AUTO APV. trin for trin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AUTO APV. trin for trin"

Transkript

1 AUTO APV trin for trin T j eklis te Administ ration og salg

2 Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares Ja til spørgsmålet i henhold til vejledningen, er lovkrav og anbefalinger overholdt Hvis man ikke er sikker på, om loven/ anbefalinger er overholdt, eller man gerne vil have lavet nogle ændringer, skal man sætte kryds i midten. Hvis man er i tvivl, skal man undersøge spørgsmålet nærmere evt. med hjælp fra eksterne konsulenter. Hvis der svares Nej, skal problemet/ emnet overføres til et problemskema og senere til handlingsplanen. Hvis der f.eks. er umiddelbare bemærkninger eller forslag til løsninger, kan dette skrives i. Tjekliste til arbejdspladsvurdering Administration og salg Udført af: Afdeling: I serien Auto APV trin for trin indgår følgende materialer: Auto APV hvad, hvorfor, hvordan? (Varenr ) Tjekliste til mekanisk værksted (Varenr ) Tjekliste til pladeværksted (Varenr ) Tjekliste til reservedelslager (Varenr ) Tjekliste til klargøring (Varenr ) Tjekliste autolakering (Varenr ) Tjekliste undervognsbehandling (Varenr ) Tjekliste til administration og salg (Varenr ) Cd-rom med alle APV-materialer og kursusvideo (Varenr ) Atex i autobranchen er vi omfattet? (Varenr ) De enkelte materialer rekvireres hos Arbejdsmiljøbutikken (www.arbejdsmiljoebutikken.dk).

3 Fysiske forhold 1. Er der plads nok til både personale og inventar i lokalet? Ja... Nej Der skal være mindst 12 m 3 pr. person. Og lokalet skal som minimum være 7 m 2 med en loftshøjde, der minimum er på 2,5 meter. Der skal være mindst 70 cm bag skrivebordene, men der anbefales 100 cm for at give jer plads nok til jeres arbejdsbevægelser. 2. Er der indfald af dagslys i lokalet? Ja... Nej Der skal være tilgang af dagslys til et kontorlokale. 3. Er gulvbelægningen velegnet til brug i kontor? Ja... Nej Kan kontorstolen uhindret køre over gulvbelægningen? Eller skal der et hårdt plasticunderlag til? Er gulvet nemt at gøre rent? 4. Kan jeres kontorstole justeres i højden? Ja... Nej Stolen skal, når du sidder i den, kunne justeres i højden, f.eks. via en gaspatron. Højden på stolen er passende, når vinklen i hoften er minimum 90 grader, og fødderne er placeret i gulvet. Husk, at stolen ikke skal indstilles efter bordhøjden, men efter din krop. 5. Kan stolens sæde justeres? Ja... Nej Sædedybden på stolen skal kunne justeres. Sædet bør understøtte 2/3 af låret. Og sædelængden bør kunne justeres, så man kan få en vinkel i hoften, der er større end 90 grader.

4 Fysiske forhold (fortsat) 6. Kan I variere siddestillingen? Ja... Nej Sædehældningen bør I kunne justere, så I kan få en vinkel i hoften, der er større end 90 grader. I kan sidde omvendt på stolene, hvis de ikke er med armlæn (der oftest kan afmonteres). 7. Kan ryglænet justeres? Ja... Nej I skal kunne indstille ryglænet i højden, og det skal være udformet, så det støtter i lænden. 8. Kan I justere bordene i højden? Ja... Nej Højden på jeres borde skal som minimum kunne indstilles, så den passer til den enkelte medarbejder. I har indstillet bordhøjden korrekt, når underarmene er fuldt understøttede med afslappede skuldre. Har I meget stillesiddende arbejde, anbefales det, at I køber hæve-/sænkeborde, så I kan variere arbejdsstillingen mellem siddende og stående. 9. Er bordene tilstrækkeligt store? Ja... Nej Hvis et bord rummer en skærmarbejdsplads, skal det være så dybt, at I kan placere tastaturet i forlængelse af underarmene med skærmen placeret bagved. Synsafstanden skal, afhængig af skærmens størrelse, typisk være mellem 50 og 70 cm. Bordet skal være så bredt, at I har fralægningsplads til mapper m.v. på begge sider af tastaturet. Har I flere arbejdsfunktioner ved skrivebordet, skal I have plads til både tasteopgaver og alment kontorarbejde. 10. Er der fri benplads under skrivebordet? Ja... Nej Der skal være fri benplads i både dybden og bredden, så I kan skifte arbejdsfunktion uden at støde på bordben, skuffer eller lignende.

5 Fysiske forhold (fortsat) 11. Kan computerskærmen højdejusteres og placeres frit? Ja... Nej Computerskærmen skal kunne højdejusteres, så den kan tilpasses den af jer, der bruger skærmen. Højden på skærmen er korrekt indstillet, når I, efter at have indstillet stolen og bordet, har øjnene i niveau med det øverste af skærmens kasse. I bør placere skærmen, så synsretningen er parallel med eventuelle vinduer i rummet. Og den skal gerne placeres 2 meter inde på bordet, så hverken jeres øjne generes eller skærmen ikke er tydelig. 12. Er skærmbaggrunden lys med mørk tekst? Ja... Nej Baggrunden på skærmen skal være lys grå eller hvid med mørk tekst. Det giver færrest refleksioner fra sollyset og belaster derfor øjnene mindst muligt. 13. Bruger I en konceptholder? Ja... Nej Hvis I vil undgå en uhensigtsmæssig stilling af hovedet og ensidige, gentagne bevægelser i nakkemuskulaturen, så kan I med fordel bruge en konceptholder. Den bedste placering er mellem skærm og tastatur. 14. Er jeres arbejdsstillinger og -rutiner optimale, når I arbejder med tastatur og/eller mus? Ja... Nej Hvis I vil undgå muskelspændinger i skuldre og nakke, skal underarmene være fuldt understøttede med afslappede skuldre ved tastearbejde og arbejde med mus. Er tastaturet med høj kant, anbefales I at bruge en håndledsstøtte. Bruger I musen i længere tid, er det en god ide at placere den imellem tastaturet og kroppen i stedet for ved siden af tastaturet. Hvis I vil undgå museskader, bør I benytte genvejstaster. Musen bør være udformet, så håndleddet holdes i neutral stilling. Det skal altså ikke knække bagover. Samtidig anbefales det, at dobbeltklikket på musen ligger ved tommelfingeren.

6 Fysiske forhold (fortsat) 15. Er belysningen i orden? Ja... Nej Almenbelysningen bør være indirekte. Indirekte belysning kaster lyset mod loft eller vægge, så I undgår blænding i skærm og genskin fra blanke overflader. Almenbelysningen skal som minimum være 200 lux. Ved tastearbejde (minimum 500 lux) skal I supplere almenbelysningen med en arbejdslampe. Det anbefales, at den har en asymmetrisk belysning, så genskinnet minimeres. 16. Er temperaturen behagelig? Ja... Nej En temperatur mellem 20 og 24 grader er passende ved kontorarbejde. Temperatursvingninger på mere end 4 grader over en dag føles ofte ubehageligt. 17. Er luftkvaliteten god? Ja... Nej For høj temperatur kan give tørre slimhinder i øjne, næse og svælg. Er jeres laserprinter og kopimaskine placeret i kontorlokalet, bør I flytte dem til et særskilt rum med udsugning, da de er med til at give en dårlig luftkvalitet. Hvis I installerer komfortventilation, vil temperatur og luftkvalitet blive optimeret. 18. Kan I undgå træk? Ja... Nej Der må ikke være træk fra døre eller porte. Trækgener kan I slippe af med, hvis I sætter vindfang, varmetæppe eller lignende op. Træk fra komfortventilation skal I undgå ved at justere temperatur og indblæsningshastighed. 19. Virker loft og eventuelt vægge lyddæmpende? Ja... Nej Hvis det er let at tale sammen i kontoret og uden efterklang (genklang), så er lokalets akustiske forhold ofte tilfredsstillende.

7 Ulykker 20. Har I en politik for virksomhedens sikkerhedsarbejde, og hvordan det ledes? Virksomhedens ledelse bør selv have klare ledelsesmæssige principper for, hvordan sikkerhedsarbejdet skal foregå. Der bør for eksempel være en beskrivelse af, hvad sikkerhed er, hvad målene er for jeres sikkerhedsarbejde, hvordan det skal organiseres, hvordan ansvaret skal fordeles, hvordan information og kommunikation foregår, hvem der samarbejder og medvirker, hvordan sikkerhedskulturen skal være, hvordan og hvem der motiverer, samt hvordan kompetencen er fordelt. Ja... Nej 21. Er der sikkerhedsdokumentation? Og laver I sikkerhedsgennemgang? Ja... Nej I bør have registreret dokumentationen på jeres sikkerhedspolitik. Det gælder for eksempel målene med sikkerhedsarbejdet, handlingsplaner, sikkerhedsanalyser, risikovurdering og økonomiske vurderinger, opdatering af lovbestemmelser, planlægning og registrering af jeres uddannelse og træning, uheld og fravær samt registrering af tilløb til uheld. 22. Laver I en økonomisk vurdering af arbejdsulykker? Ja... Nej Det kan være meget nyttigt, hvis I i forbindelse med arbejdsulykker skaber et overblik over omkostningerne. Det kan være direkte omkostninger, f.eks. driftsstop, tomgang hos andre medarbejdere, ødelagte råvarer og udstyr, oprydning, reparation af skader, administration, sygedagpenge, løn til vikar, dagbøder og forhøjede forsikringer. Og det kan være indirekte omkostninger, f.eks. forsinkelser, kunders utilfredshed, tabt effektivitet, faldende akkord, utilfredse og utrygge medarbejdere, besøg fra Arbejdstilsynet, problemer med rekruttering og negativ omtale. 23. Har I en god sikkerhedskultur? Ja... Nej Det er vigtigt, at I hele tiden følger op på, at alle har en sikker og god adfærd, når det gælder om at hindre ulykker, uheld og fravær. Ledelsen skal være synlig og gå foran med det gode eksempel, melde tilbage og informere om tiltag og forbedringer. Medarbejderne skal samtidig være med i de sikkerhedsfremmende aktiviteter, så I sikrer den bedste effektivitet i arbejdet. 24. Lærer I (både ledelse og medarbejdere) af de ulykker, der er sket på virksomheden? For at undgå gentagelser af ulykker, er det vigtigt, at I lærer af de ulykker, der er sket i virksomheden. Derfor bør I hver gang, der sker en ulykke, undersøge, hvor stor betydning ledelse, uddannelse og instruktion, de fysiske rammer, tekniske hjælpemidler og udstyr har haft for sikkerheden i forbindelse med den enkelte ulykke. Ja... Nej

8 Ulykker (fortsat) 25. Bliver medarbejderne involveret i sikkerhedsarbejdet? Ja... Nej Det er vigtigt, at medarbejderne er en del af sikkerhedsarbejdet og gennem uddannelse/instruktion får en øget bevidsthed om risikofyldte situationer på arbejdspladsen. Gennem forebyggende arbejde kan I selv lære at ændre adfærd og undgå ulykker. 26. Trænes ledere og andre nøglepersoner i sikkerhedsorganisationen? Ja... Nej Sikkerhedstræning er i denne betydning al uddannelse og oplæring, der skal bidrage til bedre sikkerhed. Det skal ses i forhold til virksomhedens samlede risiko for ulykker, medarbejdernes sammensætning, de forskellige funktioner, virksomhedens kultur samt krav fra og til underleverandører. 27. Er I opmærksomme på mulige risici, og foretager I arbejdssikkerhedsanalyser? Ved at beskrive arbejdsopgaven trin for trin kan I finde de ulykkesrisici og farekilder, der er forbundet med opgaven. For hvert trin skal I finde de situationer, der er farlige. Find også kilden/årsagen til dem samt de skader, man kan pådrage sig. I skal også foretage et skøn over risikoens størrelse og finde en løsning på, hvordan den kan mindskes. Vurder herefter om løsningen er sikker nok. Ja... Nej 28. Stiller I krav til jeres leverandører? Ja... Nej Stiller I arbejdsmiljøkrav til de leverandører, der leverer tjenesteydelser, maskiner og tekniske hjælpemidler? Har I retningslinier for, hvilke krav I vil stille til leverandører, før I køber maskiner, tekniske hjælpemidler, kemiske stoffer og materialer? Har I retningslinier for, hvilke krav I stiller omkring ønskede ændringer på indkøbte maskiner og tekniske hjælpemidler før levering? 29. Har I en plan for jeres beredskab? Ja... Nej Når der sker ulykker, uheld eller er tilløb til uheld, er det vigtigt, at I har udarbejdet en plan over et beredskab. Hvem underretter for eksempel de pårørende efter en ulykke? Er der en adresseliste over de pårørende? Hvor er flugtvejene ved brand? Hvor er slukningsudstyret? Hvor er el-installationerne? Hvor er førstehjælpskassen/øjenskylleflasken? Hvem har ansvaret for kontrol og vedligeholdelse af sluknings- og sikkerhedsudstyr? For brandbare materialer, er der trykflasker på virksomheden? Er der brandfaste/flydende stoffer, der skal fjernes? Sker der en ulykke, kan det påvirke alle personer på virksomheden. Vær opmærksom på, om der er behov for professionel hjælp.

9 Psykiske og sociale forhold 30. Er jeres arbejde planlagt, så der tages hensyn til den enkelte? Ja... Nej Er jeres arbejdsopgaver af passende sværhedsgrad, altså ikke for svære og ikke for lette? Er der overensstemmelse mellem kravene til arbejdet og jeres kvalifikationer? Kræver arbejdet konstant opmærksomhed og koncentration? Risikerer I at forvolde ulykker med risiko for skader på personer eller materiel? 31. Indeholder jeres arbejde kontakt med kunder? Ja... Nej Og kan kunderne stille krav, der afviger stærkt fra gældende praksis og aftale? Indeholder jeres arbejde risiko for vold og traumatiske oplevelser? Er det afklaret på virksomheden, hvad I forstår ved vold? Er der risiko for, at den ansatte udsættes for vold eller trusler om vold? Er der mulighed for at tilkalde hjælp i tilfælde af vold? 32. Er rammerne for jeres arbejde klarlagt? Ja... Nej Er der jævnligt modstridende eller uklare krav i arbejdet? Er der den nødvendige støtte fra ledelsen, når arbejdsopgaverne skal defineres og afgrænses? Og når der skal prioriteres mellem de enkelte opgaver? Er der én klar ansvars- og kompetencefordeling på virksomheden? Er det klart, hvem der gør hvad? 33. Har I mulighed for at tilkalde hjælp, hvis I arbejder alene på virksomheden? Hvis I arbejder alene på virksomheden, skal I have mulighed for at tilkalde hjælp, der kan være tilstrækkeligt hurtigt fremme. Ja... Nej 34. Har I mulighed for faglig og kollegial støtte i arbejdet? Ja... Nej Er der, f.eks. ved en vanskelig opgave, hjælp og støtte at hente fra kollegerne eller fra den nærmeste arbejdsleder? Det gælder bl.a., når niveauet i de enkelte arbejdsopgaver skal fastlægges, ved konflikter, ved traumatiske oplevelser og i tilfælde af vold.

10 Psykiske og sociale forhold (fortsat) 35. Arbejder I på skiftehold, og er skifteholdsarbejdet planlagt? Ja... Nej Er skifteholdsarbejdet planlagt, så roterende skift går med uret? 36. Tages der i planlægningen af jeres arbejde hensyn til arbejdets mængde? Ja... Nej Jeres vagtplan/mødeplan skal være tilrettelagt tilfredsstillende, så der er et passende forhold mellem bemanding og arbejdsmængde. Har I forholdsregler ved sygdom/fravær, tempo/tidspres, fri for overarbejde og inddragelse af fridage, så arbejdspladsen fungerer effektivt og udnytter ressourcerne effektivt? 37. Har I mulighed for uddannelse og udvikling? Ja... Nej Tilfredsstillende uddannelsesplaner sikrer mulighed for uddannelse og udvikling af medarbejderne. 38. Får nye kolleger en introduktion, når de ansættes? Ja... Nej Den rigtige information og instruktion er vigtig for at udføre arbejdet og opgaven. 39. Får I information om vigtige beslutninger? Ja... Nej Får I tilstrækkelig med information om vigtige forhold på arbejdspladsen? Er der tilfredsstillende kommunikationskanaler mellem ledelse og medarbejdere, f.eks. informationsmøder, opslagstavler, uddeling af referater m.v.? Eller jævnlige møder, hvor arbejdsopgaver, fremtid, økonomi og personaleforhold drøftes? Det kan være afgørende for samarbejdet på virksomheden. 40. Holder I personalesamtaler på virksomheden? Ja... Nej Det er vigtigt, at både ansatte og ledere på virksomheden inddrages i beslutninger omkring og gennemførelse af organisationsændringer, større ændringer i arbejdsgange, procedurer eller metoder. 10

11 Unges arbejde 41. Har I klarlagt, hvad ansatte under 18 år må arbejde med? Ja... Nej Der er i arbejdsmiljøloven særlige regler for, hvad unge under 18 år må arbejde med. Lærlinge under 18 år har lov til at arbejde med de processer, maskiner, stoffer og materialer, der kræves for at udfylde uddannelsesaftalens beskrivelse af uddannelsen. 42. Har I foretaget en vurdering af de risici, arbejdet betyder for de unge? Ja... Nej I skal tage særligt hensyn til de særlige risici, der skyldes de unges manglende erfaring, manglende bevidsthed omkring risici, og at de endnu ikke er fuldt udviklede. 43. Giver I de unge en grundig oplæring og instruktion i arbejdet? Ja... Nej I skal give de unge en grundig oplæring og instruktion i det arbejde, de må udføre. Og de skal være bekendt med de foranstaltninger, der er truffet med hensyn til deres sikkerhed og sundhed. 44. Er de unge fortrolige med brugsanvisningerne? Ja... Nej De unge skal være fortrolige med de oplysninger, der fremgår af brugsanvisninger på de stoffer og materialer, tekniske hjælpemidler m.m., de anvender under arbejdet. 45. Fører I tilsyn med unges arbejde? Ja... Nej I skal føre et effektivt tilsyn med de unge, når de udfører deres arbejde. Det skal være en person over 18 år og med den fornødne indsigt i arbejdet og dets art, der skal føre tilsyn. 46. Er medarbejderne/sikkerhedsorganisationen inddraget i de unges arbejde? Ja... Nej Medarbejderne/sikkerhedsorganisationen skal være med i planlægning, gennemførelse og kontrol af sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, der vedrører de unges arbejde. 11

12 Sygdom 47. Har I en politik på arbejdspladsen omkring sygdom? Ja... Nej Er der klare retningslinier for, hvordan I skal forholde jer ved sygdom? Hvornår og hvordan I skal melde jer syge? Hvornår I skal melde jer raske? Er alle på arbejdspladsen orienteret om politikken på dette område? 48. Har I et samlet overblik over sygdom på jeres arbejdsplads? Ja... Nej Har I et overblik over sygdomsmønsteret på arbejdspladsen? For eksempel antal sygedage eller særlige tendenser (stressrelaterede sygdomme eller fysiske problemer, der skyldes arbejdsopgaver, arbejdsmiljø e.l.). Er sygdom på arbejdspladsen på dagsordenen i dialogen mellem arbejdsgiver og arbejdstagere? 49. Har I de nødvendige værktøjer, hvis I skal gøre noget ved særlige tendenser? Ved I, hvor I skal henvende jer for at få gjort noget ved bestemte problemer f.eks. eksterne rådgivere? Ja... Nej 12

13 CO-Industri Vester Søgade København V Tlf Fax Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard København V Tlf Fax Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade København S Tlf Fax Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Varenr udgave maj 2007 Grafisk tilrettelæggelse og produktion:

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring

auto apv trin for trin TjeklisTe klargøring AUTO APV trin for trin T j e k l i s t e K l a r g ø r i n g Vejledning til udfyldelse Spørgsmålene er udformet som Ja/Nej spørgsmål. Hvis spørgsmålet ikke er relevant, kan det overstreges. Hvis der svares

Læs mere

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog

Formål og indhold. Materialet er delt op i fire hovedområder: Del 1: Introduktion til arbejdsmiljøog Arbejdsmiljøog miljøstyring Formål og indhold Denne vejledning er udarbejdet i et samarbejde mellem Dansk Industri/Motorbranchens Arbejdsgiverforening, Dansk Metal og Ledernes Hovedorganisation. Arbejdstilsynet

Læs mere

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader

Branchevejledning om. APV for festudlejere. Formålet med en APV er at forebygge skader Branchevejledning om APV for festudlejere Formålet med en APV er at forebygge skader Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 APV - formål, krav og hvordan den laves... 2 2.1 Formålet med APV er at forebygge

Læs mere

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg

Arbejdsmiljøhåndbog for. idræts- og sportsanlæg Arbejdsmiljøhåndbog for idræts- og sportsanlæg Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Få et godt arbejdsmiljø... 3 Det psykiske arbejdsmiljø... 6 Samarbejde, tillid og retfærdighed... 6 Seks

Læs mere

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE

ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM arbejde ved computer ARBEJDE VED COMPUTER SÅDAN SIKRER I GOD INDRETNING OG VARIATION I ARBEJDSSTILLINGER VED COMPUTERARBEJDE INDHOLD 4 FORORD 5 ARBEJDSMILJØFORHOLD VED

Læs mere

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration

ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER. BAR Privat Kontor og Administration ARBEJDE VED SKÆRME BRANCHEVEJLEDNING OM ARBEJDE VED SKÆRME PÅ KONTORARBEJDSPLADSER BAR Privat Kontor og Administration 02 ARBEJDE VED SKÆRME FORORD "Arbejde ved skærme" henvender sig til medarbejdere,

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold

Kortlægningsskema. Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Kortlægningsskema Arbejdspladsvurdering for Psykiske og sociale forhold Hvordan bruges APV skemaerne En APV skal omfatte alle aktiviteter i virksomheden. Derfor skal en virksomhed som minimum benytte følgende

Læs mere

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj

Den årlige arbejdsmiljødrøftelse som strategisk værktøj som strategisk værktøj Hvordan virksomheder kan anvende den årlige arbejdsmiljødrøftelse til at skabe strategier for arbejdsmiljøarbejdet Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg i detailhandlen Denne vejledning beskriver de forskellige former for tilsyn, som Arbejdstilsynet gennemfører, bl.a. screeningsbesøg og tilpasset tilsyn. Derudover finder du konkret information om, hvad det er Arbejdstilsynet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV!

BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSPLADSVURDERING TID TIL APV! INDHOLD 4 FORORD 6 HVAD ER APV? HVORFOR LAVE APV? KORT OM KRAVENE TIL APV 8 ARBEJDSMILJØFORHOLD I APV FYSISKE OG ERGONOMISKE FORHOLD

Læs mere

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros ARBEJDS MILJØ HÅNDBOG FOR CHAUFFØRER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FORORD Denne håndbog er skrevet til alle, der arbejder inden for transportområdet. Bogen handler om dine arbejdsforhold,

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15. Arbejdspladsens indretning og inventar At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.15 Arbejdspladsens indretning og inventar November 2008 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.14 af december 1998 og nr. 4.10.2 af november 1985 2 Hvad er en At-vejledning?

Læs mere

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN

INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN INSTRUKTION OG INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE I AUTOBRANCHEN ! Denne pjece kan rekvireres hos Dansk Metal, Dansk Industri, Motorbranchens Arbejdsgiverforening og Ledernes Hovedorganisation, samt hos

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation

Kasseassistenters arbejdsmiljø. Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Kasseassistenters arbejdsmiljø Branchevejledning til arbejdsgivere og sikkerhedsorganisation Forord På baggrund af den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd (BAR) herunder

Læs mere

INSTRUKTION OG OPLÆRING

INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING INSTRUKTION OG OPLÆRING Denne vejledning giver gode råd om instruktion og oplæring i relation til arbejdsmiljøet. Du får vejledning i, hvordan den gode instruktion og oplæring kan

Læs mere

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN

Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Godt arbejdsmiljø Fra a-å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN GODT ARBEJDSMILJØ FRA A-Å EN MINIGUIDE TIL ARBEJDSMILJØORGANISATIONEN Hvordan løfter I, uden at få ondt i ryggen? Hvordan forebygger

Læs mere

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS

Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker. Fra UPS til OBS Ulykker En vejledning med metoder og løsningsforslag ved nærved-ulykker Fra UPS til OBS Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail:

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med mindst 35 ansatte At-vejledning F.3.3 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006,

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration

Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME. på kontorarbejdspladser. Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration Branchevejledning om ARBEJDE VED SKÆRME på kontorarbejdspladser Branchearbejdsmiljørådet for Privat Kontor og Administration FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning er der oprettet 11 branchearbejdsmiljøråd

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER

BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER BRANCHEVEJLEDNING GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER GODT ARBEJDSMILJØ I VASKERIER 2012 Indholdsfortegenlse Forord 1 Indledning 2 Få overblik og et godt samarbejde om arbejdsmiljøet 3 Arbejdspladsvurderingen

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING JEG ARBEJDER I TRÆLAST Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Arbejdsmiljøorganisation... 2 3.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold

Arbejdspladsvurdering for Generelle forhold Arbejdspladsvurdering for enerelle forhold Samarbejde om sikkerhed og sundhed, Lovpligtige uddannelser, Sygefravær, Velfærdsforanstaltninger, Unges arbejde, ravides arbejde Hvordan bruges APV skemaerne

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og sygefravær

Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdspladsvurdering og sygefravær Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere