Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg"

Transkript

1 Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

2 Indholdsfortegnelse side 01. Telefonnumre Alm.orientering Retningslinjer Håndvask vejledning figur Ugeseddel til kopiering Ferie oversigt over afvikling af ferie i ferieåret fra 1. maj til 30. april skema ferieønsker skema ferieønsker den 6. ferieuge Rengøringsmidler Rengøringsplaner - et eksempel arbejdsbeskrivelse arbejdsskitse instruktion årskalender Smitte Affald Linned Info fra køkkenet flowskema - håndtering af patientforplejningen vejledning fra køkkenet Arbejdsteknik og metoder ved rengøring

3 01. Telefonnumre Mandag - fredag: Lør-/søndag og helligdage: kl lokal kl Kontaktpersoner Rengøringsleder Mona Murmann Rengøringsleder Bente Nielsen Rengøringsleder Kirsten Jæger Rengøringstekniker Signe Prahl Fællestillidsrep. Jytte Larsen Syge-/raskmelding Har du været syg, skal du ved raskmelding ringe til os, dagen før inden kl (fredag dog senest kl ). Går du syg hjem, er det vigtigt, at du næste morgen ringer, hvis du stadig er syg. Har du været syg i weekenden, skal du ringe til os mandag morgen og give besked. 3

4 02. Alm. orientering 01. Orientering om rengøringsafdelingen. 02. Udlevering af nøgler og uniformer samt anvisning af garderobe. - Hængelås medbringes. - Der bæres uniform i arbejdstiden (må ikke forlade hospitalet i uniform). - Sko skal selv medbringes. 03. Ved fratrædelse afleveres nøgle/garderobeskab tømmes. - Uniformer afmeldes og afleveres. (linneddepot etage 1, har åbent mellem kl , tlf. lokal 2686) 04. Levnedsmiddel certifikat (kopi sendes til rengøringskontoret). 05. Der er mødepligt til introduktion for nyansatte, brevet vil komme med posten. 06. Der er information fra 3F fagforeningen (Jytte Larsen tlf. lokal 2687) i rengøringsrummet etage Retningslinjer 4

5 01. Ved ansættelse på hospitalet er der tavshedspligt, også efter fratræden. 02. Hvis afdelingen forlades, skal der gives besked på kontoret tlf. lokal Overhold altid de sikkerhedsforeskrifter der findes. - Husk ikke at række ind over ovnlågen når den åbnes. - Grydelapper må ikke ligge oven på ovnen. 04. Døre der er aflåst, skal låses igen efter rengøring. 05. Vinduer der åbnes, lukkes efter udluftning. 06. Rengøringsplaner holdes ajour og skal hænge på vognen. - Husk at overholde arbejdsplanerne og notere i egenkontrol skema. - Weekendplanerne er i køkken eller rengøringsrum. 07. Rengøringsrummet holdes oprydet og må ikke bruges som lager. 08. Vogn der står på gangen stilles ind til siden, ledning til støvsuger må ikke trækkes tværs over gangen. 09. Brug altid nitrilhansker til toiletreng./kalkfjerner/hovedreng. 10. Der bæres altid navneskilt. 11. Mobiltelefon må ikke benyttes uden for pauserne. 12. Datablade på rengøringsmidler findes i en blå mappe, der står i rengøringsrummet på hver afdeling. 04. Håndvask 5

6 Vejledning Ringe, armbåndsur og neglelak må ikke bæres. Langt hår sættes op. Almindelig håndvask Anvendelsesområde: 1. Før du påbegynder rent arbejde 2. Efter afslutning af urent arbejde 3. Efter brug af handsker Fremgangsmåde:(Ringe og armbåndsur må ikke bæres) 1. Hænder og håndled vaskes med sæbe i min. 15 sekunder. Specielt henledes opmærksomheden på fingerspidserne og tommelfingre. 2. Sæben skylles af under rindende vand. 3. Hænderne tørres med éngangshåndklæde. 4. Vandhanen lukkes med det brugte éngangshåndklæde (evt. med albue). 5. Hold huden på hænderne hel ved brug af relevant hudplejemiddel. Håndsprit Anvendelsesområde: 1. Før du påbegynder rent arbejde. 2. Efter afslutning af urent arbejde. 3. Efter brug af handsker. 4. I stedet for håndvask. 5. For personale med tendens til tør, irriteret hud vil en udbredt anvendelse af hånddesinfektion i stedet for håndvask ofte mindske problemerne. 6. Hånddesinfektionssprit skal indeholde et hudplejende middel, som eksempelvis glycerol. Fremgangsmåde: Hænder og håndled indgnides med cirka 2-5 ml klorhexidinsprit 0.5% med glycerol til tørhed. Specielt henledes opmærksomheden på fingerspidserne og tommelfingre. Snitsår og rifter Afdækkes straks med plaster eller forbinding. Se figur 6

7 05. Ugeseddel til kopiering 7

8 Rengøringsafdelingen (sendes kun ved ændring af arbejdstiden) Navn: Tjeneste nr: Uge: Adresse: Ugedag Afdeling Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skal aflevers: Inden mandag kl Ferie Oversigt over afvikling af ferie i ferieåret fra 1. maj til 30. april 8

9 1. Der afvikles 3 ugers ferie i perioden Der afvikles 1 uges ferie i perioden Der afvikles 1 uges ferie i perioden Den 6. ferieuge afvikles i perioden Alle rengøringsass. på samme afdeling kan ikke holde ferie samtidig. 6. Ferien afholdes i hele dage og videst mulig omfang hele uger. 7. I de 6 ugers ferie må der højest indgå 3 arbejds-weekender, hvis man er på arbejde hveranden week-end, ellers er det forholdsvis mindre. 8. Ferieønsker skal tilbagesendes rengøringsafdelingen, - Sommerferie senest: 1. jan. - Eftersårsferie senest: 1. aug. - Forårsferie senest: 1. nov. - Den 6. ferieuge senest: 1. jan aug nov. Har man ikke hørt noget 1 måned efter indleveringsfristen, er ferien godkendt. 9. Hvis tidsfristen ikke overholdes, tilrettelægges ferien af rengøringslederen. Skema ferieønsker 9

10 FERIE FØR JUL: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. AUGUST FERIE EFTER JUL: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. NOVEMBER SOMMERFERIE: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. JANUAR Skema ferieønsker den 6. ferieuge 10

11 FERIE FØR JUL, den 6. ferieuge: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. AUGUST FERIE EFTER JUL, den 6. ferieuge: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. NOVEMBER SOMMERFERIE, den 6. ferieuge:: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. JANUAR 11

12 07. Rengøringsmidler - ph-skala ph-værdi ph-værdien af f.eks. en brugsopløsning af et rengøringsmiddel er et tal, der angiver om denne brugsopløsning reagerer sur, neutral eller alkalisk. Da man inddeler rengøringsmidler i grupper efter deres ph-værdi, er det praktisk at have et mål og en skala for denne. ph-skalaen ph-skalaen er en talrække fra Neutrale opløsninger og rengøringsmidler har en ph-værdi på ca. 7, svarende til vand. Sure midler har ph-værdier under 7, medens alkaliske midler har ph-værdier over 7. Eksempler på ph-værdier: 12

13 08. Rengøringsplaner - et eksempel Arbejdsbeskrivelse afdeling N09 OMRÅDE: N 09 Køkken middag 9. marts 2010 ARBEJDSTID: PLAN NR. 74 HVERDAG!!!! Nøgle til afløsere hentes i det store sekr. kontor overfor køkkenet (spørg plejen) Start med lokalet mærket med 1 dernæst 2 o.s.v.- lokaler med samme tal f.eks. sengestuer, i den rækkefølge de er ledige. lokaler uden nr. er rum der kan rengøres, hvis ikke der er andet ledigt Rengøring Rengøring (lokaler mærket indtil 6 skal være klar til kl. 8.00) 8-9- Rengøring trappe 20 fra 9. til 8. etage 8.30 Indsamling fra sengestuer Rengøring af sengestuer med tilhørende toilet og bad Pause Tænde for kaffemaskine Afrydning fra spisestuen Oprydning og opvask Daglig inventar rengøring af køkken Anrette kaffe, te og kage på rullebord Tømme for affald og klude + fylde op med klude Toiletbørster, riste, afløb, vandfiltre, branddøre og pt. skab/bord: se instruktion Rengøring af rullende materiel fra eget område Grundig rengøring: 1 x ugl Tirsdag Onsdag Torsdag kaffekander fra dagligstue & personaler. i opvaskemask. Fredag afryddebord Husk noter på egenkontrol skema lige uger ismaskine køleskab 1 gangen ulige uger stor stålbord + lille rullebord køleskab 2 gangen månedlig 1. uge: afkalke kaffemaskiner i dit område 13

14 14

15 Instruktion Viborg instruk/ vandret VIBORG sengestuer, opholdsrum, behandlingsog undersøgelsesrum, gangarealer på afd., - toilet/bad vådrum kontorer. mødelok. personalerum, garderobe m.m. alle rum ifølge plan og piktogram DAGLIGT INVENTAR AFTØRRES: Tømme for affald (sortering) berøringsflader: dørgreb - kontakt ved dør armlæn - automater ved vask fodgærde på senge - iltpanel Frie vandrette flader Sengebord - vindueskarm Senge- og lavthængende lamper Ganggreb på vægge Pletfjerning på døre og glas Fjern spindelvæv AFVASKES: Håndvask med tilhørende spejl - hylde - fliser/væg - Vægge i bruserum Toilet: suppler med klude & toiletpapir Tømme for affald (sortering) Dørgreb - kontakt v. dør Frie vandrette flader Lavthængende lamper GULVE Vaskbare: Moppe med forsaga moppe Fjerne pletter Tæppebelagte: Støvsug i gangbaner el opsamle UGENTLIG Daglig + ugentlig rengøring: INVENTAR AFTØRRES: Affaldsbeholdere Dør- og skabsflader Billedramme Radiator TV PC (ikke skærm og tastatur) Telefon (ikke tastatur) Fodlister AFSTØVES: Vinduesrammer Skinner til forhæng Højtsiddende lamper og rør Udluftningsrist (skurecreme til håndvaske tirsd. og fredag ) (toiletrens mand + torsd) Gulvafløbsrist (på afdelinger) Pletfjerning på døre og glaspartier TV - Telefon og PC`er (- pc & tlf. skærm & tastatur) Automater ved håndvask Stole: armlæn og siddeflade Fjern spindelvæv GULVE Vaskbare: Gulvvask med moppe Gulvmask. kører: kantvask Tæppebelagte: Grundig støvsugning MÅNEDLIG På dagen med ugentlig rengøring skal yderligere rengøres : A. : billedglas glasflader mellem rum øvrige kontakter B. : vandfiltre skiftes - lægges i en blanding af afkalkning og vand (i forholdet 1:5 ) til næste dag - skylles - gemmes til næste måned B. : branddøre aftørres A. : vandfiltre skiftes (se ovenst.) B. : vægge/fliser afvaskes. C. : toiletbørster koges (hvor muligt) A. : billeder, vinduesramme B. : dør- og skabsflader, radiator C. : skinne t. forhæng, højtsiddede lamper og udluftningsrist D. : stel på kontorstole, affaldsbeholdere, fodlister og gulvafløbsrist SE PÅ BAGSIDEN, HVILKEN PERIODISK RENGØRING DU SKAL UDFØRE I DEN PÅGÆLDENDE UGE!! FORKLARING Se på skitsen, hvilket område du har ansvaret for ( det farvede) Grå lokaler: skal der dagligt tømmes for affald Grønne lokaler: 1 dag med grundig inventar og gulv ellers daglig rengøring, Blå lokaler: 1 dag med grundig inventar + 2 dage grundig gulv ellers daglig rengøring Røde lokaler: 1 dag med grundig inventar + 5 dag med grundig gulv ellers daglig rengøring PIKTOGRAM: grøn = daglig inventar og gulv blå = grundig inventar rød = grundig gulv DAGLIGT: efter udskrivning af patienter aftørre/vaske sengebord og pt. skab ind- og udvendig RENGØRINGSVOGN: dagligt: vogn og redskaber aftørres efter brug + opfyldes til næste dag. D. : grundig rengøring foretages af den, der bruger vognen flest dage/timer. 15

16 Årskalender ÅRETS UGER UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8 UGE 9 UGE 10 UGE 11 UGE 12 UGE 13 UGE 14 UGE 15 UGE 16 UGE 17 UGE 18 UGE 19 UGE 20 UGE 21 UGE 22 UGE 23 UGE 24 UGE 25 UGE 26 UGE 27 UGE 28 PERIODISK RENGØRING A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D ÅRETS UGER UGE 29 UGE 30 UGE 31 UGE 32 UGE 33 UGE 34 UGE 35 UGE 36 UGE 37 UGE 38 UGE 39 UGE 40 UGE 41 UGE 42 UGE 43 UGE 44 UGE 45 UGE 46 UGE 47 UGE 48 UGE 49 UGE 50 UGE 51 UGE 52 UGE 53 PERIODISK RENGØRING A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D - Når en helligdag falder på en hverdag, udføres der ikke periodisk rengøring den pågældende dag. 16

17 09. Smitte Ved smitte af MRSA, Fnat Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres med Virkon 1% husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Gulvet vaskes med almindelig rengøringsmiddel. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Ved smitte af RS, Tuberkulose Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres på vanlig vis med almindelige rengøringsmidler. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Alt rengøres med Virkon 1 % husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Som ved daglig rengøring. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Eller stå over til næste dag. Mave-/tarminfektioner Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres med Virkon 1 % husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. 17

18 Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Alt rengøres med Virkon 1% husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Eller stå over til næste dag. Brugen af virkon Der overtørres og efterlades til indtørring. Husk handsker 18

19 10. Affald 19

20 11. Linned Håndterning af rent linned Renhed Skal være mikrobiologisk rent ved stikprøver og visuelt rent (uden synlig forurening). Opbevaring Tildækkede transportvogne, rene hylder, lukkede rum. Holdbarhed Nyt linned ligges altid nederst i stakken. Håndtering Tøjvognen i afsnit holdbarheden er 24 timer. Håndterning af urent linned Emballage Der anvendes ren snavsetøjssæk HVID. Meget våde tekstiler puttes i smelte/plastposer. Håndtering Håndteres forsigtigt, undgå ophvirvling af mikroorganismer og forurening af uniformer. Urent tøj lægges direkte i snavsetøjssække - må ikke skylles. Håndhygiejne Der anvendes handsker ved håndtering af forurenet og vådt tøj, efterfølgende vaskes/desinficeres hænderne. Opbevaring I lukket snavsetøjssække på transportvogn i skyllerum eller særskilt rum. Fjernes mindst x 1 daglig. Alle uniformer skal i stribet snavsetøjssække i omklædningsrum. 12. Info fra køkkenet 20

21 Vejledning fra Køkkenet 21

22 Produktionsform Kølemad (hovedproduktion) Kølemad tilbydes til hovedmåltiderne. Maden fremstilles, nedkøles og opbevares på køl i centralkøkkenet. Distribueres til afdelingskøkkenerne på dagen for servering. Opbevares på køl indtil færdigtilberedningen (opvarmningen) og anretning. Eventuelt overskydende kølemad kasseres senest næste dags morgen. Kølemad er mærket med anvendelsesdatoen. Frostmad (supplement) Frostmad tilbydes som supplement til indlagte patienter og til eventuelle akutte patienter, som der ikke er bestilt kølemad til. Frostmad fremstilles, indfryses og opbevares på frost i centralkøkkenet. Distribueres til afdelingskøkkenerne to gange ugentligt, hvor det fortsat opbevares på frost indtil anvendelsestidspunktet. Frostmad, som ikke anvendes umiddelbart efter optøning, kasseres. Frostmad er mærket med seneste anvendelsesdag. Overskrides denne kasseres produktet. Menuplaner Sommermenu: april oktober Vintermenu: november marts Bestilling af maden Bestilling foregår via edb. Bestillinger indtastes på afdelingen af pleje- eller administrativ personale. Data samles i centralkøkkenet. Bestilling af kølemad, mælkeprodukter frugt/grønt, brød, kage og flutes. Daglig inden kl til levering efterfølgende dag (torsdag bestilles det til fredag og lørdag, fredag bestilles til søndag og mandag). Bestilling af frostvarer Mandag og torsdag inden kl til levering efterfølgende dag. Bestilling af kolonial- og drikkevarer Tirsdag inden kl til levering efterfølgende dag. Ovennævnte tidsangivelser er sidste frist for bestillinger. Der findes på den enkelte afdeling aftaler om, hvem der bestiller hvad, samt hvornår bestillinger skal afleveres på kontoret. Se opslag i afdelingskøkkenet. Levering Daglig: Franskbrød leveres mellem kl Kølemad m.m. leveres med madvogn mellem kl Frostvarer leveres med madvogn tirsdag og fredag. 22

23 Kolonialvarer leveres onsdag formiddag. Drikkevarer leveres torsdag. Modtagelse Ved modtagelse af maden kontrolleres om leverancen svarer til det bestilte. Ved eventuelle fejl gives besked til centralkøkkenet inden kl , hvis mangler ønskes leveret samme dag. Ved henvendelser efter kl skal afdelingen selv sørge for afhentning i centralkøkkenet. Leverancerne stilles umiddelbart efter modtagelse på henholdsvis køl, frost og lager. (se pkt. 4 i egenkontrolprogrammet) Obs: Maden fra centralkøkkenet skal opbevares adskilt fra privat mad, det vil sige mad medbragt af patienter og personale. Tilberedning Maden til hovedmåltiderne leveres færdiganrettet i beholdere, klar til placering i buffet eller varmeri. Mad, som skal opvarmes leveres i stålbeholdere. Mad som ikke skal udsættes for varmebehandling leveres i plastbeholdere. Færdiggørelse af den varme mad sker ifølge for færdiggørelse af den varme mad, som følger den daglige madleverance. Konvektionsovnen er forprogrammeret med de oplistede programmer og tidsangivelser anvendes ved planlægning af tidspunkt, hvor opvarmning påbegyndes. Tilberedning af havregrød sker ifølge opslag i afdelingskøkkenet. Anretning Anretning af maden foretages umiddelbart før spisetidspunktet. Kolde komponenter samles på rullebord i afdelingskøkkenet og anrettes herefter i buffeten i spisestuen/ på gangen ifølge billedmateriale for det respektive måltid. Husk, at anbringe frostelementer inden anretning. Varmeriet anrettes i afdelingskøkkenet og køres herefter i spisestuen/ på gangen. Husk at tænde varmeriet ½ time før anretning. Hygiejne 23

24 Som personale i et afdelingskøkken, har man ansvaret for, at maden håndteres forsvarligt både med hensyn til kvalitet og bakterier. Egenkontrolprogrammet er et lovpligtigt arbejdsredskab, som sikrer, at maden håndteres ensartet korrekt, uanset hvem der er på arbejde. Desuden skal man dagligt dokumentere, at programmet bliver overholdt. Egenkontrolprogrammet gennemgås med den nye medarbejder. Programmet skal betragtes, som et opslagsværk, dog oplistes efterfølgende de vigtigste oplysninger i de enkelte afsnit. Gennemlæses, da det giver et overblik over arbejdspladsen og de funktioner, som vedrører maden. Afsnit 1 og 2 Vigtigt: Krav om uddannelse. Afsnit 3 Vigtigt: Kølevarer opbevares ved max. + 5 grader C. Frostvarer opbevares ved 18 grader C. Opbevaringstider skal overholdes (se også afsnit 4). Temperaturen i maden skal efter opvarmningen være mindst + 75 grader C. Undgå at blande rene og urene arbejdsprocesser. Afsnit 4 Vigtigt: Evt. kølemad fra foregående dag kasseres inden ny levering. Straks ved modtagelse kontrolleres mængde og art af nye levering. En gang ugentligt måles temperaturen. Se ugentlig oversigt vedlagt kølemaden. Mandag alle varer kontrolleres for datomærkning og nyeste varer placeres bagest. Produkter på lager, som har overskredet sidste anvendelsesdag kasseres. Afsnit 5 Vigtigt: Temperaturer i frysere og køleskabe, som indeholder følsomme madvarer kontrolleres dagligt. Husk at skrive kontrolskemaet under dagligt. Ved evt. temperaturafvigelser følges anvisning i afsnit 5.1. Skemaet vedr. holdbarhed s bruges som opslagsværk. Afsnit 6 24

25 Vigtigt: Temperaturen i maden skal være mindst 75 grader C. Temperaturen skal måles dagligt i et emne ifølge ugentlig oversigt, som er vedlagt kølemaden hver mandag. Noter temperaturen i skemaet og skriv dine initialer. Hvis temperaturen er under 75 grader C. opvarmes yderligere på samme program. Kontroller ugentligt ifølge plan, at serveringstemperaturen under hele måltidet er min. 65 grader C. Afsnit 7 Vigtigt: Følg rengøringsskemaet. Følg rengøringsmetoder. Følg rengøringsprocedurer. Følg doseringsanvisning på rengøringsmidler. Skriv dine initialer på rengøringsskemaet når dagens arbejde er udført. Afsnit 8 Vigtigt: Alt er vigtigt. Beslut om der bæres forklæde ved enten rengøring eller ved håndtering af maden. Afsnit 9 Vigtigt: Kontakt gartnerafdelingen ved skadedyr. Tallerkenaffald fyldes i dagrenovation. Madaffald, dvs. resterende mad i buffet og varmeri fyldes i største plastikbeholdere og placeres i køleskab til returmad Alle resterende beholdere rengøres for synligt snavs. Alle stålkantiner vaskes i opvaskemaskine. Gem alle dokumentationer: - skema til kontrol af køleskabe og frysere - kontrol af opvarmningstemperatur - rengøringsskemaer - afvigelsesskemaer (se afsnit 9.5) i særskilt mappe i afdelingskøkkenet i 2 år. Når den nye medarbejder er indforstået med egenkontrolprogrammet skriver vedkommende under i Skema over personale bilag Arbejdsteknik og metoder ved rengøring 25

26 Arbejdsteknik Pas godt på dig selv. Arbejd ud fra disse grundprincipper, fordi det vil beskytte din ryg, lænd, og skulder m. m. De tre næser den samme vej (næsetippen og de to fødder så undgåes vrid i ryggen). Stå opret mest mulig (undgå foroverbøjning i ryggen). Arbejd så vidt mulig ikke over skulderhøjde (brug moppen eller fisterkosten). Arbejd med armene tæt ved kroppen (undgå at arbejde med strakte arme, flyt dig efter arbejdsopgaven). Varier arbejdsbevægelserne, skift jævnlig mellem forskellige arbejdsopgaver. Indstil højden på skaftet til hagehøjde, skift mellem 8- tals og skrubbemetoden ved rengøring. Brug vægt overføring, arbejd med god afstand mellem fødderne. Ved påsætning af moppegarn (våd moppe) smides dette på gulvet, og moppefremføren sættes på. Ved aftagning løftes moppefremføren op foran kroppen, og moppegarnet trækkes af. Tørmoppe sættes på fremføreren ved enten at løfte moppen op i højde (lad den hvile på vognen eller stå op af vægen) eller ved at gå kortvarig ned i knæ, der kan sættes flere stykker på af gangen. Lav udspændingsøvelser flere gange daglig. Arbejdsmetoder Moppefremførens størrelse skal passe til arbejdsopgaven. Ved ru overflader eller trange pladsforhold kan det være en fordel med mindre fremførere. Belastningen på kroppen øges i takt med, at bredden på fremføreren stiger. Brug kort moppe til døre, vægge og skabe. Inventarrengøring: Fugtning af klude til inventarrengøring. Der bruges ½ l vand/middel til 10 klude. Klude foldes med 8-16 sider, når siderne er brugt lægges de til vask (husk at hænge rene klude op og returnere de snavsede i net). Aftørring af skabe, døre,( begynd nedefra og op) borde og bag toilet brug moppen med det korte skaft. Brug altid handsker på toileterne! Husk at skifte klude efter rengøring på toiletter! Rengøring af gulve: Tørmopning 8- talsbevægelse er egnet til tørmopning, idet affald og løs snavs holdes 26

27 samlet og til slut kan det fejes op på et fejeblad. Vådmopning der anvendes kopsystem (½ l mål) vandet hældes på moppen eller gulvet et passende område indvaskes. Det invaskede gulv tørres op med en tør moppe som eventuelt er på en anden fremfører. Brug altid handsker på toiletterne! Husk at skifte moppe efter rengøring på toiletter! Støvsugning: Tilpas støvsugerøret i højden så man kan stå opret under arbejdet. Hold slangen bagom ryggen - den ene hånd griber fat om slangen, den anden fatter om røret. (Vær opmærksom på, at belastningen på håndleddet kan blive for stor ved denne metode på gulvtæpper med en kraftig sugende støvsuger). Bøj i knæ og hofter og hold ryggen ret ved støvsugning under lavt inventar. Introduktionsmaterialet er revideret oktober

28 28

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL

Næs café, Næshøjskolen EGENKONTROL EGENKONTROL For kantinen på Næshøjskolen 2008 Side 1 2. september 2013 FORORD... 4 REVISION & UNDERSKRIFTER... 5 DAGLIG ARBEJDSGANG I KANTINEN.... 6 PRODUKTION... 7 VARM PRODUKTION... 7 KOLD PRODUKTION...

Læs mere

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder

TEKNISK KRAVSPECIFIKATION SKOLE. Programkoder Rengøringsservice på skoler og SFO mv. i skal udføres i henhold til nedenstående kvalitetsbeskrivelser i form af rengøringssystemet programmeret rengøring. Hvert enkelt lokale er tildelt et program i form

Læs mere

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent

Rengøringsservice. Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side1 SUS Uddannelsesudvalget for rengøring og service September 2011 Rengøringsservice Vejledende krav til lokaler: AMU - rengøring EUD - serviceassistent Side2 Lokalernes formål Teori- og praktiklokalernes

Læs mere

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution

Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Vurdering af sundhedsforholdene Den Kommunale Sundhedstjeneste i Faaborg-Midtfyn Kommune Institution Kontaktperson Dato Vurdering udført af Barnets væresteder: Garderobe Delt i tørt og fugtigt område Skab/garderobe

Læs mere

Hovedrengøring sommer 2010

Hovedrengøring sommer 2010 Hovedrengøring sommer 2010 VARME TRAPPE Det forventes, at der ved hovedrengøringen mindst udføres følgende: 1. Spindelvæv i "lofterne" fjernes med en kost. 2. Vinduerne mod gården, som kan nås, vaskes

Læs mere

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK

EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK Bilag 1, Støttedokumentet til 1.2.3.03 Egenkontrol i køkkenfunktionen, Egenkontrolprogram, revision 2018 EGENKONTROL BØRNE-OG UNGDOMSPSYKIATRI ODENSE SDR. BOULEVARD 29 PSYKIATRIEN I REGION SYDDANMARK 1

Læs mere

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer.

Engangshandsker: Handsker, der anvendes for at beskytte borgere og personale mod kontaminering med potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Håndhygiejne Sygeplejefaglig instruks. Udarbejdet af: Gitte Friis, Ghita Felding Jensen, Christina Christens, Hanne Jensen Godkendt: Revideres: September 2013 Ansvarlig for revidering af dokument: Tovholder

Læs mere

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark

Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Rengøring skema G- Line Tattoo Danmark Take your cleaning and Hygiene standards to an entirely new level with the revolutionizing, three- step effect of Guardian Technology. G-Line Tattoo - Rengøringsskema

Læs mere

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge.

Instruks til medarbejdere i Odder Kommune der omgås borgere med Roskildesyge. Baggrund: Instruks til medarbejdere i Odder Kommune Sygdommen er forårsaget af norovirus et meget lille virus, der overlever afkøling, lavt ph (2,7), og varmebehandling 60 C i 30 min.; desuden kan det

Læs mere

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet

Hygiejne i kabyssen. - gode råd til skibets egenkontrol. En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet Hygiejne i kabyssen - gode råd til skibets egenkontrol En vejledning til rederi- og skibsledelse samt kabyspersonalet God hygiejne er hele tiden at tænke sig om, når man laver mad til andre. For at begrænse

Læs mere

Hygiejnepolitik Formål: Smitte:

Hygiejnepolitik Formål: Smitte: Hygiejnepolitik Formål: Formålet med at have en hygiejneplan er, at forebygge og begrænse smitsomme sygdomme blandt børn og personale. Vi ønsker ikke at skabe et sterilt hospitalsmiljø, derfor handler

Læs mere

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring

Arbejdsteknik. Arbejdsteknik. Daglig erhvervsrengøring Arbejdsteknik Daglig erhvervsrengøring 1 Forord At udføre erhvervsrengøring kræver uddannelse dette undervisningsmateriale er udarbejdet som grundbogsmateriale til kurset Daglig erhvervsrengøring. Arbejdsteknik

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237

Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Bookingnr. Navn Aftale om leje af aktivitetshuset Rødegårdsvej 237 Adresse Telefon Email Aftale om leje i perioden Pris I weekenderne kan salen, Orange stue + køkkenet lejes således: Huset kan ikke længere

Læs mere

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015

GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 GF HERSTEDLUND - HERSTEDHUS ORDENSREGLER / KRAV TIL OPRYDNING 2015 HERSTEDHUS er fælles ejendom for beboerne i Grundejer Foreningen Herstedlund (GFH), og huset er til fælles benyttelse og dermed et fælles

Læs mere

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II

Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Generelle retningslinjer for brug af fælleslejlighed i Plantagen I og II Disse laminerede dokumenter udleveres af bookingmaster sammen med nøglen og returneres igen, efter endt ophold i fælleslejligheden.

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Lejeaftale Selskabslokale

Lejeaftale Selskabslokale Lejeaftale Selskabslokale Lejemålsnr: Lejer: Adresse: Lejeperiode fra: Til: Leje kr. gælder fra udlevering af nøgle i ejendommens kontortid til dag den i ejendommens kontortid) Depositum Kr. betales ved

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed

Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed OPLÆG Nytteindsats beskrivelse af arbejdsopgaver i Ældre og Sundhed Formelle krav til Nyttejob: Information om tavshedspligt Ren straffeattest (som kandidaten medbringer til første samtale) Udfyldelse

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them

LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them LINDEHYTTEN DDS 3. Silkeborg Gruppe Ansøvej 4A 8653 Them Denne folder indeholder relevante oplysninger om LINDEHYTTEN og dens omgivelser. POSTADR.: Lindehytten, Ansøvej 4 A, 8653 Them UDLEJNING: Jens Clausen

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske

Luftvejsinfektioner. Supplerende infektionshygiejniske. forholdsregler ved luftvejsinfektioner. Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Supplerende infektionshygiejniske Luftvejsinfektioner forholdsregler ved luftvejsinfektioner Elisabeth Lund Hygiejnesygeplejerske Infektionshygiejnisk Afsnit Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Dråbesmitte

Læs mere

Sådan passer du på din lejlighed

Sådan passer du på din lejlighed Sådan passer du på din lejlighed Kære beboer Som beboer har du ansvaret for at passe godt på din lejlighed. Når du flytter, skal den være i samme stand, som da du flyttede ind (bortset fra almindeligt

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Rengøring. APV-spørgeskema

Rengøring. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema Rengøring Virksomhed: Afdeling: Dato: 29-10-2010 09:46 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur 1.02. Trækgener 1.03. Luftkvalitet (f.eks. støv, lugt, tobaksrøg, dampe, fugt)

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

Giv en hånd til 2014-2015

Giv en hånd til 2014-2015 Giv en hånd til 2014-2015 1 Kære forælder! Du sidder nu med en beskrivelse af nogle af de mere håndgribelige opgaver, der følger med ved at være friskoleforælder. Folderen er blevet til i et samarbejde

Læs mere

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for RENGØRING. Undervisningsministeriet

Løsninger til opgaver. i multimedieordbog for RENGØRING. Undervisningsministeriet er til opgaver i multimedieordbog for RENGØRING Undervisningsministeriet er til opgaver Ordets stamme Opgave 1 Find stammen Ord spandene karklude mopperne vognen vasket moppede tømte arbejder dosering

Læs mere

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person:

Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Låneaftale Spejderhytten på Bækholmvej 29, 3660 Stenløse Rev 18062014 Låner: Forening/organisation/person: Kontaktperson/ansvarlig: Adresse: Telefon: e-mail: Låneperiode: / 201 kl. : til / 201 kl. : Ved

Læs mere

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab.

Drikkevarer kan frit medbringes. Maden medbringes eller leveres fra en Dinér Transportable elle Catering selskab. Lejeaftale: Eventhusets Selskabslokale 2-2. Sal Lejeaftale mellem: Udlejer: Eventhusets selskabslokale Industrikrogen 8 2635 Ishøj Og lejer: Navn: Adresse: Telefon: E-mail: Inkluderet i lejeaftalen: Selskabslokalet

Læs mere

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring

Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Forudsætninger for rengøring - oprydning og klargøring Generelt Oprydning og klargøring forud for rengøringsarbejdets udførelse er ikke en del af rengøringsaftalen. Det er derfor heller ikke leverandørens

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger

Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger Trinvis planlægning af afhjælpningsforanstaltninger / Jesper Jørgensen 24. november 2011 Sorø Fynsplan Skoler Er bygget i perioden 1960érne og frem til i hvertfald 1977 Betonelementbyggeri Foreskrevet

Læs mere

INTRODUKTION TIL NYANSATTE

INTRODUKTION TIL NYANSATTE RIGSHOSPITALET VELKOMMEN TIL XPU/ BARTHOLIN INSTITUTTET INTRODUKTION TIL NYANSATTE - praktiske forhold & sikkerhed GMO-REGLER GMO-reglerne, der gælder på XPU/Bartholin, skal læses igennem før arbejdet

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.02.2012 Benedikte Piil bep@vd.dk 4042 7251 ELEMENTBESKRIVELSER LVD DRI RENHOLD TOILET OG TØMNINGSFACILITETER BILAG 7.4 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg

Regler for fælleshus. A/B Humlebjerg Regler for fælleshus A/B Humlebjerg Gældende fra (Vedtaget på generalforsamling) Side 1 af 8 Regler for anvendelse af fælleshuset Hvem er ansvarlig for anvendelse af fælleshuset? Det er til enhver tid

Læs mere

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Søndervangshallen. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Søndervangshallen Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Søndervangshallen ligger på Søndervangen 48 i Birkerød. Søndervangshallen indeholder en idrætshal på 960 m 2 samt

Læs mere

Årby Forsamlingshus.

Årby Forsamlingshus. Lejekontrakt Årby Forsamlingshus. Lejers navn: Tlf.: Adresse: Mellem lejer og Årby Forsamlingshus er der indgået følgende lejeaftale: Hele huset til fest Små sale til fest Hele huset til møder, foredrag

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse

Lejeaftale Fælleshus Jungehøj Andelsboligforeningen Kyndby Huse Huset udlejes kun til beboere i Kyndby Huse samt medlemmer af Kyndbyværkets Personaleforening (KPF) Udlejning aftales på ejendomskontoret enten med den administrative medarbejder i træffetiden eller med

Læs mere

GUIDE. Hold skolen ren!

GUIDE. Hold skolen ren! GUIDE Hold skolen ren! En miniguide om rengøring på skoler Det er god ide at sætte rengøring på dagsordenen en gang imellem. For hvis skolen er ren, bliver indeklimaet bedre, trivslen stiger, og det betyder

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når

HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når I øverste skuffe ligger en informationsmappe. I mappen finder du bl.a. brugsanvisninger til mikrobølgeovnen og til komfuret. HUSK at sætte borde og stole på samme måde igen som på billedet når du er færdig

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle

LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle LEJEKONTRAKT Susaadalen v/nina Levin 61 77 79 88 skelby.nina@gmail.com Alléen 14, 4160 Herlufmagle Regler for brug af Susaadalen. Skelby d. Lejeren betaler et depositum på 1.500 kr. som tilbagebetales

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1.

planlægning af oprydning, så børnene så vidt muligt køre cyklerne på plads. Undersøges nærmere Jens 1.7.10 Bliver løbende Rep. Jens 1. Årsag til problem Manglende lyddæmpning i Multirum Lokaler der runger Multirum, gl. gym. og 1. kl. Svært ved at opfatte tale i Multirum, gl. gym. Installationer der støjer. Vaskemaskine / tørretumbler

Læs mere

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014

Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 2014 Intern - ekstern audit på rengøringskvalitet Foråret 04 efter standarderne DS/INSTA 800 og DS 45 del 0 Rapport over intern ekstern audit på Amager Hospital Indhold. Resultatskema af intern ekstern audit.

Læs mere

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A

Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Vejledning for ankomst og afrejse Hangar A Opdateret 1. november 2013 Denne vejledning SKAL læses/bruges i forbindelse med besøg i Hangar A. Dokumentet ligger i Hangar A, men læs den inden du tager afsted

Læs mere

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden

Kabinen. Sådan gør du: Værktøjet skal være i orden Kabinen Sådan gør du: Kabinen er et godt sted at starte når du vil gøre din bil ren, så kan den nemlig tørre, mens du vasker og polerer resten af bilen. Tørre! ja for der skal noget fugt til, for at få

Læs mere

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren.

Varemodtagelse. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2. Eleven kan modtage råvarer og kontrollere at varen svarer til ordren. Forslag til praktikmål for ernæringsassistentuddannelsen revision 2012. Praktikmål og arbejdsfunktioner alle hovedområder. 1. Kursiveret tekst trin 1 2. Normal tekst trin 2 Varemodtagelse Eleven kan modtage

Læs mere

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning

EJENDOMSPARTNER. Lejeforhold. ved fraflytning EJENDOMSPARTNER Lejeforhold ved fraflytning Indholdsfortegnelse Istandsættelse... Side F lyttesyn og frafly tningsrapport... Side 4 3 D et koster penge at flytte... -også som lejer! U dgifterne i forbindelse

Læs mere

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Tips om insekter i hjemmet

Tips om insekter i hjemmet Tips om insekter i hjemmet Har du fået ubudne gæster i form af insekter i dit hjem, er rengøring på insekternes yndlingssteder ofte nok, og du kan gøre meget for at forebygge insektangreb. Mange af de

Læs mere

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration

UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER. Varde Bolig Administration UNDGÅ PROBLEMER MED MUG/SKIMMEL I VORE BOLIGER Varde Bolig Administration Forsidebilledet er fra en pjece, som er udarbejdet af By og Byg, LBF og BL. Side 1 Forord: Fra sent efterår til tidlig forår (fyringssæson)

Læs mere

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede

3. Afvikling af kurser..4 1 dags kursus for rengøringsassistenter og portører 2 dages hygiejnekursus for kontaktpersoner og andre interesserede Nyhedsbrev 1. 2009 1. Siden sidst..2 Nyhedsbrev x 2 årligt p.gr.a videreuddannelse. Ombygning og flytning af afd.- husk at invitere hygiejneorganisationen med Store rengøringsdag 2. Status 2008.... 3 Sprit

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det

Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte. - og hvordan du kan håndtere det Ved du det? Om smitstoffer og spredning af smitte - og hvordan du kan håndtere det Hvorfor bliver man syg? Smitstoffer Smittekilder Smitteveje Modtagelighed hos den enkelte Smitstoffer Mikroorganismer,

Læs mere

Tylstrup Skoles Regelsæt

Tylstrup Skoles Regelsæt Tylstrup Skoles Regelsæt Revideret sommeren 2011. Tylstrup Skoles Grundregler Hils på hinanden Vis hensyn Tal pænt Lad andres ting være i fred. Adfærd på skolen indebærer: Brug indestemme. På gangen Gå

Læs mere

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber

Velkommen til Børnehaven Møllen. Møllens tlf: 55887100. Adresse: Maglemølle 10-12. Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Velkommen til Børnehaven Møllen Til vikarer, studerende og puljeflexjobber Møllens tlf: 55887100 Adresse: Maglemølle 10-12 Nyansatte Der sættes tid af den første dag, så en pædagog fra stuen eller evt.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer..

Indholdsfortegnelse. Rengøring af huset. 1. Desinfektion af huset. 2. Tågedesinfektion 3. Vandsystemet. 4. Desinfektion af udenomsarealer.. Indholdsfortegnelse Rengøring af huset. 1 Desinfektion af huset. 2 Tågedesinfektion 3 Vandsystemet. 4 Desinfektion af udenomsarealer.. 5 Forrum. 6 Fodersiloer.. 7 Diverse opgaver. 8 Udregningsskema.. 9

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg

Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende. Regionshospitalet Silkeborg Velkommen til Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Praktiske oplysninger til patienter og pårørende Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Afsnit M1, M2 og M3 Indhold Velkommen til Medicinsk

Læs mere

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9

HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O dato 06 07 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 HVALSØ SOGNEGÅRD - HUSREGLER side O INDHOLDSFORTEGNELSE version 9 Side Dato Version Navn Kirkens hjemmeside 0 17 08 2010 9 Indholdsfortegnelse Ja 1 17 08 2010 9 Organisation Ja 2.1 17 08 2010 9 Generelle

Læs mere

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale

Side 1 af 6. APV Vorrevangskolen 2006/07. Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale APV Vorrevangskolen 2006/07 Status for APV for lærer, pædagoger og administrativt personale Er temperaturforholdende tilfredsstillende? ja 1 1 9 3 14 ja/nej 2 2 nej 7 7 14 Der er koldt på gangene, der

Læs mere

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema

2014 Tandteknikere. APV-spørgeskema Side 1 APV-spørgeskema 2014 Tandteknikere Virksomhed: Afdeling: Dato: 14-08-2014 15:43 Medarbejder: 1. Fysiske forhold 1.01. Temperatur (varme, kulde) 1.02. Trækgener, kuldenedfald eller kuldestråling

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer

Høsterkøb Forsamlingshus. Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Høsterkøb Forsamlingshus Regler for udlejning til private og kommercielle arrangementer Generelt Forsamlingshuset er beliggende ved siden af Høsterkøb Skole på Nedenomsvej i Høsterkøb. Det er på ca. 167

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Gode råd om køkkenindretning

Gode råd om køkkenindretning Gode råd om køkkenindretning Velkommen til Sclerosecentrets test- og træningskøkken Køkkenindretning, der dur Madlavning og arbejde i køkkenet kan være meget krævende, hvis man har nedsat kraft og bevægelighed

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen

LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen LEJE AF FÆLLESHUS - Kontrakt for beboere i afdelingen UDFYLD MED BLOKSTAVER: Fælleshuset Ladefogedvej 246 NAVN ADRESSE Priser: 1 døgn weekend 1 døgn hverdag Depositum 300 kr. 150 kr. 500 kr. POSTNR. BY.

Læs mere

Sammen forebygger vi influenzaen!

Sammen forebygger vi influenzaen! Oxivir Diversey s mest effektive desinfektionsmiddel til alle overflader - afgørende i kampen mod influenza Hvorfor skal overflader desinficeres? Influenzavirus kan leve på overflader op til 2 timer. Derfor

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk

Informationsmappe. Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Informationsmappe Pappelallee 76, st. tv., 10437 Berlin. Se www.berlinberlin.dk Indhold i informationsmappen: 1 indhold 2 nøgler og depositum 3 hvor er kælderen og hvad er der i den? 4 ankomst og afrejse

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse!

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Monterings- og vedligeholdelsesvejledning af bordplader i Solid Surface materialet Corian Vigtigt læses straks ved modtagelse! Generelt Kontroller altid bordpladen ved modtagelsen. Ved modtagelse af din

Læs mere

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet

Velkommen til Prag. HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet Velkommen til Prag HTS PRAHA 21 Jana Rúzicky 1155 Lejlighed 11 14800 PRAHA 4 Tjekkiet BELIGGENHED 2 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM LEJLIGHEDEN: Lejligheden er på ca. 80 m² og består af en kombineret stue/køkken,

Læs mere

God rengøring kommer ikke af sig selv

God rengøring kommer ikke af sig selv God rengøring kommer ikke af sig selv Udvikling af bedre hygiejne og rengøringsmetoder på ældreområdet Rengøring har stor betydning for indeklimaet, hygiejnen og trivslen for både borgere og personale

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Hestestald-Karreens Beboerhus

Hestestald-Karreens Beboerhus Indhold Generelle Lejeregler:... 2 Nøgler:... 2 Service & rengøring:... 2 Musik:... 2 Terrassen:... 2 Port, trappe & elevatortårn:... 2 Grill:... 2 Bemærk... 3 Opskrivning til leje:... 4 Hvem kan leje

Læs mere

Aktiviteter 3.-4. klasse

Aktiviteter 3.-4. klasse Sorter affald Engangshandsker En pose affald 3 kasser til sortering af affald, fx papkasser Tusser Lim Et stort stykke plastik eller en voksdug Tag 3 stykker papir. Skriv genbrug på det ene stykke papir,

Læs mere

Mad til borgere i plejeboliger

Mad til borgere i plejeboliger Mad til borgere i plejeboliger 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1. personlig pleje 2. hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. madservice Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives

Læs mere

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit?

Kære gravide. Hvem kommer på Akut Svangreafsnit? Kære gravide Velkommen til Akut Svangreafsnit på Hospitalsenhed Midt. Denne mappe er til dig og din partner. Den indeholder informationer, som I kan få brug for under indlæggelsen på Akut Svangreafsnit.

Læs mere

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup.

Lejekontrakt. Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejekontrakt Hermed indgås aftale om leje af lokaler i Jørlunde Sognehus, Bygaden 26, Jørlunde, 3550 Slangerup. Lejemålet er indgået for tidsrummet: Lokalerne skal benyttes til: Lejemålet omfatter (sæt

Læs mere