Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg"

Transkript

1 Introduktion til rengøringen på Regionshospitalet Viborg

2 Indholdsfortegnelse side 01. Telefonnumre Alm.orientering Retningslinjer Håndvask vejledning figur Ugeseddel til kopiering Ferie oversigt over afvikling af ferie i ferieåret fra 1. maj til 30. april skema ferieønsker skema ferieønsker den 6. ferieuge Rengøringsmidler Rengøringsplaner - et eksempel arbejdsbeskrivelse arbejdsskitse instruktion årskalender Smitte Affald Linned Info fra køkkenet flowskema - håndtering af patientforplejningen vejledning fra køkkenet Arbejdsteknik og metoder ved rengøring

3 01. Telefonnumre Mandag - fredag: Lør-/søndag og helligdage: kl lokal kl Kontaktpersoner Rengøringsleder Mona Murmann Rengøringsleder Bente Nielsen Rengøringsleder Kirsten Jæger Rengøringstekniker Signe Prahl Fællestillidsrep. Jytte Larsen Syge-/raskmelding Har du været syg, skal du ved raskmelding ringe til os, dagen før inden kl (fredag dog senest kl ). Går du syg hjem, er det vigtigt, at du næste morgen ringer, hvis du stadig er syg. Har du været syg i weekenden, skal du ringe til os mandag morgen og give besked. 3

4 02. Alm. orientering 01. Orientering om rengøringsafdelingen. 02. Udlevering af nøgler og uniformer samt anvisning af garderobe. - Hængelås medbringes. - Der bæres uniform i arbejdstiden (må ikke forlade hospitalet i uniform). - Sko skal selv medbringes. 03. Ved fratrædelse afleveres nøgle/garderobeskab tømmes. - Uniformer afmeldes og afleveres. (linneddepot etage 1, har åbent mellem kl , tlf. lokal 2686) 04. Levnedsmiddel certifikat (kopi sendes til rengøringskontoret). 05. Der er mødepligt til introduktion for nyansatte, brevet vil komme med posten. 06. Der er information fra 3F fagforeningen (Jytte Larsen tlf. lokal 2687) i rengøringsrummet etage Retningslinjer 4

5 01. Ved ansættelse på hospitalet er der tavshedspligt, også efter fratræden. 02. Hvis afdelingen forlades, skal der gives besked på kontoret tlf. lokal Overhold altid de sikkerhedsforeskrifter der findes. - Husk ikke at række ind over ovnlågen når den åbnes. - Grydelapper må ikke ligge oven på ovnen. 04. Døre der er aflåst, skal låses igen efter rengøring. 05. Vinduer der åbnes, lukkes efter udluftning. 06. Rengøringsplaner holdes ajour og skal hænge på vognen. - Husk at overholde arbejdsplanerne og notere i egenkontrol skema. - Weekendplanerne er i køkken eller rengøringsrum. 07. Rengøringsrummet holdes oprydet og må ikke bruges som lager. 08. Vogn der står på gangen stilles ind til siden, ledning til støvsuger må ikke trækkes tværs over gangen. 09. Brug altid nitrilhansker til toiletreng./kalkfjerner/hovedreng. 10. Der bæres altid navneskilt. 11. Mobiltelefon må ikke benyttes uden for pauserne. 12. Datablade på rengøringsmidler findes i en blå mappe, der står i rengøringsrummet på hver afdeling. 04. Håndvask 5

6 Vejledning Ringe, armbåndsur og neglelak må ikke bæres. Langt hår sættes op. Almindelig håndvask Anvendelsesområde: 1. Før du påbegynder rent arbejde 2. Efter afslutning af urent arbejde 3. Efter brug af handsker Fremgangsmåde:(Ringe og armbåndsur må ikke bæres) 1. Hænder og håndled vaskes med sæbe i min. 15 sekunder. Specielt henledes opmærksomheden på fingerspidserne og tommelfingre. 2. Sæben skylles af under rindende vand. 3. Hænderne tørres med éngangshåndklæde. 4. Vandhanen lukkes med det brugte éngangshåndklæde (evt. med albue). 5. Hold huden på hænderne hel ved brug af relevant hudplejemiddel. Håndsprit Anvendelsesområde: 1. Før du påbegynder rent arbejde. 2. Efter afslutning af urent arbejde. 3. Efter brug af handsker. 4. I stedet for håndvask. 5. For personale med tendens til tør, irriteret hud vil en udbredt anvendelse af hånddesinfektion i stedet for håndvask ofte mindske problemerne. 6. Hånddesinfektionssprit skal indeholde et hudplejende middel, som eksempelvis glycerol. Fremgangsmåde: Hænder og håndled indgnides med cirka 2-5 ml klorhexidinsprit 0.5% med glycerol til tørhed. Specielt henledes opmærksomheden på fingerspidserne og tommelfingre. Snitsår og rifter Afdækkes straks med plaster eller forbinding. Se figur 6

7 05. Ugeseddel til kopiering 7

8 Rengøringsafdelingen (sendes kun ved ændring af arbejdstiden) Navn: Tjeneste nr: Uge: Adresse: Ugedag Afdeling Fra kl. Til kl. Fra kl. Til kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skal aflevers: Inden mandag kl Ferie Oversigt over afvikling af ferie i ferieåret fra 1. maj til 30. april 8

9 1. Der afvikles 3 ugers ferie i perioden Der afvikles 1 uges ferie i perioden Der afvikles 1 uges ferie i perioden Den 6. ferieuge afvikles i perioden Alle rengøringsass. på samme afdeling kan ikke holde ferie samtidig. 6. Ferien afholdes i hele dage og videst mulig omfang hele uger. 7. I de 6 ugers ferie må der højest indgå 3 arbejds-weekender, hvis man er på arbejde hveranden week-end, ellers er det forholdsvis mindre. 8. Ferieønsker skal tilbagesendes rengøringsafdelingen, - Sommerferie senest: 1. jan. - Eftersårsferie senest: 1. aug. - Forårsferie senest: 1. nov. - Den 6. ferieuge senest: 1. jan aug nov. Har man ikke hørt noget 1 måned efter indleveringsfristen, er ferien godkendt. 9. Hvis tidsfristen ikke overholdes, tilrettelægges ferien af rengøringslederen. Skema ferieønsker 9

10 FERIE FØR JUL: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. AUGUST FERIE EFTER JUL: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. NOVEMBER SOMMERFERIE: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. JANUAR Skema ferieønsker den 6. ferieuge 10

11 FERIE FØR JUL, den 6. ferieuge: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. AUGUST FERIE EFTER JUL, den 6. ferieuge: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. NOVEMBER SOMMERFERIE, den 6. ferieuge:: Undertegnede ønsker ferie fra til (begge dage incl.) Navn: Afd./område: Adresse: Tlf.nr.: Evt. bemærkninger: SKAL VÆRE RENGØRINGSLEDEREN I HÆNDE SENEST DEN 1. JANUAR 11

12 07. Rengøringsmidler - ph-skala ph-værdi ph-værdien af f.eks. en brugsopløsning af et rengøringsmiddel er et tal, der angiver om denne brugsopløsning reagerer sur, neutral eller alkalisk. Da man inddeler rengøringsmidler i grupper efter deres ph-værdi, er det praktisk at have et mål og en skala for denne. ph-skalaen ph-skalaen er en talrække fra Neutrale opløsninger og rengøringsmidler har en ph-værdi på ca. 7, svarende til vand. Sure midler har ph-værdier under 7, medens alkaliske midler har ph-værdier over 7. Eksempler på ph-værdier: 12

13 08. Rengøringsplaner - et eksempel Arbejdsbeskrivelse afdeling N09 OMRÅDE: N 09 Køkken middag 9. marts 2010 ARBEJDSTID: PLAN NR. 74 HVERDAG!!!! Nøgle til afløsere hentes i det store sekr. kontor overfor køkkenet (spørg plejen) Start med lokalet mærket med 1 dernæst 2 o.s.v.- lokaler med samme tal f.eks. sengestuer, i den rækkefølge de er ledige. lokaler uden nr. er rum der kan rengøres, hvis ikke der er andet ledigt Rengøring Rengøring (lokaler mærket indtil 6 skal være klar til kl. 8.00) 8-9- Rengøring trappe 20 fra 9. til 8. etage 8.30 Indsamling fra sengestuer Rengøring af sengestuer med tilhørende toilet og bad Pause Tænde for kaffemaskine Afrydning fra spisestuen Oprydning og opvask Daglig inventar rengøring af køkken Anrette kaffe, te og kage på rullebord Tømme for affald og klude + fylde op med klude Toiletbørster, riste, afløb, vandfiltre, branddøre og pt. skab/bord: se instruktion Rengøring af rullende materiel fra eget område Grundig rengøring: 1 x ugl Tirsdag Onsdag Torsdag kaffekander fra dagligstue & personaler. i opvaskemask. Fredag afryddebord Husk noter på egenkontrol skema lige uger ismaskine køleskab 1 gangen ulige uger stor stålbord + lille rullebord køleskab 2 gangen månedlig 1. uge: afkalke kaffemaskiner i dit område 13

14 14

15 Instruktion Viborg instruk/ vandret VIBORG sengestuer, opholdsrum, behandlingsog undersøgelsesrum, gangarealer på afd., - toilet/bad vådrum kontorer. mødelok. personalerum, garderobe m.m. alle rum ifølge plan og piktogram DAGLIGT INVENTAR AFTØRRES: Tømme for affald (sortering) berøringsflader: dørgreb - kontakt ved dør armlæn - automater ved vask fodgærde på senge - iltpanel Frie vandrette flader Sengebord - vindueskarm Senge- og lavthængende lamper Ganggreb på vægge Pletfjerning på døre og glas Fjern spindelvæv AFVASKES: Håndvask med tilhørende spejl - hylde - fliser/væg - Vægge i bruserum Toilet: suppler med klude & toiletpapir Tømme for affald (sortering) Dørgreb - kontakt v. dør Frie vandrette flader Lavthængende lamper GULVE Vaskbare: Moppe med forsaga moppe Fjerne pletter Tæppebelagte: Støvsug i gangbaner el opsamle UGENTLIG Daglig + ugentlig rengøring: INVENTAR AFTØRRES: Affaldsbeholdere Dør- og skabsflader Billedramme Radiator TV PC (ikke skærm og tastatur) Telefon (ikke tastatur) Fodlister AFSTØVES: Vinduesrammer Skinner til forhæng Højtsiddende lamper og rør Udluftningsrist (skurecreme til håndvaske tirsd. og fredag ) (toiletrens mand + torsd) Gulvafløbsrist (på afdelinger) Pletfjerning på døre og glaspartier TV - Telefon og PC`er (- pc & tlf. skærm & tastatur) Automater ved håndvask Stole: armlæn og siddeflade Fjern spindelvæv GULVE Vaskbare: Gulvvask med moppe Gulvmask. kører: kantvask Tæppebelagte: Grundig støvsugning MÅNEDLIG På dagen med ugentlig rengøring skal yderligere rengøres : A. : billedglas glasflader mellem rum øvrige kontakter B. : vandfiltre skiftes - lægges i en blanding af afkalkning og vand (i forholdet 1:5 ) til næste dag - skylles - gemmes til næste måned B. : branddøre aftørres A. : vandfiltre skiftes (se ovenst.) B. : vægge/fliser afvaskes. C. : toiletbørster koges (hvor muligt) A. : billeder, vinduesramme B. : dør- og skabsflader, radiator C. : skinne t. forhæng, højtsiddede lamper og udluftningsrist D. : stel på kontorstole, affaldsbeholdere, fodlister og gulvafløbsrist SE PÅ BAGSIDEN, HVILKEN PERIODISK RENGØRING DU SKAL UDFØRE I DEN PÅGÆLDENDE UGE!! FORKLARING Se på skitsen, hvilket område du har ansvaret for ( det farvede) Grå lokaler: skal der dagligt tømmes for affald Grønne lokaler: 1 dag med grundig inventar og gulv ellers daglig rengøring, Blå lokaler: 1 dag med grundig inventar + 2 dage grundig gulv ellers daglig rengøring Røde lokaler: 1 dag med grundig inventar + 5 dag med grundig gulv ellers daglig rengøring PIKTOGRAM: grøn = daglig inventar og gulv blå = grundig inventar rød = grundig gulv DAGLIGT: efter udskrivning af patienter aftørre/vaske sengebord og pt. skab ind- og udvendig RENGØRINGSVOGN: dagligt: vogn og redskaber aftørres efter brug + opfyldes til næste dag. D. : grundig rengøring foretages af den, der bruger vognen flest dage/timer. 15

16 Årskalender ÅRETS UGER UGE 1 UGE 2 UGE 3 UGE 4 UGE 5 UGE 6 UGE 7 UGE 8 UGE 9 UGE 10 UGE 11 UGE 12 UGE 13 UGE 14 UGE 15 UGE 16 UGE 17 UGE 18 UGE 19 UGE 20 UGE 21 UGE 22 UGE 23 UGE 24 UGE 25 UGE 26 UGE 27 UGE 28 PERIODISK RENGØRING A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D ÅRETS UGER UGE 29 UGE 30 UGE 31 UGE 32 UGE 33 UGE 34 UGE 35 UGE 36 UGE 37 UGE 38 UGE 39 UGE 40 UGE 41 UGE 42 UGE 43 UGE 44 UGE 45 UGE 46 UGE 47 UGE 48 UGE 49 UGE 50 UGE 51 UGE 52 UGE 53 PERIODISK RENGØRING A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D - Når en helligdag falder på en hverdag, udføres der ikke periodisk rengøring den pågældende dag. 16

17 09. Smitte Ved smitte af MRSA, Fnat Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres med Virkon 1% husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Gulvet vaskes med almindelig rengøringsmiddel. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Ved smitte af RS, Tuberkulose Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres på vanlig vis med almindelige rengøringsmidler. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Alt rengøres med Virkon 1 % husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Som ved daglig rengøring. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Eller stå over til næste dag. Mave-/tarminfektioner Rengøring Rengøringspersonale skal anvende samme personlige værnemidler og følge samme retningslinjer som det øvrige personale. Daglig rengøring Alt rengøres med Virkon 1 % husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. 17

18 Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Slutrengøring (daglig + ugentlig) Alt rengøres med Virkon 1% husk især kontaktpunkter som sengehest, sengebord, håndtag, vandhaner, klokkesnor, lyskontakter desinficeres med Virkon 1%. Rengøringsudstyret skal være stuebundet. Klude kasseres eller sendes til vask straks efter brug. Rengøring foretages som den sidste i den daglige runde. Rengøringsrekvisitter rengøres/desinficeres med Virkon 1%. Eller stå over til næste dag. Brugen af virkon Der overtørres og efterlades til indtørring. Husk handsker 18

19 10. Affald 19

20 11. Linned Håndterning af rent linned Renhed Skal være mikrobiologisk rent ved stikprøver og visuelt rent (uden synlig forurening). Opbevaring Tildækkede transportvogne, rene hylder, lukkede rum. Holdbarhed Nyt linned ligges altid nederst i stakken. Håndtering Tøjvognen i afsnit holdbarheden er 24 timer. Håndterning af urent linned Emballage Der anvendes ren snavsetøjssæk HVID. Meget våde tekstiler puttes i smelte/plastposer. Håndtering Håndteres forsigtigt, undgå ophvirvling af mikroorganismer og forurening af uniformer. Urent tøj lægges direkte i snavsetøjssække - må ikke skylles. Håndhygiejne Der anvendes handsker ved håndtering af forurenet og vådt tøj, efterfølgende vaskes/desinficeres hænderne. Opbevaring I lukket snavsetøjssække på transportvogn i skyllerum eller særskilt rum. Fjernes mindst x 1 daglig. Alle uniformer skal i stribet snavsetøjssække i omklædningsrum. 12. Info fra køkkenet 20

21 Vejledning fra Køkkenet 21

22 Produktionsform Kølemad (hovedproduktion) Kølemad tilbydes til hovedmåltiderne. Maden fremstilles, nedkøles og opbevares på køl i centralkøkkenet. Distribueres til afdelingskøkkenerne på dagen for servering. Opbevares på køl indtil færdigtilberedningen (opvarmningen) og anretning. Eventuelt overskydende kølemad kasseres senest næste dags morgen. Kølemad er mærket med anvendelsesdatoen. Frostmad (supplement) Frostmad tilbydes som supplement til indlagte patienter og til eventuelle akutte patienter, som der ikke er bestilt kølemad til. Frostmad fremstilles, indfryses og opbevares på frost i centralkøkkenet. Distribueres til afdelingskøkkenerne to gange ugentligt, hvor det fortsat opbevares på frost indtil anvendelsestidspunktet. Frostmad, som ikke anvendes umiddelbart efter optøning, kasseres. Frostmad er mærket med seneste anvendelsesdag. Overskrides denne kasseres produktet. Menuplaner Sommermenu: april oktober Vintermenu: november marts Bestilling af maden Bestilling foregår via edb. Bestillinger indtastes på afdelingen af pleje- eller administrativ personale. Data samles i centralkøkkenet. Bestilling af kølemad, mælkeprodukter frugt/grønt, brød, kage og flutes. Daglig inden kl til levering efterfølgende dag (torsdag bestilles det til fredag og lørdag, fredag bestilles til søndag og mandag). Bestilling af frostvarer Mandag og torsdag inden kl til levering efterfølgende dag. Bestilling af kolonial- og drikkevarer Tirsdag inden kl til levering efterfølgende dag. Ovennævnte tidsangivelser er sidste frist for bestillinger. Der findes på den enkelte afdeling aftaler om, hvem der bestiller hvad, samt hvornår bestillinger skal afleveres på kontoret. Se opslag i afdelingskøkkenet. Levering Daglig: Franskbrød leveres mellem kl Kølemad m.m. leveres med madvogn mellem kl Frostvarer leveres med madvogn tirsdag og fredag. 22

23 Kolonialvarer leveres onsdag formiddag. Drikkevarer leveres torsdag. Modtagelse Ved modtagelse af maden kontrolleres om leverancen svarer til det bestilte. Ved eventuelle fejl gives besked til centralkøkkenet inden kl , hvis mangler ønskes leveret samme dag. Ved henvendelser efter kl skal afdelingen selv sørge for afhentning i centralkøkkenet. Leverancerne stilles umiddelbart efter modtagelse på henholdsvis køl, frost og lager. (se pkt. 4 i egenkontrolprogrammet) Obs: Maden fra centralkøkkenet skal opbevares adskilt fra privat mad, det vil sige mad medbragt af patienter og personale. Tilberedning Maden til hovedmåltiderne leveres færdiganrettet i beholdere, klar til placering i buffet eller varmeri. Mad, som skal opvarmes leveres i stålbeholdere. Mad som ikke skal udsættes for varmebehandling leveres i plastbeholdere. Færdiggørelse af den varme mad sker ifølge for færdiggørelse af den varme mad, som følger den daglige madleverance. Konvektionsovnen er forprogrammeret med de oplistede programmer og tidsangivelser anvendes ved planlægning af tidspunkt, hvor opvarmning påbegyndes. Tilberedning af havregrød sker ifølge opslag i afdelingskøkkenet. Anretning Anretning af maden foretages umiddelbart før spisetidspunktet. Kolde komponenter samles på rullebord i afdelingskøkkenet og anrettes herefter i buffeten i spisestuen/ på gangen ifølge billedmateriale for det respektive måltid. Husk, at anbringe frostelementer inden anretning. Varmeriet anrettes i afdelingskøkkenet og køres herefter i spisestuen/ på gangen. Husk at tænde varmeriet ½ time før anretning. Hygiejne 23

24 Som personale i et afdelingskøkken, har man ansvaret for, at maden håndteres forsvarligt både med hensyn til kvalitet og bakterier. Egenkontrolprogrammet er et lovpligtigt arbejdsredskab, som sikrer, at maden håndteres ensartet korrekt, uanset hvem der er på arbejde. Desuden skal man dagligt dokumentere, at programmet bliver overholdt. Egenkontrolprogrammet gennemgås med den nye medarbejder. Programmet skal betragtes, som et opslagsværk, dog oplistes efterfølgende de vigtigste oplysninger i de enkelte afsnit. Gennemlæses, da det giver et overblik over arbejdspladsen og de funktioner, som vedrører maden. Afsnit 1 og 2 Vigtigt: Krav om uddannelse. Afsnit 3 Vigtigt: Kølevarer opbevares ved max. + 5 grader C. Frostvarer opbevares ved 18 grader C. Opbevaringstider skal overholdes (se også afsnit 4). Temperaturen i maden skal efter opvarmningen være mindst + 75 grader C. Undgå at blande rene og urene arbejdsprocesser. Afsnit 4 Vigtigt: Evt. kølemad fra foregående dag kasseres inden ny levering. Straks ved modtagelse kontrolleres mængde og art af nye levering. En gang ugentligt måles temperaturen. Se ugentlig oversigt vedlagt kølemaden. Mandag alle varer kontrolleres for datomærkning og nyeste varer placeres bagest. Produkter på lager, som har overskredet sidste anvendelsesdag kasseres. Afsnit 5 Vigtigt: Temperaturer i frysere og køleskabe, som indeholder følsomme madvarer kontrolleres dagligt. Husk at skrive kontrolskemaet under dagligt. Ved evt. temperaturafvigelser følges anvisning i afsnit 5.1. Skemaet vedr. holdbarhed s bruges som opslagsværk. Afsnit 6 24

25 Vigtigt: Temperaturen i maden skal være mindst 75 grader C. Temperaturen skal måles dagligt i et emne ifølge ugentlig oversigt, som er vedlagt kølemaden hver mandag. Noter temperaturen i skemaet og skriv dine initialer. Hvis temperaturen er under 75 grader C. opvarmes yderligere på samme program. Kontroller ugentligt ifølge plan, at serveringstemperaturen under hele måltidet er min. 65 grader C. Afsnit 7 Vigtigt: Følg rengøringsskemaet. Følg rengøringsmetoder. Følg rengøringsprocedurer. Følg doseringsanvisning på rengøringsmidler. Skriv dine initialer på rengøringsskemaet når dagens arbejde er udført. Afsnit 8 Vigtigt: Alt er vigtigt. Beslut om der bæres forklæde ved enten rengøring eller ved håndtering af maden. Afsnit 9 Vigtigt: Kontakt gartnerafdelingen ved skadedyr. Tallerkenaffald fyldes i dagrenovation. Madaffald, dvs. resterende mad i buffet og varmeri fyldes i største plastikbeholdere og placeres i køleskab til returmad Alle resterende beholdere rengøres for synligt snavs. Alle stålkantiner vaskes i opvaskemaskine. Gem alle dokumentationer: - skema til kontrol af køleskabe og frysere - kontrol af opvarmningstemperatur - rengøringsskemaer - afvigelsesskemaer (se afsnit 9.5) i særskilt mappe i afdelingskøkkenet i 2 år. Når den nye medarbejder er indforstået med egenkontrolprogrammet skriver vedkommende under i Skema over personale bilag Arbejdsteknik og metoder ved rengøring 25

26 Arbejdsteknik Pas godt på dig selv. Arbejd ud fra disse grundprincipper, fordi det vil beskytte din ryg, lænd, og skulder m. m. De tre næser den samme vej (næsetippen og de to fødder så undgåes vrid i ryggen). Stå opret mest mulig (undgå foroverbøjning i ryggen). Arbejd så vidt mulig ikke over skulderhøjde (brug moppen eller fisterkosten). Arbejd med armene tæt ved kroppen (undgå at arbejde med strakte arme, flyt dig efter arbejdsopgaven). Varier arbejdsbevægelserne, skift jævnlig mellem forskellige arbejdsopgaver. Indstil højden på skaftet til hagehøjde, skift mellem 8- tals og skrubbemetoden ved rengøring. Brug vægt overføring, arbejd med god afstand mellem fødderne. Ved påsætning af moppegarn (våd moppe) smides dette på gulvet, og moppefremføren sættes på. Ved aftagning løftes moppefremføren op foran kroppen, og moppegarnet trækkes af. Tørmoppe sættes på fremføreren ved enten at løfte moppen op i højde (lad den hvile på vognen eller stå op af vægen) eller ved at gå kortvarig ned i knæ, der kan sættes flere stykker på af gangen. Lav udspændingsøvelser flere gange daglig. Arbejdsmetoder Moppefremførens størrelse skal passe til arbejdsopgaven. Ved ru overflader eller trange pladsforhold kan det være en fordel med mindre fremførere. Belastningen på kroppen øges i takt med, at bredden på fremføreren stiger. Brug kort moppe til døre, vægge og skabe. Inventarrengøring: Fugtning af klude til inventarrengøring. Der bruges ½ l vand/middel til 10 klude. Klude foldes med 8-16 sider, når siderne er brugt lægges de til vask (husk at hænge rene klude op og returnere de snavsede i net). Aftørring af skabe, døre,( begynd nedefra og op) borde og bag toilet brug moppen med det korte skaft. Brug altid handsker på toileterne! Husk at skifte klude efter rengøring på toiletter! Rengøring af gulve: Tørmopning 8- talsbevægelse er egnet til tørmopning, idet affald og løs snavs holdes 26

27 samlet og til slut kan det fejes op på et fejeblad. Vådmopning der anvendes kopsystem (½ l mål) vandet hældes på moppen eller gulvet et passende område indvaskes. Det invaskede gulv tørres op med en tør moppe som eventuelt er på en anden fremfører. Brug altid handsker på toiletterne! Husk at skifte moppe efter rengøring på toiletter! Støvsugning: Tilpas støvsugerøret i højden så man kan stå opret under arbejdet. Hold slangen bagom ryggen - den ene hånd griber fat om slangen, den anden fatter om røret. (Vær opmærksom på, at belastningen på håndleddet kan blive for stor ved denne metode på gulvtæpper med en kraftig sugende støvsuger). Bøj i knæ og hofter og hold ryggen ret ved støvsugning under lavt inventar. Introduktionsmaterialet er revideret oktober

28 28

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune

Egenkontrolprogram. For Dagtilbud i Svendborg Kommune Egenkontrolprogram For Dagtilbud i Svendborg Kommune 1 2 Udarbejdet efter fødevarestyrelsens materiale af arbejdsgruppen: Susanne Altenburg Jørgensen Inge Margrethe Møller Annette Vejbæk Anette Skov Christensen

Læs mere

Adresser og telefonnumre

Adresser og telefonnumre Adresser og telefonnumre Fællessekretariatet Børsen 1217 København K Kontoradr.: Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 70 13 12 00 Fax: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsledersekretariatet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL

EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL EKSEMPEL PÅ EGENKONTROL 1 Dette eksempel kan bruges i forbindelse med indførsel af egenkontrol i mindre fødevarevirksomheder. Virksomheder, hvis aktiviteter er dækket af eksemplet, kan bruge dette som

Læs mere

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring

Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Branchevejledning om smitte og risiko for smittespredning ved rengøring Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 2 Indledning... 5 3 Smitterisiko og spredning af infektionssygdomme i forbindelse

Læs mere

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner

Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Vejledning om hygiejneregler for køkkener i børneinstitutioner Januar 2009 ...2 1. Hvad handler vejledningen om?...3 2. Hvem retter vejledningen sig til?... 4 3. Baggrund og historik...4 4. Hvem har ansvaret?...4

Læs mere

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig

Sundere rengøringsjob. Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Sundere rengøringsjob Arbejdsmiljø - en investering, der kan betale sig Indholdsfortegnelse Forord... 3 Velkomst... 4 Oplæring, instruktion og uddannelse... 6 Rengøringsmetoder... 10 Rengøringsprodukter...

Læs mere

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9

Indledning side 2, 3. Virksomhedsbeskrivelse side 4. Varemodtagelse side 5. Køle- og frostskabe/rum side 6. Opvarmning, varmholdt side 9 Indhold Indledning side 2, 3 Virksomhedsbeskrivelse side 4 Varemodtagelse side 5 Køle- og frostskabe/rum side 6 Adskillelsesplan, opbevaring side 7 Adskillelsesplan, produktion side 8 Opvarmning, varmholdt

Læs mere

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen

Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen TEMA Storkøkken Arbejdsmiljøet kan smages i sovsen En vejledning om arbejdsmiljø i de store køkkener Ord og forkortelser Følgende definitioner og begreber bruges ofte i vejledningen: Faste arbejdspladser:

Læs mere

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ

BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ BØRNEHUSET SNOGEBÆKSVEJ MEDARBEJDERPJECE Redigeret Jan. 2015 1 De positive huskeregler: At det er de små skridt der tæller. At tænke et hus et dagtilbud. At positiv forventning udløser positiv energi.

Læs mere

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD

BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD BEBOERHÅNDBOG 2004 ALBERTSLUND BOLIGSELSKAB AFDELING NORD Ejendomskontor Damgården 10 2620 Albertslund Administration Kanalens Kvarter 66 2620 Albertslund Telefon: 43 64 56 86 nord@alb-bolig.dk www.alb-bolig.dk

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Om egenkontrol i butikker og restauranter

Om egenkontrol i butikker og restauranter Om egenkontrol i butikker og restauranter En hjælp til butikker og restauranter med at indføre egenkontrol både den skriftlige egenkontrol og de gode arbejdsgange Program for egenkontrol side 2 >> Risikovurdering

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

RENGØRING. hos dig der er overfølsom

RENGØRING. hos dig der er overfølsom RENGØRING hos dig der er overfølsom FORORD Det er ikke muligt at rengøre sig ud af allergiske problemer, men rengøringen er vigtig, fordi den nedsætter støvmængden og dermed mængden af allergener og irritanter

Læs mere

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard

Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard Rengøringsbranchens APV og den gode arbejdsmiljø standard - Kontorer - Skoler - Daginstitutioner - Døgninstitutioner Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser Indhold side 0. Forord 1. Vejledningens

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

Schultz brugerstudier

Schultz brugerstudier Schultz brugerstudier Planlægning mulighedens kunst! Alexandra Instituttet A/S Åbogade 34 DK-8200 Århus N T +45 70 27 70 12 F +45 70 27 70 13 www.alexandra.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.

Læs mere

Indhold. s. 1. s. 2-5

Indhold. s. 1. s. 2-5 Indhold Velkommen i Mødrehjælpens butik med genbrug til børn Formål med håndbogen Intro til Mødrehjælpen Lokalforeningens bestyrelse og ansvar Budget Butikken Butiksudvalg og ledelse Fællesmøder for butikken

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual

TÅSTRUPGÅRD. Beboerhus manual TÅSTRUPGÅRD Beboerhus manual INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen 3 Rygning 3 Låsesystemet og alarmer 4 Udlejningspriser 5 Max personer 5 Mødestedet 6 Fastgørelse af duge og lign 6 Efter brug 6 Rengøring 6 Affald

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0

SKOLELEDERMANUAL. 2013 / version 1.0 SKOLELEDERMANUAL 2013 / version 1.0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Side Velkommen 2 Nyt og Vigtigt 3 6 Arbejdsplan før afviklingen 7 11 Arbejdsplan under afviklingen 12 17 Arbejdsplan

Læs mere

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN

HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN HÅNDBOG FOR ALLE MEDARBEJDERE I SKABELONDESIGN Opdateret: 21. august 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 4 Strategi, mål mm.... 5 Vores historie... 5 Mission, vision og strategi... 6 Værdigrundlag...

Læs mere

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE

HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE HESTIA HÅNDBOG FOR ANDELSHAVERE Denne håndbog er ment som en hjælp til at finde de mest nødvendige informationer vedrørende andelsboligforeningen Hestia. Den rummer samtidig de fælles vilkår og regler,

Læs mere

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener

INDRETNING AF DET GODE KØKKEN. Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener INDRETNING AF DET GODE KØKKEN Branchevejledning om ny- og ombygning af daginstitutionskøkkener 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning Side 3 Kapitel 2 Planlægning af byggeriet Side 5 Kapitel 3 Generelle

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen

Håndbog for bygningsmalere. Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Håndbog for bygningsmalere Regler og retningslinjer på arbejdsmiljøområdet på byggepladsen Telefonliste Alarm 112 Politi 114 Arbejdstilsynet 70 12 12 88 ARBEJDSMILJØHUSET 44 85 02 20 Indholdet i denne

Læs mere

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger

Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Vejledning til vedligeholdelsesreglementet Gældende for alle afdelinger Maj 2014 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Misligholdelse... 3 Akutte skader... 3 Maling af bolig... 3 Løbende rengøring og vedligeholdelse...

Læs mere

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse

Skoleledermanual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2015... 2 Vigtige punkter i 2015... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 8 Januar... 8 Marts... 8 April... 8 Ugerne før skolestart... 11 Dagene

Læs mere