Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010

2 Indhold 1. Indledning Målene for Jobpatruljen Deltagende LO-sektioner Resultaterne for Jobpatruljen Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere Arbejdstid i sommerperioden... 6 Arbejdstid i skoleperioden... 6 Arbejdsforhold... 7 Arbejdsmiljø... 7 Skader... 8 Problemer Faglig opfølgning Presseomtale Hjælpeværktøjer Aktivistdatabase Virksomhedsdatabase Scanning af skemaer Profilbeklædning og merchandise Samarbejdet med sektionerne Anbefalinger til Jobpatruljen Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af Jobpatruljen Formålet er at holde målsætninger op imod det faktiske udbytte af og erfaringerne med dette års aktiviteter. Overordnet har Jobpatruljen har igen i år været en succes. Selvom der sidste år blev besøgt flere virksomheder end i år, lykkedes det alligevel aktivisterne at gennemføre rekord mange interviews. I alt blev der besøgt virksomheder, hvilket er ca færre virksomheder end i Til gengæld blev der gennemført interviews i 2010, hvilket er 300 flere interviews end i LO havde i år øget fokus på at komme i kontakt med endnu flere unge fritidsjobbere. Løn- og arbejdsforhold var endvidere et væsentligt emne for Jobpatruljerne, samtidig med at både aktivister og koordinatorer gjorde en stor indsats for at gøre de unges møde med fagbevægelsen til en positiv oplevelse. Med over 400 frivillige aktivister i 21 lokale Jobpatruljer lykkedes det for Jobpatruljen at nå næsten hele Danmark. Selvom Jobpatruljen er en af LO s helt store og næsten landsdækkende succeser, er der dog stadig plads til forbedringer. Ved en forbedret central indsats, samt et tættere samarbejde med de lokale LO-sektioner tegner fremtiden til at blive endnu lysere for Jobpatruljen. Denne evaluering samler både op på dette års erfaringer og peger samtidig frem mod næste års Jobpatrulje. 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010 LO s Jobpatrulje har en lang tradition bag sig, idet den har eksisteret i mere end 30 år. Selvom mange ting er lavet om siden begyndelsen, rummer Jobpatruljen stadig et stort udviklingspotentiale. Der har således i år været en god og konstruktiv dialog og ideudvikling mellem LO og de lokale LO-sektioner om, at videreudvikle de hjælpeværktøjer, der blev introduceret sidste år. Målene for Jobpatruljen i 2010 var ambitiøse, og blev sat ud fra LO-sektionernes udviklingspotentiale. Den overordnede målsætning for gennemførte interviews på landsplan var sat til 3.225, en stigning på 7 pct. i forhold til 2009 og andelen af virksomhedsbesøg var sat til , hvilket svare til en stigning på 35 pct. i forhold til Samtidig var det et mål at udbrede kendskabet til fagbevægelsen hos endnu flere unge. LO valgte derfor at introducere en bonusordning, som skulle motivere LO-sektionerne til at gennemføre flere interviews af unge fritidsjobbere. Ordningen havde også til formål at dække sektionernes meromkostninger i forbindelse med det stigende ambitionsniveau. Hver gang sektionen gennemførte et interview modtager den således 25 kr. 1.2 Deltagende LO-sektioner 38 LO-sektioner, fordelt på 21 Jobpatruljer, deltog i indsatsen i De 21 Jobpatruljer var: Region Nordjylland Nordjylland: LO-Aalborg, LO-Vesthimmerland, LO-Mariager Fjord, LO- Brønderslev/Dronningelund, LO-Hjørring, LO-Frederikshavn og LO-Thy/Mors. 1 Ud af de interviews var 19 personer over 18 år. De medvirker ikke i rapportens statistiske materiale da der for dem gælder andre regler end for fritidsjobberne og derfor kan deres udsagn ikke benyttes i denne statistik. 3

4 Region Midtjylland Skive: LO-Skiveegnen Randers: LO-Randers Nordvestjylland: LO-Nordvestjylland Viborg: LO-Viborg Århus/Djursland: LO-Århus, LO-Djursland, LO-Horsens/Hedensted, LO-Herning/Ikast, LO-Silkeborg/Favrskov og LO-Ringkøbing Fjord. Region Syddanmark Vejle: LO-Århus Kolding: LO-Kolding med hjælp fra LO-Århus Fredericia: LO-Fredericia Sønderjylland: LO-Sønderborg/Aabenraa, LO-Haderslev og LO-Sydvest Esbjerg: LO-Esbjerg og LO-Vestjylland Fyn: LO-Sydfyn, LO-Østfyn, LO-Vestfyn og LO-Odense. Region Sjælland Roskilde: LO-Roskilde Holbæk: LO-Holbæk/Odsherred Kalundborg: LO-Kalundborg Køge: LO-Køge Bugt Næstved: LO-Næstved Slagelse: LO-Slagelse. Region Hovedstaden Nordsjælland: LO-Nordsjælland København: LO-Storkøbenhavn Bornholm: LO-Bornholm med hjælp fra LO-Storkøbenhavn. Der er tre LO-sektioner, som af forskellige grunde ikke har deltaget i Jobpatruljen i Det drejer sig om LO Lolland/Falster, LO Sydsjælland og LO Midtsjælland. 2. Resultaterne for Jobpatruljen 2010 Samlet besøgte Jobpatruljen i sommeren virksomheder og kom derved i snak med fritidsjobbere. Dermed blev der truffet en fritidsjobber på i gennemsnit 29 pct. af arbejdspladserne. Af tabel 1 kan det ses se, hvor mange interviews og virksomhedsbesøg, som den enkelte LO-sektion har foretaget. 4

5 Tabel 1: Oversigt over besøg og gennemførte interview Interviews (antal) Besøg uden interviews (antal) Besøg i alt (antal) Interviews ift. besøg (pct.) Andel af besøg (pct.) Nægtet adgang (antal) Nordjylland Randers Nordvestjylland Skive Viborg Århus m.fl Kolding Vejle Fredericia Sønderjylland Fyn Nordsjælland Esbjerg m.fl Kalundborg Holbæk Roskilde Storkøbenhavn Slagelse Næstved Køge Bornholm I alt Der var især tre sektioner, der udmærkede sig med mange besøg og interviews i Således gennemførte Århus m.fl. tilsammen mere end virksomhedsbesøg, mens Jobpatruljerne i Nordjylland og Sønderjylland også leverede flotte resultater med henholdsvis og 784 virksomhedsbesøg. I figur 1 nedenfor kan udviklingen i antallet af besøg samt interviews i Jobpatruljen fra 2007 til og med 2010 ses. Antallet af interviews har været stødt stigende over den 4-årige periode. Antallet af besøg steg endnu mere fra 2007 til 2009 for at falde i I 2009 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på lidt over hver femte arbejdsplads. I 2010 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på over hver fjerde arbejdsplads. Forklaringen er sandsynligvis, at finanskrisen og den deraf følgende lavkonjunktur også ramte arbejdsmarkedet for fritidsjobberne i Det er efterfølgende konstateret, at de sidste skemaer fra et par sektioner ikke er blevet modtaget af LO og derfor ikke indgår i den samlet evaluering. 5

6 Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews, Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere 2010 Med udgangspunkt i de interviewskemaer, som Jobpatruljen udfylder i samarbejde med fritidsjobberne, kan fritidsjobbernes arbejdsmarked, arbejds- og ansættelsesvilkår beskrivelse. Beskrivelsen af fritidsjob-arbejdsmarkedet i 2010 er baseret på interviews, idet der kun medtaget de fritidsjobbere, som er under 18 år. Den typiske fritidsjobber er 16 år. 59,9 % piger 40,1 % drenge. Næsten 9 ud af 10 fritidsjobbere har afsluttet 9. klasse. Cirka 13 pct. af fritidsjobberne er medlem af en fagforening. Lidt under halvdelen af de, der ikke er medlem, ønsker at blive kontaktet af en fagforening. Arbejdstid i sommerperioden I sommerperioden arbejder cirka 8 pct. af de adspurgte mere end de 8 timer pr. vagt, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Typisk arbejder fritidsjobbere 6 timer pr. vagt. Godt 3 pct. af de adspurgte arbejder mere end 40 timer om ugen, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Der har været observeret unge, der arbejder helt op til 70 timer om ugen. Flertallet af ungarbejderne arbejder 20 timer pr. uge. Arbejdstid i skoleperioden I skoleperioden arbejder næsten 9 af 10 unge, som er omfattet af undervisningspligten, mere end de tilladte 2 timer pr. vagt. Oftest 4 timer pr. vagt. Størstedelen af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder 8 timer om ugen i løbet af skoleperioden. 16 pct. af de adspurgte arbejder mere end de tilladte 12 6

7 timer/ugentligt. Der har været observeret unge, der arbejder op til 38 timer om ugen i løbet af skoleperioden. Omkring hver fjerde af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder efter kl hvilken ifølge loven er forbudt. Der er observeret enkelte tilfælde, hvor en ung, omfattet af undervisningspligten, arbejder før kl Arbejdsforhold På næsten halvdelen af de besøgte virksomheder er der overenskomst. 39 pct. af fritidsjobberne ved ikke, om der er overenskomst på deres arbejdsplads. Fritidsjobberne arbejder typisk med: Vareopfyldning, ekspedition og kasse (butik, supermarked, bager), rengøring samt oprydning/fejedreng på lager. Næsten hver fjerde får ikke tillæg. 11 pct. af de adspurgte ved ikke, om de får tillæg. Det gennemsnitlige løntillæg er ca. 20 kr. i timen. 31 pct. af de adspurgte fritidsjobbere er ikke blevet oplært i arbejdet af arbejdsgiver eller leder. Cirka 15 pct. er hverken blevet oplært af arbejdsgiver, leder eller andre på arbejdspladsen. Over 40 pct. af fritidsjobberne har ikke diskuteret rettigheder og pligter i en arbejdssituation (med forældre eller i skolen). Næsten 2 ud af 5 fritidsjobbere har talt med deres forældre om deres rettigheder, mens 1 ud af 4 er blevet oplyst om deres arbejdsrelaterede rettigheder i skolen. Næsten 16 pct. af alle fritidsjobbere har ikke nogen ansættelseskontrakt. Blandt de fritidsjobbere, som har en ansættelseskontrakt, har hver tredje forældre ikke underskrevet kontrakten. 2,6 pct. af de adspurgte får ikke lønsedler. 9 ud af 10 får feriepenge, mens 8 pct. ikke ved, om de får feriepenge. Over halvdelen af fritidsjobberne får ikke løn under sygdom (54 pct.). Knap hver niende siger, at de får løn under sygdom, mens resten (32 pct.) ikke ved, om de får løn under sygdom. Hver femte skal selv skaffe afløser ved sygdom. 13 pct. af fritidsjobberne har ikke 30 minutters pause, hvis de arbejder mere end 4,5 time, hvilket ifølge loven er forbudt. Halvdelen af fritidsjobberne har haft en oplærings- eller prøveperiode. 13 pct. fik/får ikke løn i denne oplærings- eller prøveperiode. Arbejdsmiljø Der er primært problemer med manglende instruktion, tunge løft, arbejdspladsvurdering (APV), arbejde med maskiner og alkoholudskænkning: 35 pct. er ikke, som loven kræver, blevet instrueret i at undgå arbejdsskader. Mere end hver tredje fritidsjobber løfter mere end 12 kg. Hver syvende ung arbejder med produkter påhæftet de orange advarselsmærker. 7 pct. har manglet sikkerhedsudstyr under arbejdet. 7

8 Over halvdelen af de unge er ikke gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Knap halvdelen af fritidsjobberne arbejder med maskiner. Typisk pappressere, flaskeautomater, ismaskiner, opvaskemaskiner, frituregryder, brødmaskiner og palleløftere. Hver tiende af alle fritidsjobbere arbejder på arbejdspladser, hvor der udskænkes alkohol. Heraf arbejder cirka 68 pct. i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 9 pct. arbejder alene på et tidspunkt af dagen. Heraf er der registreret 69 unge, som arbejder alene efter kl. 18 på hverdage samt 83 unge, der arbejder alene lørdage efter kl. 14, som ifølge loven er forbudt. Skader Næsten 9 pct. af alle fritidsjobbere har haft skader i forbindelse med arbejdet. Af de 210 tilfælde af skader, der har været, blev kun 32 anmeldt til læge eller Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde har skaden medført fravær fra arbejdet. Problemer I visse tilfælde er forholdene for fritidsjobberne så problematiske, at de ikke kan løses på stedet, og der må derfor ske opfølgning fra fagforening, Arbejdstilsynet eller politiet. Jobpatruljen vurderer, at der på lidt mere end hver tredje arbejdsplads er eller har været problemer. Jobpatruljen ønsker foreløbig opfølgning fra: o Fagforening i 425 sager (17 pct. af alle interviews). Hovedsageligt angående manglende ansættelseskontrakt og lønforhold. o Arbejdstilsynet i 325 sager (13 pct. af alle interviews). Sagerne drejer sig primært om tunge løft, arbejde med farlige maskiner og for lange arbejdsdage. o Politiet i 141 sager (6 pct. af alle interviews). Angående overtrædelse af beværterloven unge, der arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Langt de fleste fritidsjobbere og arbejdsgivere har været positive over Jobpatruljens besøg. Kun på 127 arbejdspladser blev Jobpatruljen nægtet adgang. 2.2 Faglig opfølgning Den faglige opfølgning af de problemer som Jobpatruljen løbene har mødt, er blevet gennemført af LO-sektionen eller den lokale fagforening. LO har derfor ingen tal på, hvor mange sager der efterfølgende er blevet fuldt op på og sendt videre til de forskellige instanser. Næste år vil der dog blive indført en forsøgsordning, hvor centrale personer i de enkelte fagforbund får til opgave at følge op på Jobpatruljens resultater. Som det fremgår af tabel 2, blev der i år registreret problemer i tilfælde. 8

9 Tabel 2. Oversigt over problemer, der krævede faglig opfølgning Problemer der muligvis krævede faglig opfølgning Antal sager Andel sager Problemer med arbejdstid ,1 Problemer med løn 99 9,3 Problemer med arbejdsforhold ,8 Problemer med arbejdsmiljø ,2 Problemer med alkoholudskænkning ,2 Problemer med skader 23 2,1 Antal sager i alt ,0 3. Presseomtale Presseindsatsen er i år gået over al forventning, og andelen af presseomtaler ligger langt over sidste års resultater. Sidste år blev Jobpatruljen omtalt 389 gange, hvorimod Jobpatruljen i 2010 blev omtalt 509 gange i lokale og nationale aviser, fagblade og elektroniske medier, hvilket er en stigning på hele 30,8 pct. Stigningen i antallet af presseomtaler er for det første hjulpet godt på vej af LO-sektionernes selvstændige presseinitiativer, som har fungeret fint. For det andet har LO s Organisationsafdeling i år fået hjælp af LO s Informationsafdeling, hvilket i langt højere grad har professionaliseret presseindsatsen. Samarbejdet mellem de to afdelinger har overordnet fungeret fint, og for at understøtte en yderligere professionaliseret presseindsats til næste år, kan det overvejes at få eksempelvis scanningsfirmaet til at levere ekstra delresultater. Hermed kan der leveres flere Jobpatrulje-relateret historier, mens Jobpatruljen kører. 4. Hjælpeværktøjer Hjælpeværktøjerne, der blev introduceret i 2009, har i år gennemgået en række ændringer med henblik på at gøre dem mere brugervenlige. Ændringerne blev gennemført i tæt samarbejde med flere koordinatorer fra LO-sektionerne. 4.1 Aktivistdatabase Selvom aktivistdatabasen har gennemgået enkelte ændringer i forhold til sidste år, fungerer basen stort set på samme måde. Koordinatorerne bliver tildelt en personlig adgangskode, der giver dem webadgang til aktivisternes kontaktoplysninger. Aktivisterne selv tilmeldte sig enten via Jobpatruljen.dk eller ved at indsende postkort med deres kontaktoplysninger, som LO efterfølgende indtastede manuelt. Fordelen ved aktivistdatabasen er, at koordinatorerne altid har nem og direkte adgang til aktivisters kontaktoplysninger, når de enkelte sektioner planlægger jobpatruljeindsatsen. Derudover modtager koordinatorerne en orienterende mail fra LO hver gang en ny aktivist tilmelder sig netop deres område. Sidste år havde koordinatorerne fuld adgang til samtlige funktioner i aktivistdatabasen, hvilket flere koordinatorer påpegede gjorde programmet uoverskueligt. På baggrund af koordinatorernes input blev aktivistdatabasen ændret og gjort mere simpel og dermed også mere brugervenlig for nytilkomne koordinatorer. 9

10 4.2 Virksomhedsdatabase For at opnå større effektivitet i Jobpatruljerne blev der sidste år oprettet en virksomhedsdatabase. Virksomhedsdatabasen fungerer som et krak-kort, som LO-sektionerne kan bruge til at planlægge deres virksomhedsbesøg efter. Med virksomhedsdatabasen kan koordinatorerne få et hurtigt overblik over sektionens lokalområde, da kortet viser de relevante virksomheders eksakte adresse og placering i både byen og på landet. Skiftet til NN Erhverv, som leverandør af virksomhedsoplysningerne, forbedrede dette års indsats på to områder. For det første gav NN Erhvervs program mulighed for at udskrive en brancheliste, som koordinatorerne selv kunne vælge virksomheder og brancher ud fra. På den måde har koordinatorerne mulighed for selv at udvælge de brancher og virksomheder, som sektionen finder mest relevant i deres jobpatruljeindsats. For det andet gav skiftet til NN Erhverv mulighed for at søge på virksomheder via et P-nummer (Produktionsenhedsnummer). Det er en stor fordel i forhold til sidste år, da P-nummeret henviser direkte til produktionsenheden i forhold til CVR nummeret, som ofte henviser til virksomhedsejerens privatadresse. På den måde var aktivisterne sikre på ikke at gå forgæves. 4.3 Scanning af skemaer I 2009 indførte LO maskinel scanning af interviewskemaerne, da antallet af skemaer havde nået et niveau, hvor det ikke længere gav mening for LO selv at indtaste skemaerne. Selvom LO havde været meget tilfredse med scanningsfirmaet UNI-C, havde de i år hævet prisen i en sådan grad, at LO valgte at afbryde samarbejdet og i stedet for indgå en ny kontrakt med scanningsfirmaet Express. Det har igen i år krævet en del forarbejde at få opsat skemaerne til scanning, men da det først var ordnet, forløb scanningen ganske problemfrit. Kvaliteten af scanningen har været tilfredsstillende, dog med enkelte småfejl, som LO selv har kunnet rette. 4.4 Profilbeklædning og merchandise Vi valgte i 2010 at køre videre med samme design som i 2009, dels fordi der generelt var stor tilfredshed med det tidligere valgte design, dels er der god økonomi i ikke at skifte design hvert år. Det var i år muligt at bestille følgende profilbeklædning og merchandise: Sorte Hummel jakker Sorte T-shirts med v-hals og rundhals Murer caps Sort clipboard Sort taskeparaply Sorte tasker Magnetskilte til biler. Generelt er tilbagemeldingerne, at bestillingerne af profilbeklædning og merchandise har fungeret fint, dog er det indstillingen, at der bør skæres ned på de mange forskellige slags T-shirts, således at der køres med en unisex-model. Der ønskes en lidt bedre kvalitet i tasker fremover. Meldingen fra aktivister, koordinatorer og LO-sektioner er ligeledes, at jakker og T-shirts er det vigtigste at fokusere på, tasker og paraplyer og caps kommer i anden række. 10

11 5. Samarbejdet med sektionerne Samarbejdet mellem LO og LO-sektionerne har på mange måder fungeret godt, selvom der stadigvæk er plads til forbedringer. Flere sektioner blev opfordret til at komme med input til aktivist- og virksomhedsdatabasen og netop dette samarbejde har været særdeles konstruktivt. Især koordinatorerne i Nordjylland har i år været en stor drivkraft i det samarbejde. Overordnet har det dog været en udfordring at få sendt interviewskemaerne til rette sted og modtager, da der ikke var fuldstændig klarhed over hvem, der skulle modtage skemaerne eller hvor, de skulle sendes hen. Enkelte LO-sektioner har endvidere haft problemer med at gennemføre selvstændige Jobpatruljer. Udfordringerne blev overvundet ved at, andre LO-sektioner stødte til. Især LO Århus har trukket et stort læs og stillet mange aktivister til rådighed. Derved er der alligevel blev gennemført Jobpatruljer i stort set hele Danmark. Til næste år vil en tidligere planlægningsindsats og en tættere koordinering mellem LO og LO-sektionerne være en fordel, fordi de relevante oplysninger hermed kan bliver registreret, og fordi at de LO-sektioner der måtte have problemer med at finde aktivister, hermed kan indgå et samarbejde med en nærliggende LO-sektion. LO har afholdt et koordinatortræf (uddannelsestræf) i foråret samt tre møder med de lokale koordinatorer, som i samarbejde har planlagt og diskuteret årets Jobpatrulje. LO-sektionerne har bidraget med idéer til den landsdækkende indsats, erfaringsudveksling på tværs af LO-sektionerne, samt hvilke redskaber LO-sektioner og koordinatorer skal bruge lokalt, når Jobpatruljen kører. Samarbejdet mellem koordinatorerne og LO har været godt, både i planlægnings- og afviklingsfasen. LO s ungdomskonsulent har da også været rundt i landet hos flere LO-sektioner og deltaget på deres Jobpatrulje. 6. Anbefalinger til Jobpatruljen 2011 Flere fagforbund har efterlyst muligheden for at kunne kontakte de fritidsjobbere, der udtrykker ønske om at blive kontaktet af en fagforening. Det vil i 2011 blive forsøg løst ved at trykke indmeldelsesblanketter, som aktivisterne medbringer og udfylder for de interesserede fritidsjobbere ved næste års Jobpatrulje. Herefter vil indmeldelsesblanketterne blive sendt til de respektive fagforbund, så de selv kan tage kontakt til de interesserede fritidsjobbere. Derudover håber LO på i 2011 at kunne styrke samarbejdet mellem LO-sektioner yderligere. LO vil derfor tidligere i forløbet følge op på sektionernes planlægning af Jobpatruljen, således, at LO centralt har bedre mulighed for at yde assistance til de sektioner, der måtte have brug for ekstra hjælp til forberedelserne. Ifølge flere af koordinatorers udsagn har dette års bonusordning ingen motiverende effekt i forhold til andelen af gennemførte interviews. Flere af koordinatorerne var end ikke klar over, at ordningen eksisterede. Det er derfor vanskeligt med sikkerhed at sige, om ordningen har haft afsmittende effekt på andelen af gennemførte interviews. Andre koordinatorer, har dog ytrede bekymring for, om bonusordningen i for høj grad ville komme til at gå udover kvaliteten i Jobpatruljen, i og med at penge nu er blevet en motiverende faktor. Bonusordningen har således medført et behov for, at der som en del af opstartsfasen med Jobpatruljen 2011 tages grundige diskussioner med LO-sektionerne og de lokale koordinatorer om det overordnede formål for LO s tværfaglige Jobpatrulje. Er det synlighed lokalt, at besøge så mange virksomheder som muligt, få den mest repræsentative statistik eller er det, at besøge så mange fritidsjobbere, og oplyse dem de grundlæggende 11

12 arbejdsmarkedsforhold og om fagbevægelsen? Udgangspunktet for LO er at komme i kontakt med så mange unge fritidsjobbere som muligt samt at give dem et godt indtryk af fagbevægelsen. Der vil i samarbejde med sektionerne og forbundene, være en løbene dialog om, hvordan vi sikre en hurtigere faglig opfølgning af de problemer som Jobpatruljens aktivister løber ind i på arbejdspladserne. Det er især vigtigt, at aktivisterne ved, hvad de kan forvente af den faglige opfølgning lokalt, og at de føler deres besvarelser og arbejde bliver taget alvorligt og fulgt op på enten lokalt eller nationalt. Samtidig vil LO Danmark udarbejde en proces der sikre, at der alle skemaer bliver registeret i den endelig rapport og at der ikke opstår tvivl om enkelte sektioners resultater. Bl.a. vil der være en registrering af alle breve med udfyldte skemaer, og løbene opdatering til sektionerne, så sektionerne kan se om LO Danmark har modtaget deres skemaer. 12

13 Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen 2010 LO sektioner Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm LO Nordsjælland omfatter Gribskov, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Fredensborg, Egedal, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød. Region Sjælland LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre. LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, Stevns. LO Sydsjælland omfatter Vordingborg. LO Næstved omfatter Næstved. LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, Faxe. LO Lolland-Falster omfatter Lolland, Guldborgsund. Koordinator Peter Bøgh Mail: Tlf Ernst Jensen Mail: Mobil: Louise Bastholm Mail: Telefon: Mobil: Torben Jørgensen Mail: tlf Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Arni Berg Mail: Tlf Søren P. Kæregaard Mail: Tlf Mobil Torben Seerup Mail: Tlf Mobil Jess Hansen Mail: Tlf Mobil: LO Slagelse omfatter Slagelse. LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, Odsherred. LO Kalundborg omfatter Kalundborg. Region Syddanmark LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faarborg-Midtfyn, Ærø, Langeland. Anne Knudsen Mail: Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Maja Hansen Mail: Tlf Mobil Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil:

14 LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde. LO Odense omfatter Odense, Bogense. LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart. LO Fredericia omfatter Fredericia. LO Kolding omfatter Kolding. LO Vejle omfatter Vejle. LO Haderslev omfatter Haderslev. LO Sydvest omfatter Tønder. LO Sønderborg-Aabenraa omfatter Sønderborg og Aabenraa. LO Esbjerg Billund - Vejen omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund. LO Vestjylland omfatter Varde. Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil: Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Rasmus Thomsen Mobil: Karina Christensen Mobil: Kontaktperson: Peder Svinth Mail: Telefon: Mobil: Henvises til sektionen på telefon: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Region Midtjylland LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og Hedensted. Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil

15 LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, Skjern. LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, Brande. LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, Holstebro. Helge Albertsen Mail: Tlf Mobil. Steen Jonassen Mail: Tlf. Mobil Jens Ole Poulsen Mail: Laura Marie Lønstrup Mail: Mobil: LO Skiveegnen omfatter Skive. LO Viborg omfatter Viborg. LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, Favrskov. LO Randers omfatter Randers LO Århus omfatter Århus, Odder, Skanderborg, Samsø. LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs. Region Nordjylland LO Vesthimmerland omfatter Vesthimmerland. 15 Mathilde Sørensen Mail: Mobil: Rasmus Petersen Mail: Mobil. Elsemarie Trøst Mail: Tlf Mobil: Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Jan Guldmann Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

16 LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted. LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild. LO Mariager Fjord omfatter Mariager. LO Brønderslev Dronninglund omfatter Brønderslev- Dronninglund. LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og Læsø. LO Hjørring omfatter Hjørring. Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

17 Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen 2010 LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn LO Bornholm LO Nordsjælland Region Sjælland LO Roskilde LO Køge Bugt LO Slagelse LO Næstved LO Holbæk-Odsherred LO Kalundborg Region Syddanmark LO Sydfyn LO Østfyn LO Odense LO Vestfyn LO Fredericia LO Kolding LO Vejle LO Haderslev LO Sønderborg/Aabenraa LO Sydvest LO Esbjerg LO Vestjylland Region Midtjylland LO Horsens LO Ringkøbing Fjord LO Herning-Ikast LO Nordvestjylland LO Skiveegnen LO Viborg LO Silkeborg-Favrskov LO Randers LO Århus LO Djursland Region Nordjylland LO Vesthimmerland LO Thy-Mors LO Aalborg LO Mariager Fjord LO Brønderslev- Dronninglund LO Frederikshavn LO Hjørring 17

18 18

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 227 Offentligt 4. marts 2016 J.nr. 16-0151018 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 227 5. februar 2016 (alm.

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 5 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008

I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2 ud af 3 kommuner er der færre offentligt ansatte i dag end i 2008 I 2015 lå lønmodtagerbeskæftigelsen på landsplan 105.000 fuldtidspersoner lavere end i 2008. 15 kommuner havde en højere samlet beskæftigelse,

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt 10. januar 2017 J.nr. 16-1844169 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 135 af 13. december 2016

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen

Folketingets Beskæftigelsesudvalg Finn Sørensen Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00 E bm@bm.dk www.bm.dk CVR 10172748 2. februar 2017 Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 41 Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende

AKTUEL GRAF 8. Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne ved KV13. Jonas Hedegaard Hansen, Ph.d.-studerende C E N T E R F O R V A L G O G P A R T I E R I N S T I T U T F O R S T A T S K U N D S K A B K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T AKTUEL GRAF 8 Stemmeberettigede og unge førstegangsvælgere i kommunerne

Læs mere

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet

Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet Baseline og status på de 10 mål for social mobilitet 2013 2014 2015 Mål 1 Udsatte børn og unges faglige niveau i læsning og matematik i folkeskolen skal forbedres * 41 * Mål 2 Mål 3 Mål 4 Flere 18-21-årige,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere