Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region: Region Midtjylland. Kommune: Randers. Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV. Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD."

Transkript

1 Region: Region Midtjylland Kommune: Randers Adresse: Hobrovej 84 B, 8920 Randers NV Matr.nr.: 164M, RANDERS MARKJORD Ejer: Verdo A/S Kontaktperson: Verdo, Claus Nicolai Løvgreen e post: tlf.: Arkitekt: Jens Peter Jensen Wærum Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur FBB bebyggelsesmiljø: Købstad (10) FBB kompleks: Vandtårn (270) Fredningsforslaget omfatter: Vandtårn på Hobrovej i Randers af Jensen Wærum. Jensen Wærums vandtårn set fra Gl. Hobrovej. Tårnet set fra Hobrovej. 1

2 Jensen Wærums vandtårn ligger på Hobrovej, nord for Randers midtby. Bygnings/anlægshistorie: Vandtårnet er opført for Randers Byråd, tegnet af J.P. Jensen Wærum og opført af murermester Carl Jensen (facader), murermester Carl Schøitz (cisternen) og tømmermester Jens Welløw (tømmerarbejdet). Vandtårnet er opført som erstatning for nogle jordbeholdere, der fra slutningen af 1800 tallet sørgede for vand til de højere liggende kvarterer i Randers. Vandtårnet blev taget i brug i december 1905 og taget ud af drift i 1950, hvor Randers nyere vandtårn på Hadsundvej blev taget i brug. Beskrivelse: Randers midtby ligger nede i et dalstrøg, og byens nyere kvarterer er kravlet op ad bakkesiderne i byens vækstperioder. Jensen Wærums vandtårn er placeret nord for Randers midtby på en af byen store indfaldsveje og højt oppe ad den nordlige bakkeside. Vandtårnets placering på en højtliggende indfaldsvej betyder, at tårnet fungerer som kendings og pejlemærke for hele den nordlige del af Randers by. Bygningen er trukket lidt ind på matriklen og omgivet af vegetation, mod syd er der lave buske, ellers er der en græsplæne. Græsplænen mod nord indeholder et teknisk anlæg og er derfor formet som en lille vold. Vandtårnet har i nyere tid fået tilføjet et lille udskud i stueetagen, der indeholder toiletfaciliteter. På grunden er ligeledes en fin arkitektonisk bearbejdet transformatorstation, tegnet af en anden arkitekt med stor betydning for Randers: Hjersing i

3 Vandtårnet er en let kegleformet cylinder opført i røde teglsten. Det står i blank mur udført i krydsforbandt med flere murede og enkelte støbte detaljer. Vandtårnet set fra Hobrovej. Den runde mur i krydsforbandt. Tårnets sokkel er smukt udført i nøjagtigt tilhugget, affaset granit. Lige over soklen ligger et løberskifte, og herefter er der et muret rulskifte med glaserede kopper. Hvor stueetagen afsluttes, er der en muret gesims, der består af et fremtrukket rulskifte, herefter et fremtrukket løberskifte, så yderligere to skifter trukket ud, øverst afsluttet af gule teglklinker lagt skråt ud (ligesom ved en sålbæk). Inden murværket fortsætter op med taggesimsen, er der yderligere et kop rulskifte. Vandtårnets sokkel i granit. Gesimsen ved stueetagens afslutning. 3

4 Taggesimsen består af to bånd med støbte sten med traditionelle deltajer som halvstaf og kehl under endnu en skrå flade, der leder tankerne hen på sålbænkes form. Det nederste bånd er i lidt mindre dimensioner end det øverste. Mellem de to gesimsbånd er en række af formteglsten, hvis motiv er et glaseret firkløver. Dette firkløver ses på flere andre af Jensen Wærums bygninger i Randers. Affotograferet tegning af detaljerne med kløver øverste. Akvarel af undersiden af tagfoden.. Tegning af vinddragen. Tegning af rende jernene for enden af tagets grat. Mellem gesimsbånd og tagets udhæng er en række små vinduer med spidsbuer over. Vinduerne sidder parvis mellem de udskårne træknægte, der bærer det 12 kantede tag. Vinduerne er så lave, at de nærmest 4

5 fremstår som små trekanter. Der er kun rudeglas i halvdelen af vinduerne, mens de andre er blændet. De udskårne træknægte hviler af på en støbt sten med samme profil som de støbte gesimsbånd. Af tegningsmaterialet fremgår det, at der har været rød og blåmalede felter under tagudhænget, og at træknægtene ligeledes har været bemalede ved tårnets opførelse. Taget hælder ca. 40 grader og er belagt med bæverhaleskifer. Taget er opdelt i de 12 sektioner af blybelagte grater, hvorpå der er monteret rigt udsmykkede rendejern til tagrenden. Øverst afsluttes taget af en 12 kantet tagrytter med spir. Den oprindelige vinddrage findes i dag på Randers Museum. Omkring tårnets indgangsparti er murværket fremtrukket, det samme gælder granitsoklen. Det fremtrukne, murede parti afsluttes mod toppen af et kamptakkemotiv med glaserede vingetegl. Den tofløjede dør er indrammet af tilbagetrukne, murede partier med spidsbuet afslutning. I feltet mellem døren og spidsbuen ses sildebensmønstret murværk, der hviler på en h bjælke af jern. En trappe på to trin udført i granit fører op til den tofløjede dør. Hvert dørblad har to fyldinger, en kort forneden og en længere øverst. Dørhåndtaget er i udført i messing med enkelt blomstermotiv. Tegning af indgangspartiet. Indgangspartiet med fine murede detaljer. Vandtårnets mange små vinduer er ligesom døren indrammet af tilbagetrukne murpartier, og kun det vinduesparti, der sidder lige overindgangsdøren og under byvåbenet, og som består af tre lidt større vinduer, har fået spidsbuer. De andre vinduer i facaden er aftrappet mod toppen. Ud overbyvåbenet over indgangsdøren er også en række våbenformede blændinger med pudsede overflader. 5

6 Blændet vindue i stueetagen. Randers byvåben og lille vindue til trappen. Vandtårnet har flere forskellige vinduesformater, over indgangen er tre vinduer ved siden af hinanden. Indvendigt består våndtårnet af et ydre trapperum og en indre cylinder. Den indre cylinder er vandcisternen, der er udført i armeret jernbeton. 6

7 Trapperummet er hele vejen uden om den indre cylinder. Det har antageligvis fungeret som isolering, da vandtårnet blev opført. I stueetagen er der kontorlokale, herfra er der adgang til toilettet i det lille, tilbyggede udskud. Desuden er der døre til opbevaringsrum under trappen. Via trappen er der adgang til 1. sal, hvor der ligeledes er et rum, der bliver benyttet til kontor. En etage højere er der indlagt et dæk i selve vandbeholderen, også her er der indrettet til kontorbrug. Øverst i vandtårnet over vandbeholderen er et rum, hvor der kommer lys ind fra både tagrytter og de vinduer, der er placeret lige under taget. Her er trægulv og frit udsyn til tagkonstruktionen. Toilettet i udskuddet. Fra toilettet i udskuddet. 7

8 Trappen i stueetagen. Trapperummet. Trapperummet uden om vandcisternen. Trapperummet uden om vandcisternen. 8

9 Kontor i stueetagen. Opbevaring under trappen. Kontor på 1. sal. Kontor i cisternen, hvor der i dag er indlagt dæk. 9

10 Tagværkert i rummet, der ligger over cisternen. De små trekantede vinduer i rummet over cisternen. Tidligere håndværkeres signatur. Den bærende bjælke vejer af i et punkt over cisternen. Vedligeholdelsestilstand: Vedligeholdelsestilstanden er udmærket, men bygningen trænger til løbende veddligeholdelse. Planforhold: Der er ingen lokalplaner for området. Kommuneatlas: Randers Kommuneatlas Byer og bygninger Der er ingen specifikke bemærkninger ang. vandtårnet i kommuneatlasset. Omgivelser: Den omkringliggende have er uplanlagt og uden større betydning for vandtårnets værdi. Dog virker det ubebyggede areal, som en fin kontrast til tårnets vertikalitet. Arkitekten: Jens Peter Jensen Wærum er født og opvokset i Randers, men har studeret i København. Mens han stadig var studerende, var han tilknyttet Ferdinand Meldahls tegnestue. Her er Jensen Wærum uden tvivl blevet 10

11 påvirket til at udvikle sin forfinede, historicistiske detaljering. Jensen Wærum var anerkendt i sin samtid og valgte at flytte tilbage til Randers efter endt studieophold i København, på trods af at han havde fået tilbudt arbejde i Wien. I Randers har Jensen Wærum udformet en række betydningsfulde bygningsværker og gennem dem præget byens udseende. Hans tilknytning til Randers kan på mange måder sammenlignes med Anton Rosens til Silkeborg. Jensen Wærum sad desuden i Randers byråd i en periode. Liste over lignende bygninger/anlæg og deres frednings/bevaringsstatus: Der findes 10 fredede vandtårne i Danmark: Disse ses i Bilag 1 Kort: Historiske kort, nutidige kort og andet relevant kortmateriale. Kilder: Randers Kommuneatlas Byer og bygninger 2000 Danmarks Vandtårne Kim Lykke Jensen på Vældungerne Den Store Danske Encyklopædi fra Gyldendal Historisk årbog fra Randers Amt års jubilæum Artikel fra Randers 23. jan af Tina Knudsen Jensen, fra Randers Lokalhistoriske Arkiv. Weilbachs Kunstnerleksikon Databasen over fredede og bevaringsværdige bygninger. 11

12 Udkast til indstilling: Landsforeningen for Bygnings og Landskabskultur finder, at Jensen Wærums vandtårn på Hobrovej i Randers har de arkitektoniske såvel som de kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en bygningfredning. Vandtårnet indgår på fineste vis i en arkitektonisk og kulturhistorisk fortælling om både Randers by og den almene forsyningshistorie. Formål: Formålet med fredningen er at sikre dette unikke vandtårn, så det fremover fremstår med sine fine bygningsdetaljer, gennemarbejdede arkitektoniske helhed og som en solid repræsentant for både J.P. Jensen Wærums virke i Randers og forsyningskulturen i starten af 1900 tallet. Arkitekturhistorie: De danske vandtårne er spredt rundt om i landet. Tilsammen viser de den udvikling, der er foregået i byggeskik og brugen af materialer. Arkitekturhistorisk repræsenterer Jensen Wærums vandtårn en stor gruppe af vandtårne opført i røde teglsten med detaljer i murværket, påvirket af de nationalromantiske arkitekturstrømninger omkring det forrige århundredeskifte. Som praktisk og teknisk finesse må nævnes, at det mellemrum, hvori trappen er placeret, mellem ydervæg og cisterne fungerer som frostsikring. Miljømsæssig værdi (omgivelser): Ud over placeringen på en markant bakkeskråning, indgår vandtårnet ikke i en nær miljømæssig sammenhæng. På grund af sin alder og højde betragtes det dog som et unikt kendingsmærke i Randers. Kulturhistorisk værdi: Vandtårnet indgår i en vigtig kulturhistorisk fortælling om Randers og hele Danmarks forsyningshistorie. Vandtårnene kan betragtes som monumenter over den teknologiske udvikling og de almindelige forbedringer af levevilkår i by og på land. Placeringen på en bakke lidt uden for den ældste bykerne er arketypisk for de vandtårne, der er opført i forbindelse med, at rindende vand blev almindeligt i de danske hjem. Det forhold, at vandtårnet er formgivet af bysbarnet Jensen Wærum, er også en betydelig kulturhistorisk faktor. I samtiden sås det ofte, at en enkelt arkitekt havde stor indflydelse på mange bygningsværker i samme by og netop dette fænomen er smukt repræsenteret i Randers via Jensen Wærum og hans bygninger, heriblandt vandtårnet. Arkitektonisk værdi: Bygningens enkle cylindriske form danner baggrund for en række murede detaljer omkrig bygningens små, delikate vinduer, der i størrelse og med muret aftrapning leder tankerne hen på skydeskår. Soklen er smukt udført i nøjagtigt tilhugget granit, ligesom tagets fine bearbejdning og opdeling er værd at lægge mærke til. Bærende fredningsværdi: De bærende fredningsværdiger knytter sig for det udvendige til den fine detaljering omkring vindues og døråbninger, de murede gesimsbånd og soklens smukke granit. Desuden må bygningens afsluttede, cylindriske, konsekvente og uforstyrrede form vægtes meget højt. For det indvendige er det 12

13 tagkonstruktionens fine træværk, trappens granitsten og de cirkulære rum, der repræsenterer de bærende fredningsværdier. Anbefalinger: Det anbefales, at bygningen sættes nænsomt i stand, og at der findes en brug, der kan sikre de arkitektoniske værdier, samtidig med, at der gennem den ny udnyttelse tilføres vandtårnet nogle økonomiske midler og et jævnligt opsyn, så det ikke forfalder. 13

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION

HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION HISTORICISME 1 MIDDELALDERLIG OG NORDISK INSPIRATION Historicismen var en stilperiode, hvor industrialiseringens nye byggetekniske og industrielle landvindinger, sammen med romantikkens fokus på arkitekturhistorieog

Læs mere

Adresse: Ved Bellahøj Nord 2-6,Ved Bellahøj Nord 5, Ved Bellahøj Nord 10-12, Frederikssundsvej 123 A B C D, 2700 Brønshøj.

Adresse: Ved Bellahøj Nord 2-6,Ved Bellahøj Nord 5, Ved Bellahøj Nord 10-12, Frederikssundsvej 123 A B C D, 2700 Brønshøj. Region: Hovedstaden Kommune: København Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur FBB-bebyggelsesmiljø: Forstad FBB-kompleks: Beboelseshus FBB-objekt: Beboelseshuse, varmecentral,

Læs mere

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

SEPTEMBER 2001 STRUER KOMMUNE BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER STRUER KOMMUNE SEPTEMBER 2001 BYGNINGSBEVARING EN VEJLEDNING FOR BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Redaktion: Layout:

Læs mere

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013)

Del 3. - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Del 3 - Stilblade - Aktuel SAVE-registrering (2013) Stilbladene beskriver de arkitektoniske stilarter, der i forskellige perioder har præget byggeriet i de tre købstæder i Vordingborg Kommune, Stege, Præstø

Læs mere

Esbjerg Kommunes Byfond

Esbjerg Kommunes Byfond 2010 Esbjerg Kommunes Byfond Bestyrelsen Esbjerg Kommunes Byfonds bestyrelse Bestyrelsen for Esbjerg Kommunes Byfond blev ændret pr. 1. januar 2010 efter Kommunevalget for byrådsperioden 1. januar 2010

Læs mere

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE

BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE BE VAR I NG I G L. S KO V LU N DE Vejledning til bevaring af landsbymiljøet Indhold Bevaring i Gl. Skovlunde Udgivet januar 2009 By og Erhvervsudvikling Ballerup Kommune Foto: By og Erhvervsudvikling Grafik:

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv

Læs mere

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER

RENOVERINGSGUIDE. 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser KVALITETER, UDFORDRINGER OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser RENOVERINGSGUIDE, OG ANBEFALINGER 1940 erne og 1950 ernes murede boligbebyggelser 4 INDLEDNING INDLEDNING 5 Redaktion Dansk Bygningsarv Fagredaktører Professor

Læs mere

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE

JULI 2001 STRUER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE STRUER KOMMUNE JULI 2001 LOKALPLAN NR. 2 3 4 EN BEVARENDE LOKALPLAN FOR STRUER KOMMUNE Udgiver: Struer Kommune Østergade 11-21 7600 Struer Tlf.: 96 84 84 84 Udgivelsesår: 2001 Titel: Lokalplan nr. 234

Læs mere

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense

LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense LOKALPLAN NR. 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Lokalplan 2007-6 Bevarende lokalplan for Bogense Bymidte Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvor Kommunalbestyrelsen kan fastsætte bindende

Læs mere

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747

Kontaktperson: Louise Seerup (UBST), tlf.: 72 26 56 23 el. Tina Pipa (Det kgl. Bibliotek) tlf.: 3347 4747 Region: Hovedstaden Kommune: København Adresse: Gothersgade 140, 1123 København K Matr.nr.: 162, Nørrevold Kvarter Ejer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling Kontaktperson: Louise Seerup (UBST),

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune

Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Bevaringsværdige bygninger i Randers Kommune Randers Kommune sætter fokus på bevaringsværdige bygninger Denne pjece udsendes til samtlige ejere af bevaringsværdige ejendomme, der er registreret i Randers

Læs mere

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1

Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 Vejledning til Lokalplan nr. 204-1 1 Indhold Hvorfor og hvordan Hovedregler og målsætninger Bebyggelsens ydre fremtræden Indledning... 3 Baggrund... 4-7 Hvor og hvornår skal man søge?... 8 Hovedregler

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning

SKÆLSKØR KOMMUNE. Bevaringsværdier i. OMØBY Registrering og vejledning SKÆLSKØR KOMMUNE Bevaringsværdier i OMØBY Registrering og vejledning April 1995 Dette hæfte er udarbejdet af: Bygnings- og planafdelingen Teknisk forvaltning Skælskør kommune Næstvedvej 15,4230 Skælskør

Læs mere

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1

KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 KVALITETER I ALMENE BEBYGGELSER FRA 1940 ERNE OG 1950 ERNE 1 Denne publikation er en del af projektet Formidling af bevaringsværdier ved renovering og fremtidssikring af 1940 ernes og 1950 ernes almene

Læs mere

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur

AlmenVejledning B 1. Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur AlmenVejledning B 1 Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1 Titel Udgave Arven fra 1950erne Den almene sektors bygningskultur 1. udgave Indhold Udgivelsesår 2011 Arbejdsgruppe Torben Hangaard,

Læs mere

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971.

Historie: Rigsbank 1901-1920, 1920-27 telegrafstation, toldkammer fra 1932 til ca. 1971. Tønder Kommune Tidligere rigsbank Adresse: Jernbanegade 2, 6270 Tønder Mtr. Tønder 713 GPS-koord: 54º56 5 /8º51 43 Ejer: Privat Anvendelse: Restaurationsformål (tidl.) Arkitekt: Opførelseår: 1901 Bygning:

Læs mere

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959

Jens Andreas Foged. arkitekt M.A.A. 1890-1959 09/06/11 12:06 Side 33 Jens Andreas Foged arkitekt M.A.A. 1890-1959 af Asger Thomsen Jens Andreas Foged var som arkitekt med til at præge såvel Thisted by som hele Thy gennem fem årtier i den første halvdel

Læs mere

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E

S k i l t e o g F a c a d e r SØNDERBORG K O M M U N E S k i l t e o g F a c a d e r Lokalplan nr. 0-0112 Eksisterende lovlige skilte og facader kan forblive som hidtil. Ønsker du at foretage ændringer, skal lokalplanen følges - kontakt da kommunen. SØNDERBORG

Læs mere

Villa for billedhugger Adam Fischer.

Villa for billedhugger Adam Fischer. Villa for billedhugger Adam Fischer. Region: Hovedstaden Kommune: Gentofte Adresse: Femvejen 2, 2920 Charlottenlund Matr.nr.: 2 HG, Bernstorff Arkitekt: Georg Jacobsen Ejer: Enkefru Brockdorff (ejer er

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER

OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER OMBYGNING OG RENOVERING AF BEVARINGSVÆRDIGE BYGNINGER Nysted Rådhus - Ca. 1922 Rådhuset blev i 1920 forlænget mod nord og fik opsat balkon efter projekt af arkitekt Holck. Det ombyggede rådhus blev indviet

Læs mere

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen

C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen C.A.C. Motorrenovering A/S, Riihimäkivej 3 i Aalborg, arkitekt Arne Jacobsen Fredningsforslaget omfatter: Motorrenoveringsvirksomhed med skorsten, opført 1956 af Arne Jacobsen til fabrikant Carl Christensen.

Læs mere

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING

DET GAMLE HOSPITAL - AUNING DET GAMLE HOSPITAL - AUNING Bygningsarkæologisk rapport Stephanie Christensen 20114077 Århus Universitet Middelalder- og Renæssancearkæologi Indhold Indledning...2 Baggrundshistorie...2 Analyse... 3 Fundament

Læs mere

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g

A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g A r k i t e k t u r p r i s 2 0 1 0 N o m i n e r i n g KARKITEKTURPRIS SVENDBORG.. 2009 OMMUNE Nomineringen er foretaget af Svendborg Kommune og er et udtryk for anerkendelse af indsatsen for at gøre

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND. Karby. Tema: Handel Tid: Ca. 1845-i dag VÆRDIFULDE KULTURMILJØER DET BEBYGGEDE LAND Karby Tema: Handel Karby har været handelscenter på Sydmors, siden der blev næringsfrihed i 1800-tallet, og der kan lægges megen symbolik i, at den tidligere

Læs mere

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE

ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARNE JACOBSEN I GENTO FTE ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger ARKITEKTURGUIDE Arne Jacobsen i Gentofte Arne Jacobsen i Gentofte 24 udvalgte bygninger Gentofte Kommune har valgt

Læs mere

Kochs Tinghus i Store Heddinge

Kochs Tinghus i Store Heddinge Kochs Tinghus i Store Heddinge Udgivet af Realdania Byg Indhold FORORD... 5 NY ENERGI TIL DET GAMLE TINGHUS Restaurering af råd-, tingog arresthuset i Store Heddinge Af arkitekt m.a.a. Camilla Løntoft

Læs mere