ogedser Bylaugs generalforsamling den i Træfpunkt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ogedser Bylaugs generalforsamling den 19.03.2014 i Træfpunkt"

Transkript

1 ogedser Bylaugs generalforsamling den i Træfpunkt Tilstede: 26 medlemmer af Gedser Bylaug. Dagsorden 1. Valg af dirigent. Valgt dirigent: Vagn Hansen 2. Valg af referent. Valgt referent: Thomas Grøn 3. Valg af stemmetællere. Valgt til Stemmetællere: Kim Grützmeier og Grethe Larsen 4. Beretning for foreningens virksomhed. Næstformand Brian Bennetsen beretter: Der berettes om at bylauget nu er færdige eller næsten færdige med de fleste projekter, som har været undervejs de sidste par år. Her nævnes Styregruppemøder, Marinestationen på Gedser odde, Skovgårdsstien med faciliteter, Byrastepladser, Shelterne, Idræts og medborgerhuset og medhørende indvielse af byggeriet samt kommende indvielse af det færdige byggeri. Derudover berettes der om betydningen af fællesforeningsmøderne, som er bedre samarbejde, en fælleskalender og snak på tværs af foreningerne. Der fortælles også om kommende samarbejde med en repræsentant fra Park og Vej fra kommunen og om at foretage en fælles besigtigelse af Gedser, for at bedre fælles forståelse af vedligehold og renovering af kommunes arealer. Vedrørende Geder Marked nævnes succesen fra 2013 og at forberedelserne påbegyndes inden længe. Af nye mål og projekter for Gedser Bylaug nævnes det kommende Idræts og Medborgerhus hvor funktion og indretning vil være at finde på dagsordenen. Et stort tak til alle + sponsorerne til Gedser Marked, for så er ingen glemt. 1 / 5

2 Til sidst takkes afgående formand Anette Sommer, som har ydet et stort arbejde i foreningen. Spørgsmål fra medlemmer på generalforsamlingen: - Antal medlemmer? Svar ca. 134 skrevet på listen, men ikke alle har betalt. - Gedser Gedesby cykelsti langs hovedvejen er forfalden og på steder farlig. Der nævnes også at dette gør sig gældende for cykelstien til Østersøskolen/hallen fra Krogedevej, hvor landmanden trækker jord ind på stien samt at Poststien ude ved fyret ikke er i god stand. Der nævnes en idé om at lave cykelstien til Østersøskolen/hallen om til en natursti og der spørges til, om den er tinglyst. - Der fortælles også om den dårlige tilstand af Gedsers fortove, som medfører gener så som faldulykker mm. Beretningen godkendtes. 5. Regnskab og kontingentfastsættelse. Regnskabets slutresultater uddeles og Karin Ringsing beretter om posterne. Karin fortæller at bylauget har talt om at tildele cykeludlejning sin egen konto samt at regnskabet er godkendt af revisor. Der henvises til det uddelte bilag med slutresultater. Spørgsmål fra medlemmer på generalforsamlingen: - Der foreslås ændringen uden selvstændig konto, men opført som aktiver gældende for cykler og telt mm. Regnskabet godkendtes. Kontingentfastsættelse: Der ønskes ingen ændring og beløbene er fortsat 50 og 100kr. Kontingentfastsættelse godkendtes. 6. Valg af formand. Da formand Anette Sommer har trukket sig, skal der ifølge vedtægter findes en ny. Næstformand Brian Bennetsen beretter, at der uden resultat er forsøgt at finde en ny formand udefra, men ingen har meldt sig. Det foreslås at fortsætte uden formand, indtil en sådan findes, men dette afvises på grundlag af vedtægterne. Der nævnes flere navne fra fremmødte medlemmer, men alle nævnte afviser. Kim Grützmeier fra bestyrelsen træder til og vælges enstemmigt. Valgt formand: Kim Grützmeier. 2 / 5

3 7. Valg af øvrige bestyrelse. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg i bestyrelsen er Henrik Bock (ønsker genvalg), Majbritt Hammer (ønsker ikke genvalg) og Brian Bennetsen (ønsker genvalg). Der foreslås 3 nye kandidater og resultatet blev således: Helle Lauridsen Hanne Strange Schmidt Erik Bundgaard Henrik Bock Brian Bennetsen 24 stemmer 16 stemmer 9 stemmer 8 stemmer 18 stemmer Valgt som bestyrelsesmedlemmer: Helle Lauritsen, Hanne Strange Schmidt og Brian Bennetsen. Valg af suppleanter På valg i bestyrelsen er Kate Nielsen (ønsker genvalg) og Kim Grützmeier (indtræder som formand). Der blev foreslået 3 kandidater og resultatet blev således: Erik Bundgaard Henrik Bock Kate Nielsen 15 stemmer, valgt efter lodtrækning. 15 stemmer 22 stemmer Valgt som suppleanter: Kate Nielsen og Erik Bundgaard 8. Valg af revisor og revisorsuppleant. Revisor: Harry Fynsk (genvalgt) Revisorsuppleant: Finn Frank Olsen (genvalgt) 9. Indkomne forslag. Forslag 1 Joachim Rehder får ordet og fremfører sagen vedrørende høringen om mulig opstilling vindmøller i Birkemose. Han beder generalforsamlingen drøfte emnet og nå til en fælles skrivelse og dermed offentlig udmelding fra Gedser Bylaugs side. I hovedtræk fortæller Joachim følgende: 3 / 5

4 Kommunen har sendt projektet i høring, men indtil nu udeladt at informere borgere og foreninger om høringsfristen. Det er først efter at Joachim har stillet en række spørgsmål, at kommunen beder ham gøre Gedser Grundejerforening og Gedser Bylaug opmærksom på høringen. Joachim ønsker derfor emnet drøftet med henblik på en stillingstagen fra bylaugets side. Joachim fremfører flere argumenter mod placeringen af vindmøllerne i Birkemose og ordet gives til de fremmødte medlemmer, og flere giver deres opbakning til Joachim og lægger ikke skjul på deres holdning imod den forslåede placering på Gedser Odde. Der nævnes følgende: - Der nævnes fra flere af Bylaugets bestyrelsesmedlemmer en tvivl om bylauget bør indtage en holdning til noget, der måske ikke er alle medlemmernes mening. - Dette vurderes af et flertal blandt fremmødte medlemmer ikke at være tilfældet og giver bylauget mandat til at tage stilling, hvis dette ønskes i denne sag. - Turister udtrykker begejstring for roen og de åbne vidder ved Gedser Odde og Birkemose. - Der refereres til tyske protester imod vindmøller i Nordtyskland og indvirkningen på natur og miljø. - Underskriftindsamling imod planen kunne ske fx i Dagli Brugsen. - Paradoks vedrørende lodsejers indsigelse imod oprettelsen af Rødsand ll i 2007 og så nu lave aftale med kommunen uden at informere. - Vi må passe på området og udvikle os. - Der henvises til Ærø, som et sted der lokker turister til pga. deres energipolitik, dette besvares med, at det ikke er vindmøller, de slår sig an på, men solceller og solvarme. Og netop er denne kombination af ro, natur og energi, der giver den rette symbiose. - Der nævnes at kun én opnår profit på andres bekostning, mens der også gives udtryk for, at man ikke har noget imod andres indtjening. - Der nævnes mange andre og bedre egnede placeringer. - I Gedser og omegn er der ikke mange steder at gå hen (pga. færge og bebyggelse) eller besøge, hvis man ønsker natur og ro (Gedser Odde og Birkemose). Det er heldigvis i nærheden, men dette vil ophøre med vindmøllerne. - Spiller det ikke ind med de store investeringer, der allerede har resulteret i mere turisme og tilfredshed? - Naturen vil lide skade og fugle og dyr vil forsvinde/gå til grunde med uoprettelig konsekvens. - Den ryger direkte i Naturklagenævnet. - Oprettelse af aktivgruppe? 4 / 5

5 Der afsluttes med følgende formulering som godkendes: Generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at udtrykke betænkelighed over for "rette vedkommende" mod opsætning af de omtalte vindmøller på Gedser Odde. Forslag 2 Brian Bennetsen beretter om følgende indkommet forslag: Der ønskes info tavle i Skelby Brian beretter, at dette også bør gælde Gedesby Det besluttes at bestyrelsen opfordres til at arbejde videre med dette. 10. Arbejdsplan for det kommende år. Bestyrelsen bemyndiges til at lave arbejdsplanen. 11. Eventuelt. Frank Olsen fortæller at leje af Gedser Odde og Marinestationen udløber i 2022 og ønsker bylauget med i en overtagelse og/eller udvikling i samarbejde med stat og kommune fx som en folkepark med dertilhørende kvalitetsudvikling. I tillæg ønskes talerstolen flyttet til Odden som oprindelig tænkt. Andre: Der ønskes nemmere adgang til vandet fra badehuset, evt. badebro. Lise: der ønskes et område, hvor de unge kan boltre sig, lave motion og larme som de vil uden konsekvenser. Der nævnes, at de nu benytter bl.a. kirkehegnet til parkour. - Der oplyses at bylauget tidligere har ansøgt midler til lignende, men uden held. Der udtrykkes ros til bestyrelsen og man glædes over det store fremmøde. Brian Bennetsen afslutter: Tusind tak til alle og tak til Vagn for varetagelse af posten som dirigent. Det er en stor glæde at kunne byde Kim Grützmeier velkommen som ny formand. For referatet Thomas Grøn, referent Vagn Hansen, dirigent 5 / 5

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 8. marts 2010 Valg af dirigent Bestyrelsen ville foreslå Jørgen BA 32, men han var blevet forsinket Børge BA 3 foreslog

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat af den ordinær generalforsamling

Referat af den ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Skovgårdsparken Referat af den ordinær generalforsamling Dagsorden 1. Valg af dirigent Martin Rømer blev valgt til dirigent Dirigent konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012

REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 REFERAT AF SÆRLIGT AFDELINGSMØDE FOR GRENHUSENE D. 26. NOVEMBER 2012 1. Valg af dirigent Peter Rytter blev valgt som dirigent og konstaterede, at afdelingsmødet var lovligt indvarslet. Der blev uddelt

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00

Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Frennegårdsparkens Grundejerforening Referat af Generalforsamling Tirsdag d. 26. februar 2013. kl. 19.00 Der var fremmødt 45 deltagere, repræsenterende 32 parceller. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk.

Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. 10-03-2014 Generalforsamling SAND Nordvestsjælland Frivilligcenter Nordvestsjælland, Kassernevej 6, 4300 Holbæk. Tilstede: René Køhn formand Tlf. 60731569 sand-nvsj@live.dk Helle Kjeldgaard Due Tlf. 41440170

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag den 21. marts 2009 i Korsør Medborgerhus Tilstede 30 personer Stemmeberettiget 29 personer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ordinær generalforsamling mandag den 4. marts 2013 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Jørgen Lykke BA 32 og han blev enstemmigt valgt. Generalforsamling

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015

Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Referat ordinær generalforsamling i Islehus Grundejerforening den 19. marts 2015 Udsendt Dagsorden 190315 1. Valg af dirigent 2. Bemærkning til referatet fra sidste ordinær generalforsamling 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006.

Referat fra generalforsamlingen den 21 februar 2006. Viborg den 28 februar. 2006 1. MØDEDELTAGERE Fra bestyrelsen deltog: Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Formand Jan Ø. Møller, Ålekrogen 36., næstformand Christina Jeppesen, Ålekrogen 9, Kasserer. Jens Arne

Læs mere

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009

Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 Referat af generalforsamling i UG den 17. marts 2009 143 medlemmer (inkl. bestyrelsen) deltog i generalforsamlingen, heraf var 135 stemmeberettigede i Grundejerforeningen og 124 var stemmeberettigede i

Læs mere