Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 http://da.yourpdfguides.com/dref/3944265"

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Betjeningsvejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugervejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Brugsvejledning KASPERSKY MOBILE SECURITY 9 Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

2 Manual abstract: eller distribution af dette materiale i nogen form, inklusive oversættelse, er kun tilladt med skriftligt samtykke fra Kaspersky Lab. Dette dokument og grafikken i det må udelukkende bruges til informationsmæssige, ikke-kommercielle og personlige formål. Kaspersky Lab forbeholder sig ret til at ændre dokumentet uden yderligere varsel. Du finder den seneste version af dokumentet på Kaspersky Labs websted på adressen Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheder forbeholdes. SÅDAN HANDLING ER SYMBOL PÅ DIN UNDERSKRIFT OG AT DU ACCEPTERER AT VÆRE UNDERLAGT OG AT VÆRE PART I DENNE AFTALE, OG DU ANERKENDER, AT DENNE AFTALE KAN HÅNDHÆVES SOM ENHVER SKRIFTLIG FORHANDLET AFTALE, DER UNDERSKRIVES AF DIG. SÅFREMT DU IKKE ACCEPTERER ALLE DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER, SKAL DU ANNULLERE INSTALLATION AF SOFTWAREN OG UNDLADE AT INSTALLERE SOFTWAREN. NÅR DU HAR KLIKKET PÅ JEG ACCEPTERER I LICENSAFTALENS VINDUE ELLER HAR ANFØRT TILSVARENDE SYMBOL(ER), HAR DU RET TIL AT BRUGE SOFTWAREN I OVERENSSTEMMELSE MED DENNE AFTALES VILKÅR OG BETINGELSER Definitioner Software betyder software inklusive opdateringer og relaterede materialer. Rettighedsindehaver (indehaver af alle rettigheder, eksklusive eller på anden måde, til softwaren) betyder Kaspersky Lab ZAO, et selskab inkorporeret i henhold til den Russiske Føderations lovgivning. Computer(e) betyder hardware, herunder personlige computere, bærbare computere, workstations, personlige digitale assistenter, smart phones, håndholdte apparater eller andre elektroniske apparater, som softwaren er designet til, og på hvilke softwaren vil blive installeret og/eller brugt. Slutbruger betyder den/de enkeltperson(er), der installerer eller bruger softwaren på egne vegne, eller som lovligt bruger en kopi af softwaren; eller hvis softwaren downloades eller installeres på vegne af en organisation, såsom en arbejdsgiver, betyder "du" endvidere organisationen, for hvilken softwaren downloades eller installeres, og det erklæres herved, at en sådan organisation har autoriseret den person, der accepterer nærværende aftale, til at handle på dennes vegne. For så vidt angår betegnelsen "organisation", omfatter den, uden begrænsning, ethvert/enhver partnerskab, anpartsselskab, koncern, selskab, aktieselskab, trust, joint venture, fagforening, organisation eller officiel myndighed. Partner(e) betyder organisationer eller enkeltperson(er), som distribuerer softwaren baseret på en aftale og licens med rettighedsindehaveren. Opdatering(er) betyder alle opgraderinger, revisioner, patches, forbedringer, løsninger, modifikationer, kopier, tilføjelser eller vedligeholdelsespakker osv. Brugermanual betyder brugermanual, administratorvejledning, opslagsbog og relaterede forklarende eller andre materialer. Licenstildeling Rettighedsindehaveren tildeler dig hermed en ikke-eksklusiv licens til at gemme, indlæse, installere, eksekvere og vise ("bruge") softwaren på et nærmere angivet antal computere for at beskytte din computer, hvorpå softwaren er installeret, mod trusler beskrevet i brugermanualen, i henhold til alle de i brugermanualen omtalte tekniske krav og i henhold til nærværende aftales vilkår og betingelser ("Licensen"), og du accepterer denne licens: Prøveversion. Hvis du har modtaget, downloadet og/eller installeret en prøveversion af softwaren og hermed tildeles en evalueringslicens til softwaren, må du kun bruge softwaren til evalueringsformål og, med mindre andet angives, kun i den enkelte gældende evalueringsperiode fra den oprindelige installationsdato. Enhver brug af softwaren til andre formål eller ud over den gældende evalueringsperiode er strengt forbudt. Software til flere miljøer, software med flere sprog, dobbelt media software, flere kopier, bundter. Hvis du bruger forskellige versioner af softwaren eller udgaver af softwaren med forskelligt sprog, hvis du modtager softwaren på flere medier, hvis du på anden måde modtager flere kopier af softwaren, eller hvis du modtog softwaren bundtet sammen med anden software, skal det samlede tilladte antal af dine computere, hvorpå alle versioner af softwaren er installeret, svare til det antal computere, der er angivet i licenser, som du har fået fra rettighedsindehaveren, forudsat, at hver tildelt licens, med mindre licensvilkårene angiver andet, berettiger dig til at installere og bruge softwaren på det i paragraf 2.2 og 2.3 angivne antal computere Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medie, har du ret til at bruge softwaren til beskyttelse af det antal computere, som er angivet på softwareemballagen eller som er angivet i en yderligere aftale. Hvis softwaren blev erhvervet via internettet, har du ret til at bruge softwaren til beskyttelse af det antal computere, som blev angivet, da du fik tildelt licensen til softwaren, eller som er angivet i en yderligere aftale. Du er alene berettiget til at lave en kopi af softwaren til backup formål og til kun at udskifte den lovligt ejede kopi, hvis en sådan kopi mistes, ødelægges eller bliver ubrugelig. Denne backup kopi kan ikke bruges til andre formål og skal destrueres, når du mister retten til at bruge softwaren, eller når din licens udløber eller afsluttes af anden årsag i henhold til gældende lovgivning i det land, hvor du er bosat, eller i det land, hvor du bruger softwaren BRUGERVEJLEDNING 2.5. Fra tidspunktet for softwarens aktivering eller efter installation af en licens nøglefil (med undtagelse af en prøveversion af softwaren) har du ret til at modtage følgende ydelser i den definerede periode, der er angivet på softwareemballagen (hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medium), eller angivet ved erhvervelsen (hvis softwaren blev erhvervet via internettet): Opdateringer af softwaren via internettet, når og efterhånden som rettighedsindehaveren offentliggør dem på sit websted eller gennem andre online tjenester. Eventuelle opdateringer, du måtte modtage, bliver del af softwaren, og denne aftales vilkår og betingelser gælder for disse. Teknisk support via internettet og teknisk support via telefonhotline. Aktivering og løbetid Hvis du ændrer din computer eller foretager ændringer af andre leverandørers software, der er installeret på den, kan du af rettighedsindehaveren blive påkrævet at gentage aktivering af softwaren eller installation af licens nøglefilen. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

3 Rettighedsindehaveren forbeholder sig ret til at bruge alle midler og verifikationsprocedurer til at bekræfte licensens gyldighed og/eller gyldigheden af en kopi af softwaren, der installeres og/eller bruges på din computer. Hvis softwaren blev erhvervet på et fysisk medium, kan softwaren, når du har accepteret denne aftale, bruges i den på emballagen anførte periode begyndende ved accept af aftalen eller som anført i en yderligere aftale. Hvis softwaren blev erhvervet via internettet, kan softwaren, når du har accepteret denne aftale, bruges i den ved erhvervelsen anførte periode eller som anført i en yderligere aftale. Du er berettiget til at bruge en prøveversion af softwaren som angivet i paragraf 2.1 uden afgift i den enkelte gældende evalueringsperiode (7 dage) fra tidspunktet for softwarens aktivering i henhold til denne aftale forudsat, at prøveversionen ikke berettiger dig til opdateringer og teknisk support via internettet og teknisk support via telefonhotline. Hvis rettighedsindehaveren fastsætter en anden varighed af den enkelte gældende evalueringsperiode, vil du modtage underretning herom. Din licens til brug af softwaren er begrænset til den tidsperiode, der er anført i paragraf 3.2 eller 3. 3 (som relevant), og måder, hvorpå du kan se den resterende periode, omtales i brugermanualen. Hvis du har erhvervet den software, der er beregnet til brug på mere end en computer, er licensen til brug af softwaren begrænset til det tidsrum, der begynder med datoen for softwarens aktivering eller installation af nøglefilen på den første computer. Med forbehold af eventuelle andre retsmidler eller rimelighedshensyn rettighedsindehaveren måtte have, skal rettighedsindehaveren, i tilfælde af et eventuelt brud fra din side på denne aftales vilkår og betingelser, til enhver tid være berettiget til at afslutte licensen til brug af softwaren, uden at give dig meddelelse herom og uden at refundere købsprisen eller dele heraf. Du accepterer, at du, ved at bruge softwaren og ved brug af en eventuel rapport eller information, der stammer fra brug af denne software, vil overholde alle gældende internationale, nationale, statslige, regionale og lokale love og bestemmelser, herunder, uden begrænsning, privatlivets fred, ophavsret, eksportkontrol og sædelighedslovgivning. Med undtagelse af hvis det på anden måde er anført heri, må du ikke overføre eller tildele nogen rettigheder, der er tildelt dig under denne aftale, eller dine forpligtelser i henhold hertil. Hvis du har erhvervet softwaren med en aktiveringskode, som er gyldig til sproglokalisering af softwaren i den region, hvor den blev erhvervet fra rettighedsindehaveren eller dennes partnere, kan du ikke aktivere softwaren ved at benytte en aktiveringskode, som er beregnet til andre sproglokaliseringer. Hvis du har erhvervet softwaren, som er beregnet til brug med et bestemt teleselskab, må softwaren kun anvendes til brug med den operatør, som er specificeret i forbindelse med købet. I forbindelse med begrænsningerne i afsnit 3.10 og 3.11 er oplysninger om disse begrænsninger anført på emballagen og/eller rettighedsindehaverens og/eller dennes partneres hjemmeside. Teknisk support Den i paragraf 2.5 af denne aftale omtalte tekniske support ydes dig, når den sidste opdatering af softwaren er installeret (undtagen for forsøgsversionen af softwaren). Teknisk supporttjeneste: com Begrænsninger Du skal ikke emulere, klone, udleje, udlåne, lease, sælge, modificere, dekompilere eller foretage reverse engineering af softwaren eller demontere eller skabe afledte værker baseret på softwaren eller en eller flere dele deraf, undtagen i det enkelte tilfælde, hvor en rettighed tildelt dig ikke kan frafaldes i henhold til gældende lovgivning, og du skal ikke på anden måde reducere dele af softwaren til menneskelig læsbar form eller overføre den autoriserede software eller eventuelle underdele er ikke, at softwaren vil fungere korrekt, hvis du ikke regelmæssigt downloader opdateringer som nævnt i paragraf 2.5 i denne aftale. Rettighedsindehaveren garanterer ikke beskyttelse mod truslerne omtalt i brugermanualen efter udløbet af den i denne aftales paragraf 3.2 eller 3.3 nævnte periode eller efter at licensen til at bruge softwaren afsluttes af enhver årsag. SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG RETTIGHEDSINDEHAVEREN AFGIVER INGEN ERKLÆRING OG GIVER INGEN GARANTI MED HENSYN TIL DENS BRUG ELLER YDEEVNE. UNDTAGEN MED HENSYN TIL ENHVER GARANTI, BETINGELSE, ERKLÆRING ELLER PERIODE, Hlic License (GPL) eller andre lignende gratis softwarelicenser, som bl. a. giver brugeren ret til at kopiere, modificere og redistribuere visse programmer, eller dele deraf, og have adgang til kildekoden ("Open Source software"). Hvis sådanne licenser kræver, at kildekoden for enhver software, som distribueres i et eksekverbart binært format, også gøres tilgængelig for sådanne brugere, bør kildekoden gøres tilgængelig ved at sende anmodningen til eller kildekoden leveres sammen med softwaren. Hvis Open Source-softwarelicenser kræver, at rettighedsindehaveren giver ret til at bruge, kopiere eller modificere et Open Source software program, der er bredere end de i denne aftale tildelte rettigheder, skal sådanne rettigheder have forrang for rettighederne og begrænsningerne heri Intellektuel ejendom Du accepterer, at softwaren og forfatterskab, systemer, ideer, driftsmetoder, dokumentation og anden information indeholdt i softwaren er ejendomsbeskyttet intellektuel ejendom og/eller værdifulde handelshemmeligheder tilhørende rettighedsindehaveren eller dennes partnere, og at rettighedsindehaveren og dennes partnere, som det er relevant, er beskyttet af civil og strafferetlig lovgivning og af love vedrørende ophavsret, handelshemmeligheder, varemærker og patenter i den Russiske Føderation, EU og USA, såvel som andre lande og internationale traktater. Denne aftale giver dig ingen rettigheder til intellektuel ejendom, herunder varemærker eller tjenestemærker tilhørende rettighedsindehaveren og/eller dennes partnere ("varemærker"). Varemærkerne må kun anvendes til at identificere udskrevet materiale fremstillet ved hjælp af softwaren i overensstemmelse med anerkendt varemærkepraksis, herunder identificering af varemærkeejernes navne. Sådan brug af ethvert varemærke giver dig ingen ejendomsret til det pågældende varemærke. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

4 Rettighedsindehaveren og/eller dennes partnere ejer og bevarer enhver ret, titel og interesse i og til softwaren, herunder uden begrænsning eventuelle rettelser af fejl, forbedringer, opdateringer eller andre modifikationer af softwaren, hvad enten de foretages af Rettighedsindehaveren eller tredjepart, og alle ejendomsrettigheder, patenter, handelshemmeligheder, varemærker og anden heri indeholdt intellektuel ejendom. Besiddelse, installation eller brug af softwaren giver dig ingen intellektuel ejendomsret til softwaren, og du opnår ingen rettigheder til softwaren ud over hvad der er fremsat i denne aftale. Alle kopier af softwaren, der fremstilles herunder, skal indeholde de samme meddelelser om ejendomsret, som findes på og i softwaren. Denne aftale giver dig ingen intellektuel ejendomsret til softwaren ud over, hvad der er nævnt heri, og du anerkender, at den under denne aftale tildelte licens, som defineres nærmere heri, kun giver dig ret til begrænset brug under denne aftales vilkår og betingelser. Rettighedsindehaveren forbeholder sig alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles dig i denne aftale. Du anerkender, at kildekode, aktiveringskode og/eller licens nøglefilen for softwaren tilhører rettighedsindehaveren og udgør handelshemmeligheder tilhørende rettighedsindehaveren. Du accepterer at afholde dig fra at modificere, tilpasse, oversætte, foretage reverse engineering, dekompilere, demontere eller på anden måde forsøge at finde softwarens kildekode. Du accepterer at afholde dig fra på nogen måde at modificere eller ændre softwaren. Du er uberettiget til at fjerne eller ændre eventuelle meddelelser om ophavsret eller andre meddelelser om ejendomsret på kopier af softwaren OM DENNE VEJLEDNING 10. Gældende lov, mægling Denne aftale er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med Den Russiske Føderations love uden henvisning til konflikter mellem lovregler og -principper. Denne aftale er ikke underlagt FN's konvention om aftaler angående internationalt salg af goder, hvis anvendelse udtrykkeligt udelukkes. Enhver strid med hensyn til fortolkningen eller anvendelsen af denne aftales vilkår eller ethvert brud herpå skal, med mindre den afgøres ved direkte forhandling, afgøres ved Voldgiftsdomstolen for international handel i Den Russiske Føderations handels- og industrikammer i Moskva, Den Russiske Føderation. Enhver afgørelse truffet af voldgiftsmanden skal være endelig og bindende for parterne, og enhver dom vedrørende en sådan voldgiftsafgørelse skal håndhæves i enhver domstol med kompetent jurisdiktion. Intet i denne paragraf 10 skal forhindre en part i at søge eller opnå bevillingsmæssig lempelse ved en domstol med kompetent jurisdiktion, hverken før, under eller efter mæglingssager. 11. Periode for sagsanlæggelse Ingen af aftalens parter kan, uanset form, anlægge sag på grundlag af transaktioner under denne aftale mere end et (1) år efter at årsagen til et sagsanlæg er forekommet, eller fandtes at være forekommet, undtagen sagsanlæg vedrørende krænkelse af intellektuel ejendomsret, som kan anlægges inden for den maksimale gældende lovfæstede periode. 12. Aftalen i sin helhed, uadskillelighed, undtagelsesfri Denne aftale er hele aftalen mellem dig og rettighedsindehaveren og den har forrang for eventuelle andre tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler, forslag, kommunikationer eller reklamer vedrørende softwaren eller denne aftales emner. Du anerkender, at du har læst denne aftale, forstår den og indvilliger i at være bundet af dens vilkår. Hvis en domstol med kompetent jurisdiktion finder, at en bestemmelse i denne aftale er ugyldig, ophævet eller ikke er retskraftig af nogen årsag, i sin helhed eller delvist, vil en sådan bestemmelse blive fortolket mere snævert, så den bliver lovlig og retskraftig, og hele aftalen tilsidesættes ikke på det grundlag og aftalens samlede vægt fortsætter med fuld gyldighed og virkning i den maksimale udstrækning, det er tilladt i henhold til loven eller af rimelighedshensyn, idet dens oprindelige hensigt bevares i størst mulig udstrækning. Ingen undtagelse af en bestemmelse eller betingelse heri skal være gyldig, med mindre den foreligger skriftligt og er underskrevet af dig og en berettiget repræsentant for rettighedsindehaveren, forudsat at en undtagelse vedrørende brud på denne aftales bestemmelser vil udgøre en undtagelse til et tidligere, nuværende eller efterfølgende brud. Selv om rettighedsindehaveren skulle undlade at insistere eller håndhæve udtrykkelig overholdelse af en bestemmelse i denne aftale eller en rettighed, skal dette ikke fortolkes som opgivelse af en sådan bestemmelse eller rettighed. 13. Rettighedsindehavers kontaktinformation Hvis du har spørgsmål vedrørende denne aftale eller ønsker at kontakte rettighedsindehaveren af en eller anden grund, bedes du henvende dig til kundeserviceafdelingen på: Kaspersky Lab ZAO, 10 build. 1, 1 Volokolamsky Proezd Moskva, Den Russiske Føderation Tlf.: Fax: com Webside: Kaspersky Lab ZAO. Alle rettigheder forbeholdes. Softwaren og al medfølgende dokumentation er ophavsretsbeskyttet og beskyttet af love om ophavsret og internationale traktater om ophavsret, såvel som andre love og traktater om intellektuel ejendom. st 7 INDHOLD OM DENNE VEJLEDNING I dette dokument..

5 .. 11 Dokumentkonventioner YDERLIGERE DATAKILDER Steder, hvor du selv kan finde flere oplysninger...

6 .. 15 Sådan kontakter du salgsafdelingen Diskussioner om Kaspersky Lab-programmer på webforummet Sådan kontakter du dokumentationsudviklingsgruppen KASPERSKY MOBILE SECURITY 9...

7 Systemkrav til hardware og software Distributionssæt INSTALLATION AF KASPERSKY MOBILE SECURITY 9...

8 AFINSTALLATION AF PROGRAMMET KOM GODT I GANG aktivering af programmet;

9 21 Aktivering af den kommercielle version Aktivering af abonnementet på Kaspersky Mobile Security Køb af en aktiveringskode online Aktivering af prøveversionen...

10 .. 24 Indstilling af den hemmelige kode Aktivering af funktionen til at gendanne den hemmelige kode Gendannelse af den hemmelige kode. 25 Start af programmet

11 Visning af oplysninger om programmet ADMINISTRATION AF LICENSEN Om licensaftalen.

12 Om Kaspersky Mobile Security 9-licenser Vis licensoplysninger.. 28 Fornyelse af licensen. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

13

14 Fornyelse af licensen ved hjælp af aktiveringskoden Fornyelse af licensen online. 30 Fornyelse af licensen ved at aktivere et abonnement...

15 Ophævelse af abonnement.. 31 Fornyelse af abonnementet. 31 PROGRAMGRÆNSEFLADE...

16 . 32 Beskyttelsesstatusvindue Startskærm-widget FILSYSTEMBESKYTTELSE...

17 .. 35 Om Beskyttelse Aktiver/deaktiver Beskyttelse Konfigurering af beskyttelsesområdet...

18 Valg af handling, der skal udføres på fundne objekter INDHOLD SCANNING AF ENHEDEN Om scanning af enheden Manuel start af en scanning.

19 . 39 Start af planlagt scanning Valg af objekttype, der skal scannes Konfiguration af arkivscanninger.

20 Valg af handling, der skal udføres på fundne objekter.. 44 FILTRERING AF INDKOMMENDE OPKALD OG SMS'ER 46 Om Opkalds- og SMS-filter

21 Om Opkalds- og SMS-filtertilstande Ændring af Opkalds- og SMS-filtertilstand Oprettelse af sortlisten Tilføjelse af poster til sortlisten...

22 Redigering af poster i sortlisten. 50 Sletning af poster fra sortlisten.. 51 Oprettelse af en hvidliste...

23 Tilføjelse af poster til hvidlisten Redigering af poster i hvidlisten Sletning af poster fra hvidlisten.

24 54 Reaktion på SMS-meddelelser og opkald fra kontakter, der ikke står i telefonlisten. 54 Reaktion på SMS-meddelelser fra ikke-numeriske numre Valg af reaktion på indkommende SMS'er Valg af reaktion på indkommende opkald Visning af logregistreringer..

25 . 58 BESKYTTELSE AF DATA, HVIS ENHEDEN MISTES ELLER STJÆLES Om Tyverisikring Blokering af enheden...

26 Sletning af personlige data Oprettelse af en liste over mapper, der skal slettes Overvågning af SIM-kortudskiftning på enheden..

27 Bestemmelse af enhedens geografiske koordinater Fjernstart af Tyverisikring-funktioner BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Beskyttelse af personlige oplysninger

28 . 71 Privat Beskyttelse: tilstande Aktivering/deaktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger Automatisk aktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger Fjernaktivering af Beskyttelse af personlige oplysninger...

29 74 Valg af data, der skal skjules: Beskyttelse af personlige oplysninger Oprettelse af en liste over private numre.. 77 Tilføjelse af et nummer til listen over private numre Redigering af et nummer i listen over private numre Sletning af et nummer fra listen over private numre

30 79 OPDATERING AF PROGRAMMETS DATABASER 80 Om opdatering af programmets databaser Manuel start af opdatering Start af planlagte opdateringer..

31 81 9 BRUGERVEJLEDNING KONFIGURERING AF YDERLIGERE INDSTILLINGER Ændring af den hemmelige kode Visning af meddelelser...

32 . 82 Konfigurering af lydbeskeder Meddelelser i statuslinjen HENVENDELSE TIL TEKNISK SUPPORTSERVICE...

33 ORDLISTE KASPERSKY LAB OPLYSNINGER OM TREDJEPARTSKODE.

34 . 90 Distribueret programkode ADB ADBWINAPI.DLL.

35 . 90 ADBWINUSBAPI.DLL Øvrige oplysninger INDEKS..

36 OM DENNE VEJLEDNING Dette dokument er installations-, konfigurations- og brugervejledning for Kaspersky Mobile Security 9. Dokumentet er udarbejdet til et bredt publikum. Dokumentets formål: at hjælpe brugeren med selv at opsætte programmet på en mobilenhed, aktivere det og optimere programmet til vedkommendes behov; at levere hurtig søgning efter oplysninger om problemer i forbindelse med programmet; give oplysninger om alternative informationskilder om programmet og muligheden for at modtage teknisk support. I DETTE AFSNIT I dette dokument.. 11 Dokumentkonventioner...

37 I DETTE DOKUMENT Dokumentet indeholder følgende afsnit: Yderligere datakilder Dette afsnit indeholder en beskrivelse af yderligere informationskilder om programmet og om internetresurser, hvor du kan diskutere programmet, dele ideer, stille spørgsmål og få svar på dem. Kaspersky Mobile Security 9 Dette afsnit indeholder en beskrivelse af programmets valgmulgheder samt kortfattede oplysninger om dets individuelle komponenter og hovedfunktioner. I dette afsnit kan du læse om installationspakkens funktion. Afsnittet indeholder de enheds- og programkrav, som mobilenheden skal opfylde for at installere Kaspersky Mobile Security 9. Installation af Kaspersky Mobile Security 9 Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at installere programmet på en mobilenhed. Afinstallation af programmet Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at afinstallere programmet fra en mobilenhed. Opdatering af programmet Dette afsnit indeholder instruktioner, som hjælper dig med at opdatere en tidligere version af programmet. 11 BRUGERVEJLEDNING Kom godt i gang Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du begynder at arbejde med Kaspersky Mobile Security 9: aktiverer det, indstiller programmets hemmelige kode, aktiverer funktionen til at gendanne den hemmelige kode, gendanner den hemmelige kode, starter programmet, opdaterer antivirusdatabaserne og scanner enheden for vira. Administration af licensen Dette afsnit indeholder oplysninger om de primære vilkår i forbindelse med licensen til programmet. Derudover giver afsnittet oplysninger om, hvordan du finder oplysninger om Kaspersky Mobile Security 9-licensen og forlænger dens gyldighedsperiode. Programgrænseflade Dette afsnit indeholder oplysninger om hovedelementerne på brugerfladen til Kaspersky Mobile Security 9. Filsystembeskyttelse Dette afsnit indeholder oplysninger om den beskyttelseskomponent, der forhindrer inficering af din enheds filsystem. Afsnittet beskriver også, hvordan du aktiverer/stopper Beskyttelse og justerer funktionsindstillingerne. Scanning af enheden Dette afsnit indeholder oplysninger om scanning af enheden efter ønske, som kan finde og fjerne trusler på din enhed. Afsnittet beskriver også, hvordan ud starter en scanning af enheden, opsætter en automatisk planlagt scanning af filsystemet, vælger filer til scanning og indstiller den handling, som programmet udfører, når der findes et skadeligt objekt. Anbringelse af malwareobjekter i karantæne Dette afsnit indeholder oplysninger om karantæne, en særlig mappe, hvor potentielt skadelige objekter placeres. Dette afsnit beskriver også, hvorda du får vist, gendanner eller sletter skadelige objekter, der findes i mappen. Filtrering af indkommende opkald og SMS'er Dette afsnit indeholder oplysninger om Opkalds- og SMS-filter, der forhindrer uønskede opkald og SMS'er i henhold til de sorte og hvide lister, som du opretter. Afsnittet beskriver også, hvordan du vælger den tilstand, som Opkalds- og SMSfilter scanner indkommende opkald og SMS'er med, hvordan du konfigurerer yderligere filtreringsindstillinger for indkommende SMS'er og opkald, og hvordan du opretter sorte og hvide lister. Din brugermanual KASPERSKY MOBILE SECURITY 9

38 Begrænsning af udgående opkald og SMS-meddelelser. Forældrekontrol Afsnittet indeholder oplysninger om komponenten Forældrekontrol, som gør det muligt at begrænse udgående opkald og SMS-meddelelser til fastlagte numre. Endvidere beskriver afsnittet, hvordan man opretter en liste over tilladte og forbudte numre og foretager Forældrekontrol-indstillinger. Beskyttelse af data, hvis enheden mistes eller stjæles Dette afsnit indeholder oplysninger om Tyverisikring, som blokerer uautoriseret adgang til mobilenheden og gør det nemt at finde den, hvis den bliver stjålet eller tabt. Dette afsnit angiver også, hvordan du aktiverer/deaktiverer funktionen Tyverisikring, indstiller funktionsparametrene og starter Tyverisikring fra en anden mobilenhed ved brug af fjernbetjening. Beskyttelse af personlige oplysninger Afsnittet indeholder oplysninger om Beskyttelse af personlige oplysninger, som kan skjule brugerens fortrolige oplysninger. 12 OM DENNE VEJLEDNING Filtrering af netværksaktivitet Firewall Dette afsnit indeholder oplysninger om Firewall, som kontrollerer netværksforbindelser på enheden. Dette afsnit beskriver, hvordan du aktiverer/deaktiverer Firewall og vælger den ønskede tilstand for den. Kryptering af personlige data Dette afsnit indeholder oplysninger om Kryptering, som kan kryptere mapper på enheden. Det beskriver også, hvordan du krypterer og dekrypterer udvalgte mapper. Opdatering af programmets databaser Dette afsnit indeholder oplysninger om opdatering af programmets databaser, hvilket sikrer en opdateret beskyttelse af din enhed. Derudover beskriver dette afsnit, hvordan du få vist oplysnigner om de installerede antivirusdatabaser, kører opdateringen manuelt og konfigurerer automatisk opdatering af antivirusdatabaserne. Programlogger Dette afsnit indeholder oplysninger om logger, der registrerer hver komponents funktion og udførelsen af enhver opgave (f. eks. opdateringer af programdatabaser og virusscanninger). Konfigurering af yderligere indstillinger Dette afsnit indeholder oplysninger om yderligere indstillinger for Kaspersky Mobile Security 9: hvordan du indstiller programmets lydbeskeder og baggrundslys, og hvordan du aktiverer/deaktiverer visningen af tip, beskyttelsesikon og beskyttelsesstatus-vinduet. Henvendelse til teknisk supportservice Dette afsnit indeholder anbefalinger om at kontakte Kaspersky Lab for at få hjælp fra kontoret, på teknisk supports websted og via telefon. Ordliste Dette afsnit indeholder en liste over udtryk, som findes i dokumentet, og definitionen af dem. Kaspersky Lab Afsnittet indeholder oplysninger om Kaspersky Lab ZAO. Oplysninger om tredjepartskode Dette afsnit indeholder oplysninger om tredjepartskode, der anvendes i programmet. Indeks Dette afsnit gør det i stand til hurtigt at finde de ønskede oplysninger i dokumentet. DOKUMENTKONVENTIONER Dokumentkonventionerne beskrevet i tabellen nedenfor anvendes i denne vejledning. 13 BRUGERVEJLEDNING Table 1. Dokumentkonventioner TEKSTEKSEMPEL Bemærk at... BESKRIVELSE AF DOKUMENTKONVENTIONER Advarsler er fremhævet med rødt om omgivet af rammer. Advarsler indeholder vigtige oplysnigner, f.eks. om sikkerhedskritiske computerfunktioner. Noter er omgivet af rammer. Noter indeholder yderligere oplysninger og reference. Eksempler angives efter afsnit med gul baggrund og med overskriften "Eksempel". Det anbefales at bruge... Eksempel:... Opdatering betyder... ALT+F4 Nye udtryk er angivet med kursiv. Navnet på tastaturtaster vises med fed skrift og store bogstaver. Navne på tasterne efterfulgt af et "plus" angiver brug af en tastekombination. Aktiver Sådan konfigurerer du en opgaveplan: hjælp <Din computers IP-adresse> Navne på brugerfladeelementer, f.eks. indtastningsfelter, menukommandoer, knapper osv. er markeret med fed skrift. Introduktioner til instruktioner er markeret med kursiv. Tekster i kommandolinjen eller tekst i meddelelser, der vises på skærmen, har en særlig skrifttype. Variabler er omgivet med vinklede parenteser. I stedet for variablerne indsættes de tilsvarende værdier, og de vinklede parenteser udelades. 14 YDERLIGERE DATAKILDER Hvis du har spørgsmål om opsætning af eller brug af Kaspersky Mobile Security 9, kan du finde svar på dem ved hjælp af forskellige informationskilder. Du kan vælge den mest velegnede kilde afhængigt af, hvor vigtig eller akut din anmodning er. I DETTE AFSNIT Steder, hvor du selv kan finde flere oplysninger Sådan kontakter du salgsafdelingen...

Din brugermanual KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/2942315

Din brugermanual KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/2942315 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY LAB MOBILE SECURITY 9.0 i brugermanualen (information,

Læs mere

NYT Panda Antivirus 2007 Kom godt i gang Vigtigt! Læs venligst grundigt afsnittet i denne guide om online registrering. Her findes nødvendige oplysninger for maksimal beskyttelse af din PC. Afinstaller

Læs mere

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Startvejledning Klik her for at overføre den seneste version af dette dokument ESET NOD32 Antivirus

Læs mere

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning

Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning Kaspersky Internet Security 2012 Brugervejledning PROGRAMVERSION: 12.0 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være nyttig og give dig svar på de fleste

Læs mere

Carry it Easy Brugermanual

Carry it Easy Brugermanual Carry it Easy Brugermanual Brugermanual Version 2.0 2004-2006 CoSoSys SRL Carry it Easy Brugermanual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...I 1. Introduktion...1 2. Systemkrav...2 3. Installation...2

Læs mere

Hurtig startguide Internet Security 2009 Vigtigt! Læs venligst afsnittet Produktaktivering i denne vejledning grundigt. Oplysningerne i dette afsnit er yderst vigtige for at holde din pc beskyttet. Brug

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING Kaspersky PURE BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N : 9. 1 Kære bruger! Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at denne dokumentation vil være til hjælp i dit arbejde og give dig svar

Læs mere

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION STOFA VEJLEDNING SAFESURF INSTALLATION Denne vejledning gennemgår installationsproceduren af SafeSurf, og herefter de tilpasningsmuligheder man kan benytte sig af. Trin 1 Installationen starter med at

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

F-Secure Mobile Security. Android

F-Secure Mobile Security. Android F-Secure Mobile Security Android F-Secure Mobile Security INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Kapitel 1: Installation...4 1.1 Installation...5 1.2 Aktivering...6 1.3 Konfigurere produktet...7 1.4 Fjerne produktet

Læs mere

Version 8.0. BullGuard. Backup

Version 8.0. BullGuard. Backup Version 8.0 BullGuard Backup 0GB 1 2 INSTALLATIONSVEJLEDNING WINDOWS VISTA, XP & 2000 (BULLGUARD 8.0) 1 Luk alle åbne programmer, bortset fra Windows. 2 3 Følg instrukserne på skærmen for at installere

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Spam Manager. Brugervejledning

Spam Manager. Brugervejledning Spam Manager Brugervejledning Brugervejledning til Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk meddelelse Juridisk meddelelse Copyright 2013 Symantec Corporation. Alle rettigheder forbeholdes. Symantec,

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Se bagsiden af pakken for hurtig installation

Se bagsiden af pakken for hurtig installation Brugervejledning Se bagsiden af pakken for hurtig installation Vi beskytter flere mennesker mod flere online trusler end nogen anden i verden. Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet

Læs mere

Lynstartvejledning PC, Mac og Android

Lynstartvejledning PC, Mac og Android Lynstartvejledning PC, Mac og Android Installation på pc Der henvises til filen ReadMe på installationsdisken eller til Trend Micros websted for detaljerede oplysninger om systemkrav. Du kan også hente

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning knfbreader Mobile kreader Mobile Installationsvejledning Copyright 2009 knfb Reading Technology, Inc. www.knfbreader.eu Alle rettigheder forbeholdes. Andre virksomhedsnavne og produkter er varemærker eller

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING

Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING Kaspersky Anti-Virus 2010 BRUGERVEJLEDNING P R O G R A M V E R S I O N 9. 0 K R I T I S K F I X 2 Kære bruger Tak, fordi du har valgt vores produkt. Vi håber, at du får nytte af denne dokumentation, og

Læs mere

Din brugermanual KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931969

Din brugermanual KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 http://da.yourpdfguides.com/dref/3931969 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KASPERSKY INTERNET SECURITY 9.0 i brugermanualen (information,

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Symantec Enterprise Vault

Symantec Enterprise Vault Symantec Enterprise Vault Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 9.0 Symantec Enterprise Vault: Vejledning til brugere af Microsoft Outlook 2010 Den software, der beskrives i denne bog, leveres

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning

BlackBerry Internet Service. Version: 4.5.1. Brugervejledning BlackBerry Internet Service Version: 4.5.1 Brugervejledning Publiceret: 2014-01-08 SWD-20140108172804123 Indhold 1 Kom godt i gang...7 Om meddelelelsesserviceplanerne for BlackBerry Internet Service...7

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Vilkår og betingelser

Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser Vilkår og betingelser for salg Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. Når du sender dit elektroniske udstyr, accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS

VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS Sidst opdateret: 28. august 2015 1. NØGLETERMER VILKÅR OG BETINGELSER Princh ApS 1.1. Princh: Princh, lokaliseret og etableret på Bjørnholms Allé 20, 8260 Viby J, Danmark (herefter også refereret til som

Læs mere

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access

Installationsvejledning til tabletter. McAfee All Access Installationsvejledning til tabletter McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på et

Læs mere

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony)

Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Quick Guide for Mobil Reception (Omhandler mobil reception også kaldet isymphony) Generelt Mobil Reception er et værktøj som bruges til at overvåge medarbejdere, kø er og meget andet samt styre dit omstillingsanlæg

Læs mere

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53

Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Windows 8 trinvis opgraderingsvejledning FORTROLIG 1/53 Indhold 1. 1. Windows 8 installationsproces 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. 4. 5. Ren 6. 1. Personlige indstillinger 2. Trådløst 3. Brugerdefinerede

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Introduktion til frontend

Introduktion til frontend Side 1 af 43 Introduktion til frontend Dette dokument beskriver kort, hvordan du bruger WeroShop frontend. Dette omfatter at sætte dig ind i varegrupper, producenter og produkter, filtrering af produkter,

Læs mere

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT)

CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) CONTINIA SOFTWARE a/s SOFTWARE LICENSBETINGELSER (MED SOFTWARE ABONNEMENT) 1. LICENSEN 1.1. Continia Software a/s giver hermed på de vilkår, der fremgår af disse betingelser, licenstager en uoverdragelig

Læs mere

Norton AntiVirus Brugerhåndbog

Norton AntiVirus Brugerhåndbog Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet af genbrugsmaterialer.

Læs mere

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BLACKBERRY P'9981 COMPLIMENTARY CUSTOMER SUPPORT SERVICES PLAN LÆS VENLIGST DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR DU ACCEPTERER. Det glæder RIM (som defineret nedenfor) at gøre RIM s Complimentary Customer Support Services Plan tilgængelig for Dig (som defineret nedenfor)

Læs mere

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin.

Eksempler på de mest almindelige Firewall programmer: Norton Internet Security, ZoneAlarm, PC-Cillin. Velkommen Når De har valgt at sikre Dem imod virus og uautoriseret brug af Deres computer, skal De sørge for, at der IKKE findes andre sikkerhedsprodukter med samme funktion installeret i forvejen. Det

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Skyfillers Online Backup. Kundemanual

Skyfillers Online Backup. Kundemanual Skyfillers Online Backup Kundemanual Kundemanual Indhold Opsætning... 2 Installation... 2 Download software... 2 Installation under Windows... 2 Installation under Mac OS X... 3 Log ind... 3 Tilpas kontoindstillinger...

Læs mere

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access

Installationsvejledning til smartphones. McAfee All Access Installationsvejledning til smartphones McAfee All Access COPYRIGHT Copyright 2010 McAfee, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må gengives, overføres, afskrives, gemmes på

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5

INSTALLATION GUIDE Microsoft C5 Copyright 2006 Microsoft Corporation All rights reserved Microsoft Development Center Copenhagen December 2006 GUIDE Microsoft C5 Version 4.0 SP1 Installationsvejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online

Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online // Mamut Business Software Nyheder i Mamut Business Software og Mamut Online Indhold Forord 2 Ny version 2 Om opdatering til ny version 3 Nyheder i Mamut Business Software version 17.0 6 Kontaktopfølging

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

"SAP" betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten.

SAP betyder det SAP-selskab, med hvem du indgik kontrakt om tjenesten. Serviceaftaleprogram for Ariba Cloud Services Garanti for Tjenestens tilgængelighed Sikkerhed Diverse 1. Garanti for Tjenestens tilgængelighed a. Anvendelighed. Garantien for tjenestens tilgængelighed

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk

Mobile Security. Kom i gang lynhurtigt. Dansk Mobile Security Kom i gang lynhurtigt Dansk 1 Installation Installation af BullGuard Mobile Security 1. Gå ind på www.bullguard.com/mobi fra din telefon. 2. Indtast licensnøglen. Den står på bagsiden af

Læs mere

Manual til AVG Antivirus

Manual til AVG Antivirus Manual til AVG Antivirus Det anbefales, at alle brugere benytter sig af et antivirus-program. Formålet med programmet er at forhindre din computer i at blive smittet med virus. Virus-inficerede computere

Læs mere

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske

Pædagogisk IT. Vejledning i Office 365 til elever og deres familier. Version 4 Side 1. Kan udfyldes for at hjælpe med at huske Navn: Uni-login: Uni-login kode: Office365 email: Kan udfyldes for at hjælpe med at huske UNI-LOGIN @undervisning.kk.dk Version 4 Side 1 Indledning Velkommen til denne vejledning i Office 365, som introducerer

Læs mere

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION

STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION STOFA VEJLEDNING ONLINEDISK INSTALLATION I denne vejledning gennemgås installation af Stofa OnlineDisk samt opsætning, brugerflade og OnlineDisk Webportalen. Trin 1 Information om Stofa OnlineDisk Stofa

Læs mere

Aktiveringsvejledning

Aktiveringsvejledning Aktiveringsvejledning Kontakt www./dk/support Tlf. 6312 6015 E-mail: support@mv-nordic.dk 1 Widgit Produktaktivering Widgit Produktaktivering giver dig mulighed for at aktivere og administrere licenserne

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning

MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning MobileCTI Dialer Installations og konfigurations vejledning Vejledning i Installation og konfiguration af MobileCTI Outlook Dialer / MobileCTI TAPI Dialer Version 2.10 December 2005 www.blueposition.com

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobilt bredbånd - Erhverv Januar 2014 1/6 Indholdsfortegnelse 1. Aftalevilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELE s leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free

Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo Free Kom godt igang med Indbo programmet fra PetriSoft Kort om Indbo: Indbo er et Windows 98/NT/2000/Me/Xp/Vista/Win7/Win8 program, der kan holde rede på hjemmets, firmaets, foreningens eller skolens inventar

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase

Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Opsætning af MobilePBX med Kalenderdatabase Dette dokument beskriver hvorledes der installeres Symprex Exchange Connector og SQL Server Express for at MobilePBX kan benytte kalenderadadgang via database

Læs mere

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC...

Indhold. Installation af Cloudco HOME...1. Minimums systemkrav - Windows...1. Minimums Systemkrav - MAC...1. Minimums Systemkrav - MAC... Manual cloudco HOME 01. feb, 2014 Indhold Installation af Cloudco HOME...1 Minimums systemkrav - Windows...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Minimums Systemkrav - MAC...1 Installation af Cloudco HOME - Windows...2

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows

Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows Quick Start til Novell Filr 1.2-desktopprogrammet til Windows April 2015 Quick Start Novell Filr giver dig nem adgang til alle dine filer og mapper fra skrivebordet, browseren eller en mobilenhed. Derudover

Læs mere

Din brugermanual MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 http://da.yourpdfguides.com/dref/3816765

Din brugermanual MCAFEE INTERNET SECURITY 2009 http://da.yourpdfguides.com/dref/3816765 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Norton Internet Security Brugervejledning

Norton Internet Security Brugervejledning Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet af genbrugsmaterialer.

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste

Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste Tjenestespecifikke vilkår for forudbetalt mobiltjeneste - Erhverv Januar 2014 1/5 Indholdsfortegnelse 1. Abonnementsvilkårenes omfang... 3 2. Forudsætninger... 3 3. TELEs leveringsforpligtelse, herunder

Læs mere

Norton 360TM. Brugervejledning

Norton 360TM. Brugervejledning Norton 360TM Brugervejledning Det er vigtigt at tage hensyn til miljøet. Symantec har fjernet omslaget til denne vejledning, for at mindske sine produkters miljømæssige fodaftryk. Denne vejledning er lavet

Læs mere

GUIDE TIL CLOUD DRIVE

GUIDE TIL CLOUD DRIVE GUIDE TIL CLOUD DRIVE Dette er en guide du kan anvende til nemt at komme effektivt i gang med at anvende Cloud Drive Indholdsfortegnelse 1. Tilgængelige Cloud Drive klienter 2. Guide til Windows klienten

Læs mere

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning

LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning LYRA (https://app.nebula.si/rc-nordic) Brugervejledning Renault Nordic AB, Nebula d.o.o. Ljubljana, marts 2015, ver. 2.0 Indholdsfortegnelse 1 LYRA-SYSTEMET... 3 1.1 SYSTEMKRAV... 3 1.2 REGISTRERING I

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning

Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning Digital skriftlig aflevering med Lectio Censormodul Stedprøver installationsvejledning 1. Lokalt installeret afleveringsprogram til stedprøver... 2 2. Systemkrav... 3 3. Netværksopsætning... 4 4. Installation

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version

Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Online Banking Sikkerhedsvejledning Internet-version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikkerhedsvejledningen... 2 Sikker brug af internettet... 2 Sikkerhedsløsninger i Online Banking...

Læs mere

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version

Online Banking Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Sikkerhedsvejledning PC-baseret version Indhold Introduktion til Sikkerhedsvejledningen...3 Sikkerhedsvejledningen...3 Sikker brug af internettet...3 Sikkerhedsløsninger i...3 Hvad er sikkerhed i?...4

Læs mere

Freeware for PC security

Freeware for PC security Freeware for PC security Indledning: For en privat person kan det være svært at finde ud af, hvad der er godt for at kunne beskytte sin computer. Denne rapport vil prøve at dække nogle af de programmer,

Læs mere

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed.

Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Yderligere vilkår for anvendelse af Document Cloud Sidst opdateret den 7. april 2015. Erstatter versionen af 18. juni 2014 i dens helhed. Termer skrevet med stort begyndelsesbogstav i disse Yderligere

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale

Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Kom godt i gang vejledning til TDC IP Telefoni Scale Sidst opdateret d.19/11-2008 Forord... 3 Hvad er TDC IP Telefoni Scale?... 3 Scale administratorens opsætning af tjenesten efter levering... 4 Opsætning

Læs mere