Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje"

Transkript

1 Sagsnr Vores ref. MSH/CHJ/bhf Den 25. oktober 2010 Fagbevægelsens Tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2010

2 Indhold 1. Indledning Målene for Jobpatruljen Deltagende LO-sektioner Resultaterne for Jobpatruljen Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere Arbejdstid i sommerperioden... 6 Arbejdstid i skoleperioden... 6 Arbejdsforhold... 7 Arbejdsmiljø... 7 Skader... 8 Problemer Faglig opfølgning Presseomtale Hjælpeværktøjer Aktivistdatabase Virksomhedsdatabase Scanning af skemaer Profilbeklædning og merchandise Samarbejdet med sektionerne Anbefalinger til Jobpatruljen Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen

3 1. Indledning Følgende er en evaluering af Jobpatruljen Formålet er at holde målsætninger op imod det faktiske udbytte af og erfaringerne med dette års aktiviteter. Overordnet har Jobpatruljen har igen i år været en succes. Selvom der sidste år blev besøgt flere virksomheder end i år, lykkedes det alligevel aktivisterne at gennemføre rekord mange interviews. I alt blev der besøgt virksomheder, hvilket er ca færre virksomheder end i Til gengæld blev der gennemført interviews i 2010, hvilket er 300 flere interviews end i LO havde i år øget fokus på at komme i kontakt med endnu flere unge fritidsjobbere. Løn- og arbejdsforhold var endvidere et væsentligt emne for Jobpatruljerne, samtidig med at både aktivister og koordinatorer gjorde en stor indsats for at gøre de unges møde med fagbevægelsen til en positiv oplevelse. Med over 400 frivillige aktivister i 21 lokale Jobpatruljer lykkedes det for Jobpatruljen at nå næsten hele Danmark. Selvom Jobpatruljen er en af LO s helt store og næsten landsdækkende succeser, er der dog stadig plads til forbedringer. Ved en forbedret central indsats, samt et tættere samarbejde med de lokale LO-sektioner tegner fremtiden til at blive endnu lysere for Jobpatruljen. Denne evaluering samler både op på dette års erfaringer og peger samtidig frem mod næste års Jobpatrulje. 1.1 Målene for Jobpatruljen 2010 LO s Jobpatrulje har en lang tradition bag sig, idet den har eksisteret i mere end 30 år. Selvom mange ting er lavet om siden begyndelsen, rummer Jobpatruljen stadig et stort udviklingspotentiale. Der har således i år været en god og konstruktiv dialog og ideudvikling mellem LO og de lokale LO-sektioner om, at videreudvikle de hjælpeværktøjer, der blev introduceret sidste år. Målene for Jobpatruljen i 2010 var ambitiøse, og blev sat ud fra LO-sektionernes udviklingspotentiale. Den overordnede målsætning for gennemførte interviews på landsplan var sat til 3.225, en stigning på 7 pct. i forhold til 2009 og andelen af virksomhedsbesøg var sat til , hvilket svare til en stigning på 35 pct. i forhold til Samtidig var det et mål at udbrede kendskabet til fagbevægelsen hos endnu flere unge. LO valgte derfor at introducere en bonusordning, som skulle motivere LO-sektionerne til at gennemføre flere interviews af unge fritidsjobbere. Ordningen havde også til formål at dække sektionernes meromkostninger i forbindelse med det stigende ambitionsniveau. Hver gang sektionen gennemførte et interview modtager den således 25 kr. 1.2 Deltagende LO-sektioner 38 LO-sektioner, fordelt på 21 Jobpatruljer, deltog i indsatsen i De 21 Jobpatruljer var: Region Nordjylland Nordjylland: LO-Aalborg, LO-Vesthimmerland, LO-Mariager Fjord, LO- Brønderslev/Dronningelund, LO-Hjørring, LO-Frederikshavn og LO-Thy/Mors. 1 Ud af de interviews var 19 personer over 18 år. De medvirker ikke i rapportens statistiske materiale da der for dem gælder andre regler end for fritidsjobberne og derfor kan deres udsagn ikke benyttes i denne statistik. 3

4 Region Midtjylland Skive: LO-Skiveegnen Randers: LO-Randers Nordvestjylland: LO-Nordvestjylland Viborg: LO-Viborg Århus/Djursland: LO-Århus, LO-Djursland, LO-Horsens/Hedensted, LO-Herning/Ikast, LO-Silkeborg/Favrskov og LO-Ringkøbing Fjord. Region Syddanmark Vejle: LO-Århus Kolding: LO-Kolding med hjælp fra LO-Århus Fredericia: LO-Fredericia Sønderjylland: LO-Sønderborg/Aabenraa, LO-Haderslev og LO-Sydvest Esbjerg: LO-Esbjerg og LO-Vestjylland Fyn: LO-Sydfyn, LO-Østfyn, LO-Vestfyn og LO-Odense. Region Sjælland Roskilde: LO-Roskilde Holbæk: LO-Holbæk/Odsherred Kalundborg: LO-Kalundborg Køge: LO-Køge Bugt Næstved: LO-Næstved Slagelse: LO-Slagelse. Region Hovedstaden Nordsjælland: LO-Nordsjælland København: LO-Storkøbenhavn Bornholm: LO-Bornholm med hjælp fra LO-Storkøbenhavn. Der er tre LO-sektioner, som af forskellige grunde ikke har deltaget i Jobpatruljen i Det drejer sig om LO Lolland/Falster, LO Sydsjælland og LO Midtsjælland. 2. Resultaterne for Jobpatruljen 2010 Samlet besøgte Jobpatruljen i sommeren virksomheder og kom derved i snak med fritidsjobbere. Dermed blev der truffet en fritidsjobber på i gennemsnit 29 pct. af arbejdspladserne. Af tabel 1 kan det ses se, hvor mange interviews og virksomhedsbesøg, som den enkelte LO-sektion har foretaget. 4

5 Tabel 1: Oversigt over besøg og gennemførte interview Interviews (antal) Besøg uden interviews (antal) Besøg i alt (antal) Interviews ift. besøg (pct.) Andel af besøg (pct.) Nægtet adgang (antal) Nordjylland Randers Nordvestjylland Skive Viborg Århus m.fl Kolding Vejle Fredericia Sønderjylland Fyn Nordsjælland Esbjerg m.fl Kalundborg Holbæk Roskilde Storkøbenhavn Slagelse Næstved Køge Bornholm I alt Der var især tre sektioner, der udmærkede sig med mange besøg og interviews i Således gennemførte Århus m.fl. tilsammen mere end virksomhedsbesøg, mens Jobpatruljerne i Nordjylland og Sønderjylland også leverede flotte resultater med henholdsvis og 784 virksomhedsbesøg. I figur 1 nedenfor kan udviklingen i antallet af besøg samt interviews i Jobpatruljen fra 2007 til og med 2010 ses. Antallet af interviews har været stødt stigende over den 4-årige periode. Antallet af besøg steg endnu mere fra 2007 til 2009 for at falde i I 2009 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på lidt over hver femte arbejdsplads. I 2010 traf Jobpatruljen en fritidsjobber på over hver fjerde arbejdsplads. Forklaringen er sandsynligvis, at finanskrisen og den deraf følgende lavkonjunktur også ramte arbejdsmarkedet for fritidsjobberne i Det er efterfølgende konstateret, at de sidste skemaer fra et par sektioner ikke er blevet modtaget af LO og derfor ikke indgår i den samlet evaluering. 5

6 Figur 1: Udviklingen i Jobpatruljens besøg og interviews, Arbejdsmarked for unge fritidsjobbere 2010 Med udgangspunkt i de interviewskemaer, som Jobpatruljen udfylder i samarbejde med fritidsjobberne, kan fritidsjobbernes arbejdsmarked, arbejds- og ansættelsesvilkår beskrivelse. Beskrivelsen af fritidsjob-arbejdsmarkedet i 2010 er baseret på interviews, idet der kun medtaget de fritidsjobbere, som er under 18 år. Den typiske fritidsjobber er 16 år. 59,9 % piger 40,1 % drenge. Næsten 9 ud af 10 fritidsjobbere har afsluttet 9. klasse. Cirka 13 pct. af fritidsjobberne er medlem af en fagforening. Lidt under halvdelen af de, der ikke er medlem, ønsker at blive kontaktet af en fagforening. Arbejdstid i sommerperioden I sommerperioden arbejder cirka 8 pct. af de adspurgte mere end de 8 timer pr. vagt, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Typisk arbejder fritidsjobbere 6 timer pr. vagt. Godt 3 pct. af de adspurgte arbejder mere end 40 timer om ugen, som ifølge loven er maksimum for unge mellem 15 og 18 år. Der har været observeret unge, der arbejder helt op til 70 timer om ugen. Flertallet af ungarbejderne arbejder 20 timer pr. uge. Arbejdstid i skoleperioden I skoleperioden arbejder næsten 9 af 10 unge, som er omfattet af undervisningspligten, mere end de tilladte 2 timer pr. vagt. Oftest 4 timer pr. vagt. Størstedelen af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder 8 timer om ugen i løbet af skoleperioden. 16 pct. af de adspurgte arbejder mere end de tilladte 12 6

7 timer/ugentligt. Der har været observeret unge, der arbejder op til 38 timer om ugen i løbet af skoleperioden. Omkring hver fjerde af de unge, der er omfattet af undervisningspligten, arbejder efter kl hvilken ifølge loven er forbudt. Der er observeret enkelte tilfælde, hvor en ung, omfattet af undervisningspligten, arbejder før kl Arbejdsforhold På næsten halvdelen af de besøgte virksomheder er der overenskomst. 39 pct. af fritidsjobberne ved ikke, om der er overenskomst på deres arbejdsplads. Fritidsjobberne arbejder typisk med: Vareopfyldning, ekspedition og kasse (butik, supermarked, bager), rengøring samt oprydning/fejedreng på lager. Næsten hver fjerde får ikke tillæg. 11 pct. af de adspurgte ved ikke, om de får tillæg. Det gennemsnitlige løntillæg er ca. 20 kr. i timen. 31 pct. af de adspurgte fritidsjobbere er ikke blevet oplært i arbejdet af arbejdsgiver eller leder. Cirka 15 pct. er hverken blevet oplært af arbejdsgiver, leder eller andre på arbejdspladsen. Over 40 pct. af fritidsjobberne har ikke diskuteret rettigheder og pligter i en arbejdssituation (med forældre eller i skolen). Næsten 2 ud af 5 fritidsjobbere har talt med deres forældre om deres rettigheder, mens 1 ud af 4 er blevet oplyst om deres arbejdsrelaterede rettigheder i skolen. Næsten 16 pct. af alle fritidsjobbere har ikke nogen ansættelseskontrakt. Blandt de fritidsjobbere, som har en ansættelseskontrakt, har hver tredje forældre ikke underskrevet kontrakten. 2,6 pct. af de adspurgte får ikke lønsedler. 9 ud af 10 får feriepenge, mens 8 pct. ikke ved, om de får feriepenge. Over halvdelen af fritidsjobberne får ikke løn under sygdom (54 pct.). Knap hver niende siger, at de får løn under sygdom, mens resten (32 pct.) ikke ved, om de får løn under sygdom. Hver femte skal selv skaffe afløser ved sygdom. 13 pct. af fritidsjobberne har ikke 30 minutters pause, hvis de arbejder mere end 4,5 time, hvilket ifølge loven er forbudt. Halvdelen af fritidsjobberne har haft en oplærings- eller prøveperiode. 13 pct. fik/får ikke løn i denne oplærings- eller prøveperiode. Arbejdsmiljø Der er primært problemer med manglende instruktion, tunge løft, arbejdspladsvurdering (APV), arbejde med maskiner og alkoholudskænkning: 35 pct. er ikke, som loven kræver, blevet instrueret i at undgå arbejdsskader. Mere end hver tredje fritidsjobber løfter mere end 12 kg. Hver syvende ung arbejder med produkter påhæftet de orange advarselsmærker. 7 pct. har manglet sikkerhedsudstyr under arbejdet. 7

8 Over halvdelen af de unge er ikke gjort bekendt med virksomhedens arbejdspladsvurdering (APV). Knap halvdelen af fritidsjobberne arbejder med maskiner. Typisk pappressere, flaskeautomater, ismaskiner, opvaskemaskiner, frituregryder, brødmaskiner og palleløftere. Hver tiende af alle fritidsjobbere arbejder på arbejdspladser, hvor der udskænkes alkohol. Heraf arbejder cirka 68 pct. i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. 9 pct. arbejder alene på et tidspunkt af dagen. Heraf er der registreret 69 unge, som arbejder alene efter kl. 18 på hverdage samt 83 unge, der arbejder alene lørdage efter kl. 14, som ifølge loven er forbudt. Skader Næsten 9 pct. af alle fritidsjobbere har haft skader i forbindelse med arbejdet. Af de 210 tilfælde af skader, der har været, blev kun 32 anmeldt til læge eller Arbejdstilsynet. I 36 tilfælde har skaden medført fravær fra arbejdet. Problemer I visse tilfælde er forholdene for fritidsjobberne så problematiske, at de ikke kan løses på stedet, og der må derfor ske opfølgning fra fagforening, Arbejdstilsynet eller politiet. Jobpatruljen vurderer, at der på lidt mere end hver tredje arbejdsplads er eller har været problemer. Jobpatruljen ønsker foreløbig opfølgning fra: o Fagforening i 425 sager (17 pct. af alle interviews). Hovedsageligt angående manglende ansættelseskontrakt og lønforhold. o Arbejdstilsynet i 325 sager (13 pct. af alle interviews). Sagerne drejer sig primært om tunge løft, arbejde med farlige maskiner og for lange arbejdsdage. o Politiet i 141 sager (6 pct. af alle interviews). Angående overtrædelse af beværterloven unge, der arbejder i lokaler, hvor der udskænkes alkohol. Langt de fleste fritidsjobbere og arbejdsgivere har været positive over Jobpatruljens besøg. Kun på 127 arbejdspladser blev Jobpatruljen nægtet adgang. 2.2 Faglig opfølgning Den faglige opfølgning af de problemer som Jobpatruljen løbene har mødt, er blevet gennemført af LO-sektionen eller den lokale fagforening. LO har derfor ingen tal på, hvor mange sager der efterfølgende er blevet fuldt op på og sendt videre til de forskellige instanser. Næste år vil der dog blive indført en forsøgsordning, hvor centrale personer i de enkelte fagforbund får til opgave at følge op på Jobpatruljens resultater. Som det fremgår af tabel 2, blev der i år registreret problemer i tilfælde. 8

9 Tabel 2. Oversigt over problemer, der krævede faglig opfølgning Problemer der muligvis krævede faglig opfølgning Antal sager Andel sager Problemer med arbejdstid ,1 Problemer med løn 99 9,3 Problemer med arbejdsforhold ,8 Problemer med arbejdsmiljø ,2 Problemer med alkoholudskænkning ,2 Problemer med skader 23 2,1 Antal sager i alt ,0 3. Presseomtale Presseindsatsen er i år gået over al forventning, og andelen af presseomtaler ligger langt over sidste års resultater. Sidste år blev Jobpatruljen omtalt 389 gange, hvorimod Jobpatruljen i 2010 blev omtalt 509 gange i lokale og nationale aviser, fagblade og elektroniske medier, hvilket er en stigning på hele 30,8 pct. Stigningen i antallet af presseomtaler er for det første hjulpet godt på vej af LO-sektionernes selvstændige presseinitiativer, som har fungeret fint. For det andet har LO s Organisationsafdeling i år fået hjælp af LO s Informationsafdeling, hvilket i langt højere grad har professionaliseret presseindsatsen. Samarbejdet mellem de to afdelinger har overordnet fungeret fint, og for at understøtte en yderligere professionaliseret presseindsats til næste år, kan det overvejes at få eksempelvis scanningsfirmaet til at levere ekstra delresultater. Hermed kan der leveres flere Jobpatrulje-relateret historier, mens Jobpatruljen kører. 4. Hjælpeværktøjer Hjælpeværktøjerne, der blev introduceret i 2009, har i år gennemgået en række ændringer med henblik på at gøre dem mere brugervenlige. Ændringerne blev gennemført i tæt samarbejde med flere koordinatorer fra LO-sektionerne. 4.1 Aktivistdatabase Selvom aktivistdatabasen har gennemgået enkelte ændringer i forhold til sidste år, fungerer basen stort set på samme måde. Koordinatorerne bliver tildelt en personlig adgangskode, der giver dem webadgang til aktivisternes kontaktoplysninger. Aktivisterne selv tilmeldte sig enten via Jobpatruljen.dk eller ved at indsende postkort med deres kontaktoplysninger, som LO efterfølgende indtastede manuelt. Fordelen ved aktivistdatabasen er, at koordinatorerne altid har nem og direkte adgang til aktivisters kontaktoplysninger, når de enkelte sektioner planlægger jobpatruljeindsatsen. Derudover modtager koordinatorerne en orienterende mail fra LO hver gang en ny aktivist tilmelder sig netop deres område. Sidste år havde koordinatorerne fuld adgang til samtlige funktioner i aktivistdatabasen, hvilket flere koordinatorer påpegede gjorde programmet uoverskueligt. På baggrund af koordinatorernes input blev aktivistdatabasen ændret og gjort mere simpel og dermed også mere brugervenlig for nytilkomne koordinatorer. 9

10 4.2 Virksomhedsdatabase For at opnå større effektivitet i Jobpatruljerne blev der sidste år oprettet en virksomhedsdatabase. Virksomhedsdatabasen fungerer som et krak-kort, som LO-sektionerne kan bruge til at planlægge deres virksomhedsbesøg efter. Med virksomhedsdatabasen kan koordinatorerne få et hurtigt overblik over sektionens lokalområde, da kortet viser de relevante virksomheders eksakte adresse og placering i både byen og på landet. Skiftet til NN Erhverv, som leverandør af virksomhedsoplysningerne, forbedrede dette års indsats på to områder. For det første gav NN Erhvervs program mulighed for at udskrive en brancheliste, som koordinatorerne selv kunne vælge virksomheder og brancher ud fra. På den måde har koordinatorerne mulighed for selv at udvælge de brancher og virksomheder, som sektionen finder mest relevant i deres jobpatruljeindsats. For det andet gav skiftet til NN Erhverv mulighed for at søge på virksomheder via et P-nummer (Produktionsenhedsnummer). Det er en stor fordel i forhold til sidste år, da P-nummeret henviser direkte til produktionsenheden i forhold til CVR nummeret, som ofte henviser til virksomhedsejerens privatadresse. På den måde var aktivisterne sikre på ikke at gå forgæves. 4.3 Scanning af skemaer I 2009 indførte LO maskinel scanning af interviewskemaerne, da antallet af skemaer havde nået et niveau, hvor det ikke længere gav mening for LO selv at indtaste skemaerne. Selvom LO havde været meget tilfredse med scanningsfirmaet UNI-C, havde de i år hævet prisen i en sådan grad, at LO valgte at afbryde samarbejdet og i stedet for indgå en ny kontrakt med scanningsfirmaet Express. Det har igen i år krævet en del forarbejde at få opsat skemaerne til scanning, men da det først var ordnet, forløb scanningen ganske problemfrit. Kvaliteten af scanningen har været tilfredsstillende, dog med enkelte småfejl, som LO selv har kunnet rette. 4.4 Profilbeklædning og merchandise Vi valgte i 2010 at køre videre med samme design som i 2009, dels fordi der generelt var stor tilfredshed med det tidligere valgte design, dels er der god økonomi i ikke at skifte design hvert år. Det var i år muligt at bestille følgende profilbeklædning og merchandise: Sorte Hummel jakker Sorte T-shirts med v-hals og rundhals Murer caps Sort clipboard Sort taskeparaply Sorte tasker Magnetskilte til biler. Generelt er tilbagemeldingerne, at bestillingerne af profilbeklædning og merchandise har fungeret fint, dog er det indstillingen, at der bør skæres ned på de mange forskellige slags T-shirts, således at der køres med en unisex-model. Der ønskes en lidt bedre kvalitet i tasker fremover. Meldingen fra aktivister, koordinatorer og LO-sektioner er ligeledes, at jakker og T-shirts er det vigtigste at fokusere på, tasker og paraplyer og caps kommer i anden række. 10

11 5. Samarbejdet med sektionerne Samarbejdet mellem LO og LO-sektionerne har på mange måder fungeret godt, selvom der stadigvæk er plads til forbedringer. Flere sektioner blev opfordret til at komme med input til aktivist- og virksomhedsdatabasen og netop dette samarbejde har været særdeles konstruktivt. Især koordinatorerne i Nordjylland har i år været en stor drivkraft i det samarbejde. Overordnet har det dog været en udfordring at få sendt interviewskemaerne til rette sted og modtager, da der ikke var fuldstændig klarhed over hvem, der skulle modtage skemaerne eller hvor, de skulle sendes hen. Enkelte LO-sektioner har endvidere haft problemer med at gennemføre selvstændige Jobpatruljer. Udfordringerne blev overvundet ved at, andre LO-sektioner stødte til. Især LO Århus har trukket et stort læs og stillet mange aktivister til rådighed. Derved er der alligevel blev gennemført Jobpatruljer i stort set hele Danmark. Til næste år vil en tidligere planlægningsindsats og en tættere koordinering mellem LO og LO-sektionerne være en fordel, fordi de relevante oplysninger hermed kan bliver registreret, og fordi at de LO-sektioner der måtte have problemer med at finde aktivister, hermed kan indgå et samarbejde med en nærliggende LO-sektion. LO har afholdt et koordinatortræf (uddannelsestræf) i foråret samt tre møder med de lokale koordinatorer, som i samarbejde har planlagt og diskuteret årets Jobpatrulje. LO-sektionerne har bidraget med idéer til den landsdækkende indsats, erfaringsudveksling på tværs af LO-sektionerne, samt hvilke redskaber LO-sektioner og koordinatorer skal bruge lokalt, når Jobpatruljen kører. Samarbejdet mellem koordinatorerne og LO har været godt, både i planlægnings- og afviklingsfasen. LO s ungdomskonsulent har da også været rundt i landet hos flere LO-sektioner og deltaget på deres Jobpatrulje. 6. Anbefalinger til Jobpatruljen 2011 Flere fagforbund har efterlyst muligheden for at kunne kontakte de fritidsjobbere, der udtrykker ønske om at blive kontaktet af en fagforening. Det vil i 2011 blive forsøg løst ved at trykke indmeldelsesblanketter, som aktivisterne medbringer og udfylder for de interesserede fritidsjobbere ved næste års Jobpatrulje. Herefter vil indmeldelsesblanketterne blive sendt til de respektive fagforbund, så de selv kan tage kontakt til de interesserede fritidsjobbere. Derudover håber LO på i 2011 at kunne styrke samarbejdet mellem LO-sektioner yderligere. LO vil derfor tidligere i forløbet følge op på sektionernes planlægning af Jobpatruljen, således, at LO centralt har bedre mulighed for at yde assistance til de sektioner, der måtte have brug for ekstra hjælp til forberedelserne. Ifølge flere af koordinatorers udsagn har dette års bonusordning ingen motiverende effekt i forhold til andelen af gennemførte interviews. Flere af koordinatorerne var end ikke klar over, at ordningen eksisterede. Det er derfor vanskeligt med sikkerhed at sige, om ordningen har haft afsmittende effekt på andelen af gennemførte interviews. Andre koordinatorer, har dog ytrede bekymring for, om bonusordningen i for høj grad ville komme til at gå udover kvaliteten i Jobpatruljen, i og med at penge nu er blevet en motiverende faktor. Bonusordningen har således medført et behov for, at der som en del af opstartsfasen med Jobpatruljen 2011 tages grundige diskussioner med LO-sektionerne og de lokale koordinatorer om det overordnede formål for LO s tværfaglige Jobpatrulje. Er det synlighed lokalt, at besøge så mange virksomheder som muligt, få den mest repræsentative statistik eller er det, at besøge så mange fritidsjobbere, og oplyse dem de grundlæggende 11

12 arbejdsmarkedsforhold og om fagbevægelsen? Udgangspunktet for LO er at komme i kontakt med så mange unge fritidsjobbere som muligt samt at give dem et godt indtryk af fagbevægelsen. Der vil i samarbejde med sektionerne og forbundene, være en løbene dialog om, hvordan vi sikre en hurtigere faglig opfølgning af de problemer som Jobpatruljens aktivister løber ind i på arbejdspladserne. Det er især vigtigt, at aktivisterne ved, hvad de kan forvente af den faglige opfølgning lokalt, og at de føler deres besvarelser og arbejde bliver taget alvorligt og fulgt op på enten lokalt eller nationalt. Samtidig vil LO Danmark udarbejde en proces der sikre, at der alle skemaer bliver registeret i den endelig rapport og at der ikke opstår tvivl om enkelte sektioners resultater. Bl.a. vil der være en registrering af alle breve med udfyldte skemaer, og løbene opdatering til sektionerne, så sektionerne kan se om LO Danmark har modtaget deres skemaer. 12

13 Bilag 1 - Deltagende sektioner Jobpatruljen 2010 LO sektioner Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn omfatter, Lyngby-Tårbæk, Gentofte, Glostrup, Herlev, Gladsaxe, Frederiksberg, København, Høje Tåstrup, Albertslund, Rødovre, Ishøj, Vallensbæk, Brøndby, Hvidovre, Tårnby, Dragør, Ballerup LO Bornholm omfatter byerne på Bornholm LO Nordsjælland omfatter Gribskov, Helsingør, Hillerød, Frederiksværk-Hundested, Frederikssund, Fredensborg, Egedal, Hørsholm, Rudersdal, Furesø, Allerød. Region Sjælland LO- Roskilde omfatter Roskilde, Lejre. LO Køge Bugt omfatter Køge, Greve, Solrød, Stevns. LO Sydsjælland omfatter Vordingborg. LO Næstved omfatter Næstved. LO Midtsjælland omfatter Ringsted, Sorø, Faxe. LO Lolland-Falster omfatter Lolland, Guldborgsund. Koordinator Peter Bøgh Mail: Tlf Ernst Jensen Mail: Mobil: Louise Bastholm Mail: Telefon: Mobil: Torben Jørgensen Mail: tlf Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Arni Berg Mail: Tlf Søren P. Kæregaard Mail: Tlf Mobil Torben Seerup Mail: Tlf Mobil Jess Hansen Mail: Tlf Mobil: LO Slagelse omfatter Slagelse. LO Holbæk-Odsherred omfatter Holbæk, Odsherred. LO Kalundborg omfatter Kalundborg. Region Syddanmark LO Sydfyn omfatter Svendborg, Faarborg-Midtfyn, Ærø, Langeland. Anne Knudsen Mail: Mobil Freddy Gottlieb Jensen Mail: Tlf Mobil Maja Hansen Mail: Tlf Mobil Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil:

14 LO Østfyn omfatter Nyborg-Kerteminde. LO Odense omfatter Odense, Bogense. LO Vestfyn omfatter Assens, Middelfart. LO Fredericia omfatter Fredericia. LO Kolding omfatter Kolding. LO Vejle omfatter Vejle. LO Haderslev omfatter Haderslev. LO Sydvest omfatter Tønder. LO Sønderborg-Aabenraa omfatter Sønderborg og Aabenraa. LO Esbjerg Billund - Vejen omfatter Esbjerg, Fanø, Vejen og Billund. LO Vestjylland omfatter Varde. Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil: Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Niels P. Nielsen Mail: Tlf Mobil Henrik Skovsby Mail: Mobil: Rasmus Thomsen Mobil: Karina Christensen Mobil: Kontaktperson: Peder Svinth Mail: Telefon: Mobil: Henvises til sektionen på telefon: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Jesper Smaling Mail: Mobil: Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Marck Villadsen Mail: Tlf Mobil Region Midtjylland LO Horsens/Hedensted omfatter Horsens og Hedensted. Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil

15 LO Ringkøbing Fjord omfatter Ringkøbing, Skjern. LO Herning-Ikast omfatter Herning, Ikast, Brande. LO Nordvestjylland omfatter Lemvig, Struer, Holstebro. Helge Albertsen Mail: Tlf Mobil. Steen Jonassen Mail: Tlf. Mobil Jens Ole Poulsen Mail: Laura Marie Lønstrup Mail: Mobil: LO Skiveegnen omfatter Skive. LO Viborg omfatter Viborg. LO Silkeborg-Favrskov omfatter Silkeborg, Favrskov. LO Randers omfatter Randers LO Århus omfatter Århus, Odder, Skanderborg, Samsø. LO Djursland omfatter Norddjurs, Syddjurs. Region Nordjylland LO Vesthimmerland omfatter Vesthimmerland. 15 Mathilde Sørensen Mail: Mobil: Rasmus Petersen Mail: Mobil. Elsemarie Trøst Mail: Tlf Mobil: Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Jan Guldmann Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Martin Larsen Mail: Tlf Mobil Søren Qvist Mail: Tlf Mobil Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

16 LO Thy-Mors omfatter Morsø, Thisted. LO Aalborg omfatter Aalborg, Rebild. LO Mariager Fjord omfatter Mariager. LO Brønderslev Dronninglund omfatter Brønderslev- Dronninglund. LO Frederikshavn omfatter Frederikshavn og Læsø. LO Hjørring omfatter Hjørring. Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil: Rasmus K. Jakobsen Mail : Mobil : Anne Ruby Arildsen Mail: Mobil:

17 Bilag 2 - Hovedplan for Jobpatruljen 2010 LO-sektion Uge 26 Uge 27 Uge 28 Uge 29 uge 30 Uge 31 Uge 32 Region Hovedstaden LO Storkøbenhavn LO Bornholm LO Nordsjælland Region Sjælland LO Roskilde LO Køge Bugt LO Slagelse LO Næstved LO Holbæk-Odsherred LO Kalundborg Region Syddanmark LO Sydfyn LO Østfyn LO Odense LO Vestfyn LO Fredericia LO Kolding LO Vejle LO Haderslev LO Sønderborg/Aabenraa LO Sydvest LO Esbjerg LO Vestjylland Region Midtjylland LO Horsens LO Ringkøbing Fjord LO Herning-Ikast LO Nordvestjylland LO Skiveegnen LO Viborg LO Silkeborg-Favrskov LO Randers LO Århus LO Djursland Region Nordjylland LO Vesthimmerland LO Thy-Mors LO Aalborg LO Mariager Fjord LO Brønderslev- Dronninglund LO Frederikshavn LO Hjørring 17

18 18

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune

Sådan kommer din boligskat til at se ud Det betyder regeringens boligskat-udspil fordelt på kommune Sådan kommer din bolig til at se ud Det betyder regeringens bolig-udspil fordelt på kommune Kilde: Skatteministeriet Ejendomsværdi Albertslund Billigere hus 1800000 28400 30400 31200 30400 800 0 19900

Læs mere

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler.

Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. med 6-9 måneders anciennitet. samtaler eller mere. Alle personer Gens. antal samtaler. Andel med 5 eller Andel med 4 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 3 eller Andel med 6 eller 6-9 måneders måneders Hele landet 14.257 51 % 5,5 3.243 61 % 2,9 2.045 60 % 3,0 2.802 60 % 3,0

Læs mere

Passivandel kontanthjælp

Passivandel kontanthjælp Kontanthjælp Passivandel kontanthjælp Jul 2018 Randers 208 13,6 Skanderborg 28 14,4 Silkeborg 120 14,9 Egedal 32 17,9 Favrskov 35 18,2 Holbæk 209 19,3 Hjørring 123 21,3 Aabenraa 149 22,4 Greve 58 22,6

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Privatskoleudvikling på kommuneniveau

Privatskoleudvikling på kommuneniveau Privatskoleudvikling på kommuneniveau Indhold 1) Stigning/fald i andel privatskolebørn i perioden 2003-2013 2) Andel privatskoleelever 2003-2013 3) Fremskrivning, ud fra de sidste 10 års udvikling, til

Læs mere

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017

Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Trivsel hos eleverne i folkeskolen, 2017 Bilag 1. Kommunefordelinger Tabel 1 Faglig trivsel, fordeling af trivselsscore, pct., opdelt på kommuner, 2017 1,0-2,0 2,01-3,0 3,01-4,0 4,01-5,0 Antal svar Aabenraa

Læs mere

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011

Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Sagsnr. 10-3614 Vores ref. MSH/RKS/SSF August 2011 Fagbevægelsens tværfaglige Jobpatrulje Evaluering 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2011... 3 1.2. Deltagende LO-sektioner...

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen

Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen N O T A T 11. oktober 2016 Foreløbige tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene der ligger til grund for figuren i bilag A vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- november måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned

N O T A T. Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned N O T A T 8. marts 2016 Tal for undtagelser i forbindelse med 225- timersreglen- December måned J.nr 16/03977 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Sagsnr. Ref. MRA/MJU Den 27. august 2009

Sagsnr. Ref. MRA/MJU Den 27. august 2009 Sagsnr. Ref. MRA/MJU Den 27. august 2009 $UEHMGVO VKHGHQIRUGHOWSnNRPPXQHULMXOL Dette notat viser den V VRQNRUULJHUHGH og IDNWLVNH arbejdsløshed for hver kommune og for hver LO-sektion. Tabellen indeholder

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk November 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 107.487 138.294 137.179

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 107.487 30.807 138.294 33.777 172.071 38.463 210.534 46.034 256.568 40.037 296.605 40.271 336.876 42.827 379.703 40.985 420.688 38.372 459.060 47.809 43.807 91.616 45.563

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner

Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner Her er Danmarks dyreste og billigste kommuner 22. januar 2019 Akutbolig.dk har undersøgt kvadratmeterpriserne på lejeboliger i landets 98 kommuner for at klarlægge landets dyreste og billigste kommuner

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen kan ske til kontaktpersonen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016

ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT. Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 ANTAL OMSORGSTANDPLEJEPATIENTER PR. KOMMUNE OG REGION ABSOLUTTE TAL OG I PROCENT Målt i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefaling 2016 Oversigt: antal omsorgstandplejepatienter pr. kommune og region, absolutte

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 174 Offentligt 17. december 2014 J.nr. 14-4997490 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 174 af 18. november 2014

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk August 2013 jan-12 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 107.487 91.616 138.294 137.179 172.071 178.443

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Sygefravær blandt ansatte i kommunerne Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Juli 2013 jan-12 mar- 12 mar- 13 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 47.809 47.809 43.807 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 107.487 91.616 138.294 137.179

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018?

Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Hvor bor de grønneste borgere i Danmark i 2018? Indhold Figur 1.0 - Opvarmning af danske boliger med varmepumpe 3 Figur 2.0 - Interesse for grøn energi 6 Figur 3.0 - Grønt Flag Grøn Skole 7 Figur 4.0 -

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner.

I bilagstabel A findes en oversigt over de udfaldstruede medlemmer fordelt på kommuner. 2. september 202 OJ/he Note vedr. udfaldstruede medlemmer i HK s a-kasse I foråret 200 indgik VKO et forlig om ændringer i dagpengesystemet, som bl.a. indebar en reduktion af dagpengeperioden fra 4 til

Læs mere

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015

Forventede udgifter til service og anlæg i 2015 Forventede udgifter til og anlæg i 2015 LCP og PL-rul) (1. indberetning) (2. indberetning) til i 2015 anlæg til anlæg i 2015 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Tilknytning til uddannelse eller beskæftigelse blandt unge med psykisk sygdom Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed:

Læs mere

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010

Tabel 1: Andel af nystartede elever i grundskolen, der er startet senere end indtræden af undervisningspligten, skoleår 2008/2009 og 2009/2010 Undervisningsudvalget 2017-18 UNU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 361 Offentligt Departementet Afdelingen for Analyse, Grundskole og Internationale Forhold MIN: UNU alm. del - spm. 361 Frederiksholms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Februar 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 100.257 137.179 178.443 219.659 264.078 315.084 360.385 405.279 453.795 501.882 546.047 77.989 69.641

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til august 2018 jan-4 sep-4 maj-5 jan-6 sep-6 maj-7 jan-8 sep-8 maj-9 jan-1 sep-1 maj-11 jan-12 sep-12 maj-13 jan-14 sep-14 maj-15 jan-16 sep-16 maj-17 jan-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra

Læs mere

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion

Personer registreret i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion 15 Personer i RKI register med sager opdelt og rangeret efter bopælsregion Danmark Juli 2014-5,21% Juli 2015-5,15% Juli 2016-4,95% Juli 2017-4,68% Juli 17 Sag-snit Snit beløb diffe- Kode Region ring ring

Læs mere

Faktaark til RKI analyse

Faktaark til RKI analyse Faktaark til RKI analyse 1. Antal personer i RKI registret 2. Antal registrerede fordelt på regioner og kommuner 3. Top 10 over kommuner med hhv. flest og færrest registrerede 4. Antal registrerede fordelt

Læs mere

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx

Dimittendundersøgelse for XXXe. XXXuddannelsen i xxx Dimittendundersøgelse for XXXe Kære XXX XXXuddannelsen i xxx Du dimitterede fra UCL XXXuddannelsen i mm.åååå, og vi henvender os til dig, fordi vi som et vigtigt led i fortsat udvikling af uddannelsen

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk Maj 2014 47.809 43.807 91.616 45.563 41.264 41.216 44.419 51.006 45.301 44.894 48.516 48.087 44.165 52.188 48.069 49.837 46.200 47.201 100.257 137.179 178.443 150.094 219.659 196.294 264.078 243.495 315.084 360.385

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 183 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk René Christensen Rene.Christensen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 306 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017

Jan Aug Dec Mar Okt Nov Apr Sep Feb 2017 Jul 2015 Aug 2015 Sep 2015 Okt 2015 Nov 2015 Dec 2015 Jan 2016 Feb 2016 Mar 2016 Apr 2016 Maj 2016 Jun 2016 Jul 2016 Aug 2016 Sep 2016 Okt 2016 Nov 2016 Dec 2016 Jan 2017 Feb 2017 Mar 2017 Apr 2017 Maj

Læs mere

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017

Jan Maj Apr Dec Sep Nov Okt Mar Feb 2017 Nøgletal for Joblog Af nedenstående figur 1 og tabel 1 fremgår dækningsgraden for Joblog blandt dagpengemodtagere, jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere.

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Unge uden uddannelse eller beskæftigelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk December 2012 37.383 37.383 35.261 72.644 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 42.827 40.985 38.372 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 379.703 420.688 459.060 53.444 49.802 45.839 46.149

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 69 Offentligt Folketingets Finansudvalg Sagsnr. 2015-8636 Doknr. 307860 Dato 28-01-2016 Folketingets Finansudvalg har d. 10.11.2015 stillet

Læs mere

CFU s Lønkort for staten pr. 1/

CFU s Lønkort for staten pr. 1/ Side 1 af 10 CFU s Lønkort for staten pr. 1/10-2018 Indholdsfortegnelse 1.0 Grundbeløb... 2 2.0 Aktuelle satser pr. år... 4 3.0 Aktuelle satser pr. måned... 6 4.0 Procentregulering i staten... 8 5.0 Lønrammer

Læs mere

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012

Statistik for anvendelsen af Netlydbog.dk September 2012 37.383 37.383 35.261 34.843 30.807 33.777 38.463 46.034 40.037 40.271 72.644 107.487 138.294 172.071 210.534 256.568 296.605 336.876 53.444 49.802 45.839 46.149 47.913 52.807 59.176 56.703 63.216 127.691

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Overgange til ungdomsuddannelse Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Overgange til ungdomsuddannelse Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationenkan

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk April 2013 19.010 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158 789.368 59.665

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 131 Offentligt 3. januar 2017 J.nr. 16-1853094 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 131 af 12. december 2016

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 33 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Juli 2013 19.010 Antal downlån 24.494 43.504 37.461 80.965 47.542 128.507 54.764 183.271 51.475 234.746 58.173 292.919 65.438 358.357 87.972 446.329 74.407 520.736 73.550 594.286 86.670 680.956 54.254 735.210 54.158

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Fordeling af supportberettigede brugere til teknisk support i Aula. Fælles antal for dagtilbud og skole. Central service desk håndterer fejlmeldinger

Fordeling af supportberettigede brugere til teknisk support i Aula. Fælles antal for dagtilbud og skole. Central service desk håndterer fejlmeldinger NOTAT Fordeling af supportberettigede brugere til teknisk support i Aula Det er kommunerne selv, der skal stå for den primære support i forbindelse med Aula. I tilfælde af tekniske fejl kan man dog naturligvis

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige(brutto) inden for

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt

Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt 22. marts 2009 Jeppe Druedahl og Chefanalytiker Frederik I. Pedersen Kontakt Direktør Lars Andersen Direkte tlf. 33 55 77 17 eller 40 25 18 34 Arbejdsløsheden stiger overalt Jylland hårdest ramt Arbejdsmarkedet

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse

Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Udviklingen i den gennemsnitlig boligstørrelse Af Lasse Vej Toft, lvt@kl.dk Dato: Vælg datoælg dat Side 1 af 9 Formålet med dette analysenotat er at give et overblik over udviklingen i boligarealet per

Læs mere

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning

Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal. Fravær fra danskundervisning Bilag 2: Kommunespecifikke nøgletal Fravær fra danskundervisning Publikationen kan hentes på hjemmesiden for Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed: www.oimb.dk Henvendelse om publikationen

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014

Statistik for anvendelsen af ereolen.dk Maj 2014 59.665 55.599 115.264 59.375 52.613 52.506 53.737 67.354 53.911 49.458 49.296 43.885 44.299 51.577 48.324 99.901 47.469 47.228 44.013 174.639 147.370 227.252 194.598 279.758 238.611 333.495 400.849 454.760

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 232 Offentligt jj.nr. 09-048258 Dato : 24.03.2009 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 232 af 25. februar 2009. (Alm. del).

Læs mere

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag.

Ved denne videregivelse er medtaget oplysninger for 91 kommuner (mod 78 kommuner ved videregivelsen den 3. februar 2014), jf. vedlagte bilag. A-kasserne AK Samvirke Forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.star.dk CVR nr. 55 56 85 10 Til brug for a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 612 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8

Læs mere

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018

Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere mv. fra januar 2004 til november 2018 feb-4 okt-4 jun-5 feb-6 okt-6 jun-7 feb-8 okt-8 jun-9 feb-1 okt-1 jun-11 feb-12 okt-12 jun-13 feb-14 okt-14 jun-15 feb-16 okt-16 jun-17 feb-18 okt-18 F A K T A Udvikling i antal kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2009 på kommuner fremskrivning af ungdomsårgangs uddannelsesniveau Af Katja Behrens og Thomas Lange En ungdomsårgangs kommende uddannelsesniveau fremskrives under antagelse af, at uddannelsessystemet

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere