En verden ifølge et regneark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En verden ifølge et regneark"

Transkript

1 En verden ifølge et regneark Feedback er en forudsætning for al personlig og faglig udvikling. Sætter vi os nogle mål, er det altid godt at vide, om vi har nået dem eller er på rette vej. Problemet er blot, at de fleste målepunkter, vi i virksomhederne omgiver os med, har én og samme måleenhed, nemlig kroner og øre. Penge er naturligvis livskilden for at drive en forretning, men hvad sker der med fokus, når arbejdsrammen fortrinsvis består af økonomiske nøgletal? Kapitel 4 stiller spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at lede efter økonomiske nøgletal. Hvorfor ikke i stedet fokusere på de indsatser, der skaber grundlaget for de økonomiske nøgletal? Det er jo virksomhedens evne til at performe, udvikle relationer, skabe fællesskab, se muligheder, fastholde fokus m.v., der sikrer konkurrenceevnen på sigt. Grise bliver jo heller ikke federe af, at vi vejer dem

2 En verden ifølge et regneark Virksomhedskulturer baseret på overvågning tiltrækker chefer, der trives med kontrol og formaliserede beslutningsprocesser. Fokuseringen på tal gennemsyrer stort set alle større virksomheder, og overvågning er blevet en central del af mange virksomhedskulturer. Det gælder i den private såvel som den offentlige sektor. Den årlige arbejdsramme er et budget. Det er herfra, udfordringer og opgaver prioriteres. Det er meget sjældent, at der arbejdes den anden vej rundt, selv om det i mange sammenhænge ville give mere mening. Mange virksomheder har skabt en overvågningskultur ud fra argumentet jo bedre overvågning, des hurtigere reaktionstid. Alt hvad der kan dokumenteres, skal dokumenteres. I sådan en kultur er der sjældent plads til den intuitivt stærke medarbejder. Den medarbejder, der fornemmer en mulighed eller ser en god idé, har svære arbejdsvilkår. Det til trods for, at han/hun formentlig kan skabe væsentlig mere værdi i sit arbejde end kollegaen, der elsker sit regneark. Stort set alle virksomheder elsker at fortælle deres omverden, at de er innovative, men det er alt for sjældent en innovativ kultur, de tilbyder deres medarbejdere at få gode idéer i. Dette ser jeg som et helt centralt problem i tider, hvor indtjeningen svigter. Regnearket er styringsværktøjet 9 gange ud af 10, når sparekniven hentes frem. Det er jo evnen til at se nye muligheder, tænke kreativt og bryde konventionerne i markedet, der på sigt gør nøgletallene gode igen. Virksomhedskulturer baseret på overvågning tiltrækker chefer, der trives med kontrol og formaliserede beslutningsprocesser. De tiltrækker igen medarbejdere, der er dygtige til at levere data, jonglere med regneark og elsker processer, som så igen tiltrækker eksterne rådgivere, der kan hjælpe dem med at blive endnu dygtigere viceværter. Denne indavl gennemsyrer mange virksomheder i dag. Initiativ og kreativitet stoppes alt for tidligt. Og det er jo netop her, værdien og fundamentet for vækst skabes. Derfor finder vi også alt for mange virksomheder, der kan det samme og opfører sig ens. Faktum er, at når man som slutforbruger eller indkøber ikke kan se forskel på en vare, så bliver prisen den altoverskyggende konkurrenceparameter. Og så er virksomhederne tilbage i den onde cirkel, hvor regnearkene bliver vitale for virksomhedens overlevelse. PENGES PSYKOLOGI Der er ikke noget, der kan stjæle mere energi end mangel på penge. Vi kender alle til oplevelsen af at konstatere et overtræk på vores privatkonto. Det er en oplevelse, der knækker energikurven på de fleste. Mange har sikkert også oplevet ledelsen samle holdet og fortælle, at der mangler 10% i at nå budgettet, hvilket får alle til at løbe endnu stærkere og presse kunderne endnu mere med det resultat, at det er kunderne, der i sidste ende presser os. Jagten på marginalerne er sjældent en god forretning, for det er de sidste 10%, der er de dyreste penge at tjene. Penge har det med at gøre os endnu mere afhængige af dem. Penge gør os sjovt nok aldrig rigtig tilfredse, og på den måde kommer de let til at virke som en slags narkotika for os. Helt overordnet er der to knapper at skrue på, når der skal tjenes penge, nemlig en indtægts- og en omkostningsknap. Når indtjeningen udebliver, rettes fokus stort set altid direkte på omkostningerne. Tingene skal balancere, og det er et simpelt regnestykke at konstatere, om der drives en sund forretning. Problemerne opstår, når der er modsatrettede interesser. Banker og investorer frygter for deres penge og ønsker sikkerhed. Ledelsen ønsker tid og ro, til man kan se effekten af de initiativer, der er iværksat. Er tidshorisonten hos finansfolkene på et årsregnskab, bliver det de kortsigtede løsninger, der trækkes op. Omkostningsreduktioner er fundamentalt sunde, men ofte har de en masse dårlig energi med sig, som ikke læses i regnearket. Det er nu engang sjovere at vinde end at tabe. Et vinderhold vinder også de ufortjente sejre. Primært fordi de har energien med sig, og fordi de tør tabe. En presset sælger lander bare ikke de samme ordrer. Det er simpel salgspsykologi eller skal vi kalde det vinderpsykologi. Penge giver overskud, de giver ro, og de fjerner frem for alt bekymringer, der gør, at alle i organisationen kan spille frit. Derfor er penge utrolig vigtige for en virksomheds temperatur. Penge binder og frigør energi. Men det er ledelsens fokus, der afgør, hvor stor en energirøver penge får lov at være. Det er altid en balancegang at optimere en virksomheds indtjening, og udebliver indtjeningen, skal der naturligvis reageres. Sunde virksomheder genfinder denne balance rimelig hurtigt. Alt for mange virksomheder slår deres damage control til, når regnskabstallene kommer under pres. Det så vi med al tydelighed i 2008/2009, da alvoren af finanskrisen gik op for ledelserne. På den måde blev krisen for mange en selvopfyldende profeti. Sunde virksomheder blev grebet af frygten, og meget få definerede en krise som en kæmpe mulighed for at erobre billige markedsandele. Dette ikke sagt for at negligere alvoren af finanskrisen, for den har været rigtig hård for mange virksomheder. Men der er stor forskel på at være drevet Jagten på marginalerne er sjældent en god forretning, for det er de sidste 10%, der er de dyreste penge at tjene. Penge binder energi

3 Penge er en ret unuanceret måleenhed. af frygt og at være drevet af gejst. Det er i krisetider, finans- og økonomifolkene for alvor tager over. Det kan være sundt i visse tilfælde og kan være katastrofalt i andre. Med de informationssystemer, ledelserne råder over i dag, konstateres udsving væsentligt tidligere, og man har således et effektivt alarmeringssystem for likviditetsproblemer, markedsudviklinger, salgsudfordringer m.v. Tidshorisonten er på kvartalsregnskaber for mange virksomheder. Likviditet er som bekendt forudsætning nummer ét for at kunne drive en virksomhed. Sidder man i en virksomhed, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, får det alt fokus. Netop derfor sidder virksomheden også tit fast i problemerne. Penge er energi, men denne faktor optræder sjældent i tal-folkenes kalkuler. Eksempelvis er marketing i mange internationale virksomheder blevet en variabel omkostning. Nås 1. kvartals budget, frigøres marketing budgettet for 2. kvartal. Et sådant system kan kun være skabt af kortsigtsfokuserede tal-folk uden forståelse for de mekanismer, der skaber relationer, præferencer og salg, og for hvem der kun er ét mål, nemlig at levere de rigtige kvartalstal til bestyrelse og børsanalytikernes kalkuler. Der er mere energi i at opbygge og udvikle end i at skære ned. Penge er en konkret måleenhed og har altid et facit, alle kan forholde sig til. Men penge er også en ret unuanceret måleenhed. Årsregnskabet er virksomhedens karakterbog. Har man lovet en bestyrelse eller et aktiemarked et afkast på 15%, så skal det også holdes. Kan et årsresultat ikke nås gennem omsætning, bliver der sparet til en tilfredsstillende bundlinje. Sker dette et par år i træk, er der til sidst ikke mere at spare af og frem for alt ikke mere energi til at udvikle, sælge og servicere. Det kunne være interessant at se, hvordan adfærden i mange virksomheder ville blive, hvis man i stedet for etårsregnskaber arbejdede med femårsregnskaber. Et psykologisk tankeeksperiment, der formentlig kunne vise lidt om penges betydning for vores adfærd. DU FÅR SVAR, SOM DU SPØRGER Nøgletal vil altid være økonomi- og finansfolks kernekompetence. Nogle gange fristes man til at sige jo flere des bedre. Det skræmmende er, at det langtfra er alle data, der afleveres, som er lige lette at gennemskue. Tal kan aldrig være mere end et øjebliksbillede af en virkelighed. Det uanset om det er mål på medarbejdertilfredshed, salg, kundeloyalitet eller soliditet. Tal er en relativ størrelse. Der er ikke noget nyt i dette for ledelsen. Det er eksempelvis de færreste økonomi- og finanschefer, der kan sige sig fri for ikke minimum et par gange i deres karriere at have haft fat i makeuptasken for at sminke et regnskab. Eller optimere det, som det også hedder. Tal er en naturlig del af en ansvarlig ledelses værktøjskasse. Det er vigtigt at have nogle målepunkter for at følge en udvikling. Nogle tal er lettere at fremdrive end andre. Dokumentation af effekt har gennem de seneste 10 år været et af marketings mantraer. Afdeling for teoretisk salg er jo i mange virksomheder den store spender, og derfor er det et yderst rimeligt krav at få en vis form for dokumentation af effekten for alle de kroner, der årligt investeres gennem marketing. Resultatet er, at fokus på at dokumentere effekt har taget fuldstændig over. Tracking er f.eks. blevet en fast post på budgettet i mange virksomheder, og alt bliver tracket med det resultat, at den sunde fornuft alt for ofte parkeres. Udgangspunktet for al tracking er data, der løbende indhentes fra paneler. Eksempelvis er tv-tracking opbygget af et panel på 1000 husstande, hvor hvert familiemedlem koder sig ind, hver gang han/hun sætter sig foran husalteret. Man har med andre ord skabt et måleværktøj, der officielt måler tv-adfærd. Og som frem for alt kan levere et tal, der kan dokumentere en form for effekt. Men hvad det ikke måler, er fars eller søns mentale tilstand, når reklameblokken for 3. gang afbryder søndagsfilmen på TV3. Reklamespottet leverede 4 TRP (target rating point) hvilket vil sige, at 4% af målgruppen har set det eller skal vi sige, at der var 10 personer i testgruppen i alderen 18 til 25, der ikke havde slået deres koder fra? Dette er dokumentation nok til at bygge hele tvmediets prisstruktur op omkring TRP. Og det er dette værktøj, der overbeviser marketingchefen og tv-planneren på mediebureauet om, at det er en god idé at bombardere tv-seerne med det samme reklamespot 3 gange i samme film. Problemet er ikke tallene, men brugen af dem. Tal har det med at erstatte sund fornuft. Der er naturligvis mange marketingchefer, der sagtens kan se, at den traditionelle tracking ikke fortæller meget om effekten af den nyeste reklamefilm. Men det er et tal, som kan bruges som hold kæft bolsje til tal-folkene. Vælger marketingchefen så at anvende yderligere midler fra sit marketingbudget på at teste sin kampagne, opstår den næste udfordring. For hvad afgør, om et reklamespot er effektivt? Hvordan tester man, om en reklamefilm bidrager til et mersalg, øger en præference eller profilerer brandet i en ønsket retning? Og ville en mini- Tal har det med at erstatte sund fornuft

4 rundspørge blandt de nærmeste kollegaer og familiemedlemmer ikke kunne give et væsentligt billigere og lige så validt et svar? Intet kan erstatte sund fornuft. Det er altid måden, tal benyttes på, der afgør brugen eller misbrugen af dem. Man får svar, som man spørger. Blot det forhold, at man har formuleret ét spørgsmål frem for ét andet, gør, at resultatet er kodet. Tal er specielt gode til at følge en udvikling, men mange bruger også tal til at forklare en udvikling, og her kan diagnosen blive fatal. Reklamefilmen tracker ikke godt, så derfor er det en dårlig film, er en konklusion, jeg har hørt talrige gange. Efterfølgende viser et mere kvalitativt studie af filmen, at det faktisk er en glimrende film, men at den har problemer med afsender-relationen. Altså at man kan huske filmen, men ikke huske hvem den reklamerer for. Et problem, der kan løses med små justeringer som f.eks. et mere tydeligt pack shot eller en introduktion af produktet i starten af filmen. Ingen tal bliver som nævnt bedre end kvaliteten af de data, der ligger til grund for tallene. Her er kvaliteten af respondenterne et afgørende punkt, uanset om det er telefoninterview, internetpaneler, fysiske spørgeskemaer eller indrapporteringer, der ligger til grund. Én ting er, at et panel respondenter socialdemografisk passer til befolkningssammensætningen. Noget andet er, hvilke typer mennesker der synes, det er interessant at svare på alle mulige mere eller mindre ligegyldige spørgsmål. Der leveres tal fra analysefolkene, men disse tal kan være af meget forskellig kvalitet, afhængig af respondenternes indlevelse og motivation. En udfordring vi står over for, uanset hvad vi ønsker at måle. TAL SKAL GENERERE VÆRDI Problemet med den talfiksering, der lever i mange virksomheder, er, at den sjældent skaber værdi. Tværtimod binder den en masse ressourcer. Chefer, der hver måned skal lave deres rapporteringer og alibi Power Points, kommer hurtigt til at hade denne del af deres job. Alternativet havde været, at de havde haft et par dage mere om måneden til at agere chefer, besøge kunder og vise overskud. Det er den værdi, medarbejderne producerer, der skaber indtjeningen. Ikke regnearkene, der dokumenterer indtjeningen. Der er ikke meget værdi i rigide kontrolsystemer, statusmøder og rapporteringer. Men det er blevet ledelsesværktøjer for mange chefer, der elsker tal, og som gennem årene har fået nedbrudt deres intuition. Resultatet er, at al ledelse praktiseres fra deres skrivebord eller bordenden af mødebordet i stedet for at komme rundt i virksomheden og opleve, hvordan tingene står til. Det er jo fantastisk, at den faggruppe, der er blevet ansat flest af under finanskrisen, er controllere. Altså medarbejdere, der ingen værdi genererer, men som tværtimod stjæler energi fra hele organisationen, i det at overvågningen er intensiveret og der af denne grund ageres endnu mere kortsigtet. Jeg siger ikke, at man ikke skal måle, og at økonomiske nøgletal ikke er væsentlige ledelsesværktøjer. Jeg siger, at man skal måle på det væsentlige. Mål skal motivere og give feed back. Det er kun måleværktøjer, der giver mening, som medarbejderne tager til sig. Kan en sælger se meningen i at udfylde sine kundekort i CRM-systemet, gør han det også med glæde, for det er et nyttigt værktøj for ham. Men er CRM-systemet så omfangsrigt, at det tager mere end 10 minutter at udfylde et kundekort, så bliver det opfattet som et bureaukratisk værktøj, hvis eneste funktion er, at salgsdirektøren skal kontrollere sine medarbejdere. Fælles for al dataindsamling er sondringen mellem need to know og nice to know. Der er rigtig meget nice to know i rapporteringssystemer. Blot fordi man kan, er det langtfra ensbetydende med, at man skal. Giver et CRM-system ikke mening for sælgeren, vil det altid blive opfattet som et administrativt system, hvor skemaerne udfyldes af pligt. Og så kan vi diskutere validiteten af disse data. Timesedler kender alle, der har arbejdet i konsulent- og rådgivningsbranchen til. Et sted, hvor dette system fungerer rigtig godt, er hos revisorerne. Det er et naturligt værktøj for dem, og timeregistreringen er både med til at strukturere en revisors hverdag og måle hans effektivitet noget, en revisor synes er godt og kan se værdien af. Et sted, hvor timesedler fungerer dårligt, er i reklamebranchen. Her er timesedlerne den ugentlige eller for nogle den månedlige dårlige samvittighed. Vi har her kreative mennesker, som lever bedst med frihed under ansvar, og for hvem tidsregistrering og det at få en god idé ligger uendelig fjernt fra hinanden. Resultatet er, at tidsforbruget mere eller mindre præcist bliver drysset ud over ugen. Den hårde projektleder får færre timer på sine opgaver og den flinke lidt flere. Når det kreative team efterfølgende finder ud af, at der er givet et fast budget på opgaven, så forsvinder den sidste motivation for at bidrage til et regneark, der kun har kontrollerende betydning. En virksomhed skal naturligvis have et overblik over, hvor den tjener penge, og hvordan omkostningerne er i forskellige afdelinger. Uden likviditet kommer ingen langt. Problemet med langt de fleste økonomi- Mål skal motivere og give feed back

5 Reelt kan man jo ikke tale om lang sigt uden at inddrage kort sigt og omvendt. ske mål er, at de ofte står alene og derfor er svære at relatere til en praktisk dagligdag. Et nyt budgetmål kan i bedste fald fortælle medarbejderne, at i år skal vi løbe endnu hurtigere. Et mål skal først og fremmest motivere, og at skulle løbe hurtigere uden at vide hvorfor og hvordan er der ikke meget glæde i. Mange beslutninger træffes ud fra økonomiske forudsætninger. Med andre ord de træffes ud fra det regneark, talfolkene råder over. Regnearket har en 100% valid måleenhed, nemlig kroner og øre, og er derfor dejlig let at forholde sig til. Nedskæringer starter altid i en cost-benefit vurdering. Hvor gør det mindst ondt at skære? De afdelinger, der klarer sig bedst i denne kamp, er dem, der er bedst til at dokumentere deres bidrag til værdikæden. Her klarer de kvantitativt tænkende afdelinger sig sjovt nok bedst. Når penge er måleenheden for succes, hvilket den er på børsen og hos de forskellige kapitalfonde, så har man accepteret at arbejde efter principperne omkring korttidsoptimering. Kunsten er så at kunne sætte sig ud over korttidsperspektivet. Reelt kan man jo ikke tale om lang sigt uden at inddrage kort sigt og omvendt. Det er adfærd og mennesker, der skaber værdi, og her er en sund økonomi naturligvis en forudsætning. Et godt sundhedstegn er likviditet, der kan modstå de udsving, der altid er i et marked. Det tager betydningen ud af pengene og får virksomhederne til at fokusere på det, der skaber værdien, og dermed det, som på sigt producerer pengene. Alt for mange virksomheder er fanget i for ambitiøse vækstmål, hvilket gør, at alt for meget energi bliver brugt på at slås om marginalerne. Altså de allerdyreste markedsandele. specifikke område. Denne fokusering giver overskud til at investere i kompetencer, der kan gøre virksomheden endnu mere succesrig på sit område. Energi følger fokus, og der er ikke den samme energi i at gøre nogle investorer rige, som der er i at være med til at skabe en unik virksomhed. Det er jo, når grådigheden tager over, at sunde og veldrevne virksomheder ofte havner i problemer. Alt for mange virksomheder kommer til at navigere efter bestyrelsesformænd og ledelsers personlige ambitioner (og bonusser). Der er jo ingen idé i at blive større, hvis værdien af virksomheden samtidig bliver mindre. Velkonsoliderede virksomheder går ikke i panik på samme måde. Her er det dem, der har kontrollen over pengene, og ikke omvendt. Det er netop i krisetider, at de bliver de store vindere, fordi deres adfærd i markedet viser overskud og de ikke er presset af likviditetsproblemer, vækstambitioner og ensidigt bundlinjefokus. 3 Spørgsmål til ledergruppen Hvad ville konsekvensen være af at droppe kvartalsregnskabet? Hvad ville der ske, hvis vi halverede antallet af rapporteringer? Hvad bidrager mest til bundlinjen. Vores kortsigtede delmål eller de langsigtede mål? Energi følger fokus. Det at ville være større uden at vide hvorfor, er i mange tilfælde en rigtig dårlig forretning. Nogle af de mest succesfulde konsulenthuse fastholder netop deres position, fordi de har valgt ikke at blive større. Wibroe, Duckert & Partners er over de seneste 25 år Danmarks absolut mest succesrige reklamebureau. En væsentlig forklaring bag denne succes er, at man har valgt ikke at blive mere end 35 ansatte. Man har kunnet fastholde et højt kreativt fokus, haft råd til at takke nej til kunder, der blev for besværlige, kunnet rekruttere de bedste hoveder i branchen og fastholde en unik kultur, hvor det også er sjovt at arbejde 50 timer på en uge. Jim Colins analyse af succesrige virksomheder i Good to Great viser, at de er drevet af ledelser, der holder deres fokus på den lange bane og beskytter deres kernekompetencer. Det er ikke penge og indtjening, der er omdrejningspunktet, men et mål om at være bedst på sit 92 93

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14

The Innovation Board. Odense, den 7. januar 2014. Henrik Karlsen, partner. Copyright. tirsdag den 7. januar 14 The Innovation Board Odense, den 7. januar 2014 Henrik Karlsen, partner Vores mission Vi skal hjælpe virksomheder med at styrke deres konkurrenceevne gennem strategiske, systematiske og værdiskabende tilgange

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER

STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER STRATEGISK MARKEDSFØRING SKABER VINDERPOSITIONER Innovation X den 26. januar 2012 Jens-Ole Nielsen - EMPATICO Jeg hedder Jens-Ole Indehaver af EMPATICO 25 år i marketingbranchen som projektleder, kontaktchef,

Læs mere

Vend bøtten på hovedet!

Vend bøtten på hovedet! BØRNEKULTUR En af de store udfordringer for klubbernes trænere og ledere er, at de i højere grad skal opbygge det fællesskab, en holdsport nu en gang er, omkring det enkelte individ og ikke omvendt. Sådan

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Kvalitet på arbejdspladsen

Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Kvalitet på arbejdspladsen Indhold Hvad er kvalitet? At bygge fundamentet en spændende proces Slut med snakken i krogene Kvalitet tager tid men hvilken tid? Gryden skal holdes

Læs mere

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet

Medarbejderens guide til profitabel kreativitet Ulrik Merrild Medarbejderens guide til profitabel kreativitet INNOVATION SÅDAN! Ulrik Merrild INNOVATION SÅDAN! INNOVATION SÅDAN! Medarbejderens guide til profitabel kreativitet 1. udgave, 1. oplag 2011

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Om metoden Kuren mod Stress

Om metoden Kuren mod Stress Om metoden Kuren mod Stress Kuren mod Stress bygger på 4 unikke trin, der tilsammen danner nøglen til endegyldigt at fjerne stress. Metoden er udviklet på baggrund af mere end 5000 samtaler og mere end

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam

Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter. Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Opsamling på det individuelle sparringsforløb Refleksioner og opmærksomhedspunkter Torsdag d. 25. marts 2010 Ina Dam Den individuelle sparring Formålet har været at sætte fokus på det væsentligste for

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften

Aarhus Byråd onsdag den 26. april Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller. Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Sag 9: Opfølgning på investeringsmodeller Der gøres opmærksom på, at der ikke er læst korrektur på afskriften Så går vi videre til næste sag på dagsordenen, det er sag nummer 9, som er opfølgning på investeringsmodeller.

Læs mere

Reklamer i tv er ikke

Reklamer i tv er ikke salg og markedsføring // tv-reklamer Reklamer i tv er ikke Det er ikke kun de store virksomheder, der kan have glæde af tv-mediets evne til at skabe hurtige resultater. Også mindre virksomheder kan med

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man holder sig de langsigtede mål for øje.

Læs mere

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN

SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE SAGSBEHANDLINGSOPGAVEN 2016 1 SAMMENFATNING Fængselsbetjente bruger en markant andel af deres arbejdstid på at udfylde skemaer og rapporter i forbindelse med sagsbehandling for

Læs mere

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør

Ledelse og medarbejderindflydelse. Per Mathiasen kommunaldirektør Ledelse og medarbejderindflydelse Per Mathiasen kommunaldirektør Disposition Hvorfor har vi fokus på ledelse og inddragelse? Hvad er god kommunal ledelse? Hvad betyder en god kultur i organisationen? Hvordan

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Husk Sun Tzu Observer

Husk Sun Tzu Observer NYHEDSBREV Husk Sun Tzu Overblik giver ro. I bund og grund handler det om forberedelse. Du kan let gøre brug af 1.000 variabler, og sidde foran 3 skærme 24/7. Det bliver det blot sjældent bedre af. Uagtet

Læs mere

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse

Kim Leck Fischer. Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer. En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Kim Leck Fischer Chefen, snurretoppen og Taylors ketsjer En kritisk bog om ledelse af bevægelse i bevægelse Indhold Indledning 7 Kapitel 1: Hvad er ledelse? 15 Kapitel 2: Taylor og sandheden om det effektive

Læs mere

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale

Sådan finder du din virksomheds vækstpotentiale 3 sikre steps til din virksomheds vækst Hvis du er iværksætter, selvstændig eller virksomhedsejer har du sandsynligvis stiftet bekendtskab med en forretningsplan. En del interessenter som banken, potentielle

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs

De pårørende har ordet Kommentarsamling for pårørende til beboere på Synscenter Refsnæs De pårørende har ordet 2012 Kommentarsamling for pårørende til beboere på Indledning Denne kommentarsamling indeholder de kommentarer, som de pårørende har givet i forbindelse med gennemførelsen af pårørendeundersøgelsen

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh

Sådan kommer du i gang med Google Analytics. Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Mads Bloch Lemvigh Sådan kommer du i gang med Google Analytics Vil du gerne optimere din forretning og tjene flere penge på din webshop? Hvis ja, så læs videre

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid - 2 dage i Kolding Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017

NYHEDSBREV. Slingshot. 01 Maj 2017 NYHEDSBREV Slingshot er en henvisning til Davids kamp mod Goliat. David vandt kampen mod Goliat med simpel innovation. Med en slynge (sling) og en sten blev kæmpen nedkæmpet. Slingshot er også en dokumentar

Læs mere

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder

Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Uddelegering? Du er dig eller din leder eller en anden leder Arbejder du ofte med opgaver, som kun du kan udføre? Tør du uddelegere? Eller er du bange for at miste kontrollen? Har du ikke tid til at uddelegere?

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Et samfund rigere på muligheder

Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder Et samfund rigere på muligheder. August 2017 Finans Danmark og Mensch. Et samfund rigere på muligheder Fælles interesser. Når finanssektoren går sammen i Finans Danmark,

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

Interview med butikschef i Companys Original

Interview med butikschef i Companys Original Interview med butikschef i Companys Original Interviewer 1: Amanda Interviewer 2: Regitze Butikschef: Lene Interviewer 1: Ja, det er bare, som sagt, til os selv, så vi selv kan analysere på det, men vi

Læs mere

Vækst, mennesker og service

Vækst, mennesker og service 1 Vækst, mennesker og service Det kan Cremans rådgivning gøre for din forretnings vækst I mere end 25 år har Cremans stifter arbejdet med virksomheders idéer, og menneskene bag dem. Hos Creman har vi,

Læs mere

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU

DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU DERFOR SKABER MELLEMLEDERNE HOS KD GRUPPEN LANGT BEDRE RESULTATER NU Mellemlederne hos KD Gruppen brugte for meget tid på drift og detaljer. De løb hurtigere og hurtigere for at nå mere og mere selv, mens

Læs mere

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!?

NYHEDSBREV. 80 % fejlrate? Carry on!? NYHEDSBREV I maj måneds nyhedsbrev viste vi en oversigt fra Financial Times, at 8 ud af 10 forvaltere ikke slår deres benchmark over en 10-årig periode. Forestil dig enhver anden branche, hvor de prøver

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Udsigt til billigere mode på nettet

Udsigt til billigere mode på nettet LØRDAG 27. SEPTEMBER NR. 39 / 2014 LØRDAG Udsigt til billigere mode på nettet Onlinegiganten Boozt.com med Hermann Haraldsson i spidsen udfordrer konkurrenterne om det nordiske herredømme. Foreløbig kan

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET

DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET DEN SÆLGENDE KUNDESERVICE SÆT FART PÅ SALGET I KUNDESERVICE UDEN AT DEN GODE SERVICE RYGER I SVINGET KRAV OPPEFRA: SÆLG SÆLG SÆLG! Detailhandlen er under pres i Danmark. Det betyder, at vi som virksomhed

Læs mere

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug?

Spørgeskema. Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug? Spørgeskema Hvor klar er jeg til at gøre noget ved mit forbrug Instruktion Læs venligst nøje de følgende sætninger. Hver sætning beskriver en måde, du kan have det på (eller ikke have det på) med hensyn

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Garuda Research Institute

Garuda Research Institute R Garuda Research Institute Human Resource Management & Development Personlighedsbestemt salg By Finn Havaleschka A concept from GARUDA Research Institute. Finn Havaleschka, Garuda Europe. This booklet

Læs mere

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv

Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv Vi eliminerer den største stopklods for dine investeringer dig selv De uvildige finansielle rådgivere kæmper en indædt kamp om at vinde kundernes gunst. Ifølge direktøren i Miranova, Rune Wagenitz, er

Læs mere

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem?

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Jens Geersbro & Thomas Ritter Center for Business Marketing and Purchasing (BMP) Department of Marketing Copenhagen Business School Solbjerg

Læs mere

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i

SURVEY. Virksomhedernes adgang til finansiering i - Virksomhedernes adgang til finansiering i 2013 SURVEY www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes interesser fagligt

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum

Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløb: Sæt kunden i centrum Kursusforløbet Sæt kunden i centrum - hvorfor deltage? Kursusforløbet Sæt kunden i centrum, som Dansk Erhverv arrangerer i samarbejde med Networked Business Initiative

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven

NYHEDSBREV. Fokus på risiko: Udbredt fokus: Trend Ratio Ro i maven. Slå Benchmark Is i maven 01 December 2017 NYHEDSBREV Udbredt fokus: Slå Benchmark 30-50 - 70 Is i maven Fokus på risiko: Trend Ratio 0-100 Ro i maven Som investor er det altid hensigtsmæssigt at forholde sig til det marked man

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Appetizer Refleksion skærper appetitten. Her et par sider, hvor banen kridtes op, og hvor du kan vurdere, om Oplevelsesregnskabet er en bog, der skal investeres yderligere timer i. Min motivation med denne

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde

Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005. Det grænseløse arbejde Indlægget i Fællessalen Christiansborg, den 15. marts 2005 Det grænseløse arbejde Hvilke årsager kan der være til, at mange føler sig pressede i hverdagen? Tilgangen til problemstillingen - overskrifterne

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Fra kollega til leder

Fra kollega til leder Fra kollega til leder At træde ind i rollen og få følgeskab De har valgt dig så selvfølgelig bliver du en god leder! Ledelse er på den ene side ikke svært, på den anden side skal du være ydmyg overfor

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008

Likviditetskrise set fra bankens side. 20. januar 2008 Likviditetskrise set fra bankens side 20. januar 2008 Forløbet Sub-prime krisen bryder ud i løbet af sommeren 2007 ballonen springer Pengemarkedskrisen startede i efteråret 2007 De høje interbankrenter

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

klassetrin Vejledning til elev-nøglen.

klassetrin Vejledning til elev-nøglen. 6.- 10. klassetrin Vejledning til elev-nøglen. I denne vejledning vil du til nøglen Kollaboration finde følgende: Elev-nøgler forklaret i elevsprog. En uddybende forklaring og en vejledning til hvordan

Læs mere

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015

Akademiet for Talentfulde unge. Business Battle. 3. Og 5. august 2015 Akademiet for Talentfulde unge Business Battle 3. Og 5. august 2015 I skal konkurrere mod hinanden i at drive virksomhed Sammen! Hold mod hold. - især i starten vil det være op ad bakke - for der får I

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre

Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Læredygtige møder Skru op for det, der gør jer bedre Holder I mange møder? Handler de om andet, end daglig drift og administration? Kunne møderne også bruges til at skabe udvikling og læring? Organisatorisk

Læs mere