Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO 2011 2015"

Transkript

1 Målsætningsprogram/Handlingsplan for VIBO Beboerdemokrati Økonomi VIBO s organisation Boligsocial indsats Bæredygtighed Kommunikation Administrativ fokusering Beboerdemokrati En styrkelse af beboerdemokratiet ved at beboere bliver bevidste om, at de flytter ind i et demokrati: - Får information om o Den demokratiske proces. o Demokratisk mulighed. o Oplysning status afdeling, økonomi og vedligeholdelse. Nye beboere Velkomst til nye beboere skal professionaliseres, og der skal ske en mere informativ velkomst, herunder orientering om beboerdemokratiet. Velkomstmappe udvikles. EM er tovholder I forbindelse med velkomstinfo i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen får mulighed for aktiv deltagelse i forbindelse med velkomst til nye beboere. Der skal udarbejdes en pjece Din ret og din pligt i en VIBO udgave, rettet mod beboerne. I pjecen lægges vægt på, hvorledes beboerne kan påvirke livet i boligafdelingen. o Beboerdemokratiet. o Afdelingsbestyrelsen. o Hvad går huslejen til, og hvad kan du påvirke. o Afdelingens vedligehold. o Afdelingen er en økonomisk enhed for sig selv. o Administrationsbidraget. Intern salgsproces. o Nuværende afdelingsbestyrelsesmedlemmer promoverer beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsesarbejdet. o Som hjælpeværktøj til afdelingsbestyrelsen udarbejdes en folder. Afdelingshjemmesider. Etablering af platform for Socialt Netværk omfattende internt afdelingsnetværk, der som et tilbud kan implementeres i afdelingen. Platformen udvikles som et tillægsmodul til VIBO s afdelingshjemmesider. 1

2 Styrkelse af afdelingsbestyrelsens arbejdsgrundlag. - VIBO skal sikre o At der er information om beføjelser og rettigheder. o Køreplaner for samarbejdet med administrationen og driften. o At der er synlighed og gennemsigtighed i alle forhold. Fokus på at afdelingsbestyrelser og beboere er kunder. Der skal udarbejdes en pjece Din ret og din pligt i En VIBO udgave, rettet mod afdelingsbestyrelsen. I pjecen lægges vægt på afdelingsbestyrelsens arbejdsgrundlag. o Beføjelse og rettigheder. o Beskrivelse af årshjul: Årsgennemgang - budget-/regnskabsmøde - afdelingsmøde. Der skal udarbejdes en pjece Samarbejde og samspil i en VIBO udgave, rettet mod samarbejdet mellem beboere afdelingsbestyrelse ejendomsfunktionærer m.v. samt VIBO s administration. o Samarbejdet med afdelingsbestyrelsen. o Service overfor beboerne. o VIBO s administration. o Prioritering af serviceopgaverne i afdelingen. Økonomi Fokus på at VIBO fortsat skal være en solid og robust virksomhed. Fokus på at bevare et passende niveau for foreningens arbejdskapital. Nuværende niveau på ca. kr pr. lejemål fastholdes. Et stabilt administrationsbidrag. Administrationsbidraget søges fastholdt på nuværende niveau og med en fremtidig stigning eller svarende til prisudviklingen i samfundet. Overensstemmelse mellem ydelser og administrationsbidrag. Der udarbejdes en beskrivelse af hvilke ydelser, der er indeholdt i administrationsbidraget indenfor områderne: Udlejning regnskab drift jura edb boligsocialt samt sekretariatsbistand. Økonomi afdelingerne VIBO skal sikre En stabil huslejeudvikling så - Vedligeholdelsesstandarden skal kunne fastholdes og forbedres. - Beboernes økonomi er fri for overraskelser. - Der vælges de kvalitetsmæssige og økonomiske hensigtsmæssige løsninger. - Gennem løbende priskontrol at sikre økonomisk ansvarlighed. Stabil huslejeudvikling fordrer, at der som udgangspunkt er overensstemmelse mellem indtægter og udgifter, samt at budgetter bygger på et realistisk skøn over de fremtidige udgifter (10-års sigt på udvalgte konti). Væsentlige budgetforudsætninger: Budgettering konto 115 skal svare til/justeres i forhold til afdelingens alder. 10-års plan skal være realistisk (konto ). Udgifter til vedligehold ved fraflytning budgetteres realistisk afhængig af fraflytningsprocent. God kvalitet til fornuftig pris. Indkøbspolitik og priskontrol, brugerinddragelse. Byggeskader og genopretning medfinansieres via Landsbyggefonden. Effektiv markedsføring, således at tomgang undgås (se punktet administrativ fokusering). 2

3 Mulighed for fleksibel husleje. - Styrkelse af beboernes mulighed for at forbedre/ændre boligen. Maksimum beløbsgrænsen til råderet og individuel modernisering søges maksimeret, under hensyntagen til, at huslejens størrelse stadig er attraktiv, set i forhold til tilsvarende udlejningsboliger i området. Nuværende infomateriale om kollektiv/individuel modernisering og råderet genvurderes, med hensyn til, om der er behov for forbedring. VIBO s organisation VIBO skal have: Klare og synlige mål. Der udarbejdes organisationsplaner, der tydeligt angiver den enkelte medarbejders funktion og placering i organisationen. Et godt arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøorganisationen får til opgave at vurdere, om der er behov for ændringer i forbindelse med foreningens procedure for afholdelse af APV og APB. APV: Arbejdsvurderinger, herunder også melding om det psykiske arbejdsmiljø. APB: Arbejdspladsbrugsanvisning over farlige stoffer anvendt i VIBO. Medarbejderudvikling. En anerkendende tilgang til medarbejderne. En udviklingsorienteret tilgang til medarbejderne. Medarbejderinddragelse. En effektiv organisation. VN får til opgave at vurdere form og indhold i MUS-samtaler med fokus på: Medarbejderudvikling uddannelse etc. Forventningsafstemning. Klart definerede arbejdsopgaver og arbejdsbeskrivelser samt beskrevne kompetenceregler. Tilstræbe og fastholde dygtige medarbejdere. Samlet set skal der være overensstemmelse mellem funktion, jobindhold og kvalifikationer. Der iværksættes en medarbejdertilfredshedsundersøgelse, som vil danne grundlag for tiltag. 3

4 Boligsocial indsats VIBO s indsats på det boligsociale område skal være: Forebyggende. Skal være med til at skabe tryghed. Afhjælpende i forhold til afdelinger med store boligsociale udfordringer. VIBO skal have et godt samarbejde med kommunerne om løsning af boligsociale problemer. At vi kan forholde os til de boligsociale problemer, der kan opstå. Der skal udarbejdes en politik for den centrale boligsociale indsats i VIBO. Udarbejde katalog over centrale boligsociale indsatser, med tydelig visning af afgræsning og muligheder. Udarbejde krav for forankring af boligsociale tiltag. Bæredygtighed Fokus på: Energiforbrug. Vandforbrug. Renovation. Grønne regnskaber og månedsrapporter: Der udarbejdes vejledninger til Grønne Regnskaber, der udsendes 1 gang årligt samt for månedsrapporter (forbrug af varme, vand og fælles el). Indeklima. Der skal sættes fokus på godt indeklima, med oplysningsmateriale på hjemmesiden. Der udarbejdes et tilbud for sundhedstjek med henblik på, at sætte fokus på godt indeklima. Anvendelse af bæredygtige bygningsdele. P.t. ingen forslag Mindst muligt forbrug af plantegifte. Miljø: - Der udarbejdes afdelingsorienteret miljøpolitik med hensyn til brug af plantegifte. 4

5 Kommunikation Kommunikation skal være brugerorienteret. Kommunikation skal være klar og tydelig. Skrivelser skal indeholde begrundelse samt eventuelle konsekvenser. Skrivelser skal være entydige. Skrivelser skal indeholde relevante informationer. Standardlayout for alle skrivelser. Kommunikation skal være brugerorienteret. Kommunikation skal være klar og tydelig. Skrivelser skal indeholde begrundelse samt eventuelle konsekvenser. Skrivelser skal være entydige. Skrivelser skal indeholde relevante informationer. Standardlayout for alle skrivelser. Der skal udarbejdes en informationsstrategi om hvorledes information sker bedst muligt. Administrativ fokusering Der skal sættes fokus på, at VIBO effektivt kan håndtere afdelinger med udlejningsvanskeligheder, med henblik på en effektiv genudlejning Der skal udarbejdes en markedsføringsstrategi. Samtlige afdelinger gennemgås med henblik på at fastslå behov for indsats. Der skal udføres fremtidssikringsanalyse for afdelingerne, med henblik på at afdække behov for fremtidig indsats. Nye teknikker skal anvendes, med henblik på forbedring af arbejdsgange, hvor målet dels er større effektivitet, dels større synlighed og gennemskuelighed i arbejdsprocesser. Nuværende edb-system optimeres med hensyn til brug af faciliteter og funktioner. Statistikker til brug internt og eksternt. Registreringer f.eks. af hundetilladelser. Drift og vedligehold/unik. Nye elektroniske tiltag: Elektronisk flyttesyn. Scanning af al post. 5

6 Scanning af alle regninger. Elektronisk post til afdelingsbestyrelsen. Kontinuerlig forbedringskultur. Indføre en kultur der medfører, at gode forslag tages alvorligt, og om muligt indføres. 6

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM

VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM VISIONS- OG MÅLSÆTNINGSPROGRAM for bestyrelsens arbejde med at udarbejde målsætninger, handleplaner og kvalitetsmålinger for Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia 76 22 12 00 post@boligfa.dk

Læs mere

Forvaltningsrevision 2013

Forvaltningsrevision 2013 Forvaltningsrevision 2013 1 Indhold 1. Indledning 2. Målsætninger og resultater 3. Bilag 1 - Evaluering af bestyrelsesarbejde 4. Bilag 2 - Kvalitetsmåling for indflytningsforretninger 5. Bilag 3 Administrationsomkostninger

Læs mere

Administrationskatalog

Administrationskatalog Administrationskatalog Revideret november 2013 Hvad får vi for pengene - og hvad kan vi få? Her er en samlet oversigt over, hvad der er indeholdt i admini- kundeservice, der kræver husleje op og sørger

Læs mere

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT

Boligforeningen 3B. Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København. Indholdsfortegnelse NOTAT NOTAT Boligforeningen 3B Job- og kravprofil vedrørende rekruttering og udvælgelse af driftschef for område København Indholdsfortegnelse NOTAT 1 1. Indledning 2 2. Om Boligforeningen 3B 2 2.1 3B s formål,

Læs mere

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15

HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 HANDLINGSPROGRAM FOR BO-VEST 2014-15 1 BAGGRUND Handlingsprogram 2014-15 omfatter primært den del af strategien, der omhandler Sikker og ordentlig drift, men der er også handlingspunkter på de strategiske

Læs mere

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune

Medlem af organisationsbestyrelsen. om bestyrelsens opgaver og ansvar. Boligydelse og boligsikring 2007. Københavns Kommune Medlem af organisationsbestyrelsen om bestyrelsens opgaver og ansvar Boligydelse og boligsikring 2007 Københavns Kommune 1 2 Indledning Langt de fleste af de beboere, som bliver valgt til bestyrelsen i

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag

Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Hovedstruktur - Visioner på et bæredygtigt grundlag Kommunalbestyrelsen i Fuglebjerg Kommune vil skabe mulighederne for, at Fuglebjerg Kommune bliver en kommune, hvor det er muligt et leve et indholdsrigt

Læs mere

God ledelse af almene boliger

God ledelse af almene boliger God ledelse af almene boliger Indledning Det er en stadig større udfordring at arbejde med moderne ledelse af virksomheder. Det kræver langt større dynamik end tidligere at løse opgaverne i såvel den private

Læs mere

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik

Den værdibaserede personalepolitik. Den værdibaserede personalepolitik 1 Indholdsfortegnelse 4 Formålet med den værdibaserede personalepolitik 4 Værdigrundlaget 5 Konkretisering af værdierne 5 Respekt 5 Ansvarlighed 6 Engagement 6 Helhed 6 Resultatorientering og handlekraft

Læs mere

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk

NOTAT. Indkøbspolitik i Lejre Kommune. Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Charlotte Aagreen Økonomi D 4646 4477 E Chaa@lejre.dk Indkøbspolitik i Lejre Kommune Dato: 4. november 2010 J.nr.:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18

Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 AB bladet Nr. 1 - April 2015 Renovering Afd. 8 Vestre Ringvej 16-18 Læs side 7-8 16. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg: Grethe

Læs mere

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang

beboerindflydelse AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for Læs side 6 15. årgang AB bladet Nr. 1 - April 2014 Sådan bruger du dine muligheder for beboerindflydelse Læs side 6 15. årgang Find os på internettet www.ab-silkeborg.dk eller mail til info@ab-silkeborg.dk Info og Indhold Bladudvalg:

Læs mere

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB

Indhold. 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten. Udgiver DAB Finsensvej 33 2000 Frederiksberg 6 DAB CSR Rapport 2012 Indhold 3 Budskab fra ledelsen 4 Om rapporten 6 DAB 9 Beboerdemokratiet 12 Beboerne 15 Medarbejderne 19 Samfundet 23 Miljøet 31 Leverandørerne 33 Regnskabspraksis Udgiver DAB Finsensvej

Læs mere

Velkommen til ydelseskatalog 2013

Velkommen til ydelseskatalog 2013 Ydelseskatalog 13 Velkommen til ydelseskatalog 2013 I ydelseskakataloget for 2013 finder du en kort beskrivelse af de ydelser, fsb tilbyder både egne boligafdelinger og de boliger, fsb administrerer. Der

Læs mere

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~

Forvaltningsrevision. i almene boligorganisationer m.~ Forvaltningsrevision i almene boligorganisationer m.~ LANDSBYGGEFONDEN Juli 1999 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Begrebet "God Offentlig Revisionsskik" 5 2.1 Principper 5 2.2 Forvaltningsrevision

Læs mere

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016

DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 DIREKTIONENS STRATEGI- og UDVIKLINGSPLAN 2014-2016 Sagsnummer: 480-2014-38339 Dokumentnummer: 480-2014-90281 Afdeling: Direktionen Indhold 1. Forord... 3 2. Direktionen og koncerntænkningen... 4 2.1. Nordfyns

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark

Målsætningsprogram. Boligkontoret Danmark Målsætningsprogram Lej dig til muligheder - vejen til det gode boligliv 2020 Boligkontoret Danmark Med udgangspunkt i den nye strategi for Boligkontoret Danmark, hvor det gode boligliv og medlemmernes

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Din SERVICE - dit VALG

Din SERVICE - dit VALG Din SERVICE - dit VALG Boligkontoret Danmarks servicekoncept - en introduktion Sammen skaber vi den model, der er målt, tænkt og formet efter jeres ønsker Endnu mere nærvær og endnu mere værdi for beboerne

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN

Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN Boligsocial STRATEGI OG HANDLINGSPLAN 2014 2015 Introduktion Som almen boligorganisation er hovedopgaven at sikre gode boliger til alle i samfundet til en rimelig pris. Men det skal ikke alene være gode

Læs mere