En verden ifølge et regneark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "En verden ifølge et regneark"

Transkript

1 En verden ifølge et regneark Feedback er en forudsætning for al personlig og faglig udvikling. Sætter vi os nogle mål, er det altid godt at vide, om vi har nået dem eller er på rette vej. Problemet er blot, at de fleste målepunkter, vi i virksomhederne omgiver os med, har én og samme måleenhed, nemlig kroner og øre. Penge er naturligvis livskilden for at drive en forretning, men hvad sker der med fokus, når arbejdsrammen fortrinsvis består af økonomiske nøgletal? Kapitel 4 stiller spørgsmål ved det hensigtsmæssige i at lede efter økonomiske nøgletal. Hvorfor ikke i stedet fokusere på de indsatser, der skaber grundlaget for de økonomiske nøgletal? Det er jo virksomhedens evne til at performe, udvikle relationer, skabe fællesskab, se muligheder, fastholde fokus m.v., der sikrer konkurrenceevnen på sigt. Grise bliver jo heller ikke federe af, at vi vejer dem

2 En verden ifølge et regneark Virksomhedskulturer baseret på overvågning tiltrækker chefer, der trives med kontrol og formaliserede beslutningsprocesser. Fokuseringen på tal gennemsyrer stort set alle større virksomheder, og overvågning er blevet en central del af mange virksomhedskulturer. Det gælder i den private såvel som den offentlige sektor. Den årlige arbejdsramme er et budget. Det er herfra, udfordringer og opgaver prioriteres. Det er meget sjældent, at der arbejdes den anden vej rundt, selv om det i mange sammenhænge ville give mere mening. Mange virksomheder har skabt en overvågningskultur ud fra argumentet jo bedre overvågning, des hurtigere reaktionstid. Alt hvad der kan dokumenteres, skal dokumenteres. I sådan en kultur er der sjældent plads til den intuitivt stærke medarbejder. Den medarbejder, der fornemmer en mulighed eller ser en god idé, har svære arbejdsvilkår. Det til trods for, at han/hun formentlig kan skabe væsentlig mere værdi i sit arbejde end kollegaen, der elsker sit regneark. Stort set alle virksomheder elsker at fortælle deres omverden, at de er innovative, men det er alt for sjældent en innovativ kultur, de tilbyder deres medarbejdere at få gode idéer i. Dette ser jeg som et helt centralt problem i tider, hvor indtjeningen svigter. Regnearket er styringsværktøjet 9 gange ud af 10, når sparekniven hentes frem. Det er jo evnen til at se nye muligheder, tænke kreativt og bryde konventionerne i markedet, der på sigt gør nøgletallene gode igen. Virksomhedskulturer baseret på overvågning tiltrækker chefer, der trives med kontrol og formaliserede beslutningsprocesser. De tiltrækker igen medarbejdere, der er dygtige til at levere data, jonglere med regneark og elsker processer, som så igen tiltrækker eksterne rådgivere, der kan hjælpe dem med at blive endnu dygtigere viceværter. Denne indavl gennemsyrer mange virksomheder i dag. Initiativ og kreativitet stoppes alt for tidligt. Og det er jo netop her, værdien og fundamentet for vækst skabes. Derfor finder vi også alt for mange virksomheder, der kan det samme og opfører sig ens. Faktum er, at når man som slutforbruger eller indkøber ikke kan se forskel på en vare, så bliver prisen den altoverskyggende konkurrenceparameter. Og så er virksomhederne tilbage i den onde cirkel, hvor regnearkene bliver vitale for virksomhedens overlevelse. PENGES PSYKOLOGI Der er ikke noget, der kan stjæle mere energi end mangel på penge. Vi kender alle til oplevelsen af at konstatere et overtræk på vores privatkonto. Det er en oplevelse, der knækker energikurven på de fleste. Mange har sikkert også oplevet ledelsen samle holdet og fortælle, at der mangler 10% i at nå budgettet, hvilket får alle til at løbe endnu stærkere og presse kunderne endnu mere med det resultat, at det er kunderne, der i sidste ende presser os. Jagten på marginalerne er sjældent en god forretning, for det er de sidste 10%, der er de dyreste penge at tjene. Penge har det med at gøre os endnu mere afhængige af dem. Penge gør os sjovt nok aldrig rigtig tilfredse, og på den måde kommer de let til at virke som en slags narkotika for os. Helt overordnet er der to knapper at skrue på, når der skal tjenes penge, nemlig en indtægts- og en omkostningsknap. Når indtjeningen udebliver, rettes fokus stort set altid direkte på omkostningerne. Tingene skal balancere, og det er et simpelt regnestykke at konstatere, om der drives en sund forretning. Problemerne opstår, når der er modsatrettede interesser. Banker og investorer frygter for deres penge og ønsker sikkerhed. Ledelsen ønsker tid og ro, til man kan se effekten af de initiativer, der er iværksat. Er tidshorisonten hos finansfolkene på et årsregnskab, bliver det de kortsigtede løsninger, der trækkes op. Omkostningsreduktioner er fundamentalt sunde, men ofte har de en masse dårlig energi med sig, som ikke læses i regnearket. Det er nu engang sjovere at vinde end at tabe. Et vinderhold vinder også de ufortjente sejre. Primært fordi de har energien med sig, og fordi de tør tabe. En presset sælger lander bare ikke de samme ordrer. Det er simpel salgspsykologi eller skal vi kalde det vinderpsykologi. Penge giver overskud, de giver ro, og de fjerner frem for alt bekymringer, der gør, at alle i organisationen kan spille frit. Derfor er penge utrolig vigtige for en virksomheds temperatur. Penge binder og frigør energi. Men det er ledelsens fokus, der afgør, hvor stor en energirøver penge får lov at være. Det er altid en balancegang at optimere en virksomheds indtjening, og udebliver indtjeningen, skal der naturligvis reageres. Sunde virksomheder genfinder denne balance rimelig hurtigt. Alt for mange virksomheder slår deres damage control til, når regnskabstallene kommer under pres. Det så vi med al tydelighed i 2008/2009, da alvoren af finanskrisen gik op for ledelserne. På den måde blev krisen for mange en selvopfyldende profeti. Sunde virksomheder blev grebet af frygten, og meget få definerede en krise som en kæmpe mulighed for at erobre billige markedsandele. Dette ikke sagt for at negligere alvoren af finanskrisen, for den har været rigtig hård for mange virksomheder. Men der er stor forskel på at være drevet Jagten på marginalerne er sjældent en god forretning, for det er de sidste 10%, der er de dyreste penge at tjene. Penge binder energi

3 Penge er en ret unuanceret måleenhed. af frygt og at være drevet af gejst. Det er i krisetider, finans- og økonomifolkene for alvor tager over. Det kan være sundt i visse tilfælde og kan være katastrofalt i andre. Med de informationssystemer, ledelserne råder over i dag, konstateres udsving væsentligt tidligere, og man har således et effektivt alarmeringssystem for likviditetsproblemer, markedsudviklinger, salgsudfordringer m.v. Tidshorisonten er på kvartalsregnskaber for mange virksomheder. Likviditet er som bekendt forudsætning nummer ét for at kunne drive en virksomhed. Sidder man i en virksomhed, der har svært ved at få økonomien til at hænge sammen, får det alt fokus. Netop derfor sidder virksomheden også tit fast i problemerne. Penge er energi, men denne faktor optræder sjældent i tal-folkenes kalkuler. Eksempelvis er marketing i mange internationale virksomheder blevet en variabel omkostning. Nås 1. kvartals budget, frigøres marketing budgettet for 2. kvartal. Et sådant system kan kun være skabt af kortsigtsfokuserede tal-folk uden forståelse for de mekanismer, der skaber relationer, præferencer og salg, og for hvem der kun er ét mål, nemlig at levere de rigtige kvartalstal til bestyrelse og børsanalytikernes kalkuler. Der er mere energi i at opbygge og udvikle end i at skære ned. Penge er en konkret måleenhed og har altid et facit, alle kan forholde sig til. Men penge er også en ret unuanceret måleenhed. Årsregnskabet er virksomhedens karakterbog. Har man lovet en bestyrelse eller et aktiemarked et afkast på 15%, så skal det også holdes. Kan et årsresultat ikke nås gennem omsætning, bliver der sparet til en tilfredsstillende bundlinje. Sker dette et par år i træk, er der til sidst ikke mere at spare af og frem for alt ikke mere energi til at udvikle, sælge og servicere. Det kunne være interessant at se, hvordan adfærden i mange virksomheder ville blive, hvis man i stedet for etårsregnskaber arbejdede med femårsregnskaber. Et psykologisk tankeeksperiment, der formentlig kunne vise lidt om penges betydning for vores adfærd. DU FÅR SVAR, SOM DU SPØRGER Nøgletal vil altid være økonomi- og finansfolks kernekompetence. Nogle gange fristes man til at sige jo flere des bedre. Det skræmmende er, at det langtfra er alle data, der afleveres, som er lige lette at gennemskue. Tal kan aldrig være mere end et øjebliksbillede af en virkelighed. Det uanset om det er mål på medarbejdertilfredshed, salg, kundeloyalitet eller soliditet. Tal er en relativ størrelse. Der er ikke noget nyt i dette for ledelsen. Det er eksempelvis de færreste økonomi- og finanschefer, der kan sige sig fri for ikke minimum et par gange i deres karriere at have haft fat i makeuptasken for at sminke et regnskab. Eller optimere det, som det også hedder. Tal er en naturlig del af en ansvarlig ledelses værktøjskasse. Det er vigtigt at have nogle målepunkter for at følge en udvikling. Nogle tal er lettere at fremdrive end andre. Dokumentation af effekt har gennem de seneste 10 år været et af marketings mantraer. Afdeling for teoretisk salg er jo i mange virksomheder den store spender, og derfor er det et yderst rimeligt krav at få en vis form for dokumentation af effekten for alle de kroner, der årligt investeres gennem marketing. Resultatet er, at fokus på at dokumentere effekt har taget fuldstændig over. Tracking er f.eks. blevet en fast post på budgettet i mange virksomheder, og alt bliver tracket med det resultat, at den sunde fornuft alt for ofte parkeres. Udgangspunktet for al tracking er data, der løbende indhentes fra paneler. Eksempelvis er tv-tracking opbygget af et panel på 1000 husstande, hvor hvert familiemedlem koder sig ind, hver gang han/hun sætter sig foran husalteret. Man har med andre ord skabt et måleværktøj, der officielt måler tv-adfærd. Og som frem for alt kan levere et tal, der kan dokumentere en form for effekt. Men hvad det ikke måler, er fars eller søns mentale tilstand, når reklameblokken for 3. gang afbryder søndagsfilmen på TV3. Reklamespottet leverede 4 TRP (target rating point) hvilket vil sige, at 4% af målgruppen har set det eller skal vi sige, at der var 10 personer i testgruppen i alderen 18 til 25, der ikke havde slået deres koder fra? Dette er dokumentation nok til at bygge hele tvmediets prisstruktur op omkring TRP. Og det er dette værktøj, der overbeviser marketingchefen og tv-planneren på mediebureauet om, at det er en god idé at bombardere tv-seerne med det samme reklamespot 3 gange i samme film. Problemet er ikke tallene, men brugen af dem. Tal har det med at erstatte sund fornuft. Der er naturligvis mange marketingchefer, der sagtens kan se, at den traditionelle tracking ikke fortæller meget om effekten af den nyeste reklamefilm. Men det er et tal, som kan bruges som hold kæft bolsje til tal-folkene. Vælger marketingchefen så at anvende yderligere midler fra sit marketingbudget på at teste sin kampagne, opstår den næste udfordring. For hvad afgør, om et reklamespot er effektivt? Hvordan tester man, om en reklamefilm bidrager til et mersalg, øger en præference eller profilerer brandet i en ønsket retning? Og ville en mini- Tal har det med at erstatte sund fornuft

4 rundspørge blandt de nærmeste kollegaer og familiemedlemmer ikke kunne give et væsentligt billigere og lige så validt et svar? Intet kan erstatte sund fornuft. Det er altid måden, tal benyttes på, der afgør brugen eller misbrugen af dem. Man får svar, som man spørger. Blot det forhold, at man har formuleret ét spørgsmål frem for ét andet, gør, at resultatet er kodet. Tal er specielt gode til at følge en udvikling, men mange bruger også tal til at forklare en udvikling, og her kan diagnosen blive fatal. Reklamefilmen tracker ikke godt, så derfor er det en dårlig film, er en konklusion, jeg har hørt talrige gange. Efterfølgende viser et mere kvalitativt studie af filmen, at det faktisk er en glimrende film, men at den har problemer med afsender-relationen. Altså at man kan huske filmen, men ikke huske hvem den reklamerer for. Et problem, der kan løses med små justeringer som f.eks. et mere tydeligt pack shot eller en introduktion af produktet i starten af filmen. Ingen tal bliver som nævnt bedre end kvaliteten af de data, der ligger til grund for tallene. Her er kvaliteten af respondenterne et afgørende punkt, uanset om det er telefoninterview, internetpaneler, fysiske spørgeskemaer eller indrapporteringer, der ligger til grund. Én ting er, at et panel respondenter socialdemografisk passer til befolkningssammensætningen. Noget andet er, hvilke typer mennesker der synes, det er interessant at svare på alle mulige mere eller mindre ligegyldige spørgsmål. Der leveres tal fra analysefolkene, men disse tal kan være af meget forskellig kvalitet, afhængig af respondenternes indlevelse og motivation. En udfordring vi står over for, uanset hvad vi ønsker at måle. TAL SKAL GENERERE VÆRDI Problemet med den talfiksering, der lever i mange virksomheder, er, at den sjældent skaber værdi. Tværtimod binder den en masse ressourcer. Chefer, der hver måned skal lave deres rapporteringer og alibi Power Points, kommer hurtigt til at hade denne del af deres job. Alternativet havde været, at de havde haft et par dage mere om måneden til at agere chefer, besøge kunder og vise overskud. Det er den værdi, medarbejderne producerer, der skaber indtjeningen. Ikke regnearkene, der dokumenterer indtjeningen. Der er ikke meget værdi i rigide kontrolsystemer, statusmøder og rapporteringer. Men det er blevet ledelsesværktøjer for mange chefer, der elsker tal, og som gennem årene har fået nedbrudt deres intuition. Resultatet er, at al ledelse praktiseres fra deres skrivebord eller bordenden af mødebordet i stedet for at komme rundt i virksomheden og opleve, hvordan tingene står til. Det er jo fantastisk, at den faggruppe, der er blevet ansat flest af under finanskrisen, er controllere. Altså medarbejdere, der ingen værdi genererer, men som tværtimod stjæler energi fra hele organisationen, i det at overvågningen er intensiveret og der af denne grund ageres endnu mere kortsigtet. Jeg siger ikke, at man ikke skal måle, og at økonomiske nøgletal ikke er væsentlige ledelsesværktøjer. Jeg siger, at man skal måle på det væsentlige. Mål skal motivere og give feed back. Det er kun måleværktøjer, der giver mening, som medarbejderne tager til sig. Kan en sælger se meningen i at udfylde sine kundekort i CRM-systemet, gør han det også med glæde, for det er et nyttigt værktøj for ham. Men er CRM-systemet så omfangsrigt, at det tager mere end 10 minutter at udfylde et kundekort, så bliver det opfattet som et bureaukratisk værktøj, hvis eneste funktion er, at salgsdirektøren skal kontrollere sine medarbejdere. Fælles for al dataindsamling er sondringen mellem need to know og nice to know. Der er rigtig meget nice to know i rapporteringssystemer. Blot fordi man kan, er det langtfra ensbetydende med, at man skal. Giver et CRM-system ikke mening for sælgeren, vil det altid blive opfattet som et administrativt system, hvor skemaerne udfyldes af pligt. Og så kan vi diskutere validiteten af disse data. Timesedler kender alle, der har arbejdet i konsulent- og rådgivningsbranchen til. Et sted, hvor dette system fungerer rigtig godt, er hos revisorerne. Det er et naturligt værktøj for dem, og timeregistreringen er både med til at strukturere en revisors hverdag og måle hans effektivitet noget, en revisor synes er godt og kan se værdien af. Et sted, hvor timesedler fungerer dårligt, er i reklamebranchen. Her er timesedlerne den ugentlige eller for nogle den månedlige dårlige samvittighed. Vi har her kreative mennesker, som lever bedst med frihed under ansvar, og for hvem tidsregistrering og det at få en god idé ligger uendelig fjernt fra hinanden. Resultatet er, at tidsforbruget mere eller mindre præcist bliver drysset ud over ugen. Den hårde projektleder får færre timer på sine opgaver og den flinke lidt flere. Når det kreative team efterfølgende finder ud af, at der er givet et fast budget på opgaven, så forsvinder den sidste motivation for at bidrage til et regneark, der kun har kontrollerende betydning. En virksomhed skal naturligvis have et overblik over, hvor den tjener penge, og hvordan omkostningerne er i forskellige afdelinger. Uden likviditet kommer ingen langt. Problemet med langt de fleste økonomi- Mål skal motivere og give feed back

5 Reelt kan man jo ikke tale om lang sigt uden at inddrage kort sigt og omvendt. ske mål er, at de ofte står alene og derfor er svære at relatere til en praktisk dagligdag. Et nyt budgetmål kan i bedste fald fortælle medarbejderne, at i år skal vi løbe endnu hurtigere. Et mål skal først og fremmest motivere, og at skulle løbe hurtigere uden at vide hvorfor og hvordan er der ikke meget glæde i. Mange beslutninger træffes ud fra økonomiske forudsætninger. Med andre ord de træffes ud fra det regneark, talfolkene råder over. Regnearket har en 100% valid måleenhed, nemlig kroner og øre, og er derfor dejlig let at forholde sig til. Nedskæringer starter altid i en cost-benefit vurdering. Hvor gør det mindst ondt at skære? De afdelinger, der klarer sig bedst i denne kamp, er dem, der er bedst til at dokumentere deres bidrag til værdikæden. Her klarer de kvantitativt tænkende afdelinger sig sjovt nok bedst. Når penge er måleenheden for succes, hvilket den er på børsen og hos de forskellige kapitalfonde, så har man accepteret at arbejde efter principperne omkring korttidsoptimering. Kunsten er så at kunne sætte sig ud over korttidsperspektivet. Reelt kan man jo ikke tale om lang sigt uden at inddrage kort sigt og omvendt. Det er adfærd og mennesker, der skaber værdi, og her er en sund økonomi naturligvis en forudsætning. Et godt sundhedstegn er likviditet, der kan modstå de udsving, der altid er i et marked. Det tager betydningen ud af pengene og får virksomhederne til at fokusere på det, der skaber værdien, og dermed det, som på sigt producerer pengene. Alt for mange virksomheder er fanget i for ambitiøse vækstmål, hvilket gør, at alt for meget energi bliver brugt på at slås om marginalerne. Altså de allerdyreste markedsandele. specifikke område. Denne fokusering giver overskud til at investere i kompetencer, der kan gøre virksomheden endnu mere succesrig på sit område. Energi følger fokus, og der er ikke den samme energi i at gøre nogle investorer rige, som der er i at være med til at skabe en unik virksomhed. Det er jo, når grådigheden tager over, at sunde og veldrevne virksomheder ofte havner i problemer. Alt for mange virksomheder kommer til at navigere efter bestyrelsesformænd og ledelsers personlige ambitioner (og bonusser). Der er jo ingen idé i at blive større, hvis værdien af virksomheden samtidig bliver mindre. Velkonsoliderede virksomheder går ikke i panik på samme måde. Her er det dem, der har kontrollen over pengene, og ikke omvendt. Det er netop i krisetider, at de bliver de store vindere, fordi deres adfærd i markedet viser overskud og de ikke er presset af likviditetsproblemer, vækstambitioner og ensidigt bundlinjefokus. 3 Spørgsmål til ledergruppen Hvad ville konsekvensen være af at droppe kvartalsregnskabet? Hvad ville der ske, hvis vi halverede antallet af rapporteringer? Hvad bidrager mest til bundlinjen. Vores kortsigtede delmål eller de langsigtede mål? Energi følger fokus. Det at ville være større uden at vide hvorfor, er i mange tilfælde en rigtig dårlig forretning. Nogle af de mest succesfulde konsulenthuse fastholder netop deres position, fordi de har valgt ikke at blive større. Wibroe, Duckert & Partners er over de seneste 25 år Danmarks absolut mest succesrige reklamebureau. En væsentlig forklaring bag denne succes er, at man har valgt ikke at blive mere end 35 ansatte. Man har kunnet fastholde et højt kreativt fokus, haft råd til at takke nej til kunder, der blev for besværlige, kunnet rekruttere de bedste hoveder i branchen og fastholde en unik kultur, hvor det også er sjovt at arbejde 50 timer på en uge. Jim Colins analyse af succesrige virksomheder i Good to Great viser, at de er drevet af ledelser, der holder deres fokus på den lange bane og beskytter deres kernekompetencer. Det er ikke penge og indtjening, der er omdrejningspunktet, men et mål om at være bedst på sit 92 93

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig?

Virksomhedskultur og værdier. Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Virksomhedskultur og værdier Hvad er resultatet af god ledelse?.og af dårlig? Ledernes Hovedorganisation August 4 Indledning Meget moderne ledelsesteori beskæftiger sig med udvikling af forskellige ledelsesformer,

Læs mere

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre.

Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Den eneste løsning der giver medarbejderne et naturlig incitament til at gøre tingene endnu bedre. Loyalty Forum 2013 i samarbejde med det dansk-engelske handelskontor i London For alle kunder og partnere

Læs mere

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv

trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv trine kolding Få styr på tiden Sådan bliver du mere effektiv BØRSEN MIKRO kapitel 5 Tidsregistrering En tidsrealist er bevidst om, at ting tager tid, og bruger tidsestimering som et værktøj til skabe en

Læs mere

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic

Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Transskriberet interview med ejeren af Indenta Clinic Interviewlængde: 40 min. Interviewer: Shillan Saifouri Interviewperson: Helen Torkashvand ejer af Indenta Clinic Interviewet er foretaget d. 18 maj,

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Innovation og mennesker

Innovation og mennesker 1 Innovation og mennesker Det kan Cremans rådgivning gøre for innovation I en innovationsproces er der som regel masser af idéer og penge til at begynde med. Hos Creman er det vores erfaring, at det er

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere

Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Økonomi- og forretningsudvikling for ledere Brug økonomien aktivt til at udvikle dig og din arbejdsplads Er du en dygtig leder, men har virksomhedsøkonomi aldrig været din spidskompetence, så kan du på

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Aaby Advice Online Strategi, konceptet.

Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Aaby Advice Online Strategi, konceptet. Online strategi Måling og analyse Forbedringsforslag Løbende opfølgning ONLINE STRATEGI Vi sætter os ind i jeres situation internt (teknisk setup, organisationen

Læs mere

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at:

Møder kan være en kilde til meget stor arbejdsglæde, men er det desværre ikke altid. Statistikker viser at: Hånden på hjertet hvor gode er de møder I holder? Går deltagerne fra møderne og er helt høje fordi der var en super stemning, de fik lov til at bidrage med en masse gode ideer og der blev produceret noget

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation

Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Enestående service stiller krav om dynamisk innovation Ansvar for forandringer er et vilkår for langt de fleste ledere i dag. Men hvordan skal du kommunikere med dine medarbejdere om forandringerne? Og

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN

Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN VI ER PÅ VEJ FREM Bilbranchen har brug for skarpe hjerner, der kan tænke nyt og innovativt OM BILBRANCHEN Bilens rolle er under forandring, nye former for mobilitet vinder frem og den teknologiske udvikling

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Nå mere og arbejd mindre

Nå mere og arbejd mindre Nå mere og arbejd mindre Mark Mayland www.personligworkflow.com mm@personligworkflow.com 26 74 59 71 1 Hvem har gavn af Personlig Workflow? Vi har alle brug for mere overskud i hverdagen, til at udføre

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED

SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED INTRODUKTION TIL 4IMPROVE SAMMEN SKABER VI VÆRDIFULDE FORANDRINGER I DIN VIRKSOMHED VI HJÆLPER DIG MED AT SKABE FORANDRING Kunder, medarbejdere og netværkspartnere oplever en intensiv og stejl læringskurve

Læs mere

Sales Team Leadership

Sales Team Leadership Sales Team Leadership - Optimér dit salgsteam Sales Team Leadership - 1 Ledelse af salgsteams Har du det bedste salgsteam? I en dynamisk verden kan kundesituationen ændre sig hurtigt. Derfor må en leder

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring

Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer med individuelt konfigureret økonomistyring Erfaringer indhentet i projektet Vækst og merværdi arbejdspakken Økonomistyring. Som en del af demonstrationsprojektet `Vækst og merværdi er der i

Læs mere

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning

Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Obligatorisk uddannelsesdag Early Warning Finansiering, håndtering af pengeinstituttet Hanne Marie Halgaard Programpunkter Indledning Banken Sagsgang i banken Troværdighed Bankens vurdering af et kundeforhold

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap

Personaleledelse. Skab det bedste hold. Husk ros og skulderklap Skab det bedste hold Hos LADEGAARD A/S kan vi ikke understrege for mange gange, at samarbejde er nøglen til at frigøre energi og talent i virksomheden. Alt for meget talent går til spilde på grund af dårlig

Læs mere

Sælg din ide og sælg dig selv

Sælg din ide og sælg dig selv Workshop 4 BlueInnovationCamp Sælg din ide og sælg dig selv Hans Peter Wolsing iværksætterkoordinator hpw@vhnordjylland.dk Jeg har valgt at sige noget om 3 ting: Markedsføring i alt Præsentation af idé

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer.

NYHEDSBREV. En fremtid med virksomheder og ansatte som også skal have hjælp men FØR krisen og katastrofen indtræffer. NYHEDSBREV 22. FEBRUAR 2010 Team Consult Development HJÆLP Alle ønsker at hjælpe!! Aldrig før kan vi mindes, at så megen hjælp er blevet givet. Måske skal vi til at indstille os på en fremtid, hvor naturkatastrofer

Læs mere

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER

Velkommen ORIENTERING MANGEL PÅ FOKUS I LEDELSESKVALITETEN. om ledelse I DETTE NUMMER ORIENTERING om ledelse I DETTE NUMMER - Mangel på fokus i ledelseskvaliteten 1 - Hvad betyder ledelsesstilen? 3 - Det stof topchefen er gjort af 4 - Fokus på virksomhedens kultur og værdier 6 2014-2. MANGEL

Læs mere

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER

PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER PROFIL OPTIK STILLER SKARPT PÅ MEDIEINVESTERINGERNE DIRECT MAIL SPILLER LIGE OP MED TV OG LOKALAVISER Profil Optik har både direct mail, tv og lokalaviser med i mediemixet. Via salgsmodellering har kæden

Læs mere

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser

Regnskabskurser på Business Centret. bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser Regnskabskurser på Business Centret bliv klædt på til arbejdet i en regnskabsafdeling med Business Centrets intensive, praksisorienterede kurser regnskabskurser få tallene til at arbejde for dig business

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Coaching Analysen 2005

Coaching Analysen 2005 Coaching Analysen 2005 Gennemført i samarbejde mellem: Metode og udtræk Metode m.v. E-mail baseret spørgeskema Web-model PID, TCC * og Børsen Antal svar: 1241 (sidste år 1463. Dobbelt antal spørgsmål i

Læs mere

AXA Powers motionsaktiviteter

AXA Powers motionsaktiviteter AXA Powers motionsaktiviteter AM:2011 8. november, 2011 Nyborg Strand 8.-10. June 2009 Motion på arbejdspladsen, den korte version Faktum Alle er enige om, at 30 minutters motion om dagen er sundt Synspunkt

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor

STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor STYRK BUNDLINJEN - 6 gode spørgsmål til din revisor Din revisor er en mulighed for at få råd og vejledning om, hvordan du optimerer din virksomhed. Det betaler sig. Din revisor er meget mere end revision

Læs mere

Ingen garati for den danske model

Ingen garati for den danske model Vejlegårdssagen: Ingen garati for den danske model Investering Sådan tjener daytrader en million om året Nu vil jeg kun lave en million om året Et aktiemarked i modvind er ingen hindring for at tjene en

Læs mere

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån.

Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. værd at vide om din bank Tryghed i din økonomi Drømmer du om at skrue ned for energiregningen? Vi kan finansiere dine grønne boligdrømme med et energilån. Tryghed i din økonomi Med vores nye kampagne sætter

Læs mere

Individualiseret kommunikation

Individualiseret kommunikation Individualiseret kommunikation Sådan øger du salget og gør kunderne mere loyale Innovate '05 21. og 22. september 2005 1 / Sepia Proximity 2 / Medieuafhængig mission Promotions Direct mails Internet TV

Læs mere

Bliv MasterMentor i Motivation

Bliv MasterMentor i Motivation Er du klar til at skabe overskud, motivation og målbare resultater? Bliv MasterMentor i Motivation Praksisuddannelsen for dig, der vil gøre en forskel for mennesker! JobEdu s MasterMentor uddannelse i

Læs mere

God ledelse i Psykiatrien Region H

God ledelse i Psykiatrien Region H God ledelse i Psykiatrien Region H Forord Psykiatrien i Region H er en stor virksomhed, hvor 5.300 engagerede medarbejdere hver dag stræber efter at indfri en fælles ambition om at være førende i forskning

Læs mere

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem?

Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Dårlige kunder: Hvorfor har vi ikke afsluttet sammenhandel med dem? Jens Geersbro & Thomas Ritter Center for Business Marketing and Purchasing (BMP) Department of Marketing Copenhagen Business School Solbjerg

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Nyhedsbrev for februar 2008

Nyhedsbrev for februar 2008 Nyhedsbrev for februar 2008 Indhold i denne udgave Når bare vi ligner hinanden 1 Situationsbestemt Ledelse med Wise Mind 1 Vi vil ha mere i løn, vil vi! 2 Enhver idiot med et pænt slips kan spare en 3

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Undersøgelse om firmajulefrokosten

Undersøgelse om firmajulefrokosten Undersøgelse om firmajulefrokosten Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af vores forhold til julefrokoster. I alt 423 har deltaget

Læs mere

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND

MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND MOTIVATION MOTOR ELLER MODVIND Er du motiveret, er du næsten helt sikker på succes. Motivationen er drivkraften, der giver dig energi og fører dig i mål. Mangler du den, slæber det hele sig afsted, trækker

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms

GPS, kommunikation. conference.aarhus@radissonblu.com radissonblu.com/hotel-aarhus. fra Kr. 605,- + moms GPS, kommunikation Mål Målet med dagen er, at give deltagerne en god oplevelse med fokus på samarbejde, kommunikation hvor alle uanset fysisk form har mulighed for at deltage. GPS, kommunikation Gruppen

Læs mere

On-line dialog startes off-line

On-line dialog startes off-line On-line dialog startes off-line Af: Anette Boiesen Petersen Markedskonsulent Post Danmark A/S Søren Pedersen Senior Consultant Wilke A/S Synopsis: Word of Mouth er en af de mest effektive kommunikationsfomer

Læs mere

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director

6 af de hyppigste Google AdWords fejl. af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director 6 af de hyppigste Google AdWords fejl White paper af Nicolas Zangenberg Search Marketing Director Tankerne bag dette white paper På de næste sider finder du 6 af de største brølere man kan lave, når man

Læs mere

Drømmer du om et job i reklamebranchen?

Drømmer du om et job i reklamebranchen? Drømmer du om et job i reklamebranchen? Reklamebranchen omfatter en lang række bureauer med forskellige funktioner hvoraf en del overlapper hinanden. Klassisk tænker man på et reklamebureau, når man taler

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger

Sælgeruddannelsen. Den bevidste sælger Sælgeruddannelsen Den bevidste sælger Vindere i salget har en plan tabere har en undskyldning I arbejdet med salg og forbedring af performance er det vigtigt, at man konstant træner og udfordrer sig selv

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003

Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark. v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Udviklingstendenser i i forsikring og værdiskabelse i i Topdanmark v. v. Michael Pram Rasmussen 3. 3. december 2003 Forsikringsselskaber i 80 erne og 90 erne Karakteristika: Store finansindtægter Overkapitaliseret

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer

SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Ny aktiefond Vær med fra start Krøyers hund, Rap, 1898. P.S. Krøyer. Tilhører Skagens Museum (manipuleret/beskåret). SKAGEN Focus Jagten på exceptionelle investeringer Kunsten at anvende sund fornuft Essensen

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD

Public Relations. - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Public Relations - Marketingsafdelingens lillebror? Af kommunikationsbureauet, LEAD Forholdet mellem public relations og marketing har i kommunikationsfaglige kredse i flere år været baseret på et klassisk

Læs mere

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100%

Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Første kald: Sådan virker processen og hvorfor det er så vigtigt at følge den 100% Velkommen til miniforløbet Sådan skaber du dit gennembrud nu! Det er så dejligt at se så mange fantastiske kvinder tage

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

1/7. Ledere og ledelse. En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 1/7 Ledere og ledelse En medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Oktober 2008 2/7 Hovedresultater Færre kvinder i toppen flere i bunden 21 % af mandlige ledere arbejder med overordnet virksomhedsledelse eller

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET

KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET KAPITEL 1 AKUT-HJÆLP TIL EN FYRET Knap hver anden arbejdssøgende føler, at det i mere eller mindre grad er deres egen skyld, at de ikke har et arbejde. Hvorfor mig? Var jeg for dyr, for besværlig, for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

GØR JERES LEDELSE TIL ET

GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET GØR JERES LEDELSE TIL ET HIGH PERFORMANE TEAM SIDE 1:6 Nye udfordringer i en globaliseret verden kræver nye, stærke former for ledelse, hvis din virksomhed skal gå fra gode til

Læs mere