Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse"

Transkript

1 for lærernes IT uddannelse Pædagogisk IT kørekort el lign. efteruddannelse til alle lærere inden skoleåret 2004/05. Korte kurser i multimedie/filmredigering Kurser i fagspecifikke nyskabelser Ledelse PC - kørekort eller lign. og beskrivelse af elevernes færdigheder i relation til deres IT uddannelse Elevernes mål er opdelt i 3 niveauer der fordeler sig således: Niveau 1 Bh.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. De basale mål skal gøre eleverne fortrolige med computerne. Ved udgangen af 3.klasse er målet for denne gruppe at alle elever har erhvervet sig et mini PC kørekort. Niveau 2 4.kl., 5.kl., 6.kl. Refleksive habile brugere af tekstbehandlingsprogrammer/regneark. Kendskab til multimedie programmer. Brug af Internet/netetik. Kunne anvende blindskrift. Niveau 3 7.kl, 8.kl, 9.kl., 10.kl. Tidligere indlærte færdigheder konsolideres og anvendes. Eleven foretager selvstændige reflekterende valg i tidligere indlærte færdigheder. Eleven sætter spørgsmålstegn, finder nye veje via ændrede læringsformer inden for IT. Individuelle erfaringer kommunikativt i forbindelse med f x. informationssøgning, bearbejdning og præsentationer. Niveau 1 De basale færdigheder for elever i Bh.kl., 1.kl., 2.kl., 3.kl. Tænde og slukke for computeren Anvende mus og tastatur Selvstændig starte et program Kunne udskrive Introduktion til Skolekom - sende og modtage mail Åbne skolens og klassens egen hjemmeside Hente og gemme filer Fremstille digitale billeder Kunne indsætte grafik Opstart på 10 fingre systemet og anvende de rigtige fingre på de rigtige taster Niveau 1 Eksempler på programmer Matematik tik tak 1-3 Flamingo/ Paint Shop Pro Skolepakken Stavevejen Ti-fingre Office-pakken

2 Niveau 2 Færdigheder for elever i 4.kl., 5.kl., 6.kl. Kendskab til tekstbehandlingsprogrammets forskellige faciliteter Kunne anvende de fleste af billedbehandlingsprogrammernes redskaber. Kunne redigere i billeder Kunne frembringe digitale fotos - bruge digitalt kamera Scanne Anvende og opbygge regneark til fx prognoser og modeller. Tegne plangeometriske figurer i et koordinatsystem Anvende formler og fx diagramtyper Beherske flg. Internet funktioner : Overføring af data fra eget eller fremmed dokument til et udvalgt dokument Fremstilling af små musikalske kompositioner Kunne downloade tekst/billeder Kendskab til chat funktioner Etiske og praktiske regler ved brug af Internet, lokalt net og skolens computere Kendskab til copyright Niveau 2 Eksempler på programmer Office-pakken Matematik tik tak 4-6 Skolepakken Medi8tor Publisher Paint Shop Pro/Flamingo Band in a Box Internet Explorer Frontpage Niveau 3 Færdigheder for brugere på 3.trin Introduktion af forskellige net-portaler. At kunne søge i forskellige samlinger (fx via Folkebibliotekernes NetGuide og ). At eleverne bliver i stand til at foretage søgninger i eksterne databaser i forbindelse med et konkret emne. Videregående arbejde med regneark Flersidet multimediepræsentation Avanceret netsøgning og selvstændig udvælgelse Digital videoredigering - kunne redigere egene optagelser Tidligere indlærte færdigheder konsolideres og anvendes Eleven styrkes i at træffe personlige valg i forbindelse med informationssøgning, - bearbejdning og præsentation Mikse original lyd, sammensætte de forskellige lydformer. Konvertere video til aviformater (så snart vi har udstyret)

3 Indsætte indscannede billeder som fotografier Elektronisk dataopsamling Rumgeometri Niveau 3 Eksempler på programmer Office pakken Medi8tor Power Point Front Page Datalogger 3.d tegning Eksempel på medieplan udarbejdet på grundlag af de færdigheder/programforslag der indgår i handleplanen for de tre niveauer opdelt på klassetrin Niveau 1 Børnehaveklasse Introduktion i brug af skolens IT-lokaliteter samt elementær betjening af maskiner og enkle programmer at tænde og slukke maskinerne rigtigt at logge sig på og af netværket at starte og stoppe programmer at kende og bruge tastaturet at kende regler for brug af skolens computere at blive fortrolig med skærm, tastatur og mus at tegne og male i tegneprogram med pensel og malerulle at kunne udskrive en tegning at logge sig ind på klassens som skolens hjemmeside Spil og begrebsudvidende programmer fx Mal Alfabetet, Stavevejen MatematikTak 1-3 Flamingo/PaintShopPro Skolepakken fx Den talende bog

4 eleverne laver digitale tegninger inspireret af fx de 4 årstider, egne portrætter på digitale billeder eleverne bruger begrebsudvidende spil på computeren som almindelig aktivitet eleverne laver tegninger med udgangspunkt i nogle konkrete oplevelser. Tegningerne udskrives på transparenter i farve, eller der benyttes projektor i forbindelse med et lille foredrag om tegningen og oplevelsen Niveau 1 1.klasse Grundlæggende elektronisk tekstbehandling / ti fingersystem Elementær billedbehandling Introduktion til regneark at kende tastaturet at kunne åbne og lukke Windows-programmer at kunne skrive en let tekst i tekstbehandlingsprogram at slette, rette og udskrive en tekst at gemme tekst på server og diskette at kunne åbne regneark, udfylde celler og udskrive arket at åbne et tegneprogram og lave simple tegninger, ændre farve, stregtykkelse, viske ud og indsætte figurer at betjene et digitalt kamera at justere volumen at logge sig ind på skolens som klassens hjemmeside Ti-fingre Stavevejen Office pakkens tekstbehandling og regneark Skolepakken fx Den talende bog Paint Shop Pro/ Flamingo Datastøttet matematik klasse Udstyr der kan anvendes: Digitalt kamera

5 Eleverne laver en tegning i Paint Shop Pro/ Flamingo og skriver en historie dertil Med udgangspunkt i en ekskursion kan læreren lægge billeder ind i tekst-filer. Eleverne skriver en historie om billedet. - Den talende bog kan ligeledes benyttes. Niveau 1 2.klasse Grundlæggende elektronisk tekstbehandling Indføring i brug af regneark at beherske tastaturet at skrive, redigere, gemme/hente og udskrive tekster at computeren kan læse en tekst højt at arbejde med skrifttyper og skriftstørrelser at fremhæve en tekst at kunne zoome i et tegneprogram at benytte korrekte arbejdsstillinger at orientere sig i et regneark, udfylde en tabel, flytte til angivne celler, udskrive ark Ti-fingre Office pakkens tekstbehandling og regneark Helhedslæsning. Datastøttet matematik. Matematik tak 1-3 Eleverne skal indsamle forskelligt talmateriale. De kan f. eks. bestemme antallet af søskende i klassen og indtaste og oprette grafer ved Tik Tak regneark Eleverne kan arbejde med egne tekster i helhedslæsning Niveau 1 3.klasse indføring i elektronisk kommunikation indføring i brug af Internettet

6 at beherske tastaturet at arbejde procesorienteret med IT som arbejdsredskab at fortsætte anvendelse af tekstbehandling og arbejde med stavekontrol. at hente illustrationer ind i egen tekst (fotos / clipart / egne tegninger) at klippe, kopiere og indsætte tekst og billede at sende og modtage elektronisk post. at søge på nettet fx ved brug af Skoda (adresselinien eks: ) samt andre indekserede søgemaskiner - instruktion i at benytte sig af de søgemaskiner der anbefales via skolens hjemmeside Ti-fingre Internet Explorer Skolekom.dk Office pakkes tekstbehandling og regneark Dankatalog.dk Skolepakken Eleverne tilbydes forløb i brug af Vandrehistorier som elektronisk post 3.klasse afsluttes med mini Pc-kørekort Niveau 2 4.klasse Opbygning klasse/personlige databaser samt forståelse af Internettet som en ressource for informationstilegnelse Kendskab til elektronisk kommunikation Grundlæggende brug af regneark at beherske tastaturet at sende og modtage elektronisk post med fil vedhæng at samarbejde pr. at indsætte billeder i egen tekst at udfylde og evt. fremstille egne databaser at søge materialer i skolebibliotekets CD Rom er at søge materialer i skolebibliotekets databaser at afspille lyd, video og animationer i forbindelse med brug af Cd-rom og Internet at kende til net - etik/moral at anvende en browser: links - fremad - tilbage i en browser

7 at foretage bevidst anvendelse af indekserede søgemaskiner og direkte søgning i fx Skoda. at fortsætte anvendelse af regneark: tekst - simple formler - gemme på diskette at kende til regnearkets opbygning : kunne orientere sig - indsætte tal i tabeller oprette graf Dankatalog Ti-fingre Office database, tekstbehandling og regneark Paint Shop Pro og Flamingo Internet Explorer Bibliotekskundskab med grundlæggende kendskab til søgning i skolens bestand. Klassens elever laver på skift boganmeldelser i klassens database. Brug eksempelvis databasen Skoda eller www. sdbs.dk Eleverne besvarer opgaver via E - mail til læreren (såfremt denne er enig i dette forhold) Med udgangspunkt i fx. spørgeskemaundersøgelser laves tabeller og grafer i regneark Udstyr der kan anvendes: Digitalt kamera Niveau 2 5.klasse Struktureret informationssøgning og præsentation Afprøve forskellige simuleringsprogrammer at beherske tastaturet at oprette personlige mapper, flytte og slette filer at benytte Internettet til struktureret informationssøgning at benytte SKODA til struktureret informationssøgning at foretage analyse og udvælgelse af disse informationer at lave simple lineære præsentationer med billeder, lyd og tekst med udgangspunkt i en skabelon at computeren kan benyttes til at simulere problemstillinger fra hverdagen at formatere tabeller med rammer, farve og font

8 Skolepakken Ti-fingre Publisher Paint Shop Pro/Flamingo Internet Explorer Medi8tor / Office pakken Regneark Matematik tak 3-6 Front Page Fx forberede og efterbehandle (præsentationer) ekskursioner ved brug af information fra Internettet Udstyr der kan anvendes: Digital Kamera Scanner Niveau 2 6.klasse Grundprincipper for godt layout Billedbehandling Fortsat arbejde med databaser Diagrammer Eleverne anbefales at skal lære: at arbejde med layout at scanne billeder at redigere billeder (klippe, beskære, rotere, spejle, ændre størrelse og farver) at indsætte scannede fotografier at lave enkel optagelse og redigering af lydfil at lave simple præsentationer og overheads at oprette og udfylde tabeller samt præsentere data i forskellige diagramtyper Database regneark og tekstbehandling Paint Shop Pro/Flamingo Medi8tor

9 Publisher Front Page Madpakken Bruge scanner og billedbehandlingsprogrammer sammen Lav en reklame med brug af egne billeder og andre illustrationer. Hvad spiser vi? ( se tidligere udarbejdet medi8tor produktion med emne "sund kost". Titel "Tryk på et æg" ) Uddannelses- og arbejdsmarkedskendskab Niveau 3 7.klasse Anvende og oprette regneark Web-publicering Fortrolig med tekstbehandling at benytte synonymordbog, orddeling, søg- og erstat funktionen i regneark og tekstbehandling at benytte stavekontrol med de indbyggede muligheder at benytte tabulatorer, punktopstilling og opstilling i spalter at konvertere til andre filformater f.eks. tekst-, RTF- og eget filformat i tidligere versioner at have kendskab til grundregler for opsætning af almindelig tekst - kendskab til design og layout at fremstille websider med relevante illustrationer og links at anvende regneark til opstilling af budgetter og regnskaber at fremstille opstillinger i tabeller og relevante diagrammer at anvende regneark til opstilling af prognoser og modeller at redigere egne billedoptagelser at tegne enkle plangeometriske figurer i et koordinatsystem at have kendskab til copyright Office - pakken, tekstbehandling og regneark Publisher Medi8tor Power Point Front Page

10 I dette skoleår tilbyder pædagogisk servicecenter klasserne at deltage i forfatterdialog Lave rapporter over emnearbejder Lave skriftlige opgaver til aflevering som vedhæftet fil Lave regnskab for klassefest eller hyttetur Lave et klasseblad Niveau 3 8.klasse Videregående arbejde med regneark og multimediepræsentation Avanceret netsøgning, og udvælgelse på egen hånd Digital videoredigering så snart denne funktion er mulig at indtaste tal i forskellige formater samt anvende simple formler at kunne kopiere relativt og absolut i et regneark at redigere med fyld nedad, højre og indsæt serie at lave en flersiders præsentation i et multimedieprogram at redigere en videoproduktion med udgangspunkt i egne optagelser at mikse original lyd med speak, musik og tilgængelige wave-filer at indlægge overgangseffekter, tekst og grafik i produktionen at konvertere video til avi-format Office- pakken, regneark Medi8tor Et wave - lydbehandlingsprogram Front Page Power Point Regnskaber og bestillingslister fra skolebod indsættes i regneark Producerer en video Skoleblad Niveau 3 9.klasse

11 De indlærte færdigheder konsolideres Eleven styrkes i at træffe personlige valg i forbindelse med informationssøgning, - bearbejdning og præsentation at vurdere og vælge redskaber til informationssøgning og bearbejdning samt udtryksform at tegne plangeometriske figurer i koordinatsystemet at eksperimentere med almindelige funktioners parametre med henblik på vurdering af grafers udseende avanceret brug af regneark Alle skolens programmer eget valg I forbindelse med projektopgaven og de skriftlige prøver, vejledes eleven i valg af medie forhold til formål og opgavekarakter. Det er således vigtigt at vejlede eleven med et konkret udgangspunkt i tidligere produktioner. Det vil være oplagt i forberedelsesfasen til projektopgaven, at bistå med en analyse af fordele og ulemper med elevens valg (fx hvorvidt det valgte emne egner sig til en IT-løsning). Det vil for nogle elever være naturligt, at benytte PC i forbindelse med de skriftlige prøver. Der vil være behov for individuel rådgivning med hensyn til elevens personlige udtryksmåde, og de opstillede krav om besvarelsernes opsætning. Niveau 3 10.klasse De indlærte færdigheder konsolideres yderligere - samme mål som 9. klasse. For Udbygningen af de plangeometriske figurer i koordinatsystemet. Avanceret af regnearksfunktioner. Alle skolens programmer eget valg Forberedelse og efterbehandling (multimediepræsentation ) af sproglejrskole Multimediepræsentation eller video: "10.klasse på Bramsnæsvigskolen

12 Hardwareplan: Status: Fremtid Lærerkontorer 5 pc + printer 1 pc Datalokale Pædagogisk servicecenter Musiklokale Billedkunst Faglokaler: Hå-Bio-Fy-Hjem Specialundervisning Gruppelokaler 16 pc + netprinterscanner-brænderprojektor 8 pc + farveprinterscanner-brænderkortlæser 4 pc Klasselokaler 6 pc i 63 fløjene (*)16 pc Videoredigering Bærbare Pc`er 5 pc + printer 5 pc * 1 Pc med multimedielyd * 2 pc med printer * 2+2 Pc med printer *2 x 3 pc med printer *MultimediePc er Av-værksted 1 pc scanner + printer Netværk 1 stk server 1 st. server ekstra HD+ekstra switch * er i budget 2003 eller i depot (*) når ældre pc`er udskiftes For at sikre at skolen har tidssvarende edb-udstyr skal der ske en løbende udskiftning og fornyelse. Da edb-udstyr, pt. i almindelighed anses for forældet efter 5 år, vil det være hensigtsmæssigt, at der hvert år udskiftet 20% af computerne. Herved tilgodeses, at der altid er et antal edb-maskiner af nyeste type på skolen indeholdende nyeste teknologi. En sådan løbende udskiftning sikre også, at der ikke skal en total og dyr udskiftning til på èn gang. Ligesom en sådan model, minimerer reparationsomkostningerne. Evalueringsplan

13 For at brugen af IT udvikles således, at den kan anvendes i alle undervisningssammenhæng hvor det falder naturligt, er det nødvendigt, at der løbende foregår en debat såvel om undervisningsform som undervisningsindhold. For at nå dette mål bør fagudvalgene med jævne mellemrum drøfte IT s brug i undervisningen, nye muligheder og behov på området. Til udvikling af denne debat kan inddrages eksterne erfaringer. En gang om året drøfter og evaluerer Pæd. Råd handleplan samt etisk regelsæt

It- og medieplan Engelsborgskolen

It- og medieplan Engelsborgskolen De fem søjler Trinmål Indskoling It- og mediestøttede læreprocesser Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kompetencer, der sætter dem i stand til at bruge it- og medieværktøjer

Læs mere

IT- og medieplan Gudumholm skole

IT- og medieplan Gudumholm skole Forord Eleverne skal ifølge skoleloven udvikle deres it- og mediekompetencer som en integreret del af undervisningen i alle fag og emner. Udviklingen på it- og medieområdet bevirker, at det er uhensigtsmæssigt

Læs mere

Læseplan handleplan for IT 1

Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan handleplan for IT 1 Læseplan & handleplan STRUER IT - EDB 2007/08 Indhold: Baggrund Hensigt, overordnede mål Oversigt begreber Læseplan (Trinmål, aktivitetsforslag, praksis) 1.-3. klassetrin Læseplan

Læs mere

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001

Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Uglegårdsskolen IT-læringsplan - Børnehaveklasse - 9. klasse PL 26/10-2001 Eleverne skal kunne anvende InformationsTeknologien, således at de: $ Bliver fortrolig med at anvende IT-værktøjer og -metoder.

Læs mere

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj.

IT-HANDLEPLAN. Århus Privatskole 2007-2008. Alle elever på skolen skal være fortrolige med IT som arbejdsværktøj. IT-HANDLEPLAN Århus Privatskole 2007-2008 Denne IT-handleplan er en skabelon for arbejdet med IT på Århus Privatskole. Da det er første år, vi arbejder med skolen og dermed også efter denne IT handleplan,

Læs mere

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole

IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole IT- og mediehandleplan for Sct. Jørgens Skole 7. okt. 2006 Forord It- og mediehandleplanen skal være med til at sikre Sct. Jørgens Skole som en JPCK-skole,

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov.

1. klasse Målbeskrivelse Færdigheder Programmer, digitale redskaber og lærermidler. opsætning af cd- ord efter individuel behov. 0. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. ipad Eleverne skal opnå fortrolighed med ipadens almene betjening. Tænde og slukke Betjene mus og tastetur Åbne og lukke programmer

Læs mere

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder:

Elementer i Junior PC-kørekort. Beskrivelserne indeholder 3 elementer, der indgår på alle udviklingstrin og inden for alle områder: Baggrund for Junior PC-kørekort. Opgaven omkring Junior PC-kørekortet er konkretiseret i følgende tekst: Den overordnede opgave er at udvikle et IT-bevis rettet til eleverne i folkeskolen, der kan bidrage

Læs mere

Mediehandleplaner 2015

Mediehandleplaner 2015 Mediehandleplaner 2015 for Øster Åby Friskole revideret 1. juni 2015 Note: Handleplanen tages jævnligt op til fornyet revision IT-undervisning Bh.kl. - 2. Kl. Hensigt Mål Indhold Ansvarlig med undervisningen

Læs mere

Lundebakkeskolens. IT-trinmål

Lundebakkeskolens. IT-trinmål Lundebakkeskolens IT-trinmål Skoleåret 2012/2013 Indhold FORMÅL... 3 FÆRDIGHEDSNIVEAUER... 4 SKEMAET... 4 TRINMÅL FOR BØRNEHAVEKLASSEN... 5 TRINMÅL FOR 1. KLASSE... 6 TRINMÅL FOR 2. KLASSE... 7 TRINMÅL

Læs mere

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001

BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING 2. UDGAVE 2001 PÆDAGOGISK SERVICECENTER BIBLIOTEKS-, MEDIE- OG IT-UNDERVISNING Indholdsfortegnelse Forord til biblioteks-, medie- og IT-undervisning... 3 Hensigten

Læs mere

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software.

John Cordua. Afsluttende opgave Pædagogisk IT vejleder uddannelse 07/08. Side 19 af 47. Bh. klasse. Mål Færdighed Program Software. Bh. klasse Eleverne skal opnå fortrolighed med computerens almene betjening. Magte elementær anvendelse af maskiner og enkle programmer Eleverne opnår færdigheder så de selv kan: Tænde og slukke computeren

Læs mere

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort

JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE. Junior PC Kørekort HR JUNIOR PC KØREKORT HORSLUNDE REALSKOLE Junior PC Kørekort Verden ændrer sig hastigt. Gennem de seneste ti-år har computeren holdt sit indtog i såvel vort private liv, som i vort arbejdsliv. Som en følge

Læs mere

Mediehandleplaner 2011

Mediehandleplaner 2011 Mediehandleplaner 2011 for Øster Åby Friskole revideret 23. oktober 2011 Marianne Sams Jørn Rolskov Anette M Rosengren Helge Stockmar Note: Handleplanen skal tages op til fornyet revision juni 2012 for

Læs mere

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen

IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen IKT-kompetencer for eleverne på Carolineskolen Ledelsen forventer, at der sammen med årsplanerne fra hver klasse medfølger en IKT handleplan, som beskriver, hvorledes IKT indgår i undervisningen. IKT-kompetenceplan

Læs mere

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning

Læseplan. Medie-, IT- og biblioteksundervisning Læseplan Medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplan for medie-, IT- og biblioteksundervisning Esbjerg Skolevæsen 2009 Læseplanen er udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående

Læs mere

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole

IT og mediehandleplan 2012. Eggeslevmagle Skole IT og mediehandleplan 2012 Eggeslevmagle Skole Eggeslevmagle Skole vil fortsat arbejde med IT og medier som et redskab til elevernes læring i overensstemmelse med skolens vision, Slagelse Kommunes IT-vision

Læs mere

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering...

Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... Indhold Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole... 1 Kompetencemål... 1 Ramme... 1 Proces og progression... 2 Grafisk visning af organisering... 4 Skoleudviklingsprojekt på Klarup skole Kompetencemål -

Læs mere

It områder og trinmål

It områder og trinmål It områder og trinmål Egebjergskolen 2010 Sådan kan det gøres Index: Områder og trinmål: It og mediestøttede læreprocesser s. 3 4 Informationsindsamling. S. 5 6 Produktion og analyse.. s. 7 8 Kommunikation..

Læs mere

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen

IT- og mediekompetencer i. folkeskolen. Læseplan for Sorgenfriskolen IT- og mediekompetencer i folkeskolen Læseplan for Sorgenfriskolen Indhold Forord 3 Digital dannelse 3 Sorgenfriskolens princip for elevernes brug af de nye massemedier 4 1. del: Digitale færdigheder 6

Læs mere

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen

En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen Nordfyns Kommune 2008 En pædagogisk IT- og Mediehandlingsplan for Folkeskolen - bygger på Junior PC-kørekort konceptet for Folkeskolen Den overordnede opgave med Junior PC-kørekortet er at udvikle et IT-bevis

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

Teknologi og kommunikation

Teknologi og kommunikation Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 47 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi og kommunikation 10. klasse Faghæfte 45 Undervisningsministeriets

Læs mere

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser

Kursuskatalog Kursusbeskrivelser Giv din IT viden et spark Kursuskatalog Kursusbeskrivelser April 2010 5. udgave Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse af dette kursusmateriale er, uden WedoIT s skriftlige samtykke, forbudt ifølge

Læs mere

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter

IT & MEDIE- KATALOG 2006. Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter IT & MEDIE- KATALOG 2006 Trinmål for IT og medier - RUNGSTED SKOLE Pædagogisk Læringscenter KK-MH-SC-NO-PLC RUNGSTED SKOLE 21-03-2006 1 INDHOLD Indledning...... 3 Klassetrinsoversigt.... 4 Tekstbehandling....

Læs mere

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11

Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Gældende fra juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Vejledning til grundfaget Informationsteknologi - fagbilag 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...

Læs mere

kts kastrup IT-kursuskatalog

kts kastrup IT-kursuskatalog kts kastrup IT-kursuskatalog Københavns Tekniske Skole Københavns Tekniske Skoles kursuscenter i Kastrup udbyder en række AMU-kurser indenfor IT, som spænder fra kurser i kontor- og grafiske programmer

Læs mere

Helms Skoles it-handleplan 2012

Helms Skoles it-handleplan 2012 Helms Skoles it-handleplan 2012 1. HVAD ER MÅLET FOR ARBEJDET MED IT PÅ HELMS SKOLE... 1 2. VISION:... 1 3. TILEGNELSE AF DIGITALE KOMPETENCER... 2 4. HVILKET UDSTYR RÅDER SKOLEN OVER PT (APRIL 2012)...

Læs mere

Lærernes It-kompetencer

Lærernes It-kompetencer Lærernes It-kompetencer Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Tiltag... 2 SkoleIntra... 2 Trådløst netværk... 2 Bærbare computere... 3 Smartboards... 3 Papirløst lærerråd... 3 Undersøgelse: Lærere... 3 Formål...

Læs mere