Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr."

Transkript

1 Grønne regnskaber 2011

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning, Renovation Forside: Tømning af underjordisk container.

3 Forklaring vedrørende angivelse af metode Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet. M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Med baggrund i Miljøstyrelsens skrivelse fra december 2006: Nye regler for rapportering af oplysninger om udledninger fra virksomheder er anvendt følgende forkortelser: Metoder brugt ved måling: PER: Målemetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National målemetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende ALT: Målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN(ISOstandarder) CRM: Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed OHT: Andre målemetoder Metoder brugt ved beregninger: ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Internationalt anerkendt beregningsmetode PER: Beregningsmetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National beregningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende MAB: Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed SSC: Europæisk sektorspecifik beregningsmetode OHT: Andre beregningsmetoder

4 Aalborg Forsyning, Renovation Er driftsvirksomhed under Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222, 9400 Nørresundby Telefon Telfax CVR-nr Aalborg Forsyning, Renovations adresse Over Bækken Aalborg Telefon Telefax P-nr Hjemmeside Mail Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter En af Aalborg Forsyning, Renovations hovedaktiviteter er at administrere og indsamle dagrenovation ved husstande med borgere, ca erhverv og sommerhuse. Husstande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale indsamling af dagrenovation. Indsamling af dagrenovation sker i sække, containere, storcontainere, vippecontainere samt underjordiske containere. Indsamlingen af dagrenovation er delt i syv områder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation selv indsamler i ét distrikt. De øvrige distrikter er udliciteret, dog tager Aalborg Forsyning, Renovation sig af alle kundereklamationer. Derudover kan Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter opdeles i: Drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og kartering. Drift af genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hals, Hou, Gandrup, Ulsted, Vester Hassing, Nibe og Storvorde. Diverse indsamlingsordninger ved private husholdninger og ved erhverv. Rådgivning, vejledning, myndighedsbehandling o. lign. for virksomheder. Modtagelse og behandling af anmeldelser på flytning af alt forurenet jord og jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede områder. Jorden bliver anvist til modtageanlæg, der kan modtage jord med pågældende forurening. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder ud fra en generel prioritering om at øge genbrug og sikre miljøog arbejdsmiljøvenlig affaldsbortskaffelse. Forbrænding af brændbart affald samt drift af den kontrollerede losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed, I/S Mokana driver modtagestation for farligt affald og opretholder beredskab for modtagelse af farligt affald. Side 4 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

5 Miljøgodkendelser Genbrugspladsen Over Kæret P-nr: Miljøgodkendelse af den 12. februar Genbrugspladsen Sundsholmen P-nr: Miljøgodkendelse af den 17. juli 1996 med vilkårsændring af den 23. oktober Tillæg af den 29. september Vilkårsændring den 23. november Genbrugspladsen Gandrup P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Hals P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugsplads og Genbrugscenter Hou P-nr: Miljøgodkendelse af den 29. oktober Genbrugspladsen Nibe P-nr: Miljøgodkendelse af den 21. november Tillæg af den 12. maj 1998 og af den 15. maj Genbrugspladsen Storvorde P-nr: Miljøgodkendelse af den 30. marts Genbrugspladsen Ulsted P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Vester Hassing P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Tillæg af den 30. maj Affalds- og Genbrugscenter Rørdal P-nr: Miljøgodkendelse af den 12.december Tillæg af den 11. juni Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg P-nr: Tilladelse til at aflede spildevand 21. december Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Boks 219, 9400 Nørresundby. Tilsynsmyndighed for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er Miljøstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Grønt regnskab Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab efter Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Der er valgt at udarbejde et frivilligt grønt regnskab for resten af virksomheden. Regnskabet er en del af Forsyningsvirksomhedernes samlede grønne regnskab. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 5

6 Miljø og arbejdsmiljø Forsyningsvirksomhederne har udarbejdet en fælles miljøpolitik, som går ud på at producere og levere ydelser med så lavt energi- og ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed inden for de mulige økonomiske rammer. Denne miljøpolitik tilstræber Aalborg Forsyning, Renovation i det daglige arbejde at efterleve. Derudover har Aalborg Forsyning, Renovation selv formuleret følgende overordnede miljøpolitik: Vi vil i vort arbejde handle ansvarligt og miljørigtigt og sørge for, at mest muligt affald genbruges Aalborg Forsyning, Renovations slogan mht. miljø er Grøn og dynamisk med respekt for dig. Aalborg Forsyning, Renovation vil også være en sund og sikker virksomhed, hvor medarbejderne trives. Aalborg Forsyning, Renovations slogan på arbejdsmiljøet er Sund og rask først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation er både miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001:2008.Certificeringen betyder bl.a.: at at at at at der er udarbejdet en miljø- og arbejdsmiljøpolitik der er et overblik over den samlede miljøbelastning mht. ressourceforbrug og affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling der er et overblik over arbejdsmiljøforholdene der er klare og fælles mål for miljø- og arbejdsmiljøarbejdet der hele tiden arbejdes på forbedringer. De overordnede mål for Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøarbejde er bl.a.: at at at at indsamling af affald foregår efter branchens optimale arbejds- og sundhedsmæssige vilkår og betingelser genbruge mest muligt affald øge bevidstheden om miljø både internt og eksternt arbejde for, at alle medarbejdere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø samt udviser social ansvarlighed. I så stort omfang som muligt inddrages medarbejderne i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Der er således nedsat et MED-udvalg med tre arbejdsmiljøgrupper og en miljøgruppe i virksomheden. Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøpolitik fremgår af Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem og hjemmesiden Aalborg Kommunes affaldsplan udstikker retningslinjer for, hvordan affaldet fra kommunens borgere og virksomheder kan/skal sorteres. Aalborg Forsyning, Renovations indsamlings- og anvisningsordninger og genbrugspladserne skal skabe rammerne for, at byens borgere og virksomheder kan sortere deres affald til gavn for miljøet. Kvalitetsstyring I år 2009 blev der hos Forsyningsvirksomhederne indført kvalitetsstyring. Ved Aalborg Forsyning, Renovation gælder kvalitetsstyringen for de medarbejdere og ledere, som arbejder med myndighedsbehandling på affaldsområdet. Kvalitetsstyringen skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Aalborg Forsyning, Renovation blev certificeret i november 2009, og der har været en opfølgende gennemgang af kvalitetsstyringssystemet i år 2010 og 2011 hos Aalborg Forsyning, Renovation. Side 6 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

7 Status 2011 og nye initiativer 2012 Husholdningsaffald Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2011 var der sammenlagt ton affald fra husstandene. Mængden svarer til, at hver enkelt husstand afleverede omkring kg affald i løbet af året. Affaldsfraktion Status 2011 Tons/år Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. husstand Kg/år Dagrenovation ,3 Dagrenovation (underjordiske ,0 containere) Hjemmekompostering ,0 Flasker/glas ,3 Plastdunke ,10 Pap & papir ,9 Farligt affald ,7 Dagrenovation i alt ,3 Brændbart affald ,4 Haveaffald ,4 Jern og metal ,0 Elektronikaffald ,0 Neonrør ,1 Batterier ,4 Tøj ,6 Havemøbler ,0 PVC ,1 Planglas ,2 Plastfolie 0 0 0,0 Gips ,2 Asbest ,7 Træ til spånpladeproduktion ,1 Imprægneret træ ,9 Beton, murbrokker m.m ,3 Fyldplads ,1 Lossepladsaffald ,5 Dæk ,0 Kølemøbler ,8 I alt husholdningsaffald Procent 44,2 50,5 5,3 Tabel 1: Af figuren fremgår det husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i år Der er husstande ( boliger og sommerhuse, som regnes som ½ bolig). Der afleveres yderligere lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i ovenstående opgørelse. Af følgende figur fremgår husholdningsaffaldsmængderne over årene. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 7

8 Husholdningaffald , uden jord Kommunesammenlægning Figur 1. Oversigt over mængder af husholdningsaffald fra Der har været en stigning på 5 % i forhold til år Fra år 2008 og frem til 2010 har der været et fald i husholdningsaffaldsmængderne, hvilket blev tilskrevet finanskrisen. Den ser vi ud til at være på vej ud af, i hvert fald i forhold til affaldsmængder (se tabel 1 på side 7 og skema 2 bagest i afsnittet). Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling. 50,5% 5,3% 44,2% Genanvendelse Forbrænding Deponering Det affald, husholdningerne afleverer, fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. Det er Aalborg Forsyning, Renovations mål, at så meget som muligt af affaldet går til genanvendelse. Som det fremgår af figur 2, blev der i år 2011 afleveret 44,4 % affald til genanvendelse, 50,5 % affald til forbrænding og 5,3 % affald til deponi. Der har således været en stigning på 4 % på det affald, der blev afleveret til genanvendelse. Figur 2: Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling i procent I det følgende uddybes nogle af Renovations indsamlingsordninger. Dagrenovation Dagrenovation er det affald, som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres, og som brændes. Dagrenovation hentes enten i sække, små containere eller i underjordiske containere. Mængden af dagrenovation har igennem årene været på nogenlunde samme niveau, således at hver husstand afleverer omkring 500 kg dagrenovation om året, hvilket er ca. 40 % ud af den totale husholdningsaffaldsmængde. Papir/pap og flasker/glas Der gøres en stor indsats i kommunen for at indsamle papir/pap og flasker/glas til genbrug. Side 8 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

9 ton Alle enfamiliehuse har fået udleveret containere til indsamling af papir og pap. Der er leveret ca containere til boliger i Aalborg Kommune. Og mængderne af papir og pap til genbrug er steget med 26 % siden 2008 Papir & pap, indsamlet i Aalborg Kommune fra husholdninger ton ton ton ton Papir og pap husstandsindsamling Papir & pap kuber og containere Papir fra storskrald + bestillerordning Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser I alt papir og pap Tabel 2: Papir og pap mængder indsamlet i Aalborg Kommune Af nedenstående figur fremgår de indsamlede mængder af papir/pap og flasker/glas. Pap og papir/ Flasker og glas Pap & papir Flasker/glas Figur 3: Som det ses, har der været en stigning i mængden af indsamlet papir/pap, hvilket tilskrives indsamling af papir/pap direkte ved enfamiliehuse. Der har været en stigning på 26 % fra år 2008 til Mængden af flasker til genanvendelse har været på samme niveau som i år I 2011 blev der indsamlet 109 kg papir/pap pr. hustand og 29 kg flasker/glas pr. husstand. Underjordiske containere Siden år 2005 er der blevet installeret flere og flere underjordiske containere i Aalborg Kommune. Underjordiske containere er containere, hvor 2/3 del af containeren er under jorden - kun 1/3 del af containeren er synlig. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i etableringen af de underjordiske containere. Det forventes, at udviklingen forsætter fremover. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 9

10 Antal Udvikling i etablering af underjordiske containere Dagrenovation Papir/pap Flasker/glas Figur 4: Som det ses af figuren, har der været en stor stigning i etableringen af de underjordiske containere. På baggrund af dette har Aalborg Forsyning, Renovation indkøbt flere biler til at håndtere de underjordsike containere. Storskrald - småt brændbart affald Storskrald er alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er enten dagrenovation eller farligt affald. Storskrald indsamles ca. én gang om måneden, på de samme dage som der afhentes papir og pap. I år 2011 blev der indsamlet ton via denne ordning, hvilket er et fald på 18,5 % i forhold til den mængder, der blev indsamlet i år Side 10 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

11 Erhvervsaffald Erhvervsaffald er alt det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Data for erhvervsaffald opgøres fra år 2010 af Miljøstyrelsen Roskilde. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort valide data for år 2010 eller år I år 2009 blev erhvervsaffaldsmængderne opgjort til knap affald til hhv. 70,2 % genanvendelse, 17 % forbrænding og 12,5 % deponi og 0,3 % til særbehandling (se skema 3 bagest i dette afsnit). Erhvervsaffald, håndteret af Aalborg Forsyning, Renovation Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Renovation som følge af den nye organisering af affaldssektoren ikke indsamlet genanvendeligt erhvervsaffald, ud over ved kommunale institutioner. Det erhvervsaffald Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret, er primært affald til forbrænding og deponi. Derudover vurderes det, at 9 % af den samlede mængde affald, som er afleveret på genbrugspladserne i 2010 og 2011, stammer fra erhverv. Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret følgende mængder erhvervsaffald i år 2010 og Erhvervsaffald, Renovation Afleveret på genbrugspladserne 9 % Batterier 0 8 Dagrenovation Dagrenovation storcontainer Elektronik Olie- og kemikalieaffald 5 6 Papir/pap Specielt sygehusaffald Storcontainer brændbart Storcontainer genbrug 0 14 Storcontainer lossepladsaffald I alt erhvervsaffald Tabel 3: Af tabellen fremgår de mængder erhvervsaffald, Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 11

12 Generelt vedrørende de kommunale genbrugspladser Der arbejdes fortsat på at harmonisere alle kommunens genbrugspladser for borgere, erhverv og personalet. Dette skal gøres endelig ved at etablere nye moderne genbrugspladser ved Gandrup og Nibe i år Affaldsmængder til genbrugspladserne I Aalborg Kommune er vi rigtig gode til at bruge vores genbrugspladser. I nedenstående figur ses opgørelser over de mængder affald, der afleveres på kommunens genbrugspladser. Tilførte mængder Over Kæret Sundsholmen Storvorde Hou Nibe Figur 5: Af figuren fremgår den mængde affald, som tilføres genbrugspladserne i Aalborg Kommune. Mængderne er en delmængde af husholdningsaffaldsmængden. Talopgørelserne for husholdningsaffald fremgår af tabel 1. (Affaldet fra de mindre genbrugspladser i Hals indgår i mængden på Genbrugspladsen Hou). 24% Afleveret affald på alle genbrugspladser 2011, fordelt på behandling 10% 5% 61% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Størstedelen af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, går til genanvendelse, som det også fremgår af figur 6. Figur 6: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Genbrugspladsen Over Kæret Genbrugspladsen Over Kæret er den mest besøgte genbrugsplads i kommunen. Her registreres antallet af besøgende ved hjælp af et bomanlæg. I 2011 har der været besøgende på genbrugspladsen, hvilket svarer til ca besøgende på én dag. Antallet af besøgende er steget med ca. 8 % fra 2010 til I år 2011 var det planlagt at etablere nummerplade-fotos og registrering på Genbrugspladsen Over Kæret. Dette projekt er indtil videre udsat. Side 12 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

13 Modtagne mængder Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Over Kæret fra år Indleverede mængder Over Kæret Tons Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør 3 4, Papir og pap Plastdunke 0 0 0,3 0,3 9 Tøj I alt Tabel 4: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Over Kæret år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var ton. 28% Genbrugspladsen Over Kæret 2011, modtaget affald på behandling. 11% 6% 55% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I 2011 blev der afleveret 51 % affald til genanvendelse, 33 % til forbrænding, 11 % til deponi og 5 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 3 %. Figur 7: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har ikke været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Over Kæret i år Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 8 miljøhændelser på Genbrugspladsen Over Kæret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 13

14 7 hændelser var vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. Et oliespild fra en lastbil. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret klager i løbet af år Genbrugspladsen Sundsholmen Der er i år 2011 etableret indkørsel med bomanlæg og adgangsregistrering. Systemet er tages i drift i Fra 2012 har erhverv i Aalborg Kommune kun adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Modtagne mængder Indleverede mængder Sundsholmen Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke 2 0,4 0,0 0,5 0,4 Tøj I alt Tabel 5: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Sundsholmen år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne Genbrugspladsen Sundsholmen 2011, mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var modtaget affald på behandling. 11% 26% 6% 57% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 57 % affald til genanvendelse, 26 % til forbrænding, 11 % til deponi og 6 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 2 %. Figur 8 Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Side 14 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

15 Miljøtilsyn og miljøgodkendelse Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte et miljøtilsyn i år 2011, som resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Miljøtilsynet dannede også grundlaget til en revidering af miljøgodkendelsen for genbrugspladsen med indarbejdelse af standardvilkår, således at containere med metalaffald senest i år 2014 skal være placeret på et område med impermeabel belægning. I forbindelse med revision af miljøgodkendelsen åbnes der op for, at åbningstiderne udvides på hverdage, primært for at tilgodese erhverv, således at affaldet kan afleveres i formiddagstimerne. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Seneste støjredegørelse er udarbejdet i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. På baggrund af støjredegørelsen er der foretaget en vurdering af støj i forbindelse med ekstra belastning af erhverv i formiddagstimerne. Vurderingen viser, at støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne. Der har i år 2011 ikke været problemer mht. støv eller lugt på Genbrugspladsen Sundsholmen. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 5 miljøhændelser på Genbrugspladsen Sundsholmen. Fire hændelser vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. En stikprøve, som viste, at det farlige affald, som blev sendt videre til modtagestationen for farligt affald, var sorteret forkert. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Sundsholmen ikke registreret klager i løbet af år Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 15

16 Genbrugspladsen Storvorde Der er etableret bedre forhold mht. modtagelse af olie- og kemikalieaffald på Genbrugspladsen Storvorde. I år 2011 var det planlagte at etablere nummerplade-fotos og registrering. Dette projekt er indtil videre blevet udsat. Modtagne mængder Indleverede mængder Storvorde Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Tøj I alt Tabel 6: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Storvorde år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 887 ton. 21% Genbrugspladsen Storvorde 2011, modtaget affald fordelt på behandling 9% 6% 64% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 64 % affald til genanvendelse, 21 % til forbrænding, 9 % til deponi og 6 % jord. Figur 9: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der er i år 2011 gennemført et miljøtilsyn på Genbrugspladsen Storvorde af Teknik- og Miljøforvaltningen. Miljøtilsynet har resulteret i enkelte tiltag, som er blevet bragt i orden, herunder en utæt opsamlingsbrønd. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er udarbejdet en støjredegørelse i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. Der er i 2011 beskrevet de ekstra aktiviteter, der er i forbindelse med udvidelsen af driftstiden på Side 16 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

17 helligdage. Støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne, og der afventes afgørelse fra Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen mht. ansøgning om de ændrede driftstider. Der er ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2010 i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er registreret tre miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Storvorde. På en arbejdsvagt var der ikke nogen medarbejdere med et kursus i håndtering af farligt affald til stede. Det er nu sikret, at der altid er mandskab tilstede, som kan håndtere farligt affald. Der opstod røg i en container efter at en besøgende havde afleveret noget brændende/glødende affald som antændte indholdet i containeren. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. En medarbejder ville tjekke fyrværkeritønderne og konstaterede, at låget på tønden bulede unaturligt opad. Beredskabscentret blev kontaktet og rullemarie tog sig af fyrværkeriet. Proceduren for modtagelse af fyrværkeri er efterfølgende blevet ændret, således at samme hændelse ikke kan forekomme igen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde i år Genbrugspladsen Nibe Pladsen skal udvides og moderniseres. Arbejdet sættes i gang i år Modtagne mængder Indleverede mængder Nibe Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lysstofrør Papir og pap Plastfolie 3 0 Tøj I alt Tabel 7: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Nibe år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 507. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 17

18 Genbrugspladsen Nibe 2011, modtaget affald fordelt på behandling. 22% 10% 0% 68% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 68 % affald til genanvendelse, 22 % til forbrænding, 10 % til deponi og 0 % jord. Figur 10: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Nibe i år Miljøtilsynet resulterede ikke i yderligere tiltag inden ombygning af genbrugspladsen Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i år 2011 ikke registreret støv- og lugtproblemer på Genbrugspladsen Nibe. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. I år 2011 er der ikke registreret miljøhændelse på Genbrugspladsen Nibe. Klager Der er ikke registreret klager vedrørende driften af Genbrugspladsen Nibe i år Genbrugsplads- og Genbrugscenter Hou Hele pladsen moderniseres. Dette sker i 2012/2013. Modtagne mængder Indleverede mængder Hou Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke Tøj I alt Tabel 8: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Hou år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 898. Side 18 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

19 11% Genbrugsplads Hou og de små genbrugspladser i Hals 2011, modtaget affald fordelt på behandling 6% 4% 79% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 79 % affald til genanvendelse, 11 % til forbrænding, 6 % til deponi og 4 % jord. Den høje genbrugsprocent skyldes bl.a., at der afleveres store mængder haveaffald til kompostering på Genbrugspladsen Hou. Figur 11: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Hou i år Miljøtilsynet resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Der var enkelte småting, som er blevet afklaret. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved befugtning af veje. Der er registreret en miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Hou: Container fra Hou overholdt ikke betingelserne i den deklaration, som blev brugt ved aflevering af affald på Rærup Kontrollerede Losseplads. Containeren var fejlsorteret og viste, at borgere har svært ved at sortere det rigtige i containere til deponi. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i år Små genbrugspladser i Hals-området I 2008 blev det af byrådet besluttet, at de små genbrugspladser i Hals, Vester Hassing, Gandrup og Ulsted lukkes i forbindelse med, at der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Der har i 2011 været miljøtilsyn på alle de små genbrugspladser. Miljøtilsynene resulterede ikke i yderligere tiltag, da pladserne lukker i løbet af Ny genbrugsplads i Gandrup Der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Arealet til genbrugspladsen er købt, og der er gennemført en arkæologisk undersøgelse, hvor der ikke blev fundet noget. Efterfølgende er der udarbejdet en indretningsplan for genbrugspladsen. Der er indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse, som p.t. sagsbehandles i Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er forhold omkring afledning af overfladevand, som skal afklares, inden der meddeles den endelige miljøgodkendelse til pladsen. Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg I år 2011 er der blevet gennemført opfølgende miljøtilsyn af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på Aalborg Forsyning, Renovations garageanlæg. Det opfølgende tilsyn resulterede i flere tiltag, bl.a. at kloakplanen skulle revideres, så den er i overensstemmelse med de eksisterende forhold. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 19

20 Støj-, støv- og lugtforhold Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2011 i forbindelse med driften garageanlægget/vaskehallen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af garageanlægget/vaskehallen i år Øget indsamling af småt jern og metal For at øge indsamling af småt jern og metal er der udsat 188 kuber til indsamling af småt jern og metal. I løbet af år 2011 er der blevet indsamlet 46 småt jern og metal via denne ordning. I løbet af år 2012 udsættes der flere kuber på steder, hvor det vurderes at være relevant. Bestillerordning og henkastet affald Bestillerordning Bestillerordningen blev indført i år Bestillerordningen fungerer ved, at borgerne har mulighed for at bestille en afhentning af store ting op til 4 gange om året. Bestillerordningen er en ekstra service til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på en af kommunens genbrugspladser. Af følgende tabel fremgår hvor meget, der er afhentet via denne ordning. Aalborg Forsyning, Renovation vil som et forsøg udvide bestiller-ordningen i samarbejde med viceværter, så boligforeninger, der i forvejen har en viceværtordning, har mulighed for at benytte ordningen, så der kan afhentes mere end 3 enheder ad gangen ved større ejendomme. I 2011 var der afhentninger. Mængder Brændbart Jern 9 11 Hvidevarer 9 12 Kølemøbler 5 9 Elektronik 5 6 I alt Tabel 9: I tabellen ses de affaldsfraktioner, der afhentes via Bestillerordningen. Henkastet affald Mange sager vedrørende henkastet affald har medført, at Aalborg Forsyning, Renovation fra 2012 sætter en ny forsøgsordning i gang. Ordningen går ud på, at borgere/viceværter kan ringe ind og anmelde henkastet affald. Efterfølgende indsamles det henkastede affald via bestiller-ordning. Der sættes kampagner i værk i 2012, og der etableres et samarbejde med viceværter. Viceværtordning I 2011 startede planlægningsarbejdet med en revideret viceværtordning, hvor borgerne kan aflevere farligt affald og batterier, lysstofrør og lavenergipærer til viceværter i boligforeninger. Interesserede får stillet udstyr til rådighed til at modtage affaldstyperne og en orientering om, hvordan modtagelsen af dette affald skal foregå. Der er udarbejdet en folder. I 2012 skal der sendes information ud til alle boligforeninger. Side 20 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

21 Fokus på sortering af PVC Da det er meget vanskeligt for borgerne at sortere PVC korrekt, er der indgået en aftale med en virksomhed, som modtager alt plast også PVC fra genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen og Storvorde og sorterer yderligere på plasten, således at der sorteres mest muligt plast til genbrug. I 2011 sorterede virksomheden 25 plast til genbrug. Denne mængde forventes at blive øget i år Erhvervsgebyr I 2010 blev genbrugspladserne åbnet for, at erhverv måtte aflevere affald på alle kommunens genbrugspladser. Denne ordning blev bibeholdt i år Ordningen blev finansieret af ca virksomheder, som betalte et administrationsgebyr. Yderligere betalte omkring håndværkere, anlægsgarnere med flere et gebyr for adgang til genbrugspladsen. Denne ordning medførte meget administration og var besværlig at håndtere. En ændring af affaldsbekendtgørelsen medførte, at ordningen blev ændret med virkning fra 2012, således at erhverv nu skal tilmelde sig genbrugspladsordningen for at kunne aflevere affald på genbrugspladsen. Der betales pr. besøg på genbrugspladsen. Erhverv har fra 2012 udelukkende adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Desuden skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsen for at kunne benytte genbrugspladsen og IT Der implementeres/udvikles IT-redskaber, som sikrer, at Aalborg Forsyning, Renovation følger med i den fremtidige udvikling. Der arbejdes således bl.a. på følgende: Webbaseret kundehenvendelsessystem. Webbaseret system med placering af kuber i kommunen. Mobilportal. De mobiltelefoner, som er sat op til at kunne anvende det mobile internet, kan få mulighed for at benytte sig af Aalborg Forsyning, Renovations mobilservice, hvor der fås adgang til Aalborg Forsyning, Renovations sorteringsguide, genbrugspladsens åbningstider og meget mere. Apps og sms service vedrørende ekstratømninger af dagrenovation. Elektronisk reklamationssystem til skraldmændene baseret på iphone. Digitalbaseret nøglesystem. Elektroniske driftsmeddelelser til kunder. Adgang fra Genbrugspladsen netværk udvides med bomregistrering og video. Bæredygtighedsstrategi /energispareindsats I forbindelse med bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune skal der på den enkelte virksomhed i kommunen implementeres bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser. Aalborg Forsyning, Renovation opfylder allerede nu kravet mht. miljøledelse og det grønne regnskab, men skal senest i år 2015 indføre energiledelse. Aalborg Forsyning, Renovation har også tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget af el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Se mere under afsnittet Miljøberetning Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 21

22 Modtagekontrol på I/S Reno-Nords energianlæg. I år 2011 blev der gennemført 40 modtagekontroller. Modtagekontrollerne førte til opfølgninger over for virksomheder, som primært var på grund af, at der er blevet afleveret genanvendeligt papir/pap, træ og haveaffald til forbrænding. Målet med modtagekontrol er, at der sorteres mere affald til genanvendelse. Målet var at gennemføre 200 modtagekontroller Dette mål blev ikke opnået pga. manglende ressourcer. I 2012 er målet 150 kontroller. Gennemførte initiativer mht. arbejdsmiljø Der er bl.a. gennemført følgende tiltag mht. at forbedre arbejdsmiljøet i Der blev sat fokus på høreskader, og medarbejderne har fået tilbudt høreværn af forskellig slags: Almindelige ørekopper, ørepropper samt formstøbte ørepropper til chauffører med særligt støjende opgaver. Der var sat særlig fokus på fysisk belastning i de manuelle funktioner ved det kørende personale. I den forbindelse er der gennemført et projekt, hvor det kørende personales arbejdsstillinger er blevet kortlagt og evalueret. Dette arbejde blev gennemført i samarbejde med fysioterapeuter, som på baggrund af kortlægningen er kommet med anvisning/ideer/muligheder til, hvordan en medarbejder kan forbedre arbejdsgangene. Førstehjælpskurser og brandslukningskurser er sat i system. Der er udarbejdet en ny procedure mht. sygesamtaler. Der er gennemført glatførerkursus for de lastbilchauffører, der ønskede det. Det er indført, at der afholdes et 3 timers "Hjertestarterkursus" for alle de medarbejdere, som arbejder i nærheden af en hjertestarter, dvs. alle medarbejdere på genbrugspladserne og medarbejderne i administrationen. Der var sat fokus på de langtidsfriske medarbejdere, dem med under 3 dages sygefravær. Aalborg Forsyning, Renovation har deltaget i initiativer som Vi cykler til arbejde og tælle skridt i år Som en del af Aalborg Kommunes initiativer på arbejdsmiljøområdet, sættes der fokus på følgende i år 2012/2013: at øge den sociale kapital, at reducere sygefravær, at reducere antallet af arbejdsulykker, at reducere tunge løft, træk og skub. Side 22 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

23 m3 Miljøberetning 2011 Aalborg Forsyning, Renovations forbrug af ressourcer er primært el, vand, varme, papir og diesel og benzin. Desuden udledes der spildevand og overfladevand. Flere af Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter medfører også støj, støv og lugt. En stor del af aktiviteterne mht. håndtering af affald har dog direkte betydning for miljøet, idet ændringer i positiv eller negativ retning kan have miljømæssig betydning. Derfor holder Aalborg Forsyning, Renovation året igennem øje med, at bortskaffelse af affald i Aalborg Kommune foregår efter de krav, der er mht. bortskaffelse af affald. En måde at få overblikket på er, at der årligt udarbejdes statistik mht. affaldsstrømmen i kommunen, jf. skema 2 og skema 3 (se bagest i afsnittet). Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet i et afsnit for sig selv. Forbrug af el, vand, varme, diesel m.m. Der har været 149 ansatte i år Derudover er der i administrationen ansat vikarer, som midlertidig hjælper med ekstra opgaver. El, vand og varme m.m. er det væsentligste forbrug ved alle Aalborg Forsyning, Renovations faste anlæg. Forbruget af varme, vand og el fordeler sig på følgende måde (af skema 1 og 1a bagest i afsnittet fremgår det samlede forbrug i tal for alle Aalborg Forsyning, Renovations anlæg). Varmeforbrug Varmeforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Figur 12: Som det ses i figuren er forbruget af varme generelt faldet fra år 2010 til 2011, hvilket bl.a. tilskrives fokus på området og en mere mild vinter. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 23

24 kwh m3 Vandforbrug Vandforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou Små genbrugspladser Figur 13: Af figuren fremgår, at vandforbruget kun er steget på værkstedet og i vaskehallen. Stigningen her tilskrives den øgede aktivitet i forbindelse med vask af biler og containere. I administrationen har vandmængden været faldende siden 2008, hvor der var et læk i forbindelse med tilledning af vand til springvandet. Toppene i år 2005 og 2007 på Rørdal viste sig at være læk i vandrøret. Elforbrug Elforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou små genbrugspladser Nibe Figur 14: I 2011 er elforbruget på værkstedet og vaskehallen igen faldet lidt i forhold til år Dog er elforbruget steget på alle de store genbrugspladser og i administrationen. Faldet af el i forbindelse med værkstedet/vaskehallen skyldes, at der nu er sat en stopper for automatisk motorvarme fra kl. 3 om natten. Motorvarmen styres nu via temperaturen, så motorvarmen først slår til, når der er 3 grader eller herunder. Side 24 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

25 Stigningen af elforbruget på genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hou og Nibe skyldes bl.a., at der er blevet brugt el til automatisk motorvarme til to lastbiler på Over Kæret og til en lastbil på de andre pladser. Her ændres proceduren, således at motorvarmen fra år 2012 styres via temperaturen. På genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde er der desuden kommet store komprimatorer, som også forbruger en del el. Yderligere er der på Genbrugspladsen Storvorde installeret et varmekabel og en hedvandsrenser som frostsikring. Stigningen af el i administrationen skyldes etablering af den nye administrationsbygning. Der er sat en ekstra måler op, således at det strøm, som bruges i forbindelse med nybyggeriet, måles separat. For at spare på el forventes det, at der i år 2012 installeres LED-lys på de store genbrugspladser. Energispareindsats Aalborg Forsyning, Renovation har tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget til el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Aalborg Forsyning, Renovation har udarbejdet nøgletal for varme/m 2 og elforbrug/m 2 med udgangspunktet i år 2008: Opvarmning m 3 /m 2 1,7 m 3 /m 2 2,0 m 3 /m 2 2,4 m 3 /m 2 2,1 m 3 /m 2 El kwh/m 2 72,0 kwh/m 2 88,0 kwh/m 2 91,2 kwh/m kwh/m 2 Tabel 10: Opgørelse over forbrug af varme/m2 og el/m2. Forbruget til opvarmning af Aalborg Forsyning, Renovations lokaler er faldet lidt. Dog ikke de 2 % siden år 2008, som det var målet. Grunden er det nye kemikaliehus på Genbrugspladsen Sundsholmen, som er taget i brug i år Varmeforbruget her er meget stort, da der er meget højt til loftet i kemikaliehuset, og da luften konstant skiftes ud i rummet. Dog er varmeforbruget blevet reduceret med 500 m 3 fra 2010 til 2011, fordi der var fokus på forbruget. Som det fremgår af tabellen, så er forbruget af el igen steget i 2011, selv om målet var at spare 2 %. Grunden til stigningen er, at der i forbindelse med etablering af den nye administrationsbygning er blevet brugt ekstraordinært meget el. Desuden har der været en stigning af elforbruget på alle de store genbrugspladser. Her begrundes stigning med, at der bl.a. er blevet brugt el til motorvarme til lastbilerne og brug af nye store komprimatorcontainere. Der sættes yderligere fokus på besparelser af el, vand og varme i Følgende initiativer for at elforbruget og forbruget til opvarmning til at falde: Installation af LED-lys på de store genbrugspladser. Holde løbende øje med forbruget i forbindelse med en månedlig aflæsning ved alle lokaliteter. Implementerer gode råd vedrørende el og varme. Tage en ny velfærdsbygning med mere energivenlige bade- og omklædningsfaciliteter i brug. Sætte fokus på elforbrug i forbindelse med motorvarme. Biler og forbrug af diesel og benzin Aalborg Forsyning, Renovations maskinpark i 2011 omfattede 47 lastbiler, entreprenørmateriel, 5 servicebiler og en værkstedsbil med et dieselforbrug. Derudover er der en servicebil med et benzinforbrug og servicebil, som er eldreven. Disse to er udgået i Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 25

26 Antal hændelser liter Aalborg Forsyning, Renovation udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af lastvogne sikres det, at vognene som minimum er udstyret med EU5-motorer. Aalborg Forsyning, Renovation har alt i alt 47 lastbiler, hvoraf de 5 er med EU2-motorer, 23 biler med EU3-motorer, 10 biler med EU4-motor og 9 biler med EU5-motor. Som det fremgår af skema 1 (opgørelse bagest i afsnittet), er der i år 2011 alt i alt kørt omkring km (i dette tal er der ikke medregnet al intern transport på genbrugspladserne og transport for nogle lastbiler til og fra genbrugspladserne). Der er alt i alt blevet brugt knap liter diesel (herunder også al intern transport, dog ikke servicebiler) Dieselforbrug Kommunesammenlægning Figur 15: Dieselforbruget er igen steget fra 2010 til 2011, hvilket tilskrives øget aktivitet og flere køretøjer. Se fordelingen af dieselforbruget på de enkelte tankanlæg i skema 1a bagest i afsnittet. Aalborg Forsyning, Renovation udleder på et år omkring 900 CO 2 fra lastbilerne (ITD online beregningsmodel). Mængden af det årlige CO 2 svarer til 90 personers årlige forbrug, hvis det forudsættes, at hver person gennemsnitlig udleder 10 CO 2 pr. år. Mængden af CO 2 fra lastbilerne er faldet med ca. 70 CO 2 siden 2008, selv om der er indkøbt flere køretøjer. Faldet skyldes, at nogle af de ældre køretøjer er udgået, og at der er anskaffet nye køretøjer, som udleder mindre CO 2. Afledning af spildevand og overfladevand Mængden af spildevand svarer til vandforbruget. Afledning af overfladevand sker efter vilkår i gældende miljøgodkendelser. Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har dog i forbindelse med de seneste miljøtilsyn og ændringer i eksisterende miljøgodkendelse på kommunens genbrugspladser sat fokus på afledning af overfladevand. Aalborg Forsyning, Renovation vil derfor i fremtiden vurdere behov for rensning af overfladevand. Miljøhændelser Der er i 2011 total registreret 30 miljøhændelser, som fordeler sig på følgende måde: 15 Miljøhændelser Afviste læs Rørdal Stikprøvekontrol Oliespild - egne ved aflevering af biler affald Transport af affald Oliespild - besøgende Rørdal Værksted og vaskehal Oliespild - besøgende genbrugspladser Figur 16: Af figuren fremgår registrerede miljøhændelser fordelt på de områder, hvor hændelserne er sket. Hændelserne er primært afviste læs, oliespild og vedr. sortering af affald. Miljøhændelserne er behandlet og afsluttet. Side 26 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

27 Antal henvendelser Antal henvendelser Henvendelser fra kunder Henvendelser på dagrenovation I 2011 er modtaget henvendelser fra kunder mht. afhentning af dagrenovation. Det kan f.eks. være, at affaldet ikke er afhentet, at sække ikke var sat på i stativet og lignende. Antallet af henvendelser er faldet med 44 % fra Aalborg Forsyning, Renovation havde et mål om at nedbringe antallet af henvendelser med 5 %. Dette mål må siges at være opfyldt. Grunden til nedgangen af henvendelser tilskrives bl.a. bedre information og en mildere vinter. Udvikling i henvendeler mht. dagrenovation Figur17: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fra kunder vedrørende dagrenovation. Antallet af henvendelser i år 2011 er det laveste siden Henvendelserne fordeler sig på følgende måde hen over året: Henvendelser fordelt over årene Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Figur 18: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fordelt over året. Det ses tydeligt i ovenstående figur, at der i år 2010 var en meget hård vinter, som strakte sig over mange måneder. Som det også fremgår af figuren, ligger antallet af henvendelserne pr. mdr. lavere end normalt fra august Normalt ligger antallet af henvendelser mellem Fra august 2011 og frem til december 2011 lå antallet af henvendelser mellem Henvendelser, erhvervsgebyr I 2011 er der modtaget ca henvendelser vedrørende opkrævning af erhvervsgebyr. Henvendelserne var pr. brev, mail, tlf. og ved personlig henvendelse. Størstedelen af henvendelserne var ansøgninger om fritagelse for gebyr. Alle ansøgninger blev besvaret skriftligt. Henvendelser i forbindelse med arbejdsforhold For at sikre, at alle regler vedrørende affaldsbeholdere (anbringelse, kapacitet osv.) og transport- og kørevej overholdes, er tre medarbejdere til dagligt beskæftiget med at kigge på, at disse forhold over- Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 27

28 holdes i forhold til de gældende regulativer. I 2011 kom der omkring sager ind, hvoraf de 600 er lukket pr. 31. december Resten af sagerne er stadig ved at blive behandlet. Andre henvendelser Der er også dagligt en del henvendelser mht. storskrald, bestillerordning og de andre ordninger. Disse henvendelser registreres på nuværende tidspunkt ikke i nogen systemer. Der har været enkelte klager fra interessenter mht., at der skulle bruges klare plastsække ved aflevering af affald til storskrald og ved aflevering af affald på genbrugspladserne. Der var ligeledes enkelte klager mht. det antal enheder, der må afleveres til storskraldsindsamling. Alle disse sager er færdigbehandlet I Side 28 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024

Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Marts 2015 1 2 Affaldshåndteringsplan for Ringkøbing-Skjern Kommune 2015-2024 Denne affaldshåndteringsplan er et værktøj for Ringkøbing-Skjern

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57

30 marts 2015 09:57 SVENDBORG. http://klintholm.rameplan.dk/print.aspx?id={92c7093d-e07f-4642-ba0f-aa56388d8929} 1 af 51 30-03-2015 09:57 1 af 51 30-03-2015 09:57 Hjem Oplevelse Vis Rediger Preview 30 marts 2015 09:57 Danish Default Screenshots Ingen Tilstand Dato Sprog Enhed Simulator SVENDBORG 2 af 51 30-03-2015 09:57 Svendborg Indledning

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015)

Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) Regulativ for aflevering af affald på Affaldsvarmeværket (HAV) og Genbrugsafdelingen (GA) i Hobro. (gældende fra 1. januar 2015) For alle affaldstilførsler gælder, at køretøjet skal vejes både før og efter

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS

Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug v. Hans Bjerre, RTS Genbrug.. Et oplæg til holdningsbearbejdning og affaldshåndtering For ca. 85 grundforløbselever på RTS Hans Bjerre.. Velkommen.. Præsentation, sådan blev uge 9 brugt. Første

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Affaldsplan 2005-2016

Affaldsplan 2005-2016 Teknisk Forvaltning Affaldsplan 2005-2016 Indhold Forord............................................................. 6 Sammenfatning..................................................... 8 Indledning.........................................................

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10. 16. december 2011 1587 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV-Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S fredag 16. december 2011, kl. 10.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Ingen

Læs mere

Affald fra institutioner

Affald fra institutioner Page 1 of 5 Affald fra institutioner 1. Institutioner og Regler og betaling Institutioner skal følge Regulativ for fra erhverv i Herning Kommune. Hjemmesidens oplysninger om fra erhverv er derfor også

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen.

Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Bilag 1: Forslag til tillæg 4, til Ringsted Kommunes erhvervsaffaldsregulativ, incl. 2 bilag. Aflevering af mindre mængder erhvervsaffald på Genbrugspladsen. Særlige bestemmelser for aflevering af mindre

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014

Affaldsløsninger. 8. oktober 2014 Affaldsløsninger 8. oktober 2014 Indhold Rapport for Poul Tarp A/S...2 Rapport for SeerupIT ApS...4 Rapport for SeerupIT ApS...5 Rapport for Grontmij...7 Rapport for Logimatic...9 Rapport for Orbicon...

Læs mere

Nye affaldsordninger 2016

Nye affaldsordninger 2016 Nye affalds 2016 Du skal snart træffe et vigtigt valg omkring nye affaldsbeholdere. Denne folder hjælper dig med at designe en løsning, der passer til netop din husstand. Sortering i fire rum Indhold Sådan

Læs mere

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms

2014 * Takster/gebyrer er incl. Moms Takster/gebyrer er incl. Moms 2014 * 2015 Assens Vandværk A/S Forbrug op til 50.000 m3 årligt 9,25 9,33 Forbrug over 50.000 m3 årligt 4,50 4,54 Fast afgift pr. måler 595,00 603,75 Leje af måler/bimåler

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

FAKTA FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE FAKTA OM FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE 2 Energi og miljø for milliarder Forsyningsvirksomhederne er Aalborgs leverandør af miljø- og energitjenester. Vi forsyner byens husstande og arbejdspladser med gas el

Læs mere

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG

BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG BILAG 3 DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG 2 KONTRAKTER OG AFTALER MED DEPONERINGS-, SORTERINGS- OG BEHANDLINGSANLÆG som Gentofte Kommune og Vestforbrænding har indgået aftaler med pr. 1. januar

Læs mere

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen

Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Screeningsskema for PCB, jf. 78, stk. 3 - Bilag 11 i bekendtgørelsen Bilag 1 Screeningskema for PCB Er bygningen, anlægget eller dele heraf opført eller renoveret i perioden fra 1950 til1977, er der risiko

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald Bygge- og anlægsaffald 1.1 Bygge og anlægsaffald 1.1.1 Bilaget er gældende bygge- og anlægsaffald fra, og omfatter al opbevaring, håndtering og indsamling af bygge- og anlægsaffald til direkte genbrug,

Læs mere

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald

Dagsorden. Præsentation. Dagrenovation og genbrug. Containerpladserne. Øvrige anlæg. Farligt affald 1 Dagsorden Præsentation Dagrenovation og genbrug Containerpladserne Øvrige anlæg Farligt affald 2 Affald og genanvendelse Landbrug kan være med i Sønderborg Affalds genbrugsordning, hvis følgende er opfyldt

Læs mere

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST

I/S Skovsted Losseplads. Grønt Regnskab 0943084\L00241-2-AGST I/S Skovsted Losseplads Grønt Regnskab 2013 0943084\L00241-2-AGST Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 2. Miljøberetning... 7 3. Miljødata... 9 4. Egenkontrol... 12 Kommentar til analyseresultater...

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Grønne regnskaber 2012

Grønne regnskaber 2012 Grønne regnskaber 2012 Slamtørringsanlægget på Aalborg Renseanlæg Øst Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønne regnskaber 2012 for slamtørringsanlægget

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 og 1. Forord... 2 1.1. Administrative forhold... 2 2. Grundlag for affaldsplan... 7 2.1. Regeringens overordnede affaldspolitik... 7 2.2. Prioriteringen på affaldsområdet... 8 3.

Læs mere

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE

FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE FORSLAG TIL AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN 2013-2024 ASSENS KOMMUNE oktober 2014 1 Indhold Indledning... 3 Mål for planen... 4 Udgangspunkt 2013... 4 Nationale og EU krav... 5 Status og mål... 7 Status for initiativer

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING

ÅRSRAPPORT 2013. Mokana SUPPLERENDE BERETNING ÅRSRAPPORT Mokana SUPPLERENDE BERETNING Selskabets formål er gennem samarbejde at løse interessentkommunernes opgaver og forpligtelser indenfor håndtering af farligt affald på de områder, som interessentkommunerne

Læs mere

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende

HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition Landsdækkende affaldsløsninger: HCS Affaldsløsninger - Fast & Flydende HCS A/S Transport & Spedition. Omsætning 2014: 1,5 mia. kr. HCS har 6 primære forretningsområder: Transport

Læs mere

Målsætninger FORSLAG

Målsætninger FORSLAG Målsætninger FORSLAG Indholdsfortegnelse i målsætninger 1 De formelle rammer... 9 1.1 Regeringens ressourceplan... 10 1.1.1 Fokusområder... 10 1.1.2 Indsatsområder Der er følgende indsatsområder i ressourcestrategien:...

Læs mere

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492

SKODSBØL DEPONI 7 DIV-nr. 245492 INDHOLDSFORTEGNELSE. LEDELSENS REDEGØRELSE 4 Virksomhedens mål 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger 4 Vigtige begivenheder i regnskabsåret 5 Medarbejderinddragelse 5 Forventninger til fremtiden

Læs mere

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen

Forord. Kvalitet i affaldsbehandlingen Forord affaldsplan gladsaxe kommune Kvalitet i affaldsbehandlingen Affaldsområdet har i de seneste år været genstand for en voksende interesse såvel i Gladsaxe Kommune som på nationalt plan. Flere og flere

Læs mere

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej

Håndtering af affald. Afdeling 52 - Fyrkildevej Håndtering af affald Afdeling 5 - Fyrkildevej Lån en trailer Ved bortskaffelse af diverse til genbrugsplads kan du låne en trailer ved henvendelse på varmemesterkontoret. Depositum kr. 00,- Indhold Affaldstyper...4

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden

Erhverv. på de kommunale genbrugspladser 2012. www.renovest.dk Værdifuld viden Erhverv på de kommunale genbrugspladser 2012 1 www.renovest.dk Værdifuld viden AARS GENBRUGSPLADS LØGSTØR GENBRUGSPLADS Dybvad Mølle Vej 1, 9600 Aars Mandag - fredag... kl. 07.00-17.00 Lørdag... kl. 09.00-15.00

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - DRIFT Indledning... 3 Opgørelser... 4 El... 4 Vand... 5 Varme... 6 Gas... 6 Kørsel... 6 Pesticider... 6 Konklusion... 7 CO 2-reduktion... 7 Sortering af affald...

Læs mere

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015

Tilsynsrapport til offentliggørelse J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport til offentliggørelse Virksomheder J.nr. MST- 1272-00688 Ref. JEMMA/Anved Dato: 2.februar.2015 Tilsynsrapport Virksomhedens navn Virksomhedens adresse CVR nummer 17414070 Virksomhedstype

Læs mere

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune

Brugerundersøgelse 2009. i Viborg Kommune i Viborg Kommune Indledning Kilde Consult skal gennemføre en brugerundersøgelse på genbrugsstationerne i Viborg Kommune. Undersøgelsen er gennemført i starten af 2009 i forbindelse med, at der skal udarbejdes

Læs mere

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord

Budget INTERESSENTSKABET. Reno-Nord Budget 2005 INTERESSENTSKABET Reno-Nord (1.000 kr.) Koncernen Regnskab 2003 Budget 2005 Budget 2004 Omsætning: Energianlæg... 76.049 85.620 68.300 Losseplads... 16.028 12.300 12.150 Køleskabsordning...

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020

Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 Fredericia Kommunes Affaldsplan 2009-2020 1 Indhold Forord... 4 Indledning... 5 Baggrund og målsætninger... 6 1. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 2. del af Affaldsstrategi 2009-2012... 6 3. del af

Læs mere

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012

Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Genbrugspladser Årsredegørelse 2012 Bispeengen Genbrugsstation 2012 Side 2 af 22 Forord Denne årlige afrapportering for ARC s genbrugspladser er den 9. i rækken. Årsredegørelsen giver et samlet overblik

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Affaldsplan 2009-2020

Affaldsplan 2009-2020 Affaldsplan 2009-2020 for Del 2 Kortlægning og prognoser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Opfyldelse af mål fra Affaldsplan 2005-2008...4 3. Opsummering af kortlægning for 2007...11 4. Statistisk

Læs mere

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE

FAABORG MIDTFYN KOMMUNE FAABORG MIDTFYN KOMMUNE Side 1 af 47 Faaborg Midtfyn Kommune Indledning Planen kort fortalt Status og mål Nationale Målsætninger og sigtelinier Status fra tidligere affaldsplan Nedgravede affaldsbeholdere

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Til orientering/efterretning.

Til orientering/efterretning. Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 15. september 2015 Til orientering/efterretning. 1. Status Feldballe Genbrugsstation Bestyrelsen meddelte på møde den 19. september 2012 (sag nr. 24-12) bevilling

Læs mere

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør

Risikoaffald på genbrugspladserne. Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler. Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Administration af genbrugspladsgebyret herunder de nye regler Bjarne Kallesø Civilingeniør Risikoaffald på genbrugspladserne Virksomheder kan aflevere farligt affald svarende

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D

Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D Skrald og genbrug af Rikke Bech Poulsen 9D 1 Indledning Før jeg lavede opgaven, vidste jeg godt at det var forkert at smide med affald, og at det er godt at genbruge. Men emnet har fået mig til at åbne

Læs mere

Mål og Midler Forsyning

Mål og Midler Forsyning Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

AFFALDSPLAN 2000-2012

AFFALDSPLAN 2000-2012 IS FÆLLEDS- FORBRÆNDING AFFALDSPLAN 2000-2012 HOBRO MARIAGER NØRAGER NØRHALD PURHUS Indholdsfortegnelse Side 1 Forord 3 2 Godkendelsespåtegning 5 3 Planens grundlag 7 3.1 Lovgrundlag 8 3.2 Godkendelsesprocedure

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr. Grønne regnskaber 2010 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning,

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense

Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Fremtidens forhold mellem kommunen og affaldsselskaberne Disposition Formål med selskabsdannelsen af Odense Renovationsselskab A/S og Odense Vandselskab as 1994 Styringsgrundlaget i 1994 og indtil nu Erfaringer

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten

19.30 FÆLLES OPSAMLING Borddiskussion af uddelte spørgsmål. Spørgsmålsvis opsamling (bordene rundt) v/morten Referat Affaldsbasar 29.11.2012 - Stenløse Rådhus kl. 17-20 Deltagere: Borgere, se vedlagte liste over grupper. Fra Center for Teknik og Miljø: Ingela Karlsson, centerchef, Malene Leth Kobbernagel, Tina

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene

Grundejer: A/S Ikast Betonvarefabrik, Lysholt Alle 4, 7430 Ikast / IBF Hedehusene, Beredskabsvej 12, 2640 Hedehusene Dansk Miljøforbedring ApS Søndre Mellemvej 9 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Tillæg nr. 1 til miljøgodkendelse af 15. september

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING

MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING MILJØ & ENERGI MED VISIONER NORDFORBRÆNDING HELSINGØR FREDENSBORG NORDFORBRÆNDING HØRSHOLM ALLERØD RUDERSDAL 2 NORDFORBRÆNDING Er et fælleskommunalt affaldsselskab stiftet i 1965. INTERESSENTERNE ER: Allerød

Læs mere

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.

Bestyrelsen for AVV I/S DAGSORDEN. for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09. 27. maj 2014 1825 DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for AVV - Affaldsselskabet Vendsyssel Vest I/S tirsdag 27. maj 2014, kl. 09.00 Mødested: AVV-administrationen Mandøvej 4 Hjørring Fraværende: Birthe Andersen

Læs mere

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD

Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Skive Kommune REGULATIV FOR HUSHOLDNINGSAFFALD Gældende fra d. 09-08-2013 1 Formål 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Gebyrer 1 5 Klage m.v. 2 6 Overtrædelse og straf 2 7 Bemyndigelse 2 8 Ikrafttrædelse

Læs mere

Affaldsplan 2009-2012

Affaldsplan 2009-2012 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 Del 1 - fællesdel November 2009 Godkendt af Langeland Kommunes Kommunalbestyrelse den 12 april 2010 Klintholm kommunerne Affaldsplan 2009-2012 November 2009 Dokumentnr

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere