Københavns og Vartov Valgmenigheder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns og Vartov Valgmenigheder"

Transkript

1 Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2013 Nr. 3 I stedet for dig selv 4. søndag efter trinitatis Lukas 6,36-42 Hvis du ønsker at gøre verden til et bedre sted at leve, må du først se på dig selv og så forandre dig inden du går i gang med at forandre verden. Jeg begynder med manden i spejlet og siger til ham at han skal forandre sig selv og sine holdninger. Sådan synger Michael Jackson i hittet Man in the Mirror. Who am I, to be blind? spørger han. Og rådet er altså: Se på dig selv og dernæst kan du forsøge at gøre verden til et bedre sted. Det kunne synes at stemme overens med evangeliet når det hedder: tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Se på dig selv! Det er det råd vi ofte får fordi man formoder at selvindsigt er begyndelsen til større indsigt på andre områder. Men det er ikke helt sådan evangeliet taler om det. Der er noget der forhindrer at vi kan se på os selv, i hvert fald noget som forhindrer at vi kan se uhildet på os selv. Det spejl hvori vi kun ser på os selv, lyver. Der skal nogen til at gøre os opmærksom på hvordan sagerne står for at vi kan indse det. Det er som når profeten Natan holder fortællingens spejl op for David. David kan uden videre se at den rige mand der hugger lammet fra den fattige, er et hjerteløst skarn. Og til trods for at fortællingen ikke afviger meget fra hvad han selv har forøvet, er det først da Natan siger: Du er manden! at det går op for ham hvor hjerteløst han selv har handlet. Det er lige så grotesk som billedet med bjælken i øjet. Men så massiv er viljen til manglende selvindsigt med mindre man kæler så meget for de gode sider man mener at have at selvindsigten bliver den rene lyst. Evangeliet giver ingen anvisninger på hvordan man kommer til selvindsigt, eller hvordan man forsoner sig med sig selv. Det siger derimod: Vær barmhjertige, som jeres fader er barmhjertig. Barmhjertighed er en handling der retter sig udad, ud mod de andre. Vi kan godt bilde os ind at vi har erhvervet en selvindsigt som har forandret os så meget at vi

2 er blevet barmhjertige og kan føle barmhjertighed med andre. Men barmhjertigheden er altid en handling, noget vi gør. Hvad med splinten? Splinten i din broders øje? Hendes små fejl. Hans irriterende betragtninger. Alle de små splinter som nager så meget dybere, fordi det er småting. Lige netop det der ikke burde være for at den anden kan være så perfekt at han eller hun passer ind i vores billede af hende eller ham. Vi ser splinten i vores brors øje lige meget hvor lille den er. Det er netop bjælken der gør at vi ser splinten, for bjælken i vores eget øje er vores skabelon for den anden. Vores fasttømrede mening. Vores store fejl er at vi ser den andens mindste fejl. Evangeliet giver os ikke øjne som kan få os til at se hvem den anden er. Evangeliet giver os blik for at hjælpe den anden. Det siger ikke: tag først bjælken ud af dit eget øje, så du klarere kan se hvem den anden er. Det siger: tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Hold op med at se det andet menneske som du vil have det. Hold op med at dømme det. Vis barmhjertighed mod det. Tilgiv det sådan som jeres fader i himlen handler mod jer. Evangeliet drejer sig ikke om hvem de andre er og hvem vi selv er. Det drejer sig om hvad vi gør og hvad Gud gør for os. Gud skal ikke først til at finde ud af hvem han selv er, inden han er barmhjertig og tilgiver, for han er den der viser barmhjertighed, han er den der tilgiver. Sådan skal heller ikke vi stille os foran spejlet for at finde ud af hvem vi selv er, inden vi viser barmhjertighed, inden vi tilgiver. Og vi skal heller ikke lave de andre om før vi er barmhjertige imod dem. Vi skal bare gøre det. Forandringen skal ikke ske i identiteten, men i handlingen. Du skal elske din næste som dig selv. Man har ment at det betyder at hér er der mig, og dér er der dig, den anden, og så skal jeg elske dig lige så meget som jeg elsker mig selv. Lige så meget det ville jo være helt uoverkommeligt. Eller som én har sagt: Jeg elsker ikke mig selv ret meget, så måske kunne jeg gøre det. Men nej, kærlighedsbuddet interesserer sig ikke for hvordan vi har det med os selv, men for hvad vi gør. Det betyder: Du skal elske din næste i stedet for dig selv. Det er dén forandring evangeliet efterspørger. Ikke den der måtte komme af at vi som Michael Jackson først skal stå og se os i spejlet. At vi først skal se på os selv. Det bruger vi ganske vist uendelig meget tid på og derfor bliver det til så lidt med kærligheden. Det med spejle og selvindsigt er ikke nogen uskyldig ting. En østrigsk fysiker og filosof, Ernst Mach hed han, har fortalt at han som ung engang på gaden så et for mig aldeles ubehageligt og modbydeligt ansigt i profil. Han kommer imidlertid hurtigt til at stifte bekendtskab med denne anden. Det fremmede ansigt viser sig nemlig at være hans eget som han tilfældigt har nået at opfatte i en skæv vinkel mellem to spejle. Da det går op for ham, gribes han af rædsel: Stor var min rædsel da jeg opdagede at det var mit eget ansigt. Selverkendelsen, identitetsopnåelsen, har intet befriende ved sig. Tværtimod. Der er en lykke som består i ikke at vide noget om sig selv. En selvforglemmelse over det tilfældige der tilfalder én. En lykke som Ernst Mach selv oplever en lys sommerdag hvor jeg et og verden ikke 2

3 står over for hinanden, men er opløst i en tilstand af forskelsløshed. Som der er en lykke ved ikke at vide noget om sig selv, er der også en glæde ved det. Mens lykken er det der tilfalder én, er glæden det der kommer til én. Tilkommer én. Man skulle nok snarere sige: Den der kommer til én, for det kan ikke komme, det kan ikke komme af sig selv. Det er dén der af sig selv kommer til os, som bereder os glæden ved at komme med den. Det andet menneske. Den der viser os barmhjertighed og tilgiver os som vores fader i himlen. For Gud er indbegrebet af den barmhjertighed og tilgivelse som kommer til os, og som bereder os glæden når den befrier os fra os selv. Ved at tage både bjælken og splinten ud af vores øje. Må vi da komme til at se klart nok til at tage den splint ud som er i vores næstes øje. Ikke for at tilpasse hende eller ham vores egne forestillinger om hvem han eller hun er. Men for at tage vare på den glæde som er kommet til os med Guds tilgivelse og barmhjertighed. Bliver vi så bedre mennesker af det? Jeg foreslår at vi sætter det spørgsmål i parentes, eller at vi i hvert fald ikke vender tilbage til spejlet for at se efter. For da vil vi nemt opdage små splinter. Det drejer sig ikke om at vi skal være gode, men om at vi skal gøre det gode så vores liv kan bære frugt, bære de frugter som er de andres glæde. Tag først bjælken ud af dit eget øje; så kan du se klart nok til at tage den splint ud, som er i din broders øje. Så ser han måske heller ikke de splinter som bliver tilbage efter at bjælken er taget ud af dit eget øje. Men det er ikke derfor vi skal gøre det. Vi skal gøre det fordi vi skal vise barmhjertighed og tilgive hinanden. Når vi med det tilgivende, barmhjertige blik tager splinten ud, kan begge komme til at se hinanden. Ikke som dem de er, men som dem der er kommet til at høre sammen ved det de har gjort for hinanden, uden at tænke på at den ene eller den anden først skulle forandres. Så de nærmest opløses i én tilstand af forskelsløshed. Bliver vi så gode af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Men vi skal ikke kalkulere med det. Bliver vi lykkelige af det? Tja, måske. Det kan ikke udelukkes. Som den lyse sommerdag bringer det dog denne vidunderlige befrielse fra os selv. Der er måske denne forening af lykken og glæden: Det er ikke kun naturens sommerskønhed som befrier os fra os selv, men det er Guds ord som rækker os den glæde som kommer til os. Ikke bare én gang, men genkommende, for Gud er den der altid kommer igen. Med sin barmhjertighed og sin tilgivelse giver han os et godt, presset, rystet, topfyldt mål af den nåde som er uden mål fordi den befrier os fra at skulle beskæftige os med os selv. Med sit ord giver han os glæden ved at skulle gøre noget for dem med alle splinterne. Det er deres spejl vi skal se os i. Da begynder verden at blive et bedre sted. Niels Grønkjær Salmer: 743, 302, , 320, 725 3

4 Formandens beretning for 2012 Vartov Valgmenigheds årsmøde 29. april 2013 Vartov Valgmenighed har siden sidste årsmøde mistet og fået medlemmer; vi mindes de døde og byder 38 medlemmer samt 2 nye bidragydere hjerteligt velkommen! Når jeg tænker på 2012, så tænker jeg organist året blev præget af, at vi mistede begge vore organister, idet Bine Bryndorf, vores organist gennem 15 år, valgte at flytte til Trinitatis Kirke til nye udfordringer, og Jørgen Ernst Hansen, organist i Immanuelskirken og vikar i Vartov, døde i december. Men selv om himlen kan synes sort og natten dyb, så står solen jo op igen, og Inge Bønnerup sagde ja til at blive Vartovs nye organist. Tak! Inge vikarierede i øvrigt i Immanuelskirken frem til ansættelsen af Tom Ernst, som nu er organist der. Også velkommen til Tom. Der har været flere udskiftninger blandt personalet, idet Marie Høgh drog udenlands. Ny kirketjener er Søren Frank Jensen, som pligtopfyldende varetager funktionen og går frem i lærdom. I efteråret 2012 gennemførtes en spændende menighedsrejse til Georgien under kyndig ledelse af Marianne Knudsen. Alle slap helskindet fra rejsens strabadser og kom hjem i god behold. Et døgn efter hjemkomsten af Georgiensfarerne åbnedes der i øvrigt for tilmelding til menighedsrejsen 2013, som går knap så langt væk fra hjemlandet, til Luthers Wittenberg og Goethes Weimar, til september i år. Men året har også bragt andet med sig. Der har været afholdt inspirerende menighedsmøder: Benny Schuster gennemgik nyere kirkebyggeri, Lisbeth Smedegaard fortalte om sin slægtshistoriebog Skrædderen, Per Øhrgaard gav indsigt i Goethe, det første af to foredrag, der samtidig var optakt til menighedsturen til Wittenberg og Weimar, det andet foredrag i den sammenhæng var Anna Vinds indføring i Luther. Adventsmødet bød på livlig jule-/adventsmusik i kirken ved Inge Bønnerup og Elisabeth Zeuthen, efterfulgt af Annas fine julebuffet og højtlæsning ved Torben Damsholt. I samarbejde med Grundtvigsk Forum blev der igen i januar afholdt 4 velbesøgte Grundtvig-citat-eftermiddage. I februar-marts var der studiekreds i præsteboligen. Kulturnatten i København, 12. oktober: Vi bidrog igen til oplevelsesmangfoldigheden ved muligheden for at se Vartov Kirke. Anna, Anders og Marianne skylder vi tak for at tage vagten. Vi har i Nævnet besluttet fortsat at lade vores deltagelse i Kulturnatten være uofficiel, dvs. vi optræder ikke i kataloget og annoncerne for Kulturnatten: det er temmelig dyrt og man skal opkræve entré. Vi praktiserer, at alle, både med og uden badge, kan komme ind. Af andre væsentlige beslutninger, som Nævnet har truffet i årets løb kan nævnes, at ordningen med gudstjeneste altid kl. 10 enten i Vartov eller i Immanuelskirken og andengudstjenesten kl. 16 har været fortsat; vi skal på det nært forestående fælles Råds- og Nævnsmøde med Københavns Valgmenighed drøfte ordningen, så jeres eventuelle synspunkter hører jeg gerne. Forår og sommer er det erfaringen, at der ikke kommer mange kl. 16 så hvad gør vi så? Som menighed er vi jo ikke kun ånd og ord, vi har også huset af stene. Som det vil fremgå af regnskabet, som Kurt vil gennemgå i detaljer om lidt, så har vi ikke i 2012 haft store, uforudsete udgifter til bygningen. Der er foretaget nødvendige og ret omfattende vedligeholdelsesopgaver i form af nyt gulv i en række af Pastoralseminariets kontorlokaler, hvor der ligeledes er udskif- 4

5 tet VVS og El. Salen er blevet malet det ville vi egentlig gerne have gjort i forbindelse med ophængningen af billederne sidste år, men da konstateredes den store tagskade. Der er malet trævinduer mod Grønnegården efter rensning og kitning, efter alle kunstens regler. Der er skabt helt nødvendige forbedringer af lysforholdene i præstens arbejdsværelse, som nok skal justeres lidt mere. Tak til Margaretha Balle-Petersen for fortsat hjælp med bygningstilsynet. Det har i Nævnet, som foregående år, været diskuteret, hvordan vi skal forholde os til medlemmer, der ikke betaler medlemsbidrag. Endnu en gang må vi konstatere, at vi må i gang med en såkaldt administrativ udmeldelse af en række personer, der trods henvendelser ikke betaler. Fremover vil udmeldelse ske, hvis bidrag ikke er indbetalt inden årsmødet i det følgende år (altså: manglende betaling for 2013 medfører udmeldelse efter 1. maj 2014). Når jeg tænker på Vartov Valgmenighed føler jeg stor taknemmelighed: tak til menigheden, uden hvilken der ikke er kirke; tak til præsten, tak Niels for prædikener, for ord og for ører, når vi vil læsse af, tak for besøg og støtte; tak til organisten, tak Inge for musik, der leder og bærer menighedssangen; tak til Nævnet, som jo må holde for, når formanden ikke længere bor rundt om hjørnet og bare klarer alting, skurer gulvet og fjerner spindelvævene! I den forbindelse skal lyde en særlig tak til Mette, som har overtaget tilsynet med rengøring, herunder med udskiftning af rengøringshjælp i flere omgange samt organisering af hovedrengøring af kirken, tiltrængt, for der er faldet meget støv siden hovedistandsættelsen; tak til vores forretningsfører, tak Kurt, fordi du tålmodigt accepterer vores påhit, nu senest er du også blevet rejsebureau; tak til forældregruppen, som står for børnepasning i forbindelse med gudstjenester og adventsarrangement, samt i september et nyt initiativ i form af udflugt med rundvisning på Assistens Kirkegård og legepladsbesøg. En tak skal lyde til Københavns Valgmenighed for samarbejde og samvær vi vil i de kommende måneder i meget høj grad komme til at løfte i flok i forbindelse med værtskabet for Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde. Tak til Grundtvigsk Forum for naboskab og samarbejde; en stor tak til Søren Winther for tålmodig hjælp med småt og stort. En omfattende opgave i den kommende periode bliver som nævnt værtsskabet (sammen med Københavns Valgmenighed) ved Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheders årsmøde juni. Det er 30 år siden, vi sidst var værter ved foreningens årsmøde, i Planlægningsgruppen synes selv, at vi har fået lavet et godt program over emnet Fællesskab i 2013, henholdsvis i en kirkelig og i en samfundsmæssig ramme. På årsmødet vil vi komme til at berøre emnet Kirkeforfatning, et emne, som vil præge efteråret. Der er endnu ikke så meget at sige, da vi endnu ikke har set et konkret udspil. Men der er for mig ikke tvivl om, at tendensen vil være en videreførelse af de ændringer, man allerede har foretaget, fx provstiudvalg, der træffer beslutninger, som tidligere hørte til i menighedsrådene en betænkelig udvikling, når det ikke længere er menighederne, der bestemmer. Valgmenighederne, som ikke har plads i provstiudvalgene, bliver til gengæld tydeligere repræsentanter for de lokale fællesskaber. Jeg har i min egenskab af formand for Foreningen af Grundtvigske Valg- og Frimenigheder talt med medlemmer af de sognemenigheder, der nu er dømt til lukning. De famler sig frem, fordi de ikke vil acceptere, at det gode fællesskab omkring deres kirke skal slåes i stykker ved en ny grænsedragning mellem sognene. Det giver anledning til at formulere vores menighedssyn og føle taknemmelighed over at være del af et levende fællesskab, der kan bære! Vibeke Hein 5

6 Grønnegården Vartovs Grønnegård er i færd med at blive renoveret. De gamle slidte brosten omlægges, og der plantes nye store lindetræer til erstatning for de gamle der var ramt af svamp. Arbejdet forventes afsluttet engang i adventstiden. I det meste af perioden vil der kun være adgang til Vartov Kirke fra Løngangstræde hvor der er tre trappetrin, ligesom indgang til menighedssalen er Løngangstræde 24, eventuelt ved brug af præstens dørtelefon. Kulturnat og Bach På grund af renoveringen af Grønnegården er det besluttet at Vartov Kirke ikke åbnes Kulturnatten den 11. oktober. Da skulle Inge Bønnerup ellers have spillet den tredje koncert i rækken med musik fra Bachs tid i Weimar. Denne koncert er udsat til begyndelsen af det nye år. i Immanuelskirken Under ledelse af organist Tom Ernst afholdes korsang ved orglet i Immanuelskirken i tilslutning til gudstjenesterne. Datoerne fremgår af gudstjenesteoversigten. Alle er velkomne. Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken Alle har mindst én god historie at fortælle, nemlig den om deres eget liv. Kirkegængere og salmeelskere har også historien om deres egne yndlingssalmer at fortælle. Hvorfor holder de af lige de salmer? Hvilke situationer bruger de salmen i? Hvordan læser de salmen? Ved to lejligheder her i efteråret vil Klaus Skovsted og Benedicte Hvidt Breengaard begge medlemmer af rådet for Københavns Valgmenighed fortælle om deres yndlingssalmer, som vi også synger sammen. Klaus gør det onsdag den 23. oktober kl. 17 og Benedicte torsdag den 21. november kl. 17. Jens Hestbech Reformationstale i Vartov I en årrække holdt Grundtvig reformationstaler i Vartov til Martin Luthers minde. Den tradition genoptages mens vi tæller ned til reformationsjubilæet den 31. oktober 2017 hvor det vil være 500 år siden Luther slog sine teser op på kirkedøren i Wittenberg. Torsdag den 31. oktober kl genopføres en af Grundtvigs reformationstaler af skuespiller Christian Steffensen, og universitetslektor Lilian Munk Rösing giver aktuelt perspektiv på Luther og Grundtvig. Der vil være orgelmusik ved Inge Bønnerup. Arrangementet som finder sted i Vartov Kirke, sker i samarbejde med Grundtvig-Akademiet. Forfatteraften med Ida Jessen Ved menighedsmødet mandag den 4. november vil Ida Jessen fortælle om sit forfatterskab, blandt andet Hvium-trilogien og novellesamlingen Postkort til Annie som netop er udkommet. Adventssammenkomst for børn Efter adventsgudstjenesten den 1. december i Vartov Kirke er der adventssammenkomst i menighedssalen og præsteboligen for børn, deres forældre og bedsteforældre. Vi vil spise boller og æbleskiver, tænde det første lys i adventskransen, lave juledekorationer, synge julesalmer, og Ida Jessen vil læse et par nyskrevne bibelske fortællinger, blandt andet juleevangeliet. Giv gerne et vink hvis I agter at deltage. Signe Rørdam Thomsen Mette Vestergaard Niels Grønkjær Adventsmøde Mandag den 2. december holdes adventsmøde i Vartov. Det begynder i kirken kl. 17 med musik ved organist Inge Bønnerup. Derefter er der samvær i menighedssalen hvor brødrene Bjerre Christensen vil opføre Kardinalernes middag. Der vil være en forfriskning og lidt mad. Mødet slutter kl

7 Julekoncerter i Vartov Kirke Traditionen tro holder Københavns Højskoleforenings kor julekoncert i Vartov Kirke, onsdag den 18. december kl I regi af Wonderful Copenhagen afholder studerende fra musikkonservatoriet tre koncerter, ligeledes i Vartov Kirke: onsdagene 4., 11. og 18. december, alle dage kl Foredrag om skabelse I januar-februar 2014 afholdes en række foredrag i Vartov i samarbejde med Grundt - vigsk Forum. De 4 dobbeltforedrag handler om skabelse og finder sted følgende torsdage: 16/1, 23/1, 30/1 og 6/2. Nærmere oplysninger vil senere kunne findes på hjemmesiden og i bladets decembernummer. Adresser Præst: Niels Grønkjær, Løngangstræde 24, 2., 1468 København K, tlf hjemmeside: Københavns Valgmenighed Formand: Jens Hestbech Gl. Kongevej 19, 3. th., 1610 København V Tlf / Forretningsfører: Ingrid Hentze Fjordvænget 6, Alnor, 6300 Gråsten Tlf Bank: Kirketjener: Rasmus Jensen Utterslevvej 17F, 4.th., 2400 København NV Tlf Organist: Tom Ernst Esplanaden 5B, st.tv., 1263 København K Tlf Vartov Valgmenighed Formand: Vibeke Hein Kongevejen 467 B, 2840 Holte Tlf Forretningsfører: Kurt Gotfredsen Opnæsgård 57, 1. th., 2970 Hørsholm Tlf Bank: Kirketjener: Søren Frank Jensen Tømmergravsgade 30 Z, 2450 København SV Tlf Organist: Inge Bønnerup Peter Bangs Vej 153, 1. tv., 2000 Frederiksberg Tlf For børnepasning under gudstjenester: Kontakt Signe Rørdam Thomsen: Valgmenighedernes hjemmeside er Bladets redaktion: Niels Grønkjær (ansv.havende), Lilly Wiberg, Søren Anker-Møller Forsidevignet: Peter Hentze 7

8 Afsender: Københavns og Vartov Valgmenigheder Løngangstræde 24, København K Gudstjenester i Vartov Kirke og Immanuelskirken* 6. oktober (19. søndag efter trinitatis) Ingen gudstjeneste De sjællandske valgmenigheders efterårsmøde 13. oktober (20. søndag efter trinitatis) Vartov Kirke... kl oktober (21. søndag efter trinitatis) 27. oktober (22. søndag efter trinitatis) Sommertid slutter 3. november (allehelgen) 10. november (24. søndag efter trinitatis) Immanuelskirken... kl november (25. søndag efter trinitatis) 24. november (sidste søndag i kirkeåret) 1. december (advent) Børnepasning 8. december (2. søndag i advent) Vartov Kirke... kl december (3. søndag i advent) Peter Neergaard Jessen 22. december (4. søndag i advent) 24. december (juleaften) Immanuelskirken... kl Vartov Kirke... kl december (juledag) 26. december (anden juledag) 29. december (julesøndag) Ingen gudstjeneste 1. januar 2014 (nytårsdag) Immanuelskirken... kl KALENDER Onsdag den 23. oktober kl : Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved Klaus Skovsted Torsdag den 31. oktober kl : Reformationstale i Vartov Kirke, Lilian Munk Rösing o.a. Mandag den 4. november kl : Menighedsmøde i Vartov Forfatteraften med Ida Jessen Torsdag den 21. november kl : Fyraftenssalmesang i Immanuelskirken ved Benedicte Hvidt Breengaard Søndag den 1. december efter gudstjenesten: Adventssammenkomst for børn Mandag den 2. december kl : Adventsmøde i Vartov JANNERUP.DK *Immanuelskirken ligger på Forhåbningsholms Allé 20, Frederiksberg.

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2014 Nr. 2 Hvordan? Pinsedag Johannes 14,15-21 Hvordan kan man vide at man elsker nogen? Det spørgsmål kan godt bringe én i tvivl. Man kan komme i tvivl om sine

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2012 Nr. 2 Guds alvidenhed Første søndag efter påske Johannes 21,15-19 Der er meget som har bedst af at forblive uudsagt. Det er en livsvisdom som gerne kommer

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Oktober 2014 Nr. 3 Du tog vor skyld og bar vor skam 11. søndag efter trinitatis Lukas 7,36-50 Giv mig sindsro til at acceptere de ting jeg ikke kan ændre, mod til at

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2014 Nr. 1 Herliggørelse Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Der hviler en særlig aura over fyrstepaladser og kongeslotte. De rummer lange historier

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder September 2015 Nr. 3 Glæde 3. søndag efter trinitatis 2015 Lukas 15,1-10 Der er ikke noget uden for glæden. I glæden er livet helt. Når glæden fylder det hele og man

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2011 Nr. 2 Den nye frihed Skærtorsdag Matthæus 26,17-30 Fællesskaber kan være snærende. De kan ligefrem stimulere en drift efter at træde ud af dem fordi de er

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2013 Nr. 1 Tilovers Midfaste Johannes 6,1-15 Når jeg hører spørgsmålet hvad skal vi med Gud?, griber jeg efter min pistol for at finde ud af at jeg ikke besidder

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2015 Nr. 2 Dommen Anden pinsedag Johannes 3,16-21 I sin ungdom påtænkte Franz Kafka at skrive en roman om to brødre der kæmpede mod hinanden, den ene rejste til

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2013 Nr. 2 Kærligheds og sandheds ånd Anden pinsedag Johannes 3,16-21 Jeg har helt mistet evnen til at tænke eller tale sammenhængende om noget som helst... Det

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

21. søndag efter trinitatis

21. søndag efter trinitatis 21. søndag efter trinitatis Sneum kirke, søndag den 9. november kl.10.15-21.søndag efter trinitatis Gud Fader, Søn og Helligånd, du som er i himlen og på jorden, alle menneskers liv tilhører dig. Tak fordi

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder September 2012 Nr. 3 Det evige liv 5. søndag efter påske Johannes 17,1-11 Ifølge en udbredt forestilling er det først efter døden at det for alvor bliver sjovt at leve.

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2015 Nr. 1 Hvad lever vi for? Hvad lever vi af? 1. søndag i fasten Matthæus 4,1-11 Den norske forfatter Karl Ove Knausgård er til børnefødselsdag i Malmö. Det

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder December 2012 Nr. 4 Ingen forklaring 21. søndag efter trinitatis Lukas 13,1-9 Almægtige, evige Gud, vi er kommet ind i dit hus for at høre dig tale til os gennem evangeliet

Læs mere

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697

Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014. Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Prædiken til 9. søndag efter trinitatis, Jægersborg kirke 2014 Salmer: 754 447 674 v. 583 // 588 192 v.7 697 Læsninger: 1. Mos. 18,20-33 og Luk. 18,1-8 I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det er

Læs mere

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 Alle helgens dag I. Sct. Pauls kirke 3. november 2013 kl. 10.00. Salmer: 422/434/474/320//571/439/376/573 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen.

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne

At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne At være barmhjertig er ikke at være blind men at have lukkede øjne Prædiken til søndag den 28. juni 2015 i Havdrup kirke. Friluftsgudstjeneste på kirkegården. Af sognepræst Kristine Stricker Hestbech Søndagen

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10.

Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Lindvig Osmundsen Side 1 21-06-2015 Prædiken til 3.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 15,1-10. Hvem elsker det sorte får? Hvem elsker den uregerlige dreng som aldrig kan gøre som han skal. Hvem

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V

Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Program 2015-2016 Foredragene holdes normalt i Sædden kirkes mødesal Fyrvej 30, 6710 Esbjerg V Grundtvigsk Foredragsforening - Sædding Den 26. april 1983 blev den grundtvigske foredragsforening i Sædding

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 55.årg. Oktober November December -Januar Nr.1 Prædiken til 4. søndag e.trinitatis. Tekster: 2. Samuelsbog 11, 26-12,7a og Lukasevangeliet 6,36-42 For lidt siden

Læs mere

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se.

altså når vi selv er døde og er i Guds herlighed, da skal vi få Hans ansigt at se. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 18. januar 2015 Kirkedag: 2.s.e.H3K Tekst: Joh 2,1-11 Salmer: SK: 22 * 289 * 144 * 474 * 51,1-2 LL: 22 * 447 * 449 * 289 * 144 * 474 * 430 Moses vil gerne

Læs mere

Kun den fattige ved hvad kærlighed er.

Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Kun den fattige ved hvad kærlighed er. Prædiken til den 29. juni (som i kirkens kalenderår hedder 2. trinitatis) 2012 i Havdrup Kirke Salmer: 752,604,685,681,367 Prædikenteksten er taget fra Lukasevangeliet

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder September 2017 Nr. 3 Næsten 13. søndag efter trinitatis Lukas 10,23-37 At være en næste... Man står der mellem Gud og hver mand og tænker på, hvordan man skal leve sit

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560.

Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17. Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. 1 Allehelgens dag, søndag den 2. november 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (Apok 21,1-7) Mt 5,13-16 Salmer: 571, 434, 332, 561, 52, 732 v.7-8, 560. Gud, lær mig før din vinters gru som æblerne,

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633

15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 1 15. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. september 2014 kl. 10.00. Salmer: 728/434/397/645//165/439/41/633 Åbningshilsen Vi er kommet i kirke den sidste søndag i september i sensommerens

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder April 2012 Nr. 1 Hinsides magten, moralismen, egoismen Sidste søndag efter helligtrekonger Johannes 12,23-33 Religion kan være et problem for staten fordi den også har

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder September 2016 Nr. 3 At være menneske 5. søndag efter trinitatis 2016 Matthæus 16,13-26 Mennesket er et væsen der kan vænne sig til alt. Dostojevskij mener at det er

Læs mere

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække

Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 24. december 2015 kl. 16.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til juleaften, Luk 2,1-14. 2. tekstrække Salmer DDS 94: Det kimer nu til julefest DDS 104: Et barn er født i Betlehem

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Prædiken Pinsedag søndag den 19-05-13 i Skibet Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes: Menighedssvar Judas, ikke Iskariot, sagde til Jesus:»Herre, hvordan kan det være, at du vil give dig

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Vi er alle med i de skyldiges fællesskab. Prædiken til den 23. juni 2013. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født

Vi er alle med i de skyldiges fællesskab. Prædiken til den 23. juni 2013. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født Vi er alle med i de skyldiges fællesskab Prædiken til den 23. juni 2013 Dagen der også hedder 4. søndag efter trinitatis. Salmer: 592, 582, 504, 502, I Danmark er jeg født Teksten der prædikes over: Dette

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Københavns og Vartov Valgmenigheder

Københavns og Vartov Valgmenigheder Københavns og Vartov Valgmenigheder Juni 2017 Nr. 2 Afsked 4. søndag efter påske Johannes 16,5-15 En ung russisk kvinde som under Anden Verdenskrig havde meldt sig til infanteriet stod på perronen, på

Læs mere

Jeg bygger kirken -3

Jeg bygger kirken -3 kirken - Bøn og fællesskab Mål: Kirken forbindes ofte med en bygning, men kirken er meget mere end det. Kirken består af mennesker. Kirken er til for, at vi kan have fællesskab med Gud og med hinanden.

Læs mere

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30

Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Højmesse/afskedsgudstjeneste i Emmersbæk, søndag den 12. juli kl. 10.30 6. søndag efter trinitatis,

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431

Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Sidste søndag i kirkeåret I Salmer: 732, 332, 695, 365, 217, 431 Det er sidste søndag i kirkeåret og teksten om verdensdommen kan næsten lyde som en dør der bliver smækket hårdt i. Vi farer sammen, vender

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117

PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117 PRÆDIKEN SØNDAG DEN 11. DECEMBER 2016 3. SIA AASTRUP KL. 9 VESTER AABY KL. 10.30 Tekster: Es. 35; 1. Kor. 4,1-5; Matth. 11,2-10 Salmer: 87,78,80,117 Giv os nåde, mens vi venter, til at leve midt i verden.

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15

Evangeliet er læst fra kortrappen: Joh 5,1-15 1 14. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 28. august 2016 kl. 10.00. Salmer: 443/30/428/508//5/439/319/427 Åbningshilsen Hvad skal denne gudstjeneste handle om? Om at rykkes ud af selv og slå

Læs mere

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke:

Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: 1 Prædiken juleaften den 24. december 2007 i Toreby kirke: Af Svend Aage Nielsen. Forløb efter salmeblad: Præludium-indgangsbøn-94-kollektlæsning-104-- forløb på prædikestolen. Apostolsk velsignelse. Solo:

Læs mere

15. søndag efter Trinitatis

15. søndag efter Trinitatis 15. søndag efter Trinitatis Salmevalg 751 Gud ske tak og lov 29 Spænd over os dit himmelsejl 400 Så vældig det mødte os 321 O Kristelighed 678 Guds fred er glæden i dit sind Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til.

Det er en konflikt som rigtigt mange mennesker vil kende til. Tekster: Sl 84, Rom 12,1-5, Luk 2,41-52 Salmer: Evangeliet, vi lige har hørt åbner i flere retninger. Det har en dobbelttydighed, som er rigtigt vigtig ikke bare for at forstå dagens evangelium, men det

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver

Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver Sognepræst Christian de Fine Licht 11. s. e. Trin. 31/8 2014 - Haderslev Domkirke 10.00 745 396 482 / 151 472 518 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (Luk 7,36-50): En af farisæerne indbød

Læs mere

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ...

Konfirmationer 2014. Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 ... 1 Konfirmationer 2014.... Salmer: 478, 29, 369 / 68, 192 v1,3,7, 70. Tekster: Ps.8 og Mt.18.21-35 Gud, tak for, at du har vist os kærligheden, som det aller vigtigste i livet. Giv os troen og håbet og

Læs mere

Julen 2016 i Holbøl kirke

Julen 2016 i Holbøl kirke Julen 2016 i Holbøl kirke Med fredslys fra 1. søndag i advent til helligtrekonger. 1 Advent er forventning og forberedelse til julen, hvor vi fejrer, at Jesus kom til verden. Adventskrans, julekrybbe,

Læs mere

Prædiken til 1. s. e. trinitatis

Prædiken til 1. s. e. trinitatis Prædiken til 1. s. e. trinitatis Salmer 745 Vågn op og slå på dine strenge 292 Kærligheds og sandheds ånd 41 Lille Guds barn, hvad skader dig 411 Hyggelig rolig Nadver: 725 det dufter lysegrønt af græs

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 2. søndag i Advent 2015 06-12-2015 side 1. Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. 06-12-2015 side 1 Prædiken til 2.søndag i advent 2015. Tekst. Mattæus 25,1-13. Der er mange oplevelser i livet, og jo ældre man bliver, jo mere har man været med til. Også som præst har jeg fået lov til

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer.

Kristendom handler ikke om moralske holdninger, men om lidenskabelige relationer. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 7. juni 2015 Kirkedag: 1.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: SK: 725 * 447 * 49 * 685 * 698 * 696,2 * 697 LL: 725 * 691 * 698 * 696,2 * 697 Kristendom

Læs mere

1. Juledag. Salmevalg

1. Juledag. Salmevalg 1. Juledag Salmevalg 100: Kimer, I klokker! 122: Den yndigste rose er funden 114: Hjerte, løft din glædes vinger 125: Mit hjerte altid vanker 112: Kom, alle kristne Dette hellige evangelium skriver evangelisten

Læs mere

Man kan kun se rigtigt, med hjertet!

Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Man kan kun se rigtigt, med hjertet! Mark 2,1-12 Salmer: 3-31-423-667-439/412-587 Kollekt: Johansen, s. 155 Som vintergrene i afmagt rækker mod dagens rum, ber vi om glæde og lys fra Guds evangelium I

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696

4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 4. søndag efter trinitatis I Salmer: 403, 598, 313, 695, 599, 696 De sidste par uger har der kørt en serie på dr2 med titlen i følelsernes vold, her bliver der i hvert afsnit sat fokus på én bestemt følelse

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev

Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Prædiken Bededag. Kl. 9.00 i Ans. Kl. 10.30 i Hinge. Kl. 19.00 i Vinderslev Indgangssalme: DDS 4: Giv mig, Gud, en salmetunge Salme mellem læsninger: DDS 432 Herre Gud Fader i Himlen! (det lille litani)

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.

1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10. Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v. 1 1.søndag efter trinitatis, den 2. juni 2013 Vor Frue Kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Luk 16,19-31 Salmer: 745, 434, 696, 614, 292, 685 v.4, 375 Gud, lad os leve af dit ord Som dagligt brød på denne

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015

Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Anna Monrad, Ubberup Valgmenighed: Prædiken til 1. søndag i advent 2015 Advent handler som bekendt om forventning. De fleste af os kan godt lide, når alt går, som vi havde forventet. Så føler vi, at vi

Læs mere

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang

Alle Helgens Dag. Salmevalg. 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Alle Helgens Dag Salmevalg 717: I går var hveden moden 571: Den store hvide flok vi se 549: Vi takker dig for livet 732: Dybt hælder året i sin gang Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114

2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, , 108, 114 2. juledag Matt. 23, 34-39; Jer 1,17-19; ApG 6,8-14 og 7,54-60 Salmer: 129, 118, 122 130, 108, 114 Lad os bede! Herre, tak fordi din julefred er mere end god mad, slik og kager. Hold os fast til dig, også

Læs mere

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal

Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal 1 Grindsted Kirke Søndag d. 20. december 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag i advent, Joh 3,25-36. 2. tekstrække Salmer DDS 84: Gør døren høj, gør porten vid DDS 85: Op, Zion, at

Læs mere

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige.

Men det er samtidigt Guds svar. Bøn er på én gang at råbe sin glæde og sin fortvivlelse ud til Gud og samtidigt, i det, at høre hvad han har at sige. Søndag d. 10. maj 2015, kl. 10.00, Gottorp Slots Kirke, Slesvig 5. s. e. påske, Johs. 16, 23b-28 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil bede Jer rejse Jer og høre evangeliet til i dag,

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om.

Når I konfirmander mødes i morgen til blå mandag, så forestiller jeg mig, at det er noget, mange af jer vil høre jer selv sige og spørge de andre om. 1 Prædiken til konfirmation 27. april kl. 11.00 749 I østen stiger solen op 17 Altmægtige og kære Gud (udvalgte vers) 70 Du kom til vor runde jord 439 O, du Guds lam 15 Op al den ting Hvor meget fik du?

Læs mere

Den barmhjertige samaritaner

Den barmhjertige samaritaner Den barmhjertige samaritaner 9.søndag efter trinitatis 2013 lukas 16,1-9 salmer: 749, 750, 335, 283, 728 Jesus sagde også til disciplene:»der var en rig mand, som havde en godsforvalter; om ham fik han

Læs mere

Velkommen til gudstjeneste

Velkommen til gudstjeneste Velkommen til gudstjeneste Gospelkoret Emmaus Holy, holy, holy Velkommen til gudstjeneste Vision forandrer verden Vær du min glæde, vær du mit livs håb. Vær du den herre, der hører mit råb. Dagene glider

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere