Københavns og Vartov Valgmenigheder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2013 Nr. 3 I stedet for dig selv 4. søndag efter trinitatis Lukas 6,36-42 Hvis du ønsker at gøre verden til et bedre sted at leve, må du først se på dig selv og så forandre dig inden du går i gang med at forandre verden. Jeg begynder med manden i spejlet og siger til ham at han skal forandre sig selv og sine holdninger. Sådan synger Michael Jackson i hittet Man in the Mirror. Who am I, to be blind? spørger han. Og rådet er altså: Se på dig selv og dernæst kan du forsøge at gøre verden til et bedre sted. Det kunne synes at stemme overens med evangeliet når det hedder: tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Se på dig selv! Det er det råd vi ofte får fordi man formoder at selvindsigt er begyndelsen til større indsigt på andre områder. Men det er ikke helt sådan evangeliet taler om det. Der er noget der forhindrer at vi kan se på os selv, i hvert fald noget som forhindrer at vi kan se uhildet på os selv. Det spejl hvori vi kun ser på os selv, lyver. Der skal nogen til at gøre os opmærksom på hvordan sagerne står for at vi kan indse det. Det er som når profeten Natan holder fortællingens spejl op for David. David kan uden videre se at den rige mand der hugger lammet fra den fattige, er et hjerteløst skarn. Og til trods for at fortællingen ikke afviger meget fra hvad han selv har forøvet, er det først da Natan siger: Du er manden! at det går op for ham hvor hjerteløst han selv har handlet. Det er lige så grotesk som billedet med bjælken i øjet. Men så massiv er viljen til manglende selvindsigt med mindre man kæler så meget for de gode sider man mener at have at selvindsigten bliver den rene lyst. Evangeliet giver ingen anvisninger på hvordan man kommer til selvindsigt, eller hvordan man forsoner sig med sig selv. Det siger derimod: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Barmhjertighed er en handling der retter sig udad, ud mod de andre. Vi kan godt bilde os ind at vi har erhvervet en selvindsigt som har forandret os så meget at vi

2 er blevet barmhjertige og kan føle barmhjertighed med andre. Men barmhjertigheden er altid en handling, noget vi gør. Hvad med splinten? Splinten i din broders øje? Hendes små fejl. Hans irriterende betragtninger. Alle de små splinter som nager så meget dybere, fordi det er småting. Lige netop det der ikke burde være for at den anden kan være så perfekt at han eller hun passer ind i vores billede af hende eller ham. Vi ser splinten i vores brors øje lige meget hvor lille den er. Det er netop bjælken der gør at vi ser splinten, for bjælken i vores eget øje er vores skabelon for den anden. Vores fasttømrede mening. Vores store fejl er at vi ser den andens mindste fejl. Evangeliet giver os ikke øjne som kan få os til at se hvem den anden er. Evangeliet giver os blik for at hjælpe den anden. Det siger ikke: tag først bjælken ud af dit eget øje, så du klarere kan se hvem den anden er. Det siger: tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Hold op med at se det andet menneske som du vil have det. Hold op med at dømme det. Vis barmhjertighed mod det. Tilgiv det sådan som jeres fader i himlen handler mod jer. Evangeliet drejer sig ikke om hvem de andre er og hvem vi selv er. Det drejer sig om hvad vi gør og hvad Gud gør for os. Gud skal ikke først til at finde ud af hvem han selv er, inden han er barmhjertig og tilgiver, for han er den der viser barmhjertighed, han er den der tilgiver. Sådan skal heller ikke vi stille os foran spejlet for at finde ud af hvem vi selv er, inden vi viser barmhjertighed, inden vi tilgiver. Og vi skal heller ikke lave de andre om før vi er barmhjertige imod dem. Vi skal bare gøre det. Forandringen skal ikke ske i identiteten, men i handlingen. Du skal elske din næste som dig selv. Man har ment at det betyder at hér er der mig, og dér er der dig, den anden, og så skal jeg elske dig lige så meget som jeg elsker mig selv. Lige så meget det ville jo være helt uoverkommeligt. Eller som én har sagt: Jeg elsker ikke mig selv ret meget, så måske kunne jeg gøre det. Men nej, kærlighedsbuddet interesserer sig ikke for hvordan vi har det med os selv, men for hvad vi gør. Det betyder: Du skal elske din næste i stedet for dig selv. Det er dén forandring evangeliet efterspørger. Ikke den der måtte komme af at vi som Michael Jackson først skal stå og se os i spejlet. At vi først skal se på os selv. Det bruger vi ganske vist uendelig meget tid på og derfor bliver det til så lidt med kærligheden. Det med spejle og selvindsigt er ikke nogen uskyldig ting. En østrigsk fysiker og filosof, Ernst Mach hed han, har fortalt at han som ung engang på gaden så et for mig aldeles ubehageligt og modbydeligt ansigt i profil. Han kommer imidlertid hurtigt til at stifte bekendtskab med denne anden. Det fremmede ansigt viser sig nemlig at være hans eget som han tilfældigt har nået at opfatte i en skæv vinkel mellem to spejle. Da det går op for ham, gribes han af rædsel: Stor var min rædsel da jeg opdagede at det var mit eget ansigt. Selverkendelsen, identitetsopnåelsen, har intet befriende ved sig. Tværtimod. Der er en lykke som består i ikke at vide noget om sig selv. En selvforglemmelse over det tilfældige der tilfalder én. En lykke som Ernst Mach selv oplever en lys sommerdag hvor jeg et og verden ikke 2

3 står over for hinanden, men er opløst i en tilstand af forskelsløshed. Som der er en lykke ved ikke at vide noget om sig selv, er der også en glæde ved det. Mens lykken er det der tilfalder én, er glæden det der kommer til én. Tilkommer én. Man skulle nok snarere sige: Den der kommer til én, for det kan ikke komme, det kan ikke komme af sig selv. Det er dén der af sig selv kommer til os, som bereder os glæden ved at komme med den. Det andet menneske. Den der viser os barmhjertighed og tilgiver os som vores fader i himlen. For Gud er indbegrebet af den barmhjertighed og tilgivelse som kommer til os, og som bereder os glæden når den befrier os fra os selv. Ved at tage både bjælken og splinten ud af vores øje. Må vi da komme til at se klart nok til at tage den splint ud som er i vores næstes øje. Ikke for at tilpasse hende eller ham vores egne forestillinger om hvem han eller hun er. Men for at tage vare på den glæde som er kommet til os med Guds tilgivelse og barmhjertighed. Bliver vi så bedre mennesker af det? Jeg foreslår at vi sætter det spørgsmål i parentes, eller at vi i hvert fald ikke vender tilbage til spejlet for at se efter. For da vil vi nemt opdage små splinter. Det drejer sig ikke om at vi skal være gode, men om at vi skal gøre det gode så vores liv kan bære frugt, bære de frugter som er de andres glæde. Tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Så ser han måske heller ikke de splinter som bliver tilbage efter at bjælken er taget ud af dit eget øje. Men det er ikke derfor vi skal gøre det. Vi skal gøre det fordi vi skal vise barmhjertighed og tilgive hinanden. Når vi med det tilgivende, barmhjertige blik tager splinten ud, kan begge komme til at se hinanden. Ikke som dem de er, men som dem der er kommet til at høre sammen ved det de har gjort for hinanden, uden at tænke på at den ene eller den anden først skulle forandres. Så de nærmest opløses i én tilstand af forskelsløshed. Bliver vi så gode af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Men vi skal ikke kalkulere med det. Bliver vi lykkelige af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Som den lyse sommerdag bringer det dog denne vidunderlige befrielse fra os selv. Der er måske denne forening af lykken og glæden: Det er ikke kun naturens sommerskønhed som befrier os fra os selv, men det er Guds ord som rækker os den glæde som kommer til os. Ikke bare én gang, men genkommende, for Gud er den der altid kommer igen. Med sin barmhjertighed og sin tilgivelse giver han os et godt, presset, rystet, topfyldt mål af den nåde som er uden mål fordi den befrier os fra at skulle beskæftige os med os selv. Med sit ord giver han os glæden ved at skulle gøre noget for dem med alle splinterne. Det er deres spejl vi skal se os i. Da begynder verden at blive et bedre sted. Niels Grønkjær Salmer: 743, 302, , 320, 725 3

4 Formandens beretning for 2012 Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april 2013 Vartov Valgmenighed har siden sidste årsmøde mistet og fået medlemmer; vi mindes de døde og byder 38 medlemmer samt 2 nye bidragydere hjerteligt velkommen! Når jeg tænker på 2012, så tænker jeg organist året blev præget af, at vi mistede begge vore organister, idet Bine Bryndorf, vores organist gennem 15 år, valgte at flytte til Trinitatis Kirke til nye udfordringer, og Jørgen Ernst Hansen, organist i Immanuelskirken og vikar i Vartov, døde i december. Men selv om himlen kan synes sort og natten dyb, så står solen jo op igen, og Inge Bønnerup sagde ja til at blive Vartovs nye organist. Tak! Inge vikarierede i øvrigt i Immanuelskirken frem til ansættelsen af Tom Ernst, som nu er organist der. Også velkommen til Tom. Der har været flere udskiftninger blandt personalet, idet Marie Høgh drog udenlands. Ny kirketjener er Søren Frank Jensen, som pligtopfyldende varetager funktionen og går frem i lærdom. I efteråret 2012 gennemførtes en spændende menighedsrejse til Georgien under kyndig ledelse af Marianne Knudsen. Alle slap helskindet fra rejsens strabadser og kom hjem i god behold. Et døgn efter hjemkomsten af Georgiensfarerne åbnedes der i øvrigt for tilmelding til menighedsrejsen 2013, som går knap så langt væk fra hjemlandet, til Luthers Wittenberg og Goethes Weimar, til september i år. Men året har også bragt andet med sig. Der har været afholdt inspirerende menighedsmøder: Benny Schuster gennemgik nyere kirkebyggeri, Lisbeth Smedegaard fortalte om sin slægtshistoriebog Skrædderen, Per Øhrgaard gav indsigt i Goethe, det første af to foredrag, der samtidig var optakt til menighedsturen til Wittenberg og Weimar, det andet foredrag i den sammenhæng var Anna Vinds indføring i Luther. Adventsmødet bød på livlig jule-/adventsmusik i kirken ved Inge Bønnerup og Elisabeth Zeuthen, efterfulgt af Annas fine julebuffet og højtlæsning ved Torben Damsholt. I samarbejde med Grundtvigsk Forum blev der igen i januar afholdt 4 velbesøgte Grundtvig-citat-eftermiddage. I februar-marts var der studiekreds i præsteboligen. Kulturnatten i København, 12. oktober: Vi bidrog igen til oplevelsesmangfoldigheden ved muligheden for at se Vartov Kirke. Anna, Anders og Marianne skylder vi tak for at tage vagten. Vi har i Nævnet besluttet fortsat at lade vores deltagelse i Kulturnatten være uofficiel, dvs. vi optræder ikke i kataloget og annoncerne for Kulturnatten: det er temmelig dyrt og man skal opkræve entré. Vi praktiserer, at alle, både med og uden badge, kan komme ind. Af andre væsentlige beslutninger, som Nævnet har truffet i årets løb kan nævnes, at ordningen med gudstjeneste altid kl. 10 enten i Vartov eller i Immanuelskirken og andengudstjenesten kl. 16 har været fortsat; vi skal på det nært forestående fælles Råds- og Nævnsmøde med Københavns Valgmenighed drøfte ordningen, så jeres eventuelle synspunkter hører jeg gerne. Forår og sommer er det erfaringen, at der ikke kommer mange kl. 16 så hvad gør vi så? Som menighed er vi jo ikke kun ånd og ord, vi har også huset af stene. Som det vil fremgå af regnskabet, som Kurt vil gennemgå i detaljer om lidt, så har vi ikke i 2012 haft store, uforudsete udgifter til bygningen. Der er foretaget nødvendige og ret omfattende vedligeholdelsesopgaver i form af nyt gulv i en række af Pastoralseminariets kontorlokaler, hvor der ligeledes er udskif- 4

5 tet VVS og El. Salen er blevet malet det ville vi egentlig gerne have gjort i forbindelse med ophængningen af billederne sidste år, men da konstateredes den store tagskade. Der er malet trævinduer mod Grønnegården efter rensning og kitning, efter alle kunstens regler. Der er skabt helt nødvendige forbedringer af lysforholdene i præstens arbejdsværelse, som nok skal justeres lidt mere. Tak til Margaretha Balle-Petersen for fortsat hjælp med bygningstilsynet. Det har i Nævnet, som foregående år, været diskuteret, hvordan vi skal forholde os til medlemmer, der ikke betaler medlemsbidrag. Endnu en gang må vi konstatere, at vi må i gang med en såkaldt administrativ udmeldelse af en række personer, der trods henvendelser ikke betaler. Fremover vil udmeldelse ske, hvis bidrag ikke er indbetalt inden årsmødet i det følgende år (altså: manglende betaling for 2013 medfører udmeldelse efter 1. maj 2014). Når jeg tænker på Vartov Valgmenighed føler jeg stor taknemmelighed: tak til menigheden, uden hvilken der ikke er kirke; tak til præsten, tak Niels for prædikener, for ord og for ører, når vi vil læsse af, tak for besøg og støtte; tak til organisten, tak Inge for musik, der leder og bærer menighedssangen; tak til Nævnet, som jo må holde for, når formanden ikke længere bor rundt om hjørnet og bare klarer alting, skurer gulvet og fjerner spindelvævene! I den forbindelse skal lyde en særlig tak til Mette, som har overtaget tilsynet med rengøring, herunder med udskiftning af rengøringshjælp i flere omgange samt organisering af hovedrengøring af kirken, tiltrængt, for der er faldet meget støv siden hovedistandsættelsen; tak til vores forretningsfører, tak Kurt, fordi du tålmodigt accepterer vores påhit, nu senest er du også blevet rejsebureau; tak til forældregruppen, som står for børnepasning i forbindelse med gudstjenester og adventsarrangement, samt i september et nyt initiativ i form af udflugt med rundvisning på Assistens Kirkegård og legepladsbesøg. En tak skal lyde til Københavns Valgmenighed for samarbejde og samvær vi vil i de kommende måneder i meget høj grad komme til at løfte i flok i forbindelse med værtskabet for Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde. Tak til Grundtvigsk Forum for naboskab og samarbejde; en stor tak til Søren Winther for tålmodig hjælp med småt og stort. En omfattende opgave i den kommende periode bliver som nævnt værtsskabet (sammen med Københavns Valgmenighed) ved Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde juni. Det er 30 år siden, vi sidst var værter ved foreningens årsmøde, i Planlægningsgruppen synes selv, at vi har fået lavet et godt program over emnet Fællesskab i 2013, henholdsvis i en kirkelig og i en samfundsmæssig ramme. På årsmødet vil vi komme til at berøre emnet Kirkeforfatning, et emne, som vil præge efteråret. Der er endnu ikke så meget at sige, da vi endnu ikke har set et konkret udspil. Men der er for mig ikke tvivl om, at tendensen vil være en videreførelse af de ændringer, man allerede har foretaget, fx provstiudvalg, der træffer beslutninger, som tidligere hørte til i menighedsrådene en betænkelig udvikling, når det ikke længere er menighederne, der bestemmer. Valgmenighederne, som ikke har plads i provstiudvalgene, bliver til gengæld tydeligere repræsentanter for de lokale fællesskaber. Jeg har i min egenskab af formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder talt med medlemmer af de sognemenigheder, der nu er dømt til lukning. De famler sig frem, fordi de ikke vil acceptere, at det gode fællesskab omkring deres kirke skal slåes i stykker ved en ny grænsedragning mellem sognene. Det giver anledning til at formulere vores menighedssyn og føle taknemmelighed over at være del af et levende fællesskab, der kan bære! Vibeke Hein 5

6 Grønnegården Vartovs Grønnegård er i færd med at blive renoveret. De gamle slidte brosten omlægges, og der plantes nye store lindetræer til erstatning for de gamle der var ramt af svamp. Arbejdet forventes afsluttet engang i adventstiden. I det meste af perioden vil der kun være adgang til Vartov Kirke fra Løngangstræde hvor der er tre trappetrin, ligesom indgang til menighedssalen er Løngangstræde 24, eventuelt ved brug af præstens dørtelefon. Kulturnat og Bach På grund af renoveringen af Grønnegården er det besluttet at Vartov Kirke ikke åbnes Kulturnatten den 11. oktober. Da skulle Inge Bønnerup ellers have spillet den tredje koncert i rækken med musik fra Bachs tid i Weimar. Denne koncert er udsat til begyndelsen af det nye år. i Immanuelskirken Under ledelse af organist Tom Ernst afholdes korsang ved orglet i Immanuelskirken i tilslutning til gudstjenesterne. Datoerne fremgår af gudstjenesteoversigten. Alle er velkomne. Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken Alle har mindst én god historie at fortælle, nemlig den om deres eget liv. Kirkegængere og salmeelskere har også historien om deres egne yndlingssalmer at fortælle. Hvorfor holder de af lige de salmer? Hvilke situationer bruger de salmen i? Hvordan læser de salmen? Ved to lejligheder her i efteråret vil Klaus Skovsted og Benedicte Hvidt Breengaard begge medlemmer af rådet for Københavns Valgmenighed fortælle om deres yndlingssalmer, som vi også synger sammen. Klaus gør det onsdag den 23. oktober kl. 17 og Benedicte torsdag den 21. november kl. 17. Jens Hestbech Reformationstale i Vartov I en årrække holdt Grundtvig reformationstaler i Vartov til Martin Luthers minde. Den tradition genoptages mens vi tæller ned til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017 hvor det vil være 500 år siden Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Torsdag den 31. oktober kl genopføres en af Grundtvigs reformationstaler af skuespiller Christian Steffensen, og universitetslektor Lilian Munk Rösing giver aktuelt perspektiv på Luther og Grundtvig. Der vil være orgelmusik ved Inge Bønnerup. Arrangementet som finder sted i Vartov Kirke, sker i samarbejde med Grundtvig-Akademiet. Forfatteraften med Ida Jessen Ved menighedsmødet mandag den 4. november vil Ida Jessen fortælle om sit forfatterskab, blandt andet Hvium-trilogien og novellesamlingen Postkort til Annie som netop er udkommet. Adventssammenkomst for børn Efter adventsgudstjenesten den 1. december i Vartov Kirke er der adventssammenkomst i menighedssalen og præsteboligen for børn, deres forældre og bedsteforældre. Vi vil spise boller og æbleskiver, tænde det første lys i adventskransen, lave juledekorationer, synge julesalmer, og Ida Jessen vil læse et par nyskrevne bibelske fortællinger, blandt andet juleevangeliet. Giv gerne et vink hvis I agter at deltage. Signe Rørdam Thomsen Mette Vestergaard Niels Grønkjær Adventsmøde Mandag den 2. december holdes adventsmøde i Vartov. Det begynder i kirken kl. 17 med musik ved organist Inge Bønnerup. Derefter er der samvær i menighedssalen hvor brødrene Bjerre Christensen vil opføre Kardinalernes middag. Der vil være en forfriskning og lidt mad. Mødet slutter kl

7 Julekoncerter i Vartov Kirke Traditionen tro holder Københavns Højskoleforenings kor julekoncert i Vartov Kirke, onsdag den 18. december kl I regi af Wonderful Copenhagen afholder studerende fra musikkonservatoriet tre koncerter, ligeledes i Vartov Kirke: onsdagene 4., 11. og 18. december, alle dage kl Foredrag om skabelse I januar-februar 2014 afholdes en række foredrag i Vartov i samarbejde med Grundt - vigsk Forum. De 4 dobbeltforedrag handler om skabelse og finder sted følgende torsdage: 16/1, 23/1, 30/1 og 6/2. Nærmere oplysninger vil senere kunne findes på hjemmesiden og i bladets decembernummer. Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Ingrid Hentze Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten Tlf Bank: Kirketjener: Rasmus Jensen Utterslevvej 17F, 4.th., 2400 København NV Tlf Organist: Tom Ernst Esplanaden 5B, st.tv., 1263 København K Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Vibeke Hein Kongevejen 467 B, 2840 Holte Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Søren Frank Jensen Tømmergravsgade 30 Z, 2450 København SV Tlf Organist: Inge Bønnerup Peter Bangs Vej 153, 1. tv., 2000 Frederiksberg Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 6. oktober (19. søndag efter trinitatis) Ingen gudstjeneste De sjællandske valgmenigheders efterårsmøde 13. oktober (20. søndag efter trinitatis) Vartov Kirke... kl oktober (21. søndag efter trinitatis) 27. oktober (22. søndag efter trinitatis) Sommertid slutter 3. november (allehelgen) 10. november (24. søndag efter trinitatis) Immanuelskirken... kl november (25. søndag efter trinitatis) 24. november (sidste søndag i kirkeåret) 1. december (advent) Børnepasning 8. december (2. søndag i advent) Vartov Kirke... kl december (3. søndag i advent) Peter Neergaard Jessen 22. december (4. søndag i advent) 24. december (juleaften) Immanuelskirken... kl Vartov Kirke... kl december (juledag) 26. december (anden juledag) 29. december (julesøndag) Ingen gudstjeneste 1. januar 2014 (nytårsdag) Immanuelskirken... kl KALENDER Onsdag den 23. oktober kl : Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved Klaus Skovsted Torsdag den 31. oktober kl : Reformationstale i Vartov Kirke, Lilian Munk Rösing o.a. Mandag den 4. november kl : Menighedsmøde i Vartov Forfatteraften med Ida Jessen Torsdag den 21. november kl : Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved Benedicte Hvidt Breengaard Søndag den 1. december efter gudstjenesten: Adventssammenkomst for børn Mandag den 2. december kl : Adventsmøde i Vartov JANNERUP.DK *Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg.

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2014 Nr. 2 Hvordan? Pinsedag Johannes 14,15-21 Hvordan kan man vide at man elsker nogen? Det spørgsmål kan godt bringe én i tvivl. Man kan komme i tvivl om sine

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2014 Nr. 3 Du tog vor skyld og bar vor skam 11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50 Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2014 Nr. 1 Herliggørelse Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Der hviler en særlig aura over fyrstepaladser og kongeslotte. De rummer lange historier

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2013 Nr. 1 Tilovers Midfaste Johannes 6,1-15 Når jeg hører spørgsmålet hvad skal vi med Gud?, griber jeg efter min pistol for at finde ud af at jeg ikke besidder

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Herning Valgmenighed

Herning Valgmenighed BERETNING PÅ GENERALFORSAMLING 11/4 2004 Indledningsvist vil jeg nævne et problem: Det har knebet meget at samle de unge i kirken og fejlen ligger dog ikke alene hos de unge! mon ikke vi skal lade de unge

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg

Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg September 2012 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Lejlighedskor søges! Menighedsrådsvalg Krea-klub eller åben sognegård Babysalmesang et forsøg På bl.a. Facebook kan du se kirkens nye video, hvor medlemmer

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Velkommen i Skjern Kirke 2015

Velkommen i Skjern Kirke 2015 Velkommen i Skjern Kirke 2015 Folkekirken i Skjern Tirsdag d. 20. januar Orgelkoncert i Skjern Kirke kl. 19.30 ved kirkens organist Thomas Bach Madsen Gratis entré. Indsamling til menighedsplejen Tirsdag

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

orris kirkeblad December 2012

orris kirkeblad December 2012 orris kirkeblad December 2012 2 December 2012 1.søndag i advent 2.december kl. 10.30 Simon Møller Olesen 2.søndag i advent 9.december kl. 9.00 Simon Møller Olesen 3.søndag i advent 16.december kl. 10.30

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder December 2011 Nr. 4 På pause Tredje søndag i advent Lukas 1,67-80 For mange mange år siden kunne man i fjernsynet opleve noget meget mærkeligt: der var pause mellem

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 9/6-2013 kl. 11.00 2. søndag efter Trinitatis Tema: Lignelsen om det store festmåltid Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 753

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg

KIRKESTOFFET. Det mørkner og lysner igen. Hvad gør jeg ved? Ryde-Handbjerg RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Det mørkner og lysner igen Man taler om, at døgnet har blå timer. Det er timerne, hvor lyset henholdsvis forsvinder og kommer igen, for der er et helt særligt

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken

Bøvling Valgmenighed. - en grundtvigsk valgmenighed i folkekirken Bøvling Valgmenighed Bøvling Valgmenighed Hvad er en Valgmeninghed? Hvad med økonomien? Oprettet i 1875 da et flertal er familierne i Bøvling og Flynder sogne ønskede en grundtvigsk præst. Et ønske som

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Skibinge kirke Stege-Vordingborg provsti (Vordingborg kommune) Roskilde stift Side 1 af 7 TAKSTREGULATIV I. For benyttelse af kirken A. til gudstjenester a. der afholdes af

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde

Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Sct. Knuds Sogns menighedsråd referat af menighedsrådsmøde Dato: 17. februar 2015 kl. 16.30 i Konsistoriesalen Afbud fra: Christiane Hach, Jesper Hougaard Larsen, Henrik Wigh-Poulsen, Signe Toft, Kai Hermansen.

Læs mere

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle

Nogle af os er kede af det, fordi vi savner nogen, eller måske en bestemt, at være sammen med. Nogle af os går og småskændes, fordi det skulle Juleaften, domkirken 16.30 : 94 Det kimer nu, 119 Julen har bragt, 104 Et barn er født, 120 Dejlig er jorden. 1.salme, Salutation og kollekt med korsvar, Koret: "Højlovet være han som kommer i Herrens

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014.

Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Referat fra menighedsmøde i Grønnevang Kirke, søndag den 15. juni 2014. Ole bød velkommen Orientering fra menighedsrådet Menighedsarbejdet består mest af orientering fra præsterne om de aktiviteter der

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

Hvad er en Pastoral Vejleder?

Hvad er en Pastoral Vejleder? Hvad er en Pastoral Vejleder? Den 16. juni 2012 blev pastor Børge Haahr Andersen indviet som Pastoral Vejleder ved en gudstjeneste i Løsning Kirke. Indvielsen foregik ved bøn og håndspålæggelse og var

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen

!!!!!!!! Om adventskransen. 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent. 74, Vær velkommen 1. december kl. 10.30-1. søndag i advent 74, Vær velkommen 78, 1-5, Blomstre som en rosengård 85, Op, Zion, at oplukke Prædiken m.m. 87, Det første lys 439, 2 Nadververs: 83, 1-2, Glæd dig Zion 78, 6-7,

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække.

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 28. juli 2013 kl. 10.00 Bodil Raakjær Jensen Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Luk 16,19-31. 1. tekstrække. Salmer. DDS 749 I østen stiger solen op DDS 448 Fyldt af

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift

Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Ribe Stift, marts 2013 Kære præster og menighedsråd i Ribe Stift Hermed det halvårlige nyhedsbrev fra Det Religionspædagogiske Sekretariat, som holder til i Hundehuset ved Tårnborg i Ribe. Der er fortsat

Læs mere

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række.

Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 37. årgang Nr. 15 Oktober - November - December 2015 Nu er jeg der, hvor det hele foregår. Jeg er tilbage i første række. Sådan sagde den fornyligt afdøde Niels Henrik Arendt,

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja!

Butterup-Tuse Kirkeblad. 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3. Ja! Butterup-Tuse Kirkeblad 80. årgang September-Oktober-November 2013 Nr. 3 Ja! Ja! Det JA, jeg denne gang har sat på kirkebladets forside både som tekst og billede og som overskrift for denne artikel, kunne

Læs mere

Takstregulativ og vedtægt

Takstregulativ og vedtægt Takstregulativ og vedtægt for Hjordkær kirke Aabenraa provsti ( Aabenraa kommune) Haderslev stift I For benyttelse af kirken TAKSTREGULATIV A. til gudstjenester a. der afholdes af kirkens præst eller en

Læs mere

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN

TEOLOGI FOR LÆGFOLK. Program for OVERBYGNINGEN TEOLOGI FOR LÆGFOLK Program for OVERBYGNINGEN Efterår 2013 TEOLOGI FOR LÆGFOLKs OVERBYGNING OVERBYGNINGEN forudsætter kendskab til eller interesse for teologiske emner og begreber, samt lyst til at ville

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester

Kirkebladet INDHOLD. Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201. Sognekalenderen Nyttige adresser Gudstjenester Kirkebladet FOR SKODBORG OG SKRAVE SOGNE Sept. - Okt. - Nov. 2015 36. årgang nr. 201 Nu falmer skoven trindt om land Mel.: Johan H. Nebelong 1889 Jeg ved et evigt Himmerig 1) Nu falmer skoven trindt om

Læs mere

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008

ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 ROSENVÆNGETS SOGN 10. december 2008 Referat af menighedsrådsmøde i Luther Kirken den 3. december 2008 kl. 19.30 Møde nr. 2 Anders Kindt Christina Slidsborg Else Juul Green Knud Frisenborg Marker Lars Chr.

Læs mere

Vielse af to af samme køn

Vielse af to af samme køn Vielse af to af samme køn PRÆLUDIUM SALME HILSEN Præsten: Herren være med jer! Menigheden: Og med din ånd! eller: Og Herren være med dig! Hilsenen kan udelades, eller præsten kan sige: Vor Herre Jesu Kristi

Læs mere

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk

E R E M. 2 5 - J a n P T S E D E L A E B K R K I. www.annakirke.dk R K I 2 0 1 6 S E P T E M P E R 2 0 1 5 - J a n T D E L A u a E B r K Håb for fladmaste... Der er så meget, der kan trykke.. lyder de første ord i en sang, som synges ofte,-en sang om at lege i livstræets

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013

Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 jallese Kirke Sogneaftener Film og Studiekredse Højskoledage Efterår 2012 og Forår 2013 Velkommen til Hjallese Kirke Hjallese Kirke er en ung kirke forankret i et stort og levende sogn, hvor traditioner

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke

KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY. Januar - Februar - Marts - April 2015. Foto: Alsted Kirke Januar Februar Marts April 2015 KIRKEBLADET TØDSØ ALSTED SDR. DRAABY Inde i bladet: Præstens side 2 Glimt fra sognene 3 Indsamling i kirkerne 4 Menighedsrådsmøder 5 Adresser 7 Foto: Alsted Kirke Præstens

Læs mere

Landsstævne for voksne

Landsstævne for voksne KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det 24. Landsstævne for voksne på Hotel Nyborg Strand den 21.- 23. januar 2011 TEMA: Tid til stilhed tid til Gud... VELKOMMEN KFUM og KFUK i Danmark indbyder til det

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

Lemvig og Omegns Valgmenighed

Lemvig og Omegns Valgmenighed Kirkeblad for Lemvig og Omegns Valgmenighed 32. årgang APRIL - MAJ - JUNI 2009 Nr. 2 1 Luther og salmerne Martin Luther 46 år, (Lucas Cranach 1529) Går man på en rejse sydpå til gudstjeneste i en katolsk

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre

Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9. 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Tekster: Sl 24, Rom 13,11-14, Matt 21,1-9 Salmer: 74 Vær velkommen 84 Gør døren høj (76 Op thi dagen) 69 Du fødtes på jord (438 Hellig 86.5 Kom bange sjæl) 78 Blomstre Det er noget underligt noget med

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde

Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 1 Grindsted Kirke Søndag d. 29. september 2013 kl. 16.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til rytmisk gudstjeneste, Matt 18,23-35. Tema: Guds nåde 2 Liturgi Video Sl 23 PRÆLUDIUM: Amazing Grace på orgel Velkommen

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde

ANDET KIRKELIV: Søndag d. 23. aug. ca. kl. 20 Konfirmandindskrivning. Torsdag d. 20. aug. kl. 19.00 Menighedsrådsmøde " Nyt stykke fortov i Andst " Som I kan se her, så har Andst skole (ABC ) Skolebestyrelsen og Andst lokalråd haft kontakt til Vejen kommune, vedr. færdiggørelse eller forlængelse af fortovet på Østervang,

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 33. årgang Nr. 4 December 2013 Forsidebilledet Motivet er denne gang hentet fra kirkens prædikestol Det forestiller evangelisten Lukas, og han er at finde

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. Januar 2006. månedsblad fra Roskilde Frikirke. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt Januar 2006 månedsblad fra Roskilde Frikirke månedsblad fra Roskilde Frikirke Søndag den 15. januar har vi menighedsmøde efter gudstjenesten. Vi vil bl.a. tale om menighedslejr, budget og praktiske

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed.

KIRKEBLAD. Der var en gang FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED. Nummer 3. September 2009 24. Årgang. Kirkebakken 13 www.kjellerupvalgmenighed. Der var en gang KIRKEBLAD blippe var en blap FOR KJELLERUP OG OMEGNS VALGMENIGHED Nummer 3,asfnældksfn123k39843948,asfnældksfn123k39843948 September 2009 24. Årgang Hans ånd som alting kan og ved i disse

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere