Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og El-materialer i henhold til annonceringsreglerne i tilbudsloven. CPV: , , tildelt: Højager Belysning A/S, Hårlev Mark A, 4652 Hårlev, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: Sanofi-Aventis Denmark A/S, Slotsmarken 3, 2970 Hørsholm, DANMARK. PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46, 2730 Herlev, DANMARK.

3 DK-Aalborg: Fotokopieringspapir AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kopipapir. Indkøb af kopipapir. CPV: , tildelt: Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax

4 DK-Aalborg: Elektriske husholdningsapparater AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer. Levering af hårde hvidevarer til Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: tildelt: Skousen Husholdningsmaskiner, Jyllandsgade 30, 9000 Aalborg, DANMARK. El-Salg Center Aalborg ApS, Otto Mønsteds Vej 6, 9200 Aalborg, DANMARK.

5 DK-Grenaa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 42 almene plejeboliger og servicearealer i Grenaa. Tjenesteydelsen består af arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning vedrørende projektering, udbud og gennemførelsen af 42 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende serviceareal på 250 m2. CPV: tildelt: RUMarkitekter, Emil Møllersgade 4, 8700 Horsens, DANMARK. E-post: Tlf Fax

6 DK-Grenaa: Tjenester ydet af sygeplejersker NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. Rammeaftale på køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. CPV: tildelt: Actic Care A/S, Valby Langgade 7B, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): activcare.dk.

7 DK-Taastrup: Regnskabsføring HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revisionsydelser for Høje-Taastrup Kommunes institutioner og den centrale administration. Revisionsydelserne består af basis revision og Udvidet forvaltningsrevision og rådgivning. CPV: tildelt: KPMG Statsautoriseret Revisionspartner Selskab, Borups Alle 77, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

8 DK-Roskilde: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald TOEMNING AF RENDESTENSBROENDE I DEN CENTRALE DEL AF ROSKILDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde i den centrale del af Roskilde Kommune. Tømning af rendestensbrønde i offentlige vejareraler i den centrale del af Roskilde Kommune. Alle rendestensbrønde (ca ) skal som udgangspunkt tømmes gang årligt. CPV: tildelt: Leif M Jensen A/S, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

9 DK-Ryslinge: Bank- og investeringstjenesteydelser FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Pengeinstitutydelser til Assens Kommune. a) Levering af daglige bankforretningsydelser (hovedbankforretning) b) Formuepleje. CPV: , tildelt: Danske Bank A/S. Danske Bank A/S.

10 DK-Odense: Programmelrelaterede tjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af servicebureauløsning vedr. løn- og vagtplansystem. Kontrakten vedrører en anskaffelse af servicebureauløsning vedr. et integreret løn- og vagtplansystem, som skal understøtte hovedopgaver som: Lønberegning og lønudbetaling af løn og diverse vederlag på baggrund af lovgivning, overenskomster, arbejdstidsaftaler, herunder lokalt aftalte regler. Det gælder ligeledes tjenestemandspensionberegning og -udbetaling. Vagtplansystemet skal have fuld integration til lønsystemet. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder snitflader, vedligeholdelse, support og drift af systemet. Driftsstart skal ske pr...20 med mulighed for lønudbetaling til forudlønnede pr CPV: tildelt: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

11 DK-Hillerød: Tolkning REGION HOVEDSTADEN - KONCERN OEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af fremmedsprogstolkning til Region Hovedstaden. Levering af skønsmæssigt tolkninger til Region Hovedstadens somatiske hospitaler, Region Hovedstaden Psykiatri- og Handicap samt alment praktiserende læger samt praktiserende speciallæger. Mængder er forventet årlig forbrug. CPV: tildelt: SK Tolke-Service, Hospitalsvej, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Tolketjenesten A/S, Amaliegade 26, 256 København K, DANMARK. Tolke Danmark ApS, Borggade,.sal, 8000 Århus C, DANMARK. Tolkegruppen, H.C. Andersens Boulevard 9, 2 sal, 553 København V., DANMARK.

12 DK-Kastrup: Opførelse af lufthavnsbygninger KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt vedrørende Swift-finger. CPH har som en del af sin udviklingsplan valgt at opføre en ny bygning ("Swift-finger") med tilhørende forbindelsesgang. Bygningen placeres syd-øst for lufthavnens Finger D i forbindelse med eksisterende remotestandpladser. Bygningen forventes at skulle være i én etage og bl.a. indeholde gates og lounges, hvoraf nogle skal kunne anvendes til både Schengen og non-schengen passagérer. Der forventes etableret paskontrol for afgående og ankommende non-schengen passagérer. I bygningen skal der være toiletfaciliteter, teknikrum samt areal til personale. Bygningen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Bygningen forbindes med Finger D's østlige ende via en forbindelsesgang i. sals niveau. Forbindelsesgangen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Grundarealet vil være byggemodnet og forberedt for byggeprojektet på tidspunktet for kontraktunderskrivelsen. Alt lufthavnsrelateret inventar såsom pasbokse, pulte, skilte m.m. er bygherreleverance. CPV: tildelt: Brødrene A. og B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, 462 Gadstrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): Fax

13 DK-Frederikshavn: Åbning af en kredit FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Byggelån til renovering og nybyggeri, afd. 42 Mariested, Sæby. Ydelse af byggelån til renovering og nybyggeri, almene ældreboliger, afd. 42, Mariested, Sæbygårdvej 37, 9300 Sæby. CPV: tildelt: Nordea Bank Danmark, Algade 4-5, 9000 Aalborg, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Sorø: Reolsystemer UNIVERSITY COLLEGE SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af lagerautomater. Kontrakten vedrører køb af lagerautomater til UCSJ's lager i forbindelse med at UCSj samler tre bogsamlinger til en. CPV: 39500, , , tildelt: Thanex A/S, Theilgaards Allé 7, 4600 Køge, DANMARK. Tlf

15 DK-Randers: Rensning af kloakledninger RANDERS SPILDEVAND A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion af kloakker i Randers Spildevands forsyningsområde. Rammeaftalen omfatter opgaver indenfor spuling og tv-inspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker og nyanlæg. Desuden spuling og tv-inspektion i forbindelse med akutte driftopgaver. Derudover omfatter rammeaftalen brøndrapportering, vedligeholdelsesarbejder og løsning og hævning af brønddæksler. CPV: , tildelt: NKI Kloak- og Industriservice A/S.

16 DK-Kastrup: Forsikringstjenester BOLIGORGANISATIONEN TARNBY 44 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring, EDB. CPV: tildelt: ALKA Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

17 DK-Albertslund: Rengøring VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S ens betegnelse for kontrakten: Servicearbejder - Rengøring. Rengøring af varmecentraler og bygningsanlæg, renholdelse af udearealer, pasning af grønne arealer samt snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , , tildelt: KL. Specialservice ApS, Gættebjergvej Bildsø, 4200 Slagelse, DANMARK.

18 DK-Hillerød: Pc'er REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vogn-pc med tilhørende skærm til ambulancer og akutlægebiler i Region Hovedstaden. Kontrakten omfatter 70 in-car PC er med tilhørende trykfølsom dataskærm til installation i Region Hovedstadens ambulancer og akutlægebiler. Derudover omfatter kontrakten montering og installation af det omhandlede udstyr i køretøjerne samt option på tilkøb af yderligere op til 5 % tilsvarende pc'er og skærme. CPV: tildelt: Radiocom Danmark A/S, Geminivej 24, 2670 Greve, DANMARK. Tlf

19 DK-Tilst: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AL2BOLIG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. CPV: , tildelt: Bagger Låse & Alarm, Øllegårdsvej, 8260 Viby, DANMARK.

20 DK-Ballerup: Programmering af software og konsulentvirksomhed UNI-IT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling af ) STADS samt 2) ØSS/UPS. UNI-IT omfatter alle danske universiteter samt Ingeniørhøjskolernes Support Center. UNI-IT er et indkøbsog. Udviklingssamarbejde og har som formål på vegne af de deltagende institutioner at sørge for funktionelle, driftssikre og billige it-systemer til brug for universiteternes administration. De institutioner, som deltager i samarbejdet, er beskrevet nedenfor i pkt. VI.3). Nærværende udbud omhandler indgåelse af 2 parallelle rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling fordelt på en rammeaftale om det studieadministrative system STADS. (Delaftale ) samt en rammeaftale om økonomistyringssystemet ØSS og HR-systemet UPS (Delaftale 2). Det er hensigten, at der under hver rammeaftale prækvalificeres mellem 5 0 egnede leverandører, og at der for hver rammeaftale indgås kontrakt med maksimalt 5 leverandører. I forlængelse af rammeaftalernes indgåelse skal der under hver rammeaftale indgås en leveranceaftale i form af en systemforvaltningsaftale. Systemforvalterens opgave er at varetage langt de fleste support- Vedligeholdelses- samt udviklingsopgaver. Systemforvaltningsaftalen indgås for en 4-årig periode, men ordregiver er berettiget men ikke forpligtet til efter år at bringe opgaven som systemforvalter i miniudbud. Hovedparten af andre udviklingsopgaver forventes ligeledes udført af systemforvalteren ved direkte tildeling ved indgåelse af separate leveranceaftaler. Øvrige opgaver tildeles ved afvikling af miniudbud blandt rammeaftalens leverandører, herunder systemforvalteren. Udbudsmaterialet indeholder en regulering af tildeling af leveranceaftaler under rammeaftalerne samt en afgrænsning af hvilke opgaver der betragtes som hhv. Systemforvalterens opgaver samt øvrige opgaver som tildeles ved miniudbud. Da UNI-IT har et behov for udpegning af en systemforvalter hurtigst muligt, skal leverandørernes tilbud på rammeaftalen tillige indeholde et særskilt tilbud på opgaven som systemforvalter. Alt afhængig af systemudviklingsopgavens indhold sker indgåelse af leveranceaftalerne på grundlag af i alt 3. Forskellige typer af leveranceaftaler ud over systemforvaltningsaftalen (Leveranceaftale ): Leveranceaftale 2: Systemudviklingsaftale (baseret på K02). Leveranceaftale 3: Systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling (baseret på K02). Leveranceaftale 4: IT-konsulentaftale. For parti (STADS) er der sket tildeling af fire paralelle rammeaftaler til følgende virksomheder: Logica Danmark A/S. Lautrupvang Ballerup Danmark. Rambøll Informatik A/S. Teknikerbyen, Virum Danmark. CSC Danmark A/S. Retortvej 8.

21 2500 Valby Danmark. Fujitsu Services A/S. Lautrupbjerg Ballerup Danmark. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , tildelt: Logica Danmark A/S, Rambøll Informatik A/S, CSC Danmark A/S, Fujitsu Services A/S. Logica Danmark A/S, Lautrupvang 0, 2750 Ballerup, DANMARK. 2

22 DK-København: Rådgivning vedrørende indkøb LOENMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Rådgivning vedrørende indkøb. Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning. tildelt: PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 802 Zürich, SWITZERLAND. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

23 DK-Tilst: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ENERGIMAERKNING AF AL2BOLIGS AFDELINGER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Energimærkning af AL2boligs afdelinger. Energimærkning. CPV: tildelt: Grontmij Carl Bro, Dusager 2, 8200 Århus N, DANMARK.

24 DK-Århus: Forsikringstjenester ARHUS HAVN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af forsikringsaftaler Indkøb af relevante forsikringer for havnevirksomhed. CPV:

25 DK-København: Havnekraner VATTENFALL A/S, HEAT NORDIC CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Havnekraner. tildelt: Mantsinen Group Ltd Oy, Ylämully, FINLAND.

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KOEBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KOEBENHAVNS EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tagensbo Skole - Udbygning og ombygning. Udførelse i totalentreprise, på baggrund af udarbejdet forprojekt, ombygning og udbygning af Tagensbo Skole herunder opførelse af minihal. Udførelse forventes at pågå ultimo september CPV: tildelt: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Erhvervsbeklædning MILJOEMINISTERIET, SKOV- OG NATURSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af indkøb, lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Den udbudte opgave består af to selvstændige delaftaler, nemlig første delaftale: indkøb af varenumre ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram, og anden delaftale: lagerføring, administration og distribution af beklædningen til Skov- og Naturstyrelsens medarbejdere. Det præciseres, at tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delaftaler, at tilbuddene vil blive vurderet i forhold til de opstillede delkriterier på hver af de to delaftaler for sig, men at resultatet af den foretagne evaluering for de 2 delaftaler vil blive lagt sammen, når ordregiver skal vælge leverandør. Der vil således alene blive valgt leverandør, der bliver ansvarlig for såvel indkøb som lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Særligt fremhæves, at restlageret af beklædning i henhold til Skov- og Naturstyrelsens nuværende. Beklædningsprogram, skal overtages af tilbudsgiver i det omfang, der stadigt er varenumre på lager på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden den Det præciseres, at den opgørelse af det forventede omfang og sammensætning af leverancerne af beklædning i kontraktperioden til styrelsens medarbejdere bygger på hidtidige erfaringer med medarbejdernes indkøb ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram i en tilsvarende sammenlignelig periode. CPV: tildelt: Hoffmann Firmatøj A/S, Banemarksvej 38, 2605 Brøndby, DANMARK. E-post: Tlf Fax

28 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KOEK, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. CPV: tildelt: Ramcon.

29 DK-Brøndby: Sølv DEN KGL. MOENT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af sølvblanketter. Indkøb af semi-proof sølvblanketter for produktion af temamønter. CPV: tildelt: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, Kanzlerstrasse 7, 7575 Pforsheim, TYSKLAND. E-post: Tlf Fax

30 DK-København: Diverse byggematerialer STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale 2.02 om Byggemarkeder. Mur og beton, Træ og bygningskomplementerende produkter, VVS, Stærkstrøm, svagstrøm, lyskilder og batterier, Overfladebehandling, Befæstelser, beslag, låse, VA og varmeforsyning, Værktøj, Arbejdsbeklædning og personlige værnemidler, Øvrige byggemarkedsprodukter. CPV: , , , , , , , , , , , , tildelt: BC Technic ApS, Brundevej 9, 6230 Rødekro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Bygma A/S, Transformervej 2, 2730 Herlev, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Hilti Danmark A/S, Stamholmen 53, sal, 2650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax HNC Group A/S, Norvangen 3 D, 4220 Korsør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax SB Special-Butikken Hans Nissen A/S, Katmosevej 8, 8800 Viborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Silvan Kæden, Daugbjergvej 5, 8000 Århus C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. CPV: tildelt: DMR, Karolinevej 7, 4200 Slagelse, DANMARK. GEO, Maglebjergvej, 2800 Kgs. Lyngby, DANMARK. Grontmij - CarlBro, Granskoven 8, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Nyborg: Ansvarsforsikringstjenester SPROTOFTEN ANDELSBOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervsog Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. CPV: , , 66540, , , , , , tildelt: Købstædernes Forsikring G/S, Grønningen, 270 København K, DANMARK. Tlf Fax

33 DK-Haderslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HADERSLEV FORSYNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning for bundfældningstanke. Kontrakten omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Registrering i tømningsdatabase, Transport af slam. CPV: tildelt: Simon Moos A/S, Kallehave 23, Hørup, 6400 Sønderborg, DANMARK.

34 DK-Holte: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning til planlægning og gennemførelse af byggeopgaver. Der er indgået parallelle rammeaftaler med 5 rådgivere inden for hvert af følgende områder:. Teknisk totalrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme (skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturinstitutioner, boliger mv.). 2. Ingeniørrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 3. Arkitektrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 4. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til renovering og nybyggeri med støtte efter almenboligloven, herunder plejeboliger og bofællesskaber indenfor handicap- og psykiatriområdet. 5. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til større ombygninger og nybyggeri i øvrigt (folkeskole - og daginstitutionsområdet, kulturinstitutioner, idrætsanlæg mv.). CPV: 73000, , tildelt: Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; BBP Arkitekter; Sweco/Skaarup & Jespersen samt TNT Arkitekter. ISC; Thorkil Laursen; Cowi; Klaus Nielsen Ingeniørfirma samt Aksel V. Jensen Ingeniørfirma. Kullegaard Arkitekter; Nova5 Arkitekter, BBP Arkitekter; Mangor & Nagel Arkitektfirma samt Blad og Thygesen Arkitekter. Virumgaard Arkitekter; Bplus Arkitekter; Arkitektfirmaet MW; Bascon samt Arkitektfirmaet Hune & Elkjær. Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; White Arkitekter; Site Arkitekter samt TNT Arkitekter.

35 DK-Brønderslev: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Renoveringen omfatter nedrivning af del af den eksisterende bygningsmasse, opførelse af ca. 700 m2 nye bygninger, ombygning af ca. 200 m2 eksisterende bygninger samt genopretning af tilknyttede udenomsarealer. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet, som udsendes til de prækvalificerede rådgivere. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade 6, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

36 DK-Fredericia: Onshore-aktiviteter DONG ENERGY A/S ens betegnelse for kontrakten: Onshore Drilling Services - Provision of a Land Rig. Provision of a Land Rig for drilling geothermal wells in Sønderborg, Denmark. CPV: , tildelt: Northern Dutch Drilling Company (NDDC), Stationsweg 64, 920 GP Drachten, NEDERLANDENE. Tlf Fax

37 DK-Aabenraa: Havnekraner I/S ENSTED TRANSIT HAVN ens betegnelse for kontrakten: Havnekraner. 2009/S CPV:

38 DK-Ballerup: Skabe, bokse, pengekasser DELIVERY OF LOCKERS FOR FIREARMS CPV:

39 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af lokaler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Charlottenlund. DTU Aqua lejer Charlottenlund Slot, en mindre bygning ved slottet samt baghus ved Danmarks Akvarium i Charlottenlund. OPgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fællesområder (såsom gangarealer, trapper, toiletter og mødelokaler). Rengøringsmaskiner, arbejdsredskaber, rengøringsmidler og vaskekapacitet er en del af tjenesteyderens leverance. stiller alene vand, strøm og opbevaringsplads til rådighed. CPV: 90900, , , tildelt Sort til Hvidt ApSEhlersvej HellerupDANMARK Internet:

40 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Hirtshals. DTU Aqua lejer et areal hos Nordsømuseet i Hirtshals. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fiskehal med bassiner, teknikbygning med værksted og fællesområder (såsom gange, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt Elite Miljø A/SFrederik Winthers Vej HorsensDANMARK Internet:

41 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Silkeborg. DTU Aqua lejer et areal hos Ferskvandsmuseet i Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler og fællesområder (såsom toiletter, gangarealer, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt IDA Service A/SPark Allé 350 A2605 BrøndbyDANMARKTelefon Internet:

42 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

43 DK-Ulstrup: Opførelse af ny springhal Gudenådalens Ungdomsskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup

44 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA

Overskrift DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde. Ordregiver REGION SYDDANMARK, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA DK-Aabenraa: Tømrer- og snedkerarbejde REGION SYD, SYGEHUS SØNDERJYLLAND AABENRAA Fagentreprise vedr. levering og montering af fast inventar. Region Syddanmark har med vedtagelsen af en ny akutplan besluttet

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Rengøring. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Rengøring AABENRAA KOMMUNE Rengøringsservice - Aabenraa Kommune. Rengøringsservice på institutioner under Aabenraa Kommune. Opgaven udbydes i 5 delaftaler. Der indgås enkontrakt pr. delaftale.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed. Ordregiver Randers Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder DK-Randers: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed Randers Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Endoskopisk udstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Korsør: Salt udvundet ved inddampning og ren natriumchlorid SLAGELSE KOMMUNE, DRIFT OG ANLAEG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale om levering af vejsalt. Rammeaftaler

Læs mere

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter

Overskrift DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter DK-Kongens Lyngby: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til fritidsaktiviteter, sport, kultur, indkvartering og restauranter Lyngby-Taarbæk Kommune DK-Vordingborg: Rengøring af boliger,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Rudkøbing: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med skolebygninger LANGELAND KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Offentligt Privat Partnerskab (OPP) ved ny skole i Rudkøbing.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE

Overskrift DK-Aalborg: Biblioteksbøger. Ordregiver AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE DK-Aalborg: Biblioteksbøger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Biblioteksmedier og undervisningsmidler til Aalborg Kommune. Danske og udenlandske bøger, musik, film, spil, lydbøger samt undervinsningsmidler

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S

Overskrift DK-Esbjerg: System- og supporttjenester. Ordregiver ESBJERG FORSYNING A/S DK-Esbjerg: System- og supporttjenester ESBJERG FORSYNING A/S Hjemtagning af Esbjerg Forsynings it fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Forsyning, herefter benævnt EF, skal udskille samtlige it-systemer fra Esbjerg

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Aalborg: Programmelrelaterede tjenester REGION NORDJYLLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Løn og Personale, HR og Vagtplansystem. Løn- Personale, HR og Vagtplansystem. CPV: 72260000.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Trykte bøger UNIVERSITY OF COPENHAGEN CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): 220000, 222000. Trykte bøger. Lærebøger. tildelt: Dawson Books Ltd, Foxhills House, Brindley Close,

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Charlottenlund: Alarm-overvågningstjenester GENTOFTE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kontrakt på køb og installation af nødkaldeanlæg i plejeboliger i Gentofte Kommune.

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK)

Overskrift DK-Aabenraa: Kedelinstallationer. Ordregiver AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) DK-Aabenraa: Kedelinstallationer AABENRAA FJERNVARME A.M.B.A. (DK) Central Egelund - Halmkedelcentral Totalentreprise for projektering, levering og opførelse af en komplet 36 MW (3x2MW) halmfyret kedelcentral

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere