MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MATEMATIK OG DATABEHANDLING. Noter om Regneark"

Transkript

1 MATEMATIK OG DATABEHANDLING Noter om Regneark Version 1.00 af Peter Sestoft Institut for Grundvidenskab Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, KVL Disse noter beskriver brug af regneark i forbindelse med kurset Matematik og Databehandling på KVL, og skal ses i sammenhæng med de tilsvarende noter om statistikprogrammet R. Noterne beskriver regneark i OpenOffice men passer også til det meget udbredte Microsoft Excel. Du kan lovligt og gratis installere en kopi af OpenOffice på din egen pc; OpenOffice er open source software. Eksemplerne i disse noter benytter Windows-udgaven, men OpenOffice fås også til MacOS og til Linux. OpenOffice kan indlæse og gemme Microsoft Excel regneark og mange andre formater. Det bedste udbytte af disse noter fås hvis du selv eksperimenterer med de præsenterede funktioner i regnearket under læsningen. Alle de benyttede eksempelfiler findes på nettet: 1

2 Indhold 1 Kom i gang med regneark 3 2 Indhold og visning af celler Indtastning af tal, formler og tekst Kopiering af cellers indhold Absolutte og relative cellereferencer Symbolske cellereferencer og navngivne celler Tastaturgenveje til navigation, markering og redigering Talformater: antal decimaler, venstre- og højrestilling Talformater: procenter, datoer og klokkeslet Tekstformater Serier Genberegning og cirkularitet Indlæsning af data 8 4 Diagrammer og plot 9 5 Udskrift af regneark og eksport til PDF 9 6 Indbyggede funktioner 10 7 Disposition og subtotaler 10 8 Mere avancerede emner Detektiv (Revision) Pivottabeller Målsøgning Matrixformler A Sådan installerer du OpenOffice 14 Indeks 14 Tak til Thomas Vils Petersen for kommentarer og forslag, og selvfølgelig tak til de mange der har bidraget til udviklingen af OpenOffice. 2

3 1 Kom i gang med regneark Hvis OpenOffice er installeret findes programmet normalt som en lille genvejs-ikon i værktøjslinien nederst til højre på Windows-skrivebordet, ellers under START PROGRAMMER OPENOFFICE.ORG REGNEARK. Se i appendiks A hvordan du kan installere OpenOffice på din egen computer. 1. OpenOffice Regneark startes ved at højreklikke på genvejs-ikonen nederst til højre på Windowsskrivebordet og vælge REGNEARK. 2. Regnearket Eksempel1.xls åbnes ved at vælge FILER ÅBN. Som det ses i figur 1 er regnearket et rektangulært gitter af celler, og hver celle indeholder et tal, en tekst eller en formel. Figur 1: Regneark i OpenOffice med tal, tekst, formler og et søjlediagram. Cellerne A4:A13 indeholder de ti karakterer fra 13-skalaen, mens cellerne B4:B13 indeholder antallet af hver karakter givet ved en bestemt eksamen. For eksempel er der givet 14 otte-taller. Figur 2 viser alle formlerne fra regnearket i figur 1. Celle B15 indeholder formlen =SUM(B4:B13) som beregner summen (30) af cellerne B4:B13, altså det samlede antal karakterer der givet. Celle D17 beregner karaktergennemsnittet med formlen =D15/B15, idet celle D15 beregner karaktersummen med formlen =SUM(D4:D13). Cellerne D4:D13 indeholder hver karakters bidrag, beregnet i fx celle D5 med formlen =A5*B5. Cellerne E4:E13 beregner hver karakters procentvise andel af de givne karakterer, beregnet i fx celle E5 med formlen =B5/$B$15. Søjlediagrammet oven i regnearket er tilføjet ved at markere celleområderne A4:A13 og E4:E13, og vælge INDSÆT DIAGRAM og FØRSTE KOLONNE SOM ETIKET og SØJLER NORMAL, hvorefter Hovedoverskrift er rettet til Karakterfordeling. 3

4 2 Indhold og visning af celler 2.1 Indtastning af tal, formler og tekst Figur 2: Visning af formlerne fra regnearket i figur 1. En celle indeholder enten et tal, en tekst eller en formel. Indholdets art bestemmes af indtastningens form: Art Form Tal Cifre, komma, fortegn, videnskabelig notation (6,02E+23) Formel Begynder med lighedstegn (=) Tekst Alt andet end tal og formel; eller begynder med enkelt anførselstegn ( ) Bemærk at i dansk OpenOffice og Excel skal tal indtastes med decimalkomma 6,45 (som på dansk, tysk og fransk) snarere end decimalpunktum 6.45 (som på amerikansk og engelsk). Hvis man indtaster 6.45 i dansk OpenOffice risikerer man at få den mærkelige resultat , altså 1. juni Det er fordi OpenOffice forsøger at tolke indtastningen som en dato og skifter til datoformat i cellen; se afsnit 2.7. I dansk Excel bliver 6.45 normalt opfattet som en tekst. Det viser sig typisk ved at tekster bliver venstrestillet mens tal bliver højrestillet i cellen. 2.2 Kopiering af cellers indhold Indholdet af en celle, fx D4 i figur 2, kan kopieres til alle celler i et celleområde, fx D5:D13 på én gang: Marker den oprindelige celle og tryk Ctrl-C, eller højreklik og vælg KOPIER. Marker celleområdet du ønsker at kopiere til og tryk Ctrl-V, eller højreklik og vælg Sæt ind. 4

5 2.3 Absolutte og relative cellereferencer I formler bruges cellereferencer til at referere til en celle (fx B4) eller til et celleområde (fx B4:B13). En cellereference B4 består af et søjlebogstav (B) og et rækkenummer (4). Formlen =A4*B4 i celle D4 i figur 2 indeholder således de to cellereferencer A4 og B4. Når man kopierer en formel der indeholder en cellereference B4, så justeres både søjle og række i cellereferencen. Det er nyttigt fordi man kan nøjes med at skrive formlen =A4*B4 én gang i celle D4, og derefter markere og kopiere den til cellerne D5:D13. Herved justeres formlens cellereferencer automatisk, så formlen i celle D5 bliver =A5*B5 og så videre. Man kan undgå den automatiske justering af cellereferencer ved at sætte et dollartegn ($) foran søjlebogstav eller rækkenummer eller begge dele: Reference Betegnelse Effekt ved kopiering B15 Relativ Både søjle og række justeres $B$15 Absolut Hverken søjle eller række justeres B$15 Række absolut Kun søjle justeres $B15 Søjle absolut Kun række justeres For eksempel er formlerne i cellerne E4:E13 i figur 2 dannet ved at formlen =B4/$B$15 er skrevet i celle E4. Derefter er formlen kopieret til E5:E13 hvorved cellereferencen B4 justeres til B5 osv. mens $B$15 fastholdes som den er. Eftersom formålet med formlerne i E4:E13 er at beregne hver karakters andel af totalen, som står i celle B15, ville det ikke give nogen mening at justere referencen til B15. Når man redigerer en formel kan man i OpenOffice bruge tasten Shift+F4 til at skifte fra B15 til $B$15 til B$15 til $B15 og tilbage til B15; i Excel bruges bare F Symbolske cellereferencer og navngivne celler Hvis en formel indeholder referencer til mange andre celler, kan den blive meget svær at læse. Så er det bedre at bruge symbolske cellereferencer. Lad os sige at vi vil beregne den såkaldte logistiske funktion for mange forskellige værdier af t: logis(t) = K 1 + ae rt Antag at konstanterne a = 50, r = 1 og K = 1 står i cellerne C1, C2 og C3, at A6:A105 indeholder nogle t-værdier, og at vi ønsker at beregne den logistiske funktion i B6:B105. Vi kan nu skrive formlen: =$C$3/(1+$C$1*EKSP(-$C$2*A6)) i celle B6 og kopiere den til cellerne B7:B105. Det virker, men det er svært at se om der ved en fejl er byttet om på a eller r eller K i denne formel i forhold den matematiske definition ovenfor. Bedre er det at navngive cellerne der indeholder a, r og K og bruge symbolske cellereferencer. Marker C1 og vælg INDSÆT NAVNE DEFINER A og tilsvarende for C2 og C3. Så kan formlen i B6 i stedet skrives sådan her: =K/(1+A*EKSP(-R*A6)) Det er meget klarere at dette svarer til den matematiske definition ovenfor. Symbolske cellereferencer er altid absolutte, som om der var dollartegn foran både søjle og række, så den nye formel kan kopieres til B7:B105. 5

6 2.5 Tastaturgenveje til navigation, markering og redigering Hvis man arbejder meget med regneark er det hurtigere (og mindre skadeligt for ens albue og skulder) at bruge tastaturet end at bruge musen. Her er nogle vink til effektiv brug af tastaturet: Effekt Flyt fokus helt til venstre (søjle A) Flyt fokus til øverste venstre celle (A1) Flyt fokus helt til højre (sidste søjle) Flyt fokus til nederste højre celle Flyt fokus i eller mellem celleklumper Marker celleområde Markér flere celleområder Marker hel række Marker hel søjle Kopiér indhold af markerede celler Klip indhold fra markerede celler Indsæt celleindhold Redigér celleindhold Tast Home Ctrl+Home End Ctrl+End Ctrl+piletaster Shift+piletaster Shift+F8 Shift+mellemrum Ctrl+mellemrum Ctrl+C Ctrl+X Ctrl+V F2 Man kan kombinere brugen af Shift og Ctrl, så fx Ctrl+Home efterfulgt af Shift+Ctrl+End markerer hele den aktive del af regnearket. Derefter kan man bruge VIS ZOOM OPTIMAL til at zoome på netop den aktive del af arket. (Dette påvirker ikke udskrift af regnearket; se i stedet afsnit 5). I meget store regneark kan man med fordel bruge VINDUE OPDEL til at navigere rundt i adskilte dele af regnearket samtidig. 2.6 Talformater: antal decimaler, venstre- og højrestilling Når en celle har fokus markeres den med indramning i regnearket, og dens indhold (tal, formel, tekst) vises i formellinien over selve regnearket. I figur 1 er der fokus på celle E12, og formellinien viser at cellen indeholder formlen =B12/$B$15. Man kan få vist alle formler som i figur 2 ved at vælge FUNK- TIONER INDSTILLINGER REGNEARK VISNING VIS FORMLER. I selve regnearket vises resultatet af at udregne formlen. Cellens format bestemmer hvordan resultatet vises. Ved at vælge fx FORMATER CELLER TAL TAL ANTAL DECIMALER 2 kan man få cellens værdi afrundet til 2 decimaler. Der er to grunde til at afrunde til færre decimaler: dels gør det tallene mere overskuelige, og dels er det misvisende at angive fx et måleresultat med 8 decimaler. Antallet af viste decimaler påvirker ikke regnenøjagtigheden. Man kan angive at indholdet af en celle skal venstrestilles, højrestilles eller centreres (og meget andet) med FORMATER CELLER JUSTERING VANDRET.... Hvis man vil have karaktererne 00 og 03 vist korrekt i regnearket i figur 1 kan man markere cellerne A4:A5 og vælge FORMATER CELLER TAL TAL FORANSTILLEDE NULLER Talformater: procenter, datoer og klokkeslet Tal kan vises på nogle specielle måder: som procenter, som datoer, og som klokkeslet. I figur 1 er der anvendt procentformat i cellerne E4:E13. Det er gjort ved at markere cellerne og vælge FORMATER CELLER TAL PROCENT. Procentformat viser cellens indhold gange 100, efterfulgt af et procenttegn (%). Bemærk at procentvisningen kun påvirker hvordan cellens værdi vises, og ikke har 6

7 nogen effekt på beregninger hvori værdien indgår. Selv om celle E12 vises som 10.00% så er dens værdi altså 0.1. Datoformat viser antal dage siden 0. januar 1900, så 9. april 1940 er faktisk tallet Eftersom datoer blot er tal vist i et bestemt format, så kan man regne med datoer. Ved at finde differensen mellem to celler, hvoraf den ene indeholder og den anden indeholder kan man konstatere at anden verdenskrig varede 1852 dage (i Danmark). Klokkesletformat viser brøkdele af døgn siden midnat, så 18:00 er i virkeligheden tallet 0.75, og kl 18:00 den 9. april 1940 er bare tallet Dermed kan man også regne med klokkeslet; forskellen mellem to klokkeslet er den brøkdel af et døgn der er mellem dem. Hvis man ganger den brøkdel med 1440 får man antal minutter mellem klokkeslettene. Det vil sige at hvis man i laboratoriet aflæser fx bakterietæthed sammen med klokkeslet, som vist i figur 3, så kan man nemt beregne antal minutter mellem to aflæsninger. Hvis man har daterede målinger fra et vækstforsøg i mark eller skov så kan man beregne antal dage (og brøkdele af dage) mellem målingerne. Ligeledes kan datoer og klokkeslet uden videre bruges på første-aksen i xy-punktdiagrammer (afsnit 4), og man kan lave regression på aflæsningerne som funktion af tiden (afsnit 8.4). Figur 3: Måleresultater med aflæsningstidspunkt i klokkesletformat, og et diagram. 2.8 Tekstformater Tekster kan højrestilles osv. aldeles som tal, og man kan vælge typografi, fede typer, kursiv, tekstfarve, baggrundsfarve og meget meget andet, som i et tekstbehandlingsprogram. Nogle muligheder der er særlig nyttige i regneark er disse: Effekt Centrer tekst over flere celler Celle med flere linier tekst Fremgangsmåde Marker cellerne, vælg FORMATER FLET CELLER DEFINER, og derefter FORMATER CELLER JUSTERING CENTRER FORMATER CELLER JUSTERING AUTOMATISK LINIESKIFT 7

8 2.9 Serier Regneark har særlige faciliteter til at oprette simple serier af værdier, såsom 1, 2,..., eller januar, februar,..., eller mandag, tirsdag,.... Man skriver det første led af serien i en celle, markerer cellen, og trækker så ud i det såkaldte fyldhåndtag nederst til højre i markeringsboksen. Derved udfyldes cellerne med værdier fra serien så langt man trækker i fyldhåndtaget. Man kan også lave talserier med andre skridtlængder, fx 0.5, ved at udfylde to naboceller med 0.5 og 1.0, markere begge celler, og trække ud i fyldhåndtaget. Mere komplicerede serier kan fremstilles med REDIGER FYLD SERIER. Hvis den oprindelige celle indholder en formel, så kan fyldhåndtaget bruges til at kopiere formlen til et tilstødende celleområde Genberegning og cirkularitet Grundideen i et regneark er at en celle kan indeholde en formel der refererer til værdien i andre celler, som igen kan indeholde formler osv. Lige så vigtigt er det at når man ændrer indholdet af en celle (tal, formel eller tekst) i regnearket, så genberegnes alle celler i regnearket automatisk i den rigtige rækkefølge så deres værdier altid er korrekte. Man kan eksplicit bestille en genberegning af alle celler ved at trykke F9; det er nyttigt hvis man laver simuleringer med SLUMP()-funktionen. Hvis regnearket indeholder tusinder af formler kan redigering virke tungt fordi der hele tiden genberegnes; så kan det hjælpe at slå automatisk genberegning fra med FUNKTIONER CELLEINDHOLD AUTOMATISK GENBEREGNING. Hvis der er cirkulære referencer i regnearket, altså hvis en celle afhænger af sig selv, så duer genberegningsmekanismen imidlertid ikke. Prøv fx at indtaste formlen =A2+1 i celle A1 og dernæst indtaste formlen =A1*7 i celle A2. I OpenOffice viser en cirkulær afhængighed sig som en mystisk Fejl:522 i de berørte celler. Brug FUNKTIONER DETEKTIV SPOR FEJL til at finde ud af hvilke celler der er involveret; se afsnit 8.1. I Excel kommer der en fejlboks op hvis man forsøger at lave en cirkulær afhængighed. 3 Indlæsning af data OpenOffice kan læse Excel-regnearksmapper (.xls-filer), kommaseparerede filer (.csv-filer), OpenOffice regneark (.sxc-filer) og mange andre formater, og kan gemme igen i de fleste af disse formater. En tekstfil i kommasepareret format (.csv-fil) indlæses med FILER ÅBN hvorefter der dukker en tekstimport-boks op. Her skal man angive skilletegnsindstillinger. For filer i dansk kommasepareret format (eksempelfil Grise2KommaDK.csv) skal man angive DELT MED SEMIKOLON, ikke delt med komma. Filer i amerikansk kommasepareret format (eksempelfil Grise2KommaUS.csv) kan ikke indlæses i dansk OpenOffice. Derimod kan de godt indlæses i dansk Excel, for der kan man angive at filen bruger decimalpunktum (6.45) i stedet for decimalkomma (6,45). Filer med type.txt skal indlæses ved at man vælger FILER ÅBN FILTYPE TEKST CSV (*.CSV; *.TXT) og derefter filnavn, hvorefter der dukker en tekstimport-boks op. For filer i fastbreddeformat (eksempelfil Grise2Fast.txt) skal man angive FAST BREDDE og dernæst sætte kolonneskillestreger i vinduet nederst i tekstimport-boksen. Undertiden vender de indlæste data på den forkerte led, dvs. man ville gerne bytte om på rækker og søjler. Dette kan gøres ved transponering. Indlæs dataene som de er, marker de indlæste data og kopier dem med Ctrl+C eller højreklik efterfulgt af KOPIER. Vælg et ledigt område af regnearket eller et nyt ark, og udfør REDIGER INDSÆT SPECIEL TRANSPONER. 8

9 4 Diagrammer og plot Diagramfaciliteterne i regneark er mest egnet til forretningsgrafik, men kan også bruges til fremstilling af forsøgsdata hvis man tænker sig om. Tre hovedtyper af diagrammer er særlig nyttige: Type XY-diagram Søjlediagram Cirkeldiagram Anvendelse Bruges til plot af sammenhørende værdier af fx tid og aflæsning. Brug enten undertypen der kun har datamærker eller undertypen der har linier og datamærker. Undertypen kubisk spline giver nydelige glatte kurver, men må ikke bruges til forsøgsdata. Bruges til at sammenligne data for forskellige diskrete kategorier, fx at sammenligne hugsten af egetræ i 12 forskellige amter. Søjlerne kan være sammensatte, hvad der kan bruges til at vise hugst af både bøg og eg for hvert af 12 amter. Søjlediagrammer med 3D-effekter forvansker data og bør ikke bruges. Viser den andel som forskellige størrelser udgør af en helhed, fx hvordan brugen af egetræ fordeler sig på gavntræ, brænde og skovflis. Cirkeldiagrammer er meget anvendte, men kritiseres af kognitionspsykologer, som siger at det er svært visuelt at opfatte forholdet mellem arealer korrekt. Brug hellere søjlediagrammer. Cirkeldiagrammer med 3D-effekter ( lagkagediagrammer ) forvansker data yderligere og bør slet ikke bruges. Hverken OpenOffice eller Excel har mulighed for at plotte en variabel som funktion af to andre. Hertil må man bruge fx scatterplot3d i R-programmet. Diagrammer oprettes ved at man markerer data i regnearket og vælger INDSÆT DIAGRAM, vælger diagramtype, undertype, overskrifter osv. De fleste af disse valg kan tilpasses i det færdige diagram ved at højreklikke på titler, akser, dataserier, baggrund osv. I Excel kan man tilføje en tendenslinie til en dataserie i et XY-diagram ved at højreklikke på dataserien; i realiteten beregner Excel først en lineær regression og tegner så den fundne kurve. 5 Udskrift af regneark og eksport til PDF Start med FILER VIS UDSKRIFT for at sikre at papiret bruges bedst muligt. For eksempel er det ofte en god idé at vælge SIDEFORMAT SIDE RETNING LIGGENDE og måske SIDEFORMAT ARK TILPAS UDSKRIFT TIL SIDETAL 1. Lav hellere en udskrift med reduceret skriftstørrelse end en udskrift hvor der er 12 kolonner af en tabel på ét ark og kun 1 kolonne af tabellen på det næste ark. Hvis man skal distribuere et regneark til andre og gerne vil sikre at det ser ens ud for alle modtagere, så er det en god idé at distribuere det i PDF-format: vælg FILER EKSPORTER SOM PDF. Det svarer til at sende en udskrift på elektronisk form i stedet for papir, og duer altså kun hvis modtagerne ikke skal kunne rette i regnearket. Men det er på den anden side nyttigt hvis man udsender et regnskab og vil forhindre at modtagerne retter i det ved en fejl. Man kan få kolonneoverskrifterne til en (lang) tabel gentaget på hvert ark i udskriften ved at vælge FORMATER UDSKRIFTSOMRÅDER REDIGER RÆKKER DER SKAL GENTAGES BRUGERDE- FINERET og så udpege den eller de rækker (typisk $1) der skal med på hvert ark. Det samme kan gøres for søjler. I Excel skal man i stedet gå ind i FILER SIDEOPSÆTNING ARK UDSKRIFTSTITLER. Samme indstillingsboks findes, men kan sært nok ikke bruges, under FILER VIS UDSKRIFT INDSTIL ARK. 9

10 6 Indbyggede funktioner OpenOffice Regneark og Microsoft Excel har et meget stort antal indbyggede funktioner, som kan ses under INDSÆT FUNKTION eller INDSÆT FUNKTIONSLISTE. De mest brugte numeriske funktioner er vist i figur 4 og de mest brugte statistiske funktioner er vist i figur 5. Funktion i regneark Matematik Betydning x + y x + y x plus y x - y x y x minus y x * y x y x gange y x / y x/y x divideret med y x ^ y x y x opløftet i y ABS(x) x numerisk (absolut) værdi af x KVROD(x) x kvadratrod af x LN(x) ln(x) naturlig logaritme af x LOG10(x) log(x) titalslogaritme af x EKSP(x) e x eksponentialfunktionen af x, dvs. e x SIN(x) sin(x) sinus til x radianer COS(x) cos(x) cosinus til x radianer TAN(x) tan(x) tangens til x radianer ARCSIN(x) sin 1 (x) arcus sinus til x ARCCOS(x) cos 1 (x) arcus cosinus til x ARCTAN(x) tan 1 (x) arcus tangens til x AFRUND(x; d) afrund x til d decimaler AFRUND.GULV(x; y) rund x ned til nærmeste multiplum af y AFRUND.LOFT(x; y) rund x op til nærmeste multiplum af y Figur 4: Numeriske operatorer og funktioner. Funktion i regneark SLUMP() PRODUKT(v) SUM(v) MIDDEL(v) VARIANS(v) MIN(v) MAKS(v) Resultat Et tilfældigt tal i [0,1] fra ligefordelingen Produktet af elementerne i celleområdet v Summen af elementerne i celleområdet v Middelværdi af elementerne i celleområdet v Varians af elementerne i celleområdet v Minimum af elementerne i celleområdet v Maksimum af elementerne i celleområdet v Figur 5: Nogle simple statistiske funktioner. 7 Disposition og subtotaler Disposition kan bruges til at skjule rækker i regnearket som (kun) er der for at beregne indholdet af andre rækker. For eksempel kan man skjule underposter i et regnskab så kun hovedposterne vises. Disposition aktiveres med DATA DISPOSITION GRUPPERING. Subtotaler bruges til at tilføje nye rækker som er beregnet ud fra eksisterende rækker i et datasæt. Nedenfor er vist et datasæt Hugstdata.xls med fire uafhængige variable Art, Anv, Amt og År, og én 10

11 afhængig variabel Hugst. Der er 2 træarter gange 3 anvendelser gange 12 amter gange 6 årstal, ialt 432 observationer: Art Anv Amt År Hugst Bøg Gavntræ Hovedstadsregionen Bøg Gavntræ Vestsjællands Amt Bøg Brænde Hovedstadsregionen Bøg Brænde Vestsjællands Amt Bøg Skovflis Hovedstadsregionen Bøg Skovflis Vestsjællands Amt Eg Gavntræ Hovedstadsregionen Eg Gavntræ Vestsjællands Amt Med subtotaler kan man fx nemt beregne den samlede hugst for hvert amt for sig (men summeret over alle kombinationer af træarter, anvendelser og år). Man skal vælge DATA SUBTOTALER GRUPPER EFTER AMT og BEREGN SUBTOTALER FOR HUGST og BRUG FUNKTION SUM. Derved sorteres dataene efter kolonnen Amt, og der indsættes 13 nye rækker: en subtotal for hvert amt og en hovedtotal. Se figur 6, hvor række 38 er en automatisk indsat subtotal. Figur 6: Hugstdatasættet efter tilføjelse af subtotaler for hvert amt. Desuden oprettes der automatisk disposition så man kan skjule alt andet end subtotalerne (ved at trykke på boksen 2 i dispositionskolonnen yderst til venstre i regnearket) eller alt andet end hovedtotalen 11

12 (ved at trykke på boksen 1 i dispositionskolonnen); se figur 7. Læg mærke til at rækkenumrene ikke er fortløbende når rækker skjules med disposition. Figur 7: Hugstdatasættet efter disposition har skjult alt andet end subtotalerne. Man kan fjerne subtotalerne og den tilhørende disposition igen med DATA SUBTOTALER SLET. 12

13 8 Mere avancerede emner Her nævnes kort nogle få af de talrige andre faciliteter og indbyggede funktioner der kan være nyttige i naturvidenskabelig og økonomisk databehandling. 8.1 Detektiv (Revision) Under FUNKTIONER DETEKTIV finder man en facilitet til at vise hvilke ( overordnede ) celler en given celle afhænger af, og til at vise hvilke andre ( underordnede ) celler der afhænger af en given celle. Det er særdeles nyttigt til at opspore fejl i komplicerede regneark. I Excel hedder den samme facilitet FUNKTIONER REVISION. 8.2 Pivottabeller Pivottabeller er en meget effektiv måde at danne forskellige subtotaler i et datasæt med mange uafhængige variable. Betragt igen datasættet fra regnearket Hugstdata.xls vist i afsnit 7. Der er 2 4 = 16 forskellige måder at beregne subtotaler i dette datasæt, hvert bestemt af hvilke af de 4 uafhængige variable Art, Anv, Amt og År der inddrages. For at opbygge en pivottabel åbner man datasættet i et regneark, sætter fokus i datasættet og vælger DATA DATAPILOT START. Træk derefter en eller flere afhængige variable (her kun Hugst) til pivottabellens datafelt og træk en eller flere uafhængige variable til pivottabellens søjle- og række-overskrifter. Der bliver så beregnet subtotaler for alle kombinationer af de uafhængige variable der er taget med, med summation (eller gennemsnit eller lignende) over alle dem der ikke er taget med. Pivottabeller i Excel fungerer på næsten samme måde, og startes med og startes med DATA PIVOT- TABEL OG PIVOTDIAGRAM. I Excel er der yderligere mulighed for nemt at lave søjlediagrammer over beregnede pivottabeller. 8.3 Målsøgning Med FUNKTIONER MÅLSØGNING kan man finde en numerisk løsning til en ligning, ligesom med R-funktionen uniroot. 8.4 Matrixformler En normal regnearksformel producerer et resultat der kan være i én celle. En matrixformel er en særlig formel hvis resultat kan fylde flere celler. For eksempel beregnes lineær regression y = b+ax med en matrixformel, for resultatet består af to tal: hældningen a og skæringspunktet b. Ud over lineær regression kan matrixformler bruges til at beregne sum, produkt, invers, determinant, transponering osv. for matricer; se INDSÆT FUNKTION KATEGORI MATRIX. Til de fleste af disse formål er R-programmet dog bedre egnet. En matrixformel indtastes ved at man markerer de celler, fx A15:B15, som formlens resultater skal lagres i, indtaster formlen fx =LINREGR(B4:B8; A4:A8) og derefter trykker Ctrl+Shift+Enter. Dette sidste skridt er helt afgørende. Efter indtastningen vises matrixformlen i krølleparenteser, fx {=LINREGR(B4:B8; A4:A8)}, men krølleparenteserne skal man altså ikke selv skrive. I eksemplet med lineær regression kommer hældningen a i celle A15 og skæringspunktet b i celle B15. 13

14 A Sådan installerer du OpenOffice Hjemmesiden for OpenOffice er hvorfra man kan hente den nyeste udgave af OpenOffice samt vejledninger osv. Den danske udgave hentes nemmest fra Gør sådan her for at installere dansk OpenOffice under Microsoft Windows: Gå til Klik på Windows under Hent Dansk OpenOffice.org og vælg at gemme installationsfilen på disk, fx på Skrivebord. Dobbeltklik på den nye skrivebordsikon, der vil hedde noget i retning af OOo_1.1.4_Win32Intel_install_da, når download er færdig. Vælg Normal installation, tryk Installér osv., acceptér licensaftalen, indtast brugerdata, vælg Standardinstallation, fravælg Java integration. Når installationen er slut kan du slette OOo_1.1.4_Win32Intel_install_da fra disken. 14

15 Indeks ABS (regnearksfunktion), 10 AFRUND (regnearksfunktion), 10 AFRUND.GULV (regnearksfunktion), 10 AFRUND.LOFT (regnearksfunktion), 10 ARCCOS (regnearksfunktion), 10 ARCSIN (regnearksfunktion), 10 ARCTAN (regnearksfunktion), 10 COS (regnearksfunktion), 10 EKSP (regnearksfunktion), 10 Fejl:522 (cirkulær afhængighed), 8 KVROD (regnearksfunktion), 10 LN (regnearksfunktion), 10 LOG10 (regnearksfunktion), 10 MAKS (regnearksfunktion), 10 MIDDEL (regnearksfunktion), 10 MIN (regnearksfunktion), 10 PDF-format, 9 PRODUKT (regnearksfunktion), 10 SIN (regnearksfunktion), 10 SLUMP (regnearksfunktion), 10 SUM (regnearksfunktion), 10 TAN (regnearksfunktion), 10 VARIANS (regnearksfunktion), 10 XY-diagram, 9 bytte om på rækker og søjler, 8 celle med flere linier tekst, 7 centrer overskrift over flere celler, 7 cirkeldiagram, 9 cirkulære afhængigheder, 8.csv (filtype), 8 datoformat, 7 detektiv, 13 disposition, 10 eksport i PDF-format, 9 flet celler, 7 format procent, 6 tal, 6 tekst, 7 formel visning, 6 funktioner numeriske, 10 statistiske, 10 fyldhåndtag, 8 genberegning, 8 gentag kolonneoverskrifter, 9 installation af OpenOffice, 14 klokkesletformat, 7 kopiering af celleindhold, 4 lagkagediagram, 9 lineær regression, 13 logaritme naturlig (log), 10 titals- (log10), 10 logistisk funktion, 5 matrixformel, 13 målsøgning, 13 numeriske funktioner, 10 overordnet celle, 13 pivottabel, 13 potensopløftning (^), 10 procentformat, 6 revision, 13 serie af værdier, 8 statistiske funktioner, 10 subtotal, 10.sxc (filtype), 8 søjlediagram, 9 talformat, 6 tekstformat, 7 tendenslinie i XY-diagram (Excel), 9 transponering, 8.txt (filtype), 8 udskrift af regneark, 9 underordnet celle, 13 visning af formler, 6.xls (filtype), 8 15

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Nislevgård Efterskole torsdag 11-03-10 Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Disposition for kursus i Excel2007

Disposition for kursus i Excel2007 Disposition for kursus i Excel2007 Analyse af data (1) Demo Øvelser Målsøgning o evt. opgave 11 Scenariestyring o evt. opgave 12 Datatabel o evt. opgave 13 Evt. Graf og tendens o evt. opgave 10 Subtotaler

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

Brugervejledning til Graph

Brugervejledning til Graph Graph (brugervejledning) side 1/17 Steen Toft Jørgensen Brugervejledning til Graph Graph er et gratis program, som ikke fylder meget. Downloades på: www.padowan.dk/graph/. Programmet er lavet af Ivan Johansen,

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Kom mere i dybden et øvelses- og inspirationshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Dette materiale...5 Inspiration...5 Frysning af rækker og kolonner...6 Frys en række...6

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle

JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle JØRGEN KOCH Excel 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og moderne Excel... Jørgen Koch KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Excel Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Startskærmen... 12 Brugergrænsefladen...

Læs mere

Anvendelse af pivottabeller

Anvendelse af pivottabeller Microsoft Excel 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning - Formålsbeskrivelse... 5 2. Indledning... 5 3. Deltagerinformation... 7 4. Vil du have overblik?... 9 4.1 Er dine data klar til at blive analyseret?...

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen

Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Bilag til Statistik i løb : Statistik og Microsoft Excel tastevejledning / af Lars Bo Kristensen Microsoft Excel har en del standard anvendelsesmuligheder i forhold til den beskrivende statistik og statistisk

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2

Peter Kragh Hansen. Microsoft Excel 2013 Videregående. ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 Peter Kragh Hansen Microsoft Excel 2013 Videregående ISBN nr.: 978-87-93212-02-2 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Om at finde bedste rette linie med Excel

Om at finde bedste rette linie med Excel Om at finde bedste rette linie med Excel Det er en vigtig og interessant opgave at beskrive fænomener i naturen eller i samfundet matematisk. Dels for at få en forståelse af sammenhængende indenfor det

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard

Excel. Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Excel Et kursus i Excel 2007 af Søren Bjerregaard Indholdsfortegnelse Den grundlæggende anvendelse af regnearket... Opgave 1 side 1-4 Skrivning af formler... Opgave 2-5-6 Flere regneark i projektmappen...

Læs mere

Excel 2003 Grundlæggende

Excel 2003 Grundlæggende Excel 2003 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16

Tak for kaffe! 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak for kaffe! Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004 Tak for kaffe! Side 1 af 16 Tak

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

MS Excel 2013 Videregående DK

MS Excel 2013 Videregående DK MS Excel 2013 Videregående DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 1 Kursusmaterialet... 1 Funktioner... 2 Syntaks (Grammatik)... 2 Guiden Funktion... 4 Formelhjælp...6 Flere funktioner...

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Excel for matematiklærere

Excel for matematiklærere Emner Indtastning af tekst Indtastning og formatering af tal Serier Brug af musen Referencer Indtastning af formler Matrixformler Indbyggede funktioner Opstil kriterium Kurve eller punktdiagram Formatering

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag

Microsoft Excel - en kort introduktion. Grundlag Microsoft Excel - en kort introduktion Grundlag Udover menuer og knapper - i princippet som du kender det fra Words eller andre tekstbehandlingsprogrammer - er der to grundlæggende vigtige størrelser i

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE

APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE APPENDIX A INTRODUKTION TIL DERIVE z x y z=exp( x^2 0.5y^2) CAS er en fællesbetegnelse for matematikprogrammer, som foruden numeriske beregninger også kan regne med symboler og formler. Det betyder: Computer

Læs mere

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4

KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 KURSUS I ANALYSEPORTALEN (AP) DANSK PALLIATIV DATABASE 3 1. ÅBNING AF ANALYSEPORTALEN 3 2. OPRETTELSE AF EN RAPPORT DVS. START AF DATAANALYSE 4 3. VALG AF DATA 5 4. BEHANDLING OG VISNING AF DATA 7 1 Liste

Læs mere

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference)

Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) Excel-opgaver - 1 - opgave: overnatningstal Tilretning af regneark med autosum, formatering af tekst og tal samt oprettelse og kopiering af formel (relativ reference) A. Åbn råfil til nedenstående regneark

Læs mere

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse.

Skriv punkternes koordinater i regnearket, og brug værktøjet To variabel regressionsanalyse. Opdateret 28. maj 2014. MD Ofte brugte kommandoer i Geogebra. Generelle Punktet navngives A Geogebra navngiver punktet Funktionen navngives f Funktionen navngives af Geogebra Punktet på grafen for f med

Læs mere

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102

Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1. Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33. Diagram 61. Håndtering af data (1) 75. Håndtering af data (2) 102 Tekst-Tal-Formel-Serie (1) 1 Tekst-Tal-Formel-Serie (2) 33 Diagram 61 Håndtering af data (1) 75 Håndtering af data (2) 102 Analyse af data (1) 134 Analyse af data (2) 158 Lås og beskyt ; Formatering, Udskrifter

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner.

på dine penge kan du roligt følge med i Excel-skolen. De fleste regneark er nemlig konstrueret med mange fælles funktioner. KOMPUTER EXCEL Det kan du lære i Excel-skolen Nu starter Komputer for alles store Excel-skole skolen, der vil lære dig at forstå og bruge et regneark. Hop med på vognen. Der er nemlig kun én ting, der

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL

INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL INTRODUKTION TIL DIAGRAMFUNKTIONER I EXCEL I denne og yderligere at par artikler vil jeg se nærmere på diagramfunktionerne i Excel, men der er desværre ikke plads at gennemgå disse i alle detaljer, dertil

Læs mere

Diagrammer visualiser dine tal

Diagrammer visualiser dine tal Diagrammer visualiser dine tal Indledning På de efterfølgende sider vil du blive præsenteret for nye måder at arbejde med Diagrammer på i Excel. Vejledningen herunder er vist i Excel 2007 versionen, og

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Statistik i GeoGebra

Statistik i GeoGebra Statistik i GeoGebra Peter Harremoës 13. maj 2015 Jeg vil her beskrive hvordan man kan lave forskellige statistiske analyser ved hjælp af GeoGebra 4.2.60.0. De statistiske analyser svarer til pensum Matematik

Læs mere

Excel 2007 - Grundkursus

Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus Excel 2007 - Grundkursus til Windows XP / Windows Vista. Version: 2007 Copyright 2007 by F.M.T. F.M.T. Rymarksvej 79 2900 Hellerup Telefon: 70 20 31 40

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 for begyndere andet trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 2 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Temaopgave i statistik for

Temaopgave i statistik for Temaopgave i statistik for matematik B og A Indhold Opgave 1. Kast med 12 terninger 20 gange i praksis... 3 Opgave 2. Kast med 12 terninger teoretisk... 4 Opgave 3. Kast med 12 terninger 20 gange simulering...

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007

Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Vejledning i at tegne boksplot i Excel 2007 Indhold Tegning af boksplot. Man kan ikke tegne flere boksplot på samme figur i Excel 2007, men man kan sammenligne to boksplot ved at tegne dem hver for sig

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer

VUC IT Niveau G. Drev Mapper Filer VUC IT Niveau G Drev Mapper Filer Harddiske og andre lagringsmedier ( drev ) Det mest enkle er at tænke på disk-drev som et arkivskab. Drev navngives med et bogstav. Normalt navngives med C:, D:, E: osv.

Læs mere

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3

OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 OpenOffice.org Calc: Brugerhåndbog v. 1.1.3 Titel: OpenOffice.org Calc Brugerhåndbog v. 1.1.3 Version: 9. januar 2005 Forfatter: Leif L. Lodahl Første udgave: 9. januar 2005 Engelsk udgave: 07-maj 2004

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact

Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact Printvenlig side for Forsidetekst Opret CFU-kursusevaluering i Survey Xact www.survey-xact.dk Oprettelsen af en kursusevaluering består af flg. trin: 1. Oprettelse af spørgeskema ud fra en skabelon 2.

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Introduktion til SPSS

Introduktion til SPSS Introduktion til SPSS Øvelserne på dette statistikkursus skal gennemføres ved hjælp af det såkaldte SPSS program. Det er erfaringsmæssigt sådan, at man i forbindelse af øvelserne på statistikkurser bruger

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje.

Maple. Skærmbilledet. Vi starter med at se lidt nærmere på opstartsbilledet i Maple. Værktøjslinje til indtastningsområdet. Menulinje. Maple Dette kapitel giver en kort introduktion til hvordan Maple 12 kan benyttes til at løse mange af de opgaver, som man bliver mødt med i matematiktimerne på HHX. Skærmbilledet Vi starter med at se lidt

Læs mere

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik

Matematik i Word. En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links. Kom godt i gang med Word Matematik. At regne i Word Matematik Matematik i Word En manual til elever og andet godtfolk. Indhold med hurtig-links Kom godt i gang med Word Matematik At regne i Word Matematik Kom godt i gang med WordMat Opsætning, redigering og kommunikationsværdi

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Videre med Excel 97 Kig lige her F5/F6 åbner/lukker Bogmærker

Læs mere

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer.

Hint: Man kan alternativt benytte genvejstasterne ctrl+6/cmd+6 for at sprede applikationerne og ctrl+4/cmd+4 for at samle applikationer. [OPGAVER I NSPIRE] 1 Opgave 1) Opgaver og sider - dokumentstyring Start et nyt Nspire dokument. Følg herefter nedenstående trin. a) Opret to opgaver i dokumentet, hvor første opgave består to sider, og

Læs mere

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk

48,- Kan også bruges til Excel 2000. Avanceret Excel. Videre med. Excel 97. Er summerne ens? www.knowware.dk. Palle Grønbæk 48,- Kan også bruges til Excel 2000 Avanceret Excel Videre med Start med Windows95 Excel 97 Er summerne ens? www.knowware.dk Palle Grønbæk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk matematik excel F+E+D bernitt-matematik.dk 1 excel 2+ 2004 by bernitt-matematik.dk brikkerne til regning &matematik excel F+E+D 3. udgave som E-bog 978-87-92488-23-7 2009 by bernitt-matematik.dk Kopiering

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere