Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:"

Transkript

1 Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning med de realiserede finansbeløb. Inden man påbegynder sin budgettering er det vigtigt at overveje, hvor detaljeret man ønsker at budgettere, og evt. for hvilken del af balancen man ønsker budget. Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: På fanebladet Generelt er det muligt at vælge mellem de forskellige budgetter, der er oprettet, samt at vælge hvorledes data skal vises. Budgetnavn Via feltet budgetnavn kan man vælge mellem de allerede oprettede budgetter samt oprette nye. Vis som linjer Her kan vælges mellem periode eller finanskonto. Vis som kolonner Her kan også vælges mellem periode eller finanskonto

2 Ved hjælp af de to felter vis som linjer og vis som kolonner er det således muligt at få data vist på forskellige måder. På fanebladet Filter er det muligt at indsætte forskellige filtre. Datofilter Her kan indtastes et datofilter for budgettet. Hvis man indtaster en startog slutdato, vil disse få betydning for beløbene, som vises i feltet Budgetteret beløb. Finanskontofilter Her kan indtastes et finanskontointerval, således beløbsfelterne kun sammentælles med konti, som indgår i dette filter. Global dimension 1 og 2 filter Der kan sættes filter i disse 2 felter, hvis man i regnskabsopsætningen har valgt globale dimensioner for regnskabet. Budget dimension filter 1 til 4 I disse 4 felter kan du angive et filter for en budgetdimension, så beløbene i budgetfelterne kun beregnes på grundlag af de dimensionsværdier, der er omfattet af filteret. På fanebladet Indstillinger er der følgende muligheder. Afrundingsfaktor Her kan vælges mellem følgende: Ingen beløbene afrundes ikke 1 beløbene afrundes til hele 1 ere 1000 beløbene afrundes til hele beløbene afrundes til hele Vis kolonnenavn Når du markerer afkrydsningsfeltet Vis kolonnenavn, vises kolonneoverskrifterne med de beskrivende navne, du har givet dimensionsværdier og finanskonti, i stedet for med de tilsvarende koder. Det kan gøre vinduet nemmere at overskue. Opret nyt budget Når man skal oprette et nyt finansbudget vælges først menuen Økonomistyring Finans Budgetter

3 På fanebladet Generelt og i feltet Budgetnavn skal du trykke på pilen i feltet (eller F6) for at få en oversigt over alle finansbudgetter. For at oprette et nyt skal du trykke F3. Indtast navn og beskrivelse på budgettet. Ønsker man at have mulighed for at filtrere på budgetdimensioner, skal disse vælges i felterne Budgetdimension kode 1 til 4. Ønsker man at spærre budgettet kan dette gøres ved at markere feltet Spærret. For at indtaste budgetværdier i det nye budget skal du vælge budgettet i oversigten og trykke ok. Nu vælges perioden, der skal budgetteres for. Dette gøres via knapperne i bunden af skærmbilledet. 1 (dag), 7 (uge), 31 (måned), 3 (kvartal), 12 (år), eller valgfri periode Budgetbeløbene indtastes nu i skærmbilledet for de ønskede konti, for den ønskede periode. Beløbene skal indtastes med korrekt fortegn. Indtastes beløbene på kontoniveau, vil sammentællinger i kontoplanen også virke på disse budgetposter. Når budgetbeløbet indtastes, dannes automatisk en budgetpost, Denne oprettes pr. den 1. i den ønskede periode. Slettes posten dannes automatisk en modpost, der sker altså ikke en fysisk sletning af posten. Nyt Budget via kopifunktion Der findes i budgetmodulet en funktion, hvor det er muligt at oprette et nyt budget ud fra et eksisterende budget, eller ud fra realiserede finansposter. Vælg knappen Funktion, og vælg punktet Kopier budget

4 Kopier fra Kilde Her kan vælges om det er finans- eller finansbudgetposter, der skal kopieres fra. Budgetnavn Vælger man at kopiere fra budgetposter, vælges det ønskede budget her. Finanskontonr. I dette felt vælges, fra hvilke finanskontonumre posterne skal kopieres. Dato Her kan indtastes et datointerval for den ønskede periode. Ultimoposter Her kan du vælge om ultimo posterne skal medtages eller ej Dimensioner Her kan du vælge hvilke dimensioner, der skal kopieres til det nye budget. Hvis der er knyttet dimensioner til finansposter eller budgetposter, kan de kopieres til det nye budget. Kopier til Budgetnavn Her vælges det budget, som man skal kopiere til

5 Finanskontonr. Hvis en eller flere poster skal kopieres til ét finanskontonummer, kan du indtaste nummeret her. Anvend Ganges med I dette felt kan du angive en reguleringsfaktor, som programmet anvender til at gange de beløb med, som du vil kopiere. Hvis du angiver en reguleringsfaktor, kan du forøge eller mindske de beløb, der automatisk vil blive kopieret til det nye budget. Det kan f.eks. være nyttigt, hvis du vil oprette et nyt budget med tal fra en tidligere periode, men skal tage nye faktorer i betragtning. Afrundingsmetode Her kan du vælge en kode for den afrundingsmetode, som du vil knytte til de poster, du kopierer til et nyt budget. Hvis du f.eks. har valgt at kopiere finansposter og har brugt en reguleringsfaktor, der ikke er 1, er de kopierede poster måske ikke pænt afrundede beløb. I sådanne tilfælde kan du vælge en afrundingsmetode, før du udfører kørslen. Flyt datoer med Her kan du angive hvordan datoerne på de poster, der kopieres, skal ændres vha. en datoformel. Hvis du f.eks. vil kopiere budgettet fra sidste år til dette år, skal du bruge datoformlen 1Å (= et år). Sletning af budget Ved sletning af budget vælges via knappen Funktion punktet Slet budget. Denne funktion sletter ikke selve budgettet, men alle poster i det valgte budget. Integration til Microsoft Excel Ved budgetlægning i Navision er det muligt at anvende Microsoft Excel til hjælp for bearbejdning af budgettet. For at det er muligt at benytte Microsoft Excel til håndtering af budgetter kræver det, at det regneark, som du udlæser til, har et rimeligt fast format. For at danne dette format er det nemmeste at eksportere et budget fra DSM til Microsoft Excel. Fra finansmodulet vælges det ønskede budget. I det ønskede budget vælges knappen Funktion, og punktet Udlæs til Excel. Kriterier vedr. udlæsning kan udfyldes som nedenstående:

6 og på fanebladet Indstillinger: Tryk på OK og budgettet udlæses nu til Microsoft Excel. Rettelser kan nu foretages i regnearket, og det gemmes på normal vis. Når data i regnearket er færdigredigeret kan dataene indlæses i Navision igen

7 Vælg det budget, som data fra regnearket ønskes indlæst i. Vælg knappen Funktion, og punktet Indlæs fra Excel. Felterne udfyldes på følgende måde: Indlæs fra Projektmappe filnavn Her indtastes filnavn på Excel regnearket. Regneark Her kan man vælge mellem de forskellige ark i regnearket. Indlæs i Budgetnavn Her vælges det budget, som data ønskes indlæst i Indstilling Her kan vælges mellem følgende: erstat poster - anvendes hvis man ønsker at erstatte posterne i Navision med posterne fra Excel

8 tilføj poster - anvendes hvis man ønsker at tilføje posterne fra Excel til posterne i Navision. Beskrivelse Her indtastes den beskrivelse, som posterne fra Excel får, når de er indlæst i Navision. Tryk på ok for at indlæse budgettet. Sammenligning af realiserede tal med budget Budgettallene har man mulighed for at sammenligne med de allerede realiserede bevægelser. Via budgettet vælges knappen Saldo, her er 2 muligheder: Finanskonto saldo/budget: viser realiserede beløb/budget på en valgt konto. Finans saldi/budget: viser realiserede beløb/budget for flere konti

9 Rapporter til brug for budgettering Følgende rapporter kan benyttes til udskrivning af budgetter og sammenligning af budget og realiserede beløb: Via Økonomistyring Udskrifter Rapporter findes følgende: Budget: rapport til udskrivning af budgettal. Budget 12 kolonner: rapport til udskrivning af budgettal med 12 kolonner. Balance/budget: rapport til udskrivning af finansbalance med visning og sammenligning med budget

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange.

Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. Kontoskema Kontoskemaet i DSM kan benyttes til at lave forskellige regnskabs- eller nøgletalsrapporter, mulighederne er mange. I det efterfølgende vises, hvordan en simpel regnskabsrapport kan laves ved

Læs mere

Vejledning i rapporter

Vejledning i rapporter Vejledning i rapporter 1 Indledning... 2 2 Finans... 3 2.1 Balance... 3 2.2 Finans - kontokort... 5 2.3 Kontoudtog med dimensioner... 8 2.4 Dim. Kontokort... 11 2.5 Dimensioner i alt... 14 2.6 Dimensioner

Læs mere

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01

Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Udgiftsfordeling i NS 5.4.01 Brugervejledning 1.0 17.02.2014 1 Indledning Indhold 1 Indledning... 3 2 Udgiftsfordeling af posteringer på hjælpeformål... 3 2.1 Oprettelse af fordelingsnøgler i Navision...

Læs mere

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat...

Kladde Plus... 3. Ekstra Felter i Kladde Plus... 3. Gentag modkonto... 3. Konteringsvejledning... 3. Konto... 4. Tekst... 4. Privat... Indhold Kladde Plus... 3 Ekstra Felter i Kladde Plus... 3 Gentag modkonto... 3 Konteringsvejledning... 3 Konto... 4 Tekst... 4 Privat... 4 Kontonavn... 4 Modkontonavn... 4 Plus Sag, Plus Medarbejder, Plus

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen.

Når der bogføres automatisk på momskontiene dannes der også momsposter. Momsposterne bruges til at danne et grundlag for momsafregningen. Moms Dannelse og bogføring af moms i Navision sker ud fra oplysninger fra kunde/leverandør og momsoplysninger fra varen. Navision håndterer flere landes momsregler bl.a. differentieret moms. Denne fleksibilitet

Læs mere

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5

NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 NaviScan EBC 1 af 39 Brugervejledning C5 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1.0 Opstart af budgetsystem... 2 1.1 Opsætning: Modeller... 3 1.2 Modeller: Felter... 3 1.3 Modeller dimensioner... 4 1.4 Lokalmenu til dimension:

Læs mere

Vejledning til nyt regnskabsår

Vejledning til nyt regnskabsår Vejledning til nyt regnskabsår Skift til nyt regnskabsår... 3 Klar til at beregne og bogføre skolepenge i det nye regnskabsår.... 4 Bogfør det gamle år færdig og genberegn... 4 Fil til revisor:... 5 Bogføring

Læs mere

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. Anlæg. Overblik. Side 1 af 30. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 30 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Anlæg Overblik Introduktion Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med anlæg i Navision Stat 7.0, ligesom den gennemgår opsætningen af

Læs mere

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015

Navision Stat 7.0. Ressourceplanlægning. Overblik. Side 1 af 52. ØSY/STO 30. april 2015 Side 1 af 52 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 30. april 2015 Ressourceplanlægning Overblik Formål En vigtig del, at have overblik over, i forhold til din institutionens økonomistyring, er ressourcerne. Dette

Læs mere

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3

0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 Indhold 0 Indledning 3 0.1 Målgruppe for vejledningen 3 0.2 Vejledningens indhold 3 1 Indlæsning i SKS 4 1.1 Valg af metode til indlæsning 4 1.2 Teknisk understøttelse med standardkonti i SKS 4 1.3 Indlæsning

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim...

Sådan opsættes genvejsdimen sioner i regnskabsopsætningen...77 Dimensions kombinationer...79 Prioritering af standarddim... Finansvejledning Finansvejledning...1 Finansmodulet...4 Indledning...4 Symboler og typografer...5 Opsætninger...6 Firmaoplysninger...6 Regnskabsopsætning...10 Nummerserie...18 Bogføringsgrupper...21 Momsbogføringsgrupper...25

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave

Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave Vejledning 10-12-2014 Vejledning i årsafslutning 2014 i Navision Stat Selvejer-udgave 1 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse af de aktiviteter, der skal/bør foretages ved årsafslutning

Læs mere

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde...

Afslutningsark... 3. Opstart... 3. Arket... 5. Afslutningsarkets felter... 7. Afslutningsarkets Funktioner... 8. Poster... 8. Kladde... Afslutningsark... 3 Opstart... 3 Arket... 5 Afslutningsarkets felter... 7 Afslutningsarkets Funktioner... 8 Poster... 8 Kladde... 14 Analyse... 17 Skjul... 19 Nulstil... 20 Udskriv... 20 Fordel... 21 Beregn...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5

BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 BRUGERVEJLEDNING TIL Frikirke C5 og AKC5 Administrations- og medlemssystem til Frikirker i Danmark Version 4.4.01.000.01 Seneste ændring 10.03.2013 2013 - Damkjer.com Indledning Frikirke C5 er navnet på

Læs mere

Vejledning Finans & Debitor

Vejledning Finans & Debitor Vejledning Finans & Debitor Økonomisystemets opsætning og indstillinger 4 Kontoplan... 5 Alternativ kontoplan... 6 Indstillinger... 6 Nummerserie... 7 Aktuelt regnskabsår... 7 Kladder... 7 PBS... 8 Opsætning

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

Nyheder til version 2012

Nyheder til version 2012 Nyheder til version 2012 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 4 2 C5 2012 Nyheder... 4 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 4 2.1.1 Sortering på kolonner... 4 2.1.2 Hurtigere regnskabs

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning

LS-PBS LeverandørService opkrævninger via nets Vejledning Vejledning DDB DATA ApS Telefon: 58 30 32 00 - www.ddb-data.dk Side 1 Installation Programmet kan hentes på følgende adresse. http://www.ddb-data.dk/ls-pbs-bestilling Når siden vises denne vejledning og

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online

Vejledning om. Automatisk Bankkontoafstemning i. Navision Stat via API eller Business Online Vejledning om Automatisk Bankkontoafstemning i Navision Stat via API eller Business Online Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvordan kontoafstemning... 3 3. Bestillinger... 3 3.1 Bestilling via

Læs mere

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning

Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Systemunderstøttet udgiftsopfølgning Vejledning til de kvartalsvise udgiftsopfølgninger Januar 2014 Indhold 0 Indledning 4 0.1 Målgruppe for vejledningen 4 0.2 Vejledningens indhold 4 1 Indlæsning i SKS

Læs mere

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde...

Oprettelse af anlæg... 2. Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8. Bogføring via Anlægskladde... 11. Bogføring via Anlægskassekladde... Anlægskartotek Anlægskartotek Indholdsfortegnelse Oprettelse af anlæg... 2 Oprettelse af Hoved- og underanlæg... 8 Bogføring via Anlægskladde... 11 Bogføring via Anlægskassekladde... 14 Bogføring af købsfaktura

Læs mere

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet:

Renter debitorer. Renter debitorer. For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Renter debitorer For at kunne benytte renter skal følgende være oprettet i systemet: Finanskonto til renteindtægter fra debitorer Konteringsregler i debitorbogføringsgrupper Nummerserier for rentenotaer

Læs mere

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2...

Kontoplan Plus. Felter i Plus+ kontoplanen... 3. Eksternkonto... 3. Effekt... 3. Primo... 3. MomsABC... 3. Årskode... 3. Prv... 3. KontoNavn2... Kontoplan plus... 2 Felter i Plus+ kontoplanen... 3 Eksternkonto... 3 Effekt... 3 Primo... 3 MomsABC... 3 Årskode... 3 Prv... 3 KontoNavn2... 4 Funktioner i kontoplan plus... 4 Konteringsvejledning...

Læs mere

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer

Kontoudtog debitorer. Kontoudtog debitorer Kontoudtog debitorer Nedenstående beskrivelse tager udgangspunkt i Rapport 6052084 DSM kontoudtog 2 FIK752, men en stor del af beskrivelsen vil være gældende for øvrige DSM kontoudtogs-rapporter. Kontoudtoget

Læs mere