Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger"

Transkript

1 44 ARBEJDERHISTORIE NR DEN FOR- TÆLLENDE HAVE Af Ove Dahl og Søren Federspiel Et stenkast fra ABA's nye domicil ligger Assistens kirkegård, som en fredfyldt oase afskærmet med den karakteristiske gule mur fra Nørrebrogades hektiske liv. Kirkegården, hvoraf en del i dag stadig fungerer som lokalkirkegård, blev oprindelig anlagt i 1760, da pladsen blev for trang på kirkegårdene inden for voldene. I starten fungerede den som fattigkirkegård, men fra efter begravelsen af en i datiden kendt embedsmand - blev det også borgerskabets begravelsesplads. Assistens kirkegård er i dag blevet en kulturhistorisk, kunsthistorisk og botanisk seværdighed, hvor en lang række af de toneangivende personer inden for dansk kulturhistorie ligger begravet. Forfatteren Martin A. Hansen skriver, at måtte "Nørrebro, som ingen større kulturinstitution ejer, regne sine døde med, blev det alligevel landets åndelige centrum." Assistens kirkegård blev grundlagt som fattig kirkegård i I dag er kirkegården en kulturhistorisk, kunsthistorisk og botanisk seværdighed. Til daglig ramme om udstillinger og foredrag med årligt besøg af tusindvis af børn og voksne. To af projektmedarbejderne fortæller om Assistens kirkegårds historie, formidlingscentrets mål og om en række af arbejderbevægelsens ledere, der ligger begravet på kirkegården. Formidlingscenter I foråret 1992 gik en række personer - bl.a. fra den lokalhistoriske forening - sammen om at oprette foreningen Assistens Kirkegårds Formidlingscenter. Foreningens hovedopgave er at skaffe midler til en restaurering af kapellet på kirkegården, som skal indrettes og fungere som en kombination af et museum, et besøgscenter samt en højskole. Både bygningen og kontorlokaler i en nærliggende bygning har Københavns kommune stillet til foreningens rådighed. I kapellet skal der via vekslende udstillinger, foredrag, specialarrangementer fortælles om den danske kulturhistorie fra 1760 til i dag, derudover vil etiske og filosofiske spørgsmål blive inddraget. Og siden starten er det gået stærkt. I flæng kan nævnes; rundvisninger på kirkegården for ca personer, udstillingen "Den fortællende have" i Københavns Rådhushal i juni 93 med omkring besøgende, undervisning og arrangementer i Etisk værksted for børn og unge for omkring et par tusinde elever samt aftale med Kulturby '96 om at indgå i kultur-

2 DEN FORTÆLLENDE HAVE Assistens Kirkegårds formidlingscenter. Foto: Omar Ingerslev.

3 46 ARBEJDERHISTORIE NR Frants Henningsen "En begravelse" fra 1883 året under programdelen "Børnenes by", udstillingen om Søren Kierkegaard i kapellet efteråret 94 med besøgende, udgivelse af en række publikationer bl.a. tidsskriftet Assistensia, en fortegnelse om bemærkelsesværdige grave, en bog om Søren Kierkegaard til unge, en videofilm om Søren Kierkegaard. I øjeblikket forberedes bl.a. en udstilling om indvandrere og flygtninge på kirkegården med forventet start 15. juni i år. Bydelen Nørrebro Da Assistens kirkegård blev indviet i 1760 var Nørrebro meget sparsomt bebygget. Det var et landligt område uden for voldene med spredt bebyggelse hovedsageligt langs Blegdamsvej, Fælledvej og den del af Nørrebrogade, der er nærmest søerne. På grund af overbefolkningen inde i København valgte man i 1852 at flytte demarkationslinien, som hidtil af forsvarsmæssige årsager havde hindret et større byggeri på Nørrebro. Herefter gik en voldsom byggespekulation i gang i bydelen. Fra 1880'erne fik kvarteret den høje, sammenhængende bebyggelsesform vi kender i dag. Tilsvarende blev Nørrebro fra at være en bredt sammensat bydel et udpræget arbejderkvarter med små lejligheder. I dette århundrede har man i mange år krævet en sanering af kvarteret. Fra 1970'erne undergik specielt indre Nørrebro en kraftig forandring med sanering, udflytning, nye befolkningsgrupper m.v. I dag er Nørrebro derfor et meget sammensat kvarter med alle typer mennesker af fremmed etnisk oprindelse og national baggrund. Et rigt og varieret kulturliv udfolder sig med cafeer, gallerier, spillesteder, eksotiske restauranter og alle slags butikker. Når man "tager i byen" er det ofte Nørrebro man besøger i dag. Kvarteret er

4 DEN FORTÆLLENDE HAVE 47 med andre ord ved at blive Københavns nye latinerkvarter. Nørrebro rummer stadig sociale spændinger, som fra tid til anden - senest omkring urolighederne nytårsaften når frem til avisernes forsider. En virkeliggørelse af formidlingscenterets planer vil kunne tilføre kvarteret et kulturelt løft. Projektet kan derfor ligeledes opfattes, som en kulturel dynamo - i et gammelt arbejderkvarter, der i dag står overfor at finde sin fremtidige karakter og egenart. At anvende en kirkegård, som en indgang til et lands historie er iøvrigt velkendt fra andre europæiske storbyer som Paris, London, Prag og Warszawa. Tid til eftertanke I hele den vestlige verden oplever man en stigende interesse for åndelige spørgsmål. 1990'erne har med rette fået betegnelsen moralens årti, målt på baggrund af tidens diskussioner, konferencer og medier. Folk er søgende og ønsker forklaringer på de store sammenhænge, som de selv er en del af. I denne forbindelse ønsker formidlingscenteret at skabe rum for en historisk forståelse af de grundlæggende etiske og filosofiske spørgsmål. Udgangspunktet skal som sagt være de begravede personer, som for manges vedkommende har præget vores mentalitet og tankegang. Vi vil her knytte an til den aktuelle interesse for personalhistorie afspejlet både i den historiske forskning og litteraturen. Og med hensyn til udgangspunktet - Assistens kirkegård - frembringer de talrige gravmæler og monumenter fra forskellige epoker, sammen med den frodige og botanisk sjældne vegetation, en ganske særlig stemning, der maner til eftertanke i en fortravlet tid. Arbejderhistorie Assistens kirkegård er ikke på samme måde som Vestre kirkegård blevet en slags officiel begravelsesplads for de kendte personer fra Socialdemokratiet og DKP, men en del af de tidlige arbejderledere ligger begravet midt i det gamle arbejderkvarter på Nørrebro. Assistens kirkegård tegner på flere måder et billede af socialismens og arbejderbevægelsens historie fra de første pionerer over kendte socialdemokratiske ledere til kommunistiske intellektuelle. Danmarks første socialist Frederik Dreier ( ) ligger begravet på Assistens. Han søgte i 1851 at omdanne "Foreningen for Arbejdsclassens Vel" til et politisk parti, og i tidsskriftet Samfundets Reform propaganderede han for en udvidelse af demokratiet ved afskaffelse af landstinget og kongemagten. Dreier oplevede ikke den moderne arbejderbevægelses gennembrud. Han døde 26 år gammel i En anden af pionererne på Assistens er Danmarks første internationalist, bundtmagersvenden Niels Lorents Petersen ( ). Han drog tidligt på valsen og blev en del af det spøgelse, Karl Marx beskrev i Det kommunistiske Manifest - det spøgelse, der i revolutionsåret 1848 gik gennem Europa. I 1868 og 1871 var Lorents Petersen i København som Internationales udsending med det formål at organisere en dansk afdeling. Sammen med resterne af kredsen omkring Dreier gødede Lorents Petersen jordbunden for den danske afdeling af Internationale, hvis digter U. P. Overby ( ) ligger begravet på Assistens. I januar 1872 forfattede han Socialisternes March, der gik rent ind med strofer som "Snart dages det, Brødre, det lysner i Øst". Anden generation i arbejderbevægelsen I 1880'erne kom en ny generation af ledere til i dansk arbejderbevægelse. Faglærte arbejdere afløste 1870'ernes intellektuelle trekløver - Pio, Brix og Geleff. Fagbevægelsens folk havde benene solidt plantet på jorden, men deltog også i den internationale socialismedebat. De skrev samfunds-

5 48 ARBEJDERHISTORIE NR kritiske pjecer med samme iver, som de kastede sig over organiseringen af fagforeninger. Parti og fagbevægelse blev formelt adskilt i 1878 med oprettelsen af Socialdemokratisk Forbund. Reelt arbejdede de to grene i arbejderbevægelsen tæt sammen og dannede sammen med kooperationen arbejderbevægelsens trekløver. Folkene bag parti, fagbevægelse og kooperation udgjorde en sluttet kreds - P. Knudsen, Jens Jensen, P. Holm, Chr. Hørdum, C.C. Andersen, Emil Marott, Harald Jensen, Emil Wiinblad, A.C. Meyer, V.T. Holst, Ferdinand Hurop, Sigvald Olsen og G. Chr. Olsen. Flere af anden generations socialdemokratiske ledere ligger begravet på Assistens kirkegård. P. Knudsen ( ) var handskemager og med til at organisere sine fagfæller også i skandinavisk målestok. Han blev partiets første forretningsfører og bevægelsens førende ideolog. I bogen Sygeforsikring og Alderdomsforsørgelse fra 1888 analyserede han by- og landarbejdernes livsvilkår. Han og maler Jens Jensen gik ind i det parlamentariske arbejde på lokalplan, da Socialdemokratiet fra århundredskiftet satsede på at erobre kommunerne. Jens Jensen blev landets første socialdemokratiske borgmester i København 1903 efter at have grundlagt LO P. Knudsen blev valgt til Borgerrepræsentationen 1897 og året efter til Folketinget blev han borgmester i København for Magistratens tredie afdeling. P. Knudsen var organisatoren, teoretikeren og slideren i partiet. Skomager Chr. Hørdum ( ) var med til at oprette en produktionsforening i 1870'erne. Han fik sæde i Fagforeningernes Centralbestyrelse og partiets ledelse. Arbejdernes Forsamlingsbygning i Rømersgade var han med til at rejse og i 1884 blev han og P. Holm Socialdemokratiets to første mænd på tinge. Han organiserede den socialdemokratiske presse og bidrog til bladets store oplag. Snedker C.C. Andersen ( ) var partiveteran og aktiv allerede i 1860'ernes spæde organiseringer. Han var med til at stifte Snedkernes og Stolemagernes Fagforening og var formand Andersen blev foregangsmand i kooperationen, sad en årrække som leder af Arbejdernes Fællesbageri og i bestyrelsen for flere kooperative foretagender som bryggeriet Stjernen og Arbejdernes Landsbank. I 1890 blev han første socialdemokrat i Landstinget. I partiet var Andersen "manden i midten". Handelsrejsende Anthon Mundberg ( ) kaldte sig Danmarks første socialist. Han repræsenterede kontinuiteten tilbage til tiden før Pio. Sammen med en lille gruppe socialistiske Dreier-tilhængere bl.a. Lorents Petersen søgte han at organisere en dansk arbejderbevægelse i 1860'erne. Han gjorde hele udviklingen med gennem 1870'erne som moderat reformsøgende, og blev fra 1880'erne den, der gik ind for praktiske løsninger. Sigvald Olsen ( ) var cigarmager af profession og blev formand for tobaksarbejderforbundet Enigheden. Han arbejdede i slutningen af 1870'erne i Tyskland, hvor han blev socialist. Fra 1880 var han aktiv i den københavnske arbejderbevægelse, blev næstformand i Socialdemokratiet og deltog i stiftelsen af De samvirkende Fagforeninger Han beklædte flere tillidsposter og blev 1895 valgt til Folketinget på Nørrebro. I 1903 blev han leder af kooperationens nye flagskib - bryggeriet Stjernen. Snedker Gregers Chr. Olsen ( ) kom til København i 1875 efter endt læretid i Nykøbing F. Han var med til at genrejse bevægelsen og oprette Socialdemokratisk Forbund i I 1885 blev han formand for Snedkerforbundet og virkede fra 1889 som journalist ved Social-Demokraten. Olsen var blandt de 20 socialdemokrater, der i efteråret 1889 krævede den revolutionære opposition omkring Gerson Trier og Nic. Petersen ekskluderet af partiet. Fremgangsmåden var uhørt. Den vakte opstandelse i den europæiske arbejderbevægelse og førte til debat i bl.a. det tyske socialdemokrati SPD. De revolutionære organiserede et selvstændigt parti, der virkede nogle år. Med eks-

6 DEN FORTÆLLENDE HAVE Danmarks første socialist Frederik Dreier ligger begravet på Assistens Kirkegaard, Fotos taget i forbindelse med Arbejdermuseets restaurering af Dreiers gravsten. (Arbejdermuseet. Foto: Allan Schnipper)

7 50 ARBEJDERHISTORIE NR klusionen blev grunden lagt til en tradition, der henviste oppositionelle grupper til at organisere sig uden for Socialdemokratiet. Brud med Socialdemokratiet - DKP oprettes I 1919/20 blev DKP - Danmarks Kommunistiske Parti oprettet som en sektion af Komintern - Den kommunistiske Internationale. DKP blev det første længerevarende resultat af et brud i dansk arbejderbevægelse. En af pionererne i DKP, typograf Johannes Erwig ( ) ligger begravet på Assistens. Erwig blev i 1912 leder af SUF, Socialdemokratisk Ungdoms Forbund. Under indtryk af verdenskrigen og den russiske oktoberrevolution i 1917 blev han kommunist og fulgte med SUFs venstrefløj over i DKP, hvor han blev politisk redaktør af Arbejderbladet. I 1926 døde han pludselig den 5. marts efter en uges sygeleje. Flere kommunister er blevet begravet på Assistens, senest maleren og forfatteren Hans Scherfig ( )med et uortodoks gravmonument - en skildpadde skabt af Carl Otto Johansen. Da der på Assistens kirkegård siden 1760 er blevet begravet mellem en 1/4 og en 1/2 million mennesker vil der af gode grunde ligge mange "menige" arbejdere og tillidsfolk her. Deres historie er ikke mindre interessant - så der er materiale til mange års formidling inden for området arbejderhistorie. Abstract Dahl, Ove and Søren Federspiel: The Narrating Garden. Arbejderhistorie 2/1995, p The cemetery called Assistens Kirkegaard is situated at Nørrebro one of the old working-class districts of Copenhagen. Originally, it was a paupers' cemetery, but later on even well-known Danes like the philosopher Søren Kierkegaard were laid to rest here. Today the cemetery forms a framework surrounding a museum and centre of cultural history; using the cemetery as a point of departure these two institutions depict the history of the district and its personalities. In their article, the authors tell the story of the cemetery, the objective of the museum, and not least of several generations of labour leaders buried here. Ove Dahl cand.mag., projektleder for Assistens Kirkegårds Formidlingscenter, træffes her på tlf Jagtvej 59, 3.th København N, tlf Søren Federspiel cand phil, ekstern lektor ved Københavns Universitet og bestyrelsesmedlem i foreningen Assistens kirkegårds Formidlingscenter Nybrogade 26, 4,th., 1203 København K, tlf

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek,

PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder. Af Claus Larsen. i København i dette efterår. på Det kongelige Bibliotek, 116 ESSAY PIO OG BRANDES et umage par i den danske guldalder Af Claus Larsen Under Golden Days-festivalen i København i dette efterår afholdtes på Det kongelige Bibliotek en række arrangementer om Det

Læs mere

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden

279 ud af de 894 kvinder, der i perioden 53 FAG- FORENINGS KVINDER I PARTI- POLITIK Af Karin Sandvad 279 ud af de 894 kvinder, der i perioden fra 1909 til ca.1950 blev valgt ind i de kommunale råd, var socialdemokrater. Det var langt flere, end

Læs mere

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL

Folkets århundrede. -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede -demokrati og velfærd FOR LIV OG BRØD GØR DIN PLIGT OG KRÆV DIN RET! VEJEN FREM HVAD NU? ARBEJDS- SPØRGSMÅL Folkets århundrede INTRODUKTION Det er en stor del af vores selvforståelse

Læs mere

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret!

Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Slaget på Fælleden Gør din pligt kræv din ret! Konfrontationen 3 gange opfordret i lovens navn styrtede de (politibetjentene) som gale ind på folk, huggede med deres frygtelige stave til højre og venstre,

Læs mere

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang

Fagbevægelsens. historie. Niels Finn Christiansen. Politiske ideer Statsmagtens omfang Fagbevægelsens Niels Finn Christiansen historie Politiske ideer Statsmagtens omfang 1 Fagbevægelsens historie Et temahæfte udgivet af FIU Forfatter: Niels Finn Christiansen, historiker, dr. phil. Grafisk

Læs mere

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006

1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ DERFOR 1900 1951 1976 2006 1. MAJ 1. maj er arbejderbevægelsens vigtigste demonstrationsdag og festdag. 1. maj går arbejdere over det meste af verden i demonstration og markerer synspunkter om bedre

Læs mere

Lukker Nexø op for diskussion

Lukker Nexø op for diskussion 74 ANMELDELSER Anmelderredaktion: Birgit Andreasen, Gerd Callesen og Anne-Lise Walsted Lukker Nexø op for diskussion Martin Andersen Nexø: Soldage. Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Henrik Yde.

Læs mere

Midtjyske Ildsjæle. Historien om AOF Center Midtjylland og fusionernes år. Kurt Balle Jensen

Midtjyske Ildsjæle. Historien om AOF Center Midtjylland og fusionernes år. Kurt Balle Jensen Midtjyske Ildsjæle Historien om AOF Center Midtjylland og fusionernes år Kurt Balle Jensen AOF Center Midtjylland 2010 Midtjyske Ildsjæle Historien om AOF Center Midtjylland og fusionernes år Tekst: Kurt

Læs mere

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand

Dansk-russisk samvirke i 75 år. 60 år med Sovjetunionen. Asger Pedersen, Københavnsformand Dansk-russisk samvirke i 75 år Udgivet af: Dansk-Russisk Forening, juni 1999. Udgivet med støtte fra Hermod Lannungs Fond i anledning af Dansk-Russisk Forenings 75 års jubilæum. Asger Pedersen, landssekretær

Læs mere

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt

Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt Asra nyt Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing amt 26. Årgang Nr. 4 2009 Asra indbyder til en spændende studietur til Arbejdermuseet i København hvor udstillingen 8 statsministre er aktuel. På billedet

Læs mere

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft

HJÆLP gennem 100 år. Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007. Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft 1907 1918 1933 1935 1962 1966 1981 ASF-Dansk FOLKEHJÆLP Hjælp gennem 100 år Af Erik Stubtoft HJÆLP gennem 100 år Fra Arbejdersamariter til ASF-Dansk Folkehjælp 31. juli 1907 31. juli 2007 HJÆLP gennem

Læs mere

Først under industrialiseringen blev livet inddelt

Først under industrialiseringen blev livet inddelt 1 FOLKEFERIE ferieformer, ferieindhold og dannelsesidealer 1938-1988 Af Anja Warschawsky I forbindelse med den nye ferielov i 1938 dannede arbejderbevægelsen ferieorganisationen Folkeferie. Folkeferies

Læs mere

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015

ASRA NYT. Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt. 32 årgang Nr. 2. 2015 ASRA NYT Arbejderhistorisk Støttekreds Ringkøbing Amt 32 årgang Nr. 2. 2015 ISSN:0906-2939 ASRA NYT,udgivet af ASRA Ålykkevej 3. 7400 Herning mail: info@asra.dk ASRAs hjemmeside www.asra.dk Formand: Steen

Læs mere

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3

Dig og Demokratiet. ét emne to museer. Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum. Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Dig og Demokratiet ét emne to museer Et tilbud til alle sprogskoler besøg Arbejdermuseet og Københavns Bymuseum Målgruppe: danskuddannelse 1-3 Tilbud til alle sprogskoler Københavns Bymuseum og Arbejdermuseet

Læs mere

I 1920 erne og 1930 erne var der tale om en

I 1920 erne og 1930 erne var der tale om en 36 Begrebet Politisk teater I 1960 erne og 1970 erne var der ingen, der var i tvivl om, hvad politisk teater var. Begrebet er imidlertid blevet problematiseret især i 1990 erne. Fra at være en marxistisk

Læs mere

Under 1. verdenskrig solgte Danmark de

Under 1. verdenskrig solgte Danmark de 52 LABOUR UNION den første fagforening på St. Croix Af Anna Herbst Under 1. verdenskrig solgte Danmark de vestindiske besiddelser til USA for en anseelig sum. Kort forinden havde landarbejderne på St.

Læs mere

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i

Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i Den grønlandske presse en undersøgelse af pressens betydning i forhold til den grønlandske nationsdannelsesproces 1979-2008 Af: Karina Fleischer Afdeling for Eskimologi og Arktiske Studier Institut for

Læs mere

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63

6.0 Konklusion...61 7.0 Litteraturliste...63 Abstract This project investigates how the Danish Communist Party (DKP) defined and related themselves to the concepts of nation and internationalism from 1945 1949. The historical context is that of a

Læs mere

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen

EINAR KORNERUP A/S 1907-2007. Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen EINAR KORNERUP A/S 1907-2007 Søren Federspiel Kurt Jacobsen Udgivet af Einar Kornerup A/S Einar Kornerup A/S 1907-2007 Einar Kornerup A/S 1.

Læs mere

Titelblad. Specialegruppens deltagere:

Titelblad. Specialegruppens deltagere: Titelblad Dansk Titel: Arbejderkultur og idræt i mellemkrigstidens Aalborg Engelsk Titel: Working culture and athletics in Aalborg during the inter war period Vejleder: Marianne Rostgaard Beregnet sidetal

Læs mere

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne

ASRA. 25 år 9. april 1983 9. april 2008. Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA 25 år 9. april 1983 9. april 2008 Kasserer Erik Thomsen modtager LO Kulturpris på ASRAs vegne ASRA jubilæumsredaktion 2008 ASRA Arbejderhistorisk støttekreds Ringkøbing amt 25 års Jubilæumsskrift

Læs mere

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998

Morten Thing. Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing Intet er umuligt for Vorherre og en Blikkenslager Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998 Morten Thing: Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager Træk af Rør-

Læs mere

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE

NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE Omslag 31/10/02 17:00 Side 1 NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE NI PIONERER I DANSK PÆDAGOGISK HISTORIE handler om ni mennesker der hver for sig har haft betydning for udviklingen af det man kalder

Læs mere

Nekrolog VAGN DYBDAHL. 1. februar 1922-27. februar 2001

Nekrolog VAGN DYBDAHL. 1. februar 1922-27. februar 2001 Nekrolog VAGN DYBDAHL 1. februar 1922-27. februar 2001 I februar 2001 døde historikeren og arkivmanden, fhv. rigsarkivar, dr. phil. Vagn Dybdahl i en alder af 79 år efter længere tids sygdom. Vagn Dybdahl

Læs mere

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede.

125 års Jubilæum 1885-2010. Det var her det hele startede. S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse 125 års Jubilæumsnummer 125 års Jubilæum 1885-2010 Det var her det hele startede. Den 8. februar 1885 stiftedes Socialdemokratisk Forening for Slagelse og Omegn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave

Indholdsfortegnelse. Henrik Kureer Claus L. Frederiksen. Samfundsfag C. 2. udgave Henrik Kureer Claus L. Frederiksen Indholdsfortegnelse Samfundsfag C 2. udgave 1 Samfundsfag C 2008 Henrik Kureer, Claus L. Frederiksen og Systime A/S. Kopiering fra denne bog må kun fi nde sted i overensstemmelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering... 3. 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4. 1.2 Eksisterende forskning...

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning og problemformulering... 3. 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4. 1.2 Eksisterende forskning... Indholdsfortegnelse 1. Indledning og problemformulering... 3 1.1 Kildegrundlag og metodiske overvejelser... 4 1.2 Eksisterende forskning... 8 2. Historisk baggrund... 11 2.1 Syndikalismen i den anarkistiske

Læs mere

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati

Kanslergadeforliget 1933. Arbejdsløshed, unge og demokrati Kanslergadeforliget 1933 Arbejdsløshed, unge og demokrati 1 Kanslergadeforliget Det er så langt den største politiske begivenhed, jeg har været med til. Thorvald Stauning, 1933. Hvordan går det, spurgte

Læs mere

SOCIAL- POLITISKE KARRIERER

SOCIAL- POLITISKE KARRIERER 93 SOCIAL- POLITISKE KARRIERER Kvindelige pionerer i socialt og kommunalpolitisk arbejde 1888-1933 Af Hanne Rimmen Nielsen Kvinders vej ind i politik i begyndelsen af dette århundrede gik typisk via deltagelse

Læs mere

DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG

DROPPER IGEN 1. MAJ-OPTOG ARBEJDER HISTORIE FESTIVAL Sexreform-læge stiller op til folketingsvalget til efteråret Ved det kommende folketingsvalg kan vælgerne stemme på den kendte læge Jonathan Leunbach fra SEXPOL-gruppen. Han

Læs mere