Indtægter % ,1% Skattefinansieret drift %

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941."

Transkript

1 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Indtægter % ,1% Økonomiudvalget % ,1% Skatter, tilskud og udligning % ,1% Udvalgsbevillinger % ,1% Forskudsbeløb af indkomstskat % ,0% Afregning vedrørende skrå skatteloft % ,0% Selskabsskatter % ,0% Grundskyld % ,4% Dækningsafgift % ,7% Øvrige skatter % ,0% Statstilskud % ,0% Udligning, skat og udgiftsbehov % ,0% Udligning af selskabsskat % ,0% Udligning vedrørende udlændinge % ,0% Regulering tilskud/udligning tidligere år % ,0% Grundbidrag til sundhedsvæsnet % ,1% Særlige tilskud % ,1% Pulje - Beskæftigelsesområdet % ,0% Tilbagebet. af refusion af købsmoms % ,0% Skattefinansieret drift % ,2% Økonomiudvalget % ,8% Ledelse og personale % ,9% Udvalgsbevillinger % ,0% Økonomiudvalgets rådighedskonto % ,3% Politisk organisation % ,9% Pensioner % ,0%

2 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Revision % ,9% Div. vederlag for opkræv. og attester % ,6% Adm.udgifter ovf. fra forsyningsvirk % ,0% Lægeerklæringer % ,8% Arbejdsskadeforsikringer % ,1% Administrationsbidrag fra konto % ,0% Institutionsbevillinger % ,6% Administration - centre % ,0% Administration - fælleskonti % ,5% Lønpuljer % ,1% Fuld vikardækning barsel/adoption % ,0% Erhverv og turisme % ,5% Udvalgsbevilling % ,5% Erhvervsfremme og turisme % ,5% Borger- og brugerinddragelse % ,8% Udvalgsbevilling % ,8% Borgerinformation % ,8% Redningsberedskab % ,0% Institutionsbevilling % ,0% Redningsberedskab % ,0% Klima- og Miljøudvalget % ,7% Tværgående klima % ,0% Udvalgsbevilling % ,0% Energipulje % ,0% Miljø og Natur % ,0% Udvalgsbevillinger % ,0% Vandløbsvæsen % ,0%

3 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Øvrige miljøforanstaltninger % ,0% Skadedyrsbekæmpelse % ,0% Trafik, Vej og Park % ,1% Udvalgsbevillinger % ,1% Kollektiv trafik % ,4% Glatførebekæmpelse og snerydning % ,1% Vej og Park % ,7% Vej fælles formål Myndighed % ,3% Institutionsbevilling % ,0% Entreprenørafdelingen - Vej & Park % ,0% Plan- og Boligudvalget % ,0% By og Bolig % ,0% Udvalgsbevilling % ,0% Byfornyelse % ,0% Ydelsesstøtte, støttet byggeri % ,0% Ejendomscenter % ,1% Børne- og Undervisningsudvalget % ,9% Skoler % ,5% Udvalgsbevillinger % ,7% Bidrag til statslige og private skoler % ,0% Efterskoler % ,9% Befordring til/fra kommunens skoler % ,1% Øvrige fælleskonti % ,0% Pensioner % ,2% Forældrebetaling i SFO % ,1% Fripladser og søskenderabat % ,4%

4 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Rammekonto, SFO % ,0% Vidtgående specialundervisning % ,0% Takstindtægter, specialskoler % ,7% Forældrebetaling, special-sfo % ,9% Handicapkørsel % ,0% Takstbetaling egne special SFO tilbud % ,6% Institutionsbevillinger % ,5% Institutionsbevilling til fordeling % ,0% Byskovskolen % ,7% Dagmarskolen % ,8% Heldagsskolen % ,5% Kildeskolen % ,3% Nordbakkeskolen % ,5% Søholmskolen % ,7% Valdemarskolen % ,5% Vigersted skole % ,1% Ringsted Kommunale Ungdomsskole % ,0% UPPR % ,0% Campusskolen % ,7% Specialafdeling Asgård % ,0% A-huset Vigersted (Special) % ,1% Ådalskolen (Special) % ,2% Dagtilbud til børn % ,3% Udvalgsbevillinger % ,6% Forældrebetaling % ,3% Fripladser og søskenderabat % ,0% Rammekonto % ,9% Regnskabsføring, selvej. inst % ,2%

5 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Betaling til/fra andre kommuner % ,1% Huslejer % ,8% Øvrige fælleskonti % ,0% PA-elever % ,1% Takstindtægter, specialbørnehaver % ,4% Institutionsbevillinger % ,2% Vikarpulje - sygefravær over 30 dage % ,0% Ringsted Dagpleje % ,0% Bengerds Børnehus % ,9% Benløse Børnegård % ,0% Benløse Børnehave % ,4% Børnehuset Bastionen % ,9% Det grønne børnehus % ,2% Bøgely % ,7% Dagmarasylets Børnehave % ,9% Den Frie Børnehave % ,8% Heimdal % ,0% Højbohus % ,0% Kastaniehaven % ,8% Klostermarkens Børnehus % ,0% Børnehuset Stakhavegård % ,5% Nordbakkens Børnehus % ,2% Børnehuset Rosengården % ,2% Ringsted Idrætsbørnehave % ,5% Børnehuset Fristedet % ,9% Sneslev Landbørnehave % ,7% Snurretoppen % ,1% Søholmen % ,6%

6 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Tinsoldaten % ,2% Toften % ,6% Vigersted Børnehave % ,2% Åkanden % ,8% Allindelille Børnehave % ,7% Sct. Bendts Børnehave % ,0% Børn og Unge % ,7% Udvalgsbevillinger % ,8% Tabt arbejdsfortjeneste % ,3% Dækning af merudgifter % ,2% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg % ,8% Refusioner - Særlig dyre enkeltsager % ,7% Anbragte - Døgninstitution % ,9% Anbragte - Døgnpleje % ,9% Undervisning på opholdssteder % ,2% Vidtgående specialundervis. - anbragte % ,9% Forebyggelse % ,3% Specialbørnehave og -fritidshjem % ,3% Refusioner - Tabt arb.fortj./merudg #DIV/0! ,0% Sikrede institutioner % ,7% Projekter % ,0% FAIR % ,0% Takstindtægter, specialinstitutioner % ,9% Institutionsbevillinger % ,2% Sundhedspleje % ,8% Skoletandlæge % ,0% Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej % ,0% Nebs Møllegård % ,6%

7 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Social- og Arbejdsmarkedsudvalget % ,4% Sundhed % ,6% Udvalgsbevillinger % ,6% Aktivitetsbestemt medfinan. sundhed % ,3% Vederlagsfri fysioterapi % ,7% Specialiseret genoptræning % ,4% Andre sundhedsudgifter % ,0% Opgaveløs. ældreområdet-akutstuer mm % ,0% Puljemidler Hjerneskade % ,0% Praksiskonsulent % ,0% Handicap, Social og Psykiatri % ,6% Udvalgsbevillinger % ,5% Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år % ,0% Merudgifter (Serviceloven 100) % ,4% Boligsikring % ,6% Boligydelse % ,3% Statsrefusion Merudgifter (Ser.lov 100) % ,4% Botilbud % ,8% Beskæftigelses- og aktivitetstilbud % ,4% Hjælperordninger % ,0% Personlig støtte og ledsagerordninger % ,6% Kvindekrisecentre og forsorgshjem % ,3% Statsref. Kvindekrisecentre mv % ,8% Alkohol- og stofmisbrugerbehandling % ,2% Kompenserende specialundervisning % ,7% Lån til invalidebil % ,3% Hjælpemidler % ,2%

8 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Andre sociale formål % ,1% Boligsocial medarb. (socialkoordinator) % ,0% Klub Svanen % ,0% Tværgående pulje tildeling af ydelser % ,0% Betalinger fra kommuner % ,4% Institutionsbevillinger % ,0% Bo- og Servicecenter % ,0% Regnbuen % ,0% Støtte- og aktivitetscenter % ,0% Hjemmevejlederkorps % ,0% Socialpsykiatrien i Ringsted Kommune % ,3% Café Ingeborg % ,0% Unge % ,1% Udvalgsbevillinger % ,1% UNGE Tabt arbejdsfortjeneste % ,4% UNGE Dækning af merudgifter % ,4% UNGE Ref. - Tabt arbejdsfortj./merudg % ,2% UNGE Ref. - Særlig dyre enkeltsager % ,2% UNGE Statsrefusion i dyre sager U 18 år % ,7% UNGE Anbragte - Døgninstitution % ,8% UNGE Anbragte - Døgnpleje % ,7% UNGE Undervisning på opholdssteder % ,0% UNGE Anbragte - Vidtg. specialundervis % ,9% UNGE Forebyggelse Unge % ,9% UNGE Specialbørnehave og -fritidshjem % ,3% UNGE Sikrede institutioner % ,9% UNGE Endnu ikke disponeret budget % ,0% UNGE Botilbud % ,4%

9 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) UNGE Beskæftig. - og aktivitetstilb % ,0% UNGE Personlig støtte og ledsagerordning % ,5% UNGE Ungdomudd. - unge m. særl. behov % ,2% Beskæftigelse Voksne og Unge % ,0% Udvalgsbevillinger % ,0% Jobcenter % ,2% Ungeenhed % ,1% Beskæftigelsesråd % ,0% Institutionsbevillinger % ,5% Midtsjællands Aktiveringscenter % ,3% Jobvejen % ,0% Rikova % ,0% Ældre- og Genoptræningsudvalget % ,9% Ældreliv % ,9% Udvalgsbevillinger % ,2% Personlige tillæg til pensionister % ,1% Statsrefusion personlige tillæg % ,8% Opgaveløsning for sundhedsområdet % ,5% Madservice/servicepakker, indtægter % ,5% Madservice /servicepakker, udgifter % ,0% Visitationsramme (private leveran. mv.) % ,4% Visitationsramme % ,0% Betaling til andre kommuner % ,7% Bet. fra andre komm. incl.dyre enkeltsag % ,9% Servicearealer % ,5% Ældrebolig., huslejeindt., lejetab mv % ,8% Pulje til styrkelse af velfærdsteknologi % ,0%

10 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Øvrige % ,2% Café Ingeborg % ,0% Institutionsbevillinger % ,8% Plejecenter Ortved % ,4% Knud Lavard Centret % ,0% Solbakken % ,0% Træninsfunktionen % ,0% Hjemmeplejen % ,0% Madhuset Zahles % ,0% Fælles (elever, administration og uddann % ,9% Kultur- og Trivselsudvalget % ,3% Kultur % ,9% Udvalgsbevilling % ,0% Kulturelle arrangementer og opgaver % ,0% Institutionsbevillinger % ,2% Bibliotek % ,3% Ringsted Kongrescenter % ,0% Historiens Hus % ,2% Fritid og Sundhed % ,1% Udvalgsbevillinger % ,5% Fritidsfaciliteter % ,0% Refusion vedrørende Musikskolen % ,6% Støtte til frivilligt socialt arbejde % ,0% Sundhedsfremme og forebyggelse % ,0% Institutionsbevillinger % ,0% Ringsted Sportscenter % ,0% Folkeoplysning % ,1%

11 Regnskabsår inkl Regnskab (pr ) Ringsted Musik- og Kulturskole % ,0% Renter % ,4% Skattefinansieret anlæg % ,0% Køb og salg % ,6% Økonomiudvalget % ,6% Anlæg - Køb og salg af jord % ,1% Drift - Køb og salg af jord % ,0% Brugerfinansieret drift % ,0% Klima- og Miljøudvalget % ,0% Udvalgsbevillinger % ,0% Drift - Renovation % ,0% Brugerfinansieret anlæg % ,7% Klima- og Miljøudvalget % ,7% Anlæg - Renovation % ,7%

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag

Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Bevillingsoversigt 2005-2010 Sammendrag Sidenr. Mio. kr. 2006 2008 2009 2010 Indtægter 3 Skatter 900,4 695,7 1.131,1 1.213,7 1.281,0 1.367,3 5 Generelle tilskud m.v. 283,9 140,1 276,5 291,7 316,1 327,1

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune

Regnskab 2014 - Bilag til årsberetning. Favrskov Kommune Regnskab - Bilag til årsberetning Favrskov Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Hovedoversigt 1 2 Regnskabsoversigt politikområder drift og refusion 3 46 Regnskabsoversigt konto 07 og 08 47 48 Regnskabsoversigt

Læs mere

Regnskabsoversigter Indhold:

Regnskabsoversigter Indhold: Regnskabsoversigter Indhold: Tillægsbevillinger Hovedoversigt Regnskabssammendrag Tværgående hovedartsoversigt Driftsregnskab Anlægsregnskab Konto 7 og 8 Status Personaleudgifter Garanti- og eventuelforpligtelser

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189

Indholdsfortegnelse. Investeringsoversigt... 189 Budget 2015-2018 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt... 3 Tværgående artsoversigt... 7 Bevillingsoversigt... 11 Budget opdelt efter funktion... 29 Bemærkninger... 41 Økonomiudvalget... 43 Socialudvalget...

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter

Gentofte-Plan 2010. Økonomioversigter Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Titel: Gentofte-Plan 2010 Økonomioversigter Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2009 Composing: DES Tryk: Bording A/S Oplag: 325 Forsidefoto: Munkegårdsskolens parterreetage.

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24

Generelle bemærkninger 1-12. Takstbilag 13-24 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-12 Takstbilag 13-24 Hovedoversigt 1-4 Sammendrag af budget 5-8 Bevillingsoversigt: Grønne sider Direktørområde Børn, Unge og Borgerservice

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger... 7 Indledning... 9 Ledelsens påtegning... 10 Hovedkonklusioner på regnskabet... 11 Opmærksomhedspunkter... 12 Opfølgning på budgettets forudsætninger... 12

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere