Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr."

Transkript

1 Grønne regnskaber 2011

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning, Renovation Forside: Tømning af underjordisk container.

3 Forklaring vedrørende angivelse af metode Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet. M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Med baggrund i Miljøstyrelsens skrivelse fra december 2006: Nye regler for rapportering af oplysninger om udledninger fra virksomheder er anvendt følgende forkortelser: Metoder brugt ved måling: PER: Målemetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National målemetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende ALT: Målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN(ISOstandarder) CRM: Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed OHT: Andre målemetoder Metoder brugt ved beregninger: ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Internationalt anerkendt beregningsmetode PER: Beregningsmetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National beregningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende MAB: Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed SSC: Europæisk sektorspecifik beregningsmetode OHT: Andre beregningsmetoder

4 Aalborg Forsyning, Renovation Er driftsvirksomhed under Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222, 9400 Nørresundby Telefon Telfax CVR-nr Aalborg Forsyning, Renovations adresse Over Bækken Aalborg Telefon Telefax P-nr Hjemmeside Mail Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter En af Aalborg Forsyning, Renovations hovedaktiviteter er at administrere og indsamle dagrenovation ved husstande med borgere, ca erhverv og sommerhuse. Husstande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale indsamling af dagrenovation. Indsamling af dagrenovation sker i sække, containere, storcontainere, vippecontainere samt underjordiske containere. Indsamlingen af dagrenovation er delt i syv områder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation selv indsamler i ét distrikt. De øvrige distrikter er udliciteret, dog tager Aalborg Forsyning, Renovation sig af alle kundereklamationer. Derudover kan Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter opdeles i: Drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og kartering. Drift af genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hals, Hou, Gandrup, Ulsted, Vester Hassing, Nibe og Storvorde. Diverse indsamlingsordninger ved private husholdninger og ved erhverv. Rådgivning, vejledning, myndighedsbehandling o. lign. for virksomheder. Modtagelse og behandling af anmeldelser på flytning af alt forurenet jord og jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede områder. Jorden bliver anvist til modtageanlæg, der kan modtage jord med pågældende forurening. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder ud fra en generel prioritering om at øge genbrug og sikre miljøog arbejdsmiljøvenlig affaldsbortskaffelse. Forbrænding af brændbart affald samt drift af den kontrollerede losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed, I/S Mokana driver modtagestation for farligt affald og opretholder beredskab for modtagelse af farligt affald. Side 4 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

5 Miljøgodkendelser Genbrugspladsen Over Kæret P-nr: Miljøgodkendelse af den 12. februar Genbrugspladsen Sundsholmen P-nr: Miljøgodkendelse af den 17. juli 1996 med vilkårsændring af den 23. oktober Tillæg af den 29. september Vilkårsændring den 23. november Genbrugspladsen Gandrup P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Hals P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugsplads og Genbrugscenter Hou P-nr: Miljøgodkendelse af den 29. oktober Genbrugspladsen Nibe P-nr: Miljøgodkendelse af den 21. november Tillæg af den 12. maj 1998 og af den 15. maj Genbrugspladsen Storvorde P-nr: Miljøgodkendelse af den 30. marts Genbrugspladsen Ulsted P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Vester Hassing P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Tillæg af den 30. maj Affalds- og Genbrugscenter Rørdal P-nr: Miljøgodkendelse af den 12.december Tillæg af den 11. juni Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg P-nr: Tilladelse til at aflede spildevand 21. december Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Boks 219, 9400 Nørresundby. Tilsynsmyndighed for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er Miljøstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Grønt regnskab Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab efter Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Der er valgt at udarbejde et frivilligt grønt regnskab for resten af virksomheden. Regnskabet er en del af Forsyningsvirksomhedernes samlede grønne regnskab. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 5

6 Miljø og arbejdsmiljø Forsyningsvirksomhederne har udarbejdet en fælles miljøpolitik, som går ud på at producere og levere ydelser med så lavt energi- og ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed inden for de mulige økonomiske rammer. Denne miljøpolitik tilstræber Aalborg Forsyning, Renovation i det daglige arbejde at efterleve. Derudover har Aalborg Forsyning, Renovation selv formuleret følgende overordnede miljøpolitik: Vi vil i vort arbejde handle ansvarligt og miljørigtigt og sørge for, at mest muligt affald genbruges Aalborg Forsyning, Renovations slogan mht. miljø er Grøn og dynamisk med respekt for dig. Aalborg Forsyning, Renovation vil også være en sund og sikker virksomhed, hvor medarbejderne trives. Aalborg Forsyning, Renovations slogan på arbejdsmiljøet er Sund og rask først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation er både miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001:2008.Certificeringen betyder bl.a.: at at at at at der er udarbejdet en miljø- og arbejdsmiljøpolitik der er et overblik over den samlede miljøbelastning mht. ressourceforbrug og affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling der er et overblik over arbejdsmiljøforholdene der er klare og fælles mål for miljø- og arbejdsmiljøarbejdet der hele tiden arbejdes på forbedringer. De overordnede mål for Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøarbejde er bl.a.: at at at at indsamling af affald foregår efter branchens optimale arbejds- og sundhedsmæssige vilkår og betingelser genbruge mest muligt affald øge bevidstheden om miljø både internt og eksternt arbejde for, at alle medarbejdere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø samt udviser social ansvarlighed. I så stort omfang som muligt inddrages medarbejderne i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Der er således nedsat et MED-udvalg med tre arbejdsmiljøgrupper og en miljøgruppe i virksomheden. Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøpolitik fremgår af Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem og hjemmesiden Aalborg Kommunes affaldsplan udstikker retningslinjer for, hvordan affaldet fra kommunens borgere og virksomheder kan/skal sorteres. Aalborg Forsyning, Renovations indsamlings- og anvisningsordninger og genbrugspladserne skal skabe rammerne for, at byens borgere og virksomheder kan sortere deres affald til gavn for miljøet. Kvalitetsstyring I år 2009 blev der hos Forsyningsvirksomhederne indført kvalitetsstyring. Ved Aalborg Forsyning, Renovation gælder kvalitetsstyringen for de medarbejdere og ledere, som arbejder med myndighedsbehandling på affaldsområdet. Kvalitetsstyringen skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Aalborg Forsyning, Renovation blev certificeret i november 2009, og der har været en opfølgende gennemgang af kvalitetsstyringssystemet i år 2010 og 2011 hos Aalborg Forsyning, Renovation. Side 6 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

7 Status 2011 og nye initiativer 2012 Husholdningsaffald Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2011 var der sammenlagt ton affald fra husstandene. Mængden svarer til, at hver enkelt husstand afleverede omkring kg affald i løbet af året. Affaldsfraktion Status 2011 Tons/år Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. husstand Kg/år Dagrenovation ,3 Dagrenovation (underjordiske ,0 containere) Hjemmekompostering ,0 Flasker/glas ,3 Plastdunke ,10 Pap & papir ,9 Farligt affald ,7 Dagrenovation i alt ,3 Brændbart affald ,4 Haveaffald ,4 Jern og metal ,0 Elektronikaffald ,0 Neonrør ,1 Batterier ,4 Tøj ,6 Havemøbler ,0 PVC ,1 Planglas ,2 Plastfolie 0 0 0,0 Gips ,2 Asbest ,7 Træ til spånpladeproduktion ,1 Imprægneret træ ,9 Beton, murbrokker m.m ,3 Fyldplads ,1 Lossepladsaffald ,5 Dæk ,0 Kølemøbler ,8 I alt husholdningsaffald Procent 44,2 50,5 5,3 Tabel 1: Af figuren fremgår det husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i år Der er husstande ( boliger og sommerhuse, som regnes som ½ bolig). Der afleveres yderligere lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i ovenstående opgørelse. Af følgende figur fremgår husholdningsaffaldsmængderne over årene. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 7

8 Husholdningaffald , uden jord Kommunesammenlægning Figur 1. Oversigt over mængder af husholdningsaffald fra Der har været en stigning på 5 % i forhold til år Fra år 2008 og frem til 2010 har der været et fald i husholdningsaffaldsmængderne, hvilket blev tilskrevet finanskrisen. Den ser vi ud til at være på vej ud af, i hvert fald i forhold til affaldsmængder (se tabel 1 på side 7 og skema 2 bagest i afsnittet). Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling. 50,5% 5,3% 44,2% Genanvendelse Forbrænding Deponering Det affald, husholdningerne afleverer, fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. Det er Aalborg Forsyning, Renovations mål, at så meget som muligt af affaldet går til genanvendelse. Som det fremgår af figur 2, blev der i år 2011 afleveret 44,4 % affald til genanvendelse, 50,5 % affald til forbrænding og 5,3 % affald til deponi. Der har således været en stigning på 4 % på det affald, der blev afleveret til genanvendelse. Figur 2: Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling i procent I det følgende uddybes nogle af Renovations indsamlingsordninger. Dagrenovation Dagrenovation er det affald, som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres, og som brændes. Dagrenovation hentes enten i sække, små containere eller i underjordiske containere. Mængden af dagrenovation har igennem årene været på nogenlunde samme niveau, således at hver husstand afleverer omkring 500 kg dagrenovation om året, hvilket er ca. 40 % ud af den totale husholdningsaffaldsmængde. Papir/pap og flasker/glas Der gøres en stor indsats i kommunen for at indsamle papir/pap og flasker/glas til genbrug. Side 8 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

9 ton Alle enfamiliehuse har fået udleveret containere til indsamling af papir og pap. Der er leveret ca containere til boliger i Aalborg Kommune. Og mængderne af papir og pap til genbrug er steget med 26 % siden 2008 Papir & pap, indsamlet i Aalborg Kommune fra husholdninger ton ton ton ton Papir og pap husstandsindsamling Papir & pap kuber og containere Papir fra storskrald + bestillerordning Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser I alt papir og pap Tabel 2: Papir og pap mængder indsamlet i Aalborg Kommune Af nedenstående figur fremgår de indsamlede mængder af papir/pap og flasker/glas. Pap og papir/ Flasker og glas Pap & papir Flasker/glas Figur 3: Som det ses, har der været en stigning i mængden af indsamlet papir/pap, hvilket tilskrives indsamling af papir/pap direkte ved enfamiliehuse. Der har været en stigning på 26 % fra år 2008 til Mængden af flasker til genanvendelse har været på samme niveau som i år I 2011 blev der indsamlet 109 kg papir/pap pr. hustand og 29 kg flasker/glas pr. husstand. Underjordiske containere Siden år 2005 er der blevet installeret flere og flere underjordiske containere i Aalborg Kommune. Underjordiske containere er containere, hvor 2/3 del af containeren er under jorden - kun 1/3 del af containeren er synlig. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i etableringen af de underjordiske containere. Det forventes, at udviklingen forsætter fremover. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 9

10 Antal Udvikling i etablering af underjordiske containere Dagrenovation Papir/pap Flasker/glas Figur 4: Som det ses af figuren, har der været en stor stigning i etableringen af de underjordiske containere. På baggrund af dette har Aalborg Forsyning, Renovation indkøbt flere biler til at håndtere de underjordsike containere. Storskrald - småt brændbart affald Storskrald er alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er enten dagrenovation eller farligt affald. Storskrald indsamles ca. én gang om måneden, på de samme dage som der afhentes papir og pap. I år 2011 blev der indsamlet ton via denne ordning, hvilket er et fald på 18,5 % i forhold til den mængder, der blev indsamlet i år Side 10 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

11 Erhvervsaffald Erhvervsaffald er alt det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Data for erhvervsaffald opgøres fra år 2010 af Miljøstyrelsen Roskilde. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort valide data for år 2010 eller år I år 2009 blev erhvervsaffaldsmængderne opgjort til knap affald til hhv. 70,2 % genanvendelse, 17 % forbrænding og 12,5 % deponi og 0,3 % til særbehandling (se skema 3 bagest i dette afsnit). Erhvervsaffald, håndteret af Aalborg Forsyning, Renovation Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Renovation som følge af den nye organisering af affaldssektoren ikke indsamlet genanvendeligt erhvervsaffald, ud over ved kommunale institutioner. Det erhvervsaffald Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret, er primært affald til forbrænding og deponi. Derudover vurderes det, at 9 % af den samlede mængde affald, som er afleveret på genbrugspladserne i 2010 og 2011, stammer fra erhverv. Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret følgende mængder erhvervsaffald i år 2010 og Erhvervsaffald, Renovation Afleveret på genbrugspladserne 9 % Batterier 0 8 Dagrenovation Dagrenovation storcontainer Elektronik Olie- og kemikalieaffald 5 6 Papir/pap Specielt sygehusaffald Storcontainer brændbart Storcontainer genbrug 0 14 Storcontainer lossepladsaffald I alt erhvervsaffald Tabel 3: Af tabellen fremgår de mængder erhvervsaffald, Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 11

12 Generelt vedrørende de kommunale genbrugspladser Der arbejdes fortsat på at harmonisere alle kommunens genbrugspladser for borgere, erhverv og personalet. Dette skal gøres endelig ved at etablere nye moderne genbrugspladser ved Gandrup og Nibe i år Affaldsmængder til genbrugspladserne I Aalborg Kommune er vi rigtig gode til at bruge vores genbrugspladser. I nedenstående figur ses opgørelser over de mængder affald, der afleveres på kommunens genbrugspladser. Tilførte mængder Over Kæret Sundsholmen Storvorde Hou Nibe Figur 5: Af figuren fremgår den mængde affald, som tilføres genbrugspladserne i Aalborg Kommune. Mængderne er en delmængde af husholdningsaffaldsmængden. Talopgørelserne for husholdningsaffald fremgår af tabel 1. (Affaldet fra de mindre genbrugspladser i Hals indgår i mængden på Genbrugspladsen Hou). 24% Afleveret affald på alle genbrugspladser 2011, fordelt på behandling 10% 5% 61% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Størstedelen af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, går til genanvendelse, som det også fremgår af figur 6. Figur 6: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Genbrugspladsen Over Kæret Genbrugspladsen Over Kæret er den mest besøgte genbrugsplads i kommunen. Her registreres antallet af besøgende ved hjælp af et bomanlæg. I 2011 har der været besøgende på genbrugspladsen, hvilket svarer til ca besøgende på én dag. Antallet af besøgende er steget med ca. 8 % fra 2010 til I år 2011 var det planlagt at etablere nummerplade-fotos og registrering på Genbrugspladsen Over Kæret. Dette projekt er indtil videre udsat. Side 12 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

13 Modtagne mængder Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Over Kæret fra år Indleverede mængder Over Kæret Tons Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør 3 4, Papir og pap Plastdunke 0 0 0,3 0,3 9 Tøj I alt Tabel 4: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Over Kæret år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var ton. 28% Genbrugspladsen Over Kæret 2011, modtaget affald på behandling. 11% 6% 55% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I 2011 blev der afleveret 51 % affald til genanvendelse, 33 % til forbrænding, 11 % til deponi og 5 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 3 %. Figur 7: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har ikke været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Over Kæret i år Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 8 miljøhændelser på Genbrugspladsen Over Kæret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 13

14 7 hændelser var vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. Et oliespild fra en lastbil. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret klager i løbet af år Genbrugspladsen Sundsholmen Der er i år 2011 etableret indkørsel med bomanlæg og adgangsregistrering. Systemet er tages i drift i Fra 2012 har erhverv i Aalborg Kommune kun adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Modtagne mængder Indleverede mængder Sundsholmen Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke 2 0,4 0,0 0,5 0,4 Tøj I alt Tabel 5: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Sundsholmen år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne Genbrugspladsen Sundsholmen 2011, mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var modtaget affald på behandling. 11% 26% 6% 57% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 57 % affald til genanvendelse, 26 % til forbrænding, 11 % til deponi og 6 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 2 %. Figur 8 Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Side 14 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

15 Miljøtilsyn og miljøgodkendelse Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte et miljøtilsyn i år 2011, som resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Miljøtilsynet dannede også grundlaget til en revidering af miljøgodkendelsen for genbrugspladsen med indarbejdelse af standardvilkår, således at containere med metalaffald senest i år 2014 skal være placeret på et område med impermeabel belægning. I forbindelse med revision af miljøgodkendelsen åbnes der op for, at åbningstiderne udvides på hverdage, primært for at tilgodese erhverv, således at affaldet kan afleveres i formiddagstimerne. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Seneste støjredegørelse er udarbejdet i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. På baggrund af støjredegørelsen er der foretaget en vurdering af støj i forbindelse med ekstra belastning af erhverv i formiddagstimerne. Vurderingen viser, at støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne. Der har i år 2011 ikke været problemer mht. støv eller lugt på Genbrugspladsen Sundsholmen. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 5 miljøhændelser på Genbrugspladsen Sundsholmen. Fire hændelser vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. En stikprøve, som viste, at det farlige affald, som blev sendt videre til modtagestationen for farligt affald, var sorteret forkert. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Sundsholmen ikke registreret klager i løbet af år Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 15

16 Genbrugspladsen Storvorde Der er etableret bedre forhold mht. modtagelse af olie- og kemikalieaffald på Genbrugspladsen Storvorde. I år 2011 var det planlagte at etablere nummerplade-fotos og registrering. Dette projekt er indtil videre blevet udsat. Modtagne mængder Indleverede mængder Storvorde Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Tøj I alt Tabel 6: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Storvorde år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 887 ton. 21% Genbrugspladsen Storvorde 2011, modtaget affald fordelt på behandling 9% 6% 64% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 64 % affald til genanvendelse, 21 % til forbrænding, 9 % til deponi og 6 % jord. Figur 9: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der er i år 2011 gennemført et miljøtilsyn på Genbrugspladsen Storvorde af Teknik- og Miljøforvaltningen. Miljøtilsynet har resulteret i enkelte tiltag, som er blevet bragt i orden, herunder en utæt opsamlingsbrønd. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er udarbejdet en støjredegørelse i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. Der er i 2011 beskrevet de ekstra aktiviteter, der er i forbindelse med udvidelsen af driftstiden på Side 16 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

17 helligdage. Støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne, og der afventes afgørelse fra Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen mht. ansøgning om de ændrede driftstider. Der er ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2010 i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er registreret tre miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Storvorde. På en arbejdsvagt var der ikke nogen medarbejdere med et kursus i håndtering af farligt affald til stede. Det er nu sikret, at der altid er mandskab tilstede, som kan håndtere farligt affald. Der opstod røg i en container efter at en besøgende havde afleveret noget brændende/glødende affald som antændte indholdet i containeren. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. En medarbejder ville tjekke fyrværkeritønderne og konstaterede, at låget på tønden bulede unaturligt opad. Beredskabscentret blev kontaktet og rullemarie tog sig af fyrværkeriet. Proceduren for modtagelse af fyrværkeri er efterfølgende blevet ændret, således at samme hændelse ikke kan forekomme igen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde i år Genbrugspladsen Nibe Pladsen skal udvides og moderniseres. Arbejdet sættes i gang i år Modtagne mængder Indleverede mængder Nibe Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lysstofrør Papir og pap Plastfolie 3 0 Tøj I alt Tabel 7: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Nibe år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 507. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 17

18 Genbrugspladsen Nibe 2011, modtaget affald fordelt på behandling. 22% 10% 0% 68% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 68 % affald til genanvendelse, 22 % til forbrænding, 10 % til deponi og 0 % jord. Figur 10: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Nibe i år Miljøtilsynet resulterede ikke i yderligere tiltag inden ombygning af genbrugspladsen Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i år 2011 ikke registreret støv- og lugtproblemer på Genbrugspladsen Nibe. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. I år 2011 er der ikke registreret miljøhændelse på Genbrugspladsen Nibe. Klager Der er ikke registreret klager vedrørende driften af Genbrugspladsen Nibe i år Genbrugsplads- og Genbrugscenter Hou Hele pladsen moderniseres. Dette sker i 2012/2013. Modtagne mængder Indleverede mængder Hou Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke Tøj I alt Tabel 8: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Hou år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 898. Side 18 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

19 11% Genbrugsplads Hou og de små genbrugspladser i Hals 2011, modtaget affald fordelt på behandling 6% 4% 79% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 79 % affald til genanvendelse, 11 % til forbrænding, 6 % til deponi og 4 % jord. Den høje genbrugsprocent skyldes bl.a., at der afleveres store mængder haveaffald til kompostering på Genbrugspladsen Hou. Figur 11: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Hou i år Miljøtilsynet resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Der var enkelte småting, som er blevet afklaret. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved befugtning af veje. Der er registreret en miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Hou: Container fra Hou overholdt ikke betingelserne i den deklaration, som blev brugt ved aflevering af affald på Rærup Kontrollerede Losseplads. Containeren var fejlsorteret og viste, at borgere har svært ved at sortere det rigtige i containere til deponi. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i år Små genbrugspladser i Hals-området I 2008 blev det af byrådet besluttet, at de små genbrugspladser i Hals, Vester Hassing, Gandrup og Ulsted lukkes i forbindelse med, at der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Der har i 2011 været miljøtilsyn på alle de små genbrugspladser. Miljøtilsynene resulterede ikke i yderligere tiltag, da pladserne lukker i løbet af Ny genbrugsplads i Gandrup Der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Arealet til genbrugspladsen er købt, og der er gennemført en arkæologisk undersøgelse, hvor der ikke blev fundet noget. Efterfølgende er der udarbejdet en indretningsplan for genbrugspladsen. Der er indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse, som p.t. sagsbehandles i Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er forhold omkring afledning af overfladevand, som skal afklares, inden der meddeles den endelige miljøgodkendelse til pladsen. Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg I år 2011 er der blevet gennemført opfølgende miljøtilsyn af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på Aalborg Forsyning, Renovations garageanlæg. Det opfølgende tilsyn resulterede i flere tiltag, bl.a. at kloakplanen skulle revideres, så den er i overensstemmelse med de eksisterende forhold. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 19

20 Støj-, støv- og lugtforhold Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2011 i forbindelse med driften garageanlægget/vaskehallen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af garageanlægget/vaskehallen i år Øget indsamling af småt jern og metal For at øge indsamling af småt jern og metal er der udsat 188 kuber til indsamling af småt jern og metal. I løbet af år 2011 er der blevet indsamlet 46 småt jern og metal via denne ordning. I løbet af år 2012 udsættes der flere kuber på steder, hvor det vurderes at være relevant. Bestillerordning og henkastet affald Bestillerordning Bestillerordningen blev indført i år Bestillerordningen fungerer ved, at borgerne har mulighed for at bestille en afhentning af store ting op til 4 gange om året. Bestillerordningen er en ekstra service til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på en af kommunens genbrugspladser. Af følgende tabel fremgår hvor meget, der er afhentet via denne ordning. Aalborg Forsyning, Renovation vil som et forsøg udvide bestiller-ordningen i samarbejde med viceværter, så boligforeninger, der i forvejen har en viceværtordning, har mulighed for at benytte ordningen, så der kan afhentes mere end 3 enheder ad gangen ved større ejendomme. I 2011 var der afhentninger. Mængder Brændbart Jern 9 11 Hvidevarer 9 12 Kølemøbler 5 9 Elektronik 5 6 I alt Tabel 9: I tabellen ses de affaldsfraktioner, der afhentes via Bestillerordningen. Henkastet affald Mange sager vedrørende henkastet affald har medført, at Aalborg Forsyning, Renovation fra 2012 sætter en ny forsøgsordning i gang. Ordningen går ud på, at borgere/viceværter kan ringe ind og anmelde henkastet affald. Efterfølgende indsamles det henkastede affald via bestiller-ordning. Der sættes kampagner i værk i 2012, og der etableres et samarbejde med viceværter. Viceværtordning I 2011 startede planlægningsarbejdet med en revideret viceværtordning, hvor borgerne kan aflevere farligt affald og batterier, lysstofrør og lavenergipærer til viceværter i boligforeninger. Interesserede får stillet udstyr til rådighed til at modtage affaldstyperne og en orientering om, hvordan modtagelsen af dette affald skal foregå. Der er udarbejdet en folder. I 2012 skal der sendes information ud til alle boligforeninger. Side 20 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

21 Fokus på sortering af PVC Da det er meget vanskeligt for borgerne at sortere PVC korrekt, er der indgået en aftale med en virksomhed, som modtager alt plast også PVC fra genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen og Storvorde og sorterer yderligere på plasten, således at der sorteres mest muligt plast til genbrug. I 2011 sorterede virksomheden 25 plast til genbrug. Denne mængde forventes at blive øget i år Erhvervsgebyr I 2010 blev genbrugspladserne åbnet for, at erhverv måtte aflevere affald på alle kommunens genbrugspladser. Denne ordning blev bibeholdt i år Ordningen blev finansieret af ca virksomheder, som betalte et administrationsgebyr. Yderligere betalte omkring håndværkere, anlægsgarnere med flere et gebyr for adgang til genbrugspladsen. Denne ordning medførte meget administration og var besværlig at håndtere. En ændring af affaldsbekendtgørelsen medførte, at ordningen blev ændret med virkning fra 2012, således at erhverv nu skal tilmelde sig genbrugspladsordningen for at kunne aflevere affald på genbrugspladsen. Der betales pr. besøg på genbrugspladsen. Erhverv har fra 2012 udelukkende adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Desuden skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsen for at kunne benytte genbrugspladsen og IT Der implementeres/udvikles IT-redskaber, som sikrer, at Aalborg Forsyning, Renovation følger med i den fremtidige udvikling. Der arbejdes således bl.a. på følgende: Webbaseret kundehenvendelsessystem. Webbaseret system med placering af kuber i kommunen. Mobilportal. De mobiltelefoner, som er sat op til at kunne anvende det mobile internet, kan få mulighed for at benytte sig af Aalborg Forsyning, Renovations mobilservice, hvor der fås adgang til Aalborg Forsyning, Renovations sorteringsguide, genbrugspladsens åbningstider og meget mere. Apps og sms service vedrørende ekstratømninger af dagrenovation. Elektronisk reklamationssystem til skraldmændene baseret på iphone. Digitalbaseret nøglesystem. Elektroniske driftsmeddelelser til kunder. Adgang fra Genbrugspladsen netværk udvides med bomregistrering og video. Bæredygtighedsstrategi /energispareindsats I forbindelse med bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune skal der på den enkelte virksomhed i kommunen implementeres bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser. Aalborg Forsyning, Renovation opfylder allerede nu kravet mht. miljøledelse og det grønne regnskab, men skal senest i år 2015 indføre energiledelse. Aalborg Forsyning, Renovation har også tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget af el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Se mere under afsnittet Miljøberetning Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 21

22 Modtagekontrol på I/S Reno-Nords energianlæg. I år 2011 blev der gennemført 40 modtagekontroller. Modtagekontrollerne førte til opfølgninger over for virksomheder, som primært var på grund af, at der er blevet afleveret genanvendeligt papir/pap, træ og haveaffald til forbrænding. Målet med modtagekontrol er, at der sorteres mere affald til genanvendelse. Målet var at gennemføre 200 modtagekontroller Dette mål blev ikke opnået pga. manglende ressourcer. I 2012 er målet 150 kontroller. Gennemførte initiativer mht. arbejdsmiljø Der er bl.a. gennemført følgende tiltag mht. at forbedre arbejdsmiljøet i Der blev sat fokus på høreskader, og medarbejderne har fået tilbudt høreværn af forskellig slags: Almindelige ørekopper, ørepropper samt formstøbte ørepropper til chauffører med særligt støjende opgaver. Der var sat særlig fokus på fysisk belastning i de manuelle funktioner ved det kørende personale. I den forbindelse er der gennemført et projekt, hvor det kørende personales arbejdsstillinger er blevet kortlagt og evalueret. Dette arbejde blev gennemført i samarbejde med fysioterapeuter, som på baggrund af kortlægningen er kommet med anvisning/ideer/muligheder til, hvordan en medarbejder kan forbedre arbejdsgangene. Førstehjælpskurser og brandslukningskurser er sat i system. Der er udarbejdet en ny procedure mht. sygesamtaler. Der er gennemført glatførerkursus for de lastbilchauffører, der ønskede det. Det er indført, at der afholdes et 3 timers "Hjertestarterkursus" for alle de medarbejdere, som arbejder i nærheden af en hjertestarter, dvs. alle medarbejdere på genbrugspladserne og medarbejderne i administrationen. Der var sat fokus på de langtidsfriske medarbejdere, dem med under 3 dages sygefravær. Aalborg Forsyning, Renovation har deltaget i initiativer som Vi cykler til arbejde og tælle skridt i år Som en del af Aalborg Kommunes initiativer på arbejdsmiljøområdet, sættes der fokus på følgende i år 2012/2013: at øge den sociale kapital, at reducere sygefravær, at reducere antallet af arbejdsulykker, at reducere tunge løft, træk og skub. Side 22 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

23 m3 Miljøberetning 2011 Aalborg Forsyning, Renovations forbrug af ressourcer er primært el, vand, varme, papir og diesel og benzin. Desuden udledes der spildevand og overfladevand. Flere af Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter medfører også støj, støv og lugt. En stor del af aktiviteterne mht. håndtering af affald har dog direkte betydning for miljøet, idet ændringer i positiv eller negativ retning kan have miljømæssig betydning. Derfor holder Aalborg Forsyning, Renovation året igennem øje med, at bortskaffelse af affald i Aalborg Kommune foregår efter de krav, der er mht. bortskaffelse af affald. En måde at få overblikket på er, at der årligt udarbejdes statistik mht. affaldsstrømmen i kommunen, jf. skema 2 og skema 3 (se bagest i afsnittet). Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet i et afsnit for sig selv. Forbrug af el, vand, varme, diesel m.m. Der har været 149 ansatte i år Derudover er der i administrationen ansat vikarer, som midlertidig hjælper med ekstra opgaver. El, vand og varme m.m. er det væsentligste forbrug ved alle Aalborg Forsyning, Renovations faste anlæg. Forbruget af varme, vand og el fordeler sig på følgende måde (af skema 1 og 1a bagest i afsnittet fremgår det samlede forbrug i tal for alle Aalborg Forsyning, Renovations anlæg). Varmeforbrug Varmeforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Figur 12: Som det ses i figuren er forbruget af varme generelt faldet fra år 2010 til 2011, hvilket bl.a. tilskrives fokus på området og en mere mild vinter. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 23

24 kwh m3 Vandforbrug Vandforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou Små genbrugspladser Figur 13: Af figuren fremgår, at vandforbruget kun er steget på værkstedet og i vaskehallen. Stigningen her tilskrives den øgede aktivitet i forbindelse med vask af biler og containere. I administrationen har vandmængden været faldende siden 2008, hvor der var et læk i forbindelse med tilledning af vand til springvandet. Toppene i år 2005 og 2007 på Rørdal viste sig at være læk i vandrøret. Elforbrug Elforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou små genbrugspladser Nibe Figur 14: I 2011 er elforbruget på værkstedet og vaskehallen igen faldet lidt i forhold til år Dog er elforbruget steget på alle de store genbrugspladser og i administrationen. Faldet af el i forbindelse med værkstedet/vaskehallen skyldes, at der nu er sat en stopper for automatisk motorvarme fra kl. 3 om natten. Motorvarmen styres nu via temperaturen, så motorvarmen først slår til, når der er 3 grader eller herunder. Side 24 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

25 Stigningen af elforbruget på genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hou og Nibe skyldes bl.a., at der er blevet brugt el til automatisk motorvarme til to lastbiler på Over Kæret og til en lastbil på de andre pladser. Her ændres proceduren, således at motorvarmen fra år 2012 styres via temperaturen. På genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde er der desuden kommet store komprimatorer, som også forbruger en del el. Yderligere er der på Genbrugspladsen Storvorde installeret et varmekabel og en hedvandsrenser som frostsikring. Stigningen af el i administrationen skyldes etablering af den nye administrationsbygning. Der er sat en ekstra måler op, således at det strøm, som bruges i forbindelse med nybyggeriet, måles separat. For at spare på el forventes det, at der i år 2012 installeres LED-lys på de store genbrugspladser. Energispareindsats Aalborg Forsyning, Renovation har tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget til el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Aalborg Forsyning, Renovation har udarbejdet nøgletal for varme/m 2 og elforbrug/m 2 med udgangspunktet i år 2008: Opvarmning m 3 /m 2 1,7 m 3 /m 2 2,0 m 3 /m 2 2,4 m 3 /m 2 2,1 m 3 /m 2 El kwh/m 2 72,0 kwh/m 2 88,0 kwh/m 2 91,2 kwh/m kwh/m 2 Tabel 10: Opgørelse over forbrug af varme/m2 og el/m2. Forbruget til opvarmning af Aalborg Forsyning, Renovations lokaler er faldet lidt. Dog ikke de 2 % siden år 2008, som det var målet. Grunden er det nye kemikaliehus på Genbrugspladsen Sundsholmen, som er taget i brug i år Varmeforbruget her er meget stort, da der er meget højt til loftet i kemikaliehuset, og da luften konstant skiftes ud i rummet. Dog er varmeforbruget blevet reduceret med 500 m 3 fra 2010 til 2011, fordi der var fokus på forbruget. Som det fremgår af tabellen, så er forbruget af el igen steget i 2011, selv om målet var at spare 2 %. Grunden til stigningen er, at der i forbindelse med etablering af den nye administrationsbygning er blevet brugt ekstraordinært meget el. Desuden har der været en stigning af elforbruget på alle de store genbrugspladser. Her begrundes stigning med, at der bl.a. er blevet brugt el til motorvarme til lastbilerne og brug af nye store komprimatorcontainere. Der sættes yderligere fokus på besparelser af el, vand og varme i Følgende initiativer for at elforbruget og forbruget til opvarmning til at falde: Installation af LED-lys på de store genbrugspladser. Holde løbende øje med forbruget i forbindelse med en månedlig aflæsning ved alle lokaliteter. Implementerer gode råd vedrørende el og varme. Tage en ny velfærdsbygning med mere energivenlige bade- og omklædningsfaciliteter i brug. Sætte fokus på elforbrug i forbindelse med motorvarme. Biler og forbrug af diesel og benzin Aalborg Forsyning, Renovations maskinpark i 2011 omfattede 47 lastbiler, entreprenørmateriel, 5 servicebiler og en værkstedsbil med et dieselforbrug. Derudover er der en servicebil med et benzinforbrug og servicebil, som er eldreven. Disse to er udgået i Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 25

26 Antal hændelser liter Aalborg Forsyning, Renovation udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af lastvogne sikres det, at vognene som minimum er udstyret med EU5-motorer. Aalborg Forsyning, Renovation har alt i alt 47 lastbiler, hvoraf de 5 er med EU2-motorer, 23 biler med EU3-motorer, 10 biler med EU4-motor og 9 biler med EU5-motor. Som det fremgår af skema 1 (opgørelse bagest i afsnittet), er der i år 2011 alt i alt kørt omkring km (i dette tal er der ikke medregnet al intern transport på genbrugspladserne og transport for nogle lastbiler til og fra genbrugspladserne). Der er alt i alt blevet brugt knap liter diesel (herunder også al intern transport, dog ikke servicebiler) Dieselforbrug Kommunesammenlægning Figur 15: Dieselforbruget er igen steget fra 2010 til 2011, hvilket tilskrives øget aktivitet og flere køretøjer. Se fordelingen af dieselforbruget på de enkelte tankanlæg i skema 1a bagest i afsnittet. Aalborg Forsyning, Renovation udleder på et år omkring 900 CO 2 fra lastbilerne (ITD online beregningsmodel). Mængden af det årlige CO 2 svarer til 90 personers årlige forbrug, hvis det forudsættes, at hver person gennemsnitlig udleder 10 CO 2 pr. år. Mængden af CO 2 fra lastbilerne er faldet med ca. 70 CO 2 siden 2008, selv om der er indkøbt flere køretøjer. Faldet skyldes, at nogle af de ældre køretøjer er udgået, og at der er anskaffet nye køretøjer, som udleder mindre CO 2. Afledning af spildevand og overfladevand Mængden af spildevand svarer til vandforbruget. Afledning af overfladevand sker efter vilkår i gældende miljøgodkendelser. Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har dog i forbindelse med de seneste miljøtilsyn og ændringer i eksisterende miljøgodkendelse på kommunens genbrugspladser sat fokus på afledning af overfladevand. Aalborg Forsyning, Renovation vil derfor i fremtiden vurdere behov for rensning af overfladevand. Miljøhændelser Der er i 2011 total registreret 30 miljøhændelser, som fordeler sig på følgende måde: 15 Miljøhændelser Afviste læs Rørdal Stikprøvekontrol Oliespild - egne ved aflevering af biler affald Transport af affald Oliespild - besøgende Rørdal Værksted og vaskehal Oliespild - besøgende genbrugspladser Figur 16: Af figuren fremgår registrerede miljøhændelser fordelt på de områder, hvor hændelserne er sket. Hændelserne er primært afviste læs, oliespild og vedr. sortering af affald. Miljøhændelserne er behandlet og afsluttet. Side 26 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

27 Antal henvendelser Antal henvendelser Henvendelser fra kunder Henvendelser på dagrenovation I 2011 er modtaget henvendelser fra kunder mht. afhentning af dagrenovation. Det kan f.eks. være, at affaldet ikke er afhentet, at sække ikke var sat på i stativet og lignende. Antallet af henvendelser er faldet med 44 % fra Aalborg Forsyning, Renovation havde et mål om at nedbringe antallet af henvendelser med 5 %. Dette mål må siges at være opfyldt. Grunden til nedgangen af henvendelser tilskrives bl.a. bedre information og en mildere vinter. Udvikling i henvendeler mht. dagrenovation Figur17: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fra kunder vedrørende dagrenovation. Antallet af henvendelser i år 2011 er det laveste siden Henvendelserne fordeler sig på følgende måde hen over året: Henvendelser fordelt over årene Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Figur 18: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fordelt over året. Det ses tydeligt i ovenstående figur, at der i år 2010 var en meget hård vinter, som strakte sig over mange måneder. Som det også fremgår af figuren, ligger antallet af henvendelserne pr. mdr. lavere end normalt fra august Normalt ligger antallet af henvendelser mellem Fra august 2011 og frem til december 2011 lå antallet af henvendelser mellem Henvendelser, erhvervsgebyr I 2011 er der modtaget ca henvendelser vedrørende opkrævning af erhvervsgebyr. Henvendelserne var pr. brev, mail, tlf. og ved personlig henvendelse. Størstedelen af henvendelserne var ansøgninger om fritagelse for gebyr. Alle ansøgninger blev besvaret skriftligt. Henvendelser i forbindelse med arbejdsforhold For at sikre, at alle regler vedrørende affaldsbeholdere (anbringelse, kapacitet osv.) og transport- og kørevej overholdes, er tre medarbejdere til dagligt beskæftiget med at kigge på, at disse forhold over- Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 27

28 holdes i forhold til de gældende regulativer. I 2011 kom der omkring sager ind, hvoraf de 600 er lukket pr. 31. december Resten af sagerne er stadig ved at blive behandlet. Andre henvendelser Der er også dagligt en del henvendelser mht. storskrald, bestillerordning og de andre ordninger. Disse henvendelser registreres på nuværende tidspunkt ikke i nogen systemer. Der har været enkelte klager fra interessenter mht., at der skulle bruges klare plastsække ved aflevering af affald til storskrald og ved aflevering af affald på genbrugspladserne. Der var ligeledes enkelte klager mht. det antal enheder, der må afleveres til storskraldsindsamling. Alle disse sager er færdigbehandlet I Side 28 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

Grønne regnskaber 2013

Grønne regnskaber 2013 Grønne regnskaber 2013 Grøn og dynamisk med respek for dig! 1 Udgiver: Miljø- og Energiforvalningen Aalborg Forsyning, Renovaion Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50948 Dok.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse 3 Miljøredegørelse 2008-2009 Stena Miljø A/S Periode 1. september 2008 til 31. august 2009 Indholdsfortegnelse Virksomhedsprofil 4 Indledning 5 Miljø- og arbejdsmiljøpolitik 7 Miljø- og arbejdsmiljøledelsessystemet

Læs mere

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE

BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE BASERET PÅ MILJØTAL FRA 2013 MILJØREDEGØRELSE 2014 Indhold Forord.... 3 Beskrivelse af virksomhederne.... 4 Miljøpolitik.... 5 Oversigt over afdelingernes miljøforhold.... 6 Miljøledelsessystemet.... 8

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2013 Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr. Grønne regnskaber 2010 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Udgivelse: April 2011 Sagsnr.: 2010-39412 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning,

Læs mere

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Grønt Regnskab 2013 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Udgiver: Aalborg Forsyning, Kloak A/S Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.aalborgforsyning.dk/kloak Udgivelse: Marts 2014 Titel: Forside: Grønt Regnskab

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024

Greve Kommune. Affaldsplan 2014-2024 Greve Kommune Affaldsplan 2014-2024 Høringsudkast, august 2013 Forsidefoto: Ole er én af de renovationsmedarbejdere, der tager skraldet i Greve hver dag. Denne Affaldsplan er udarbejdet af Greve Kommune

Læs mere

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011

Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 Måde Deponeringsanlæg Grønt regnskab 2011 September 2012 Sagsid. 2012-6638 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Basisoplysninger 3 3 Miljøberetning 5 3.1 Ledelsens redegørelse 3.2 Miljøpolitik 3.3 Miljøkrav

Læs mere

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014

Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Grønt regnskab for Klintholm i/s 2014 Klintholm i/s Klintholmvej 50 DK-5874 Hesselager Telefon: 62253086 Telefax: 62253076 Mail: Website: Klintholm@klintholm-is.dk www.klintholm-is.dk Dato: 26-03-2015

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 DEPONIER /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail

Læs mere

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder

Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2002 Indsamling af papir og pap til genanvendelse fra virksomheder Et arbejdsredskab til kommunerne til at planlægge, justere og effektivisere anvisnings- og indsamlingsordninger

Læs mere

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.

Grøntregnskab 2012. Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa. Grøntregnskab Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune Side 1 af 55 sider

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S

Grønt regnskab 2014 Odense Kraftvarmeværk A/S Indhold Vattenfall i 2014... 2 Odense Kraftvarmeværk i 2014 3 Basisoplysninger... 4 Ledelsens redegørelse... 8 Oplysninger om miljøforhold... 17 Miljødata... 24 Myndighedsudtalelse... 24 Virksomhedens

Læs mere

Miljøredegørelse 2012

Miljøredegørelse 2012 Miljøredegørelse 212 ARC Amager Ressourcecenter er en affaldsbehandling- og energivirksomhed, der har fokus på at genindvinde ressourcerne i affald bedst muligt. Om ARC Vi servicerer borgere og virksomheder

Læs mere

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Bæredygtighedsrapport

Bæredygtighedsrapport Bæredygtighedsrapport Status 2007 Forord Aalborg Kommune er i gang med at udarbejde en Bæredygtighedsstrategi 2007-11, som skal fremme en miljømæssig bæredygtig udvikling for de kommende 4 år og fastlægge

Læs mere

Miljøredegørelse for 2012

Miljøredegørelse for 2012 Miljøredegørelse for 2012 Kortlægning Lovgivning Indsatsområder Mål Denne Miljøredegørelse er verificeret af Dansk Standard, DS Certificering A/S, august 2012. Akkrediterings nr. 6003 Dato & Underskrift:

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø

Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Miljøredegørelse 2009 Grønt regnskab og arbejdsmiljø Generelle oplysninger Navn og beliggenhed Aalborg Portland A/S Nordic Cement Rørdalsvej 44 Postboks 165 9100 Aalborg Tlf.: 98 16 77 77 Fax: 98 10 11

Læs mere

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014

AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 AMAGERVÆRKET GRØNT REGNSKAB 2014 INDHOLD Generelle informationer 1 Forord 2 Aktiviteter på Amagerværket 4 Beskrivelse af Amagerværket 4 Væsentlige miljøforhold 6 Oversigt over miljøpåvirkninger 8 Målsætninger

Læs mere

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S

Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S Miljøledelse, forside side 1 Miljøledelsessystem for N. C. Nielsen A/S 20. september 2013 Ver 1.03 Bemærk: Udskrevne eksemplarer af dette miljøledelsessystem er ikke gyldige, og kan kun bruges til orientering.

Læs mere

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2008 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 28 for Novo Nordisk i Måløv Maj 29 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Måløv... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse... 4 Oplysninger

Læs mere

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24

Indledning 2. Indhold. Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Miljørapport 2010 Indledning 2 Indhold Indledning 03 Vision og målsætninger 04 Metroens miljøbelastning 08 Handlingsplan 18 Bilag Miljøregnskab 24 Indledning 4 Indledning Metroen er den mest miljøvenlige

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere