Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Betjeningsvejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugervejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugsvejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

2 Manual abstract: eller distribution af dette materiale i nogen form, inklusive oversættelse, er kun tilladt med skriftligt samtykke fra Kaspersky Lab. Dette dokument og grafikken i det må udelukkende bruges til informationsmæssige, ikke-kommercielle og personlige formål. Kaspersky Lab forbeholder sig ret til at ændre dokumentet uden yderligere varsel. Du finder den seneste version af dokumentet på Kaspersky Labs websted på adressen Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheder forbeholdes. SÅDAN HANDLING ER SYMBOL PÅ DIN UNDERSKRIFT OG AT DU ACCEPTERER AT VÆRE UNDERLAGT OG AT VÆRE PART I DENNE AFTALE, OG DU ANERKENDER, AT DENNE AFTALE KAN HÅNDHÆVES SOM ENHVER SKRIFTLIG FORHANDLET AFTALE, DER UNDERSKRIVES AF DIG. SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER ALLE DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU ANNULLERE INSTALLATION AF SOFTWAREN OG UNDLADE AT INSTALLERE SOFTWAREN. NÅR DU HAR KLIKKET PÅ JEG ACCEPTERER I LICENSAFTALENS VINDUE ELLER HAR ANFØRT TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER Definitioner Software betyder software inklusive opdateringer og relaterede materialer. Rettighedsindehaver (indehaver af alle rettigheder, eksklusive eller på anden måde, til softwaren) betyder Kaspersky Lab ZAO, et selskab inkorporeret i henhold til den Russiske Føderations lovgivning. Computer(e) betyder hardware, herunder personlige computere, bærbare computere, workstations, personlige digitale assistenter, smart phones, håndholdte apparater eller andre elektroniske apparater, som softwaren er designet til, og på hvilke softwaren vil blive installeret og/eller brugt. Slutbruger betyder den/de enkeltperson(er), der installerer eller bruger softwaren på egne vegne, eller som lovligt bruger en kopi af softwaren; eller hvis softwaren downloades eller installeres på vegne af en organisation, såsom en arbejdsgiver, betyder "du" endvidere organisationen, for hvilken softwaren downloades eller installeres, og det erklæres herved, at en sådan organisation har autoriseret den person, der accepterer nærværende aftale, til at handle på dennes vegne. For så vidt angår betegnelsen "organisation", omfatter den, uden begrænsning, ethvert/enhver partnerskab, anpartsselskab, koncern, selskab, aktieselskab, trust, joint venture, fagforening, organisation eller officiel myndighed. Partner(e) betyder organisationer eller enkeltperson(er), som distribuerer softwaren baseret på en aftale og licens med rettighedsindehaveren. Opdatering(er) betyder alle opgraderinger, revisioner, patches, forbedringer, løsninger, modifikationer, kopier, tilføjelser eller vedligeholdelsespakker osv. Brugermanual betyder brugermanual, administratorvejledning, opslagsbog og relaterede forklarende eller andre materialer. Licenstildeling Rettighedsindehaveren tildeler dig hermed en ikke-eksklusiv licens til at gemme, indlæse, installere, eksekvere og vise ("bruge") softwaren på et nærmere angivet antal computere for at beskytte din computer, hvorpå softwaren er installeret, mod trusler beskrevet i brugermanualen, i henhold til alle de i brugermanualen omtalte tekniske krav og i henhold til nærværende aftales vilkår og betingelser ("Licensen"), og du accepterer denne licens: Prøveversion. Hvis du har modtaget, downloadet og/eller installeret en prøveversion af softwaren og hermed tildeles en evalueringslicens til softwaren, må du kun bruge softwaren til evalueringsformål og, med mindre andet angives, kun i den enkelte gældende evalueringsperiode fra den oprindelige installationsdato. Enhver brug af softwaren til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt. Software til flere miljøer, software med flere sprog, dobbelt media software, flere kopier, bundter. Hvis du bruger forskellige versioner af softwaren eller udgaver af softwaren med forskelligt sprog, hvis du modtager softwaren på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af softwaren, eller hvis du modtog softwaren bundtet sammen med anden software, skal det samlede tilladte antal af dine computere, hvorpå alle versioner af softwaren er installeret, svare til det antal computere, der er angivet i licenser, som du har fået fra rettighedsindehaveren, forudsat, at hver tildelt licens, med mindre licensvilkårene angiver andet, berettiger dig til at installere og bruge softwaren på det i paragraf 2.2 og 2.3 angivne antal computere Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, har du ret til at bruge softwaren til beskyttelse af det antal computere, som er angivet på softwareemballagen eller som er angivet i en yderligere aftale. Hvis softwaren blev erhvervet via internettet, har du ret til at bruge softwaren til beskyttelse af det antal computere, som blev angivet, da du fik tildelt licensen til softwaren, eller som er angivet i en yderligere aftale. Du er alene berettiget til at lave en kopi af softwaren til backup formål og til kun at udskifte den lovligt ejede kopi, hvis en sådan kopi mistes, ødelægges eller bliver ubrugelig. Denne backup kopi kan ikke bruges til andre formål og skal destrueres, når du mister retten til at bruge softwaren, eller når din licens udløber eller afsluttes af anden årsag i henhold til gældende lovgivning i det land, hvor du er bosat, eller i det land, hvor du bruger softwaren BRUGERVEJLEDNING 2.5. Fra tidspunktet for softwarens aktivering eller efter installation af en licens nøglefil (med undtagelse af en prøveversion af softwaren) har du ret til at modtage følgende ydelser i den definerede periode, der er angivet på softwareemballagen (hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medium), eller angivet ved erhvervelsen (hvis softwaren blev erhvervet via internettet): Opdateringer af softwaren via internettet, når og efterhånden som rettighedsindehaveren offentliggør dem på sit websted eller gennem andre online tjenester. Eventuelle opdateringer, du måtte modtage, bliver del af softwaren, og denne aftales vilkår og betingelser gælder for disse. Teknisk support via internettet og teknisk support via telefonhotline. Aktivering og løbetid Hvis du ændrer din computer eller foretager ændringer af andre leverandørers software, der er installeret på den, kan du af rettighedsindehaveren blive påkrævet at gentage aktivering af softwaren eller installation af licens nøglefilen. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

3 Rettighedsindehaveren forbeholder sig ret til at bruge alle midler og verifikationsprocedurer til at bekræfte licensens gyldighed og/eller gyldigheden af en kopi af softwaren, der installeres og/eller bruges på din computer. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medium, kan softwaren, når du har accepteret denne aftale, bruges i den på emballagen anførte periode begyndende ved accept af aftalen eller som anført i en yderligere aftale. Hvis softwaren blev erhvervet via internettet, kan softwaren, når du har accepteret denne aftale, bruges i den ved erhvervelsen anførte periode eller som anført i en yderligere aftale. Du er berettiget til at bruge en prøveversion af softwaren som angivet i paragraf 2.1 uden afgift i den enkelte gældende evalueringsperiode (7 dage) fra tidspunktet for softwarens aktivering i henhold til denne aftale forudsat, at prøveversionen ikke berettiger dig til opdateringer og teknisk support via internettet og teknisk support via telefonhotline. Hvis rettighedsindehaveren fastsætter en anden varighed af den enkelte gældende evalueringsperiode, vil du modtage underretning herom. Din licens til brug af softwaren er begrænset til den tidsperiode, der er anført i paragraf 3.2 eller 3. 3 (som relevant), og måder, hvorpå du kan se den resterende periode, omtales i brugermanualen. Hvis du har erhvervet den software, der er beregnet til brug på mere end en computer, er licensen til brug af softwaren begrænset til det tidsrum, der begynder med datoen for softwarens aktivering eller installation af nøglefilen på den første computer. Med forbehold af eventuelle andre retsmidler eller rimelighedshensyn rettighedsindehaveren måtte have, skal rettighedsindehaveren, i tilfælde af et eventuelt brud fra din side på denne aftales vilkår og betingelser, til enhver tid være berettiget til at afslutte licensen til brug af softwaren, uden at give dig meddelelse herom og uden at refundere købsprisen eller dele heraf. Du accepterer, at du, ved at bruge softwaren og ved brug af en eventuel rapport eller information, der stammer fra brug af denne software, vil overholde alle gældende internationale, nationale, statslige, regionale og lokale love og bestemmelser, herunder, uden begrænsning, privatlivets fred, ophavsret, eksportkontrol og sædelighedslovgivning. Med undtagelse af hvis det på anden måde er anført heri, må du ikke overføre eller tildele nogen rettigheder, der er tildelt dig under denne aftale, eller dine forpligtelser i henhold hertil. Hvis du har erhvervet softwaren med en aktiveringskode, som er gyldig til sproglokalisering af softwaren i den region, hvor den blev erhvervet fra rettighedsindehaveren eller dennes partnere, kan du ikke aktivere softwaren ved at benytte en aktiveringskode, som er beregnet til andre sproglokaliseringer. Hvis du har erhvervet softwaren, som er beregnet til brug med et bestemt teleselskab, må softwaren kun anvendes til brug med den operatør, som er specificeret i forbindelse med købet. I forbindelse med begrænsningerne i afsnit 3.10 og 3.11 er oplysninger om disse begrænsninger anført på emballagen og/eller rettighedsindehaverens og/eller dennes partneres hjemmeside. Teknisk support Den i paragraf 2.5 af denne aftale omtalte tekniske support ydes dig, når den sidste opdatering af softwaren er installeret (undtagen for forsøgsversionen af softwaren). Teknisk supporttjeneste: com Begrænsninger Du skal ikke emulere, klone, udleje, udlåne, lease, sælge, modificere, dekompilere eller foretage reverse engineering af softwaren eller demontere eller skabe afledte værker baseret på softwaren eller en eller flere dele deraf, undtagen i det enkelte tilfælde, hvor en rettighed tildelt dig ikke kan frafaldes i henhold til gældende lovgivning, og du skal ikke på anden måde reducere dele af softwaren til menneskelig læsbar form eller overføre den autoriserede software eller eventuelle underdele er ikke, at softwaren vil fungere korrekt, hvis du ikke regelmæssigt downloader opdateringer som nævnt i paragraf 2.5 i denne aftale. Rettighedsindehaveren garanterer ikke beskyttelse mod truslerne omtalt i brugermanualen efter udløbet af den i denne aftales paragraf 3.2 eller 3.3 nævnte periode eller efter at licensen til at bruge softwaren afsluttes af enhver årsag. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG RETTIGHEDSINDEHAVEREN AFGIVER INGEN ERKLÆRING OG GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DENS BRUG ELLER YDEEVNE. UNDTAGEN MED HENSYN TIL ENHVER GARANTI, BETINGELSE, ERKLÆRING ELLER PERIODE, Hlic License (GPL) eller andre lignende gratis softwarelicenser, som bl. a. giver brugeren ret til at kopiere, modificere og redistribuere visse programmer, eller dele deraf, og have adgang til kildekoden ("Open Source software"). Hvis sådanne licenser kræver, at kildekoden for enhver software, som distribueres i et eksekverbart binært format, også gøres tilgængelig for sådanne brugere, bør kildekoden gøres tilgængelig ved at sende anmodningen til eller kildekoden leveres sammen med softwaren. Hvis Open Source-softwarelicenser kræver, at rettighedsindehaveren giver ret til at bruge, kopiere eller modificere et Open Source software program, der er bredere end de i denne aftale tildelte rettigheder, skal sådanne rettigheder have forrang for rettighederne og begrænsningerne heri Intellektuel ejendom Du accepterer, at softwaren og forfatterskab, systemer, ideer, driftsmetoder, dokumentation og anden information indeholdt i softwaren er ejendomsbeskyttet intellektuel ejendom og/eller værdifulde handelshemmeligheder tilhørende rettighedsindehaveren eller dennes partnere, og at rettighedsindehaveren og dennes partnere, som det er relevant, er beskyttet af civil og strafferetlig lovgivning og af love vedrørende ophavsret, handelshemmeligheder, varemærker og patenter i den Russiske Føderation, EU og USA, såvel som andre lande og internationale traktater. Denne aftale giver dig ingen rettigheder til intellektuel ejendom, herunder varemærker eller tjenestemærker tilhørende rettighedsindehaveren og/eller dennes partnere ("varemærker"). Varemærkerne må kun anvendes til at identificere udskrevet materiale fremstillet ved hjælp af softwaren i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis, herunder identificering af varemærkeejernes navne. Sådan brug af ethvert varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

4 Rettighedsindehaveren og/eller dennes partnere ejer og bevarer enhver ret, titel og interesse i og til softwaren, herunder uden begrænsning eventuelle rettelser af fejl, forbedringer, opdateringer eller andre modifikationer af softwaren, hvad enten de foretages af Rettighedsindehaveren eller tredjepart, og alle ejendomsrettigheder, patenter, handelshemmeligheder, varemærker og anden heri indeholdt intellektuel ejendom. Besiddelse, installation eller brug af softwaren giver dig ingen intellektuel ejendomsret til softwaren, og du opnår ingen rettigheder til softwaren ud over hvad der er fremsat i denne aftale. Alle kopier af softwaren, der fremstilles herunder, skal indeholde de samme meddelelser om ejendomsret, som findes på og i softwaren. Denne aftale giver dig ingen intellektuel ejendomsret til softwaren ud over, hvad der er nævnt heri, og du anerkender, at den under denne aftale tildelte licens, som defineres nærmere heri, kun giver dig ret til begrænset brug under denne aftales vilkår og betingelser. Rettighedsindehaveren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles dig i denne aftale. Du anerkender, at kildekode, aktiveringskode og/eller licens nøglefilen for softwaren tilhører rettighedsindehaveren og udgør handelshemmeligheder tilhørende rettighedsindehaveren. Du accepterer at afholde dig fra at modificere, tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at finde softwarens kildekode. Du accepterer at afholde dig fra på nogen måde at modificere eller ændre softwaren. Du er uberettiget til at fjerne eller ændre eventuelle meddelelser om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret på kopier af softwaren OM DENNE VEJLEDNING 10. Gældende lov, mægling Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Den Russiske Føderations love uden henvisning til konflikter mellem lovregler og -principper. Denne aftale er ikke underlagt FN's konvention om aftaler angående internationalt salg af goder, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Enhver strid med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne aftales vilkår eller ethvert brud herpå skal, med mindre den afgøres ved direkte forhandling, afgøres ved Voldgiftsdomstolen for international handel i Den Russiske Føderations handels- og industrikammer i Moskva, Den Russiske Føderation. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsmanden skal være endelig og bindende for parterne, og enhver dom vedrørende en sådan voldgiftsafgørelse skal håndhæves i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet i denne paragraf 10 skal forhindre en part i at søge eller opnå bevillingsmæssig lempelse ved en domstol med kompetent jurisdiktion, hverken før, under eller efter mæglingssager. 11. Periode for sagsanlæggelse Ingen af aftalens parter kan, uanset form, anlægge sag på grundlag af transaktioner under denne aftale mere end et (1) år efter at årsagen til et sagsanlæg er forekommet, eller fandtes at være forekommet, undtagen sagsanlæg vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret, som kan anlægges inden for den maksimale gældende lovfæstede periode. 12. Aftalen i sin helhed, uadskillelighed, undtagelsesfri Denne aftale er hele aftalen mellem dig og rettighedsindehaveren og den har forrang for eventuelle andre tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, forslag, kommunikationer eller reklamer vedrørende softwaren eller denne aftales emner. Du anerkender, at du har læst denne aftale, forstår den og indvilliger i at være bundet af dens vilkår. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ophævet eller ikke er retskraftig af nogen årsag, i sin helhed eller delvist, vil en sådan bestemmelse blive fortolket mere snævert, så den bliver lovlig og retskraftig, og hele aftalen tilsidesættes ikke på det grundlag og aftalens samlede vægt fortsætter med fuld gyldighed og virkning i den maksimale udstrækning, det er tilladt i henhold til loven eller af rimelighedshensyn, idet dens oprindelige hensigt bevares i størst mulig udstrækning. Ingen undtagelse af en bestemmelse eller betingelse heri skal være gyldig, med mindre den foreligger skriftligt og er underskrevet af dig og en berettiget repræsentant for rettighedsindehaveren, forudsat at en undtagelse vedrørende brud på denne aftales bestemmelser vil udgøre en undtagelse til et tidligere, nuværende eller efterfølgende brud. Selv om rettighedsindehaveren skulle undlade at insistere eller håndhæve udtrykkelig overholdelse af en bestemmelse i denne aftale eller en rettighed, skal dette ikke fortolkes som opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed. 13. Rettighedsindehavers kontaktinformation Hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale eller ønsker at kontakte rettighedsindehaveren af en eller anden grund, bedes du henvende dig til kundeserviceafdelingen på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Den Russiske Føderation Tlf.: Fax: com Webside: Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren og al medfølgende dokumentation er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af love om ophavsret og internationale traktater om ophavsret, såvel som andre love og traktater om intellektuel ejendom. st 7 INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING I dette dokument..

5 .. 11 Dokumentkonventioner YDERLIGERE DATAKILDER Steder, hvor du selv kan finde flere oplysninger...

6 .. 15 Sådan kontakter du salgsafdelingen Diskussioner om Kaspersky Lab-programmer på webforummet Sådan kontakter du dokumentationsudviklingsgruppen KASPERSKY MOBILE SECURITY 9...

7 Systemkrav til hardware og software Distributionssæt INSTALLATION AF KASPERSKY MOBILE SECURITY 9...

8 AFINSTALLATION AF PROGRAMMET KOM GODT I GANG aktivering af programmet;

9 21 Aktivering af den kommercielle version Aktivering af abonnementet på Kaspersky Mobile Security Køb af en aktiveringskode online Aktivering af prøveversionen...

10 .. 24 Indstilling af den hemmelige kode Aktivering af funktionen til at gendanne den hemmelige kode Gendannelse af den hemmelige kode. 25 Start af programmet

11 Visning af oplysninger om programmet ADMINISTRATION AF LICENSEN Om licensaftalen.

12 Om Kaspersky Mobile Security 9-licenser Vis licensoplysninger.. 28 Fornyelse af licensen. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

13

14 Fornyelse af licensen ved hjælp af aktiveringskoden Fornyelse af licensen online. 30 Fornyelse af licensen ved at aktivere et abonnement...

15 Ophævelse af abonnement.. 31 Fornyelse af abonnementet. 31 PROGRAMGRÆNSEFLADE...

16 . 32 Beskyttelsesstatusvindue Startskærm-widget FILSYSTEMBESKYTTELSE...

17 .. 35 Om Beskyttelse Aktiver/deaktiver Beskyttelse Konfigurering af beskyttelsesområdet...

18 Valg af handling, der skal udføres på fundne objekter INDHOLD SCANNING AF ENHEDEN Om scanning af enheden Manuel start af en scanning.

19 . 39 Start af planlagt scanning Valg af objekttype, der skal scannes Konfiguration af arkivscanninger.

20 Valg af handling, der skal udføres på fundne objekter.. 44 FILTRERING AF INDKOMMENDE OPKALD OG SMS'ER 46 Om Opkalds- og SMS-filter

21 Om Opkalds- og SMS-filtertilstande Ændring af Opkalds- og SMS-filtertilstand Oprettelse af sortlisten Tilføjelse af poster til sortlisten...

22 Redigering af poster i sortlisten. 50 Sletning af poster fra sortlisten.. 51 Oprettelse af en hvidliste...

23 Tilføjelse af poster til hvidlisten Redigering af poster i hvidlisten Sletning af poster fra hvidlisten.

24 54 Reaktion på SMS-meddelelser og opkald fra kontakter, der ikke står i telefonlisten. 54 Reaktion på SMS-meddelelser fra ikke-numeriske numre Valg af reaktion på indkommende SMS'er Valg af reaktion på indkommende opkald Visning af logregistreringer..

25 . 58 BESKYTTELSE AF DATA, HVIS ENHEDEN MISTES ELLER STJÆLES Om Tyverisikring Blokering af enheden...

26 Sletning af personlige data Oprettelse af en liste over mapper, der skal slettes Overvågning af SIM-kortudskiftning på enheden..

27 Bestemmelse af enhedens geografiske koordinater Fjernstart af Tyverisikring-funktioner BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Beskyttelse af personlige oplysninger

28 . 71 Privat Beskyttelse: tilstande Aktivering/deaktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger Automatisk aktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger Fjernaktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger...

29 74 Valg af data, der skal skjules: Beskyttelse af personlige oplysninger Oprettelse af en liste over private numre.. 77 Tilføjelse af et nummer til listen over private numre Redigering af et nummer i listen over private numre Sletning af et nummer fra listen over private numre

30 79 OPDATERING AF PROGRAMMETS DATABASER 80 Om opdatering af programmets databaser Manuel start af opdatering Start af planlagte opdateringer..

31 81 9 BRUGERVEJLEDNING KONFIGURERING AF YDERLIGERE INDSTILLINGER Ændring af den hemmelige kode Visning af meddelelser...

32 . 82 Konfigurering af lydbeskeder Meddelelser i statuslinjen HENVENDELSE TIL TEKNISK SUPPORTSERVICE...

33 ORDLISTE KASPERSKY LAB OPLYSNINGER OM TREDJEPARTSKODE.

34 . 90 Distribueret programkode ADB ADBWINAPI.DLL.

35 . 90 ADBWINUSBAPI.DLL Øvrige oplysninger INDEKS..

36 OM DENNE VEJLEDNING Dette dokument er installations-, konfigurations- og brugervejledning for Kaspersky Mobile Security 9. Dokumentet er udarbejdet til et bredt publikum. Dokumentets formål: at hjælpe brugeren med selv at opsætte programmet på en mobilenhed, aktivere det og optimere programmet til vedkommendes behov; at levere hurtig søgning efter oplysninger om problemer i forbindelse med programmet; give oplysninger om alternative informationskilder om programmet og muligheden for at modtage teknisk support. I DETTE AFSNIT I dette dokument.. 11 Dokumentkonventioner...

37 I DETTE DOKUMENT Dokumentet indeholder følgende afsnit: Yderligere datakilder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af yderligere informationskilder om programmet og om internetresurser, hvor du kan diskutere programmet, dele ideer, stille spørgsmål og få svar på dem. Kaspersky Mobile Security 9 Dette afsnit indeholder en beskrivelse af programmets valgmulgheder samt kortfattede oplysninger om dets individuelle komponenter og hovedfunktioner. I dette afsnit kan du læse om installationspakkens funktion. Afsnittet indeholder de enheds- og programkrav, som mobilenheden skal opfylde for at installere Kaspersky Mobile Security 9. Installation af Kaspersky Mobile Security 9 Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at installere programmet på en mobilenhed. Afinstallation af programmet Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at afinstallere programmet fra en mobilenhed. Opdatering af programmet Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at opdatere en tidligere version af programmet. 11 BRUGERVEJLEDNING Kom godt i gang Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du begynder at arbejde med Kaspersky Mobile Security 9: aktiverer det, indstiller programmets hemmelige kode, aktiverer funktionen til at gendanne den hemmelige kode, gendanner den hemmelige kode, starter programmet, opdaterer antivirusdatabaserne og scanner enheden for vira. Administration af licensen Dette afsnit indeholder oplysninger om de primære vilkår i forbindelse med licensen til programmet. Derudover giver afsnittet oplysninger om, hvordan du finder oplysninger om Kaspersky Mobile Security 9-licensen og forlænger dens gyldighedsperiode. Programgrænseflade Dette afsnit indeholder oplysninger om hovedelementerne på brugerfladen til Kaspersky Mobile Security 9. Filsystembeskyttelse Dette afsnit indeholder oplysninger om den beskyttelseskomponent, der forhindrer inficering af din enheds filsystem. Afsnittet beskriver også, hvordan du aktiverer/stopper Beskyttelse og justerer funktionsindstillingerne. Scanning af enheden Dette afsnit indeholder oplysninger om scanning af enheden efter ønske, som kan finde og fjerne trusler på din enhed. Afsnittet beskriver også, hvordan ud starter en scanning af enheden, opsætter en automatisk planlagt scanning af filsystemet, vælger filer til scanning og indstiller den handling, som programmet udfører, når der findes et skadeligt objekt. Anbringelse af malwareobjekter i karantæne Dette afsnit indeholder oplysninger om karantæne, en særlig mappe, hvor potentielt skadelige objekter placeres. Dette afsnit beskriver også, hvorda du får vist, gendanner eller sletter skadelige objekter, der findes i mappen. Filtrering af indkommende opkald og SMS'er Dette afsnit indeholder oplysninger om Opkalds- og SMS-filter, der forhindrer uønskede opkald og SMS'er i henhold til de sorte og hvide lister, som du opretter. Afsnittet beskriver også, hvordan du vælger den tilstand, som Opkalds- og SMSfilter scanner indkommende opkald og SMS'er med, hvordan du konfigurerer yderligere filtreringsindstillinger for indkommende SMS'er og opkald, og hvordan du opretter sorte og hvide lister. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

38 Begrænsning af udgående opkald og SMS-meddelelser. Forældrekontrol Afsnittet indeholder oplysninger om komponenten Forældrekontrol, som gør det muligt at begrænse udgående opkald og SMS-meddelelser til fastlagte numre. Endvidere beskriver afsnittet, hvordan man opretter en liste over tilladte og forbudte numre og foretager Forældrekontrol-indstillinger. Beskyttelse af data, hvis enheden mistes eller stjæles Dette afsnit indeholder oplysninger om Tyverisikring, som blokerer uautoriseret adgang til mobilenheden og gør det nemt at finde den, hvis den bliver stjålet eller tabt. Dette afsnit angiver også, hvordan du aktiverer/deaktiverer funktionen Tyverisikring, indstiller funktionsparametrene og starter Tyverisikring fra en anden mobilenhed ved brug af fjernbetjening. Beskyttelse af personlige oplysninger Afsnittet indeholder oplysninger om Beskyttelse af personlige oplysninger, som kan skjule brugerens fortrolige oplysninger. 12 OM DENNE VEJLEDNING Filtrering af netværksaktivitet Firewall Dette afsnit indeholder oplysninger om Firewall, som kontrollerer netværksforbindelser på enheden. Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer/deaktiverer Firewall og vælger den ønskede tilstand for den. Kryptering af personlige data Dette afsnit indeholder oplysninger om Kryptering, som kan kryptere mapper på enheden. Det beskriver også, hvordan du krypterer og dekrypterer udvalgte mapper. Opdatering af programmets databaser Dette afsnit indeholder oplysninger om opdatering af programmets databaser, hvilket sikrer en opdateret beskyttelse af din enhed. Derudover beskriver dette afsnit, hvordan du få vist oplysnigner om de installerede antivirusdatabaser, kører opdateringen manuelt og konfigurerer automatisk opdatering af antivirusdatabaserne. Programlogger Dette afsnit indeholder oplysninger om logger, der registrerer hver komponents funktion og udførelsen af enhver opgave (f. eks. opdateringer af programdatabaser og virusscanninger). Konfigurering af yderligere indstillinger Dette afsnit indeholder oplysninger om yderligere indstillinger for Kaspersky Mobile Security 9: hvordan du indstiller programmets lydbeskeder og baggrundslys, og hvordan du aktiverer/deaktiverer visningen af tip, beskyttelsesikon og beskyttelsesstatus-vinduet. Henvendelse til teknisk supportservice Dette afsnit indeholder anbefalinger om at kontakte Kaspersky Lab for at få hjælp fra kontoret, på teknisk supports websted og via telefon. Ordliste Dette afsnit indeholder en liste over udtryk, som findes i dokumentet, og definitionen af dem. Kaspersky Lab Afsnittet indeholder oplysninger om Kaspersky Lab ZAO. Oplysninger om tredjepartskode Dette afsnit indeholder oplysninger om tredjepartskode, der anvendes i programmet. Indeks Dette afsnit gør det i stand til hurtigt at finde de ønskede oplysninger i dokumentet. DOKUMENTKONVENTIONER Dokumentkonventionerne beskrevet i tabellen nedenfor anvendes i denne vejledning. 13 BRUGERVEJLEDNING Table 1. Dokumentkonventioner TEKSTEKSEMPEL Bemærk at... BESKRIVELSE AF DOKUMENTKONVENTIONER Advarsler er fremhævet med rødt om omgivet af rammer. Advarsler indeholder vigtige oplysnigner, f.eks. om sikkerhedskritiske computerfunktioner. Noter er omgivet af rammer. Noter indeholder yderligere oplysninger og reference. Eksempler angives efter afsnit med gul baggrund og med overskriften "Eksempel". Det anbefales at bruge... Eksempel:... Opdatering betyder... ALT+F4 Nye udtryk er angivet med kursiv. Navnet på tastaturtaster vises med fed skrift og store bogstaver. Navne på tasterne efterfulgt af et "plus" angiver brug af en tastekombination. Aktiver Sådan konfigurerer du en opgaveplan: hjælp <Din computers IP-adresse> Navne på brugerfladeelementer, f.eks. indtastningsfelter, menukommandoer, knapper osv. er markeret med fed skrift. Introduktioner til instruktioner er markeret med kursiv. Tekster i kommandolinjen eller tekst i meddelelser, der vises på skærmen, har en særlig skrifttype. Variabler er omgivet med vinklede parenteser. I stedet for variablerne indsættes de tilsvarende værdier, og de vinklede parenteser udelades. 14 YDERLIGERE DATAKILDER Hvis du har spørgsmål om opsætning af eller brug af Kaspersky Mobile Security 9, kan du finde svar på dem ved hjælp af forskellige informationskilder. Du kan vælge den mest velegnede kilde afhængigt af, hvor vigtig eller akut din anmodning er. I DETTE AFSNIT Steder, hvor du selv kan finde flere oplysninger Sådan kontakter du salgsafdelingen...

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUGERVEJLEDNING Kaspersky Mobile Security 9.0 BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil hjælpe dig i dit arbejde og give

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/2942315

Din brugermanual KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/2942315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 i brugermanualen (information,

Læs mere

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken.

Det er ikke tilladt at bruge automatiske systemer eller programmer til at vælge eller hente musikken. Telia Music Player Vilkår for anvendelse af musik på mobilenhed Din brug af sangene er underlagt reglerne for tjenesten nedenfor. 1. Ophavsret Du opnår ingen rettigheder til softwareproduktet eller materiale

Læs mere

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument

TIL MAC. Startvejledning. Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument TIL MAC Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Cyber Security Pro yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i ThreatSense-scanningsprogrammet,

Læs mere

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument

ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning. Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET CYBER SECURITY til Mac Startvejledning Klik her for at overføre den nyeste version af dette dokument ESET Cyber Security yder avanceret beskyttelse til din computer mod skadelig kode. Med basis i

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Startvejledning Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Startvejledning ESET Smart Security leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som

Læs mere

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru

Afinstaller alle andre programmer Vigtigt! Fjern alle andre antivirus programmer før du installerer Panda Internet Security Mere end et antiviru Panda Internet Security 2007 NYT Platinum Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Panda Antivirus + Firewall 2007 NYT Titanium Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af

Læs mere

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installation og aktivering Tidligere version Installation Du behøver ikke at fjerne den forrige version af F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller indstillingerne for

Læs mere

Kaspersky Tablet Security

Kaspersky Tablet Security Kaspersky Tablet Security Hurtigstart Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil hjælpe dig i dit arbejde og give dig den nødvendige viden om dette softwareprodukt.

Læs mere

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser

Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser Kindle til PC Licensaftale og brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (SAMT DATTERSELSKABER, "AMAZON" ELLER "VI"). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN OG BRUGSBETINGELSERNE,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852

Din brugermanual NOKIA 6630 http://da.yourpdfguides.com/dref/822852 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MobileStatus Software licens aftale

MobileStatus Software licens aftale MobileStatus Software licens aftale Version 2.2 www.blueposition.com Alle firma og produkt navne omtalt i dokumentet er varemærker eller registrerede varemærker af deres respektive ejere. MobileCTI, MobilePBX,

Læs mere

ESET SMART SECURITY 9

ESET SMART SECURITY 9 ESET SMART SECURITY 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security er en alt i én-løsning til sikkerhed

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Antivirus: Registrerer proaktivt og deaktiverer flere kendte og selv ukendte nye malwaretrusler end noget andet sikkerhedsprodukt.

Antivirus: Registrerer proaktivt og deaktiverer flere kendte og selv ukendte nye malwaretrusler end noget andet sikkerhedsprodukt. Startvejledning ESET Cybersecurity leverer avanceret beskyttelse af din computer mod skadelig kode. Baseret på ThreatSense -scanningsmotoren, som først blev introduceret i det prisbelønnede NOD32- antivirussystem,

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2

Din brugermanual HTC TOUCH PRO2 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH PRO2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9

ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 ESET NOD32 ANTIVIRUS 9 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus leverer avanceret beskyttelse

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET Smart Security

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3813532

Din brugermanual KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3813532 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY LAB SMALL OFFICE SECURITY 2 i brugermanualen (information,

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens)

SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SEAGATE SOFTWARE (enkeltbrugerlicens) LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ( EULA ) OMHYGGELIGT. VED AT KLIKKE PÅ JEG ACCEPTERER ELLER VED AT TAGE SKRIDT TIL AT DOWNLOADE, OPSÆTTE,

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton AntiVirus Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion 15,0

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931668

Din brugermanual KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931668 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY SMALL OFFICE SECURITY 2 i brugermanualen (information,

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation TM Norton AntiVirus Online Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine

Læs mere

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning PROGRAMVERSION: 12.0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser

Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser Kindle-enhed til iphone/ipad Licensaftale og Brugsbetingelser DETTE ER EN AFTALE MELLEM DIG OG AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (OG DETS ASSOCIEREDE SELSKABER, AMAZON ELLER VI ). DU BEDES LÆSE LICENSAFTALEN

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Indhold F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Administrer abonnement...4 1.2 Hvordan sikrer jeg, at min computer er beskyttet...4 1.2.1

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

Brugervejledning til Connection Manager

Brugervejledning til Connection Manager Brugervejledning til Connection Manager 1.0. udgave 2 Indholdsfortegnelse Om programmet til forbindelsesstyring 3 Kom i gang 3 Åbning af programmet til forbindelsesstyring 3 Visning af den aktuelle forbindelsesstatus

Læs mere

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Kapitel 1: Installation...4 1.1 Installation...5 1.2 Aktivering...6 1.3 Konfigurere produktet...7 1.4 Fjerne produktet

Læs mere

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android

F-Secure Mobile Security with Parental control. Android F-Secure Mobile Security with Parental control Android F-Secure Mobile Security with Parental control INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold Kapitel 1: Installation...5 Installation...6 Aktivering...6 Konfigurere

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007 10.0 Begrænset tilføjelsesprogram til Outlook Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2003/2007

Læs mere

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING

PROMETHEAN LIGHTING THE FLAME OF LEARNING PROMETHEAN LIMITED, DERES DATTERSELSKABER OG/ELLER ASSOCIEREDE SELSKABER ( Promethean ) SOFTWARELICENSAFTALE ( Licens ) Til ActivEngage ( softwaren ) TERRITORIUM: Det land, hvor din bopæl (for enkeltpersoners

Læs mere

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD

BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD BRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWAREPRODUKTER FRA STONERIDGE ELECTRONICS LTD VED AT FÅ EN AKTIVERINGSKODE OG INDTASTE DEN, SÅLEDES AT SOFTWAREPROGRAMLICENSEN AKTIVERES, OG TILKNYTTE EN HARDWARENØGLE ("DONGLE"),

Læs mere

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017.

HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. HANDELSBETINGELSER ( BETINGELSER ) Sidst opdateret: 8. november 2017. Introduktion Læs venligst disse Betingelser grundigt igennem, før du bruger Pleo.io hjemmesiden eller Pleo mobile app en ("Tjenesten"),

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 1.0 Copyright 2007 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål kunder

Ofte stillede spørgsmål kunder Vigtige opdateringer vedrørende maintenance plans Ofte stillede spørgsmål kunder Dette dokument giver svar på ofte stillede spørgsmål om de kommende ændringer af maintenance plans, i takt med at vi skifter

Læs mere

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2

ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 ELECTRONIC ARTS SLUTBRUGERLICENSAFTALE FOR SOFTWARE BF2 Denne slutbrugerlicensaftale ( Licens ) er en aftale mellem dig og Electronic Arts Inc. ( EA ). Denne licens dækker din brug af denne software samt

Læs mere

SLUTBRUGERLICENSAFTALE

SLUTBRUGERLICENSAFTALE SLUTBRUGERLICENSAFTALE Læs venligst følgende licensaftale grundigt inden brug af dette program. Ved accept af denne aftale accepterer du samtidig at blive bruger eller licenshaver og udtrykker din fulde

Læs mere

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG

DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG SLUTBRUGERLICENSAFTALE TIL SONY SOFTWARE DU BØR LÆSE FØLGENDE AFTALE OMHYGGELIGT INDEN BRUG AF DENNE SOFTWARE. BRUG AF SOFTWAREN ER ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF AFTALEN. VIGTIGT - LÆS OMHYGGELIGT: Nærværende

Læs mere

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011 i brugermanualen (information,

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Lynstartvejledning PC, Mac og Android

Lynstartvejledning PC, Mac og Android Lynstartvejledning PC, Mac og Android Installation på pc Der henvises til filen ReadMe på installationsdisken eller til Trend Micros websted for detaljerede oplysninger om systemkrav. Du kan også hente

Læs mere

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder

Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Novell Vibe Quick Start til mobilenheder Marts 2015 Introduktion Din Vibe-administrator kan deaktivere mobiladgang til Novell Vibe-webstedet. Hvis du ikke har adgang til Vibemobilgrænsefladen som beskrevet

Læs mere

Kapitel 1: Introduktion...3

Kapitel 1: Introduktion...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Indhold 2 Indhold Kapitel 1: Introduktion...3 1.1 Hvad du skal gøre efter installationen...4 1.1.1 Administrer abonnement...4 1.1.2 Åbne produktet...4 1.2 Hvordan sikrer

Læs mere

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Brugervejledning Kære bruger Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste spørgsmål, der

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugerhåndbog Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Norton 360 Online Brugerhåndbog

Norton 360 Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton 360 Online Brugerhåndbog Dokumentationsversion 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren, der gives i licens, og dokumentationen anses for at

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Netværkslicens, Læs mig

Netværkslicens, Læs mig Netværkslicens, Læs mig Corporate Office Trimble Navigation Limited Engineering and Construction Division 5475 Kellenburger Road Dayton, Ohio 45424-1099 USA Tlf.: +1-937-233-8921 Gratis opkald (i USA):

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN

! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN ! GENERELLE VILKÅR & BETINGELSER! GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG AF FIXNBIKE APPLIKATIONEN 1. Aftaleforhold Disse Generelle vilkår og betingelser for brug af FIXNBIKE applikationen (herefter

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbmobillæser og kmobillæser Copyright 2008 K-NFB Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og -produkter er varemærker eller registrerede varemærker

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931969

Din brugermanual KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931969 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 i brugermanualen (information,

Læs mere

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis

// Mamut Business Software Installationsguide: Basis // Mamut Business Software Installationsguide: Basis Introduktion Indhold Denne guide forenkler installationen og førstegangsopstarten af Mamut Business Software. Hovedfokus i denne guide er enkeltbrugerinstallationer.

Læs mere

Scan to RightFax. Administratorvejledning

Scan to RightFax. Administratorvejledning Scan to RightFax Administratorvejledning November 2016 www.lexmark.com Indhold 2 Indhold Oversigt... 3 Tjekliste over parathed til implementering... 4 Konfiguration af programmet...5 Adgang til konfigurationssiden

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N 9. 0 K R I T I S K F I X 2 Kære bruger Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at du får nytte af denne dokumentation, og

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Dynamicweb Exchange Opsætning

Dynamicweb Exchange Opsætning Brugervejledning Dynamicweb Exchange Opsætning OUTLOOK 2003 Document ID: UG-4008 Version: 1.30 2006.07.04 Dansk UG-4008 - Dynamicweb Exchange Opsætning, Outlook 2003 JURIDISK MEDDELELSE Copyright 2005-2006

Læs mere

3 Opdater dit tv via USB. Følg betjeningsvejledningen for tv'et, og opdater softwaren.

3 Opdater dit tv via USB. Følg betjeningsvejledningen for tv'et, og opdater softwaren. Velkommen til Skype Med Skype på din AQUOS får du glæden af videoopkald i bredformat. Det er gratis at oprette en Skype-konto og foretage Skype-til-Skype tale- og videoopkald. Skype er ikke en erstatning

Læs mere