1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Landeanalyser - Nord Afrika og. Mellemøsten (MENA)"

Transkript

1 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA) Ulandssekretariatet - April 2011

2 1.1 Introduktion I begyndelsen af december 2010 spredte massive og hidtil usete folkelige oprør sig gennem en stor del af landene i Nordafrika og Mellemøsten. Optøjerne startede i Tunesien, derefter fulgte Egypten, og siden har de spredt sig i større omfang til Libyen, Yemen, Bahrain og Syrien og i mindre grad i en række andre lande, herunder Marokko og Libanon. Optøjerne, som i daglig tale har fået tilnavnet Det arabiske Forår, er ved at ændre dramatisk på den demokratiske situation og opfattelse - af mange af landene i regionerne. Det Arabiske Forår har dybe rødder i den stigende utilfredshed med den økonomiske situation, arbejdsløshed for især ungdommen, og i krav om demokratiske reformer. Medierne har præsenteret det som ungdommens oprør, under betegnelsen Facebookers, men graver man et spadestik dybere, står det klart, at arbejdsmarkedsspørgsmål, f.eks. beskæftigelsesmuligheder, er helt centralt for mange at oprørene. Derfor vil Det arabiske Forår også ændre på rollen og funktionen af fagforeningerne i landene, og det vil få stor indflydelse på de fremtidige hjælpeaktiviteter fra den internationale fagbevægelse. 1.2 Politiske, økonomiske og sociale ændringer i MENA Tunesien Den udvikling, der er undervejs i Tunesien, bliver af mange grunde fulgt spændt de fleste steder i den arabiske verden. Den stort set fredelige samfundsforandring, støttet af brede folkelige kredse, herunder arbejdere organiseret i Tunesiens enhedsfagbevægelse UGTT (Union Général des Travailleurs Tunesiéns), vil om alt går vel, kunne fungere som et forbillede for de mange andre demokratiske kræfter i andre arabiske lande, der spejder efter en fredelig model for forandring. For fagbevægelsens fremtidige og forandrede rolle i den arabiske verden, er det tunesiske eksperiment, Jasminrevolutionen, afgørende. I Tunesien har fagbevægelsen gennem de seneste årtier gradvist frigjort sig fra det herskende politiske system. Selvom UGTT s generalsekretær var fremtrædende medlem af det herskende RCD parti, var mange af hans ledende kolleger medlemmer af de mindre oppositionspartier, og der foregik en livlig politisk-ideologisk debat om den fremtidige politik. UGTT s medvirken i revolutionen må opdeles i en central og lokal rolle. Allerede i 2010 havde UGTT s national kontor foretaget en økonomisk analyse af situationen i Sidi Bouzid regionen og advaret regeringen om, at regionen stod over for en social eksplosion på grund af voldsom arbejdsløshed og manglende økonomiske udsigter. Det var her, revolutionen startede. Tunesiske arbejdere deltog fra starten i oprøret, og mange steder fulgte de lokale fagforeninger deres medlemmers initiativ og lagde organisation og mandskab til. Selvom man ikke kan hævde, at fagforeningerne var initiativtagerne til revolutionen, er der ikke nogen tvivl om, at dens hurtige opslutning bag oprøret gav det institutionel substans. På centralt niveau har situationen været noget mere labil. Som omtalt var dele af UGTT s ledelse i nær kontakt med Ben Ali regeringen og dens afløser, Gannouchi regeringen. Ledelsen håbede tydeligvis i starten at kunne spille en formidlende rolle mellem det gamle og det nye styre og accepterede således i første omgang at stille med tre ministre i Mohamed Gannochis regering.

3 Denne beslutning blev kontroversiel, fordi de mange fagforeningsfolk lokalt havde engageret sig ubetinget for et totalt opgør med det gamle styre og ikke ønskede at se deres repræsentanter holde liv i de gamle magthavere, og på et møde i UGTT s ledelse d.18. januar 2011 blev ministrene tilbagekaldt. Siden deltog også det centrale UGTT aktivt i revolutionen som den måske vigtigste ikke- statslige aktør. Der hersker ingen tvivl om, at UGTT vil komme til at spille en vigtig rolle i cementeringen af det demokratiske styre i Tunesien. UGTT har besluttet at koncentrere sine kræfter ikke alene omkring de sociale og arbejdsmarkedsmæssige spørgsmål, men prioriterer også økonomisk udvikling, demokrati, social retfærdighed og udarbejdelsen af en forfatning, som vicegeneralsekretær Hacine El Abassi for nylig har udtalt det. Mere kontroversielt har UGTT opfordret til en re-nationalisering af tunesisk erhvervsliv, ud fra den filosofi, at det var regeringens hovedløse privatisering, der har skabt de økonomiske problemer, der har ledt til den aktuelle krise. Som omtalt har ledelsens nære kontakt med det tidligere styre skabt uro og intern splid i organisationen. Mistilliden til generalsekretæren er stor (på Facebook har mere end bedt ham om at træde tilbage). Men det vil være forenklet at hævde, at hele ledelsen stod bag generalsekretærens politiske rolle. Mange af de UGTT ledere, som Ulandssekretariatet har talt med og samarbejdet med gennem de sidste tre år, har kun haft foragt til overs for Ben Ali styret og aktivt støttet de små oppositionspartier, og den interne diskussion var allerede i gang før revolutionen. Internt i UGTT er der derfor også gang i en nødvendig demokratisk proces. Man skal gøre sig klart, at dette er en uomgængelig og nødvendig udvikling. De fleste organisationer står overfor en demokratisk udviklingsproces, der ikke altid er køn. Der forventes afholdt en ny kongres i UGTT i løbet af efteråret, som vil skulle bestemme både ledelsens sammensætning og UGTT s fremtidige arbejdsprogram. Det er afgørende, at der gives støtte til UGTT både før og efter kongressen for at sikre, at de nødvendige institutionelle rammer bliver skabt Egypten Egyptisk fagbevægelse har siden revolutionen i 1952 været en fast forankret del af regeringsapparatet. Ledende medlemmer af ETUF (Egyptian Trade Union Federation) har siddet i diverse regeringer, og generalsekretæren har været en af landets mest magtfulde civile mænd. Denne kendsgerning den nære sammenhæng mellem statsmagten og fagbevægelsen har betydet, at ETUF hidtil er blevet nægtet optagelse i ITUC, trods flere forsøg. I stedet har ETUF været en aktiv del af den panarabiske faglige internationale sammenslutning, ICATU, der har hovedsæde i Damaskus, og hvis vigtigste medlemsorganisationer i Sudan og Syrien er domineret af staten, ligesom ETUF er det. Der har der i de flere år været grøde i ægyptisk fagbevægelse, hvor mindre forbund har løsgjort sig fra ETUF. En række uafhængige strukturer, såsom RETA, EHTU, ITTU har i de senere år sat fokus på arbejdernes situation i Ægypten og ageret intern opposition til ETUF. Det er disse organisationer, der nu har stiftet en ny landsorganisation, Egyptian Federation of Independent Trade Union (EFITU). Fra starten af revolutionen deltog de uafhængige fagforeninger, i samarbejde med den fremtrædende Workers-NGO CTUWS aktivt i modstanden mod styret og organiserede strejkekomiteer i en lang række virksomheder.

4 I mellemtiden er ETUF kommet ud i et regulært stormvejr. Arbejdere har protesteret i tusindvis mod ledelsens korruption og nære forbindelser med regeringen. Udfordringen i Egypten er på den ene side at give støtte til dannelsen til en uafhængig, repræsentativ og demokratisk fagbevægelse, der er i stand til at repræsentere arbejdernes interesser - og samtidig give centrale inputs og støtte til landets opbygning af de demokratiske institutionelle rammer. Den er for tidligt at sige, hvordan dette vil ske. På den ene side står de nye organisationer i ETIFU, som i øjeblikket har vind i sejlene og meget international opmærksomhed, men som også er organisatorisk svage På den anden side står ETUF, der reelt ikke har meget med en fagforening at gøre, men som har et stort antal medlemmer og adgang til store finansielle ressourcer, og formentlig er i gang med en reform proces Marokko Marokkos økonomiske udfordringer er stigende.. Landets handels- og budgetunderskud er blevet forøget i 2010; finanskrisen har haft seriøse konsekvenser for især tekstilsektoren; arbejdsmulighederne for unge marokkanere er nedslående (selvom arbejdsløsheden er lav på 9,8 %), og skellet mellem de rige og de fattige er en alvorlig faktor, der forsager utilfredshed blandt befolkningen. Oppositionen har gentagne gange advaret regeringen om de økonomiske problemer og talt for store økonomiske reformer. En ny arbejdsmarkedslovgivning blev vedtaget i 2004, men gennemførelsen af denne forløber dog kun langsomt I Marokko har Det arabiske Forår ikke haft samme omfang som f.eks. i Tunesien og Egypten. Dette skyldes utvivlsomt den unikke situation i Marokko sammenlignet med dets naboer i Maghreb landene. Gennem de senere år har Marokkos konge gennemført en forsigtig liberalisering (tilladt valg uden dog at indføre parlamentarisme, og indført en ny og mere progressiv social og arbejdsmarkedslovgivning). Man kan sige, at der i Marokko eksisterer sikkerhedsventiler, som indtil nu har fungeret til at lukke så megen damp ud af utilfredsheden, at det ikke er kommet til alvorlige udfordringer til styret. Der har dog været protester, senest med bombeeksplosionen i Marrakech, der dog ikke menes at have noget med Det arabiske Forår at gøre. Organisationen `The 20 th February movement' samlede for eksempel omkring demonstranter i forskellige byer i Marokko til stort set fredelige demonstrationer. Disse drejede sig om krav om jobs og reformer generelt. Som svar har kongen (gen)udvalgt et økonomisk og socialt råd til at rådgive ham om reform- og udviklingsinitiativer og har indledt en revision af landets forfatning og af love og administrative bestemmelser. Blandt vores partnere i Marokko har både CDT og FDT deltaget aktivt i protesterne med The 20 th February movement. Derimod har UGTM ikke deltaget i demonstrationerne imod kongen og regeringen. Dette skyldes UGTM s tætte forbindelser til det gamle parti og loyalitet overfor kongen. UGTM er mere optaget af at deltage i udviklingen af forslag til den lovede revision. En anden udvikling, som er værd at omtale, er skiftet i september 2010 af UMT s generalsekretær gennem 55 år, Mahjoub Ben Seddik, som førte til intern repositionering af magtstrukturen i unionen. Spørgsmålet er om dette vil resultere i nogle ændringer i unionens afvisende holdning overfor andre nationale fagforeninger; herunder CDT, FDT og UGTM.

5 1.2.4 Golfen med fokus på Bahrain og Kuwait I Bahrain er Det arabiske Forår blevet omdannet til den mørkeste vinterdepression. Bahrain var indenfor arbejdsmarkedet kendt som det mest progressive land i Golfen, hvilket blandt andet betød, at det var et eneste land i regionen, hvor det var muligt at organisere migrantarbejdere. Det var derfor naturligt, at Det arabiske Forår også kom til Bahrain, hvor der i februar og marts var adskillige demonstrationer for den samme type demokratiske reformer, som man ønskede i Tunesien og Egypten. Desværre udviklede demonstrationerne sig katastrofalt, idet kongen og hans familie med militær hjælp, primært fra Saudi Arabien, reagerede med indsættelse af militær og en erklæring om undtagelsestilstand. Det har betydet, at mange hundrede mennesker er blevet dræbt, tusinde er forsvundet eller fængslet, og at vores samarbejdspartner GBFTU er blevet forfulgt. Det er også gået ud over en af vores kontakter i landet, nemlig Ebrahim Sharif Al Sayed, som er generalsekretær for Waad partiet, der er det største venstreorienterede parti i Bahrain. Han blev bortført fra sit hjem om natten den 17. marts af en gruppe maskerede og bevæbnede unge mænd. En af grundene til hans fængsling skulle desværre angiveligt være hans kontakter til Danmark. Det er fortvivlende at se, hvordan styret i Bahrain, støttet af Saudi Arabien og efter al sandsynlighed også USA, har omskrevet situationen i Bahrain til at være en religiøs konflikt mellem Shia'er (60 % af befolkningen i Bahrain er shiamuslimer, mens styret er sunnimuslimer) i Iran og sunni'er i Saudi Arabien. Det er også bekymrende, at mediebilledet på Bahrain er gået i sort, primært af den årsag at Al-Jazeera, som ellers har været positivt fremtrædende i dækningen af Det arabiske Forår, er blevet tvunget til ikke at dække situationen i Bahrain. I Kuwait har der kun været spæde oprør. Direkte adspurgt mener vores samarbejdspartner, KTUF, at det skyldes at den demokratiske situation er bedre end i andre lande i regionen, og at alle er glade og ikke mangler noget! Parlamentet i Kuwait har for nylig vedtaget en ny arbejdsmarkedslovgivning, der forbedrer arbejdernes rettigheder. Loven åbner blandt andet mulighed for at man kan kontrollere indførslen af migrantarbejdere gennem dannelsen af en statslig trepartssikret styrelse, der kontrollerer, at migrantarbejdernes rettigheder ikke bliver overtrådt. Det vil betyde at de private agencies, som oftest udnytter migrantarbejderne, ikke vil have en rolle at spille. 1.3 Ulandssekretariatets program portefølje i MENA regionen I MENA regionen gennemfører Ulandssekretariatet et projekt i Marokko og et program, der dækker Marokko, Tunesien, Bahrain og Kuwait Cotridiaso projektet i Marokko Trepartsprojektet er i sin sidste fase og udløber i marts Således vil træningerne på virksomhederne slutte i andet kvartal af I perioden fra september til november vil erfaringerne fra projektet blive spredt til fire byer (Tanger, Oujda, Fes, Agadir). Aktiviteterne vil inkludere træningssessioner for arbejdsinspektører og for repræsentative for de sociale partnere for hver region, et Social Dialog Forum og en informationssession for små, medium og store virksomheder om arbejdsmiljø og sundhedsudvalg. Træningssessionerne vil blive udført af marokkanske undervisere fra G22 og GPS grupper med hjælp fra danske underviserer.

6 Udgivelsen af den tredje publikation (angående erfaringer med at etablere et arbejdsmiljøudvalg) er forventet i juni Derimod er den fjerde og sidste - publikation angående beskrivelsen af en specifik marokkanske Social dialog model sat på stand-by, idet de marokkanske partnere i CDT, FDT, UGTM ikke mener at situationen er moden til det. Det bilaterale projekt mellem Ulandssekretariatet og de 3 fagforeninger CDT, FDT og UGTM blev udarbejdet i maj 2010 i Casablanca, og aktiviteterne startede formelt efter et møde med de marokkanske partnere i København i oktober. Hver af de tre organisationer gennemfører ni træningsseminarer i social dialog og forhandlinger for tillidsrepræsentanter i forskellige regioner i Marokko. I februar 2011 blev en midtvejs evaluering for det bilaterale projekt afholdt i Marrakech. CDT og UGTM havde til den tid afsluttet de første fire træningsseminarer som planlagt. Disse blev evalueret, og forbedringer blev foreslået for de sidste fem aftale seminarer. FDT har været igennem en udvikling af interne omstruktureringer i forbindelse med deres landsmøde i november Derfor havde de ikke tid til at gennemføre deres fire seminarer som planlagt. I forbindelse med midtvejsevalueringen, blev der også afholdt et seminar, hvori blandt andet de danske erfaringer i social dialog (med fokus på den danske model og flexicurity) og hvordan man gennemfører forhandlinger på arbejdsmarkedet. Seminaret var succesrigt og genererede en livlig debat i mellem de 30 marokkanske og de danske deltagere. Forholdet mellem Ulandssekretariatet og de tre organisationer er stadig fremragende, og der er dannet grobund for et fremtidigt samarbejde Programmet Støtte til Social Dialog i MENA regionen Programmet Støtte til Social Dialog i MENA regionen, som inkluderer støtte til Kuwait, Bahrain og Marokko, og til mindre grad Tunesien, er delvist bygget på erfaringer, som er erhvervet gennem COTRIDIASO projektet i Marokko. Derudover indeholder programmet en regional konference i Marokko, der formidler deres erfaringer i social dialog til fagforeninger i Tunesien, Bahrain og Kuwait. Programmet indeholder to spor: 1. Første spor skal forbedre og konsolidere kapaciteten af de marokkanske fagforeninger med henblik på deltagelse i social dialog og understøttelse af arbejdsmarkedsreformer. Dette er en fortsættelse af det bilaterale samarbejde i Cotridiaso projektet med vores nuværende partnere, CDT, FDT og UGTM. Det centrale i dette spor er at konsolidere den opnåede marokkanske kapacitet i arbejdsmiljø og social dialog, og derved sikre bæredygtigheden af tidligere og nuværende aktiviteter. 2. Andet spor i programmet omhandler gæstearbejdere i Golfen. Aktiviteterne vil hjælpe fagforeningerne i Bahrain og Kuwait og i bestemte lande i Asien i deres samarbejde og bestræbelser på gennem en social dialog at støtte reformer til beskyttelse af gæstearbejdere i de to Golf stater. Det nye program er i øjeblikket i startfasen og begyndte med et rundtursbesøg i marts til Schweiz (med møder med ILO, BWI, IUF), Libanon (ILO), Jordan (ITUC, FES), Kuwait (KTUF), og

7 Egypten (blandt andre med Danish Egyptian Dialogue Institute, ILO, uafhængige fagforeninger, FES). Oprindeligt inkluderede rundturen også Bahrain, hvor møder var aftalt med GFBTU og Migrant Workers Protection Society, men denne del af turen blev aflyst af sikkerhedsmæssige grunde på grund af situationen i landet. Den usikre situation i Bahrain og Det arabiske Forår betyder, at programmet er under omstrukturering, hvilket sandsynligvis vil medføre en forøget støtte til Tunesien. Generelt har Det arabiske Forår betydet en drastisk stigning af opmærksomheden på landene i MENA regionen og deres vej i mod et øget demokrati i den vestlige verden, ikke mindst i Danmark. Specielt er der stigende anerkendelse af betydningen af samarbejdet med demokratiske aktorer som fagforeningerne i disse lande. Udenrigsministeriet (MENA kontoret) har åbnet op for en særlig frihedsstøtte i Tunesien og Egypten, blandt andet til vækst og arbejdsmarked. Derfor indsendte Ulandssekretariatet i starten af maj en ansøgning på 9 mio.kr. til et program i Egypten.

U l a n d s m a g a s i n e t

U l a n d s m a g a s i n e t U l a n d s m a g a s i n e t F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e J u l i 2 0 1 1 Hun havde en dyb flænge i hånden efter nattens kampe, men det var for intet at regne imod smerten

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser

bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser bilag 5.1 maj 2012 Landeanalyser Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1 Landeanalyser - Nord Afrika og Mellemøsten (MENA)... 4 1.1 Marokko... 5 1.1.1 Politiske, økonomiske og sociale tendenser...

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE

STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE STRATEGI 2014-2017 IDÉER SOM KAN INSPIRERE DANISH INSTITUTE FOR PARTIES AND DEMOCRACY INSTITUT FOR FLERPARTISAMARBEJDE indgår Demokratiske erfaringer fra Danmark i vores arbejde. FORORD Institut for Flerpartisamarbejde

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland

Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Putins Rusland? Forholdet mellem staten og borgen i dagens Rusland Kim Frederichsen Cand.mag., Ph.d. stipendiat, ToRS, Københavns Universitet Christiansborg 15. november 2013 Opbygning Et kort tilbageblik

Læs mere

Fremtiden bliver stadig vanskeligere at navigere i for Europa. Vi har i mere end 2000 år følt os som verdens centrum, men risikerer at blive skubbet ud i periferien. Imens vi forsøger at finde ud af, hvad

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk

Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Thomas P. Boje Institut for Samfund og Globalisering Roskilde Universitet boje@ruc.dk Det civile samfund / den frivillige sektor som Formidlende instans mellem borgere og stat / marked får en central betydning

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Emmaus Express nr. 29 marts 2015

Emmaus Express nr. 29 marts 2015 Emmaus Express nr. 29 marts 2015 - oversat fra engelsk til dansk af Émilie Motte - fodnoter af Jørgen Olsen. Side 1 Rettigheder for alle. Måden hvorpå Emmaus-grupper i fællesskab sætter gang i bevægelsens

Læs mere

Mundtlig beretning 2009

Mundtlig beretning 2009 Mundtlig beretning 2009 Denne beretning skal naturligvis kun omhandle det, som er sket siden årsskiftet, fordi det, der vedrører kalenderåret 2009, findes i den skriftlige beretning. Indeværende år var

Læs mere

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale.

Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter at høre en grundig teknisk gennemgang af lærernes nuværende arbejdstidsaftale. 1. maj tale Mange tak for invitationen til at tale her i dag. Det er jo ikke hvert år, at vi lærere hives ind som ekstranummer ved 1. maj festerne. Jeg er godt klar over, at I ikke sidder og brænder efter

Læs mere

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt

Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt ANALYSE Oktober 2012 Det arabiske forår: Økonomiske konsekvenser for Golflandene Martin Hvidt Denne artikel analyserer hvilke konsekvenser det arabiske forår har haft på Golflandenes økonomiske politikker

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Lina Ben Mhenni. Tunisian Girl. Blogger i det arabiske forår. Oversat af Elin Lasssen TIDERNE SKIFTER. Tiderne_Tunisian girl_p.indd 3 10/02/12 20.

Lina Ben Mhenni. Tunisian Girl. Blogger i det arabiske forår. Oversat af Elin Lasssen TIDERNE SKIFTER. Tiderne_Tunisian girl_p.indd 3 10/02/12 20. Lina Ben Mhenni Tunisian Girl Blogger i det arabiske forår Oversat af Elin Lasssen TIDERNE SKIFTER Tiderne_Tunisian girl_p.indd 3 10/02/12 20.21 TUNISIAN GIRL Oversat fra fransk efter Tunisian Girl Copyright

Læs mere

Introduktion og begreber til Tomorrow Today

Introduktion og begreber til Tomorrow Today Tomorrow Today 2012-13 Det Arabiske Forår Introduktion og begreber til Tomorrow Today Det startede i Tunesien Hvad er Mellemøsten? Revolution eller ej? Sociale medier Politisk kultur og musikkultur Filmanbefalinger

Læs mere

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU

DHL EUROCONNECT. DEN LETTESTE VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU DHL EUROCONNECT. VEJ TIL EUROPA OG VIDERE ENDNU få mere at vide Det suveræne, alt-i et stykgodsprodukt fra DHL Freight FORSENDELSESMÅDE FOR DIG Ved transport af gods i Europa har du brug for et brugervenligt

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør

Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Etik i politik - et tre-kammersystem for Europa af Mogens Lilleør Den 17. september 1992 satte Elisabeth Arnold fokus på det væsentlige og meget omtalte problem om den fremtidige udvikling af EF-samarbejdet,-

Læs mere

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion

Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion 1 Borgerløn/medborgarlön på den politiske dagsorden: Mellem inklusion og eksklusion Erik Christensen I Danmark har borgerløn/medborgarlön kun to gange været på den officielle politiske dagsorden, siden

Læs mere

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark

UKLASSIFICERET. Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark 28. maj 2014 Danske islamistiske miljøer med betydning for terrortruslen mod Danmark Sammenfatning Der findes islamistiske miljøer i Danmark, hvorfra der udbredes en militant islamistisk ideologi. Miljøerne

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at

DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013. >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at DET ARABISKE INITIATIV NYHEDSBREV JANUAR 2013 >>FOTO: MIA GRÖNDAHL Jalla jalla- Abdallah I november gik tusindvis af jordanere på gaderne for at demonstrere mod et skindemokrati, hvor kong Abdallah altid

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA

C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA C) Hr. Fikré El-Gourfti, UM/MENA Interview med hr. Fikré Filali El-Gourfti på UM's MENA-kontor. Interviewet blev foretaget i København den 27. juni, 2012. NMJ: "Allerførst tak fordi du har lyst til at

Læs mere

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan

Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Situations og trusselsvurdering for de danske enheder til sikkerhedsstyrken ISAF i Afghanistan Frem mod præsidentvalget i 2014 er det meget sandsynligt, at de indenrigspolitiske spændinger i Afghanistan

Læs mere

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører

Fri til frivilligt arbejde. Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører Fri til frivilligt arbejde Evaluering af Skandias Idéer for Livet Ambassadører November 2007 Indhold 1. Introduktion... 3 1.1 Idéer for Livet Ambassadører... 3 1.2 Skandias motivation... 4 2. Evaluering

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab

Interesseorganisationer i politiske arenaer. Resultater fra et forskningsprojekt. Anne Skorkjær Binderkrantz. Institut for Statskundskab Interesseorganisationer i politiske arenaer Resultater fra et forskningsprojekt Anne Skorkjær Binderkrantz Institut for Statskundskab Aarhus Universitet www.interarena.dk Indledning I alle demokratier

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler.

Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Selvstyrets bemærkninger i relation til implementering i Grønland er anført med fed tekst under de enkelte artikler. Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den af den Internationale Arbejdskonference

Læs mere

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune

Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Gennemførelse BorgerBudget proces Hedensted Kommune Før start Styregruppen fastlægger de enkelte deltageres roller og fordeler opgaver. Forslag til opgaver som bør fordeles: Tovholder Fundraising Sekretær

Læs mere

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var,

Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, Diskursanalyse Vi har tidligere gennemført en grundig diskursanalyse af den tidligere dækning af partistøtten i danske medier. Vores konklusion var, at dækningen var domineret af en mørklægningsdiskurs,

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel

Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb. Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Etisk Handel og miljøansvarlig leverandørstyring - fokus på de offentlige indkøb Judith Kyst Bestyrelsesformand Dansk Initiativ for Etisk Handel Den offentlige sektor går ikke ram forbi Clean Clothes

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN

MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN TEMA UNGES RET TIL INDFLYDELSE I ET NYT SYRIEN MOVING SYRIA: Unge syriske flygtninge skal skabe deres egen ungdomsbevægelse med det primære formål

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk

Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Global vækst i fremtiden -hvor og i hvilke brancher? Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker www.fremforsk.dk Byer i fremtiden Den flettede by funktionerne blandet Virksomheden uden hovedsæde De nye nomader

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET

VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET VALGOBSERVATIONER FRA TYRKIET 16-06-2011 - Rapport fra Tyrkiets parlamentsvalg den 12. juni 2011 Udarbejdet af: Serdal Benli og Kjeld Aakjær Valgobservationer fra Tyrkiet Valgets resultat i Tyrkiet er

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen

RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen Midsommervise Tale RIGETS OVERLEVELSE Kvindesagen SkoletjeneSten Vi i kvindesagen elsker vort fædreland og at synge om det. Det samler landets indbyggere, trods mange er forskellige. #01/70 Kvinderne begynder

Læs mere

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning

Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning december 2006 j.nr.1.2002.82 FKJ/UH Den danske befolknings deltagelse i medicinske forsøg og lægevidenskabelig forskning omfang, befolkningens vurderinger Af Finn Kamper-Jørgensen og Ulrik Hesse Der er

Læs mere

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé

Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Education at a Glance 2010: OECD Indicators. Summary in Danish. Dansk resumé Education at a Glance 2010: OECD Indicators Summary in Danish Education at a Glance 2010: OECD Indicators Dansk resumé På tværs af OECD-landene forsøger regeringer at finde løsninger, der gør uddannelse

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K

Kursusgang 1. PRAKTISK Dato: 17.-18. oktober Sted: Studiestræde 24, 1. sal 1455 KBH K Kursusgang 1 Dato: 17.-18. oktober 19.00 Velkomst m. bobler 19.15 Dobbeltorganisering og bevægelsesudtalelsen v. Victoria, Rasmus og Mads Hvad indebærer det at være aktivt medlem af både et parti og en

Læs mere

FANT Årsberetning 2012

FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 FANT Årsberetning 2012 Fremlagt og godkendt på generalforsamlingen mandag den 26. august 2013. Erik Rasmussen Louise Dalsgaard Ingo Jensen Maya Christensen Mikkel Thygesen Simon

Læs mere

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU

Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er. 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU Innovative Partnerskaber samarbejde mellem erhvervslivet og CSO er 22. september 2015 Lotte Asp Mikkelsen Rådgiver, CISU 1 Formål Trends omkring samarbejde mellem CSO er og erhvervslivet Hvad kan man søge

Læs mere

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012

Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 Arbejdsprogram 2013 Vedtaget på Netværket af Ungdomsråds landsmøde i Vejle 9.-11. november 2012 For medlemmerne Netværket af Ungdomsråds (NAU s) medlemmer er organisationens grundlag, og det er for dem

Læs mere

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015

Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Hvem kan bringe EU ud af krisen? København og Aarhus, den 24. og 26. februar 2015 Status for eurozonen i 2015 europæiske økonomier i krise siden start af finanskrise i 2007-08: produktion stagnerende,

Læs mere

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form

5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser. 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form 69 5.3. Lovbaserede eksklusivbestemmelser 5.3.1. Retsplejeloven (advokater) 5.3.1.1. Udbredelse og form Det følger af retsplejelovens 143, stk. 1, at alle danske advokater skal være medlem af Advokatsamfundet.

Læs mere

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise

Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise ANALYSE Februar 2009 Golf-landene kan vinde på den økonomiske krise Martin Hvidt De arabiske Golf-lande har set deres investeringer miste værdi og 10 år med økonomisk boom afløst af en voldsom økonomisk

Læs mere

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13

ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. B 2012/13 ÅRSPLAN SAMFUNDSFAG 9. 2012/13 Emne Periode Mål Relation til fælles mål Folketinget august Eleverne kender til magtens tredeling, partier partiprrammer. Velfærdssamfundet - demokratiet i funktion august

Læs mere

verden er STØRRE end eu

verden er STØRRE end eu verden er STØRRE end eu Gang på gang sætter EU egne økonomiske og storpolitiske interesser højere end fred og udvikling i verden. Det er et stort problem, især fordi en række af EU s egne politikker er

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer

Forandringsprocesser i demokratiske organisationer Forandringsprocesser i demokratiske organisationer 4 nøgleudfordringer Af Tor Nonnegaard-Pedersen, Implement Consulting Group 16. juni 2014 1 Bagtæppet: Demokratiet som forandringsmaskine I udgangspunktet

Læs mere

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse.

Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. Etablering af konsortie om udvikling og udbud af Kombineret Ungdomsuddannelse. 1. Baggrunden for kombineret ungdomsuddannelse Med den politiske aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser, blev

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010

NATO UNCLASSIFIED. Tale. Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 1 Tale Af NATO s generalsekretær Anders Fogh Rasmussen Københavns Universitet, tirsdag den 31. august, 2010 Klausuleret til 31. august kl. 17 Kære studerende, Mine damer og herrer Tak for invitationen

Læs mere

Året der gik 2007. Valuta i 2007

Året der gik 2007. Valuta i 2007 Af Bo Lützen-Laursen & Rikke Halse Kristensen Året der gik 2007 År 2007 blev et begivenhedsrigt år. Den store sub prime krise brød ud og recessionsfrygten i USA blev større og større efterhånden som tiden

Læs mere

Unge i forening kræver indflydelse

Unge i forening kræver indflydelse DUF Fokus august 2011 Unge i forening kræver indflydelse I udviklingslandene, Mellemøsten og Afrika vokser antallet af unge. De kræver demokratisk indflydelse og vil tage ansvar for samfundets udvikling.

Læs mere

Er Folkemødet også for virksomheder?

Er Folkemødet også for virksomheder? Er Folkemødet også for virksomheder? Undersøgelse i Folketinget Undersøgelse foretaget november/december 2012 blandt Folketingets medlemmer. Knap en tredjedel (54 ud af 179) har besvaret spørgsmålene.

Læs mere

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne

Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014. Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Ny organisering af beredskabsområdet 15. september 2014 Beredskabsreformen På vej mod en ny organisering af beredskaberne Krav og nye muligheder Beredskabsreformen stiller krav om større kommunale beredskabsenheder,

Læs mere

7DOHY/2 VQ VWIRUPDQG7LQH$XUYLJ+XJJHQEHUJHU SNWYHGWDJHOVHRPQ\UHJLRQDORJORNDOWY UIDJOLJ VWUXNWXU Da vi i sommeren 2002 spurgte jer i de lokale fagforeninger om, hvad grunden er til, at I er medlem af LO-amter

Læs mere

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse!

Nyhedsbrev 24.5.13 Årgang 8 nr. 5. Nyhedsbrevet. Ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 11. juni kl. 15.30. Kontingentnedsættelse! Årgang 8 nr. 5 Nu er der gået en måned siden konflikten sluttede med et lovovergreb. Jeg kan mærke, at jeg stadig er meget vred over den måde KL (kommunen) og regeringen har handlet på. Vi var til kongres

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE

Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE Ytringsfrihed, velfærd og meningsdannelse EN CASE FRA ODENSE I efteråret 2013 blussede debatten om ytringsfrihed op i Odense kommune efter, BUPL Fyn succesrigt satte fokus på den udbredte tavshedskultur

Læs mere

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør

LO s fremtidige lokale og regionale struktur. LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør LO s fremtidige lokale og regionale struktur LO s Landsmøde 20.-21. april 2005 LO-skolen Helsingør 1 Indledning Præsentation af kongresiruvodjhw til fremtidig lokal og regional struktur Fra september 2004

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2

Å r s r a p p o r t 2 0 1 2 Årsrapport 2012 Kort om Ulandssekretariatet Ulandssekretariatet blev etableret i 1987 af Danmarks to største hovedorganisationer LO og FTF. Aktiviteterne koncentrerede sig i begyndelsen om solidaritetsarbejde

Læs mere

U l andsma gasinet. Håbet om en bedre fremtid: Kampen fortsætter efter det arabiske forår i Egypten og Tunesien. Ulandssekretariatet.

U l andsma gasinet. Håbet om en bedre fremtid: Kampen fortsætter efter det arabiske forår i Egypten og Tunesien. Ulandssekretariatet. U l andsma gasinet F a g b e v æ g e l s e N i u d v i k l i n g s l a n d e n e Marts 2013 Håbet om en bedre fremtid: Kampen fortsætter efter det arabiske forår i Egypten og Tunesien Ulandssekretariatet

Læs mere

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen

Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen Redskaber til afholdelse af beboerkonferencen 1 Indholdsfortegnelse Vejledning til brug af redskaberne............................... 3 Tjekliste til forberedelse af beboerkonferencen......................

Læs mere

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten P7_TA-PROV(2011)0155 Anvendelse af seksuel vold i konflikter i Nordafrika og Mellemøsten Europa-Parlamentets beslutning af 7. april 2011 om brugen af seksuel vold under konflikter i Nordafrika og Mellemøsten

Læs mere

Konsortier på energiområdet

Konsortier på energiområdet Konsortier på energiområdet 1. Indledning og baggrund Oprettelsen af EUDP har tilvejebragt nye midler til udviklings- og demonstrationsprojekter. Derfor må det forventes, at der i de kommende år bliver

Læs mere

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år

Den danske model Frivillige aftaler. gennem mere end 100 år Den danske model Frivillige aftaler gennem mere end 100 år 1 Den danske model - frivillige aftaler gennem mere end 100 år Udgivet af CO-industri, redigeret november 2012 Oplag: 1.000 Design og grafisk

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 206 Offentligt Europaudvalget, Udenrigsudvalget og Det Udenrigspolitiske Nævn EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 11. maj 2015 Ny

Læs mere

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien

UKLASSIFICERET. Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien 24. marts 2013 Truslen mod Danmark fra personer udrejst til Syrien Sammenfatning CTA vurderer, at mindst 45 personer er rejst fra Danmark til Syrien for at tilslutte sig oprøret mod al-assad-regimet siden

Læs mere

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U

Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U Værdigrundlag for Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMR-U 1. Hvem er DMR-U? Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en paraplyorganisation for kristne organisationer, der samarbejder om udviklingsarbejde

Læs mere

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99

Efterlønnen springer top 10-liste over politiske problemer i 99 LO S NYHEDSBREV 1 1999 LOholdningsanalyse I n d h o l d s f o rt e g n e l s e Efterløn springer Top10 liste over politiske problemer i 1999.... 1 En ny holdningsundersøgelse afslører, at 38 pct. af samtlige

Læs mere

Dialog mellem øst og vest

Dialog mellem øst og vest 2009 August DUF Fokus Dialog mellem øst og vest Foto: Jonas Norgaard Mortensen Børne- og ungdomsorganisationer arbejder aktivt for at fremme dialogen mellem unge i Mellemøsten og Danmark. DUF støtter ungdomsinitiativer

Læs mere

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange Dansk ICYE ICYE programmet 6 eller 12 måneders frivilligt arbejde Klosterport 4A, 3. Sal 8000 Aarhus C Telefon: +45 86180715 E-mail: icye@icye.dk www.icye.dk Dansk ICYE International Cultural Youth Exchange

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Kommunikationsstrategi

Kommunikationsstrategi Kommunikationsstrategi November 2014 Byggesocietetet ønsker løbende at udvikle og styrke kommunikationen internt og eksternt. Vi vil overfor vores interessenter fremstå som en åben og demokratisk landsorganisation,

Læs mere