8 Nøgletal for produktionsplanlægning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8 Nøgletal for produktionsplanlægning"

Transkript

1 8 Nøgletal for produktionsplanlægning 8.1 Byggepriser ved nybyggeri - slagtekyllinger og konsumæg Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der er tilstrækkelig el- og vandforsyning på ejendommen. Der er indregnet omkostningerne vedrørende krav jf. BR08/BR10 med hensyn til brandforhold. Der er ikke regnet med byggeomkostninger til NH3-reduktion iht. miljøreglerne. Slagtekyllinger Staldanlæg inkl. forrum brutto 3050 m 2, netto stald 2850 m 2. Råhus mv kr. Foderanlæg, varme, vand, ventilation mv kr. VVS, el-arbejde mv kr kr. Samlet pris for projektet kr. pr. m 2 bruttoareal. Konsumæg I Anlæg til skrabeægsproduktion, hønepladser ved 9 høner pr. m 2. Råhus kr. Reder kr. Gødningskummer kr. Foderanlæg, varme, vand, ventalition mv kr. VVS, el-arbejde, alarmanlæg kr kr. Samlet pris for projektet ca. 395 kr. pr. høneplads. Der skal beregnes udgift til hegn svarende til 50,- kr. pr. lbm. Konsumæg II Anlæg til skrabeægsproduktion etageanlæg, hønepladser ved 18 høner pr. m 2 og 9 høner pr. m 2 nytteareal. Råhus kr. Gødningshus kr. Etageanlæg, inkl. gødningstransportør kr. Pakkemaskine kr. Ventilation kr. VVS, el-arbejde, alarm mv kr kr. Samlet pris for projektet ca. 313 kr. pr. høneplads. 94 Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

2 Konsumæg IV Økologisk produktion, 4x3.000 hønepladser ved 6 høner pr. m 2 nytteareal. Råhus kr. Reder inkl. pakkemaskine kr. Gødningskummer kr. Foderanlæg, varme, vand, ventalition mv kr. VVS, el-arbejde, alarmanlæg kr kr. Samlet pris for projektet ca. 558 kr. pr. høneplads. I projektet er der ikke medregnet udgift til hegn ved evt. udendørsareal, men dette kan sættes til ca. 50,- kr. pr. lbm. Konsumæg V Økologisk produktion i etageanlæg, 6 x hønepladser ved 9 høner pr. m 2 og 6 høner pr. m 2 nytteareal. Råhus Gødningshus Etageanlæg, inkl. gødningstransportør Pakkemaskine Ventilation VVS, el-arbejde, alarm mv kr kr kr kr kr kr kr. Samlet pris for projektet ca. 530 kr. pr. høneplads. I projektet er der ikke medregnet udgift til hegn ved evt. udendørsareal, men dette kan sættes til ca. 50,- kr. pr. lbm. Konsumæg VI Beriget buranlæg m. gødningshus, hønepladser 2 x 3 etager. Råhus: stald kr. Gødningshus kr. Buranlæg, inkl. gødningstransportør kr. Pakkemaskine kr. Ventilation kr. VVS, el-arbejde, alarm mv kr kr. Samlet pris for projektet ca. 282 kr./høneplads. Årsberetning Det Danske Fjerkræraad 95

3 8.2 Normtal for fjerkrægødning Tabel Gødningsmængde og kg N, P og K ab lager for slagtefjerkræ Fjerkræart og staldsystem Gødningstype Indhold (ab lager og udeareal ) Gødning Ton gødning Pct. tørstof Total N, kg Produktion af N, P og K P, Kg K,Kg Slagtekyllinger, 30 dage, pr prod. Dybstrøelse 1,21 48,0 23,6 8,7 16,7 Slagtekyllinger, 32 dage, pr prod. Dybstrøelse 1,36 48,0 27,1 9,8 18,9 Slagtekyllinger, 35 dage, pr prod. Dybstrøelse 1,60 48,0 3 12,5 22,5 Slagtekyllinger, 40 dage, pr prod. Dybstrøelse 2,03 48,0 44,4 16,3 29,2 Slagtekyllinger, 45 dage, pr prod. Dybstrøelse 2,50 48,0 57,4 20,8 36,6 Slagtekyllinger, økologiske 81 dage, pr prod. Dybstrøelse 4,8 0,4 50,0 50,0 77,8 12,7 Kalkuner, hunner, 112 dage, pr. 100 prod. Dybstrøelse 1,12 48,0 31,8 12,7 18,4 Kalkuner, hanner, 147 dage, pr. 100 prod. Dybstrøelse 2,24 48,0 57,8 23,3 34,4 Ænder, 52 dage, pr. 100 prod. Dybstrøelse 1,05 35,0 12,2 4,4 9,6 Gæs, 91 dage, pr. 100 prod. Dybstrøelse 2,12 35,0 37,7 16,2 18,4 Kilde: Normtal Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (2011) 37,9 4,1 58,0 4,4 96 Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

4 Tabel Gødningsmængde og kg N, P og K ab lager og på udeareal, æglæggere Fjerkræart og staldsystem Gødningstype Indhold (ab lager og udeareal) Gødning Produktion af N, P og K Konsumægshøner, frilands, med kummer, 100 Konsumægshøner, frilands, kun dybstrøelse, 100 Konsumægshøner, frilands, fler-etagesystem, 100 Konsumægshøner, økologiske, med kummer, 100 Konsumægshøner, økologiske, kun dybstrøelse, 100 Konsumægshøner, økologiske, fler-etagesystem, 100 Konsumægshøner, skrabehøner, 100 Konsumægshøner, skrabehøner, fleretagesystem (voliere), 100 Konsumæg, bure med gødningskælder, 100 Konsumæg, bure med gødningsbånd, 100 Konsumæg, bure med gødningsbånd, 100 HPR høner (rugeæg), med kummer, 100 Dybstrøelse, Dybstrøelse Dybstrøelse Dybstrøelse, Dybstrøelse Dybstrøelse Dybstrøelse, Dybstrøelse, Gylle Dybstrøelse, Ton gødning 0,56 1,97 1,68 0,39 2,30 0,56 1,97 1,73 0,56 1,97 0,63 2,19 0,48 2,45 Pct. tørstof 10,0 Total N, kg 17,0 26,9 43,9 8,8 50,9 50,9 8,8 11,4 47,14 58,5 8,8 19,6 31,1 50,6 10,1 56,6 56,6 10,2 19,6 31,1 50,6 10,2 18,5 29,7 48,14 14,0 49,8 63,8 2,82 52,0 52,0 2,82 53,2 53,2 9,92 12,0 61,3 61,3 1,45 1,23 45,0 17,5 62,5 1) Om beregning af årshøner, se afsnit 8.3 på side 104. Kilde: Normtal Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (2011) P, Kg K,Kg 5,5 10,9 16,4 1,8 16,4 16,4 1,8 3,6 12,7 16,4 1,8 6,9 13,8 20,7 2,3 20,7 20,7 2,3 6,9 13,8 20,7 2,3 5,9 12,1 18,0 4,5 13,5 18,0 16,2 8,0 24,2 9,2 18,4 27,5 27,5 27,5 6,3 21,4 27,7 9,2 18,4 27,5 28,2 28,2 9,2 18,4 27,5 10,2 20,3 30,5 7,7 22,8 30,5 24,5 12,0 36,4 Årsberetning Det Danske Fjerkræraad 97

5 Tabel Gødningsmængde og kg N, P og K ab lager, hønniker Fjerkræart og staldsystem Gødningstype Indhold, ab lager Gødning Produktion af N, P og K Hønniker, konsum, bure, 17 uger, 100 producerede Ton gødning Pct. tørstof Total N, kg P, kg K, Kg 0,33 6,0 3,2 3,4 Hønniker, konsum, gulv, 17 uger, 100 producerede Hønniker, HPR, gulv, 17 uger, 100 producerede Dybstrøelse 0,29 48,0 7,6 3,2 3,7 Dybstrøelse, 0,36 48,0 9,1 3,3 4,3 Kilde: Normtal Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet (2011) For andre arter eller staldsystemer end de i tabel medtagne beregnes ab lager mægden af kvælstof ud fra antallet af dyreenheder, idet 1 dyreenhed sættes lig 100 kg N ab lager. For slagtekyllinger kan der ved afvigende slagtealdre korrigeres til mellemliggende slagtealdre ud fra værdierne for de angivne slagtealdre. Gødningens indhold af N, P og K for slagtealdre mellem 32 og 45 dage er vist i tabel 4.4 Udnyttelseskrav for kvælstof i fjerkrægødning, % af ab lager mængder Dybstrøelse 45 Fjerkrægylle 70 Anden fjerkrægødning Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

6 Tabel Gødningens indhold af N, P og K, slagtekyllinger på dybstrøelse Slagtealder, dage Indhold (ab lager), pr. kyllinger 1000 producerede slagtekyllinger Kg total-n Kg P Kg K 30 23,6 8,7 16, ,4 9,3 17, ,1 9,8 18, ,1 10,7 20, ,1 11,6 21, ,5 22, ,3 13,2 23, ,6 14,0 25, ,9 14,7 26, ,1 15,5 27, ,4 16,3 29, ,0 17,2 30, ,6 18,1 32, ,2 19,0 33, ,8 19,9 35, ,4 20,8 36,6 Normtallet for kvælstof- og fosforindhold i gødningen korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Det korrigerede normtal findes ved at gange normtallet med korrektionsfaktoren. Beregningen af korrektionsfaktoren kræver dokumentation for ydelse (tilvækst og/eller ægproduktion), foderforbrug og proteinindholdet i foderet. Årsberetning Det Danske Fjerkræraad 99

7 Tabel Korrektionsfaktorer for kvælstof (N) og fosfor (P), slagtefjerkræ Type 1 Ved afvigende produktionstid (slagtealderny) eller afvigende produktionsvægt (slagtevægtny) beregnes korrektions-faktoren for kvælstof eller fosformængde med nedenstående formler (den fremkomne faktor multipliceres med kvælstof eller fosforproduktionen i den givne kategori) Slagtekyllinger Produktionstid Kvælstof Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 30 dage)* 0,075 Over 32 dage (N-prod. ved 32 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 32 dage) * 0,075) Over 35 dage (N-prod. ved 35 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 35 dage) * 0,069) Over 40 dage (N-prod. ved 40 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 40 dage) * 0,059) Produktionsvægt Kvælstof Levende vægt ved slagtning over 1,58 kg (N-prod. ved 1,58 kg ganges med:) 1 + (slagtevægtny 1,58 kg) * 0,877 Levende vægt ved slagtning over 1,75kg (N-prod. ved 1,75 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 1,75 kg) * 0,829) Levende vægt ved slagtning over 2,02 kg (N-prod. ved 2,02 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 2,02 kg) * 0,770) Levende vægt ved slagtning over 2,47 kg (N-prod. ved 2,47 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 2,47 kg) * 0,655) Produktionstid Fosfor Over 30 dage (N-prod. ved 30 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 30 dage)* 0,062 Over 32 dage (P-prod. ved 32 dg. ganges med:) (1 + (slagtealderny 32)* 0,091 Over 35 dage (P-prod. ved 35 dg. ganges med:) (1+ (slagtealderny 35)* 0,061) Over 40 dage (P-prod. ved 40 dg. ganges med:) (1+ (slagtealderny 40)* 0,056) Produktionvægt Fosfor Levende vægt ved slagtning over 1,58 kg (P-prod. ved 1,58 kg ganges med:) 1 + (slagtevægtny 1,58 kg) * 0,73 Levende vægt ved slagtning over 1,75 kg (P-prod. ved 1,75 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 1,75 kg) * 0,013) Levende vægt ved slagtning over 2,02 kg (P-prod. ved 2,02 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 2,02 kg) * 0,675) Levende vægt ved slagtning over 2,47 kg (P-prod. ved 2,47 kg ganges med:) (1 + (slagtevægtny 2,47 kg) * 0,626) 100 Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

8 Tabel fortsat Type 2 Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof be-regnes vha.: Slagtekyllinger, 30 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 34,33. Slagtekyllinger, 32 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 39,45. Slagtekyllinger, 35 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 48,28. Slagtekyllinger, 40 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 65,01. Slagtekyllinger, 45 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 84,17. Skrabekyllinger, 56 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 63,88. Slagtekyllinger, øko, 81 dage: ((kg foder pr. produceret kylling protein pct. i foder 1,6) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 29,0)) / 113,95. Kalkuner, hunner: ((kg foder pr. produceret kalkun protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun 2,88)) / 48,11. Kalkuner, hanner: ((kg foder pr. produceret kalkun protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun 2,88)) / 87,82. Ænder: ((kg foder pr. produceret and protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret and 2,4)) / 17,26. Gæs: ((kg foder pr. produceret gås protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret gås 2,4)) / 56,08. Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes ved hjælp af formlerne: Slagtekyllinger, 30 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,7)) / 8,67. Slagtekyllinger, 32 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,7)) / 9,75. Slagtekyllinger, 35 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,7)) / 12,42. Slagtekyllinger, 40 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,7)) / 16,19. Årsberetning Det Danske Fjerkræraad 101

9 Tabel fortsat Type 2 Slagtekyllinger, 45 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,3)) / 20,75. Skrabekyllinger, 56 dage: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,3)) / 30,17. Slagtekyllinger, øko, 81 dage.: ((kg foder pr. produceret kylling fosfor pct. i foder 10) - (kg tilvækst pr. produceret kylling 3,3)) / 37,01. Kalkuner, hunner: ((kg foder pr. produceret kalkun fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun 0,67)) / 12,66. Kalkuner, hanner: ((kg foder pr. produceret kalkun fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret kalkun 0,67)) / 23,2. Ænder: ((kg foder pr. produceret and fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret and 0,55)) / 4,29. Gæs: ((kg foder pr. produceret gås fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret gås 0,55)) / 16, Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

10 Tabel Korrektionsfaktorer for kvælstof (N) og fosfor (P), høns og hønniker Type 2 Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes Frilandshøner: ((kg foder pr. årshøne prot. pct. i foder 0,16) - (kg æg pr. årshøne 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne 2,88)) / 88,0. Økologiske høner: ((kg foder pr. årshøne prot. pct. i foder 0,16) - (kg æg pr. årshøne 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne 2,88)) / 101,5. Skrabehøner: ((kg foder pr. årshøne prot. pct. i foder 0,16) - (kg æg pr. årshøne 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne 2,88)) / 86,8. Burhøner: ((kg foder pr. årshøne prot. pct. i foder 0,16) - (kg æg pr. årshøne 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne 2,88)) / 69,5. HPR-høner: ((kg foder pr. årshøne prot. pct. i foder 0,16) - (kg æg pr. årshøne 1,81) - (kg tilvækst pr. årshøne 2,88)) / 104,2. Hønniker, kons.: ((kg foder pr. produceret hønnike protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. pro-duceret hønnike 2,88)) / 11,7. Hønniker, HPR: ((kg foder pr. produceret hønnike protein pct. i foder 0,16) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike 2,88)) / 14,0. Ved opgørelse af fodermængde, fosfor i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for fosfor beregnes vha. formlerne: Frilandshøner: ((kg foder pr. årshøne fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne 0,67)) / 18,2. Økologiske høner: ((kg foder pr. årshøne fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne 0,67)) / 22,9. Skrabehøner: ((kg foder pr. årshøne fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne 0,67)) / 18,0. Burhøner: ((kg foder pr. årshøne fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne 0,67)) /. HPR-høner: ((kg foder pr. årshøne fosfor pct. i foder) - (kg æg pr. årshøne 0,2) - (kg tilvækst pr. årshøne 0,67)) / 24,2. Hønniker, kons.: Hønniker, HPR: ((kg foder pr. produceret hønnike fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike 0,67)) / 3,2. ((kg foder pr. produceret hønnike fosfor pct. i foder) - (kg tilvækst pr. produceret hønnike 0,67)) / 3,3. Årsberetning Det Danske Fjerkræraad 103

11 8.3 Opgørelse af antal årshøner Med virkning fra og med gødningsåret 2004/2005 er der indført en ny definition af en årshøne. Definition: en årshøne er lig 365 hønefoderdage. Hvis du indberetter til Effektivitetskontrollen Hvis man indberetter til Effektivitetskontrollen, er det en enkel sag at beregne antallet af foderdage. I så fald beregnes antal foderdage som: (Antal indsatte høner periodelængde høneprocent) 100 Eksempel 1: beregning af årshøner, hvis høneprocenten er opgjort Der indsættes høner ved 16 uger. Hønerne udsættes ved alderen 72 uger, dvs. produktionsperioden er 56 uger = 392 dage. Høneprocenten opgøres til 97,5 pct. Antal foderdage bliver derfor: ,5 = foderdage 100 Antal årshøner er herefter = /365 = årshøner. I Effektivitetskontrollen starter registreringen af dødelighed og høneprocent strengt taget først efter 20 uger, men det har kun marginal indflydelse på høneprocenten. Hvis du ikke indberetter til Effektivitetskontrollen Hvis ikke man indberetter til Effektivitetskontrollen, kan antallet af foderdage opgøres ud fra anden løbende registrering af afgangen af høner. Eventuelt kan antallet af foderdage opgøres som det gennemsnitlige antal høner i stalden ganget med periodelængden i dage dvs: foderdage = (indsatte høner + udsatte høner) 0,5 periodelængden i dage. Eksempel 2: beregning af årshøner ud fra antal høner ved periodens start og periodens slutning Der indsættes høner ved 16 uger. Hønerne udsættes ved alderen 72 uger, dvs. produktionsperioden er 56 uger = 392 dage. Ved holdets afslutning er der høner, svarende til en dødelighed på 5,5%. Antal foderdage kan beregnes som: ( ) 0,5 392 = Antal årshøner er herefter = /365 = årshøner. 104 Det Danske Fjerkræraad Årsberetning

8. Nøgletal for produktionsplanlægning

8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8. Nøgletal for produktionsplanlægning 8.1 Byggepriser ved nybyggeri - slagtekyllinger og konsumæg Nedenstående priser er omtrentlige priser, og under forudsætning af, at byggegrunden er plan, og at der

Læs mere

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold

Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Bilag 5: Husdyrgødning, korrektion af kvælstof- og fosforindhold Kvælstof- og fosforindholdet i husdyrgødningen kan og skal for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstof-

Læs mere

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium

Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium 54 Tabel 4 Tabel 4: Husdyrgødning, indhold af kvælstof, fosfor og kalium Tabellen opstiller normer for produktionen af kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrart, staldtype

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2012

Gældende pr. 1. august 2012 Gældende pr. 1. august 2012 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2012, 33 sider. http://anis.au.dk/forskning/sektioner/husdyrernaering-og-miljoe/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof

Læs mere

Gældende pr. 1. august 2013

Gældende pr. 1. august 2013 Gældende pr. 1. august 2013 Hanne Damgaard Poulsen (ed.): Normtal for husdyrgødning 2013, 33 sider. (Versionen er opdateret 1.oktober 2013). http://anis.au.dk/normtal/ NB: Udskillelsen af kvælstof (ab

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2011/2012 og om plantedække BEK nr 129 af 09/02/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr.: 12-0116-000001 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den )

Tabel 8.3. KVÆG (ændret den ) Tabel 8.3. KVÆG (ændret den368) Malkekøer (tung race) kg/dyr/dag M 3 /år/dyr 1,2 Bindestald m. grebning Ajle,1 1 Bindestald m. riste Gylle 1,2,1 1 6 Sengestald m. fast gulv Gylle,4,1 3 1 2 Sengestald m.

Læs mere

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer

DJF. rapport. Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer DJF November 2001 rapport Nr. 36 Husdyrbrug Hanne Damgaard Poulsen, Christian Friis Børsting, Hans Benny Rom & Sven G. Sommer Kvælstof, fosfor og kalium i husdyrgødning normtal 2000 Kvælstof, fosfor og

Læs mere

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler

Oversigt over dækningsbidrag. Om fjerkrækalkuler 74 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 37 34 31 28-7 -18,1 Konsumæg, berigede bure 44 40 37 34-7 -15,3 Konsumæg, skrabeæg - brun 54 53 46 45-8 -15,0 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011 72 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 49 44 45 41-3 -6,5 Konsumæg, berigede bure 55 50 52 47-3 -5,7 Konsumæg, skrabeæg - brun 66 65 62 61-4 -6,0 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011

Om fjerkrækalkuler. BUDGETKALKULER 2010 og 2011 74 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 43 40 46 42 3 6,1 Konsumæg, berigede bure 50 46 53 48 3 5,3 Konsumæg, skrabeæg - brun 62 61 65 64 3 4,5 Konsumæg, skrabeæg -

Læs mere

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010

Om fjerkrækalkuler BUDGETKALKULER 2009 og 2010 73 Oversigt over dækningsbidrag Dækningsbidrag = DB Kr. Pct. Konsumæg, buræg 49 44 54 49 5 10,7 Konsumæg, berigede bure 55 50 60 55 5 9,4 Konsumæg, skrabeæg - brun 67 65 72 71 6 8,7 Konsumæg, skrabeæg

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet af husdyrgødning Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer)

UDKAST. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) UDKAST Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om erhvervsmæssigt ehold, husgødning, ensilage m.v. (Ændrede omregningsfaktorer) 1. I bekendtgørelse nr. 915 af 27. juni 2013 om erhvervsmæssigt ehold,

Læs mere

7. Statistik fra E-kontrollen og KIK

7. Statistik fra E-kontrollen og KIK 7. Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1 Udvikling i dækningsbidrag 2008-2012 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) Konsumæg 2008

Læs mere

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug

9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug 9 Statistik vedr. produktion, afsætning og forbrug Tabel 9.1.1. Antal Fjerkræbesætninger *) 2006 **) 2008 ***) Pr. 31. dec. 2011 ****) Burhøns, konventionelle bure 58 45 0 Burhøns, velfærdsberigede bure

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Rugeægsproduktion til slagtekyllinger

Driftssystem Version 1 Dato: Rugeægsproduktion til slagtekyllinger Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 5 Resumé Rugeægsproduktion til slagtekyllinger Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 rugeægshøner (årshøner) har en

Læs mere

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr.

Økonomisk analyse. Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. kr. Økonomisk analyse 21. februar 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Hvor meget produktion giver en investering på 2 mia. Fødevareklyngen bidrager

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 6. Ægproduktion, beriget bur

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 6. Ægproduktion, beriget bur Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 6 Ægproduktion, beriget bur Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer 1000 burægshøne (årshøne) har en ammoniakemission

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbruges Byggeblade Love og vedæger Bygninger Teknik Miljø Arkivnr. 95.03-03 Beregning af ilsrækkelig opbevaringskapacie Udgive Mars 1993 Beregning af dyreenheder (DE) jf. bilag il bekendgørelsen om

Læs mere

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN

ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN ANVENDELSE AF EGNE FODERTAL TIL REDUKTION AF HARMONIAREAL FOR SLAGTESVIN NOTAT NR. 1722 Hvis foderforbrug og/eller fosforindhold er lavere end landsgennemsnittet, kan der udbringes gødning fra flere slagtesvin

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning 2007 Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning Sådan skal du gøre? 3 Reglerne,

Læs mere

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder

Etablering af (sæt x) Udvidelse af (sæt x) Ændring af (sæt x) Dyrehold. Pelsdyrhaller Mødding. Pelsdyrhaller. Møddingsaftbeholder Sendes til Syddjurs Kommune Borgerservice Hovedgaden 77 8410 Rønde Udfyldes af kommunen Ejendomsnummer Bygn.nr. Vejkode Husnr B Etage Side/dørnr. Udfyldes af ansøger (sæt x) Forhåndsvurdering Forhåndsanmeldelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ

Indholdsfortegnelse. Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ Miljøstyrelsen FORUDSÆTNINGER FOR DE ØKONOMISKE BEREGNINGER FOR FJERKRÆ Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Kemisk luftrensning... 2 2.1 Anlægsinvesteringer... 3 2.2 Driftsomkostninger... 3 2.2.1

Læs mere

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup.

Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. KHL/LEA/2016-11-09 Ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse på ejendommen Ladegård Mark 53, 5560 Aarup. Der ansøges om tillæg ift. gældende miljøgodkendelse fra den 23. august 2010, samt tillæg fra den

Læs mere

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg

DLBR Økonomi. Business Check. Ægproduktion 2013. med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion 2013 med driftsgrensanalyser for konsum æg og rugeæg DLBR Økonomi Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan

Læs mere

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning. Brug Kvik-guiden når du indberetter

Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning. Brug Kvik-guiden når du indberetter Vejledning til Gødnings- og Husdyrindberetning Brug Kvik-guiden når du indberetter 2 Gødnings- og Husdyrindberetning Indhold Hvad er Gødnings- og Husdyrindberetning? Sådan skal du gøre? 3 Hvad skal du

Læs mere

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER

REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi REGLER FOR STALDDØRSSALG, PAKKERIVIRKSOMHED OG VETERINÆRE REGLER OG ANBEFALINGER FJERKRÆVIRKSOMHED, REGISTRERING Besætninger med flere end

Læs mere

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager

BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Gødningsmængder ab lager BEREGNING AF TILSTRÆKKELIG OPBEVARINGSKAPACITET Beregning er sket ud fra Byggeblad til beregning af dyreenheder. Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Beregning af tilstrækkelig

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER

REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER REGNEARK TIL BEREGNING AF UDSPREDNINGSAREAL FOR SVINEBEDRIFTER NOTAT NR. 1725 Regnearket kan beregne det nødvendige udspredningsareal ud fra normtal eller egne tal under hensyn til 170 kg N, fosforloft,

Læs mere

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg

Business Check ÆGPRODUKTION 2014. Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check ÆGPRODUKTION 2014 Med driftsgrensanalyser for konsumæg Business Check Ægproduktion Individuel benchmarking for ægproducenter Formål Business Check kan anvendes til individuel sammenligning

Læs mere

Version 8.5- august 2014

Version 8.5- august 2014 1 of 7 Beregning af antal dyreenheder og harmoniareal - beregnet på baggrund af: Husdyrgødningsbekendtgørelsen Så vidt angår harmonireglerne fra den 1. august 2014 Version 8.5- august 2014 Dette program

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 5. Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 5 Opdræt af hønniker til konsumægsproduktion Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Emission af miljøfremmede stoffer Staldsystemet med 100 % dybstrøelse,

Læs mere

Thomas Birk Olsen Søllerupvej Herfølge

Thomas Birk Olsen Søllerupvej Herfølge Returadresse: Køge Kommune, Natur og Miljø Torvet 1, 4600 Køge Thomas Birk Olsen Søllerupvej 21 4681 Herfølge Sendt til mail: vibegaarden@youmail.dk Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Dokumentnummer Sagsnummer

Læs mere

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG

REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG REGNEARK TIL BEREGNING AF BAT-KRAV PÅ SVINEBRUG NOTAT NR. 1540 I notatet forklares regler og regnearkets beregningsforudsætninger ud fra de vejledende BAT-emissionsgrænseværdier for ammoniak og fosfor.

Læs mere

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017)

Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Normtal for mængde og sammensætning af fæces og urin samt udskillelse af N, P og K i fæces og urin hos kvæg (2016/2017) Peter Lund 1 & Ole Aaes 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab 2 SEGES,

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Landbrugets Byggeblade Bygninger Teknik Miljø Love og vedtægter Arkivnr. 95.03-03 Beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet Udgivet Marts 1993 Skemasæt til beregning af tilstrækkelig opbevaringskapacitet

Læs mere

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis

Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis university of copenhagen Den produktionsøkonomiske betydning i skrabeægsproduktion ved reduceret belægning Pedersen, Michael Friis Publication date: 2017 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation

Læs mere

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder.

Tale til samråd den 23 maj 2014 i Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri om spørgsmål AD Det talte ord gælder. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2013-14 FLF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 378 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 23. maj 2014 Tale til samråd den 23 maj 2014

Læs mere

Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ En verden med æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 Europæisk ægproduktion - 1 Number

Læs mere

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12

Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 Bilag til ansøgning om tillæg til miljøgodkendelse efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Ansøgnings nr.: 54975 Claus Vinther-Nielsen Langagervej 6 4780 Stege Dato: 22. juli 2013. Opdateret

Læs mere

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011

*) Små tal i kursiv er ved sohold DB/prod.gris og ved 7-30 kg s grise, slagtesvin er det DB/365 foderdage 28-01-2010 BUDGETKALKULER 2010 og 2011 Oversigt over dækningsbidrag Side og produktionsgren Foderplan Året 2010 Året 2011 Ændring Dækningsbidrag = DB*)Kr Pct. 73 Sohold, 4½ ugers frav. Korn&tilsk.foder 4681 172 4781 176 100 2,1 73 Sohold, 4½

Læs mere

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger.

Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Byggeblad til økologiske slagtekyllinger. Indretning og flytning af mobile huse til slagtekyllinger S:\0000\5435\Bygg\070122_CAF Byggeblad.doc Formål Beskrivelse af produktionen Økologisk vs. konventionel

Læs mere

UNDERSØGELSE AF LUGT OG AMMONIAKEMISSION SAMT MULIG MILJØTEKNOLOGI TIL BUR- OG SKRABEÆGSSTALDE

UNDERSØGELSE AF LUGT OG AMMONIAKEMISSION SAMT MULIG MILJØTEKNOLOGI TIL BUR- OG SKRABEÆGSSTALDE UNDERSØGELSE AF LUGT OG AMMONIAKEMISSION SAMT MULIG MILJØTEKNOLOGI TIL BUR- OG SKRABEÆGSSTALDE Af: Niels Provstgård, Landscentret, Fjerkræ og Amparo Gomez Cortina, AgroTech A/S December 2009 Sammendrag

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE SEPTEMBER 2011 NOTAT NR. 1129 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 712 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-14-31-00111 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ

Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ Danske Æg Jørgen Nyberg Larsen: Sektorchef for Det danske Fjerkræraad, Sektorchef for Danske Æg Redaktør af Dansk Erhvervsfjerkræ jnl@lf.dk Mobil: +45 27 24 56 91 mio. kg 80,00 Indvejninger i Danmark (mio.

Læs mere

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer

Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer 6. februar 2012 Resumé af undersøgt miljøteknologi til husdyrbrug med svin og malkekvæg uden for gyllesystemer Indhold Indledning... 2 Teknikker og teknologier... 2 Foder... 3 Staldteknologi... 3 Lager...

Læs mere

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ

FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ Svanholm den 30. juni 2016 Susanne Kabell, dyrlæge SEGES Økologi FODRING OG PASNING AF SLAGTEFJERKRÆ ØKOLOGISK SLAGTEFJERKRÆ Kyllinger Ænder Pekingænder / Berberiænder Andre ænder Gæs Kalkuner Perlehøns

Læs mere

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 7. Slagtekyllinger

Driftssystem Version 1 Dato: Side 1 af 7. Slagtekyllinger Driftssystem Version 1 Dato: 15.03.2011 Side 1 af 7 Slagtekyllinger Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Der er defineret to staldtyper, hvor den eneste forskel er staldarealet (Samme belægningsgrad,

Læs mere

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten

4. august 2011. Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten. Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten 4. august 2011 Peter Juhl Friedriksen Felstedvej 39 6300 Gråsten Miljøtilsyn på husdyrbruget, Felstedvej 39, 6300 Gråsten Ved tilsyn den 25. maj 2011, gennemgik jeg miljøforholdene på din ejendom. I den

Læs mere

Teknologiudredning Version 1 Dato: Side 1 af 7. Gødningstørring i berigede bursystemer

Teknologiudredning Version 1 Dato: Side 1 af 7. Gødningstørring i berigede bursystemer Teknologiudredning Version 1 Dato:15.03.2011 Side 1 af 7 Gødningstørring i berigede bursystemer Resumé Ammoniakfordampning Lugt fra stald Støv Der er ikke foretaget undersøgelser af den ammoniakbegrænsende

Læs mere

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 6. MAJ 2015 DREJENSVEJ 31 A OG DREJENSVEJ 31, 6000 KOLDING AF HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ.

TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 6. MAJ 2015 DREJENSVEJ 31 A OG DREJENSVEJ 31, 6000 KOLDING AF HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ. Kolding Kommune TILLÆG TIL MILJØGODKENDELSE AF DEN 6. MAJ 2015 AF HUSDYRPRODUKTIONEN PÅ DREJENSVEJ 31 A OG DREJENSVEJ 31, 6000 KOLDING 12 Lov nr. 1572 af 20. dec. 2006 jf. lovbek. nr. 442 af 13. maj 2016

Læs mere

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi

1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi 1. Case-beregninger for de økologiske landmænds økonomi Der er gennemført økonomiske beregninger for forskellige typer af økologiske bedrifter, hvor nudrift uden biogas sammenlignes med en fremtidig produktion,

Læs mere

Tabel 2.1. Normtal ab dyr for 2000/01*, 2015/16 og 2016/17. År N kg

Tabel 2.1. Normtal ab dyr for 2000/01*, 2015/16 og 2016/17. År N kg 2. Svin, ab dyr 2.1. Arbejdsgruppe Revideringen af normtallene er gennemført af: Per Tybirk, SEGES Videncenter for Svineproduktion Annette Lykke Voergaard, SEGES Videncenter for Svineproduktion Hanne Damgaard

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning.

Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Græs i sædskiftet - effekt af afstande og belægning. Niels Tvedegaard 1, Ib Sillebak Kristensen 2 og Troels Kristensen 2 1:KU-Life, Københavns Universitet 2:Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, Aarhus

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2014 NOTAT NR. 1503 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK

7 Statistik fra E-kontrollen og KIK 7 Statistik fra E-kontrollen og KIK Tabel 7.1.1. Udvikling i dækningsbidrag 2007-2011 For konsumægshøner pr. indsat høne pr. år og for slagtekyllinger pr. netto m 2 pr. år (nye/gamle huse) KONSumÆG Produktionssystem

Læs mere

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde

Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Principper for beregning af normen for tørstofprocent og gødningsmængde Workshop Tørstof i husdyrgødning 19. August 2013 Ole Aaes VfL, Kvæg Normtal for husdyrgødning i Danmark Normtal kan fastlægges efter

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016

Lovtidende A. UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 Lovtidende A UDKAST til Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016 I medfør af 2, stk. 1, 9 og 10, 6, stk. 1 og 3-5, 7, 8, stk. 2, 10, stk. 2, 11, stk. 2 og 4-7, 11 a,

Læs mere

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse 21.3.2014 Triova ApS Tybjergvej 11A, 12 og 14, 4160 Herlufmagle CVR-nr. 11417701 Center for Miljø og Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Miljøgodkendelse til udvidelse

Læs mere

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave

Boksforsøg nr. 76. Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG. Kort udgave Boksforsøg nr. 76 Sammenligning af slagtekyllingefoder fra PPH, ØA, Ewers og DLG Kort udgave December 2003 Udført for Dansk Slagtefjerkræ af Landscentret, Fjerkræ Jette Søholm Petersen Sammendrag Formålet

Læs mere

Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver

Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver Økologikongres 27-28. nov. 2013 Fodring af høns med bælgplanter og fluelarver Niels Finn Johansen Videncentret for Landbrug Agro Food Park 15 8200 Aarhus N Tlf. 21717768 E-mail: nfj@vfl.dk Næringsstofindhold

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE DECEMBER 2012 NOTAT NR. 1235 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er

Læs mere

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet

Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring. Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Kyllinger på friland genotyper, vækst og fodring Sanna Steenfeldt og Klaus Horsted Aarhus Universitet Projekt SUMMER Projekt med fokus på kødkvalitet hos økologiske slagtekyllinger, grise og kalve Titel:

Læs mere

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune

AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse svineproduktionen på en ejendom i Lemvig Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. februar 2013 J.nr.: NMK-131-00098 (tidl. MKN-130-01153) Ref.: JANBN/XPSAL AFGØRELSE i sag om godkendelse til udvidelse

Læs mere

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt

Om svinekalkuler. Følsomhedsanalyse for slagtesvin for Året 2011 kg/slagtesvin: Inds.- Tilvægt Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER

NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER NEER ENGI FRA PRODUKTIONSBASERET TIL AREALBASERET EMISSIONSBERGNING DEL 2: EMISSIONSFAKTORER Biological and Chemical Engineering Technical Report BCE-TR-12 DATA SHEET Title: Fra produktionsbaseret til

Læs mere

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden

Biogasdating for fjerkræproducenter. - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Biogasdating for fjerkræproducenter - en del af projektet Landmanden som energileverandør Finansieret af Fjerkræafgiftsfonden Forfattere: studentermedhjælper Tina Clausen og konsulent Simon Bahrndorff

Læs mere

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt

Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt Europaudvalget 2005 2676 - landbrug og fiskeri Offentligt edlemmerne af Folketingets Europaudvalg deres stedfortrædere lag Journalnummer Kontor 400.C.2-0 EUK 28. september 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Generelle forudsætninger for sohold

Generelle forudsætninger for sohold Om svinekalkuler Det produktionstekniske grundlag er på bagrund af opgørelse af P-rapporter. Udendørs sohold og slagtesvin i FRATS-systemer eller på dybstrøelse er baseret på undersøgelser i et lille antal

Læs mere

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug

Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug 11 Udvidelse af økologisk ægproduktionen Sørup Hønseri I/S, Vestre Landevej 172, 4952 Stokkemarke Lolland Kommune, Jernbanegade 7, 4930

Læs mere

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE

ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE ØGET SLAGTEVÆGT OG SAMMENHÆNG TIL MILJØGODKENDELSE NOTAT NR. 1345 Afregningsvægten hæves 2-4 kg/gris i 2014. Her beskrives konsekvens af øget slagtevægt og sammenhæng til tilladt produktionsomfang i forhold

Læs mere

Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns og slagtesvin på Tastumvej 30 7850 Stoholm efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v.

Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns og slagtesvin på Tastumvej 30 7850 Stoholm efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. Miljøgodkendelse af besætning med æglæggende høns og slagtesvin på Tastumvej 30 7850 Stoholm efter 12 i Lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 1 Datablad...

Læs mere

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG

REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG REFERENCER, BAT OG FODERVILKÅR VED MILJØGODKENDELSER AF SVINEBRUG NOTAT NR. 1126 Notatet omhandler krav til maksimal ammoniakemission og fosforindhold i svinegødning ved miljøgodkendelser af svinebrug

Læs mere

Dato for gyldighed 8. januar 2014

Dato for gyldighed 8. januar 2014 Tillæg til miljøgodkendelse af husdyrbruget Rævdalvej 11A 9900 Frederikshavn * 12,stk. 3 Lovbekg. nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug Dato for gyldighed 8. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

4 Byggeri, teknik og miljø

4 Byggeri, teknik og miljø 4 Byggeri, teknik og miljø 4.1 Boksforsøg viste at Ross 708 er et nyt guldæg, at måltidsfodring kan spare foder og hvilke drikkenipler der dur! Jette Søholm Petersen, Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2013/2014 og om plantedække BEK nr 1092 af 06/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 8. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 13-4112-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen

Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion. v/ Jørgen Møller Andersen Sådan beregner jeg økonomien for min slagtekyllingproduktion v/ Jørgen Møller Andersen Jeg er 45 år. Har en faglig bred uddannelse på flere landbrug i Danmark USA og England. Har driftsleder uddannelse

Læs mere

KILDESEPARERING I SVINESTALDE

KILDESEPARERING I SVINESTALDE INDLÆG PÅ TEMADAG OM OPTIMERING AF TØRSTOFINDHOLD I GYLLE TIL BIOGASPRODUKTION AGROTECH, ONSDAG DEN 4. MAJ 2011 INSTITUT FOR BIOSYSTEMTEKNOLOGI DET JORDBRUGSVIDENSKABELIGE FAKULTET FORSKNINGSCENTER FOULUM

Læs mere

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunens vurdering og vilkår.

Godkendelsen meddeles på de vilkår, der fremgår af den miljøtekniske redegørelse, kommunens vurdering og vilkår. 1 Kommunens afgørelse Sønderborg Kommune meddeler miljøgodkendelse efter Lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug 12 stk. 2 på Aabenraavej 168, 6400 Sønderborg til udvidelse af dyreholdet fra 21.525 årshøner

Læs mere

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt

Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Afprøvning af forskellige gødningsstrategier i kløvergræs til slæt Der er i 2016 gennemført demonstrationer med afprøvning af forskellige gødningsstrateger i kløvergræs med forskellige typer af husdyrgødning

Læs mere

Miniguide til din E-kontrol

Miniguide til din E-kontrol Miniguide til din E-kontrol Indledning: E-kontrol er et værktøj til styring og registrering af produktiviteten. Den giver overblik og dokumentation af produktionsresultaterne. Konkurrence betyder, at det

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDS SMÅGRISE OKTOBER 2014 NOTAT NR. 1433 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010

Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter indsættelse 2010 vfl.dk 1 Boksforsøg nr. 115 Effekten af at fodre på papir én gang dagligt de første tre dage efter

Læs mere

Miljøgodkendelse

Miljøgodkendelse Miljøgodkendelse 22.4.2014 Timannsvej 6, 4171 Glumsø CVR-nr. 13135207 Center for Miljø & Natur Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Miljøgodkendelse til udvidelse af eksisterende fjerkræproduktion

Læs mere

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG

NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG NY MILJØREGULERING AF HUSDYRBRUG Per Tybirk, chefkonsulent Bent Ib Hansen, chefkonsulent Kongres 21. oktober 2015 Ny minister - 16 punkts-plan - Ny anmeldeordning - Ny miljøregulering 2... Miljøpolitisk

Læs mere

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen

Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Hvordan bliver kyllingen til? Grundlæggende viden om kyllingeproduktionen Den danske kyllings historie Side 2 Den danske kyllings historie Tilbageblik Frem til 1930 var der stort set ingen fjerkræproduktionen

Læs mere

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1)

Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt 1) BEK nr 104 af 11/02/2011 (Historisk) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00663 Senere ændringer

Læs mere

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015

GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 GRUNDLAG FOR BEREGNING AF TILLÆG FOR FRILANDSSMÅGRISE OKTOBER 2015 NOTAT NR. 1533 Grundlaget beskriver forudsætningerne for at beregne et tillæg for smågrise produceret efter frilandskonceptet og er gældende

Læs mere

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup.

Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. Assens Kommune Miljø og Natur (Vedhæftet skema 87.959 i husdyrgodkendelse.dk) Vissenbjerg, den 02.05.2016 Ansøgning tillæg til miljøgodkendelse Skovsbjergvej 22, 5631 Ebberup. På vegne af Steen Stenskrog,

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010

Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår. Dialogmøder marts 2010 Miljøstyrelsens BAT- standardvilkår Dialogmøder marts 2010 1 Dagens emner Husdyraftalen BAT - Standardvilkår Metode til fastlæggelse af emissionsgrænseværdier Proportionalitet BAT- standardvilkår for slagtesvin

Læs mere

Evaluering af det generelle ammoniakkrav

Evaluering af det generelle ammoniakkrav Evaluering af det generelle ammoniakkrav Rapport Maj 2008 Udarbejdet af repræsentanter fra Dansk Landbrug, Dansk Svineproduktion, Landscentret, Dansk Kvæg, Fødevareøkonomisk Institut (Københavns Universitet),

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø

Ny husdyrlov. Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny husdyrlov Af Tina Madsen og Carsten Aarup, Miljø Ny lov om husdyrgodkendelse Loven træder i kraft 1. august 2017 Kun anlægget skal godkendes arealer udgår Begrebet DE forsvinder Godkendelse gives til

Læs mere