SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK:"

Transkript

1 SÅ NEMT ER DET AT BRUGE ET REGNEARK: Læg budget i Excel SÅDAN! Hold styr på husholdningsbudgettet med Excel. DET SKAL DU BRUGE Excel fra Microsoft Office (alle versioner) eller OpenOffice-programmet Calc, som stort set fungerer på samme måde. UDGIFTER Ingen TIDSFORBRUG 0-60 min. SVÆRHEDSGRAD VIRKER MED: Med regnearksprogrammet Excel har det aldrig været lettere at lægge budget. Når du først har indtastet indtægter og udgifter, kører det hele automatisk uden yderligere arbejde for dig. Microsoft Excels ypperste egenskab er, at det hjælper dig med at springe over, hvor gærdet er lavest fx når du lægger budget. Hele ideen med programmet er, at du slipper for at spilde din tid på det kedelige rutinearbejde, som er nødvendigt, hvis du bruger papir og lommeregner til beregningerne. Når det indledende tastearbejde i Excel er overstået efter få minutter, tager regnearket over. Hvis du ændrer en enkelt udgiftspost, slår ændringerne igennem i hele arket, så du straks kan se, om du skal stramme op på finanserne andetsteds. I denne artikel viser vi dig, hvordan du kommer i gang med Excel, og hvordan du bruger det til at foretage de forholdsvis simple beregninger, der er brug for i et husholdningsbudget. Af Chris Hansen. Foto: Theis Thimm Bertelsen og istockphoto Olga Ermolaeva.

2 Kom i gang med Excel Herunder viser vi dig først, hvordan du indtaster tal og tekst i et regneark. Det er egentlig ikke forskelligt fra at indtaste i et tekstbehandlingsprogram som Word, men der er et par tricks, der gør dit arbejde lettere. På de næste sider går vi mere i dybden med de forskellige beregninger, du kan foretage i Excel. Excel starter som regel op med et tomt regneark. Skulle regnearket mod forventning ikke være tomt, åbner du et nyt via menuen Filer, vælger Ny... og derpå Tom projektmappe. De enkelte celler genkendes ved bogstaverne i kolonnerne og tallene i rækkerne. Celle B betyder dermed anden celle fra toppen, anden celle fra venstre. Marker nu celle A ved at klikke på den med musen 6. Nu kan du skrive i den markerede celle. Bemærk, at teksten samtidig vises i formellinjen 7. Lad os begynde med at give vores regneark overskriften Mit budget. Du kan som i Word ændre tekststørrelse, gøre teksten fed, understrege og 6 7 meget andet ved at bruge værktøjslinjen 8. Når du har skrevet i cellen, afslutter du ved at trykke på Enter. Nu kan du flytte markeringen til en ny celle ved at bruge piletasterne. Eller du kan bruge musen til at vælge en anden celle. Hvis du vælger celle A igen og begynder at skrive, så forsvinder det, du lige har skrevet. Skal du bare rette en stavefejl, kan du dobbeltklikke med musen på cellen. Så kan du rette, uden at noget forsvinder. 8 At skrive tal fungerer stort set på samme måde. Marker celle B, og skriv 00. Nu vil du se, at tallet automatisk stiller sig til højre i cellen. Bogstaver derimod stiller sig altid til venstre. Du kan ændre sidestillingen ved at bruge værktøjslinjen 0. 0 Da vi er i gang med at lægge et budget, kan vi formatere tallet i celle B som valutabeløb. Det gør vi ved at markere cellen, og klikke på ikonet Valuta i værktøjslinjen. Du skal eventuelt klikke på den orange pil først, hvis ikonerne er skjult.

3 Lav beregninger I det følgende viser vi dig, hvordan du foretager diverse udregninger i budgettet eller rettere, hvordan Excel-arket foretager udregningerne automatisk. I vores testbudget har vi fire kolonner: Udgift, Budget, Reelt forbrug og Difference. Den første udgift kalder vi Husleje. Det skriver du i celle A. Flyt markeringen til celle B lige til højre for, og skriv det budgetterede forbrug, eksempelvis 00. Flyt markeringen videre til celle C, og skriv det reelle huslejeforbrug. I eksemplet forestiller vi os, at den månedlige husleje er steget til 00. I stedet for nu at bruge gammeldags hovedregning og skrive differencen i fjerde kolonne, celle D, laver vi en automatisk udregning. Formler starter altid med et lighedstegn, som fortæller Excel, at det nu skal vise resultatet af et regnestykke. I vores regnestykke vil vi gerne kende forskellen på celle B og celle C. Regnestykket er derfor ligetil: Marker celle D, og skriv =B-C. Hvis du har indtastet formlen korrekt, vil cellen vise 00, når du har tastet Enter. Det gode ved at bruge formler som denne er, at resultatet i D ændrer sig løbende, hvis du retter i celle B eller C. Prøv selv. TIP 6 Skal du have en kolonne med hver af årets måneder, behøver du ikke indtaste alle månederne. Marker den første celle, og skriv Januar. Tryk på Enter, og flyt markeringen til cellen nedenunder, og skriv Februar. Marker derefter begge celler ved at klikke på den øverste og holde venstre museknap nede, mens du trækker musen til cellen nedenunder. Nu vil du se, at de to celler er markeret med en fed ramme med en lille sort firkant i nederste højre hjørne. Træk nedad i hjørnet ved at holde venstre museknap nede, indtil du har markeret celler i alt (én for hver måned). Slip knappen, og du har alle årets måneder i samme kolonne. Et tilsvarende trick kan man bruge til at skrive en længere talrække, hvor man så skriver i første celle, i anden celle etc. Indsæt et par nye udgiftslinjer, og tast beløb i kolonnerne Budget og Reelt forbrug. Marker celle D, og peg på nederste højre hjørne i markeringen 6. Træk ned til nederste række ved at holde venstre museknap nede, og slip så musen 7. På den måde kopierer Excel formlen fra D, så den matcher de enkelte rækker med udgifter. TIP Du kan markere en række celler ved at markere den første og holde museknappen nede, mens du trækker musen hen over de celler, der skal markeres. Du kan også markere fl ere spredte celler ved først at markere én celle og holde Ctrl-tasten nede, mens du markerer de øvrige celler enkeltvis. 7

4 8 Nu har vi en række udgifter og kender beløbet på de enkelte udgiftsposter. Vi kan derfor med fordel opstille en formel, der lægger de enkelte celler i hver kolonne sammen, så vi kender de samlede udgifter. Vi tager derfor et skridt videre i Excel og bruger funktionen SUM. Marker celle B8, og skriv =SUM (B : B7) 8. Tast Enter, og se, hvordan tallene fra de fire celler bliver lagt sammen. Ændrer du senere et beløb i fx celle B, udregner Excel selv den nye difference og den nye sum. TIP På kan du fi nde en færdig regnearksskabelon til privatbudgettet. Kig i menuen til venstre efter Nyttige simple regneark. 0 Du kan let slette en hel række, hvis fx en udgift ikke længere findes. Det gør du ved at højreklikke på nummeret på rækken helt ude til venstre. Vælg Slet 0 i højrekliksmenuen. Når den markerede række forsvinder, rykker de øvrige celler op, og formlerne i cellerne tilpasser sig automatisk. Ved hjælp af en tilsvarende metode kan du tilføje en række eller kolonne. Så skal du i stedet vælge Indsæt i menuen. 6 Nu har du et budget klar til brug. Alle formler er sat op, så du i fremtiden blot behøver at ændre i de budgetterede beløb og udgifterne. Excel klarer resten. En sidste finesse kunne være et lagkagediagram over de budgetterede udgifter. Marker de celler, der skal med i diagrammet, og tryk på diagramknappen i værktøjslinjen. Så kommer en guide frem, hvor du kan vælge forskellige typer diagrammer. Vælg fx Cirkel, og tryk på Udfør. Så har du et lagkagediagram over udgifterne. Der er flere muligheder for at opsætte diagrammet, hvis du i stedet for Udfør trykker på Næste. Det kan du selv eksperimentere lidt med. Læs i næste blad, hvordan du bruger Excel til at lægge et træningsprogram.

5 PÅ MED LØBESKOENE: I form med Excel SÅDAN! Få styr på konditionen med Excel. DET SKAL DU BRUGE Programmet Excel fra Microsoft Office. Alternativt kan du bruge regnearksprogrammet Calc fra OpenOffice, som har næsten de samme funktioner. UDGIFTER Ingen TIDSFORBRUG 0 minutter + løbende små tilføjelser. SVÆRHEDSGRAD VIRKER MED: I rette dosis er løbetræning godt for helbredet. Med et regneark bliver det også sjovt at forbedre konditionen. Vi viser, hvordan Excel kan inddrages, så du får dit eget træningsskema. Fysisk udfoldelse og arbejde ved pc en er ikke ligefrem to ting, vi normalt forbinder med hinanden. Men computeren kan hjælpe dig til at få mere sjov og større udbytte ud af den trælse træning på vejene. Et regnearksprogram som Excel er et alle tiders værktøj til at få tal og grafer på kondien. Når din puls er faldet til ro efter træningen, kan du bruge Excel til at udregne gennemsnittet på kilometer, tid og hastighed. Er du i besiddelse af et stopur, distancemåler og pulsur, kan det blive en videnskab at studere forbedringerne i din form. Side om side med resultaterne kan du opstille mål, så du kan følge med i, om du holder budgettet. Til sidst kan du lave en graf, så du får et visuelt overblik over, hvordan det skrider fremad med træningen. Vores Excel-løbeprogram kan uden besvær laves om til et cykel- eller svømmeprogram, så du kan roligt give dig i kast med træningen og pc-arbejdet. OBS Til denne artikel har vi brugt Excel 00. Du kan fint benytte andre versioner, men du skal være opmærksom på, at programmet kan se lidt anderledes ud end på skærmskuddene, som du ser i artiklen. Af Chris Hansen. Foto: Klaus Sletting.

6 Kom i gang med Excel Det er ingen kunst at komme i sving med Excel. Indtastning af tekst og tal er simpelt og intuitivt. Her viser vi dig, hvordan du begynder med dit træningsprogram. På de næste sider går vi mere i dybden med de forskellige beregninger. 7 Excel starter som regel op med et tomt regneark. Skulle arket mod forventning ikke være tomt, åbner du et nyt ved at åbne menuen Filer og vælge Ny... og klikke på Tom projektmappe. Vi går nu i gang med at indtaste de forskellige oplysninger i regne arket. Vi har i alt seks kolonner. Dato, Kilometer, Tid i timer, Tid i minutter, Tid i sekunder og Tid pr. kilometer. Indtast disse overskrifter. Du kan gøre dem fede eller understrege dem med formateringsværktøjerne. Vi fortsætter i felt A, hvor vi skal indtaste den første af de datoer, vi har løbet. Først skal feltet formateres til datoer. Højreklik på cellen 7, og vælg Formater celler... 8 i menuen De enkelte celler genkendes ved bogstaverne i kolonnerne og tallene i rækkerne. Celle C betyder dermed tredje celle fra toppen, tredje celle fra venstre. Marker celle A ved at klikke på den. Du kan nu skrive i cellen. Vi giver vores regneark en overskrift: Løberegnskab. Teksten viser sig også i formellinjen 6. Når du har skrevet i cellen, afslutter du ved at trykke på Entertasten på tastaturet. Vælg nu fanebladet Tal. I menuen Kategori vælger vi Dato 0, og i menuen Type markerer vi standardvalget. I cellen skrives datoer fremover som dag/måned/år, eksempelvis De næste celler i rækken er blot almindelige tal, men i celle F udregner vi tid pr. kilometer, og til det formål har vi brug for at formatere cellen til et klokkeslæt. Højreklik på cellen, vælg igen Formater celler og fanebladet Tal. Vælg nu Klokkeslæt af typen ::0. Læs videre Beregn løbetid Beregn summer og gennemsnit Opstil en graf 6

7 Beregn løbetid Herunder viser vi dig, hvordan du bruger Excels funktioner til at udregne din løbetid pr. kilometer, hvis du kender din løbetid for en anden distance. Det kræver, at vi foretager nogle ganske indviklede udregninger, hvor det er nødvendigt, at du holder tungen lige i munden. Først indtaster vi de manglende data. Lad os forestille os, at vi træner den 8. august. I celle A indtaster du Vi løb, kilometer på minutter og sekunder. Så det bruger vi til at udfylde celle B til E. I celle F skal vi have et regnestykke, der udregner det antal minutter og sekunder, det tager dig at løbe en kilometer. Det ser således ud: =(C*600+D*60+E)/8600/B. Forklaringen på den kringlede formel er, at Excel skal omregne din løbetid til sekunder og så dividere resultatet med antallet af sekunder i døgnet (8600) for at få en brøk, der kan skrives som klokkeslæt. Når du slutteligt dividerer med antal løbede kilometer (felt B), får du din kilometertid. Er cellen F formateret til klokkeslæt og regnestykket tastet rigtigt ind, skal resultatet være 00:06:6, når du taster Enter. Vi har her indtastet oplysninger for i alt tre løbe dage. Den indviklede formel i felt F kan vi let overføre til felterne F og F6. Det gør vi ved at markere feltet F og placere musen ved markeringen i nederste højre hjørne. Hold nu venstre muse knap nede, mens du trækker markeringen ned til felt F6. Slip museknappen. En tilsvarende formel er nu dukket op i felterne F og F6. TIP Der er mange gode løbeprogrammer på nettet, som man kan følge søg bare i Google efter løbeprogram. Her er et af dem: Du kan også nemt og smart opmåle din løberute på bladet I FORMs hjemmeside: Opstil en graf For at holde disciplinen i løbetræningen er det en god idé at opstille et budget for, hvor meget og hvor hurtigt du vil løbe. Det har vi gjort i kolonne G. I eksemplet er der løbet i tre uger. For at få et godt visuelt overblik over din træning sammenlignet med dine mål opstiller vi en graf med to kurver: én for tid pr. kilometer og én for mål pr. kilometer. I eksemplet er gennemsnitstiden udregnet pr. uge i henholdsvis celle F7, F og F (se hvordan øverst til højre på modstående side). Målene er indtastet i celle G7, G og G. Klik nu på graf-knappen. Vi skal lave et såkaldt kurvediagram. Det gør vi ved først at vælge Kurve i boksen Diagramtype. Tryk på Næste. Ryd nu feltet Dataområde, så det er blankt, og vælg fanebladet Serie. Du vælger nu en serie (en række tal) ved at klikke på 6 7 7

8 Beregn summer og gennemsnit Ud over regnestykker er det muligt at bruge mere komplekse matematiske funktioner i Excel. Det er således nemt at lave beregninger som eksempelvis summen af en kolonne eller gennemsnittet af en række. Som det er tilfældet med regnestykkerne, starter man en matematisk funktion med et lighedstegn. Forestil dig, at du har løbet tre dage på en uge og har indtastet data på tre rækker. Funktionen, der beregner gennemsnit, hedder MID- DEL. Skal vi udregne gennemsnittet af løbede kilometer i kolonne B, skriver vi funktionen i fx celle B7 således: =MIDDEL(B:B6). Det svarer til de tre løbedage i cellerne B, B og B6. Du kan evt. gentage denne formel for kolonne F for at se, hvad din gennemsnitlige kilometertid er. Skal vi lægge en talrække sammen, bruger vi funktionen SUM. Skal vi fx udregne samlet antal kilometer af vores tre løbedage, så kommer celle B8 til at se sådan ud: =sum(b:b6). TIP Sådan bruger du regnestykker Rene data som dato, tid, tal og tekst skriver man direkte i cellen. Regnestykker skrives med et lighedstegn og derefter regnestykket. Eksempelvis =+. Cellen skriver derpå automatisk resultatet af regnestykket,. Man kan også lægge indholdet af to eller flere celler sammen. Det gøres sådan: =A+C+B. Mere indviklede regnestykker skrives med parenteser. Hvis vi nu først skal have summen af C og B for derefter at gange med A, skal der tilføjes en parentes: =A*(C+B). Parentesen gør, at regnearket først beregner summen af C og B, før den ganger med A. Tilføj. I feltet Navn skriver du fx Tid pr. km 6. Under Værdier klikker du på knappen til højre 7 for at vælge de celler, der skal bruges i grafen Marker cellerne F7, F og F 8, mens du holder Ctrl-tasten nede. Afslut med et tryk på Enter. Vælg igen Tilføj, og gentag processen med cellerne G7, G og G. Klikker du nu afslutningsvis på Udfør i boksen fra trin, vil grafen dukke op i regnearket. Du kan flytte rundt på den ved at flytte musen ind over den og trække i den med venstre museknap nede. Læs i næste blad, hvordan du bruger Excel til at sortere i fx adresselister 8

9 SMID ADRESSEBOGEN UD: Lav et adressekartotek i Excel SÅDAN! Adressekartotek og brevfletning med Excel og Word DET SKAL DU BRUGE Microsoft Excel Microsoft Word UDGIFTER Excel og Word er en del af Microsoft Office (alternativt har Open- Office de samme funktioner) TIDSFORBRUG 0 minutter + løbende småtilføjelser SVÆRHEDSGRAD VIRKER MED: Et regneark kan bruges til andet end regnestykker. Vi viser, hvordan du effektivt kan bruge Excel som adressekartotek og til at udskrive breve med fortrykte adresser. Du kender problemerne med en adressebog. Jo flere adresser du skriver ind, des mere uoverskuelig bliver den. Og så er der lige én, der skifter adresse, og en anden skal slettes, så personerne kommer til at rode rundt mellem hinanden. Men med et regneark som Excel kan du med sindsro skaffe den gamle adressebog af vejen. Et regneark er i virkeligheden en tabel, der består af massevis af celler, og som er delt op i rækker og kolonner. Det er primært beregnet til at lave udregninger af forskellig slags, men cellerne i arket kan inde holde alt fra klokkeslæt til -adresser. Kolonnerne gør det muligt at organisere og sortere alle slags data, og derfor er Excel et perfekt redskab til at holde styr på navne og adresser. Hvis kolonnerne er delt op efter eksempelvis fornavn, efternavn, adresse og alder kan du sortere dine kontakter efter et eller flere kriterier. Måske vil du se navnene sorteret efter fornavn med de ældste personer øverst. Excel kan klare det hele. Mindst lige så nemt er det at skrive et brev, der skal sendes til hver eneste person i adressekartoteket. På kort tid kan du sætte et standard-brev op i Word og automatisk få sat adresserne fra Excel-arket enkeltvis ind i brevhovedet. OBS: Skærmskuddene i artiklen er taget i Excel 00. Andre versioner har de samme funktioner, men ser lidt anderledes ud. Af Chris Hansen. Foto: istockphoto Valeriy Aksak

10 Skriv adresser ind i Excel Excel begynder med et blankt gitter med celler, som du skriver data ind i. Det er nemt nok at skrive i et regneark. Peg med musen på den celle, du vil skrive i. Klik en enkelt gang, og begynd at skrive. I vores projekt skal vi skrive navne og adresser og øvrige person data, og eftersom det senere kan blive nødvendigt at sortere navnene efter både fornavn og efternavn, deler vi kolonnerne op i fornavn, efternavn, adresse, postnummer, by og fødselsår. Denne del foregår manuelt, mens de smarte funktioner kommer på de næste sider. Peg og klik på den øverste celle til venstre. Den kendes som A svarende til bogstavet i rækken og tallet i kolonnen. Vi skriver først overskrifterne til kolonnerne. I A skriver du Fornavn. Når du er færdig, trykker du på højre piletast på tastaturet. Så flytter markeringen automatisk til cellen til højre, B. Skriv Efternavn, og gentag med højre piletast, og skriv Adresse, Postnummer, By og Fødselsår i de næste kolonner. Så er regnearket klar til at blive fyldt ud med oplysninger. Fat din adressebog, og begynd at skrive navne ind. Du kan navigere rundt i cellerne med piletasterne, eller du kan klikke med musen på den celle, du vil skrive i. Et naturligt sted at starte vil være et fornavn i celle A. TIP! Du kan ændre skrifttype og størrelse ved at bruge værktøjslinjen i Excel. Du kan også vælge farve på teksten og baggrunden i de enkelte celler. Man kan fx skrive familiemedlemmer med blå, venner med gul og kollegerne med rød. Det gør det meget nemmere at overskue et større adressekartotek. 0

11 Sorter på kryds og tværs Et af problemerne ved en gammeldags papir-adressebog er, at nye adresser ofte bliver skrevet i bunden. Med tiden får man samlet mange adresser, men det er svært at finde rundt, fordi de ikke er sorteret alfabetisk. I Excel kan vi nemt holde styr på adresserne. Med den kolonne-inddeling, vi har valgt på forrige side, kan vi sortere på fornavn, efternavn, postnummer og så videre. Du kan naturligvis tilføje flere kolonner efter behov, fx telefonnummer. Vi kan også sortere flere af kolonnerne kombineret med hinanden. For eksempel kan vi få de yngste først, men stadig sorteret alfabetisk på efternavn. Det kan være særligt praktisk, hvis du sidder i bestyrelsen for en idrætsforening. Børn og unge betaler ikke nødvendigvis det samme i kontingent som de voksne medlemmer, og så kan vi tage Excel til hjælp for at få opdelt personerne på listen. I vores eksempel er der allerede en masse adresser i kartoteket. Nu vil vi gerne have dem sorteret alfabetisk efter efternavn. Først markerer du kolonnerne A-F. Det gør du ved at pege med musen øverst ved kolonne A, og med venstre museknap nede fører du musen ud til kolonne F. Du kan vælge flere kriterier for sorteringen samtidigt. Du kan fx vælge Fødselsår og Faldende som første kriterium 7 og derpå Efternavn og Stigende 8. Så vil Excel sortere efter efternavn og med de yngste øverst, når du klikker på OK. 7 8 Dernæst går du i Data-menuen og vælger Sorter.... En lille boks kommer frem, og nu kan du vælge at sortere efter én eller flere af kolonnerne. Vælg Efternavn i den øverste liste. De to små knapper med Stigende/Faldende lige til højre for feltet angiver, om Excel skal sortere alfabetisk med A (Stigende) eller Å (Faldende) først. Tryk på OK. TIP! Hvis du allerede har et adressekartotek i Outlook eller Outlook Express, kan du overføre alle navnene og de øvrige data til et Excel-ark. I Outlook sker det via menuen Filer fulgt af Importer og eksporter. I Outlook Express gør du det via menuen Filer fulgt af Eksporter og derpå Adressekartotek. Nu sorterer Excel adresserne i arket. Som du kan se, står efternavnene i kolonne B 6 nu i alfabetisk række følge. Men ikke nok med det. Oplysningerne i de øvrige kolonner er også rykket rundt. Det vil med andre ord sige, at alle kolonnerne følger trop men det er kolonne B, der styrer sorteringen. Vælg nu igen Sorter i menuen Data. 6

12 Skriv breve med fortrykt adresse I en forening har man med mellemrum brug for at sende breve ud til alle medlemmerne på én gang. I Word kan man skrive et standardbrev og automatisk få indsat alle navnene fra Excels adressekartotek og sende de færdige breve direkte til printeren. Brevene får for det første et mere personligt snit, når der står Kære Knud i stedet for Hej alle, og hvis du tillige bruger rudekuverter, sparer du tid ved ikke at skulle skrive adresser på hvert enkelt brev. Word og Excel gør alt arbejdet for dig. Først åbner du et tomt dokument i Word. Vælg Funktioner fulgt af Breve og forsendelser og Brevfletning. Nu køres en guide til højre i Word-vinduet. Vælg først Breve og Næste: Startdokument. I næste vindue markerer du boksen Brug det aktuelle dokument og vælger Næste: Vælg modtagere. Marker nu Brug en eksisterende liste, og klik på knappen Gennemse. 7 Nu skal du finde Excel-filen, hvor du har gemt den. Marker den, og vælg Åbn 6. Vælg OK i næste vindue. I Word vælger du Næste: Skriv brevet 7. Nu skriver du brevet, som Excel-dataene skal bruges i. Placer markøren der i dokumentet, hvor dataene skal stå. Klik på Flere elementer 8. I vinduet skal du vælge de elementer, du vil placere i dokumentet. De seks elementer svarer til de seks kolonneoverskrifter i Excel-arket. Marker fx Fornavn, og vælg Indsæt 0. Gentag processen med Efternavn og så videre. Når du er færdig, klikker du på Næste: Gennemse brevene, hvorpå brevfletningen er færdig. OBS 6 Ovenstående guide er lavet i Word 00. Andre versioner brevfletter på lignende måde, men det vil se lidt anderledes ud end på skærmskuddene her. 8 0 I næste blad får du 0 tips til Excel, så du kan blive ekstra skarp til finesserne.

13 TAG KONTROL OVER REGNEARKET: tips til Excel SÅDAN! tips til Excel DET SKAL DU BRUGE Microsoft Excel UDGIFTER Excel er en del af Microsoft Office TIDSFORBRUG Få minutter per tip SVÆRHEDSGRAD De tidligere artikler ligger under Udvalgte artikler. VIRKER MED: Excel er et værktøj, der hjælper dig med alt fra budgetter til kondital. Her giver vi dig de råd, der gør dit arbejde med regneark langt mindre besværligt. Ved første øjekast ligner Excel et program for matematiknørder, der bare ikke kan få nok af tal. Det er det også, men det er i lige så høj grad et program for os andre, der bruger det som et værktøj til at klare hverdagens små regnestykker og sorteringsopgaver. Men selv for os er der forbavsende kort vej fra famlende begynder til dreven regneark-ekspert. Kender man de små tricks i Excelprogrammet, glider arbejdet nemlig meget lettere. På disse sider serverer vi de bedste tips til Excel. Eller snarere 6. For det første tip og måske det vigtigste kommer allerede her: Du kan altid fortryde dine handlinger i Excel med genvejstasterne CTRL + Z. OBS Skærmskuddene til de tips er taget i Excel 00. Andre versioner kan se anderledes ud, men har stort set de samme funktioner. Af Chris Hansen. Foto: istockphoto Baris Simsek.

14 Kulør på regnearket Du kan peppe regnearket op med farver og baggrundsbilleder, så det får et personligt præg. I værktøjslinjen er der to knapper til farver. Den ene er til at male baggrunden på cellen. Den anden giver farve på teksten. Marker en eller flere celler, måske en hel række eller kolonne, og vælg farve ved at trykke på den lille pil til højre for en af de to knapper i værktøjslinjen. Du kan også lægge et baggrundsbillede ind i regnearket. Det kunne fx være et logo, der identificerer arket med din forening. Marker en celle. I menuen Formater vælger du Ark og derefter Baggrund, og så vælger du et billede fra harddisken. Slip for musen Det er nemt at navigere rundt i arket med tastaturet alene. Du kan bruge piletasterne til at flytte markeringen op, ned, til højre og til venstre. Er du i gang med at redigere en celle, virker piletasterne ikke. Så bruger du TAB til at rykke markeringen til næste celle til højre for. SHIFT og TAB rykker markeringen til venstre, og ENTER flytter markeringen en celle ned. Andre vigtige tastaturgenveje: Ctrl + S: Gemmer arket Ctrl + P: Printer arket F7: Tjekker for stavefejl Tekst på skrå Som en kuriositet kan man justere teksten, så den står på skrå eller på højkant. Højreklik på tekstcellen, og vælg Formater celler i højrekliksmenuen. Klik på fanebladet Justering. Til højre i boksen er der nu en viser, som du indstiller til den hældning, som teksten skal have. Afslut med OK. Regnestykker Regnestykker er noget af det, Excel er bedst til. Huskereglen er kort: Enhver celle, der starter med et lighedstegn (=), er et regnestykke. Hvis du i en tilfældig celle skriver =x, vil programmet skrive i cellen. Nu er Excel så smart, at du kan angive celler i stedet for tal i regnestykket. Hvis du skriver =A+B, så vil Excel lægge tallene i celle A og B sammen. Du kan regne med lige så mange celler, du måtte have brug for, fx: =A+B-C*D0. = + Flere ark i samme mappe Et regneark i Excel kaldes en mappe, fordi det består af flere ark. I nederste venstre hjørne af Excel-vinduet ser du en række faneblade. I en nyåbnet mappe hedder de Ark, Ark og Ark. De tre faner repræsenterer hver et regneark. Flere ark kan med fordel bruges i et budget, hvor man fx kan have et ark for hver af årets måneder. For at tilføje et ark til mappen går du i menuen Indsæt og vælger Regneark. For at omdøbe de enkelte ark til fx navnet på måneden, dobbeltklikker du på de enkelte faneblade.

15 Udskriv regneark Udskrivning i Excel er lidt mere indviklet end i fx Word, da det kan være svært at tilpasse oplysninger i rækker og kolonner til et A-ark. Funktionen Vis udskrift hjælper dig på vej. For at se, hvordan regnearket vil se ud, når det udskrives, skal du gå i menuen Filer og vælge Vis udskrift. Nu forsvinder arkets celler, og en side med hvid baggrund viser dig, hvordan udskriften vil se ud. Klik nu på Luk. Nu vender du tilbage til cellerne, som de var før. Dog med en lille hjælpsom forandring. Hvis du kigger godt efter, vil du se en stiplet linje, som i eksemplet ligger mellem kolonne E og F. Den angiver udskriftsområdet. Alt til højre for linjen kommer ikke med på udskriftens første side. Marker din udskrift Du kan let vælge, hvilke områder i regnearket du vil have skrevet ud. Først markerer du med musen de celler, rækker eller kolonner, som skal med på udskriften. Dernæst går du i menuen Filer, Udskriftsområde og Angiv udskriftsområde. Nu vil du se, at en stiplet linje indrammer det område, som du markerede før. Den er nu klar til at blive sendt til printeren. Hvis du vil være helt sikker, kan du vælge Vis udskrift i menuen Filer, før du skriver arket ud. Skriv sidetal Hvis en udskrift af regnearket er på mange sider, skal man passe på ikke at rode rundt i siderne, når de er kommet ud af printeren. Det fremgår ikke nødvendigvis særlig tydeligt, hvad der er side, og hvad der er side 8. Det problem løser du med et sidehoved og en sidefod. Så udskriver Excel en fast tekst i toppen og bunden af arket på hver side. Den faste tekst kunne eksempelvis være sidetal, men naturligvis også dit navn, arkets navn eller noget helt tredje. Sådan gør du: I menuen Vis vælger du Sidehoved og sidefod. En boks med to felter, der repræsenterer sidehovedet og sidefoden, kommer frem. Du kan skrive en valgfri tekst i begge. Liggende udskrift Normalt udskriver Excel på højkant. På et A-ark vil det være fra toppen og ned. Men hvis du har mange kolonner i dit regneark som det ofte vil være tilfældet, når du lægger budget er papiret ikke bredt nok til at have plads til alle kolonnerne. Derfor kan det være belejligt at lægge papiret ned. Gå i menuen Filer, og vælg Sideopsætning. Du kan nu vælge retning på papiret ved at sætte flueben ud for henholdsvis Stående eller Liggende.

16 Læg tal sammen Har du en kolonne, som du gerne vil lægge sammen celle for celle, skal du bruge funktionen SUM. Funktionen skrives således: =SUM(A:A7). I dette tilfælde lægger Excel de første syv celler i kolonne A sammen. Det virker også på en række: =SUM(A:E). Her lægges fem celler sammen. Andre nyttige regnefunktioner: Middel(A:A7) beregner gennemsnittet af A-A7 Maks(A:A7) angiver det højeste tal i A-A7 Min(A:A7) angiver det laveste tal i A-A7 Kopier celler Man kopierer en eller flere celler ved at markere dem og benytte den velkendte metode CTRL + C. Flyt markeringen til en ny celle, og vælg CTRL + V. Det rigtig smarte er, at når man kopierer en celle, en række eller en kolonne i Excel, så kopierer man ikke bare indholdet af cellerne. Indeholder cellen et regnestykke, så vil regnestykkets egenskaber blive omregnet, så det passer med den nye placering. Det virker på denne måde: Du har et regnestykke i celle A, som lægger tal sammen i kolonne A, =SUM(A:A8). Du kopierer nu regnestykket over i cellen til højre for, B, og nu ændrer regnestykket sig automatisk til at regne den tilsvarende sum ud i kolonne B. Skjul kolonner Har du en kolonne, du ikke bruger særlig tit, kan du skjule den. Den er der stadig, og du kan stadig bruge cellerne i den til formler og regnestykker. Den er bare usynlig. Du skjuler en kolonne ved at højreklikke med musen øverst i kolonnen og vælge Skjul i menuen, der kommer frem. For at hente den skjulte kolonne frem igen markerer du de to kolonner, der omgiver den. Er det kolonne F, der er skjult, så markerer du kolonne E og G. Højreklik igen, og vælg Vis i menuen. Afrund decimaler Nogle regnestykker ender altid med en masse decimaler, hvilket kan virke uoverskueligt i et regneark. Excel kan automatisk afrunde tallet til to eller færre decimaler. I værktøjslinjen er der to knapper til formålet. Marker den ønskede celle eller flere celler. Den ene knap tilføjer en decimal ved hvert klik. Den anden knap fjerner en decimal. Fastfrys rækker og kolonner Sidder du med et større adressekartotek i Excel, har du typisk nogle kolonneoverskrifter til fornavn, efternavn og så videre. Ruller du ned i regnearket, forsvinder overskrifterne ud af billedet. Du kan vælge at fryse en række eller en kolonne, så den ikke forsvinder, når du ruller ned i resten af regnearket. Først skal du tage stilling til, hvilken række eller kolonne der skal fryses. Hvis du fx vil fryse række, så markerer du hele række. Det gør du ved at klikke på tallet ude til venstre, der angiver nummeret på rækken. For at foretage selve frysningen går du i menuen Vindue og vælger Frys ruder. Nu er række frosset, og du kan rulle ned, uden at række forsvinder. Du frigør rækken igen ved at gå i menuen Vindue og vælge Frigør ruder. Lås regnearket Deler du regnearket med andre og vil sikre dig mod ændringer, kan du låse regnearket med et kodeord. Gå i menuen Funktioner og Beskyttelse. Her kan du vælge at låse det aktuelle regneark eller hele mappen af ark. Du bliver bedt om at indtaste et kodeord, og for en sikkerheds skyld skal du gentage det. Herefter gælder det om at huske, hvad kodeordet var, for du skal bruge det igen, når du låser arket op igen. For at låse regnearket op går du i menuen Funktioner, Beskyttelse og Fjern beskyttelse. 6

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kom i gang med regneark:

Kom i gang med regneark: Kendte og nye værktøjs ikoner på værktøjslinien. Det er de samme værktøjs ikoner der går igen i mange af programmerne, men der er dog også nogle nye. Autosum Formel regner Sortering Diagrammer Flet og

Læs mere

Excel-1: kom godt i gang!!

Excel-1: kom godt i gang!! Excel-1: kom godt i gang!! Microsoft Excel er et såkaldt regneark, som selvfølgelig bliver brugt mest til noget med tal men man kan også arbejde med tekst i programmet. Excel minder på mange områder om

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Indhold. Selandia-CEU Side 2

Indhold. Selandia-CEU Side 2 Excel 2007 Indhold Excel 2007... 4 Start Excel... 4 Luk Excel... 4 Skærmbilledet i Excel 2007... 5 Titellinjen... 5 Båndet... 5 Formellinjen... 6 Celler... 6 Ark... 7 Mus og markør... 7 Fyldhåndtaget...

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Regnearket Excel - en introduktion

Regnearket Excel - en introduktion Regnearket Excel - en introduktion Flytte rundt i regnearket. Redigere celler Hjælp Celleindhold Kopiering af celler Lokalmenu og celleegenskaber Opgaver 1. Valutakøb 2. Hvor gammel er du 3. Momsberegning

Læs mere

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips

Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips Excel 2007 (5): Formler, diagrammer og tips HUSK AT: Man kan godt skrive flere linjer under hinanden i den samme celle. Marker den pågældende celle (evt. flere celler) og vælg "Ombryd tekst" på fanebladet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Regneark for begyndere

Regneark for begyndere Regneark for begyndere Regneark i Open- og LibreOffice Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er et regneark?...4 Grundlæggende opbygning...4 Kast dig ud i det!...5 Du arbejder med: Din første

Læs mere

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb

IT/Regneark Microsoft Excel 2010 Grundforløb Januar 2014 Indhold Opbygning af et regneark... 3 Kolonner, rækker... 3 Celler... 3 Indtastning af tekst og tal... 4 Tekst... 4 Tal... 4 Værdier... 4 Opbygning af formler... 5 Indtastning af formler...

Læs mere

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7

Introduktion... 4. Kursusmaterialet... 4. Hvad kan et regneark bruges til... 5. Excels opbygning... 6. Kolonner... 6. Rækker... 7 Microsoft Excel 2013 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Introduktion... 4 Kursusmaterialet... 4 Hvad kan et regneark bruges til... 5 Excels opbygning... 6 Kolonner... 6 Rækker... 7 Celler og områder...

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Excel.

Fra Blåt Medlem til Excel. Fra Blåt Medlem til Excel. Kopi fra Blåt Medlem til Excel 1 Eksport fra Blåt Medlem til Excel 2 Hvad kan du bruge det til 5 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt liste med spejderne 5 Fødselsdage og

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access

Indhold. Filbehandling. Tekstbehandling med Word. Layout med Publisher. Webdesign med WordPress. Surf på nettet med Explorer. Database med Access Indhold Filbehandling Filbehandling... 7 Tekstbehandling med Word I gang med Word... 11 Tegnformater... 12 Afsnitsformater... 15 Kanter og skygger... 19 Tabulator... 21 Sidelayout... 24 Gennemse... 28

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Excel 2007. Indhold UNI C

Excel 2007. Indhold UNI C Excel 2007 Indhold Kom i gang med Excel... 3 Excel-vinduets opbygning... 3 Faner og bånd... 3 Formellinjen... 5 Regnearket... 6 Markering af celler, rækker og kolonner... 6 Skrive og rette indhold i celler...

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Excel - begynderkursus

Excel - begynderkursus Excel - begynderkursus 1. Skriv dit navn som undertekst på et Excel-ark Det er vigtigt når man arbejder med PC er på skolen at man kan få skrevet sit navn på hver eneste side som undertekst.gå ind under

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark.

Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Fra Blåt Medlem til Open Office regneark. Kopi fra Blåt Medlem til Open Office regneark 1 Eksport fra Blåt Medlem til Open Office regneark 2 Hvad kan du bruge det til 4 Eksempler: Medlemsdelen: Afdelingsopdelt

Læs mere

Hånd@ Tilretning af importdatafiler

Hånd@ Tilretning af importdatafiler Hånd@ Tilretning af importdatafiler Tilretning af Import data filer.... 3 Fjerne dubletter... 4 Tilret og tilføj kolonne overskrifter... 9 Hvordan fordeles data fra en kolonne til flere?... 10 Sammenføje

Læs mere

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik

Excel light. Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Excel light Grundlæggende talbehandling med Excel til matematik Forfatter: Thorkil S. Hansen, CFV Redigeret af Claus Larsen, VUC Århus Version til Windows Vista LEKTION 1 I denne lektion skal du: - have

Læs mere

FORMATERING AF REGNEARK

FORMATERING AF REGNEARK FORMATERING AF REGNEARK Indtil nu har vi set på, hvordan du kan udføre beregninger i dit regneark, og hvordan du kan redigere i regnearket, for hurtigt at få opstillet modellerne. Vi har derimod overhovedet

Læs mere

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER

ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER ALMINDELIGT ANVENDTE FUNKTIONER I dette kapitel gennemgås de almindelige regnefunktioner, samt en række af de mest nødvendige redigerings- og formateringsfunktioner. De øvrige redigerings- og formateringsfunktioner

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

REDIGERING AF REGNEARK

REDIGERING AF REGNEARK REDIGERING AF REGNEARK De to første artikler af dette lille "grundkursus" i Excel, nemlig "How to do it" 8 og 9 har været forholdsvis versionsuafhængige, idet de har handlet om ting, som er helt ens i

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning

For at få tegnet en graf trykkes på knappen for graftegning. Knap for graftegning Graftegning på regneark. Ved hjælp af Excel regneark kan man nemt tegne grafer. Man åbner for regnearket ligger under Microsoft Office. Så indtaster man tallene fra tabellen i regnearkets celler i en vandret

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013

Regneark LibreOffice. Øvelseshæfte. Version: September 2013 Regneark LibreOffice Øvelseshæfte Version: September 2013 Indholdsfortegnelse Øvelserne...4 Øvelse 1 Gem en kopi...4 Øvelse 2 Omdøb faneblad + lav en kopi...4 Øvelse 3 - tekstombrydning...5 Øvelse 4 Sorter

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne

Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Undersøgelse af GVU og EUD for voksne Forslag til beregning af tal til undersøgelse udsendt af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sendt i mail til alle skoler 9. oktober 2012 09:45 EASY-P konsulenterne

Læs mere

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013

EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 EXCEL GRUNDLÆGENDE VERSIONER 2010-2013 VELKOMMEN PÅ KURSUS Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker på at underviseren

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008

Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 Excel tutorial om indekstal og samfundsfag 2008 I denne note skal vi behandle data fra CD-rommen Samfundsstatistik 2008, som indeholder en mængde data, som er relevant i samfundsfag. Vi skal specielt analysere

Læs mere

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1

EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 EXCEL 2010 KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 for begyndere første trin Baseret på små overskuelige øvelser Mange store illustrationer i farver KURSUSHÆFTE TRIN 1 Excel 2010 kursushæfte

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Excel tutorial om lineær regression

Excel tutorial om lineær regression Excel tutorial om lineær regression I denne tutorial skal du lære at foretage lineær regression i Microsoft Excel 2007. Det forudsættes, at læseren har været igennem det indledende om lineære funktioner.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... Indledning. KAPITEL ET... Kom videre med Excel. KAPITEL TO... 27 Referencer og navne INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... Indledning KAPITEL ET... Kom videre med Excel Flyt markering efter Enter... 8 Undgå redigering direkte i cellen... 9 Markering ved hjælp af tastaturet... 10 Gå til en

Læs mere

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL

E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL E-MAIL WINDOWS LIVE MAIL Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: Live Mail Side 1 Windows Live Mail Hvordan skriver og sender jeg en e-mail? Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL

FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1 FORMLER OG FUNKTIONER I EXCEL 1. Indtast flg. data i et regneark: Note: de små grønne markeringer i hjørnet af cellerne i kolonne B betyder, at tallet er formateret som tekst. 2 HVIS Afstand i km fra

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Filer og Mapper. Filer. Mapper

Filer og Mapper. Filer. Mapper Indhold Filer og Mapper... 3 Filer... 3 Mapper... 3 Stifinder... 4 Eksempler på stifinder... 5 Markering af drev, filer og mapper... 5 Vælg vilkårlige mapper/filer... 7 Selandias drev... 8 Opret ny mappe...

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

1. Opret din nye Google konto

1. Opret din nye Google konto Indhold 1. Opret din nye Google konto... 2 2. Test din nye konto... 5 3. Kom i gang med Gmail indstil sprog til dansk... 6 4. Gmail indhold på skærmen... 8 5. Skriv og send en mail... 9 Til:... 9 Cc:...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL

EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED PETER JENSEN GUIDE VISUEL PETER JENSEN EXCEL 2011 TIL MAC GODT I GANG MED EXCEL 2011 TIL MAC VISUEL GUIDE 59 guides der får dig videre med Excel En instruktion på hver side - nemt og overskueligt Opslagsværk med letforståelig gennemgang

Læs mere

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel basis+g preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel G 2. udgave som E-bog ISBN: 978-87-92488-21-3 2010 by bernitt-matematik.dk Kopiering af

Læs mere

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT

WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT WEB-DIRECT Brugerguide Eksportfunktion i WEB-DIRECT Indhold 1. Kom godt i gang med eksportfunktionen... 3 2. Eksport... 4 2.1 Eksport i WEB-DIRECT... 4 2.2 Brugerdefineret eksport i WEB-DIRECT... 6 2.2.1

Læs mere

Søren Christian Nissen

Søren Christian Nissen Fraværsprotokol Søren Christian Nissen www.sc-nissen.dk e-mail: sc.nissen@sc-nissen.dk Fraværsprotokol version 5.5-22-08-2010 Adobe InDesign CS4 2 Indholdsfortegnelse Makroer...3 Ændre makrosikkerhed...3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

AgeForce MINI vejledning

AgeForce MINI vejledning AgeForce MINI vejledning Velkommen til AgeForce et enkelt og sikkert netværk for dig over 50 I denne korte guide fortæller vi dig hvordan du: - Opretter en gratis profil på www.ageforce.dk. - Redigerer

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE)

E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) E-MAIL G-MAIL (GOOGLE) Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: G-mail Side 1 G-mail E-mail: Det engelske ord mail betyder post. E står for elektronisk. E-mail betyder altså elektronisk post. Elektronisk post

Læs mere

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012

Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Indhold Forelæsning Dat-D1: Regneark Matematik og databehandling 2012 Henrik L. Pedersen Institut for Matematiske Fag henrikp@life.ku.dk 1 Forberedelsesopgaverne Dat-D-1 og Dat-D-2 2 Regnearks grundprincipper

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Outlook 2010 opsætning

Outlook 2010 opsætning Outlook 2010 opsætning Personlig Workflow Nå mere og arbejd mindre Personlig Workflow www.personligworkflow.com kontakt@personligworkflow.com Introduktion til Outlook 2010 guide Microsoft Outlook 2010

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk

PowerPoint Intro 2010 Segment - en del af dit netværk PowerPoint Intro 2010 7 Arbejde med objekter Formål Udover at arbejde med almindelig tekst og punktopstillinger, kan du i PowerPoint indsætte diverse objekter. Med objekter menes der fx; billeder, figurer,

Læs mere

Kom godt i gang. Mellemtrin

Kom godt i gang. Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Kom godt i gang Mellemtrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse

IT-Brugerkursus. Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC. Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio. Printvenligt format. Indholdsfortegnelse Modul 1 - Introduktion til FC og Lectio IT-Brugerkursus Modul 1 - Introduktion til skolens netværk og FC Printvenligt format Indholdsfortegnelse Formål og opbygning Opgave Vejledning til intranettet Åbne

Læs mere

Excel - efterår 2006 1

Excel - efterår 2006 1 Excel - efterår 2006 1 Microsoft Excel 2003 Start programmet og orienter dig lidt på skærmen - notér dig bl.a. ved at se på den blå programlinje, at du står i en såkaldt Projektmappe: Microsoft Excel Mappe

Læs mere

Arbejd videre med statistik

Arbejd videre med statistik Danmarks Statistik databanker@dst.dk Arbejd videre med statistik Vejledning i PC-AXIS og Statistikbanken Danmarks Statistik juni 2003 1 www.dst.dk www.statistikbanken.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2

Læs mere

Kom godt i gang. Sluttrin

Kom godt i gang. Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Kom godt i gang Sluttrin Forfatter Karsten Enggaard Redaktion Gert B. Nielsen, Lars Høj, Jørgen Uhl og Karsten Enggaard Fagredaktion Carl Anker Damsgaard, Finn Egede Rasmussen,

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister)

Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) Sådan bruges kontaktpersongrupper (private distributionslister) I adressekartoteket i Outlook er der en række fælles distributionslister, der styres af registreringer på de enkelte personer i SIS, f.eks.

Læs mere

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley

Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Vejledning til Turneringsregneark for Kidsvolley Level 3-4, TeenVolley & Let s Volley Undertegnede har for DVBF udviklet det regnearksbaserede turneringssystem, som vi benytter til afvikling af kidsvolley

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner.

Outlook-vinduet Outlook-vinduet indeholder Genvejsgrupper, Mapper og Emner. Introduktion til Outlook Outlook kan bruges til styring af kommunikation, journalisering og planlægning. Samtidig kan det på Pc erne fungere som erstatning for både computerens skrivebord og stifinderen

Læs mere

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver.

xleasy.dk xleasy Projektplan Light er et værktøj til at planlægge projekter. Der er fokus på planlægning af et mindre antal opgaver. xleasy.dk v410 dk - 13-10-2014 1 Introduktion 1 2 Opret et Projekt 1 2.1 Rediger projektplan... 1 2.2 Tidsplanlægning... 5 2.3 Tilpas Gantt-kort... 6 2.4 Andre kolonner... 6 3 Visninger 7 4 Kommuniker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere