Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og El-materialer i henhold til annonceringsreglerne i tilbudsloven. CPV: , , tildelt: Højager Belysning A/S, Hårlev Mark A, 4652 Hårlev, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: Sanofi-Aventis Denmark A/S, Slotsmarken 3, 2970 Hørsholm, DANMARK. PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46, 2730 Herlev, DANMARK.

3 DK-Aalborg: Fotokopieringspapir AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kopipapir. Indkøb af kopipapir. CPV: , tildelt: Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax

4 DK-Aalborg: Elektriske husholdningsapparater AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer. Levering af hårde hvidevarer til Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: tildelt: Skousen Husholdningsmaskiner, Jyllandsgade 30, 9000 Aalborg, DANMARK. El-Salg Center Aalborg ApS, Otto Mønsteds Vej 6, 9200 Aalborg, DANMARK.

5 DK-Grenaa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 42 almene plejeboliger og servicearealer i Grenaa. Tjenesteydelsen består af arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning vedrørende projektering, udbud og gennemførelsen af 42 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende serviceareal på 250 m2. CPV: tildelt: RUMarkitekter, Emil Møllersgade 4, 8700 Horsens, DANMARK. E-post: Tlf Fax

6 DK-Grenaa: Tjenester ydet af sygeplejersker NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. Rammeaftale på køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. CPV: tildelt: Actic Care A/S, Valby Langgade 7B, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): activcare.dk.

7 DK-Taastrup: Regnskabsføring HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revisionsydelser for Høje-Taastrup Kommunes institutioner og den centrale administration. Revisionsydelserne består af basis revision og Udvidet forvaltningsrevision og rådgivning. CPV: tildelt: KPMG Statsautoriseret Revisionspartner Selskab, Borups Alle 77, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

8 DK-Roskilde: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald TOEMNING AF RENDESTENSBROENDE I DEN CENTRALE DEL AF ROSKILDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde i den centrale del af Roskilde Kommune. Tømning af rendestensbrønde i offentlige vejareraler i den centrale del af Roskilde Kommune. Alle rendestensbrønde (ca ) skal som udgangspunkt tømmes gang årligt. CPV: tildelt: Leif M Jensen A/S, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

9 DK-Ryslinge: Bank- og investeringstjenesteydelser FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Pengeinstitutydelser til Assens Kommune. a) Levering af daglige bankforretningsydelser (hovedbankforretning) b) Formuepleje. CPV: , tildelt: Danske Bank A/S. Danske Bank A/S.

10 DK-Odense: Programmelrelaterede tjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af servicebureauløsning vedr. løn- og vagtplansystem. Kontrakten vedrører en anskaffelse af servicebureauløsning vedr. et integreret løn- og vagtplansystem, som skal understøtte hovedopgaver som: Lønberegning og lønudbetaling af løn og diverse vederlag på baggrund af lovgivning, overenskomster, arbejdstidsaftaler, herunder lokalt aftalte regler. Det gælder ligeledes tjenestemandspensionberegning og -udbetaling. Vagtplansystemet skal have fuld integration til lønsystemet. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder snitflader, vedligeholdelse, support og drift af systemet. Driftsstart skal ske pr...20 med mulighed for lønudbetaling til forudlønnede pr CPV: tildelt: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

11 DK-Hillerød: Tolkning REGION HOVEDSTADEN - KONCERN OEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af fremmedsprogstolkning til Region Hovedstaden. Levering af skønsmæssigt tolkninger til Region Hovedstadens somatiske hospitaler, Region Hovedstaden Psykiatri- og Handicap samt alment praktiserende læger samt praktiserende speciallæger. Mængder er forventet årlig forbrug. CPV: tildelt: SK Tolke-Service, Hospitalsvej, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Tolketjenesten A/S, Amaliegade 26, 256 København K, DANMARK. Tolke Danmark ApS, Borggade,.sal, 8000 Århus C, DANMARK. Tolkegruppen, H.C. Andersens Boulevard 9, 2 sal, 553 København V., DANMARK.

12 DK-Kastrup: Opførelse af lufthavnsbygninger KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt vedrørende Swift-finger. CPH har som en del af sin udviklingsplan valgt at opføre en ny bygning ("Swift-finger") med tilhørende forbindelsesgang. Bygningen placeres syd-øst for lufthavnens Finger D i forbindelse med eksisterende remotestandpladser. Bygningen forventes at skulle være i én etage og bl.a. indeholde gates og lounges, hvoraf nogle skal kunne anvendes til både Schengen og non-schengen passagérer. Der forventes etableret paskontrol for afgående og ankommende non-schengen passagérer. I bygningen skal der være toiletfaciliteter, teknikrum samt areal til personale. Bygningen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Bygningen forbindes med Finger D's østlige ende via en forbindelsesgang i. sals niveau. Forbindelsesgangen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Grundarealet vil være byggemodnet og forberedt for byggeprojektet på tidspunktet for kontraktunderskrivelsen. Alt lufthavnsrelateret inventar såsom pasbokse, pulte, skilte m.m. er bygherreleverance. CPV: tildelt: Brødrene A. og B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, 462 Gadstrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): Fax

13 DK-Frederikshavn: Åbning af en kredit FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Byggelån til renovering og nybyggeri, afd. 42 Mariested, Sæby. Ydelse af byggelån til renovering og nybyggeri, almene ældreboliger, afd. 42, Mariested, Sæbygårdvej 37, 9300 Sæby. CPV: tildelt: Nordea Bank Danmark, Algade 4-5, 9000 Aalborg, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Sorø: Reolsystemer UNIVERSITY COLLEGE SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af lagerautomater. Kontrakten vedrører køb af lagerautomater til UCSJ's lager i forbindelse med at UCSj samler tre bogsamlinger til en. CPV: 39500, , , tildelt: Thanex A/S, Theilgaards Allé 7, 4600 Køge, DANMARK. Tlf

15 DK-Randers: Rensning af kloakledninger RANDERS SPILDEVAND A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion af kloakker i Randers Spildevands forsyningsområde. Rammeaftalen omfatter opgaver indenfor spuling og tv-inspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker og nyanlæg. Desuden spuling og tv-inspektion i forbindelse med akutte driftopgaver. Derudover omfatter rammeaftalen brøndrapportering, vedligeholdelsesarbejder og løsning og hævning af brønddæksler. CPV: , tildelt: NKI Kloak- og Industriservice A/S.

16 DK-Kastrup: Forsikringstjenester BOLIGORGANISATIONEN TARNBY 44 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring, EDB. CPV: tildelt: ALKA Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

17 DK-Albertslund: Rengøring VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S ens betegnelse for kontrakten: Servicearbejder - Rengøring. Rengøring af varmecentraler og bygningsanlæg, renholdelse af udearealer, pasning af grønne arealer samt snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , , tildelt: KL. Specialservice ApS, Gættebjergvej Bildsø, 4200 Slagelse, DANMARK.

18 DK-Hillerød: Pc'er REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vogn-pc med tilhørende skærm til ambulancer og akutlægebiler i Region Hovedstaden. Kontrakten omfatter 70 in-car PC er med tilhørende trykfølsom dataskærm til installation i Region Hovedstadens ambulancer og akutlægebiler. Derudover omfatter kontrakten montering og installation af det omhandlede udstyr i køretøjerne samt option på tilkøb af yderligere op til 5 % tilsvarende pc'er og skærme. CPV: tildelt: Radiocom Danmark A/S, Geminivej 24, 2670 Greve, DANMARK. Tlf

19 DK-Tilst: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AL2BOLIG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. CPV: , tildelt: Bagger Låse & Alarm, Øllegårdsvej, 8260 Viby, DANMARK.

20 DK-Ballerup: Programmering af software og konsulentvirksomhed UNI-IT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling af ) STADS samt 2) ØSS/UPS. UNI-IT omfatter alle danske universiteter samt Ingeniørhøjskolernes Support Center. UNI-IT er et indkøbsog. Udviklingssamarbejde og har som formål på vegne af de deltagende institutioner at sørge for funktionelle, driftssikre og billige it-systemer til brug for universiteternes administration. De institutioner, som deltager i samarbejdet, er beskrevet nedenfor i pkt. VI.3). Nærværende udbud omhandler indgåelse af 2 parallelle rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling fordelt på en rammeaftale om det studieadministrative system STADS. (Delaftale ) samt en rammeaftale om økonomistyringssystemet ØSS og HR-systemet UPS (Delaftale 2). Det er hensigten, at der under hver rammeaftale prækvalificeres mellem 5 0 egnede leverandører, og at der for hver rammeaftale indgås kontrakt med maksimalt 5 leverandører. I forlængelse af rammeaftalernes indgåelse skal der under hver rammeaftale indgås en leveranceaftale i form af en systemforvaltningsaftale. Systemforvalterens opgave er at varetage langt de fleste support- Vedligeholdelses- samt udviklingsopgaver. Systemforvaltningsaftalen indgås for en 4-årig periode, men ordregiver er berettiget men ikke forpligtet til efter år at bringe opgaven som systemforvalter i miniudbud. Hovedparten af andre udviklingsopgaver forventes ligeledes udført af systemforvalteren ved direkte tildeling ved indgåelse af separate leveranceaftaler. Øvrige opgaver tildeles ved afvikling af miniudbud blandt rammeaftalens leverandører, herunder systemforvalteren. Udbudsmaterialet indeholder en regulering af tildeling af leveranceaftaler under rammeaftalerne samt en afgrænsning af hvilke opgaver der betragtes som hhv. Systemforvalterens opgaver samt øvrige opgaver som tildeles ved miniudbud. Da UNI-IT har et behov for udpegning af en systemforvalter hurtigst muligt, skal leverandørernes tilbud på rammeaftalen tillige indeholde et særskilt tilbud på opgaven som systemforvalter. Alt afhængig af systemudviklingsopgavens indhold sker indgåelse af leveranceaftalerne på grundlag af i alt 3. Forskellige typer af leveranceaftaler ud over systemforvaltningsaftalen (Leveranceaftale ): Leveranceaftale 2: Systemudviklingsaftale (baseret på K02). Leveranceaftale 3: Systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling (baseret på K02). Leveranceaftale 4: IT-konsulentaftale. For parti (STADS) er der sket tildeling af fire paralelle rammeaftaler til følgende virksomheder: Logica Danmark A/S. Lautrupvang Ballerup Danmark. Rambøll Informatik A/S. Teknikerbyen, Virum Danmark. CSC Danmark A/S. Retortvej 8.

21 2500 Valby Danmark. Fujitsu Services A/S. Lautrupbjerg Ballerup Danmark. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , tildelt: Logica Danmark A/S, Rambøll Informatik A/S, CSC Danmark A/S, Fujitsu Services A/S. Logica Danmark A/S, Lautrupvang 0, 2750 Ballerup, DANMARK. 2

22 DK-København: Rådgivning vedrørende indkøb LOENMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Rådgivning vedrørende indkøb. Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning. tildelt: PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 802 Zürich, SWITZERLAND. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

23 DK-Tilst: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ENERGIMAERKNING AF AL2BOLIGS AFDELINGER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Energimærkning af AL2boligs afdelinger. Energimærkning. CPV: tildelt: Grontmij Carl Bro, Dusager 2, 8200 Århus N, DANMARK.

24 DK-Århus: Forsikringstjenester ARHUS HAVN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af forsikringsaftaler Indkøb af relevante forsikringer for havnevirksomhed. CPV:

25 DK-København: Havnekraner VATTENFALL A/S, HEAT NORDIC CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Havnekraner. tildelt: Mantsinen Group Ltd Oy, Ylämully, FINLAND.

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KOEBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KOEBENHAVNS EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tagensbo Skole - Udbygning og ombygning. Udførelse i totalentreprise, på baggrund af udarbejdet forprojekt, ombygning og udbygning af Tagensbo Skole herunder opførelse af minihal. Udførelse forventes at pågå ultimo september CPV: tildelt: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Erhvervsbeklædning MILJOEMINISTERIET, SKOV- OG NATURSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af indkøb, lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Den udbudte opgave består af to selvstændige delaftaler, nemlig første delaftale: indkøb af varenumre ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram, og anden delaftale: lagerføring, administration og distribution af beklædningen til Skov- og Naturstyrelsens medarbejdere. Det præciseres, at tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delaftaler, at tilbuddene vil blive vurderet i forhold til de opstillede delkriterier på hver af de to delaftaler for sig, men at resultatet af den foretagne evaluering for de 2 delaftaler vil blive lagt sammen, når ordregiver skal vælge leverandør. Der vil således alene blive valgt leverandør, der bliver ansvarlig for såvel indkøb som lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Særligt fremhæves, at restlageret af beklædning i henhold til Skov- og Naturstyrelsens nuværende. Beklædningsprogram, skal overtages af tilbudsgiver i det omfang, der stadigt er varenumre på lager på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden den Det præciseres, at den opgørelse af det forventede omfang og sammensætning af leverancerne af beklædning i kontraktperioden til styrelsens medarbejdere bygger på hidtidige erfaringer med medarbejdernes indkøb ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram i en tilsvarende sammenlignelig periode. CPV: tildelt: Hoffmann Firmatøj A/S, Banemarksvej 38, 2605 Brøndby, DANMARK. E-post: Tlf Fax

28 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KOEK, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. CPV: tildelt: Ramcon.

29 DK-Brøndby: Sølv DEN KGL. MOENT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af sølvblanketter. Indkøb af semi-proof sølvblanketter for produktion af temamønter. CPV: tildelt: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, Kanzlerstrasse 7, 7575 Pforsheim, TYSKLAND. E-post: Tlf Fax

30 DK-København: Diverse byggematerialer STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale 2.02 om Byggemarkeder. Mur og beton, Træ og bygningskomplementerende produkter, VVS, Stærkstrøm, svagstrøm, lyskilder og batterier, Overfladebehandling, Befæstelser, beslag, låse, VA og varmeforsyning, Værktøj, Arbejdsbeklædning og personlige værnemidler, Øvrige byggemarkedsprodukter. CPV: , , , , , , , , , , , , tildelt: BC Technic ApS, Brundevej 9, 6230 Rødekro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Bygma A/S, Transformervej 2, 2730 Herlev, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Hilti Danmark A/S, Stamholmen 53, sal, 2650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax HNC Group A/S, Norvangen 3 D, 4220 Korsør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax SB Special-Butikken Hans Nissen A/S, Katmosevej 8, 8800 Viborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Silvan Kæden, Daugbjergvej 5, 8000 Århus C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. CPV: tildelt: DMR, Karolinevej 7, 4200 Slagelse, DANMARK. GEO, Maglebjergvej, 2800 Kgs. Lyngby, DANMARK. Grontmij - CarlBro, Granskoven 8, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Nyborg: Ansvarsforsikringstjenester SPROTOFTEN ANDELSBOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervsog Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. CPV: , , 66540, , , , , , tildelt: Købstædernes Forsikring G/S, Grønningen, 270 København K, DANMARK. Tlf Fax

33 DK-Haderslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HADERSLEV FORSYNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning for bundfældningstanke. Kontrakten omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Registrering i tømningsdatabase, Transport af slam. CPV: tildelt: Simon Moos A/S, Kallehave 23, Hørup, 6400 Sønderborg, DANMARK.

34 DK-Holte: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning til planlægning og gennemførelse af byggeopgaver. Der er indgået parallelle rammeaftaler med 5 rådgivere inden for hvert af følgende områder:. Teknisk totalrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme (skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturinstitutioner, boliger mv.). 2. Ingeniørrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 3. Arkitektrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 4. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til renovering og nybyggeri med støtte efter almenboligloven, herunder plejeboliger og bofællesskaber indenfor handicap- og psykiatriområdet. 5. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til større ombygninger og nybyggeri i øvrigt (folkeskole - og daginstitutionsområdet, kulturinstitutioner, idrætsanlæg mv.). CPV: 73000, , tildelt: Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; BBP Arkitekter; Sweco/Skaarup & Jespersen samt TNT Arkitekter. ISC; Thorkil Laursen; Cowi; Klaus Nielsen Ingeniørfirma samt Aksel V. Jensen Ingeniørfirma. Kullegaard Arkitekter; Nova5 Arkitekter, BBP Arkitekter; Mangor & Nagel Arkitektfirma samt Blad og Thygesen Arkitekter. Virumgaard Arkitekter; Bplus Arkitekter; Arkitektfirmaet MW; Bascon samt Arkitektfirmaet Hune & Elkjær. Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; White Arkitekter; Site Arkitekter samt TNT Arkitekter.

35 DK-Brønderslev: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Renoveringen omfatter nedrivning af del af den eksisterende bygningsmasse, opførelse af ca. 700 m2 nye bygninger, ombygning af ca. 200 m2 eksisterende bygninger samt genopretning af tilknyttede udenomsarealer. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet, som udsendes til de prækvalificerede rådgivere. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade 6, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

36 DK-Fredericia: Onshore-aktiviteter DONG ENERGY A/S ens betegnelse for kontrakten: Onshore Drilling Services - Provision of a Land Rig. Provision of a Land Rig for drilling geothermal wells in Sønderborg, Denmark. CPV: , tildelt: Northern Dutch Drilling Company (NDDC), Stationsweg 64, 920 GP Drachten, NEDERLANDENE. Tlf Fax

37 DK-Aabenraa: Havnekraner I/S ENSTED TRANSIT HAVN ens betegnelse for kontrakten: Havnekraner. 2009/S CPV:

38 DK-Ballerup: Skabe, bokse, pengekasser DELIVERY OF LOCKERS FOR FIREARMS CPV:

39 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af lokaler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Charlottenlund. DTU Aqua lejer Charlottenlund Slot, en mindre bygning ved slottet samt baghus ved Danmarks Akvarium i Charlottenlund. OPgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fællesområder (såsom gangarealer, trapper, toiletter og mødelokaler). Rengøringsmaskiner, arbejdsredskaber, rengøringsmidler og vaskekapacitet er en del af tjenesteyderens leverance. stiller alene vand, strøm og opbevaringsplads til rådighed. CPV: 90900, , , tildelt Sort til Hvidt ApSEhlersvej HellerupDANMARK Internet:

40 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Hirtshals. DTU Aqua lejer et areal hos Nordsømuseet i Hirtshals. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fiskehal med bassiner, teknikbygning med værksted og fællesområder (såsom gange, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt Elite Miljø A/SFrederik Winthers Vej HorsensDANMARK Internet:

41 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Silkeborg. DTU Aqua lejer et areal hos Ferskvandsmuseet i Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler og fællesområder (såsom toiletter, gangarealer, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt IDA Service A/SPark Allé 350 A2605 BrøndbyDANMARKTelefon Internet:

42 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

43 DK-Ulstrup: Opførelse af ny springhal Gudenådalens Ungdomsskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup

44 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler.

KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. KL og Kommunernes Hus A/S - Indgåelse af forsikringsaftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/30194889.aspx Ekstern udbuds ID 14388-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser.

Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Rammekontrakt 17.17 om Vikarydelser. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/37216550.aspx Ekstern udbuds ID 11918-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-020465 (Michael Ellehauge, Thomas Grønkær, Knud Erik Busk) 12. april 2010 K E N D E L S E KMD A/S (advokat Martin André Dittmer, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, indkøb, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29193411.aspx Ekstern udbuds ID 14561-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2

Info. Indkøber. Versions ændringer Genudsendes med tilføjede NUTS og CPV koder af Mercell Danmark A/S. Beskrivelse. Version 2 Overdragelsesaftale af nøglefærdigt byggeri på af del af matr.nr. 1410i Aalborg Byggrunde og 119b Aalborg Markjorder byggefelt 1A5, Godsbanen Aalborg (»Parcellerne«). Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/42615966.aspx

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-København: Forsikringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Forsikringstjenester 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378395-2016:text:da:html -København: Forsikringstjenester 2016/S 209-378395 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar.

Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Fagentreprise vedr. levering og montering af storkøkkeninventar. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/36221490.aspx Ekstern udbuds ID 273429-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret.

Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Parkeringshus Lüdersvej, Århusgadekvarteret. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/40613526.aspx Ekstern udbuds ID 280283-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:55939-2015:text:da:html Danmark-København: Lægemidler 2015/S 033-055939 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S 191-344970. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:344970-2015:text:da:html Danmark-Sorø: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2015/S

Læs mere

826.03 renovering, Melfarparken

826.03 renovering, Melfarparken 826.03 renovering, Melfarparken Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31635867.aspx Ekstern udbuds ID 368277-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området.

Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Udbud af studieadministrativt IT-system for VUC-området. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/31344792.aspx Ekstern udbuds ID 224689-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012.

Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012. Udbud af forsikringsaftaler 1.1.2012. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31871592.aspx Ekstern udbuds ID 41770-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg.

Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Prækvalifikation: Udbud af renoveringsarbejder i hovedentreprise af Afdeling 5, Arbejdernes Andels-Boligforening i Silkeborg. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/41957128.aspx Ekstern udbuds

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33

Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse :33 Rengøring og vinduespolering til Distriktspsykiatrisk Center Glostrup/OPUS og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Det Ambulante Hus i Region Hovedstadens Psykiatri. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/45080010.aspx

Læs mere

Løget By afdeling 41.

Løget By afdeling 41. Løget By afdeling 41. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/37972930.aspx Ekstern udbuds ID 12534-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Begrænset

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:37224-2011:text:da:html DK-København: Hjælpemidler til handicappede 2011/S 23-037224 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I:

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring.

Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring. Koncernløsning, incl. økonomi, løn, vagtplan og debitorstyring. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/29126726.aspx Ekstern udbuds ID 76753-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:363446-2010:text:da:html DK-Esbjerg: Ortopædisk fodtøj 2010/S 238-363446 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2017/S Udbudsbekendtgørelse 1 / 17 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:487352-2017:text:da:html Danmark-Silkeborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger.

Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Renovering af 40 lejligheder, opførelse af 11 lejligheder i en tagetage samt opførelse af 6 nye et-plans boliger. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/28721556.aspx Ekstern udbuds ID 154594-2012

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:12141-2012:text:da:html -Egtved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 8-012141 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:168797-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Elektronisk sikkerhedslås 2015/S 094-168797 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:35382-2013:text:da:html DK-Valby: Opførelse af retsbygninger 2013/S 023-035382 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre

VEKS Spildevandscenter Avedøre Albertslund Varmeforsyning. Engholm Varmecentral I/S Nordforbrænding. Spildevandscenter Avedøre Albertslund Allerød Assens Ballerup Billund Bornholms Regionskommune Brøndby Brønderslev Dragør Egedal Esbjerg Fanø Favrskov Faxe Fredensborg Albertslund Varmeforsyning Lillerød Varmecentral Engholm Varmecentral

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg.

Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Betonelementleverance til byggeriet Dragen, Godsbanen Aalborg. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43409629.aspx Ekstern udbuds ID 62016-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr.

Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Jylland EAN-lokationsnr. Firma - / stednr. Telefon- / faxnr. Esbjerg SILVAN Byggemarked 5790000250707 Firma nr. 37 Tlf: +45 7915 1000 Østre Gjesingvej 10 Sted nr. 377 Fax: +45 7912 6934 6715 Esbjerg N.

Læs mere

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed.

Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:407101-2015:text:da:html Danmark-København: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald 2015/S 223-407101 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet.

14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. 14/05672 Frugtordning til Danmarks Tekniske Universitet. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47006905.aspx Ekstern udbuds ID 333513-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre.

Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Totalrådgivning i forbindelse med opførelse af ny skole i Rødovre. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44489618.aspx Ekstern udbuds ID 303854-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/39452672.aspx Ekstern udbuds ID 191123-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler

Læs mere

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C.

Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Entreprise TEC Ballerup HTX Bygning C. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/42522727.aspx Ekstern udbuds ID 434528-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Bekendtgørelse med henblik

Læs mere

E-gates (Self Boarding Gates).

E-gates (Self Boarding Gates). E-gates (Self Boarding Gates). Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39098263.aspx Ekstern udbuds ID 93982-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:433457-2015:text:da:html Danmark-Sønderborg: Bygge- og anlægsarbejder 2015/S 239-433457 Udbudsbekendtgørelse Bygge-

Læs mere

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution.

Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Specialinstitution, Odense - totalrådgivning vedrørende etablering af døgninstitution. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/36568022.aspx Ekstern udbuds ID 369330-2012 Udbudstype Udbud Dokumenttype

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm.

Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Afdeling 7, Elkærparken - renovering af klimaskærm. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/32474786.aspx Ekstern udbuds ID 389496-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«.

Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Kontrakt vedr. oversættelse af materialer til»de utrolige år tumlinge«og»de utrolige år børnehave & skole«. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/47027098.aspx Ekstern udbuds ID 335357-2014

Læs mere

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse

DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2012/S 160-267106. Udbudsbekendtgørelse 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:267106-2012:text:da:html DK-Frederikshavn: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11

Respirationstilbehør. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Version 3. Dato for offentliggørelse 09-03-2013 04:11 Respirationstilbehør Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/34876722.aspx Ekstern udbuds ID 78901-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune.

Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Aftale på levering af møbler til skoler og skolefritidsordninger til Brønderslev, Læsø og Aalborg Kommune. Info Version 4 URL http://com.mercell.com/permalink/44210418.aspx Ekstern udbuds ID 290303-2014

Læs mere

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler.

Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Udbud af drivmidler: Jet A1, miljødiesel og marinegasolie opdelt i 5 aftaler. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/31720789.aspx Ekstern udbuds ID 28061-2012 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg.

Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Familie- og ungdomsboliger, Flintholm Allé 8-10, Frederiksberg. Info Version 5 URL http://com.mercell.com/permalink/27733865.aspx Ekstern udbuds ID 402600-2011 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen.

Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Entreprise 1220.201 Smørum Parkvejs forlængelse, del af 2. etape af Frederikssundsmotorvejen. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43029030.aspx Ekstern udbuds ID 35155-2014 Udbudstype Udbud

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

26/2/2016 Køge Nord, 1. etape Opførelse af plejeboliger. 201607 Udbudsform: Prækvalifikation Afsluttet. Nybyggeri, 201708 Bygningsart: år/md:

26/2/2016 Køge Nord, 1. etape Opførelse af plejeboliger. 201607 Udbudsform: Prækvalifikation Afsluttet. Nybyggeri, 201708 Bygningsart: år/md: Køge Nord, 1. etape Opførelse af plejeboliger Byggeplads: Egedesvej Trin: Muligheder Kaldenavn: Total pris: 38,00 Adresse: Fuglebæk Alle Egen pris: Post nr: 4600 Kvm: 2.540 By: Køge Egne kvm: Region: Sjælland

Læs mere