40 år med Pensionist Idræt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "40 år med Pensionist Idræt"

Transkript

1 40 år med Pensionist Idræt

2 En af vore første opvisninger fandt sted i 1970 på Plænen i Tivoli. Selv om deltagerne sidder ned, er der ingen tvivl om, at de arbejder for sagen. Som led i propagandaarbejdet deltager PI i udstillinger og opvisninger. Her i 1991 i Bella Centret ved Ældre Sagens store udstilling. 2

3 I forbindelse med jubilæet afholdes der reception torsdag d i Københavnersalen i Grøndal Centret fra kl Alle er velkomne 40 år med Pensionist Idræt Når man skal skrive en historisk oversigt om Pensionist Idræt, vil det naturlige være at starte med at gennemlæse de gamle årsberetninger og bestyrelsesreferater men her styrer man mod den første forhindring de eksisterer simpelthen ikke! Til gengæld har vi et levende særdeles aktivt vidne gående lyslevende rundt iblandt os, som har været med fra starten og stadig er særdeles aktiv både som underviser og i bestyrelsen. Det er Nina Velin, der trods sine 83 år stadig er still going strong, så hvad er mere naturligt end at spørge hende, hvordan startede det, hvem fik ideen, og hvordan kom det igang? Ja, det var i 1965, at Inge Peters og jeg, vi var begge gymnastiklærere og sad i Danmarks Gymnastik Forbunds bestyrelse, læste en artikel i det svenske Gymnastikforbunds blad om et kursus i gymnastik for ældre, som skulle arrangeres i Gøteborg. Vi fik Forbundets accept på at deltage, og Forbundet var endda så generøs at bevilge deltagelse af ialt 5 gymnastiklærere. Det skal tilføjes, at Sverige allerede i flere år havde foranstaltet gymnastik for ældre, med stor succes. Vort Forbund var ikke umiddelbart interesseret i at igangsætte aktiviteten i Danmark, men Inge Peters og jeg fik frie hænder til eventuelt selv at starte. Vi opsøgte et par idrætslæger og en fysioterapeut for at høre deres mening om»at belaste de skrøbelige gamle«, de var glade for ideen og en af lægerne var endda så begejstret, at han satte os i forbindelse med kontorchef Nygaard Hansen i Københavns Kommune. Han blev lige så begejstret, men som han understregede, foreløbig kunne der ikke blive tale om et kontant tilskud, men han skaffede os 5 gratis lokaler og lovede at betale for trykningen af et program. Det skal dog siges, at allerede næste år fik vi et pænt økonomisk tilskud fra Københavns kommune, og det har vi fået siden. 3

4 Og så startede I? Ja, den 16. februar 1966 lagde vi ud med to hold på fem forskellige steder i København. Den festlige start blev overværet af pressen, som var meget interesseret i vort initiativ, ligesom vor socialborgmester, Børge H. Jensen, udtrykte tilfredshed med at aktivere de ældre. Hvordan var så gymnastikken i sammenligning med idag? Ja, man var jo i begyndelsen meget forsigtige i undervisningen og øvelsesvalget»de ældre er jo skrøbelige«. Men den gymnastik, der bruges nu efter 40 år, er helt anderledes effektiv, hensigtsmæssig og målrettet. Men udviklingen i gymnastikken ses bedst i klædedragten hos deltagerne. I starten gjorde man gymnastik i sit daglige tøj, for kvindernes vedkommende i deres pæne kjoler eller plisserede nederdele og spadseresko mændene havde dog smidt jakken og var i skjorteærmer eller pullover. Idag er alle omklædt i praktisk tøj, træningsdragt, T-shirt og kondisko. Hvordan udviklede interessen for deltagelse sig? Allerede i den næste sæson var det nødvendigt med en udvidelse til det dobbelte, og interessen var så stor, at der i efteråret 1969 blev etableret ialt 52 hold med ca. 25 deltagere på hvert. Ja, vi voksede så voldsomt, at det blev nødvendigt med professionel hjælp til lønudbetalinger, regnskaber og andet kontorarbejde, som ellers var foregået ved sofabordet hjemme hos mig. Med kun en idrætsgren på programmet, var det så ikke lidt mærkeligt at kalde sig Pensionistidræt? Det gjorde vi nu heller ikke, oprindelig var navnet Pensionistgymnastik, men da vi i 1970 startede med svømning i Rosenvangskolen på Østerbro, ændrede vi navnet til Pensionistidræt, det ændrede vi først i 2005 på repræsentantskabsmødet, da der var stemning for at dele Pensionistidræt i 2 ord for at gøre det lettere at læse. Så nu er navnet altså Pensionist Idræt. Hvordan var så interessen for svømning? Den var over al forventning, der blev hurtigt så mange deltagere, at vi måtte leje os ind i de offentlige svømmehaller og skolesvømmesalene. Det er forståeligt, at denne aktivitet har udviklet sig så meget, idet deltagerne ikke alene kan få lært at svømme, men også at udføre gymnastiske øvelser i vandet under kyndig ledelse, og som er en virkelig optræning af muskler og led. I en længere årrække havde vi svømning for Parkinson-syge på programmet i Lundevangens svømmehal med stor succes. Vi holdt først op med denne aktivitet da Parkinsonforeningen selv tog svømningen på programmet, og da denne forening ovenikøbet tilbød deres medlemmer gratis transport frem og tilbage fra hjemmet, stoppede vi med denne aktivitet. Hvad med dansehold? 4

5 På mange af vore gymnastikhold har en lektion sluttet med en dans, hvad mange var glade for. Dette tog vi konsekvensen af og oprettede specielle dansehold i 1977 med de såkaldte seniordanse, som er nationale og internationale danse, særligt egnede for ældre og for hold, hvor der ikke er lige mange herrer og damer. Som sædvanlig er der overskud af damer, mon det skyldes generthed hos det stærke køn? Hvornår kom Frederiksberg ind i billedet? Det var i 1972, og samarbejdet med denne kommune forløber forbilledligt med regelmæssige årlige tilskud fra socialforvaltningen. I de senere år har kommunens omsorgsafdeling etableret genoptræningshold efter en hospitalsindlæggelse f.eks. her er ikke mindre end 10 hold, som Pensionist Idræt også står for. Så kom der også boldspil på programmet? Det er vel ikke nogen hemmelighed, at blandt de ældre er kvinderne de mest initiativrige. Men for at få fat på mændene gøre dem interesserede i at holde sig i form, måtte der gives tilbud om idrætter, som direkte henvendte sig til mænd. Det blev først og fremmest bowling og billard. Værdien af disse idrætsgrene er større end de umiddelbart opfattes. Her optrænes koordination, reaktion, præcision, kondition o.s.v., ligesom det sociale samvær ikke må undervurderes, også en del boldspil er blevet populære hos såvel mænd som kvinder, det gælder badminton, bordtennis og volleyball. I de senere år er det gode gamle keglespil også taget på programmet, og også dette spil er velegnet for kvinder, da man spiller med både store og små kugler. På grund af den kriminelle udvikling i samfundet har det været nødvendigt at tage en så aparte ting som forsvar for ældre på programmet. Disse engangskurser, der går over en hel sæson, sætter ældre mennesker i stand til at forsvare sig mod en overfaldsmand. Skal man tro vore lærere på disse kurser, skal man i alt fald ikke forsøge at overfalde en af vore diplomindehavere, det slipper man ikke godt fra. Som noget helt nyt har man fra i år indført stavgang både i København og på Frederiks berg, hvis man kan leve med tilråbene»om at have glemt skiene«er det en glimrende form for motion, som sikkert bliver en fast aktivitet på vore programmer. Bortset fra»forsvar for ældre«er det vor opfattelse, at man ikke skal have idrætsgrene på programmet, som kræver kropskontakt, f.eks. håndbold, hockey, basketball, ja for den sags skyld også nationalsporten fodbold, hvorimod der intet var i vejen for, at man tog bueskydning på programmet. En idræt som golf, som jo er blevet meget moderne de sidste år, ville være en oplagt mulighed, men det ligger udenfor vor økonomiske rækkevidde at tage denne sportsgren på programmet, så længe der ikke eksisterer kommunale baner. Så fik man egne lokaler? I 1973 stod Idrættens Hus i Brøndby færdig, og her lejede vi et kontorlokale 5

6 sammen med Landsforeningen for Pensionistidræt med hvem vi også delte sekretær, den populære»gutte«eller Gudrun Hansen, som hendes borgerlige navn var hun er for øvrigt den eneste, jeg kender, som har opnået at holde 25 års jubilæum på to arbejdspladser. Og så blev du formand igen? Ja, der skete det, at vor formand, Aage Feldt, døde, hvorfor jeg måtte træde til igen, inden vi på et ordinært repræsentantskabsmøde fik valgt forhenværende borgmester, Børge Schmidt som ny formand, og her begynder en ny epoke i Pensionist Idræts historie, og den kan du jo selv fortælle om. Børge Schmidt formand Med Børge Schmidts overtagelse af formandshvervet begynder en ny tid, hans baggrund var 8 års borgmestergerning i København og på det idrætslige område været formand for Svømmeunionen, og samtidig formand for Københavns Idrætspark som administrerede alle idrætsanlæggene i København. I sidstnævnte egenskab kom han ud for det bizarre at skrive breve til sig selv og ovenikøbet få svar tilbage. Det er der ikke noget suspekt i, men reglerne var sådan, at hvis Københavns Idrætspark ønskede en bevilling igennem på Rådhuset, f.eks. en ny hal, måtte man skrive en bevillingsansøgning til den borgmester, man hørte under, der så fik den behandlet i udvalg og senere i Borgerrepræsentationen. Når så svaret kom, var det stilet til formanden for KI og underskrevet af ham selv. Det gav altid mulighed for muntre bemærkninger i forretningsudvalget i stil med»tag nu selv brevet med, så vi sparer portoen«,»husk nu at hilse konen«,»find en dag hvor han er i godt humør«og lignende. Overborgmesteren var dog knap så glad for korrespondancen, han har vel med gru tænkt på, hvad»blæksprutten«eller»svikmøllen«kunne få ud af den. Børge Schmidt var meget initiativrig, og i hans»regeringstid«kom der rigtig gang i vore opvisninger som virkede som propaganda for at få flere deltagere, endvidere var han initiativtager til vor deltagelse i den første»gymnaestrada«, han forsøgte flere gange at få gang i et medlemsblad dog med mindre held, og han fik moderniseret vore vedtægter. Af disse nye vedtægter fremgår det, at Pensionist Idræt er en selvejende institution med det formål at aktivere pensionister gennem gymnastik, svømning, boldspil og andre legemsøvelser. Som lærere kan kun antages personer, der er udgået fra anerkendte gymnastikinstitutter og som samtidig har diplom fra»landsforeningen for Senioridræt«. Ved Pensionist Idræts eventuelle opløsning skal resterende midler forholds- 6

7 mæssigt fordeles mellem de bevilgende kommuners social- og sundhedsforvaltninger til brug for omsorgsarbejde for pensionister. Som man kan se af det sidste, er der en sikkerhed for kommunerne i, at en eventuel formue tilbageføres til dem, hvilket f.eks. kunne ske, hvis kommunerne selv ville etablere tilbud til borgerne, der ville overflødiggøre Pensionist Idræt men det vil helt sikkert blive dyrere for kommunerne! I Børge Schmidts formandstid kom der endvidere gang i Pensionist Idræts Mærket = PIM. Reglerne var udarbejdet i 1978 hviler på de samme principper, som det oprindelige Idrætsmærke byggede på, d.v.s. 3 grupper som skulle bestås: Idræt Gymnastik Udholdenhed. I Idræt skal der bestås 5 øvelser indenfor 18 valgmuligheder. Erhvervelsen af idrætsmærket var i en årrække særdeles populært hos os, desværre har interessen været dalende, ja, i nogle år ligget helt stille. Her mangler vi en ildsjæl, der kan få interessen for mærket til at blomstre igen. På ledelsesfronten skete der igen noget, formanden, Børge Schmidt, måtte i 1988 stoppe på grund af sygdom, og Nina Velin måtte for tredie gang vikariere på formandspladsen indtil repræsentantskabsmødet valgte Erik Rasmussen til posten. Hans baggrund var tidligere formand for Brønshøj Boldklub, KBU og Københavns Idrætspark, og ivrig deltager i billardspillet hos Pensionist Idræt. I hans formandsperiode blev ideen med at udgive et medlemsblad genoptaget, og denne gang med resultat. Det første nr. udkom i 1990, og det er udkommet regelmæssigt siden med 3 til 4 numre om året. Bladet har navnlig sin mission i, at det kan indeholde meddelelser om arrangementer med tilmeldingskuponer, meddelelser om pladser på holdene, om rejser, gå-ture m.v. Halvfemserne var præget af navnlig Københavns kommunes dårlige økonomi, hvilket betød nedsættelse af vort tilskud og dermed reduktion af vore hold. Det medførte mange forhandlinger med kommunen, hvor vi fremførte det forhold, at vi var ude i en ulig konkurrence med de klubber i lejede lokaler, hvor deltagerne kunne komme hver dag spille billard, bordtennis, kort eller andre aktiviteter, hvor vi kun kunne tilbyde 1 time om ugen, men vi skulle alligevel opkræve samme kontingent. Efter en række drøje forhandlinger vandt vort synspunkt gehør, vi kunne så tilbyde vore medlemmer flere timers idræt om ugen til en reduceret betaling, og disse forøgede midler kunne vi så bruge, som vi ville, enten til at igangsætte nye aktiviteter eller til billiggørelse af f.eks Gå-ture eller andet. På Frederiksberg blev vi indblandet i udvalgsarbejde med udviklingen af idrætten på Frederiksberg og senere i et udvalgsarbejde om fordelingen af de økonomiske tilskud fra kommunen, og her var vi med til at finde en løsning, som 7

8 alle tilskudsberettigede foreninger anbefalede, hvor man tilgodeså husleje, lønninger og aktiviteter, som alle kunne gå ind for det var virkelig en bedrift! Efter 9 år på posten som formand trak Erik Rasmussen sig i 1998 som formand, men lovede dog at fortsætte i bestyrelsen, for at støtte den nye formand Poul Johansson i arbejdet. Poul var en festens mand, og han debuterede med at arrangere alle tiders julefest på færgen Sjælland i december Vi havde kalkuleret med ca. 250 deltagere, men der meldte sig ikke færre end 540, og der var kun plads til 300. Så det blev nødvendigt at dele arrangementet op i to dele, hvad der naturligvis gav et hav af problemer, da alle skulle have besked. Det lykkedes, og det blev en stor succes med dejlig mad, sang, dans og optræden af tre dygtige skuespillere. Året efter arrangerede han påny et jule-danse-træf, denne gang på Oslobåden»Crown of Scandinavia«med 500 deltagere, hvor turen gik under Øresundsbroen, en betagende oplevelse. Under frokosten underholdt vort repræsentantskabsmedlem, Lise Schrøder, med sang, og skibets orkester spillede senere op til dans, der var endvidere lodtrækning om 50 gevinster, som formanden havde skaffet, påny en stor succes. På det efterfølgende repræsentantskabsmøde i 2001 blev Poul genvalgt med akklamation, men næste morgen lå der på kontoret et brev fra ham, at han nedlagde sit hverv. Vi har aldrig fået en forklaring fra ham om grunden, men det er lige til Guinness rekordbog kun at være formand i 12 timer! Erik Rasmussen måtte så igen gribe tøjlerne, men det blev kun til et år, da vi i 2002 havde fået indvalgt Nina Bentved i bestyrelsen, og hun var villig til at overtage posten, og hermed var fremtiden sikret. Nina Bentved var i sin ungdom konkurrencesvømmer og træner dagligt for at holde kondien i orden. I det private liv nyder hun livet som pensionist efter en lang karrière i Københavns kommune, hvor hun i mange år arbejdede som vice-kontorchef, ved siden af dette krævende job var hun politisk engageret som byrådsmedlem i Brøndby kommune. Disse to poster gjorde hende til et oplagt emne for PI som formand, en post hun med bravour har klaret i foreløbig 3 år. Hendes kommunale og politiske erfaringer kommer os til gode i forhandlingerne med vore kommuner. I hendes»regeringstid«er der indført, stavgang, yoga og andre asiatiske idrætsgrene. Bestyrelsen består ud over Nina Bentved af Niels Peter Nielsen som kasserer, han har den næstlængste anciennitet, Nina Velin, Ulla Lauritsen og Helge Ravn. En dygtig bestyrelse som vi skal være glade for og trygt kan regne med kan føre os frem mod næste jubilæum. Erik Rasmussen 8

9 Et tigerspring på 40 år»de gamle er idrættens usynlige kæmpesucces«hed det i november måned i en overskrift i Politiken og det er så sandt, som der er skrevet. Tæt på halvdelen af danskerne over 60 år er idrætsaktive som stavgængere, gymnaster, svømmere eller sågar fodboldspillere. Det er en firedobling i løbet af de seneste 30 år. Så det falder godt sammen med Pensionist Idræts indsats de sidste 40 år. Der havde selvfølgelig været ildsjæle inden da f.eks. på højskolerne og i provinsens gymnastikforeninger, men her var det overvejende unge, der deltog. En enkel ildsjæl var der også i Danmarks Radio eller Statsradiofonien som det hed dengang. I august 1927 var der for første gang morgengymnastik med kaptajn J.P. Jespersen, og det fortsatte han trofast med i 25 år.»vi kalder nu på alle de modløse, de trætte, de sløje, de sløve og de hvis legemlige kraft har svigtet.. og så vil vi begynde dette opbygningsarbejde... og nu til den tredje forpligtelse: Grib staven...«var Jespersens fyndord og stærke opfordring. Og han blev hørt selvom det ikke var alle, der tog aktivt del i gymnastikken! Min onkel Ove var en myte i hele familien han lavede nemlig morgengymnastik hver morgen sammen med kaptajnen og han skulle ved alle familiefester vise at han kunne stå på hovedet. På en familieskovtur ville han også vise et kraftspring, men det blev nu ikke nogen succes! Der var for øvrigt ikke mange, der pralede af, at de fulgte morgengymnastikken, for kaptajn Jespersen var også en af vittighedstegnernes yndlingsofre og blev gjort til grin i datidens sommerrevyer. Min far erklærede, at han elskede de udsendelser han nød at ligge i sengen og høre Kaptajn Jespersens kendte råb:»fat staven og husk den kolde afvaskning efter anstrengelserne!«det er svært i dag at forstå, at det skulle vare så mange år før man opdagede motionens betydning for vores liv. Man skal ikke mange årtier tilbage for at opleve, at syge blev pakket i vat og bomuld og at lange sygelejer bundet til sengen blev regnet for den ideelle vej til helbredelse. Folk der dyrkede idræt og motion blev anset for at være lidt skøre i bolden og meget ofte gjort til grin. Ikke mindst ældre mennesker blev regnet for sære, hvis de»ville lege med«. Vi skal helt frem til tiden efter 2. verdenskrig og 60 erne før der rigtig sker noget. Men så begyndte motionsbølgen ellers at rulle det blev pludseligt»in«at løbe og cykle for motionens skyld, motionsinstitutter skød op overalt og Pensionist Idræt startede i

10 Mere fritid Det betød selvfølgelig også en del at folk fik bedre tid til at dyrke idræt. Ikke mindst efterlønsperioden har sat gang i mange årige, som pludselig står med mere fritid, end de har været vante til, medens de var på arbejdsmarkedet. Det betyder også meget, at pensionister over 65 generelt har fået det bedre rent fysisk og kan deltage i mere. I pjecen»gang i ældre«står der f.eks.: Fysisk aktivitet og træning påvirker ældres funktionsevne positivt og udskyder tidspunktet, hvor den ældre bliver afhængig af andre. Motion forebygger livsstilssygdomme. Idrætsaktive ældre har et større mentalt og fysisk overskud. Tilbud om idræt og motion kan påvirke ældres sociale netværk positivt. Og vinderen blev... For langt de fleste ældre er motionen det vigtigste, men når de først er i gang så trækker konkurrencen også. På et tidspunkt får de lyst til at måle sig selv. Hvis man f.eks. dyrker boldsportsgrene (badminton, tennis; golf o.s.v.) så er konkurrencen jo en del af selve motionen, men stavgængere, løbere og svømmere kan også få lyst til at måle sig med andre. Den ældste danske rekordsætter i svømning er Svend Knudsen, der i 1995 som 90-årig satte dansk rekord i 50 meter brystsvømning med 1.08 min. Og damerne kan også: Lis Knutzen er indehaver af otte danske rekorder i aldersklassen år, men hun er i år rykket op i klassen år og har allerede der sat flere rekorder. Én af dem er verdensrekord: 1.07 min. i 50 m brystsvømning. Og så måske til det mest fantastiske: Lis startede på konkurrencesvømning i en alder af 78 år! Så hvordan man end vender og drejer det, så har Pensionist Idræt mange gode år foran sig og 40 års jubilæet kan blive indgangen til noget meget større. Det afhænger selvfølgelig også af om politikere og andre beslutningstagere kender deres besøgelsestid. Der bliver flere og flere ældre i Danmark. Også i forhold til andre aldersgrupper. Hvis ældres levevilkår og udviklingen i deres funktionsevne ikke ændres, vil udgifterne til ældreomsorg stige med millioner kr. altså 21 milliarder kr. frem til 2040! Hvis man brugte lidt flere penge nu, så kunne dette astronomiske beløb måske nedsættes og folk ville få det bedre. Motion og dermed Pensionist Idræt er i høj grad forebyggelse og hvis man forebygger godt, så sparer man helbredelsen. Tillykke med de 40 år og held og lykke med de næste 40! Jimmi Stahr 10

11 Hvert fjerde år afholdes den verdensomspændende Gymnaestrada, som bortset fra de olympiske lege, er en af de største idrætsbegivenheder med over deltagere. PI har deltaget i de fleste af dem, som her i Berlin i

12 PI er aktiv inden for mange idrætsgrene. Blandt de populære er bowling, der dyrkes både af mænd og kvinder og stavgang her på Frederiksberg hvor kvinderne er i absolut overtal. 12

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg

Velkommen til sæson 2014/2015. Pensionist Idræt Frederiksberg Velkommen til sæson 2014/2015 Pensionist Idræt Frederiksberg Hvad er Pensionist Idræt? Under mottoet giv liv til årene, læg år til livet begyndte Pensionist Gymnastik sit virke i 1966 i Københavns Kommune.

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Velkommen i Skørping Triatlon Klub

Velkommen i Skørping Triatlon Klub Velkommen i Skørping Triatlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Velkommen i Skørping Triathlon Klub

Velkommen i Skørping Triathlon Klub Velkommen i Skørping Triathlon Klub De seks sider informerer dig om, hvem vi er, hvad vi vil, og hvorfor vi vil. Vores sunde værdier og normer er ord og udsagn, der i brug giver sunde, hjælpsomme og positive

Læs mere

Vedtægter for Haarby Boldklub

Vedtægter for Haarby Boldklub Vedtægter for Haarby Boldklub REPRÆSENTANTSKABET Navn 1 Klubbens navn er Haarby Boldklub (H.B.). Stiftet den 6. juni 1918. Klubben har følgende specialafdelinger: Fodboldafdelingen Håndboldafdelingen Volleyballafdelingen

Læs mere

Vejledning - Centralt ForeningsRegister

Vejledning - Centralt ForeningsRegister Vejledning - Centralt ForeningsRegister A) FORENINGER For at være en del af CFR skal foreningerne opfylde alle nedenstående kriterier: Have formuleret et (idrætsligt) formål med foreningsdannelsen, som

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9)

Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Gymnastik i Hornum Gymnastik er udfordringer til alle i alle aldre. Bevægelse er sjovt og sundt. PROGRAM 2014/2015 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (1/9 el.2/9) Velkommen til en ny sæson i

Læs mere

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt

Kom i form i din lokale idrætsforening. Håndbold Gymnastik Senioridræt Kom i form i din lokale idrætsforening Håndbold Gymnastik Senioridræt Program for sæsonen 2015/2016 Gymnastik Motion for hele familien: Velkommen til gymnastiksæson 2015 2016. Vi hjælper dig med at komme

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 5, 2015. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 5. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN

TINGBAKKESKOLEN TINGBAKKEHALLEN Esrum Gymnastik TINGBAKKESKOLEN Mandag start den 20.9.10. TINGBAKKEHALLEN 2010-2011. 16.30 17.30 i SALEN Drenge far 5 til 8 år Ved Stig serup Bevægelse og motion i leg med redskaber, der giver sved på

Læs mere

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016

Instruktørhåndbogen. sæson 2015/2016 Instruktørhåndbogen sæson 2015/2016 Velkommen til: Din kontaktperson er: Jeg kan kontaktes på: Mail: Tlf: Hjemmeside www.fjordagergymnastik.dk 1 Bestyrelsen: se hjemmeside eller Conventus. Nyttige telefonnumre

Læs mere

Børns idrætsdeltagelse i København

Børns idrætsdeltagelse i København Børns idrætsdeltagelse i København Bjarne Ibsen Institut for Forskning i Idræt og Folkelig Oplysning (IFO) August 2003 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvilke idrætsaktiviteter går børnene til?... 13

Læs mere

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse

Medlemsønsker 2005. Resultater af spørgeskemaundersøgelse Medlemsønsker 25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse 8. november 25 Sammenfattet af Bo Kayser Holte Roklub Frederikslundsvej. Postboks 71 28 Holte Tlf. 45424232 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENFATNING...3

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG 2011. Forretningsorden for. Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG 2011 Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinier for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier.

FODBOLDSTÆVNE. Kære fodboldspillere, trænere og familier. FODBOLDSTÆVNE Kære fodboldspillere, trænere og familier. Det er os en stor glæde at invitere unge fodboldspillere fra hele verden til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Fodboldstævne.

Læs mere

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014

Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 Badminton generalforsamling mandag d. 7. april 2014 1. Valg af dirigent. 2. Valg af 2 stemmetællere. Agenda: 3. Formandens beretning. 4. Revideret regnskab forelægges til godkendelse 5. Indkomne forslag

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm. Sæson 2015-20. Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2015-20 2016 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2015-2016 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening,

Læs mere

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening

INFOMAPPE LUG. Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening INFOMAPPE LUG Forretningsorden for Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening Som retningslinjer for bestyrelsens arbejde gælder sammen med foreningens vedtægter følgende: Bestyrelsen Bestyrelsen som vælges

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Søttrup Gymnastikforening

Søttrup Gymnastikforening Gymnastik i Hornum PROGRAM 2015/2016 i Søttrup Gymnastikforening SÆSONSTART UGE 36 (31/8 el.1/9) Velkommen til en ny og spændende sæson i Søttrup Gymnastikforening Vi håber, at rigtig mange har lyst til,

Læs mere

Frivillighed i Dansk Svømmeunion

Frivillighed i Dansk Svømmeunion Frivillighed i Dansk Svømmeunion Baseret på den hidtil største undersøgelse af frivilligt arbejde i danske idrætsforeninger foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitut for Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda

Vi vil i løbet af året prøve at komme omkring nogle af de forskellige aktiviteter, som Rødding byder på, for det er ikke så lidt endda Kom og vær med når første sæson af Rødding på KRYDS & TVÆRS løber af stablen. Der bliver mulighed for at prøve kræfter med en masse sjove og fornøjelige aktiviteter for både store og små, unge og gamle.

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2014-15 09.00-09.30-09.00- Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD

PROGRAM 2015/2016. 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD PROGRAM 2015/2016 17. august 2015-4. juni 2016 BØRN UNGE VOKSNE SVØMMESKOLE MEDLEYSKOLE SVØMMEHOLD Velkommen til Farum Svømmeklub Farum Svømmeklub byder velkommen til sæsonen 2015-16. Vi bestræber os hele

Læs mere

Træning Teknik Motion Sjov Samvær

Træning Teknik Motion Sjov Samvær Judo sommerlejr 2015 Træning Teknik Motion Sjov Samvær JEON KI YOUNG KOREANSK JUDO LEGENDE 3 x VM GULD 1 X OL GULD ÅRETS GÆSTETRÆNER Søndag d. 26. juli - Lørdag d. 1. august Har du planlagt din sommerferie

Læs mere

Årsberetning 13. nov. 2013

Årsberetning 13. nov. 2013 Årsberetning 13. nov. 2013 Det her er så min 18. og sidste årsberetning, så læn jer bare tilbage og nyd det. Den kommer vist ikke til at adskille sig væsentligt fra de foregående 17. Traditionelt har jeg

Læs mere

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet

PIs gymnastikhold indtager. opvisningsgulvene. Af Sidsel Andersen, gymnast på PI Opvisningsholdet GYMNASTIKAFDELINGEN... PIs gymnastikhold indtager opvisningsgulvene Af Elisabeth Arnsdorf Haslund, bestyrelsesmedlem i PI-Gymnastik Fotos Gudrun Clausen, skavenfoto.dk Opvisningssæsonen er i fuld gang,

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!!

VELKOMMEN I TGF TGF en forening for DIG!!! VELKOMMEN I TGF Velkommen i Taastrup Gymnastik Forening :. Uanset om du er gymnast eller forælder, vil vi gøre alt hvad vi kan for at du føler dig hjemme i TGF. Det arbejde, som instruktører og bestyrelse

Læs mere

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD

KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD KARREBÆK IDRÆTSFORENING KLUBBLAD Sæsonstart August 2015 KONTAKTPERSONER Hovedbestyrelsen: Formand: Louis Kristensen tlf. 20 31 40 11 ludimann@yahoo.dk Løb: Formand: Søren Lund tlf. 61 60 74 92 sblund@privat.dk

Læs mere

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK

INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK INDENDØRSSÆSON 2014/2015 KLINTE-GRINDLØSE IDRÆTSFORENING WWW.KGI-SPORT.DK Velkommen Vi forsøger i KGI at have et bredt udvalg af hold, som dækker alle fra de yngste til de ældste. Vi lægger vægt på, at

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE

INVITATION VANDPOLO-STÆVNE INVITATION VANDPOLO-STÆVNE Kære aktive, trænere, dommere og familier. Det er en stor glæde at invitere alle med interesse i vandpolo til den første udgave af Hans Christian Andersen City Games Vandpoloturnering.

Læs mere

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub

Tune Idrætsforening. Tune IF Idrætsfritidsklub Tune IF Idrætsfritidsklub 1. Indledning: Tune IF har, i forbindelse med vor visionsudarbejdelse for alle vore aktiviteter, igen drøftet mulighederne for at etablere en Tune IF Idrætsfritidsklub. Tune IF

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Årsprogram 2013-14 Faste ugentlige aktiviteter - Mandag: 15.00 Trædrejning mm. Man har naturligvis også mulighed for at lave andre former

Læs mere

Vi prøver at opfylde folks drømme

Vi prøver at opfylde folks drømme Jann nne Børg rges esen en, afde deli ling ngsl sled er Tiltaget med brugerdrevet innovation startede i 2008, og indbragte Camillagården KLs Lille Innovationspris i 2010. Vi prøver at opfylde folks drømme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00

4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 4. Bestyrelsesmøde i BIF Klubhusets mødelokale den 22. april 2014 kl. 19.00 Dagsorden og referat: Inviteret fra Bestyrelsen: Ole, Kim S, Søren, Erik, Kim E, Marianne Fra afdelingerne: Lars, Ole, Rikke,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Sådan får jeg en aktiv hverdag

Sådan får jeg en aktiv hverdag EN INFORMATIONS- FOLDER Fredericia Kommunes Sundhedsguide Sådan får jeg en aktiv hverdag Sundhedssekretariatet Charlotte Skau Pawlowski Lena Abildgren Petersen 1 Baggrund I Fredericia Kommune vil vi gerne

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening

PROGRAM. Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening PROGRAM Gladsaxe Svøm Gladsaxe Idræts Forening Sæson 2014-2015 1 GLADSAXE SVØM - GSC BYDER VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Gladsaxe Svøm - GSC er en selvstændig afdeling under Gladsaxe Idræts Forening, der

Læs mere

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes?

Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Seriøst for sjovt. Kan teenagekoden overhovedet knækkes? Et mikro- og midi-perspektiv på frafaldsproblematikken Vejen 26.november 2014 Hvad er der på menuen? Det trænere og ledere tror der årsagen til

Læs mere

KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed. Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding www.kfumid.dk kfumid@kfumid.dk

KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed. Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding www.kfumid.dk kfumid@kfumid.dk KFUMs Idrætsforbund: Ide og virksomhed Peter Tofts Vej 21-6000 Kolding kfumid@kfumid.dk Det her står vi for: Alle dur alle kan være med! Den som bliver medlem i KFUMs Idrætsforbund skal kunne udvikles

Læs mere

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010

Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Velkommen til Sommermotion i parkerne 2010 Her kan du læse om alle de aktiviteter som bliver udbudt i forbindelse med sommermotion i parkerne 2010. Det er gratis at deltage. Mød blot op i tidsrummet kl.

Læs mere

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk

Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt. Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016. www.ebeltoftsk.dk www.ebeltoftsk.dk Stedet hvor alle aldre mødes og har det sjovt LOGO SVØMMEKLUB SAMT EIF Så er det igen tid for tilmelding til svømmesæsonen 2015/2016 Sæsonen starter mandag den 07. september 2015 og slutter

Læs mere

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken

Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Nyhedsbrev November 2008 Juniorklubberne Langeskov - Kerteminde - Munkebo & Nymarken Strandgård side 1 Forældrekaffe Fredag den 14. november kl. 14.00-16.00 vil vi gerne invitere vi Jer forældre på en

Læs mere

Mandeholdet består kun af mænd, med et rigtigt godt humør, med følger af f.eks. hjerneblødning/blodpropper eller anden primært kronisk lidelse.

Mandeholdet består kun af mænd, med et rigtigt godt humør, med følger af f.eks. hjerneblødning/blodpropper eller anden primært kronisk lidelse. Redigeret Januar 2014, Frivilligcenter Nordfyn Træningstilbud på Nordfyn i frivilligt regi Bogense Bogense Tirsdage i lige uger kl.14 i sommerhalvåret. Mødested: P-plads Euro Spar. Der køres ca. 15 km

Læs mere

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt

Idræt med børn - for børnenes skyld. 10 bud på bedre børneidræt Idræt med børn - for børnenes skyld 10 bud på bedre børneidræt Vi vil være bedre; og vi har lagt en plan Idræt er danske børns vigtigste fritidsaktivitet. Ni ud af ti danske børn under 12 år er medlem

Læs mere

Idræt i Hammel. 1 Hammel svømmehal 2 Solarium 3 Hammel Gymnastikforenings medlemmer 4 Motionscenter 5 Fodboldholdets fest 6 Idrætscenterets kiosk

Idræt i Hammel. 1 Hammel svømmehal 2 Solarium 3 Hammel Gymnastikforenings medlemmer 4 Motionscenter 5 Fodboldholdets fest 6 Idrætscenterets kiosk Idræt i Hammel Matematik problemløsning fsa 9.c 1 Hammel svømmehal 2 Solarium 3 Hammel Gymnastikforenings medlemmer 4 Motionscenter 5 Fodboldholdets fest 6 Idrætscenterets kiosk Frijsenborg efterskole

Læs mere

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015

BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år. Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 BMX Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år Lotte Filsø, Palle Steen Hansen og Lars Ostenfeldt 15. Januar 2015 1 Baggrund: Idekatalog til at fastholde kørere over 14 år BMX SK nedsatte efter klublederseminar

Læs mere

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen

Generalforsamling Torsdag d. 7. maj 2015 kl. 19.00, i Vipperødhallen Generalforsamling Torsdag d. kl. 19.00, i Vipperødhallen Til stede: Fra bestyrelsen: Marianne, Charlotte, Mette, Malene, Anne Dorthe, samt 6 medlemmer. Fraværende: Morten, Pia 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen

Læs mere

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET

FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET FAKTAARK - YDERKANTSOMRÅDET Det brændende spørgsmål Yderkantsområdets centrale karakteristika Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i "yderkantsområdet? Definition af yderkantsområdet Yderkantsområdet

Læs mere

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy

Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy Svendborg Senior Idræts til dagen producerede revy 1. Arbejdet med revyen: det har været helt forrygende 2. Resultatet af revyen: det blev helt forrygende Helt tilbage i september 2011 blev de første brainstorm

Læs mere

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien

FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien FODBOLDSTART 2010 Fodbold for hele familien MAMMEN IDRÆTSFORENING Velkommen til ny sæson. Velkommen til en ny sommersæson i Mammen Idrætsforening. Vi håber, at du og din familie kan bruge et eller flere

Læs mere

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole.

Torsdag den 26 marts 2015. Kl.19.30, Sundeved efterskole. Referat fra generalforsamling i VBIF Torsdag den 26 marts 2015 Kl.19.30, Sundeved efterskole. Dagsorden: 1. Velkomst ved Henriette 2. Valg af dirigent: Marius Frellesen 3. Valg af protekolfører: Merethe

Læs mere

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Formand Søren Kristensen bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer. Referat af generalforsamling i BMI - torsdag, den 26. februar 2015 kl. 19.00 i hallens cafeteria: Formand bød velkommen til generalforsamlingen. Mødt var i alt 19 personer, incl. bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M.

Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening II: MEDLEMSFORHOLD M.M. Love for FKIF Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening I: NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED M.M. 1. Navn, formål og hjemsted Frederiksberg Kammeraternes Idræts Forening, F.K.I.F., der er stiftet den 5. maj 1930

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

INVITATION TIL SVØMME-CAMP

INVITATION TIL SVØMME-CAMP INVITATION TIL SVØMME-CAMP Kære svømmere, trænere og familier, Det er en stor glæde igen at invitere alle unge med interesse for svømning til Hans Christian Andersen City Games. Arrangementet vil i 2014

Læs mere

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby

Åbne aktiviteter ledet af frivillige Lokalcenter Vejlby Besøgstjenesten i Vejlby Besøgstjenesten Vejlby drives i et samarbejde mellem Vejlby Kirke, Ellevang Kirke og Lokalcenter Vejlby og henvender sig til borgere i Ellevang og Vejlby Sogne. Alle med lyst og

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen.

Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Referat af trænermøde d. 4/3 kl. 19.00 i Hallen. Vi startede med en kort præsentation, og det var godt at se, at alle årgange undtagen en enkelt var repræsenterede. Der var også en del nye ansigter i blandt.

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2014 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter

Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter Højby Skytte - & Gymnastikforening vedtægter 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er HØJBY SKYTTE- & GYMNASTIKFORENING (Højby S & G) og foreningen er hjemmehørende i Odense kommune. Foreningen er stiftet

Læs mere

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA)

Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Referat af bestyrelsesmøde 24/6-2015 Tilstedeværende: Christian Høybye (CH), André W. Kobberholm (AK), Kasper Lilja-Nielsen (KLN), Emil Clemmensen (EC), Rune Andersson (RA) Fraværende: Charly Witt (eksamen)

Læs mere

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk

I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk 34. årgang nr. 2 November 2007 Foreningens hjemmeside: www.hjemstavnsfolkedanserne.dk I ønskes alle en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår. 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg

Læs mere

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009

TORSDAGS-NYT STØT FORÆLDREFORENINGEN! 8. oktober 2009 TORSDAGS-NYT 8. oktober 2009 EFTERÅRSFERIE Fredag løber og cykler hele skolen i skolernes årlige motionsløb. Det er en dejlig begivenhed, som viser Hvinningdalskolens elever som særdeles aktive i forhold

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING APRIL KVARTAL 2014 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009

Råbalance. FKBU Istedgade 142, 1 th. 1650 København V Dato 11.03.2010. Sidste år. Bevægelser indeværende år 01.01.2009-31.12.2009 FÆLLESKONTO 10105,0KONTINGENTER -354.400-354.400-396.000-400.000 10115,0TILSKUD FRA DFIF -462.910-462.910-416.916-430.000 10115,1TILSKUD FRA DFIF OVERFØRT TIL AFD. OG FÆLLES 17.952 17.952 2.850 0 10125,0TILSKUD

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang.

Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Formandens beretning for Repræsentantskabsmøde i Viby Idrætsforening, den 25. april 2007. Dette er så mit sidste repræsentantskabsmøde for denne gang. Fra og med dags dato, trækker jeg mig tilbage som

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv

Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Odense Kommune og Idrætspolitisk Forum Fyn. Grib chancen til at blive en sundere udgave af dig selv Vil du gerne være en del af en forening eller klub, hvor du kan komme og bevæge og have det sjovt sammen

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 DAGENS MATCH: (No. 1: 2 ks. Manneklubbolde/No. 2: 4 fl. vin/no. 3: 4 Manneklubtrøjer) No. 1: Allan Hansen, Mogens Lundh, Kaj Mortensen (31 point), Svend Skiby 103 point No. 2: Torben

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

SPONSORKONCEPT 2015/2016

SPONSORKONCEPT 2015/2016 SPONSORKONCEPT 2015/2016 At skabe et lokalt samlingspunkt for erhvervslivet med udgangspunkt i herreelitefodbold. Rishøj Boldklub vil brande Køge by og Køge kommune nationalt gennem sportslige resultater.

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere

HLIF Fodbold. Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere HLIF Fodbold Info-folder til trænere, hjælpetrænere og holdledere Velkommen til HLIF Denne brochure er tænkt som et nyttigt arbejdsredskab for alle de personer, der hvert år lægger en kæmpe frivillig arbejdsindsats

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 3+4 2015 Indsamlingsuge. I uge 3 havde vi vores årlige indsamlingsuge, hvor vi samler penge ind til de vores 2 fadderskaber gennem SOS Børnebyerne. Aktiviteten i år var gode gerninger og med jer forældre som sponsorer

Læs mere

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20

Afdeling: Atletik og motion Konto: 20 Afdeling: Atletik og motion Konto: 2 Budget 21 Administration 13.65-13.65 Møder 1.2-1.2 Porto og kontorhold Rekvisitter 5-5 IT-udstyr 1.5-1.5 Kørsel 3.3-3.3 Repræsentation og gaver Diverse DFIF Bøder Instruktion/kurser

Læs mere

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg

BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg BASISHALL OG IDRETTSANLEGG - Nye og kreative anlegg Laura Munch Udviklingskonsulent Lokale og Anlægsfonden 75 MIO. KR. FRA DANSKE SPIL: UDVIKLING OG STØTTE TIL IDRÆTS-, KULTUR OG FRITIDSANLÆG KVINDER

Læs mere

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN!

SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! SÆSON 2013-2014 VELKOMMEN! Velkommen til sæsonen 2012/2013 i Taastrup Gymnastik Forening Det er allerede blevet tid til at gøre klar til en ny sæson i TGF. En sæson der sikkert bliver lige så begivenhedsrig

Læs mere