Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvantekosmologi med aftagende gravitation Forening af Mikrokosmos og Makrokosmos Hubble-parameteren forenet med Universets totale masse"

Transkript

1 Kvantkosmologi md aftagnd gravitation Forning af ikrokosmos og akrokosmos Hubbl-paramtrn fornt md Univrsts total mass Af Louis Nilsn, cand.scint. i fysik og astronomi Lktor vd Hrlufsholm, Næstvd Indldning I dt følgnd n kvant-kosmologi dr fornr mikrokosmos md makrokosmos, dt mindst md dt størst. Dn kvantkosmologisk tori r basrt på n kvantisring af d grundlæggnd fysisk størrlsr afstand, tid og mass. Diss grundlæggnd størrlsr antags at ksistr i fysisk mindststørrlsr. Univrsts total stof-/nrgi-mass r n afgørnd størrls i dn hr frmlagt kvantkosmologi. (S [1]) En sammnhæng mllm n fysisk mindst afstand, kvantlængdn, Univrsts radius og fysisk størrlsr fra gravitation-tori, lktromagntism og kvantmkanik førr til dn mulighd, at gravitationskræftrn i t kspandrnd Univrs r stadigt aftagnd. En kosmisk aftagnd gravitation kan giv n fysisk forklaring på, hvorfor Univrst udvidr sig. Formlr udlds, dr visr, hvordan Nwtons gravitations- konstant aftagr md tidn. Hubbls lov udlds, og dt viss at Hubbl-paramtrn r bstmt vd dn rlativ tidslig aftagn af gravitations- konstantn. Liglds viss, at Hubbl-paramtrn har sammnhæng md Univrsts total mass og, at dn kan udtrykks som n kvantisrt størrls. Kvant-modlln for Univrst førr ikk til n big-bang singularitt, som dt r tilfældt i standard-kosmologir, dr r basrt på Einstins gnrll rlativittstori. Rum-tids-kvantisring I n rum-tids-kvantisrt fysik antags, at dr ksistrr fysisk mindst-værdir for afstand og tidsforløb. Følgnd antags at gæld: Enhvr fysisk afstand l r lig md t naturligt tal n l rumkvanttallt multiplicrt md n mindst kvantlængd r. Dvs. dr gældr: l = n r (1) l Ethvrt fysisk tidsintrval t mindst tidsforløb, kvanttidn t. Dvs. dr gældr: t = n t () t t r lig md t naturligt tal n t tidskvanttallt multiplicrt md

2 Enhvr stofportions mass m antags at vær lig md t rationlt tal multiplicrt md Univrsts total mass. Dvs. dr gældr: m = ρ (3) m ρ m masskvanttallt Kosmologisk kvant-størrlsr All fysisk størrlsr kan udtrykks vd d fundamntal kvant-kosmologisk størrlsr: Kvantlængdn, kvanttidn og dn total stof-/nrgimass af Univrst. D kosmologisk kvantstørrlsr givr mulighd for dfinition af t absolut kosmologisk målnhdssystm. En fundamntal atomisring af fysisk størrlsr mdførr, at all bvæglsr r diskontinurt, dvs. bvæglsr forgår i, som rgl, uhyr små spring. All fysisk procssr i t systm vil vær kndtgnt vd diskontinurt ændringr af systmts fysisk størrlsr. Procssr i t fysisk systm kan bskrivs vd ændringr af viss kvanttal hørnd til rlvant fysisk størrlsr, og for diss kvanttal gældr n rækk bvarlsslov. Kvantlængdn og kvanttidn Kvant-længdn r dfinrs vd: (4) h r = = c 1 1,8 1 mtr Dt fysisk mindst tidsintrval, kvant-tidn t dfinrs vd: (5) r h t = = = c c 111 6,1 1 skund 34 8 I ligningrn (4) og (5) r h = 6,63 1 J s Plancks konstant c = 3 1 m/s lysts hastighd i vakuum og r Univrsts total og konstant stof-/nrgimass. Kvantlængdn r lig md Compton-bølglængdn svarnd til massn. 6 Talværdirn af r og t r brgnt md = 1, 1 kg (s snr). Forning af ikrokosmos og akrokosmos. Dn kosmologisk Kvant-forml Univrsts aktull radius R og tilhørnd aldr T kan ifølg (1) og () udtrykks vd kvantlængdn r og kvanttidn t, idt følgnd antags at gæld: R = n r = c T = c ( n t ) (6) Kvant-tallt n i (6), dr kalds Dt kosmisk Evolutions-kvanttal, tikkr op gnnm d naturlig tal samtidig md at Univrst udviklr sig. 17 Univrst bgyndt sin aktiv ksistns da n = 1. I vor pok r 7, 1 n = (s snr).

3 Dt antags at Univrsts ydrst stof-/nrgi-kvantr har bvægt sig md lysts hastighd c sidn dt bgyndt sin aktiv ksistns. Univrsts aktull radius R og tilhørnd aldr T r da sammnknyttt vd rlationn: R = c T. Dt kosmisk volutions-kvanttal n visr sig at vær bstmmnd for dt tidsafhængig styrkforhold mllm d lktrisk kræftr og d gravitationll kræftr mllm to lktronr. En intrssant sammnhæng dr fornr mikrofysik og makrofysik r følgnd Kosmologisk forml : (7) R = N 3 h ( ) c I ligning (7) angivr N styrkforholdt mllm d lktrisk og d gravitationll kræftr mllm to lktronr, llr mllm n lktron og n positron, dfinrt vd følgnd brøkforhold: (8) Fl, k N = = = 4,16 1 F ( ) gr, ( c ) G m I udtrykkt (8) r k c = 9 1 (N m ) / C Coulombs konstant og = 1,6 1 C r dn numrisk lktrisk ladning af n lktron. 11 StørrlsnG = 6,67 1 (N m ) / kg r Nwtons gravitations- konstant gældnd i vor pok. Talværdin af Univrsts aktull radius R kan brgns vd hjælp af n målt talværdi af Hubblparamtrn (s snr) Af ligningrn (6) og (7) frmgår dt at n = N = 7, 1, hvor talværdin r gældnd i vor pok. Gnralisring Idt dt antags, at sammnhængn angivt i (7) ikk kun gældr i vor pok mn også i all tidligr pokr af Univrst, så må dt btyd, at n llr flr af d indgånd såkaldt naturkonstantr i (7) varirr md Univrsts udvikling. En mulig variabl r Nwtons gravitations-konstant G, dr r dn ældst kndt naturkonstant, mn også dn naturkonstant, dr stadig r målt md mindst nøjagtighd. (S []) Nogl forskr mnr ndog at hav målt, at G båd kan vær tidsafhængig og rtningsafhængig. I dt følgnd antags, at kun R, T og G varirr md Univrsts udvikling. Univrsts total mass Fra ligning (7) kan Univrsts total mass udtrykks vd Univrsts radius R: 3 h (9) = N ( ) R c I ligning (9) fortolks størrlsn i parntsn muniton = h /( R c ) som n fysisk mindst mass af t stof-kvantum, kaldt Uniton. Dnn mass afhængr af Univrsts til nhvr tid aktull radius. 68 I vor pok r = 1,7 1 kg. m uniton

4 Kosmisk aftagnd gravitation. Kvantisring af G Af ligningrn (7) og (8) kan vi find, hvordan G aftagr md Univrsts voksnd radius R og tilhørnd aldr T. Vi får: (1) r t G = G = G = G ( ) ( ) ( ) R T n 1 I ligning (1) rg dn mbryonal gravitations-konstant, da gravitations-kræftrn, havd samm styrk som d lktrisk kræftr mllm to lktronr. Talværdin af Univrsts mbryonal gravitationskonstant G r givt vd: (11) G ( kc ) m = =,78 1 m s kg 3 3 Talværdin afg 4 r omkring 1 gang størr nd gravitations- konstantn i vor pok. Sidst udtryk i (1) givr n kvantisring af G, hvor gravitations-kvanttallt r idntisk md dt 3 kosmologisk volutions-kvanttal n = ( G / G), dr bstmmr udviklingn af G. I vor pok r 17 n = 7, 1. Kontinurt matmatisk approksimation Dn rlativ tidsafhængig variation af G r md tidsvariabln T og i n kontinurt matmatik givt vd: (1) 1 dg 1 1 ( ) = =, 4 1 år G dt 3 T 11 1 Talværdin i ligning (1) r brgnt for vor pok md aldr (s snr). 9 T = 13,8 1 år for Univrsts aktull I dn allrtidligst udvikling af Univrst, aftog gravitationskræftrn uhyr hurtigt. I d snst milliardr år r G aftagt uhyr lidt. Hubbls lov og aftagnd gravitation Hubbls lov kan udlds fra (7) og (1): (13) dr dg 1 1 = vr = 3 ( ) R = ( ) R dt dt G T I ligning (13) angivr v R Univrsts radial udvidlsshastighd. Hubbl-paramtrn H(T) r givt vd: (14) 1 1 H (T) = 3 ( dg ) = ( ) dt G T Vi sr, at Hubbl-paramtrn H(T) r n tidsafhængig funktion, dr r bstmt vd dn rlativ tidslig variation af G, og at dn r omvndt proportional md Univrsts aktull aldr T. d n målt talværdi af H(T) i vor pok kan vi brgn Univrsts aktull aldr T, dts radius R, dts total mass, og drmd talværdirn af kvantlængdn r og kvanttidn t.

5 Hubbl-paramtrn afhængr af Dn variabl Hubbl-paramtr H(T) kan udtrykks vd Univrsts total mass, lysts hastighd c, Plancks konstant h og brøkforholdt ( G / G ), hvor G afhængr af T. Dr gældr: (15) c G H ( T) = ( ) ( ) h G 3 77 Af (15) sr vi, at H(T) afhængr af Univrsts total nrgi ( c ) 1,1 1 joul og, at variationn af H(T) har sammnhæng md variationn af G. I udtrykkt (15) r Univrsts total mass dn nst størrls man ikk har kunnt mål talværdin af. d n målt talværdi af H(T) kan vi omvndt brgn n talværdi af, som dt r gjort i dnn artikl. I dn hr bskrvn kvantmodl antags Univrsts mass at vær n mgt fundamntal størrls. Kvantisrt Hubbl-paramtr Vd bnyttls af Dt kosmisk Evolutions-kvanttal n kan Hubbl-paramtrn udtrykks vd følgnd kvant-forml: (16) c 1 H ( T) = ( ) ( ) h n d 6 = 1, 1 kg fås: (17) 1 H ( T) = 1,6 1 ( ) s n 11 1 Dt kosmisk volutions-kvanttal gnnmløbr d naturlig tal fra n = 1, da Univrst bgyndt sin dynamisk kvant-udvikling. 17 I vor pok r n nåt op på dt uhyr stor tal n = 7, 1. Kosmologisk kvant-ffktr Vi sr, at Hubbl-paramtrns kvant-ffkt vist sig mst i dt tidligst Univrs, da n gnnmløb mindr talværdir. En påvisning af kosmologisk kvant-ffktr kan sålds bdst påviss vd studir af d allrfjrnst objktr i Univrst. Talværdin af Hubbl-paramtrn Talværdin af Hubbl-paramtrn H(T) r, sidn dn blv indført i 199 af Edwin Hubbl ( ), blvt ændrt mang gang. I 9 r dn brgnt ud fra analysr basrt på målingr md Hubbl-tlskopt. Dn brgnd værdi r: H ( T ) = (74, ± 3,6)(km/s)/pc.(S [3]) (1 pc = 1 mgaparsc) Vd at kombinr data fra forskllig målingr angivr NASA (S [6]) som n kompromis-værdi, dr gældr for t fladt univrs : H ( T ) = 7,8 (km/s)/pc ± 1,6 (km/s)/pc. Univrsts total mass, radius og aldr Vd bnyttls af talværdin H ( T ) = 7,8 (km/s)/pc = 7, 3 1 år =, 9 1 s kan vi brgn Univrsts aktull aldr T, dts aktull radius R og dts total mass.

6 Vi får, afrundt: 9 T = 13,8 1 år ; 6 R = 1,3 1 m ; 6 = 1, 1 kg. Talværdirn af T og R stmmr md dm man findr i standard kosmologisk modllr. I Standard Kosmologi bnytts Univrsts total mass ikk som n grundlæggnd størrls, som dt r tilfældt hr. Hvad visr målingr om G / G? Astrofysisk obsrvationr og analysr har givt forskllig øvr grænsr for, hvor mgt G vt. ændrr sig i tidn. Analysr opnåt vd studir af bl.a. dobbltpulsarr og Lunar Lasr Ranging givr n øvr græns 11 1 for dn rlativ tidslig variation på G / G 1 1 år (numrisk værdi angivt som G / G ). Analysr af typ Ia suprnovar md rødforskydningr på omkring z =,5 givr øvr grænsr på 11 1 hnholdsvis G 1 1 / G 1 1 år og G / G 1 1 år. (S [4]) Analysr af pulsations-priodn af dn pulsrnd hvid dværg-stjrn G117-B15A givr 1 1 G / G 4,1 1 år. (S [5]) En ntydig øvr græns for G / G r sålds ikk påvist. En god ovrsigtsartikl fra, dr gør status om mulig variationr af naturkonstantrn, hrundr også G, finds i [7]. Aftagr dn kosmisk gravitation? Dn hr frmlagt kvantkosmologi hævdr, at d gravitationll kræftr i Univrst r stadig aftagnd. Dn tortisk talværdi for dn rlativ tidsvariation af G angivt i ligning (1) liggr i nærhdn af d grænsr som forskllig astrofysisk analysr har givt. Da talværdin af G kun r målt md få btydnd cifr, ja, så kan dt ndnu ikk ultimativt afgørs om G varirr llr r konstant. Først når mgt følsomm gravimtr md mgt stor nøjagtighd har målt, ovr flr år og på mang forskllig stdr af Jordns ovrflad, d lokal tyngdacclrationr vil dt vær muligt at afgør om G varirr. Hvis man ud fra gravimtrisk målingr vil brgn n vt. ændring af G, så skal dr kompnsrs for bl.a. gravitationll tidkræftr fra spcilt ånn og Soln. Diss bvirkr, at Jordns rotation brmss, og dtt formindskr cntrifugal-acclrationr. Og, i længdn, givr dt n mindr fladtrykning af Jordn, sålds at forholdt mllm Jordns polradius og ækvatorradius ændrs. Hvis G r n aftagnd størrls, ja, så kan dt tyd på, at gravitationskræftr forårsags at t kosmisk stofligt mdium md n tæthd dr til stadighd aftagr. Kvant-univrst vd Planck-tidn. Planck-massn forklart Dn hr frmlagt modl af Univrsts kvant-udvikling kan brgn forhold før og vd dn 43 såkaldt Planck-tid på omkring 1 s. odlln kan brgn følgnd: 35 Da Univrst havd n radius lig md Planck-længdn 4,1 1 m og n aldr lig md Plancktidn 1,4 1 s, da bstod dt af omkring 3 1 stof-kvantr (unitonr), hvr md n mass lig md Planck-massn på 5,5 1 kg. Dn rlativt stor talværdi af Planck-massn har hrmd n mulig forklaring. (Studér mr i [1])

7 Dn Kosmisk Embryoton. Univrsts kvantudvikling D forgånd tortisk rsultatr førr til spørgsmålt: Hvordan bgyndt Univrst sin ksistns og udvikling? uligvis som følgr: Alt stof og nrgi i Univrst var i bgyndlsn koncntrrt i dn Kosmisk Embryoton, btgnlsn for n uhyr lill fostr-partikl md n udstrækning svarnd til dn fysisk mindst udstrækning, kvant-længdn. Dn kosmisk mbryoton tillæggs n konstant mass lig md dn total konstant mass af dt til nhvr tid udvikld Univrs. Univrsts dynamisk kvant-udvikling kan tænks at vær forgåt vd succssiv dlingr af dn oprindlig kosmisk mbryoton. D dannd stof-/nrgi-kvantr, kaldt Unitonr, har sidn vd dsintgrationr og kombinationr dannt all d partiklr, dr ksistrr i dt aktull Univrs. Evolution af Naturlovn? Samtidig md Univrsts fødsl udviklds d først Naturlov - i kvantspring. Dn først Naturlov var ntropilovn (forandringslovn). Dnn lov bvirkr, at t systm forandrr sig fra n mindr sandsynlig tilstand til n mr sandsynlig tilstand. Univrst udviklr sig gnrlt fra mr ordnd og kompakt tilstand til opdlt og mindr kompakt og mindr ordnd tilstand. 4 Gravitationskræftrn fødts md n styrk, dr var omkring 1 gang størr nd i dag. d n stadig aftagnd styrk vil gravitationskræftrn kunn opfyld ntropilovn. an kan still spørgsmålt: Er d forskllig Naturlov opståt ftrhåndn som Univrst har udviklt sig? Dt absolutt kosmologisk mbryonal koordinat-systm Dn Kosmisk Embryoton givr os mulighd for at dfinr t abstrakt matmatisk og absolut rfrnc-systm md t absolut cntrum for dt udviklnd Univrs. Positionr og bvæglssforhold for all dannd stof-/nrgi kvantr kan, i princippt, hnførs og brgns i forhold til dt mbryonal kosmologisk koordinatsystm, som vi kan kald dt kosmologisk mbryoton-systm llr dt kosmologisk absolutsystm. Littratur [1] Louis Nilsn, [] CODATA: [3] Adam Riss, [4] E. Gaztañaga t al. Physical Rviw D, 65, 1 (1) [5] ark Bisiada, Bata alc, on. Not. Roy. Astron. Soc. 35, 644 (4) [6] NASA, [7] Jan-Philipp Uzan, Kommntarr r vlkomn på -mail: Louis Nilsn 3. august 9

Afstande Afstande i universet

Afstande Afstande i universet Side 1 Til læreren i universet Her får man en fornemmelse af rummeligheden i universet at stjernerne ikke, som antaget i Middelalderen, sidder på indersiden af en kugleflade, men i stedet er spredt i rummet

Læs mere

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten?

I vil kunne se at der er en forskel på jeres vægt når Ballongyngen kører rundt. 1. Hvornår er vægten størst og hvad er vægten? Observationsark Forlystelser: Ballongyngen og Rutschebanen Ballongynge opgave Til denne opgave kan i låne en vægt af den kontrollør der står ved Ballongyngen. En af jer skal sidde på vægten mens Ballongyngen

Læs mere

EKSPERIMENTELLE BEVISER

EKSPERIMENTELLE BEVISER kapitel 4 EKSPERIMENTELLE BEVISER Der er et væld af, hvad man kunne kalde eksperimentelle beviser for, at relativitetsteorien er korrekt. Når jeg skriver beviser i anførelsestegn, er det i tråd med den

Læs mere

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb

Et tilbud der passer. Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Et tilbud der passer Sammen kan vi give kroniske patienter et skræddersyet forløb Hospitalerne, kommunerne og de praktiserende læger i Region Hovedstaden, august 2009 Et tilbud der passer Flere lever med

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser

Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Hvad er meningen? Et forløb om opinionsundersøgelser Jette Rygaard Poulsen, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Hans Vestergaard, Frederikshavn Gymnasium og HF-kursus Søren Lundbye-Christensen, AAU 17-10-2004

Læs mere

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale

INTRODUKTION Den Motiverende Samtale Ofte antager man i motivationsarbejdet, at motivation er noget der skal fyldes på udefra. At man som rådgiver skal overbevise personen om, hvad han/hun skal gøre, og at man skal levere det gode argument,

Læs mere

. Verdensbilledets udvikling

. Verdensbilledets udvikling . Verdensbilledets udvikling Vores viden om Solsystemets indretning er resultatet af mange hundrede års arbejde med at observere himlen og opstille teorier. Stjernerne flytter sig ligesom Solen 15' på

Læs mere

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk

Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Simon Bendfeldt sb@brainaware.dk www.brainaware.dk Er din kaffe varm? Om automatreaktioner og følelsesmæssig regulering Det er de færreste af os, som tager en stor slurk af den kaffe, vi lige har hældt

Læs mere

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12

En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes ned til et blandet tal og som er større end 1. 17 Eksempel: Uægte brøk: 12 7.,. og 9. klasse Regler for brøker Ægte og uægte brøker En ægte brøk er en brøk mellem 0 og. Ægte brøk Ægte brøk til mindste forkortelse (reduktion) 9 En uægte brøk er en brøk der stadig kan forkortes

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningmateriale for gymnasieklasser om begrebet parallakse og statistik. Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573. Oversat fra latin står der

Læs mere

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie

Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Fra Aristoteles til Newton Træk af den naturvidenskabelige tænkemådes historie Af Carl Henrik Koch, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Der foregik ikke en naturvidenskabelig

Læs mere

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P.

1. Tryk. Figur 1. og A 2. , der påvirkes af luftartens molekyler med kræfterne henholdsvis F 1. og F 2. , må der derfor gælde, at (1.1) F 1 = P. M3 1. Tryk I beholderen på figur 1 er der en luftart, hvis molekyler bevæger sig rundt mellem hinanden. Med jævne mellemrum støder de sammen med hinanden og de støder ligeledes med jævne mellemrum mod

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013

To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 2012 Trykfejl rettet 14. oktober 2013 To-legemeproblemet Michael Andrew Dolan Møller Rosborg Gymnasium og Hf-kursus November 01 Trykfejl rettet 14. oktober 013 To-legemeproblemet af Michael A. D. Møller. November 01. side 1/0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet

Fra Støv til Liv. Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Fra Støv til Liv Af Lektor Anja C. Andersen Dark Cosmology Center, Niels Bohr Institutet, Københavns Universitet Observationer af universet peger på, at det er i konstant forandring. Alle galakserne fjerner

Læs mere

Tillæg til partikelfysik

Tillæg til partikelfysik Tillæg til partikelfysik Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard, 015 Forsidebillede er fra CERN s Photo Service og viser CMS detektoren hos CERN. CMS står for Compact

Læs mere

Introduktion til den specielle relativitetsteori

Introduktion til den specielle relativitetsteori Introduktion til den specielle relativitetsteori Mogens Dam Niels Bohr Institutet 18. september 2007 7. udgave Denne tekst søger for at dokumentet printer som tiltænkt Forord Denne indføring i den specielle

Læs mere

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE

PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE PERSONLIG OG FAGLIG UDVIKLING FOR BØRN OG UNGE HVIS MAN GØR DET, MAN ALTID HAR GJORT, FÅR MAN DE RESULTATER, MAN ALTID HAR FÅET. Hvad er Backspin? I Backspin tilbyder vi børn og unge personlige og faglige

Læs mere

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - -

SDU og DR. Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? + + Atom-model: - - SDU og DR Sådan virker en atombombe... men hvorfor er den så kraftig? Atom-model: - - - + + - + + + + + - - - Hvad er et atom? Alt omkring dig er bygget op af atomer. Alligevel kan du ikke se et enkelt

Læs mere

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker!

Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Hvordan kunder tænker! Jeg er din kunde! Vid hvad jeg tænker! Tænk på sidst du købte noget meget dyrt! Købte du det der var mest logisk? Er du sikker? Ville den sælger du fravalgte være enig? Kunden og

Læs mere

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby

En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby 24 En differentiabel funktion hvis afledte ikke er kontinuert Søren Knudby Det er velkendt for de fleste, at differentiabilitet af en reel funktion f medfører kontinuitet af f, mens det modsatte ikke gælder

Læs mere

Læremidler støtte og udvikling

Læremidler støtte og udvikling Læremidler støtte og udvikling Lektor ph.d. Bodil Nielsen Læremidler skal udarbejdes med henblik på at de bedst muligt støtter og udfordrer elever i deres læreprocesser, men samtidig er det vigtigt at

Læs mere

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998.

ANNE LØKKE: Døden i barndommen. Spædbørnsdødelighed og moderniseringsprocesser i Danmark 1800 til 1920. Gyldendal 1998. 262 Anmeldelser Bind 4 præsenterer en overgangstid, hvor dansk søfart fremstår i stor mangfoldighed, med fordums arv og fremtids løfter. Der er al grund til at se frem til næste bind. Benny Christensen

Læs mere

Differential- regning

Differential- regning Differential- regning del () f () m l () 6 Karsten Juul Indhold Tretrinsreglen 59 Formler for differentialkvotienter64 Regneregler for differentialkvotienter67 Differentialkvotient af sammensat funktion7

Læs mere

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET!

DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! Kompashuset ApS, Klavs Nebs Vej 25, 2830 Virum Tlf 45 83 92 83, ka@kompashuset.dk, www.kompashuset.dk DE KAN IKKE TALE, MEN HVOR KAN DE SIGE MEGET! En fortælling om at arbejde med psykisk og fysisk handicappede

Læs mere