Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014"

Transkript

1 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings eksternatkurser for frivillige samt rådgivere) kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til sociale aktiviteter m.m., svarende til andelen af frederiksbergborgere. 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen Aktiviteter Lokalafdelingens formål er at skabe forståelse for og faktisk forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Der søges om tilskud til kurser, netværks café, netværksgrupper og forældretræning. Der søges om tilskud til foredrag, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning og pårørendemøder kr. Det anbefales, at der bevilges 800 kr. til aktiviteter m.m., svarende til andelen af frederiksbergborgere kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til foredrag, selvhjælpsgrupper, telefonrådgivning samt pårørendemøder. 4 Benzorådgivningen Landsforeningen SIND Driftsudgifter Benzorådgivningens formål er at rådgive og støtte mennesker, der er afhængige af sove- og nervemedicin. Der søges om tilskud til lønudgifter, supervision og administration til støttegruppen på Café Kram kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til supervision og administration m.m. samt at der gives afslag på kr. til lønudgift til koordinator. 5 Brohusklubben for døve pensionister Aktiviteter til 17 frederiksbergborgere Der søges om tilskud til klubbens drifts- og aktivitetsudgifter m.m kr. i kr. (1.126 kr. pr. medlem) Det anbefales, at der bevilges kr. til drifts- og aktivitetsudgifter, svarende til andelen af frederiksbergborgere. 79 tilskud i : kr. 1

2 6 CSM Øst center for seksuelt misbrugte Øst Den faglige rådgivning CSM-Øst blev etableret 1. januar som en fusion mellem Støttecenter mod Incest og AlbaHus. Der søges om tilskud til fortsat kompetenceudvikling af frivillige rådgivere kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til fortsat kompetenceudvikling af frivillige rådgivere. 7 Dansk Blindesamfund Hjælpetjenesten og Nyt folderprojekt 8 Dansk Epilepsiforening Netværksgruppe for ensomme unge og voksne med epilepsi Der søges om tilskud til fortsat drift af hjælpetjenesten, f.eks. annoncering samt tilgængelighedsændringer i lokaler vedr. et nyt projekt, hvor målgruppen er blinde og svagtseende med bopæl på Frederiksberg. Der kan ydes hjælp til ledsagelse til forskellige arrangementer, besøg hos tandlæge, læge, indkøb m.m. Nyt projekt vedr. Kort og godt om Dansk Blindesamfund på Frederiksberg, der skal omdeles bl.a. af blindekonsulenterne. Der søges om tilskud til netværksgruppe/seminar kr. i kr. i kr. Der anbefales, at der bevilges kr. til hjælpetjenesten samt nyt folderprojekt. Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 79 tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til netværksgruppe/seminar. 9 Dansk Fibromyalgi Forening/Region Hovedstaden Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til udgifter til sociale arrangementer, årlig Sundhedsmesse i Øksnehallen samt årligt medlemsmøde kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til møder, arrangementer m.m., svarende til andelen af frederiksbergborgere. 10 Danske Handicaporganisationer Frederiksberg Mødeaktiviteter og Ledsagerordning Der søges om tilskud til mødeaktiviteter samt etablering af en ledsagerordning kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til mødeaktiviteter samt etablering af en ledsagerordning.

3 11 DepressionsForeningen Lokalgruppe Frederiksberg Sociale aktiviteter 12 Døveforeningen af 1866 Aktiviteter til 48 medlemmer på Frederiksberg 13 Foreningen af Danske Døv- Blinde Merudgifter til 3 frederiksbergborgere Der søges om tilskud til sociale aktiviteter m.m. Der søges om tilskud til foreningens drifts- og aktivitetsudgifter m.m. til 48 medlemmer på Frederiksberg. (1.868 kr. pr. medlem). Der søges om tilskud til dækning af merudgifter ifm. lokale erfagruppemøder samt regionale klubber for døvblinde til 3 frederiksbergborgere kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til sociale aktiviteter m.m kr. i kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. drifts- og aktivitetsudgifter m.m. til 48 medlemmer på Frederiksberg kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til merudgifter til 3 frederiksbergborgere. 14 Foreningen MBL-mangel.dk Nyt projekt Driftsudgifter, aktiviteter m.m. 15 Frederiksberg Handicap Rejseaktiviteter m.m. MBL-foreningen er en patientforening, der henvender sig til voksne og børn, der er ramt af immundefekten MBLmangel, samt deres pårørende. Formålet er at fremme kendskabet til diagnosen MBL-mangel samt at støtte, hjælpe og rådgive nydiagnosticerede, deres pårørende, institutioner, læger m.fl. Der søges tilskud til driftsudgifter, aktiviteter m.m. Der søges om tilskud til rejseudgifter, kørsel til aktiviteter m.m kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. i en opstartfase til kr. i kr. Forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, da der er indstillet tilskud efter 79 i tilskud i : kr. 16 HjerneSagen i København og Frederiksberg Driftsudgifter til Centret Der søges om tilskud til driftsudgifter m.m. til Centeret med tilhørende skole på Lyshøjgårdsvej kr. i kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til 3

4 17 Hjerteforeningen, Frederiksberg Lokalkomité Aktiviteter Der søges om tilskud til hjertemotion og hjertecafé samt den årlige nytårstur, som finder sted den 1. søndag i det nye år kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til aktiviteter. 18 House of Hearing Rådgivningstilbud Der søges om tilskud til foreningens alm. rådgivningstilbud kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til rådgivningsaftener. 19 Høreforeningen Frederiksberg lokalafd. Aktiviteter Der søges om tilskud til arrangementer samt udstyr til foreningen og medlemmer kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til arrangementer samt udstyr. 20 Landsforeningen BEDRE PSYKIATRI Aktiviteter Der søges om tilskud til pårørendegrupper samt foredrags- og oplysningsaftener kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til foredrags- og oplysningsaftener, svarende til andelen af frederiksbergborgere. 21 LMS Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade Driftsudgifter, aktiviteter m.m. Der søges om tilskud til rådgivning, støttegruppeforløb, social rehabiliteringsindsats samt aktivitetshus m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til rådgivning samt aktivitetshus. 22 Muhabet Driftsudgifter Der søges om tilskud til driftsudgifter og aktiviteter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 23 Netværkstedet Thorvaldsen Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til aktiviteter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til aktiviteter m.m. 4

5 24 Nyreforeningen København/Frederiksberg Aktiviteter Der søges om tilskud til afholdelse af tema- og informationsmøder samt netværksdannelse kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til tema- og informationsmøder m.m., svarende til andelen af frederiksbergborgere. 25 Osteoporoseforeningen Driftsudgifter m.m. Der søges om tilskud til driftsudgifter, aktiviteter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til drift og aktiviteter. 26 Projekt Vendepunkter LAP, København og Frederiksberg Afvikling og udvikling af projekt Vendepunkter Der søges om tilskud til kompetenceudviklingskurser ifm. videreførelse af Projekt Vendepunkter kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til fortsat drift af projektet. 27 Scleroseforeningen lokalafd. Aktiviteter Der søges om tilskud til aktiviteter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr., svarende til andelen af frederiksbergborgere. 28 SIND Frederiksberg Kreds Driftsudgifter m.m. Der søges om tilskud til driftsudgifter, aktiviteter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 5

6 29 Thora Center og Hotline Kompetenceudvikling 30 ULF Frederiksberg Kreds Driftsudgifter m.m. BØRN OG UNGE Centrets formål er at hjælpe mennesker, der er berørt af problematikken seksuelle overgreb. Målgruppen er alle borgere i kommunen, herunder også børn og unge samt deres pårørende, som har behov for akut hjælp gennem alarmtelefonen f.eks. børn og unge som forsvinder, løber væk hjemmefra og /eller udsættes for seksuelle overgreb. Der søges tilskud til kompetenceudvikling m.m. af frivillige. ULF ønsker at afholde 3 aktiviteter på væresteder, dagtilbud og botilbud for udviklingshæmmede i Frederiksberg Kommune kr. Det anbefales, at der gives afslag på kr., idet der p.t. ingen medlemmer/brugere er på Frederiksberg. (centret har 5 medlemmer i alt) Kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 31 Barnets Blå Hus - København/Blå Kors Sociale aktiviteter/uddannelse m.m. Barnets Blå Hus er et nyt 3-årigt projekt finansieret delvist af satsmidler fra Social- og Integrationsministeriet. Formålet er at drive et børnestøttecenter for 6-13 årige børn af misbrugere og deres forældre i hele det storkøbenhavnske område. Der søges tilskud til uddannelse, kurser, kørsel til frivillige samt aktiviteter m.m. til børnene kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. i en opstartfase til projektet. 32 Børns Vilkår Rådgivningen Rådgivning af børn og unge Der søges om tilskud til rådgivning af børn og unge kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til rådgivning. 6

7 33 Børns Voksenvenner Venskaber ml. ensomme børn og voksne Der søges om tilskud til etablering- og opfølgning af venskaber kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til projektet. 34 FBU Hovedstaden Midt & Øst Rådgivning og udflugter Der søges om tilskud til individuel støtte og rådgivning samt udflugter til børn og deres forældre. (2 børn fra Frederiksberg). Afslag i kr. Det anbefales, at der gives afslag på kr., idet der er tale om 2 børn fra Frederiksberg. 35 Home-Start Familiekontakt Danmark Driftsudgifter udvikling af frivillighed ved bl.a. netværksdannelse Der søges om tilskud til foreningens Herudover til en ny aktivitet til netværksdannelse på tværs af generationer blandt de frivillige sociale foreninger mhp. et forbedret samarbejde. (OK klubben og Mødrehjælpen) kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 36 Matematikcenter Aktiviteter på Frederiksberg-lektiercaféer Centret tilbyder gratis matematiklektiehjælp til alle elever fra 7. klasse og op til og med gymnasiet. Hjælpen varetages af centrets frivilligkorps og foregår på Johannesskolen på Frederiksberg. Der søges om tilskud til driftsudgifter/markedsføring ifm. lektiecaféerne kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til aktiviteter/lektiehjælp. 7

8 37 Ungdommens Røde Kors Bådprojekt for unge frivillige (under Mandagsklubben). Der søges om tilskud til Bådprojekt for unge frivillige (under Mandagsklubben). Målgruppen består af unge uledsagede flygtninge i alderen år. Formålet med bådprojektet er at skabe et projekt, der formår at imødekomme en udsat og sårbar brugergruppe igennem ligeværdigt samarbejde og håndværk kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. til videreførelse af projektet. 38 Ungdommens Røde Kors Driftsudgifter til projektet Mandagsklubben. KIRKER OG KIRKELIGE FORENINGER 39 Café Kram Aktiviteter Der søges om tilskud til projektet: Mandagsklubben. Klubbens aktiviteter og formål er, at URK`s stueetage hver mandag omdannes til en ungdomsklub, hvor ca frivillige og ml. 20 og 50 asylansøgere, unge kvoteflygtninge og unge uledsagede flygtninge mødes og hygger sig mhp. på at danne netværk og positive relationer til lokalsamfundet. Mandagsklubben har kørt siden starten af Der søges om tilskud til fortsat udvikling af samarbejdet med patientforeninger/åbent husarrangementer samt til kurser og sociale aktiviteter til café Krams frivillig korps kr. i kr. i kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til driftsudgifter til Mandagsklubben kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til aktiviteter m.m. Der er ansøgt om og indstillet tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 8

9 40 Diakonissestiftelsen Nyt projekt Kultur Xtra nyt kulturtilbud fra borger til borger 41 Café Paraplyen Udflugter Der søges om tilskud til et nyt projekt- hvis innovative karakter består i, at et netværk af ressourcestærke frivillige står med det primære ansvar for at udvikle, planlægge og udføre kulturtilbud på et borger-tilborger niveau. Der søges om tilskud til udflugter m.m. til 45 brugere/frivillige fra Café Paraplyen. Brugerne og en del af de frivillige er fra udsattegruppen, hvoraf mange er ensomme i dagligdagen kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. til opstart af projektet kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til udflugter m.m. 42 Cyberhus/CfDP Ungdommens Vel Driftsudgifter Cyberhus tilbyder gratis og anonym rådgivning til børn og unge, bl.a. gennem chatrådgivning, brevkasser og debatter. Der søges om tilskud til driftsudgifter m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 43 Evangeliekirken Driftsudgifter til et Nyt projekt social café Godtnyt 44 Frelsens Hær Frederiksberg, Omsorgstjenesten Driftsudgifter til Værestedet. Kirken deltager i kommunens projekt Ensomt eller aktivt ældreliv gennem Marselisborg. Der søges om tilskud til etablering af en social café godtnyt for at afhjælpe ensomhed blandt kommunens ældre borgere. Opstart i uge 2 i Der søges om tilskud til Værestedet Omsorgstjenesten på Frederiksberg. Målgruppen består overvejende af socialt udsatte, som i stor udstrækning er kendetegnet ved misbrug, fysiske og psykiske problemer samt ensomhed kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. i en opstartfase til kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til Værestedet. 9

10 45 Mødestedet Den Brogede Verden Driftsudgifter 46 Mødestedet Kirkens flygtninge og indvandrerarbejde Rådgivning og netværksskabende aktiviteter 47 Samvirkende Menighedsplejer Aflastnings- og demenstjenesten Aflastnings- og demenstjeneste 48 Samvirkende Menighedsplejer Besøgstjenesten Besøgsvennetjeneste 49 Samvirkende Menighedsplejer Nyt projekt bisidningstjeneste, herunder handyman/- womantjeneste Der søges om tilskud til fortsat drift og udvikling af Mødestedet, herunder bl.a. nye tiltag inden for sundhed- og forebyggelse. Der søges om tilskud til rådgivning og netværksarbejde blandt flygtninge og indvandrere på Frederiksberg. Der søges om tilskud til foreningens aflastnings- og demenstjeneste. Der søges om tilskud til fortsættelse og udvidelse af foreningens frivillige centrale besøgsvennetjeneste. Formålet med bisiddertjenesten er at sende ressourcestærke frivillige bisiddere ud til ensomme og udsatte ældre borgere på Frederiksberg, der ikke har et særligt stort netværk. Handyman/-womantjenesten består af frivillige, som kan hjælpe med bestemte praktiske opgaver, som hjemmehælpen og andre ikke har mulighed for/lov til at hjælpe med. Der søges om tilskud til driftsudgifter m.m. til disse opgaver kr. i kr. i kr. i kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til kr. Der er også ansøgt om tilskud efter 79, og forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, da der er indstillet tilskud efter 79 i kr. Der er også ansøgt om tilskud efter 79, og forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, da der er indstillet tilskud efter 79 i tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges kr. i en opstartfase til Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 10

11 50 Settlementet på Vesterbro Rådgivning til udsatte og svagtstillede borgere Der søges om tilskud til settlementets frivillige rådgivning, herunder socialrådgivning og retshjælp, gældsrådgivning, psykologisk- og misbrugsrådgivning. (aktiviteter, supervision og faglig opdatering) kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til rådgivning m.m. 51 Værestedet DRYS IND Driftsudgifter til værestedet. Der søges om tilskud til fortsat drift af værestedet. Formålet med Værestedet DRYS IND er at skabe nogle rammer, hvor psykisk sårbare og ensomme mennesker i alle aldre kan finde tryghed kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til driftsudgifter til værestedet. ÆLDRE 52 Aktivitetscentret Sct. Joseph Korsang samt ny undervisning i IPAD og WII Der søges om tilskud til korsang forog med seniorer. Projektet har til formål gennem sang og sangteknik at styrke livskvaliteten hos ældre gennem aktiv aldring. Herudover søges der om udgifter til undervisning i IPAD og WII kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til korsang samt undervisningsmateriale. Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 79 tilskud i : kr. 53 Beboerforeningen Solbjerg Park Sociale arrangementer Der søges om tilskud til sociale arrangementer, f.eks. udflugter, i beboerklubben for de ældre beboere på Roskildevej 56A, B og C kr. i kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til sociale arrangementer m.m. 11

12 54 Betaniahjemmets Forening for frivillige og venner Sangworkshop for seniorer 55 Betaniahjemmets Forening for frivillige og venner Operafest 56 C-Holdets Oprør Frederiksberg Aktiviteter for ældre og svage borgere 57 Domus Klubben Sociale arrangementer Foreningen er stiftet i september 2009 og har til formål, at påtage sig et socialt ansvar ved på et frivilligt grundlag at deltage aktivt i virkeliggørelsen og planlægningen af forebyggende sociale og fysiske aktiviteter for beboerne på Betaniahjemmet. Der søges om tilskud til en 3 dagsworkshop for beboerne under temaet syng dig sund og glad. Der søges om tilskud til afholdelse af en operafest for beboerne. Formålet med dette er at arrangere en begivenhed udover det sædvanlige, en dag der bryder med hverdagen og kan være et festligt indslag i den mørke tid. Der søges om tilskud til aktiviteter m.m. Der søges om tilskud til sociale arrangementer kr. i (Besøgsvenfunktion) kr. Det anbefales, at der bevilges et kr. til sangworkshop for seniorer kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til en operafest for beboerne kr. i kr. i kr. Der er også ansøgt om tilskud efter 79, og forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, da der er indstillet tilskud efter 79 i tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til sociale arrangementer. 58 Foreningen af pensionister og ældre personer fra Bosnien og Hercegovina Der søges om tilskud til foreningens kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til Driftsudgifter 12

13 59 Frederiksbergs Aktive Seniorer Udflugter m.m. Formålet er at give borgere over 60 år mulighed for motion mhp. at modvirke et fald i aktivitetsniveau samt at indgå i et kulturelt socialt fællesskab kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til udflugter m.m. for seniorer. 60 OK-Klubben et omsorgsprojekt for ensomme, enlige og frivillige ældre på Frederiksberg 61 Pensionistklubben Stormly Inventar 62 SERA TRÆF Sociale arrangementer 63 Ældre hjælper Ældre Ældremobiliseringen Aktiviteter besøgsvenner, ledsagelse, gåture og stolemotion Igennem 5 somre har Klubben holdt åbent i juli måned for enlige og ensomme ældre på Frederiksberg. Formålet hermed er, at forebygge ensomhed i sommerferieperioden/juli måned blandt ældre ved gensidig aktivering samt netværksskabende aktiviteter. Deltagerantal ca ældre borgere. Der søges om tilskud til nyt inventar, f.eks. køleskab, opvaskemaskine m.m. Formålet med foreningen er at få ældre medlemmer aktiveret, så de får et bedre og indholdsrigt liv sammen med andre. Der søges om tilskud til sociale arrangementer. Ældre hjælper Ældre består af en frivilliggruppe på ca. 15 personer, der tilbyder at hjælpe ældre personer til forskellige aktiviteter. Der søges om tilskud til udgifter til beøgsvenner, ledsagelse, gåture samt stolemotion kr. i 2012 (intet søgt i ) kr. i kr. i kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til projektet, svarende til andelen af frederiksbergborgere. Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 79 tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til inventar m.m., svarende til andelen af frederiksbergborgere. Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 79 tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til sociale arrangementer, svarende til andelen af frederiksbergborgere kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges et på kr. til aktiviteter.

14 64 ÆldreSagen Frederiksberg Handicapkørsel Der søges om tilskud til handicapkørsel, møder m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til handicapkørsel, møder m.m. Der er ansøgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der kun delvist er overlap mellem ansøgningerne. 79 tilskud i : kr. ØVRIGE 65 Boligforeningen AAB, afd. 11 (Beboerbutikken) Netcafé 11/Frederiksberg Der søges om tilskud til etablering af en netcafé i beboerbutikken. Caféen skal være et tilbud til seniorer, som ønsker at sætte sig ind i grundlæggende edb for dermed at kunne kommunikere med offentlige myndigheder i alle sammenhænge. Der søges om tilskud til undervisningsforløb m.m kr. i kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til en netcafé. 66 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter 1: Oprettelse af en fundraisingsgruppe med udgangspunkt i det lokale samfund. 2: Supervision af frivillige" Der søges om henholdsvis kr. og kr. til de to projekter kr. i 2012 (kurser/tema dage) kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til projekterne. 67 FK Finsens Have s Aktivitets Klub Fælles aktiviteter for beboerne i Finsens Have. Der søges om tilskud til fælles aktiviteter for bebyggelsens beboere. Der er taget initiativ til øget brug af fælleslokalerne i Finsens Have og dermed oprette en aktivitets klub kr. i kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til aktiviteter. 14

15 68 Forælder Fonden Rådgivningsvirksomhed, Kollegiehus og førstehjælpslejligheder 69 Fødevarebanken Driftsudgifter m.m. Der søges om tilskud til rådgivningsvirksomhed samt vedligeholdelse af kollegiehus og 2 førstehjælpslejligheder på Frederiksberg. Fødevarebankens primære formål er at bidrage til at mindske den sociale ulighed i sundhed ved at skabe større adgang til gratis sunde overskudsvarer for socialt udsatte. Målgruppen er socialt udsatte borgere på væresteder og krisecentre. (7 institutioner/organisationer på Frederiksberg). Der søges om tilskud til driftsudgifter m.m kr. i ( kr. over kontoen for særlige formål) kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til rådgivningsvirksomhed. Det anbefales, at der som bevilges kr. til vedligeholdelse af lejemål over kontoen for øvrige sociale formål kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 70 Haveselskabet/Det Kongelige Danske Haveselskab Nyt projekt etableringsudgifter ifm. oprettelse af Havens Venner af Haveselskabets Have på Frederiksberg Formålet med foreningen er at skabe et socialt fællesskab omkring haveglæde for borgere på Frederiksberg. Haveselskabets Have er omdrejningspunkt og vil danne ramme for foreningen. Foreningen ønskes opstartet 1. januar kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. til opstart af foreningen dog under forudsætning af, at et tilbagebetales straks, hvis projektet ikke startes som planlagt. 71 KLO (Den selvejende institution Kultur- og litteratur orientering for læsehandicappede) Der søges om tilskud til fortsat udvikling og beståen af specialbiblioteket. Afslag i (biblioteksregi) kr. Det anbefales, at der fortsat gives afslag på kr., idet opgaven bør løses i biblioteksregi. Driftsudgifter m.m. 15

16 72 LGBT Danmark, Landsforeningen for bøsser, lesbiske, biseksuelle og transpersoner Driftsudgifter m.m. Der søges om tilskud til rådgivning, besøgstjeneste, selvhjælpsgrupper og værested for LGBT-personer kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr., svarende til 1/6 af borgere fra Frederiksberg. 73 Motionsnøglen Driftsudgifter 74 Netværket Passende Forstyrrelser Nyt projekt informationsmateriale m.m. Foreningens formål er at samle medlemmer til motionsdyrkelse og socialt samvær. Målgruppen er primært pensionister. Der søges om tilskud til foreningens Foreningen er ny og arbejder for muligheden for at udfordre egen faglighed og sætter ledige i kontakt med erhvervslivet, via gennemførelse af aktiviteter sammen med virksomheder. Målgruppen er ledige akademikere som kan mødes i nogle netværk som supplement til traditionel jobsøgning. Der søges om tilskud til informationsmateriale m.m kr. i kr. Der er også ansøgt om tilskud efter 79, og forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, idet der er indstillet tilskud efter 79 i tilskud i : kr kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. i en opstartfase. 75 OMBOLD gadefodbold for hjemløse og udsatte Gadefodboldaktiviteter Der søges om tilskud til aktiviteter gadefodbold for hjemløse og andre socialt udsatte, der har begrænsede muligheder for at deltage i idrætsaktiviteter inden for det etablerede foreningsliv kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til gadefodboldaktiviteter. 16

17 76 PROJEKT HJEMLØS mad og omsorg til byens hjemløse Driftsudgifter Der søges om tilskud til driftsudgifter m.m. til en forening, der åbnede i januar for alle hjemløse på landsplan. Foreningen har lejet lokaler i NV-kvarteret og tilbyder gratis mad og omsorg til byens hjemløse samt ydelser som fodpleje, frisør, socialrådgivning alkoholkonsulenter samt sygepleje kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til driftsudgifter.. 77 RadioTi Driftsudgifter til radiostationen Der søges tilskud til udgifter i forbindelse med at drive radiostationen, herunder nyanskaffelser kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til 78 Røde Kors - Hovedstaden Turtjeneste for ensomme ældre 79 Røde Kors Hovedstaden Nyt projekt Sårbare familier Der er tale om et nyt projekt på Frederiksberg, hvor Frederiksberg Kommune har indgået en samarbejdsaftale med Røde Kors. Projektet er startet i september 2012 og målgruppen er ensomme ældre. Der søges om driftsudgifter ifm. turtjenesten, telefontjenesten, tryghedsopkald samt besøgstjenesten. Det er et nyt projekt, hvor formålet er at modvirke og forebygge social udsathed og sårbarhed. Målgruppen er familier med fælles sociale udfordringer. Projektet udføres i samarbejde med de boligsociale medarbejdere fra Frederiksberg Kommunes aktuelle boligsociale fokusområder. Der søges om tilskud til opstart af et familienetværk kr. i kr. Der er også ansøgt om tilskud efter 79, og forvaltningen vurderer, at der er overlap mellem ansøgningerne. Det anbefales, at der gives afslag på tilskud efter 18, da der er indstillet tilskud efter 79 i tilskud i : kr. (Patientvenner) kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. til opstart af projektet. Der er søgt om tilskud efter 79 i 2014, men forvaltningen vurderer, at der ikke er overlap mellem ansøgningerne. 17

18 80 Sabaah Sociale aktiviteter Foreningens primære formål er at forbedre vilkårene for LGBT personer med minoritetsetnisk baggrund i Danmark. Der søges om tilskud til sociale aktiviteter f.eks. Shisha aften, Copenhagen Pride samt workshops/seminarer kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til sociale aktiviteter. 81 SAND Hovedstaden Driftsudgifter, aktiviteter m.m. 82 SAND Hovedstaden Hjemløsekor Der søges om tilskud til foreningens driftsudgifter, aktiviteter m.m. Der søges om tilskud til socialt-kulturelt Projekt Hjemløsekor. Deltagerne øver én gang om ugen formålet er at få skabt et socialt netværk samt anerkendelse fra samfundet kr. i kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til kr. Det anbefales, at der fortsat bevilges kr. til hjemløsekor. 83 TRIVS Nyt projekt Sociale aktiviteter Foreningen forventes at blive stiftet pr. 1. april 2014 såfremt projektet ikke godkendes vil ansøgeren hæfte personligt for et evt. tilskud. Målgruppen er afhængige og misbrugere, som benytter sig af SMART Recovery-selvhjælpsgrupperne til at forblive fri af deres misbrug, samt deres pårørende. Formålet er at iværksætte aktiviteter, som dels styrker deltagernes personlige rehabilitering og evne til at indgå som produktive samfundsborgere på lige vilkår med andre kr. Det anbefales, at der bevilges et éngangs på kr. til opstart af projektet, dog under forudsætning af, at et tilbagebetales straks, hvis projektet ikke startes op som planlagt. 18

19 84 Voldsramte Kvinder Professionel krisehjælp Der søges om tilskud til psykolog/psykoanalysehjælp kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til psykolog/psykoanalysehjælp. 85 Åben konfliktrådgivning på Frederiksberg Der søges om tilskud til informationsog annonceringsindsats m.m kr. i kr. Det anbefales, at der bevilges kr. til informations- og annonceringsindsats m.m. Annoncering m.m. 19

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2014 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter 2 ADHD Foreningen Lokalafd. Aktiviteter, kurser m.m. 3 Angstforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2015 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags 1 AIDS-FONDET Sociale aktiviteter Der søges om tilskud til sociale aktiviteter (opkvalificerings

Læs mere

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30.

Sagsnr. Ansøgere Ansøgt kr. Afslag kr. Bevilling kr. Flerårig 45.500 15.500 30.000. 4 Idrætsforeningen Kæmperne 60.000 30.000 30. Ansøgninger 2015 1 Sagsnr. VOKSNE MED SINDSLIDELSE 1 Angstforeningen 84.876 44.876 40.000 2 Benzorådgivningen, Landsforeningen SIND 45.500 15.500 30.000 3 DepressionsForeningen 13.000 3.000 10.000 4 Idrætsforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2012 PATIENT-, HANDICAP- OG SYGDOMSFORENINGER Sags -nr. Forening/organisation Ansøgningens hovedformål 1 AIDS-Linien Der søges om tilskud til sociale

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge,

Ansøgt beløb. Søger penge til årlig sommerlejr. Børn og unge, Overordnet målgruppe Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøgers navn Forvaltningens kommentar Søger penge til at yde tilskud til børn, som ikke har råd til at deltage i fritidsaktiviteter. Broens arbejde vurderes

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 VOKSNE MED SINDSLIDELSE Nr. Forening/Organisation Ansøgningens hovedformål 1 Angstforeningen Selvhjælpsgrupper Der søges om tilskud til 9 selvhjælpsgrupper på. Evt. tidligere bevillinger Ansøgt beløb Forvaltningens

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

Tilskud fra puljen "Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt", 2013

Tilskud fra puljen Uddannelse, kurser m.v. for frivillige inden for det sociale felt, 2013 Kvinderådgivningen Brunhilde Kvinderådgivningen Brunhilde - Kurser for frivillige 2013 11.500 8731-0002-05 Kvindecenterfonden Kvindecenterfonden Dannerhuset - kurser for frivillige i 2013 40.000 8731-0003-06

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Fordeling af 18-puljen for frivilligt socialt arbejde 2017

Fordeling af 18-puljen for frivilligt socialt arbejde 2017 IGANGVÆRENDE PARTNERSKABSAFTALER frb 1 2 3 4 OMBOLD Vendepunkter Recovery Lab Recovery kompetenceudviklingsforløb Idrætsforeningen Kæmperne Gadefodbold for hjemløse og socialt udsatte Café Cadeau Café

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2012 - budgetramme: 882.000 Ansøger Formål Begrundelse Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Overført fra 79 1. Svage ældre a) Ældrecentre o.lign. Optimistforeningen Solgavens Venner Arden Pensionistforening

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper:

18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: 18 ansøgninger forår 2013 Fokusgrupper: Alm. 18 Projekter Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Forening Ansøgt Beløb 1 Vetterslev Høm 11,445 2

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

a) Ældrecentre o.lign.

a) Ældrecentre o.lign. 18 ansøgninger 2013 - budgetramme: 899000 Ansøger 1. Svage ældre Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling a) Ældrecentre o.lign. OK-klubben i Hobro Omsorgsarbejde for svage ældre Holder til

Læs mere

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012

udarbejdet af Komiteen YKSUMB 27-11-2014 30968 Lær at leve med kronisk sygdom 2012 Ind- og udgåede dokumenter, journaliseret fra d. 01-12-2014 til d. 07-12-2014 Senior- og Socialforvaltningen for Social- og Sundhedsområdet Løbenr. Dokumenttitel Indhold Sagsbehandler Dokumentdato Sagsløbenr.

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Sekretariat Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets forslag til fordeling af 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven

Læs mere

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008.

Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Oversigt over ansøgninger/aktiviteter og målgrupper i forbindelse med tildeling af 18 midler i 2008. Nr. Ansøger Att. Ansøgt beløb Bemærkning Aktivitet Målgruppe 1 Lokalkomite i 19.000 kr. ønskes Fik tildelt

Læs mere

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 %

Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Bilag 2 Oversigt over fordelte midler, samt afslag og reduktioner over 35 % Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger.

Derudover foretog fordelingsudvalget en vurdering af årets aktiviteter i forhold til sidste års ansøgninger og bevillinger. NOTAT Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Fordelingsudvalgets indstilling for 18 midler til frivilligt sociale foreninger efter serviceloven i 2012.

Læs mere

Foreningens navn Bev Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem

Foreningens navn Bev Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem Foreningens navn Bev. 2009 Søgt 2010 KB CVR-nr. InfoButik Medlem Ældreområdet Aktive Seniorer i Gørlev 88.000 14.000 14.000 3195 0503 20 Aktive Seniorer i Gørlev 3064 8072 Aktive Seniorer i Gørlev - Reservebedste

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 5. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale 6, Rådhuset Afbud: Per Ravn Pkt. Tekst Side 21 Godkendelse af referat fra møde den 6. juni 2013 1 22 Budget/regnskab 1 23 Unge

Læs mere

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013

Bilag 1 Ansøgninger til 18-restpuljen 2013 Foreningen for ældre 28 Aflastningstjenesten under Menighedsplejen i Aulum, Hodsager, Feldborg og Haderup sogne 32 (og 34) Aulum Krolf Klub 29 Dansk Røde Kors, Trehøje Søger til dækning af underskud. Aktiviterne

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket)

Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Frivillighedsudvalg Referat Møde 12. juni 2014 kl. 14:00 i Mødelokalet i Østergade 11, 1. sal (over apoteket) Afbud fra Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 14 Godkendelse af referat fra møde den 25. februar

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion

Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion Ansøgninger til 18-puljen om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2016 Nr. Ansøger Aktivitet Ansøgt 1. Reduktion 1 Alzheimerforeningen Netværkscafé og klub for demensramte og pårørende kr. 12,000.00

Læs mere

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper.

Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. NOTAT 29-10-2015 Bilag 2: Oversigt over afslag og reduktioner over 35% Fordeling af midlerne Fordeling af 18-midlerne er nedenfor opstillet på henholdsvis målgrupper og aktivitetstyper. Sagsnr. 2015-0028663

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18.

Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 2014 efter Servicelovens 18. Ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde 214 efter Servicelovens 18. (Side 1-4: ansøgninger for hele 214 nye ansøgninger markeret med rødt, side 5: oversigt over ansøgninger pr. 1.5.214) Navn:

Læs mere

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015

Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Sundhedsfremme og forebyggelsesinitiativer april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Postkort til Byrådet

Postkort til Byrådet Postkort til Byrådet Mandecentret.dk Kriseramte mænd v/skilsmisse, parbrud, samværsproblemer og arbejdsløshed, sygdom Samtaler Støtte Bisidderfunktion Finde støtte hos ligestillede/netværksmøder Rådgivning

Læs mere

Frivillige indsatser. Aktivitetsoversigt over det frivillige arbejde på sundheds- og omsorgsområdet i 2016 VOKSNE MED SINDSLIDELSE

Frivillige indsatser. Aktivitetsoversigt over det frivillige arbejde på sundheds- og omsorgsområdet i 2016 VOKSNE MED SINDSLIDELSE Frivillige indsatser VOKSNE MED SINDSLIDELSE Nr. Forening/Organisation Sociale- og omsorgsgivende aktiviteter Sundhedsfremmende aktiviteter 1 Angstforeningen Selvhjælpsgrupper og rådgivning for personer

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger

Aktiviteter og Fællesskaber. Den Sociale Vejviser. Mentorordning. Rådgiv -ninger Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job Den Sociale Vejviser Frivillig

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Røde Kors Hovedstaden

Læs mere

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00

Mødested: Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Kultur- og Socialudvalg Mødested: Byrådssalen Mødetidspunkt: 28. februar 2006, kl. 17:00 OBS OBS - bemærk ændret mødetidspunkt Medlemmer af pensionistforeningen

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening Modtaget Ansøgt Indstillet Nr. Forening/Ansøger Aktivitet Målgruppe beløb i 2013 beløb i kr. beløb i 2014 1 Store Heddinge At give pensionister et indholdrigt liv Pensionister i Stevns 4.000? 4.000 Pensionistforening

Læs mere

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget:

Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: Tilskud 18 midler 2015 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap Samlet budget: 1.683.507 48% til Frivillighedshusene 808083,36 16% til ældreområdet 269361,12 16% til børneområdet 269361,12 16%

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2014 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2014 haft kontakt til 13.693 brugere

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 Social- og Integrationsministeriet Puljestyring Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2012 18. juni 2012 Kommune Ansøger Projekttitel 2012 2013 Journalnummer Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse

Læs mere

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER

Aktiviteter og Fællesskaber DEN SOCIALE VEJVISER Økonomisk hjælp Akut hjælp Visitering gennem myndighed Aktiviteter og Fællesskaber Angst, Depression, OCD og Stress Bolig Særligt for Børn & Unge Under 18 Uddannelse og Job DEN SOCIALE VEJVISER Frivillig

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr.

1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder. Driftsresultat - 7.800 kr. Egenkaptital ulttimo 2015, 58.500 kr. Driftsudgifter 112.000 kr. Budget pulje 2016 328.760 24.500 fælleskommunal pulje jf. politisk beslutning afsat. Til fordeling 304.260 Side 1 i 1 25-jan Dansk Center vedr. alle Afhængigheder København N DCCA udfører anonym rådgivning

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Støtte til frivilligt Socialt arbejde i h.t. 115 i Lov om Social Service 1. runde 2006 Ansøgt Antal personer Bevilliget Afslag Tidl. bevilg.

Støtte til frivilligt Socialt arbejde i h.t. 115 i Lov om Social Service 1. runde 2006 Ansøgt Antal personer Bevilliget Afslag Tidl. bevilg. Støtte til frivilligt Socialt arbejde i h.t. 115 i Lov om Social Service 1. runde 2006 Ansøgt Antal personer Bevilliget Afslag Tidl. bevilg. Nr. Ansøger Formål i Dragør 2006 2006 1. KFUK's Sociale Arbejde

Læs mere

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014

Nr. Forening Bevilget beløb 2012. Bevilling 1. runde 2015. Bevilget beløb 2013. Ansøgt beløb 1. runde 2015. Bevilget beløb 2014 Nr. Forening Bevilget beløb 2012 Bevilget beløb 2013 Bevilget beløb 2014 Ansøgt beløb 1. runde 2015 Bevilling 1. runde 2015 1. 9220 De Frivillige 21.000 58.533 10.000 2. AF-Aalborg Seniorklub 2.000 2.000

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

20.000 telefonrådgivning. Drift af foreningen og dens aktiviteter. 5.000. Drift af foreningen herunder tilskud til rejseaktiviteter. 10.

20.000 telefonrådgivning. Drift af foreningen og dens aktiviteter. 5.000. Drift af foreningen herunder tilskud til rejseaktiviteter. 10. Fordeling af 18-midler i 2013 Ansøgende organisation Bevillingens formål Beløb i kr. Angstforeningen Arbejdsskadeklubben (Støtte og rådgivning for personer med pådraget arbejdsskade) Baltiske Forbindelser

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER

GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER SKEMA TIL ANSØGNING OM TILSKUD TIL FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE EFTER SERVICELOVENS 79 I FREDERIKSBERG KOMMUNE GRUNDLÆGGENDE OPLYSNINGER Foreningens/organisationens/gruppens oplysninger Navn: Den Gule Kultur

Læs mere

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål 2011 20. juni 2011 Region Hovedstaden Albertslund BO-VEST Ferie for ferieløse beboere i Albertslund Nord 50.000 8251-0322-02 Region Hovedstaden Albertslund Vridsløselille Andelsboligforening Ferie for ferieløse beboere,

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 500 Offentligt Igangværende projekter med adresse i, der får støtte fra satspuljen på SIMs område 10-09-2012

Læs mere

Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse

Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse Fordeling af 18-puljen - efterår 2016 Sociale Forhold og Beskæftigelse (Beløb i kr.) Ansøger nr. Forening Projektets målgruppe Ansøgningens formål Ansøgt beløb Tildelt beløb 1. Dansk Flygtningehjælps Frivilliggruppe

Læs mere

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens

8255-1145 Foreningen Outsideren Outsideren at komme sig. 300.000 og komme i gang 8255-1150 Galebevægelsen København Galebevægelsens MINISTERIET FOR BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD Puljestyring Fordelte tilskud,tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål (Særligsoc) 07.18.19.50 j.nr. Virksomhed Projekttitel Tilskud

Læs mere

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00

Egenkapital på kr. Havde et driftsunderskud på kr. i ,00 Budget 2012-276.000 Side 1 Samlet oversigt for 2012.xls Nr. Dato Ansøger Hjemmehørende Beløb søgt i 1 24. maj Den Selvejende Institution Kultur- og litteratur for læsehandicappede (KLO) 2 2.feb Dansk Landsforening

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd.

Bogtrykkergården afd. 108. Bagergården afd. 142. Rådmandsbo 3B. Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. Bogtrykkergården afd. 108 Bagergården afd. 142 Rådmandsbo 3B Allersgade/Dagmarsgade - afd. 147 Her er projektkontoret Runddelen afd. 127 HELHEDSPLAN FOR MIMERSGADEKVARTERET Med Helhedsplanen for Mimersgadekvarteret

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere