ARKITEKTERNES ORGANISATIONER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTERNES ORGANISATIONER"

Transkript

1 KOMMENTAR 24 TEMA 25 Sketches A Tribute to Jørn Utzon Ved et to døgns topmøde til november mødes den samlede arkitektfamilie' for at diskutere, hvordan samarbejdet kan styrkes. Som optakt til mødet tegner Arkitekten et portræt af de organisationer, som engang var en del af Danske Arkitekters Landsforbund og som i nyere fortid boede under samme tag i Arkitekternes Hus i København. Journalist Marie Preisler interviewer fire direktører. ARKITEKTERNES ORGANISATIONER Arkitektens Forlag - The Danish Architectural Press Plakat 100 x 45 cm cm 170 grams Munken Polar Polar papir papir kr. ARKITEKTENS FORLAG Pasteursvej 14, 4. sal (6. etage) 1799 København V

2 26 ARKITEKTEN OKTOBER Arkitekter elsker at tale fag, og helst med hinanden, men fortælleglæden skal også omfatte resten af verden. Derfor arbejder Akademisk Arkitektforening for at gøre arkitekturdebatten større end faget STANDSFORENINGEN NOGEN SKAL PASSE PÅ ARKITEKTUREN Jane Sandberg. Foto: Nana Reimers. Akademisk Arkitektforening i daglig tale Arkitektforeningen er en såkaldt standsforening med 135 år på bagen, men trods alderen er der ikke noget gammeldags over foreningens virke, forsikrer adm. direktør Jane Sandberg. Vi er en faglig forening drevet af frivilligt engagement, lyst til gensidig inspiration mellem arkitekter og ambition om at tale fagets stemme i den brede offentlighed. Vi blev sat på jorden for at fremme gode rammevilkår for, at arkitektur og arkitekter kan udfolde sig, og det er stadig udgangspunktet for vores virke, men med skarpere fokus på politisk arbejde og kommunikation end tidligere, siger hun. KONKURRENCERÅDGIVNING OG EFTERUDDANNELSE I over 100 år har Akademisk Arkitektforening ydet konkurrenceteknisk rådgivning til bygherrer i forbindelse med arkitektkonkurrencer, og det er stadig en central aktivitet, selvom foreningen har mistet sit tidligere monopol på den ydelse. Vores konkurrencetekniske rådgivning er med til at sikre, at arkitektkonkurrencer foregår på ordentlige vilkår for arkitekterne, og at slutproduktet har den højst mulige arkitektoniske kvalitet uden unødigt ressourcespild for arkitektfirmaerne, der bruger formuer på konkurrencer, siger Jane Sandberg. Når en bygherre ønsker at udskrive en arkitektkonkurrence, kan Akademisk Arkitektforening hyres til at skrive programmet for konkurrencen, at rådgive under konkurrenceprocessen og at udpege fagdommere. I dag er Akademisk Arkitektforening kun en af mange udbydere, men ene om at have eget professionelt fagdommerkorps. Efteruddannelse af arkitekter er et andet vigtigt indsatsområde i Akademisk Arkitektforening også med det overordnede mål at sikre højst mulig arkitektonisk kvalitet og de bedste arkitekter, understreger direktøren: Vi ser det som vores opgave hele tiden at udbyde kurser, der sikrer arkitekterne den størst mulige faglighed. Kurserne har to spor: dels tekniske kurser i eksempelvis brandsikkerhed og bygningsreglement, dels mere bløde kurser af typen sådan leder du en kreativ virksomhed. Derudover driver foreningen en række faglige netværk landet over. Foreningen har syv lokalafdelinger, baseret på frivilligt engagement. De skaber faglige tilbud til arkitekter i alle dele af faget. Der er flere arrangementer hver uge i hele landet. Hertil kommer et stort frivilligt arbejde i lokalledelser, repræsentantskab og blandt de medlemmer, som er udpegede repræsentanter for standen i råd og nævn. ARKITEKTURENS BETYDNING I SAMFUNDET At tale arkitekturens sag på det politiske niveau er en tredje og opprioriteret opgave for Akademisk Arkitektforening. Public affairs kalder Jane Sandberg foreningens politiske arbejde, der bl.a. indebærer udarbejdelse af ca. 20 høringssvar årligt i forbindelse med ny lovgivning og løbende dialog med beslutningstagere lokalt og nationalt om arkitekturens betydning for samfundsudviklingen. Vi minder politikerne om, at arkitektur er mere end æstetik og kultur. Det er også den fysiske ramme om hele vores samfund og velfærden, og derfor lønner det sig at prioritere arkitektoniske værdier, når et byråd beslutter at bygge en skole og, når regionerne bygger sygehuse. Det mest håndgribelige medlemsgode i Akademisk Arkitektforening er retten til at benytte titlen arkitekt MAA. MAA er en forkortelse for Medlem af Akademisk Arkitektforening og en beskyttet titel, som, ifølge Jane Sandberg, sender et klart signal til omverdenen om, at her er en arkitekt, som udvikler sig fagligt og underlægger sig kontrol. Medlemmer af Arkitektforeningen er forpligtet til at udvikle deres faglighed svarende til 20 timer om året, og foreningen udtager stikprøver blandt samtlige medlemmer. Akademisk Arkitektforening har 6800 medlemmer, men har ambitioner om flere medlemmer, og medlemstallet har tidligere været højere. Dog kniber det med at fastholde de midaldrende medlemmer. Vi har en svag medlemsfremgang i modsætning til den generelle tendens for foreninger i Danmark, og det er vi meget stolte af. En del arkitekter i 40 erne vælger os fra. Til gengæld har vi fået flere studentermedlemmer, og de ser ud til at blive hos os efter endt uddannelse. Tilgangen blandt de studerende tilskriver Jane Sandberg, at foreningen er blevet bedre til at formidle, hvorfor det er vigtigt at engagere sig fagligt, og at foreningen samarbejder med studerende i mange forskellige sammenhænge. Hun ser store muligheder for arkitektstanden. Den største trussel er standen selv. Hele verden har tungen ud af halsen over danske arkitekter, men faget har tendens til at lukke sig om sig selv, og dermed bliver det svært at overbevise andre brancher om, at arkitekter har meget at give til andre brancher. Lukketheden hæmmer også arkitekturdebatten, mener hun: Arkitekter elsker at tale fag og helst med hinanden, men debatten om arkitektur er nødt til at række langt ud over faget, hvis vi skal passe på arkitekturen. Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27 A, 1401 København K. Foto: Johan Rosenmunthe AKADEMISK ARKITEKTFORENING KORT FORTALT At sikre inspiration mellem arkitekter, og at arkitekternes stemme bliver hørt i offentligheden Udbyder efteruddannelseskurser til arkitekter Rådgiver bygherrer ved arkitektkonkurrencer Arbejder politisk for gode rammevilkår til arkitektur og arkitekter 6800 Hvor stor en andel af arkitekterne er medlemmer? Ca. 60% 21 mio. kr. Antal ansatte 20 årsværk En stærk stemme i den offentlige debat både nationalt og lokalt. Sikrer kvalitet og gode vilkår for arkitekter i arkitektkonkurrencer. Har svært ved at engagere midaldrende arkitekter. Rollen i forhold til den øvrige arkitektfamilie er ikke skarpt nok defineret. Endnu flere strategiske partnerskaber, også med nye partnere. Endnu stærkere kommunikation af arkitekturens betydning, fx i kommunalpolitik. At arkitektfaget lukker sig om sig selv og glemmer, at arkitekturdebatten er større end faget. Medlemstallet kan falde. Arkitekter i 40 erne melder sig ud.

3 28 ARKITEKTEN OKTOBER Stort set alle arkitekter læser tidsskriftet Arkitekten branchens primære faglige medie. Men Arkitektens Forlag, der udgiver tidsskriftet og en række andre arkitektfaglige publikationer, er økonomisk stækket. Det kan få betydning for alle arkitektorganisationerne, forudser forlagets direktør, Sanne Wall-Gremstrup FORLAGET VÆRN OM FAGLIGHEDEN Sanne Wall-Gremstrup. Foto: Bogdan Szymczyk For hovedparten af danske arkitekter er det en selvfølge at læse tidsskriftet Arkitekten. Det udkommer en gang om måneden i et oplag på , og dermed når udgiveren, Arkitektens Forlag, bredere ud i arkitektfaget end nogen anden organisation i arkitektfamilien. Det skyldes den høje faglighed blandt arkitekterne og i tidsskriftet, vurderer forlagets direktør: Arkitekter er særlige ved at have en ekstremt høj faglig bevidsthed, og tidsskriftet Arkitekten er et af fagets hovedmedier. Der er nogle steder en opfattelse af, at det kun er de arkitekter, der arbejder på tegnestuer, der er optagede af det arkitektfaglige stof, men vore læserundersøgelser viser noget helt andet. Langt de fleste arkitekter, uanset arbejdssted, følger med i den faglige udvikling gennem Arkitekten, fortæller Sanne Wall-Gremstrup: Hun oplever, at de fleste arkitekter har et næsten personligt forhold til Arkitekten. Alle læser det og alle har holdninger til det grafiske udtryk, og til hvilke faglige temaer vi behandler og hvordan. Så der uddeles altid både ris og ros. Men heldigvis er det forbundet med prestige at få omtale i tidsskriftet." "Tidsskriftet har særligt godt fat i den unge generation af arkitekter. Unge under 30 år er den målgruppe, der sætter størst pris på Arkitekten, og de unge vil have tidsskriftet på papir, hvilket måske kan overraske." FAGLIGHEDEN UNDER PRES Arkitektens Forlag producerer også en række andre fagtidsskrifter: Byg et annoncefinansieret indstik til Arkitekten med fokus på bæredygtigt byggeri Det internationale tidsskrift Nordic Journal of Architecture, som udgives i samarbejde med arkitektskolerne i Norden Det nordiske tidsskrift Landskab, som udgives i samarbejde med Dansk Landskabsarkitektforening Twentyfirst et nyt internationalt tidsskrift om velfærdsdesign Ud over tidsskrifter udgiver forlaget også bøger om arkitektur, byplanlægning, landskab, havekunst og design. Forlaget er imidlertid kommet under pres, efter at der i år blev indgået en ny aftale mellem Arkitektens Forlag og Akademisk Arkitektforening, der medfører, at foreningens betaling pr. abonnement på Arkitekten nu er 400 kr. plus moms for 12 numre om året. Den pris er, ifølge Sanne Wall-Gremstrup, et godt stykke under det generelle prisniveau for arkitekturtidsskrifter nationalt og internationalt. Samtidig er annonceomsætningen faldet som følge af usikkerheden om Arkitektens fremtid. Begge dele har haft store konsekvenser: Forlaget var i sommeren 2014 tvunget til at halvere sin stab fra 14 til syv medarbejdere. Det er problematisk, idet vores læsere forventer et indhold på højeste faglige niveau en arkitektfaglig pendant til Ugeskrift for Læger. Arkitekten skal være et uafhængigt medie, hvor man kan holde sig ajour med den aktuelle faglige udvikling i hele fagets bredde. Det kræver ressourcer og højt kvalificerede medarbejdere". Forlagsdirektøren peger på, at de fleste arkitekter får abonnementet på Arkitekten som del af deres medlemskontingent; læserne vurderer tidsskriftets kvalitet i forhold til kontingentet, ikke abonnementsprisen. MERE FOKUS PÅ FORSKNING OG SAMARBEJDE Arkitektens Forlag er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet i 1949 med det erklærede formål at fremme arkitekturens og den danske arkitektstands anseelse. Forlagets aktiviteter begrænser sig derfor ikke til udgivelse af publikationer, men involverer også deltagelse i diverse samarbejder i og uden for arkitektfamilien, bl.a. arkitekt- og designskolerne og universiteterne, fx RUC, hvor forlaget samarbejder om en erhvervs-ph.d., der forsker i velfærdsdesign. At understøtte og formidle forskning i arkitektur og design ser Sanne Wall-Gremstrup som en vigtig opgave for forlaget og faget. Hun ser gerne arkitektfamilien samarbejde langt tættere og foreslår at udvide kredsen: Designorganisationerne er naturlige partnere, lad os indlede en samtale med dem. Samtidig skal vi i den eksisterende kreds blive meget bedre til at samarbejde og konsolidere os. Det er alt for ressourcekrævende, at der er så mange arkitektorganisationer, som hver især forsøger at løfte de samme opgaver. Arkitektens Forlag, Pasteursvej 14, 4. sal etage 6, 1799 København V. Foto: Adrian Täckmann ARKITEKTENS FORLAG KORT FORTALT At opsøge, udgive og distribuere arkitektfaglig viden og information på højeste faglige niveau Antal abonnenter/læsere Arkitekten udkommer i eksemplarer. Forlagets magasiner udkommer samlet i hen ved eksemplarer årligt Hvor stor en andel af arkitekterne modtager forlagets produkter? Ca. 90% 17 mio. kr. i 2014 er den 3 mio. kr. mindre. Godt en tredjedel af omsætningen går til tryk og porto Antal ansatte i årsværk. Fra august 2014 halveret til 7 årsværk Tidsskriftet Arkitekten er et fagligt flagskib, som næsten alle arkitekter og arkitektstuderende læser og bruger. Forlaget dokumenterer den faglige udvikling og har gjort det gennem mere end hundrede år. Stor økonomisk sårbarhed som konsekvens af en ændret relation til Akademisk Arkitektforening fra 2004 ved opsplitning af DAL. Manglende kapital til at udvikle nye forretningsområder. Nye partnerskabsmodeller i arkitektfamilien kan lede til ny udvikling af fagets medier. En digital platform, med både aktuelt stof og arkivadgang. Internationalisering, i takt med branchens internationalisering. Fagligheden i udgivelserne kan dale, fordi dårlig økonomi dræner forlaget for kompetencer. Der er risiko for, at færre læser udgivelserne, hvis fagligheden daler.

4 30 ARKITEKTEN OKTOBER DANSKE ARK er for nylig blevet del af DI for at få større muskelkraft, men ønsker samtidig tættere samarbejde i arkitektfamilien om eksisterende og nye aktiviteter, fælles fortællinger, rammevilkår og eksportfremstød. ARBEJDSGIVER- FORENINGEN FLERE ALLIANCER OG STØRRE SYNLIGHED Pia Wiberg. Foto: Carsten Ingemann I arkitektfaget er Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, en central aktør som fagets branche- og arbejdsgiverforening. Men på det samlede arbejdsmarked er DANSKE ARK en meget lille spiller og satser derfor på alliancer både i og uden for arkitektfamilien. For nylig flyttede DANSKE ARK ind i DIs nye bygning på Rådhuspladsen, og det er fremover DI, som forhandler overenskomst og rådgiver DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i personalespørgsmål. Det vil markant styrke arkitektvirksomhedernes forhandlingskraft og indflydelse, forventer DANSKE ARKs konstituerede direktør, Pia Wiberg: Vi er gået ind i DI, fordi det giver arkitektvirksomhederne bredere skuldre, at DI fører overenskomstforhandlingerne, og fordi vores medlemmer dermed kan trække på DIs mange ressourcer, når de behøver rådgivning i konkrete personalesager. Alliancen betyder samtidig, at DANSKE ARKs sekretariat nu kan koncentrere kræfterne om foreningens to øvrige kerneopgaver: at arbejde for gode rammevilkår for medlemmerne og at yde juridisk rådgivning, når medlemsvirksomheder oplever problemer i forbindelse med indgåelser af kontrakter. STØRRE POWER INTERNATIONALT Beslutningen om konsolidering tog DANSKE ARK for et årti siden i lyset af globaliseringen og den økonomiske krise. Som lille organisation med begrænsede ressourcer havde DANSKE ARK behov for at samle kræfterne og få en større organisation i ryggen, forklarer Pia Wiberg. Den øgede konkurrence har betydet, at vi skal være skarpere på at hjælpe vores medlemmer til at drive forretning. En del arkitektvirksomheder har den selvforståelse, at de er til i verden for at gøre noget for andre, og at det bærer lønnen i sig selv. De er nødt til at lære at se sig selv som arbejdsgivere med ansatte og en forretning, som det ikke er odiøst at tjene penge på. DANSKE ARK ser det også som en vigtig opgave at inspirere og støtte organisationens egne medlemmer i at indgå flere og nye alliancer og at vinde opgaver i udlandet. Arkitekter beklager sig ofte over, at andre fag overtager deres opgaver, men vi er nødt til at se og tale om det på en anden måde og også se mulighederne for nye alliancer og samarbejder både herhjemme og internationalt. At støtte virksomhederne i den proces kræver bl.a. international power til at fremhæve danske arkitektvirksomheders unikke kompetencer inden for områder som arkitektonisk værdiskabelse og bæredygtighed. Og DI har både power og et værdifuldt internationalt netværk, pointerer direktøren. TÆTTERE SAMARBEJDE I ARKITEKTFAMILIEN En del medlemmer har udtrykt frygt for, at arkitektvirksomhedernes røst drukner i koret af stemmer i DI. Hvis vi forstår at udnytte vores enestående position, er den frygt ubegrundet, mener Pia Wiberg, og hun understreger, at DANSKE ARK samtidig ser potentiale og er meget interesseret i at skabe et meget tættere samarbejde inden for arkitektfamilien. DANSKE ARK har derfor inviteret arkitekternes og arkitekturens øvrige organisationer og institutioner til topmøde. Pia Wiberg håber, det vil føre til konkrete aftaler om alliancer på områder, hvor familiemedlemmerne har fælles interesser. Formålet med topmødet er at gøre det mere klart for alle, hvilket fundament hvert af medlemmerne af arkitektfamilien står på, og hvor vi med fordel kan samarbejde eller gå sammen om at løse opgaver. Der er områder i dag, hvor opgavefordelingen mellem os er uhensigtsmæssig, og hvor vi kan tjene faget bedre ved at slå kræfterne sammen. Eksempelvis vil DANSKE ARK og Akademisk Arkitektforening med fordel kunne samarbejde tættere om at rådgive bygherrer om arkitektkonkurrencer, mener hun. Rådgivningen til bygherren i de indledende faser af et byggeri er helt afgørende for, om der bliver taget tilstrækkelige hensyn til de arkitektoniske værdier, så vi anser det for meget vigtigt, at branchen kan levere en bygherrerådgivning med stor faglig tyngde, og det kan vi med fordel samarbejde om. Hun håber også inderligt, at det snart lykkes at skabe en overbygning på arkitektuddannelsen et projekt, som DANSKE ARK, Akademisk Arkitektforening og Forbundet Arkitekter og Designere har arbejdet sammen om i en årrække. DANSKE ARKs topmøde og samarbejdsopfordring er en opfølgning på DANSKE ARKs branchestrategi for danske arkitektvirksomheder Den definerer tre indsatsområder, hvoraf det ene er at indgå flere og bedre alliancer. De to øvrige indsatsområder er at udvikle stærkere forretninger og at synliggøre danske arkitekters værdi i Danmark og verden. Strategien identificerer også syv nøglemarkeder for vækst og profilering af danske arkitektvirksomheder de kommende 5-10 år: urbanisering, bæredygtige samfund, aldring, sundhed, boliger, infrastruktur og uddannelse. Danske Arkitektvirksomheder, Vesterbrogade 1E, 2. sal 1620 København V DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER KORT FORTALT Arbejder politisk for gode rammevilkår for arkitektvirksomheder Arbejder for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet Fremmer og udvikler nye forretningsmuligheder Rådgiver medlemsvirksomheder med kontraktproblemer Forhandler overenskomst og rådgiver medlemmer om personaleledelse. Denne del varetager DI. 730 arkitektvirksomheder, der beskæftiger ca arkitekter, bygningskonstruktører og landskabsarkitekter Hvor stor en andel af arkitektvirksomhederne er medlemmer? Medlemsvirksomhederne tegner sig for 90% af omsætningen i branchen 15 mio. kr. Falder til 11 mio. i 2015 pga. medlemskabet i DI Antal ansatte 10 medarbejdere. Reduceret fra 14 pga. medlemskab af DI Repræsenterer et bredt udsnit af virksomhederne i branchen. Har opnået større forhandlingskraft via medlemskab af DI. Har ydelser med stor relevans for arkitektvirksomhederne. Er lige nu i en omstillingsfase med ny branchestrategi, implementering i DI, etablering samt ansættelse af flere nøglemedarbejdere. Flere alliancer både i og uden for arkitektfamilien, fx om forretningsudvikling, fælles værdifortælling, forbedring af rammevilkår, eksportfremstød og arkitektkonkurrencerådgivning. Medlemsskaren udhules, hvis arkitektvirksomhederne mister opgaver til andre fag.

5 32 ARKITEKTEN OKTOBER Arkitekter og arkitektvirksomheder skal åbne sig mere mod verden, lyder opfordringen fra arkitektfagets fagforening, der selv åbner sig mod designere og derfor netop har skiftet navn til Forbundet Arkitekter og Designere FAGFORENINGEN ARKITEKTER, KIK UD Arne Ennegaard Jørgensen. Foto: Anne Mie Dreves Arkitektur og design er tæt beslægtede fag, og derfor har arkitektfagets fagforening åbnet dørene for designere og skiftet navn fra Arkitektforbundet til Forbundet Arkitekter og Designere. Vi har fået nyt navn for at signalere, at vi fremover også er et forbund for designere,. Arkitekter og designere arbejder på mange måder ens. Begge fag analyserer rumlige problemstillinger og kommer med kreative, visuelle løsninger. Det tager vi konsekvensen af, og det samme gør de to fags uddannelsesinstitutioner i København, der nu er slået sammen, siger Arne Ennegaard Jørgensen, direktør i Forbundet Arkitekter og Designere. Trods navneskiftet er Forbundet Arkitekter og Designere stadig en fagforening for arkitekter. Designere udgør indtil videre kun en lille andel af medlemmerne, mens arkitekter udgør den dominerende medlemsgruppe. Arkitekter er relativt tro over for deres fagforening: Mere end fire ud af fem erhvervsaktive arkitekter, der ikke er partnere i en arkitektvirksomhed, er medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, og i modsætning til mange andre fagforeninger, der mister medlemmer, er medlemstallet stabilt. Vi er ret gode til at holde på vores medlemmer. Den eneste undtagelse er mandlige arkitekter i 40erne, som har tendens til at opgive deres fagforeningsmedlemskab. Det kan ske, når de bliver partnere eller har gode jobs, men de melder sig ofte ind igen, når de ikke længere er partnere. Forbundet Arkitekter og Designere er, ifølge direktøren, en klassisk fagforening, der forhandler overenskomst og tilbyder sine medlemmer juridisk rådgivning. Medlemmerne kan derudover også få karrierecoaching, og det er særdeles populært. Forbundet Arkitekter og Designere har ansat en coach til opgaven og kunne godt bruge to, vurderer Arne Ennegaard Jørgensen: Næsten hver tredje af vores medlemmer bruger aktivt deres medlemskab hos os enten i form af juridisk rådgivning om eksempelvis løn- eller ansættelsesvilkår, eller de gør brug af vores tilbud om karrierecoaching. Det er der stor efterspørgsel efter. FOKUS PÅ DEN ENKELTE ARKITEKT At Forbundet Arkitekter og Designere er med til at sikre en god overenskomst for privatansatte arkitekter, er også en af forklaringerne på, at de fleste arkitekter er medlem, vurderer Arne Ennegaard Jørgensen. Et af vores vigtigste aktiver er, at vi har forhandlet en attraktiv overenskomst for privatansatte arkitekter. På arbejdspladser, der er dækket af den overenskomst, vælger næsten samtlige arkitekter at være medlemmer hos os. Det signalerer klart, at vores overenskomst er god. Forbundet Arkitekter og Designere adskiller sig fra de øvrige organisationer og foreninger i arkitektfamilien ved alene at beskæftige sig med den enkelte arkitekts interesser på arbejdsmarkedet og slet ikke med arkitektur: Arkitekturen lader vi andre organisationer om. Vi har eksempelvis ikke et arkitekturudvalg. Vores fokus er at støtte den enkelte arkitekt i at få de bedst mulige vilkår i arbejdslivet, siger direktøren. Forbundet er derfor optaget af at bidrage til at sikre gode efteruddannelsesmuligheder for arkitekter. Forbundet udbyder ikke selv efteruddannelseskurser, men har en løbende og tæt dialog med især Akademisk Arkitektforening og arkitektskolerne om efteruddannelse og har i en årrække samarbejdet konkret med disse to parter og DANSKE ARK om at forsøge at skabe en toårig overbygning på arkitektuddannelsen. Tidligere delte Forbundet Arkitekter og Designere fysisk adresse med Akademisk Arkitektforening i Arkitekternes Hus på Christianshavn, og forbundet blev ikke sjældent kontaktet af arkitekter, der var usikre på forskellen mellem de to organisationer. I dag bor forbundet i egne lokaler på Frederiksberg, og Arne Ennegaard Jørgensen håber og forventer, at både flytningen og navneskiftet bidrager til at skabe større klarhed over, hvem der er hvem. DROP LUKKETHEDEN Han ser lyst på fremtiden for både arkitekterne og for Forbundet Arkitekter og Designere forudsat at faget åbner sig endnu mere mod omverdenen: Globaliseringen øger konkurrencen, men hvis vi spiller kortene rigtigt, giver det også store muligheder, idet danske arkitekter og arkitektvirksomheder er meget anerkendte og efterspurgte ude i verden. Men arkitektbranchen er nødt til at blive mindre indesluttet og åbne sig mere for samarbejde. Både med andre aktører i branchen og med andre brancher. Som eksempel peger han på, at et arkitektfirma fortrinsvis ansætter arkitekter, mens ingeniør- og entreprenørvirksomheder er meget åbne for at ansætte arkitekter. Han mener også, at arkitektbranchen spreder ressourcerne på for mange organisationer og vil stå langt stærkere ved at stå eller gå sammen. Forbundet Arkitekter og Designere: Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERE KORT FORTALT Rådgiver og forhandler for medlemmerne om løn- og ansættelsesvilkår og a-kassespørgsmål Karrierecoaching Dialog med arkitektskolerne om grund- og efteruddannelse. 5200, heraf 1000 studentermedlemmer Hvor stor en andel af arkitekterne er medlemmer? Ca. 85% af de erhvervsaktive arkitekter, der ikke er partnere i en virksomhed. Omsætning: 19 mio. kr. Antal ansatte: 16 årsværk fordelt på 18 personer Høj organisationsgrad. En attraktiv overenskomst for privatansatte arkitekter. Populære medlemstilbud, især stor tilfredshed med rådgivning. Er en lille organisation med sårbar økonomi og en stærk faglig modpart. Arkitekter er svære at aktivere til fagligt arbejde. Trussel Mandlige arkitekter i 40erne føler ikke behov for en fagforening. At færre arkitekter vil være dækket af en overenskomst. At andre faggrupper kan tage job fra arkitekterne. Styrket samarbejde i arkitektfamilien og med nye aktører på fx designområdet. International efterspørgsel efter danske arkitektkompetencer kan give job til flere arkitekter og flere medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere.

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge

virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge virksomhedsprofil - for tegnestuen Triarc A/S Arkitekter Jutlandiahus, Islands Brygge tegnestuen Tegnestuen Triarc A/S Arkitekter bygger på social, økonomisk og miljømæssig forståelse uanset om vi arbejder

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer

Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Direktør Fagligt Center FSR danske revisorer Kjerulf & Partnere A/S Executive search & selection 2 Præsentation Dette materiale er udarbejdet i forbindelse med Kjerulf & Partneres medvirken ved rekruttering

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

DBDH samler energien

DBDH samler energien DBDH samler energien Strategi- og handlingsplan 2013 2015 Fjernvarmeindustrien DBDH Foreningens navn Foreningens navn er fortsat Danish Board of District Heating (DBDH). I Danmark skal brandet Fjernvarmeindustrien

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

Dialog på arbejdspladserne

Dialog på arbejdspladserne August 2010 Dialog på arbejdspladserne Resume De tillidsvalgte har en klar berettigelse i virksomhederne og på arbejdsmarkedet. Opbakningen til systemet med tillidsvalgte på virksomhederne kommer fra både

Læs mere

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden

Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Præsentation af Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden Dansk Sygeplejeråd Kreds Hovedstaden er den største af 5 lokale kredse i Dansk Sygeplejeråd, med ca. 22.000 medlemmer og ca. 900 tillidsvalgte (500

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Arbejdsprogram 2015-2016

Arbejdsprogram 2015-2016 Arbejdsprogram 2015-2016 safu s mission er på en nærværende og kompetent måde at sikre enkeltmedlemmer sparring og hjælp i arbejdslivet samt styrke foreningers vilkår på arbejdsmarkedet. safu s vision

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft?

Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? 0 Fagforeninger: Store udfordringer lille forandringskraft? Konklusioner fra undersøgelse af danske fagforeningers udfordringer og forandringskraft Af Trine Schløer, Tor Nonnegaard-Pedersen og Camilla

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.

LØNSTATISTIK 2014 LØNSTATISTIK 2014. Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15. LØNSTATISTIK 2014 Forbundet Arkitekter og Designere Sekretariatet holder åbent mandag til fredag, kl. 10.00-15.00 LØNSTATISTIK 2014 København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg Tlf: 32 83 69 90 Århus

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten

privatansatte arkitekter efter danske ark overenskomsten LØNSTATISTIK 2013 Hvorfor en lønstatistik? Lønstatistikken er til, for at medlemmer og tillidsrepræsentanter får et bedre grundlag for at forhandle løn. Både på den enkelte arbejdsplads og ved ansættelse

Læs mere

Den strategiske vision frem mod 2010

Den strategiske vision frem mod 2010 byggeri informationsteknologi Illustrationerne fra 3D cases vist i nyt og på konferencer. Et af formålene med standarder er at støtte medlemmerne i at implementere 3D arbejdsmetode og nyttiggøre BIM (Building

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale)

FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) FreelanceGruppen bestyrelsesmøde Mandag d. 25. juni kl. 10-17 Store HB Gl. Strand 43 (blev flyttet til andet lokale) Dagsorden Mødeleder og referent Referat fra sidste møde Godkendelse af dagsorden Velkommen

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat

Vi engagerer os mere. Revision Rådgivning Skat Vi engagerer os mere Revision Rådgivning Skat Altid til rådighed... Jesper Christensen, Revisor Vi er med hele vejen Gennem en virksomheds livsforløb er der behov for assistance og rådgivning på en række

Læs mere

Dansk Mejeriingeniør Forening

Dansk Mejeriingeniør Forening Dansk Mejeriingeniør Forening - Hvor kommer vi fra? Dansk Mejeriingeniør Forening (dmf) blev oprindeligt stiftet i 1932 og fik sit nuværende navn i 1960. Mejeriingeniøruddannelsen har eksisteret siden

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår

Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En kortlægning af danske tidsskrifters vilkår Foreningen af Danske Videnskabsredaktører 1 2 Danske forskere fortjener professionelle tidsskrifter En

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014

Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Projektkald for udmøntning af DEFF-puljen i 2014 Version af 27. august 2014 Udsendt 27. august 2014 Udsendt af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) H. C. Andersens Boulevard 2 1553

Læs mere

s1. Af Jakub Slusarek

s1. Af Jakub Slusarek s1. Af Jakub Slusarek Arbejdsprocessen Jeg lagde ud med at lave en hjemmeside omkring uddannelsen og jobbet som arkitekt. Informationerne fandt jeg på hjemmesiden www.ug.dk, som er en hjemmeside der informerer

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013

Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 Kost & Ernæringsforbundets strategiske indsatsområder 2010-2013 2013 Indledning Kost- og ernæringsfaglige spiller en afgørende rolle i velfærdssamfundet både for den enkelte borgers sundhed, trivsel og

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18.

Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og AG (BEU alm. del), den 18. Beskæftigelsesudvalget 2011-12 BEU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 290 Offentligt T A L E Beskæftigelsesministerens tale ved åbent samråd om lov om foreningsfrihed, samrådsspørgsmål AD, AE, AF og

Læs mere

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling

Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Sekstanten søger 1-2 projektmedarbejdere til storytelling Eventkommunikation og udarbejdelse af image-strategi I Fællessekretariatet Sekstanten står vi sammen med fem almene boligorganisationer og fire

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden

Kommunikation. Og information. V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden Kommunikation Og information V. Mogens Vig Pedersen, adm. direktør Energi Horsens Fonden 2 Energi Horsens Fonden Hvem vi er Vi investerer i innovative projekter, virksomheder, iværksættere inden for: Energi

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten

Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat. omkring lokalløndannelse i. Kommuner, Regioner og Staten Vejledning og Retningslinjer for tillidsrepræsentanter og sekretariat omkring lokalløndannelse i Kommuner, Regioner og Staten 1/ Retningslinjer til Tillidsrepræsentant og konsulenter i sekretariat: 2/

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 20. januar 2005 Tidspunkt : Torsdag den 6. januar 2005, kl. 16.30 ca. 20.00 Sted : Dir. s kontor 2. sal, Arkitekternes Hus Tilstede : Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller,

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen

A-kassernes medlemstal er stagneret trods krisen Akassernes medlemstal er stagneret trods krisen Efter en mindre stigning i kriseåret 2009 er de dagpengeforsikredes andel af arbejdsstyrken stagneret antallet af medlemmer i akasserne ligger under det

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

ærlighed gennem enkelhed

ærlighed gennem enkelhed Paustian Arkitekt ærlighed gennem enkelhed 2 Paustian Arkitekt arbejder ud fra et ønske om, at funktion, arkitektur og byggeøkonomi skal gå op i en højere enhed. Paustian Arkitekt, ærlighed gennem enkelhed

Læs mere

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!!

få det bedste frem Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! Bliv eftertragtet, anerkendt og gør en endnu større forskel!!! af Jacob Søby Bang, MA cand.comm. 26889733 / jsb@strategize.dk Kost- og Ernæringsforbundets professionstopmøde lørdag den 18. januar 2014

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne

Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne 4 5 Skab virksomhedens autentiske identitet gennem medarbejderne Når en buschauffør begynder at bruge sin egen person bag rattet, skaber han

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

det er her, du hører til

det er her, du hører til DM (Dansk Magisterforening) Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg 38 15 66 00 dm.dk MA København Peter Bangs Vej 30 2000 Frederiksberg MA Odense Slotsgade 21B 5000 Odense C MA Aarhus Vesterbro Torv 1-3,

Læs mere

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden

www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden www.karrierekampagnen.dk Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden Karrierekampagnen Du har måske hørt det før karrieren starter i studietiden. DMstud. sætter nu fokus på de kompetencer

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til?

TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? TRs deltagelse i det politisk-strategiske værksted i kommunen - hvad skal der egentlig til? Af Karsten Brask Fischer, ekstern lektor Roskilde Universitetscenter, indehaver Impact Learning Aps Følgende

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen

Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen Bygningskonstruktøren og arbejdskraftudfordringen AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Jens Krarup, Konstruktørforeningen Projekter er gennemført i tæt samarbejde med Simon

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse

2. Baggrund Evalueringer og udvalgsarbejde Indsatsområder Forskningsevaluering Brugerundersøgelse Arbejdsmiljøinstituttet Kommunikationsstrategi AMI s kommunikationsstrategi 2003-2006 Indhold 1. Forord 2. Baggrund 3. Målgrupper hvem er AMI s målgrupper? 4. Formål hvorfor skal AMI kommunikere? 5. Kommunikationsmål

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling

fagforeningstyper teori, analysemetoder og medlemsudvikling Indhold Om forfatterne 11 Forord 13 Liste over anvendte forkortelser 16 DEL I Teori, analysemetoder og medlemsudvikling 17 DEL I Medlemskab af fagforeninger og fagforeningstyper teori, analysemetoder og

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere