Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kontorer der fungerer - en eksempelsamling. Opdateret august 2013"

Transkript

1 Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Opdateret august 2013

2 2 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

3 Forord Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj fleksibilitet? Hvordan holder man balancen mellem videndeling og koncentration? Bygningsstyrelsen har samlet eksempler på kontorer, der fungerer i praksis, og videregiver her erfaringerne i tekst og billeder. Nogle af kontorerne, som beskrives på de følgende sider, eksisterer pt. Andre ser pga. organisationsændringer, fusioner eller flytninger allerede helt anderledes ud. Velfungerende kontorer skal netop fleksibelt kunne omstilles til at rumme de forandringer, som er et vilkår i moderne organisationer. Men læren, man kan drage af eksemplerne, kan fortsat inspirere ved indretningen af nye kontorer. For på dette område er det inspirationen ved det gode eksempel, som man kan tage med sig og lade indgå i arbejdet med at skabe de kontorer, der fungerer for ens egen organisation, medarbejdere og arbejdsformer.

4 Indhold Arealudnyttelse Ingen kringelkroge i Statens IT Effektivt arealforbrug på Hillerød Rådhus Kulturministerielle institutioner under samme tag Fleksibilitet CCI Europe: Tilpasningsevnen har vist sit værd 11 Den gode proces Fra lukkede til åbne kontorer i Kulturarvsstyrelsen 13 Energi og indeklima Et frisk pust til den gamle politigård 15 God lyd Bygningsstyrelsen sætter standarden for god lyd 17 Adfærd i åbne kontorer Historiefortælling i COWI 19 Udsmykning og Branding Arla: Identiteten på væggen 21 4 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

5 Arealudnyttelse Ingen kringelkroge i statens IT Statens IT blev i 2010 samlet på Gl. Kongevej på Frederiksberg i en ombygget 60 er bygning. De sidder i et åbent lommeopdelt kontorlayout med gode ekstrafaciliteter. Umiddelbart føles indretningen luftig, men der er reelt kun ca. 22 kontorkvadratmeter pr person brutto. Årsagen til dette lave kvadratmeterforbrug skal findes i den effektive bygningskrop. Ikke alle bygninger er imidlertid lige effektive. For eksempel kan ældre ejendomme ofte være svære at anvende kvadratmetereffektivt, fordi de rummer mange kringelkroge, brede trapper og gange. Det kan være dyrt - og i nogle tilfælde næsten umuligt at lave om på. Hvis de oven i købet er fredede, er mulighederne for at ændre kontorlayoutet og øge arealudnyttelsen små. Ikke desto mindre vælger mange organisationer at bo i sådanne bygninger alligevel, fx pga. deres centrale beliggenhed, deres herlighedsværdi og ikke mindst de signaler, som organisationen herved kan sende til sin omverden. En effektiv bygningskrop For Statens IT var visionerne for de nye lokaler af en anden karakter. De ville sidde på åbne, fleksible etager med enkelte faste glasvægge og flytbare skillevægge. Udmeldingen var, at alle skulle sidde åbent, også direktøren og ledelsen. Arbejdsrummene skulle rumme min. 6 personer og max. 20 personer pr lomme. Og så skulle der være plads til stillerum og andre relevante ekstrafaciliteter i tilknytning til de åbne kontorer. Heldigvis blev der fundet en bygning uden bindinger i form af bærende vægge eller fredningsbestemmelser og lignende. Bygningen på Gl. Kongevej var med sin konstruktion og dimensioner på mange måder oplagt at udnytte til åbne kontorer, sådan som ledelsen ønskede dem. Bygningen er i modsætning til mange ældre etageejendomme meget rationel med sin helt rektangulære bygningskrop. Dette betyder, at hver en kvadratmeter kan udnyttes effektivt, og at der ikke er nogen ubrugelige kringelkroge, som ikke kan bringes i anvendelse og derfor må medreg- BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 5

6 nes som spild i kvadratmeterregnskabet. Tværtimod er bygningen så lang og smal, at der ikke er plads til at anvende bygningsmidten til andet end en smal gang. Man har altså gjort en dyd af nødvendigheden og brugt færrest mulige kvadratmeter på gangareal. Desuden er huset født med meget rationelle trappeforløb mellem etagerne, der dermed ikke optager flere kvadratmeter end allerhøjst nødvendigt. Faktaboks Statens IT, Gl. Kongevej, Frederiksberg Ombygget 2010 Arkitekt: Henrik Walsted Foto: Claus Peuckert Vi havde fra starten nogle visioner om, hvordan huset skulle fungere. Vi vidste, vi ville sidde i åbne kontorlandskaber, der kunne understøtte vores arbejdsgange og videndeling på tværs. Samtidig skulle det være overskuelige områder, som medarbejderne kunne trives i. Det synes jeg til fulde, ombygningen har levet op til. Jeg er meget glad for den måde, det fungerer på. Forhenværende direktør Lone Strøm, Statens IT Læren af Statens IT Når en bygning på grund af sin konstruktion og dimensioner kan anvendes så effektivt, som det er tilfældet i Statens IT s lejemål på Gl. Kongevej, opleves et bruttoarealforbrug på 22 m2 pr medarbejder som god plads. Der er blevet plads til både lommeopdelte arbejdsfællesskaber med meningsfuld videndeling, faciliteter til uformelle møder og telefonsamtaler og rum til fordybelse. Vel at mærke uden at det virker trangt og går ud over effektivitet og trivsel på arbejdspladsen. 6 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

7 Arealudnyttelse Effektivt arealforbrug på Hillerød Rådhus Da Hillerød Kommune som følge af Kommunalreformen skulle samle forvaltningerne for Hillerød og det tidligere Skævinge Kommune under samme tag, blev det besluttet at bygge et nyt hus til formålet uden for byen. Huset, som stod klar til indflytning i 2008, er intensivt udnyttet. Hillerød Rådhus er indrettet med en klar opdeling mellem en offentlig zone i en del af stueetagen, som er åben for borgerhenvendelser, samt en arbejdszone, hvortil kun medarbejdere har adgang. I arbejdszonen er hver forvaltning placeret i åbne arbejdsarealer med færre skriveborde end medarbejdere. Der er som udgangspunkt ikke nogen, der har faste pladser på Hillerød Rådhus, - hverken borgmesteren eller studentermedhjælpen, som i øvrigt sidder helt ens i det åbne kontorområde. Lige for alle, men differentieret efter behov Ser man nærmere efter, er konceptet dog differentieret. På baggrund af en analyse af medarbejdernes tilstedeværelsesgrad på selve arbejdspladsen er hver afdeling blevet tildelt et antal skriveborde. Mens afdelinger med en høj grad af skrivebordsarbejde, fx Personale- og Økonomiafdelingen, har næsten lige så mange skriveborde som antal medarbejdere, har en afdeling som Familie og Sundhed kun 71 skriveborde til 90 medarbejdere. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 7

8 dagens ophør, så andre kan bruge skrivebordet i ens fravær. Man har bærbar pc og mobiltelefon, som man tager med sig rundt eller lægger i sin personlige trolley. Konceptet fungerer og med større tværfaglig sparring om sagerne som et direkte resultat. Såvel ledelsen som medarbejderne i afdelingen var imidlertid skeptiske over for idéerne, da de blev udmeldt forud for byggeprojektet. Lederen af Familieplejen har af samme grund involveret sig meget i processen, som for hende har været en øjenåbner. Faktaboks Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød Opført i 2008 Arkitekt: KHR Arkitekter Indretning: Signal Arkitekter Foto: Torben Eskerod Jeg startede med at sige, at socialrådgivere i hvert fald ikke kunne sidde i åbne kontorer. Det mener jeg ikke i dag. Det kan godt lade sig gøre og endda også så man får noget ud af det. Men man har jo en holdning, indtil man lærer noget andet. [ ] Vi kan måle, at vi har fået meget tættere tværfagligt samarbejde. Når vi sidder sammen på tværs af fagområder, kan vi få fat i hinanden. Til gengæld er vi pga. støj og forstyrrelser ikke helt så produktive det må man som ledelse gøre sig klart, hvis man vil høste fordelene. Gitte Gjørup, Leder af Familieplejen Blandt medarbejderne i Familie og Sundhed er der mange socialrådgivere, psykologer og sundhedsplejersker, som en stor del af deres arbejdsdag er ude på besøg hos en institution eller til møde med en borger i et af mødelokalerne i stueetagen. Mens ledergruppen i afdelingen samt de administrative medarbejdere har et fast skrivebord, deles de mere udgående personalegrupper om de resterende skriveborde. For alle gælder dog, at man rydder skrivebordet for sine sager og personlige arbejdsredskaber ved Læren af Hillerød Rådhus En åben indretning med så mange offentlige, delte kvadratmetre som muligt giver ikke kun en bedre arealudnyttelse, men har også en række andre fordele som øget videndeling og samarbejde på tværs. Kvadratmeterudnyttelsen kan optimeres ved at kombinere den åbne kontorløsning med princippet om færre skriveborde end medarbejdere. En klar forudsætning for at dette kan lykkes er dog, at en substantiel del af arbejdet er udgående. Casen om Hillerød Rådhus viser desuden, at det giver mening at tildele areal og skriveborde efter tilstedeværelsesgrad og ikke efter hierarki. Der er sund fornuft og god signalværdi i at ledere, som ofte er ude til møder, ikke får tildelt mange kvadratmetre på bekostning af de medarbejdere, som sidder meget ved skrivebordet. 8 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

9 Arealudnyttelse Kulturministerielle institutioner under samme tag Som udgangspunkt stod fire institutioner under Kulturministeriet i meget forskellige situationer lokalemæssigt i 2006: Kulturarvsstyrelsen havde indset, at deres lejemål på Slotsholmen var blevet for stort og ineffektivt efter en større organisationsændring. Kunststyrelsen havde gjort sig tanker om at flytte, men var egentlig kommet langt med en anden mulighed. Kulturministeriets Koncerncenter var spredt over flere adresser og ønskede at blive samlet tæt på deres kunder. Og endelig var Styrelsen for Bibliotek og Medier faktisk ret glade for at være, hvor de var i Nyhavn. Da muligheden for at samlokalisere de fire institutioner og dermed realisere en række stordriftsfordele dukkede op, kunne alle parter imidlertid se fornuften i idéen trods deres forskellige udgangspunkter. I det tidligere Deloittehus på H.C. Andersens Boulevard har institutionerne indtaget en etage hver og indrettet sig meget forskelligartet. Alle har dog nedbragt deres kvadratmeterforbrug pr. medarbejder ikke mindst takket være muligheden for at dele husets fællesfaciliteter. Administrative og organisatoriske fordele Det første, der møder en, når man træder ind ad dørene på H.C. Andersens Boulevard, er et flot og præsentabelt modtage- og venteareal, som rummer fælles reception, kantine og mødecenter for alle institutioner i huset. Driftsfællesskabet fungerer optimalt. Vi har møde-, receptions- og kantinefaciliteter af en kvalitet, som vi ikke ville kunne løfte hver for sig. Faglige fællesskaber udvikler sig også, omend i en anden takt og både på formelle og uformelle planer. Der er ingen tvivl om, at vi allerede har BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 9

10 fået bedre arbejdspladser i husfællesskabet, og at der er potentiale for flere faglige synergier. Direktør Jens Thorhauge, Styrelsen for Bibliotek og Medier Faktaboks Kulturministeriets Koncerncenter, Kunststyrelsen, Kulturarvsstyrelsen, Styrelsen for Bibliotek og Medier H. C. Andersens Boulevard 2, København. V Opført af arkitekt Albert Oppenheim, 1919, Ombygget 2007 Indretning: Signal Arkitekter og Dorte Mandrup Arkitekter Foto: Torben Eskerod Kulturministeriets koncerncenter har hidtil leveret en række administrative driftsydelser til ministerområdets institutioner, herunder de tre styrelser i huset, men koncerncentret nedlægges nu. Fremover vil de tre styrelser i fællesskab varetage husets samlede logistik og drive det fælles servicecenter. En samarbejdsaftale, som specificerer de fælles services, bestyres af en lille styregruppe med en repræsentant fra hver institution. Faglige og brandingmæssige fordele I og med at alle styrelserne har en faglig fællesnævner i form af kunst og kultur er det oplagt at benytte samlokaliseringen til også at skabe fagligt samarbejde og netværker på tværs af institutionerne. Og selvom institutionerne har måttet opgive hver deres eksklusive domicil, har de bevaret deres organisationskulturelle særpræg på etagerne, samtidig med at de udadtil fremstår med et stærkt fælles brand som kulturstyrelsernes hus i København. Læren af kulturstyrelsernes hus Samlokaliseringen af de fire institutioner på H.C. Andersens Boulevard er blevet en økonomisk, administrativ, organisatorisk og faglig succes. Eksemplet viser, at der både er kvadratmeter og driftsudgifter at spare i en samlokalisering med andre institutioner. Samtidig kan der være mulighed for at etablere nye netværk og samarbejde på tværs. Endelig behøver en samlokalisering ikke at ske på bekostning af brandværdi for den enkelte institution, men kan tværtimod styrke institutionens profil i omverdenen. 10 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

11 Fleksibilitet CCI Europe - Tilpasningsevnen har vist sit værd Da Stibo-koncernen i 2001 skulle opføre et domicil til softwarevirksomheden CCI Europe var et af succeskriterierne at skabe en bygning med størst mulig indbygget fleksibilitet. I Stibo forstår man først og fremmest fleksibilitet som muligheden for at udvide og indskrænke arealet, samt muligheden for at bruge de samme arealer på flere forskellige måder. Vi fik lavet et meget udførligt byggeprogram, et digert værk, hvor vi brugte meget tid på at beskrive os selv, vores virksomhed, værdier og funktioner og stillede en masse tekniske krav. Det firma, der vandt konkurrencen, har virkelig læst det grundigt. Finn Mølkjær, Manager Stibo Logistics & Purchasing Udvidelse og indskrænkning Helt overordnet er der tænkt over bygningens konstruktion og placering på grunden, så det er nemt at bygge til, hvis der bliver behov for større areal. Men det er også muligt at indskrænke, idet huset kan opdeles i særskilte lejemål efter behov. Denne mulighed er tilvejebragt gennem to overordnede greb. For det første ved at zoneopdele huset i en offentlig, repræsentativ zone med bl.a. reception, auditorium og kantine, og i arbejdszoner, hvortil der kun er adgang via elektronisk adgangskontrol. For det andet ved at udstyre hele huset med intelligente løsninger til styring af varme, ventilation og lys helt ned på rumniveau samt fuld brandsprinkling og tyverisikring. Dette bevirker, at husets arbejdszoner kan opdeles i moduler, som kan styres som selvstændige enheder. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 11

12 CCI Europe er siden indflytningen i 2001 blevet færre medarbejdere og har derfor udnyttet muligheden for at indskrænke arealet, hvilket betød at Stibo kunne udleje en større del af bygningen til en fremmed virksomhed. Det er internetvirksomheden E-Bay, som er flyttet ind i huset med 200 medarbejdere, der har fået en selvstændig arbejdszone med egen adgangskontrol, men som samtidig kan benytte husets fællesfaciliteter i den offentlige zone, fx reception og kantine. Faktaboks CCI Europe, Axel Kiers Vej 11, 8270 Højbjerg Opført i 2001 Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Carl Bro as Entreprenør: Skanska Danmark A/S Foto: Torben Eskerod Fra cellekontorer til storrum Mens CCI Europes medarbejdere sidder i 1-4 mands kontorer, valgte E-Bay at placere deres medarbejdere i storrum. I kraft af husets høje grad af fleksibilitet krævede det imidlertid ikke nogen omfattende ombygning at ændre indretningen af arbejdszonerne til storrum. Dette skyldes bl.a., at alle tekniske installationer er placeret i lofter og gulve, så ingen installationer skal omdirigeres, ligesom der skal et minimum af reetablering af lofter og gulve til, når en væg fjernes. Huset er bygget til CCI som et klassisk koncernbyggeri, men bagved oppe over loftet har du fleksibiliteten til at opdele i mindre lejemål. Her var det en fordel, at vi tog udgangspunkt i cellekontorer. I løsninger, der er født med storrum, kan man godt blive fristet til at vælge billigere styringsløsninger med fx kun et sted, hvor man kan tænde og slukke. Det kan koste en jetjager at bygge om i sådan et hus, og så får du aldrig gjort det. Her kan vi lave ændringer, mens medarbejderne sidder og arbejder. Finn Mølkjær, Manager Stibo Logistics & Purchasing Læren af CCI Europe CCI Europe har allerede i byggeprogrammet sikret sig, at behovet for en høj grad af fleksibilitet er indtænkt i husets grundlæggende konstruktion på alle niveauer. Det gælder i fastlæggelsen af bygningsdybde og placering på grunden samt i udarbejdelsen af selve rumprogrammet og ikke mindst i beskrivelsen af de tekniske specifikationer. Resultatet er en bygning, som ligner et klassisk domicil, men kan imødekomme de forandringer, som moderne organisationer hele tiden undergår. Dermed tjener investeringen i høj fleksibilitet sig ind gennem bygningens langsigtede tilpasningsevne. 12 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

13 Den gode process Fra lukkede til åbne kontorer i Kulturarvstyrelsen Da Kulturarvsstyrelsen i 2002 blev oprettet, stod den nye ledelse over for at samle medarbejdere fra fem forskellige arbejdspladser på fire etager med lange gange og lukkede kontorer på Slotsholmsgade. Dette var et vanskeligt udgangspunkt for at skabe en ny sammenhængende organisation. Som led i en større organisationsændring tog ledelsen derfor beslutningen om at samle Kulturarvsstyrelsen på én etage i åbne kontorarealer på H.C. Andersens Boulevard. Ledelsens vision for kontorindretningen var, at den skulle hjælpe til større sammenhængskraft i organisationen. Medarbejdermodstand og fokus på processen Ledelsens beslutning om at rykke medarbejderne fra lukkede kontorer ud i åbne arealer stødte på stor modstand blandt medarbejderne. Netop på grund af den hårde kritik af den nye kontormodel var ledelsen meget opmærksomme på selve processen omkring flytningen. Ledelsen hyrede rådgivere med erfaring i lignende forandringsprocesser til at hjælpe med en grundig behovsafklaring. Kulturarvsstyrelsen tænkte også kontorforandringen ind i hele organisationen, dens arbejdsmåder og fremtidige udvikling. Ledelsen reflekterede over deres egen rolle som foregangsmænd og oplevede, at deres egen åbne placering gav dem en forståelse for både fordele og ulemper ved den nye indretning. BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 13

14 naledage, hvor ledelsens visioner blev præsenteret, og der blev etableret arbejdsgrupper, så medarbejderne kunne tage del i udformningen af indretningen. Der blev desuden igangsat diskussioner om adfærd i de nye kontorer og løbende udgivet nyhedsbreve. Det er dog en erfaring fra Kulturarvsstyrelsens proces, at de inddragende aktiviteter skal begrænses til dér, hvor medarbejderne reelt har indflydelse, så der ikke opstår misforståelser. Faktaboks Kulturarvsstyrelsen, H.C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V Ombygning og indflytning: 2006 Indretning og proceskonsulenter: Signal arkitekter Foto: Torben Eskerod Man skal gøre op med sig selv i ledelsen, hvornår man vil lytte til medarbejderne, og hvornår man ikke vil. Og så må man melde klart ud: Vi skal sidde på én etage, og sådan er det. Birgit Andersen, medarbejder i KUAS Fire år efter ibrugtagningen af de nye kontorer iværksatte Kulturarvsstyrelsen en evaluering af den fysiske indretning for at sikre en kontinuerlig proces. Alt fungerer ikke nødvendigvis i første forsøg, og indretningen bør evalueres og ændres i takt med organisationens udvikling og ændringer i medarbejdernes behov. Kulturarvsstyrelsens evaluering af brugen og indretningen af deres lokaler har ført til flere konkrete ændringer af bl.a. møblering og brug af rummene. Dét at sidde i åbne kontorer er ikke en populær beslutning at træffe. Men når vi nu havde truffet denne upopulære beslutning, ville vi bestræbe os på, at det skulle opleves som et rart sted at være. Det er så dér, den involverende proces starter. Anne Mette Rahbæk, Vicedirektør Medarbejderinddragelse og evaluering Ledelsen var opmærksom på at inddrage medarbejderne i processen. Der afholdtes perso- Læren af Kulturarvsstyrelsen Det er en gennemgribende forandring for en organisation at flytte medarbejdere fra lukkede kontorer til mere åbne arealer. Det er ikke kun en fysisk forandring. Hele organisationen påvirkes på mange niveauer. Arbejdsmåder og ledelsesroller udfordres, og for medarbejderne kan det være en følelsesladet proces. For at skabe den bedste grobund for velfungerende nye kontorer er det nødvendigt at give forandringsprocessen en del opmærksomhed. Læren fra Kulturarvsstyrelsen er, at ledelsen på baggrund af en grundig behovsafklaring og gennemtænkte visioner skal tegne de overordnede linjer i den nye indretning. Derudover skal medarbejderne inddrages så meget som muligt dér hvor ledelsen reelt vil give dem indflydelse. Og så skal man huske, at processen ikke stopper ved indflytningen i de nye kontorarealer. 14 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

15 Energi og indeklima Et frisk pust til den gamle politigård Renoveringen af Københavns Politigård blev igangsat af et påbud fra Arbejdstilsynet om at forbedre bygningens indeklima. Nu bliver bygningens medfødte naturlige ventilation genetableret som led i en gennemgribende renovering. Den konventionelle løsning på problematikken ville være at installere et mekanisk ventilationsanlæg til 25 mio. kr. De indledende undersøgelser af bygningen, som blev foretaget af Bygningsstyrelsen med rådgivere, viste imidlertid, at bygningen allerede selv rummede (en del af) løsningen på problemet. Skiftende tiders forskellige bygningsændringer havde ødelagt bygningens oprindelige klimastyring, og viden om bygningens iboende ventilationsløsning var gået tabt. Teknik og adfærd Den nyklassicistiske bygning, som i dag er fredet, er tegnet af Hack Kampmann og opført til politiet i årene Arkitekten havde tænkt sig godt om og etableret et naturligt ventilationssystem, som var funderet på, at der var udluftningskanaler langs vinduesrammerne. Men gennem årene har man, som så mange andre steder, med henblik på at isolere bygningen og spare på energien fået opsat tætningslister langs vinduerne, og dermed ødelagt den naturlige ventilationsløsning. Første punkt på dagsordenen var derfor at skabe kontrollerede utætheder for at genetablere det oprindelige naturlige ventilationssystem. Ventilationsløsningen understøttes af forskellige tiltag, som alle er med til at nedbringe varmeophobningen i rummene. Et afgørende element i denne plan er at få rykket alle printere væk fra kontorerne og ind i printerrum. Et andet er at opsætte indvendig solafskærmning, som ikke skæmmer den fredede facade, og omvendte BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 15

16 energiruder, der holder varmen ude. Samtidig investeres i nye, mere effektive, automatiske styrede radiatorer, lavenergipærer, der ikke i så høj grad afgiver varme osv. Fælles for disse tiltag er, at de ikke blot forbedrer bygningens indeklima, men også nedbringer energiforbruget i bygningen betragteligt, forbedrer energimærket og halverer el-regningen. Der er opmærksomhed på, at alt dette skal gå hånd i hånd med en ændring af adfærden i rummene. Medarbejderne skal ikke bare vænne sig til at hente deres prints i de nye printerrum. De skal også vænne sig til, at de ikke længere er nødt til at skrue radiatorerne op på max for derefter at åbne vinduerne, når det er blevet for varmt. Der skal jævnligt gøres hovedrent, og bunker af papirer skal ikke ligge og samle støv på borde og i reoler. Faktaboks Københavns Politi, Polititorvet, København K Bygherre: Bygningsstyrelsen Arkitekt: Fogh og Følner Ingeniør: Moe Entreprenør: Afventer Færdiggørelsesår (forventet): 2016 Foto: Sten Hansen Læren af Københavns Politigård Det er en væsentlig læringspointe i forbindelse med projektet på Københavns Politigård, at på trods af moderne tiders teknologiske landvindinger og store fokus på nye, intelligente løsninger, er det ikke altid den vej, man skal gå. Man kan med fordel tage en samtale med en gammel, klog bygning som Politigården og derigennem få værdifuld information, der kan bidrage til en mere bæredygtig og bygningsintegreret løsning. Summen af mange mindre og relativt simple tiltag kan give langt større effekt end et mekanisk ventilationssystem til millioner. En anden væsentlig pointe er, at teknik og adfærd skal gå hånd i hånd, når man indfører nye systemer og metoder til ventilation, køling og energioptimering. Hvis brugerne blot fortsætter den hidtidige adfærd, kan de tekniske tiltag i værste fald være spildt. Systemerne fungerer ikke bedre, end de som anvender dem. 16 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

17 God lyd Bygningsstyrelsen sætter standarden for god lyd Da den nyfusionerede Bygningsstyrelse skulle flytte fra kontorer i indre by til et nedlagt sæbepulverlager i Valby, blev alle kræfter lagt i for at skabe de optimale åbne kontorer for Bygningsstyrelsens medarbejdere. Resultatet er blevet en show case i alt det, som Bygningsstyrelsen til daglig arbejder på at tilvejebringe for sine kunder: Åbne, fleksible kontorer, lommeopdelte arbejdsarealer, attraktive differentierede faciliteter til forskellige formål og sidst men ikke mindst; god lyd. Bygningsstyrelsen har gennem de sidste 15 år arbejdet med at skabe åbne kontorlokaler med mulighed for effektivitet og trivsel til statens ansatte. Det er ikke nogen hemmelighed, at frygten for støj som oftest er en meget væsentlig årsag til modstand i organisationer, der skal sidde i åbne rum. Så da Bygningsstyrelsen selv skulle flytte var en underliggende dagsorden, at styrelsens egne lokaler skulle være et godt eksempel på, hvor god lyd, man kan opnå i åbne kontorer. Først er det dog nødvendigt at gøre op med den unuancerede modsætning mellem støj og stilhed. På en arbejdsstation i et åbent kontor kan man aldrig opnå den samme stilhed som i et enkeltmandskontor bag lukket dør. Men det betyder ikke nødvendigvis, at en medarbejder i et åbent kontor er plaget af støj og deraf følgende koncentrationsbesvær. Med nutidens know how inden for akustik og lokaleplanlægning er det muligt at skabe behagelige åbne kontorer med god lyd, mulighed for koncentration såvel som for faglig og social interaktion. Med andre ord: Et godt arbejdsmiljø. State of the arts storrum Med udgangspunkt i de rå betonstrukturer i det nedlagte sæbepulverlager fra de gamle Henkelfabrikkers storhedstid, var der mulighed BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 17

18 Faktaboks Bygningsstyrelsen Carl jacobsens Vej 39, 2500 Valby Bygherre: Søtoftegaard Arkitekt: Arkitema Ingeniør: Espensen Færdiggørelsesår: 2012 Foto: JJW Arkitekter flexrum, hvor man altid lige kan trække ind med en længere telefonsamtale, et spontant opstået møde eller bare behovet for at være lidt alene med en tankerække, der kræver total fordybelse. De rå betonoverflader er uden at gå på kompromis med husets industrikarakter i det nødvendige omfang beklædt med lydabsorberende materialer. Lofterne er beklædt med Troltekt plader, der med deres perforerede overflader absorberer lyd. Gulvene består af langsgående asketræslamelplanker, limet direkte på cementen, hvilket giver en trinlydsdæmpende effekt. Og på væggene er der opsat Ecophon Wall Panels nogle med påtrykte fotos som effektivt absorberer den lyd, der ellers ville bevæge sig uhindret gennem det åbne rum. Enkel opskrift stor effekt Resultatet er et åbent miljø, opdelt i lommer, der kan rumme mindre meningsgivende arbejdsfællesskaber, men med kig til de andre kontorer og fornemmelsen af at arbejde sammen på tværs og være en del af hele organisationen. Lydbilledet er dæmpet, stemmer, latter, klirren fra tekøkkenet blander sig til et behageligt baggrundstæppe. Der er mulighed for ro ved skrivebordene, men også for snak og samarbejde. Ligesom der er mulighed for at trække aktiviteter, der enten støjer eller kræver ekstra fordybelse, ind i et af de mange tilstødende lokaler eller et af de åbne uformelle tilbud, der står til fri afbenyttelse med forskellige møbleringer: høje, lave, bløde så de understøtter forskellige arbejdssituationer. Resultatet er et sted, de fleste godt kunne tænke sig at arbejde. for at bygge storrummet op fra bunden. Hovedgrebet er åbne arbejdsrum, fordel over 4 etager på hver 60x24 m, forbundet af en intern åben trappe, der er placeret i et glasoverdækket atrium midt i huset. På hver af de store åbne etager, er indskudt forskellige rum langs facaden og inde i bygningens midte. Disse rum skaber en opdeling af det åbne etageareal i lommer af varierende størrelse. De indskudte rum fungerer blandt andet som møderum og ubookbare Læren af Bygningsstyrelsens hus Egentlig er det meget enkelt. Med viden om de tekniske muligheder inden for akustik; med et grundlayout, der er udformet med omtanke og designet fleksibelt til at kunne rumme en moderne organisation og dens konstante forandringer; og med grundreglen om at tage hensyn til hinanden, er det muligt at skabe et åbent kontor, der emmer af trivsel og effektivitet. God lyd var et absolut succeskriterium for projektet. Og god lyd er opnået i det gamle sæbepulverlager. 18 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

19 Adfærd i åbne kontorer Historiefortælling i COWI Da COWI i Århus flyttede fra lukkede til åbne kontorer, indså ledelsen, at det krævede en kultur- og adfærdsforandring for at realisere målsætningerne med de nye kontormiljøer. I stedet for at ophænge regler om hvad man må og ikke må i kontorerne, valgte de i stedet at fortælle historier om hensynsfuld adfærd i de nye åbne miljøer. Mottoet for fortællingerne er det hensynsdrevne kontor, og temaerne er de sædvanlige de handler om telefonsnak, brug af stillerum, snak henover bordene osv. Historierne bygger altid på virkelige hændelser i COWI, og de bliver opsamlet og viderefortalt af et antal historiefortællere i virksomheden. Ingeniør og proceskonsulent Ole Nielsen er en af de bærende kræfter i projektet, og det var også ham, der oplevede og viderefortalte den første historie. Den handler om en ældre medarbejder, der fortalte Ole Nielsen, at han ikke følte sig så effektiv i det nye åbne kontormiljø. Grunden var, at han ofte blev afbrudt af to yngre kolleger, der sad ved siden af og hele tiden stillede ham forskellige arbejdsrelaterede spørgsmål. Men historien kom til at handle om noget andet: Jeg fik ham [den ældre kollega] til at se situationen i helikopterblik og prøve at forklare mig, hvad han så deroppefra. Han så, at han var et omvandrende bibliotek, at de to yngre kolleger havde behov for at spørge ham for at lave deres arbejde, og dermed også hvorfor de ikke kunne vente. Han kom også til at se, at det nok var mest effektivt samlet set, at det foregik på den måde. Bagefter rykkede den ældre medarbejder BYGNINGSSTYRELSEN // EKSEMPELSAMLING // 19

20 endnu tættere på sine to yngre kolleger. Ole Nielsen, Ingeniør og proceskonsulent Pointen i denne historie er, at snak henover bordene ikke skal ses som forstyrrelser, men som værdifuld videndeling. I dag har COWI et stort antal af den slags historier. Historierne bliver primært fortalt til nyansatte, men historiefortælling bliver også brugt i forskellige sociale sammenhænge. Faktaboks COWI Århus, Jens Chr. Skous Vej 9, 8000 Århus C Opført i 2000 Antal medarbejdere: 260 Foto: Torben Eskerod Hvad kan historier? Hos COWI har man oplevet, at historiefortælling er et effektivt redskab til at opnå hensynsfuld adfærd i de åbne kontorer. Der er flere årsager til succesen. COWI s historier er altid fortællinger fra deres egne kontorer, og de er derfor forankrede i deres egen hverdag og omgivelser. Historierne har ofte en humoristisk tone og er derfor velegnede til at formidle budskaber om hensynsfuld adfærd, uden at virke belærende. Derudover er historier billedskabende og bliver derfor let husket. I COWI s eksempel har dette medført, at medarbejderne har taget reglerne til sig, og at de opleves som meningsfulde. Historierne er medvirkende til, at der er opstået en fælles forståelse af den hensynsfulde adfærd i de åbne kontorer. Læren fra COWI Eksemplet fra COWI i Århus viser, at det er nødvendigt med en adfærds- og kulturforandring, når en organisation flytter fra enmandskontorer til åbne kontormiljøer. Den slags forandringsprocesser sker sjældent af sig selv, og det er et ledelsesmæssigt ansvar at adressere den hensigtsmæssige adfærd. Lige præcis hvad den ønskede adfærd består i, og hvordan den formidles eller udbredes, er selvfølgelig afhængig af den enkelte organisation. Men som eksemplet fra COWI viser, er det vigtigt, at både reglerne og den måde, de udbredes på, skal være meningsfuld for den enkelte medarbejder. Historiefortælling er en mulighed ud af mange. 20 // EKSEMPELSAMLING // BYGNINGSSTYRELSEN

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling

Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Kontorer der fungerer - en eksempelsamling Udfordringerne er mange, når man skal indrette et velfungerende åbent kontor: Hvordan opnår man et godt arbejdsmiljø? Hvordan optimerer man arealet og opnår høj

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen

Horten. Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Horten Byens Netværk 22.04.10. Tekst og foto: Christina Bennetzen Grå skyer hviler tungt over Tuborg Havn og spejler sig i facaden på advokatfirmaet Hortens domicil, imens vi ankommer til det nye hus,

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

Attraktive arbejdspladser

Attraktive arbejdspladser NOTAT (2. udgave) Attraktive arbejdspladser Undersøgelse af lærernes behov for faste arbejdspladser på Erhvervsskolen Nordsjælland og Handelsskolen København Nord ALECTIA A/S 12. september 2011 Teknikerbyen

Læs mere

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ

PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ PERSONALEFACILITETER DET ALSIDIGE ARBEJDSMILJØ November 203 Undervisning Fly-inn F Fritidsaktiviteter Understøttende Undervisning Undervisning Undervisning Undervisning Individuel fordybelse Fordybelse

Læs mere

evaluering af ny indretning/

evaluering af ny indretning/ Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 evaluering af ny indretning/ ARBEJDSPROCESSER & ADFÆRD faaborg midtfyn kommune, BROBY - 16.09.2013

Læs mere

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder

Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret. Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Fremtidens kontor farvel til storrumskontoret Fra munkecellen over storrummet Tilbage til mindre enheder Storrum er ikke noget nyt Der er ikke den store forskel til i dag NNC - storrum Hvorfor storrum

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser

Københavns billigste arbejdspladser i moderne og fleksible omgivelser Udlejningsprospekt CPH Business Park Stamholmen 143-161 2650 Hvidovre Book en fremvisning hos Sadolin & Albæk 70 11 66 55 Og kom i selskab med bl.a. IF, Santander Bank og Hilti Københavns billigste arbejdspladser

Læs mere

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER

>> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER >> DET ARKITEKTONISKE PERSPEKTIV SUSANNE ALMROTH, ARKITEKT, JJW ARKITEKTER bro arkiv reception post møde kantine kopi miljø marine kopi kaffe møde kaffe geoteknik arkiv vej byg print grupper mødesteder

Læs mere

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi

Den grønne kontakt til din virksomhed. Kontakt med omtanke for miljø og økonomi Den grønne kontakt til din virksomhed Kontakt med omtanke for miljø og økonomi En slukket stikkontakt kan mærkes på bundlinjen I dag stilles der mange krav til lysstyring i erhvervsbygninger gennem lovgivningen.

Læs mere

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år.

Farmakonomskolen har valgt at udarbejde undervisningsmiljøvurdering hvert år. 1 UndervisningsMiljøVurdering UMV- Farmakonomskolen 2014 Loven om elevers og studerendes undervisningsmiljø kræver, at alle uddannelsessteder udarbejder en skriftlig undervisningsmiljøvurdering (UMV) mindst

Læs mere

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM

Storrumskontorer. Muligheder og faldgruber. Gitte Arnbjerg, COWI. GIA@cowi.dk. 31052012 Storrumskontorer, temamøde Bygherreforeningen og DFM Storrumskontorer Muligheder og faldgruber Gitte Arnbjerg, COWI GIA@cowi.dk 1 Program for i dag Præsentation Idéen om storrumskontorer Generelt om storrumskontorer Fordele og ulemper Erfaringer fra storrumskontorer

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS

INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS INSPIRATIONSPAPIR OM BRUGEN AF KODEKS I PRAKSIS AF FORUMS BESTYRELSE OKTOBER 2005 1 17. oktober 2005 Hvordan kan der arbejdes med Kodeks Formålet med at udvikle kodeks for god offentlig topledelse har

Læs mere

Energierichtiges Bauen muss geil sein

Energierichtiges Bauen muss geil sein 26 Hus & Håndværk Interview SØNDAG DEN 4. MAJ 2014 Passivhuset i Ebeltoft er det først af sin slags i Danmark og stod færdig i 2008. Foto: Langenkamp Energierichtiges Bauen muss geil sein Schweizisk-fødte

Læs mere

Dusager Aarhus N

Dusager Aarhus N Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Dusager 8 8200 Aarhus N Markant domicillejemål i mondæn stil Fantastisk eksponering mod Randersvej Gode

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger

Træhuse. den sunde og smukke bolig. Familieboliger Træhuse den sunde og smukke bolig Familieboliger & Sven-Erik Nielsen Arkitekt og ejer af A&W Perspektiva Erfaring og god rådgivning Hos A&W Perspektiva har vi specialiseret os i træ huse. For et træhus

Læs mere

Boulevarden 19 D, Vejle

Boulevarden 19 D, Vejle Boulevarden 19 D, Vejle Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - men, lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik eller andre formål!. BusinessPark Vejle indbyder til en lang række

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION

TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION TAC-RAPPORTEN 2008 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM INDEKLIMA AUGUST 2008 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne side 3 Hovedkonklusioner side 4 PROFESSIONELLE

Læs mere

Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup

Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Høje Taastrup Station 2630 Høje Taastrup Fra 137 til 1.520 m² kvadratmeter kontor Mange kombinationsmuligheder

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab

Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Fleksibel strålevarme til fysik og madkundskab Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i en ny tilbygning på Brønshøj skole, hvor den rådgivende ingeniør fra Orbicon har anbefalet strålevarme ikke

Læs mere

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen

Pier47. Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Pier47 Et innovativt domicil på Langeliniespidsen Velkommen på spidsen af Langelinie Hos ATP Ejendomme har vi glædet os til at kunne byde dig velkommen i Pier47 på spidsen af Langelinie. Velkommen til

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sikrings-rapporten 2009

Sikrings-rapporten 2009 Sikrings-rapporten 2009 UNDERSØGELSER BLANDT PROFESSIONELLE OG INDENDØRS-ANSATTE OM SIKKERHED 2009 KOMPAS KOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE Om undersøgelserne 4 Hovedkonklusioner 5 PROFESSIONELLE 6 Demografi

Læs mere

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed...

Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Beliggenhed, Beliggenhed, Beliggenhed... MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Unik beliggenhed Når du står af S-toget på Glostrup

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere

Islands Brygge København S

Islands Brygge København S Når alle de fornuftige detaljer er på plads, står du tilbage med den vigtigste; Føles stedet rigtigt Islands Brygge 43 2300 København S Suveræn beliggenhed med udsigt til vandet Regulære arealer Fælles

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation

Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation Danmarks største udviklingsprojekt inden for byggeri uden varmeinstallation bliver forbillede for huse med passiv opvarmning i Danmark I løbet af 2007 sættes spaden i jorden til Danmarks hidtil største

Læs mere

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen

God arbejdslyst! Med venlig hilsen Direktionen LEDELSES- GRUNDLAG KÆRE LEDER I Frederiksberg Kommune har vi høje ambitioner. Borgerne skal have service af høj faglig kvalitet, og samtidig skal vi være i front med effektive og innovative løsninger.

Læs mere

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea.

Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C. Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING. DATEA Lyngby Hovedgade Kgs. Lyngby datea. Gl. Kongevej 60, 1850 Frederiksberg C Sjælden mulighed i ikonisk ejendom MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Penthouse - midt i byen Med sin markante fremtoning og

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde i den

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Projektbeskrivelse - Økonomiafdelingen på vej i Ny Campus Vejle Målsætning En samlet fleksibel og mobil økonomiafdeling på vej i ny Campus i Vejle Afprøve at arbejde i forskellige zoner & i forskellige

Læs mere

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015

Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Kristrup vuggestue - januar 2015 Afrapportering af pædagogiske læreplaner Status på det overordnede arbejde med læreplaner: Vi arbejder ud fra vores læreplaner

Læs mere

ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER

ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER ROOM FOR GREAT DAYS C90 - EN NY GENERATION MODULER TIL KONTORER 1 LEJ DOMICIL I KVALITETSMODULER LYSE OG TOPMODERNE LOKALER LYST INTERIØR Når du lejer Cramo Adapteo s topmodene C90-moduler til midlertidig

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2

Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Kontorlejemål Helgeshøj Allé 57-63 6.408m 2 Fleksible muligheder i stor domicil ejendom 6.408m² evt. fordelt på 1-3 kontorlejemål tilpasset til jeres virksomhed God plads til mere end 300 medarbejdere

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011

Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad er en attraktiv arbejdsplads? Ny reform Hvad har den af betydning for jeres forberedelse? Kulturændring Fra den traditionelle

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR

Kort og godt. om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR Kort og godt om udviklingen af ungdomsuddannelsernes institutionsstruktur INSTITUTIONSSTRUKTUR 1 Indledning Danmark skal ruste sig til at udnytte mulighederne i den globale økonomi. Derfor er den helt

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed

Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Kontor eller klinik med perfekt beliggenhed MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Stationsparken 25-26, 2600 Glostrup Unik beliggenhed

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX

Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem XXX Kommune og XXX Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Bilag 2 - Samarbejdsaftale mellem Kommune og Måned og år Dokument nr xx -11 Revision nr xx Udgivelsesdato xx Udarbejdet Kontrolleret Godkendt xx

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Avancerede funktioner - elegant design

Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Avancerede funktioner - elegant design Velkommen til Schneider Electrics komplette KNX-koncept. Vores produkter og løsninger er ikke blot udviklet med fokus på høj

Læs mere

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø?

Hvilken karakter på 13-skalaen vil du give skolens undervisning og læringsmiljø? UNDERVISNINGSMILJØUNDERSØGELSE /min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Hvilken linje/værksted går du på? Er du: kvinde: 29 (59,2%) mand: 20 (40,8%) Hvor gammel er du?_gennemsnit: 20,4 år.

Læs mere

Energirådgivning EnergiMidt

Energirådgivning EnergiMidt Energirådgivning EnergiMidt Silkeborg d. 15 nov. 2012 V. Ulf Rytter Jensen Ingeniør, Fagansvarlig Disposition (40 min.) Fra energiforlig i Folketinget til energibesparelser ved slutbrugeren Netselskabernes

Læs mere

Krystallen - præsentation

Krystallen - præsentation Krystallen - præsentation DFM-net 27. November 2012 Bygningschef Lars Damkjær Olesen FM Byg 27-11-2012 1 Krystallen FM Byg 27-11-2012 2 2005 FM Byg 27-12-2012 3 Krystallen 27-12-2012 4 Krystallen FM Byg

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Skab værdi for din virksomhed med en arbejdsmiljøstrategi - med fokus på sunde og sikre medarbejdere. Det giver god økonomi Klare fordele ved at

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017

Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Organisatorisk robusthed SL TR-møde 31. januar 2017 Gentofte Kommune Robusthed 2 Program: Præsentation og introduktion arbejdsplads\tr Hvad er organisatorisk robusthed for jer? Oplæg: Organisatorisk robusthed

Læs mere

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE

VELKOMMEN TIL WORLD TRADE VELKOMMEN TIL WORLD TRADE Velkommen til World Trade Center Ballerup Washington og Beijing har deres - nu har også Danmark fået sit første World Trade Center. Som lejer i World Trade Center Ballerup bliver

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø

Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Eksklusive kontorlokaler i attraktivt miljø MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Lyngbyvej 14-28, 2100 København Ø Præsentabel ejendom

Læs mere

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle -

Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - Lej de bedste lokaler til undervisning i Vejle - MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Centret 24 8260 Viby J datea.dk Boulevarden 19D, 7100 Vejle - lokalerne er også særdeles velegnede til kontor, klinik

Læs mere

Energi i Egedal de kommunale ejendomme

Energi i Egedal de kommunale ejendomme Energi i Egedal de kommunale ejendomme Status på arbejdet med energi i egne bygninger 2013 2020 Mål for Egedal Kommune Egedal Kommune har som mål at reducere energiforbruget og CO2-udslippet i egne bygninger

Læs mere

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING

lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING lundhilds tegnestue ARKITEKTHJÆLP OG ENERGIOPTIMERING Skab merværdi i din bolig Fra drøm til virkelighed... Arkitekthjælp for en dag, kombineret med et energitjek lundhilds tegnestue kombinerer nu det

Læs mere

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr.

Region Midtjylland. Etablering af driftscenter i Holstebro. Bilag. til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. Region Midtjylland Etablering af driftscenter i Holstebro Bilag til Forberedelsesudvalgets møde den 20. september 2006 Punkt nr. 4 REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 11. september

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Velkommen til BusinessPark Aalborg

Velkommen til BusinessPark Aalborg Sofiendalsvej 88-94, 9200 Aalborg SV Velkommen til BusinessPark Aalborg MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Viby Ringvej 2B, 3. 8260 Viby J datea.dk BusinessPark Aalborg...... ligger i et godt erhvervsområde

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE PRIM 2 Prim Prim 3 PRIM Prim er den første rene tone i et musikinterval mellem to toner. Ordet kommer fra latinsk primus, som betyder første. Vores Prim er en kreativ opdeling, hvis vigtigste egenskaber

Læs mere

Enestående etagemeter - med sublim panorama

Enestående etagemeter - med sublim panorama Enestående etagemeter - med sublim panorama MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk 4.173 m² kontorer i......topniveau ved Søerne - tæt på Københavns City. Med sin markante

Læs mere

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi

Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Styrk virksomhedens arbejdsmiljø, salg og driftsøkonomi Vi er et stærkt team på arbejdsmiljø, og vi ser helst, at dine medarbejdere er sunde og sikre - hele dagen, også når de holder fri 2013 Sponsorkoncept:

Læs mere

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme

Politikområde 4. Politik for kommunale ejendomme Politikområde 4 Politik for kommunale ejendomme 1 Forord Det er med glæde, at jeg på udvalgets vegne nu kan præsentere den første politik for de kommunale bygninger. Med denne politik er det vores håb,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V

Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14, 1602 København V Lejeopstilling for ejendommen Nyropsgade 14 1602 København V Sagsnr. 7-20.865 Rationel og fleksibel indrettet kontorejendom med elevator Attraktiv

Læs mere

Domicil eller kontor i attraktivt erhvervskvarter

Domicil eller kontor i attraktivt erhvervskvarter Spotorno Alle 2-4 & 12, 2630 Taastrup Domicil eller kontor i attraktivt erhvervskvarter MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk Spotorno Alle 2-4 & 12, 2630 Taastrup Lækre

Læs mere

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010

SITUATIONSPLAN Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 S I T UAT I O N S P L A N Mål 1:250 Hjulmand & Kaptain 28. januar 2010 Nyt domicil for Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain i Hjørring. Kim Utzon Arkitekter Januar 2010

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere