BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2011 *** BUDGET FOR 2012"

Transkript

1 BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012 web udgave 1

2 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste Ridebane Fold Rideskoleheste Ridebane Bolig Ny fold Lille fold Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup 20x40 Ridehus Telthal Kontor Udendørs stalde Stalde Græsfold Fold 2 Fold 1 Fold 3 Fold 4 20x60 Ridehus Rytterstue/ Muleposen Sti til Vestskoven 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning for Årsrapport Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Specifikationer til budget og regnskab Materielle Anlægsaktiver Grønt regnskab

4 BERETNING FOR 2011 Vestegnens Rideklub er beliggende på en lejet grund i Nordparken på et m 2 stort areal, hvoraf m 2 er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehuse. Lejemålet løber frem til år Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med hjemsted i Høje -Taastrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridearrangementer og konkurrencer i dressur og springning. Endvidere at oplærer, især ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje samt at drive rideetablissementet. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand, kasserer og sekretær vælges direkte på generalforsamlingen og udgør forretningsudvalget. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og formænd for de 5 forskellige udvalg. Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 17. februar 2011 følgende sammensætning: Bestyrelse: Formand: Rikke Krantz Valg 2010 Næstformand: Alette Frænell Genvalgt 2010 Kasserer: Britha Skov Jensen genvalgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev genvalgt 2010 Øvrige medlemmer: Mika Langvad valgt 2011 (2 år) Inge Ulrich Ernst valgt 2011 (2 år) Benedicte Bech valgt 2011 (1 år) Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Anja Boe Valgt suppleant: Louise Jørgensen Valgt 2011 Revisorer: Revisorer interne: Annette Nielsen Genvalgt 2011 Revisorer interne: Anne Seidenfaden Genvalgt 2011 Revisorsuppleant: Jørgen Fjelstrup Genvalgt 2011 Revisor ekstern: Bent Rindom Genudpeget 2011 Bestyrelsen fik efter den ekstraordinære generalforsamling 19. april 2011 følgende sammensætning: Formand: Mika Langvad valgt for 1 år Næstformand: Kim Jaenicke valgt 2011 Rikke Jørgensen pr. 28. juni 2011 Kasserer: Britha Skov Jensen valgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev valgt 2010 Øvrige medlemmer: Rikke Jørgensen valgt 2011 Inge Ulrich Ernst valgt 2011 Anja Boe valgt 2011 Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Mai krogh 2. suppleant: Louise Jørgensen Anja Boe udtræder af bestyrelsen 29. maj, indtræder Mai Krogh. Udtræder af bestyrelsen den 28. juni Kim Jaenicke og Mai Krogh Bestyrelsen: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 14 ordinære bestyrelsesmøder, 5 ekstraordinære bestyrelsesmøder og 7 klubmøder. Møder med Dansk Bank, Høje-Taastrup Kommune og borgmester Michael Ziegler Høje- Taastrup Kommune. Besøg af Kim Rasmussen NordeaFonden, ved Fastelavnsshowet, overrækkelse af sponsorchek. Deltaget i eksterne møder: 2 møder i DRF s Distrikt 1 4

5 BERETNING FOR 2011 Repræsenteret i følgende udvalg/medlem af: Distriktsbestyrelsen. DRF s distrikt 1 Sammenslutningen af Vestegnsklubber Bestyrelsen har behandlet følgende sager samt almindelige sager/spørgsmål vedr. den daglige drift: Indkaldelse og forberedelse til ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger Udarbejdet årsberetning og fastlagt budget Revision af årsregnskabet Indberetning af medlemstal til DIF/DRF Indberetning af medlemstal i Høje-Taastrup Kommune, ansøgt om tilskud Ansøgt om sommeraktiviteter for børn i Høje-Taastrup Kommune Flere møder og ansøgninger til Høje-Taastrup Kommune vedr. udvidelse af græsningsarealer, endelig lykkedes det i begyndelsen januar måned 2012 Genansøgt Høje-Taastrup Kommune om tilskud til nyt tag på ridehal 20x60 m, afslag Genforhandlet kontrakt på levering af byghalm og hø/wrap Løbende revision af foldere, lister og planer Løbende revision af diverse ordensregler Personaleansættelser samtaler ferieplan arbejdstider arbejdsopgaver - vejledninger Fremsendt regnskab, årsberetning til Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune Ridebaner udlånt til Trakehnerne, Lis Christensson Erhversforsikring hos TRYG, genforhandlet for en 5 årig periode Ny foldudlukningsordning sommer og vinter udvidelse fra 2 til 4 timer Nedsættelse af foderudvalg vedr. nyt foder, forbrugerundersøgelse og indførelse af nyt foder EquiFirst OG Green Power O- grass Oprettelse af nyt medlemskartotek med mailadresser Brandtilsyn Leasing af ny staldcat Ændring af størrelse på affaldscontainer Behandlet sag om udlejning af skur Der er uarbejdet politikker for privatehesteområdet og rideskolen Arbejdet med revision af klublove - forretningsorden Udarbejdet skriftlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne Revision af pligttimer/ interessetimer Behandlet henvendelse fra Skovrådet Høje-Taastrup Kommune Foretaget regulering af priser på opstaldning og rideskoleundervisning 1. februar Samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune om anlæggelse af ridestier Forlængelse af lejekontrakt, Høje-Taastrup Kommune, for grunden frem til 2041 Nyt køkken Modernisering af rytterstuen Udvidelse af partordningen Ansøgt om diverse sponsorater bl. a. hegning af folde og spejl til ridehuset Annoncering om ledige staldpladser på Hestenettet Foretaget snerydning efter voldsomt snefald i årets første måneder Spredning af kunstgødning på græsfolde Fået foretaget reparation af taget på det store ridehus, 27 huller i pladerne Eftersyn (årligt) af brandslukningsudstyr ved Dansk Brandteknik Renovering af bund i det lille ridehus (sponsoreret i 2010 af NordeaFonden) Sugning af samlebrønde Reparation af tag på 7 udendørs bokse Reparation af vandskade i elmåler Udskiftning af indgangsdør og vinduerne i sadelrummende Arbejdet med ansættelse af daglig/berider Der har været afholdt medarbejder løn og udviklingsamtaler Der er udarbejdet jobbeskrivelse 5

6 BERETNING FOR 2011 Der er anmeldt en arbejdsskade Grøfter og buske er blevet renset og beskåret af Høje-Taastrup Kommune Personale ansat: Personale ansat pr. 31. december 2011: Berit K. Kristensen, ansat 1999: 37 timer - Medhjælp i stalden Anita Johansen, ansat 2010: 37 timer Staldmester - Dyreassistent Sarah Gørlev, ansat : 12 timer underviser i rideskolen man-onsdag Amalie Sommermark, ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-fredag Christina Kjærgaard ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-lørdag Maria Henriksen, ansat : 4 timer underviser i rideskolen spring Pernille Benzon, ansat 2006: Weekendstaldvagter Pernille Mortensen, ansat : Weekendstaldvagter aftenfodring og lukkevagt lørdage Cecilie Jensen, ansat : Aftenfodring og lukkevagt tirsdage Anja Morel, ansat : Aftenfodring og lukkevagt søndage Steen (morfar), ansat 2009: Altmuligmand Bente Nielsen, ansat 1986: Bogholder Arbejds- og sikkerhedsfodtøj stilles til rådighed for personalet APV er er udarbejdet Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler Alle undervisere har børneattest Personale tilknyttet: Bestyrelsen har indgået aftale med følgende free lance undervisere, som varetager privatrytterundervisningen: Lis Christensson 2 gange ugentlig Dressur Thorvald Lygum 1 gang ugentlig Spring Jeanette Strands 1 gang ugentlig Dressur Der findes skriftlige samarbejdsaftaler med freelanceunderviserne Alle freelanceundervisere har børneattest Samarbejde i øvrigt: Rideklubben har i løbet af året haft samarbejde med: Skoler om praktikanter Kriminalforsorgen med personer i Samfundstjeneste Klubmedlemmer: Klubmedlemmer pr. 31. december : Juniormedlemmer: Seniormedlemmer: Passive: 8 8 I alt Medlemsjubilarer: 45 års jubilarer: : Irma Johansen Gerda Ambjørn Gitte Ambjørn 40 års jubilar: : Dorthe Sabroe Simonsen 35 års jubilarer: : Hanne V. Sørensen, Preben Nielsen 30 års jubilarer: : Anne Louise Bring Fischer 25 års jubilar : Lis Christensson og Anne Seidenfaden 20 års jubilar: : Annette Nielsen 10 års jubilarer: : Elizabeth W. Thomasen, Mie Gramkow, Helene Sloth og Amalie Sommermark Mistet: Jeanette Winther Staldpladser: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 49 ( ) staldpladser. I stalden: 11 ponybokse, 23 hestebokse 6

7 BERETNING FOR 2011 Udendørs: 14 hestebokse 1 ponyboks Staldpladser til rideskoleheste/ponyer: 21 (19) Staldpladser til privatheste/ponyer: 28 (30) Der har været 27 (13) udskiftninger på staldpladserne til privatheste/ponyer Der er ledige staldpladser pr. 31. december 2011 Prisregulering pr. 1. februar kr. 50,00 og 1. juli med kr. 200,00 Nyt foder pr. 1. maj EquiFirst Basic Omega 3-Classic Robust Green Power O-Grass Ordning for uddeling af ejers hø/wrap morgen og aften Reduktion på staldleje ved sommergræs, med kr. 200 hest, kr. 175 pony, ugentlig VER har ormestrategi. Prøver tages 2 x årligt og undersøges for æggetælling, larver. Der er ikke konstateret blodorme i besætningen, prøve og behandling betales af heste/ponyejerne Ny foldudlukningsordning med weekendordning og valg mellem 2 eller 4 timer på fold Der stilles wrapskur gratis til rådighed for heste/ponyejerne De opstaldede heste skal have hestepas med medicinsider Der er mulighed for hesteejerne for daglig klatmugning Heste/ponyejere kan købe hø og wrap gennem rideklubben Spåneboks uden dyrlægeerklæring Græsfold privatheste nedlagt Rideskolen: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 21 heste/ponyer 12 (13) ponyer og 9 (6) heste. Rideklubben har lånt: 1 pony Helene og 1 pony sponsoreret Fast tilknyttet rideskolen som dyrlæge: Landbohøjskolen Fast tilnyttet for årligt samlet vaccination og rasp af tænder: Vet Team Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet Alle rideskoleheste/ponyer har pas med medicinsider og ejercertifikat Skoleheste/ponyer var på sommergræs i uge 30 og 31 Partordninger revideret pr. 1. september Pr. 31. december er der 13 part, med 3 eller 4 dage ½ timehold lørdage omdannet til timehold, pr. 1. november Kursus (AKT) for rideskoleunderviserne, Louise, Amalie, Sarah, Christina og Rikke(bestyrelsen) Rideskoleundervisning er fordelt således: Dressur: 17 time hold - 5 halvtimes hold Springning: 4 hold, tirsdage Motionshold 1 hold, tirsdage Enetimer omkring helligdage Fritidshjem, klubber og skoler 1 hold, tirsdage Holdundervisningen er på alle niveauer og fordelt på formiddags- eftermiddags- og aftentimer på ugens 6 hverdage, med max. 10 ryttere på timeholdene og max. 7 ryttere på ½timesholdene. ½ timesholdundervisning (miniput): Holdene består af børn mellem 6-12 år, nybegyndere og forældre, øvrige hold efter rutine. Partordning indebærer at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. Rytterne lærere at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr Der er parter med 3- eller 4 dage. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring på timeholdene i ugens løb. Alle parter har hesten/ponyen hver søndag mellem kl Parterne har mulighed for at deltage i stævner og øvrige aktiviteter som rideklubben holder. Rideskolen har haft følgende arrangementer: Miniridelejr i uge 31 & 32 med 3 hold med 7 deltager Uge 26, 27 og 28, sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune Ridelejr med overnatning i uge 29, 12 deltog To rideskolestævner - Enetimer omkring påsken - Fastelavnsshow - Skovture Juleshow Vaske-strigledag, hvor 42 deltog - Opsadlingskursus hvor 17 deltog 7

8 BERETNING FOR 2011 Rideskoleheste/ponyer: Samlet antal timer i 2011: 8343, 2010: 8133 timer Aflivet: Miss Zippi (blind) Solgt: Bella, Chanel, Otto, Landa og Conette Z Købt: Landa, Conette Z, Vanilla, Tarzan, Felix og Chippo Rideklubben ejer pr. 31.december 2011 følgende heste/ponyer: Dolly, Comet, Kalula, Bali, Pippi, Molly, Sir Columbus, Bertram, Stanley, Zeus, Filur, Bubber, Laban Vanilla, Tarzan, Felix, Velvet, Røde Laban og Chippo Lånt: Helene De forskellige rideskoleheste/ponyer har gået følgende antal timer i år 2011: Laban 527 Røde Laban 518 Bali 486 Kalula 487 Dolly 475 Bertram 474 Bubber 469 Molly 463 Stanley 458 Filur 445 Pippi 438 Sir Columbus 424 Comet 420 Zeus 412 Helene 403 I denne opgørelse er kun medtaget de heste/ponyer som været hos os i hele 2011 Velfærds- og Juniorudvalget: Formand: Inge U. Ernst Rikke Jørgensen Medlemmer: Anja Boe, Tine Rasmussen og Bettina Olsen Formand forjuniorudvalget: Rikke Krantz - Rikke Jørgensen Juniormedlemmer: Lærke Matthiesen, Sofie Torp, Maria Krantz, Anja Andersen, Lotte Jaenicke, Emily Petersen og Freya Madsen Velfærdsudvalget- og Juniorudvalget: Har sammen med mange frivillige stået for driften af Muleposen i forbindelse med vores stævner og andre arrangementer, sørget for forplejning i forbindelse med klubbens arbejdsweekend og klubmøder. Lis Christensson stod for et meget vellykket Fastelavnsshow. Juleshowet var arrangeret af Rikke Jørgensen og partspiger, begge arrangementer med stor tilslutning. Rikke m.fl. har holdt fællesspisning om tirsdagen. Etablissementsudvalget: Udvalgsformand: Udvalgsmedlemmer: Mika Langvad Kim Jaenicke Rikke Jørgensen Britha Skov Jensen Anja Morell, Anne og Lars Seidenfaden Desværre blev det heller ikke året hvor der blev skiftet tag på det store ridehus. Der har været afholdt 2 arbejdsweekends med oprydning. Udskiftning af tag på de 3 skure Opsat holdere til wrapposer Alle bokse nummeret Renset tagrender på alle bygninger Malet hegn omkring springbanen Oprydning efter oversvømmelse efter skybrud i stalden den 3. juli Stalden sommerrenset Træer langs det store ridehus fældet 8

9 BERETNING FOR 2011 Vedligeholdelse af folde Tak til alle som på en eller anden måde har bidraget til at Vestegnens Rideklub ude som inde fremstår rent og rydeligt. Tak til Lars som trods fraflytningen fra VER stadigvæk er med i udvalget og altid behjælpelig med reparationsopgaver. IT- og PR-udvalget: Udvalgsformand: Inge Ulrich Ernst Udvalgsmedlemmer: Bibi Kongslev, Per Tiljevang og Gitte Jaenicke Stort arbejde omkring sponsorater og ny hjemmeside. Rideklubben har modtaget flere sponsorater fra personer med tilknytning til rideklubben. Rideklubben har bl.a. fået et beløb, kr , tildelt til spejl i ridehuset fra Tuborgfonden. Rideklubben har ligeledes fået sponsoreret et udendørs dommertårn, et nyt komfur og tilsagn om sponsorering af en rideskolehest. Per Tiljevang har været weebmaster, tak for et stort og veludført arbejde. Stævne- og Sportsudvalget: Udvalgsformand: Britha Skov Jensen Udvalgsmedlemmer: Elizabeth Thomasen, Cecilie Jensen, Sanne Kersø udtrådt 1.september, Amanda Poulsen, Louise Jørgensen udtrådt 19. december, Sarah Gørlev indtrådt 1. juni, Kicki Winther udtrådt 1. august, Amalie Sommermark Stævneresultater: Jeanette Strands Stævne- og Sportsudvalget har holdt 10 møder. Der har været afholdt følgende stævner: 3 C-stævner dressur heste 336 (105) starter 3 C-stævner spring hest/pony 711 (0) starter 3 D-stævner dressur/spring hest/pony 420 (520) starter 2 rideskolestævne 138 (152) starter VER s klubmestre 2011: Dressur: Hest Svær: Hest Let: Pony: Rideskoleheste: Britha Skov Jensen Schamir von C Michelle Egelborg Skjoldsgaard Rubial-Vo Michala M. Jensen Fjordglimts Mr. George Elizabeth Weis Thomasen - Felix Spring: Hest: Pony: Rideskolen: Tana Brodersen Bailey Blue XX Ikke afviklet Anna Henriksen - Tarzan Klubchampionatsvindere: Dressur hest: Laura Falk Orian Helfin 79 point Dressur pony: Michala M. Jensen - Ocebio 416 point Dressur rideskolehest: Elizabeth W. Thomasen-Felix 4 point Mia Andreasen-Velvet 4 point Anja Andersen-Chanel 4 point Spring hest: Dorte Røper-Sunlight 18 point Spring pony: Lotte Jaenicke Kenny 7 point Spring Rideskolen: Elizabeth W. Thomasen-Bertram 1 point Distance: Christina U. Pedersen Gnýr Fra Kokholm 320 point Vestegnspokalvindere: Dressur hest: Dressur pony: Spring hest: Spring pony kat Thea K. Dyrbjerg Stærbogårds Cargo Sportsrideklubben Vallensbæk Sofie Torp Vagnholm Sheila - Vestegnens Rideklub (2. år) Karen Henriksen Clintstoné - Sportsrideklubben Kristine A. Brodersen Hærvejens Uffe Fursø Rideklub 9

10 BERETNING FOR 2011 Vestegnensmesterskabet dressur individuelt pony blev vundet af: Michala M. Jensen Ocebio (2. år) Placeringer: VER s ryttere har i alt opnået 157 (66) placeringer, som fordeler sig således: Dressur: 91 (33) Spring: 55 (8) Distance: 11 (25) Et helt fantastisk år for udvalget, som bl.andet skyldes de mange springstarter vi har haft. Stor tak til Louise som har været ansvarlig for disse stævne, desværre har Louise besluttet sig for at udtræde af udvalget. Højdepunkterne har været afviklingen af det Individuelle Sjællandsmesterskab Dressur for Heste og det Individuelle Distriktsmesterskab for ponyer kat Ridehuset blev igen i år pyntet flot op til julespringstævnet i en ny udgave, mindre juletræer nye julepakker, julebukke, røde guirlander og lyskæder på barrierekanten, rigtig flot. 1 dressurhegn er blevet slebet og malet, rigtig flot, tak til Anja Morell og Inger m.fl. Springene er blevet malet og sat i stand, nye tal og start og mål er indkøbt. Hegnet omkring springbanen er blevet malet hvidt og det er blevet til et nyt dommertårn sponsoreret af Kim Jaenicke. Der er indkøbt ny printer. Der har været afholdt kurser for privatrytterne i spring og dressur. Stævnerne har i slutningen af året været afviklet med LIVE resultater. Der er indkøbt underlag med logo til udlåning til startende på hold for VER, blåt spring, hvide dressur. Til alle udvalgsmedlemmer, trofaste sponsorer og ærespræmiegivere, tak fordi I igen i år har støttet op omkring VER s stævner. Til de mange frivillige hjælpere og officials tak for jeres indsats som har medvirket et flot økonomisk resultat. Afslutning: Året 2011 har budt på store udfordringer både økonomisk, men også med samarbejdet i bestyrelsen. Trods dette har bestyrelsen opnået et meget tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat, bl.a. igennem omstrukturering af personalets arbejdsopgaver, effektivisering af rideskolen herunder udvidelse af partordningen. Det har været muligt, at foretage en lang række gode og store forbedringer, samt investeringer. Økonomisk blev vi ligeledes hjulpet af, at Stævneudvalget har haft et forrygende år med stor aktivitet og en flot indtjening også for Muleposen Rideskolen har ligeledes haft et rigtig godt år med en flot indtjening, der er stadigvæk stor tilgang til rideskolen og holdene er fyldt op. Ordningen med parter kører godt og der er stor interesse for ordningen. Der har igen i år været aktiv sommer for børn i Høje-Taastrup Kommune, ridelejr mini- og maxiridelejr. Der har været afholdt rideskolestævner og andre arrangementer for rideskolen. Alle med formål, at gøre netop vores rideskole til den mest attraktive på Vestegnen og det er lykkedes. Der har været ledige staldpladser i 2011, som har bevirket en manglende indtjening på pensionærsiden, til gengæld har vi sparet på foder, halm og container samt personaletimer. Vi ønsker for året der kommer, at få fyldt de ledige bokse op, så vi igen kan få et højt aktivitetsniveau i vores klub. Vi er stolte af vores økonomiske resultat i denne svære tid og glade for de forbedringer klubben har nået i 2011, her kan nævnes: Nyt tag på de 7 gamle udendørs bokse. Nye vinduer i sadelrum og ny indgangsdør. Renovering af rytterstuen med maling, nyt møblement og et helt nyt køkken. Ny bund i det lille ridehus. Tætning af 27 huller i taget på det store ridehus blev det også til. Af investeringer blev det til: En brugt traktor. Leasing af en ny staldcat. Indkøb af ny græsslåmaskine, nye tal og start og mål til springbanen. Indkøb af nye dejlige rideskoleheste. Taget på det store ridehus blev det desværre ikke muligt at finansiere i 2011, der er ansøgt om økonomisk hjælp (kr ) i NordeaFonden, bestyrelsen vil fortsat arbejde med at finde ekstraordinære tilskud, således at vi kan foretage denne udskiftning. Rideklubben har søgt om økonomisk hjælp fra Tuborgfonden til nye spejle i det store ridehus. Vi har fået bevilget kr til dette formål. Vi har endnu ikke effektueret dette sponsorat, men vil forsøge at realisere det inden 1. juli I forbindelse med omstrukturering af personalets opgaver har bestyrelsen arbejdet med at få ansat en 10

11 BERETNING FOR 2011 daglig leder/beridder, af økonomiske årsager har dette ikke været muligt. Ledelsesopgaverne er i stedet for overgået til Anita som i samarbejde med de øvrige medarbejder nu løser de daglige ledelsesmæssige opgaver i klubben. Det har også været et år med flere udskiftninger af personale, primært i rideskolen. Det er nu lykkedes at få sammensat en god, og loyal medarbejderstab. Deres arbejdsbetingelser har ikke altid været optimale, men det er lykkedes dem at få VER til at fremstå som et pænt og ordentligt sted at være. År 2012 har vi 2 jubilæer, Rideklubbens stiftelse for 45 år siden, 23. februar 1967, samt grundstenen for klubbens etablering for 40 år siden, 23. juni Bestyrelsen takker for den opbakning vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og afvikling af andre arrangementer. Stor tak til vore sponsorer, NordeaFonden, de mange anonyme givere og Høje-Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte til klubben. I begyndelse af 2012 lykkedes det bestyrelsen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune at få mere foldareal til vores heste på VER. Vi glæder os til at etablere vores nye folde, som vil står klar til brug i sommeren Vi har det ønske for 2012, at Vestegnens Rideklub skal fremstå som en dynamisk, sportslig og socialt velfungerende rideklub. Medlemmerne skal være medansvarlige for at opretholde en god klubånd og aktivt deltage i klubbens arbejde. Mika Langvad Britha Skov Jensen Britt Gørlev Formand Kasserer Sekretær Rikke Jørgensen Næstformand Inge Ulrich Ernst 11

12 NOTATER 12

13 VESTEGNENS RIDEKLUB Snubbekorsvej Tåstrup CVR-nr ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 31. december 2011 BUDGET FOR 2012 Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 28. februar 2012 Dirigent 13

14 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011 for VESTEGNENS RIDEKLUB. Vi erklærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. At årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At alle indbetalinger, udbetalinger, værdier og forpligtelser er bogført. At årsrapporten efter vor opfattelse er korrekt og i overensstemmelse med den stedfundne udvik ling i året løb. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 14. februar 2012 Ledelse: Mika Langvad Formand Britha Skov Jensen Kasserer Britt Gørlev Sekretær Bente Nielsen Bogholder Generalforsamlingsvalgte revisor: Annette Nielsen Revisor Anne Seidenfaden Revisor 14

15 REVIEW AF ÅRSRAPPORT 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med klubbens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinier for ikke erhvervsdrivende foreninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Opstilling af rapportens forskellige regnskabsposter er uændret i forhold til sidste år. Indtægterne Indtægter fra de forskellige aktiviteter og oppebåret offentligt tilskud indtægtsføres i de perioder de vedrører. Omkostningerne Omkostningerne og afskrivningerne udgiftsføres i de perioder de vedrører. Eventuel skat af årets resultat Klubben har ikke haft skattepligtige aktiviteter. Årets resultat Klubben overskudsdisponerer sit årlige resultat overført til næste år. Aktiver Klubben afskriver sine anlægsaktiver over det enkelte aktivs forventede levetid således: Bygninger og ridehus 30 år Rytterstue 18 år Udendørs hegn og bokse 10 år Driftsmidler 5 år Beholdningsværdi af heste ansættes til vurderet handelsværdi på balancedagen Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Lagerværdien af foderstoffer ansættes til kostpris på balancedagen. Tilgodehavender optages til nominel værdi på balancedagen Passiver Gælden måles som hovedregel til amortiseret kostpris. Næste års afdrag på prioritetsgælden optages under kortfristet gæld. 16

17 RESULTATOPGØRELSE NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT INDTÆGTER: OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK TILSKUD OMKOSTNINGER: LØNOMKOSTNINGER DRIFTSOMKOSTNINGER RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK INFORMATION/HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER AFSKRIVNINGER OMKOSTNINGER I ALT: RESULTAT FØR RENTER RENTEOMKOSTNINGER ÅRETS NETTORESULTAT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note AKTIVER: Materielle Anlægsaktiver: 18 Bygninger og folde Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger: Foder og forbrugsvarer Heste & ponyer Tilgodehavender: Tilskud m.m Likvide beholdninger: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note PASSIVER EGENKAPITAL Kapital primo Overført resultat LANGFRISTET GÆLD: 20 Gæld til pengeinstitut KORTSIGTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 20 Gæld til pengeinstitut BG-Bank kassekredit maksimum Leverandøre af vare Til det offentlige GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Leasingforpligtelse 19

20 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 1 OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT: OPSTALDNING RIDESKOLEN RIDEHUSKORT FOLDUDLUKNING KLUBDRIFT: KLUBKONTINGENTER LEJE AF GARDEROBESKABE REKLAME RIDEHUS PLIGTTIMER HUSLEJE SKUR SPONSORER STÆVNEUDVALGET: STÆVNEKONTINGENTER MULEPOSEN: OMSÆTNING AUTOMATER - KOLD/VARM & SLIK OMSÆTNING TILSKUD: DRIFTSTILSKUD EKSTRAORDINÆRT TILSKUD JUNIORTILSKUD LØNOMKOSTNINGER: LØN SIKRINGSSTYRELSEN SOCIALE YDELSER ARBEJDSTØJ SKATTEFRI GODTGØRELSE LØNREFUSION LØNFORDELING DRIFTSOMKOSTNINGER: SPÅNER STALD KUNSTGØDNING FODER STRÅFODER, HALM STRÅFODER, HØ VAND TIL HESTE KATTEMAD SPILDEVANDSTANK GØDNINGSCONTAINER VEDL. RIDEHUS VEDL. STALDBYGNINGER VEDL. SPRINGBANE & UDSTYR VEDL. DRESSURBANE & UDSTYR VEDL. HEGN & FOLDE DRIFT & REP. AF DRIFTSMIDLER LEASING STALDCAT ALARMANLÆG ANNONCERING ORMEKUR KASSEDIFFERENCE

21 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 9 RIDESKOLEDRIFT: DYRLÆGE & MEDICIN SMED VEDL. SELETØJ TRANSPORT ORMEKUR/CHIPSMÆRKNING GRÆSNINGSAREALER VASK AF UNDERLAG KLUBDRFIT: PORTO KONTINGENT DRF-DISTRIKT FORTÆRING BESTYRELSEN FORTÆRING UDVALG KURSER AKTIVITETER JUNIORER GENERALFORSAMLING STÆVNEUDVALGET: OMKOSTNING MULEPOSEN: VAREKØB AUTOMATER: VAREFORBRUG REPARATION INFORMATION - HJEMMESIDE HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER: ELFORBRUG GRUND - JORDLEJE HÅNDKLÆDER & RENGØRINGSARTIKL DRIKKEVAND - EJENDOMSKAT RENOVATION FALCKABONNEMENT REPARATION AF KONTOR OG KANTINE KONTORARTIKLER FORSIKRINGER PERSONALEOMKOSTENINGER GAVER & BLOMSTER GEBYR DANSKE BANK MØDEUDGIFTER EKSTERNE BOGFØRING- & REGNSKABSASSISTAN GEBYR DATALØN TELEFON KONTINGENTER & HESTEBLADE

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 2014 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70

Hjørring Golfklub CVR-nr. 10 71 01 70 CVR-nr. 10 71 01 70 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger m.v. 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Kirkhoff & Tyrrestrup

Kirkhoff & Tyrrestrup Kirkhoff & Tyrrestrup Foreningen Hårbølle Havn Hårbølle Bro 10, 4792 Askeby CVR.nr. 19 59 03 80 Årsregnskab 2014 Nærværende årsregnskab er godkendt på den ordinære generalforsamling, den 22 / 3 2015 Dirigent:

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2012 Note Ridecentret 2011 2012 Budget 2012 Budget 2013 Medlemskontingent 98.830 128.162 139.000 138.000 Ridehuskontingent 216.890 212.692 207.000 214.000 Skabsleje

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008

Mødereferat. ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af Referent 3. Bestyrelsen aflægger beretning 4. Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011

Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Resultatopgørelse for tiden 1/1-31/12 2011 Note Ridecentret 2010 2011 Budget 2011 Budget 2012 Medlemskontingent 101.131 98.830 120.000 139.000 Ridehuskontingent 242.070 216.890 227.000 207.000 Skabsleje

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

ABF Fremtiden 3. serie

ABF Fremtiden 3. serie Lundbyesgade 3-5, 8000 Århus C Årsrapport for 2009 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2012 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2012 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2013 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Midtjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78

Haderslev Sejl-Club. Årsrapport 2006/07. CVR.nr. 12 34 45 78 Haderslev Sejl-Club Årsrapport CVR.nr. 12 34 45 78 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 24. november 2007.... dirigent Haderslev Sejl-Club, Haderslev 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent ÅRSRAPPORT 2010/2011 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2010 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2011. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Kirk Revisionspartnerselskab

Kirk Revisionspartnerselskab Kirk Revisionspartnerselskab Ørsted Kros Venner Tingparken 93 8950 Ørsted Regnskab for 2013/14 Registrerede revisorer FSR - danske revisorer Richardt Biger Andersen Kurt Telling Jørgensen Niels Brocks

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Andelsboligforeningen Sølvgade 93

Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 CVR-nr. 81 83 29 19 Årsrapport for 2011 Godkendt på generalforsamling, den / 2012 (Dirigent) Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2008 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 8/3 2009. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

Det Falsterske Digelag. Årsrapport

Det Falsterske Digelag. Årsrapport Det Falsterske Digelag Årsrapport 1. januar 2005-31. december 2005 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Revisionspåtegning 2 Ledelsesberetning Oplysninger om Digelaget 3 Ledelsesberetning

Læs mere

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB

MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB Tlt: 96701800 nykoebingm@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Havnegade 5, 1. sal DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 202226 70 MORSØ GOLFKLUB ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 10 15 86 05 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Årsrapport for året 2012

Årsrapport for året 2012 ø e r n e s / evision.. registreretrev 1.sionsaktieselskab DDS - Storstrømmen Landsdelsforening 14 6. regnskabsår Årsrapport for året 2012 Efterfølgende årsrapport med tilhørende noter er fremlagt og godkendt

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69

CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 CA Advokathjælp CVR-nr. 32 69 33 69 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2015 Steen Marslew Dirigent RIR«REVISION STATSAUTORISERET

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vibyantenne. Årsrapport 2014

Vibyantenne. Årsrapport 2014 Vibyantenne Årsrapport 2014 Vibyantenne Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub

Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Vedtægter og Reglement for Børkop Rideklub Indhold: 1. Navn 2. Formål 3. Overordnede medlemskaber 4. Hvem kan blive medlem 4.stk. 1 Æresmedlemmer 5. Myndighed 5 stk. 1 Den ordinære generalforsamling 5

Læs mere

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00

Årsregnskab 2014. Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg. CVR nr. 17 31 85 00 Årsregnskab 2014 Silkeborg Oasekirke Frichsvej 2 8600 Silkeborg CVR nr. 17 31 85 00 Resultatopgørelse for perioden 01.01.2014-31.12.2014 Beløb i t.kr. Regnskab Budget Afv. Regnskab Note Indtægter: 2014

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Sophienlund

Grundejerforeningen Sophienlund CVR nr. 32902480 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Forelagt og vedtaget på generalforsamlingen den: Dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Oplysninger

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. Generelt om indregning og måling Aktiver indregnes i balancen, når det som

Læs mere

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93

IT-Forum Midtjylland CVR-nr. 26 61 97 93 CVR-nr. 26 61 97 93 Årsrapport for 2011 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11

Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Roskilde Golf Klub Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde CVR 81 03 22 11 Årsregnskab med tilhørende specifikationer for året 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

TREKRONER REVISION A/S

TREKRONER REVISION A/S Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Ydergårdsvej 9 2620 Albertslund CVR-nr. 27 80 51 08 Årsrapport 2009 4. regnskabsår Indholdsfortegnelse side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010

Holstebro Handelsstandsforening CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 CVR-nr. 68 87 46 53 Årsregnskab for 2010 Hostrupsvej 4 7500 Holstebro T 9610 6161 www.kroyerpedersen.dk Medlem af RevisorGruppen Danmark Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C

EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C EJERFORENINGEN FALEN 6-14 5000 ODENSE C CVR-nr. 20 87 43 84 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / 2010 dirigent ÅRSRAPPORT 2009/2010 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014

FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604. Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 FREDENSBORG SØPARKS ANTENNEFORENING CVR NR. 1823 9604 Kovangen 532 3480 Fredensborg ÅRSREGNSKAB 2014 Godkendt på foreningens generalforsamling den / 2015 ---------------------------------------------------

Læs mere

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe

I/S Reedtzholm Vandværk. Årsrapport for 2014. pwe I/S Reedtzholm Vandværk Årsrapport for 2014 pwe Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Ledelsesberetning Virksomhedsoplysninger 4 Bestyrelsens

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128

Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev. ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007. Cvr.nr. 41160128 Roslev Fjernvarmeselskab A.M.B.A. Møllebuen 1 7870 Roslev ÅRSRAPPORT 1. juli 2006 til 30. juni 2007 Cvr.nr. 41160128 Ordinær generalforsamling afholdes på Roslev Kro torsdag den 27. september 2007 kl.

Læs mere

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54

Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Guderup-Stevning Vandværk A.M.B.A. CVR-nr. 35 43 14 54 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 Foreningsvalgte revisorers påtegning 4 Oplysninger om virksomheden

Læs mere

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB

Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J. CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB Vindmøllelaug Århus Bugt I/S c/o Niels Jørgen Madsen, Guldregnvej 12 8462 Harlev J CVR. nr. 32 50 53 68 ÅRSREGNSKAB 1. januar 2010-31. december 2010 (1. regnskabsår) Godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014.

Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Side 1 Bestyrelsens påtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget årsregnskabet for 2014. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis

Læs mere

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis...

Bestyrelses regnskabserklæring... 1. Revisors påtegning... 1. Uafhængig revisors erklæring om review... 2. Anvendt regnskabspraksis... Indholdsfortegnelse Bestyrelses regnskabserklæring..................................... 1 Revisors påtegning............................................... 1 Uafhængig revisors erklæring om review..............................

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT

FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35, 9900 FREDERIKSHAVN ÅRSRAPPORT Tlf: 96 20 76 00 frederikshavn@bdo.dk www.bdo.dk BOOStatsautoriseret revisionsaktieselskab Rimmens Alle 89, Box 712 DK 9900 Frederikshavn CVR nr. 20222670 FREDERIKSHAVN IDRÆTSCENTER lis RIMMENS ALLE 35,

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62

Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Aabenraa Selvhjælpscenter CVR-nr: 25 55 81 62 Intern årsrapport 1/1-31/12 2011 Indholdsfortegnelse Side Institutionsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Daglig

Læs mere

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S

Årsregnskab for 2013. Kelstrup Strand Vandværk I/S Årsregnskab for 2013 Kelstrup Strand Vandværk I/S c/o Søren Salling Lind (formand) Kelstrup Kystvej 5 6100 Haderslev CVR-nr. 12 53 75 14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere