Retningslinjer om brugeransvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retningslinjer om brugeransvar"

Transkript

1 Retningslinjer om brugeransvar April 2015 Movia Design/Mette Malling Fotos: Movia

2

3 Indhold Pas på vores Movia 5 Movias målsætninger 6 Hvem har ansvaret? 8 Fortrolighed 9 Movias omdømme 11 Pas på dine passwords 12 Håndtering af USB-nøgler, udskrevne dokumenter, pc og gæster 13 Rapportering af hændelser 16 Her kan du læse mere 18 3

4

5 Pas på vores Movia Movia håndterer dagligt store mængder personoplysninger og fortrolig viden både digitalt, på papir og mundtligt. Vi skal i Movia passe godt på de informationer, som vi enten selv indsamler og behandler, eller som andre overlader til os. Det forventer det omkringliggende samfund, og det kræver lovgivningen. Derfor skal vi løbende sikre, at vores adfærd og omgang med Movias informationer er passende. Til gavn for Movias omdømme, vores kolleger og dig selv. Information er ikke altid noget, man får information er også noget, man søger Alle i Movia har pligt til: At kende og overholde informationssikkerhedspolitikken. At gøre opmærksom på misligholdelse af informationssikkerhedspolitikken. At holde sig ajour om informationssikkerheden i Movia. Ved tvivlstilfælde at kontakte ServiceDesken. God læselyst. 5

6 Movias målsætninger Movia vil gerne være en pålidelig, effektiv og troværdig organisation, der nyder tillid fra det omgivende samfund. Derfor har Movia opstillet følgende overordnede målsætninger, som altid skal afspejles i vores adfærd: Vi lever op til lovgivning og myndighedskrav inden for informationssikkerhed. Vi fremstår som en organisation med troværdig beskyttelse af vores informationer. Medarbejderen forstår eget ansvar, og det er en naturlig del af det daglige arbejde at efterleve informationssikkerhedspolitikken. Vi vil have høj driftssikkerhed og styrede risici for nedbrud og tab af data. Ingen uvedkommende kan få adgang til informationer eller it-systemer. Forsøg på tilsidesættelse af sikkerhedsforanstaltninger bliver opdaget og kan tilbageføres til den, der har ansvar herfor. Sikkerhedskrav er operationelle og afbalancerede. 6

7

8 Hvem har ansvaret? Vi har alle sammen del i sikkerheden. Den enkelte medarbejders bidrag er grundlæggende: At beskytte Movias informationer. At følge sikkerhedsregler. At hjælpe andre med at overholde sikkerhedskrav. At være opmærksom på brud på sikkerheden og rapportere disse. Movias administrerende direktør har det overordnede ansvar for informationssikkerheden og står på mål for Movias opfyldelse af målsætningerne overfor bestyrelsen. Ansvaret for at styre og kontrollere informationssikkerheden på tværs af organisationen er delegeret til chefen for it-området af den administrerende direktør. Det er kun chefen for it-området, der kan dispensere fra informationssikkerhedspolitikken, og dette under ansvar overfor den administrerende direktør. Movias områdechefer er ansvarlige for at prioritere, implementere og efterleve den fastlagte informationssikkerhed inden for deres område. Alle ledelseslag skal i både ord og handlinger være rollemodeller, og i praksis demonstrere opbakning til og motivere overholdelse af informationssikkerhedspolitikken. 8

9 Ved manglende overholdelse af informationssikkerheden kan det resultere i disciplinære sanktioner samt evt. politianmeldelse. Fortrolighed Enhver medarbejder i Movia er forpligtet til at iagttage absolut fortrolighed omkring personoplysninger og øvrige sikkerhedsmæssige forhold, som eksempelvis kan påvirke Movias omdømme. Personoplysninger er enhver form for information om en identificeret eller identificerbar fysisk person, som underopdeles i: Følsomme personoplysninger: Eksempelvis oplysninger om racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening eller oplysninger om væsentlige sociale problemer, helbred eller seksuelle forhold eller strafbare forhold. Fortrolige oplysninger: Personnummer. Almindelige personoplysninger: Oplysninger, der kan henføres til en person f.eks. navn, adresse, IP-nummer mv., men som ikke er følsomme eller fortrolige. Personoplysninger må kun benyttes i overensstemmelse med det formål, hvortil oplysningerne er indhentet. Enhver anvendelse af personoplysninger til privat formål er strengt forbudt. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse. 9

10

11 Movias omdømme Ved anvendelse af internettet på Movia-udstyr (telefon, pc og tablet) kan kommunikationen føres tilbage til Movia. Derfor er det vigtigt med god adfærd, og at du er opmærksom på din søgeaktivitet, besøg på hjemmesider og chatfora, elektronisk post og anden dialog på internettet. Derfor er det uacceptabelt, hvis Movias udstyr bliver benyttet til uetiske, tvivlsomme eller ligefrem ulovlige aktiviteter. Derfor skal du huske: At være opmærksom og disciplineret i omgang med personhenførbare oplysninger. At være forsigtig i omgang med passwords (adgangskoder). Ikke at downloade, kopiere, anvende eller videresende ophavsretlig beskyttet materiale (f.eks. licenskrævende software, musik-, billedeog lydfiler), som hverken brugeren eller Movia har erhvervet rettighederne til. At være opmærksom på, hvilke hjemmesider du besøger. Hjemmesider med indhold af pornografisk eller diskriminerende karakter er ikke tilladt. 11

12 Pas på dine passwords Passwords er selvsagt en vigtig del af sikker adgang til information. Derfor skal du huske: At holde dine passwords strengt fortrolige, og ikke udlevere dem til Kollegaer, ledere ServiceDesk, partnere, familie e.l. Ikke at nedfælde dem på papir, på telefoner, i it-systemer e.l. med mindre opbevaringen er godkendt af chefen for it-området. At vælge dine passwords, så de er nemme at huske, men ikke at gætte (undgå bruger-navn, fødselsdato, telefonnummer, navn på børn m.v.). Ikke at bruge samme password til private og arbejdsmæssige formål. At skifte password, hvis der er mistanke om, at koden er kendt af andre. Herudover sikrer Movias it-systemer, hvor det er muligt, at dine passwords: Er minimum 8 karakterer lange. Består af minimum 3 af følgende 4 karakterklasser: 1) små bogstaver, 2) store bogstaver, 3) tal og 4) specialtegn. Fornys efter 90 dage. Ikke genbruges i 10 skift (generationer). 12

13 På mobiltelefoner, der synkroniserer mails, er der endvidere krav om skærmlås (pinkode med mindst 4 cifre). Håndtering af USB-nøgler, udskrevne dokumenter, pc og gæster Informationer skal altid gemmes centralt i Movit, på netværksdrev eller andre centrale systemer, hvor der tages sikkerhedskopi. Det er tilladt at gemme ikke fortrolige og ikke personfølsomme informationer på lokale pc og USB-nøgler, Dropbox m.v., hvis de også er gemt centralt i Movia. Dette kan fx være relevant ved eksternt samarbejde. Generelt opfordres der til, at personoplysninger eller fortrolig information ikke kopieres ud på USB-nøgler eller udskrives på papir. Der er en stor risiko for, at disse lagringsmedier bliver tabt eller stjålet. Ved udskrivning på papir skal du være opmærksom på sikker destruktion (makulering), når papiret skal bortskaffes. Er det alligevel nødvendigt, skal lagringsmediet være krypteret (USBnøgler, CD er m.v.), under konstant opsyn eller forsvarligt låst inde. For ovennævnte gælder, at der kun må anvendes krypterede USB-nøgler fra Movia. Dette medfører eksempelvis, at ikke-krypterede personoplysninger uanset lagringsmedie kun må medtages som håndbagage på rejse. 13

14

15 Brugte USB-nøgler o.l. skal håndteres af ServiceDesk, og du må ikke bortskaffe dem selv. Alle personoplysninger må sendes i ikke krypteret form til interne adresser. Til eksterne -adresser skal personoplysninger, uagtet om de er almindelige eller følsomme, krypteres med en af Movia autoriseret metode til sikker . Derfor skal du huske: Lås din skærm når du forlader din pc. Når du sender personoplysninger til eksterne -adresser, er det ikke krypteret på forhånd. Det skal du sørge for. Har du brug for hjælp kontakt ServiceDesk. Private filer må ikke gemmes i Movia udstyr og lagringsmedier (Movit, drev, USB mv.). Det er kun tilladt at gemme private filer i privat mappen på C-drevet på pc en. Denne mappe bliver ikke sikkerhedskopieret, og Movia har intet ansvar for genetablering af filerne i denne mappe. Gæstepolitik (gælder for gæster, kursister, leverandører, håndværkere m.fl.) Gæster modtager i receptionen et gæsteskilt, der skal bæres synligt under ophold i Movia. Gæsterne indskrives i en gæstebog med navn og firma. Gæster skal afhentes i receptionen af en repræsentant fra det område, hvor de skal hen. 15

16 Såfremt en gæst følges med en ansat gennem en anden indgang end receptionen, skal det sikres, at gæsten modtager et gæstekort i receptionen. Rapportering af hændelser Som kollega og medarbejder er du med til at forbedre sikkerheden ved hensigtsmæssig reaktion på: Fejltagelser som eksempelvis: Hændelige fejl, f.eks. tab/tyveri af bærbar pc, mobiltelefon, USBnøgler m.v. Regler og vejledninger, der ikke bliver fulgt. Manglende uddannelse og træning. Usædvanlige hændelser såsom: Virus, spyware og lignende. Opkald eller mails fra personer der forsøger at fravriste dig oplysninger om dig selv, Movia, dit brugernavn/password m.v. Unormalt langsomt system. 16

17

18 Derfor skal du altid huske, at: Uanset om du er i tvivl, så kontakt ServiceDesken, hvis du opdager eller har mistanke om brud på informationssikkerheden. Hellere én gang for meget end én gang for lidt. Her kan du læse mere Informationssikkerhedspolitikken kan du finde på intranettet. De beskriver i langt større detaljeringsgrad, hvilke foranstaltninger Movia har iværksat for at sikre vores informationer. Du er også meget velkommen til at kontakte ServiceDesk med spørgsmål eller kommentarer til Movias informationssikkerhed. 18

19

20 Trafikselskabet Movia Gammel Køge Landevej Valby Tlf Movia Design/Mette Malling Fotos: Movia

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT

Regler. - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT Regler - for sikker brug af Aalborg Kommunes IT For en sikkerheds skyld! Hvorfor regler om IT? - for kommunens og din egen sikkerheds skyld Aalborg Kommune er efterhånden meget digitaliseret og derfor

Læs mere

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH

Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Skal Kan Må ikke Instrukser for brug af dataudstyr ved OUH Afdelingen for Driftsoptimering og IT Vi er til for borgerne, og bruger dataudstyr for at sikre effektivitet og kvalitet. Vi skal have en høj

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Informationssikkerhedspolitik for

Informationssikkerhedspolitik for <organisation> 1 Informationssikkerhedspolitik for Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 4 1.1 Formål med informationssikkerhedspolitikken 4 1.2 Hovedmålsætninger i informationssikkerhedspolitikken 4

Læs mere

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed

Sikker. Inform. Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0. Informationssikkerhed Sikker Inform hed ations Informationssikkerhed Informationssikkerhedspolitik og regler Version 2.0 Dataklassifikation: Offentlig Aarhus Unversitet 2013 Aarhus Universitet 2013 Indholdsfortegnelse Rektors

Læs mere

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune?

Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Hvilke retningslinjer skal du følge som bruger i Norddjurs Kommune? Som bruger i Norddjurs Kommune er du ansvarlig for det, du foretager dig på din computer og for de oplysninger, som du gemmer. Det betyder,

Læs mere

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug

Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Retningslinier for brug af it i Aalborg Kommune, tilrettet til lærerbrug Udviklingen på området gør, at disse retningslinier vil blive revideret løbende Indhold: Indledning...3 Adgang til skolens net...3

Læs mere

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune

Ny IT sikkerhedspolitik. for. Jammerbugt Kommune Ny IT sikkerhedspolitik for Jammerbugt Kommune Udkast november 2104 IT Sikkerhedspolitik, Jammerbugt Kommune Side 1 af 22 Versionsstyring Version nr. Dato for version Ændring Årsag Ansvar 01.02 26.11.2014

Læs mere

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011

Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 Vedtaget og gældende for UC Lillebælt pr. 09.12.2007 Revideret 13.04.2011 IT-Politik Retningsliner og regler for medarbejderes, studerendes og kursisters brug af it-faciliteter hos University College Lillebælt

Læs mere

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen.

Personalehåndbog. Personalehåndbogens målsætning. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen. Personalehåndbog Personalehåndbogens målsætning Strategi og mål m.m. 1. Vores historie. 2. Mission 3. Vision 4. Værdigrundlag 5. Organisationen Bestyrelse 1 Organisationsdiagram 6. Vores målsætning Politikker

Læs mere

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013

E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 E-mail politik Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Introduktion... 3 3. Brugen af e-mailsystemet... 3 4. God e-mailkultur... 4 5. Vigtige sikkerhedsmæssige forhold...

Læs mere

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole IT-regler gældende for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Retningslinjer for studerende og medarbejdere ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole vedrørende brugen af organisationens IT-ressourcer 1

Læs mere

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225 Uafhængig revisors erklæring med sikkerhed om beskrivelsen af kontroller, deres udformning og funktionalitet i forbindelse med hostingydelse i perioden 01-08-2014 til 31-01-2015 Sotea ApS CVR nr.: DK 10085225

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Pc-, internet- og mail-politik

Pc-, internet- og mail-politik Pc-, internet- og mail-politik Group 4 Falck A/S SSC IT Danmark - oktober 2003 Indhold 1 Indledning... 3 2 Vedrørende adgang til internettet... 5 2.1 Generelle retningslinier for brug af internettet....5

Læs mere

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik

Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik Oprettet august 2013 (Revideret marts 2014) Side 1 af 62 Indholdsfortegnelse Rebild Kommunes it-sikkerhedspolitik... 1 Indledning og formål... 6 Bilag:... 6 Hvem er

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Krav til informationssikkerhed

Krav til informationssikkerhed Krav til informationssikkerhed Af Peter Blume, Jura, KU Studerende Christina Jensen går i banken for at hæve et beløb på sin bankkonto. Til sin forfærdelse opdager hun, at kontoen er lænset og står i minus.

Læs mere

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK

KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK KODEKS FOR FORRETNINGSADFÆRD OG -ETIK INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDE AKTIVER OG OPLYSNINGER KORREKT Vores forpligtelse 3 Vores formål og værdier 4 Personer, som dette kodeks er gældende for 5 Medarbejdernes

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 - Almindelige bestemmelser Kapitel 2 - Generelle sikkerhedsbestemmelser Kapitel 3 - Supplerende sikkerhedsforanstaltninger for anmeldelsespligtige behandlinger

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Introduktionshæfte For nyansatte

Introduktionshæfte For nyansatte Introduktionshæfte For nyansatte Regionshospitalet Randers HR Introduktion til Regionshospitalet Randers Indhold Velkommen til din nye arbejdsplads Side 4 Akuthospital med ambitioner Side 5 Målt som Danmarks

Læs mere

Den Sikre Mobile Medarbejder

Den Sikre Mobile Medarbejder Den Sikre Mobile Medarbejder Kenny Magnusson Kongens Lyngby 2007 IMM-THESIS-2007-105 Technical University of Denmark Informatics and Mathematical Modelling Building 321, DK-2800 Kongens Lyngby, Denmark

Læs mere

Uddybende it-sikkerhedsregler

Uddybende it-sikkerhedsregler Københavns Kommune Koncernservice Uddybende it-sikkerhedsregler 2015-04-29 Indholdsfortegnelse 6 Organisering af it-sikkerhed 6.1 Interne organisatoriske forhold 6.2 Organisering af aftaler med eksterne

Læs mere

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches

Standarder for forretningsførelse. Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Standarder for forretningsførelse Løftet bag de Gyldne Buer, The Golden Arches Grundlaget for hele vor virksomhed er, at vi er etiske, ærlige og pålidelige. Det tager tid at opbygge et godt ry. Vi skal

Læs mere