Fiction Pimping Det poetiske liv i mellemrummet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fiction Pimping Det poetiske liv i mellemrummet"

Transkript

1 Af Gry Worre Hallberg Fiction Pimps Fiction Pimping Det poetiske liv i mellemrummet Fiction Pimps at work Photo: Andreas Ingefjord You have now entered The Crack. Welcome. Here you will find yourself in the aesthetic dimension of experience. We ask of you to let your self become enriched by its different techniques to set you in deeper state of mind. We, the Fiction Pimps, have traveled here all the way from the city Where the Birds Go in Vertigo in the galaxy of Chora that exists outside time and space Fra manifestationen The Crack, House of Futures 2010 Fiction Pimps er et performance agentur, hvis speciale det er at manifestere cracks i hverdagslivet der har til formål at åbne den æstetiske oplevelsesdimension med henblik på en berigelse og (gen)fortryllelse af situationen og dens involverede At skabe et poetisk mellemrum. I denne artikel vil jeg præsentere Fiction Pimps virke, herunder begrebet fiction pimping der konstituerer vores arbejdsmetode og vores tankesæt, og eksemplificerer vores virke gennem en beskrivelse af The Crack som vi manifesterede på House of Futures i april 2010 og endelig vil jeg komme ind på hvad vi forstår ved et crack i hverdagslivet. The Performance Agency Fiction Pimps Fiction Pimps er et bureau grundlagt i februar Med udgangspunkt i vores oplevelse med, at der i et hvert individ og i samfundet, ligger et uudfoldet potentiale, 1 Stifterne af Fiction Pimps er Inga Gerner Nielsen, Madeleine Kate McGowan og jeg selv. 1

2 en æstetisk dimension, som sjældent bliver aktiveret, er Fictions Pimps overordnede mission at gøde fundamentet for, at dette potentiale kan manifestere sig i hverdagslivet. Derigennem ønsker vi, at bidrage til en bæredygtig fremtid, hvor den æstetiske dimension er medtænkt som et parameter der er ligeså gyldigt som fx det økonomiske. Gennem den æstetiske dimension, åbner vi for de umiddelbart skjulte historier, billeder og stemninger som ligger latent i enhver situation, hvert et sted og hver en samling af mennesker. Konkret gør vi det ved at åbne og demokratisere det kunstneriske oplevelsesrum for flest muligt mennesker gennem vores opbygning af fiktive paralleluniverser og ritualer, indeni eller på kanten af andre begivenheder. Således bliver en begivenhed fiction pimped. Disse situationer og rum kan konstrueres, så de både fremkalder sanselig nydelse, inspiration og refleksion hos den enkelte deltager. The Fiction Method som Fiction Pimps benytter, åbner effektivt for det kunstneriske og æstetiske oplevelsesrum hos de involverede. I mødet med det fiktive rum kan nye centre åbne sig i de tilstedeværende, da de i det konstruerede univers kan få lov til at være til stede på en anden måde end i hverdagen. En måde der er baseret på æstetikkens og kunstens præmisser; det sanse-, lyst- og følelsesorienterede. Denne kropslige og sanselige tilstedeværelse i et parallelunivers eller deltagelsen i et ritual, kan derfor være med til at sætte den verden de deltagende til dagligt ellers færdes i, i et nyt perspektiv, hvilket potentielt set kan skærpe evnen til at visualisere nye visioner for fremtiden. Ved indledt samarbejde med Fiction Pimps, vil man først og fremmet associere og reflektere over den situation eller det sted som ønskes fiction pimped ; denne del af processen gøres i nært samarbejde mellem Fiction Pimps og den givne samarbejdspartner. I manifestationsfasen skræddersyes iscenesættelsen og fiktionen til det udvalgte sted eller situation. Fiction Pimps faciliterer situationer og samtaler, der åbner op for følelser, tankestrømme og billeder. Fiction Pimps lytter, lader sig inspirere, deler egne associationer, forsker i stedets eller organisationens historier, laver kvalitative interviews og diskuterer stedets relation til det omkringliggende samfund. til tiden er moden til at manifestere fiktionen. I det samlede billede manifestationen udgør, vil man som deltager kunne se spor af de myter, filosofier, personlige og delte oplevelse, som man delte i den kunstneriske skabelsesprocessen. Fiction Pimping Termen fiction pimping refererer til fiktionaliseringen af en given situation, og forstås som et nyt verbum der dækker over en række fagligheder såsom, performance, installation og historiefortælling. Vi pimper for at frigøre den kreative og sensoriske kraft i de mennesker vi møder i vores manifestationer. I stedet for at åbne den æstetiske dimension af sanse- lyst og følelsesorienteret væren gennem fx euforiske stoffer, gør vi det gennem fiktionen. Samtidig forstår vi fiktion som en anden side af det virkelige Fiktionen kan forekomme mere virkelig end virkeligheden og virkeligheden mere fiktiv end fiktionen. Ikke mindst fordi der er en tendens til at frigøre sider af sig selv i fiktionen, som ikke er tilladt i hverdagslivet. At træde ind i en af fiktionerne i vores manifestationer, kan føles som at træde gennem lærredet i en film. Fiktionen omringer dig og du vil møde universet og de karakterer der bor i det på samme niveau som du ville møde en anden given situation i dit hverdagsliv. Som tidligere performere hos SIGNA og forsat i Club de la Faye udforker vi til stadighed potentialet i denne metode. 2

3 DESERT GIRLS by Fiction Pimps THE MOVIE - Everything was shot in two days. In this time period the Fiction Pimps improvised their way through a game and a series of interactive live performances. All the fiction you will see is real Photo: Meeto Worre Kronborg Grevsen The Crack Manifestationen I don t smoke the crack I get The Crack now We are all the saviors Visitor in The Crack manifested at and about House of Futures by Fiction Pimps, 2010 I april 2010 manifesterede vi The Crack på House of Futures. The Crack var, i forlængelse af Fiction Pimps vision, et fiktivt og sensorisk oplevelsesrum, der inviterede til en aktivering af den æstetiske dimension i de deltagende gæsters eget liv. Når man kom op af trappen fra de nederste kontorlokaler i House of Futures, blev man straks mødt af en sødlig og salt duft af røgelse, parfume, stegte løg, kogende rødbeder, anisthe, kaffe, lemon-curd og andre sure, søde og salte aromaer. Man fik serveret små pandekager med kaviar og crème fraiche, og fik tilbudt mulighed for at se Fiction Pimps yndlingsfilm Barberellah, mens man ventede i Level Kitchen. I Level Kitchen var der også hver dag inviteret visionaries, der bl.a. gik i dialog med de deltagende gæster om muligheden for at skabe Cracks i deres eget liv. Når man var klar blev man inviteret in The Crack hvor man blev ført igennem forskellige niveauer der på forskellige måder aktiverende den æstetiske oplevelsesdimension og refleksion, og ledte mod visualiseringen af fremtidsvisioner. Som vores andre manifestationer, var The Crack inspireret af den rituelle formation, som den struktureredes af etnografen Arnold van Gennep i Van Gennep opde- 2 Van Gennep, Arnold: The Rites of Passage, Chicago: University of Chicago Press, 1960 (1909). 3

4 ler ritualet i en pre-liminal (separation), liminal (transition) and post-liminal (reintegration) fase. Således tjente Level Kitchen i The Crack det dobbeltformål dels at forberede de besøgende på separationen fra hverdagslivet og dels at reintegrere dem i selv samme, når de kom ud af The Crack, der konstituerede selve den liminale fase. Det er vores oplevelse at mange af de relationelle og parallelvirkelige værker der er opstået indenfor det seneste årti overser betydningen af den pre- og post-liminale fase, hvilket muligvis kan medfører konsekvenser for de medvirkende, som de ikke nødvendigvis kan overskue i det oplevende øjeblik. Endvidere er det vores håb at oplevelserne i vores manifestationer, ikke blot tjener som en art eskapisme fra hverdagslivet eller et quick fix, men integreres (om end blot en smule) ind i hverdagslivet gennem italesættelsen og refleksionerne over den somatiske læring der er foregået i manifestationen eller den liminale fase. The Crack - I hverdagslivet Disse tanker forbinder sig til vores idealistiske og teoretiske afsæt. Kunsthistorikeren og kuratoren Nicolas Bourriaud anvender termen relationel æstetik som en samlebetegnelse for en fremtrædende tendens der kan spores i 1990ernes kunst, og som forsat radikaliseres. Denne æstetik beskæftiger sig med det mellemmenneskelige møde som kunstens sted. Det relationelle kunstværk består således af en intersubjektiv substans hvor værket er uafsluttet når det imødekommer betragteren, og består af selve den formskabende proces, frem for at være en lukket form. Det relationelle værk kan ikke ejes for bestandigt af en køber, som et værk der kun er objekt. Det der købes er relationer i et alternativt socialt rum. Dermed kan man endvidere argumentere for, at kunsten får en funktion og et formål, der rækker ud over iagttagelsen af kunst for denne iagttagelses skyld og bliver eksistentiel og social. Bourriaud adresserer endvidere hvorfor tidens kunstnere beskæftiger sig med relationel kunst, og hvorfor et publikum er villigt til at betale for det: Det relationelle kunstværk repræsenterer mellemrum: Mellemrummet er et rum for menneskelige forbindelser, et rum, der, alt imens det mere eller mindre harmonisk og åbent indgår i det globale system, foreslår andre udvekslingsmuligheder end dem, som er fremherskende i dette system 3. Således skaber den relationelle kunst frirum og varigheder, hvis rytmer står i kontrast til dem dagligdagen er indrettet efter. Kunsten er en mødetilstand 4, og jo mere intens udveksling det kunstneriske rum skaber, des mere har værket opnået sin hensigt. Et fællestræk ved de mellemrum, som den relationelle kunst producerer er, at omdrejningspunktet er en søgen mod en anden type væren og samværen end i hverdagslivet En æstetisk væren. Den canadiske politiske filosof og socialteoretiker Brian Massumi, der også af en af folkene bag Sense Lab, der netop sætter fokus på sanselighedens betydning, bl.a. for betydningsfuld videndannelse, argumenterer for at meningen med livet er, at opleve intensiveret nærvær. Det sker ifølge ham, gennem gensidige påvirkningscykluser; des mere vi er i stand til at indgå i affektive møder, des mere intensitet tilføres vores liv. Det er i denne intensitetsforøgelse, at der kan brydes med konformerende strukturer og åbnes for et liv levet i mellemrummene i interstice i rillerne i magtstrukturerne. I Mary Zournazis konversation med Massumi som denne redegørelse bl.a. er baseret på, er omdrejningspunktet Hope og hvor håbet er placeret i dag. Hos Massumi er dette håb placeret i deltagelsen: your participation in this world is part of a 3 Bourriaud (2005)., s Ibid., s

5 global becoming. So it s about taking joy in the proces whereever it leads it s a desire for more life, or for more life 5. Muligheden for intensiveret nærvær i det relationelle kunstværk handler dermed om, at overgive sig til dets parallelunivers dets mellemrum, og dermed indirekte forholde sig konfronterende til det eksisterende. Denne holdning er ikke fremmed for æstetikken, der siden den opnåede sin status som autonom, ofte har betragtet sig selv som værende i opposition til det eksisterende. Som autonom har kunsten ikke skulle stå til regnskab for sine handlinger, og med tiden har det, som vi har set ovenfor, gjort kunsten til et frirum, hvorfra det etablerede kan kritiseres. Dette er en tradition som Fiction Pimps indskriver sig i, men i modsætning til at betragte dette frirum som eksklusivt og forbeholdt kunstneren eller kunstgeniet, inviterer vi alle ind i det. Vi skaber aktivt og bevidst mellemrum, riller i de gældende magtstrukturer, hvor en anden type væren og samværen end den dagligdags kan få plads Vi inviterer ind i The Crack, og står samtidig til regnskab for vores handlinger... When Fiction Pimps took it to the streets with The Reverend. Spreading the wisdom of Chora and the teachings of The Crack to the citizens of the fine city of Copenhagen Photo: Rolando Diaz There is a crack in everything, that s how the lights get in Leonard Cohen, Athem Referencer Bourriaud, Nicolas: Den relationelle form, Kunsten i 1990 erne, Udvekslingens rum/tider og Skærmrelationer, in: Relationel æstetik, København: Det Kongelige Danske Kunstakademi, 2005 Cohen, Leonard: Athem 5 Zournazi (2002)., s

6 Zournazi, Mary: Navigating Movements. A Conversation with Brian Massumi, in: Hope, Routledge, Billeder og billedtekst: 6

fiction pimps The power they contain move things larger than the obvious in a manner you would not expect within the traditional business norms.

fiction pimps The power they contain move things larger than the obvious in a manner you would not expect within the traditional business norms. fiction pimps Fiction Pimps are in it for more than a moment of entertainment. They aim at changing our view on the poetry and potential of everyday life. And that change is indeed called for. -Sascha

Læs mere

SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES

SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES SKOLEN I ET SANSELIGT SAMFUND EN UDDANNELSE TRANSFORMERET GENNEM EN KUNSTNERISK PROCES Søstrene Coco og Coca Pebber. Forstanderinder på. Foto: Julie Johansen I læringsuniverset overtager de to unheimliche

Læs mere

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk

Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk Kapittel 7 Meningsfyldte møder om norskpalæstinensisk kulturudveksling Kim Boeskov Denne artikel omhandler et musikpædagogisk projekt i den palæstinensiske flygtningelejr Rashedieh i det sydlige Libanon.

Læs mere

Edutainment et sted mellem leg og læring

Edutainment et sted mellem leg og læring Edutainment et sted mellem leg og læring En teoretisk udredning af begreberne læring, leg og spil samt en analyse af undervisningsmaterialet: På ekspedition i Bibelen Afsluttende opgave i faget Computerspil

Læs mere

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi

Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Æstetik for terapiens skyld - en undersøgelse af de psykiske mekanismer bag kunstterapi Udarbejdet af: K1 - E2013 Rasmus Stobberup, stud.nr. 45699 & Vejl.: Erik Simonsen Martin Søndergaard Carlsson, stud.nr.

Læs mere

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre

Jon Dag Rasmussen. Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Jon Dag Rasmussen Det spirer og gror læsegrupper for sårbare ældre Udgivet af Ensomme Gamles Værn 2013 Forord Børn elsker at få læst en historie. Mange har som børn fået læst højt, ofte i form af en godnathistorie

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

BRUGERINDDRAGENDE PROCESSER I KAOS

BRUGERINDDRAGENDE PROCESSER I KAOS BRUGERINDDRAGENDE PROCESSER I KAOS Roskilde Universitet 2014 Performance-design bachelormodul, 6. Semester Udarbejdet af: Anna Louise Nøhr Pedersen Dea Sofia Højsteen Jane-Kristine Demuth Lund Pedersen

Læs mere

! " # $ %! 1 &!' ( #) * ( +

!  # $ %! 1 &!' ( #) * ( + ! " #$%! 1 &!'( #) *( + Hash på dagsordenen - En kommunikationsstrategi for Ishøj Ungdomsskole! " #$%! &!'( #) *( + 2 Indholdsfortegnelse 1. PROBLEMFELT...5 PROBLEMFORMULERING...6 2. METODE...7 2.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi

Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Styr på Stakaterne? Et brætspil om at håndtere privatøkonomi Af Anne Sparresø Merklin 46506, Bachelor Babette Peulicke Borggreen 46672, Bachelor Camilla Wagner 46331, Bachelor Isabella Apelroth 47187 Tine

Læs mere

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv

Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv MADS KROGH Mellem ting og sager Musik som materiel praksis et aktør-netværks-perspektiv Dagbladet Politiken bragte d. 26. december 2008 et to-siders opslag med et billede fra rockgruppen U2s arbejde i

Læs mere

Kan du gætte, hvem jeg er?

Kan du gætte, hvem jeg er? Kan du gætte, hvem jeg er? Roskilde Universitet, Humbach, Hus 07.1 Forår 2013 Vejleder: Lars Axel Pedersen Antal anslag: 142.062 Gruppe 4 Thor Stauner Bill, Mathias Bondo Kim, Jan Klitsgaard, Marc Alexander

Læs mere

Performance-design med byen som scene

Performance-design med byen som scene Performance-design med byen som scene 2 GRIB BYEN Performance-design med byen som scene Speciale på Performance-design februar 2011 Roskilde Universitet Forfattere: Mira Margaritha Cordsen, Theresa Linnea

Læs mere

Musikalitet og lederskab

Musikalitet og lederskab ERFARINGSBASERET ARTIKEL DET DANSKE LEDELSESAKADEMI 2014: Musikalitet og lederskab Allan Gardersøe, Musikskoleleder, Guldborgsund Musikskole; aga@guldborgsund.dk Michael Højlund Larsen, Studieleder, Erhvervsakademi

Læs mere

Et hjem på institutionen

Et hjem på institutionen Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk plejehjem Et integreret speciale fra fagene Et hjem på institutionen En undersøgelse af ældres oplevelser på et københavnsk

Læs mere

Kulturel dannelse som socialt projekt

Kulturel dannelse som socialt projekt Kulturel dannelse som socialt projekt Af Helle Wind Poulsen Indledning I en verden fuld af nybrydende eksperimenterende litteratur og en mangefacetteret og levende formidling af mest nyt og mindre gammelt,

Læs mere

Den sidste fangst. Roskilde Universitet. Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/6 2014 Antal anslag: 175.

Den sidste fangst. Roskilde Universitet. Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/6 2014 Antal anslag: 175. Den sidste fangst Roskilde Universitet Vejleder: Henrik Toft Jensen Fag: Geografi Dato for aflevering: 2/6 2014 Antal anslag: 175.817 Udarbejdet af: Thomas Lyster Legald - 52798 Julie Kure - 49322 Amalie

Læs mere

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7

At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5. At designe teknologi til at hjælpe læring 6 Problemet med den situerede oversættelse 7 Indhold Indledning... 1 Læringsteori på to niveauer 1 Fremgangsmåde 2 Refleksion-i-handling... 2 At-vide-i-handling 3 Refleksion og handling 4 Framing 5 italk og at-vide-i-handling... 5 At designe teknologi

Læs mere

Spotlightdans fra projekt Lysleg

Spotlightdans fra projekt Lysleg Spotlightdans fra projekt Lysleg Der er to måder at være kreativ på. Man kan synge og danse, eller man kan skabe omgivelser, hvor sangere og dansere blomstrer. Warren G. Bennis Tusind tak til BUPL for

Læs mere

Kommunikation på sociale medier

Kommunikation på sociale medier Kommunikation på sociale medier - Et casestudie i musikindustrien Uddannelsesinstitution: Roskilde Universitet Uddannelse: Performance Design Hold: K1 Vejleder: Rasmus Rex Pedersen Eksamenstermin: December

Læs mere

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider

Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Forandringsledelse i Udlændingeservice Kristoffer Max Baadsgaard Jensen Cand. soc. PKL Niels Thyge Thygesen Institut for Ledelse, Politik og Filosofi STU: 167,924 tegn = 73,8 normalsider Executive summary

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Det potentielle rum i leg, kreativitet, oplevelse

Det potentielle rum i leg, kreativitet, oplevelse i leg, kreativitet, oplevelse - Ekspressiv formidling af kunst til børn Forfatter: (årgang 2004) Vejleder: Beth Juncker Opgavens omfang: 78 sider Danmarks Biblioteksskole 2009 Abstract This thesis explores

Læs mere

Fødevarer og sundhed i senmodernismen

Fødevarer og sundhed i senmodernismen Fødevarer og sundhed i senmodernismen - En indsigt i hyggefænomenet og de relaterede fødevarepraksisser Forfatter: Heidi Boye Vejledere: Torben Hansen og Thyra Uth Thomsen Forord At have tid til at tænke

Læs mere

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani

Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Højt at flyve, dybt at falde - en forebyggende kampagne om ludomani Vitus Boe Jarvad 50422 Thomas Andreassen Sort 49881 Karoline Gry Dall 50545 Vejleder Elisabeth Hoff- Clausen Kommunikation, 4. semester

Læs mere

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc.

Dansk abstrakt. Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard. Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Dansk abstrakt Udarbejdet af: Cathrine Thim Pedersen og Andreas Bjerregaard Vejleder: Nicolas Kjerulf, Adjunkt, Fysioterapeut, M.Sc. Sted: Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Metropol, juni

Læs mere

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien

Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Kapitel 4. Samtalernes teoretiske bagland - systemteorien Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch Man kan betragte arbejdet med udviklingen af organisationer ud fra et tankerum eller et teoretisk rum og ud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv.

Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. 1 Tak til de fædre, som har åbnet deres døre og inviteret os indenfor. Tak, fordi I har brugt tid på vores projekt og givet os indblik i jeres liv. Tak til jer, som indirekte har medvirket med udfordrende

Læs mere