Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps"

Transkript

1 DK-Næstved: Belysningsudstyr og elektriske lamper NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Lyskilder og El-materialer. Næstved Kommune har indgået aftale på Lyskilder og El-materialer i henhold til annonceringsreglerne i tilbudsloven. CPV: , , tildelt: Højager Belysning A/S, Hårlev Mark A, 4652 Hårlev, DANMARK. E-post: Tlf Fax

2 DK-København: Lægemidler AMGROS I/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. CPV: tildelt: Sanofi-Aventis Denmark A/S, Slotsmarken 3, 2970 Hørsholm, DANMARK. PharmaCoDane ApS, Marielundvej 46, 2730 Herlev, DANMARK.

3 DK-Aalborg: Fotokopieringspapir AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Kopipapir. Indkøb af kopipapir. CPV: , tildelt: Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax Lyreco, Lykkegaardsvej 0, 4000 Roskilde, DANMARK. Tlf Fax

4 DK-Aalborg: Elektriske husholdningsapparater AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER- OG INDKOEBSKONTORET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Hårde hvidevarer. Levering af hårde hvidevarer til Aalborg Kommune og Brønderslev Kommune. CPV: tildelt: Skousen Husholdningsmaskiner, Jyllandsgade 30, 9000 Aalborg, DANMARK. El-Salg Center Aalborg ApS, Otto Mønsteds Vej 6, 9200 Aalborg, DANMARK.

5 DK-Grenaa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Etablering af 42 almene plejeboliger og servicearealer i Grenaa. Tjenesteydelsen består af arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning vedrørende projektering, udbud og gennemførelsen af 42 nye 2-rums plejeboliger med tilhørende serviceareal på 250 m2. CPV: tildelt: RUMarkitekter, Emil Møllersgade 4, 8700 Horsens, DANMARK. E-post: Tlf Fax

6 DK-Grenaa: Tjenester ydet af sygeplejersker NORDDJURS KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. Rammeaftale på køb af Vikarydelser til Plejecentre, hjemmepleje og socialpsykiatri og handicap. CPV: tildelt: Actic Care A/S, Valby Langgade 7B, 2500 Valby, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): activcare.dk.

7 DK-Taastrup: Regnskabsføring HOEJE-TAASTRUP KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Revisionsydelser for Høje-Taastrup Kommunes institutioner og den centrale administration. Revisionsydelserne består af basis revision og Udvidet forvaltningsrevision og rådgivning. CPV: tildelt: KPMG Statsautoriseret Revisionspartner Selskab, Borups Alle 77, 2000 Frederiksberg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

8 DK-Roskilde: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald TOEMNING AF RENDESTENSBROENDE I DEN CENTRALE DEL AF ROSKILDE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tømning af rendestensbrønde i den centrale del af Roskilde Kommune. Tømning af rendestensbrønde i offentlige vejareraler i den centrale del af Roskilde Kommune. Alle rendestensbrønde (ca ) skal som udgangspunkt tømmes gang årligt. CPV: tildelt: Leif M Jensen A/S, Sydvestvej 70, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL):

9 DK-Ryslinge: Bank- og investeringstjenesteydelser FAELLESINDKOEB FYN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Pengeinstitutydelser til Assens Kommune. a) Levering af daglige bankforretningsydelser (hovedbankforretning) b) Formuepleje. CPV: , tildelt: Danske Bank A/S. Danske Bank A/S.

10 DK-Odense: Programmelrelaterede tjenester ODENSE KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Anskaffelse af servicebureauløsning vedr. løn- og vagtplansystem. Kontrakten vedrører en anskaffelse af servicebureauløsning vedr. et integreret løn- og vagtplansystem, som skal understøtte hovedopgaver som: Lønberegning og lønudbetaling af løn og diverse vederlag på baggrund af lovgivning, overenskomster, arbejdstidsaftaler, herunder lokalt aftalte regler. Det gælder ligeledes tjenestemandspensionberegning og -udbetaling. Vagtplansystemet skal have fuld integration til lønsystemet. Leverancen skal omfatte alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning, herunder snitflader, vedligeholdelse, support og drift af systemet. Driftsstart skal ske pr...20 med mulighed for lønudbetaling til forudlønnede pr CPV: tildelt: Silkeborg Data A/S, Kastaniehøjvej 2, 8600 Silkeborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

11 DK-Hillerød: Tolkning REGION HOVEDSTADEN - KONCERN OEKONOMI, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Levering af fremmedsprogstolkning til Region Hovedstaden. Levering af skønsmæssigt tolkninger til Region Hovedstadens somatiske hospitaler, Region Hovedstaden Psykiatri- og Handicap samt alment praktiserende læger samt praktiserende speciallæger. Mængder er forventet årlig forbrug. CPV: tildelt: SK Tolke-Service, Hospitalsvej, 2000 Frederiksberg, DANMARK. Tolketjenesten A/S, Amaliegade 26, 256 København K, DANMARK. Tolke Danmark ApS, Borggade,.sal, 8000 Århus C, DANMARK. Tolkegruppen, H.C. Andersens Boulevard 9, 2 sal, 553 København V., DANMARK.

12 DK-Kastrup: Opførelse af lufthavnsbygninger KOEBENHAVNS LUFTHAVNE A/S ens betegnelse for kontrakten: Totalentreprisekontrakt vedrørende Swift-finger. CPH har som en del af sin udviklingsplan valgt at opføre en ny bygning ("Swift-finger") med tilhørende forbindelsesgang. Bygningen placeres syd-øst for lufthavnens Finger D i forbindelse med eksisterende remotestandpladser. Bygningen forventes at skulle være i én etage og bl.a. indeholde gates og lounges, hvoraf nogle skal kunne anvendes til både Schengen og non-schengen passagérer. Der forventes etableret paskontrol for afgående og ankommende non-schengen passagérer. I bygningen skal der være toiletfaciliteter, teknikrum samt areal til personale. Bygningen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Bygningen forbindes med Finger D's østlige ende via en forbindelsesgang i. sals niveau. Forbindelsesgangen forventes at skulle have et bruttoetageareal på cirka m2. Grundarealet vil være byggemodnet og forberedt for byggeprojektet på tidspunktet for kontraktunderskrivelsen. Alt lufthavnsrelateret inventar såsom pasbokse, pulte, skilte m.m. er bygherreleverance. CPV: tildelt: Brødrene A. og B. Andersen A/S, Erhvervsparken 3, 462 Gadstrup, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL): Fax

13 DK-Frederikshavn: Åbning af en kredit FREDERIKSHAVN BOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Byggelån til renovering og nybyggeri, afd. 42 Mariested, Sæby. Ydelse af byggelån til renovering og nybyggeri, almene ældreboliger, afd. 42, Mariested, Sæbygårdvej 37, 9300 Sæby. CPV: tildelt: Nordea Bank Danmark, Algade 4-5, 9000 Aalborg, DANMARK. Tlf Internetadresse (URL):

14 DK-Sorø: Reolsystemer UNIVERSITY COLLEGE SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Køb af lagerautomater. Kontrakten vedrører køb af lagerautomater til UCSJ's lager i forbindelse med at UCSj samler tre bogsamlinger til en. CPV: 39500, , , tildelt: Thanex A/S, Theilgaards Allé 7, 4600 Køge, DANMARK. Tlf

15 DK-Randers: Rensning af kloakledninger RANDERS SPILDEVAND A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af rammeaftale vedr. spuling og TV-inspektion af kloakker i Randers Spildevands forsyningsområde. Rammeaftalen omfatter opgaver indenfor spuling og tv-inspektion, som udføres i forbindelse med inspektioner af eksisterende kloakker og nyanlæg. Desuden spuling og tv-inspektion i forbindelse med akutte driftopgaver. Derudover omfatter rammeaftalen brøndrapportering, vedligeholdelsesarbejder og løsning og hævning af brønddæksler. CPV: , tildelt: NKI Kloak- og Industriservice A/S.

16 DK-Kastrup: Forsikringstjenester BOLIGORGANISATIONEN TARNBY 44 Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Forsikringsaftale. Forsikringskontrakter inden for områderne: Ejendomsforsikring, herunder glas og sanitetsforsikring, som dog vil kunne placeres i separat selskab. Løsøreforsikring, Arbejdsskadeforsikring, Erhvervs- og produktansvar, Motorkøretøjsforsikring, EDB. CPV: tildelt: ALKA Forsikring, Engelholm Alle, 2630 Taastrup, DANMARK. E-post: Internetadresse (URL):

17 DK-Albertslund: Rengøring VESTEGNENS KRAFTVARMESELSKAB I/S ens betegnelse for kontrakten: Servicearbejder - Rengøring. Rengøring af varmecentraler og bygningsanlæg, renholdelse af udearealer, pasning af grønne arealer samt snerydning og glatførebekæmpelse. CPV: , , tildelt: KL. Specialservice ApS, Gættebjergvej Bildsø, 4200 Slagelse, DANMARK.

18 DK-Hillerød: Pc'er REGION HOVEDSTADEN KONCERNINDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Vogn-pc med tilhørende skærm til ambulancer og akutlægebiler i Region Hovedstaden. Kontrakten omfatter 70 in-car PC er med tilhørende trykfølsom dataskærm til installation i Region Hovedstadens ambulancer og akutlægebiler. Derudover omfatter kontrakten montering og installation af det omhandlede udstyr i køretøjerne samt option på tilkøb af yderligere op til 5 % tilsvarende pc'er og skærme. CPV: tildelt: Radiocom Danmark A/S, Geminivej 24, 2670 Greve, DANMARK. Tlf

19 DK-Tilst: Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr AL2BOLIG Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. Dørtelefoner og adgangskontrol til Langkærparken. CPV: , tildelt: Bagger Låse & Alarm, Øllegårdsvej, 8260 Viby, DANMARK.

20 DK-Ballerup: Programmering af software og konsulentvirksomhed UNI-IT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling af ) STADS samt 2) ØSS/UPS. UNI-IT omfatter alle danske universiteter samt Ingeniørhøjskolernes Support Center. UNI-IT er et indkøbsog. Udviklingssamarbejde og har som formål på vegne af de deltagende institutioner at sørge for funktionelle, driftssikre og billige it-systemer til brug for universiteternes administration. De institutioner, som deltager i samarbejdet, er beskrevet nedenfor i pkt. VI.3). Nærværende udbud omhandler indgåelse af 2 parallelle rammeaftaler om vedligeholdelse, support, systemforvaltning samt videreudvikling fordelt på en rammeaftale om det studieadministrative system STADS. (Delaftale ) samt en rammeaftale om økonomistyringssystemet ØSS og HR-systemet UPS (Delaftale 2). Det er hensigten, at der under hver rammeaftale prækvalificeres mellem 5 0 egnede leverandører, og at der for hver rammeaftale indgås kontrakt med maksimalt 5 leverandører. I forlængelse af rammeaftalernes indgåelse skal der under hver rammeaftale indgås en leveranceaftale i form af en systemforvaltningsaftale. Systemforvalterens opgave er at varetage langt de fleste support- Vedligeholdelses- samt udviklingsopgaver. Systemforvaltningsaftalen indgås for en 4-årig periode, men ordregiver er berettiget men ikke forpligtet til efter år at bringe opgaven som systemforvalter i miniudbud. Hovedparten af andre udviklingsopgaver forventes ligeledes udført af systemforvalteren ved direkte tildeling ved indgåelse af separate leveranceaftaler. Øvrige opgaver tildeles ved afvikling af miniudbud blandt rammeaftalens leverandører, herunder systemforvalteren. Udbudsmaterialet indeholder en regulering af tildeling af leveranceaftaler under rammeaftalerne samt en afgrænsning af hvilke opgaver der betragtes som hhv. Systemforvalterens opgaver samt øvrige opgaver som tildeles ved miniudbud. Da UNI-IT har et behov for udpegning af en systemforvalter hurtigst muligt, skal leverandørernes tilbud på rammeaftalen tillige indeholde et særskilt tilbud på opgaven som systemforvalter. Alt afhængig af systemudviklingsopgavens indhold sker indgåelse af leveranceaftalerne på grundlag af i alt 3. Forskellige typer af leveranceaftaler ud over systemforvaltningsaftalen (Leveranceaftale ): Leveranceaftale 2: Systemudviklingsaftale (baseret på K02). Leveranceaftale 3: Systemudviklingsaftale til brug for iterativ udvikling (baseret på K02). Leveranceaftale 4: IT-konsulentaftale. For parti (STADS) er der sket tildeling af fire paralelle rammeaftaler til følgende virksomheder: Logica Danmark A/S. Lautrupvang Ballerup Danmark. Rambøll Informatik A/S. Teknikerbyen, Virum Danmark. CSC Danmark A/S. Retortvej 8.

21 2500 Valby Danmark. Fujitsu Services A/S. Lautrupbjerg Ballerup Danmark. CPV: , , , , , , , , , , , , , , , , , , tildelt: Logica Danmark A/S, Rambøll Informatik A/S, CSC Danmark A/S, Fujitsu Services A/S. Logica Danmark A/S, Lautrupvang 0, 2750 Ballerup, DANMARK. 2

22 DK-København: Rådgivning vedrørende indkøb LOENMODTAGERNES DYRTIDSFOND CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): , Rådgivning vedrørende indkøb. Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning. tildelt: PPCmetrics AG, Badenerstrasse 6, 802 Zürich, SWITZERLAND. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

23 DK-Tilst: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed ENERGIMAERKNING AF AL2BOLIGS AFDELINGER Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Energimærkning af AL2boligs afdelinger. Energimærkning. CPV: tildelt: Grontmij Carl Bro, Dusager 2, 8200 Århus N, DANMARK.

24 DK-Århus: Forsikringstjenester ARHUS HAVN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af forsikringsaftaler Indkøb af relevante forsikringer for havnevirksomhed. CPV:

25 DK-København: Havnekraner VATTENFALL A/S, HEAT NORDIC CPV-klassifikation (Common Procurement Vocabulary): Havnekraner. tildelt: Mantsinen Group Ltd Oy, Ylämully, FINLAND.

26 DK-København: Bygge- og anlægsarbejder KOEBENHAVNS KOMMUNE KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KOEBENHAVNS EJENDOMME Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Tagensbo Skole - Udbygning og ombygning. Udførelse i totalentreprise, på baggrund af udarbejdet forprojekt, ombygning og udbygning af Tagensbo Skole herunder opførelse af minihal. Udførelse forventes at pågå ultimo september CPV: tildelt: Hoffmann A/S, Fabriksparken 66, 2600 Glostrup, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

27 DK-København: Erhvervsbeklædning MILJOEMINISTERIET, SKOV- OG NATURSTYRELSEN Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud af indkøb, lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Den udbudte opgave består af to selvstændige delaftaler, nemlig første delaftale: indkøb af varenumre ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram, og anden delaftale: lagerføring, administration og distribution af beklædningen til Skov- og Naturstyrelsens medarbejdere. Det præciseres, at tilbudsgiver skal afgive tilbud på begge delaftaler, at tilbuddene vil blive vurderet i forhold til de opstillede delkriterier på hver af de to delaftaler for sig, men at resultatet af den foretagne evaluering for de 2 delaftaler vil blive lagt sammen, når ordregiver skal vælge leverandør. Der vil således alene blive valgt leverandør, der bliver ansvarlig for såvel indkøb som lagerføring, administration og distribution af Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram. Særligt fremhæves, at restlageret af beklædning i henhold til Skov- og Naturstyrelsens nuværende. Beklædningsprogram, skal overtages af tilbudsgiver i det omfang, der stadigt er varenumre på lager på tidspunktet for kontraktens ikrafttræden den Det præciseres, at den opgørelse af det forventede omfang og sammensætning af leverancerne af beklædning i kontraktperioden til styrelsens medarbejdere bygger på hidtidige erfaringer med medarbejdernes indkøb ifølge Skov- og Naturstyrelsens beklædningsprogram i en tilsvarende sammenlignelig periode. CPV: tildelt: Hoffmann Firmatøj A/S, Banemarksvej 38, 2605 Brøndby, DANMARK. E-post: Tlf Fax

28 DK-Hillerød: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje REGION HOVEDSTADEN, KOEK, INDKOEB Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. Beckman Coulter Ty. Navios 2 laser 8. CPV: tildelt: Ramcon.

29 DK-Brøndby: Sølv DEN KGL. MOENT Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indkøb af sølvblanketter. Indkøb af semi-proof sølvblanketter for produktion af temamønter. CPV: tildelt: Allgemeine Gold- und Silberscheideanstalt AG, Kanzlerstrasse 7, 7575 Pforsheim, TYSKLAND. E-post: Tlf Fax

30 DK-København: Diverse byggematerialer STATENS OG KOMMUNERNES INDKOEBS SERVICE A/S Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale 2.02 om Byggemarkeder. Mur og beton, Træ og bygningskomplementerende produkter, VVS, Stærkstrøm, svagstrøm, lyskilder og batterier, Overfladebehandling, Befæstelser, beslag, låse, VA og varmeforsyning, Værktøj, Arbejdsbeklædning og personlige værnemidler, Øvrige byggemarkedsprodukter. CPV: , , , , , , , , , , , , tildelt: BC Technic ApS, Brundevej 9, 6230 Rødekro, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Bygma A/S, Transformervej 2, 2730 Herlev, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Hilti Danmark A/S, Stamholmen 53, sal, 2650 Hvidovre, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax HNC Group A/S, Norvangen 3 D, 4220 Korsør, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax SB Special-Butikken Hans Nissen A/S, Katmosevej 8, 8800 Viborg, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax Silvan Kæden, Daugbjergvej 5, 8000 Århus C, DANMARK. E-post: Tlf Internetadresse (URL): Fax

31 DK-Sorø: Tjenesteydelser i forbindelse med jordforurening REGION SJAELLAND Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. Indledende undersøgelser efter jordforureningsloven. CPV: tildelt: DMR, Karolinevej 7, 4200 Slagelse, DANMARK. GEO, Maglebjergvej, 2800 Kgs. Lyngby, DANMARK. Grontmij - CarlBro, Granskoven 8, 2600 Glostrup, DANMARK.

32 DK-Nyborg: Ansvarsforsikringstjenester SPROTOFTEN ANDELSBOLIGFORENING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervs- og Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. Ejendomsforsikring, løsøreforsikring, Motorkøretøjsforsikring, Erhvervsog Produktansvarsforsikring og arbejdsulykkesforsikring. CPV: , , 66540, , , , , , tildelt: Købstædernes Forsikring G/S, Grønningen, 270 København K, DANMARK. Tlf Fax

33 DK-Haderslev: Tømning af sivebrønde eller septiktanke HADERSLEV FORSYNING Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Rammeaftale for tømningsordning for bundfældningstanke. Kontrakten omfatter: Tømning og inspektion af bundfældningstanke, Registrering i tømningsdatabase, Transport af slam. CPV: tildelt: Simon Moos A/S, Kallehave 23, Hørup, 6400 Sønderborg, DANMARK.

34 DK-Holte: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder RUDERSDAL KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Parallelle rammeaftaler om teknisk rådgivning til planlægning og gennemførelse af byggeopgaver. Der er indgået parallelle rammeaftaler med 5 rådgivere inden for hvert af følgende områder:. Teknisk totalrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme (skoler, daginstitutioner, døgninstitutioner, kulturinstitutioner, boliger mv.). 2. Ingeniørrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 3. Arkitektrådgivning til opgaver vedr. renovering og mindre ombygninger af kommunens ejendomme. 4. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til renovering og nybyggeri med støtte efter almenboligloven, herunder plejeboliger og bofællesskaber indenfor handicap- og psykiatriområdet. 5. Bygherrerådgivning og teknisk totalrådgivning til større ombygninger og nybyggeri i øvrigt (folkeskole - og daginstitutionsområdet, kulturinstitutioner, idrætsanlæg mv.). CPV: 73000, , tildelt: Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; BBP Arkitekter; Sweco/Skaarup & Jespersen samt TNT Arkitekter. ISC; Thorkil Laursen; Cowi; Klaus Nielsen Ingeniørfirma samt Aksel V. Jensen Ingeniørfirma. Kullegaard Arkitekter; Nova5 Arkitekter, BBP Arkitekter; Mangor & Nagel Arkitektfirma samt Blad og Thygesen Arkitekter. Virumgaard Arkitekter; Bplus Arkitekter; Arkitektfirmaet MW; Bascon samt Arkitektfirmaet Hune & Elkjær. Bplus Arkitekter; Virumgaard Arkitekter; White Arkitekter; Site Arkitekter samt TNT Arkitekter.

35 DK-Brønderslev: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed BROENDERSLEV KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Nærværende udbud omfatter arkitekt- og ingeniørydelser i totalrådgivning i forbindelse med renovering af Skolegades Skole i Brønderslev. Renoveringen omfatter nedrivning af del af den eksisterende bygningsmasse, opførelse af ca. 700 m2 nye bygninger, ombygning af ca. 200 m2 eksisterende bygninger samt genopretning af tilknyttede udenomsarealer. Rådgiverens ydelser samt byggeriets økonomiske ramme, omfang, arealer m.v. er fastlagt i udbudsmaterialet, som udsendes til de prækvalificerede rådgivere. CPV: tildelt: Christensen & Rottbøll A/S, Bispensgade 6, 900 Aalborg, DANMARK. E-post: Tlf

36 DK-Fredericia: Onshore-aktiviteter DONG ENERGY A/S ens betegnelse for kontrakten: Onshore Drilling Services - Provision of a Land Rig. Provision of a Land Rig for drilling geothermal wells in Sønderborg, Denmark. CPV: , tildelt: Northern Dutch Drilling Company (NDDC), Stationsweg 64, 920 GP Drachten, NEDERLANDENE. Tlf Fax

37 DK-Aabenraa: Havnekraner I/S ENSTED TRANSIT HAVN ens betegnelse for kontrakten: Havnekraner. 2009/S CPV:

38 DK-Ballerup: Skabe, bokse, pengekasser DELIVERY OF LOCKERS FOR FIREARMS CPV:

39 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af lokaler DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Charlottenlund. DTU Aqua lejer Charlottenlund Slot, en mindre bygning ved slottet samt baghus ved Danmarks Akvarium i Charlottenlund. OPgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fællesområder (såsom gangarealer, trapper, toiletter og mødelokaler). Rengøringsmaskiner, arbejdsredskaber, rengøringsmidler og vaskekapacitet er en del af tjenesteyderens leverance. stiller alene vand, strøm og opbevaringsplads til rådighed. CPV: 90900, , , tildelt Sort til Hvidt ApSEhlersvej HellerupDANMARK Internet:

40 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Hirtshals. DTU Aqua lejer et areal hos Nordsømuseet i Hirtshals. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler, ikke-klassificerede laboratorier, fiskehal med bassiner, teknikbygning med værksted og fællesområder (såsom gange, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt Elite Miljø A/SFrederik Winthers Vej HorsensDANMARK Internet:

41 DK-Kongens Lyngby: Rengøring af boliger, bygninger og vinduer DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET (DTU) Udbud af rengøring for DTU i Silkeborg. DTU Aqua lejer et areal hos Ferskvandsmuseet i Silkeborg. Opgaven omfatter rengøring af kontorlokaler og fællesområder (såsom toiletter, gangarealer, trapper og mødelokaler). Nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af udbudsbetingelserne. CPV: , 90900, , tildelt IDA Service A/SPark Allé 350 A2605 BrøndbyDANMARKTelefon Internet:

42 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

43 DK-Ulstrup: Opførelse af ny springhal Gudenådalens Ungdomsskole, Hovedgaden 2, 8860 Ulstrup

44 DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder Vejdirektoratet

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2006 Udbud Vagten Dansk Specialinformation Aps DK København: Apparatur til angiografi H:S RIGSHOSPITALET Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: EU2006/S 6 7607. 2 stk. anlæg for coronar angiografi, monoplan. CPV: 33720. KONTRAKTEN:

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE 1/ 5 ENOTICES_mab-rm 02/09/2010- ID:2010-116085 Standardformular 14 - DA Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail:

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm.

Erhverv. Bayer 2011. Mannik & Storm A/S Arkitekter MAA Rosbæksvej 11 2100 København Ø Telefon 39 62 48 11 Fax 39 62 48 13 www.mannik-storm. Bayer 2011 Reception til Bayers hovedkvarter på Arne Jacobsens Allé Netto 2010 Skitseforslag til udvidelse af Netto på Kanaltorvet i Albertslund BMW, Amager 2009 Forslag til ny salgsfilial for BMW. Nybyggeri

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57875-2011:text:da:html DK-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2011/S 35-057875 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR.

UDVALGTE REFERENCER UDFØRT MIO. KR. Side 1 POLITIGÅRDEN, NUUK 2013 4,5 BYGHERRE Bygningstyrelsen Grontmij/Carl Bro Axel Poulsen Arkitektkontor A/S SAGSTYPE Hovedentreprise, energirenovering PLEJECENTER HASSELBO 2013 5 BYGHERRE Københavns

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice

Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice 25. september 2013 1 Information om, SKI s palette af aftaler i relation til de opgaver, som selvejende institutioner har inden for bygningsservice Temadag om bygningsservice 25. september 2013 25. september

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:328412-2010:text:da:html DK-Vejle: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2010/S 214-328412 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale DK-København: Kortfremstilling 2005/S 143-142986 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale Kontrakten er omfattet af aftalen om offentlige indkøb (GPA): Ja. DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) Den ordregivende

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland

Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Informationer omkring tolkeydelser i Region Midtjylland Region Midtjylland har indgået ny aftale pr. 1. maj 2013 på Tolkeydelser. Aftalen vedrører levering af tolkeydelser til regions hospitaler, institutioner,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Næstved: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed NAESTVED KOMMUNE Den ordregivende myndigheds betegnelse for kontrakten: Udbud om indkøb af EMO-mærkning til kommunens bygninger.

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold

Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 1 Værktøj og materialer til bygningsdrift og vedligehold 11. juni 2014 11. juni 2014 2 Agenda Gennemgang af Rammeaftale 12.01 Baggrund Struktur og leverandører Anvendelse Priser og rabatter

Læs mere

REFERENCER. Referencer skoler

REFERENCER. Referencer skoler REFERENCER Referencer skoler Aalborg Universitet Nyt undervisningsbyggeri Nyt undervisningsbyggeri indeholdende undervisningslokaler, seminarrum og kontorer samt bygning for fremtidens læringsmiljø. Projektet

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:131552-2013:text:da:html DK-Esbjerg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed 2013/S 078-131552 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000

Officielt navn: Boligselskabet Sjælland Adresse: Parkvænget 25 By: Roskilde Postnummer: 4000 1/ 16 ENOTICES_AlexBliddalHytting 13/07/2011- ID:2011-097455 Standardformular 2 - DA DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog

Medlemsstater - Bygge og anlæg - Udbudsbekendtgørelse - Konkurrencepræget dialog 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:262441-2011:text:da:html DK-Odense: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger beregnet til kunstneriske aktiviteter

Læs mere

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser?

Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Hvordan driver certificering beslutningsprocesser? Generel Information Jens Peter Nielsen Frem til 31. august 2015: Byggekonsulent med ansvar for energispareindsatsen og bæredygtighed ved Region Sjælland.

Læs mere

Anders Strange Hansen

Anders Strange Hansen Anders Strange Hansen Personlig information Nationalitet: Dansk Fødselsår: 1969 Kontakt Epost: as@strange-consult.dk Tlf.: +45 40455799 Uddannelse Civilingeniør, Bygningslinien fra Danmarks Tekniske Højskole

Læs mere

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015

- Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU. 12. Marts 2015 - Palle Skaarup, Legal Manager Atea A/S, Sagkyndigt medlem KLFU 12. Marts 2015 1 Kort om Atea Børsnoteret på Oslo børs Samlet omsætning på 25 mia. NOK. - heraf 5,9 mia. DKK i Danmark (2014) Koncernen er

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 876 Offentligt SGHNAVN_uaar_p50 DRG SGH SGHNAVN 0312 1501 Gentofte Hospital 0312 2000 Hospitalerne i Nordsjælland 0312 3000 Sygehus Vestsjælland

Læs mere

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Indhold. 1. Indholdsfortegnelse. 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole Risbjerggård udbud af teknisk rådgivning Foreløbig udgave Side 2 af 10 Indhold 1. Indholdsfortegnelse 2. Præsentation 2.1 Indledning 2.2. Rådgiverydelsens omfang 2.3 Fakta om Risbjerggård og Hvidovre Musikskole

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760

Vordingborg Kommune Adresse: Valdemarsgade 43 By: Vordingborg Postnummer: 4760 DEN EUROPÆISKE UNION Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Oplysninger og online-formularer:

Læs mere

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål

Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Udbud af drift, vedligeholdelse og videreudvikling af Ledningsejerregistret Besvarelse af spørgsmål Version Ændringer Dato 1.0 Spørgsmål/svar på spørgsmål stillet ved spørgemøde afholdt den 9. januar 2014.

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer

EINAR KORNERUP JYLLAND A/S. Solide kompetencer EINAR KORNERUP JYLLAND A/S Solide kompetencer Mere end 100 år i byggebranchen Når man er del af en koncern med mere end 100 års historie i bagagen, siger det sig selv, at ord som kvalitet, konsolidering

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM

LEVERING OG KLARGØRING AF FILM OFFENTLIGT UDBUD LEVERING OG KLARGØRING AF FILM 2013 V/GENTOFTE KOMMUNE PÅ VEGNE AF 28 KOMMUNER DECEMBER 2013 KAPITEL 1 GENERELLE UDBUDSBETINGELSER - 1 - Forord Gentofte Kommune udbyder herved film samt

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET

DANSK FORENING FOR UDBUDSRET DANSK FORENING FOR UDBUDSRET ARBEJDSKLAUSULER I OFFENTLIGE KONTRAKTER ER KLAUSULER OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR LOVLIGE OG HVORDAN KAN DE BLIVE LOVLIGE? Andreas Christensen, advokat (H) og partner Tirsdag

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere