1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1 Godkendelse af dagsorden Godkendt med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering."

Transkript

1 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 7. oktober Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 5: Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen. Anmodning om medfinansiering 2 Referat fra sidste møde og underskrevet 3 Dato og emner for næste formandsmøde Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Dato og emner for næste formandsmøde 4 ½ præsteløn i Bjolderup-Uge i december Sag: Bjolderup/Uge- Ny præst (1094) - Bjolderup Sogn Provstiudvalget fastsatte en dato for formandsmøde: 5. marts Emner for drøftelse foreløbig: - Lokalplaner - Samarbejde mellem præst og menighedsråd - Anlægsprojekter: PU skal orienteres inden sager iværksættes - Gennemgang af sagsforløb og arbejdsgange - APV og MUS - GIAS- Hvornår skal kirkegården "gå i 0"? ½ præsteløn i Bjolderup-Uge i december 5 Anmodning om medfinansiering Bjolderup- Uge Henvendelse fra biskop Marianne Christiansen om evt. medfinansiering af præsteløn i Bjolderup-Uge 6 Ensted: Nyt køkken i Præstegården Sag: Ensted: Nyt køkken i Præstegården (1102) - Ensted Sogn Provstiudvalget bevilger i 2015 efter anmodning fra biskop Marianne Christiansen 3 måneders præsteløn af 5% midlerne til Bjolderup-Uge sogn. Provstiudvalget vil også tilbyde stiftet en alternativ finansieringsmodel. Ensted: Nyt køkken i Præstegården 7 Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne Sag: Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne (847) - Provstiudvalget har ikke noget at indvende mod den ansøgte ændring af sognegrænsen Referat, Side: 1

2 Mødepunkt Beslutning mellem Genner og Øster Løgum sogne (847) - Genner Sogn Genner sogn - sognegrænseændring mellem Genner og Øster Løgum sogne 8 Hjordkær kirke - udvidelse af kirken. Skitseforslag Sag: Hjordkær kirke - eventuel udvidelse af kirken. (1014) - Hjordkær Sogn Hjordkær kirke - udvidelse af kirken. Skitseforslag Provstiudvalget glæder sig over denne positive henvendelse. Foreløbig er der dog ikke midler i provstiet til projektet. Indtil midler findes vil man se positivt på en henvendelse om bevilling af økonomi til øget gudstjenestefrekvens. Kirketælling fra 1 s. i advent vil bidrage til statistisk materiale til afdækning af behov. 9 Kliplev: Ansøgning om tilladelse til bortsalg af jord Sag: Kliplev: Ansøgning om tilladelse til bortsalg af jord fra matrikulær regulering (1103) - Kliplev Sogn Salg af matrikel 1078 (del af matrikel 105 m.fl) godkendes, da der er tale om et mindre jordstykke der indgår i et naturprojekt. Kliplev: Ansøgning om tilladelse til bortsalg af jord 10 Rise Forpagtningskontrakt. Sag: Rise: Bortforpagtning af jord. (1100) - Rise Sogn Det har været nødvendigt at godkende kontrakten før dette møde. Rise Forpagtningskontrakt. Rise: Bortforpagtning af jord.mr.har valgt næsthøjeste bydende der er økolog, især begrundet i Grøn kirke.krav om erstatniing fra højestbydene. Rise: Bortforpagtning af jord til økolog. Sagen videresendt Rise. Bortforpagtning af jord. Forslag til tekst i brev til højestbydende og 2. højestbydende Rise forpagtning Forslag til tekst i brev til højestbydende og 2. højestbydende Rise Bortforpagtning af jord. Svar fra Videncenter for Landbrug Referat, Side: 2

3 Mødepunkt Beslutning 11 Aabenraa: Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa Sogn. Ansøgning om lukning pga. pulpiturog orgelprojekt Sag: Aabenraa. Sct. Jørgens orgel, pulpitur m.m. (915) - Aabenraa Sogn Aabenraa: Sct. Jørgens Kirke i Aabenraa Sogn. Ansøgning om lukning pga. pulpitur- og orgelprojekt 12 PUK kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Sag: PUK 2014 (1040) PUK kvartalsrapporter indberetning til stiftet 13 PUK Revisionsprotokollat. Regnskab 2013 Sag: PUK 2013 (844) Revisionsprotokol gennemgået og underskrevet PUK Revisionsprotokollat. Regnskab Kvartalsrapporter Sag: Kvartalsrapporter 2014 (1067) Kvartalsrapporter 2. kvartal Indkommet siden sidste møde. Alle kvartalsrapporter er nu indkommet. Provstiudvalget henstiller til menighedsrådene at man indsender kvartalsrapporter rettidigt Bjoldrup-Uge 2. kvartalsrapport 2014 Bov 2. kvartalsrappoer 2014 Bylderup. 2. Kvartalsrapport 2014 Holbøl 2. Kvartalsrapport 2014 Kvartalsrapport endnu ikke indsendt til PU Tinglev. 2. kvartalsrapport 2014 Løjt 2. Kvartalsrapport 2014 Øster Løgum 2. kvartalsrapport 2014 Referat, Side: 3

4 Mødepunkt Beslutning 15 Revisionsprotokollater Regnskab 2013 Sag: Regnskab 2013 (1060) Revisionsprotokollater Regnskab 2013 Regnskab 2013 samlet oversigt over revisionsbemærkninger. Provstiudvalget vil tage initiativ til en drøftelse med revisor om fremgangsmåde vedrørende bemærkninger til menighedsrådenes regnskaber. Provstiudvalget afventer menighedsrådenes svar på revisionens bemærkninger. Referat, Side: 4

5 Orientering 16 Burkal kirke - renoveringsarbejder. Svar fra MR på PU beslutning Sag: Burkal kirke - jerankre i nordsiden + stenbelægning. (919) - Burkal Sogn Burkal kirke - renoveringsarbejder. Svar fra MR på PU beslutning Burkal kirke - renoveringsarbejder. PU godkendelse. Videresendt til konsulentudtalelse 17 Bylderup kirke - diverse arbejder -STØ godkendelse og konsulentudtalelser Sag: Bylderup Kirke. Diverse arbejder. (917) - Bylderup Sogn Bylderup kirke - diverse arbejder -STØ godkendelse og konsulentudtalelser 18 Egvad Menighedsråd. Nyt menighedsrådsmedlem Sag: Egvad Menighedsråd. Nyt menighedsrådsmedlem (1104) - Egvad Sogn Egvad Menighedsråd. Nyt menighedsrådsmedlem 19 Genner kirke - udvidelse af orgel. Konsulentgodkendelse Sag: Genner udvidelse af orgel. (846) - Genner Sogn Genner kirke - udvidelse af orgel. Konsulentgodkendelse 20 Hellevad Kirke Referat af byggemøde Sag: Hellevad kirke: tårn og borebiller (883) - Hellevad Sogn Hellevad Kirke Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Referat, Side: 5

6 Orientering Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Hellevad Kirke. Referat af byggemøde Tinglev. anmodning om godkendelse af brug af ubrugte lånemidler. PU svar til HS Sag: Tinglev: Nyt redskabshus på kirkegården (1061) - Tinglev Sogn Tinglev. anmodning om godkendelse af brug af ubrugte lånemidler. PU svar til HS 22 Øster Løgum kirkegård - plan for omlægning af kirkegård - helhedsplan. Konsulentudtalelse Sag: Øster Løgum Kirkegård. (859) - Øster Løgum Sogn Øster Løgum kirkegård - plan for omlægning af kirkegård - helhedsplan. Konsulentudtalelse Øster Løgum kirkegård - helhedsplan. Konsulentfaktura 23 Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for Svar til HS Sag: BUDGET 2015 (1053) Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for Svar til HS Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for oplysning om provstiets samlede lokale ligningsbeløb i 2015 Endelig fastsættelse af stiftsbidraget for oplysning om provstiets samlede lokale ligningsbeløb i Fællesmøde PU og stiftsudvalg Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Referat, Side: 6

7 Orientering Svar vedr. kortlægning vedr. præsternes efteruddannelse SV: Fællesmødet kortlægning vedr. præsternes efteruddannelse Statistik til møde 5. nov Fællesmødet kortlægning vedr. præsternes efteruddannelse Fællesmødet PU og stiftsudvalg Hvilke oplysninger medbringes Fællesmøde mellem Stiftsrådet og provstiudvalgene i Haderslev Stift 25 Lokalplaner Sag: Lokalplaner 2014 (1039) Lokalplan: Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Lokalplan: Tillæg nr. 46 Område til erhvervsformål mv. ved Askelund, Aabenraa Lokalplan: Tillæg nr. 9. Rammeområde E., LP Opfordring til at søge fonde til udskiftnig af kirke/tårn-tag Sag: Provstiudvalget diverse 2014 (1031) Opfordring til at søge fonde til udskiftnig af kirke/tårn-tag 27 Orientering vedr. gravminder Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836) Orientering vedr. gravminder 28 Orientering: Drænvand fra Udby Annekskirkegård - Brev til biskoppen over Referat, Side: 7

8 Orientering Roskilde Stift Sag: Kirkeministeriet, orienteringer (836) Orientering: Drænvand fra Udby Annekskirkegård - Brev til biskoppen over Roskilde Stift 29 Provstiets initiativpulje Felsted. Procedure for udbetaling Sag: Initiativfond 2014 (1041) Provstiets initiativpulje Felsted. Procedure for udbetaling 30 Eventuelt 31 Kommende PU møder -Tirsdag d. 4. november Onsdag den 5. november 2014 fra kl : fællesmøde for provstiudvalgsmedlemmerne i stiftet og stiftsrådet. -Tirsdag d. 2. december Efterfølgende julefrokost Tilmeldt til fællesmøde : Jens Kvist, Jes Iversen, Jens Christian Hvergel, Anna Kristine Schumacher, Anne Marie Laier, Kirsten Sønderby og Gitte Bielefeldt Referat, Side: 8

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. november 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Jacob Lysemose deltog under punkt 3 Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg Budgetmøde PU møde 2. september 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Christian Hvergel Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende med afbud Anne Marie Laier Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. august 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud Anne Marie Laier Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. september 2013. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag: Referat 06.08.2013 (975)

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 3. februar 2015. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Ove Steriner Rasmussen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. april 2012. Kl. kl. 19,00 BEMÆRK TIDSPUNKT Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Søren Hansen og Ib Krogh-Nielsen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 11. marts 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Even Christensen Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg. PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 24. juni 2014. Kl. 16,30 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Jens Kvist, Anne Marie Laier og Even Christensen Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 6. august 2013. Kl. 16,30 BEMÆRK TIDSPUNKTET Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden Godkendt 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 4. september 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt Beslutning 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag: PU møder referater m.m

Læs mere

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1

Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Dagsorden for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 1. november 2011. Kl. 16,30 Mødested: provstikontoret Version: 1 Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt Indstilling 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat

Læs mere

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Aabenraa Provstiudvalg PU møde 26. juni 2012. Kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret Fraværende med afbud: Birgit Hougaard Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden 2 Referat fra sidste møde Sag:

Læs mere

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen.

Referat for: Middelfart Provstiudvalg. PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby. Afbud fra Jørgen Hansen. Referat for: Middelfart Provstiudvalg PU møde 28. oktober 2014. Kl. 16.00 Mødested: Industrivænget 9, 5580 Nørre Aaby Afbud fra Jørgen Hansen. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden PU medlemmerne ser gerne

Læs mere

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset

Referat for: Kolding Provstiudvalg. PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Referat for: Kolding Provstiudvalg PU møde 23. oktober 2014. Kl. 14.00 Mødested: Provstihuset Mødepunkt 1 Revisonsoversigt vedr. regnskab 2013 - revisonsmæssige bemærkninger Sag: Revision (1544) PWC revisionspartner

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt.

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg. PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev. 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 24. september 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Referatet blev

Læs mere

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760

Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Referat for: Stege-Vordingborg Provstiudvalg PU møde 19. marts 2014. Kl. kl. 17,00 Mødested: Provstikontoret, Færgegårdsvej 3, 4760 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra PU mødet 19.2.2014 Referat godkendt

Læs mere

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen

Referat for: Lemvig Provstiudvalg. PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret. Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Referat for: Lemvig Provstiudvalg PU møde 18. november 2014. Kl. 16.30 Mødested: Provstikontoret Fraværende: Bettina Reese Tonnesen Mødepunkt 1 Godkendelse af protokol Godkendt 2 Godkendelsesproces i forbindelse

Læs mere

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården

Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Referat for: Ribe Domprovstiudvalg PU møde 21. maj 2013. Kl. Kl. 15.00 Mødested: Domprovstegården Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra mødet den 9. april 2013. Beslutning Godkendt og underskrevet på

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 12. oktober 2012. Kl. 9.00 Mødested: provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde 2 Tilføjelser til dagsorden Nyt fra provstiet indsat

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 25. oktober 2012. Kl. 19.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. Referat,25-10-2012 Side: 1 2 Revisionsprotokoller 2011

Læs mere

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Odder Provstiudvalg PU møde 16. januar 2014. Kl. 10.00-13.00 Mødested: Provstikontoret Ingen fraværende Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden Godkendes 2 Introduktionskursus for provstiudvalgsmedlemmer

Læs mere

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Referat for: Greve-Solrød Provstiudvalg PU møde 29. november 2012. Kl. 8.45 Mødested: Provstikontoret Alle mødt. Til første punkt er mødt 3 repræsentanter fra Karlstrup MR samt sognepræst Christina Feddersen.

Læs mere

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård

Referat for: Bogense Provstiudvalg. PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Referat for: Bogense Provstiudvalg PU møde 19. marts 2015. Kl. 16.00 Mødested: Konfirmandstuen i Søndersø Præstegård Til stede: Keld B. Hansen, Stig Saxbjørn, Kjeld Bruun, Else Wismar, Grethe Monrad og

Læs mere

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret

Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Referat for: Assens Provstiudvalg PU møde 3. december 2013. Kl. Kl. 17.30 Mødested: Mødelokale, provstikontoret Provstiudvalget var fuldtalligt. Mødepunkt 1 Godkendelse af dagsorden, samt evt. tilføjelse

Læs mere

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted

Grene Provsti. Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Grindsted d. 27. februar 2015 Referat fra Provstiudvalgsmøde onsdag d. 25. februar 2015 i Kirkehuset, Kirkegade 22, 7200 Grindsted Dagsorden: Beslutning: 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 14. januar 2010. Kl. Kl. 19.00 Mødested: Præstegade 20 Haderslev Mødepunkt Beslutning 1 Fraværende Afbud fra Ulla Toft. 2 Ansøgning 5% midler Hoptrup Sag:

Læs mere

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev

Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Referat for: Haderslev Domprovstiudvalg PU møde 3. april 2014. Kl. 17.00 Mødested: Storegade 93, Haderslev Mødepunkt 1 Afbud fra Alle var mødt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet.

Læs mere

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg

Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg. PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Referat for: Viborg Østre Provstiudvalg PU møde 21. august 2014. Kl. 16.00 Mødested: Vognmagervej 14, 8800 Viborg Provstiudvalgsformand Svend Aage Pedersen - Fraværende med afbud Provstiudvalgsnæstformand

Læs mere

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde

Referat for: Varde Provstiudvalg. PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Referat for: Varde Provstiudvalg PU møde 24. februar 2015. Kl. 15.00-18.00 Mødested: Lundvej 12, 1. sal, Varde Fraværende: Kjeld Pedersen, H.C. Dalgaard Hansen og Morten Thaysen Erik Juhl deltog ikke i

Læs mere