Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3. YWC Sports Aps. Fakta om iværksættervirksomheden"

Transkript

1 Bilag 3 YWC Sports Aps Følgende beskrivelse af iværksættervirksomheden YWC Sports har jeg skrevet dels under og på grundlag af mit praksisforløb i efteråret Beskrivelserne af virksomheden og aktørerne er faktuelt orienterede og er baseret på samtaler med direktøren og medarbejderne, samt information hentet fra hjemmesider. Disse beskrivelser vil jeg bruge til at præsentere virksomheden og de aktører der danner grundlag for mine undersøgelser. Da følgende primært er faktuel information, er hensigten at skabe en forståelse af hvem og hvad mit arbejde forholder sig til. Derved initiere en forståelse af kontekst, rammer og aktørernes baggrund. Det mener jeg er væsentlig for min videre erkendelsesproces, jf. mit videnskabsteoretiske perspektiv. Fakta om iværksættervirksomheden YWC Sports er et anpartsselskab, som blev stiftet i 2009 og afholdte første gang Challenge Copenhagen sommeren 2010 med 1546 tilmeldte triathleter. Stævnet er tilsvarende Ironman distancen 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42 km løb. YWC Sports producerer flere arrangementer, hvoraf Challenge Copenhagen og Challenge Aarhus er de primære indsatsområder. Derudover har de i 2011 lanceret et nyt koncept, et 4:18:4 triathlonstævne (400 meter svømning, 18 km cykling og 4 km løb), som mere målrettet henvender sig til bredden af motionister. Challenge Copenhagen 2011 havde 2025 tilmeldte atleter. I løbet af de sidste to år har virksomheden gennemgået en skelsættende forandringer. YWC Sports blev stiftet af tre kammerater, siden er den ene blevet købt ud, den anden er kun aktiv i bestyrelsesarbejdet og den tredje er fungerende direktør, han sidder også i bestyrelsen. Derudover har der været en del udskiftning i personalegruppen, blandt andet to faste medarbejdere, som har haft nøglefunktioner i virksomheden. Virksomheden har nu en bestyrelse på tre, en direktør (også er i 1

2 bestyrelsesmedlem), samt tre fastansatte og en kontorelev. Derudover flere løst tilknyttede aktørerer, som ekstern kommunikations- og PR konsulent og revisor. Et særegne ved virksomheden er at den frem mod højsæsonen, sommerperioden, vokser markant på personalesiden. Der har i sommerperioden 2011 blandt andet været tilknyttet tre praktikanter, som læser en bachelor uddannelse i Sportmanagement. Derudover er organiseringen baseret på et stort antal frivillige. Frem mod og under afviklingen af de store triathlonstævner skal der hverves op mod 1500 frivillige aktører. Langt størstedelen af disse hverves gennem forskellige foreninger. Det er den relativt lille kerne af faste og lønnede medarbejderes opgave at tilrettelægge, koordinere og organisere afviklingen og de mange frivillige aktører. Fysiske omgivelser KMD Challenge Copenhagen er et event som bliver arrangeret - og er ejet af YWC Sports. YWC Sports havde på det tidspunkt hvor jeg var tilknyttet virksomheden, til huse i et åbent kontorlokale, samt et lager begge i den gamle brune kødby på Vesterbro, i København. Kødbyen har været et gammelt industriområde og traditionelt været forbeholdt forskellige fødevarevirksomheder, typisk slagterivirksomhed. Området er ejet af Københavns Ejendomme, som er en afdeling under Københavns Kommune. I dag er kødbyen et eftertragtet område blandt mange forskellige erhvervsdrivende. Selv kalder KEjd Kødbyen for Hjemsted for fødevareerhverv og kreative erhverv 1. Blandt andet findes her nu trendy barer og restauranter, hypede kontorhoteller, gallerier etc. Finansiering YWC Sports er finansieret gennem midler fra forskellige aktører. En indtægtskilde er deltagerbetaling fra atleterne. Derudover kommer en stor del af de økonomiske midler fra sponsorer, som for eksempel KMD, der er hoved og navnesponsor. YWC Sports har indgået en sponsoraftale med KMD, hvorfor Challengestævnerne i Danmark, fra 2011 og de næste tre år frem hedder KMD Challenge. Desuden yder de respektive kommuner tilskud, samt at Challengestævnerne støttes fra en række andre offentlige enheder til fremme af sport og events i Danmark. Den økonomiske platform er skelsættende for hverdagen på YWC Sports. Midlerne bruges blandt andet til afvikling og udvikling af stævnerne, markedsføring, samt til aflønning af det

3 faste personale. Persongalleri I efteråret 2011 er der fire fastansat hos YWC Sports, inklusive direktøren jeg har anonymiseret aktørerne og kalder dem for Tommy (direktør), Per, Flemming og Marie. Det er disse fire jeg koncentrerer min undersøgelse omkring. Derfor følger nu en karakteristik af aktørernes faglige og professionelle baggrund og deres formelle position i virksomheden. Tommy Tommy er 29 år og uddannet cand.merc.mib, med specialisering i iværksættervirksomhed. Han startede YWC Sports sammen med to venner. Han er i dag medejer og direktør i YWC Sports, samt bestyrrelsesmedlem. Han har selv dyrket triathlon på elite niveau, men er ikke længere aktiv udøver. Tommy har tidligere arbejdet med ekstern kommunikation i et stort ejendomsselskab, men fulgte med sin daværende chef, da hun startede et selvstændigt kommunikations- og konsulentbureau. I YWC Sports arbejder han primært med den kommercielle del og eksterne relationer som sponsorater, politiske kontakter, PR, CRM (customer relationship management). Tommy koordinerer arbejdet med de eksterne aktører, som revisor, PR-konsulent, sponsorer m. fl. Tommy har tidligere haft flere praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med planlægning og afvikling af Challenge Copenhagen 2010, hvorfor han har en del praktisk erfaring med at iværksætte, planlægge og gennemføre Challenge stævnerne. Hans rolle og position har udviklet sig fra at have været præget af hands-on opgaver til mere at handle om eksterne relationer, PR, og at sørge for at tingene hænger sammen økonomisk, hvorfor hans primære ansvar er det kommercielle område. Som leder har han det bedst med at medarbejderne godt selv vil og kan. Han fremhæver et socialt aspekt ved virksomheden, nemlig at det også handler om hvordan det er, at være sammen med de mennesker der arbejder på YWC Sports. Derudover mener han, at det er hans opgave at sørge for at organisationen på lang sigt blive trukket i den rigtige retning. Han ser ikke sig selv som leder, men som den person der ind imellem må sige stop og bestemme hvilke veje der skal vælges. 3

4 Tommy har oplevet at have for mange arbejdsopgaver, hvorfor han især i forbindelse med afviklingen af Challenge Copenhagen og - Aarhus 2011 oplevede at blive stresset. Han er opmærksom på denne problemstilling og har derfor ansat en ny medarbejder, Marie, i efteråret 2011 som kan varetage nogle af hans opgaver. Marie Marie er 28 år og har studeret historie og dansk på Københavns Universitet og er i gang med at skrive speciale i dansk. Hun har sideløbende med sine studier arbejdet som kommunikationsmedarbejder i et uddannelsesprojekt, Øresund Direkt, og på Statens Forsvarshistoriske Museum, hvor hun blev ansat som daglig leder på et projekt som handlede om reetablering af Københavns befæstning. Hun har kendt Tommy siden de for 15 år siden mødtes på en campingplads i Sydfrankrig. Igennem den relation er hun blevet involveret i arbejdet for YWC Sports og har beskæftiget sig den med eksterne kommunikation, primært i form af sociale medier og virksomhedens hjemmeside. Tidligere har hun deltaget, som løst tilknyttet, på freelance basis, i forbindelse med Challenge stævnerne, hvor hun har været redaktør på en stævneavisen. Hun er netop blevet fastansat for at aflaste Tommy for nogle af hans opgaver i forbindelse med virksomhedens webside, nyhedsbreve og sociale medier. Hun fremhæver at hun går meget struktureret til sit arbejde, hvilket hun mener måske kan skyldes hendes erfaringer fra tidligere projektbaserede stillinger på andre arbejdspladser. Per Per er 27 år har været fire år ved Forsvaret, tre af dem som sergent, i den sammenhæng udsendt et halvt år til Kosovo. Efterfølgende har han studeret idræt på Aarhus Universitet og har en bachelorgrad derfra. Derudover har han arbejdet som cykelbud i København af flere omgange. Per har kørt triathlon på elite niveau og har desuden arbejdet selvstændigt som personlig træner for seriøse motionstrialtleter. Hans relation til Challenge var igennem Flemming. De kendte hinanden fra miljøet omkring cykelbudene i København. Desuden havde Per været personlig træner for Flemming. Per startede hos YWC Sports medio april 2011 og haft ens tilling som Technical Developer. Hans overordnede ansvarsområde har været koordinering af løberuten på 42 km, hvilket 4

5 betyder at han skulle søge tilladelser hos kommunen i forhold til at lukke veje for trafik, busruter, sørge for at der var politi, hjemmeværn og frivillige på løberuten og sørge for at de respektive områdeansvarlige under afviklingen af stævnet, blev briefet og havde den nødvendige viden m.m. Per hævdede selv, at han oplevede stort arbejdspres i sommerperioden, da stævnerne skulle afvikles. Han mener ikke det er holdbart at arbejde under de forhold i længere tid, hvorfor det er nødvendigt at arbejde med strukturerne og planlægningen i organisationen. Flemming Flemming er 31 år og har en cand. merc. i udenrigs handel, med specialisering i supply chain management. Han har arbejdet for Velfac i Ringkøbing, Novo Nordisk i Kalundborg og North Carolina, USA. Desuden har han kørt som cykelbud i København og arbejdet i en cykelbutik der primært handlede med racercykler. Han har også selv kørt triathlon som seriøs motionist. Flemming startede hos YWC Sports i foråret Da han startede arbejdede han tæt sammen med Tommy om planlægningen af Challenge Copenhagen 2010 og Challenge Copenhagen samt Challenge Aarhus, som skulle afholdes sommeren Hans titel har været Technical Developer, og hans primære ansvarsområde har været cykelruten på 180 km. Herindunder falder ansøgning om tilladelser til at afspærre veje for trafik, busruter og koordinere med politi og hjemmeværn. Desuden har der været et stort arbejde med at hverve frivillige og koordinere deres indsatsområder. Arbejdet frem mod stævnerne viste sig at være meget intensivt, med stort arbejdspres og lange arbejdsdage, hvorfor Flemming oplevede flere stresssymptomer, fx problemer med at sove, koncentrationsbesvær og maveproblemer. Som konsekvens af dette har han valgt at stoppe hos YWC Sports per , for at rejse til Hawaii på ubestemt tid. Her vil han finde ud af sine prioriteter vedrørende arbejdsliv og privatliv. 5

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER

GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER GUIDE TIL OPSTART AF KLUBBER Dette dokument er til dig, som overvejer at starte en klub under Ungdommens Røde Kors. Formålet med guiden er, at samle erfaringerne og gode råd om det at starte klubber op.

Læs mere

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej.

3. De økonomiske rammer Midler fra Trygfonden har gjort det muligt at starte projektet og få det godt i vej. Indhold Side 1. Projektets formål... 1 2. Fra Best of Basics til - Bedste i Børnehuset... 1 3. De økonomiske rammer. 1 4. Sammenfattende konklusion. 1 5. Udfordringer. 2 6. Anbefalinger. 3 7. Evalueringsprocessen.

Læs mere

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011

Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Nyhedsbrevet Årgang 3 - nr. 1-20. januar 2011 Klik på boksen for at læse artiklen Ledelsesakademiet godt fra start side 2 MUS-kurser til alle ledere i Fredericia Kommune side 3 LEDERKONFERENCEN også en

Læs mere

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper

Mentorprojekt. - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Mentorprojekt - projekt rådgivning, støtte, efterværn og aktivitet for udsatte grupper Evalueringsrapport Forskningsafdelingen, februar 2010 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING OG PERSPEKTIVERING... 3

Læs mere

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD

GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) GUIDE TIL LOKALE UDVIKLINGSRÅD (LUR) Indhold Indledning 7 Hvad er Ungdommens Røde Kors? Hvad er et lokalt udviklingsråd? 9 11 Hvordan kommer I godt i gang? 13 Hvilke

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet. Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne 2013 Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen

Evaluering/Status - projekt Studie til job uden stop VIA UC Psykomotorikuddannelsen Projektets organisering og baggrund Projektet er ledet af en styregruppe bestående af repræsentanter fra Danske Psykomotoriske Terapeuter, a-kassen FTF-a samt VIA Psykomotorikuddannelsen herunder uddannelsesleder

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det

Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det Arbejdspapir Frivilligt engagement kun hvis lederen magter det En analyse af daginstitutionslederens betydning for et frivilligt engagement i de selvejende daginstitutioner Mathilde Hjerrild Carlsen og

Læs mere

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE

NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE HØJSKOLERNES NYHEDSBREV TIL VEJLEDERE 3. årgang nr. 01 maj 2006 Hurra for forskelligheden Side 2 Drømmen om det gode liv - vejledning er vejen frem af Kim Andersen Side 4 Højskole for unge med anden etnisk

Læs mere

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66

Horsens/Hedensted 3. Lemvig 18. Randers 28. Silkeborg 36. Viborg 45. Ringkøbing-Skjern 57. Aarhus 66 Indhold side Horsens/Hedensted 3 Lemvig 18 Randers 28 Silkeborg 36 Viborg 45 Ringkøbing-Skjern 57 Aarhus 66 1 Vækstforum i Region Midtjylland har taget initiativet til projektet Modtagelse og fastholdelse

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

Evaluering af Projekt Grøn Generation

Evaluering af Projekt Grøn Generation INSTITUT FOR NATURFAGENES DIDAKTIK DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Evaluering af Projekt Grøn Generation Første delrapport 2014 Olga Trolle / August 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt

Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt August 2012 Enheden for Brugerundersøgelser Personalets oplevelser af projekt Styrket Borgerkontakt Man ved, at de er lidt utilfredse, og når man

Læs mere

HovedHusets Mentorprojekt

HovedHusets Mentorprojekt HovedHusets Mentorprojekt - Delprojekt i Fountain House Fonden December 2009. Borups Alle 132,1. 2000 Frederiksberg. Tlf.8827 1747 info@hovedhuset.dk www.hovedhuset.dk Begrebet mentor HovedHusets mentor

Læs mere

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter

Karriereveje for psykologer. 19 inspirationsportrætter Karriereveje for psykologer 19 inspirationsportrætter Psykologuddannelsen åbner for et væld af karriereveje. Psykologer ved noget om mennesker mennesker som medarbejdere, som forbrugere, som elever og

Læs mere

Hjælp til navigation i værdiarbejdet

Hjælp til navigation i værdiarbejdet KOGEBOG 3 Hjælp til navigation i værdiarbejdet PROJEKT NYE VÆRDIER I ARBEJDSLIVET Kogebog om fire værdistrategier Udarbejdet af Kubix ApS Projektet»Nye værdier i arbejdslivet«er støttet af EU-socialfonden

Læs mere

Refugiet. Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Refugiet - et godt sted at være, LAP s refugiegruppe oktober 2009.

Refugiet. Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Refugiet - et godt sted at være, LAP s refugiegruppe oktober 2009. Refugiet Et godt sted at være, også i en psykosocial krise. Side 1 af 29 Indhold Forord 3 Resumé 4 Konceptets kernepunkter 6 Valg af ord 6 Mennesket, den psykiske krise og psykiatrien 6 Frivillige tilbud

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet?

Butiksarbejde: 1. Oplever de butiksansatte forældre, at det er nødvendigt at de involverer sig subjektivt i arbejdet? Interviewguide: Formalia: Hvad hedder du? Hvor gammel er du? Hvor mange børn har du? Hvor gamle er de? Hvordan bliver de passet? Bor du sammen med deres far/mor? Hvad laver din partner? Butiksarbejde:

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber

Handicappede og sociale netværk VÆRKTØJSKASSE. Projekt og netværksredskaber VÆRKTØJSKASSE Projekt og netværksredskaber SEPTEMBER 2003 Projektramme og baggrund PROJEKT REDSKABER Projektansøgning og projektbeskrivelse Tovholderfunktion Erfaringsopsamling Metoder Andres projekter

Læs mere

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0

BilagARU_130813_pkt_04.03 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 EVALUERINGSRAPPORT: PROJEKT MIKROLÅN 2.0 Socialt Udviklingscenter SUS, oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 Formålet med Mikrolån 2.0... 3 Evaluering af projektets resultater... 4 2. Baggrund

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER

PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER PILOTUNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE ORGANISATIONERS BRUG AF SOCIALE MEDIER Frivilligrådet Juni 2011 Copyright Frivilligrådet 2011 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere