ARKITEKTERNES ORGANISATIONER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARKITEKTERNES ORGANISATIONER"

Transkript

1 KOMMENTAR 24 TEMA 25 Sketches A Tribute to Jørn Utzon Ved et to døgns topmøde til november mødes den samlede arkitektfamilie' for at diskutere, hvordan samarbejdet kan styrkes. Som optakt til mødet tegner Arkitekten et portræt af de organisationer, som engang var en del af Danske Arkitekters Landsforbund og som i nyere fortid boede under samme tag i Arkitekternes Hus i København. Journalist Marie Preisler interviewer fire direktører. ARKITEKTERNES ORGANISATIONER Arkitektens Forlag - The Danish Architectural Press Plakat 100 x 45 cm cm 170 grams Munken Polar Polar papir papir kr. ARKITEKTENS FORLAG Pasteursvej 14, 4. sal (6. etage) 1799 København V

2 26 ARKITEKTEN OKTOBER Arkitekter elsker at tale fag, og helst med hinanden, men fortælleglæden skal også omfatte resten af verden. Derfor arbejder Akademisk Arkitektforening for at gøre arkitekturdebatten større end faget STANDSFORENINGEN NOGEN SKAL PASSE PÅ ARKITEKTUREN Jane Sandberg. Foto: Nana Reimers. Akademisk Arkitektforening i daglig tale Arkitektforeningen er en såkaldt standsforening med 135 år på bagen, men trods alderen er der ikke noget gammeldags over foreningens virke, forsikrer adm. direktør Jane Sandberg. Vi er en faglig forening drevet af frivilligt engagement, lyst til gensidig inspiration mellem arkitekter og ambition om at tale fagets stemme i den brede offentlighed. Vi blev sat på jorden for at fremme gode rammevilkår for, at arkitektur og arkitekter kan udfolde sig, og det er stadig udgangspunktet for vores virke, men med skarpere fokus på politisk arbejde og kommunikation end tidligere, siger hun. KONKURRENCERÅDGIVNING OG EFTERUDDANNELSE I over 100 år har Akademisk Arkitektforening ydet konkurrenceteknisk rådgivning til bygherrer i forbindelse med arkitektkonkurrencer, og det er stadig en central aktivitet, selvom foreningen har mistet sit tidligere monopol på den ydelse. Vores konkurrencetekniske rådgivning er med til at sikre, at arkitektkonkurrencer foregår på ordentlige vilkår for arkitekterne, og at slutproduktet har den højst mulige arkitektoniske kvalitet uden unødigt ressourcespild for arkitektfirmaerne, der bruger formuer på konkurrencer, siger Jane Sandberg. Når en bygherre ønsker at udskrive en arkitektkonkurrence, kan Akademisk Arkitektforening hyres til at skrive programmet for konkurrencen, at rådgive under konkurrenceprocessen og at udpege fagdommere. I dag er Akademisk Arkitektforening kun en af mange udbydere, men ene om at have eget professionelt fagdommerkorps. Efteruddannelse af arkitekter er et andet vigtigt indsatsområde i Akademisk Arkitektforening også med det overordnede mål at sikre højst mulig arkitektonisk kvalitet og de bedste arkitekter, understreger direktøren: Vi ser det som vores opgave hele tiden at udbyde kurser, der sikrer arkitekterne den størst mulige faglighed. Kurserne har to spor: dels tekniske kurser i eksempelvis brandsikkerhed og bygningsreglement, dels mere bløde kurser af typen sådan leder du en kreativ virksomhed. Derudover driver foreningen en række faglige netværk landet over. Foreningen har syv lokalafdelinger, baseret på frivilligt engagement. De skaber faglige tilbud til arkitekter i alle dele af faget. Der er flere arrangementer hver uge i hele landet. Hertil kommer et stort frivilligt arbejde i lokalledelser, repræsentantskab og blandt de medlemmer, som er udpegede repræsentanter for standen i råd og nævn. ARKITEKTURENS BETYDNING I SAMFUNDET At tale arkitekturens sag på det politiske niveau er en tredje og opprioriteret opgave for Akademisk Arkitektforening. Public affairs kalder Jane Sandberg foreningens politiske arbejde, der bl.a. indebærer udarbejdelse af ca. 20 høringssvar årligt i forbindelse med ny lovgivning og løbende dialog med beslutningstagere lokalt og nationalt om arkitekturens betydning for samfundsudviklingen. Vi minder politikerne om, at arkitektur er mere end æstetik og kultur. Det er også den fysiske ramme om hele vores samfund og velfærden, og derfor lønner det sig at prioritere arkitektoniske værdier, når et byråd beslutter at bygge en skole og, når regionerne bygger sygehuse. Det mest håndgribelige medlemsgode i Akademisk Arkitektforening er retten til at benytte titlen arkitekt MAA. MAA er en forkortelse for Medlem af Akademisk Arkitektforening og en beskyttet titel, som, ifølge Jane Sandberg, sender et klart signal til omverdenen om, at her er en arkitekt, som udvikler sig fagligt og underlægger sig kontrol. Medlemmer af Arkitektforeningen er forpligtet til at udvikle deres faglighed svarende til 20 timer om året, og foreningen udtager stikprøver blandt samtlige medlemmer. Akademisk Arkitektforening har 6800 medlemmer, men har ambitioner om flere medlemmer, og medlemstallet har tidligere været højere. Dog kniber det med at fastholde de midaldrende medlemmer. Vi har en svag medlemsfremgang i modsætning til den generelle tendens for foreninger i Danmark, og det er vi meget stolte af. En del arkitekter i 40 erne vælger os fra. Til gengæld har vi fået flere studentermedlemmer, og de ser ud til at blive hos os efter endt uddannelse. Tilgangen blandt de studerende tilskriver Jane Sandberg, at foreningen er blevet bedre til at formidle, hvorfor det er vigtigt at engagere sig fagligt, og at foreningen samarbejder med studerende i mange forskellige sammenhænge. Hun ser store muligheder for arkitektstanden. Den største trussel er standen selv. Hele verden har tungen ud af halsen over danske arkitekter, men faget har tendens til at lukke sig om sig selv, og dermed bliver det svært at overbevise andre brancher om, at arkitekter har meget at give til andre brancher. Lukketheden hæmmer også arkitekturdebatten, mener hun: Arkitekter elsker at tale fag og helst med hinanden, men debatten om arkitektur er nødt til at række langt ud over faget, hvis vi skal passe på arkitekturen. Akademisk Arkitektforening, Strandgade 27 A, 1401 København K. Foto: Johan Rosenmunthe AKADEMISK ARKITEKTFORENING KORT FORTALT At sikre inspiration mellem arkitekter, og at arkitekternes stemme bliver hørt i offentligheden Udbyder efteruddannelseskurser til arkitekter Rådgiver bygherrer ved arkitektkonkurrencer Arbejder politisk for gode rammevilkår til arkitektur og arkitekter 6800 Hvor stor en andel af arkitekterne er medlemmer? Ca. 60% 21 mio. kr. Antal ansatte 20 årsværk En stærk stemme i den offentlige debat både nationalt og lokalt. Sikrer kvalitet og gode vilkår for arkitekter i arkitektkonkurrencer. Har svært ved at engagere midaldrende arkitekter. Rollen i forhold til den øvrige arkitektfamilie er ikke skarpt nok defineret. Endnu flere strategiske partnerskaber, også med nye partnere. Endnu stærkere kommunikation af arkitekturens betydning, fx i kommunalpolitik. At arkitektfaget lukker sig om sig selv og glemmer, at arkitekturdebatten er større end faget. Medlemstallet kan falde. Arkitekter i 40 erne melder sig ud.

3 28 ARKITEKTEN OKTOBER Stort set alle arkitekter læser tidsskriftet Arkitekten branchens primære faglige medie. Men Arkitektens Forlag, der udgiver tidsskriftet og en række andre arkitektfaglige publikationer, er økonomisk stækket. Det kan få betydning for alle arkitektorganisationerne, forudser forlagets direktør, Sanne Wall-Gremstrup FORLAGET VÆRN OM FAGLIGHEDEN Sanne Wall-Gremstrup. Foto: Bogdan Szymczyk For hovedparten af danske arkitekter er det en selvfølge at læse tidsskriftet Arkitekten. Det udkommer en gang om måneden i et oplag på , og dermed når udgiveren, Arkitektens Forlag, bredere ud i arkitektfaget end nogen anden organisation i arkitektfamilien. Det skyldes den høje faglighed blandt arkitekterne og i tidsskriftet, vurderer forlagets direktør: Arkitekter er særlige ved at have en ekstremt høj faglig bevidsthed, og tidsskriftet Arkitekten er et af fagets hovedmedier. Der er nogle steder en opfattelse af, at det kun er de arkitekter, der arbejder på tegnestuer, der er optagede af det arkitektfaglige stof, men vore læserundersøgelser viser noget helt andet. Langt de fleste arkitekter, uanset arbejdssted, følger med i den faglige udvikling gennem Arkitekten, fortæller Sanne Wall-Gremstrup: Hun oplever, at de fleste arkitekter har et næsten personligt forhold til Arkitekten. Alle læser det og alle har holdninger til det grafiske udtryk, og til hvilke faglige temaer vi behandler og hvordan. Så der uddeles altid både ris og ros. Men heldigvis er det forbundet med prestige at få omtale i tidsskriftet." "Tidsskriftet har særligt godt fat i den unge generation af arkitekter. Unge under 30 år er den målgruppe, der sætter størst pris på Arkitekten, og de unge vil have tidsskriftet på papir, hvilket måske kan overraske." FAGLIGHEDEN UNDER PRES Arkitektens Forlag producerer også en række andre fagtidsskrifter: Byg et annoncefinansieret indstik til Arkitekten med fokus på bæredygtigt byggeri Det internationale tidsskrift Nordic Journal of Architecture, som udgives i samarbejde med arkitektskolerne i Norden Det nordiske tidsskrift Landskab, som udgives i samarbejde med Dansk Landskabsarkitektforening Twentyfirst et nyt internationalt tidsskrift om velfærdsdesign Ud over tidsskrifter udgiver forlaget også bøger om arkitektur, byplanlægning, landskab, havekunst og design. Forlaget er imidlertid kommet under pres, efter at der i år blev indgået en ny aftale mellem Arkitektens Forlag og Akademisk Arkitektforening, der medfører, at foreningens betaling pr. abonnement på Arkitekten nu er 400 kr. plus moms for 12 numre om året. Den pris er, ifølge Sanne Wall-Gremstrup, et godt stykke under det generelle prisniveau for arkitekturtidsskrifter nationalt og internationalt. Samtidig er annonceomsætningen faldet som følge af usikkerheden om Arkitektens fremtid. Begge dele har haft store konsekvenser: Forlaget var i sommeren 2014 tvunget til at halvere sin stab fra 14 til syv medarbejdere. Det er problematisk, idet vores læsere forventer et indhold på højeste faglige niveau en arkitektfaglig pendant til Ugeskrift for Læger. Arkitekten skal være et uafhængigt medie, hvor man kan holde sig ajour med den aktuelle faglige udvikling i hele fagets bredde. Det kræver ressourcer og højt kvalificerede medarbejdere". Forlagsdirektøren peger på, at de fleste arkitekter får abonnementet på Arkitekten som del af deres medlemskontingent; læserne vurderer tidsskriftets kvalitet i forhold til kontingentet, ikke abonnementsprisen. MERE FOKUS PÅ FORSKNING OG SAMARBEJDE Arkitektens Forlag er en erhvervsdrivende fond, som blev oprettet i 1949 med det erklærede formål at fremme arkitekturens og den danske arkitektstands anseelse. Forlagets aktiviteter begrænser sig derfor ikke til udgivelse af publikationer, men involverer også deltagelse i diverse samarbejder i og uden for arkitektfamilien, bl.a. arkitekt- og designskolerne og universiteterne, fx RUC, hvor forlaget samarbejder om en erhvervs-ph.d., der forsker i velfærdsdesign. At understøtte og formidle forskning i arkitektur og design ser Sanne Wall-Gremstrup som en vigtig opgave for forlaget og faget. Hun ser gerne arkitektfamilien samarbejde langt tættere og foreslår at udvide kredsen: Designorganisationerne er naturlige partnere, lad os indlede en samtale med dem. Samtidig skal vi i den eksisterende kreds blive meget bedre til at samarbejde og konsolidere os. Det er alt for ressourcekrævende, at der er så mange arkitektorganisationer, som hver især forsøger at løfte de samme opgaver. Arkitektens Forlag, Pasteursvej 14, 4. sal etage 6, 1799 København V. Foto: Adrian Täckmann ARKITEKTENS FORLAG KORT FORTALT At opsøge, udgive og distribuere arkitektfaglig viden og information på højeste faglige niveau Antal abonnenter/læsere Arkitekten udkommer i eksemplarer. Forlagets magasiner udkommer samlet i hen ved eksemplarer årligt Hvor stor en andel af arkitekterne modtager forlagets produkter? Ca. 90% 17 mio. kr. i 2014 er den 3 mio. kr. mindre. Godt en tredjedel af omsætningen går til tryk og porto Antal ansatte i årsværk. Fra august 2014 halveret til 7 årsværk Tidsskriftet Arkitekten er et fagligt flagskib, som næsten alle arkitekter og arkitektstuderende læser og bruger. Forlaget dokumenterer den faglige udvikling og har gjort det gennem mere end hundrede år. Stor økonomisk sårbarhed som konsekvens af en ændret relation til Akademisk Arkitektforening fra 2004 ved opsplitning af DAL. Manglende kapital til at udvikle nye forretningsområder. Nye partnerskabsmodeller i arkitektfamilien kan lede til ny udvikling af fagets medier. En digital platform, med både aktuelt stof og arkivadgang. Internationalisering, i takt med branchens internationalisering. Fagligheden i udgivelserne kan dale, fordi dårlig økonomi dræner forlaget for kompetencer. Der er risiko for, at færre læser udgivelserne, hvis fagligheden daler.

4 30 ARKITEKTEN OKTOBER DANSKE ARK er for nylig blevet del af DI for at få større muskelkraft, men ønsker samtidig tættere samarbejde i arkitektfamilien om eksisterende og nye aktiviteter, fælles fortællinger, rammevilkår og eksportfremstød. ARBEJDSGIVER- FORENINGEN FLERE ALLIANCER OG STØRRE SYNLIGHED Pia Wiberg. Foto: Carsten Ingemann I arkitektfaget er Danske Arkitektvirksomheder, DANSKE ARK, en central aktør som fagets branche- og arbejdsgiverforening. Men på det samlede arbejdsmarked er DANSKE ARK en meget lille spiller og satser derfor på alliancer både i og uden for arkitektfamilien. For nylig flyttede DANSKE ARK ind i DIs nye bygning på Rådhuspladsen, og det er fremover DI, som forhandler overenskomst og rådgiver DANSKE ARKs medlemsvirksomheder i personalespørgsmål. Det vil markant styrke arkitektvirksomhedernes forhandlingskraft og indflydelse, forventer DANSKE ARKs konstituerede direktør, Pia Wiberg: Vi er gået ind i DI, fordi det giver arkitektvirksomhederne bredere skuldre, at DI fører overenskomstforhandlingerne, og fordi vores medlemmer dermed kan trække på DIs mange ressourcer, når de behøver rådgivning i konkrete personalesager. Alliancen betyder samtidig, at DANSKE ARKs sekretariat nu kan koncentrere kræfterne om foreningens to øvrige kerneopgaver: at arbejde for gode rammevilkår for medlemmerne og at yde juridisk rådgivning, når medlemsvirksomheder oplever problemer i forbindelse med indgåelser af kontrakter. STØRRE POWER INTERNATIONALT Beslutningen om konsolidering tog DANSKE ARK for et årti siden i lyset af globaliseringen og den økonomiske krise. Som lille organisation med begrænsede ressourcer havde DANSKE ARK behov for at samle kræfterne og få en større organisation i ryggen, forklarer Pia Wiberg. Den øgede konkurrence har betydet, at vi skal være skarpere på at hjælpe vores medlemmer til at drive forretning. En del arkitektvirksomheder har den selvforståelse, at de er til i verden for at gøre noget for andre, og at det bærer lønnen i sig selv. De er nødt til at lære at se sig selv som arbejdsgivere med ansatte og en forretning, som det ikke er odiøst at tjene penge på. DANSKE ARK ser det også som en vigtig opgave at inspirere og støtte organisationens egne medlemmer i at indgå flere og nye alliancer og at vinde opgaver i udlandet. Arkitekter beklager sig ofte over, at andre fag overtager deres opgaver, men vi er nødt til at se og tale om det på en anden måde og også se mulighederne for nye alliancer og samarbejder både herhjemme og internationalt. At støtte virksomhederne i den proces kræver bl.a. international power til at fremhæve danske arkitektvirksomheders unikke kompetencer inden for områder som arkitektonisk værdiskabelse og bæredygtighed. Og DI har både power og et værdifuldt internationalt netværk, pointerer direktøren. TÆTTERE SAMARBEJDE I ARKITEKTFAMILIEN En del medlemmer har udtrykt frygt for, at arkitektvirksomhedernes røst drukner i koret af stemmer i DI. Hvis vi forstår at udnytte vores enestående position, er den frygt ubegrundet, mener Pia Wiberg, og hun understreger, at DANSKE ARK samtidig ser potentiale og er meget interesseret i at skabe et meget tættere samarbejde inden for arkitektfamilien. DANSKE ARK har derfor inviteret arkitekternes og arkitekturens øvrige organisationer og institutioner til topmøde. Pia Wiberg håber, det vil føre til konkrete aftaler om alliancer på områder, hvor familiemedlemmerne har fælles interesser. Formålet med topmødet er at gøre det mere klart for alle, hvilket fundament hvert af medlemmerne af arkitektfamilien står på, og hvor vi med fordel kan samarbejde eller gå sammen om at løse opgaver. Der er områder i dag, hvor opgavefordelingen mellem os er uhensigtsmæssig, og hvor vi kan tjene faget bedre ved at slå kræfterne sammen. Eksempelvis vil DANSKE ARK og Akademisk Arkitektforening med fordel kunne samarbejde tættere om at rådgive bygherrer om arkitektkonkurrencer, mener hun. Rådgivningen til bygherren i de indledende faser af et byggeri er helt afgørende for, om der bliver taget tilstrækkelige hensyn til de arkitektoniske værdier, så vi anser det for meget vigtigt, at branchen kan levere en bygherrerådgivning med stor faglig tyngde, og det kan vi med fordel samarbejde om. Hun håber også inderligt, at det snart lykkes at skabe en overbygning på arkitektuddannelsen et projekt, som DANSKE ARK, Akademisk Arkitektforening og Forbundet Arkitekter og Designere har arbejdet sammen om i en årrække. DANSKE ARKs topmøde og samarbejdsopfordring er en opfølgning på DANSKE ARKs branchestrategi for danske arkitektvirksomheder Den definerer tre indsatsområder, hvoraf det ene er at indgå flere og bedre alliancer. De to øvrige indsatsområder er at udvikle stærkere forretninger og at synliggøre danske arkitekters værdi i Danmark og verden. Strategien identificerer også syv nøglemarkeder for vækst og profilering af danske arkitektvirksomheder de kommende 5-10 år: urbanisering, bæredygtige samfund, aldring, sundhed, boliger, infrastruktur og uddannelse. Danske Arkitektvirksomheder, Vesterbrogade 1E, 2. sal 1620 København V DANSKE ARKITEKTVIRKSOMHEDER KORT FORTALT Arbejder politisk for gode rammevilkår for arkitektvirksomheder Arbejder for høj faglig kvalitet i arkitekterhvervet Fremmer og udvikler nye forretningsmuligheder Rådgiver medlemsvirksomheder med kontraktproblemer Forhandler overenskomst og rådgiver medlemmer om personaleledelse. Denne del varetager DI. 730 arkitektvirksomheder, der beskæftiger ca arkitekter, bygningskonstruktører og landskabsarkitekter Hvor stor en andel af arkitektvirksomhederne er medlemmer? Medlemsvirksomhederne tegner sig for 90% af omsætningen i branchen 15 mio. kr. Falder til 11 mio. i 2015 pga. medlemskabet i DI Antal ansatte 10 medarbejdere. Reduceret fra 14 pga. medlemskab af DI Repræsenterer et bredt udsnit af virksomhederne i branchen. Har opnået større forhandlingskraft via medlemskab af DI. Har ydelser med stor relevans for arkitektvirksomhederne. Er lige nu i en omstillingsfase med ny branchestrategi, implementering i DI, etablering samt ansættelse af flere nøglemedarbejdere. Flere alliancer både i og uden for arkitektfamilien, fx om forretningsudvikling, fælles værdifortælling, forbedring af rammevilkår, eksportfremstød og arkitektkonkurrencerådgivning. Medlemsskaren udhules, hvis arkitektvirksomhederne mister opgaver til andre fag.

5 32 ARKITEKTEN OKTOBER Arkitekter og arkitektvirksomheder skal åbne sig mere mod verden, lyder opfordringen fra arkitektfagets fagforening, der selv åbner sig mod designere og derfor netop har skiftet navn til Forbundet Arkitekter og Designere FAGFORENINGEN ARKITEKTER, KIK UD Arne Ennegaard Jørgensen. Foto: Anne Mie Dreves Arkitektur og design er tæt beslægtede fag, og derfor har arkitektfagets fagforening åbnet dørene for designere og skiftet navn fra Arkitektforbundet til Forbundet Arkitekter og Designere. Vi har fået nyt navn for at signalere, at vi fremover også er et forbund for designere,. Arkitekter og designere arbejder på mange måder ens. Begge fag analyserer rumlige problemstillinger og kommer med kreative, visuelle løsninger. Det tager vi konsekvensen af, og det samme gør de to fags uddannelsesinstitutioner i København, der nu er slået sammen, siger Arne Ennegaard Jørgensen, direktør i Forbundet Arkitekter og Designere. Trods navneskiftet er Forbundet Arkitekter og Designere stadig en fagforening for arkitekter. Designere udgør indtil videre kun en lille andel af medlemmerne, mens arkitekter udgør den dominerende medlemsgruppe. Arkitekter er relativt tro over for deres fagforening: Mere end fire ud af fem erhvervsaktive arkitekter, der ikke er partnere i en arkitektvirksomhed, er medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere, og i modsætning til mange andre fagforeninger, der mister medlemmer, er medlemstallet stabilt. Vi er ret gode til at holde på vores medlemmer. Den eneste undtagelse er mandlige arkitekter i 40erne, som har tendens til at opgive deres fagforeningsmedlemskab. Det kan ske, når de bliver partnere eller har gode jobs, men de melder sig ofte ind igen, når de ikke længere er partnere. Forbundet Arkitekter og Designere er, ifølge direktøren, en klassisk fagforening, der forhandler overenskomst og tilbyder sine medlemmer juridisk rådgivning. Medlemmerne kan derudover også få karrierecoaching, og det er særdeles populært. Forbundet Arkitekter og Designere har ansat en coach til opgaven og kunne godt bruge to, vurderer Arne Ennegaard Jørgensen: Næsten hver tredje af vores medlemmer bruger aktivt deres medlemskab hos os enten i form af juridisk rådgivning om eksempelvis løn- eller ansættelsesvilkår, eller de gør brug af vores tilbud om karrierecoaching. Det er der stor efterspørgsel efter. FOKUS PÅ DEN ENKELTE ARKITEKT At Forbundet Arkitekter og Designere er med til at sikre en god overenskomst for privatansatte arkitekter, er også en af forklaringerne på, at de fleste arkitekter er medlem, vurderer Arne Ennegaard Jørgensen. Et af vores vigtigste aktiver er, at vi har forhandlet en attraktiv overenskomst for privatansatte arkitekter. På arbejdspladser, der er dækket af den overenskomst, vælger næsten samtlige arkitekter at være medlemmer hos os. Det signalerer klart, at vores overenskomst er god. Forbundet Arkitekter og Designere adskiller sig fra de øvrige organisationer og foreninger i arkitektfamilien ved alene at beskæftige sig med den enkelte arkitekts interesser på arbejdsmarkedet og slet ikke med arkitektur: Arkitekturen lader vi andre organisationer om. Vi har eksempelvis ikke et arkitekturudvalg. Vores fokus er at støtte den enkelte arkitekt i at få de bedst mulige vilkår i arbejdslivet, siger direktøren. Forbundet er derfor optaget af at bidrage til at sikre gode efteruddannelsesmuligheder for arkitekter. Forbundet udbyder ikke selv efteruddannelseskurser, men har en løbende og tæt dialog med især Akademisk Arkitektforening og arkitektskolerne om efteruddannelse og har i en årrække samarbejdet konkret med disse to parter og DANSKE ARK om at forsøge at skabe en toårig overbygning på arkitektuddannelsen. Tidligere delte Forbundet Arkitekter og Designere fysisk adresse med Akademisk Arkitektforening i Arkitekternes Hus på Christianshavn, og forbundet blev ikke sjældent kontaktet af arkitekter, der var usikre på forskellen mellem de to organisationer. I dag bor forbundet i egne lokaler på Frederiksberg, og Arne Ennegaard Jørgensen håber og forventer, at både flytningen og navneskiftet bidrager til at skabe større klarhed over, hvem der er hvem. DROP LUKKETHEDEN Han ser lyst på fremtiden for både arkitekterne og for Forbundet Arkitekter og Designere forudsat at faget åbner sig endnu mere mod omverdenen: Globaliseringen øger konkurrencen, men hvis vi spiller kortene rigtigt, giver det også store muligheder, idet danske arkitekter og arkitektvirksomheder er meget anerkendte og efterspurgte ude i verden. Men arkitektbranchen er nødt til at blive mindre indesluttet og åbne sig mere for samarbejde. Både med andre aktører i branchen og med andre brancher. Som eksempel peger han på, at et arkitektfirma fortrinsvis ansætter arkitekter, mens ingeniør- og entreprenørvirksomheder er meget åbne for at ansætte arkitekter. Han mener også, at arkitektbranchen spreder ressourcerne på for mange organisationer og vil stå langt stærkere ved at stå eller gå sammen. Forbundet Arkitekter og Designere: Peter Bangs Vej 30, 2000 Frederiksberg. FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERE KORT FORTALT Rådgiver og forhandler for medlemmerne om løn- og ansættelsesvilkår og a-kassespørgsmål Karrierecoaching Dialog med arkitektskolerne om grund- og efteruddannelse. 5200, heraf 1000 studentermedlemmer Hvor stor en andel af arkitekterne er medlemmer? Ca. 85% af de erhvervsaktive arkitekter, der ikke er partnere i en virksomhed. Omsætning: 19 mio. kr. Antal ansatte: 16 årsværk fordelt på 18 personer Høj organisationsgrad. En attraktiv overenskomst for privatansatte arkitekter. Populære medlemstilbud, især stor tilfredshed med rådgivning. Er en lille organisation med sårbar økonomi og en stærk faglig modpart. Arkitekter er svære at aktivere til fagligt arbejde. Trussel Mandlige arkitekter i 40erne føler ikke behov for en fagforening. At færre arkitekter vil være dækket af en overenskomst. At andre faggrupper kan tage job fra arkitekterne. Styrket samarbejde i arkitektfamilien og med nye aktører på fx designområdet. International efterspørgsel efter danske arkitektkompetencer kan give job til flere arkitekter og flere medlemmer af Forbundet Arkitekter og Designere.

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV

ADM. DIREKTØR EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV ADM. DIREKTØR Profilen er udarbejdet for ansættelsesudvalget v/konstitueret bestyrelsesformand Kolja Nielsen EN NY VERDEN MED DANSKE ARKITEKTER VI BYGGER BEDRE LIV September 2014 2 Situationen Ansvarsområde

Læs mere

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri.

Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi arbejder for at skabe vækst og arbejdspladser inden for dansk arkitektur og byggeri. Vi bringer aktører sammen og skaber forretning. The Architecture Project er en klyngeorganisation for virksomheder,

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 1 REFERAT Den 6. februar 2011 Tidspunkt : Fredag den 6. januar kl. 15.00 17.00. Sted : Arne Ennegaard Jørgensens kontor Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET

VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET VELKOMMEN TIL BIBLIOTEKARFORBUNDET Mød os på bf.dk, Facebook og i vores fagmagasin Perspektiv Velkommen til Bibliotekarforbundet. Denne folder giver dig et overblik over dine medlemsfordele Velkommen til

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse.

Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse. 4. juli 2014. Handlingsplan 2021 for design- og arkitekturuddannelser med henblik på øget efterspørgsel og øget beskæftigelse. Fremtidens design- og arkitektuddannelser skal have øget relevans og sikre

Læs mere

FRI Strategi 2018 FRI 2.0

FRI Strategi 2018 FRI 2.0 FRI Strategi 2018 FRI 2.0 Vision og Mission Vision FRI er den førende interesseorganisation for rådgiver- og ingeniørvirksomheder, der aktivt understøtter langsigtet udvikling, effektivisering og vækst

Læs mere

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING

RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING RUM FOR VÆKST AKADEMISK ARKITEKTFORENING Arkitektur skaber rum for vækst Arkitektur. Er det ikke noget med operahuse, rådhuse og dyre enfamilieshuse? Jo. Men arkitektur er i særdeleshed også vækst. Derfor

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015

Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Strategiplan 2016 Vedtaget i Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse d. 29. januar 2015 Notat Danske Fysioterapeuter Kommunikation Til: Hovedbestyrelsen Strategiplan 2016 Danske Fysioterapeuters vision

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Havnen som arbejdsplads

Havnen som arbejdsplads Havnen som arbejdsplads Danske Havnes kampagne Havnen forretning, liv og bæredygtighed Ajs Dam Firstline Communication A/S Firstline Communication A/S Udfordring Vi vil gerne have Vækst og udvikling

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi

Vand og Affald. Virksomhedsstrategi Vand og Affald 2012 2016 Virksomhedsstrategi forord Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012 2016 er blevet til i samarbejde med virksomhedens medarbejdere, ledelse og bestyrelse. I løbet af 2011 er der

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017)

Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillings- og profilbeskrivelse (januar 2017) Stillingsbetegnelse Erhvervschef Organisatorisk placering Danske Fysioterapeuters sekretariat Afdelingen Erhverv med reference til direktøren Arbejdssted Danske

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne

VELKOMMEN. til årsdag i DI Videnrådgiverne VELKOMMEN til årsdag i DI Videnrådgiverne Program 8.00 Velkomst Søren Holm Johansen, DI Videnrådgiverne Where to play, how to win 8.30 Major themes shaping the Nordic consulting industry in 2014 Director

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

De fleste kommer hurtigt i gang

De fleste kommer hurtigt i gang De fleste kommer hurtigt i gang skrevet af redaktionschef Anne Guldager - 22.09.2015 Ledigheden blandt nyuddannede er stigende, men en ny undersøgelse viser, at langt de fleste trods alt kommer hurtigt

Læs mere

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016

Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 DJØFS REPRÆSENTANTSKAB DEN 28. APRIL 2016 Djøfs strategi 2016/ 17 godkendt af Djøfs repræsentantskab den 28.04.2016 Djøfs strategi 2016/17 Djøf er en forening dannet af medlemmerne. Visionen for Djøf er,

Læs mere

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret.

I takt med vejledningens anvendelse og dialogen med medlemsvirksomhederne forventes vejledningen udbygget og forbedret. Lønpolitik i arkitektvirksomhederne En vejledning fra DANSKE ARK Indledning Denne vejledning er udarbejdet af DANSKE ARK. Den er skrevet som hjælp til virksomhederne i deres arbejde med at formulere en

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

Har din virksomhed en

Har din virksomhed en SÅDAN Har din virksomhed en SÅDAN rekrutteringsstrategi? DI SeRViCe DI giver dig gode råd til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere Kampen om medarbejderne er i gang Medarbejderne er et af de vigtigste

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening

Medlemsundersøgelse. Sammenfatning. Den Almindelige Danske Jordemoderforening 1 Medlemsundersøgelse Sammenfatning Den Almindelige Danske Jordemoderforening 2 Indhold 1. SAMMENFATNING...3 1.1 HER KLARER JORDEMODERFORENINGEN SIG GODT IFØLGE MEDLEMMERNE...4 1.2 HER PEGER MEDLEMMERNE

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Samarbejde mellem FRI og DI

Samarbejde mellem FRI og DI DANSK INDUSTRI Den 6. december 2007 PFo Samarbejde mellem FRI og DI 1. DI som erhvervslivets interessevaretager Kort om DI DI er Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation. DI samler internationalt

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen

Virksomhederne ser positivt på globaliseringen D Indsigt Nummer 2 26. januar 2005 Virksomhederne ser positivt på globaliseringen A F K O N S U L E N T S U N E K. J E N S E N, s k j @ d i. d k 4 7 11 Høje forventninger til den politiske vilje I en DI-rundspørge

Læs mere

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1

Medlemsundersøgelse 2013 Side 1 Medlemsundersøgelse 13 Side 1 Til: Fra: Hovedbestyrelsen Sekretariatet Notat 9.september 13 IDA Medlemsundersøgelse 13 IDA har i august 13 gennemført en undersøgelse af medlemmernes tilfredshed med IDA.

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

Årsberetning for året 2008.

Årsberetning for året 2008. Årsberetning for året 2008. Så er det igen blevet tid til at se tilbage på endnu et år i NOCA, og jeg vil derfor her gøre status over foreningens aktiviteter i 2008. Som også vil være temaet for konferencen

Læs mere

Gladsaxe en kommunikerende kommune

Gladsaxe en kommunikerende kommune gladsaxe.dk Kommunikationsstrategi Gladsaxe en kommunikerende kommune Strategi for Gladsaxe Kommunes eksterne kommunikation Hvorfor en ekstern kommunikationsstrategi Gladsaxe Kommune ønsker at styrke kommunikationsindsatsen

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT

BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT BESTYRELSESMØDE NR. 3 REFERAT Den 7. maj 2015 Tidspunkt : Fredag den 24. marts kl. 17.30 Sted : Lily Brobergs Vej 31 Tilstede : Bestyrelsen Fraværende/Afbud : Sekretærer : Arne Ennegaard Jørgensen Referent

Læs mere

På job 09 Struktur 23

På job 09 Struktur 23 Dit forbund i arbejdslivet Et arbejdsmarked i udvikling 3 ARKITEKTFORBUNDET 5 Vi arbejder for 7 På job 9 Profilering 11 Globalisering og netværk 13 Kompetence og indsigt 15 Rådgivning på arbejdspladsen

Læs mere

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR?

HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde 16. november 2017 HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde HVAD SKAL DANMARK LEVE AF DE NÆSTE 100 ÅR? CBS Impact Topmøde afrunder vores 100 års jubilæum og peger

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling

Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Sæt kursen for din virksomhed og bliv klar til fremtidens udvikling Skab sammenhæng og synergi mellem mål, handleplan og et procesorienteret ledelsessystem Skab udvikling på baggrund af bevidst styring

Læs mere

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU?

NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? NOVEMBER 2014 Har du behov for at påvirke politikere og myndigheder - i DK og EU? Din virksomhed kan fremme sin sag og konkurrencekraft, hvis I har det rigtige netværk og ved, hvordan I vinder gehør for

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner

Business Aarhus. Aarhus som vækstby. Styrkepositioner Business Aarhus Aarhus som vækstby Business Aarhus 2 i Aarhus Energi, Klima og Miljø Fødevarer Medico og Sundhed Arkitektur og Design Videnservice IT og Medier Business Aarhus 3 Aarhus er hjemsted for

Læs mere

Ergoterapeutforeningen

Ergoterapeutforeningen Ergoterapeutforeningen meget mere end en fagforening meget mere end et fagligt fællesskab etf.dk Kontant rabat på studiebøger Praktik- og studieforsikring Rådgivning om arbejde og studier i udlandet Hjælp

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects

PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober KSE Ejendomme. SvendborgArchitects PRESSEMEDDELELSE/ Nyt boligområde i Musicon, Roskilde Oktober 2016 Til pressen Kullegaard, Svendborg Architects og Schønherr udvikler nyt område i Roskilde Arkitektvirksomhederne Kullegaard, Svendborg

Læs mere

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel

DIEH strategi Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Danmarks førende alliance inden for etisk handel DIEH strategi 2016-18 Denne strategi gælder indtil 2018, hvor DIEH kan fejre sit 10 års jubilæum. DIEHs kerneopgave og værdi Visionen

Læs mere

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf.

Notat fra DFL. På vej mod ny hovedorganisation. Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening www.dfl.dk dfl@dfl.dk Tlf. Juli 2015 / side 1 af 5 På vej mod ny hovedorganisation Følgende notat baseret på informationer, kommentarer og spørgsmål til Bente Sorgenfrey, formand for FTF, og Kent Petersen, næstformand for FTF og

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT

REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 4 REFERAT Den 18. december 2012 Tidspunkt : Tirsdag den 27.november 2012 kl. 10-16.15 Der serveres morgenbrød fra kl. 9.30 Sted : Strandgade 27 A Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015

RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 RESULTATKONTRAKT OM ERHVERVSSERVICE I FAVRSKOV KOMMUNE 2015 mellem Favrskov Kommune Skovvej 20 8382 Hinnerup og Favrskov Erhvervsråd Bogøvej 15 8382 Hinnerup 1 Indledning Det samlede erhvervsservicetilbud

Læs mere

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING

STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING STRATEGI FOR ANSVARSOMRÅDE SEKTOR, FORBRUGER OG REGULERING 18 JANUARY 2013 SIS INDLEDNING Strategien for ansvarsområdet Sektor, Forbruger og Regulering (SFR) skal tjene som fagligt og politisk grundlag

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

ByPLANFAMilien SKifter ANSigt

ByPLANFAMilien SKifter ANSigt ByPLANFAMilien SKifter ANSigt Byplanlaboratoriet har undersøgt, hvilke kvalifikationer dagens unge planlæggere har, hvordan deres kvalifikationer svarer til de opgaver, der skal løses, og hvor langt generationsskiftet

Læs mere

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR

Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR Socialpædagogernes medlemsundersøgelse og TR SLs medlemsundersøgelse Gennemført i juni 2013 Bygger på 4833 medlemmers svar Medlemmer med status som studerende eller pensionister indgik ikke i undersøgelsen

Læs mere

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse

Kommunalvalg Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse Kommunalvalg 2017 Forslag og værktøjer til Friluftsrådets kredse 1 Det kan du finde i materialet 1. Kommunalvalg i Friluftsrådets kredse 2. Idékatalog med eksempler på mærkesager 3. Guide og værktøjer

Læs mere

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling

Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling Karriere kompetence forsikring Økonomisk sikkerhed og karriereudvikling CA giver dig meget mere end a-kasse Dit økonomiske sikkerhedsnet A-kassen er først og fremmest din forsikring ved arbejdsløshed,

Læs mere

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)

Jobprofil. Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) Jobprofil Direktør Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) 1. Indledning GL søger en ny direktør, som er den øverste administrative ansvarlige i organisationen. Den nuværende direktør går på pension, og forlader

Læs mere

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre.

I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. I dag er det 1. maj dagen hvor fagbevægelsen fejrer Den Danske Model vores indflydelse og vores sejre. Vi skal huske at fejre både de store og de små sejre - som aldrig bliver nævnt i aviserne. Som for

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden

Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden 24. juni 2012 Kommunikationspolitik Denne politik beskriver de overordnede tanker om god kommunikation i Region Hovedstaden Forord Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk

Læs mere

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen

Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark. Brancheorganisation under Kooperationen Socialøkonomiske Virksomheder i Danmark Brancheorganisation under Kooperationen Formåls paragraf for brancheforeningen Brancheforeningen fungerer som forum for virksomhederne, hvor de kan udveksle erfaring

Læs mere

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen

+2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen +2 Unik overbygning til arkitektuddannelsen BAGGRUND Mens det i mange lande slet ikke er muligt at praktisere som arkitekt uden en praksisdokumentation, har Danmark ingen krav til formalisering af denne

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013

Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Opfølgning på workshop om bedre sammenhæng i det maritime uddannelsessystem den 25. september 2013 Projekt Danmarks Maritime Klynge og Transportens Innovationsnetværk inviterede den 25. september 2013

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere

DM Fagforening for højtuddannede. Kickstart din karriere DM Fagforening for højtuddannede Kickstart din karriere Tillykke med kandidatgraden Står du klar til at kaste dig ud i jagten på drømmejobbet? Eller overvejer du at prøve dine idéer af som selvstændig

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET

MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET September 2015 MANGEL PÅ MEDARBEJDERE I HELE LANDET Tre ud af ti virksomheder har inden for det seneste år ledt forgæves efter medarbejdere. Tendensen er forstærket siden 2014, og det sker på et tidspunkt,

Læs mere

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL

SURVEY. Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet APRIL Temperaturmåling i dansk erhvervsliv investeringer, arbejdskraft og produktivitet SURVEY APRIL 2016 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen

Læs mere

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet

Politiske værksteder. - præsentation af arbejdet Politiske værksteder - præsentation af arbejdet Hvad er de vigtigste ideer? Mødes oftere Lokale fællesskaber Det sociale kan godt være startskud Gør det let at være aktiv Hvordan er relationsopbygning

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2014 2018 DI ITEKs strategiplan 2014 2018 3 Ny retning for DI ITEK Vision og mission DI ITEK er et branchefællesskab, der repræsenterer virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation.

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING

Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Velkommen i GL GYMNASIESKOLERNES LÆRERFORENING Gymnasieskolernes Lærerforening (GL) er et stærkt og demokratisk fællesskab, der sætter rammen om gymnasielærernes arbejdsfællesskab. 5 GODE GRUNDE TIL AT

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI

DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI 23. MARTS 2015 JRC / LDG 201403377 DET FAGLIGE ARBEJDE OG FORBUNDET - STRATEGI Ansvarsområdet har ved udarbejdelse af strategi taget udgangspunkt i de af landsmødet vedtagne indsatsområder og ansvarsområdets

Læs mere

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00

VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 VIDENSSAMFUND? På hver sjette arbejdsplads er der nul uddannelse Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Onsdag den 16. december 2015, 05:00 Del: En undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter hos 3F afslører,

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere