Handleplan Agenda Center Albertslund

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund"

Transkript

1 Handleplan Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger, kommune, erhvervsliv, uddannelsessteder m.fl. i deres miljøbestræbelser og give deres indsats retning mod bæredygtighed. Og, - Gennem egne initiativer, opsøgende virksomhed, projekter, folkeoplysning, samarbejder og netværk, inspirere og drive omstillingen til bæredygtighed i Albertslund fremad. I er Agenda Centerets fokusområde Det Bæredygtige Albertslund med de to dimensioner Den vedvarende Energiby og Kredsløbsbyen. Agenda Centeret har følgende indsatsområder i 2014: Lokalt Agendaarbejde generelt Energi og Klima / Den vedvarende energiby Affald, resurser og kredsløb / Kredsløbsbyen Vand Netværk Information, demonstration og synlighed 1. Lokalt Agendaarbejde generelt - At der foregår Agendaarbejde i samtlige boligområder, enten ved boligområdernes egen drift eller med hjælp fra ACA i perioden At der hvert år i perioden arbejdes med indsatser for fald i mængderne af affald til forbrænding og deponi fra boliger og i forbrugene af vand, varme og el i boliger. - At boligområderne i stigende grad deltager og engagerer sig i omstillingen til bæredygtighed. - At resurseforbrugene skal falde i de grønne regnskaber frem mod Hjælpe Agendaarbejdet i boligområderne. - Sikre at der foregår Agendaarbejde i alle boligområder i perioden

2 - Samarbejde med mindst halvdelen af byens boligområder. - Være sekretariat for Kulturøkologisk Forening. - Udføre indtægtsdækket virksomhed. 2. Energi og Klima - Albertslund som Vedvarende energiby. - At energiforbruget falder, den vedvarende energi i byen udnyttes og energiforsyningen udefra beror på vedvarende energikilder. - At der er mindst 100 Vedvarende Energi-anlæg i byen i At engagere byens og skabe en fælles bevidsthed om energiens betydning, drivhuseffektens alvor, nødvendigheden af en energimæssig omstilling og de heri liggende samfundsmæssige muligheder for at opretholde velfærdssamfundet. - Færdiggøre og afrapportere 50 Veje til den nye Energiby veje udstilling på Grøn Stop. - Gennemføre mindst 20 energitjek med termografering og tilbud om radonmåling - Samarbejde om Røde forbrugere. - Arbejde med solceller til både ejer, lejer og laug. - Følge renoveringen af prøvehuse og de store renoveringer. - Udlåne el-redskaber: El-cykel, motorsav, græstrimmer, el-værktøj, hækkeklipper - Medarrangere Varmens Dag åbent hus på varmeværket. - Medarrangere møde om energirenovering for ældre. - Dektage i Grøn Dag Sund Dag. - Gennemføre oplæg i boligområder. - Undervise skoleelever. - Arbejde med LED belysning i boliger. - Sætte yderligere to pile på Klimaskiltet. - Deltage i Aarhus Universitets og Concitos undersøgelse om sammenhængen mellem bæredygtighed og trivsel. 3. Affald, resurser og kredsløb - At Albertslund bliver en kredsløbsby, hvor både organiske og uorganiske materialer recirkuleres. - At fremme en bedre og mere effektiv affaldssortering. - Fortsætte I Love Albertslund kampagnen bl.a. via Facebook. Løbende tilpasse

3 kampagnen, og generelt prøve at forskyde noget af fokus fra affald/renholdelse til engagement, fællesskab, muligheder og glæde ved byen. - Afholde ILA-konference (den ). - Søge at gennemføre Gå-1-Ton i regi af I Love Albertslund. (Langeres på konferencen den 8.3.). - Deltage i DN-affaldsdag. - Afholde ILA-dagen på Birkelundgård i efteråret. - Spis din by ( Dyrk økologisk, Vi holder høns, Hold bier, Hvor er de spiselige bær og frugter i Albertslund, udlåne frugtpresse, Frugtbørs, Kend de invasive arter ) - Bakke op om affaldstiltag i boligområderne og uddeling af affaldsposer ved Kongsholmparken. - Rengøre stationstunnellen to gange. - Opsætning af nudgingskilte på affaldsspande i Kanalen. - Fjerne affald og graffiti omkring Agendacentret. - Uddele lommeaskebærere. - Færdiggøre og afrapportere bevillingen fra Ildsjælepuljen. - Samarbejde med frivillige (og ansatte) på de lokale genbrugsgårde om bedre sortering, mere genbrug og mere Direkte Genbrug. - Tilbyde hjælp, lokale kurser og ekskursioner til de frivillige på genbrugsgårdene. - Affaldssorteringskampagner (Blokland ). - Gennemføre byttemarked på Birkelundgård i efteråret (og et på Grøn Dag). - Arrangere bogbyttedag. - Opsætte et bogbytteskab. - Arbejde for etablering af en repair-cafe (evt. i Kanalen). - Fremme Dele-bytte-økonomi (delebil, tøj, lejlighed ). - Fokusere på at få den organiske fraktion sendt til bioforgasning. - Deltage i arbejdet med kommunens nye genbrugsstation / Drivhuset (herunder få etableret en frivillige gruppe omkring Drivhuset). - Deltage i arbejdet med centralsortering af blandede fraktioner på Galgebakken (Vojens modellen) - Fortsætte arbejdet med at Albertslund bliver FSC by. - Samarbejde med HOFOR; bl.a. om næringsstofkredsløb 4. Vand - At sikre en ren og rigelig grundvandsresurse. - At sikre recirkulering af næringsstoffer. - At sikre øget nedsivning og anvendelse af regnvand. - At sikre et tilstrækkeligt og robust afløbs- og afvandingssystem.

4 - At sikre et fortsat fald i vandforbruget til maks. 100 liter / per / døgn (2012 = 101 liter). - Samarbejde om røde vandforbrugere og lave kampagner i boligområder. - Udvikle samarbejdet med HOFOR, som deltage i kampagner, Våde enge, renovering af Kanalen, næringsstofkredsløb, koordinations- og udviklingsmøde, dyrkning og pleje uden kunstgødning og sprøjtegifte.. - Arbejde for at få etableret flere LAR anlæg (grøn tag, nedsivning, regnhaver, gennemtrængelige belægninger). - Formidle erfaringer med kampagner, konkurrencer og materialer mellem boligområder. - Deltage i Avedøre spildevandscenters inspirationsgruppe. 5. Netværk - At fremme den lokale miljøomstillingsproces ved at samarbejde med og støtte miljøengagerede albertslundere samt udvikle og hjælpe nye miljøinteresserede på vej. - At fremme den nationale miljø-omstillingsproces ved at samarbejde med og styrke og udvide netværket af lokale Agenda 21 Centre. - At få flere samarbejdspartnere og knytte flere til Agenda Centeret. - Samarbejde med og informere for Brugergruppen og arbejdsgruppen. - Vedligeholde Albertslund-Netværket, gøre det større. - Vedligeholde netværket for boligområdernes miljøgrupper og bruge det som sparringspartner. - Vedligeholde og udbygge netværket for frivillige på genbrugsgårde. - Forsøge at arrangere et førstehæjlpskursus for frivillige på genbrugsgårde mm. - Samarbejde med ABC bl.a. om Kanalen. - Være sekretariat for Netværket for Lokale Agenda 21 Centre. Herunder arrangere Årsmøde i Netværket og arbejde for Agenda Centre i alle kommuner. 6. Information, demonstration og synlighed - At sikre information om miljøforhold og miljøinitiativer i Albertslund. - At informere om / synliggøre borgernes egne handlemuligheder. - At øge borgernes interesse for og engagement i det lokale Agenda arbejde. - At gøre miljøoplysning nem for AP og beboerbladene. - At udvikle gode demonstrationsprojekter. - At synliggøre ACA.

5 - Lave kvartalsvise ACA-Nyt til Brugergruppen. - Løbende udsende Nyhedsmails til netværk. - Lave mindst 20 billedartikler til AP og bidrage med stof i øvrigt til omtale og artikler. - Lave mindst 10 artikler / indlæg til beboerbladene. - Ugentligt vedligeholde vores hjemmeside; herunder Ugens Tanke. - Udstille i egne vinduer, Grøn Stop og Center-tunnellen. - Sælge fuglekasser og perlatorer. - Vedligeholde oplevelser omkring Agenda Centeret og skabe nye. - Udarbejde ACA s egen agendaplan. - Om muligt købe solcelleandele i et lokalt laug. - Generhverve diplom på at vi er Grøn Butik. - Lave egne kampagner. Herunder en jule-aktion. - Deltage i Grøn dag Sund Dag på materialegården. - Stå til rådighed med oplæg for folkeskoler, gymnasiet, sprogskolen, hjemmeplejen osv. - Lave rundvisninger og oplæg for gæster. - Deltage i landsdækkende kampagner. Bestyrelsen den

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen

Dagsorden. Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Dagsorden Forum: Brugergruppemøde Tid: Torsdag den 26. marts 2015, kl. 19.00 Formøde for Arbejdsgruppen kl. 18.00 Sted: Kommunalbestyrelsessalen Deltagere: Brugergruppen Formand Leif Pedersen Afdelingschef

Læs mere

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling!

Lokalt miljøarbejde. en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Lokalt miljøarbejde en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! Marts 2012 Netværket for Lokale Agenda 21 Centre Lokalt miljøarbejde Indledning en nødvendig del af den bæredygtige omstilling! I Danmark

Læs mere

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015

GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET. Agenda 21-plan for 2012 2015 GRØN HVERDAG OG LIVSKVALITET Agenda 21-plan for 2012 2015 Grøn hverdag og livskvalitet Agenda 21-plan for 2012 2015 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation den 24. januar 2013 Udgiver: Københavns Kommune

Læs mere

Nørrebro rykker - også med miljøet!

Nørrebro rykker - også med miljøet! Nørrebro rykker - også med miljøet! Arbejdsprogram 2005 2006 Årsplan 2005 2006 Succeskriterier 2005 2006 Lokal Agenda 2. årgang 21 plan for Indre Nørrebro 1 Indhold Introduktion og læsevejledning 3 Grundlag

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK 2012 1 Indhold Indledning 3 Status for 2011 4 Handleplan 2012 9 Inddragelse

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger

Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Erfaringer fra evalueringen af Den Grønne Jobpulje Grønne job i lokale affaldsog genbrugsløsninger Center for Alternativ Samfundsanalyse Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA) har skrevet dette hæfte

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger.

Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Virksomhedsplan 2010 Visionen for Det Grønne Hus er: Det Grønne Hus - den uvildige partner, der udfordrer til bæredygtige løsninger. Dette søges opnået gennem følgende strategi: Kendemærket for et samarbejde

Læs mere

Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning 2009-10

Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning 2009-10 Det Grønne Miljøudvalgs (GMU) beretning 2009-10 Årets absolut højdepunkt har været Høkerlængen 2 - det renoverede hus, der ikke bare blev CO2-neutral, men som endte med at producere mere energi end det

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013. Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013 Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013 l 1 Indhold Forord Indledning 3 Klima og energi 5 Projekt 1. Strategisk energiplan for København Syd 6 Projekt 2. Ny energi og

Læs mere

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1

GRØNT. regnskab. Klima og miljø i din kommune. grønt regnskab. Ballerup Kommune 13-14 side 1 GRØNT regnskab Klima og miljø i din kommune side 1-214 3 4 5 7 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 2 21 22 24 26 28 29 3 34 34 35 36 36 37 Forord Bæredygtighed Novo passer på padderne Ballerups samlede energiforbrug

Læs mere

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring

Randers Kommune. Vejledning i miljøstyring Randers Kommune Vejledning i miljøstyring Randers Kommune, januar 2000 Forord Randers Kommune har igennem de sidste tre-fire år vedtaget og gennemført en række miljøpolitiske tiltag, der i dag placerer

Læs mere

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed

Grønt Flag Grøn Erhvervsskole. Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed Grønt Flag Grøn Erhvervsskole Et undervisningsprogram i miljø og bæredygtighed 1.0 Indledning Grønt Flag Grøn Erhvervsskole (GFGE) er et af Friluftsrådets programmer, som er støttet af Undervisningsministeriet

Læs mere

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne

Albertslund 2014-2017. socialdemokraterne Albertslund 2014-2017 socialdemokraterne Sammen om Albertslund Socialdemokraterne i Albertslund har stået i spidsen for udviklingen af Albertslund som et moderne velfærdssamfund, hvor børn, miljø, kultur

Læs mere

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014

Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Agendaplan for Galgebakken 2011-2014 Årsrevision 2011-2012 Galgebakkens Agendaplan. Årsrevision 2011-2012 Side 1 af 8 Historie Driften af boligafdelingen Galgebakken har igennem årene investeret mange

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT

Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT 1 Komgodtigang VEJLEDNING I GRØNNE REGNSKABER OG GRØN DRIFT 1 2 GRØNNE REGNSKABER Publikationen er udarbejdet som et led i projektet Komgodtigang - vejledning i grøn drift og grønne regnskaber. Projektet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Vision, politikker og strategiske mål

Vision, politikker og strategiske mål 2. Vision, politikker og strategiske mål 2. Fra og med budget 2013 indeholder mål- og budget en beskrivelse af kommunens vision, politikker og strategiske mål. Nedenfor er en kort beskrivelse af, hvad

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 0 af 9 Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Beretning for perioden 1. januar 2010-31. december 2010 Grøn Guide i Gladsaxe, Jesper Bjerring Larsen og Foreningen Lokal Agenda

Læs mere

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013

Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle. per 16. december 2013 Oversigt over igangsatte projekter under Puljen til Grønne Ildsjæle per 16. december 2013 Projekttitel/Projektholder Postnr. Grønt tema Tilskud (kr.) 1 Folkemøde om Skifergas 3600 At oplyse om skifergas

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder

Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Guidelines for netværk mellem kommuner og virksomheder Dette notat samler de erfaringer, kommunerne fra Carbon 20-projektet har gjort sig med at drive netværk for virksomheder. Baggrund Notatet afløser

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere