag, afstemningsregler og regeringsindgreb Sammenfatning 165 Referencer 166 Kapitel 6. Faglig organisering og skift af fagforening 167 Flemming Ibsen & Laust Hßgedahl Indledning Medlemsbevasgelser pä det danske fagforeningsmarked Hvad pävirker udviklingen i den faglige organisering? Strukturelle faktorer og politisk-institutionelle andringer Fagforeningstyper og organisationsomräde Teorier om faglig organisering og skift af fagforening Klassisk fagforeningsteori - Monopolisering af arbejdskraften mod kapitalmonopolet Neoklassisk fagforeningsteori - udbud af og eftersporgsel efter fagforeningsydelse Fagforeningsmedlemskab og»free-rider«-problemet Fagforeningsmedlemskab som vejen til status og anerkendelse - Social Custom-teorien Institutioners betydning for faglig organisering Hvem vaeiger»de gule«fagforeninger og hvorfor? Ärsager til skift fra HK og 3F til gule organisationer Hvem vselger at vaere uorganiserede? Sammenfatning 192 Referencer 193 8

6 Kapitel 7. Nye produktionskoncepter, arbejdsorganisering og personaleplanlaegning 197 Peter Nielsen 7.1. Produktionskoncepter, arbejdsorganisering og kontrollen over arbejdsprocesserne Drivkraefter til udviklingen af nye produktionskoncepter Nye produktionskoncepter og betydningen af de menneskelige ressourcer Rationalisering og reduktion eller lasring og vidensudvikling Personalepolitik i vidensorganisationerne Personaleplanlaegning Konklusion 222 Referencer 224 Kapitel 8. Kon pä spil - Arbejdsmarkedsmodel, velfaerdsmodel og retliggerelse 227 Anette Borchorst 8.1. Kern strukturerer arbej de Afmonteringen af den mandlige forsorgermodel Familiestrukturer i koncentrerede forandringer Barselsorlov Ligelon Retliggerelse og europaeisering Dynamoer og bremseklodser: regulering pä tvaers 237 Referencer 239 Kapitel 9. Arbejdsmiljoet: hvorfor virker reguleringen ikke bedre? - Arbejdsmiljaregulering og indsats gennem 40 är 241 Ole Busck 9.1. Indledning Arbejdsmiljßlovens tilblivelse og etableringen af arbej dsmilj «sy stemet EU-krav og effektiviseringsbestraebelser i 90'erne Am-reformen 2004: 0get central, markedsmedieret styring af selvforvaltningen Det grädige arbejdsliv og medarbejderdeltagelsens transformation Afslutning 280 Referencer 281 9

7 Kapitel 10. Ny politisk-institutionel regulering: reformer, partsindflydelse og dansk model 287 Henning J0rgensen og Flemming Larsen Arbejdsmarkedsregulering og fagbevagelsens krise? Fagbevasgelsen, magtformer og krise Samfundsaendringer og magtformer Parternes asndrede politiske stilling og tilbagevirkningseffekter af reformer Korporatismens krise og fagbevasgelsens svaskkede Position Teoretiske antagelser: En asndret politikdannelses- og forvaltningsmodel? Regulering, administrativ korporatisme og fagbevasgeisens rolle Nedbygning af den konsultative og administrative korporatisme NPM-tiltag og lonmodtagerinteresser Af-korporatiseringens betydning for politikudvikling, demokrati og parteme Krise for korporatismen og fremtid for fagbevaegelsen 314 Litteratur 316 Forfatterne

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Den danske model og folkekirken

Den danske model og folkekirken Den danske model og folkekirken Forskningsnotat Af Flemming Ibsen Professor Carma Institut for Statskundskab Aalborg universitet August 2012 Indhold Indledning... 2 Den danske model et historisk tilbageblik...

Læs mere

Redaktionen af tidsskriftet har venligt

Redaktionen af tidsskriftet har venligt Kronik 20 år med den danske model Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Redaktionen af tidsskriftet har venligt opfordret os til at uddybe vores forståelse af begrebet den danske model, som diskuteres af Anette

Læs mere

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid

Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Fagbevægelsen og Den danske model s fremtid Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Dansk Socialrådgiverforening, Kolding, 26.11.2013 GØR globaliseringen, europæiseringen,

Læs mere

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel

Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Av t a lt s p i l l 314 Jesper Due og Jørgen Steen Madsen Septemberforliget 1899 og udviklingen af den danske aftalemodel Strøget i København 1994. Foto: Erik Sagflaat/Arbark. I en sammenligning med både

Læs mere

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013

ALMENGØRELSE. mod SOCIAL DUMPING. Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen. Afleveret september 2013 ALMENGØRELSE mod SOCIAL DUMPING Speciale af Allan Ahmad & Steffen Bock Jensen Afleveret september 2013 Institut for Samfund og Globalisering (ISG) - Roskilde Universitet Vejledt af BENT GREVE Resumé: Social

Læs mere

Den danske model og dens insidere og outsidere

Den danske model og dens insidere og outsidere Kapitel 1 Den danske model og dens insidere og outsidere 1.1 Indledning Trine P. Larsen Det danske arbejdsmarked er kendetegnet ved, at løn og arbejdsvilkår i vid udstrækning reguleres gennem kollektive

Læs mere

Den danske model i to varianter og i forandring

Den danske model i to varianter og i forandring Den danske model i to varianter og i forandring Af Herman Knudsen og Jens Lind Aalborg Universitet Indledning Ligesom begrebet det udviklende arbejde oprindeligt stammer fra den svenske fagbevægelse, var

Læs mere

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig

Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Jørgen Steen Madsen Forhandlingssystemet Konflikt eller forlig Ny Løn mellem individualisering og kollektiv aftaleret Forskningsprojekt om Ny Løndannelse i amter og kommuner Delprojekt 2 Forhandlingssystemet

Læs mere

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en

Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en Lønmodtagerens overordnede retsstilling ved afskedigelse med særligt henblik på beskyttelsen mod afskedigelse i henholdsvis Danmark og Spanien - en komparativ analyse Forfatter: Anja Olsen Vejleder: Torben

Læs mere

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model

Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Arbejdstid, lærerkonflikt og Den danske model Henning Jørgensen Professor, Aalborg Universitet, CARMA henningj@dps.aau.dk, Utdanningsforbundet, Agder, 12. november 2013 Tidens snak, tidens begreber Før

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Social indsigt for pædagoger

Social indsigt for pædagoger Social indsigt for pædagoger Grit Niklasson (red.) Social indsigt for pædagoger Frydenlund Social indsigt for pædagoger Frydenlund og forfatterne, 2002 2. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 987-87-7887-583-9

Læs mere

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig

Iforåret 2011 fandt en bemærkelsesværdig Anna Ilsøe Den danske model til eksamen et casestudie af CSC-konflikten Antallet af konflikter på det danske arbejdsmarked har vist en faldende tendens over de seneste 15 år. Imidlertid begynder vi nu

Læs mere

Standardforside til projekter og specialer

Standardforside til projekter og specialer Standardforside til projekter og specialer Til obligatorisk brug på alle projekter, fagmodulsprojekter og specialer på: Internationale Studier Internationale udviklingsstudier Global Studies Erasmus Mundus,

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Medhør uden medbestemmelse?

Medhør uden medbestemmelse? NR. 1-2012 Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet og lønmodtagererfaringer på FTF-området Af Emmett Caraker Henning Jørgensen Mogens Ove Madsen Medhør uden medbestemmelse? SU-/MED-/SI-systemet

Læs mere

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014

Aalborg Universitet. Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian. Publication date: 2014 Aalborg Universitet Fagforening på markedsvilkår Høgedahl, Laust Kristian Publication date: 2014 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Aalborg Universitet. Arbejdsløshedskasserne under udvikling eller afvikling? Rasmussen, Stine. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Arbejdsløshedskasserne under udvikling eller afvikling? Rasmussen, Stine. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Arbejdsløshedskasserne under udvikling eller afvikling? Rasmussen, Stine Publication date: 2013 Document Version Forfatters version (ofte kendt som postprint) Link to publication from

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER

FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER FAQ OM FAGLIGE GRUNDBEGREBER Hvad er? A-kasser (arbejdsløshedskasser) A-kasser er institutioner, hvis historie strækker sig tilbage til den danske models etableringsperiode. De nye fagforbund begyndte

Læs mere

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser

Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand. Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Rikke Lovmand Vistisen og Anette Sand Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Bogen om ansættelse og ansættelsesbeviser Af Anette Sand og Rikke Lovmand Vistisen Regnskabsskolen A/S 2014 Udgivet af Regnskabsskolen

Læs mere

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM

DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL EN UNIK MODEL, VI SKAL VÆRNE OM DEN DANSKE MODEL I Danmark er det op til lønmodtagerne og arbejdsgiverne selv at blive enige om, hvordan vilkårene på arbejdsmarkedet skal være. Den måde

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen

Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen 1 Forhandlingssystemet i det offentlige og ligelønnen Rapport afgivet til Sundhedskartellet Henning Jørgensen Professor e-mail: henningj@epa.aau.dk Aalborg april 2010 2 Indholdsfortegnelse: Opdrag og analyse

Læs mere

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999

100-året. Septemberforliget FOR. Finansministeriet September 1999 100-året Septemberforliget FOR Finansministeriet September 1999 100-året for Septemberforliget Udsendt af Finansministeriet September 1999 ISBN 87-7856-282-1 (trykt udgave) Forside og tryk: Formula Graphic

Læs mere

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis

Handelshøjskolen Aarhus Universitet. Erhvervsjuridisk Institut. Kandidatafhandling på cand.merc.jur. Mindsteløn. - i teori og praksis Handelshøjskolen Aarhus Universitet Erhvervsjuridisk Institut Kandidatafhandling på cand.merc.jur Mindsteløn - i teori og praksis Opgaveløser: Tina Knutsson Vejleder: Ole Hasselbalch September 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

fra magtkamp til konsensus

fra magtkamp til konsensus Jurist- og Økonomforbundets Forlag Arbejdsmarkedspensionerne og den danske model fra magtkamp til konsensus Jesper Due & Jørgen Steen Madsen Etableringen af de nye arbejdsmarkedspensioner i årene omkring

Læs mere

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG

FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 2013 Ⅰ 2 FAGLIGT OG POLITISK GRUNDLAG 201 3 6 INDHOLD Indledning 07 Værdier 09 Medlemsdemokrati 13 Afdelingerne 15 Tillidsvalgte 19 Det

Læs mere

Når trepartssamarbejde skaber reformer

Når trepartssamarbejde skaber reformer Når trepartssamarbejde skaber reformer Historien om trepartssamarbejde i Danmark i lyset af 25-året for Fælleserklæringen af 1987 Forliget er pæredansk (Formand for De samvirkende Fagforbund, Jens Jensens

Læs mere