Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010

2 Indhold 1. Indledning Målene for Jobpatruljen Deltagende LO-sektioner Resultaterne for Jobpatruljen Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere Arbejdstid i sommerperioden... 6 Arbejdstid i skoleperioden... 6 Arbejdsforhold... 7 Arbejdsmiljø... 7 Skader... 8 Problemer Faglig opfølgning Presseomtale Hjælpeværktøjer Aktivistdatabase Virksomhedsdatabase Scanning af skemaer Profilbeklædning og merchandise Samarbejdet med sektionerne Anbefalinger til Jobpatruljen Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af Jobpatruljen Formålet er at holde målsætninger op imod det faktiske udbytte af og erfaringerne med dette års aktiviteter. Overordnet har Jobpatruljen har igen i år været en succes. Selvom der sidste år blev besøgt flere virksomheder end i år, lykkedes det alligevel aktivisterne at gennemføre rekord mange interviews. I alt blev der besøgt virksomheder, hvilket er ca færre virksomheder end i Til gengæld blev der gennemført interviews i 2010, hvilket er 300 flere interviews end i LO havde i år øget fokus på at komme i kontakt med endnu flere unge fritidsjobbere. Løn- og arbejdsforhold var endvidere et væsentligt emne for Jobpatruljerne, samtidig med at både aktivister og koordinatorer gjorde en stor indsats for at gøre de unges møde med fagbevægelsen til en positiv oplevelse. Med over 400 frivillige aktivister i 21 lokale Jobpatruljer lykkedes det for Jobpatruljen at nå næsten hele Danmark. Selvom Jobpatruljen er en af LO s helt store og næsten landsdækkende succeser, er der dog stadig plads til forbedringer. Ved en forbedret central indsats, samt et tættere samarbejde med de lokale LO-sektioner tegner fremtiden til at blive endnu lysere for Jobpatruljen. Denne evaluering samler både op på dette års erfaringer og peger samtidig frem mod næste års Jobpatrulje. 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010 LO s Jobpatrulje har en lang tradition bag sig, idet den har eksisteret i mere end 30 år. Selvom mange ting er lavet om siden begyndelsen, rummer Jobpatruljen stadig et stort udviklingspotentiale. Der har således i år været en god og konstruktiv dialog og ideudvikling mellem LO og de lokale LO-sektioner om, at videreudvikle de hjælpeværktøjer, der blev introduceret sidste år. Målene for Jobpatruljen i 2010 var ambitiøse, og blev sat ud fra LO-sektionernes udviklingspotentiale. Den overordnede målsætning for gennemførte interviews på landsplan var sat til 3.225, en stigning på 7 pct. i forhold til 2009 og andelen af virksomhedsbesøg var sat til , hvilket svare til en stigning på 35 pct. i forhold til Samtidig var det et mål at udbrede kendskabet til fagbevægelsen hos endnu flere unge. LO valgte derfor at introducere en bonusordning, som skulle motivere LO-sektionerne til at gennemføre flere interviews af unge fritidsjobbere. Ordningen havde også til formål at dække sektionernes meromkostninger i forbindelse med det stigende ambitionsniveau. Hver gang sektionen gennemførte et interview modtager den således 25 kr. 1.2 Deltagende LO-sektioner 38 LO-sektioner, fordelt på 21 Jobpatruljer, deltog i indsatsen i De 21 Jobpatruljer var: Region Nordjylland Nordjylland: LO-Aalborg, LO-Vesthimmerland, LO-Mariager Fjord, LO- Brønderslev/Dronningelund, LO-Hjørring, LO-Frederikshavn og LO-Thy/Mors. 1 Ud af de interviews var 19 personer over 18 år. De medvirker ikke i rapportens statistiske materiale da der for dem gælder andre regler end for fritidsjobberne og derfor kan deres udsagn ikke benyttes i denne statistik. 3

4 Region Midtjylland Skive: LO-Skiveegnen Randers: LO-Randers Nordvestjylland: LO-Nordvestjylland Viborg: LO-Viborg Århus/Djursland: LO-Århus, LO-Djursland, LO-Horsens/Hedensted, LO-Herning/Ikast, LO-Silkeborg/Favrskov og LO-Ringkøbing Fjord. Region Syddanmark Vejle: LO-Århus Kolding: LO-Kolding med hjælp fra LO-Århus Fredericia: LO-Fredericia Sønderjylland: LO-Sønderborg/Aabenraa, LO-Haderslev og LO-Sydvest Esbjerg: LO-Esbjerg og LO-Vestjylland Fyn: LO-Sydfyn, LO-Østfyn, LO-Vestfyn og LO-Odense. Region Sjælland Roskilde: LO-Roskilde Holbæk: LO-Holbæk/Odsherred Kalundborg: LO-Kalundborg Køge: LO-Køge Bugt Næstved: LO-Næstved Slagelse: LO-Slagelse. Region Hovedstaden Nordsjælland: LO-Nordsjælland København: LO-Storkøbenhavn Bornholm: LO-Bornholm med hjælp fra LO-Storkøbenhavn. Der er tre LO-sektioner, som af forskellige grunde ikke har deltaget i Jobpatruljen i Det drejer sig om LO Lolland/Falster, LO Sydsjælland og LO Midtsjælland. 2. Resultaterne for Jobpatruljen 2010 Samlet besøgte Jobpatruljen i sommeren virksomheder og kom derved i snak med fritidsjobbere. Dermed blev der truffet en fritidsjobber på i gennemsnit 29 pct. af arbejdspladserne. Af tabel 1 kan det ses se, hvor mange interviews og virksomhedsbesøg, som den enkelte LO-sektion har foretaget. 4

5 Tabel 1: Oversigt over besøg og gennemførte interview Interviews (antal) Besøg uden interviews (antal) Besøg i alt (antal) Interviews ift. besøg (pct.) Andel af besøg (pct.) Nægtet adgang (antal) Nordjylland Randers Nordvestjylland Skive Viborg Århus m.fl Kolding Vejle Fredericia Sønderjylland Fyn Nordsjælland Esbjerg m.fl Kalundborg Holbæk Roskilde Storkøbenhavn Slagelse Næstved Køge Bornholm I alt Der var især tre sektioner, der udmærkede sig med mange besøg og interviews i Således gennemførte Århus m.fl. tilsammen mere end virksomhedsbesøg, mens Jobpatruljerne i Nordjylland og Sønderjylland også leverede flotte resultater med henholdsvis og 784 virksomhedsbesøg. I figur 1 nedenfor kan udviklingen i antallet af besøg samt interviews i Jobpatruljen fra 2007 til og med 2010 ses. Antallet af interviews har været stødt stigende over den 4-årige periode. Antallet af besøg steg endnu mere fra 2007 til 2009 for at falde i I 2009 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på lidt over hver femte arbejdsplads. I 2010 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på over hver fjerde arbejdsplads. Forklaringen er sandsynligvis, at finanskrisen og den deraf følgende lavkonjunktur også ramte arbejdsmarkedet for fritidsjobberne i Det er efterfølgende konstateret, at de sidste skemaer fra et par sektioner ikke er blevet modtaget af LO og derfor ikke indgår i den samlet evaluering. 5

6 Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews, Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere 2010 Med udgangspunkt i de interviewskemaer, som Jobpatruljen udfylder i samarbejde med fritidsjobberne, kan fritidsjobbernes arbejdsmarked, arbejds- og ansættelsesvilkår beskrivelse. Beskrivelsen af fritidsjob-arbejdsmarkedet i 2010 er baseret på interviews, idet der kun medtaget de fritidsjobbere, som er under 18 år. Den typiske fritidsjobber er 16 år. 59,9 % piger 40,1 % drenge. Næsten 9 ud af 10 fritidsjobbere har afsluttet 9. klasse. Cirka 13 pct. af fritidsjobberne er medlem af en fagforening. Lidt under halvdelen af de, der ikke er medlem, ønsker at blive kontaktet af en fagforening. Arbejdstid i sommerperioden I sommerperioden arbejder cirka 8 pct. af de adspurgte mere end de 8 timer pr. vagt, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Typisk arbejder fritidsjobbere 6 timer pr. vagt. Godt 3 pct. af de adspurgte arbejder mere end 40 timer om ugen, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Der har været observeret unge, der arbejder helt op til 70 timer om ugen. Flertallet af ungarbejderne arbejder 20 timer pr. uge. Arbejdstid i skoleperioden I skoleperioden arbejder næsten 9 af 10 unge, som er omfattet af undervisningspligten, mere end de tilladte 2 timer pr. vagt. Oftest 4 timer pr. vagt. Størstedelen af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder 8 timer om ugen i løbet af skoleperioden. 16 pct. af de adspurgte arbejder mere end de tilladte 12 6

7 timer/ugentligt. Der har været observeret unge, der arbejder op til 38 timer om ugen i løbet af skoleperioden. Omkring hver fjerde af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder efter kl hvilken ifølge loven er forbudt. Der er observeret enkelte tilfælde, hvor en ung, omfattet af undervisningspligten, arbejder før kl Arbejdsforhold På næsten halvdelen af de besøgte virksomheder er der overenskomst. 39 pct. af fritidsjobberne ved ikke, om der er overenskomst på deres arbejdsplads. Fritidsjobberne arbejder typisk med: Vareopfyldning, ekspedition og kasse (butik, supermarked, bager), rengøring samt oprydning/fejedreng på lager. Næsten hver fjerde får ikke tillæg. 11 pct. af de adspurgte ved ikke, om de får tillæg. Det gennemsnitlige løntillæg er ca. 20 kr. i timen. 31 pct. af de adspurgte fritidsjobbere er ikke blevet oplært i arbejdet af arbejdsgiver eller leder. Cirka 15 pct. er hverken blevet oplært af arbejdsgiver, leder eller andre på arbejdspladsen. Over 40 pct. af fritidsjobberne har ikke diskuteret rettigheder og pligter i en arbejdssituation (med forældre eller i skolen). Næsten 2 ud af 5 fritidsjobbere har talt med deres forældre om deres rettigheder, mens 1 ud af 4 er blevet oplyst om deres arbejdsrelaterede rettigheder i skolen. Næsten 16 pct. af alle fritidsjobbere har ikke nogen ansættelseskontrakt. Blandt de fritidsjobbere, som har en ansættelseskontrakt, har hver tredje forældre ikke underskrevet kontrakten. 2,6 pct. af de adspurgte får ikke lønsedler. 9 ud af 10 får feriepenge, mens 8 pct. ikke ved, om de får feriepenge. Over halvdelen af fritidsjobberne får ikke løn under sygdom (54 pct.). Knap hver niende siger, at de får løn under sygdom, mens resten (32 pct.) ikke ved, om de får løn under sygdom. Hver femte skal selv skaffe afløser ved sygdom. 13 pct. af fritidsjobberne har ikke 30 minutters pause, hvis de arbejder mere end 4,5 time, hvilket ifølge loven er forbudt. Halvdelen af fritidsjobberne har haft en oplærings- eller prøveperiode. 13 pct. fik/får ikke løn i denne oplærings- eller prøveperiode. Arbejdsmiljø Der er primært problemer med manglende instruktion, tunge løft, arbejdspladsvurdering (APV), arbejde med maskiner og alkoholudskænkning: 35 pct. er ikke, som loven kræver, blevet instrueret i at undgå arbejdsskader. Mere end hver tredje fritidsjobber løfter mere end 12 kg. Hver syvende ung arbejder med produkter påhæftet de orange advarselsmærker. 7 pct. har manglet sikkerhedsudstyr under arbejdet. 7

8 Over halvdelen af de unge er ikke gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Knap halvdelen af fritidsjobberne arbejder med maskiner. Typisk pappressere, flaskeautomater, ismaskiner, opvaskemaskiner, frituregryder, brødmaskiner og palleløftere. Hver tiende af alle fritidsjobbere arbejder på arbejdspladser, hvor der udskænkes alkohol. Heraf arbejder cirka 68 pct. i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 9 pct. arbejder alene på et tidspunkt af dagen. Heraf er der registreret 69 unge, som arbejder alene efter kl. 18 på hverdage samt 83 unge, der arbejder alene lørdage efter kl. 14, som ifølge loven er forbudt. Skader Næsten 9 pct. af alle fritidsjobbere har haft skader i forbindelse med arbejdet. Af de 210 tilfælde af skader, der har været, blev kun 32 anmeldt til læge eller Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde har skaden medført fravær fra arbejdet. Problemer I visse tilfælde er forholdene for fritidsjobberne så problematiske, at de ikke kan løses på stedet, og der må derfor ske opfølgning fra fagforening, Arbejdstilsynet eller politiet. Jobpatruljen vurderer, at der på lidt mere end hver tredje arbejdsplads er eller har været problemer. Jobpatruljen ønsker foreløbig opfølgning fra: o Fagforening i 425 sager (17 pct. af alle interviews). Hovedsageligt angående manglende ansættelseskontrakt og lønforhold. o Arbejdstilsynet i 325 sager (13 pct. af alle interviews). Sagerne drejer sig primært om tunge løft, arbejde med farlige maskiner og for lange arbejdsdage. o Politiet i 141 sager (6 pct. af alle interviews). Angående overtrædelse af beværterloven unge, der arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Langt de fleste fritidsjobbere og arbejdsgivere har været positive over Jobpatruljens besøg. Kun på 127 arbejdspladser blev Jobpatruljen nægtet adgang. 2.2 Faglig opfølgning Den faglige opfølgning af de problemer som Jobpatruljen løbene har mødt, er blevet gennemført af LO-sektionen eller den lokale fagforening. LO har derfor ingen tal på, hvor mange sager der efterfølgende er blevet fuldt op på og sendt videre til de forskellige instanser. Næste år vil der dog blive indført en forsøgsordning, hvor centrale personer i de enkelte fagforbund får til opgave at følge op på Jobpatruljens resultater. Som det fremgår af tabel 2, blev der i år registreret problemer i tilfælde. 8

9 Tabel 2. Oversigt over problemer, der krævede faglig opfølgning Problemer der muligvis krævede faglig opfølgning Antal sager Andel sager Problemer med arbejdstid ,1 Problemer med løn 99 9,3 Problemer med arbejdsforhold ,8 Problemer med arbejdsmiljø ,2 Problemer med alkoholudskænkning ,2 Problemer med skader 23 2,1 Antal sager i alt ,0 3. Presseomtale Presseindsatsen er i år gået over al forventning, og andelen af presseomtaler ligger langt over sidste års resultater. Sidste år blev Jobpatruljen omtalt 389 gange, hvorimod Jobpatruljen i 2010 blev omtalt 509 gange i lokale og nationale aviser, fagblade og elektroniske medier, hvilket er en stigning på hele 30,8 pct. Stigningen i antallet af presseomtaler er for det første hjulpet godt på vej af LO-sektionernes selvstændige presseinitiativer, som har fungeret fint. For det andet har LO s Organisationsafdeling i år fået hjælp af LO s Informationsafdeling, hvilket i langt højere grad har professionaliseret presseindsatsen. Samarbejdet mellem de to afdelinger har overordnet fungeret fint, og for at understøtte en yderligere professionaliseret presseindsats til næste år, kan det overvejes at få eksempelvis scanningsfirmaet til at levere ekstra delresultater. Hermed kan der leveres flere Jobpatrulje-relateret historier, mens Jobpatruljen kører. 4. Hjælpeværktøjer Hjælpeværktøjerne, der blev introduceret i 2009, har i år gennemgået en række ændringer med henblik på at gøre dem mere brugervenlige. Ændringerne blev gennemført i tæt samarbejde med flere koordinatorer fra LO-sektionerne. 4.1 Aktivistdatabase Selvom aktivistdatabasen har gennemgået enkelte ændringer i forhold til sidste år, fungerer basen stort set på samme måde. Koordinatorerne bliver tildelt en personlig adgangskode, der giver dem webadgang til aktivisternes kontaktoplysninger. Aktivisterne selv tilmeldte sig enten via Jobpatruljen.dk eller ved at indsende postkort med deres kontaktoplysninger, som LO efterfølgende indtastede manuelt. Fordelen ved aktivistdatabasen er, at koordinatorerne altid har nem og direkte adgang til aktivisters kontaktoplysninger, når de enkelte sektioner planlægger jobpatruljeindsatsen. Derudover modtager koordinatorerne en orienterende mail fra LO hver gang en ny aktivist tilmelder sig netop deres område. Sidste år havde koordinatorerne fuld adgang til samtlige funktioner i aktivistdatabasen, hvilket flere koordinatorer påpegede gjorde programmet uoverskueligt. På baggrund af koordinatorernes input blev aktivistdatabasen ændret og gjort mere simpel og dermed også mere brugervenlig for nytilkomne koordinatorer. 9

10 4.2 Virksomhedsdatabase For at opnå større effektivitet i Jobpatruljerne blev der sidste år oprettet en virksomhedsdatabase. Virksomhedsdatabasen fungerer som et krak-kort, som LO-sektionerne kan bruge til at planlægge deres virksomhedsbesøg efter. Med virksomhedsdatabasen kan koordinatorerne få et hurtigt overblik over sektionens lokalområde, da kortet viser de relevante virksomheders eksakte adresse og placering i både byen og på landet. Skiftet til NN Erhverv, som leverandør af virksomhedsoplysningerne, forbedrede dette års indsats på to områder. For det første gav NN Erhvervs program mulighed for at udskrive en brancheliste, som koordinatorerne selv kunne vælge virksomheder og brancher ud fra. På den måde har koordinatorerne mulighed for selv at udvælge de brancher og virksomheder, som sektionen finder mest relevant i deres jobpatruljeindsats. For det andet gav skiftet til NN Erhverv mulighed for at søge på virksomheder via et P-nummer (Produktionsenhedsnummer). Det er en stor fordel i forhold til sidste år, da P-nummeret henviser direkte til produktionsenheden i forhold til CVR nummeret, som ofte henviser til virksomhedsejerens privatadresse. På den måde var aktivisterne sikre på ikke at gå forgæves. 4.3 Scanning af skemaer I 2009 indførte LO maskinel scanning af interviewskemaerne, da antallet af skemaer havde nået et niveau, hvor det ikke længere gav mening for LO selv at indtaste skemaerne. Selvom LO havde været meget tilfredse med scanningsfirmaet UNI-C, havde de i år hævet prisen i en sådan grad, at LO valgte at afbryde samarbejdet og i stedet for indgå en ny kontrakt med scanningsfirmaet Express. Det har igen i år krævet en del forarbejde at få opsat skemaerne til scanning, men da det først var ordnet, forløb scanningen ganske problemfrit. Kvaliteten af scanningen har været tilfredsstillende, dog med enkelte småfejl, som LO selv har kunnet rette. 4.4 Profilbeklædning og merchandise Vi valgte i 2010 at køre videre med samme design som i 2009, dels fordi der generelt var stor tilfredshed med det tidligere valgte design, dels er der god økonomi i ikke at skifte design hvert år. Det var i år muligt at bestille følgende profilbeklædning og merchandise: Sorte Hummel jakker Sorte T-shirts med v-hals og rundhals Murer caps Sort clipboard Sort taskeparaply Sorte tasker Magnetskilte til biler. Generelt er tilbagemeldingerne, at bestillingerne af profilbeklædning og merchandise har fungeret fint, dog er det indstillingen, at der bør skæres ned på de mange forskellige slags T-shirts, således at der køres med en unisex-model. Der ønskes en lidt bedre kvalitet i tasker fremover. Meldingen fra aktivister, koordinatorer og LO-sektioner er ligeledes, at jakker og T-shirts er det vigtigste at fokusere på, tasker og paraplyer og caps kommer i anden række. 10

11 5. Samarbejdet med sektionerne Samarbejdet mellem LO og LO-sektionerne har på mange måder fungeret godt, selvom der stadigvæk er plads til forbedringer. Flere sektioner blev opfordret til at komme med input til aktivist- og virksomhedsdatabasen og netop dette samarbejde har været særdeles konstruktivt. Især koordinatorerne i Nordjylland har i år været en stor drivkraft i det samarbejde. Overordnet har det dog været en udfordring at få sendt interviewskemaerne til rette sted og modtager, da der ikke var fuldstændig klarhed over hvem, der skulle modtage skemaerne eller hvor, de skulle sendes hen. Enkelte LO-sektioner har endvidere haft problemer med at gennemføre selvstændige Jobpatruljer. Udfordringerne blev overvundet ved at, andre LO-sektioner stødte til. Især LO Århus har trukket et stort læs og stillet mange aktivister til rådighed. Derved er der alligevel blev gennemført Jobpatruljer i stort set hele Danmark. Til næste år vil en tidligere planlægningsindsats og en tættere koordinering mellem LO og LO-sektionerne være en fordel, fordi de relevante oplysninger hermed kan bliver registreret, og fordi at de LO-sektioner der måtte have problemer med at finde aktivister, hermed kan indgå et samarbejde med en nærliggende LO-sektion. LO har afholdt et koordinatortræf (uddannelsestræf) i foråret samt tre møder med de lokale koordinatorer, som i samarbejde har planlagt og diskuteret årets Jobpatrulje. LO-sektionerne har bidraget med idéer til den landsdækkende indsats, erfaringsudveksling på tværs af LO-sektionerne, samt hvilke redskaber LO-sektioner og koordinatorer skal bruge lokalt, når Jobpatruljen kører. Samarbejdet mellem koordinatorerne og LO har været godt, både i planlægnings- og afviklingsfasen. LO s ungdomskonsulent har da også været rundt i landet hos flere LO-sektioner og deltaget på deres Jobpatrulje. 6. Anbefalinger til Jobpatruljen 2011 Flere fagforbund har efterlyst muligheden for at kunne kontakte de fritidsjobbere, der udtrykker ønske om at blive kontaktet af en fagforening. Det vil i 2011 blive forsøg løst ved at trykke indmeldelsesblanketter, som aktivisterne medbringer og udfylder for de interesserede fritidsjobbere ved næste års Jobpatrulje. Herefter vil indmeldelsesblanketterne blive sendt til de respektive fagforbund, så de selv kan tage kontakt til de interesserede fritidsjobbere. Derudover håber LO på i 2011 at kunne styrke samarbejdet mellem LO-sektioner yderligere. LO vil derfor tidligere i forløbet følge op på sektionernes planlægning af Jobpatruljen, således, at LO centralt har bedre mulighed for at yde assistance til de sektioner, der måtte have brug for ekstra hjælp til forberedelserne. Ifølge flere af koordinatorers udsagn har dette års bonusordning ingen motiverende effekt i forhold til andelen af gennemførte interviews. Flere af koordinatorerne var end ikke klar over, at ordningen eksisterede. Det er derfor vanskeligt med sikkerhed at sige, om ordningen har haft afsmittende effekt på andelen af gennemførte interviews. Andre koordinatorer, har dog ytrede bekymring for, om bonusordningen i for høj grad ville komme til at gå udover kvaliteten i Jobpatruljen, i og med at penge nu er blevet en motiverende faktor. Bonusordningen har således medført et behov for, at der som en del af opstartsfasen med Jobpatruljen 2011 tages grundige diskussioner med LO-sektionerne og de lokale koordinatorer om det overordnede formål for LO s tværfaglige Jobpatrulje. Er det synlighed lokalt, at besøge så mange virksomheder som muligt, få den mest repræsentative statistik eller er det, at besøge så mange fritidsjobbere, og oplyse dem de grundlæggende 11

12 arbejdsmarkedsforhold og om fagbevægelsen? Udgangspunktet for LO er at komme i kontakt med så mange unge fritidsjobbere som muligt samt at give dem et godt indtryk af fagbevægelsen. Der vil i samarbejde med sektionerne og forbundene, være en løbene dialog om, hvordan vi sikre en hurtigere faglig opfølgning af de problemer som Jobpatruljens aktivister løber ind i på arbejdspladserne. Det er især vigtigt, at aktivisterne ved, hvad de kan forvente af den faglige opfølgning lokalt, og at de føler deres besvarelser og arbejde bliver taget alvorligt og fulgt op på enten lokalt eller nationalt. Samtidig vil LO Danmark udarbejde en proces der sikre, at der alle skemaer bliver registeret i den endelig rapport og at der ikke opstår tvivl om enkelte sektioners resultater. Bl.a. vil der være en registrering af alle breve med udfyldte skemaer, og løbene opdatering til sektionerne, så sektionerne kan se om LO Danmark har modtaget deres skemaer. 12

13 Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen 2010 LO sektioner Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm LO Nordsjælland omfatter Gribskov, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Fredensborg, Egedal, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød. Region Sjælland LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre. LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, Stevns. LO Sydsjælland omfatter Vordingborg. LO Næstved omfatter Næstved. LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, Faxe. LO Lolland-Falster omfatter Lolland, Guldborgsund. Koordinator Peter Bøgh Mail: Tlf Ernst Jensen Mail: Mobil: Louise Bastholm Mail: Telefon: Mobil: Torben Jørgensen Mail: tlf Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Arni Berg Mail: Tlf Søren P. Kæregaard Mail: Tlf Mobil Torben Seerup Mail: Tlf Mobil Jess Hansen Mail: Tlf Mobil: LO Slagelse omfatter Slagelse. LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, Odsherred. LO Kalundborg omfatter Kalundborg. Region Syddanmark LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faarborg-Midtfyn, Ærø, Langeland. Anne Knudsen Mail: Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Maja Hansen Mail: Tlf Mobil Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil:

14 LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde. LO Odense omfatter Odense, Bogense. LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart. LO Fredericia omfatter Fredericia. LO Kolding omfatter Kolding. LO Vejle omfatter Vejle. LO Haderslev omfatter Haderslev. LO Sydvest omfatter Tønder. LO Sønderborg-Aabenraa omfatter Sønderborg og Aabenraa. LO Esbjerg Billund - Vejen omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund. LO Vestjylland omfatter Varde. Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil: Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Rasmus Thomsen Mobil: Karina Christensen Mobil: Kontaktperson: Peder Svinth Mail: Telefon: Mobil: Henvises til sektionen på telefon: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Region Midtjylland LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og Hedensted. Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil

15 LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, Skjern. LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, Brande. LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, Holstebro. Helge Albertsen Mail: Tlf Mobil. Steen Jonassen Mail: Tlf. Mobil Jens Ole Poulsen Mail: Laura Marie Lønstrup Mail: Mobil: LO Skiveegnen omfatter Skive. LO Viborg omfatter Viborg. LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, Favrskov. LO Randers omfatter Randers LO Århus omfatter Århus, Odder, Skanderborg, Samsø. LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs. Region Nordjylland LO Vesthimmerland omfatter Vesthimmerland. 15 Mathilde Sørensen Mail: Mobil: Rasmus Petersen Mail: Mobil. Elsemarie Trøst Mail: Tlf Mobil: Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Jan Guldmann Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

16 LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted. LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild. LO Mariager Fjord omfatter Mariager. LO Brønderslev Dronninglund omfatter Brønderslev- Dronninglund. LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og Læsø. LO Hjørring omfatter Hjørring. Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

17 Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen 2010 LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn LO Bornholm LO Nordsjælland Region Sjælland LO Roskilde LO Køge Bugt LO Slagelse LO Næstved LO Holbæk-Odsherred LO Kalundborg Region Syddanmark LO Sydfyn LO Østfyn LO Odense LO Vestfyn LO Fredericia LO Kolding LO Vejle LO Haderslev LO Sønderborg/Aabenraa LO Sydvest LO Esbjerg LO Vestjylland Region Midtjylland LO Horsens LO Ringkøbing Fjord LO Herning-Ikast LO Nordvestjylland LO Skiveegnen LO Viborg LO Silkeborg-Favrskov LO Randers LO Århus LO Djursland Region Nordjylland LO Vesthimmerland LO Thy-Mors LO Aalborg LO Mariager Fjord LO Brønderslev- Dronninglund LO Frederikshavn LO Hjørring 17

18 18

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse

Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 162 5 Dagtilbud, folkeskole og ungdomsuddannelse 163 164 Sammenfatning Befolkningsforskydningerne og den demografiske udvikling slår også igennem på dagtilbuds- og folkeskoleområdet, og den viser sig i

Læs mere

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud

Social slagside i brug af dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud 1-5-årige uden dagtilbud I gennemsnit er 9 ud af 10 børn i alderen 1-5 år indskrevet i enten dagpleje eller institution. Blandt de 1-2-årige er dækningsgraden på 84 procent, mens dækningsgraden for de

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår

Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Ulighedens Danmarkskort 2013 Danske børns opvækstvilkår Rundt omkring i de danske kommuner vokser børn op under ganske forskellige vilkår. Vi tegner i denne analyse et Danmarkskort over børnenes opvækstvilkår

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Boligsalget er højere i København end før krisen

Boligsalget er højere i København end før krisen NR. 7 OKTOBER 2013 Boligsalget er højere i København end før krisen Huspriserne toppede i 2007, og det samlede handelstal har sidenhen været markant lavere end før krisen. Beregninger fra Realkreditforeningen

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning

Forord. Michael Engell Hansted Projekt Børnepasning Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2009 Forord Når Projekt børnepasning med denne rapport offentliggør oversigten over åbningstider og lukkedage i landets mange daginstitutioner, må vi konstatere

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Direktører løber med lønposen

Direktører løber med lønposen Direktører løber med lønposen Løngabet mellem lønmodtagere og direktører er øget radikalt siden 2003. 3F ernes gennemsnitlige timeløn er steget med 0,5 pct. i perioden 2003 til 2012, hvorimod højtlønnede

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Middellevetid i kommuner og bydele

Middellevetid i kommuner og bydele i kommuner og bydele Betydningen af rygning og alkohol Mette Bjerrum Koch Michael Davidsen Knud Juel Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Januar 2014 UDARBEJDET FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Læs mere

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv

Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Adgangskrav til gymnasier kan fastholde social arv Blå bloks forslag om adgangskrav til gymnasierne kan let få den konsekvens, at gymnasier på Vestegnen, Sydsjælland, Lolland-Falster og i Nordjylland må

Læs mere

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal

Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 45 60 32 13. november 2013 Store forskelle i kommunernes ejendomsbeskatning af virksomheder fra 6.000 kr. til 1,2 mio. kr. for samme areal Ejendomsbeskatningen

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler

Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Lærere, ledere og børnehaveklasseledere ved frie grundskoler Der tages forbehold for evt. fejl. LØNTABEL Gældende. august 0 -. marts 04 Version.0 - udarbejdet den 4. juni 0 Udgivet af Lilleskolerne i samarbejde

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået

Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Notat 12. marts 2010 Kommunalt milliardefterslæb kunne være undgået Dansk Byggeri har sammenlignet kommunernes budgetter og regnskaber på de områder, der handler om vedligeholdelse, renovering og byggeri

Læs mere

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice

For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice For dårlig adgang til kommunal erhvervsservice En ny undersøgelse fra Dansk Erhverv viser, at 68 kommuner ikke har oprettet én central indgang for erhvervslivet. På tide at kommunerne tager deres ansvar

Læs mere

Integrationsrådet. Referat

Integrationsrådet. Referat Integrationsrådet Referat Dato: 26. august 2009 Lokale: AOF Tidspunkt: Kl. 19:00-22:00 Bodil Thomsen Carsten Jespersgaard Diana Kringelbach Henning Jørgensen Margit Jensen Sonja Kristensen Svend Erik Trudslev

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007

Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 1 Benchmarkundersøgelse af kommunernes tobaksforebyggelse 2007 Sund By Netværket 2008 Udarbejdet af Kristine Böhm Nielsen

Læs mere

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet

- Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Er sygdomsbehandlingen tilstrækkelig målrettet? Sundhedssystemets rolle - Sundhedsvæsenets rolle og betydningen for tilknytning til arbejdsmarkedet Oplæg for Arbejdsmarkedskommissionen den 10. juni 2008

Læs mere

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne

Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 80 Offentligt Implementering af familierådgivningsordningen 109 stk. 4 i kommunerne Opfølgning på 24 kommuner Status november 2013 Socialstyrelsen Edisonsvej 18,

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT 2014

EVALUERINGSRAPPORT 2014 EVALUERINGSRAPPORT 2014 Ref: Rasmus K. Jakobsen Koordinator Jobpatruljen Danmark September 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2014... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg...

Læs mere

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25

Lukkedage... 19. Afrunding... 21 Bilag 1:... 22 Bilag 2:... 25 Projekt Børnepasning Åbningstidsundersøgelse 2012 3 Forord... 5 Undersøgelsen... 6 Projekt Børnepasning... 6 Hovedresultater fra årets undersøgelse... 7 Generelle åbningstider... 7 Udvidede åbningstider

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed

Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighedens Danmarkskort 2013 Socioøkonomisk ulighed Ulighed er mange ting, men ofte når emnet diskuteres er fokus på den socioøkonomiske ulighed. Mest grundlæggende er den økonomiske ulighed. Den måles

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Vores alder har betydning for vores realkreditlån

Vores alder har betydning for vores realkreditlån 28. april 2014 Vores alder har betydning for vores realkreditlån Vi har dykket ned i vores låneportefølje til boligejerne, og har via en gennemgang af mere end 425.000 lån sat fokus på den typiske danske

Læs mere

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk

Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand. abf@abf-rep.dk NOTAT Høringsliste for bekendtgørelse om betaling for afledning af særligt forurenet spildevand Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. NST-4400-00032 Ref. masor Den 27. juni 2014 Høringsliste Høringspart

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013

Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Jobpatruljens evalueringsrapport 2013 Ref. Kasper Tolstrup Andersen August 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Mål for Jobpatruljen 2013... 3 1.2. Nye indsatsområder Jobpatruljen på Skolebesøg... 3 2.

Læs mere

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Jobpatruljen 2009 Sagsnr. 09-2341 Vores ref. mbj/ist/nks Den 9. november 2009 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2009 1 Indledning... 3 Mål for Jobpatruljen 2009... 3 Resultater... 4 Omfang...

Læs mere

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19

Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig. Udgave 2013. cvr.nr. 51 14 88 19 Vedtægt for Købstædernes Forsikring, gensidig Udgave 2013 cvr.nr. 51 14 88 19 KAPITEL I. Almindelige bestemmelser 1 Selskabets navn er Købstædernes Forsikring, gensidig. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet

Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet 22. juli 2013 Lettere adgang til boligmarkedet på tværs af landet Gennem de senere år har der til tider kørt en ophedet debat omkring, at kravene til danskernes økonomi ved boligkøb har været for strikse,

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet

Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 92 3 Produktivitet, arbejdspladser og mobilitet 93 94 Sammenfatning Danmark er en lille åben økonomi uden store naturressourcer og med høje mindstelønninger. Det er forhold, der stiller store krav til

Læs mere

Vejledning i omklassificering af landområder

Vejledning i omklassificering af landområder Vejledning i omklassificering af landområder Juni 2013 Kapitel 1 Indledning Hver drikkevands- og spildevandsforsyning har til brug for udarbejdelsen af den reguleringsmæssige åbningsbalance inddelt forsyningens

Læs mere

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet

Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet 5. maj 2015 Friværdierne stiger men store forskelle på tværs af landet Den gradvise bedring på boligmarkedet sætter sine tydelige aftryk på boligejernes friværdier. Siden stabiliseringen på boligmarkedet

Læs mere

Redningsberedskabets Statistik 2013

Redningsberedskabets Statistik 2013 Redningsberedskabets Statistik 2013 Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon: 45 90 60 00 Fax: 45 90 60 60 E-mail: brs@brs.dk www.brs.dk Sagsnr.: 2013/029057 Udgivet: Juni 2013

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 26. juli 2012 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis

Den Danske Kvalitetsmodel. I Almen Praksis Den Danske Kvalitetsmodel I Almen Praksis 1 Formål med DDKM i almen praksis? At give sparring til almen praksis om udvikling af kvaliteten og patientsikkerheden i praksis Måle kvaliteten og sikre, at den

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur

Fokus på forsyning Produktionsomkostninger og -struktur Produktionsomkostninger og -struktur Metodenotat: I notatet beskrives data og beregningsmetoder brugt i analysen. Det beskrives, hvilke selskaber, der indgår i analysen og hvilke omkostningsfaktorer, der

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 28. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 28. december 2011 16. december 2011. Nr. 1350. Bekendtgørelse om forsøgsordninger efter lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om en aktiv

Læs mere

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro

Thisted Nykøbing Aabybro Brønderslev Hjørring Frederikshavn. Aalborg Aars Hobro Udbudsområde (kommuner) Deltagere i Institutionssamarbejde Udbudssteder Erhvervstemaer Årligt optag Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Morsø, Læsø EUC Nordvest, SOSU STV, SOSU Nord

Læs mere