Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Organisering af sygeplejen og nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen"

Transkript

1 Organisering af sygeplejen g nathjemmehjælp Tilbagemelding fra arbejdsgruppen Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis hjælpere, assistenter g sygeplejersker? Herunder hvrdan skal visitatin til sygepleje fregå? Og hvrdan skal delegatin g pfølgning fregå?: At der skal fregå systematisk kmpetenceudvikling af hjælpere, assistenter g sygeplejersker, så en sygeplejeydelse kan udføres i henhld til LEON-princippet. At der hurtigst muligt udarbejdes et ydelseskatalg fr sygeplejeydelser, hvilket skal være med til at sikre ensartet visitatin. De enkelte sygeplejersker visiterer, men sygeplejelederen skal være med til at sikre løbende refleksin g drøftelser af visitatinerne i gruppen. At sygeplejeydelser i plejebliger visiteres, så de ikke indgår i en pleje-pakke. At der er den nødvendige frdeling af fagpersner fx at der er assistenter i grupperne, sm sygeplejerskerne kan delegere pgaver til. Sygeplejerskerne er i den frbindelse ansvarlige fr pfølgning. Hvis assistenterne delegerer pgaver til hjælperne er de ansvarlige fr pfølgning. At frdelingsmdellen tilrettes, således at sygeplejeydelser ikke skal knverteres til persnlig pleje-ydelser fr at kunne delegeres til en hjælper/ assistent i distriktet. Se i øvrigt Bilag 1 Kmmissriets spørgsmål 2: Hvilke medarbejdere skal indgå i sygeplejegrupperne? At sygeplejegrupperne fremadrettet skal bestå af sygeplejersker. Der er dg i dag enkelte mråder, sm har assistenter i grupperne, g disse assistenter vurderes at have tilegnet sig en bred kmpetence, g de kan derfr frtsat have tilhørsfrhld i sygeplejerskegruppen. At der skal være assistenter i udegrupperne, sm sygeplejerskerne kan delegere sygeplejepgaver til. Assistenter har både kmpetencer i frhld til at udføre sygeplejepgaver, men ligeledes til at indgå i kmplekse helhedsplejer. De kan samtidig bidrage til hjælpernes kmpetenceudvikling samt med at følge p på sygeplejepgaver, der er delegeret til hjælperne. Se i øvrigt Bilag 2 1

2 Kmmissriets spørgsmål 3: Hvrdan skal samarbejdet g kmmunikatin med hjælpergrupper, ledere g øvrige medarbejdergrupper tilrettelægges? At sygeplejelederen skal indgå i en fast mødestruktur, men hun skal gså deltage i frskellige møder ad hc. afhængig af emnet. Fx ledermøder, møder med mrådelederne i samarbejdsmrådet, møder med de andre tværgående ledere. At sygeplejerskerne frtsat skal have tilhørsfrhld i ngle bestemte distrikter, hvr de deltager i fastlagte møder med udegrupperne fx middagsmøder, tværfaglige møder g evt. på persnalemøder hvr de bl.a. kan kmme med faglige plæg/ undervisning m.m. Se i øvrigt Bilag 2 Kmmissriets spørgsmål 4: Hvrdan skal samarbejdet g kmmunikatinen mkring kvalitetsudvikling g ny viden fregå mellem sygeplejeledere g frvaltningens sygeplejefaglige knsulent? At sygeplejeledere g knsulenter skal samarbejde m den faglige udvikling fx at arbejde med sygeplejefaglige prjekter, sundhedsfaglige instrukser m.m. Der skal hldes de nødvendige møder. Kmmissriets spørgsmål 5: Hvr mange sygeplejersker skal være på arbejde henhldsvis dag, aften g nat? At der hurtigst muligt skal laves et indsatskatalg med ydelser g tidsangivelser, sm kan bruges til at sikre en mere ensartet visitatin af sygeplejen både i Frit Valg g i plejebliger. De statistikker vi pt. kan trække fra msrgsjurnalen er behæftet med str usikkerhed, g kan derfr ikke bruges i frhld til at sige nget m antal. Vi giver dg et bud på, at der skal være t sygeplejersker på arbejde i hvert samarbejdsmråde hver aften, altså en reduktin på 3 sygeplejersker hver aften i kmmunen. Dette ud fra en vurdering af behvet pt. 2

3 Kmmissriets spørgsmål 6: Hvr skal den mbile sygepleje køre ud fra herunder skal det nuværende natcenter med sygepleje g hjemmehjælp bevares eller splittes p i tre? At der dannes én sygeplejerskegruppe i hvert samarbejdsmråde, sm har samme fysiske mødested. Dette giver mulighed fr at udnytte ressurcerne ved varierende mængde pgaver i de frskellige mråder med fælles dispnering g gde muligheder fr sparring/ udvikling sygeplejerskerne imellem g dermed at højne sygeplejerskernes faglighed Der er ngle udfrdringer fx i frhld til lkaler, IT g biler. At de kmmende sygeplejeledere skal være tvhldere på prcessen med at lave én sygeplejegruppe. At der i hvert samarbejdsmråde dannes én aftenvagtsgruppe. Gruppen skal bestå af sygeplejersker, assistenter g hjælpere, g kan med frdel møde ind samme sted sm sygeplejerskegruppen. Dette giver ptimal udnyttelse af ressurcer samt gde muligheder fr faglig sparring/ faglig udvikling fr alle medarbejdere. Sygeplejerskerne refererer til sygeplejelederne g assistenter g hjælpere refererer til en aftenvagts-distriktsleder i hvert samarbejdsmråde. Arbejdsgruppen er i tvivl m, hvilken rganisering der er mest frdelagtig i frhld til natdækning. Vi ser frdele/ ulemper ved at henhldsvis bevare natcentret g frdele/ ulemper ved at etablere natdækning i hvert af de tre samarbejdsmråder se Bilag 3 Se i øvrigt Bilag 3 Kmmissriets spørgsmål 7: Hvrdan skal sygeplejen løses i frhld til bebere i plejebliger? At der skal være sygeplejersker i alle plejebliger. Sygeplejersken skal have sit daglige arbejde i plejebligerne, men skal rganisatrisk referere til sygeplejelederen. Denne rganisering giver flere frdele fx at den enkelte sygeplejerske får str mulighed fr mnfaglig sparring g udvikling samt at ansvaret fr sygeplejerskedækning på centret ligger i hele gruppen, hvilket gør det mindre sårbart ved fx ferie/ sygdm. At sygepleje til brgere i plejebliger visiteres efter det samme ydelseskatalg sm sygeplejeydelser i frit valg. Sygeplejeydelser på centret kan måske med frdel indgå i dispneringen. Se i øvrigt Bilag 4 3

4 Kmmissriets spørgsmål 8: Organisering af sundhedsklinikker At det enkelte samarbejdsmråde vurderer hvr mange sundhedsklinikker der er behv fr samt placering; dg frventes mindst 1 klinik i hvert af de nuværende mråder. At sundhedsklinikkerne har daglig åbningstid. At sundhedsklinikkerne sm udgangspunkt bemandes med sygeplejersker, men der skal være mulighed fr at trække andre faggrupper ind ved behv fx kst vejleder, erg- g fysiterapeut, demenskrdinatr. Arbejdsgruppens øvrige anbefalinger til styregruppen: At begrebet: Sygeplejersken sm knsulent afskaffes. Sygeplejerskerne skal deltage i den direkte patientpleje i de meget kmplekse plejefrløb. Hun skal være psøgende/ lyttende i frhld til at øse ud af sin viden i plejebligerne g ikke kun gøre det, når det direkte efterspørges. Hun skal være med til at skabe sammenhængende brgerfrløb af høj faglig kvalitet, g hun skal være med til at udvikle kvaliteten i plejen g i dkumentatinen heraf. At der i hvert samarbejdsmråde er ngle sygeplejersker, sm har viden på et højere niveau end det generelle, sm de øvrige medarbejdere kan trække på. Vi tænker her på viden på fx diplm-niveau indenfr fx: - Sårpleje - Kntinens - Palliatin - Demens - Klinisk vejleder At der ses nærmere på nødkald i frhld til den nye rganisering. Er det fx nødvendigt, at sygeplejersker mdtager alle kald i et mråde eller kan de med frdel varetages af de hjælpere, der kører der. At sygeplejersker bemander en akut-telefn i hvert mråde. At de udekørende sygeplejersker med frdel kan have en lille bærbar cmputer med, så dkumentatinen kan fretages i frbindelse med besøget. 17. februar 2011 På vegne af arbejdsgruppen Pia Ravnsbæk Bjærge - Sygeplejefaglig knsulent 4

5 Bilag 1 Ad. Kmmissriets spørgsmål 1: Hvrdan skal sygeplejen rganiseres, når sygepleje skal udføres i henhld til prfilerne fr henhldsvis hjælpere, assistenter g sygeplejersker? Herunder hvrdan skal visitatin til sygepleje fregå? Og hvrdan skal delegatin g pfølgning fregå? Prfilerne skal være med til at sikre systematisk kmpetenceudvikling fr både hjælpere, assistenter g sygeplejersker. Over tid vil alle disse medarbejdere få et generelt kmpetenceløft g disse kmpetencer skal bruges i frhld til at give brgerne tilbud af høj faglig kvalitet. Sygeplejepgaver skal løses efter LEON-princippet. Det betyder, at en pgave skal løses på lavest mulige kmpetence-niveau. Hvis en pgave kan løses af en hjælper, skal den det; hvis den kan løses af en assistent, skal den det g hvis der er behv fr en sygeplejerskes kmpetencer, så skal pgaven løses af en sygeplejerske. Dette giver både en ptimal anvendelse af ressurcerne samt mulighed fr at alle medarbejdere får mulighed fr at udnytte deres kmpetencer. En assistent har sm udgangspunkt selvstændig kmpetence til at varetage grundlæggende sygepleje. Hun har dermed gså kmpetencen at vurdere, m en grundlæggende sygeplejepgave kan delegeres til en hjælper. Med delegering følger et ansvar i frhld til at sikre, at den hun delegerer til har de frnødne kmpetencer, at sikre frnøden plæring samt at sikre pfølgning. En sygeplejerske har kmpetence til at varetage kmpleks g specialiseret sygepleje. Hun har dermed gså kmpetencen at vurdere, m en kmpleks g specialiseret sygeplejepgave kan delegeres til en assistent. Med delegering følger et ansvar i frhld til at sikre, at den hun delegerer til har de frnødne kmpetencer, at sikre frnøden plæring samt at sikre pfølgning. Hvis sygeplejepgaver skal løses efter LEON-princippet, så er det en frudsætning, at der er ngle, sm henhldsvis assistenter g sygeplejersker kan delegere pgaver til. Det er således en frudsætning, at der er assistenter i en hjælpergruppe, sm sygeplejersken kan delegere sygeplejepgaver til. I frhld til visitatin af sygeplejen, så ser arbejdsgruppen frdele ved, at den enkelte sygeplejerske kan visitere. Frdelene er en høj ansvarlighed g et strt engagement hs den enkelte. Arbejdsgruppen er dg gså enige m, at der er et strt behv fr hurtigst muligt at udarbejde et ydelseskatalg, sm skal være med til at sikre en mere ensartet visitatin. Sygeplejelederen skal være med til at sikre løbende refleksin g drøftelser af visitatinerne. Arbejdsgruppen har gså drøftet mulighederne ved at der i den enkelte sygeplejegruppe skulle være 2 sygeplejersker, sm skulle varetage den verrdnede visitatin, men denne ide er frkastet jf. venstående. 5

6 Bilag 2 Ad. Kmmissriets spørgsmål 2: Hvilke medarbejdere skal indgå i sygeplejegrupperne? Arbejdsgruppen anbefaler at sygeplejegrupperne fremadrettet skal bestå af sygeplejersker. Der er dg i dag enkelte mråder, sm har assistenter i grupperne, g disse assistenter vurderes at have tilegnet sig en bred kmpetence, g de kan derfr frtsat have tilhørsfrhld i sygeplejerskegruppen. Arbejdsgruppen knstaterer, at der på alle plejecentre er ansat både hjælpere g assistenter, men at der i flere udegrupper ikke er assistenter. Arbejdsgruppen ser et behv fr at der er assistenter i udegrupperne. Assistenter har kmpetencer i frhld til at udføre sygeplejepgaver, at udøve kmpleks helhedspleje, at bidrage til hjælpernes kmpetenceudvikling samt med at følge p på de sygeplejepgaver, der er delegeret til hjælpere. Dette er i tråd med KL s seneste rapprt: Hjemmesygepleje hvraf det fremgår, at den type patient der fylder i hjemmeplejen, er den ældre, medicinske patient. Det er fte ældre medicinske patienter sm indlægges med væskemangel, bstipatin g urinvejsinfektin, g måske kunne ngle af disse indlæggelser frebygges. Ad. Kmmissriets spørgsmål 3: Hvrdan skal samarbejdet g kmmunikatin med hjælpergrupper, ledere g øvrige medarbejdergrupper tilrettelægges? I frhld til samarbejde med ledere, så ser vi ngle udfrdringer i frhld til at etablere en mødestruktur. Skal sygeplejelederen deltage i ledermøde i det mråde, hvr hun referer til mrådelederen? Skal der hldes regelmæssige møder ml. mrådeledere g de tværgående ledere? Hvrdan sikres et gdt samarbejde ml. distriktsledere g sygeplejeleder? Hvrdan sikres et gdt samarbejde ml. centerledere g sygeplejeleder? Sygeplejelederen skal indgå i en fast mødestruktur, men hun skal gså deltage i frskellige møder ad hc. afhængig af emnet. I frhld til hjælpergrupperne skal sygeplejerskerne frtsat have tilhørsfrhld i ngle bestemte distrikter, g de skal deltage fastlagte møder med hjælpergrupperne fx middagsmøder, tværfaglige møder g evt. på persnalemøder hvr de bl.a. kan kmme med faglige plæg/ undervisning m.m. Det er utrlig vigtigt, at sygeplejerskerne bevarer en tæt kntakt til hjælpergrupperne, g at de aktivt bidrager til at højne det faglige niveau i grupperne fx ved faglig refleksin, undervisning, bedside learning sv. 6

7 Bilag 3 Ad. Kmmissriets spørgsmål 6: Hvr skal den mbile sygepleje køre ud fra herunder skal det nuværende natcenter med sygepleje g hjemmehjælp bevares eller splittes p i tre? DAG Vi ser de fleste frdele ved at der laves én sygeplejegruppe i hvert af de tre samarbejdsmråder (se nedenstående skema). Flere i arbejdsgruppen har erfaringer med at samarbejde på afstand, g de har helt tydeligt plevet vanskeligheder i den frbindelse. Flere har prøvet at blive lagt sammen g plevet den kæmpe frskel det gør i frhld til samarbejde, krdinering g udnyttelse af hinandens ressurcer. Vi ser gså ngle udfrdringer fx i frhld til lkaler, IT g biler. De kmmende sygeplejeledere skal være tvhldere på prcessen med at danne én sygeplejegruppe. Frdele Ulemper Én sygeplejegruppe i hvert samarbejdsmrådemråde Str mulighed fr at udnytte ressurcerne ved varierende mængde pgaver i de frskellige mråder - ratinale i pgaveløsningen Str mulighed fr sparring/ udvikling sygeplejerskerne imellem g dermed at højne sygeplejerskernes faglighed. Måske behv fr et færre antal specialister, da én specialist kan dække 3 mråder. Sygeplejerskerne er ikke så tilgængelige fr hjælpergrupperne. Én sygeplejegruppe i hvert mråde Ratinale i frhld til kørslen Mulighed fr str synlighed i frhld til hjælpergrupperne. Overskuelighed g kntinuitet. Sygeplejerskeressurcer udnyttes måske ikke ptimalt ved fx travlhed i et mråde kntra stille peride i et andet. Større afstand mere kørsel. Sygeplejerskerne har ikke så mange frskellige kllegaer at sparre med. AFTEN Vi freslår at der i hvert samarbejdsmråde dannes én aftenvagtsgruppe. Gruppen skal bestå af sygeplejersker, assistenter g hjælpere. Frdelene ved én gruppe vil være ptimal udnyttelse af ressurcer samt gde muligheder fr faglig sparring/ faglig udvikling fr alle medarbejdere. Vi frestiller s, at der skal være t sygeplejersker på arbejde i hvert samarbejdsmråde hver aften, altså en reduktin på 3 sygeplejersker hver aften i kmmunen. Ved særlige spidsbelastninger sm fx mange terminale brgere i et samarbejdsmråde, kan det dg lejlighedsvis blive nødvendigt at kalde en ekstra sygeplejerske ind. Sygeplejerskerne refererer til sygeplejelederne. Assistenter g hjælpere refererer til en distriktsleder, sm er leder fr aftenvagterne. Vi freslår, at der i hvert samarbejdsmråde er en distriktsleder fr aftenvagterne, hvilket gså vil være med til at efterkmme aftenvagternes ønske m synlig ledelse, da denne leder skal have mødetid, så der er dagligt verlap med aftenvagterne. 7

8 NAT Vi er i tvivl m, hvilken rganisering der er mest frdelagtig i frhld til natdækning. Vi ser frdele/ ulemper ved at henhldsvis bevare natcentret g frdele/ ulemper ved at etablere natdækning i hvert af de tre samarbejdsmråder se skema på næste side. Hvis natcentret bevares skal der skal ses på strukturen fx samarbejdet med mråderne. Vi synes det er vigtigt, at der er en leder fr natcentret, g at den krdinerende sygeplejerske skal være en sygeplejerske, da denne varetager følgende pgaver: - mdtager g besvarer akutte kald - visiterer akutte ydelser - visiterer sygepleje - fungerer sm bagvagt fr Tryghedshtellet På den måde lever vi gså p til kmmunens frpligtelse i henhld til Sundhedsaftalen: Etablering af akut beredskab med let g entydig adgang til en sygeplejerske både dag, aften g nat. Hvis der laves natdækning i hvert samarbejdsmråde skal der frtsat være samarbejde på tværs af mråderne. Ét natcenter Frdele Ressurcerne udnyttes ved varierende mængder pgaver i de frskellige mråder - ratinale i pgaveløsningen Større fleksibilitet Centrene har tryghed i natcentret, da der ikke altid er assistent i nattevagt En større persnalegruppe i nattevagt giver mulighed fr faglig sparring med andre spl. g assistenter Tryghedshtellet vil i den nuværende rdning i en vis grad kunne trække på den krdinerende sygeplejerske. Natdækning i hvert samarbejdsmråde Lkal tilknytning har den frdel at persnalet kender brgerne Brgerne vil pleve større kntinuitet i hvem der leverer hjælpen Ratinale i frhld til kørslen Sygeplejerskens kmpetencer bruges der, hvr de er nødvendige Ulemper Medarbejderne kender ikke brgerne i samme grad sm tidligere. I dag ringer krdinatren g frtæller at der er kald fra fru Jensen Tidligere kendte natmedarbejderne kllegaerne på centrene Svært med manglende kntakt med aftenspl. g aftenhj. dette er dg i væsentlig grad løst med advis systemet Der bør køre t biler i hvert samarbejdsmråde (1 mere på arbejde hver nat) 1 sygeplejerske på arbejde hver nat i hvert samarbejdsmråde 8

9 Bilag 4 Ad Kmmissriets spørgsmål 7: Hvrdan skal sygeplejen løses i frhld til bebere i plejebliger? Arbejdsgruppen ser et behv fr at der ansættes centersygeplejersker, sm skal være med til at fasthlde g udvikle den faglige kvalitet i plejebligerne. Arbejdsgruppen peger på, at der på hvert plejecenter bør være min. én centersygeplejerske samt et antal assistenter til at varetage sygeplejen. Det vurderes, at en centersygeplejerske kan varetage krdinering, pfølgning i frhld til ca bebere. Om der er behv fr én eller flere sygeplejersker på et center vil således afhænge af den lkale rganisering fx har et center med 60 bebere behv fr mere end én sygeplejerske, hvrimd et center med 20 bebere kan varetages af én sygeplejerske sm gså varetager andre funktiner. Centersygeplejersken skal rganisatrisk referere til sygeplejelederen, så hun/ han bliver en del af sygeplejegruppen. Denne rganisering giver flere frdele fx at den enkelte sygeplejerske får str mulighed fr mnfaglig sparring g udvikling samt at ansvaret fr sygeplejerskedækning på centret ligger i hele gruppen, hvilket gør det mindre sårbart ved fx ferie/ sygdm. Sygeplejeydelser på centret kan måske med frdel indgå i dispneringen. Centersygeplejerske (Funktinsbeskrivelse plæg) Hvedansvarsmråder Kvalitetssikring g udvikling af sygeplejen Krdinering g pfølgning af sygeplejen til den enkelte beber Kmpetenceudvikling af scial- g sundhedshjælpere g assistenter Medvirke til at styrke det tværfaglige samarbejde til gavn fr beberne med inddragelse af relevante fagpersner Fkus på sundhedsfremme g frebyggelse Kvalitetssikring g udvikling af sygeplejen - Dkumentatin; herunder selvevaluering - Medicinadministratin; herunder selvevaluering - Opfølgning på bebernes ernæringstilstand - Opfølgning på tilsynsbesøg jf. indsatsmråder - Deltagelse i statusbesøg g ansvar fr pfølgning - Deltagelse i tværfaglige møder g pfølgning på det sygeplejefaglige - Deltagelse i revisiteringer Krdinering g pfølgning af sygeplejen til den enkelte beber - Ansvar fr at udarbejde fkusmråder i samarbejde med assistenter g hjælpere - Ansvar fr at der frefindes døgnrytmeplaner - Ansvar fr at der udarbejdes APV hs alle bebere - Ansvar fr at der hldes indflytningssamtaler g statusbesøg Kmpetenceudvikling af scial- g sundhedshjælpere g assistenter - Medvirker til faglig refleksin g udvikling hs øvrigt persnale - Tager initiativ til undervisning g sidemandsplæring - Varetager intrduktin af nye medarbejdere i frhld til: Medicinhåndtering Dkumentatin Udvikling af faglige basiskmpetencer jf. prfilerne Deltage i persnalemøder ad hc Deltage i tværfaglige møder 9

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel

Oplæg til at skabe et budget i balance på ældreområdet via omlægning af afregningsmodel Oplæg til at skabe et budget i balance på ældremrådet via mlægning af afregningsmdel Frskellige faktrer har gennem de seneste år presset øknmien på ældremrådet på såvel myndighedsmrådet sm mrådecentrenes

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej

Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Hjemmeplejen, Distrikt Hesseløvej Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt... 1 Hesseløvej... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

Rengøringsassistent til Gistrup skole.

Rengøringsassistent til Gistrup skole. Rtatins jb Rengøringsassistent til Gistrup skle. Aalbrg Kmmune Gistrup skle Hadsundvej 406 9260 Gistrup Gistrup skle søger pr. 21. januar 2013 til den 20. september 2013 en tidsbegrænset rengøringsassistent

Læs mere

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Til Indenrigs- og Sundhedsministeriet Til Indenrigs- g Sundhedsministeriet Revideret ansøgning m øknmisk tilskud fra Indenrigs- g Sundhedsministeriets pulje til styrket genptræning g rehabilitering af persner med erhvervet hjerneskade i periden

Læs mere

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune

Fællesskab for alle - Alle i fællesskab Børne- og Ungestrategi Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dat: 3. juni 2016 Sagsid: 00.17.00-A00-1-14 Fællesskab fr alle - Alle i fællesskab Børne- g Ungestrategi Ballerup Kmmune INDLEDNING Børne- g Ungestrategien er den verrdnede strategiske

Læs mere

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune

PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Modul 13. Valgmodulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kommune PRÆSENTATION AF FORLØB I VALGMODUL Mdul 13 Valgmdulets titel: Den Palliative indsats i Århus Kmmune Uddannelsesenhed/klinisk undervisningssted: 2 Lkalcentre i Århus Kmmune (navn på lkalcenter følger snarest)

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet

Forslag til øget videndeling mellem almentilbud og specialtilbud på skoleområdet Frslag til øget videndeling mellem almentilbud g specialtilbud på sklemrådet Specialtilbuddene sm kmpetencecentre Allerede i frbindelse med Fremtidens specialundervisning, sm blev plitisk vedtaget i 2008,

Læs mere

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer:

Nedenfor en række mere detaljerede kommentarer: Senirrådet i Gladsaxe v/ frmand Carl-Erik Andersen Rådhus Allé, 2860 Søbrg Frmanden træffes på telefn 40 19 54 43 Frmandens e-mail: cea@pst9.tele.dk Til Senirudvalget Høringssvar vedrørende Kvalitetsstandarder

Læs mere

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version

Udkast Hygiejnepolitik SU sender i høring version Udkast Hygiejneplitik SU sender i høring versin Rebild Kmmune 2014 til 2018 Indhldsfrtegnelse Indledning... 3 Overrdnet mål... 3 Frmålet med hygiejneplitikken... 3 Mål... 3 Ansvarsfrdeling... 3 Indsatsmråder...

Læs mere

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Personalepolitik. Værdigrundlag for. Midt- og Sydsjællands Brand & Redning Persnaleplitik Værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning Telefn 5578 7800 Frrd Det persnaleplitiske værdigrundlag fr Midt- g Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK

INDLEVELSE SKABER UDVIKLING. Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Røde Kors Hjemmet. Uanmeldt tilsyn November 2011 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Vesthimmerlands Kmmune Røde Krs Hjemmet Uanmeldt tilsyn Nvember 2011 WWW.BDO.DK Vesthimmerlands Kmmune Uanmeldt tilsyn, Røde Krs Hjemmet Nvember 2011 Indhldsfrtegnelse

Læs mere

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre

Evaluering af selvkørende støvsugere på botilbud og plejecentre Evaluering af selvkørende støvsugere på btilbud g plejecentre 1. Indledning Sm en del af det vedtagne budget fr 2013-2016 indgår en række budgetprjekter, sm samlet set har det verrdnede frmål at skabe

Læs mere

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013

SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 SKOLEPOLITISKE MÅLSÆTNINGER FANØ KOMMUNE 2013 KVALITET I LIVET HELE LIVET. FORORD. I 2008 vedtg byrådet et sæt skleplitiske målsætninger. De blev til efter knapt et års grundige drøftelser i en arbejdsgruppe

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016

VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 VIRKSOMHEDSPLAN 2015-2016 Krt Præsentatin g rganisering: Denne virksmhedsplan er udarbejdet sm et arbejdsredskab i Viften med baggrund i Skive Kmmunes Scialplan 2015-2018. Skive Kmmunes verrdnede værdigrundlag,

Læs mere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere

Inspiration til etablering af læringsmiljøer for medarbejdere Inspiratin til etablering af læringsmiljøer fr medarbejdere Varde Kmmune 2013 Dk. nr. 181170-13 Dette dkument har til frmål at give inspiratin g sætte pejlemærker fr det lkale arbejde i Varde Kmmunes skler,

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune

Sammenhængende børnepolitik i Norddjurs Kommune Sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune 2012 Frmål Den sammenhængende børneplitik i Nrddjurs Kmmune skal sikre en tæt sammenhæng mellem det generelle frebyggende arbejde i kmmunen g den målrettede

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Engholm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Allerød Kmmune Ældre g Sundhed Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecenter Enghlm Rådhusvej 3, 3450 Allerød Tilsynet er udført den 14. juni 2011, kl. 8.30-17.00 af sygeplejerske, chefknsulent Lis Oline Madsen

Læs mere

Tæt på læringseffekten

Tæt på læringseffekten Tæt på læringseffekten Læringsmålstyret undervisning Aktinslæring Elevcenteret ledelse Vallensbæk Kmmune, Brøndby Kmmune g Glstrup Kmmune 2015 2018 Med støtte fra A.P. Møller Fnden 1 Indhld Bilag... 2

Læs mere

1. Indledning. 2. Visionen

1. Indledning. 2. Visionen 1 1. Indledning Københavns Kmmune g staten har samlet beskæftigelsesindsatsen i ét jbcenter fr brgere g virksmheder. Jbcenter København fungerer dermed sm én indgang fr alle. I frbindelse med, at Københavns

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen

Ydelsesbeskrivelse. Specialpædagogiske pladser ved Symfonien. Børnehuset Regnbuen Ydelsesbeskrivelse Specialpædaggiske pladser ved Symfnien Børnehuset Regnbuen Frmål: Ydelsesbeskrivelsen bruges til at synliggøre fr frældre, fagsekretariatet g andre samarbejdspartnere, hvad det er fr

Læs mere

Virksomhedsplan 2009-2010

Virksomhedsplan 2009-2010 Virksmhedsplan 2009-2010 Det psykiatriske center Ådalen Indhldsfrtegnelse 1. Beskrivelse af Ådalen s. 2 1.1 Organisatinen 1.2 Lvgrundlag 1.3 Målgruppe 1.4 Tilbuddets indhld/ Servicedeklaratiner 1.5 Persnalesammensætning

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden SEKTIONSLEDER

Læs mere

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK

VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK Generel Studieplan Klinisk undervisning mdul 6 VELKOMMEN I GERIATRISK KLINIK 020615 / D.C. 1 Indhldsfrtegnelse 1. Præsentatin af afdelingen 3 1.1 Organisering af sygeplejen 3 2. Præsentatin af afsnittet

Læs mere

Guide til netværk LÆR AT TACKLE

Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk LÆR AT TACKLE Guide til netværk Kmiteen fr Sundhedsplysning 2. udgave, 1. plag 2015 Med støtte fra Indhld Guide til netværk... 2 Hvrdan kan netværket rganiseres?... 3 Hvrdan frdeles pgaverne?...

Læs mere

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser

Initiativer i Frederikshavn Kommune for at nedbringe genindlæggelser Frederikshavn Kmmune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Kmmunernes Landsfrening Center fr Scial g Sundhed Att.: Lise Hlten Tel.: +45 98 45 50 00 pst@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498

Læs mere

Vejledning til kulturaftaler

Vejledning til kulturaftaler Hvad er en kulturaftale Vejledning til kulturaftaler En kulturaftale er en frivillig aftale, der indgås mellem Kulturministeriet g en række kmmuner. Tilsammen udgør kmmunerne i aftalen det, der kaldes

Læs mere

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet

- Reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser - Styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Puljepslag Styrket samarbejde vedrørende subakutte/akutte tilbud indkalder hermed ansøgninger fra reginer sammen med en eller flere kmmuner m tilskud fra puljen Styrkelse af samarbejde mellem reginer,

Læs mere

Projekt Fritidssport 2014-2015

Projekt Fritidssport 2014-2015 Prjekt Fritidssprt 2014-2015 Indledning: Prjekt Fritidssprt er et partnerskabsprjekt mellem Aarhus Omegn afd. Præstevangen, Klubben Rsenvang/Ung i Aarhus, sm startede tilbage i 2008, med det frmål at lave

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne

Aftale om ny struktur for statsforvaltningerne 9. nvember 2012 Aftale m ny struktur fr statsfrvaltningerne Regeringen (Scialdemkraterne, Radikale Venstre g Scialistisk Flkeparti) g Enhedslisten g Liberal Alliance er enige m en ny struktur fr udførelsen

Læs mere

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016

Opfølgning og fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi for voksenområdet på Handicap og Psykiatri, 2013-2016 Opfølgning g fremadrettet tiltag ift. tidligere vedtagne strategi fr vksenmrådet på Handicap g Psykiatri, 2013-2016 den indledende tekst under hvert punkt er fra den tidligere besluttede strategi, pfølgning

Læs mere

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser.

Opgaver De oplistede strategiske opgaver i MRSA-enheden herunder, vil blive udmøntet i lokalt udarbejdede funktionsbeskrivelser. Kmmissrium fr den reginale MRSA-enhed, herunder beskrivelse af snitflader til primærsektren g hspitalernes Klinisk Mikrbilgiske Afdelinger g infektinshygiejniske enheder. Baggrund På baggrund af Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger

Fagligt og økonomisk tilsyn på BPA-ordninger Fagligt g øknmisk tilsyn på BPA-rdninger Tilsynspunkt Stikrd Frberedelse Egne bservatiner Afdækning af behvet fr hjælp Nuværende behv, jf. bevilling Aktivitetsbehv med ledsagelse det seneste år Seneste

Læs mere

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet

2. Eksempler på udfordringer for borgere i mødet med systemet NOTAT Prjekt Kunde Plitisk debatplæg Sammenhæng fr brgerne Esbjerg kmmune Esbjerg Kmmune 1. Indledning Udvalget fr Sundhed & Omsrg i Esbjerg Kmmune ønsker at rejse en debat i Esbjerg Kmmune m det brgernære

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Dansk Hjemmepleje Service Ryttergårdsvej 3 Farum Tilsynet er udført den 15. september 2009 kl. 8.00-16.30

Læs mere

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG

Fællesskab i Kerteminde Kommune LEDELSESGRUNDLAG Fællesskab i Kerteminde Kmmune LEDELSESGRUNDLAG 2015 Kerteminde Kmmune VIL fællesskaberne! Baggrunden Kerteminde Kmmune har pr. 1. april fået en ny rganisatin sm bl.a. skal bidrage til at: Øge plevelsen

Læs mere

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret

Kikhøj. Rapport over uanmeldt tilsyn 2011. Socialcentret Kikhøj Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2011 Scialcentret 1 Indhld Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 2 Navn g Adresse...2 Ledelse...3 Målgruppe...3 Dat fr tilsynet...3 Anvendte tilsynsmetder...3

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark

Kommunalbestyrelsen Langeland kommune. Regionsrådet Region Syddanmark Kmmunalbestyrelsen Langeland kmmune Reginsrådet Regin Syddanmark mdtg den 30. marts 2007 sundhedsaftale på de bligatriske seks indsatsmråder, indgået mellem reginsrådet i Regin Syddanmark g kmmunalbestyrelsen

Læs mere

Ny struktur på plejeboligområdet

Ny struktur på plejeboligområdet Ny struktur på plejebligmrådet NOTAT Der er indkmmet 11 høringssvar på frslaget m ny ledelsesstruktur på plejebligmrådet. Af tilbagemeldingerne kan det ses, at mråderne har frhldt sig til de frmål, der

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF

Handleplan for sundhedspolitikken i ÆHF Click here t enter text. Handleplan fr sundhedsplitikken i ÆHF Til Kpi til Fra FL-ÆHF Indtast Kpi til Susanne Jensen, Hanne Hstrup g Janne Resen 08. maj 2012 Init.: SJ, JR, HH Sagsnr./Dk.nr. 2012-18876

Læs mere

Sygefravær som indsatsområde i

Sygefravær som indsatsområde i Hanne Sørensen Juni 2014 Sygefravær sm indsatsmråde i 2014-2016 Indledning Hved MED-udvalget besluttede i januar 2014, at sygefravær skal være et særligt indsatsmråde i 2014-16. Baggrunden herfr er, at

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Virksmhedsplan 2015 Indhldsfrtegnelse Krt præsentatin af Benheden Nattergalevej, Mejsevej 1 g 12 3 Statusafsnit. Opsamling fra sidste virksmhedsplan 3 a. Hvad er der arbejdet med. 3

Læs mere

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år.

Regionsrådet har med Vision og handleplan afstukket retningen for Region Sjællands arbejde i de kommende år. NOTAT Dat: 21. nvember 2014 Udfrdringer i behandlingen af kræftpatienter Reginsrådet har med Visin g handleplan 2014-17 afstukket retningen fr Regin Sjællands arbejde i de kmmende år. Det er med udgangspunkt

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Dateret: 29. juni 2011. Gdkendt af DAK: 22.juni 2011 frventet revisin sidst i 2011 Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning

Læs mere

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015

Notat. Side 1 SKOLER OG INSTITUTIONER. Dato: 17. april 2015 SKOLER OG INSTITUTIONER Dat: 17. april 2015 Tlf. dir.: 4477 3258 Fax. dir.: 4477 2707 E-mail: shl@balk.dk Kntakt: Susanne Hlst Larsen Sagsid: 17.00.00-G01-1-15 Ntat Indledning Dette ntat er en beskrivelse

Læs mere

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis

Vejledning om Den Ældre Medicinske Patient. Til sundhedspersoner på sygehuse, i kommuner og i almen praksis Vejledning m Den Ældre Medicinske Patient Til sundhedspersner på sygehuse, i kmmuner g i almen praksis UDKAST pr. 27. februar 2014 En styrket indsats fr den ældre medicinske patient - Vejledning til sundhedspersner

Læs mere

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft

Vedr. opfølgningsplan rettet mod skolens resultater: Projekt Fagligt Løft Rungsted d, 5. Maj 2014 Undervisningsministeriet Kvalitets- g tilsynsstyrelsen Frederikshlms Kanal 25 1220 København K. Vedr. pfølgningsplan rettet md sklens resultater: Prjekt Fagligt Løft I henhld til

Læs mere

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015

Referat: Forårsmøde i Alkoholtemagruppen 2015 Temagruppe Alkhl Tlf. 2898 5415 E- mail: anbe03@frederiksberg.dk Dat 10. marts 2015 Referat: Frårsmøde i Alkhltemagruppen 2015 Sted: Phønix, Schaksgade 39, 5000 Odense C. lkale 327 Tid: Tirsdag den 10.

Læs mere

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013

Sundhed opfølgning på indsatsområder 2013 Sundhed pfølgning på indsatsmråder 2013 Egne indsatsmråder: 1 Rehabiliteringsafdelingen 1.1. Rehabiliteringsafdelingens innvatinskraft Giv slip Rehabiliteringsafdelingen ønsker i 2012-1213 at udvikle innvatinskraften

Læs mere

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014

Referat fra møde i Sundhedspolitisk Dialogforum d. 23. oktober 2014 Referat fra møde i Sundhedsplitisk Dialgfrum d. 23. ktber 2014 Del 1: Status vedr. Plitisk Sundhedsaftale Det er stadig de samme 4 verrdnede pejlemærker i Den Plitiske Sundhedsaftale. Fkus på at få indsat

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Privat leverandør personlig pleje og praktisk hjælp. Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør persnlig pleje g praktisk hjælp Aktiv Hjemmehjælp ApS Rughavevej 2, st.th.,

Læs mere

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016

Effektevaluering af gruppetilbud og individuel vejledning i Handicap & Socialpsykiatri i Stevns Kommune Januar 2016 Effektevaluering af gruppetilbud g individuel vejledning i Handicap & Scialpsykiatri i Stevns Kmmune Januar 2016 Side 1 af 15 Indhld Hvedresultater... 3 Effektevaluering af kvalitet... 3 Test fr at frskellen

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Privat leverandør Lergravsvej 53, 2300 København S Tilsynet er udført den 14. september 2009, kl. 8.00-15.30 af specialknsulenter

Læs mere

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune

Bobjergcentret. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY. Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Bbjergcentret Rapprt ver uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Hlbæk Kmmune ODSHERRED KOMMUNE, NYVEJ 22, 4573 HØJBY Indhld BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lvgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn

Læs mere

Organisering af bygningsdriften på 8000C

Organisering af bygningsdriften på 8000C Når Viden skaber resultater--- Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Delrapprt Aarhus Universitet Organisering af bygningsdriften på 8000C Delrapprt Rambøll Management AS

Læs mere

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune

Opsamling på høringssvar i forbindelse med forslaget om at etablere ferieinstitutioner i skolefritidsordninger i Randers Kommune Opsamling på høringssvar i frbindelse med frslaget m at etablere ferieinstitutiner i sklefritidsrdninger i Randers Kmmune 1. Indledning Børn g skleudvalget besluttede på deres møde d. 7. februar 2012,

Læs mere

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive

Manual for tilsyn. Socialafdelingen NOTAT. Den 24. september 2012. Socialafdeling 7800 Skive NOTAT Den 24. september 2012 Manual fr tilsyn i Scialafdelingen Scialafdeling 7800 Skive Trvegade 10 7800 Skive Tlf: Fax:99155777 CVR-nr.: 29189579 sas-frv@skivekmmune.dk www.skive.dk Reference.: 779-2009-123010

Læs mere

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse

Opsamling, Workshop, Bedst Praksis Ledelse Opsamling, Wrkshp, Bedst Praksis Ledelse I frbindelse med prjektet Bedst Praksis Ledelse blev der d. 24. ktber afhldt en wrkshp, hvr de 1. linieledere g øvrige ledere i AaK, sm er blevet interviewet i

Læs mere

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune

Til alle lærere i Frederiksberg Kommune Til alle lærere i Frederiksberg Kmmune Frederiksberg, den 16. december 2013 Kære alle, Dette brev udsendes til alle lærere ansat i Frederiksberg Kmmune. Brevet beskriver de rammer, sm vil være udgangspunktet

Læs mere

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune

Et nyt paradigme den samarbejdende regionskommune 14. nvember 2013 Ntat Et nyt paradigme den samarbejdende reginskmmune Den ffentlige sektr er til debat. Gennem de seneste år er fkus i stigende grad blevet rettet md, hvrdan vi indretter det danske velfærdssamfund

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015

FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 FOLKESKOLEREFORMEN PÅ ØSTBIRK SKOLE 2014/2015 Østbirk Skle Sklegade 2 8752 Østbirk 7629 7240 www.estbirk-skle.dk estbirk-skle@hrsens.dk Indledning Med denne skrivelse vil vi i skleledelsen give jer et

Læs mere

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service

Hjemmeplejen Leverandør af personlig pleje og praktisk bistand. Privat Leverandør Din Fleksible Service INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapprt Scial- g Sundhedsfrvaltningen, Ældre g Omsrg Hjemmeplejen Leverandør af persnlig pleje g praktisk bistand Privat Leverandør Din Fleksible Service Anmeldt tilsyn

Læs mere

Ældre- og Sundhed 28. april 2011

Ældre- og Sundhed 28. april 2011 Ældre- g Sundhed Ntat vedrørende samling af midlertidige pladser på Østergården Indledning Sm led i udmøntningen af budget 2011 besluttede Scial- Ældre- g Sundhedsudvalget på møde 2.2.2011 at der udarbejdes

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Naturbørnehaven Mols Bjerge. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Naturbørnehaven Mls Bjerge. ML-CONSULT, Østergårdsparken

Læs mere

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011

J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 J.nr. 2010 1937 28. februar 2011 (EU-reference nr. 2011-031741) Udbud af krtlægning af erfaringerne med efterværn g mægling samt afdækning af nye frmer fr støttemuligheder fr mænd g kvinder, der har været

Læs mere

Direktionen Juni 2008. Ny organisation

Direktionen Juni 2008. Ny organisation Direktinen Juni 2008 Ny rganisatin Ny rganisatin Indledning Slagelse kmmune har besluttet, sm den første kmmune i landet, at bevæge sig fra at være en sammenlægningskmmune til en udviklingskmmune. Første

Læs mere

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten.

Anvendelsesområde Instruksen er rettet mod leder og medarbejdere, på Skrænten og omfatter alle, som bor på Skrænten. Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde 1.3 Individuelle planer Lkal instruks, herefter blt kaldet Skrænten. Dkumenttype: Lkal instruks Anvendelsesmråde:, Regin Nrdjylland Titel: Instruks fr: Inddragelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 11 Kvalitetsstandard fr støtte i eget hjem ( 85) Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver indhldet g mfanget

Læs mere

Folkeskolereform. Kære forældre

Folkeskolereform. Kære forældre Flkesklerefrm Kære frældre Arbejdet med flkesklerefrmen i Nrddjurs Kmmune skrider hastigt frem. Flere arbejdsgrupper har afsluttet deres arbejde g udarbejdet frslag til indhldet i fremtidens flkeskle.

Læs mere

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange.

Regional vejledning Utilsigtede hændelser i sektorovergange. Reginal vejledning Utilsigtede hændelser i sektrvergange. Begrebsafklaring, håndtering g læring i rganisatiner 1. Indledning Grundaftalen fr Sundhedsaftalerne fr 2011-14 mfatter samarbejdet m utilsigtede

Læs mere

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015

Kvalitetsstandard for støttecentre og de små bofællesskaber. Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 12 Kvalitetsstandard fr støttecentre g de små bfællesskaber Vedtaget af Byrådet den 31. august 2015 1 Frmålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet rd fr serviceniveau. Den beskriver

Læs mere

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012

Handicappolitik for Gentofte Kommune 2008-2012 Handicapplitik fr Gentfte Kmmune 2008-2012 Høring Handicapplitikken er i høring frem til fredag den 18. januar 2008. Alle er velkmne til at skrive et høringssvar. Skriv dit høringssvar på e-mail adressen:

Læs mere

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab

Handlingsplan for frivilligt socialt arbejde og aktivt medborgerskab Staben Middelfart Kmmune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefn +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5010 Fax +45 8888 5501 Dat: 20. februar 2013 Sagsnr.: 2012-010287-12 Sabine.Christensen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE

Notat. Udvikling af ny Folkeregisteradministration BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Til: Kpi til: BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dat: 1. maj 2014 Tlf. dir.: E-mail: Ntat Udvikling af ny Flkeregisteradministratin Indledning Flkeregisteret er indgangen ved tilflytning til kmmunen, g efterfølgende

Læs mere

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme

Det Tværsektorielle Forum for Iskæmiske Hjerte-Kar sygdomme Det sektrielle Frum fr Iskæmiske Hjerte-Kar sygdmme Baggrund Regin g kmmuner i Nrdjylland har aftalt en verrdnet rganisering af indsatsen fr mennesker med krniske lidelser, Krnikermdellen se bilag. Mdellen

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 PLEJEBOLIG KÆRBO BRUGERUNDERSØGELSE PLEJEBOLIG KÆRBO Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Brugerundersøgelse : Plejeblig 1 Brugerundersøgelse Plejeblig Brugerundersøgelsen er udarbejdet af Epinin P/S g Afdeling fr Data g Analyse,

Læs mere

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE

REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE REKRUTTERING OG UDVÆLGELSE JOB- OG KRAVPROFIL JOB- OG KRAVPROFIL SEKTIONSLEDER SUNDHED OG TRIVSEL BØRN OG UNGE AARHUS KOMMUNE BØRN OG UNGE / PÆDAGOGISK AFDELING / SUNDHED OG TRIVSEL Link til hjemmesiden

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej 8 2500 Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl. 8.00-13.00 af Lis Oline Madsen

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri

Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse November 2014. Afsluttende evaluering af samordningskonsulenter i Region Hovedstadens Psykiatri Enhed fr Evaluering g Brugerinddragelse Nvember 2014 Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri Afsluttende evaluering af samrdningsknsulenter i Regin Hvedstadens Psykiatri

Læs mere

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20

Kompetenceplan for Glostrup Kommunes skolevæsen 2014-20 Glstrup Kmmune Center fr Dagtilbud g Skle Versin: maj 2015 Kmpetenceplan fr Glstrup Kmmunes sklevæsen 2014-20 Indhld 1. Indledning... 2 2. Baggrund... 2 3. Frmålet med kmpetenceudvikling... 3 3.2. Principper...

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper

Modul 8: Psykisk syge patienter/borgere og udsatte grupper Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk placering Daghspitalet Skive Kmpagnigade 11B 7800 Skive Daghspitalet er en del af Regin Midtjyllands samlede behandlingstilbud til mennesker

Læs mere

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark

LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark LOKALSAMFUNDET BYGGER BRO Ny hverdag i Danmark Lkal inddragelse af flygtninge g deres deltagelse i Lkalsamfundet Bygger Br I Lkalsamfundet Bygger Br er ét af de tre centrale elementer inddragelse af flygtninge

Læs mere

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet

Overordnede principper og anbefalinger for håndtering af og skadelig brug af rusmidler i Center for Boområdet Ntat Emne Overrdnede principper g anbefalinger fr håndtering af g skadelig brug af rusmidler i Center fr Bmrådet Til Kpi til Ledere g medarbejdere i Center fr Bmrådet Aarhus Kmmune Scialfrvaltningen Den

Læs mere

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om organisationsændring af Borgmesterens Afdeling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Brgmesterens Afdeling Den 31. juli 2007 Indstilling m rganisatinsændring af Brgmesterens Afdeling Århus Kmmune IT g Organisatinsafdelingen Brgmesterens Afdeling

Læs mere

Faggruppelandsmøde

Faggruppelandsmøde Faggruppelandsmøde Dat: 19. - 20. maj 2015 Dagsrden: 1. Velkmst g præsentatin 2. Valg af mødeleder g referent 3. Gdkendelse af dagsrden 4. Arbejdsfællesskaber: Smatik, Det nære sundhedsvæsen, Psykiatrien

Læs mere

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret

Forebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Rubrik Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret Kvalitetsstandard Gdkendt af Byrådet 18. december 2013 Frebyggelsesindsatser i Sundhedscentret 1. Overrdnede rammer 1.1. Frmål At brgere pnår eller bevarer

Læs mere

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud.

En mobbefri kultur giver mulighed for, at den enkelte medarbejder/leder tør folde sine ideer og ressourcer ud. Udkast til CenterMED 24. marts 2011 Mppeplitik Mppefri-kultur ja-tak! En mbbefri kultur giver mulighed fr, at den enkelte medarbejder/leder tør flde sine ideer g ressurcer ud. En mbbefri kultur fremmer

Læs mere

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse

Børn og Unge. Sundhedsfremme. Beskæftigelse Det Boligsociale. Sekretariat. Netværksskabende. beboerinddragelse Sundhed g Sundhedsfremme Børn g Unge Beskæftigelse Det Bligsciale Sekretariat Netværksskabende Kmmunikatin beberinddragelse Helhedsplan fr den bligsciale indsats i Hrsens Kmmune 2010 2015 Endelig redigeret

Læs mere

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup

Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup Frenede Care Rapprt ver tilsyn 2013 Scialcentret 1 Indhld Hjemmeplejen, Distrikt Regstrup... 1 Beskrivelse af enheden: Lvgrundlag, rammer g vurdering... 3 Navn g Adresse...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1.

PRAKTIKBESKRIVELSE. jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. PRAKTIKBESKRIVELSE jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 m uddannelse til prfessinsbachelr sm pædagg. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse af praktikstedet: Institutinens navn: Adresse: Pstnr. g

Læs mere

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden

Samarbejde. mellem lærere og pædagoger i undervisningen. Skolefagenheden Samarbejde mellem lærere g pædagger i undervisningen Sklefagenheden Indhld Frrd... Side 3 Samarbejde... Side 4 Frmål... Side 5 Perspektiv...... Side 5 Opmærksmhedspunkter... Side 6 Udviklingsperspektiver...

Læs mere

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk

Halsnæs Kommune Forebyggelse og Sundhed/Ældreområdet. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej Frederiksværk Halsnæs Kmmune Frebyggelse g Sundhed/Ældremrådet Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Plejecentret Løvdalen Karlsgavevej 1 3300 Frederiksværk Tilsynet er udført den 4. august 2010, kl. 8.30-16.15 af specialknsulent

Læs mere

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune

ko p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kommune Ikast-Brande Kommune - k p/ Samarbejdsaftale 2014-2015 mellem Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande Herning Kmmune g Ikast-Brande Kmmune 1 Aftalens parter Aftalens parter er Herning Kmmune & Ikast-Brande Kmmune på den ene side

Læs mere

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål

fælles afsæt for udøvelse af ledelse som understøtter de politiske og organisatoriske mål Sundhedsfaglig højskle Sygeplejerskeuddannelsen Vibrg/Thisted Generel Klinisk Studieplan Fr mdul 11 Kmpleks klinisk virksmhed Thisted kmmune Beskrivelse af rganisatriske g ledelsesmæssige frhld Organisatrisk

Læs mere

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé.

Ungdomsskolen har derfor i uge 32 og 33 gennemført en undersøgelse af de unges egen mening om behovet for en Ungdomscafé. Frederikssund den 18. august 2010 UngdmsCafé Ungdmssklen/Afdækning/Ungdmscafé Indledning Ungdmssklen er, på baggrund af Byrådets supplerende bemærkninger til budget 2010, blevet anmdet m at gennemføre

Læs mere

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune

Din læringsrejse. En guide til Det Fælles Lederaspirantforløb. i Aarhus Kommune Din læringsrejse En guide til Det Fælles Lederaspirantfrløb i Aarhus Kmmune Indhldsfrtegnelse 1. Indledning 3 2. Samtale med nærmeste leder 4 3. Skabeln fr samtale med nærmeste leder 4 4. Lederpraktikken

Læs mere