Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab 2007."

Transkript

1 Notat vedr. udgifter på hjælpemiddelområdet med udgangspunkt i regnskab Støtte til køb af biler Der har i 2007 været 70 sager omkring særlig indretning. Sagerne har i gennemsnit kostet kr. Udgifterne til særlig indretning kan variere meget, fra få tusinde til trehundrede tusinde. Der er i 2007 ydet støtte til biler i 45 sager, men en gennemsnitspris på kr. Hertil kommer 23 sager, hvor der er givet afslag eller sagen er afsluttet på anden vis og derfor ikke har udløst en udgift.

2 Af nedenstående diagram fremgår at udgifterne til bilsager i 2007 ikke fordeler sig jævnt over året. Således har der i første halvår kun være afholdt en lille andel af det samlede beløb, idet sagbehandlingen af biler reelt først startede efter 1.4 efter ansættelse af personale til varetagelse af denne opgaveløsning. Månedlige og akkumulerede udgifter til støtte til bil Ved årsskiftet var der 27 sager, der var bevilget men ikke endelig afsluttet, bl.a. pga. der afventes afventer slutseddel, faktura, gældbrev eller klausulering. Heraf er 10 betalt i 1. kvartal. Pr. 31 marts er der 22 sager, der er bevilget men ikke økonomisk afsluttet. Samlet udgør disse 22 sager en udgift på 6,6 mio. incl. indretning. For 2008 er forventningen 100 nye bilsager, hvoraf de 65 forventes afsluttet med en bevilling. Budgettet på 12 mio. i 2008 anses derfor nødvendigt. Optiske hjælpemidler I 2007 bestod udgifterne til optiske hjælpemidler primært af udgifter til abonnementaftale med regionen. Udgifterne har primært været afholdt i december og supplementsperioden. I 2008 er sket en delvis tilbagebetaling af disse midler. Dog er udgifter vedr. nov. og dec ikke konteret i regnskab Opgaven er hjemtaget fra 1. januar Udgifterne i 2008 opfatter derfor indkøb af hjælpemidler samt eventuelle konsulentydelser. Arm- og Benproteser

3 Udgiftsniveauet for 2007 forventes at holde i Udgifterne indbefatter flere særligt dyre enkelt proteser. Her har der været tvivl om tolkningen af lovgivningen i relation til, hvilke udgifter der er kommunale og hvilke der er regionale. Silkeborg Kommune har i 2007 afholdt udgiften og det forventes at udgifterne forbliver kommunale. Høreapparater til personer I 2007 er anvendt knap 7 mio. på høreapparater, heraf udgør 1,4 mio. abonnement til Regionen. Abonnementet, der omfattede undervisning, råd og vejledning i brug af høreapparater, er også hjemtaget og der er ansat personale til varetagelse af opgaven. Den resterende udgift har været anvendt til i alt høreapparats bevillinger samt batterier, tilbehør, aftryk m.v. 42 % af høreapparaterne er købt via private med et gennemsnitligt tilskud på excl. Moms. De øvrige er købt via amgros (737 stk.) til en gennemsnitspris på Udgifterne til høreapparater var ujævnt fordelt henover året. Særligt er opkrævningerne fra Amgros kommet sidst på året. Det forventes at regningerne herfra vil komme mere kontinuerligt i Månedlige og akkumulerede udgifter til høreapparater For 2008 forventes samme udgiftsniveau. Der arbejdets på at være løbende opdateret med bogføringen, hvilket dog forudsætter en mere jævn faktura strøm. Pr manglede bogføring for 1,9 mio. - ultimo april er dette reduceret til kr. Inkontinens- og stomihjælpemidler På dette hjælpemiddelområde forventes der i 2008 et forbrug svarende til 2007.

4 Andre hjælpemidler Kompressionsstrømper blev i 2007 indkøbt til lager for at sikre en hurtig levering. Der er i 2008 indgået en ny aftale med leverandøren om hurtig og direkte levering til borgerne. Forbruget i 2008 forventes derfor en smule mindre da lager kan anvendes. Efterspørgsel på diabetes produkter er voksende og der forventes derfor en smule højere forbrug end i Andre hjælpemidler andet, dækker udgifter til indkøb og reparation af genbrugshjælpemidler bl.a. lifte, el-køretøjer, gangstativer, rollatorer, kørestole, badebænke m.m. Udgifterne fordeler sig forholdsvist jævnt over året. Bortset fra dyre el-kørestole og dyre specielt indrettede kørestole. Der er et stort og stigende efterspørgsel efter el-køretøjer I 2007 omfattede udgiften desuden kr. til abonnement til regionen for specialrådningen, som ligeledes er hjemtaget pr og der er ansat terapeuter til varetagelse af denne opgave. IT-hjælpemidler og IT-forbrugsgoder ( 112 og 113) Der blev i 2007 anvendt kr. til betaling Regionen, heraf er noget refunderet under optiske hjælpemidler, da opgaveløsningen i 2007 lå i Synscentralens regi. Abonnementet er i 2008 anslået til kr. som følge af den ændrede fordeling af opgaveløsningen i regionen. Hjælp til Boligindretning I 2007 er anvendt 1,3 mio. til boligindretning. Der forventes i 2008 et forbrug på 2,35 mio. Dette skyldes en række konkrete og dyre enkelt sager som afsluttes i foråret 2008, disse udgør alene udgifter for 1 mio. Sagsbehandlingstiden for disse dyre enkeltsager er mellem 9 og 12 måneder, hvorfor udgiftsniveauet er svingende. Tilbagebetaling af lån. Silkeborg Kommune holder pt. 193 gældsbreve. Disse betyder en løbende tilbagebetaling på kr. pr. kvartal. Konklusion Udgiftsniveauet fra 2007 forventes, for bilsager og boligindretning at afvige væsentligt i 2008, samlet med knap 3,5 mio. På en række udgiftsområder falder udgiften som følge af, at der ikke længere betales abonnement til Regionen. Udgifter svarende hertil er omplaceret til konto 6.51, hvor Silkeborg Kommune har ansat personale til at varetage opgaven. På de øvrige områder forventes mindre justeringer både i opadgående og nedadgående retning. Betalingen for abonnement til Regionen er i 2007 opkrævet efter bedste skøn. Regionen har efterfølgende opgjort forbruget og tilbagebetalt det Silkeborg Kommune har betalt for meget. Samtidig er ikke alle opkrævninger fremsendt tidsnok til, at de kunne konteres på regnskab Netto får Silkeborg Kommune dog ca tilbagebetalt. Endvidere ser det ud til at tilbagebetalingen på lån for 4. kvartal 2007, ikke indgår i regnskabet for 2007 og derved bliver ekstra indtægt i Det aktuelle forbrug pr er samlet på omkring 10 %. Til trods herfor fastholdes det forventede regnskab, idet en lang række udgifter ikke er bogført på opgørelsesdatoen. Bl.a. var der modtaget regninger for 1,9 mio. på høreapparater. Derudover ligger disponerede udgifter på

5 ca. 7,5 mio. til biler og boligindretning. Endelig er der ekstraordinære indtægter i form af tilbagebetaling fra Regionen.

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011

ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 ANALYSE AF ØKONOMIEN PÅ HJÆLPEMIDDELOMRÅDET I MIDDELFART KOMMUNE SET I FORHOLD TIL KL S BENCHMARK PÅ OMRÅDET SOCIALFORVALTNINGEN FEBRUAR 2011 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. OVERSIGT OVER HJÆLPEMIDDELOMRÅDET

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Generel beskrivelse er en ny afdeling, der er oprettet i forbindelse med kommunalreformen. Afdelingen har ansvaret for visitation og bevillinger indenfor social og sundhedsudvalgets tilbud. Andre sundhedsudgifter

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling.

Vurderingen omfatter alene sundhedsområdet, idet der pågår et særligt forløb omkring regional udvikling. Dato: 12. april 2015 Analyse af regionens økonomiske situation 2015 og frem 1. Analysens afgrænsning I lighed med sidste år har administrationen udarbejdet en vurdering af de økonomiske perspektiver for

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Frit valg af hjælpemidler og

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201)

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016. Socialudvalget SOCIALUDVALGET. (side 144-201) SOCIALUDVALGET (side 144-201) 144 Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET

SPECIELLE BEMÆRKNINGER DRIFTBUDGET 2013-2016 SUNDHEDSUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Specielle bemærkninger Side/Farve Bind? Sundhedsudvalget - serviceområde???? 1 - Sundhedsudvalget Politikområder (serviceområde) Beløb Sundhed & Forebyggelse 133.119 Visitation & Rehabilitering

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3

1. Indledning... 2. 2. Lovgivning og generelle principper... 2. 3. Socialtilsyn Hovedstadens budget 2015... 3 NOTAT 14. oktober 2014 Sagsbehandler: agma Notat om beregning af takster og budget for Socialtilsyn Hovedstaden 2015 Socialtilsyn Hovedstaden Indhold 1. Indledning... 2 2. Lovgivning og generelle principper...

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere

Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Økonomi- og indkøb april 2013 Økonomiske konsekvenser ved ansættelse af udfaldstruede dagpengemodtagere Afkortning af dagpengeperioden har virkning fra 1. januar 2013. De nye regler betyder, at ledige

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion).

Siden 1. januar 2007 har ældreområdet været delt i 2 afdelinger, en myndighedsafdeling (bestillerfunktion) og en serviceafdeling (udfører-funktion). 10.1 Ældreområdet Generelle budgetforudsætninger: Budget 2015 er primært en fremskrivning af budget 2014. Herudover er budgettet korrigeret i forhold til administrative ændringer, lovændringer og øvrige

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2

Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 NOTAT 21. august 2015 LRASM Aftale om kommunernes økonomi for 2016 Indholdsfortegnelse Aftale om kommunernes økonomi for 2016... 2 Indledning... 2 Omprioriteringsbidrag på 1% årligt.... 2 Prioritering

Læs mere

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr

Økonomiske nøgletal 2009-2014. Juni 2014 cshan/komhr Økonomiske nøgletal 2009-2014 Juni 2014 cshan/komhr Indhold Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Resultatet af det skattefinansierede område... 7 Overskud på driften... 7 Muligheder for at ændre driftsresultatet...

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget (side 34-57) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende arbejdsmarkedsforanstaltninger, herunder

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret

Budgetnotat 2016-19 Jobcenteret Jobcenteret Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 1. Centerets formål, primære opgaver og politiske udvalg Formål Jobcentrene er det centrale omdrejningspunkt i den danske beskæftigelsesindsats.

Læs mere

Forslag til revideret budget 2015

Forslag til revideret budget 2015 Dato Journalnr Sagsbehandler e-mail Telefon 29. januar 2015 1-21-2-13 Tine Jørgensen tij@midttrafik.dk 87408205 Forslag til revideret budget 2015 processen for 2015 Bestyrelsen for Midttrafik skal, i henhold

Læs mere

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg

Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg Økonomisk analyse af beredskaberne i Allerød, Rudersdal, Hørsholm, Helsingør og Fredensborg 18. september 2014 1 Indhold 1. Formål med notatet... 4 2. Myndighedsområdet: Det afhjælpende og det forebyggende

Læs mere

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven

Praksisundersøgelse 2008. Støtte til køb af bil efter serviceloven Praksisundersøgelse 2008 Støtte til køb af bil efter serviceloven Indhold 1. Baggrund og formål for praksisundersøgelsen... 1 2. Metode og afgrænsning... 2 Metode for praksisundersøgelsen...2 Udvælgelse

Læs mere

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse

0. Baggrund. Region Midtjylland under dannelse Notat: Analyse af budget 2006 i Vejle Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt i lyset af Lov om regioners godkendelsesordning for væsentlige økonomiske dispositioner 0. Baggrund A. Udkast til bekendtgørelse

Læs mere

Budgetopfølgning September 2014

Budgetopfølgning September 2014 Budgetopfølgning September 2014 Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender 17. november 2014 1. Indledning Nærværende budgetopfølgning indeholder en gennemgang af indtægter og udgifter i de første

Læs mere