Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grønt Dialogforums medlemmer. 7. april 2011. Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april 2011."

Transkript

1 TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: Fax: Grønt Dialogforums medlemmer CVR: april 2011 Referat fra møde i Grønt Dialogforum 6. april Deltagere: Torben Rønne-Larsen (TMU), Bente Johansen (TMU), Cæsar Funch Jensen (BOFA), Mikkel Høst (Energitjenesten), Erik Thorsen (Sportsfiskerne), Finn Hansen (Bornholms Naturhistoriske Forening), Ingrid Kofod Larsen (Friluftsrådet), Mogens Ellebye (Jægerne), Jens Christensen (DOF), Søren Friese (SNS-Bornholm), Torben Jørgensen (Bornholms Forsyning), Rikke Brandt Brogaard (LAG-Bornholm), Kaj Westh (Bornholms Landbrug), Thorbjørn Stenholm (DN), Steffen A. Jørgensen (Skovdyrkerne), Louise Lyng Bojesen (T&M). Afbud: Formand: Steen Colberg (TMU), Hans Henrik Ipsen (Østkraft)Finn Ole Nielsen (Bornholms Museum), Diana Grevy Lindahl (Regional Udvikling/Vækstforums sekretariat), Niels Munch (BBS), Lene Grønning (Business Center Bornholm), Anna Sofie Poulsen (T&M). OBS: Ingrid Kofod Larsen fra Friluftsrådet deltog fra ca Punkterne er inddelt i: B = beslutnings- eller godkendelsespunkt O = orienteringspunkt D = drøftelse 1) Godkendelse af dagsorden (B). Dagsorden blev godkendt 2) Sekretariat (O). T&M. J.nr.: A

2 Side 2/5 Kort orientering om ændring af sekretariat. Vivi Granby er flyttet til andre opgaver. Sekretariatet varetages i fremtiden af Louise Lyng Bojesen og Anna Sofie Poulsen. 3) Behandling af ansøgning om grønt partnerskab fra Skovselskabet Poulsker aps (B), T&M. Der er udarbejdet en ansøgning om grønt partnerskab fra Skovselskabet Poulsker aps. Ansøgningen er vedhæftet. Ansøgningens indhold blev kort gennemgået på møde i december. Der er på nuværende tidspunkt indsendt en supplerende ansøgning til Friluftsrådet om midler. Denne ansøgning skal videresendes til Naturstyrelsen Bornholm med en udtalelse fra Grønt Dialogforum. Ansøgningens indhold blev kort gennemgået på mødet og Grønt Dialogforum var enige om at ansøgningen kunne videresendes til Naturstyrelsen Bornholm med positive tilkendegivelser. 4) Affaldskampagne i Teknik & Miljø (O), T&M. Teknik og Miljø orienterede kort om håndteringen af den årlige affaldskampagne på Bornholm. Affaldskampagnen vil foregå i uge 21. Der vil være fokus på affald ved landejendomme samt sandsynligvis også affald i bredere forstand som gamle skilte, olietanke der skal udskiftes etc. 5) Status for Bornholms Regionskommune arbejde som klimakommune (O), T&M. BRK indgik i 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredning. T&M orienterede om arbejdet med at være klimakommune samt de resultater, der er opnået. Der blev udleveret 2 oversigter samt klimahandlingsplan for Oversigterne medførte en diskussion omkring beregningsmetoder og ønske om større datagennemskuelighed samt bedre sammenligningsgrundlag. Thorbjørn Stenholm foreslog at kommunen fik udarbejdet et grønt regnskab ligesom flere andre kommuner og virksomheder. BOFA og Naturstyrelsen Bornholm udarbejder grønne regnskaber og har gode erfaringer med det. Det kræver ressourcer både i opstartsfasen og i forbindelse med de årlige opgørelser. Men regnskaberne er gode styringsredskaber. Et enigt grønt dialogforum ønsker derfor at kommunen i fremtiden skal udarbejde grønne regnskaber. T&M vil derfor udarbejde forslag om at kommunen skal udarbejde grønne regnskaber fremover. Forslaget skal behandles politisk. Forslaget udarbejdes på opfordring af medlemmerne i Grønt Dialogforum.

3 Side 3/5 Bente Johansen vil desuden medbringe forslaget til Kommunalbestyrelsens budgetseminar 26. april. På det kommende møde i grønt dialogforum vil T&M, Kommunale ejendomme blive inviteret til at præsentere deres arbejde. 6) Ridestier på Bornholm (D), Friluftsrådet Ingrid Kofod Larsen præsenterede et kort med oversigt over de nuværende ridestier på Bornholm. Vedhæftet. Ingrid redegjorde for at Friluftsrådet har en vision om at man kan ride hele vejen rundt om øen samt på kryds og tværs af øen. Både til glæde for bornholmerne men også til gavn for rideturismen. Friluftsrådet har tidligere haft et godt samarbejde med BRK om dette og ønsker at dette samarbejde kan fortsætte. Samtidig er det et ønske at mulighederne for friluftsliv i højere grad eksponeres på internettet og gerne også i papirformat. Søren Friese, NST præsenterede derfor hjemmesiden som i første omgang indeholder alle de friluftsfaciliteter som Naturstyrelsen er ansvarlig for. I løbet af det næste stykke tid vil hjemmesiden blive udbygget med alle kommunens informationer og faciliteter og desuden kan organisationer og borgere også blive godkendt som indtastere og derved få mulighed for at indtegne stier etc. Torben Rønne-Larsen oplyste at han var blevet spurgt om adgangsregler for travheste i de tidligere kommunale skove. Han har videresendt spørgsmålet til Borgmester Winni Grosbøll. Når der foreligger svar på denne henvendelse vil den blive videreformidlet til medlemmerne af grønt dialogforum. 7) Ny miljøstrategi (O), T&M. Den nuværende miljøstrategi udløber i med udgangen af Teknik & Miljø orienterede kort om den kommende proces med udarbejdelse af en ny strategi for Miljø, klima og energi vil i videst mulige udstrækning blive indarbejdet i den regionale udviklingsplan og kommuneplanstrategi. Der vedhæftes et notat om den proces og tidsplan der er godkendt i kommunalbestyrelsen for dette arbejde. Alle organisationer opfordres til at deltage i debatterne på de kommende borgermøder. Desuden forventer T&M at udarbejde en klima, energi og miljø - handleplan til at uddybe og præcisere disse emner i det omfang det er hensigtsmæssigt i forhold til indholdet af den regionale udviklingsplan.

4 Side 4/5 På det kommende møde i Grønt Dialogforum kan Jette Iversen fra T&M eventuelt inviteres til at deltage. 8) Status for samarbejde mellem DOF og T&M, Vej om grøftekanter (O). DOF orienterede om status på samarbejdet og årets kommende indsats. DOF har afholdt møde med T&M, Vej. Der er udpeget landevejsstrækninger fra Blykobbe-Nyker-Klemensker, Hasle-Allinge, Østermarie Louisenlund-Nexø og Arnager-Pedersker. Tyve frivillige personer fra DOF vil få tildelt 5 km vejstrækning hver. Medlemmerne udstyres med målepinde og vil foretage tilsyn med grøftekanternes tilstand langs disse strækninger. Arbejdet forventes igangsat i forbindelse med påsken. T&M, Vej skal levere kort til dette arbejde. Kortene er endnu ikke modtaget. Sekretariatet vil anmode T&M, Vej om status for udarbejdelse af kortmaterialet. 9) Miljøministeriets serviceeftersyn af kommunernes behandling af sager om beskyttede naturtyper (O). Miljøministeriet har gennemført et serviceeftersyn af kommunernes administration af naturbeskyttelseslovens 3 om beskyttede naturtyper. Resultatet kan ses på Naturstyrelsens hjemmeside. Der har været foretaget stikprøvekontrol, hvor også Bornholms Regionskommune har været udvalgt. T&M gennemgik resultaterne af den lokale stikprøvekontrol samt oplyste om årets kommende indsats indenfor området. Der er vedhæftet et kort, hvor det fremgår hvor der har været foretaget stikprøvekontrol samt resultatet af dette. Konklusionen er at kommunens registrering af de beskyttede naturtyper er rimelig men godt kan forbedres. Det er dog primært nygravede vandhuller, der endnu ikke er omfattet af registreringen. Kommunernes administration af de beskyttede naturtyper er dog generelt på niveau med amternes. Emnet medførte en kort diskussion omkring type af overtrædelser og hvem, der overtræder beskyttelsesbestemmelserne. Beskyttelsesbestemmelserne overtrædes både af professionelle landmænd, men i høj grad også af andre ejere af landejendomme. Hyppige overtrædelser er oppløjning og etablering af vildtagre samt opfyld af søer. T&M har de sidste år gennemført en del besigtigelser og registreringer af 3 og dette arbejde vil også fortsætte i år både af egne medarbejdere og af konsulenter.

5 Side 5/5 10) Evt. Finn Hansen fremviste en power point der anskueliggjorde konsekvenserne ved den øgede dyrkning af majs og nedlæggelsen af de mange levende hegn i landskabet. Finn demonstrerede hvilken vigtig funktion de levende hegn har som snehegn der opfanger sneen om vinteren. Sneen bliver omkring hegnene og lægger sig ikke på vejene i det omfang vi har set i vinter. Hvis vi etablerer flere hegn kan udgifterne til snerydning reduceres. Power point er vedhæftet. Med venlig hilsen Louise Lyng Bojesen Biolog Dir. tlf.:

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune

Ordstyrer: Erik Skibsted, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune. Sekretær: Louise Berg Hansen, Natur og Grønne Områder, Herning Kommune TEKNIK OG MILJØ Til Grønt Råd Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8140 ngoes@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 00.00.00-P19-560-06 Referat af Grønt Råds møde

Læs mere

Strategier modtages løbende

Strategier modtages løbende Nyhedsbrev nr. 39 September 2003 Strategier modtages løbende Vi vil gerne opfordre alle kommuner og amter til at huske at sende de vedtaget lokal Agenda 21-strategier til Miljøministeriet. Inden udgangen

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Referat af møde i Regionskontaktudvalget

Referat af møde i Regionskontaktudvalget Referat af møde i Regionskontaktudvalget tirsdag den 1. marts Deltagere: Fra bestyrelsen: Jeppe Jørgensen Fra regionerne: Thyge Steffensen, Ole Bøgh Vinther, Hanne Voetmann, Aksel Leck Larsen og Gunnar

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 11. november 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: BCV - mødelokale 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Lisbet Rosendahl, Mads Sørensen,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Tilskud til Lokale Grønne Partnerskaber 2010-2015 Juli 2014 30 mio. kr. til grønne partnerskaber Miljøministeriet har afsat en pulje på 5 mio. kr. om året i perioden 2010-2015 til støtte for lokale grønne

Læs mere

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune

Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Referat af møde nr. 2/2012 i Kredsrådet for Syd- og Sønderjyllands politikreds den 27. juni 2012 hos Tønder Kommune Deltagere: Borgmester Laurids Rudebeck Kommunaldirektør Svend Erik Møller Borgmester

Læs mere

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen

176 Forslag til Lokalplan 62/2011 - Offentligt område i Hørby Skoleby ved Hobro - Rosendalskolen Referat af mødet i Udvalget for Teknik og Miljø den 5. september 2011 kl. 14:00 i Arden Rådhus, Østergade 22, Arden - Mødelokale Skoven Peter Schrøder forlod mødet kl. 17.00 efter pkt. 180. Pkt. Tekst

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/10917 Fagudvalgshøring af udkast til Planstrategi 2015 hos KFU (Lukket sag)...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 13. august 2015 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4 Afbud Lars Kristian Pedersen Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/10917

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006

Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af VFR-møde den 20. marts 2006 Referat af ordinært VFR-møde den 20. marts 2006 Godkendt den 11. august 2006 Deltagere: Fra Vildtforvaltningsrådet: Per Ole Olesen, formand Anders Lassen, De danske

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 10. september 2009 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 12:30-15:30 Søren Steensen, Formand Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Thomas Jepsen

Læs mere

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2

Innovations- og Medborgerskabsudvalget. 1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 15/2364 Resultater af borgerundersøgelse...2 Referat Innovations- og Medborgerskabsudvalget Tid Mandag den 10. august 2015 - kl. 15:30 Sted Mødelokale 4 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 15/2364 Resultater af

Læs mere

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing.

Referat af fællesmødet fredag den 28. marts 2014 kl. 13.00 i mødelokale 1, Rådhuset, Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing. Mødedeltagerne: Orla Spenner, og.spenner@talnet.dk Peter Steen Jensen, ps@jensen.mail.dk Hans Lund, hilund@privat.dk Lennart Jørgensen, lg@faaborgmidtfyn.dk Flemming Kehman, fpk@dsa-net.dk Egon Gaarde,

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart

Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Hovedbestyrelsen Referat af hovedbestyrelsesmødet Lørdag-søndag den 26.-27. januar 2008 på Kursuscenter Middelfart Deltagere: FU: Erik Søbjerg Morten Rasmussen Esmat Guindy Henrik Knudsen Afbud fra: 4.

Læs mere

Udvalget for Teknik og Miljø

Udvalget for Teknik og Miljø REFERAT Udvalget for Teknik og Miljø Mødedato: Onsdag den 13-06-2007 Mødested: Vojens. BEMÆRK ÆNDRET STARTTIDSPUNKT Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Afbud: Fraværende: Bemærkninger: Udvalget

Læs mere

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH)

Mødereferat. Miljø- og Planlægningsudvalget: Peter Antonsen (PEA) Marianne Preis Balser (MPB) Henrik Peulicke (HPE) Anne Ehrenreich (AEH) Mødereferat Sted: Rådhuset Dato: 29.10.2010 Deltagere: Grønt Råd: Bent Møllmann Jürgensen (BMJ) Peter Skat (PS) Anni Buhr Mejlsø-Schmidt (ABM) Kirsten Nykjær Kragh (KNK) Ernst Renstrup (ER) Harald K. Hansen

Læs mere

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer

Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Helle Huse, civilingeniør, Anders Nyvig A/S Trafik og Miljøhandlingsplaner - resultater og erfaringer Det er nu 4 år siden, at arbejdet med de første trafik- og miljøhandlingsplaner blev igangsat. Hovedparten

Læs mere

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet

Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Bilag c) Afrapportering fra underarbejdsgruppen om evaluering af kommunalreformen på natur og miljøområdet Oktober 2012 Evaluering af kommunalreformen 1 Evaluering af kommunalreformen på Natur- og Miljøområdet

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00. Ordinært møde. Kultur- og Fritidsudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 24.01.2007 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat

Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Egebjerg Kommune Økonomiudvalg Referat Dato: Mandag den 12-maj-2003 Starttidspunkt for møde: Kl. 14.15 Sluttidspunkt for møde: Kl. 17.30 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Dansk Faldskærms Union

Dansk Faldskærms Union Referat Bestyrelsesmøde torsdag den 06. februar 2014 Til stede: Bestyrelsen: Flemming Olsson, Ina Nielsen, Katrine Eriksen, Peter Krogh, Jacques Jonsman og Peter Stræde Administrationen: Helle Eriksen

Læs mere

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde

Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde 2013 Generalforsamling den 11. sept. 2013 kl. 17.00, Hotel Arnbjerg, Varde Arnbjergallé 2, 6800 Varde Generalforsamling 2013 I henhold til foreningens vedtægter 4 stk. 3 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S

Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 i Naturturisme I/S Dato: Onsdag den 5. februar 2014 Tidspunkt: kl. 10.00 12.00 Sted: Abildvej 5A, Svendborg Bestyrelsesmedlemmer: Carl Jørgen Heide Mads Boeberg Hansen Flemming

Læs mere

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011

Nationalpark Mols Bjerge bestyrelsesreferat Møde 21 den 25. oktober 2011, Jagtslottet Godkendt 13.12.2011 Til stede: Erling Post Kirsten Thabasz Zaluski Vibeke Kahl Helge Poulsen Peter Brostrøm Dagmar Brendstrup Jakob Vedsted Mette Foged Jørgen Ivar Mikkelsen Marianne Aude Peter Gjelstrup Susanne Bødker Formand

Læs mere

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014.

Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Følgende medlemmer deltog: Referat af Mødet i Landdistriktsudvalget den 13. juni 2014. Sarah Børner, NaturErhvervstyrelsen (formand) Janne Birk Nielsen, Fødevareministeriets departement Jørn Jensen, Naturstyrelsen

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College

INDKALDELSE/ REFERAT. Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) VIA University College VIA University College Uddannelsesudvalget for Psykomotorikuddannelsen GODKENDT Sted: VIA University College Hedeager 2, lokale 31.10 8200 Aarhus N Mødedato: Den 10. december 2014 kl. 12.30-14.30 Deltagere

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere