Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl. 09.00-12.00."

Transkript

1 Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet mandag den 02. juni 2014, Kl Mødet afholdes i det røde værelse på Rådhuset Deltagere: Anje Holmstad, Per Thordal, Jette Lützhøft, Ole Frithioff, Vagn Carlsen Fraværende: Jens Guldberg og Carsten Lind Olsen Mødeleder: Anne Lassen Referent: Lene Maria Nielsen : Gæster, intern/ekstern Ingen 2. Danske Ældreråd samt orientering. Mailservice udsendt: Evt. forslag eller synspunkter? DÆ s Nyhedsbrev nr Katrine Rosholt Bremholm præsenterede sig og fortalte lidt om sin baggrund. Katrine er ansat pr. 1. maj 2014 i staben i SO som afløser for Marie-Louise Lassen Nissen. I nyhedsbrevet fra Danske Ældreråd skrives der en del om mad til de ældre. Konferencerapporten er meget velskrevet. DÆ's Nyhedsbrev nr Konferencerapport Dagsordenspunkter til møderne med Helene B. Rasmussen Og socialudvalgets formand og næstformand tirsdag den 19. august kl i det Røde værelse Forebyggende tilbud til syge og ældre indvandrere. Hvor er vi i forhold til de afsatte kr Effekt af rehabilitering. Afventer lovet effektmåling. Høringssag om budgettet: sprogfremstillingen nice to have og need to have. Hvorfor kan man ikke bruge vores eget sprog? Opfølgning på møde med Ældrerådet den 6. maj 2014 (fællesmøde med Socialudvalget). Hvis der er yderligere punkter end dem, der allerede er til mødet med Helene, må rådet gerne skrive dem til Anje, så de kan komme med på mødet. Resultaterne af stikprøvekontrollen i eget hjem Birkebosagen betaling af udgifter i forbindelse m. bortløbne demente plejehjemsbeboere. Er der nye svar fra juristerne?

2 3.1 - Birkebosagen De ansattes tilfredshed med triageringsværktøj. Statistikker Fald i antal indlæggelser. Ældrerådet ønsker et medlem i gruppen der skal lave krav til udbud af hjemmepleje/plejehjem som da man lavede udbud på hjælpemiddelområdet. Udmøntning af ældrepolitikken: Falkenberg og Grønnehavens projekter vedr. IT undervisning for borgere. Hvordan udvikler det sig. 4. Dagsordenspunkter til fællesmøde med socialudvalget i september. Der er ikke pt. yderligere punkter. Forebyggende tilbud til syge og ældre indvandrere. Hvor er vi i forhold til de afsatte kr Effekt af rehabilitering. Afventer lovet effektmåling. Resultaterne af stikprøvekontrollen i eget hjem. Det ansattes tilfredshed med triageringsværktøj? Statistikker Fald i antal indlæggelser. Ældrerådet ønsker et medlem i gruppen, der skal lave krav til udbud af hjemmepleje/plejehjem som da man lavede udbud på hjælpemiddelområdet. Hvis der er yderligere punkter til fællesmødet, må rådet skrive dem til Anje, så de kan komme med på mødet. 5. Gennemgang af høringssager : Sundhedsaftaler III Sundhedsaft aler III-Høringsbrev Delprojekter Høringssvar: Sundhedsaftaler III: Ældrerådet synes, at det er en fin vision og tager aftalerne til efterretning. Sag nr. 14/8672 Godkendelse af timepriserne på fritvalgsområdet. Ældrerådet tager punktet til efterretning Proces for adm. sundhedsaft Høringsudk ast-politisk aftaler Sag nr. 14/9711 Budget Ældrerådet er primært af den opfattelse, at den hjælp der ydes både fra hjemmehjælpen og plejehjemmene er af høj kvalitet.

3 Forslag til nye serviceopgaver: Inspiration Input-admini Drøftelse-Målsætninger strativ sundhedsaftale 05.02: 14/8672 Godkendelse af timepriserne / 8672-Godkendelse af timepriserne 05.03: 14/9711 Budget Tidlig indsats og fleksibilitet: Ældrerådet har ved sit ønske om tidlig indsats ment, at et straks-tilbud om hjælp svarende til det nu nedlagte rengøring 2, på længere sigt ville udsætte yderligere hjælp. Vi har fuld forståelse for, at de eksisterende tilbud har en effekt, men det vi hører fra bekymrede borgere er, at straks-hjælpen ikke er tilstrækkelig. Dette er baggrunden for vort ønske om at afsætte midler i 2015-budgettet / Budget Alle øvrige bilag ligger i mappen: Budget på dropboxen under Dagsordener Budget : Budgetrevision Budgetrevision : Opfølgning på mødet med socialudvalget den O O pfølg.møde-soc.udv pf.møde - soc.udv.-bilag kvalietsstandard 05.06: Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Styringsmodel H elsingør Rehabiliterings Baggrund -og træningscenter - for Styringsmodel indstillingen. Ledsagelse til hospital: Ældrerådet ønsker afsat midler i budget 2015 og efterfølgende år med den begrundelse, at personalenormeringen, som den forventes at blive, ikke er tilstrækkelig til at kunne afse personale til at følge beboere til hospitalet. Det vi oplever, er, at beboere, der bliver hasteindlagt er angste og bekymrede, hvorfor en trøstende hånd vil kunne afhjælpe. Denne funktion kan ikke forventes fra ambulancepersonalet. Det er en opgave for fast personale og kan ikke forventes at kunne klares af frivillige bortset fra pårørende. Ældrerådet kan udover ovenstående - støtte alle forslag under budgetfremstillingens pkt. 3 Forslag til nye serviceopgaver - ansættelse af kliniske vejledere og kliniske undervisere dog under forudsætning af, at det også bliver et krav til private plejehjem og privat hjemmepleje, hvis disse bliver en realitet. Private plejehjem og privat hjemmepleje forventes at kunne levere samme styrke og kvalitet i udviklingen som de kommunale og selvejende plejehjem og hjemmeplejer. 14/9519 Budgetrevision Ældrerådet tager punktet til efterretning. 14/10154 Opfølgning på møde med Socialudvalget (Ældrerådet) Huset Døgnrehabilitering Styringsmodellen Ambulant genoptræning Tidlig indsats og fleksibilitet: Ældrerådet har ved sit ønske om tidlig indsats ment, at et straks-tilbud om hjælp svarende til det nu nedlagte rengøring 2, på længere sigt ville udsætte yderligere hjælp. Vi har fuld forståelse for, at de eksisterende tilbud har en effekt, men det vi hører fra bekymrede borgere er, at straks-hjælpen ikke er tilstrækkelig. Dette er baggrunden for vort ønske om at afsætte midler i 2015-budgettet.

4 Ledsagelse til hospital: Ældrerådet ønsker afsat midler i budget 2015 og efterfølgende år med den begrundelse, at personalenormeringen, som den forventes at blive, ikke er tilstrækkelig til at kunne afse personale til at følge beboere til hospitalet. Det vi oplever, er, at beboere, der bliver hasteindlagt er angste og bekymrede, hvorfor en trøstende hånd vil kunne afhjælpe. Denne funktion kan ikke forventes fra ambulancepersonalet. Det er en opgave for fast personale og kan ikke forventes at kunne klares af frivillige bortset fra pårørende. Ældrerådet kan udover ovenstående - støtte alle forslag under budgetfremstillingens pkt. 3 Forslag til nye serviceopgaver - ansættelse af kliniske vejledere og kliniske undervisere dog under forudsætning af, at det også bliver et krav til private plejehjem og privat hjemmepleje, hvis disse bliver en realitet. Private plejehjem og privat hjemmepleje forventes at kunne levere samme styrke og kvalitet i udviklingen som de kommunale og selvejende plejehjem og hjemmeplejer. 14/11105 Helsingør Rehabiliterings- og Træningscenter Styringsmodel. Ældrerådet er enigt i centrets indstillinger. 6. Punkter til drøftelse og evt. beslutning. Skal vores efterårs-minikonference være om plejetestamente? Datoforslag: mandag den eller tirsdag den Med udgangspunkt i Vesthimmerlands plejetestamente kan vi invitere formanden for Ældrerådet i Vesthimmerland til at fortælle om ideen og indførelsen af plejetestamentet, og hvad det politiske system og borgerne synes om det. Ledere og politikere bliver inviteret til konferencen. Det skal undersøges om der er nogen plejehjemsledere eller pårørende, der har været med til at udfylde et plejetestamente. Konferencen skal vare omkring 2 timer. Rådet holder fast på emnet plejetestamente sammen med yderligere et andet emne, f.eks. telemedicin. Ældre og alkohol Punktet tages op igen til august-mødet Piece-plejet estamente-vesthimmerland Plejetestamente - skabelon - Vesthimmerland Hvilke aktive konkrete indsatser foretager Helsingør Kommune overfor ældre, der drikker for meget? Skal vi arbejde lidt med emnet i forhold til Helene og formanden/udvalget.

5 Sundhedsstyrelsen siger: Er du ældre - vær særlig forsigtig med alkohol 25. august 2010, Opdateret 27. august 2010 Ældre har mindre væske i kroppen, derfor bliver promillen højere med alderen har kroppen sværere ved at klare alkohol. Alkohol kan forringe medicinens effekt og øge bivirkningerne. Forskning peger på, at ældre er mere følsomme over for alkohols negative helbredseffekter. Det skyldes, at kroppens væskemængde reduceres med alderen, og at den samme mængde alkohol derfor fordeles i mindre væskemængde med en højere promille som konsekvens. Samtidig nedsættes kroppens evne til at omsætte alkoholen. Med alderen får kroppen også sværere ved at tilpasse sig tilstedeværelsen af alkohol i kroppen, hvilket fx kan give koordinationsproblemer, som kan resultere i faldulykker. Ældre, der får medicin, skal være særligt forsigtige med alkohol, da kombinationen af alkohol og medicin kan forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt. Dertil kommer negative interaktioner mellem alkohol og medicin som skyldes aldersbetingede ændringer i absorption, distribution og omsætning af alkohol og medicin. Referencer Hallgreen et al: Alcohol consumption among elderly European citizens - health effects, consumption trends and related issues, Swedish National Institute of Public Health, 2009 Australian Guidelines: To Reduce health Risks from drinking Alcohol, Aktiviteter Den Formands- og næstformandsmøde i Allerød. Den Temadag økonomi- Kommunens og Ældrerådenes i Allerød. Besøg fra Helsingborg mandag den eller tirsdag den ? Formands- og næstformandsmøde Anje og Jens deltager i mødet Allerød. Temadag i Allerød Alle er velkomne. Besøg fra Helsingborg Alle reserverer begge dage indtil videre. Helsingborg spørges om hvornår de vil komme på besøg. Rådet spørger også Plejehjemmet Strandhøj hvilken dag der er bedst for besøg. Pensionistmessen oktober Ideer: Velkomst v/borgmesteren på Rådhuset Fremvisning af Poppelgården Besøg hos Oasen, Espergærde Plejehjemmet Strandhøj (spisning på Strandhøj) Andet? Pensionistmessen første mandag i oktober.

6 Julefrokost - november Julefrokost tirsdag den 24. november Orientering fra Ældrerådsmedlemmerne, herunder fra arbejdsgrupper m.v. Bøgehøjgård v. Per Thordal Økonomiudvalget: Per Thordal Beskæftigelsesudvalget: Carsten Lind Olsen Børne- og Uddannelsesudvalget: Vagn Carlsen Sundheds- Idræts- og fritidsudvalget: Ole Frithioff Teknik, Klima og Miljøudvalget: Anne Lassen Kultur- og Turismeudvalget: Jette Lützhøft Socialudvalget: Alle Regionsældrerådet / Nordgruppen: Anje Holmstad/Vagn Carlsen Bilag fra Nordgruppen: Indkaldelse Forretnings til møde i Nordgruppen orden for Nordgruppen Bøgehøjgård Der vil ikke alligevel blive opført en integreret institution, idet børnetallet i Hornbæk er faldende og der bliver ledige lokaler ved SFO en i Hornbæk, som man hellere vil benytte. ØU, BEO, BU, SIF, TKM, KT, SO: intet nyt. Regionsrådet/Nordgruppen Der er møde i næste uge. Regionsældrerådet Anje og Vagn skal også til møde her. Danske Ældreråds bestyrelsesmøde - holdninger til temaer, feks. udlicitering, brugerbetaling, frit valg, borgerinddragelse Anje sender rådets svar frem til Danske Ældreråd Navneliste for Nordgruppen Bilag fra Regionsældrerådet: Dagsorden - Regionsældrerådet Regionsældrerådets formand har fremsendt høringssagen om sundhedsaftalerne III som de ses i vores første høringssag. Hvis vi har bemærkninger, der skal sendes videre, indskrives de i referatet her Hanne Vedersø fra Nordgruppen og DÆ s bestyrelse skriver i sin info bl.a.: Bestyrelsen afholder bestyrelsesseminar den august. Her skal bl.a. drøftes hvilke holdninger Danske Ældreråd skal have til forskellige temaer f.eks. udlicitering, brugerbetaling, frit valg, borgerinddragelse m.fl. Har vi nogle input til det? 9. Økonomi. Regnskab 2014 v/per 10. Afgørelser i Ankestyrelsen vedr.: og 86 Udlæg skal sendes til Per. Ingen afgørelser.

7 11. Eventuelt. Intet. 12. Valg af mødeleder til næste Mødeleder til næste møde er Jens Guldberg møde i Ældrerådet. Mødet slut: 11.15

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen

Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet. Mødet afholdes på plejehjemmet Montebello - Pejsestuen Center for Sundhed og Omsorg Ældrerådet Referat fra møde i Ældrerådet onsdag den 30. april 2014, Kl. 09.00-12.00 Frokost fra kl. 12.00-ca. 12.30 herefter rundvisning v/plejehjemsleder Rie Luxhøi. Mødet

Læs mere

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer

nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer nyhedsbrev 1 Fremtidens udfordringer At vi er midt i en forandring af velfærdssamfundet, står klart for os alle. Der er pres på den offentlige sektor stat, regioner og kommuner, men også på det private

Læs mere

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal

R E F E R A T. Møde 11-2014. Fredensborg Seniorråd. Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00. Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Opdateret: 13. december kl. 19:00 R E F E R A T Møde 11-2014 Fredensborg Seniorråd Mandag den 8. december 2014 kl. 09:00 13:00 Karlebo Kro, Karlebovej 10, 2980 Kokkedal Til stede: Anette Lewinsky, Jørgen

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10.

Ordinært møde. Dato 26. juni 2014. Tid 09:00. Sted ML 2.77. NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10. Referat Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. juni 2014 Tid 09:00 Sted ML 2.77 NB. Gæst: kl. 11.30 deltager IT Projektleder Hanne Engholm under pkt. 10 Fraværende Poul-Erik Andersen Stedfortræder Medlemmer

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 3. juni 2013 Kl. 18:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Henning Nielsen (V) Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28

Ordinært møde. Dato 26. februar 2014. Tid 09:00. Sted ML 0.28 Dagsorden Ældrerådet Ordinært møde Dato 26. februar 2014 Tid 09:00 Sted ML 0.28 NB. Gæster: Kl. 9.30 Under pkt. 6 deltager socialudvalgsformand Jørgen Tousgaard Kl. 12 Under pkt. 13 deltager centerchef

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 Mødedato: Tirsdag den 02. december 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Forventet sluttidspunkt: kl. ca. 16.00

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden 19-02-2014 kl. 15:30 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Curt Købsted Dorthe la Cour Henrik Brade Johansen Søren P. Rasmussen Mette Schmidt Olsen Finn Riber Rasmussen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 16. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 214, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen,

Læs mere

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE

REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE REFERAT ÆLDRERÅDSMØDE Tid: Onsdag den 17. Juni 2015 kl. 10.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1B Fraværende: Jens Aage Andersen Dagsorden: 1. Velkomst 2. Godkendelse

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 4. februar 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Frisvadvej 35 Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent:

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber

Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn

Ordinært møde. Dato 4. februar 2015. Tid 15:00. Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Gimle, Baldersvej 11, Fr.havn Udvalget godkendte, at nyt punkt 3 tilføjes dagsordenen: Tilsyn i forhold til IMS Service

Læs mere

Integrationsrådet REFERAT

Integrationsrådet REFERAT REFERAT Integrationsrådet Mødedato: Tirsdag den 20-02-2007 Mødested: Kløvervænget 26 Starttidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:45 Maryam Hosseinzadeh, Anita Sadegh, Ahmed Dualleh og Said El Naiiar.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 07. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Ib Kirkegaard (O) Jens Bertram (C) Lisbeth Læssøe (C) Michael

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 27. april 2015 Mødested: Familie & Børnesundhed, Gothersgade 20B Mødetidspunkt: Kl. 11:30-14:30

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 12. januar 2015 Referat mandag den 12. januar 2015 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Mikael Ralf Larsen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2 3. SSÆ - Bedre familieorienteret

Læs mere

8. Status på puljemidlerne

8. Status på puljemidlerne 1. Borgerbesøg/-henvendelser 2. Godkendelse af dagsorden 3. Præsentation af Projekt METRO 4. Budgetaftale 2011 5. Orientering om opfølgning på LU-evalueringen 6. Drøftelse af Formidlings- og Inddragelsesstrategi

Læs mere

Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Socialudvalget. Beslutningsprotokol Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 22. april 2009 Lokale: 124, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-11:15 Ole Jespersgaard, Formand (A) Karl Emil Nielsen (O) Asta Skaksen (V) Søren Erik Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT

Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Ældrerådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Torvet 3 i Grenaa Dato: Torsdag den 11. juni 2015 Start kl.: 8:45 Slut kl.: 12:00 Medlemmer: Jens Erik Madsen (formand) Birgit Jensen Erik Laursen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt

Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Referat af bestyrelsesmøde i DANSKE ÆLDRERÅD - godkendt Torsdag d. 24. januar 2013 Kl. 10.45 16.00 Hotel Australia, Dæmningen 6, 7100 Vejle Afbud: Ingen DAGSORDEN 1. Godkendelse af dagsorden Beslutning:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 6. september 2010 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere