BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2011 *** BUDGET FOR 2012"

Transkript

1 BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR *** BUDGET FOR 2012 web udgave 1

2 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste Ridebane Fold Rideskoleheste Ridebane Bolig Ny fold Lille fold Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup 20x40 Ridehus Telthal Kontor Udendørs stalde Stalde Græsfold Fold 2 Fold 1 Fold 3 Fold 4 20x60 Ridehus Rytterstue/ Muleposen Sti til Vestskoven 2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Beretning for Årsrapport Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance Specifikationer til budget og regnskab Materielle Anlægsaktiver Grønt regnskab

4 BERETNING FOR 2011 Vestegnens Rideklub er beliggende på en lejet grund i Nordparken på et m 2 stort areal, hvoraf m 2 er bebygget med klubfaciliteter, stald og ridehuse. Lejemålet løber frem til år Vestegnens Rideklub er stiftet den 23. februar 1967 og er en selvejende institution med hjemsted i Høje -Taastrup Kommune. Klubbens formål er at fremme interessen for ridesporten ved afholdelse af ridearrangementer og konkurrencer i dressur og springning. Endvidere at oplærer, især ungdommen, i alt vedrørende hestens brug og pleje samt at drive rideetablissementet. Klubbens anliggender varetages af en bestyrelse på 7 medlemmer, som alle vælges på generalforsamlingen for 2 år. Formand, kasserer og sekretær vælges direkte på generalforsamlingen og udgør forretningsudvalget. Den valgte bestyrelse konstituerer sig med næstformand og formænd for de 5 forskellige udvalg. Klubbens bestyrelse fik efter den ordinære generalforsamling den 17. februar 2011 følgende sammensætning: Bestyrelse: Formand: Rikke Krantz Valg 2010 Næstformand: Alette Frænell Genvalgt 2010 Kasserer: Britha Skov Jensen genvalgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev genvalgt 2010 Øvrige medlemmer: Mika Langvad valgt 2011 (2 år) Inge Ulrich Ernst valgt 2011 (2 år) Benedicte Bech valgt 2011 (1 år) Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Anja Boe Valgt suppleant: Louise Jørgensen Valgt 2011 Revisorer: Revisorer interne: Annette Nielsen Genvalgt 2011 Revisorer interne: Anne Seidenfaden Genvalgt 2011 Revisorsuppleant: Jørgen Fjelstrup Genvalgt 2011 Revisor ekstern: Bent Rindom Genudpeget 2011 Bestyrelsen fik efter den ekstraordinære generalforsamling 19. april 2011 følgende sammensætning: Formand: Mika Langvad valgt for 1 år Næstformand: Kim Jaenicke valgt 2011 Rikke Jørgensen pr. 28. juni 2011 Kasserer: Britha Skov Jensen valgt 2011 Sekretær: Britt Gørlev valgt 2010 Øvrige medlemmer: Rikke Jørgensen valgt 2011 Inge Ulrich Ernst valgt 2011 Anja Boe valgt 2011 Bestyrelsessuppleanter: 1. suppleant: Mai krogh 2. suppleant: Louise Jørgensen Anja Boe udtræder af bestyrelsen 29. maj, indtræder Mai Krogh. Udtræder af bestyrelsen den 28. juni Kim Jaenicke og Mai Krogh Bestyrelsen: Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 14 ordinære bestyrelsesmøder, 5 ekstraordinære bestyrelsesmøder og 7 klubmøder. Møder med Dansk Bank, Høje-Taastrup Kommune og borgmester Michael Ziegler Høje- Taastrup Kommune. Besøg af Kim Rasmussen NordeaFonden, ved Fastelavnsshowet, overrækkelse af sponsorchek. Deltaget i eksterne møder: 2 møder i DRF s Distrikt 1 4

5 BERETNING FOR 2011 Repræsenteret i følgende udvalg/medlem af: Distriktsbestyrelsen. DRF s distrikt 1 Sammenslutningen af Vestegnsklubber Bestyrelsen har behandlet følgende sager samt almindelige sager/spørgsmål vedr. den daglige drift: Indkaldelse og forberedelse til ordinær og ekstraordinære generalforsamlinger Udarbejdet årsberetning og fastlagt budget Revision af årsregnskabet Indberetning af medlemstal til DIF/DRF Indberetning af medlemstal i Høje-Taastrup Kommune, ansøgt om tilskud Ansøgt om sommeraktiviteter for børn i Høje-Taastrup Kommune Flere møder og ansøgninger til Høje-Taastrup Kommune vedr. udvidelse af græsningsarealer, endelig lykkedes det i begyndelsen januar måned 2012 Genansøgt Høje-Taastrup Kommune om tilskud til nyt tag på ridehal 20x60 m, afslag Genforhandlet kontrakt på levering af byghalm og hø/wrap Løbende revision af foldere, lister og planer Løbende revision af diverse ordensregler Personaleansættelser samtaler ferieplan arbejdstider arbejdsopgaver - vejledninger Fremsendt regnskab, årsberetning til Danske Bank og Høje-Taastrup Kommune Ridebaner udlånt til Trakehnerne, Lis Christensson Erhversforsikring hos TRYG, genforhandlet for en 5 årig periode Ny foldudlukningsordning sommer og vinter udvidelse fra 2 til 4 timer Nedsættelse af foderudvalg vedr. nyt foder, forbrugerundersøgelse og indførelse af nyt foder EquiFirst OG Green Power O- grass Oprettelse af nyt medlemskartotek med mailadresser Brandtilsyn Leasing af ny staldcat Ændring af størrelse på affaldscontainer Behandlet sag om udlejning af skur Der er uarbejdet politikker for privatehesteområdet og rideskolen Arbejdet med revision af klublove - forretningsorden Udarbejdet skriftlig regnskabsforklaring og analyse af månedsregnskaberne Revision af pligttimer/ interessetimer Behandlet henvendelse fra Skovrådet Høje-Taastrup Kommune Foretaget regulering af priser på opstaldning og rideskoleundervisning 1. februar Samarbejdet med Høje-Taastrup Kommune om anlæggelse af ridestier Forlængelse af lejekontrakt, Høje-Taastrup Kommune, for grunden frem til 2041 Nyt køkken Modernisering af rytterstuen Udvidelse af partordningen Ansøgt om diverse sponsorater bl. a. hegning af folde og spejl til ridehuset Annoncering om ledige staldpladser på Hestenettet Foretaget snerydning efter voldsomt snefald i årets første måneder Spredning af kunstgødning på græsfolde Fået foretaget reparation af taget på det store ridehus, 27 huller i pladerne Eftersyn (årligt) af brandslukningsudstyr ved Dansk Brandteknik Renovering af bund i det lille ridehus (sponsoreret i 2010 af NordeaFonden) Sugning af samlebrønde Reparation af tag på 7 udendørs bokse Reparation af vandskade i elmåler Udskiftning af indgangsdør og vinduerne i sadelrummende Arbejdet med ansættelse af daglig/berider Der har været afholdt medarbejder løn og udviklingsamtaler Der er udarbejdet jobbeskrivelse 5

6 BERETNING FOR 2011 Der er anmeldt en arbejdsskade Grøfter og buske er blevet renset og beskåret af Høje-Taastrup Kommune Personale ansat: Personale ansat pr. 31. december 2011: Berit K. Kristensen, ansat 1999: 37 timer - Medhjælp i stalden Anita Johansen, ansat 2010: 37 timer Staldmester - Dyreassistent Sarah Gørlev, ansat : 12 timer underviser i rideskolen man-onsdag Amalie Sommermark, ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-fredag Christina Kjærgaard ansat : 8,5 time underviser i rideskolen tors-lørdag Maria Henriksen, ansat : 4 timer underviser i rideskolen spring Pernille Benzon, ansat 2006: Weekendstaldvagter Pernille Mortensen, ansat : Weekendstaldvagter aftenfodring og lukkevagt lørdage Cecilie Jensen, ansat : Aftenfodring og lukkevagt tirsdage Anja Morel, ansat : Aftenfodring og lukkevagt søndage Steen (morfar), ansat 2009: Altmuligmand Bente Nielsen, ansat 1986: Bogholder Arbejds- og sikkerhedsfodtøj stilles til rådighed for personalet APV er er udarbejdet Alle medarbejdere har skriftlige ansættelsesaftaler Alle undervisere har børneattest Personale tilknyttet: Bestyrelsen har indgået aftale med følgende free lance undervisere, som varetager privatrytterundervisningen: Lis Christensson 2 gange ugentlig Dressur Thorvald Lygum 1 gang ugentlig Spring Jeanette Strands 1 gang ugentlig Dressur Der findes skriftlige samarbejdsaftaler med freelanceunderviserne Alle freelanceundervisere har børneattest Samarbejde i øvrigt: Rideklubben har i løbet af året haft samarbejde med: Skoler om praktikanter Kriminalforsorgen med personer i Samfundstjeneste Klubmedlemmer: Klubmedlemmer pr. 31. december : Juniormedlemmer: Seniormedlemmer: Passive: 8 8 I alt Medlemsjubilarer: 45 års jubilarer: : Irma Johansen Gerda Ambjørn Gitte Ambjørn 40 års jubilar: : Dorthe Sabroe Simonsen 35 års jubilarer: : Hanne V. Sørensen, Preben Nielsen 30 års jubilarer: : Anne Louise Bring Fischer 25 års jubilar : Lis Christensson og Anne Seidenfaden 20 års jubilar: : Annette Nielsen 10 års jubilarer: : Elizabeth W. Thomasen, Mie Gramkow, Helene Sloth og Amalie Sommermark Mistet: Jeanette Winther Staldpladser: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 49 ( ) staldpladser. I stalden: 11 ponybokse, 23 hestebokse 6

7 BERETNING FOR 2011 Udendørs: 14 hestebokse 1 ponyboks Staldpladser til rideskoleheste/ponyer: 21 (19) Staldpladser til privatheste/ponyer: 28 (30) Der har været 27 (13) udskiftninger på staldpladserne til privatheste/ponyer Der er ledige staldpladser pr. 31. december 2011 Prisregulering pr. 1. februar kr. 50,00 og 1. juli med kr. 200,00 Nyt foder pr. 1. maj EquiFirst Basic Omega 3-Classic Robust Green Power O-Grass Ordning for uddeling af ejers hø/wrap morgen og aften Reduktion på staldleje ved sommergræs, med kr. 200 hest, kr. 175 pony, ugentlig VER har ormestrategi. Prøver tages 2 x årligt og undersøges for æggetælling, larver. Der er ikke konstateret blodorme i besætningen, prøve og behandling betales af heste/ponyejerne Ny foldudlukningsordning med weekendordning og valg mellem 2 eller 4 timer på fold Der stilles wrapskur gratis til rådighed for heste/ponyejerne De opstaldede heste skal have hestepas med medicinsider Der er mulighed for hesteejerne for daglig klatmugning Heste/ponyejere kan købe hø og wrap gennem rideklubben Spåneboks uden dyrlægeerklæring Græsfold privatheste nedlagt Rideskolen: Rideklubben råder pr. 31. december 2011 over 21 heste/ponyer 12 (13) ponyer og 9 (6) heste. Rideklubben har lånt: 1 pony Helene og 1 pony sponsoreret Fast tilknyttet rideskolen som dyrlæge: Landbohøjskolen Fast tilnyttet for årligt samlet vaccination og rasp af tænder: Vet Team Fast tilknyttet rideskolen som beslagsmed: Peter Bihlet Alle rideskoleheste/ponyer har pas med medicinsider og ejercertifikat Skoleheste/ponyer var på sommergræs i uge 30 og 31 Partordninger revideret pr. 1. september Pr. 31. december er der 13 part, med 3 eller 4 dage ½ timehold lørdage omdannet til timehold, pr. 1. november Kursus (AKT) for rideskoleunderviserne, Louise, Amalie, Sarah, Christina og Rikke(bestyrelsen) Rideskoleundervisning er fordelt således: Dressur: 17 time hold - 5 halvtimes hold Springning: 4 hold, tirsdage Motionshold 1 hold, tirsdage Enetimer omkring helligdage Fritidshjem, klubber og skoler 1 hold, tirsdage Holdundervisningen er på alle niveauer og fordelt på formiddags- eftermiddags- og aftentimer på ugens 6 hverdage, med max. 10 ryttere på timeholdene og max. 7 ryttere på ½timesholdene. ½ timesholdundervisning (miniput): Holdene består af børn mellem 6-12 år, nybegyndere og forældre, øvrige hold efter rutine. Partordning indebærer at rytteren har den samme hest/pony at ride på i alle lektioner. Rytterne lærere at passe og pleje hesten/ponyen og tage ansvar for dens udstyr Der er parter med 3- eller 4 dage. Ridetimerne er fordelt med dressur/spring på timeholdene i ugens løb. Alle parter har hesten/ponyen hver søndag mellem kl Parterne har mulighed for at deltage i stævner og øvrige aktiviteter som rideklubben holder. Rideskolen har haft følgende arrangementer: Miniridelejr i uge 31 & 32 med 3 hold med 7 deltager Uge 26, 27 og 28, sommerferieridning for børn i Høje -Taastrup Kommune Ridelejr med overnatning i uge 29, 12 deltog To rideskolestævner - Enetimer omkring påsken - Fastelavnsshow - Skovture Juleshow Vaske-strigledag, hvor 42 deltog - Opsadlingskursus hvor 17 deltog 7

8 BERETNING FOR 2011 Rideskoleheste/ponyer: Samlet antal timer i 2011: 8343, 2010: 8133 timer Aflivet: Miss Zippi (blind) Solgt: Bella, Chanel, Otto, Landa og Conette Z Købt: Landa, Conette Z, Vanilla, Tarzan, Felix og Chippo Rideklubben ejer pr. 31.december 2011 følgende heste/ponyer: Dolly, Comet, Kalula, Bali, Pippi, Molly, Sir Columbus, Bertram, Stanley, Zeus, Filur, Bubber, Laban Vanilla, Tarzan, Felix, Velvet, Røde Laban og Chippo Lånt: Helene De forskellige rideskoleheste/ponyer har gået følgende antal timer i år 2011: Laban 527 Røde Laban 518 Bali 486 Kalula 487 Dolly 475 Bertram 474 Bubber 469 Molly 463 Stanley 458 Filur 445 Pippi 438 Sir Columbus 424 Comet 420 Zeus 412 Helene 403 I denne opgørelse er kun medtaget de heste/ponyer som været hos os i hele 2011 Velfærds- og Juniorudvalget: Formand: Inge U. Ernst Rikke Jørgensen Medlemmer: Anja Boe, Tine Rasmussen og Bettina Olsen Formand forjuniorudvalget: Rikke Krantz - Rikke Jørgensen Juniormedlemmer: Lærke Matthiesen, Sofie Torp, Maria Krantz, Anja Andersen, Lotte Jaenicke, Emily Petersen og Freya Madsen Velfærdsudvalget- og Juniorudvalget: Har sammen med mange frivillige stået for driften af Muleposen i forbindelse med vores stævner og andre arrangementer, sørget for forplejning i forbindelse med klubbens arbejdsweekend og klubmøder. Lis Christensson stod for et meget vellykket Fastelavnsshow. Juleshowet var arrangeret af Rikke Jørgensen og partspiger, begge arrangementer med stor tilslutning. Rikke m.fl. har holdt fællesspisning om tirsdagen. Etablissementsudvalget: Udvalgsformand: Udvalgsmedlemmer: Mika Langvad Kim Jaenicke Rikke Jørgensen Britha Skov Jensen Anja Morell, Anne og Lars Seidenfaden Desværre blev det heller ikke året hvor der blev skiftet tag på det store ridehus. Der har været afholdt 2 arbejdsweekends med oprydning. Udskiftning af tag på de 3 skure Opsat holdere til wrapposer Alle bokse nummeret Renset tagrender på alle bygninger Malet hegn omkring springbanen Oprydning efter oversvømmelse efter skybrud i stalden den 3. juli Stalden sommerrenset Træer langs det store ridehus fældet 8

9 BERETNING FOR 2011 Vedligeholdelse af folde Tak til alle som på en eller anden måde har bidraget til at Vestegnens Rideklub ude som inde fremstår rent og rydeligt. Tak til Lars som trods fraflytningen fra VER stadigvæk er med i udvalget og altid behjælpelig med reparationsopgaver. IT- og PR-udvalget: Udvalgsformand: Inge Ulrich Ernst Udvalgsmedlemmer: Bibi Kongslev, Per Tiljevang og Gitte Jaenicke Stort arbejde omkring sponsorater og ny hjemmeside. Rideklubben har modtaget flere sponsorater fra personer med tilknytning til rideklubben. Rideklubben har bl.a. fået et beløb, kr , tildelt til spejl i ridehuset fra Tuborgfonden. Rideklubben har ligeledes fået sponsoreret et udendørs dommertårn, et nyt komfur og tilsagn om sponsorering af en rideskolehest. Per Tiljevang har været weebmaster, tak for et stort og veludført arbejde. Stævne- og Sportsudvalget: Udvalgsformand: Britha Skov Jensen Udvalgsmedlemmer: Elizabeth Thomasen, Cecilie Jensen, Sanne Kersø udtrådt 1.september, Amanda Poulsen, Louise Jørgensen udtrådt 19. december, Sarah Gørlev indtrådt 1. juni, Kicki Winther udtrådt 1. august, Amalie Sommermark Stævneresultater: Jeanette Strands Stævne- og Sportsudvalget har holdt 10 møder. Der har været afholdt følgende stævner: 3 C-stævner dressur heste 336 (105) starter 3 C-stævner spring hest/pony 711 (0) starter 3 D-stævner dressur/spring hest/pony 420 (520) starter 2 rideskolestævne 138 (152) starter VER s klubmestre 2011: Dressur: Hest Svær: Hest Let: Pony: Rideskoleheste: Britha Skov Jensen Schamir von C Michelle Egelborg Skjoldsgaard Rubial-Vo Michala M. Jensen Fjordglimts Mr. George Elizabeth Weis Thomasen - Felix Spring: Hest: Pony: Rideskolen: Tana Brodersen Bailey Blue XX Ikke afviklet Anna Henriksen - Tarzan Klubchampionatsvindere: Dressur hest: Laura Falk Orian Helfin 79 point Dressur pony: Michala M. Jensen - Ocebio 416 point Dressur rideskolehest: Elizabeth W. Thomasen-Felix 4 point Mia Andreasen-Velvet 4 point Anja Andersen-Chanel 4 point Spring hest: Dorte Røper-Sunlight 18 point Spring pony: Lotte Jaenicke Kenny 7 point Spring Rideskolen: Elizabeth W. Thomasen-Bertram 1 point Distance: Christina U. Pedersen Gnýr Fra Kokholm 320 point Vestegnspokalvindere: Dressur hest: Dressur pony: Spring hest: Spring pony kat Thea K. Dyrbjerg Stærbogårds Cargo Sportsrideklubben Vallensbæk Sofie Torp Vagnholm Sheila - Vestegnens Rideklub (2. år) Karen Henriksen Clintstoné - Sportsrideklubben Kristine A. Brodersen Hærvejens Uffe Fursø Rideklub 9

10 BERETNING FOR 2011 Vestegnensmesterskabet dressur individuelt pony blev vundet af: Michala M. Jensen Ocebio (2. år) Placeringer: VER s ryttere har i alt opnået 157 (66) placeringer, som fordeler sig således: Dressur: 91 (33) Spring: 55 (8) Distance: 11 (25) Et helt fantastisk år for udvalget, som bl.andet skyldes de mange springstarter vi har haft. Stor tak til Louise som har været ansvarlig for disse stævne, desværre har Louise besluttet sig for at udtræde af udvalget. Højdepunkterne har været afviklingen af det Individuelle Sjællandsmesterskab Dressur for Heste og det Individuelle Distriktsmesterskab for ponyer kat Ridehuset blev igen i år pyntet flot op til julespringstævnet i en ny udgave, mindre juletræer nye julepakker, julebukke, røde guirlander og lyskæder på barrierekanten, rigtig flot. 1 dressurhegn er blevet slebet og malet, rigtig flot, tak til Anja Morell og Inger m.fl. Springene er blevet malet og sat i stand, nye tal og start og mål er indkøbt. Hegnet omkring springbanen er blevet malet hvidt og det er blevet til et nyt dommertårn sponsoreret af Kim Jaenicke. Der er indkøbt ny printer. Der har været afholdt kurser for privatrytterne i spring og dressur. Stævnerne har i slutningen af året været afviklet med LIVE resultater. Der er indkøbt underlag med logo til udlåning til startende på hold for VER, blåt spring, hvide dressur. Til alle udvalgsmedlemmer, trofaste sponsorer og ærespræmiegivere, tak fordi I igen i år har støttet op omkring VER s stævner. Til de mange frivillige hjælpere og officials tak for jeres indsats som har medvirket et flot økonomisk resultat. Afslutning: Året 2011 har budt på store udfordringer både økonomisk, men også med samarbejdet i bestyrelsen. Trods dette har bestyrelsen opnået et meget tilfredsstillende regnskabsmæssigt resultat, bl.a. igennem omstrukturering af personalets arbejdsopgaver, effektivisering af rideskolen herunder udvidelse af partordningen. Det har været muligt, at foretage en lang række gode og store forbedringer, samt investeringer. Økonomisk blev vi ligeledes hjulpet af, at Stævneudvalget har haft et forrygende år med stor aktivitet og en flot indtjening også for Muleposen Rideskolen har ligeledes haft et rigtig godt år med en flot indtjening, der er stadigvæk stor tilgang til rideskolen og holdene er fyldt op. Ordningen med parter kører godt og der er stor interesse for ordningen. Der har igen i år været aktiv sommer for børn i Høje-Taastrup Kommune, ridelejr mini- og maxiridelejr. Der har været afholdt rideskolestævner og andre arrangementer for rideskolen. Alle med formål, at gøre netop vores rideskole til den mest attraktive på Vestegnen og det er lykkedes. Der har været ledige staldpladser i 2011, som har bevirket en manglende indtjening på pensionærsiden, til gengæld har vi sparet på foder, halm og container samt personaletimer. Vi ønsker for året der kommer, at få fyldt de ledige bokse op, så vi igen kan få et højt aktivitetsniveau i vores klub. Vi er stolte af vores økonomiske resultat i denne svære tid og glade for de forbedringer klubben har nået i 2011, her kan nævnes: Nyt tag på de 7 gamle udendørs bokse. Nye vinduer i sadelrum og ny indgangsdør. Renovering af rytterstuen med maling, nyt møblement og et helt nyt køkken. Ny bund i det lille ridehus. Tætning af 27 huller i taget på det store ridehus blev det også til. Af investeringer blev det til: En brugt traktor. Leasing af en ny staldcat. Indkøb af ny græsslåmaskine, nye tal og start og mål til springbanen. Indkøb af nye dejlige rideskoleheste. Taget på det store ridehus blev det desværre ikke muligt at finansiere i 2011, der er ansøgt om økonomisk hjælp (kr ) i NordeaFonden, bestyrelsen vil fortsat arbejde med at finde ekstraordinære tilskud, således at vi kan foretage denne udskiftning. Rideklubben har søgt om økonomisk hjælp fra Tuborgfonden til nye spejle i det store ridehus. Vi har fået bevilget kr til dette formål. Vi har endnu ikke effektueret dette sponsorat, men vil forsøge at realisere det inden 1. juli I forbindelse med omstrukturering af personalets opgaver har bestyrelsen arbejdet med at få ansat en 10

11 BERETNING FOR 2011 daglig leder/beridder, af økonomiske årsager har dette ikke været muligt. Ledelsesopgaverne er i stedet for overgået til Anita som i samarbejde med de øvrige medarbejder nu løser de daglige ledelsesmæssige opgaver i klubben. Det har også været et år med flere udskiftninger af personale, primært i rideskolen. Det er nu lykkedes at få sammensat en god, og loyal medarbejderstab. Deres arbejdsbetingelser har ikke altid været optimale, men det er lykkedes dem at få VER til at fremstå som et pænt og ordentligt sted at være. År 2012 har vi 2 jubilæer, Rideklubbens stiftelse for 45 år siden, 23. februar 1967, samt grundstenen for klubbens etablering for 40 år siden, 23. juni Bestyrelsen takker for den opbakning vi modtager fra de mange frivillige i forbindelse med stævner og afvikling af andre arrangementer. Stor tak til vore sponsorer, NordeaFonden, de mange anonyme givere og Høje-Taastrup Kommune for deres økonomiske støtte til klubben. I begyndelse af 2012 lykkedes det bestyrelsen i samarbejde med Høje-Taastrup Kommune at få mere foldareal til vores heste på VER. Vi glæder os til at etablere vores nye folde, som vil står klar til brug i sommeren Vi har det ønske for 2012, at Vestegnens Rideklub skal fremstå som en dynamisk, sportslig og socialt velfungerende rideklub. Medlemmerne skal være medansvarlige for at opretholde en god klubånd og aktivt deltage i klubbens arbejde. Mika Langvad Britha Skov Jensen Britt Gørlev Formand Kasserer Sekretær Rikke Jørgensen Næstformand Inge Ulrich Ernst 11

12 NOTATER 12

13 VESTEGNENS RIDEKLUB Snubbekorsvej Tåstrup CVR-nr ÅRSRAPPORT for perioden 1. januar 31. december 2011 BUDGET FOR 2012 Godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den 28. februar 2012 Dirigent 13

14 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsespåtegning Ledelsen aflægger hermed årsrapport for 2011 for VESTEGNENS RIDEKLUB. Vi erklærer: At årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven og klubbens vedtægter. At årsrapporten giver et retvisende billede af klubbens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At alle indbetalinger, udbetalinger, værdier og forpligtelser er bogført. At årsrapporten efter vor opfattelse er korrekt og i overensstemmelse med den stedfundne udvik ling i året løb. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Taastrup, den 14. februar 2012 Ledelse: Mika Langvad Formand Britha Skov Jensen Kasserer Britt Gørlev Sekretær Bente Nielsen Bogholder Generalforsamlingsvalgte revisor: Annette Nielsen Revisor Anne Seidenfaden Revisor 14

15 REVIEW AF ÅRSRAPPORT 15

16 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt efter årsregnskabslovens regnskabsklasse A. Den anvendte regnskabspraksis er i overensstemmelse med klubbens vedtægter og almindeligt anerkendte retningslinier for ikke erhvervsdrivende foreninger. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Opstilling af rapportens forskellige regnskabsposter er uændret i forhold til sidste år. Indtægterne Indtægter fra de forskellige aktiviteter og oppebåret offentligt tilskud indtægtsføres i de perioder de vedrører. Omkostningerne Omkostningerne og afskrivningerne udgiftsføres i de perioder de vedrører. Eventuel skat af årets resultat Klubben har ikke haft skattepligtige aktiviteter. Årets resultat Klubben overskudsdisponerer sit årlige resultat overført til næste år. Aktiver Klubben afskriver sine anlægsaktiver over det enkelte aktivs forventede levetid således: Bygninger og ridehus 30 år Rytterstue 18 år Udendørs hegn og bokse 10 år Driftsmidler 5 år Beholdningsværdi af heste ansættes til vurderet handelsværdi på balancedagen Måles til nominel værdi reduceret med nedskrivning til imødegåelse af forventede tab. Lagerværdien af foderstoffer ansættes til kostpris på balancedagen. Tilgodehavender optages til nominel værdi på balancedagen Passiver Gælden måles som hovedregel til amortiseret kostpris. Næste års afdrag på prioritetsgælden optages under kortfristet gæld. 16

17 RESULTATOPGØRELSE NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT INDTÆGTER: OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK TILSKUD OMKOSTNINGER: LØNOMKOSTNINGER DRIFTSOMKOSTNINGER RIDESKOLEDRIFT KLUBDRIFT STÆVNEUDVALGET MULEPOSEN AUTOMATER-KOLD/VARM & SLIK INFORMATION/HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER AFSKRIVNINGER OMKOSTNINGER I ALT: RESULTAT FØR RENTER RENTEOMKOSTNINGER ÅRETS NETTORESULTAT

18 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note AKTIVER: Materielle Anlægsaktiver: 18 Bygninger og folde Driftsmidler ANLÆGSAKTIVER I ALT Varebeholdninger: Foder og forbrugsvarer Heste & ponyer Tilgodehavender: Tilskud m.m Likvide beholdninger: OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

19 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2011 Note PASSIVER EGENKAPITAL Kapital primo Overført resultat LANGFRISTET GÆLD: 20 Gæld til pengeinstitut KORTSIGTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 20 Gæld til pengeinstitut BG-Bank kassekredit maksimum Leverandøre af vare Til det offentlige GÆLDSFORPLIGTELSER I ALT PASSIVER I ALT Leasingforpligtelse 19

20 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 1 OPSTALDNING & RIDESKOLEDRIFT: OPSTALDNING RIDESKOLEN RIDEHUSKORT FOLDUDLUKNING KLUBDRIFT: KLUBKONTINGENTER LEJE AF GARDEROBESKABE REKLAME RIDEHUS PLIGTTIMER HUSLEJE SKUR SPONSORER STÆVNEUDVALGET: STÆVNEKONTINGENTER MULEPOSEN: OMSÆTNING AUTOMATER - KOLD/VARM & SLIK OMSÆTNING TILSKUD: DRIFTSTILSKUD EKSTRAORDINÆRT TILSKUD JUNIORTILSKUD LØNOMKOSTNINGER: LØN SIKRINGSSTYRELSEN SOCIALE YDELSER ARBEJDSTØJ SKATTEFRI GODTGØRELSE LØNREFUSION LØNFORDELING DRIFTSOMKOSTNINGER: SPÅNER STALD KUNSTGØDNING FODER STRÅFODER, HALM STRÅFODER, HØ VAND TIL HESTE KATTEMAD SPILDEVANDSTANK GØDNINGSCONTAINER VEDL. RIDEHUS VEDL. STALDBYGNINGER VEDL. SPRINGBANE & UDSTYR VEDL. DRESSURBANE & UDSTYR VEDL. HEGN & FOLDE DRIFT & REP. AF DRIFTSMIDLER LEASING STALDCAT ALARMANLÆG ANNONCERING ORMEKUR KASSEDIFFERENCE

21 SPECIFIKATIONER TIL BUDGET OG REGNSKAB NOTE BUDGET BUDGET RESULTAT RESULTAT 9 RIDESKOLEDRIFT: DYRLÆGE & MEDICIN SMED VEDL. SELETØJ TRANSPORT ORMEKUR/CHIPSMÆRKNING GRÆSNINGSAREALER VASK AF UNDERLAG KLUBDRFIT: PORTO KONTINGENT DRF-DISTRIKT FORTÆRING BESTYRELSEN FORTÆRING UDVALG KURSER AKTIVITETER JUNIORER GENERALFORSAMLING STÆVNEUDVALGET: OMKOSTNING MULEPOSEN: VAREKØB AUTOMATER: VAREFORBRUG REPARATION INFORMATION - HJEMMESIDE HJEMMESIDE FÆLLESOMKOSTNINGER: ELFORBRUG GRUND - JORDLEJE HÅNDKLÆDER & RENGØRINGSARTIKL DRIKKEVAND - EJENDOMSKAT RENOVATION FALCKABONNEMENT REPARATION AF KONTOR OG KANTINE KONTORARTIKLER FORSIKRINGER PERSONALEOMKOSTENINGER GAVER & BLOMSTER GEBYR DANSKE BANK MØDEUDGIFTER EKSTERNE BOGFØRING- & REGNSKABSASSISTAN GEBYR DATALØN TELEFON KONTINGENTER & HESTEBLADE

Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup

Snubbekorsvej 24B 2630 Tåstrup BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2010 *** BUDGET FOR 2011 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste Ridebane Fold Rideskoleheste

Læs mere

Vestegnens Rideklub. Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2011.

Vestegnens Rideklub. Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2011. Vestegnens Rideklub Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 19. april 2011. 1. Valg af dirigent og to stemmetællere: Bjarne Skov Jensen valgt som dirigent uden modkandidater. Dirigenten

Læs mere

BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2012 *** BUDGET FOR 2013

BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2012 *** BUDGET FOR 2013 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & REGNSKABSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2012 *** BUDGET FOR 2013 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2013 *** BUDGET FOR 2014 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015

BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 VESTEGNENS RIDEKLUB BERETNING & ÅRSRAPPORT FOR 1.1. 31.12.2014 *** BUDGET FOR 2015 web udgave 1 Sti langs med foldene Sti langs med foldene Sti langs med foldene Springbanefold Springbane Fold Rideskoleheste

Læs mere

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser

Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Forretnings- og Funktionsbeskrivelser Vedtaget på bestyrelsesmøde den 9. april 2014 BESTYRELSENS FORRETNINGSORDEN ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSE FOR FORRETNINGSUDVALGET ANSVARS- OG FUNKTIONSBESKRIVELSER

Læs mere

Hillerød Sportsrideklub

Hillerød Sportsrideklub Hillerød Sportsrideklub Årsrapport for CVR-nr. 11 95 41 46 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 15. februar 2015 Dirigent PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret

Læs mere

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012

CVR-nr. 82 82 07 28. Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 CVR-nr. 82 82 07 28 Vipperød Vandværker a.m.b.a. Årsrapport for 2012 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Erklæring afgivet af uafhængig revisor 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger

Læs mere

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BAGGESEN INVEST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BAGGESEN INVEST ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2014 Frode Baggesen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

BYENS KØKKEN CENTER ApS

BYENS KØKKEN CENTER ApS BYENS KØKKEN CENTER ApS Ølsevej 12 4171 Glumsø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22/12/2016 Peer Johannsen Dirigent

Læs mere

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16

Grindsted Gokart Klub CVR-nr Årsrapport 2015/16 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Jacob Gades Allé 12A 6600 Vejen Telefon 75 36 00 31 Telefax 75 36 04 12 www.deloitte.dk Grindsted Gokart Klub CVR-nr. 12650183 Årsrapport

Læs mere

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted

Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted Årsregnskab for 2013 for Gribskov Rideklub Præstevejen 60 3230 Græsted INDHOLDSFORTEGNELSE Side Revisors erklæring 1 Anvendt regnskabspraksis 2 Bestyrelsens underskrift af årsregnskabet 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2015 REGISTREREDE REVISORER Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2015 Generalforsamling afholdes den 28/4 2016 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om

Læs mere

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013

Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum. Årsrapport for 2013 NV REVISION ApS Nålemagervej 14. 7490 Aulum Aulum Vandværk A.M.B.A. Rugbjergvej 3, Aulum Årsrapport for 2013 Generalforsamling afholdes den 24/4 2014 kl. 19,15 på Hotel Aulum. Dagsorden 1. Valg af dirigent.

Læs mere

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS

SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS SØREN RIIS BYGGESERVICE, KOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Søren Riis Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken

Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Løkken Antennelaug Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 Der afholdes ordinær generalforsamling på Action House i Løkken Torsdag, den 2. november 2017 kl. 19.00 1 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen har dags dato aflagt

Læs mere

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår

DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg. CVR Nr. 84 24 47 59. ÅRSRAPPORT FOR 1.1.2014-31.12.2014 27. regnskabsår Mogens Knudsen, registreret revisionsselskab ApS Damgade 73, Telefon 74 42 15 89 Telefax 74 42 15 69 CVR nr. 44650819 Registreret revisor Mogens Knudsen, HD 2570 DOA Den Overordnede Antenneforening i Sønderborg

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013

ØST ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 ØST ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51

Vestermølle Møllelaug CVR-nr. 32 76 06 51 CVR-nr. 32 76 06 51 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 -------------------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Skødshoved Bro Jollehavn (selvejende institution) CVR-nummer 76 21 56 18 --------------------------------------------------

Læs mere

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg

KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER. Frydendalsvej Frederiksberg KØBENHAVNS LÆRERFORENINGS KOLONIER Frydendalsvej 20 1809 Frederiksberg ÅRSREGNSKAB FOR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning Side 3 Revisionspåtegning - 4 Anvendt regnskabspraksis - 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015

Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015 1. Valg af dirigent Astrid vælges som dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning Beretningen er vedlagt som bilag 1. Referat af generalforsamling RKM 11/2-2015 3. Det reviderede regnskab forelægges til

Læs mere

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk

Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk ES ÅRSRAPPORT 2014 Byg & Bolig Kvanløse ApS Ringstedvej 178, Kvanløse 4300 Holbæk CVR nr. 27394671 Indsender: Profil Revision A-S Korskildeeng 1 2670 Greve Fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling

Læs mere

DANSK PLAST INDUSTRI ApS

DANSK PLAST INDUSTRI ApS DANSK PLAST INDUSTRI ApS Årsrapport 8. marts 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/11/2014 Anne-Marie Bülow Broløs Dirigent Side 2 af 12

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr

Solrød Golfklub Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr Højagervej 1, 2690 Karlslunde CVR-nr. 29 71 17 47 Årsrapport for 2015 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2013 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert. v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Agtrup-Sdr. Bjert Vandværk, Bjert v/frode Lund Jensen, Gyndbjerg 17, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1

(31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 (31-10-2012) Elin Christophersen - Udkast årsrapport 2011 (1).pdf Side 1 Bjørnø Vandværk A.M.B.A. Bjørnø 7, 5600 Faaborg CVR-nr. 20 65 09 31 Årsrapport 01.01.2011-31.12.2011 13. regnskabsår (31-10-2012)

Læs mere

LOGISTICS DENMARK ApS

LOGISTICS DENMARK ApS LOGISTICS DENMARK ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2013 Poul Bonde Jensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk

I/S Vester Sottrup Vandværk I/S Vester Sottrup Vandværk Årsrapport 1. januar - 31. december 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning... 1 Revisors erklæring... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance,

Læs mere

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng

Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Grundejerforeningen Asmild Dige og Eng Årsrapport for 2012 Nærværende årsrapport er godkendt på foreningens generalforsamling Den / 2013 Dirigent Indholdsfortegnelse side Foreningsoplysninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Foreningen Ørstedspavillonen

Foreningen Ørstedspavillonen Ryttervej 4 Torvet 2 CVR-nr. 26 06 36 55 5700 Svendborg 5900 Rudkøbing www.tranberg.nu Telefon 62 17 21 40 Telefon 62 51 32 66 info@tranberg.nu Denne rapport indeholder11 sider 5083-r001-13.doc Indholdsfortegnelse

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

MMO INVEST ApS. Klampenborgvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 MMO INVEST ApS Klampenborgvej 9 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2016 Michael Mortensen Dirigent

Læs mere

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RØRVIGVEJ 34 ApS. Årsrapport 1. oktober september Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RØRVIGVEJ 34 ApS Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/02/2015 Ib Christiansen Dirigent Side 2 af 12 Indhold

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Multa ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Østergade 32 4970 Rødby CVR-nr. 35049096 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2015

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

AMERICAN ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den AMERICAN ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/06/2014 Carsten Kristiansen Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011

Andelsboligforeningen Wagnsborg. Årsrapport for 2011 Andelsboligforeningen Wagnsborg Årsrapport for 2011 Godkendt på den ordinære generalforsamling den / 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelsboligforeningen 1 Bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004

DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Årsrapport 2004 DEN RADIKALE VÆLGERFORENING FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG CVR nr. 13 94 64 42 Årsrapport 2004 Årsrapporten er godkendt på foreningens hovedgeneralforsamling København, den / 2005 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014

PC APPS ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 PC APPS ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/12/2014 Peter Carlslund Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle

Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle Foreningsregnskab For Den Selvejende Insitution Gylling Mølle For perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 Godkendt på generalforsamling den 8. maj 2011 Niels Rosenberg Dirigent Indhold Side Bestyrelsespåtegning

Læs mere

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT

Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT Biografforeningen Sofarækken ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på den ordinære generalforsamling den 15/3 2015. Dirigent INDHOLD Side Ledelsespåtegning... 3 Revisionspåtegning... 4 Ledelsesberetning...

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond

Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Lejre Lærerforening Lærerkreds 42 og Særlig Fond Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 1. januar 31. december 2014: Anvendt

Læs mere

KOPI. Den selvejende Institution "Parkhallen" Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr

KOPI. Den selvejende Institution Parkhallen Årsrapport for Langmarksvej 47, 8700 Horsens. CVR-nr Den selvejende Institution "Parkhallen" Langmarksvej 47, 8700 Horsens CVR-nr. 13 55 48 38 Årsrapport for 2014 Godkendt på bestyrelsesmødet, den Som dirigent:... Indholdsfortegnelse KOPI Ledelsesberetning

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Tvillingernes Håndværkerservice IVS

Tvillingernes Håndværkerservice IVS Tvillingernes Håndværkerservice IVS Søndervigvej 52 2720 Vanløse Årsrapport 2. maj 2016-1. maj 2017 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/07/2017 Rasmus Haugaard

Læs mere

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015

'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade Roskilde. Årsrapport 1. juli juni 2015 'AKTIVEST 1984 ApS' Sankt Ols Gade 10 4000 Roskilde Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/12/2015 Jørgen Brangstrup

Læs mere

Gentofte Rideklub. Gentofte CVR nr Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den /

Gentofte Rideklub. Gentofte CVR nr Årsrapport Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Gentofte Rideklub Gentofte CVR nr. 85 36 80 28 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent 1 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review)

FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT. (Opstillet uden revision eller review) Tlf: 96 57 48 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab hobro@bdo.dk Nytorv 12, Box 170 www.bdo.dk DK-9500 Hobro CVR-nr. 20 22 26 70 FILMTEATERET THEATERTORVET 1, 9500 HOBRO ÅRSRAPPORT 2011 (Opstillet

Læs mere

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25.

Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013. Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. Horsens Golfklub Silkeborgvej 44, 8700 Horsens Golfklub ÅRSRAPPORT 2013 Nærværende regnskab er godkendt på generalforsamlingen den 25. februar 2014 Michael B. Jensen Dirigent PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75

LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 15 50 75 LANDSKABSARKITEKTERNES FORENING OG LANDSKABSARKITEKTERNES REJSE- OG UDGIVELSESFOND ÅRSREGNSKAB 2014 CVR-NR. 17 15 50 75 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Grambynet CVR-nr Årsrapport

Grambynet CVR-nr Årsrapport Grambynet CVR-nr. 17 98 69 45 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Påtegning generalforsamlingsvalgte

Læs mere

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C

MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C MARSELISBORG SEJLKLUB MARSELISBORG HAVNEVEJ 100B 8000 ÅRHUS C ÅRSRAPPORT FOR 2012 Fremlagt og godkendt på klubbens ordinære generalforsamling den / 2013 Dirigent CVR. NR. 29 96 88 96 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

JACOBSEN VVS VIBORG ApS

JACOBSEN VVS VIBORG ApS JACOBSEN VVS VIBORG ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/11/2014 Kim Jacobsen Dirigent (Urevideret) Side 2 af 11

Læs mere

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr

Claus Pedersen Biler ApS. Rørkærvej Vordingborg. CVR-nr erhvervs- og selskabsstyrelsen Claus Pedersen Biler ApS Rørkærvej 36 4760 Vordingborg CVR-nr. 33370830 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/6-2012 Opstillet

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S

Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Øksenmølle-Fuglslev Grundejerforening I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

CKJ INVEST, KOLDING ApS

CKJ INVEST, KOLDING ApS CKJ INVEST, KOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2015 Claus Kudsk Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Apollonvej 14, 4200 Slagelse Årsrapport for regnskabsåret 01.06.15-31.05.16 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 28/8 2016 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr.

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert. v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert. Årsrapport for. CVR-nr. Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk, Bjert v/torsten Reffstrup, Gyndbjerg 23, 6091 Bjert Årsrapport

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. Årsrapport 2012/13. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Holmboes Allé 12 Postboks 537 8700 Horsens Telefon 73 23 30 00 Telefax 73 29 30 00 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015

KÆRBÆK SMEDEN ApS. Kærbækvej Ansager. Årsrapport 10. oktober december 2015 KÆRBÆK SMEDEN ApS Kærbækvej 21 6823 Ansager Årsrapport 10. oktober 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/05/2016 Martin Bjerg Dirigent

Læs mere

Årsrapport 1. januar december 2016

Årsrapport 1. januar december 2016 RT RUDE ApS Huggetvej 36 Gungerne 5400 Bogense Årsrapport 1. januar - 31. december 2016 (5. regnskabsår) Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling den 01/05 2017 Lar

Læs mere

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012

SUSHI ØST ApS. Årsrapport 1. april juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 SUSHI ØST ApS Årsrapport 1. april 2011-30. juni 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/11/2012 Ming Jørgensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012

AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 AL-TEKAFUL VELGØRENDE FORENING DORTHEAVEJ 14 2400 KØBENHAVN NV ÅRSRAPPORT FOR 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling København NV den / 2013 Dirigent Side PÅTEGNINGER

Læs mere

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPJ INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPJ INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Carsten Peter Jochumsen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33

Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Bredballe Strands Antenneforening c/o Strandgaardsvej 30 A 7120 Vejle CVR. NR 17 88 86 33 Årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Påtegning og erklæring: Lokalrevisorernes påtegning... 2 Erklæring afgivet

Læs mere

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår

Lejre Kabelnet. Årsrapport regnskabsår Lejre Kabelnet Årsrapport 2015 9. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 29. februar 2016 Dirigent: Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisors påtegning

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a.

Hovedgaard Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 18911310 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20 dirigent Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015

Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr ) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup. Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 www.primarevision.dk Nyrup Vandværk a.m.b.a. (cvr-nr. 31 83 98 74) Nyrupvej 19D 4296 Nyrup Årsregnskab 1. januar 2015 til 31. december 2015 Godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling, afholdt den

Læs mere

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016

Woodhouse ApS. Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N. Årsrapport 1. februar december 2016 Woodhouse ApS Tagensvej 170, 2 TH 2200 København N Årsrapport 1. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/05/2017 Bjørn Sebastian

Læs mere

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84 HTH Revision APS Ådalen 27 5863 Ferritslev Tlf. 6598 1905 Fax 6598 2675 torben@hthrevision.dk CVR. nr.: 21 85 94 43 Bank: Spks. Faaborg Årsrapport 2010 Ferritslev Vandværk a.m.b.a. CVR nr. 32 82 25 84

Læs mere