Økonomisk forsknings politiske økonomi Med et case studium af u-landshjælp

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk forsknings politiske økonomi Med et case studium af u-landshjælp"

Transkript

1 Økonomisk forsknings politiske økonomi Med et case studium af u-landshjælp eller Opfører økonomer sig som forudsagt af økonomisk teori? Martin Paldam URL: Projekt med Hristos Doucouliagos, Deakin university, Melbourne, Australia

2 Foredraget bygger på 9 meta studier (+ 2 på vej): AEL, Aid Effectiveness Literature: Dækker152 papers h g, s, i, hos modtager AAL, Aid Allocation Literature: Dækker 166 papers y, g, h, hos modtager og donor Meta studier stærke reaktioner fra referees: Mest negative og positive jeg har oplevet. Men pt 4 optaget, og to på vej + to næsten klar til at sende.

3 Meta ideen: Studér mønstret i hele literaturen om én effekt: Eksemplet µ= g/ h 152 af de 300 papers, 200 forfattere, 120 mand-år Vi tager denne indsats alvorlig. Meta analysen spørger: Sp1. Konverger resultaterne mod noget, som vi kan betragte som den sande værdi? Sp2. Er der gennembrud, som kan forklares Sp3. Har fordelingen af resultaterne asymmetrier, dvs bias

4 Meta teknikkens tre trin: T1, T2 og T3 T1: Data er artikler: Lav en komplet bibliografi Alt, der er så ens at forskellene kan kodes T2: Kodning: I snit 10 resultater pr papir: Lav alle µ er sammenlignelige: Bedst elasticiteter, næstbedst partielle korrelationer µ n + vektor af kontroller, der er brugt, mv T3: Analyse: Tre beslægtede instrumenter Grafisk: Tragtdiagrammet Statistik: FAT asymmetri test Metagennemsnittet

5 Tragt: Det ideelle tilfælde: Modellen = DGP en estimatoren er den rigtige. Vi har simuleret 1,7 mio ideelle tragtdiagrammer:

6 I praksis er de fleste tragte asymmetriske. Her er fordelingen af 200 priselsticiteter for øl i Australien:

7 To generelle observationer Ob1. Altid en forbøffende variation i resulterne. Almindelig med forskelle på 3 5 gange på estimaterne af samme effekt. Ob2. Ofte asymmetrier i tragten, der kan fortolkes som publikations bias. Case: Priselasticiteten for øl: Negativ med ikke meget stor, dvs. Estimerer man 200 burde der være 25% positive. Dem kan man ikke offentliggøre!

8 Dvs: Vi går sådan frem: AEL 152 papers, 3 effekter / 3 model-familier et meta-studium for hver N studier af effekten µ, giver M estimater af µ. Kodet med en C-vektor for hvert estimat af alle karakteristika: Vores case: C-vektor med 60 mulige kontrolvariable, estimatorer data, forfatter, tidsskrift

9 Hjælpe effektivitets diskussionen Oplagt emne for et meta studium: Stærke interesser: Både følesesmæssige og materielle. Sandsynligt at de giver bias. Senere. Mange papirer: Hvorfor? Perfekte data: Mange, lette at downloade. Og en udfordring. Nul-korrelations kendsgerningen

10 Nul-korrelations kendsgerningen: hjælp og vækst for alle tal på 4-års basis Periode N Korr. Periode N Korr Gnn

11

12

13 Korrelationen med forskellige tids-perioder

14 Nul korrelations resultatet: En insider-outsider asymmetri Velkendt af insiders, men nævnes sjældent og dårligt kendt udenfor kredsen af experter. Kan vi forklare insider-outsider asymmetrien? Hvor det regnes for et meget kontroversielt resultat Hjælpeindustrien omsætter for $ 140 mia pr år og den beretter om hvor meget det hjælper og det ønsker vi alle at tro!

15 Tilbage til teknik: Kan vi komme rundt om nul-korrelations resultatet? Og vise at hjælp virker? Første forklaring som alle økonomer tænker på: Det skyldes den modsatte kausalitet fra resten af indkomst-vækst-hjælp komplekset

16 Her er det: Der er en litteratur om hver pil

17 (h g)-relationen: Vores emne (g h)-relationen: Simultanitets bias? To veje til at studere dette: Brug TSIV Kontrol relationen med TSIV. Mange studier, MRA kontrol. Result: Ikke signifikant. Meta studie af 30 papirer med 211 estimater. Result: Lille og positivt Bias: lille positivt ikke signifikant

18 Derfor: Data er et stort problem. De peger på at hjælp ikke virker og der er ikke noget der tyder på bias Skift perspektivet til forskningsprocessen

19 Vi antager at alle mennesker har priors/interesser prior: forudfattede meninger. Hvorfor ikke os? Er vi ikke mennesker? Antag: Også økonomer har priors/interesser. Desuden: Vi er på markedet for økonomisk forskning Det er næppe et perfekt market. Vores small talk påstår ofte at tidsskrifter har bias, at referee processer er sammenspiste

20 Vi koncentrerer os om: (a) Empirisk + (b) makro Ad (a): Vi analysere M studier af den samme effekt Ad (b): Data is mindre end antallet af analyser. Derfor data mining problem Hvad kan vi vise? Meta studier hævder at de kan vise en hel del. Ikke for et studie, men for en literatur Vores studier finder de typical results (om lidt)

21 Vi ønsker at tro, at forskning er en proces, der søger sandheden, og som konvergerer til sandheden. Her ser sandheden den sande værdi af µ. Proces indenfor forsker/paper, incentiver Proces på markedet, dets incentives Er incentiverne truth-finding consistent? [PS: Indenfor denne forskning 94% han-forskere + han/hun forskere finder samme resultater]

22 Proces indenfor den enkelte forsker: Søger en værdi for µ, indtil han er tilfreds med resultatet papiret er resultatet af en stoppe-regel for en søge proces: Forskeren stopper når han har fundet et µ der: (a) (b) (c) Stemmer overens med hans priors eller interesser Kan afsættes på markedet Kan forsvares statistisk PS: Når han stopper har han så: Fundet sandheden eller fået sine priors bekræftet?

23 Proces på markedet for papers: Innovation + replikation genererer tillid til resultat Innovation: Teory, estimation teknik, data. Innovation let at offentliggøre hvis ikke for stor(?) Replikation: Uafhængig: Andre forfattere på nye data. Afhængig (1): Samme forfatter på nye data Afhængig (2): Ny forfatter på samme data Makro: Normalt overlappede data. Dvs: Kun marginalt uafhængig Derfor: Effekt på estimater af extra data

24 Data mining: (Vigtigt for makro) Antal estimater på dele af de samme data er stort relativt til antallet af observationer Phillips curves. Estimeret på w, p, u data for 30 lande over de sidste 50 år? Gæt: Der er estimeret 5 mill estimater? Efterspørgslen efter penge, Vækst regressioner (Sala-i-Martin alene 85 mill)

25 Konsekvens: Type I fejl reduceret: Type II fejl forøget: Forkaster sand model Akcepterer falske modeller Derfor på meget minerede områder: SSH med type II fejl Derfor er uafhængig replikation nødvendig. Og meta studer er det også

26 Ikke problem for den enkelte forsker, men for kollektivet. Vi har alle læst en del af litteraturen og dermed sluttet os til minekollektivet Vi fisker i en fælles dam for df s. En dobbelt tragedy of the common. 1. Der er en standard tragedie, at vi udtømmer df. 2. Det er også en tragedie at ingenting sker: Vi arbejder os blot længere og længere ud i nonsens!

27 AEL, studerer: µ = g/ h, betinget af alt hvad vores profession har tænkt på det er meget! Micro basis: Gnn LDC vægst g 1.5%. Projekter baseret på cost-benefit (vækst bidrag): Social rate of return 10%. derfor, h = H/Y 7.5% g 0.75%: Halvdelen Nogle projekter irrelevante for væksten: Måske kun halvdelen af 0.75 pp: ¼ - ½ af u-landenes vækst skulle skyldes hjælpen. Det skulle være let at se i data, men det er det ikke.

28 Det er udfordringen: AEL paper generatoren: I 2006 nåede hjælpen $ 100 bill + AEL paper nr 100 ud. Siden en lavine af papers! Data: Hjælpen startede midt I 1960ene. Nu app 145 data per year: og 6000 observations. Gnn på 5 år: Ca Regressioner: Offentliggjorte 1,400, dvs 35,000 lavet. Alternative: Sum af N = 35,000 Sandsynligt at falske modeller er fremkommet

29 Bias Indefra eller udefra (1) Polering Hele branchen (2) Ideologi Forfattere, også nogle tidsskrifter (3) Godhed Forfattere, også nogle tidsskrifter (4) Interesser Institutioner forfattere og enkelte tidsskrifter (5) Historie Forfattere, der har skrevet før + medlemmer af klubber. Skriver PhD under, søger job, tidsskrifter har også historie

30 I AEL: Alt spiller sammen og genererer: Betænkeligheds biaset Forskere of tidsskrifter er betænkelige ved at offentliggøre negative resultater PS: insider-outsider asymmetrien Bevis følger Lad os se på de 5 priors:

31 Polering: Vi ønsker alle at præsentere vore varer så godt som muligt. Så er de lettere at sælge. Karriere + egen tilfredsstillelse. Det er surt at have arbejdet ½ år og finde uklare resultater. Lettere at sælge signifikante resultater arbejd mere når de er insignifikant e OBS: stærkt incentiv til at publicere

32

33 Hvad forventer vi at se? Lettere at polere små sampler: Studer t-ratioer som funktion af df: t = t(n) If tilfældigt ln t proportional med ln N: The MST: ln t i = α 0 + α 1 ln N i + u i test: α 1 < 0 polering Ofte fundet i meta studier, også i AEL.

34 Ideologi i AEL: Bias: Ideologi Z forudser µ s fortegn forfattere med Z-ideologien finder det rigtige fortegn. a. Libertaniere (Friedman, Bauer): Aid større offent-lige sektorer centralplanlægning socialisme skader b. New-left : Hjælp fra kapitalist stater led i kapitalistiske verdenssystem og udbytningen skader Begge OK (ikke mange forfattere) især tidligt

35 Godhed: Almindeligt resultat: Vi ønsker alle at være gode og at være politisk korrekte Det giver en prior for visse resultater Hjælp har et godt formål: At vise at hjælp ikke virker er ikke godt. Godt at være på englenes side: Bono, Jeff Sachs, Gordon Brown, Koffi Anan, etc.

36 Resultat: Hjælp virker Hjælp virker ikke

37 Forårsager betænkelighed Forskere er betænkelige ved at offentliggøre negative resultater Vi ser på: µ = µ(n) og µ = µ(t) om et øjeblik

38 Interesser: Normalt Ok: der er mange forskellige interesser. I AEL: Difuse interesser på den ene side. På den anden side hjælpeindustrien. Den påstår, at hjælpen virker! Omsætning på $ 140 mia. Har bureaukrati + politiske partier + NGOs + virksomheder + fagforeninger. Giver 10% i konsulenthonorarer til 0.5 % til forskning.

39 Resultat: Hjælp virker hjælp virker ikke

40 Mange forfattere i AEL arbejder helt eller delvis for hjælpeindustrien, Problem: Mange skriver det ikke! Giver også betænkelighed Psykologi: Koordinering af priors og interesser Obs: Godhed + interesser giver samme result i dette tilfælde. Derfor forventer vi et klart bias

41 Historie om forfattere/grupper 50% af forfatterne er kun i et paper. Resten er i flere + mange andre links. Folk er z > 0.5 komittede efter et paper og vil finde det samme resultat. Vores gæt z = 0.8 Også meget signifikant: Skoler der slås

42 Beviset for betænkelighed: Asymmetri med for få negative verdier Hvordan skal det se ud? Synligt for µ = µ(n). PS: Holde styr på µ = µ(n) og µ = µ(t) Problem: Learning by doing: µ = µ(t) burde hælde opad. Se på de to næste slides:

43

44

45 Udviklingen i resultatet for hjælpe-effekten (1) (2) (3) Antal Meta Simpelt N [NP] Genn. Genn Før [7] (0.71) Før [15] (0.70) Før [34] (0.67) Før [103] (1.13) Censoret tilµ > [86] (4.52) 0.172

46 Problem: Ingen learning by doing? Se grafisk fortolkning på næste side Beregn: µ Nt = α + βn + γt + ε Multikollinearitet: N og t stiger delvist sammen α β på N γ på t Obs 0.31 (7.1) (-4.7) 0.19 (9.7) (-4.4) (5.9) (-2.1) (-1.9)

47

48 Derfor: Betænkelighed bekræftet: Godhed eller interesser? Test: Brug (dårligt målt) interesse variabel Effekt af interesse-dummy: Altid forventet fortegn, ikke altid signifikant: Det er ikke en stor effekt, men den er der! Ingen effekt af publikationens kvalitet

49 Andre resultater: Vi har ikke fundet strukturelle skift pga ny teori og nye estimatorer i AEL. Ingen effekt af nye estimatorer, men klar effekt af nye data. Bias i proces: Bedre for karrieren at udvikle nye estimatorer end nye data. Incentiv der ikke er konsistent med sandhedssøgning

50 Til slut: Vi opfører os som forudset af vores teorier Vi er mennesker!

Mere hjælp til Afrika

Mere hjælp til Afrika 27/4-2007 Mere hjælp til Afrika Hvad vil man opnå? Af Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 Trykt i Økonomi og Politik 80(2) 2-20, 2007 1. Indledning til et pinagtigt emne Der findes

Læs mere

Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København

Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København Institut for Nationaløkonomi Handelshøjskolen i København Working paper 2-2001 AFKAST OG RISIKO VED AKTIEINVESTE- RINGER PÅ KORT OG LANG SIGT Steen Nielsen Ole Risager Department of Economics - Copenhagen

Læs mere

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen

Analyserapport. Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder. Rasmus Højbjerg Jacobsen Analyserapport Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder Rasmus Højbjerg Jacobsen Juni 2011 Effektvurdering af virksomheders anvendelse af standarder 15. juni 2011 Forfatter: Rasmus Højbjerg

Læs mere

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union

Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union. Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Optimal penge- og finanspolitik i en monetær union Optimal monetary and fiscal policy in a monetary union Afleveret af Laila Lund Studienummer 20070722 Vejleder: Claus Vastrup Department of Economics Makroøkonomi/Macroeconomics

Læs mere

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden

Mønstret i demokratiets udbredelse i verden Mønstret i demokratiets udbredelse i verden 22-6-06 (19/10) Trykt i Økonomi og Politik 79 (3), 33-50, oktober 2006 Martin Paldam, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet 1 For nogle lande er der ingen

Læs mere

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L

F I N N H. K R I S T I A N S E N KUGLE SIMULATIONER MÅLSCORE I HÅNDBOLD G Y L D E N D A L RÆSONNEMENT & 1BE V I S F I N N H. K R I S T I A N S E N GNING 2 EGNEARK KUGLE 5 MÅLING SIMULATIONER 3 G Y L D E N D A L MÅLSCORE I HÅNDBOLD Faglige mål: Håndtere simple modeller til beskrivelse af sammenhænge

Læs mere

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport

6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28. Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport 6. juli 2010 Den kommunale valgkampagne anno 2009 Side 1 af 28 Den kommunale valgkampagne anno 2009. En kommenteret tabelrapport Kasper Møller Hansen og Jens Hoff Institut for Statskundskab Arbejdspapir

Læs mere

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke

Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke Her vil jeg gerne være Det er sådan dine kunder skal tænke I denne gennemgang lægger vi vægt på hjemmesidens opbygning. For at få det optimale udbytte af en hjemmeside skal mange elementer spille sammen.

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande

Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Pensionisters levevilkår i seks EU-lande Martin Rasmussen Social integration og marginalisering Arbejdspapir 1:2004 Arbejdspapir Socialforskningsinstituttet The Danish National Institute of Social Research

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011

Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Bilag 1: Interview med Diabeteschat den 31. marts 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Informant: Kjeld Bruun-Jensen I: Først vil vi høre lidt om din baggrund, vi kunne godt tænke os at

Læs mere

Løn, arbejdstimer og personalegoder

Løn, arbejdstimer og personalegoder Nicolai Kristensen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL Publikationen Løn, arbejdstimer og personalegoder En analyse blandt medlemmer af FOA og BUPL kan downloades

Læs mere

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget.

INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK. på 1. semester i Metodefaget. INTRODUKTION TIL KRITISK STATISTIK på 1. semester i Metodefaget. Merete Watt Boolsen 2004 2 INDLEDNING I studieordning 2000 for faget Introducerende metode og videnskabsteori kan man se, at det blandt

Læs mere

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen

Derfor skal livrenter. betydning privatøkonomien. Forsikring & Pension Analyserapport 2011:7. Ann-Kathrine Ejsing. Andreas Østergaard Nielsen Analyserapport 2011:7 Derfor skal livrenter ikke Finansiel ind under forståelses 100.000 betydning kr. s for loftet privatøkonomien AnnKathrine Ejsing Andreas Østergaard Nielsen Philip Heymans Allé 1,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Danmarks udvikling i de næste 50 år

Danmarks udvikling i de næste 50 år Danmarks udvikling i de næste 50 år Martin Paldam 1. Indledning Når man overvejer, hvad de næste 50 år vil bringe, må man benytte en tre-trins-metode. Først fremskrives de sidste 50 års udvikling. Dernæst

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE

PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE PRODUKTIVITET OG VIDEREGÅENDE UDDANNELSE Produktivitet og videregående uddannelse 24. marts 2010 Forfattere Martin Junge, Seniorøkonom, ph.d., CEBR Jan Rose Skaksen, Director, Professor, CEBR Projektleder

Læs mere

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme

Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Undersøgelse af arvelige faktorer ved autisme Nyhedsbrev nr. 3, februar 2006 Introduktion Det er med glæde, at vi her kan præsentere vores tredje nyhedsbrev til alle familierne, som deltager i projektet

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy

Erhvervsøkonomisk Institut. Ms.c in Finance. Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard. Vejleder: Jan Bartholdy Erhvervsøkonomisk Institut Ms.c in Finance Forfattere Niels Yding Sørensen Rasmus Dalsgaard Vejleder: Jan Bartholdy Forudsigelse af finansiel stress Bør generelle faktorer for virksomhedsledelse og styring

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse

Udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Arbejdspapir 16 Udenlandsk arbejdskraft i Danmark Konsekvenserne for løn og beskæftigelse Nikolaj Malchow-Møller Jakob Roland Munch Jan Rose Skaksen Rockwool Fondens Forskningsenhed København 2007 Udenlandsk

Læs mere

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden

HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden HÅNDBOG I SUND FORMIDLING Et indblik i forskningens verden Siff Malue Nielsen & Ole Nørgaard Et indblik i forskningens verden 1. udgave, 2014 Udgivet af Vidensråd for Forebyggelse i samarbejde med Ugeskrift

Læs mere

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring

Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring Incitamenter og arbejdsløshedsforsikring en teoretisk og empirisk analyse Økonomisk øvelse i arbejdsmarkedspolitik Jonas A Kjeldsen aller@stud.ku.dk Vejleder: Karsten Albæk Opponenter: Kristina Pedersen

Læs mere

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen

Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen Velfærdsdanmark skal innovere sig ud af udgiftsklemmen HOVEDPUNKTER Radikal innovation er den offentlige sektors eneste svar på udgiftspresset Nye innovative velfærdsløsninger kan hjælpe politikerne med

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND

MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND MOTIVATION OG STUDIEINTENSITET HOS UNIVERSITETETSSTUDERENDE EN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE I DANMARK, SVERIGE, TYSKLAND OG ENGLAND INDHOLD 1 Forord 2 Konklusioner 3 Metode 3.1 Baggrund 3.2 Spørgeskema og

Læs mere

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR

HD Finansiering. Copenhagen Business School. Afgangsprojekt forår 2012. Alternativer til VaR HD Finansiering Copenhagen Business School Afgangsprojekt forår 2012 Alternativer til VaR Afleveringsdato: 14. maj 2012 Vejleder: Udarbejdet af: Robert Neumann Mie Birck Jensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere