ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 3 2002. Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag:"

Transkript

1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr Dette nyhedsbrev indeholder følgende indslag: Invitation: vær med til at fordele 65 mio. s. 2 Alexandra Instituttet etablerer sig i København s. 3 Danmarks første Center for It-sikkerhed s. 4 IT-byen Katrinebjerg får Udviklingskontor s. 6 EKNAs virksomhedsdag s. 7 Få overblik over IT-byen Katrinebjerg s. 8 Personalia s. 8 Alexandra Instituttets nyhedsbrev udkommer også i en elektronisk form på adressen: December 2002

2 Invitation: vær med til at fordele 65 mio. Alexandra Instituttet er operatør på Kompetencecenter ISIS Katrinebjerg, en 65 mio. kroners satsning i regi af det jysk-fynske erhvervssamarbejde. Torsdag 28. november blev ISIS Katrinebjerg indviet af videnskabsminister Helge Sander, og nu begynder arbejdet med etablere ISISprojekter i samarbejde mellem forskere og erhvervsliv. Alexandra Instituttet inviterer hermed til orienteringsmøde om ISIS Katrinebjerg onsdag 8. januar kl , Åbogade 34. Mødets formål er at orientere om ISISsatsningen, hvis overordnede mål for offentlig/privat kompetenceopbygning er at udbrede den nyeste it-viden til det jysk-fynske erhvervsliv. Alexandra-direktør Ole Lehrmann Madsen vil blandt andet fortælle om kompetencecenterets tre indsatsområder interaktive rum, pervasive healthcare og software. Indsatsområderne er detaljeret beskrevet i nyhedsbrev nr. 5 fra katrinebjerg.net. På mødet vil der være lejlighed til at præsentere eventuelle egne projekt-ønsker, plus mulighed for at diskutere aktuelle projekter i detaljer. Således kan man efter den indledende orientering gå i clinch med de områdeansvarlige for de tre indsatsområder under ISIS. Det er forskningschef Jacob Bardram (pervasive healthcare), professor Kaj Grønbæk (interaktive rum) og professor Ole Lehrmann Madsen (software). Projekterne under ISIS Katrinebjerg finansieres delvis af de deltagende virksomheder. Medfinansieringen kan variere mellem 30 og 50 procent, alt efter projektets karakter. På mødet vil der også være lejlighed til at drøfte de økonomiske aspekter i ISIS-samarbejdet. Tilmelding til mødet skal ske på tlf eller ISIS Katrinebjerg: 2

3 Alexandra Instituttet etablerer sig i København Alexandra Instituttet har besluttet at åbne et kontor i København. Formålet med det københavnske brohoved er skabe bedre muligheder for medlemspleje af de Alexandra-medlemmer, der bor i hovedstaden samt skabe yderligere synlighed om instituttet. - Med et københavnskontor har vi mulighed for at have en tættere dialog med medlemmerne her. Desuden vil vi skabe netværksaktiviteter som fyraftensmøder, projektmøder og briefings, siger Lise Bollhorn, der bestyrer den nye Alexandra-afdeling. Hun har en uddannelse som civilingeniør og har gennem næsten hele sin karriere arbejdet med it, forskning og politik. Bl.a. har hun arbejdet for IBM, Erhvervsministeriet og Dansk Industri. Ud over en intensiveret kontakt til de københavnske Alexandra-medlemmer skal Lise Bollhorn bruge en stor del af sin tid på at igangsætte EU-projekter for Alexandra Instituttet. Desuden skal hun varetage Alexandra Instituttets deltagelse i Nordic Interactive, et nordisk netværk til fremme af nordisk forskning og uddannelse i interaktiv digitalteknologi. - Mine hidtidige jobs har givet mig et godt netværk både til virksomheder, universiteter og myndigheder i Danmark, Norden og i EU. Derudover har jeg stor erfaring med internationale it-projekter og de udfordringer de kan give. Vores medlemmer kan derfor bruge mig til sparring på ideer til projekter, finde fundingmuligheder, udforme ansøgninger eller til at finde de rigtige partnere i udlandet, siger Lise Bollhorn. Og ikke mindst skal Alexandra Instituttets københavnske kontor bruges som base til at skaffe flere medlemmer. - Vi har i dag allerede mange medlemmer i hovedstadsområdet. Men der er stadig mange af de store herboende virksomheder, der ikke kender vores aktiviteter og de muligheder der ligger i at være med i Alexandra-netværket, siger Lise Bollhorn. Indtil videre arbejder Lise Bollhorn fra sit hjemmekontor, men i løbet af kort tid vil Alexandra Instituttet indrette sig i kontorlokaler centralt i København. Lise Bollhorn kan kontaktes på eller mobil

4 Danmarks første Center for It-sikkerhed Erhvervsliv og forskning er gået sammen om at etablere Center for It-sikkerhed, der er det første center af sin art herhjemme. Partnerne bag centeret er Danske Bank, TDC Internet, Microsoft, Systematic, Cryptomathic, Storstrøms Amt, Cisco, Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet og forskningsaktieselskabet Alexandra Instituttet. Sidstnævnte er initiativtager til centeret. It-sikkerhed er i de senere år kommet stadig mere i fokus både i erhvervslivet og i den brede offentlighed. Ikke mindst på grund af den betragtelige stigning i virus- og hackerangreb, der har ført til betragtelige tab i både økonomi og effektivitet på mange arbejdspladser. Men itsikkerhed er meget andet end virus og hackere. Der er mange andre typer af itsikkerhedsproblemer, for eksempel telekommunikationsproblemer, backup, strømproblemer, - og internetproblemer, softwarefejl og hardware-nedbrud. Per B. Hansen - Virksomheder og myndigheder efterspørger i stigende grad nye løsninger på området itsikkerhed. Ikke kun nationalt, men også globalt, siger Per B. Hansen, sikkerhedschef i TDC Internet og nyudpeget centerleder. - Forskning og udvikling inden for it-sikkerhed er derfor en væsentlig parameter til at sikre vækst i dansk økonomi. Centeret kommer til at spille en væsentlig rolle, især fordi sikkerhedsområdet generelt ikke har været særligt prioriteret i de danske forskningsmiljøer, siger Per B. Hansen. Per B. Hansen er medlem af IT- Brancheforeningens udvalg for IT-sikkerhed, Dansk Industri/ITEKs sikkerhedspanel og bestyrelsesmedlem i Dansk IT Sikkerhedsforum DISIF. Ivan B. Damgaard Forskningsleder i Center for It-sikkerhed bliver Ivan B. Damgaard, lektor på Aarhus Universitet. Ivan Damgaard er internationalt anerkendt forsker i kryptografi. Derudover er han medstifter og medejer af Cryptomathic og leder af grundforskningscenteret FICS (Foundations in Cryptography and Security). Centerets fokusområder vil omfatte: digitale signaturer, digitale certifikater og policyer projekter og demonstratorer inden for PKI (Public Key Infrastructure) og brug af IPV6 løsninger for sikker Internet mobilitet på tværs af access teknologier særlige problemstillinger i forbindelse med mobilt og trådløst udstyr aspekter for brugbarhed ved itsikkerhedsløsninger sikkerhed i forbindelse med softwarearkitektur og -udvikling 4

5 Centeret vil desuden arbejde med benchmarking for virksomheder, så de kan sammenligne deres it-sikkerhedspolitik med tilsvarende virksomheders og sikre at man har state-of-the-art sikkerhedssystemer og sikkerhedspolitik. Baggrund Etableringsgrundlaget for Center for Itsikkerhed er Alexandra Instituttets unikke partnerskab mellem erhvervsliv, forskning og offentlige institutioner. Instituttet har til huse i ITbyen Katrinebjerg i Århus. Den centrale placering giver centeret optimale vilkår for tværdisciplinær forskning og udvikling inden for blandt andet kryptering, brugergrænseflader og pervasive computing. Eksempler på projekter der vil kunne indgå i centeret Lægevagt projekt Med den elektroniske patientjournal åbner der sig helt nye muligheder for informationsdeling mellem f.eks. hospitaler og lægevagt. Via en PDA kan lægevagten ude hos patienten checke medicinering, sidste status om tilstand etc. og samtidig rapportere tilbage om sin undersøgelse. De teknologier vi har i dag sammen med den nye IPV6 protokol gør at det kan det lade sig gøre teknisk. Hvad der imidlertid ikke er undersøgt er hvordan man opbygger den nødvendige sikkerhed og tillid omkring disse sårbare data, når de bliver tilgængelige på Internet. Projektet kunne f.eks. i samarbejde med Alexandras andet fokusområde pervasive healthcare fokusere på hvordan IPV6 implementeret med UMTSteknologi kan gøre forskellige typer af patientog medicinske data tilgængelige på en sikker og tillidsvækkende måde. Virtuelle virksomheder I dag deler virksomheder ofte lagerdata, produktionsdata og mange har adgang til centrale dele af f.eks. underleverandørens data og systemer. Med de nye måder vi begynder at arbejde på som følge af nye teknologier og nye applikationer bliver det mere og mere komplekst at sikre disse data og systemer mod angreb og andre typer af it-sikkerhedsbrud. Projektet kunne fokusere på at skabe en slags state-of-the-art for sikkerhedspolitik. Projektet kunne udføres i samarbejde med Alexandra Instituttets fokusområde for New Ways of Working. Brugbarheden af it-sikkerhedssystemer Den største fare for it-sikkerheden i en virksomhed er ofte de der bruger systemerne. Hvis f.eks. ansatte skriver deres passwords på tavlen, lader gæster bruge deres maskiner eller de bruger deres laptop i offentlige rum åbnes der muligheder for at hackere kan bryde ind i virksomhedens it-systemer. Projektet kunne f.eks. fokusere på nogen af de væsentligste elementer ved brugbarheden af it-sikkerhedssystemer og udvikle nye typer af brugergrænseflader der mindsker risikoen. 5

6 IT-byen Katrinebjerg får Udviklingskontor Alexandra Instituttet deltager i et konsortium der skal trække nye firmaer til IT-byen Erfarne rådgivere inden for projektudvikling, ejendomsforhold og kommunikation skal nu sammen med aktørerne i it-miljøet på Katrinebjerg sætte skub i tiltrækning og placering af nye virksomheder i IT-byen. Der skal sættes massivt ind for at få flere virksomheder, forsknings- og udviklingsafdelinger og andre brugere med i miljøet. Århus Kommune har bevilget 4,5 mio. kr. til tre års drift af et udviklingskontor, der fra 1. januar skal bearbejde kommende nye aktører i IT-byen og sørge for, at de hurtigst muligt får etableret sig. Arbejdet er lagt i hænderne på et konsortium bestående af Udviklingsparken, Bascon og Alexandra Instituttet, og de har yderligere inddraget erhvervsmæglerfirmaet Henrik Cederholm A/S samt Pluss Leadership A/S. Ideen bag projektet og sammensætningen af deltagerne er, at der for at skabe hurtige resultater skal arbejdes på alle fronter samtidigt: den arealmæssige kortlægning og udvikling af ITbyen, konkret salgsindsats over for interesserede emner i både Danmark og udlandet, profilering og kommunikation af IT-byens attraktive perspektiver, og konkret hjælp med effektiv og hurtig indplacering af den enkelte virksomhed, der er på vej ind i IT-byen. Der lægges stor vægt på at udvikle og udnytte de mange netværk, som virksomhederne bag Udviklingskontoret har kontakt med. Det omfatter blandt andet virksomhedsledere inden for it, telekommunikation og innovation i både Danmark og udlandet samt nationale og internationale developere og projektudviklere. Udviklingen sker i tæt dialog med både de nuværende grundejere samt virksomheder og forskningscentre på Katrinebjerg. På billedet ses fra venstre Ole Lehrmann Madsen, Alexandra Instituttet, Hans Møller, Udviklingsparken, Jens Otto Kjær Hansen, Pluss Leadership, Ole Bech Jensen, Bascon, og Henrik Meller Jacobsen, Insignia. Projektet koordineres af direktør Hans Møller fra Udviklingsparken. Alexandra Instituttet bidrager med sekretariatsbemanding og -faciliteter plus kompetencer inden for profilering og kommunikation. IT-byen Katrinebjergs Udviklingskontor får hjemsted hos Alexandra Instituttet. 6

7 EKNAs virksomhedsdag et eksempel på hvordan Alexandra Instituttet er med til at skabe netværk Trængslen var stor fredag den 15. november 2002, hvor Erhvervskontakt Naturvidenskab, EKNA, havde inviteret til virksomhedsdag. 150 studerende og syv virksomheder deltog heraf seks medlemmer af Alexandra Instituttet. Virksomhederne fik flere muligheder for at præsentere sig. Dels ved en stand, hvor den tætte og direkte kontakt med de studerende var mulig, og dels ved en halv times oplæg, hvor hver virksomhed kunne orientere mere konkret om aktuelle emner. Hvert af disse blev overværet af studerende. Vigtigt for de studerende var at få mulighed for at høre om 7 vidt forskellige virksomheder samtidig. Den gode stemning blev også skabt ved en god buffet og en lodtrækning. god dag god stemning god kontakt og godt besøgt. - Selvom vi ikke pt. har ledige jobs, er det vigtigt at præsentere virksomheden og de produkter, vi laver. CSC Scandihealth stiller sig også gerne til rådighed til projektskrivning mv. - Konkret blev der lavet aftaler med flere studerende om at sende uopfordrede ansøgninger. Gruppeleder Kirsten Hjerrild Nielsen, WMdata - Vi synes, det er meget givende at møde de studerende på uddannelsesmessen. At lære de individuelle personer at kende kan let blive startskuddet til noget mere. F.eks. har vi i løbet af efteråret ansat tre nye medarbejdere, som vi mødte på EKNAs virksomhedsdag i maj. - WM-data prioriterer samarbejdet med uddannelsesinstitutioner og partnervirksomheder meget højt. At uddannelsesinstitutionerne fremover også vil samarbejde om fælles uddannelsesmesser, er et initiativ, som vi vil hilse velkommen. Vi tror, det vil give større udbytte for både studerende og virksomheder. Rammerne var uhøjtidelige og snakken direkte. Center for Entrepreneurship havde stillet lokaler til rådighed for arrangementet. Personalechef Per Hedegaard, CSC Scandihealth - Vi deltager gerne en anden gang. Det var en Se mere om EKNA på: 7

8 Få overblik over IT-byen Katrinebjerg Det vrimler med aktiviteter i IT-byen Katrinebjerg, og der kommer stadig nye til. For at skabe et overblik over Katrinebjerg har vi produceret et oversigtspapir, der beskriver IT-byen i punktform. Oversigtspapiret inddeler Katrinebjerg i faglige områder, centre og projekter, institutioner, uddannelser, virksomheder og øvrige interessenter og initiativer. Alt er beskrevet kort og med links til yderligere informationssøgning. Dokumentet kan downloades på goversigt.pdf Personalia Vicedirektør i Alexandra Instituttet, Gitte Møldrup Nielsen, blev pr. 1. august ansat som direktør i universitetssamarbejdet IT-Vest. Samtidig er IT-Vests direktion flyttet fra Katrinebjerg til Handelshøjskolen i Århus. Niels Damgaard Hansen er ansat som ny vicedirektør i Alexandra Instituttet. Han kommer fra en stilling som administrationschef i Center for IT-forskning. Niels Damgaard er datalog og har tidligere arbejdet som driftsleder på Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet, som systemudvikler og projektleder på Regnecentralen og som koordinator af et forskningssamarbejde mellem Danfoss og Datalogisk Institut. Susanne Brøndberg er ansat som sekretær i Alexandra Instituttet. Hun kommer fra en tilsvarende stilling i Center for IT-forskning. Susanne har en bachelorgrad i engelsk og spansk og har tidligere arbejdet på bl.a. Datalogisk Institut ved Aarhus Universitet. Jacob Rolf Jensen er ansat som web-ansvarlig i Alexandra Instituttet. Han kommer fra en tilsvarende stilling i Center for IT-forskning. Jacob er uddannet arkitekt og har tidligere arbejdet med web og it i undervisningssektoren og i private itvirksomheder. Frem til er både Niels Damgaard Hansen og Susanne Brøndberg stadig tilknyttet Center for IT-forskning på halv tid. 8

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004

Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 Kompetencecenter for Interaktive rum, Sundheds-it og Software ÅRSRAPPORT 2004 1 ISIS KATRINEBJERG... 7 1.1 Executive summary... 7 1.2 Organisation... 8 1.2.1 Styregruppe... 8 1.2.2 Projektledelse mm...

Læs mere

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde

Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Kapitel 4. Forsknings- og udviklingssamarbejde Samarbejdsprojekter mellem forskere og virksomheder er en af de vigtigste videnbroer. Viden flyttes bedst gennem personer uanset om det drejer sig om langsigtede

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 2001 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 2001 April 2001 Generelt Af vicedirektør Gitte Møldrup Nielsen, Alexandra Instituttet A/S For Alexandra Instituttets vedkommende har første kvartal 2001 været præget

Læs mere

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN

LYSET DIN CHIP FORD IT DUMME? RUTSCHEBANE OG IDEEN STOL PÅ DEN SORTE VI SKAL STILLE TAL MED DIN LYSET OG IDEEN STOL PÅ DIN CHIP DEN SORTE FORD IT VI SKAL STILLE DUMME? TAL MED DIN RUTSCHEBANE kolofon OPLAG. 5000 EKSPL. ISBN: 87-91258-77-4 TRYK: KAILOW-GRAPHIC PROJEKTLEDER: HENRIK MAHNCKE, VTU TILRETTELÆGNING

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 2 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 2 Februar 2000 Status for Alexandra Af Ole Lehrmann Madsen, direktør, Alexandra Instituttet A/S Sidste nyt Siden sidste nyhedsbrev er Nokia og Teknologisk Institut

Læs mere

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1

ALEXANDRA Instituttet. Nyhedsbrev nr. 1 ALEXANDRA Instituttet Nyhedsbrev nr. 1 December 1999 Alexandra i støbeskeen Af Michael Holm, formand for bestyrelsen, Alexandra Instituttet A/S Alexandra er kommet godt igennem den første udviklingsfase,

Læs mere

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum

SUND VÆKST VÆKST. Velfærdsingeniører der tænker anderledes. Teknologiske løsninger med mennesket i centrum IDA Idéklinikken dyrker, motiverer og udbreder innovation, der kan gøre sundhedsvæsenet bedre og give patienterne en bedre behandling. Sundhedsinnovation Side 24 Tillægget er udgivet af IDA SUND VÆKST

Læs mere

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT

TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT 19.-20. januar 2005 «EN KONFERENCE I REGI AF DEN JYSK-FYNSKE IT-SATSNING TEKNIK OG DEBAT - KONFERENCERAPPORT V E J E N T I L F O R S K N I N G S B A S E R E T I T - I N N O V A T I O N Projekt udstillet

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

Dagsorden med indstillinger

Dagsorden med indstillinger 1 Albertslund den 11. januar 2011 Forum: Styregruppen for Plan C Tid: Tirsdag den 18. januar 2011 kl. 14:30 16:00 Sted: Gate 21, Vognporten 2, 2620 Albertslund Deltagere: Niels Carsten Bluhme, Jørn Jensen,

Læs mere

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche

Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Kompetence, innovation og værdidannelse Udfordringer og udviklingsmuligheder i Region Midtjyllands Bygge - og anlægsbranche Fokusgruppinterview ved Ole Nielsen, Cowi Der spildes årligt 15 milliarder kr.

Læs mere

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016

Erhvervspolitik UDKAST! Randers Kommune. - på vej mod Randers 2016 UDKAST! Erhvervspolitik - på vej mod Randers 2016 Randers Kommune En erhvervspolitik der rager op og rager os! - forord ved borgmester Henning Jensen-Nyhuus Et erhvervsliv i fortsat vækst er forudsætningen

Læs mere

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013

ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 ANSØGNING KØBENHAVNS KOMMUNE ART & TECH INKUBATOR DECEMBER 2013 Indhold 1 INTRO... 3 1.1 Opgaveforståelse... 3 1.2 Fra idé til grundkoncept... 3 1.3 Konsortiets handlekraft og outreach... 3 2 UDFOLDELSE

Læs mere

IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN Forord ved Eva Kühne Denne publikation indeholder resultaterne af IT-undersøgelsen 2009 i Silkeborg Kommune. Den er baseret på 110 besvarelser,

Læs mere

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT

-HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT FRAFORSKNI NG TI LFAKTURA -HVADKANVILÆREAFTIÅRSFORSØGPÅAT TJENEPENGEPÅFORSKNI NG? Bi l agsr appor t : Casest udi eraft eknol ogi over f ør sel si ndsat sen påudval gt euni ver si t et er INDLEDNING OG

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 3 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2014 Redaktion: Gitte Kudsk, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen design Journal nr:

Læs mere

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark

digitalisér 2010 IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010 - 1 - Foto: Jakob Mark digitalisér 2010 Foto: Jakob Mark IT-arkitekturkonferencen Århus 14.-15. april 2010-1 - DigITAlisér 2010 digitalisering af hele Danmark Af Jørgen Abild Andersen, direktør, IT- og Telestyrelsen Foto: Martin

Læs mere

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE

FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE FASTHOLDELSE OG TILTRÆKNING AF HØJTUDDANNEDE ERFARINGER FRA PARTNERSKABER I LANDDISTRIKTER 4 KAPITEL INTRO SAMMEN STÅR VI STÆRKERE erfaringer fra partnerskaber i landdistrikter Kapitel 4 af 5 Publikationen

Læs mere

Flere vækstiværksættere

Flere vækstiværksættere Januar 2006 Flere vækstiværksættere - vision og strategi Regeringens debatoplæg til møde i Globaliseringsrådet 19. og 20. januar 2006 1 Strategi for Danmark som førende iværksættersamfund Iværksættere

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager.

MTIC Team. Gitte Kjeldsen. Mette Herlev Communication & office manager. Susanne Svendsen Project manager. Project manager. MTIC Team Gitte Kjeldsen Project manager Susanne Svendsen Project manager Mette Herlev Communication & office manager Trine Winterø CEO Lars Svane Project manager Bettina Balslev Sørensen Project manager

Læs mere

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering

Inspirationskatalog. Matchmaking, videndeling og idégenerering Inspirationskatalog Matchmaking, videndeling og idégenerering 1 Styrelsen for Forskning og Innovation www.fi.dk De danske innovationsnetværk og partnerskaber Netmatch www.netmatch.nu Tekst og redaktion:

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE

HVEM, HVAD, HVORDAN? HVAD ER OFFENTLIG INNOVATION? ARBEJDSFORMER SAMARBEJDSPARTNERE MAJ 2014 Center for Offentlig Innovation skal finde, kvalificere og sprede innovation i det offentlige. Konkret og jordnært. I samarbejde med medarbejdere, ledere og politikere. CENTER FOR OFFENTLIG INNOVATION

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk

Læs it på universitetsniveau. Cand.it. Enkeltfag Ph.d. Kandidat. Cand. IT. www.it-c.dk IT-højskolen i København IT University of Copenhagen Glentevej 67 2400 København NV Studievejledningen Personlig henvendelse: Hverdage kl. 10-14, Torsdag endvidere kl. 16.30-19.30 Telefonisk henvendelse

Læs mere

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen

IT-Vest Nyt. NR. 5 Efterår 2002. Artikler. Nye uddannelser. Nyheder og Aktiviteter. Nyt fra direktionen. Klip fra presseen NR. 5 Efterår 2002 Artikler Studiemetroen - en støtte til opgaveskrivningen Aarhus Universitet har udviklet en internetbaseret studieguide, hvor de studerende kan hente støtte til skriveprocessen og studie-

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK

ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND PÅ ARBEJDE FOR DANMARK ØSTJYLLAND ARBEJDER FOR DANMARK Østjylland er Danmarks næststørste vækstregion. Vi vil udvikle og styrke det østjyske område som den ene af to førende vækstmetropoler

Læs mere

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6

i arbejdstøjet Tag temperaturen Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 i arbejdstøjet Tag temperaturen på Do you De kloge speak Java maskiner modellen vinder Side 6 Amtet Styr Side på 7 IT påside 15 roser CISS medicinen pumperne CISS - stærke på viden til virksomhederne Rektor

Læs mere