Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013"

Transkript

1 Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Opdateret august 2013

2 2 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

3 Forord Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj fleksibilitet? Hvordan holder man balancen mellem videndeling og koncentration? Bygningsstyrelsen har samlet eksempler på kontorer, der fungerer i praksis, og videregiver her erfaringerne i tekst og billeder. Nogle af kontorerne, som beskrives på de følgende sider, eksisterer pt. Andre ser pga. organisationsændringer, fusioner eller flytninger allerede helt anderledes ud. Velfungerende kontorer skal netop fleksibelt kunne omstilles til at rumme de forandringer, som er et vilkår i moderne organisationer. Men læren, man kan drage af eksemplerne, kan fortsat inspirere ved indretningen af nye kontorer. For på dette område er det inspirationen ved det gode eksempel, som man kan tage med sig og lade indgå i arbejdet med at skabe de kontorer, der fungerer for ens egen organisation, medarbejdere og arbejdsformer.

4 Indhold Arealudnyttelse Ingen kringelkroge i Statens IT Effektivt arealforbrug på Hillerød Rådhus Kulturministerielle institutioner under samme tag Fleksibilitet CCI Europe: Tilpasningsevnen har vist sit værd 11 Den gode proces Fra lukkede til åbne kontorer i Kulturarvsstyrelsen 13 Energi og indeklima Et frisk pust til den gamle politigård 15 God lyd Bygningsstyrelsen sætter standarden for god lyd 17 Adfærd i åbne kontorer Historiefortælling i COWI 19 Udsmykning og Branding Arla: Identiteten på væggen 21 4 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

5 Arealudnyttelse Ingen kringelkroge i statens IT Statens IT blev i 2010 samlet på Gl. Kongevej på Frederiksberg i en ombygget 60 er bygning. De sidder i et åbent lommeopdelt kontorlayout med gode ekstrafaciliteter. Umiddelbart føles indretningen luftig, men der er reelt kun ca. 22 kontorkvadratmeter pr person brutto. Årsagen til dette lave kvadratmeterforbrug skal findes i den effektive bygningskrop. Ikke alle bygninger er imidlertid lige effektive. For eksempel kan ældre ejendomme ofte være svære at anvende kvadratmetereffektivt, fordi de rummer mange kringelkroge, brede trapper og gange. Det kan være dyrt - og i nogle tilfælde næsten umuligt at lave om på. Hvis de oven i købet er fredede, er mulighederne for at ændre kontorlayoutet og øge arealudnyttelsen små. Ikke desto mindre vælger mange organisationer at bo i sådanne bygninger alligevel, fx pga. deres centrale beliggenhed, deres herlighedsværdi og ikke mindst de signaler, som organisationen herved kan sende til sin omverden. En effektiv bygningskrop For Statens IT var visionerne for de nye lokaler af en anden karakter. De ville sidde på åbne, fleksible etager med enkelte faste glasvægge og flytbare skillevægge. Udmeldingen var, at alle skulle sidde åbent, også direktøren og ledelsen. Arbejdsrummene skulle rumme min. 6 personer og max. 20 personer pr lomme. Og så skulle der være plads til stillerum og andre relevante ekstrafaciliteter i tilknytning til de åbne kontorer. Heldigvis blev der fundet en bygning uden bindinger i form af bærende vægge eller fredningsbestemmelser og lignende. Bygningen på Gl. Kongevej var med sin konstruktion og dimensioner på mange måder oplagt at udnytte til åbne kontorer, sådan som ledelsen ønskede dem. Bygningen er i modsætning til mange ældre etageejendomme meget rationel med sin helt rektangulære bygningskrop. Dette betyder, at hver en kvadratmeter kan udnyttes effektivt, og at der ikke er nogen ubrugelige kringelkroge, som ikke kan bringes i anvendelse og derfor må medreg- BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 5

6 nes som spild i kvadratmeterregnskabet. Tværtimod er bygningen så lang og smal, at der ikke er plads til at anvende bygningsmidten til andet end en smal gang. Man har altså gjort en dyd af nødvendigheden og brugt færrest mulige kvadratmeter på gangareal. Desuden er huset født med meget rationelle trappeforløb mellem etagerne, der dermed ikke optager flere kvadratmeter end allerhøjst nødvendigt. Faktaboks Statens IT, Gl. Kongevej, Frederiksberg Ombygget 2010 Arkitekt: Henrik Walsted Foto: Claus Peuckert Vi havde fra starten nogle visioner om, hvordan huset skulle fungere. Vi vidste, vi ville sidde i åbne kontorlandskaber, der kunne understøtte vores arbejdsgange og videndeling på tværs. Samtidig skulle det være overskuelige områder, som medarbejderne kunne trives i. Det synes jeg til fulde, ombygningen har levet op til. Jeg er meget glad for den måde, det fungerer på. Forhenværende direktør Lone Strøm, Statens IT Læren af Statens IT Når en bygning på grund af sin konstruktion og dimensioner kan anvendes så effektivt, som det er tilfældet i Statens IT s lejemål på Gl. Kongevej, opleves et bruttoarealforbrug på 22 m2 pr medarbejder som god plads. Der er blevet plads til både lommeopdelte arbejdsfællesskaber med meningsfuld videndeling, faciliteter til uformelle møder og telefonsamtaler og rum til fordybelse. Vel at mærke uden at det virker trangt og går ud over effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. 6 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Arealudnyttelse Effektivt arealforbrug på Hillerød Rådhus Da Hillerød Kommune som følge af Kommunalreformen skulle samle forvaltningerne for Hillerød og det tidligere Skævinge Kommune under samme tag, blev det besluttet at bygge et nyt hus til formålet uden for byen. Huset, som stod klar til indflytning i 2008, er intensivt udnyttet. Hillerød Rådhus er indrettet med en klar opdeling mellem en offentlig zone i en del af stueetagen, som er åben for borgerhenvendelser, samt en arbejdszone, hvortil kun medarbejdere har adgang. I arbejdszonen er hver forvaltning placeret i åbne arbejdsarealer med færre skriveborde end medarbejdere. Der er som udgangspunkt ikke nogen, der har faste pladser på Hillerød Rådhus, - hverken borgmesteren eller studentermedhjælpen, som i øvrigt sidder helt ens i det åbne kontorområde. Lige for alle, men differentieret efter behov Ser man nærmere efter, er konceptet dog differentieret. På baggrund af en analyse af medarbejdernes tilstedeværelsesgrad på selve arbejdspladsen er hver afdeling blevet tildelt et antal skriveborde. Mens afdelinger med en høj grad af skrivebordsarbejde, fx Personale- og Økonomiafdelingen, har næsten lige så mange skriveborde som antal medarbejdere, har en afdeling som Familie og Sundhed kun 71 skriveborde til 90 medarbejdere. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 7

8 dagens ophør, så andre kan bruge skrivebordet i ens fravær. Man har bærbar pc og mobiltelefon, som man tager med sig rundt eller lægger i sin personlige trolley. Konceptet fungerer og med større tværfaglig sparring om sagerne som et direkte resultat. Såvel ledelsen som medarbejderne i afdelingen var imidlertid skeptiske over for idéerne, da de blev udmeldt forud for byggeprojektet. Lederen af Familieplejen har af samme grund involveret sig meget i processen, som for hende har været en øjenåbner. Faktaboks Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Opført i 2008 Arkitekt: KHR Arkitekter Indretning: Signal Arkitekter Foto: Torben Eskerod Jeg startede med at sige, at socialrådgivere i hvert fald ikke kunne sidde i åbne kontorer. Det mener jeg ikke i dag. Det kan godt lade sig gøre og endda også så man får noget ud af det. Men man har jo en holdning, indtil man lærer noget andet. [ ] Vi kan måle, at vi har fået meget tættere tværfagligt samarbejde. Når vi sidder sammen på tværs af fagområder, kan vi få fat i hinanden. Til gengæld er vi pga. støj og forstyrrelser ikke helt så produktive det må man som ledelse gøre sig klart, hvis man vil høste fordelene. Gitte Gjørup, Leder af Familieplejen Blandt medarbejderne i Familie og Sundhed er der mange socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker, som en stor del af deres arbejdsdag er ude på besøg hos en institution eller til møde med en borger i et af mødelokalerne i stueetagen. Mens ledergruppen i afdelingen samt de administrative medarbejdere har et fast skrivebord, deles de mere udgående personalegrupper om de resterende skriveborde. For alle gælder dog, at man rydder skrivebordet for sine sager og personlige arbejdsredskaber ved Læren af Hillerød Rådhus En åben indretning med så mange offentlige, delte kvadratmetre som muligt giver ikke kun en bedre arealudnyttelse, men har også en række andre fordele som øget videndeling og samarbejde på tværs. Kvadratmeterudnyttelsen kan optimeres ved at kombinere den åbne kontorløsning med princippet om færre skriveborde end medarbejdere. En klar forudsætning for at dette kan lykkes er dog, at en substantiel del af arbejdet er udgående. Casen om Hillerød Rådhus viser desuden, at det giver mening at tildele areal og skriveborde efter tilstedeværelsesgrad og ikke efter hierarki. Der er sund fornuft og god signalværdi i at ledere, som ofte er ude til møder, ikke får tildelt mange kvadratmetre på bekostning af de medarbejdere, som sidder meget ved skrivebordet. 8 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Arealudnyttelse Kulturministerielle institutioner under samme tag Som udgangspunkt stod fire institutioner under Kulturministeriet i meget forskellige situationer lokalemæssigt i 2006: Kulturarvsstyrelsen havde indset, at deres lejemål på Slotsholmen var blevet for stort og ineffektivt efter en større organisationsændring. Kunststyrelsen havde gjort sig tanker om at flytte, men var egentlig kommet langt med en anden mulighed. Kulturministeriets Koncerncenter var spredt over flere adresser og ønskede at blive samlet tæt på deres kunder. Og endelig var Styrelsen for Bibliotek og Medier faktisk ret glade for at være, hvor de var i Nyhavn. Da muligheden for at samlokalisere de fire institutioner og dermed realisere en række stordriftsfordele dukkede op, kunne alle parter imidlertid se fornuften i idéen trods deres forskellige udgangspunkter. I det tidligere Deloittehus på H.C. Andersens Boulevard har institutionerne indtaget en etage hver og indrettet sig meget forskelligartet. Alle har dog nedbragt deres kvadratmeterforbrug pr. medarbejder ikke mindst takket være muligheden for at dele husets fællesfaciliteter. Administrative og organisatoriske fordele Det første, der møder en, når man træder ind ad dørene på H.C. Andersens Boulevard, er et flot og præsentabelt modtage- og venteareal, som rummer fælles reception, kantine og mødecenter for alle institutioner i huset. Driftsfællesskabet fungerer optimalt. Vi har møde-, receptions- og kantinefaciliteter af en kvalitet, som vi ikke ville kunne løfte hver for sig. Faglige fællesskaber udvikler sig også, omend i en anden takt og både på formelle og uformelle planer. Der er ingen tvivl om, at vi allerede har BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 9

10 fået bedre arbejdspladser i husfællesskabet, og at der er potentiale for flere faglige synergier. Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier Faktaboks Kulturministeriets Koncerncenter, Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier H. C. Andersens Boulevard 2, København. V Opført af arkitekt Albert Oppenheim, 1919, Ombygget 2007 Indretning: Signal Arkitekter og Dorte Mandrup Arkitekter Foto: Torben Eskerod Kulturministeriets koncerncenter har hidtil leveret en række administrative driftsydelser til ministerområdets institutioner, herunder de tre styrelser i huset, men koncerncentret nedlægges nu. Fremover vil de tre styrelser i fællesskab varetage husets samlede logistik og drive det fælles servicecenter. En samarbejdsaftale, som specificerer de fælles services, bestyres af en lille styregruppe med en repræsentant fra hver institution. Faglige og brandingmæssige fordele I og med at alle styrelserne har en faglig fællesnævner i form af kunst og kultur er det oplagt at benytte samlokaliseringen til også at skabe fagligt samarbejde og netværker på tværs af institutionerne. Og selvom institutionerne har måttet opgive hver deres eksklusive domicil, har de bevaret deres organisationskulturelle særpræg på etagerne, samtidig med at de udadtil fremstår med et stærkt fælles brand som kulturstyrelsernes hus i København. Læren af kulturstyrelsernes hus Samlokaliseringen af de fire institutioner på H.C. Andersens Boulevard er blevet en økonomisk, administrativ, organisatorisk og faglig succes. Eksemplet viser, at der både er kvadratmeter og driftsudgifter at spare i en samlokalisering med andre institutioner. Samtidig kan der være mulighed for at etablere nye netværk og samarbejde på tværs. Endelig behøver en samlokalisering ikke at ske på bekostning af brandværdi for den enkelte institution, men kan tværtimod styrke institutionens profil i omverdenen. 10 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

11 Fleksibilitet CCI Europe - Tilpasningsevnen har vist sit værd Da Stibo-koncernen i 2001 skulle opføre et domicil til softwarevirksomheden CCI Europe var et af succeskriterierne at skabe en bygning med størst mulig indbygget fleksibilitet. I Stibo forstår man først og fremmest fleksibilitet som muligheden for at udvide og indskrænke arealet, samt muligheden for at bruge de samme arealer på flere forskellige måder. Vi fik lavet et meget udførligt byggeprogram, et digert værk, hvor vi brugte meget tid på at beskrive os selv, vores virksomhed, værdier og funktioner og stillede en masse tekniske krav. Det firma, der vandt konkurrencen, har virkelig læst det grundigt. Finn Mølkjær, Manager Stibo Logistics & Purchasing Udvidelse og indskrænkning Helt overordnet er der tænkt over bygningens konstruktion og placering på grunden, så det er nemt at bygge til, hvis der bliver behov for større areal. Men det er også muligt at indskrænke, idet huset kan opdeles i særskilte lejemål efter behov. Denne mulighed er tilvejebragt gennem to overordnede greb. For det første ved at zoneopdele huset i en offentlig, repræsentativ zone med bl.a. reception, auditorium og kantine, og i arbejdszoner, hvortil der kun er adgang via elektronisk adgangskontrol. For det andet ved at udstyre hele huset med intelligente løsninger til styring af varme, ventilation og lys helt ned på rumniveau samt fuld brandsprinkling og tyverisikring. Dette bevirker, at husets arbejdszoner kan opdeles i moduler, som kan styres som selvstændige enheder. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 11

12 CCI Europe er siden indflytningen i 2001 blevet færre medarbejdere og har derfor udnyttet muligheden for at indskrænke arealet, hvilket betød at Stibo kunne udleje en større del af bygningen til en fremmed virksomhed. Det er internetvirksomheden E-Bay, som er flyttet ind i huset med 200 medarbejdere, der har fået en selvstændig arbejdszone med egen adgangskontrol, men som samtidig kan benytte husets fællesfaciliteter i den offentlige zone, fx reception og kantine. Faktaboks CCI Europe, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg Opført i 2001 Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Carl Bro as Entreprenør: Skanska Danmark A/S Foto: Torben Eskerod Fra cellekontorer til storrum Mens CCI Europes medarbejdere sidder i 1-4 mands kontorer, valgte E-Bay at placere deres medarbejdere i storrum. I kraft af husets høje grad af fleksibilitet krævede det imidlertid ikke nogen omfattende ombygning at ændre indretningen af arbejdszonerne til storrum. Dette skyldes bl.a., at alle tekniske installationer er placeret i lofter og gulve, så ingen installationer skal omdirigeres, ligesom der skal et minimum af reetablering af lofter og gulve til, når en væg fjernes. Huset er bygget til CCI som et klassisk koncernbyggeri, men bagved oppe over loftet har du fleksibiliteten til at opdele i mindre lejemål. Her var det en fordel, at vi tog udgangspunkt i cellekontorer. I løsninger, der er født med storrum, kan man godt blive fristet til at vælge billigere styringsløsninger med fx kun et sted, hvor man kan tænde og slukke. Det kan koste en jetjager at bygge om i sådan et hus, og så får du aldrig gjort det. Her kan vi lave ændringer, mens medarbejderne sidder og arbejder. Finn Mølkjær, Manager Stibo Logistics & Purchasing Læren af CCI Europe CCI Europe har allerede i byggeprogrammet sikret sig, at behovet for en høj grad af fleksibilitet er indtænkt i husets grundlæggende konstruktion på alle niveauer. Det gælder i fastlæggelsen af bygningsdybde og placering på grunden samt i udarbejdelsen af selve rumprogrammet og ikke mindst i beskrivelsen af de tekniske specifikationer. Resultatet er en bygning, som ligner et klassisk domicil, men kan imødekomme de forandringer, som moderne organisationer hele tiden undergår. Dermed tjener investeringen i høj fleksibilitet sig ind gennem bygningens langsigtede tilpasningsevne. 12 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

13 Den gode process Fra lukkede til åbne kontorer i Kulturarvstyrelsen Da Kulturarvsstyrelsen i 2002 blev oprettet, stod den nye ledelse over for at samle medarbejdere fra fem forskellige arbejdspladser på fire etager med lange gange og lukkede kontorer på Slotsholmsgade. Dette var et vanskeligt udgangspunkt for at skabe en ny sammenhængende organisation. Som led i en større organisationsændring tog ledelsen derfor beslutningen om at samle Kulturarvsstyrelsen på én etage i åbne kontorarealer på H.C. Andersens Boulevard. Ledelsens vision for kontorindretningen var, at den skulle hjælpe til større sammenhængskraft i organisationen. Medarbejdermodstand og fokus på processen Ledelsens beslutning om at rykke medarbejderne fra lukkede kontorer ud i åbne arealer stødte på stor modstand blandt medarbejderne. Netop på grund af den hårde kritik af den nye kontormodel var ledelsen meget opmærksomme på selve processen omkring flytningen. Ledelsen hyrede rådgivere med erfaring i lignende forandringsprocesser til at hjælpe med en grundig behovsafklaring. Kulturarvsstyrelsen tænkte også kontorforandringen ind i hele organisationen, dens arbejdsmåder og fremtidige udvikling. Ledelsen reflekterede over deres egen rolle som foregangsmænd og oplevede, at deres egen åbne placering gav dem en forståelse for både fordele og ulemper ved den nye indretning. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 13

14 naledage, hvor ledelsens visioner blev præsenteret, og der blev etableret arbejdsgrupper, så medarbejderne kunne tage del i udformningen af indretningen. Der blev desuden igangsat diskussioner om adfærd i de nye kontorer og løbende udgivet nyhedsbreve. Det er dog en erfaring fra Kulturarvsstyrelsens proces, at de inddragende aktiviteter skal begrænses til dér, hvor medarbejderne reelt har indflydelse, så der ikke opstår misforståelser. Faktaboks Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Ombygning og indflytning: 2006 Indretning og proceskonsulenter: Signal arkitekter Foto: Torben Eskerod Man skal gøre op med sig selv i ledelsen, hvornår man vil lytte til medarbejderne, og hvornår man ikke vil. Og så må man melde klart ud: Vi skal sidde på én etage, og sådan er det. Birgit Andersen, medarbejder i KUAS Fire år efter ibrugtagningen af de nye kontorer iværksatte Kulturarvsstyrelsen en evaluering af den fysiske indretning for at sikre en kontinuerlig proces. Alt fungerer ikke nødvendigvis i første forsøg, og indretningen bør evalueres og ændres i takt med organisationens udvikling og ændringer i medarbejdernes behov. Kulturarvsstyrelsens evaluering af brugen og indretningen af deres lokaler har ført til flere konkrete ændringer af bl.a. møblering og brug af rummene. Dét at sidde i åbne kontorer er ikke en populær beslutning at træffe. Men når vi nu havde truffet denne upopulære beslutning, ville vi bestræbe os på, at det skulle opleves som et rart sted at være. Det er så dér, den involverende proces starter. Anne Mette Rahbæk, Vicedirektør Medarbejderinddragelse og evaluering Ledelsen var opmærksom på at inddrage medarbejderne i processen. Der afholdtes perso- Læren af Kulturarvsstyrelsen Det er en gennemgribende forandring for en organisation at flytte medarbejdere fra lukkede kontorer til mere åbne arealer. Det er ikke kun en fysisk forandring. Hele organisationen påvirkes på mange niveauer. Arbejdsmåder og ledelsesroller udfordres, og for medarbejderne kan det være en følelsesladet proces. For at skabe den bedste grobund for velfungerende nye kontorer er det nødvendigt at give forandringsprocessen en del opmærksomhed. Læren fra Kulturarvsstyrelsen er, at ledelsen på baggrund af en grundig behovsafklaring og gennemtænkte visioner skal tegne de overordnede linjer i den nye indretning. Derudover skal medarbejderne inddrages så meget som muligt dér hvor ledelsen reelt vil give dem indflydelse. Og så skal man huske, at processen ikke stopper ved indflytningen i de nye kontorarealer. 14 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Energi og indeklima Et frisk pust til den gamle politigård Renoveringen af Københavns Politigård blev igangsat af et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre bygningens indeklima. Nu bliver bygningens medfødte naturlige ventilation genetableret som led i en gennemgribende renovering. Den konventionelle løsning på problematikken ville være at installere et mekanisk ventilationsanlæg til 25 mio. kr. De indledende undersøgelser af bygningen, som blev foretaget af Bygningsstyrelsen med rådgivere, viste imidlertid, at bygningen allerede selv rummede (en del af) løsningen på problemet. Skiftende tiders forskellige bygningsændringer havde ødelagt bygningens oprindelige klimastyring, og viden om bygningens iboende ventilationsløsning var gået tabt. Teknik og adfærd Den nyklassicistiske bygning, som i dag er fredet, er tegnet af Hack Kampmann og opført til politiet i årene Arkitekten havde tænkt sig godt om og etableret et naturligt ventilationssystem, som var funderet på, at der var udluftningskanaler langs vinduesrammerne. Men gennem årene har man, som så mange andre steder, med henblik på at isolere bygningen og spare på energien fået opsat tætningslister langs vinduerne, og dermed ødelagt den naturlige ventilationsløsning. Første punkt på dagsordenen var derfor at skabe kontrollerede utætheder for at genetablere det oprindelige naturlige ventilationssystem. Ventilationsløsningen understøttes af forskellige tiltag, som alle er med til at nedbringe varmeophobningen i rummene. Et afgørende element i denne plan er at få rykket alle printere væk fra kontorerne og ind i printerrum. Et andet er at opsætte indvendig solafskærmning, som ikke skæmmer den fredede facade, og omvendte BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 15

16 energiruder, der holder varmen ude. Samtidig investeres i nye, mere effektive, automatiske styrede radiatorer, lavenergipærer, der ikke i så høj grad afgiver varme osv. Fælles for disse tiltag er, at de ikke blot forbedrer bygningens indeklima, men også nedbringer energiforbruget i bygningen betragteligt, forbedrer energimærket og halverer el-regningen. Der er opmærksomhed på, at alt dette skal gå hånd i hånd med en ændring af adfærden i rummene. Medarbejderne skal ikke bare vænne sig til at hente deres prints i de nye printerrum. De skal også vænne sig til, at de ikke længere er nødt til at skrue radiatorerne op på max for derefter at åbne vinduerne, når det er blevet for varmt. Der skal jævnligt gøres hovedrent, og bunker af papirer skal ikke ligge og samle støv på borde og i reoler. Faktaboks Københavns Politi, Polititorvet, København K Bygherre: Bygningsstyrelsen Arkitekt: Fogh og Følner Ingeniør: Moe Entreprenør: Afventer Færdiggørelsesår (forventet): 2016 Foto: Sten Hansen Læren af Københavns Politigård Det er en væsentlig læringspointe i forbindelse med projektet på Københavns Politigård, at på trods af moderne tiders teknologiske landvindinger og store fokus på nye, intelligente løsninger, er det ikke altid den vej, man skal gå. Man kan med fordel tage en samtale med en gammel, klog bygning som Politigården og derigennem få værdifuld information, der kan bidrage til en mere bæredygtig og bygningsintegreret løsning. Summen af mange mindre og relativt simple tiltag kan give langt større effekt end et mekanisk ventilationssystem til millioner. En anden væsentlig pointe er, at teknik og adfærd skal gå hånd i hånd, når man indfører nye systemer og metoder til ventilation, køling og energioptimering. Hvis brugerne blot fortsætter den hidtidige adfærd, kan de tekniske tiltag i værste fald være spildt. Systemerne fungerer ikke bedre, end de som anvender dem. 16 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

17 God lyd Bygningsstyrelsen sætter standarden for god lyd Da den nyfusionerede Bygningsstyrelse skulle flytte fra kontorer i indre by til et nedlagt sæbepulverlager i Valby, blev alle kræfter lagt i for at skabe de optimale åbne kontorer for Bygningsstyrelsens medarbejdere. Resultatet er blevet en show case i alt det, som Bygningsstyrelsen til daglig arbejder på at tilvejebringe for sine kunder: Åbne, fleksible kontorer, lommeopdelte arbejdsarealer, attraktive differentierede faciliteter til forskellige formål og sidst men ikke mindst; god lyd. Bygningsstyrelsen har gennem de sidste 15 år arbejdet med at skabe åbne kontorlokaler med mulighed for effektivitet og trivsel til statens ansatte. Det er ikke nogen hemmelighed, at frygten for støj som oftest er en meget væsentlig årsag til modstand i organisationer, der skal sidde i åbne rum. Så da Bygningsstyrelsen selv skulle flytte var en underliggende dagsorden, at styrelsens egne lokaler skulle være et godt eksempel på, hvor god lyd, man kan opnå i åbne kontorer. Først er det dog nødvendigt at gøre op med den unuancerede modsætning mellem støj og stilhed. På en arbejdsstation i et åbent kontor kan man aldrig opnå den samme stilhed som i et enkeltmandskontor bag lukket dør. Men det betyder ikke nødvendigvis, at en medarbejder i et åbent kontor er plaget af støj og deraf følgende koncentrationsbesvær. Med nutidens know how inden for akustik og lokaleplanlægning er det muligt at skabe behagelige åbne kontorer med god lyd, mulighed for koncentration såvel som for faglig og social interaktion. Med andre ord: Et godt arbejdsmiljø. State of the arts storrum Med udgangspunkt i de rå betonstrukturer i det nedlagte sæbepulverlager fra de gamle Henkelfabrikkers storhedstid, var der mulighed BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 17

18 Faktaboks Bygningsstyrelsen Carl jacobsens Vej 39, 2500 Valby Bygherre: Søtoftegaard Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Espensen Færdiggørelsesår: 2012 Foto: JJW Arkitekter flexrum, hvor man altid lige kan trække ind med en længere telefonsamtale, et spontant opstået møde eller bare behovet for at være lidt alene med en tankerække, der kræver total fordybelse. De rå betonoverflader er uden at gå på kompromis med husets industrikarakter i det nødvendige omfang beklædt med lydabsorberende materialer. Lofterne er beklædt med Troltekt plader, der med deres perforerede overflader absorberer lyd. Gulvene består af langsgående asketræslamelplanker, limet direkte på cementen, hvilket giver en trinlydsdæmpende effekt. Og på væggene er der opsat Ecophon Wall Panels nogle med påtrykte fotos som effektivt absorberer den lyd, der ellers ville bevæge sig uhindret gennem det åbne rum. Enkel opskrift stor effekt Resultatet er et åbent miljø, opdelt i lommer, der kan rumme mindre meningsgivende arbejdsfællesskaber, men med kig til de andre kontorer og fornemmelsen af at arbejde sammen på tværs og være en del af hele organisationen. Lydbilledet er dæmpet, stemmer, latter, klirren fra tekøkkenet blander sig til et behageligt baggrundstæppe. Der er mulighed for ro ved skrivebordene, men også for snak og samarbejde. Ligesom der er mulighed for at trække aktiviteter, der enten støjer eller kræver ekstra fordybelse, ind i et af de mange tilstødende lokaler eller et af de åbne uformelle tilbud, der står til fri afbenyttelse med forskellige møbleringer: høje, lave, bløde så de understøtter forskellige arbejdssituationer. Resultatet er et sted, de fleste godt kunne tænke sig at arbejde. for at bygge storrummet op fra bunden. Hovedgrebet er åbne arbejdsrum, fordel over 4 etager på hver 60x24 m, forbundet af en intern åben trappe, der er placeret i et glasoverdækket atrium midt i huset. På hver af de store åbne etager, er indskudt forskellige rum langs facaden og inde i bygningens midte. Disse rum skaber en opdeling af det åbne etageareal i lommer af varierende størrelse. De indskudte rum fungerer blandt andet som møderum og ubookbare Læren af Bygningsstyrelsens hus Egentlig er det meget enkelt. Med viden om de tekniske muligheder inden for akustik; med et grundlayout, der er udformet med omtanke og designet fleksibelt til at kunne rumme en moderne organisation og dens konstante forandringer; og med grundreglen om at tage hensyn til hinanden, er det muligt at skabe et åbent kontor, der emmer af trivsel og effektivitet. God lyd var et absolut succeskriterium for projektet. Og god lyd er opnået i det gamle sæbepulverlager. 18 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

19 Adfærd i åbne kontorer Historiefortælling i COWI Da COWI i Århus flyttede fra lukkede til åbne kontorer, indså ledelsen, at det krævede en kultur- og adfærdsforandring for at realisere målsætningerne med de nye kontormiljøer. I stedet for at ophænge regler om hvad man må og ikke må i kontorerne, valgte de i stedet at fortælle historier om hensynsfuld adfærd i de nye åbne miljøer. Mottoet for fortællingerne er det hensynsdrevne kontor, og temaerne er de sædvanlige de handler om telefonsnak, brug af stillerum, snak henover bordene osv. Historierne bygger altid på virkelige hændelser i COWI, og de bliver opsamlet og viderefortalt af et antal historiefortællere i virksomheden. Ingeniør og proceskonsulent Ole Nielsen er en af de bærende kræfter i projektet, og det var også ham, der oplevede og viderefortalte den første historie. Den handler om en ældre medarbejder, der fortalte Ole Nielsen, at han ikke følte sig så effektiv i det nye åbne kontormiljø. Grunden var, at han ofte blev afbrudt af to yngre kolleger, der sad ved siden af og hele tiden stillede ham forskellige arbejdsrelaterede spørgsmål. Men historien kom til at handle om noget andet: Jeg fik ham [den ældre kollega] til at se situationen i helikopterblik og prøve at forklare mig, hvad han så deroppefra. Han så, at han var et omvandrende bibliotek, at de to yngre kolleger havde behov for at spørge ham for at lave deres arbejde, og dermed også hvorfor de ikke kunne vente. Han kom også til at se, at det nok var mest effektivt samlet set, at det foregik på den måde. Bagefter rykkede den ældre medarbejder BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 19

20 endnu tættere på sine to yngre kolleger. Ole Nielsen, Ingeniør og proceskonsulent Pointen i denne historie er, at snak henover bordene ikke skal ses som forstyrrelser, men som værdifuld videndeling. I dag har COWI et stort antal af den slags historier. Historierne bliver primært fortalt til nyansatte, men historiefortælling bliver også brugt i forskellige sociale sammenhænge. Faktaboks COWI Århus, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Opført i 2000 Antal medarbejdere: 260 Foto: Torben Eskerod Hvad kan historier? Hos COWI har man oplevet, at historiefortælling er et effektivt redskab til at opnå hensynsfuld adfærd i de åbne kontorer. Der er flere årsager til succesen. COWI s historier er altid fortællinger fra deres egne kontorer, og de er derfor forankrede i deres egen hverdag og omgivelser. Historierne har ofte en humoristisk tone og er derfor velegnede til at formidle budskaber om hensynsfuld adfærd, uden at virke belærende. Derudover er historier billedskabende og bliver derfor let husket. I COWI s eksempel har dette medført, at medarbejderne har taget reglerne til sig, og at de opleves som meningsfulde. Historierne er medvirkende til, at der er opstået en fælles forståelse af den hensynsfulde adfærd i de åbne kontorer. Læren fra COWI Eksemplet fra COWI i Århus viser, at det er nødvendigt med en adfærds- og kulturforandring, når en organisation flytter fra enmandskontorer til åbne kontormiljøer. Den slags forandringsprocesser sker sjældent af sig selv, og det er et ledelsesmæssigt ansvar at adressere den hensigtsmæssige adfærd. Lige præcis hvad den ønskede adfærd består i, og hvordan den formidles eller udbredes, er selvfølgelig afhængig af den enkelte organisation. Men som eksemplet fra COWI viser, er det vigtigt, at både reglerne og den måde, de udbredes på, skal være meningsfuld for den enkelte medarbejder. Historiefortælling er en mulighed ud af mange. 20 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil

Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26 er en markant kontorejendom på i alt 24.000 m², beliggende i smukke, naturskønne omgivelser i Forskerparken

Læs mere

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet

Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre. Få glade medarbejdere og luft I budgettet Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Få glade medarbejdere og luft I budgettet 01 Ejendommen Moderne kontorlokaler i hovedstaden til attraktive priser CPH Business Park

Læs mere

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1

A COMPANY INSPIRATION MØBELINSPIRATION SIDE 1 A COMPANY MØBEL SIDE 1 KVALITET HOLDBARHED DYNAMISK UDTRYK SAMMENHÆNG FLEKSIBILITET ENKELT TIDSLØST TIDSLØSHED Kontorindretning Udgangspunktet i indretningen af kontoret har været at understøtte en moderne

Læs mere

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43

KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold KALVEBOD BRYGGE 43 KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 43 Attraktivt domicil - 4.397 m 2. Fantastisk udsigt, god beliggenhed og gode parkeringsforhold April 2015 LEJEMÅL KALVEBOD BRYGGE på den københavnske havnefront er blandt

Læs mere

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG

LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG LEJEPROSPEKT BUDDINGEVEJ 199 2860 SØBORG Præsentation Lejemålet Området Lejeforhold Flot og effektivt kontordomicil med fordele for alle Gratis parkering, gåafstand til S-tog, bus tæt på og hurtig adgang

Læs mere

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab

PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT. Go No Go. Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab PROJEKTUDVIKLING - UDLEJNING - NETVÆRK - DRIFT Go No Go Vi afklarer om Deres ejendom har et potentiale som moderne virksomhedsfællesskab INTRO CHRISTOFFER FLINTHOLM PROJEKTUDVIKLING Det kræver mod at turde

Læs mere

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla

Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer. v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Arla på Sønderhøj Merværdi ved optimering af de fysiske rammer v/facilitychef Hardy Kjærgaard, Arla Kort om Arla Arla Foods er verdens 8. største mejeriselskab og verdens største leverandør af økologiske

Læs mere

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde

Kontor 877 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn. Sverigesgade 2 5000 Odense C. Byggeselskab Olav de Linde - til leje... Kontor 877 m 2 Sverigesgade 2 5000 Odense C Nyrenoveret kontordomicil på Odense Havn Unik beliggenhed på første parket - med udsigt over inspirerende havnemiljø Sjældent udbudt lejemål med

Læs mere

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2

Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Agern Allé 24-26, Hørsholm Kontordomicil Serious about Innovation Flyt til en forskerpark - og få mere end blot m2 Ejendommen ejendommen Agern Alle 24-26

Læs mere

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ

UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ UNDERVISNINGS-/KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-11 SØNDERHØJ 16, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN

Læs mere

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn]

OFFICEPARK SØBORG. [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] [ 0 0 1 ] OFFICEPARK SØBORG [Et moderne kontormiljø med suveræn placering i Storkøbenhavn] OFFICEPARK SØBORG KØBENHAVN OFFICEPARK SØBORG OfficePark Søborg ligger i erhvervsområdet Vandtårnsvej, Gladsaxe

Læs mere

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 432 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler tæt på Ringvejen GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 432 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Fleksible kontorlokaler i attraktivt område tæt på Ringvejen.

Læs mere

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET

STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET BRANCHEVEJLEDNING OM STØJ, AKUSTIK OG ARBEJDSMILJØ PÅ KONTORER BAR Privat Kontor og Administration 02 STØJ OG AKUSTIK PÅ KONTORET FORORD "Støj og akustik på kontoret" henvender

Læs mere

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST.

OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. OM OTTE UGER KAN PROBLEMET VÆRE LØST. GLEM ALT DET, DU VED OM MIDLERTIDIGE LOKALER. Hører du til dem, der har den opfatning, at flytbare kontorer skal være kedelige, små og ubehagelige barakker? Så har

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J

KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J KONTORLEJEMÅL PÅ ATTRAKTIVE SØNDERHØJ Sag 8528-10 SØNDERHØJ 1, 8260 VIBY J Statsaut. ejendomsmæglere, MDE, valuar og chartered surveyors København: 7022 9601 Aarhus: 7022 9602 EJENDOMMEN - 70.000 M 2 UDLEJET

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2

HAVELEJLIGHEDER. - en ny boligtype. version 3.2 HAVELEJLIGHEDER - en ny boligtype version 3.2 UiD 2004 Hvilke boligtyper imødekommer nutidens krav? Parcelhuset kan indrettes individuelt, adgangsforholdene er private og haven er ens egen... men det er

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE

Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Kalvebod Brygge 45 København KALVEBOD BRYGGE Erhvervslejemål med udsigt til nye forretningsmuligheder. Kalvebod Brygge i Københavns indre havn er en af hovedstadens mest eftertragtede adresser. Området

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2.

TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 2 Byrådssalen. 1 Indledning 1. 2 Byrådssalen 1. 3 Storrumskontor 2. REBILD KOMMUNE TERNDRUP RÅDHUS - VURDERING AF AKUSTIK ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk DELPROJEKT - ARBEJDSMILJØVURDERING INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut

Positiv psykologi. skaber trivsel, vækst og læring. Af Helle Fisker, psykoterapeut Positiv psykologi skaber trivsel, vækst og læring Af Helle Fisker, psykoterapeut 22 Børn er forskellige og som udgangspunkt nysgerrige, frie og med stor lyst til at udforske og lære. Lysten og positive

Læs mere

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud:

Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Lærere/pædagoger i alm. skolen og i specialtilbud: Udnyt alle læringsrum både inde og ude Læringsrum bør indrettes, så eleverne føler sig trygge og inspireres til læring og kreavitet Fleksibel indretning,

Læs mere

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler.

Fremlejeprospekt. Kontorlokaler. Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning. Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Fremlejeprospekt Kontorlokaler Dalgas Alle 1, 1. sal, 7400 Herning Centralt beliggende lyse moderne kontorlokaler. Samlet areal inkl. fællesarealer: 310 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 650 pr. m 2 Sags

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Erhvervslejemål fra 600 m 2

Erhvervslejemål fra 600 m 2 Erhvervslejemål fra 600 m 2 1 Moderne og synligt 2 Beliggenhed: Rundforbivej 303 Den samlede ejendom på 6.107 m 2 består af 4 bygninger med tre etager, som danner et kvadrat og omkranser en velanlagt og

Læs mere

Innovative energiløsninger i statens bygninger

Innovative energiløsninger i statens bygninger Innovative energiløsninger i statens bygninger Forord Stort potentiale i byggeriet Bygninger står i dag for omkring 40 % af vores energiforbrug. Derfor er der store klima-gevinster at hente, hvis vi skaber

Læs mere

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C

Referenceliste. Mejlgade, Aarhus C. Fredens Torv, Aarhus C Referenceliste Mejlgade, Aarhus C Den bevaringsværdige ejendom er oprindeligt fra 1845 og anvendt dels til bolig og dels til erhverv. Ejendommen har de seneste år lidt under manglende vedligeholdelse,

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø

Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø Vermundsgade 38, stuen til 6. sal 2100 København Ø 14 gode kontorlejemål fra 537 m² 10.991 m² Lejemål 1 874 m² Lejemål 2 721 m² Lejemål 3 1.007 m² Lejemål 4 672 m² Lejemål 5 570 m² Lejemål 6 550 m² Lejemål

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] RING 3 OFFICEPARK - EKSPLOSIV UDVIKLING AF ERHVERVSOMRÅDE Ring 3 OfficePark er så stort et område, at det vil fremstå som sit eget

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik

Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C. Kontor i den gamle chokoladefabrik - til leje... Kontor 110 m 2 Elvirasminde, Klostergade 34, 2. tv. 8000 Århus C Kontor i den gamle chokoladefabrik Velbeliggende kreativ designklynge i den ældre del af Århus midtby Charmerende kontorlokaler

Læs mere

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom

Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Advice House Attraktive lejemål i nyere kontorejendom Lejemål fra 38 573 m² Stor synlighed fra motorvejen Del af Green Tech Center Gode fællesfaciliteter - mødelokaler, konferencefaciliteter, reception,

Læs mere

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5.

STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case. DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. STRATEGISK SPACEMANAGEMENT UDVIKLING AF FLYTTEKOMPERATOR en case DFM Bæredygtig FM: Arbejdspladsen anno 2009 Københavns Ejendomme tirsdag den 5. maj Case: Udvikling af flyttekomperator i samarbejde med

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Kontor + kælder 367 m²

Kontor + kælder 367 m² - til leje... Kontor + kælder 367 m² Pakhusgården, Rugårdsvej 101 5000 Odense C Attraktiv domicilejendom med stor synlighed Meget attraktiv beliggenhed mod Rugårdsvej - et lejemål med sjæl og atmosfære

Læs mere

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud

Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud lindab ventilation Med 360 graders spredning kan indeklimaet rigtigt folde sig ud Plexus. Den fleksible løsning til både køling, varme og ventilation Designet er baseret på to unikke teknikker: 360 graders

Læs mere

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.

Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG. KONTOR 447 m². HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme. Præsentable kontorlokaler i flot ejendom GLARMESTERVEJ 8600 SILKEBORG KONTOR 447 m² HD Ejendomme Erhverv. T: 70 23 82 33. W: hdejendomme.dk Regulære kontorlokaler velbeliggende tæt på Ringvejen. Lejemålet

Læs mere

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte

Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte Indretningsprincipperne kan inspirere til at se mere bredt på indretning af en arbejdsplads, udover at det kan være et skrivebord og en stol og sætte fokus på hvilke arbejdsfunktioner, der er behov for

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 3. 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower

Havneholmen 25 København. Havneholmen Tower Havneholmen 25 København Havneholmen Tower Eksklusivt erhvervslejemål med attraktiv beliggenhed. Af alle kontorområder i København er Havneholmen definitivt en af de mest spektakulære. Området er beliggende

Læs mere

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K

Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejeopstilling for lejemålet Amagertorv 24, 4. sal, 1160 København K Lejemålet Amagertorv 24, 4. sal 1160 København K Sagsnr. 7-21.291 Yderst sjældent udbudt kontorlejemål i smuk ejendom i hjertet af København

Læs mere

Naturen trækkes ind i salonen

Naturen trækkes ind i salonen Naturen trækkes ind i salonen Personlig og en unik atmosfære har været kodeordene for René Beck, da han skulle indrette Uné ved Skodsborg Kurhotel og Spa. Dyrehaven og Øresund er inspirationskilderne i

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning. Fleksible kontorlejemål i Herning City. clausen-erhverv.dk, statsautoriseret. ejendomsmægler, valuar, MDE Lejeprospekt Kontorlokaler Bredgade 45, 1. og 2. sal 7400 Herning Fleksible kontorlejemål i Herning City. Lejemål mellem: 20-155 m 2 Årlig

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby.

Lejeprospekt. Kontorlokaler. Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning. Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Lejeprospekt Kontorlokaler Gl. Skolevej 1A, 7400 Herning Fantastiske anderledes og spændende kontorlokaler i Herning midtby. Samlet areal: 1.068 m 2 Årlig leje ekskl. drift: kr. 450-550 pr. m 2 Sags nr.

Læs mere

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer

SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer SEB Bank & Pension - Nordisk arkitektur i mange niveauer Byens Netværk 15.09.10 Tekst og foto: Stine Vejen Eriksen En onsdag eftermiddag mødes Byens Netværk på Kalvebod Brygge, for at opleve SEB Bank &

Læs mere

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes

Krumtappen 2, Valby. Flot multibrugerejendom udlejes Krumtappen 2, Valby Flot multibrugerejendom udlejes Samlet etageareal: 807 m² - heraf 575 m² kontor Tæt på offentlig transport og gode parkeringsmuligheder Mulighed for fælles reception, kantine, arkiv

Læs mere

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C

Butik 350 m 2. OLAV de LINDE. - til leje... Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik. Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C - til leje... Butik 350 m 2 Elvirasminde, Klosterport 4 8000 Århus C Totalrenoveret butik i den gamle chokoladefabrik Central beliggenhed i den ældre del af Århus midtby Ejendommen totalrenoveres med nye

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering]

BOKA GROUP. RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] BOKA GROUP RING 3 OFFICEPARK HERLEV [Et moderne kontormiljø med suveræn placering] A+ PLACERING FOR NYT DOMICIL Hjørneejendommen Ring3/Mileparken har den bedste placering i Herlev, da både tilkørselsforhold

Læs mere

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv

Bæredygtighed i udbud. Set fra den almene bygherrers perspektiv Bæredygtighed i udbud Set fra den almene bygherrers perspektiv KAB vores forretning KAB er en kunde ejet, non-profit driftsorganisation for almene boligorganisationer Vi ejer ingen boliger, bebyggelser

Læs mere

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus

ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus ALLER HUSETfra traditionelt bladhus til innovativt mediehus Byens Netværk 02.12.08. Tekst og foto: Nanna Jardorf Siden Carl Julius Aller og hans hustru Laura Aller i 1970 erne stiftede Aller Etablissement

Læs mere

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA

EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA EKSKLUSIV FLERBRUGEREJENDOM VED TUBORG MARINA TIL LEJE THE CUBE, Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup Fleksible indretningsmuligheder i skønne, lyse kontorarealer Lejemål i varierende størrelser fra 222 5.842

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Kunsten at reflektere

Kunsten at reflektere INTRODUKTION Kunsten at reflektere I en travl hverdag gør og siger vi en masse uden at tænke videre over hvorfor. Refleksion handler om at se bag om det selvfølgelige. At betragte tingene fra andre vinkler,

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI

lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue ERHVERVBYGGERI lundhilds tegnestue bygaden 70 8700 horsens tel 44490054 www.lundhild.dk info@lundhild.dk Erhvervsbyggeri - din professionelle samarbejdspartner Hos Lundhilds tegnestue

Læs mere

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup

Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Kontor Hartmanns Pakhus Stationsparken 37, Glostrup Markant og velkendt ejendom i Glostrup Flot og gennemrenoveret pakhus Mulighed for facadeskiltning Mange gratis parkeringspladser Mødecenter med caféfaciliteter

Læs mere