Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9000 Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: 2011-57104 Dok.nr."

Transkript

1 Grønne regnskaber 2011

2 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken Aalborg Udgivelse: April 2012 Sagsnr.: Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for Aalborg Forsyning, Renovation Forside: Tømning af underjordisk container.

3 Forklaring vedrørende angivelse af metode Med baggrund i Miljøstyrelsens notat af december 2006 skal det angives, om data er målt, beregnet eller skønnet. M står for målt. B står for beregnet. S står for skønnet. Med baggrund i Miljøstyrelsens skrivelse fra december 2006: Nye regler for rapportering af oplysninger om udledninger fra virksomheder er anvendt følgende forkortelser: Metoder brugt ved måling: PER: Målemetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National målemetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende ALT: Målemetode, der er i overensstemmelse med eksisterende CEN(ISOstandarder) CRM: Virksomhedens egen målemetode, hvis kvalitet er vist ved hjælp af certificeret referencemateriale og accepteret af den ansvarlige myndighed OHT: Andre målemetoder Metoder brugt ved beregninger: ETS, IPCC, UNECE/EMEP: Internationalt anerkendt beregningsmetode PER: Beregningsmetode, der er beskrevet af den ansvarlige myndighed i miljøgodkendelsen eller spildevandstilladelsen NRB: National beregningsmetode, der er beskrevet i vejledninger, bekendtgørelser eller lignende MAB: Metode, baseret på massebalance, der er accepteret af den ansvarlige myndighed SSC: Europæisk sektorspecifik beregningsmetode OHT: Andre beregningsmetoder

4 Aalborg Forsyning, Renovation Er driftsvirksomhed under Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 Postboks 222, 9400 Nørresundby Telefon Telfax CVR-nr Aalborg Forsyning, Renovations adresse Over Bækken Aalborg Telefon Telefax P-nr Hjemmeside Mail Beskrivelse af virksomhedens aktiviteter En af Aalborg Forsyning, Renovations hovedaktiviteter er at administrere og indsamle dagrenovation ved husstande med borgere, ca erhverv og sommerhuse. Husstande, virksomheder og sommerhuse i Aalborg Kommune skal være tilsluttet den kommunale indsamling af dagrenovation. Indsamling af dagrenovation sker i sække, containere, storcontainere, vippecontainere samt underjordiske containere. Indsamlingen af dagrenovation er delt i syv områder, hvor Aalborg Forsyning, Renovation selv indsamler i ét distrikt. De øvrige distrikter er udliciteret, dog tager Aalborg Forsyning, Renovation sig af alle kundereklamationer. Derudover kan Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter opdeles i: Drift af Affalds- og Genbrugscenter Rørdal med deponering af affald, kompostering, jorddeponering og kartering. Drift af genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hals, Hou, Gandrup, Ulsted, Vester Hassing, Nibe og Storvorde. Diverse indsamlingsordninger ved private husholdninger og ved erhverv. Rådgivning, vejledning, myndighedsbehandling o. lign. for virksomheder. Modtagelse og behandling af anmeldelser på flytning af alt forurenet jord og jord fra kortlagte grunde og jord fra områdeklassificerede områder. Jorden bliver anvist til modtageanlæg, der kan modtage jord med pågældende forurening. Aalborg Forsyning, Renovation arbejder ud fra en generel prioritering om at øge genbrug og sikre miljøog arbejdsmiljøvenlig affaldsbortskaffelse. Forbrænding af brændbart affald samt drift af den kontrollerede losseplads foregår via I/S Reno-Nord og Renovest I/S. Den fælleskommunale virksomhed, I/S Mokana driver modtagestation for farligt affald og opretholder beredskab for modtagelse af farligt affald. Side 4 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

5 Miljøgodkendelser Genbrugspladsen Over Kæret P-nr: Miljøgodkendelse af den 12. februar Genbrugspladsen Sundsholmen P-nr: Miljøgodkendelse af den 17. juli 1996 med vilkårsændring af den 23. oktober Tillæg af den 29. september Vilkårsændring den 23. november Genbrugspladsen Gandrup P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Hals P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugsplads og Genbrugscenter Hou P-nr: Miljøgodkendelse af den 29. oktober Genbrugspladsen Nibe P-nr: Miljøgodkendelse af den 21. november Tillæg af den 12. maj 1998 og af den 15. maj Genbrugspladsen Storvorde P-nr: Miljøgodkendelse af den 30. marts Genbrugspladsen Ulsted P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Genbrugspladsen Vester Hassing P-nr: Miljøgodkendelse af den 9. august Tillæg af den 30. maj Affalds- og Genbrugscenter Rørdal P-nr: Miljøgodkendelse af den 12.december Tillæg af den 11. juni Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg P-nr: Tilladelse til at aflede spildevand 21. december Miljømyndighed Teknik- og Miljøforvaltningen, Stigsborg Brygge 5, Boks 219, 9400 Nørresundby. Tilsynsmyndighed for Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er Miljøstyrelsen Århus, Lyseng Allé 1, 8270 Højbjerg. Grønt regnskab Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er forpligtet til at udarbejde grønt regnskab efter Bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts Der er valgt at udarbejde et frivilligt grønt regnskab for resten af virksomheden. Regnskabet er en del af Forsyningsvirksomhedernes samlede grønne regnskab. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 5

6 Miljø og arbejdsmiljø Forsyningsvirksomhederne har udarbejdet en fælles miljøpolitik, som går ud på at producere og levere ydelser med så lavt energi- og ressourceforbrug som muligt og hertil anvende den reneste teknologi, der er til rådighed inden for de mulige økonomiske rammer. Denne miljøpolitik tilstræber Aalborg Forsyning, Renovation i det daglige arbejde at efterleve. Derudover har Aalborg Forsyning, Renovation selv formuleret følgende overordnede miljøpolitik: Vi vil i vort arbejde handle ansvarligt og miljørigtigt og sørge for, at mest muligt affald genbruges Aalborg Forsyning, Renovations slogan mht. miljø er Grøn og dynamisk med respekt for dig. Aalborg Forsyning, Renovation vil også være en sund og sikker virksomhed, hvor medarbejderne trives. Aalborg Forsyning, Renovations slogan på arbejdsmiljøet er Sund og rask først som sidst. Aalborg Forsyning, Renovation er både miljøcertificeret i overensstemmelse med kravene i DS/EN ISO 14001:2004 og arbejdsmiljøcertificeret efter kravene i DS/OHSAS 18001:2008.Certificeringen betyder bl.a.: at at at at at der er udarbejdet en miljø- og arbejdsmiljøpolitik der er et overblik over den samlede miljøbelastning mht. ressourceforbrug og affald til genanvendelse, forbrænding, deponi og specialbehandling der er et overblik over arbejdsmiljøforholdene der er klare og fælles mål for miljø- og arbejdsmiljøarbejdet der hele tiden arbejdes på forbedringer. De overordnede mål for Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøarbejde er bl.a.: at at at at indsamling af affald foregår efter branchens optimale arbejds- og sundhedsmæssige vilkår og betingelser genbruge mest muligt affald øge bevidstheden om miljø både internt og eksternt arbejde for, at alle medarbejdere tager ansvar for miljø og arbejdsmiljø samt udviser social ansvarlighed. I så stort omfang som muligt inddrages medarbejderne i miljø- og arbejdsmiljøarbejdet. Der er således nedsat et MED-udvalg med tre arbejdsmiljøgrupper og en miljøgruppe i virksomheden. Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøpolitik fremgår af Aalborg Forsyning, Renovations miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem og hjemmesiden Aalborg Kommunes affaldsplan udstikker retningslinjer for, hvordan affaldet fra kommunens borgere og virksomheder kan/skal sorteres. Aalborg Forsyning, Renovations indsamlings- og anvisningsordninger og genbrugspladserne skal skabe rammerne for, at byens borgere og virksomheder kan sortere deres affald til gavn for miljøet. Kvalitetsstyring I år 2009 blev der hos Forsyningsvirksomhederne indført kvalitetsstyring. Ved Aalborg Forsyning, Renovation gælder kvalitetsstyringen for de medarbejdere og ledere, som arbejder med myndighedsbehandling på affaldsområdet. Kvalitetsstyringen skal sikre faglig kvalitet, effektivitet og ensartethed i sagsbehandlingen samt sikre borgernes og virksomhedernes tillid til og tilfredshed med sagsbehandlingen. Aalborg Forsyning, Renovation blev certificeret i november 2009, og der har været en opfølgende gennemgang af kvalitetsstyringssystemet i år 2010 og 2011 hos Aalborg Forsyning, Renovation. Side 6 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

7 Status 2011 og nye initiativer 2012 Husholdningsaffald Husholdningsaffald er alt det affald, der stammer fra borgerne i Aalborg Kommune. Både det affald, som samles ind ved husstandene og det affald, som afleveres på genbrugspladserne. I 2011 var der sammenlagt ton affald fra husstandene. Mængden svarer til, at hver enkelt husstand afleverede omkring kg affald i løbet af året. Affaldsfraktion Status 2011 Tons/år Genanvendelse Forbrænding Deponering Mængde pr. husstand Kg/år Dagrenovation ,3 Dagrenovation (underjordiske ,0 containere) Hjemmekompostering ,0 Flasker/glas ,3 Plastdunke ,10 Pap & papir ,9 Farligt affald ,7 Dagrenovation i alt ,3 Brændbart affald ,4 Haveaffald ,4 Jern og metal ,0 Elektronikaffald ,0 Neonrør ,1 Batterier ,4 Tøj ,6 Havemøbler ,0 PVC ,1 Planglas ,2 Plastfolie 0 0 0,0 Gips ,2 Asbest ,7 Træ til spånpladeproduktion ,1 Imprægneret træ ,9 Beton, murbrokker m.m ,3 Fyldplads ,1 Lossepladsaffald ,5 Dæk ,0 Kølemøbler ,8 I alt husholdningsaffald Procent 44,2 50,5 5,3 Tabel 1: Af figuren fremgår det husholdningsaffald, der er produceret i Aalborg Kommune i år Der er husstande ( boliger og sommerhuse, som regnes som ½ bolig). Der afleveres yderligere lettere forurenet jord på kommunens genbrugspladser. Denne mængde er ikke med i ovenstående opgørelse. Af følgende figur fremgår husholdningsaffaldsmængderne over årene. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 7

8 Husholdningaffald , uden jord Kommunesammenlægning Figur 1. Oversigt over mængder af husholdningsaffald fra Der har været en stigning på 5 % i forhold til år Fra år 2008 og frem til 2010 har der været et fald i husholdningsaffaldsmængderne, hvilket blev tilskrevet finanskrisen. Den ser vi ud til at være på vej ud af, i hvert fald i forhold til affaldsmængder (se tabel 1 på side 7 og skema 2 bagest i afsnittet). Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling. 50,5% 5,3% 44,2% Genanvendelse Forbrænding Deponering Det affald, husholdningerne afleverer, fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. Det er Aalborg Forsyning, Renovations mål, at så meget som muligt af affaldet går til genanvendelse. Som det fremgår af figur 2, blev der i år 2011 afleveret 44,4 % affald til genanvendelse, 50,5 % affald til forbrænding og 5,3 % affald til deponi. Der har således været en stigning på 4 % på det affald, der blev afleveret til genanvendelse. Figur 2: Husholdningsaffald 2011, fordelt på behandling i procent I det følgende uddybes nogle af Renovations indsamlingsordninger. Dagrenovation Dagrenovation er det affald, som ikke kan genanvendes eller nyttiggøres, og som brændes. Dagrenovation hentes enten i sække, små containere eller i underjordiske containere. Mængden af dagrenovation har igennem årene været på nogenlunde samme niveau, således at hver husstand afleverer omkring 500 kg dagrenovation om året, hvilket er ca. 40 % ud af den totale husholdningsaffaldsmængde. Papir/pap og flasker/glas Der gøres en stor indsats i kommunen for at indsamle papir/pap og flasker/glas til genbrug. Side 8 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

9 ton Alle enfamiliehuse har fået udleveret containere til indsamling af papir og pap. Der er leveret ca containere til boliger i Aalborg Kommune. Og mængderne af papir og pap til genbrug er steget med 26 % siden 2008 Papir & pap, indsamlet i Aalborg Kommune fra husholdninger ton ton ton ton Papir og pap husstandsindsamling Papir & pap kuber og containere Papir fra storskrald + bestillerordning Papir fra genbrugspladser Pap fra genbrugspladser I alt papir og pap Tabel 2: Papir og pap mængder indsamlet i Aalborg Kommune Af nedenstående figur fremgår de indsamlede mængder af papir/pap og flasker/glas. Pap og papir/ Flasker og glas Pap & papir Flasker/glas Figur 3: Som det ses, har der været en stigning i mængden af indsamlet papir/pap, hvilket tilskrives indsamling af papir/pap direkte ved enfamiliehuse. Der har været en stigning på 26 % fra år 2008 til Mængden af flasker til genanvendelse har været på samme niveau som i år I 2011 blev der indsamlet 109 kg papir/pap pr. hustand og 29 kg flasker/glas pr. husstand. Underjordiske containere Siden år 2005 er der blevet installeret flere og flere underjordiske containere i Aalborg Kommune. Underjordiske containere er containere, hvor 2/3 del af containeren er under jorden - kun 1/3 del af containeren er synlig. Af nedenstående figur fremgår udviklingen i etableringen af de underjordiske containere. Det forventes, at udviklingen forsætter fremover. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 9

10 Antal Udvikling i etablering af underjordiske containere Dagrenovation Papir/pap Flasker/glas Figur 4: Som det ses af figuren, har der været en stor stigning i etableringen af de underjordiske containere. På baggrund af dette har Aalborg Forsyning, Renovation indkøbt flere biler til at håndtere de underjordsike containere. Storskrald - småt brændbart affald Storskrald er alt brændbart affald, der ikke kan genbruges, og som ikke er enten dagrenovation eller farligt affald. Storskrald indsamles ca. én gang om måneden, på de samme dage som der afhentes papir og pap. I år 2011 blev der indsamlet ton via denne ordning, hvilket er et fald på 18,5 % i forhold til den mængder, der blev indsamlet i år Side 10 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

11 Erhvervsaffald Erhvervsaffald er alt det affald, der produceres af virksomhederne i kommunen. Data for erhvervsaffald opgøres fra år 2010 af Miljøstyrelsen Roskilde. Miljøstyrelsen har endnu ikke offentliggjort valide data for år 2010 eller år I år 2009 blev erhvervsaffaldsmængderne opgjort til knap affald til hhv. 70,2 % genanvendelse, 17 % forbrænding og 12,5 % deponi og 0,3 % til særbehandling (se skema 3 bagest i dette afsnit). Erhvervsaffald, håndteret af Aalborg Forsyning, Renovation Siden 2010 har Aalborg Forsyning, Renovation som følge af den nye organisering af affaldssektoren ikke indsamlet genanvendeligt erhvervsaffald, ud over ved kommunale institutioner. Det erhvervsaffald Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret, er primært affald til forbrænding og deponi. Derudover vurderes det, at 9 % af den samlede mængde affald, som er afleveret på genbrugspladserne i 2010 og 2011, stammer fra erhverv. Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret følgende mængder erhvervsaffald i år 2010 og Erhvervsaffald, Renovation Afleveret på genbrugspladserne 9 % Batterier 0 8 Dagrenovation Dagrenovation storcontainer Elektronik Olie- og kemikalieaffald 5 6 Papir/pap Specielt sygehusaffald Storcontainer brændbart Storcontainer genbrug 0 14 Storcontainer lossepladsaffald I alt erhvervsaffald Tabel 3: Af tabellen fremgår de mængder erhvervsaffald, Aalborg Forsyning, Renovation har håndteret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 11

12 Generelt vedrørende de kommunale genbrugspladser Der arbejdes fortsat på at harmonisere alle kommunens genbrugspladser for borgere, erhverv og personalet. Dette skal gøres endelig ved at etablere nye moderne genbrugspladser ved Gandrup og Nibe i år Affaldsmængder til genbrugspladserne I Aalborg Kommune er vi rigtig gode til at bruge vores genbrugspladser. I nedenstående figur ses opgørelser over de mængder affald, der afleveres på kommunens genbrugspladser. Tilførte mængder Over Kæret Sundsholmen Storvorde Hou Nibe Figur 5: Af figuren fremgår den mængde affald, som tilføres genbrugspladserne i Aalborg Kommune. Mængderne er en delmængde af husholdningsaffaldsmængden. Talopgørelserne for husholdningsaffald fremgår af tabel 1. (Affaldet fra de mindre genbrugspladser i Hals indgår i mængden på Genbrugspladsen Hou). 24% Afleveret affald på alle genbrugspladser 2011, fordelt på behandling 10% 5% 61% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Størstedelen af det affald, der afleveres på genbrugspladserne, går til genanvendelse, som det også fremgår af figur 6. Figur 6: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Genbrugspladsen Over Kæret Genbrugspladsen Over Kæret er den mest besøgte genbrugsplads i kommunen. Her registreres antallet af besøgende ved hjælp af et bomanlæg. I 2011 har der været besøgende på genbrugspladsen, hvilket svarer til ca besøgende på én dag. Antallet af besøgende er steget med ca. 8 % fra 2010 til I år 2011 var det planlagt at etablere nummerplade-fotos og registrering på Genbrugspladsen Over Kæret. Dette projekt er indtil videre udsat. Side 12 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

13 Modtagne mængder Af følgende tabel fremgår de mængder affald, der er modtaget på Genbrugspladsen Over Kæret fra år Indleverede mængder Over Kæret Tons Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør 3 4, Papir og pap Plastdunke 0 0 0,3 0,3 9 Tøj I alt Tabel 4: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Over Kæret år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var ton. 28% Genbrugspladsen Over Kæret 2011, modtaget affald på behandling. 11% 6% 55% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I 2011 blev der afleveret 51 % affald til genanvendelse, 33 % til forbrænding, 11 % til deponi og 5 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 3 %. Figur 7: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har ikke været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Over Kæret i år Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 8 miljøhændelser på Genbrugspladsen Over Kæret. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 13

14 7 hændelser var vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. Et oliespild fra en lastbil. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Over Kæret ikke registreret klager i løbet af år Genbrugspladsen Sundsholmen Der er i år 2011 etableret indkørsel med bomanlæg og adgangsregistrering. Systemet er tages i drift i Fra 2012 har erhverv i Aalborg Kommune kun adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Modtagne mængder Indleverede mængder Sundsholmen Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke 2 0,4 0,0 0,5 0,4 Tøj I alt Tabel 5: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Sundsholmen år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne Genbrugspladsen Sundsholmen 2011, mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var modtaget affald på behandling. 11% 26% 6% 57% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 57 % affald til genanvendelse, 26 % til forbrænding, 11 % til deponi og 6 % jord. I forhold til år 2010 er genbrugsprocenten steget med 2 %. Figur 8 Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Side 14 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

15 Miljøtilsyn og miljøgodkendelse Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen gennemførte et miljøtilsyn i år 2011, som resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Miljøtilsynet dannede også grundlaget til en revidering af miljøgodkendelsen for genbrugspladsen med indarbejdelse af standardvilkår, således at containere med metalaffald senest i år 2014 skal være placeret på et område med impermeabel belægning. I forbindelse med revision af miljøgodkendelsen åbnes der op for, at åbningstiderne udvides på hverdage, primært for at tilgodese erhverv, således at affaldet kan afleveres i formiddagstimerne. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Seneste støjredegørelse er udarbejdet i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. På baggrund af støjredegørelsen er der foretaget en vurdering af støj i forbindelse med ekstra belastning af erhverv i formiddagstimerne. Vurderingen viser, at støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne. Der har i år 2011 ikke været problemer mht. støv eller lugt på Genbrugspladsen Sundsholmen. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er i 2011 blevet registreret 5 miljøhændelser på Genbrugspladsen Sundsholmen. Fire hændelser vedrørende fejllæs, som blev afvist på Affalds- og Genbrugscenter Rørdal, da der var urenheder i læssene. Fejlæssene viser, at de besøgende på genbrugspladsen har svært ved at sortere korrekt, når der afleveres affald til fyldpladsen. En stikprøve, som viste, at det farlige affald, som blev sendt videre til modtagestationen for farligt affald, var sorteret forkert. Klager Der er i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Sundsholmen ikke registreret klager i løbet af år Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 15

16 Genbrugspladsen Storvorde Der er etableret bedre forhold mht. modtagelse af olie- og kemikalieaffald på Genbrugspladsen Storvorde. I år 2011 var det planlagte at etablere nummerplade-fotos og registrering. Dette projekt er indtil videre blevet udsat. Modtagne mængder Indleverede mængder Storvorde Brændbart affald Byggeaffald til deponering Asbest Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Tøj I alt Tabel 6: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Storvorde år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 887 ton. 21% Genbrugspladsen Storvorde 2011, modtaget affald fordelt på behandling 9% 6% 64% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 64 % affald til genanvendelse, 21 % til forbrænding, 9 % til deponi og 6 % jord. Figur 9: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der er i år 2011 gennemført et miljøtilsyn på Genbrugspladsen Storvorde af Teknik- og Miljøforvaltningen. Miljøtilsynet har resulteret i enkelte tiltag, som er blevet bragt i orden, herunder en utæt opsamlingsbrønd. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er udarbejdet en støjredegørelse i år 2007 i forbindelse med, at der er søgt om udvidelse af driftstiden. Der er i 2011 beskrevet de ekstra aktiviteter, der er i forbindelse med udvidelsen af driftstiden på Side 16 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

17 helligdage. Støjbelastningen holder sig inden for støjgrænserne, og der afventes afgørelse fra Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen mht. ansøgning om de ændrede driftstider. Der er ikke registreret støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2010 i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. Der er registreret tre miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Storvorde. På en arbejdsvagt var der ikke nogen medarbejdere med et kursus i håndtering af farligt affald til stede. Det er nu sikret, at der altid er mandskab tilstede, som kan håndtere farligt affald. Der opstod røg i en container efter at en besøgende havde afleveret noget brændende/glødende affald som antændte indholdet i containeren. Hændelsen viste, at medarbejdernes procedure mht. beredskab fungerer efter hensigten. En medarbejder ville tjekke fyrværkeritønderne og konstaterede, at låget på tønden bulede unaturligt opad. Beredskabscentret blev kontaktet og rullemarie tog sig af fyrværkeriet. Proceduren for modtagelse af fyrværkeri er efterfølgende blevet ændret, således at samme hændelse ikke kan forekomme igen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Storvorde i år Genbrugspladsen Nibe Pladsen skal udvides og moderniseres. Arbejdet sættes i gang i år Modtagne mængder Indleverede mængder Nibe Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lysstofrør Papir og pap Plastfolie 3 0 Tøj I alt Tabel 7: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Nibe år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 507. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 17

18 Genbrugspladsen Nibe 2011, modtaget affald fordelt på behandling. 22% 10% 0% 68% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 68 % affald til genanvendelse, 22 % til forbrænding, 10 % til deponi og 0 % jord. Figur 10: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Nibe i år Miljøtilsynet resulterede ikke i yderligere tiltag inden ombygning af genbrugspladsen Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er i år 2011 ikke registreret støv- og lugtproblemer på Genbrugspladsen Nibe. Støvgener forhindres i tørre perioder ved bl.a. vådfejning. I år 2011 er der ikke registreret miljøhændelse på Genbrugspladsen Nibe. Klager Der er ikke registreret klager vedrørende driften af Genbrugspladsen Nibe i år Genbrugsplads- og Genbrugscenter Hou Hele pladsen moderniseres. Dette sker i 2012/2013. Modtagne mængder Indleverede mængder Hou Brændbart affald Byggeaffald til deponering Byggeaffald til genanvendelse Dæk Elektronikaffald Farligt affald Flasker og glas Haveaffald Havemøbler Jern og metal Kølemøbler Lettere forurenet jord Lysstofrør Papir og pap Plastdunke Tøj I alt Tabel 8: Af tabellen fremgår de mængder, som er blevet afleveret på Genbrugspladsen Hou år Fra år 2010 indgår i totalmængden, den mængde affald erhvervsvirksomheder afleverer på genbrugspladsen. På baggrund af en undersøgelse vurderes det, at denne mængde udgør 9 %, hvilket i år 2011 var 898. Side 18 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

19 11% Genbrugsplads Hou og de små genbrugspladser i Hals 2011, modtaget affald fordelt på behandling 6% 4% 79% Genanvendelse Forbrænding Deponi Jord Affaldet fordeler sig på genanvendelse, forbrænding og deponi. I år 2011 blev der afleveret 79 % affald til genanvendelse, 11 % til forbrænding, 6 % til deponi og 4 % jord. Den høje genbrugsprocent skyldes bl.a., at der afleveres store mængder haveaffald til kompostering på Genbrugspladsen Hou. Figur 11: Afleveret affald fordelt på behandling i procent. Miljøtilsyn Der har været miljøtilsyn på Genbrugspladsen Hou i år Miljøtilsynet resulterede i høj systematik og høj lovlydighed. Der var enkelte småting, som er blevet afklaret. Støj-, støv-, lugtforhold og -hændelser Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i løbet af år Støvgener forhindres i tørre perioder ved befugtning af veje. Der er registreret en miljøhændelse i 2011 på Genbrugspladsen Hou: Container fra Hou overholdt ikke betingelserne i den deklaration, som blev brugt ved aflevering af affald på Rærup Kontrollerede Losseplads. Containeren var fejlsorteret og viste, at borgere har svært ved at sortere det rigtige i containere til deponi. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af Genbrugspladsen Hou i år Små genbrugspladser i Hals-området I 2008 blev det af byrådet besluttet, at de små genbrugspladser i Hals, Vester Hassing, Gandrup og Ulsted lukkes i forbindelse med, at der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Der har i 2011 været miljøtilsyn på alle de små genbrugspladser. Miljøtilsynene resulterede ikke i yderligere tiltag, da pladserne lukker i løbet af Ny genbrugsplads i Gandrup Der etableres en ny genbrugsplads i Gandrup. Arealet til genbrugspladsen er købt, og der er gennemført en arkæologisk undersøgelse, hvor der ikke blev fundet noget. Efterfølgende er der udarbejdet en indretningsplan for genbrugspladsen. Der er indsendt en ansøgning om miljøgodkendelse, som p.t. sagsbehandles i Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen. Der er forhold omkring afledning af overfladevand, som skal afklares, inden der meddeles den endelige miljøgodkendelse til pladsen. Aalborg Forsyning, Renovations Garageanlæg I år 2011 er der blevet gennemført opfølgende miljøtilsyn af Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen på Aalborg Forsyning, Renovations garageanlæg. Det opfølgende tilsyn resulterede i flere tiltag, bl.a. at kloakplanen skulle revideres, så den er i overensstemmelse med de eksisterende forhold. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 19

20 Støj-, støv- og lugtforhold Der er ikke registreret støj-, støv- eller lugtproblemer i løbet af år 2011 i forbindelse med driften garageanlægget/vaskehallen. Klager Der er ikke registreret klager i forbindelse med driften af garageanlægget/vaskehallen i år Øget indsamling af småt jern og metal For at øge indsamling af småt jern og metal er der udsat 188 kuber til indsamling af småt jern og metal. I løbet af år 2011 er der blevet indsamlet 46 småt jern og metal via denne ordning. I løbet af år 2012 udsættes der flere kuber på steder, hvor det vurderes at være relevant. Bestillerordning og henkastet affald Bestillerordning Bestillerordningen blev indført i år Bestillerordningen fungerer ved, at borgerne har mulighed for at bestille en afhentning af store ting op til 4 gange om året. Bestillerordningen er en ekstra service til de borgere, som ikke selv har mulighed for at komme på en af kommunens genbrugspladser. Af følgende tabel fremgår hvor meget, der er afhentet via denne ordning. Aalborg Forsyning, Renovation vil som et forsøg udvide bestiller-ordningen i samarbejde med viceværter, så boligforeninger, der i forvejen har en viceværtordning, har mulighed for at benytte ordningen, så der kan afhentes mere end 3 enheder ad gangen ved større ejendomme. I 2011 var der afhentninger. Mængder Brændbart Jern 9 11 Hvidevarer 9 12 Kølemøbler 5 9 Elektronik 5 6 I alt Tabel 9: I tabellen ses de affaldsfraktioner, der afhentes via Bestillerordningen. Henkastet affald Mange sager vedrørende henkastet affald har medført, at Aalborg Forsyning, Renovation fra 2012 sætter en ny forsøgsordning i gang. Ordningen går ud på, at borgere/viceværter kan ringe ind og anmelde henkastet affald. Efterfølgende indsamles det henkastede affald via bestiller-ordning. Der sættes kampagner i værk i 2012, og der etableres et samarbejde med viceværter. Viceværtordning I 2011 startede planlægningsarbejdet med en revideret viceværtordning, hvor borgerne kan aflevere farligt affald og batterier, lysstofrør og lavenergipærer til viceværter i boligforeninger. Interesserede får stillet udstyr til rådighed til at modtage affaldstyperne og en orientering om, hvordan modtagelsen af dette affald skal foregå. Der er udarbejdet en folder. I 2012 skal der sendes information ud til alle boligforeninger. Side 20 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

21 Fokus på sortering af PVC Da det er meget vanskeligt for borgerne at sortere PVC korrekt, er der indgået en aftale med en virksomhed, som modtager alt plast også PVC fra genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen og Storvorde og sorterer yderligere på plasten, således at der sorteres mest muligt plast til genbrug. I 2011 sorterede virksomheden 25 plast til genbrug. Denne mængde forventes at blive øget i år Erhvervsgebyr I 2010 blev genbrugspladserne åbnet for, at erhverv måtte aflevere affald på alle kommunens genbrugspladser. Denne ordning blev bibeholdt i år Ordningen blev finansieret af ca virksomheder, som betalte et administrationsgebyr. Yderligere betalte omkring håndværkere, anlægsgarnere med flere et gebyr for adgang til genbrugspladsen. Denne ordning medførte meget administration og var besværlig at håndtere. En ændring af affaldsbekendtgørelsen medførte, at ordningen blev ændret med virkning fra 2012, således at erhverv nu skal tilmelde sig genbrugspladsordningen for at kunne aflevere affald på genbrugspladsen. Der betales pr. besøg på genbrugspladsen. Erhverv har fra 2012 udelukkende adgang til Genbrugspladsen Sundsholmen. Desuden skal virksomhederne være tilmeldt genbrugspladsen for at kunne benytte genbrugspladsen og IT Der implementeres/udvikles IT-redskaber, som sikrer, at Aalborg Forsyning, Renovation følger med i den fremtidige udvikling. Der arbejdes således bl.a. på følgende: Webbaseret kundehenvendelsessystem. Webbaseret system med placering af kuber i kommunen. Mobilportal. De mobiltelefoner, som er sat op til at kunne anvende det mobile internet, kan få mulighed for at benytte sig af Aalborg Forsyning, Renovations mobilservice, hvor der fås adgang til Aalborg Forsyning, Renovations sorteringsguide, genbrugspladsens åbningstider og meget mere. Apps og sms service vedrørende ekstratømninger af dagrenovation. Elektronisk reklamationssystem til skraldmændene baseret på iphone. Digitalbaseret nøglesystem. Elektroniske driftsmeddelelser til kunder. Adgang fra Genbrugspladsen netværk udvides med bomregistrering og video. Bæredygtighedsstrategi /energispareindsats I forbindelse med bæredygtighedsstrategi for Aalborg Kommune skal der på den enkelte virksomhed i kommunen implementeres bæredygtighedsstrategiens mål og indsatser. Aalborg Forsyning, Renovation opfylder allerede nu kravet mht. miljøledelse og det grønne regnskab, men skal senest i år 2015 indføre energiledelse. Aalborg Forsyning, Renovation har også tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget af el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Se mere under afsnittet Miljøberetning Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 21

22 Modtagekontrol på I/S Reno-Nords energianlæg. I år 2011 blev der gennemført 40 modtagekontroller. Modtagekontrollerne førte til opfølgninger over for virksomheder, som primært var på grund af, at der er blevet afleveret genanvendeligt papir/pap, træ og haveaffald til forbrænding. Målet med modtagekontrol er, at der sorteres mere affald til genanvendelse. Målet var at gennemføre 200 modtagekontroller Dette mål blev ikke opnået pga. manglende ressourcer. I 2012 er målet 150 kontroller. Gennemførte initiativer mht. arbejdsmiljø Der er bl.a. gennemført følgende tiltag mht. at forbedre arbejdsmiljøet i Der blev sat fokus på høreskader, og medarbejderne har fået tilbudt høreværn af forskellig slags: Almindelige ørekopper, ørepropper samt formstøbte ørepropper til chauffører med særligt støjende opgaver. Der var sat særlig fokus på fysisk belastning i de manuelle funktioner ved det kørende personale. I den forbindelse er der gennemført et projekt, hvor det kørende personales arbejdsstillinger er blevet kortlagt og evalueret. Dette arbejde blev gennemført i samarbejde med fysioterapeuter, som på baggrund af kortlægningen er kommet med anvisning/ideer/muligheder til, hvordan en medarbejder kan forbedre arbejdsgangene. Førstehjælpskurser og brandslukningskurser er sat i system. Der er udarbejdet en ny procedure mht. sygesamtaler. Der er gennemført glatførerkursus for de lastbilchauffører, der ønskede det. Det er indført, at der afholdes et 3 timers "Hjertestarterkursus" for alle de medarbejdere, som arbejder i nærheden af en hjertestarter, dvs. alle medarbejdere på genbrugspladserne og medarbejderne i administrationen. Der var sat fokus på de langtidsfriske medarbejdere, dem med under 3 dages sygefravær. Aalborg Forsyning, Renovation har deltaget i initiativer som Vi cykler til arbejde og tælle skridt i år Som en del af Aalborg Kommunes initiativer på arbejdsmiljøområdet, sættes der fokus på følgende i år 2012/2013: at øge den sociale kapital, at reducere sygefravær, at reducere antallet af arbejdsulykker, at reducere tunge løft, træk og skub. Side 22 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

23 m3 Miljøberetning 2011 Aalborg Forsyning, Renovations forbrug af ressourcer er primært el, vand, varme, papir og diesel og benzin. Desuden udledes der spildevand og overfladevand. Flere af Aalborg Forsyning, Renovations aktiviteter medfører også støj, støv og lugt. En stor del af aktiviteterne mht. håndtering af affald har dog direkte betydning for miljøet, idet ændringer i positiv eller negativ retning kan have miljømæssig betydning. Derfor holder Aalborg Forsyning, Renovation året igennem øje med, at bortskaffelse af affald i Aalborg Kommune foregår efter de krav, der er mht. bortskaffelse af affald. En måde at få overblikket på er, at der årligt udarbejdes statistik mht. affaldsstrømmen i kommunen, jf. skema 2 og skema 3 (se bagest i afsnittet). Affalds- og Genbrugscenter Rørdal er beskrevet i et afsnit for sig selv. Forbrug af el, vand, varme, diesel m.m. Der har været 149 ansatte i år Derudover er der i administrationen ansat vikarer, som midlertidig hjælper med ekstra opgaver. El, vand og varme m.m. er det væsentligste forbrug ved alle Aalborg Forsyning, Renovations faste anlæg. Forbruget af varme, vand og el fordeler sig på følgende måde (af skema 1 og 1a bagest i afsnittet fremgår det samlede forbrug i tal for alle Aalborg Forsyning, Renovations anlæg). Varmeforbrug Varmeforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Figur 12: Som det ses i figuren er forbruget af varme generelt faldet fra år 2010 til 2011, hvilket bl.a. tilskrives fokus på området og en mere mild vinter. Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 23

24 kwh m3 Vandforbrug Vandforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou Små genbrugspladser Figur 13: Af figuren fremgår, at vandforbruget kun er steget på værkstedet og i vaskehallen. Stigningen her tilskrives den øgede aktivitet i forbindelse med vask af biler og containere. I administrationen har vandmængden været faldende siden 2008, hvor der var et læk i forbindelse med tilledning af vand til springvandet. Toppene i år 2005 og 2007 på Rørdal viste sig at være læk i vandrøret. Elforbrug Elforbrug Administration Værksted/hal Over Kæret Sundsholmen Rørdal Storvorde Hou små genbrugspladser Nibe Figur 14: I 2011 er elforbruget på værkstedet og vaskehallen igen faldet lidt i forhold til år Dog er elforbruget steget på alle de store genbrugspladser og i administrationen. Faldet af el i forbindelse med værkstedet/vaskehallen skyldes, at der nu er sat en stopper for automatisk motorvarme fra kl. 3 om natten. Motorvarmen styres nu via temperaturen, så motorvarmen først slår til, når der er 3 grader eller herunder. Side 24 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

25 Stigningen af elforbruget på genbrugspladserne Over Kæret, Sundsholmen, Hou og Nibe skyldes bl.a., at der er blevet brugt el til automatisk motorvarme til to lastbiler på Over Kæret og til en lastbil på de andre pladser. Her ændres proceduren, således at motorvarmen fra år 2012 styres via temperaturen. På genbrugspladserne Sundsholmen og Storvorde er der desuden kommet store komprimatorer, som også forbruger en del el. Yderligere er der på Genbrugspladsen Storvorde installeret et varmekabel og en hedvandsrenser som frostsikring. Stigningen af el i administrationen skyldes etablering af den nye administrationsbygning. Der er sat en ekstra måler op, således at det strøm, som bruges i forbindelse med nybyggeriet, måles separat. For at spare på el forventes det, at der i år 2012 installeres LED-lys på de store genbrugspladser. Energispareindsats Aalborg Forsyning, Renovation har tilsluttet sig Forsyningsvirksomhedernes mål om at reducere energiforbruget til el og opvarmning med minimum 2 % pr. år fra år 2008 frem til år Aalborg Forsyning, Renovation har udarbejdet nøgletal for varme/m 2 og elforbrug/m 2 med udgangspunktet i år 2008: Opvarmning m 3 /m 2 1,7 m 3 /m 2 2,0 m 3 /m 2 2,4 m 3 /m 2 2,1 m 3 /m 2 El kwh/m 2 72,0 kwh/m 2 88,0 kwh/m 2 91,2 kwh/m kwh/m 2 Tabel 10: Opgørelse over forbrug af varme/m2 og el/m2. Forbruget til opvarmning af Aalborg Forsyning, Renovations lokaler er faldet lidt. Dog ikke de 2 % siden år 2008, som det var målet. Grunden er det nye kemikaliehus på Genbrugspladsen Sundsholmen, som er taget i brug i år Varmeforbruget her er meget stort, da der er meget højt til loftet i kemikaliehuset, og da luften konstant skiftes ud i rummet. Dog er varmeforbruget blevet reduceret med 500 m 3 fra 2010 til 2011, fordi der var fokus på forbruget. Som det fremgår af tabellen, så er forbruget af el igen steget i 2011, selv om målet var at spare 2 %. Grunden til stigningen er, at der i forbindelse med etablering af den nye administrationsbygning er blevet brugt ekstraordinært meget el. Desuden har der været en stigning af elforbruget på alle de store genbrugspladser. Her begrundes stigning med, at der bl.a. er blevet brugt el til motorvarme til lastbilerne og brug af nye store komprimatorcontainere. Der sættes yderligere fokus på besparelser af el, vand og varme i Følgende initiativer for at elforbruget og forbruget til opvarmning til at falde: Installation af LED-lys på de store genbrugspladser. Holde løbende øje med forbruget i forbindelse med en månedlig aflæsning ved alle lokaliteter. Implementerer gode råd vedrørende el og varme. Tage en ny velfærdsbygning med mere energivenlige bade- og omklædningsfaciliteter i brug. Sætte fokus på elforbrug i forbindelse med motorvarme. Biler og forbrug af diesel og benzin Aalborg Forsyning, Renovations maskinpark i 2011 omfattede 47 lastbiler, entreprenørmateriel, 5 servicebiler og en værkstedsbil med et dieselforbrug. Derudover er der en servicebil med et benzinforbrug og servicebil, som er eldreven. Disse to er udgået i Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 25

26 Antal hændelser liter Aalborg Forsyning, Renovation udskifter løbende den ældste del af vognparken. Ved nyanskaffelser af lastvogne sikres det, at vognene som minimum er udstyret med EU5-motorer. Aalborg Forsyning, Renovation har alt i alt 47 lastbiler, hvoraf de 5 er med EU2-motorer, 23 biler med EU3-motorer, 10 biler med EU4-motor og 9 biler med EU5-motor. Som det fremgår af skema 1 (opgørelse bagest i afsnittet), er der i år 2011 alt i alt kørt omkring km (i dette tal er der ikke medregnet al intern transport på genbrugspladserne og transport for nogle lastbiler til og fra genbrugspladserne). Der er alt i alt blevet brugt knap liter diesel (herunder også al intern transport, dog ikke servicebiler) Dieselforbrug Kommunesammenlægning Figur 15: Dieselforbruget er igen steget fra 2010 til 2011, hvilket tilskrives øget aktivitet og flere køretøjer. Se fordelingen af dieselforbruget på de enkelte tankanlæg i skema 1a bagest i afsnittet. Aalborg Forsyning, Renovation udleder på et år omkring 900 CO 2 fra lastbilerne (ITD online beregningsmodel). Mængden af det årlige CO 2 svarer til 90 personers årlige forbrug, hvis det forudsættes, at hver person gennemsnitlig udleder 10 CO 2 pr. år. Mængden af CO 2 fra lastbilerne er faldet med ca. 70 CO 2 siden 2008, selv om der er indkøbt flere køretøjer. Faldet skyldes, at nogle af de ældre køretøjer er udgået, og at der er anskaffet nye køretøjer, som udleder mindre CO 2. Afledning af spildevand og overfladevand Mængden af spildevand svarer til vandforbruget. Afledning af overfladevand sker efter vilkår i gældende miljøgodkendelser. Aalborg Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen har dog i forbindelse med de seneste miljøtilsyn og ændringer i eksisterende miljøgodkendelse på kommunens genbrugspladser sat fokus på afledning af overfladevand. Aalborg Forsyning, Renovation vil derfor i fremtiden vurdere behov for rensning af overfladevand. Miljøhændelser Der er i 2011 total registreret 30 miljøhændelser, som fordeler sig på følgende måde: 15 Miljøhændelser Afviste læs Rørdal Stikprøvekontrol Oliespild - egne ved aflevering af biler affald Transport af affald Oliespild - besøgende Rørdal Værksted og vaskehal Oliespild - besøgende genbrugspladser Figur 16: Af figuren fremgår registrerede miljøhændelser fordelt på de områder, hvor hændelserne er sket. Hændelserne er primært afviste læs, oliespild og vedr. sortering af affald. Miljøhændelserne er behandlet og afsluttet. Side 26 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

27 Antal henvendelser Antal henvendelser Henvendelser fra kunder Henvendelser på dagrenovation I 2011 er modtaget henvendelser fra kunder mht. afhentning af dagrenovation. Det kan f.eks. være, at affaldet ikke er afhentet, at sække ikke var sat på i stativet og lignende. Antallet af henvendelser er faldet med 44 % fra Aalborg Forsyning, Renovation havde et mål om at nedbringe antallet af henvendelser med 5 %. Dette mål må siges at være opfyldt. Grunden til nedgangen af henvendelser tilskrives bl.a. bedre information og en mildere vinter. Udvikling i henvendeler mht. dagrenovation Figur17: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fra kunder vedrørende dagrenovation. Antallet af henvendelser i år 2011 er det laveste siden Henvendelserne fordeler sig på følgende måde hen over året: Henvendelser fordelt over årene Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Figur 18: Af figuren fremgår udvikling mht. henvendelser fordelt over året. Det ses tydeligt i ovenstående figur, at der i år 2010 var en meget hård vinter, som strakte sig over mange måneder. Som det også fremgår af figuren, ligger antallet af henvendelserne pr. mdr. lavere end normalt fra august Normalt ligger antallet af henvendelser mellem Fra august 2011 og frem til december 2011 lå antallet af henvendelser mellem Henvendelser, erhvervsgebyr I 2011 er der modtaget ca henvendelser vedrørende opkrævning af erhvervsgebyr. Henvendelserne var pr. brev, mail, tlf. og ved personlig henvendelse. Størstedelen af henvendelserne var ansøgninger om fritagelse for gebyr. Alle ansøgninger blev besvaret skriftligt. Henvendelser i forbindelse med arbejdsforhold For at sikre, at alle regler vedrørende affaldsbeholdere (anbringelse, kapacitet osv.) og transport- og kørevej overholdes, er tre medarbejdere til dagligt beskæftiget med at kigge på, at disse forhold over- Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011 Side 27

28 holdes i forhold til de gældende regulativer. I 2011 kom der omkring sager ind, hvoraf de 600 er lukket pr. 31. december Resten af sagerne er stadig ved at blive behandlet. Andre henvendelser Der er også dagligt en del henvendelser mht. storskrald, bestillerordning og de andre ordninger. Disse henvendelser registreres på nuværende tidspunkt ikke i nogen systemer. Der har været enkelte klager fra interessenter mht., at der skulle bruges klare plastsække ved aflevering af affald til storskrald og ved aflevering af affald på genbrugspladserne. Der var ligeledes enkelte klager mht. det antal enheder, der må afleveres til storskraldsindsamling. Alle disse sager er færdigbehandlet I Side 28 Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne GRØNNE REGNSKABER 2011

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Forklaring vedrørende angivelse af metode

Forklaring vedrørende angivelse af metode Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50949 Dok.nr.: 2014-40605 Titel: Grønt

Læs mere

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34

1 Status... 23. 2 Prognose... 34 3 Modtage og behandlingsanlæg samt kommunale og fælleskommunale anlæg... 34 Kortlægning FORSLAG Indholdsfortegnelse i kortlægning 1 Status... 23 1.1. Status for affaldsdata... 23 1.1.1. Husholdningsaffald... 23 1.1.2. Erhvervsaffald... 27 1.2. Status for Affaldsplan 2008 2016...

Læs mere

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej

Genbrugspladserne. Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Genbrugspladserne Allerød Bakkegårdsvej Blokken Containerhaven Højvangen Vandtårnsvej Miljøberetning 2013 Indledning Nordforbrændings Fælleskoncept for genbrugspladserne blev påbegyndt den 1. januar 2013.

Læs mere

Grønt Regnskab. Administration Administration

Grønt Regnskab. Administration Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Administration 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby

Læs mere

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016

Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Tillæg til Affaldsplan 2008-2016 Renovation FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kortlægning... 2 2.1 Husholdningsaffald... 3 2.2 Erhvervsaffald... 5 2.3 Modtage- og behandlingsanlæg...

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken)

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. (Blokken) Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven (Blokken) Miljøberetning 2011 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2010. Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2010 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk 1. Indledning

Læs mere

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag

Takstoversigt. Miljø- og Energiforvaltningen Dato Senest godkendt Dato Takstforslag Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2016 01-01-2016 01.38 Affaldshåndtering Abonnement: Abonnement, bolig: - Boligenhed (ekskl. kolonihaveforeninger, men inkl. huse i landområde), abonnements pr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Regnskab Aalborg Renovation

Regnskab Aalborg Renovation Aalborg Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2015 1 Sektor Aalborg Renovation -sektor Aalborg Renovation Beløb i1.000 kr. Oprindeligt Afvigelse Serviceudgifter Udgifter 637 637 637 0 Brugerfinansierede

Læs mere

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation

Takstoversigt. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013. 01.38 Renovation mv. Dagrenovation 1 2013 2013 Forsyningsvirksomhederne Dato Senest godkendt Dato Takstforslag takst Kr. Sektor: Aalborg Forsyning, Renovation 01-01-2013 01-03-2013 01.38 Renovation mv. Dagrenovation Abonnement: Abonnement,

Læs mere

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk

Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400 mail@silkeborgforsyning.dk www.silkeborgforsyning.dk !!"#$ Silkeborg Forsyning a/s Tietgenvej 3 8600 Silkeborg Telefon: 8920 6400

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Containerhaven Rudersdal Kommune

Containerhaven Rudersdal Kommune Containerhaven Rudersdal Kommune Miljøberetning 2007 Indledning Fra årets start blev Containerhavens åbningstider harmoniseret med kommunens anden genbrugsplads, og antallet af åbningstimer blev dermed

Læs mere

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK

Affaldsplan Udkast til høring af affaldsplan UNMK Affaldsplan 2015-2024 Udkast til høring af affaldsplan UNMK 17.2.2015 Affaldsplan 2015-2024 Affaldsbekendtgørelsen fastsætter, at kommunerne skal udarbejde en affaldsplan for håndtering af affald. Planperioden

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune

Idekatalog. Idekatalog til affaldsplan 2005 Pandrup Kommune - et idékatalog Idekatalog Vi er nu nået godt halvvejs i arbejdet med den nye affaldsplan. Indtil nu er der arbejdet med at gøre status over, hvilke ordninger vi tilbyder brugerne, mængden af affald, der

Læs mere

Anbefaling: Aalborg uden affald

Anbefaling: Aalborg uden affald Punkt 3. Anbefaling: Aalborg uden affald 2014-2025. 2011-41668. Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers offentlighedsperiode,

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Sorteringsvejledning 2013

Sorteringsvejledning 2013 Sorteringsvejledning 2013 App Akkumulatorer Apotekerordning Asbestholdigt affald Batterier Bekæmpelsesmidler Bestiller ordning Aalborg Forsyning, Renovation har nu også en Skidt App: Hjælp os med at holde

Læs mere

Regnskab 2012. Aalborg Forsyning, Renovation

Regnskab 2012. Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab 2012 Aalborg Forsyning, Renovation Kommunal-økonomisk regnskab 2012 1 Regnskab 2012 Sektor Aalborg Forsyning, Renovation Regnskab - sektor Aalborg Forsyning, Renovation Beløb i 1.000 kr. Oprindeligt

Læs mere

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads

Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Samarbejdet mellem Hørsholm Kommune, Fredensborg Kommune og Nordforbrænding om driften af genbrugspladsen har varet i tre år, og det kan konstateres,

Læs mere

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling)

Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) Punkt 4. Affaldsplanlægning - Aalborg uden affald (1. behandling) 2011-41668 Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender forslag til Aalborg uden affald 2014-2025 med henblik på en 8-ugers

Læs mere

KØBENHAVN OG AFFALDET

KØBENHAVN OG AFFALDET KØBENHAVN OG AFFALDET En del af hverdagen Når vi køber det, er det en vare. Når vi har brugt det, er det affald. Det bliver til meget i løbet af et år. Derfor er det en god idé at genbruge og at sørge

Læs mere

Velkommen til Odense Renovation!

Velkommen til Odense Renovation! Velkommen til Odense Renovation! Kort om Odense Renovation A/S Non-profit Affaldshåndtering siden ca. 1882 Kommunalt aktieselskab siden 1994 Bestyrelsen består af 9 medlemmer, 6 udpeget af kommunen og

Læs mere

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde:

Kortlægning af den kommunale håndtering af affald skal indeholde: Forord. I henhold til affaldsbekendtgørelse nr. 1634 af 13.12.2006 skal kommunalbestyrelsen hvert 4. år udarbejde en plan for den kommunale håndtering af affald. Formålet med affaldsplanen er at skabe

Læs mere

Redegørelse/indstilling

Redegørelse/indstilling Sagsnr.: 2009/02983 Dato: 01-12-2009 Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ

Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Sammenfatning af ændringer i det nye husholdningsaffaldsregulativ Den generelle del af regulativet er affaldsbekendtgørelsens tekst og erstatter de nugældede regulativers generelle indledninger med angivelse

Læs mere

Affaldsplan 2014-18 (2014-24)

Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Affaldsplan 2014-18 (2014-24) Læsevejledning Dette er et aktivt dokument, hvor du kan klikke dig frem til den ønskede side eller bilag. Du vælger enten indholdsfortegnelsen eller fanebladene øverst, og

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013

Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG OG AFFALD 2013 Grønt Regnskab Temarapport GENBRUG 2013 INDLEDNING - BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL FOR OMRÅDET... 4 OPGØRELSER... 5 KONKLUSION - BESKRIVELSE AF UDVIKLING... 7 OPGØRELSER/GENBRUGSPLADSERNE... 8 KONKLUSION

Læs mere

Odense Renovation A/S

Odense Renovation A/S Odense Renovation A/S liste gældende fra 2016 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugsstationer Farligt affald Flaskekuber er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugsstationer

Læs mere

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND

Affald fra husholdninger ALBERTSLUND Affald fra husholdninger 2014 ALBERTSLUND Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune

NOTAT (PTU) Affald i Stevns Kommune. Maj Affald i Stevns Kommune NOTAT (PTU) Maj 2015 1 INDLEDNING Stevns Kommune samarbejder med KaraNoveren omkring udvikling af nye affaldsløsninger. Hvordan får vi borgerne i Stevns Kommune til at være mere bevidste omkring affald

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto:

Indhold. Udgiver: Udgivelse: Titel Foto: Fakta om Forsyningsvirksomhederne - Læs om Forsyningsvirksomhederne som en forvaltning i Aalborg Kommune og som en del af Aalborg Forsyningkoncernen. Indhold Energi for milliarder En forvaltning i Aalborg

Læs mere

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2015 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 norfors@norfors.dk www.norfors.dk Indholdsfortegnelse Affaldsstatus

Læs mere

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Indhold 1. Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne 2. Miljøvurdering af Affaldsplan 3. Miljøvurdering af Spildevandsplan Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune

Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Affaldsstatus 2012 Allerød Kommune Fredensborg Kommune Hørsholm Kommune Rudersdal Kommune Savsvinget 2 2970 Hørsholm Telefon 45 16 05 00 Telefax 45 16 05 11 Email: nordf@nordf.dk www.nordf.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen.

Vores affald. Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. Vores affald Sådan nedbringer vi vores affaldsmængder og øger genanvendelsen. mener, at vi i fremtiden skal minimere mængden af affald. Det skal især ske ved at forebygge, at affaldet opstår, og ved at

Læs mere

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i

Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Regulativ for aflevering af affald til genbrugspladser i Hals kommune Indledning Formålet med dette regulativ er at beskrive en kommunal ordning for aflevering af affald til Hals Kommunes 5 genbrugspladser.

Læs mere

Grøn og dynamisk - med respekt for dig

Grøn og dynamisk - med respekt for dig Sådan etableres underjordiske containere i Aalborg Kommune Grøn og dynamisk - med respekt for dig Tilladelse til etablering af underjordiske containere skal søges hos Teknik og Miljøforvaltningen, Team

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv

NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5. Affaldshåndbog 2014. erhverv NYT Send en sms til genbrugspladsen. Se side 5 Affaldshåndbog 2014 erhverv Affald er fremtidens råstof og du er leverandøren Affald er i et moderne samfund en vigtig og dyrebar ressource. EU forudsiger,

Læs mere

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020

Tids- og aktivitetsoversigt Affaldsplan 2009-2020 Husholdninger Dagrenovation Information om sortering og om eksisterende ordninger En øget udsortering af genanvendelige materialer fra husholdningsaffald. Etablere affaldsøer i kolonihaver Optimere mulighederne

Læs mere

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald

Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Genanvendelse og genbrug af bygge- og anlægsaffald Affald hvad, hvem og hvorfor Bygge- og anlægsaffald er det affald der opstår efter nybygning, renovering eller nedrivning. Bygherren er ansvarlig for

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej

Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Etablering af miljøstation på Gammel Kulhusvej Baggrund Byrådet har besluttet at afprøve en ny type anlæg til indsamling af genanvendelige materialer. Senest med regeringen ressourcestrategi er der lagt

Læs mere

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for:

Status 2004. Bilag til Affaldsplan 2005: Udarbejdet af Nordforbrænding for: Bilag til Affaldsplan 2005: Status 2004 Udarbejdet af Nordforbrænding for: Allerød Kommune Fredensborg-Humlebæk Kommune Hørsholm Kommune Karlebo Kommune Søllerød Kommune Præsentation af kommunerne Indholdsfortegnelse

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende:

Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger. I det følgende tages der udgangspunkt i følgende: Notat Dragør Kommune DRAGØR KOMMUNE - AFFALD Udsortering af 20 % forbrændingsegnet fra husholdninger I forbindelse med indgåelse af aftale om etablering af nyt forbrændingsanlæg på Amagerforbrænding, skal

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning

Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024. Del 1- målsætning og planlægning Herning Kommunes Affaldshåndteringsplan 2015-2024 Del 1- målsætning og planlægning 1 Indledning..3 Målsætning...5 Fokusområde 1: Bedre sortering...5 Fokusområde 2: Mere effektiv og miljøvenlig indsamling

Læs mere

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø

Affaldssortering i landbruget. Teknik og Miljø Affaldssortering i landbruget Teknik og Miljø 1 Indhold Affaldssorteringen... 3 Affaldshierarkiet... 3 Genanvendelse... 3 Bygge- og anlægsaffald... 3 Affald til forbrænding... 3 Afbrænding... 3 Træ/-halmfyr

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart

Præsentation. Udviklingsplan 2011-2013. Middelfart Kommune Renovationsvæsenet. Virksomhedens navn. Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Præsentation Virksomhedens navn Middelfart Kommune Renovationsvæsenet Adresse Fynsvej 100 5500 Middelfart Telefonnummer E-mail adresse Antal pladser eller antal elever Personalenormering Budgetramme i

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Affaldssortering i landbruget

Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Affaldssortering i landbruget Normalt opfatter vi affald som alt det, vi smider væk. Men meget affald er også en brugbar ressource, der ikke bør gå tabt. I fremtiden bliver

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015

Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Oversigt over godkendte kommunale behandlingsanlæg og mængder september 2015 Godkendt i alt 15 sager (dækkende over 24 anlæg) med en samlet kapacitet på godt 147.450 ton. Derudover 5 anlæg uden fastsat

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Forslag til Affaldsplan 2009 2012

Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Forslag til Affaldsplan 2009 2012 Materiale til Teknik og miljøudvalget Januar 2010 Affaldsplan 2009 2012 er udarbejdet i samarbejde mellem Klintholm I/S ejerkommuner. Affaldsplanen er opdelt i to dele:

Læs mere

Strategiplanlægning 2012-2023

Strategiplanlægning 2012-2023 Strategiplanlægning 212-223 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Renovation Over Bækken 2 9 Aalborg Udgivelse: Maj 211 Sagsnr.: 211-312 Dok.nr.: 211-125438 Titel: Strategiplan 212-223 Side

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup

Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa. Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup Norddjurs Kommune: Anholt Drammelstrup Glesborg Grenaa Syddjurs Kommune: Ebeltoft Hornslet Knebel Ryomgård Rønde Tirstrup !"# $" % & ' "$ ( Denne rapport beskriver driften af Reno Djurs genbrugsstationer

Læs mere

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune

Affald som Ressource 14.09.2015. Fanø Kommune Affald som Ressource 14.09.2015 Fanø Kommune Dit og Danmarks affald Her ender affaldet Ud af de samlede danske affaldsmængder bliver: 61 % genanvendt 29 % forbrændt 6 % deponeret 4 % til midlertidig oplagring

Læs mere