Vedtægter for Logen S/S Martha Helsingør

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Logen S/S Martha Helsingør"

Transkript

1 Vedtægter for Logen S/S Martha Helsingør 1. Logens navn Logen S/S Martha Helsingør. 2. Logens formål At, samle brødre med stor interesse for filmen Martha. 3. Bestyrelsen Bestyrelsen i Logen S/S Martha Helsingør betegnes herefter som Marthastyrelsen Stk. 1. Valg. Der foretages valg til Marthastyrelsen hvert år ved Generalforsamlingen i november. Medlemmer af Marthastyrelsen er ligestillet. Stk. 2. Møder. Marthastyrelsen afholder møder efter behov. Stk. 3. Styrelsesmedlemmer. Marthastyrelsen består af: Administrator Webmaster Sekretær 2 Styrelsesmedlemmer samt en Suppleant Stk. 4. Arbejdsopgaver. 1. Styrelsesmedlem: Sørger for Martha Kassen er opdateret ifølge gældende retningslinjer. 2. Styrelsesmedlem: Tildelt opgave efter behov. 3. Webmaster: Ansvarlig for, at vores hjemmeside altid er opdateret med de rigtige oplysninger. Opdaterer fotogalleri med nye billeder. Sørger for at alle medlemmer har adgang til hjemmesidens beskyttede sider. Administrerer mailadresser og login på hjemmesiden. 4. Sekretær: Indkalder Marthastyrelsen til møder. Sørger for dagsorden til alle møder. Optager referat af alle møder der afholdes. Afstempler og noterer i søfarts bøger når der afholdes møder. Herunder notering af eventuel Loge afgift. Lægger referaterne på hjemmesiden. Sekretæren er ordstyrer/mødeleder ved alle møder, og er ansvarlig for dirigentklokken. Ved fravær udpeger Marthastyrelsen en anden ordstyrer/mødeleder blandt besætningen.

2 5. Administrator: Sørger for at hovedregnskabet altid er opdateret samt indsamler underregnskaber. Sørger for diverse betalinger med mere, herunder billetter til transport - Svendborg Vandrehjem, Martha Stuen og biografen. Opdaterer alt regnskabsrelateret, på hjemmesiden omkring den 15 i måneden. Udleverer regnskabsmateriale (Excel regneark) til mødeværterne ved ethvert arrangement. Stk. 5. Ophør af Logen. Skulle det ske " Gud forbyde det " at Logen S/S Martha Helsingør skulle blive lagt op/ophugget, går Logens midler ubeskåret til fordeling. Effekter købt via Loge kontoens midler bliver sat på auktion, blandt Logens medlemmer. Beløbet der indkommer fra de solgte effekter, fordeles mellem hele Logen, efter fordelingsnøgle, Fordelingsnøglen udarbejdes efter anciennitet Hvor længe man har været medlem og betalt til Logekontoen. Fordelingen bliver udarbejdet af den siddende Marthastyrelse. 4. Optagelse Stk. 1. Der kan kun optages mænd i Logen, og Logen består af maximalt 19 Loge Medlemmer. Det er vigtigt at udseende/størrelse uniformering og replik kendskab er så tæt på originalfiguren som det er muligt, og dette vil være afgørende ved besættelse af en stilling. Skibsreder O.P. Andersen: (Speciel opgave: Byder velkommen ved alle møder ) Kaptajn Peter Nielsen: (Speciel opgave: Overrækker årstegn på Marthastuen - Beretning om året der er gået ved februar træningen Styrer snapseflasken på Marthastuen - Byder velkommen ved Skibsrederens fravær.) Styrmanden Matros Aias Matros Hector Hovmester Watson Kokken Telegrafist Marius Knudsen Skibsdrengen Halfdan Maskinchef Brovst 2. Mester Alf 3. Mester Knud Hansen Fyrbøder Alexander 6 Bolværksmatroser Man kan beholde sin titel så længe kriterier for rollen opfyldes.

3 Stk. 2. Godkendelse af Aspirant. Hvis der opstår en ledig plads i Logen kan en Logebror, anbefale en ny Aspirant. Det skal, og kan kun annonceres på generalforsamlingen i november. Aspiranten deltager derefter ved træningen i februar måned. Der er i princippet ingen begrænsning i antallet af aspiranter. Stk. 3. Aspirant. Aspiranten skal udvise respekt for Logen S/S Martha Helsingør og være bekendt med Logens vedtægter. Aspiranttesten skal bestås med mindst 50 % rigtige svar. Om Aspiranten er værdig, og derved kan optages som fast Logebror, afgøres af de fremmødte Logebrødre, ved skriftlig afstemning. Der foretages skriftlig afstemning på februar mødet, under osten, og stemmesedler lægges i forseglet kuvert. Marthastyrelsen afholder kort efter et Styrelsesmøde, hvor stemmerne optælles. Deltager der kun 1 aspirant til 1 ledig rolle, kan Marthastyrelsen offentliggøre resultatet med et samme. Den enkelte Aspirant vil få besked om resultatet af afgørelsen, og hvilken stilling der eventuelt kan besættes, fra Marthastyrelsen. Den øvrige besætning orienteres på hjemmesiden. Stk. 4. Endelig optagelse i Logen. Man kan kun optages som fast besætningsmedlem på Marthastuen i Svendborg Marthastyrelsen kan forhåndsudnævne et nuværende besætningsmedlem på et træningsmøde, hvis det er formålstjenligt. Stk. 5. Rokeringer internt. Omfordeling af roller i besætningen, kan ske hele året, men vil først være endeligt efter udnævnelse på Marthastuen. Stk. 6. Søfartsbog. Alle medlemmer skal være i besiddelse af den udstedte søfartsbog fra Marthastyrelsen. Søfartsbogen skal afstemples ved alle møder, og kan derudover afstemples når man besøger værtshuse i Svendborg. Man er selv ansvarlig for sin søfartsbog, og ny udstedes kun ved godkendelse fra Marthastyrelsen Er man forhindret i at deltage i et Martha arrangement, er det tilladt at få afstemplet søfartsbogen det sted hvor man opholder sig på den pågældende dato. Det er sekretæren der står for ændringer/rettelser /påtegninger og afstempling i søfartsbogen ved diverse møder.

4 Stk. 7. Dåb. Alle logebrødre skal gennemfører Logens dåbsritual. Dåbsritualet kan kun gennemføres ved generalforsamlingen i november, og skal bevidnes af den øvrige besætning. Når dåben er bestået, vil dette blive indtegnet i søfartsbogen. Logens dåbsritual er hemmeligt, og må derfor kun omtales blandt allerede døbte logebrødre 5. Afmønstring Som vedtaget på generalforsamlingen den 10. november 2012, er det din pligt som tidligere logebror, at afleverer din uniform, årstegn mv. til logen, således at en anden logebror kan have glæde af dette. Dog er selvfinansierede genstande såsom T-shirt undtaget. 6. Mødeprocent Som fast besætningsmedlem skal man deltage ved mindst 2 møder om året. Derudover skal man have en mødeprocent på mindst 50 % udmålt på de 2 sidste år. Dog gælder denne regel kun for logebrødre med over 2 års anciennitet. Kan man ikke opfylde ovenstående, kan man ikke være en del af Logen S/S Martha Helsingør. Marthastyrelsen kan undtagelsesvis, fravige denne regel. 7. Afskedigelse Kan man ikke opfylde kriteriet for status som Logebror bliver man afsat. Denne afsættelse meddeles af Marthastyrelsen, skriftlig med begrundelse. Ønsker man senere at blive en del af Logen igen, kan man optages i lighed med nyt medlem. 8. Orlov Kan man i en periode ikke deltage i det hårde arbejde der er i Logen, kan man ansøge Marthastyrelsen om orlov. Denne orlov kan maximalt strække sig over et år. Efter denne orlov, kan man igen blive en del af Logen. Man kan man ikke forvente at komme tilbage til den stilling man forlod, men er sikker på en plads som Bolværksmatros.

5 9. Årstegn Stk. 1. Tildeling Følgende årstegn gives besætningsmedlemmer der deltager på Marthastuen i Svendborg, på henholdsvis og 15 år. Årstegnet er ligeledes gradstegn på henholdsvis: 15 år. Logebror af 1. grad. 10 år. Logebror af 2 grad. 5 år. Logebror af 3 grad. 3 år. Logebror af 4 grad. Under 3 år er man lillebror og skal blandt andet sørge for servering af øl på Marthastuen. Lillebroderens opgaver skal om nødvendigt, varetages af laveste tilstedeværende grad. Årstegnet er personligt og må ikke overdrages. Mister man sit årstegn, kan der kun i meget specielle tilfælde udfærdiges et erstatningstegn, og dette skal godkendes af den samlede besætning. Årstegnet bliver overrakt af Kaptajnen når vi er på Marthastuen Stk. 2. Bæringsbestemmelser Logebrødre skal bære deres årstegn på den yderste beklædningsgenstand man agter at have på til det enkelte arrangement. (Den uniformerede del af besætningen skal altid være ens i sin ydre påklædning (sort uniformsjakke, eller hvid skjorteuniform når der er dømt fin uniform) Årstegn anlægges på jakkens venstre side, hvis man har overtøj på (Martha jakke) Er der befalet skjorteuniform, så anlægges årstegn symmetrisk på venstre skjortelomme Tager man en privat vindjakke eller lign. uden på, så er det stadig marinejakken eller skjorten man anlægger sit årstegn på. Ønsker Skibsrederen primært at have jakken på, så anlægges årstegn på venstre jakkebryst. Ønsker han primært at gå i skjorteuniform, så anlægges årstegn på venstre brystlomme præcis som det uniformerede besætning. Hovmester og Kokken kan kun anlægge årstegn på deres hvide jakker. Skibsdreng og Matroser anlægger årstegn på venstre side af brystet på deres bluse, når det er påkrævet. Fyrbøder anlægger årstegn på forklæde, når det er påkrævet. Når man modtager et nyt årstegn, afleveres tidligere tildelt årstegn til Marthastyrelsen. Årstegn anlægges kun på model fin uniform.

6 10. Arrangementer Stk. 1. Arrangement generelt Der skal serveres koldt bord ved arrangementer i februar og november. Det er mødeværternes pligt at sørge for transporten af Marthakassen, til og fra den kasseansvarlige. det er ligeledes mødeværternes pligt, at sørge for at indholdet i Marthakassen er pænt og rengjort. Dog er duge og hagesmækkerne en undtagelse, som blot ligges i en pose separat. Vi synger inden skafning Gud signe dig Norge (mødeværterne er ansvarlige for dette) Det vedtagne budget, skal overholdes. Der skal udarbejdes regnskab for de indkøbte varer i Excel arket, som man har modtaget fra administratoren. Regnskab skal være tilgængeligt når mødet starter. - Efterfølgende lægges det på hjemmesiden. Stk. 2. Fremmøde / Afbud Man er automatisk tilmeldt alle arrangementer. Afbud kan kun afgives via kalenderen på hjemmesiden. Møder er planlagt for hele det følgende år på Generalforsamlingen, og ligger på hjemmesiden. Tidsfrister for afbud: o o o Træning, en måned før afholdelse af arrangementet. Svendborg turen, tre måneder før afrejse Ved andre arrangementer, aftales afbudsfristen. Overholdes disse frister ikke, er det indbetalte beløb som hovedregel tabt. Afbud efter fristen, skal meddeles/aftales med mødeværterne, samt til webmaster som derefter vil noterer dette på hjemmesiden. Ved Svendborg turen er det administratoren som skal have besked.

7 Stk. 3 Generalforsamling Dagsorden for generalforsamlingen november Mødet indkaldes til kl. 13:00 og der serveres kun drikkevarer under selve mødet. Der ringes med klokken præcis klokken 13:15, hvor alle skal være mønstret. Det tilstræbes at mødet afsluttes senest kl. 14:30 af hensyn til den forestående skafning. Det er mødeværternes pligt, at sørge for at alt messing er nypudset. Dagsorden: 1. Skibsrederen byder velkommen. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Sekretær, gennemgår eventuelle forslag og sætter det til afstemning. Forslag der vedtages træder umiddelbart i kraft. 4. Administrator gennemgår regnskab til godkendelse. 5. Kontingent fastsættelse af Loge konto vedtages. 6. Webmaster har ordet omkring hjemmeside med mere. 7. Valg til Marthastyrelsen. 8. Fastsættelse af møde dato for det kommende år. 9. Valg af mødeværter det kommende år. 10. Annoncering af eventuelle nye Aspiranter, af den Logebror der anbefaler. 11. Afstempling af søfartsbøger. 12. Pause. 13. Besætningsfoto. 14. Eventuelt optagelsesritual gennemføres efter pausen. 15. Eventuelt. 16. Præsentation af frokosten. 17. Filmen Martha vises på et passende tidspunkt Forslag til generalforsamlingen skal være Marthastyrelsen i hænde senest 14. dage før afholdelse, og forslag vil være lagt på hjemmesiden senest en uge før generalforsamlingen. Der kan ikke stilles forslag til generalforsamlingen på dagen.

8 Stk. 4. Almindelig træning Afholdes 1. gang om året og værtskabet går på tur blandt besætningen. Det tilstræbes at den anden weekend i februar benyttes, men dato for dette arrangementer fastlægges på generalforsamlingen i november måned, hvor værterne også vælges. Der anlægges trænings/arbejdstøj uden årstegn. Det er på dette møde eventuelle nye aspiranter skal bevise deres værd, samt gennemfører aspiranttesten. Det er mødeværternes pligt, at sørge for at alt messing er nypudset. Dagsorden: 1. Skibsrederen holder en kort velkomst. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Præsentation af eventuelle nye aspiranter. 4. Kaptajnen holder en kort tale om året der gik. 5. Status på vores regnskab. 6. Eventuelt. 7. Mødeværter præsenterer frokosten. 8. Afstempling af søfartsbøger når det er passende. 9. Der foretages skriftlig afstemning om eventuelt optagelse af nye aspiranter, ifølge 4. stk Besætningsfoto Hvis der er film fra året der gik, vises den ved dette arrangement.

9 Stk. 5. Specieltræning Dette arrangement kan være hvad som helst, dog Martharelateret og det besluttes på generalforsamlingen. - Det kan udgå af det kommende års arrangementer. Hvis arrangementet er med fruer, er man tilmeldt som 2. personer. Kommer man alene skal man skrive dette i en mail til Marthastyrelsen. Der anlægges fin uniform med årstegn. Det er mødeværternes pligt, at sørge for at alt messing er nypudset. Dagsorden Specialtræning: 1. Skibsrederen holder en kort velkomst for fremmødte brødre og fruer. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Kort møde med status på Logens virke siden sidst. 4. Afstempling af søfartsbøger. 5. Besætningsfoto 6. Mødeværter præsenterer maden.

10 Stk. 6. Den årlige tur til Svendborg Den årlige tur afholdes som hovedregel den anden weekend i maj. Marthastyrelsen kan ændre denne dato hvis det er nødvendigt. Turen strækker sig over 3. dage: Afrejse fredag forventet hjemkomst søndag. Som medlem af Logen, har man automatisk adgang til at deltage. På Martha Stuen anlægges fin uniform med årstegn. Når vi tager i Martha Bio er det med træningstøjet. Som hovedregel vælges den normale Martha Menu. Dagsorden på Marthastuen: 1. Skibsrederen byder velkommen. 2. Godkendelse af referat fra sidste møde. 3. Eventuel udnævnelse af nye Logebrødre ved Skibsreder O.P.Andersen. 4. Overrækkelse af årstegn ved Kaptajn Peter Nielsen. 5. Besætningsfoto. 6. Afstempling af søfartsbøger når det er passende. 11. Økonomi Stk. 1. Kontingent Kontingentet er bestående af fast indbetaling på en Loge konto. Fastsættelse af kontingentet, sker på generalforsamlingen. Stk. 2. Aspirant ansvar Det er den anbefalende Logebror, der er økonomisk ansvarlig for aspiranten på det første møde. (februar træningen) Stk. 3. Loge kontoen Det indbetalte kontingent dækker omkostninger til: Indkøb af diverse Martha rekvisitter. - Udgifter til hjemmesiden - Diverse omkostninger.

11 Udgifter til renter og gebyrer i bank. Der skal være detaljeret regnskab for denne konto. Stk. 4. Udligning / tilbagebetaling. Man kan til en hver tid få udbetalt sit indestående. Dette gøres ved henvendelse til Administrator. Stk. 5. Regnskab og revision. Der skal foreligge detaljeret regnskab på: Hovedregnskab Træning - Svendborgturen - Loge konto I November måned bliver regnskabet reviderer af besætningen og det foregår ved at det afsluttende regnskab lægges på hjemmesiden tæt på den 1. november. Regnskabet fremlægges og kommenteres af Logens Administrator. Regnskabet skal godkendes af de fremmødte Logebrødre. Stk. 6. Loge afgift. Loge afgift pålægges af Sekretæren og udløses af: 1. Manglende eller ukorrekt uniformering. 2. Manglende søfartsbog. 3. Ukorrekt optræden herunder manglende telefon adgang ved afbud. Dog kan der på forhånd aftales at telefonadgang ikke vil være mulig den pågældende dag. 4. For sen ankomst til et møde uden varsel til mødets værter. Det betragtes som for sen mønstring, når klokken har ringet (15 min efter aftalt tid.) 5. Manglende Martha Cap. ved rejse til og fra Svendborg. Marthastyrelsen kan give dispensation som skal forevises på forlangende. 6. Manglende årstegn når disse skal være anlagt. 7. Ej afsynge gud signe dig Norge før skafning, samt tage hovedbeklædningen af. En Loge afgift består i at man giver en øl til alle tilstedeværende brødre på rejsen til eller fra Svendborg. Hvilke brødre der har fået Loge afgifter vil fremgå af hjemmesiden, indberettet af Sekretær. Eventuelle uoverensstemmelser afgøres af Marthastyrelsen. Vedtaget enstemmigt på generalforsamlingen lørdag den 8. november 2014

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker

Vedtægter for. Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægter for Grandej erforeningen Vrold B ukker Vedtægt for Grundejerforeningen Vrold Bakker Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er "Grundejerforeningen Vrold Bakker. 2 Foreningens hjemsted er Skanderborg

Læs mere

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1.

Aars Touring Club. Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Arne Binslev Himmerlandsgade 109 Postboks 140 9600 Aars L. Aarup Redigeret April 2009 VEDTÆGTER FOR AARS TOURING CLUB ******************************* FORENINGENS HJEMSTED, NAVN OG FORMÅL: # 1. Foreningens

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle

Toshiba aftale. - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle Bilag 1 Toshiba aftale Økonomiske fordele: Praktiske fordele: - Printer og kopimaskine i én, udstyret med USB indgang for print direkte fra eget USBnøgle - Print uafhængigt af trykkeriets åbningstider

Læs mere

Vedtægter. Vedtægter for foreningen "Spil For Alle"

Vedtægter. Vedtægter for foreningen Spil For Alle Vedtægter for foreningen "" Vedtægter 1. Navn, hjemsted og CVR nr. Klubbens navn er Varde(SFAV), og Klubbens hjemsted er Varde kommune. Klubben er stiftet den 20-05-14 CVR nr. 35729240 2 Formål: Stk. 1.

Læs mere

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB.

Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. Vedtægter for Odense Havelodselskab og tilsluttede foreninger 1 ODENSE HAVELODSELSKAB. 1.1. Odense Havelodselskab blev stiftet den 29. juli 1893 i medfør af en kommunairådsbeslutning efter anmodning fra

Læs mere

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg

Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg Vedtægter for Kollegianerforeningen ved Aalborghus Kollegiet i Aalborg NAVN OG FORMÅL 1 Navnet er Kollegianerforeningen, Aalborghus Kollegiet i Aalborg, som forkortes: K.A.K. Under Kollegianerforeningen

Læs mere

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter

H/F Pindemosen. Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk. Vedtægter H/F Pindemosen Løvdalsvej 8, 3000 Helsingør. Telefon 49 21 80 40. e-mail: hfpindemosen@gmail.dk Vedtægter Vedtaget på foreningens generalforsamling 15. april 2010. 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE

NYHEDSBREV BESTYRELSENS HJØRNE NYHEDSBREV DATO APRIL 2015 ÅRGANG 3 NUMMER 13 GREVE GANGSPORT I denne udgave Bestyrelsens hjørne. Medlemmernes hjørne. Omtale af Ishøj og Rødovre turene Referat generalforsamling ned formandens beretning

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere

Vedtægter for Låneforeningen for lærere. Vedtægter for Låneforeningen for lærere Nuværende tekst Vedtægter for Låneforeningen for lærere 1 Navn Foreningens navn er Låneforeningen for lærere under Københavns Kommune (LfL). Hjemstedet er Københavns Kommune 2 Formål Foreningen har til

Læs mere

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN

Vedtægter. for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 NAVN Vedtægter for Lynæs Havn A.m.b.a. Senest ændret april 2008 1.1. Selskabets navn er Lynæs Havn A.m.b.a. NAVN 1. 1.2. Selskabet, der har hjemsted i Halsnæs kommune, er et andelsselskab med begrænset hæftelse

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark

Love & Regler For Harley-Davidson Club of Denmark For Harley-Davidson Club of Denmark 2015 1. Formål. Foreningen HARLEY-DAVIDSON CLUB OF DENMARK (H-DCDK) er stiftet den 23-09-1976, med det mål at samles i fællesskab om, Harley-Davidson, både nationalt

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935.

VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN NAVN OG HJEMSTED. Stk. 1. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. VEDTÆGTER FOR ROSKILDE GARDEN 1 NAVN OG HJEMSTED. Korpsets navn er - ROSKILDE GARDEN tidligere Roskilde Borgervæbning stiftet 25. juni 1935. Korpset er en selvejende institution og er hjemmehørende i Roskilde

Læs mere

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening

Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening Håndbog for bestyrelsesmedlemmer i Elektroteknisk Forening 26. august 2014 Indholdsfortegnelse side Formål med denne håndbog 2 Elektroteknisk Forenings struktur 2 Sektionerne Fælles opgaver for bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

LOGE 28 Hafnia GENERELT

LOGE 28 Hafnia GENERELT GENERELT FORMÅL MÅL Formålet med nærværende ansvarsbeskrivelser er, at de anvendes som supplement til Ordenens Grundlov under forventningsafstemningen, når ny valgt og/eller udnævnt embedsmand skal instrueres

Læs mere

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE

LOKALFORENINGS HÅNDBOG. Dansk ICYE LOKALFORENINGS HÅNDBOG Dansk ICYE Revideret 28.11.2014 1 Lokalforeningshåndbog Forord... 4 Lokalforeninger fordelt på postnumre... 4 Lokalforeningens formål... 4 Vedtægter... 5 Lokalforeningens bestyrelse...

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Konstruktørforeningens love

Konstruktørforeningens love Konstruktørforeningens love Vedtaget ved urafstemning november 2014 Gældende fra december 2014 Kapitel 1. Navn og formål... 3 1. Navn og formål... 3 Kapitel 2. Medlemmer... 3 2. Aktive medlemmer... 3 3.

Læs mere

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247

VEDTÆGTER. Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 21. marts 2013 VEDTÆGTER Julespareforeningen af 1940 Agervænget 40, 4420 Regstrup T: 69666000, M: 42300999, CVR: 33740247 1 Foreningens navn. Foreningens navn er JULESPAREFORENINGEN (JSF). Foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3.

INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. INDEKS Indledning 2 Folkestyret på Den frie Lærerskole 1. Stormødet 3 Forretningsudvalget 4 Øvrige udvalg under stormødet 6 2. Basisgruppen 10 3. Årgangsmøde 10 4. Elevmøde 11 5. Læreruddannelsesudvalget

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere