BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2011 *** BUDGET FOR 2012"

Transkript

1 BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012 web udgave 1

2 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste Ridebane Fold Rideskoleheste Ridebane Bolig Ny fold Lille fold Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup 20x40 Ridehus Telthal Kontor Udendørs stalde Stalde Græsfold Fold 2 Fold 1 Fold 3 Fold 4 20x60 Ridehus Rytterstue/ Muleposen Sti til Vestskoven 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning for Årsrapport Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Specifikationer til budget og regnskab Materielle Anlægsaktiver Grønt regnskab

4 BERETNING FOR 2011 Vestegnens Rideklub er beliggende på en lejet grund i Nordparken på et m 2 stort areal, hvoraf m 2 er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehuse. Lejemålet løber frem til år Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med hjemsted i Høje -Taastrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridearrangementer og konkurrencer i dressur og springning. Endvidere at oplærer, især ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje samt at drive rideetablissementet. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand, kasserer og sekretær vælges direkte på generalforsamlingen og udgør forretningsudvalget. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og formænd for de 5 forskellige udvalg. Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 17. februar 2011 følgende sammensætning: Bestyrelse: Formand: Rikke Krantz Valg 2010 Næstformand: Alette Frænell Genvalgt 2010 Kasserer: Britha Skov Jensen genvalgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev genvalgt 2010 Øvrige medlemmer: Mika Langvad valgt 2011 (2 år) Inge Ulrich Ernst valgt 2011 (2 år) Benedicte Bech valgt 2011 (1 år) Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Anja Boe Valgt suppleant: Louise Jørgensen Valgt 2011 Revisorer: Revisorer interne: Annette Nielsen Genvalgt 2011 Revisorer interne: Anne Seidenfaden Genvalgt 2011 Revisorsuppleant: Jørgen Fjelstrup Genvalgt 2011 Revisor ekstern: Bent Rindom Genudpeget 2011 Bestyrelsen fik efter den ekstraordinære generalforsamling 19. april 2011 følgende sammensætning: Formand: Mika Langvad valgt for 1 år Næstformand: Kim Jaenicke valgt 2011 Rikke Jørgensen pr. 28. juni 2011 Kasserer: Britha Skov Jensen valgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev valgt 2010 Øvrige medlemmer: Rikke Jørgensen valgt 2011 Inge Ulrich Ernst valgt 2011 Anja Boe valgt 2011 Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Mai krogh 2. suppleant: Louise Jørgensen Anja Boe udtræder af bestyrelsen 29. maj, indtræder Mai Krogh. Udtræder af bestyrelsen den 28. juni Kim Jaenicke og Mai Krogh Bestyrelsen: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 14 ordinære bestyrelsesmøder, 5 ekstraordinære bestyrelsesmøder og 7 klubmøder. Møder med Dansk Bank, Høje-Taastrup Kommune og borgmester Michael Ziegler Høje- Taastrup Kommune. Besøg af Kim Rasmussen NordeaFonden, ved Fastelavnsshowet, overrækkelse af sponsorchek. Deltaget i eksterne møder: 2 møder i DRF s Distrikt 1 4

5 BERETNING FOR 2011 Repræsenteret i følgende udvalg/medlem af: Distriktsbestyrelsen. DRF s distrikt 1 Sammenslutningen af Vestegnsklubber Bestyrelsen har behandlet følgende sager samt almindelige sager/spørgsmål vedr. den daglige drift: Indkaldelse og forberedelse til ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger Udarbejdet årsberetning og fastlagt budget Revision af årsregnskabet Indberetning af medlemstal til DIF/DRF Indberetning af medlemstal i Høje-Taastrup Kommune, ansøgt om tilskud Ansøgt om sommeraktiviteter for børn i Høje-Taastrup Kommune Flere møder og ansøgninger til Høje-Taastrup Kommune vedr. udvidelse af græsningsarealer, endelig lykkedes det i begyndelsen januar måned 2012 Genansøgt Høje-Taastrup Kommune om tilskud til nyt tag på ridehal 20x60 m, afslag Genforhandlet kontrakt på levering af byghalm og hø/wrap Løbende revision af foldere, lister og planer Løbende revision af diverse ordensregler Personaleansættelser samtaler ferieplan arbejdstider arbejdsopgaver - vejledninger Fremsendt regnskab, årsberetning til Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune Ridebaner udlånt til Trakehnerne, Lis Christensson Erhversforsikring hos TRYG, genforhandlet for en 5 årig periode Ny foldudlukningsordning sommer og vinter udvidelse fra 2 til 4 timer Nedsættelse af foderudvalg vedr. nyt foder, forbrugerundersøgelse og indførelse af nyt foder EquiFirst OG Green Power O- grass Oprettelse af nyt medlemskartotek med mailadresser Brandtilsyn Leasing af ny staldcat Ændring af størrelse på affaldscontainer Behandlet sag om udlejning af skur Der er uarbejdet politikker for privatehesteområdet og rideskolen Arbejdet med revision af klublove - forretningsorden Udarbejdet skriftlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne Revision af pligttimer/ interessetimer Behandlet henvendelse fra Skovrådet Høje-Taastrup Kommune Foretaget regulering af priser på opstaldning og rideskoleundervisning 1. februar Samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune om anlæggelse af ridestier Forlængelse af lejekontrakt, Høje-Taastrup Kommune, for grunden frem til 2041 Nyt køkken Modernisering af rytterstuen Udvidelse af partordningen Ansøgt om diverse sponsorater bl. a. hegning af folde og spejl til ridehuset Annoncering om ledige staldpladser på Hestenettet Foretaget snerydning efter voldsomt snefald i årets første måneder Spredning af kunstgødning på græsfolde Fået foretaget reparation af taget på det store ridehus, 27 huller i pladerne Eftersyn (årligt) af brandslukningsudstyr ved Dansk Brandteknik Renovering af bund i det lille ridehus (sponsoreret i 2010 af NordeaFonden) Sugning af samlebrønde Reparation af tag på 7 udendørs bokse Reparation af vandskade i elmåler Udskiftning af indgangsdør og vinduerne i sadelrummende Arbejdet med ansættelse af daglig/berider Der har været afholdt medarbejder løn og udviklingsamtaler Der er udarbejdet jobbeskrivelse 5

6 BERETNING FOR 2011 Der er anmeldt en arbejdsskade Grøfter og buske er blevet renset og beskåret af Høje-Taastrup Kommune Personale ansat: Personale ansat pr. 31. december 2011: Berit K. Kristensen, ansat 1999: 37 timer - Medhjælp i stalden Anita Johansen, ansat 2010: 37 timer Staldmester - Dyreassistent Sarah Gørlev, ansat : 12 timer underviser i rideskolen man-onsdag Amalie Sommermark, ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-fredag Christina Kjærgaard ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-lørdag Maria Henriksen, ansat : 4 timer underviser i rideskolen spring Pernille Benzon, ansat 2006: Weekendstaldvagter Pernille Mortensen, ansat : Weekendstaldvagter aftenfodring og lukkevagt lørdage Cecilie Jensen, ansat : Aftenfodring og lukkevagt tirsdage Anja Morel, ansat : Aftenfodring og lukkevagt søndage Steen (morfar), ansat 2009: Altmuligmand Bente Nielsen, ansat 1986: Bogholder Arbejds- og sikkerhedsfodtøj stilles til rådighed for personalet APV er er udarbejdet Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler Alle undervisere har børneattest Personale tilknyttet: Bestyrelsen har indgået aftale med følgende free lance undervisere, som varetager privatrytterundervisningen: Lis Christensson 2 gange ugentlig Dressur Thorvald Lygum 1 gang ugentlig Spring Jeanette Strands 1 gang ugentlig Dressur Der findes skriftlige samarbejdsaftaler med freelanceunderviserne Alle freelanceundervisere har børneattest Samarbejde i øvrigt: Rideklubben har i løbet af året haft samarbejde med: Skoler om praktikanter Kriminalforsorgen med personer i Samfundstjeneste Klubmedlemmer: Klubmedlemmer pr. 31. december : Juniormedlemmer: Seniormedlemmer: Passive: 8 8 I alt Medlemsjubilarer: 45 års jubilarer: : Irma Johansen Gerda Ambjørn Gitte Ambjørn 40 års jubilar: : Dorthe Sabroe Simonsen 35 års jubilarer: : Hanne V. Sørensen, Preben Nielsen 30 års jubilarer: : Anne Louise Bring Fischer 25 års jubilar : Lis Christensson og Anne Seidenfaden 20 års jubilar: : Annette Nielsen 10 års jubilarer: : Elizabeth W. Thomasen, Mie Gramkow, Helene Sloth og Amalie Sommermark Mistet: Jeanette Winther Staldpladser: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 49 ( ) staldpladser. I stalden: 11 ponybokse, 23 hestebokse 6

7 BERETNING FOR 2011 Udendørs: 14 hestebokse 1 ponyboks Staldpladser til rideskoleheste/ponyer: 21 (19) Staldpladser til privatheste/ponyer: 28 (30) Der har været 27 (13) udskiftninger på staldpladserne til privatheste/ponyer Der er ledige staldpladser pr. 31. december 2011 Prisregulering pr. 1. februar kr. 50,00 og 1. juli med kr. 200,00 Nyt foder pr. 1. maj EquiFirst Basic Omega 3-Classic Robust Green Power O-Grass Ordning for uddeling af ejers hø/wrap morgen og aften Reduktion på staldleje ved sommergræs, med kr. 200 hest, kr. 175 pony, ugentlig VER har ormestrategi. Prøver tages 2 x årligt og undersøges for æggetælling, larver. Der er ikke konstateret blodorme i besætningen, prøve og behandling betales af heste/ponyejerne Ny foldudlukningsordning med weekendordning og valg mellem 2 eller 4 timer på fold Der stilles wrapskur gratis til rådighed for heste/ponyejerne De opstaldede heste skal have hestepas med medicinsider Der er mulighed for hesteejerne for daglig klatmugning Heste/ponyejere kan købe hø og wrap gennem rideklubben Spåneboks uden dyrlægeerklæring Græsfold privatheste nedlagt Rideskolen: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 21 heste/ponyer 12 (13) ponyer og 9 (6) heste. Rideklubben har lånt: 1 pony Helene og 1 pony sponsoreret Fast tilknyttet rideskolen som dyrlæge: Landbohøjskolen Fast tilnyttet for årligt samlet vaccination og rasp af tænder: Vet Team Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet Alle rideskoleheste/ponyer har pas med medicinsider og ejercertifikat Skoleheste/ponyer var på sommergræs i uge 30 og 31 Partordninger revideret pr. 1. september Pr. 31. december er der 13 part, med 3 eller 4 dage ½ timehold lørdage omdannet til timehold, pr. 1. november Kursus (AKT) for rideskoleunderviserne, Louise, Amalie, Sarah, Christina og Rikke(bestyrelsen) Rideskoleundervisning er fordelt således: Dressur: 17 time hold - 5 halvtimes hold Springning: 4 hold, tirsdage Motionshold 1 hold, tirsdage Enetimer omkring helligdage Fritidshjem, klubber og skoler 1 hold, tirsdage Holdundervisningen er på alle niveauer og fordelt på formiddags- eftermiddags- og aftentimer på ugens 6 hverdage, med max. 10 ryttere på timeholdene og max. 7 ryttere på ½timesholdene. ½ timesholdundervisning (miniput): Holdene består af børn mellem 6-12 år, nybegyndere og forældre, øvrige hold efter rutine. Partordning indebærer at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. Rytterne lærere at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr Der er parter med 3- eller 4 dage. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring på timeholdene i ugens løb. Alle parter har hesten/ponyen hver søndag mellem kl Parterne har mulighed for at deltage i stævner og øvrige aktiviteter som rideklubben holder. Rideskolen har haft følgende arrangementer: Miniridelejr i uge 31 & 32 med 3 hold med 7 deltager Uge 26, 27 og 28, sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune Ridelejr med overnatning i uge 29, 12 deltog To rideskolestævner - Enetimer omkring påsken - Fastelavnsshow - Skovture Juleshow Vaske-strigledag, hvor 42 deltog - Opsadlingskursus hvor 17 deltog 7

8 BERETNING FOR 2011 Rideskoleheste/ponyer: Samlet antal timer i 2011: 8343, 2010: 8133 timer Aflivet: Miss Zippi (blind) Solgt: Bella, Chanel, Otto, Landa og Conette Z Købt: Landa, Conette Z, Vanilla, Tarzan, Felix og Chippo Rideklubben ejer pr. 31.december 2011 følgende heste/ponyer: Dolly, Comet, Kalula, Bali, Pippi, Molly, Sir Columbus, Bertram, Stanley, Zeus, Filur, Bubber, Laban Vanilla, Tarzan, Felix, Velvet, Røde Laban og Chippo Lånt: Helene De forskellige rideskoleheste/ponyer har gået følgende antal timer i år 2011: Laban 527 Røde Laban 518 Bali 486 Kalula 487 Dolly 475 Bertram 474 Bubber 469 Molly 463 Stanley 458 Filur 445 Pippi 438 Sir Columbus 424 Comet 420 Zeus 412 Helene 403 I denne opgørelse er kun medtaget de heste/ponyer som været hos os i hele 2011 Velfærds- og Juniorudvalget: Formand: Inge U. Ernst Rikke Jørgensen Medlemmer: Anja Boe, Tine Rasmussen og Bettina Olsen Formand forjuniorudvalget: Rikke Krantz - Rikke Jørgensen Juniormedlemmer: Lærke Matthiesen, Sofie Torp, Maria Krantz, Anja Andersen, Lotte Jaenicke, Emily Petersen og Freya Madsen Velfærdsudvalget- og Juniorudvalget: Har sammen med mange frivillige stået for driften af Muleposen i forbindelse med vores stævner og andre arrangementer, sørget for forplejning i forbindelse med klubbens arbejdsweekend og klubmøder. Lis Christensson stod for et meget vellykket Fastelavnsshow. Juleshowet var arrangeret af Rikke Jørgensen og partspiger, begge arrangementer med stor tilslutning. Rikke m.fl. har holdt fællesspisning om tirsdagen. Etablissementsudvalget: Udvalgsformand: Udvalgsmedlemmer: Mika Langvad Kim Jaenicke Rikke Jørgensen Britha Skov Jensen Anja Morell, Anne og Lars Seidenfaden Desværre blev det heller ikke året hvor der blev skiftet tag på det store ridehus. Der har været afholdt 2 arbejdsweekends med oprydning. Udskiftning af tag på de 3 skure Opsat holdere til wrapposer Alle bokse nummeret Renset tagrender på alle bygninger Malet hegn omkring springbanen Oprydning efter oversvømmelse efter skybrud i stalden den 3. juli Stalden sommerrenset Træer langs det store ridehus fældet 8

9 BERETNING FOR 2011 Vedligeholdelse af folde Tak til alle som på en eller anden måde har bidraget til at Vestegnens Rideklub ude som inde fremstår rent og rydeligt. Tak til Lars som trods fraflytningen fra VER stadigvæk er med i udvalget og altid behjælpelig med reparationsopgaver. IT- og PR-udvalget: Udvalgsformand: Inge Ulrich Ernst Udvalgsmedlemmer: Bibi Kongslev, Per Tiljevang og Gitte Jaenicke Stort arbejde omkring sponsorater og ny hjemmeside. Rideklubben har modtaget flere sponsorater fra personer med tilknytning til rideklubben. Rideklubben har bl.a. fået et beløb, kr , tildelt til spejl i ridehuset fra Tuborgfonden. Rideklubben har ligeledes fået sponsoreret et udendørs dommertårn, et nyt komfur og tilsagn om sponsorering af en rideskolehest. Per Tiljevang har været weebmaster, tak for et stort og veludført arbejde. Stævne- og Sportsudvalget: Udvalgsformand: Britha Skov Jensen Udvalgsmedlemmer: Elizabeth Thomasen, Cecilie Jensen, Sanne Kersø udtrådt 1.september, Amanda Poulsen, Louise Jørgensen udtrådt 19. december, Sarah Gørlev indtrådt 1. juni, Kicki Winther udtrådt 1. august, Amalie Sommermark Stævneresultater: Jeanette Strands Stævne- og Sportsudvalget har holdt 10 møder. Der har været afholdt følgende stævner: 3 C-stævner dressur heste 336 (105) starter 3 C-stævner spring hest/pony 711 (0) starter 3 D-stævner dressur/spring hest/pony 420 (520) starter 2 rideskolestævne 138 (152) starter VER s klubmestre 2011: Dressur: Hest Svær: Hest Let: Pony: Rideskoleheste: Britha Skov Jensen Schamir von C Michelle Egelborg Skjoldsgaard Rubial-Vo Michala M. Jensen Fjordglimts Mr. George Elizabeth Weis Thomasen - Felix Spring: Hest: Pony: Rideskolen: Tana Brodersen Bailey Blue XX Ikke afviklet Anna Henriksen - Tarzan Klubchampionatsvindere: Dressur hest: Laura Falk Orian Helfin 79 point Dressur pony: Michala M. Jensen - Ocebio 416 point Dressur rideskolehest: Elizabeth W. Thomasen-Felix 4 point Mia Andreasen-Velvet 4 point Anja Andersen-Chanel 4 point Spring hest: Dorte Røper-Sunlight 18 point Spring pony: Lotte Jaenicke Kenny 7 point Spring Rideskolen: Elizabeth W. Thomasen-Bertram 1 point Distance: Christina U. Pedersen Gnýr Fra Kokholm 320 point Vestegnspokalvindere: Dressur hest: Dressur pony: Spring hest: Spring pony kat Thea K. Dyrbjerg Stærbogårds Cargo Sportsrideklubben Vallensbæk Sofie Torp Vagnholm Sheila - Vestegnens Rideklub (2. år) Karen Henriksen Clintstoné - Sportsrideklubben Kristine A. Brodersen Hærvejens Uffe Fursø Rideklub 9

10 BERETNING FOR 2011 Vestegnensmesterskabet dressur individuelt pony blev vundet af: Michala M. Jensen Ocebio (2. år) Placeringer: VER s ryttere har i alt opnået 157 (66) placeringer, som fordeler sig således: Dressur: 91 (33) Spring: 55 (8) Distance: 11 (25) Et helt fantastisk år for udvalget, som bl.andet skyldes de mange springstarter vi har haft. Stor tak til Louise som har været ansvarlig for disse stævne, desværre har Louise besluttet sig for at udtræde af udvalget. Højdepunkterne har været afviklingen af det Individuelle Sjællandsmesterskab Dressur for Heste og det Individuelle Distriktsmesterskab for ponyer kat Ridehuset blev igen i år pyntet flot op til julespringstævnet i en ny udgave, mindre juletræer nye julepakker, julebukke, røde guirlander og lyskæder på barrierekanten, rigtig flot. 1 dressurhegn er blevet slebet og malet, rigtig flot, tak til Anja Morell og Inger m.fl. Springene er blevet malet og sat i stand, nye tal og start og mål er indkøbt. Hegnet omkring springbanen er blevet malet hvidt og det er blevet til et nyt dommertårn sponsoreret af Kim Jaenicke. Der er indkøbt ny printer. Der har været afholdt kurser for privatrytterne i spring og dressur. Stævnerne har i slutningen af året været afviklet med LIVE resultater. Der er indkøbt underlag med logo til udlåning til startende på hold for VER, blåt spring, hvide dressur. Til alle udvalgsmedlemmer, trofaste sponsorer og ærespræmiegivere, tak fordi I igen i år har støttet op omkring VER s stævner. Til de mange frivillige hjælpere og officials tak for jeres indsats som har medvirket et flot økonomisk resultat. Afslutning: Året 2011 har budt på store udfordringer både økonomisk, men også med samarbejdet i bestyrelsen. Trods dette har bestyrelsen opnået et meget tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat, bl.a. igennem omstrukturering af personalets arbejdsopgaver, effektivisering af rideskolen herunder udvidelse af partordningen. Det har været muligt, at foretage en lang række gode og store forbedringer, samt investeringer. Økonomisk blev vi ligeledes hjulpet af, at Stævneudvalget har haft et forrygende år med stor aktivitet og en flot indtjening også for Muleposen Rideskolen har ligeledes haft et rigtig godt år med en flot indtjening, der er stadigvæk stor tilgang til rideskolen og holdene er fyldt op. Ordningen med parter kører godt og der er stor interesse for ordningen. Der har igen i år været aktiv sommer for børn i Høje-Taastrup Kommune, ridelejr mini- og maxiridelejr. Der har været afholdt rideskolestævner og andre arrangementer for rideskolen. Alle med formål, at gøre netop vores rideskole til den mest attraktive på Vestegnen og det er lykkedes. Der har været ledige staldpladser i 2011, som har bevirket en manglende indtjening på pensionærsiden, til gengæld har vi sparet på foder, halm og container samt personaletimer. Vi ønsker for året der kommer, at få fyldt de ledige bokse op, så vi igen kan få et højt aktivitetsniveau i vores klub. Vi er stolte af vores økonomiske resultat i denne svære tid og glade for de forbedringer klubben har nået i 2011, her kan nævnes: Nyt tag på de 7 gamle udendørs bokse. Nye vinduer i sadelrum og ny indgangsdør. Renovering af rytterstuen med maling, nyt møblement og et helt nyt køkken. Ny bund i det lille ridehus. Tætning af 27 huller i taget på det store ridehus blev det også til. Af investeringer blev det til: En brugt traktor. Leasing af en ny staldcat. Indkøb af ny græsslåmaskine, nye tal og start og mål til springbanen. Indkøb af nye dejlige rideskoleheste. Taget på det store ridehus blev det desværre ikke muligt at finansiere i 2011, der er ansøgt om økonomisk hjælp (kr ) i NordeaFonden, bestyrelsen vil fortsat arbejde med at finde ekstraordinære tilskud, således at vi kan foretage denne udskiftning. Rideklubben har søgt om økonomisk hjælp fra Tuborgfonden til nye spejle i det store ridehus. Vi har fået bevilget kr til dette formål. Vi har endnu ikke effektueret dette sponsorat, men vil forsøge at realisere det inden 1. juli I forbindelse med omstrukturering af personalets opgaver har bestyrelsen arbejdet med at få ansat en 10

11 BERETNING FOR 2011 daglig leder/beridder, af økonomiske årsager har dette ikke været muligt. Ledelsesopgaverne er i stedet for overgået til Anita som i samarbejde med de øvrige medarbejder nu løser de daglige ledelsesmæssige opgaver i klubben. Det har også været et år med flere udskiftninger af personale, primært i rideskolen. Det er nu lykkedes at få sammensat en god, og loyal medarbejderstab. Deres arbejdsbetingelser har ikke altid været optimale, men det er lykkedes dem at få VER til at fremstå som et pænt og ordentligt sted at være. År 2012 har vi 2 jubilæer, Rideklubbens stiftelse for 45 år siden, 23. februar 1967, samt grundstenen for klubbens etablering for 40 år siden, 23. juni Bestyrelsen takker for den opbakning vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og afvikling af andre arrangementer. Stor tak til vore sponsorer, NordeaFonden, de mange anonyme givere og Høje-Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte til klubben. I begyndelse af 2012 lykkedes det bestyrelsen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune at få mere foldareal til vores heste på VER. Vi glæder os til at etablere vores nye folde, som vil står klar til brug i sommeren Vi har det ønske for 2012, at Vestegnens Rideklub skal fremstå som en dynamisk, sportslig og socialt velfungerende rideklub. Medlemmerne skal være medansvarlige for at opretholde en god klubånd og aktivt deltage i klubbens arbejde. Mika Langvad Britha Skov Jensen Britt Gørlev Formand Kasserer Sekretær Rikke Jørgensen Næstformand Inge Ulrich Ernst 11

12 NOTATER 12

13 VESTEGNENS RIDEKLUB Snubbekorsvej Tåstrup CVR-nr ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 31. december 2011 BUDGET FOR 2012 Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 28. februar 2012 Dirigent 13

14 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011 for VESTEGNENS RIDEKLUB. Vi erklærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. At årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At alle indbetalinger, udbetalinger, værdier og forpligtelser er bogført. At årsrapporten efter vor opfattelse er korrekt og i overensstemmelse med den stedfundne udvik ling i året løb. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 14. februar 2012 Ledelse: Mika Langvad Formand Britha Skov Jensen Kasserer Britt Gørlev Sekretær Bente Nielsen Bogholder Generalforsamlingsvalgte revisor: Annette Nielsen Revisor Anne Seidenfaden Revisor 14

15 REVIEW AF ÅRSRAPPORT 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med klubbens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinier for ikke erhvervsdrivende foreninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Opstilling af rapportens forskellige regnskabsposter er uændret i forhold til sidste år. Indtægterne Indtægter fra de forskellige aktiviteter og oppebåret offentligt tilskud indtægtsføres i de perioder de vedrører. Omkostningerne Omkostningerne og afskrivningerne udgiftsføres i de perioder de vedrører. Eventuel skat af årets resultat Klubben har ikke haft skattepligtige aktiviteter. Årets resultat Klubben overskudsdisponerer sit årlige resultat overført til næste år. Aktiver Klubben afskriver sine anlægsaktiver over det enkelte aktivs forventede levetid således: Bygninger og ridehus 30 år Rytterstue 18 år Udendørs hegn og bokse 10 år Driftsmidler 5 år Beholdningsværdi af heste ansættes til vurderet handelsværdi på balancedagen Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Lagerværdien af foderstoffer ansættes til kostpris på balancedagen. Tilgodehavender optages til nominel værdi på balancedagen Passiver Gælden måles som hovedregel til amortiseret kostpris. Næste års afdrag på prioritetsgælden optages under kortfristet gæld. 16

17 RESULTATOPGØRELSE NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT INDTÆGTER: OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK TILSKUD OMKOSTNINGER: LØNOMKOSTNINGER DRIFTSOMKOSTNINGER RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK INFORMATION/HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER AFSKRIVNINGER OMKOSTNINGER I ALT: RESULTAT FØR RENTER RENTEOMKOSTNINGER ÅRETS NETTORESULTAT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note AKTIVER: Materielle Anlægsaktiver: 18 Bygninger og folde Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger: Foder og forbrugsvarer Heste & ponyer Tilgodehavender: Tilskud m.m Likvide beholdninger: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note PASSIVER EGENKAPITAL Kapital primo Overført resultat LANGFRISTET GÆLD: 20 Gæld til pengeinstitut KORTSIGTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 20 Gæld til pengeinstitut BG-Bank kassekredit maksimum Leverandøre af vare Til det offentlige GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Leasingforpligtelse 19

20 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 1 OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT: OPSTALDNING RIDESKOLEN RIDEHUSKORT FOLDUDLUKNING KLUBDRIFT: KLUBKONTINGENTER LEJE AF GARDEROBESKABE REKLAME RIDEHUS PLIGTTIMER HUSLEJE SKUR SPONSORER STÆVNEUDVALGET: STÆVNEKONTINGENTER MULEPOSEN: OMSÆTNING AUTOMATER - KOLD/VARM & SLIK OMSÆTNING TILSKUD: DRIFTSTILSKUD EKSTRAORDINÆRT TILSKUD JUNIORTILSKUD LØNOMKOSTNINGER: LØN SIKRINGSSTYRELSEN SOCIALE YDELSER ARBEJDSTØJ SKATTEFRI GODTGØRELSE LØNREFUSION LØNFORDELING DRIFTSOMKOSTNINGER: SPÅNER STALD KUNSTGØDNING FODER STRÅFODER, HALM STRÅFODER, HØ VAND TIL HESTE KATTEMAD SPILDEVANDSTANK GØDNINGSCONTAINER VEDL. RIDEHUS VEDL. STALDBYGNINGER VEDL. SPRINGBANE & UDSTYR VEDL. DRESSURBANE & UDSTYR VEDL. HEGN & FOLDE DRIFT & REP. AF DRIFTSMIDLER LEASING STALDCAT ALARMANLÆG ANNONCERING ORMEKUR KASSEDIFFERENCE

21 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 9 RIDESKOLEDRIFT: DYRLÆGE & MEDICIN SMED VEDL. SELETØJ TRANSPORT ORMEKUR/CHIPSMÆRKNING GRÆSNINGSAREALER VASK AF UNDERLAG KLUBDRFIT: PORTO KONTINGENT DRF-DISTRIKT FORTÆRING BESTYRELSEN FORTÆRING UDVALG KURSER AKTIVITETER JUNIORER GENERALFORSAMLING STÆVNEUDVALGET: OMKOSTNING MULEPOSEN: VAREKØB AUTOMATER: VAREFORBRUG REPARATION INFORMATION - HJEMMESIDE HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER: ELFORBRUG GRUND - JORDLEJE HÅNDKLÆDER & RENGØRINGSARTIKL DRIKKEVAND - EJENDOMSKAT RENOVATION FALCKABONNEMENT REPARATION AF KONTOR OG KANTINE KONTORARTIKLER FORSIKRINGER PERSONALEOMKOSTENINGER GAVER & BLOMSTER GEBYR DANSKE BANK MØDEUDGIFTER EKSTERNE BOGFØRING- & REGNSKABSASSISTAN GEBYR DATALØN TELEFON KONTINGENTER & HESTEBLADE

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 2014 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER

Læs mere

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB

LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 LYNGBY FRISKOLE ÅRSREGNSKAB 2013 SKOLEKODE 173.020 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946

ÅRSBERETNING 2013. Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 ÅRSBERETNING 2013 Asserbo Golf Club Grundlagt 1946 Indholdsfortegnelse 2013: SEKTION A: Bestyrelse, personale og dagsorden side 1-4 Dagsorden for generalforsamlingen side 5-7 Bestyrelsens beretning side

Læs mere

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt

Generalforsamling. d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT. 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt Generalforsamling d. 12.03.2013 kl. 19.00 i Cafeteriet REFERAT 1. Valg af dirigent, Torben Lindskjold blev valgt 2. Bestyrelsens beretning, fremlagt af Annette Mortensen Bestyrelsens beretning for 2012

Læs mere

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT

HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 HERLEV PRIVATSKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 163.009 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden

Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden Referat af HRK s Generalforsamling 7. marts 2012 1. Valg af dirigent Efter sidste års succes blev Anne Mette Binder atter valgt som dirigent. Anne Mette bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Hoved- og nøgletal... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Hoved- og nøgletal.... 10 Regnskabspraksis... 11 Resultatopgørelse

Læs mere

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB

SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SANKT KNUD LAVARD SKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 SKOLEKODE 173.014 1

Læs mere

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport

KNB. Kalalliit Nunaanni brugseni. årsrapport KNB Kalalliit Nunaanni brugseni 2014 årsrapport Sisimiut Maniitsoq Sisimiut Postboks 1019 3911 Sisimiut Tlf. 86 40 86 Fax 86 47 73 sisimiut@brugseni.gl Maniitsoq Postboks 148 3912 Maniitsoq Tlf. 81 33

Læs mere

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40

Årsrapport 2011. CVR-nr.: 25 49 61 40 Årsrapport 2011 CVR-nr.: 25 49 61 40 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 2 Årsrapport 2011 Dansk Retursystem A/S Ledelsesberetning 2011 Selskabsoplysninger Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1

Læs mere

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 70 18 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab nykoebingm@bdo.dk Strandvejen 25 www.bdo.dk DK-7900 Nykøbing Mors CVR-nr. 20 22 26 70 SDR. HERREDS KRAFTVARMEVÆRKER A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2011/12

Læs mere

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT

SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 SKT. JOSEFS SKOLE ÅRSRAPPORT 2011 SKOLEKODE 265.019

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB

SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB Tlf: 9679 1900 skagen@bdo.dk www.bdo.dk BOD Statsautoriseret revisionsaktieselskab Spliidsvej 25 A, Box 170 OK-9990 Skagen CVR-nr. 202226 70 SKAGEN SKIPPERSKOLE ÅRSREGNSKAB 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side

Læs mere

Årsregnskab 10. april 2014

Årsregnskab 10. april 2014 2 Årsregnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Ledelsespåtegning... 4 2. Den uafhængige revisors erklæringer... 5 PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET... 5 Ledelsens ansvar for årsregnskabet... 5 Revisors ansvar...

Læs mere

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013

Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 Velkommen til Danmarks Motor Unions Årsrapport 2013 De sportslige resultater 2013 har været en succes i alle grene, hvor specielt det er lykkedes i Speedway at holde det høje niveau fra

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Socialudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Socialudvalget, 24-09-2013 Referat fra mødet i Socialudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Byens Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00

Læs mere

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013

GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 GENERALFORSAMLING i Slagelse Ride klub SLRK Onsdag 27. februar 2013 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jesper Nielsen valgt. Dirigent konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt ved opslag

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S

ENERGI VIBORG VAND A/S ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 5/5 2014 Dirigent Christian Hagelskjær UDKAST BEST.MØDE Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3

Læs mere

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19.

Generalforsamling i. Gilleleje Golfklub. Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00. ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. Generalforsamling i Gilleleje Golfklub Søndag den 28. Marts 2010 kl. 14.00 ÆNDRET TIL: Gilleleje Hallen Bøgebakken 19. 3250 Gilleleje 1 Indholdsfortegnelse: Indkaldelse med dagsorden. 3 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 ---------------

Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- Landsforeningen SIND ---------------- Årsrapport for 2010 --------------- INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... 1 Hovedbestyrelsens godkendelse/ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3

Læs mere

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning...

Selskabsoplysninger... 3. Ledelsespåtegning... 4. Den uafhængige revisors påtegning... 5. Ledelsesberetning... 6. Bestyrelsens beretning... INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning... 5 Ledelsesberetning... 6 Bestyrelsens beretning... 7 Hoved- og nøgletal....

Læs mere

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT

MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT Tlf: 63 12 71 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab odense@bdo.dk Fælledvej 1, Box 19 www.bdo.dk DK-5100 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 MIDTFYNS VANDFORSYNING A. M. B. A. ÅRSRAPPORT 2011 Årsrapporten

Læs mere

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1

REGNSKAB BERETNING VESTEGNENS BRANDVÆSEN. Side 1 REGNSKAB BERETNING 2013 VESTEGNENS BRANDVÆSEN Side 1 Forord fra bestyrelsesformanden Tidligere års strategiske beslutninger om besparelser og effektiviseringer af driften i Vestegnens Brandvæsen er nu

Læs mere

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06

ÅRSRAPPORT/2013. CVR-nr. 13 50 74 06 ÅRSRAPPORT/2013 CVR-nr. 13 50 74 06 /Selskabsoplysninger Selskabet KARA/NOVEREN I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår)

Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj. Årsrapport for 2013. (32. regnskabsår) Ådalens Privatskole S/I Skovvej 15-19 2635 Ishøj Årsrapport for 2013 (32. regnskabsår) Skolekode 183.008 Indholdsfortegnelse Side Generelle oplysninger om skolen 1-2 Ledelsespåtegning og tro og love erklæring

Læs mere

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten.

Dette år er nu gået, og jeg håber at I vil tage godt imod Steen som efterfølgende er på valg til formandsposten. Vallensbæk SejlKlub Referat af generalforsamlingen torsdag den 29. november 2007 Formanden Arne Larsen bød velkommen. 1. Valg af dirigent Helge Petersen blev valgt og indledte sin gerning med at konstatere,

Læs mere