Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF)"

Transkript

1 Samværspolitik for Hammel Gymnastik Forening (HGF) Formål: I HGF lægger vi vægt på åbenhed og gensidig respekt overfor hinanden. Vore værdier bygger på tillid og troværdighed, så alle kan færdes trygt i foreningen. Formålet med samværspolitikken for HGF, er at skabe grundlag for et trygt sted at udøve og instruere idræt i. Når man træder ind i foreningen skal man føle sig tryg inden for de rammer HGF har udstykket for god praksis og social omgang hinanden imellem. Vi ønsker at have et idrætsmiljø der bærer præg af tillid og respekt for at alle vil hinanden det godt i en positiv og ordentlig omgangsform. HGF ønsker at alle skal føle sig velkommen. HGF vil beskytte det enkelte barn/medlem mod krænkelser, men også beskytte trænere og ledere mod rygter om det samme. Kommunikation og samvær: I HGF vægter vi en ordentlig omgangstone, det gælder for idrætsudøvere, trænere/ledere/instruktører, forældre og bestyrelsesmedlemmer. Det gælder når vi taler med hinanden og om hinanden såvel mundtligt som skriftligt. Hvis man har kritik til nogen eller forundres over noget, opfordres man til at tage kontakt inden det bliver et større problem. Det vil ofte være bedre at tage personlig kontakt frem for at skrive. Kritik, forundring, problemstillinger tages i samarbejde med træner/leder eller et bestyrelsesmedlem. Hvis dette ikke løser problemet, træder HGF forretningsudvalg til. Sproget i HGF DU skal tale pænt til: Idrætsudøvere Trænere Ledere Forældre Dommere & stævneledere Modstandere ved kampe og stævner Hvorfor? For at alle skal føle sig velkomne i foreningen og til aktiviteterne For at undgå at såre andre For at ALLE får en god oplevelse For at alle føler sig TRYGGE og godt tilpasse

2 TÆNK på at negative ord virker krænkende og sårende og at ord som KOM IGEN eller et klap på skulderen giver selvtillid og motivation! Træning og stævner: Under træning skabes og bevares en positiv og konstruktiv omgangstone alle parter i mellem (træner-idrætsudøvere, idrætsudøvere-idrætsudøvere, træner-træner). I modtagning og træningssituationer kan der opstå berøringer, der kan virke uheldige. Dette italesættes af træner/leder/instruktør og afklares i situationen parterne imellem. Påklædning skal være sikkerhedsmæssig forsvarlig. Træner/leder/instruktøren definerer individuelt påklædningsformen på holdet. Ud af huset forventes det, at alle fra HGF opfører sig ordentligt, det vil sige taler pænt til og om alle og behandler alt inventar ordentligt. HGF lægger vægt på at kørsel i private biler til stævner, konkurrencer, opvisninger og lign. sker på betryggende vis. Det betyder, at hastighedsgrænser overholdes, der er sikkerhedsseler til alle, som skal benyttes og at chaufføren er udhvilet og har en promille på 0. En forælder, der er chauffør til aktiviteter ud-af-huset, skal betragte sig selv som repræsentant for HGF. Det betyder, at vedkommende er underlagt de retningslinjer, der er gældende for medlemmer af foreningen. Idrætsudøver Opføre dig mod andre som du ønsker de skal opføre sig imod dig! Støtte dine kammerater, også når de har en dårlig dag! Undlade på nogen måde at udøve mobning eller at tale dårligt om andre. Hvis du oplever mobning SKAL du sige det til din træner eller forældre. Møde i god tid til træning og konkurrencer - samt medbringe nødvendigt udstyr. Respekterer andre holds træning. Det vil sige, at du venter på tilskuerpladserne indtil det bliver din tur. Melde afbud til træner ved sygdom. Efterleve din træners instruktioner - træneren er der frivilligt for din skyld! Passe på inventar og materiel - og opføre dig ordentligt i alle lokaler. Undlade på nogen måde at udøve mobning via Facebook, SMS, MMS, mails m.m. eller at tale dårligt om andre. Træner/leder Du altid er dig bevidst, at du er ROLLEmodel og agerer ud fra dette. Du er engageret i dit trænerjob, møder velforberedt og i god tid.

3 Du afstemmer forventningerne hos idrætsudøverne til træningsindhold og udbytte. Du tager direkte kontakt til forældre, hvis et barn synes at mistrives eller ikke efterlever jeres aftaler om god opførsel - sammen kan I måske gøre en forskel! Du handler aktivt, hvis du oplever eller hører om drilleri eller mobning idrætsudøvere imellem (direkte eller via sociale medier) Bestyrelsen kontaktes. Du sikrer at alle behandler inventar og lokaler ansvarsfuldt såvel ude som hjemme. Du opfører dig ordentligt overfor dommere, ledere og modstandere. Du taler med bestyrelsen, hvis du synes, at du mangler hjælp eller vejledning til at løse dine opgaver - sammen klarer vi udfordringerne! Du må IKKE møde frem til træning eller stævner påvirket af alkohol eller andet. Du er træner og foreningsrepræsentant hver gang du er i kontakt/kommunikation med dine idrætsudøvere/forældre. Det gælder også ift. internetmedier, mobiler, mail, fest osv. Du er bevidst om straffelovens 223 vedr. omgang med unge under 18 år. Forældre Du altid bakker op om barnets hold og træner - hvis du er uenig i trænerens indsats, skal du tale med TRÆNEREN eller et bestyrelsesmedlem og IKKE miskreditere trænerens indsats via barnet! Du respekterer trænerens ønske om hvorvidt forældrene må være til stede eller ej til træningen. Bestyrelsen kan og bør altid kontaktes ved uoverensstemmelser. Du orienterer træner ved barnets sygdom/fravær - eller hvis der er særlige omstændigheder, træner bør kende til for at forstå en lidt anderledes adfærd. Du sikrer at barnet møder rettidigt til træning, stævner o.l. inkl. nødvendigt udstyr. Du sørger for at betale kontingentet rettidigt. Du tager dit ansvar med opgaver som kørsel til konkurrencer og opvisninger. Du ALDRIG møder påvirket af alkohol eller andet hvis du har kørevagt. Du altid sikrer at overholde hastighedsbegrænsningerne og fastspænde børn i seler når du har kørevagt. Du kommenterer IKKE eget barn, andre idrætsudøvere eller dommere under konkurrencer og opvisninger, det er trænerens opgave Du må gerne heppe sammen med de andre forældre og sikre, at der er en positiv stemning omkring idrætsudøverne. Omklædning: Man skal trygt kunne klæde om, når man er til idræt i HGF, derfor skal alle også i omklædningsrummet benytte en ordentlig omgangstone, lade være med at tage billeder af hinanden og have respekt for hinanden og hinandens kulturer. Man kommer kun i sit eget køns omklædningsrum.

4 Idrætsudøver BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt! Du går KUN i dit eget køns omklædningsrum Træner/leder Du går ALDRIG i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn. Du må IKKE gå alene med ét barn i omklædningsrum, bad eller andre steder, hvor I er alene. BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er forbudt. Du går KUN i dit eget køns omklædningsrum. Forældre Du går ALDRIG i omklædningsrum eller bad med børn af modsat køn. Du må IKKE gå alene med andres børn i omklædningsrum, bad eller andre steder, hvor I er alene Du går ikke i det modsatte køns omklædningsrum - heller ikke selv om dit barn kun er 4 år, der kan være voksne eller unge idrætsudøvere, der er ved at klæde om. BRUG af mobilkamera e.l. i omklædningsrum/toiletter er STRENGT forbudt! Alkohol, rygning, doping og euforiserende stoffer: Alkohol: Ved festlige arrangementer i HGF regi serveres der ikke alkohol for unge under 18 år. Ved private arrangementer må der serveres alkohol, dog skal unge mellem 16 og 18 år have tilladelse fra deres forældre, hvis de skal nyde alkohol. Euforiserende stoffer: Indtagelse af og salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark! Vi vil derfor på ingen måde acceptere, at idrætsudøvere, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved træning, konkurrencer eller andre arrangementer i foreningen. Brud på denne regel vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra foreningen. Ved salg af euforiserende stoffer vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger. Doping: Doping accepteres overhovedet IKKE i HGF - der henvises til DIF s bestemmelser.

5 Alle medlemmer har ansvar for, at foreningen ikke risikerer en dopingdom, så ethvert kendskab til evt. misbrug hos kammerater eller andre skal indberettes til bestyrelsen. Dopingmisbrug hos medlem, træner eller leder vil medføre øjeblikkelig bortvisning og eksklusion af foreningen jfr. vore vedtægter. Forsøg på salg af dopingmidler vil medføre politianmeldelse mod sælger. Alle sager omhandlende rusmiddelreglerne behandles af bestyrelsen. Børneattester og Skolelærerparagraffen: HGF vil hvert år indhente børneattest på ALLE trænere i foreningen (iflg. loven kun krævet for ledere med kontakt til børn under 15 år) for at sikre, at INGEN træner kan optræde i vores forening, hvis man har en straffeattest med anmærkninger om: Incest, samleje eller anden kønslig omgang med børn under 15 år Udbredelse eller besiddelse af børnepornografi Blufærdighedskrænkelse over for børn under 15 år Skolelærerparagraffen skal iflg. Straffelovens paragraf 223 sikre, at man som træner, leder og frivillig IKKE må have et seksuelt forhold til personer under 18 år, som man er betroet til at undervise (Loven er altså lavet for at beskytte børn og unge!). Som træner/frivillig skal man være bevidst om sin rolle og adfærd overfor børn og unge. Ved ansættelse og hvervning til opgaver i HGF vil vi drøfte forventningerne igennem med den enkelte frivillige, herunder at f.eks. dialog med børn og unge over facebook/sociale medier må frarådes i sin helhed for at undgå fejlfortolkninger eller misforståelser. Dette for at sikre både trænere og unge et godt samarbejdsmiljø, samt signalere til forældre, at vi er bevidste om at turde tale om denne problematik. Kontaktpersoner/Ansvar og Kriseberedskab: Ved mistanke om alvorlig brud på samværspolitikken eller krænkelser skal der ske en direkte kontakt til: Per Hausmann, Kløvervej 8, 8450 Hammel Tlf Marianne Pedersen, Voldbyvej 23, 8450 Hammel Tlf eller mobil

6 I tilfælde af brud på samværsregler hvor det ikke kan løses af træner/leder og afdelingsbestyrelsen, overtager HGF forretningsudvalg løsning af problemet. Bestyrelsen har en beredskabsplan, der klart definerer, hvordan vi forholder os og hvem, vi henter hjælp hos, hvis der opstår mistanke om krænkelser, seksuel misbrug eller mobning. Beredskabsplan: Hvis det sker: Hvis en træner, leder, instruktør, forældre eller andre konstaterer, at et barn i foreningen har været udsat for et seksuelt overgreb/pædofili skal følgende ske: Kontakt straks en af de to kontaktpersoner Per Hausmann eller Marianne Pedersen. Undlad at tale med andre om sagen heller ikke de skadede børn eller børnenes kammerater. Kontaktpersonerne/HGF forretningsudvalg vil herefter gå frem efter følgende punkter: 1. Skaf overblik over sagen og kontakte politiet og foretage anmeldelse. Orientere børnenes forældre om anmeldelsen og gøre opmærksom på, at de kan søge hjælp hos de sociale myndigheder (Kommunens socialforvaltning). Kontakte DGI Østjylland: mail: - tlf Råde den mistænkte til at søge juridisk og tilbyde den mistænkte en faglig bisidder under samtalen med foreningen, konsulenter, myndigheder o.l. 2. Underrette de sociale myndigheder. 3. Der er udpeget én presseansvarlig. Det er kun denne person som udtaler sig til pressen og alle andre henviser til den pågældende. Ved evt. radio- eller tv-interview sikres at vedkommende får en grundig forudgående orientering om hvad der vil blive spurgt om. Ved interviews med skrivende journalister sikrer den presseansvarlige sig ret til at gennemlæse og godkende artiklen forud for trykning - med ret til at rette eventuelle faktuelle fejl og godkende citater af egne udtalelser. 4. Tage stilling til hvem af de to ansvarlige, der har sikret sig god indsigt i sagen, som foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen, kan hente hjælp hos og få svar på spørgsmål hos.

7 5. Orienter foreningens medlemmer og forældre med tilknytning til foreningen. Der er brug for en saglig og neutral information om sagens fakta. Understreg at der er udpeget én presseansvarlig og at alle andre afstår fra at udtale Understreg at der er udpeget én presseansvarlig og at alle andre afstår fra at udtale sig til pressen og at de henviser til presseansvarlig. Oplys at der er udpeget en kontaktperson som man kan søge hjælp og få svar på spørgsmål hos (jvf. Punkt 4). Tage stilling til hvem der skal orienteres på et møde og hvem der kan orienteres pr. mail eller brev. Alle sager vil blive behandlet med stor fortrolighed i samråd med DGI Østjylland. Bestyrelsen kan vælge at suspendere evt. mistænkte, indtil en udredning om skyldsspørgsmålet har fundet sted. HGF Hovedbestyrelsen

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-??

Håndbog for SSF1896, Version 03.04 er godkendt af bestyrelsen d.??-??-?? Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten

det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten det uhørte overgreb om at forebygge seksuelle krænkelser af børn og unge i idrætten Seksuelle krænkelser Seksuel krænkelse af børn og unge kan spænde fra ubevidste krænkelser grundet tankeløshed til bevidste

Læs mere

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG

Træner- og lederhåndbog TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG TRÆNER- OG LEDERHÅNDBOG September 2014 Indholdsfortegnelse Indhold Mulig inspiration til træning: Værktøjskasse... 3 JHF- Regler mv.... 3 Turneringskalender 2014-2015... 4 Supervision... 5 Praktiske forhold...

Læs mere

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen

Floorballens omdømme afhænger af spillernes, dommernes, trænernes, ledernes og tilskuernes opførsel på og udenfor banen - -ETISKE REGLER FOR Lyngby Floorball Forening(LFF) - - Floorball er bygget op omkring en række skrevne og uskrevne etiske spilleregler, der er meget væsentlige at holde fast i: Fairplay, respekt for modstanderne,

Læs mere

Regler for læring og samvær

Regler for læring og samvær Regler for læring og samvær Indholdsfortegnelse: 1 RESPEKT... 3 2 SKOLENS FORVENTNINGER... 3 2.1 LÅN AF SKOLENS BÆRBARE COMPUTERE... 4 2.2 BRUG AF VIDEO, BILLEDER OG LYD... 4 2.3 RYGNING OG RUSMIDLER...

Læs mere

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13

FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 SB&I-Linjen FORORD 3 SB&I S IDÉGRUNDLAG 4 SB&I S KODEKS 5 ELITE BREDDE 6 TRÆNERENS ROLLE I SB&I 11 TRÆNERUDDANNELSE I SB&IS UNGDOMSAFDELING 13 TIL DIG SOM FORÆLDER I SB&I 14 RETNINGSLINIER FOR U5 U11 (4

Læs mere

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub

På vej mod et godt idrætsmiljø for børn Voldby Brydeklub Kvalitet bygger først og fremmest på interesse, engagement og viden. Vi må investere i børnenes verden; instruktører, trænere og lederes engagement skal anerkendes og værdsættes, forældre skal smittes

Læs mere

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening

Foreningshåndbog for. Hedehusene Gymnastik Forening Foreningshåndbog for Hedehusene Gymnastik Forening Formålet med denne håndbog er at angive nogle retningslinier for HGF og samtidig sikre, at alle får de samme informationer. Retningslinierne er vedtaget

Læs mere

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg

Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Frivillig-politik i Det Grønlandske Hus i Aalborg Det Grønlandske Hus i Aalborg er et hus, som er åbent for alle med relationer til og interesse for Grønland og grønlandske forhold. Vores formål er at

Læs mere

Håndbog 1. januar 2015

Håndbog 1. januar 2015 Håndbog Forord Dans er bevægelse til musik og har alle dage været en måde for folk at udtrykke deres sjæl og energi. Verden er i forandring med den nye skolestruktur og de udfordringer vores kommune stiller

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde

Den hvide pil. Sådan spiller vi fodbold i Varde IF. En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde Den hvide pil Sådan spiller vi fodbold i Varde IF En introduktion til spillere, forældre, ledere og andre med interesse for fodbolden i Varde 1. Indledning Varde IF har siden 1975 stået for gode fodboldoplevelser

Læs mere

Program for temadagen

Program for temadagen Program for temadagen Præsentation af underviser, program og deltagere Jeres aktuelle udfordringer nedslag i virkeligheden Børneattester hvorfor og hvordan I er ikke alene - det gode samarbejde på tværs

Læs mere

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO

INSIDE. Velkommen til. Hørning IF FODBOLD. Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO Velkommen til Hørning IF FODBOLD INSIDE Hørning IF FODBOLD INSIDE TRÆNER OG HOLDLEDER INFO 1 Indholdsfortegnelse VELKOMMEN TIL Hørning IF FODBOLD... 5 Vision/Mission... 6 Holdsamarbejde og samarbejde med

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL

FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973-Linjen FORORD. FODBOLD I B1973 SKAL VÆRE SJOVT OG VI HAR FODBOLD FOR ALLE SMÅ FODBOLDKUNSTNERE B1973 SKAL VÆRE FORTALER FOR FAIR PLAY RENT SPIL B1973 SÆTTER SPILLERENS UDVIKLING I CENTRUM I B1973

Læs mere

Man skal altid reagere!

Man skal altid reagere! Man skal altid reagere! - en materialesamling til dvd en Man skal altid reagere! - om forebyggelse og håndtering af seksuelle overgreb Denne materialesamling indeholder: Tommefingerregler for medarbejder

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne

gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne gladsaxe.dk Børneattester i foreningerne 1 Hvordan undgår vi seksuelt misbrug af børn? I Gladsaxe ønsker vi et trygt foreningsliv, hvor børn og unge kan trives sammen med de voksne i foreningerne. Der

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge

Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Beredskab og handlevejledninger - Ved viden eller mistanke om overgreb og krænkelser mod børn og unge Bornholms Regionskommune i samarbejde med Bornholms Politi 2012 1 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Definition

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD

Brande Idrætsforening GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD GUIDE TIL UNGDOMSFODBOLD 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...5 2.0 Brande IF...6 2.1 Strukturen i Brande IF...6 2.1.1 Organisationsdiagram over Brande IF...7 2.1.2 Mail- telefonliste

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver Danmarks Idræts-Forbund, DGI samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst Jan Darfelt, Morten Mølholm, Casper Hollerup, DIF, og Søren

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere