Teknisk dialog om it-drift

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk dialog om it-drift"

Transkript

1 2. november 2011 J.nr.: Sagsbehandler: MLT003 KONCERNSERVICE Landlystvej Hvidovre Telefon: Web: Teknisk dialog om it-drift

2 Indhold 1. Formål med gennemførelse af teknisk dialog Om politiet Afvikling af den tekniske dialog Temaer Leverandørens præsentation Formalia Invitation til deltagelse i teknisk dialog Præklusiv tilmeldingsfrist Udvælgelseskriterier Tidspunkt for gennemførelse af teknisk dialog Hvordan gennemføres den tekniske dialog Rettigheder og forpligtelser... 8 Bilag... 8 Bilag Bilag Bilag Side 2

3 1. Formål med gennemførelse af teknisk dialog Side 3 For at opnå en indsigt i markedsforholdene for it-drift, der gør det muligt at beslutte, hvordan politiets driftsydelser mest hensigtsmæssigt udbydes og eventuelt opdeles for at få en god konkurrenceudsættelse og markedskonforme ydelser, ønsker Rigspolitiet at gennemføre en teknisk dialog med relevante markedsaktører. Denne tekniske dialog skal danne grundlag for beslutninger om centrale elementer i tilrettelæggelsen af et kommende udbud af it-drift og skal give inspiration til, hvordan ydelserne mest hensigtsmæssigt udbydes, og de tilhørende kommercielle forhold, som kan sikre Rigspolitiet attraktive leverancer i aftalt kvalitet og en succesfuld transition. 2. Om politiet Politiet i Danmark, på Færøerne og i Grønland udgør et fælles korps. Justitsministeren er politiets øverste chef. Politiet er overordnet organiseret i Rigspolitiet og 12 kredse samt Politiet på Færøerne og i Grønland. Rigspolitiet fungerer som en overordnet styrelse for politiet i hele landet, der ledes af rigspolitichefen. Rigspolitiet er organiseret i to hovedområder: Politiområdet og Administrationsområdet. Politiets Efterretningstjeneste (PET) hører også under Rigspolitiet. Under Justitsministeriet hører tillige anklagemyndigheden. Den øverste ansvarlige for anklagemyndigheden er Rigsadvokaten. De 6 regionale statsadvokater samt statsadvokaten for Særlige Internationale straffesager (SAIS) og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) refererer til Rigsadvokaten. Figur 1 Politiets og anklagemyndighedens overordnede organisering.

4 Figur 2 Rigspolitiets organisering Side 4 De 12 politikredse er typisk organiseret i overensstemmelse med nedenstående model. Figur 3 Kredsenes typiske organisering Landet er inddelt i følgende 12 politikredse: Nordjylland Østjylland Midt- og Vestjylland Sydøstjylland Syd og Sønderjylland Fyn Sydsjælland Midt- og Vestsjælland Nordsjælland Københavns Vestegn København Bornholm Hertil kommer politiet på Færøerne og i Grønland.

5 De første 10 af de ovenstående politikredse ligner organisatorisk hinanden med ansatte. København har ansatte, og Bornholm har 80 ansatte. Ca. 75% af de ansatte er politiuddannede. Side 5 Samtlige politikredse har døgnbetjente politistationer (hovedstationer) og understationer, hvor nogle kun er åbne i dagtimerne. I tyndere beboede landområder er der desuden landbetjente. Kredsene har hver især politistationer og kontorlokaler mv. på forskellige lokationer undtagen Bornholm med blot to. Politiet havde i 2009 i alt ansatte, hvoraf var politiuddannede. Størstedelen af politiets personaleressourcer anvendes til løsningen af traditionelle politiopgaver, men politiet anvender også knap årsværk på administrative funktioner såsom HR, økonomi, indkøb og IT mv. 3. Afvikling af den tekniske dialog Den tekniske dialog gennemføres som møder mellem Rigspolitiet og relevante leverandører. Der deltager kun 1 leverandør pr. møde. Der afholdes ét møde pr. leverandør. Møderne varer maksimalt 3 timer. Fra Rigspolitiet deltager repræsentanter fra Koncern IT (KIT) og Koncernservice. I møderne deltager tillige Deloitte, som bistår Rigspolitiet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af udbuddet af it-drift. Den tekniske dialog har form af leverandørens mundtlige forelæggelse af en skriftlig præsentation på baggrund af de informationer og temaer, der er givet i det følgende. Det er Rigspolitiets forventning, at leverandøren i sin tilgang sammenligner Rigspolitiet med andre relevante og sammenlignelige kunder, fremfører de erfaringer, som leverandøren har gjort sig, samt at leverandøren sætter disse i forhold til de generelle tendenser i markedet. 3.1 Temaer Rigspolitiet ønsker leverandørens synspunkter på følgende temaer i forbindelse med den tekniske dialog. Leverancemodeller Vederlagsmodeller Dokumentation og transition Servicemål, incitamenter og sikkerhedskrav Fleksibilitet Øvrige forhold Temaerne er uddybet i Bilag 2.

6 3.2 Leverandørens præsentation Præsentationen disponeres efter følgende struktur. Side 6 Leverancemodeller Vederlagsmodeller Dokumentation og transition Servicemål, incitamenter og sikkerhedskrav Fleksibilitet Øvrige forhold Da der er afsat maksimalt 3 timer pr. leverandør, må leverandørens mundtlige forelæggelse af den skriftlige præsentation ikke vare længere end 2 timer, således at der er mulighed for Rigspolitiet til at stille spørgsmål til leverandørens præsentation i den resterende tid. Rigspolitiet har anført temaerne i prioriteret rækkefølge. Såfremt leverandøren i sin mundtlige forelæggelse på 2 timer ikke når igennem alle temaer vil Rigspolitiet selv orientere sig i øvrige temaer via den skriftlige præsentation. Det understreges, at Rigspolitiet ikke ønsker en generel præsentation af leverandørens virksomhed, forretningskoncept mv. Rigspolitiet ønsker, at den tekniske dialog i det hele fokuserer på den inspiration, som leverandøren kan give til et kommende udbud af it-drift for politiet. 4. Formalia 4.1 Invitation til deltagelse i teknisk dialog Nærværende invitation til teknisk dialog er sendt elektronisk onsdag d. 2. november 2011 til EU-tidende som en vejledende forhåndsmeddelelse. Nærværende materiale er offentliggjort onsdag d. 2. november 2011 på (http://www.politi.dk/da/ompolitiet/indkob/) 4.2 Præklusiv tilmeldingsfrist Leverandøren skal senest fredag d. 11. november 2011 kl tilmelde sig den tekniske dialog. Tilmelding skal ske på følgende mailadresse: Samtidig med tilmeldingen skal leverandøren fremsende et udfyldt bilag 3. Tilmeldinger, der modtages efter tidsfristens udløb, eller tilmeldinger, der ikke er vedlagt et udfyldt bilag 3, kommer ikke i betragtning.

7 Side Udvælgelseskriterier Rigspolitiet ønsker at gennemføre teknisk dialog med maksimalt 7 relevante leverandører. Såfremt Rigspolitiet modtager tilmeldinger, der overstiger dette antal, forbeholder Rigspolitiet sig ret til at udvælge hvilke leverandører, der gennemføres teknisk dialog med. Udvælgelsen af leverandører sker i så fald på baggrund af følgende, prioriterede udvælgelseskriterier: Erfaring med sammenlignelige driftsydelser på en flerhed af de teknologiske platforme, som Rigspolitiet anvender, jf. bilag 1 Erfaring med drift af systemer med skærpede sikkerhedskrav, jf. bilag 1 Omsætningen inden for it-driftsydelser til offentlige myndigheder i det seneste disponible regnskabsår, afhængigt af, hvornår leverandøren blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger Leverandøren skal udfylde vedlagte bilag 3 og medsende dette ved tilmeldingen, jf. pkt Tidspunkt for gennemførelse af teknisk dialog Den tekniske dialog gennemføres i perioden fra tirsdag d. 15. november til torsdag d. 24. November 2011, begge dage inklusiv. Rigspolitiet har reserveret følgende mødetidspunkter: Tirsdag den 15/11 kl Torsdag den 17/11 kl Mandag den 21/11 kl Tirsdag den 22/11 kl Onsdag den 23/11 kl Onsdag den 23/11 kl Torsdag den 24/11 kl Tildeling af mødetidspunkt sker på følgende måde: Den leverandør, der først tilmelder sig den tekniske dialog, får først mulighed for at vælge et mødetidspunkt i ovenstående liste, og så fremdeles, forudsat at den pågældende bliver udvalgt til at deltage i den tekniske dialog. Leverandøren angiver i bilag 3 en prioritering af ovennævnte mødetidspunkter.

8 Møderne afholdes hos Rigspolitiet, Koncern IT, Landlystvej 34, 2650 Hvidovre. Side Hvordan gennemføres den tekniske dialog På mødet fremlægger leverandøren sin skriftlige præsentation, der er disponeret i overensstemmelse med pkt Rigspolitiet foretrækker, at leverandøren fremsender sin præsentation senest kl dagen før gennemførelsen af den tekniske dialog med den pågældende leverandør til den anførte mailadresse i pkt Fremsendelsen skal ske i PDF-format. Derudover skal leverandøren til dialogmødet medbringe materialet på en USB i MS Office format. 4.6 Rettigheder og forpligtelser Rigspolitiet forbeholder sig ret til at anvende de informationer, der måtte komme til Rigspolitiets kendskab i forbindelse med den tekniske dialog. Informationerne kan anvendes i forbindelse med Rigspolitiets udarbejdelse af det samlede udbudsmateriale. Bilag Bilag 1 Overordnet beskrivelse af Rigspolitiets mål med udbuddet og det nuværende it-miljø Bilag 2 Uddybning af temaer jf. punkt 3.1 Bilag 3 Skema til brug for afgivelse af oplysninger vedrørende leverandøren, jf. pkt. 4.3

Workshop med leverandører om facility management i politiet

Workshop med leverandører om facility management i politiet 6. december 2010 / MT 4448 KONCERNSERVICE Sekretariatet Workshop med leverandører om facility management i politiet Indhold 1 Formål... 4 2 Afviklingen af inspirationsworkshop... 4 3 Overblik over politiet...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2

Udbudsbetingelser vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. 1 Den ordregivende myndighed... 2 vedrørende Statsbibliotekets udbud af leverance af Radio/TV kanaler. OFFENTLIGT UDBUD MED FORHANDLING 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af tjenesteydelsen... 2 3 Egnethedsvurdering af tilbudsgiverne...

Læs mere

Vejledning Udbud trin for trin

Vejledning Udbud trin for trin Vejledning Udbud trin for trin v Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Trin 1: Planlægning... 6 1.1 Intern organisering... 7 1.1.1 Nødvendige kompetencer...

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift

Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift Aktiviteter i anskaffelse af outsourcet it-drift 1. Formål Anskaffelse af outsourcet it-drift er næsten altid en kompliceret proces, med mange aktiviteter, der ofte er afhængige af hinanden, og mange beslutninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER

UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT. EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015. Indkøb af BANKYDELSER UDBUDSBETINGELSER VEDR. OFFENTLIGT EU-UDBUD 2015/S 123-225519 offentliggjort 30. juni 2015 Indkøb af BANKYDELSER Region Hovedstaden Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1 Ordregiver... 4 1.1 Kontaktafdeling

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune

Udbud af. Madudbringning. til. borgere i Københavns Kommune Sundheds- og Udbud af Madudbringning til borgere i Københavns Kommune Indhold Side 1. Indledning... 3 1.1. UDBUDSFORM... 3 1.2. FORNYET ANNONCERING OG ÆNDRINGER EFTER ANNULLATION... 3 1.3. KØBENHAVNS KOMMUNE...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark.

20. august 2013. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 20. august 2013 Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af en applikation til smartphones om rettigheder og ligestilling i Danmark. 1 Indholdsfortegnelse 1. BETINGELSER... 4 1.1. Baggrund... 4

Læs mere

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS.

Emner for MUS Afsnittet indeholder en række forslag til emner, der kan danne inspiration for, hvad der kan drøftes i MUS. MUS koncept Indhold Medarbejderudviklingssamtalens formål Afsnittet beskriver formålet med MUS. Samtalen skal dels evaluere det forgange års arbejdsopgaver og udviklingsplaner, dels se fremad med henblik

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015

Udbudsbetingelser. Leasing af biler. 16. juli. 2015 Udbudsbetingelser Leasing af biler 16. juli. 2015 Side 0 af 15 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Beskrivelse af den udbudte ydelse... 4 4. Den udbudte aftales omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 16.05 Rejsebureauydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 16.05 Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalen har følgende formål:... 5 3.2.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser

Udbudsmateriale. Århus Kommune 2007/S 159-198789. Juridisk Afdeling. Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 2007/S 159-198789 Århus Kommune Juridisk Afdeling Udbud af advokatydelser Udbudsmateriale 24. september 2007 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Juridisk Afdeling Århus Kommune, Juridisk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke

Anbefalinger. god udbudskultur udbud med omtanke Anbefalinger god udbudskultur udbud med omtanke 2012 Titel: Anbefalinger til god udbudskultur udbud med omtanke Grafisk produktion: Rosendahls Schultz Grafisk On-line ISBN 978-87-7029-509-3 Udbudsrådet

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob

Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob 1 Spørgsmål og svar til udbud af afklarings- og jobsøgningsforløb for personer visiteret til fleksjob Alle spørgsmål er anonymiseret, spørgsmålene står med sort skrift og svaret står med blå skrift. Spørgsmål

Læs mere