Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol"

Transkript

1 da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol

2

3 Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Indbygnng Tlbehør Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng Hvad er hvad Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Installerng af Dräger Interlock XT Installatonsmodus Monter komponenterne foreløbgt Kontrolboks Håndsæt Tlslutnng af lednnger Lokalserng af lednngerne tl blens tændng Afbrydelse af blbatteret Strømskema Tlslutnng af stellednngen Tlslutnng af starterrelælednngen Tlslutnng af tændngslednngen Tlslutnng af plus-lednngen Tlslutnngsskema for hornet Tlslutnng af horn og forlygter Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe Tlslutnng af dørkontakt D+ tlsluttes Fastgørng af komponenter Kontrolboks Håndsæt Fastgørng af holderen Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet Funktonstest Indbygnngsattest Apparatndstllng og kalbrerng Afmonterng af Dräger Interlock XT Afbrydelse af blbatteret Afbrydelse af tlslutnngslednnger Bortskaffelse af enheden Teknske data Bestllngslste Dräger Interlock XT 3

4 Vedrørende dn skkerhed 1 Vedrørende dn skkerhed 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Under alle trn monterngen forudsættes det, at nstallatøren har sat sg godt nd og overholder nstallatonsanvsnngen. Med henblk på betjenngen skal brugsanvsnngen overholdes. 1.2 Indbygnng Indbygnngen må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlock servcecenter eller et kvalfceret værksted ht. nstallatonsanvsnngen. 1.3 Tlbehør Benyt altd kun det tlbehør, som er angvet bestllngslsten. 1.4 Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng I nærværende betjenngsforskrft anvendes der en række advarsler med hensyn tl rsc og farer, som kan forekomme ved brugen af enheden. Advarslerne ndeholder "sgnalord", som gør opmærksom på det forventede rskonveau. Sgnalordene og de tlhørende farer er som følger:!! ADVARSEL Der er fare for død eller alvorlge kvæstelser på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. FORSIGTIG Der er fare for kvæstelser eller materelle skader på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. Kan også bruges som advarsel mod letsndg adfærd. Yderlgere nformaton om brugen af nstrumentet. 4 Dräger Interlock XT

5 Hvad er hvad 2 Hvad er hvad Tlslutnngskabel tl blen 2. Beskrvelse af tlslutnngskablet 3. Kontrolboks 4. "Op"-knap 5. "OK"-knap 6. "Ned/menu"-knap 7. Tlslutnngskabel tl håndsættet 8. Håndsæt 9. Dsplay 10. Mundstykke ST-31786_2011.eps 2.1 Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Påskrft Farve Beskrvelse 1 rød Plus-spændngsforsynng 2 Sort Stelforbndelse 3 blå Tlslutnng "Tændng" tl tændngsnøglen 4 hvd Indgang tl dørkontakt (optonel) 5 hvd Indgang tl kontrolkontakt (optonel) 6 grøn Indgang tl mpulsgver (optonel) 7 LED hvd 8 LED + hvd Tlslutnng tl ekstern LED-vsnng (optonel) 9 gul 10 hvd Relæ f.eks. tl tlslutnng af hornet (optonel) 11 volet 12 orange Relæ f.eks. tl tlslutnng af forlygterne (optonel) 13 brun Tlslutnng tl starterrelæ 14 grå Tlslutnng tl tændngsnøglens starterrelæ" Dräger Interlock XT 5

6 Installerng af Dräger Interlock XT 3 Installerng af Dräger Interlock XT 1) 3.1 Installatonsmodus! FORSIGTIG Overhold gældende forskrfter for nstallatoner køretøjskabner! Ændrnger eller tlføjelser på Dräger Interlock XT kan medføre fare. Sådanne ændrnger eller tlføjelser gør brugsanvsnngens ndbygnngsattest ugyldg. Dräger Interlock XT må kun bruges tl at afbryde eller frgve starterrelæets styrelednng. Dräger Interlock XT er beregnet tl ndbygnng motordrevne køretøjer. De kan have en spændngsforsynng på V. Før Dräger Interlock XT nstalleres, skal der fastlægges et egnet ndbygnngssted og en passende fastgørelsestype sammen med køretøjets ejer. Hvs strømforbruget klarstllng (se Teknske Data) er for stort tl det pågældende køretøj, skal der anvendes et blbatter med større kapactet. Apparatet erstatter kke en eventuelt foreskrevet tyverstartspærre.! FORSIGTIG Enheden leveres med en nstallatonsmodus. I denne modus er startspærren endnu kke aktv. Efter nstallaton af enheden kan blens motor også startes uden at afgve åndeprøve. Tl brugtagnng af enheden skal denne modus deaktveres ht. følgende beskrvelse: Installatonsmodus : + M Vent venlgst: 5 Tlbage Start testen: Vent venlgst Dsplalyet ændres hvert 5. sekund. Tryk først på derefter også på M. Hold tasterne trykket 5 sekunder. Vælg "Start testen" og bekræft med "OK". Dräger Interlock XT aktveres. Tændng for en ny test Drej nøglen tl stllng "Tændng", for at rekvrere en ny åndeprøve. 1) Dräger Interlock er et ndregstreret varemærke fra Dräger. 6 Dräger Interlock XT

7 Installerng af Dräger Interlock XT 3.2 Monter komponenterne foreløbgt Ved starten af nstallatonen anbrnges alle komponenter foreløbgt på det planlagte ndbygnngssted. Vær skker på, at kablerne er tlstrækkelgt lange, at ndbygnngsstedet er velegnet, og at nstallatonerne kke er tl gene ved normal brug af køretøjet. Vær skker på, at passagerernes skkerhed kke forrnges. Vælg ndbygnngsstedet, så apparatet er tlstrækkelgt skret mod vand, støv og høje temperaturer Kontrolboks Det er bedst at nstallere kontrolboksen skjult, f.eks. under sædet eller bag ved nstrumentbrættet på ratstammen. Fastgøres med kabelbndere. En mere vedvarende nstallaton må kun udføres med blejerens samtykke. Træk tlslutnngslednngerne op langs kabeltræet på ratstammen, og fastgør dem foreløbgt. Hvs tlslutnngslednngerne er for korte med henblk på tlslutnng på tændngsnøglens kabeltræ, skal der vælges et andet ndbygnngssted Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Fastgørelsesstedet tl håndsættets holder skal vælges således, at håndsættet er tl så llle gene som mulgt, men allgevel lettlgængelgt for føreren. Hvs kablet fra kontrolboksen tl holderen er spændt for stramt eller er for kort, skal holderen eller kontrolboksen eller evt. begge dele placeres et andet sted. Dräger Interlock XT 7

8 Tlslutnng af lednnger 4 Tlslutnng af lednnger 4.1 Lokalserng af lednngerne tl blens tændng 1. Fjern afdæknngen på ratstammen og polstrnger for at komme tl tændngsnøglen og kabeltræet. Hvs man kke ved, hvordan blens lednnger er trukket, skal de pågældende dokumentatoner tl blen fremskaffes, eller lednngernes poston skal fndes ved hjælp at et multmeter eller en 12 V- eller 24 V-testlampe: 2. Indstl multmeteret på et passende DC-område. 3. Forbnd den ene testlednng tl stel, f.eks. blens chasss. 4. Med den anden testlednng kontrolleres og dentfceres tlslutnngerne på bagsden af tændngsnøglen: Fnd alle tændngspostoner med tændngsnøglen for at bestemme spændngen ved de forskellge tændngsnøglepostoner. Tændngsnøgleposton "START" Tændngsnøgleposton "TÆNDING" Andre tændngsnøglepostoner Lednng Spændng Starterrelæ Lednng Spændng Spændng Tændng Plus-lednng Spændng Spændng Spændng Mange bler har to tændngslednnger, hvoraf den ene er spændngsfr poston "START". Brug altd den tændngslednng, der tlføres spændng tændngs-nøgleposton "START" og "TÆNDING". 4.2 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 8 Dräger Interlock XT

9 Tlslutnng af lednnger 4.3 Strømskema Plus-tlslutnng (klemme 30) V + Tændngstlslutnng Starterrelæ Starterrelætlslutnng Afbrydelse Tændngskontakt Starterrelæ (klemme 50) Tændng brun rød sort Dräger Interlock XTkontrolboks grå blå (klemme +15, poston 2) Tlbehør Fra Plus Power Startermotor M Interlock Dräger Interlock XT- V - Stelforbndelse (klemme 31) håndsæt _1.eps Dräger Interlock XT 9

10 Tlslutnng af lednnger 4.4 Tlslutnng af stellednngen 1. Gør kontrolboksens stellednng (sort) klar tl stelforbndelse. 2. Tlslut stellednngen f.eks. på blens chasss ved hjælp af en skæreskrue, eller lod den sammen med en anden stellednng kabeltræet Tlslutnng af starterrelælednngen 1. Frlæg starterrelælednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens to lednnger. 2. Afkort og fjern evt. solerngen fra kontrolboksens tlslutnngslednnger (grå og brun) tl starterrelæet. Afkort kke blens lednnger. Hvs kontrolboksen afmonteres, skal lednngerne kunne bruges gen. 3. Sæt Dräger-krympeslange på starterrelælednngen fra tændngen. 4. Lod starterrelælednngen fra tændngens -kabeltræ sammen med kontrolboksens grå tlslutnngslednng tl starterrelæet. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den. Sørg for, at forbndelsen er etableret ordentlgt og skkert! I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 4.6 Tlslutnng af tændngslednngen Dräger Interlock XT skal altd tlsluttes en tændngslednng, der tlføres spændng, når blen startes (tændngsnøgle, poston "START", se sde 8), og når tændngen er slået tl (tændngsnøgle, poston "TÆNDING", se sde 8). 1. Frlæg tændngslednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå). 2. Afkort kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå), hvs der er behov for det. 3. Sæt en Dräger-krympeslange på tændngstlslutnngslednngen. 4. Lod kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå) sammen med de to frlagte ender på kabeltræets tændngslednng. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den.. I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 6. Forbnd kontrolboksens og kabeltræets to resterende starterrelælednnger på samme måde med en Drägerkrympeslange. 10 Dräger Interlock XT

11 Tlslutnng af lednnger 4.7 Tlslutnng af plus-lednngen 1. Vælg et egnet tlslutnngssted på plus-lednngen kabeltræet tl tændngen, så der er nok kabellængde at slutte tl kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød). 2. Lod pluslednngen tændngens kabeltræ sammen med kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød), uden at sklle dem ad, eller tag ca. 10 mm af solerngen på plus-lednngen tændngens kabeltræ (uden at sklle dem ad), hvorefter det afsolerede sted loddes sammen med kontrolboksens plustlslutnngslednng (rød). Husk at beskytte det afsolerede sted med en effektv solerngstape Tlslutnngsskema for hornet Nogle bler har plus-lednnger, som et stykke td efter tlslutnng af blen kan gøres spændngsfr. Anvend altd en plus-lednng med konstant spændng, da bufferbatteret kontrolboksen ellers blver tomt. Skrng (optonel) gul +12V/24 V Skrng Skrng +12V/24 V Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Skrng (optonel) hvd Horn hvd Horn Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Postv-kontakt Negatv-kontakt gul _1_de.eps Dräger Interlock XT 11

12 Tlslutnng af lednnger 4.8 Tlslutnng af horn og forlygter Særlge bestemmelser kan gøre det nødvendgt at tlslutte horn og/ eller forlygter tl Dräger Interlock XT. Hvs dette er tlfældet: 1. Bestem hornet eller forlygternes kontakttype: +12 V/24 V eller stel. 2. Fnd egnede tlslutnngssteder, og slut hornet tl hornrelæet på Dräger Interlock XT (tlslutnnger 9 og 10, hvd og gul, se sde 5) eller forlygterne tl forlygterelæet på Dräger Interlock XT ht. tlslutnngsskemaet (tlslutnnger 11 og 12, volet og orange, se sde 5). 3. Hvs placerngen af blens skrng kke kendes: Indbyg eventuelt ekstra skrng apparatets forsynngslednng. 4.9 Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe I særlge tlfælde (f.eks. ved nedsat hørelse) kan det være nødvendgt at anbrnge en ekstern ndkatorlampe førerens drekte synsfelt. 1. Vælg et egnet monterngssted, der er let at se for føreren, men kke hndrer hans udsyn (f.eks. på afdæknngen tl ratstammen eller over nstrumentbrættet). 2. Fastgør ndkatorlampen, og tlslut den tl Dräger Interlock XT (tlslutnnger 7 LED - og 8 LED +, hvd, se sde 5) Tlslutnng af dørkontakt Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (optonel) sådan, at apparatet allerede aktveres, når døren eller dørlåsen åbnes. På denne måde reduceres den td, som føreren skal vente, ndtl Dräger Interlock XT er drftsklar, og åndeprøven kan afgves. Tlslut det hvde kabel på Dräger Interlock XT (tlslutnng 4, hvd, se sde 5) tl en lednng, der forbndes tl stel, når en dør åbnes f.eks. va en dørkontakt D+ tlsluttes Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (ekstraudstyr) således, at D+sgnalet blen anvendes som startregstrerng. Der skal tlsluttes et kabel tl styreenheden på Dräger Interloc XT (tlslutnng 6, grøn, se sde 5) og tl blens D+ lednng. Hvs Interlock skal tlsluttes tl blens D+ lednng, er en ændrng af Interlocks ndstllelge parameter påkrævet. Sæt dg forbndelse med et autorseret Dräger-Interlockservcecenter nden du gennemfører tlslutnngen tl D+ lednngen. 12 Dräger Interlock XT

13 Fastgørng af komponenter 5 Fastgørng af komponenter 5.1 Kontrolboks 1. Fastgør kontrolboksen med kabelbndere tl et støtteelement (f.eks. ratstammen). Træk kabelbnderne gennem kontrolboksens fastgørelseshuller og fastgør enheden på støtteelementet, eller vkl kabelbndere omkrng styreenhed og støtteelement. Eksempel: 1 Kontrolboks 2 Kabelbndere 3 Ratstamme _1.eps 5.2 Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Brug medfølgende holder tl at fastgøre håndsættet blen eller selvklæbende velcrobånd. Fastgørelse med velcrobånd anbefales, det der så kke efterlades spor efter monterngen. Vælg fastgørelsesstedet sådan, at håndsættet er tl mndst mulg gene, men lettlgængelgt for føreren Fastgørng af holderen Fastgør holderen med skruer. Sørg for, at fastgørelsesskruerne altd kan skrues tlstrækkelgt langt nd. 2. Træk og fastgør kablerne tl kontrolboksen så usynlgt som mulgt. 3. Sæt spraltlslutnngskablet tl håndsættet kontrolboksen. 4. Monter beklædnngen gen eps Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet tl håndsættets holder med den selvklæbende bagsde drekte blen. Den drekte fastgørelse med velcrobånd anbefales, da der kke efterlades spor efter monterngen. Dräger Interlock XT 13

14 Funktonstest Fastgørelse af velcrobåndet 1. Træk beskyttelsesfolen (1) af velcrobåndet. 2. Klæb den selvklæbende bagsde på en glat overflade blen (2). 3. Tryk vedvarende på båndet 10 tl 15 sekunder, så båndet hæfter godt _1.eps 6 Funktonstest 1. Tlslut batteret gen, når nstallatonen er færdg. 2. Kontrollér Dräger Interlock XT-enhedens funkton ht. brugsanvsnngen. 7 Indbygnngsattest Udfyldt ndbygnngsattesten brugsanvsnngen, når nstallatonen er færdg. 8 Apparatndstllng og kalbrerng Dsse arbejdstrn må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlockservcecenter. Hvs der er behov for det, kan der udføres varable ndstllnger på Dräger Interlock XT. Kalbrer Dräger Interlock XT, hvs det er nødvendgt.. Vedhæftnngen tåler fuldstændg belastnng efter ca. 36 tmer. 4. Fastgør håndsættet med velcrobånd (3) på bagsden af det monterede velcrobånd. 14 Dräger Interlock XT

15 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9.1 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 9.3 Bortskaffelse af enheden Bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr: Sden august 2005 har EU-forskrfter for bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr, som er fastlagt EU-drektvet 2002/96/EF samt den natonale lovgvnng og som vedrører dette apparat, været gældende. For prvate husstande er der blevet oprettet særlge ndsamlngssteder og genbrugsstatoner. Eftersom apparatet kke er regstreret tl brugen prvate husstande, må det heller kke bortskaffes på denne måde. I forbndelse med bortskaffelsen kan apparatet returneres tl Drägers natonale salgsorgansaton, som De er velkommen tl at kontakte ved spørgsmål forbndelse med bortskaffelsen. 9.2 Afbrydelse af tlslutnngslednnger 1. Afbryd kontrolboksens plus- (rød), stel- (sort), tændngs- (blå) og dørkontaktlednng fra blens kabeltræ. 2. Afbryd eventuelt også kontrolboksens horn, forlygte-, og D+ lednnger fra blens kabeltræ. 3. Beskyt åbne lednnger kabeltræet mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 4. Afbryd kontrolboksens starterrelælednnger (grå og brun) fra blens kabeltræ, og lod de to starterrelælednnger kabeltræet sammen. 5. Beskyt forbndelsen mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 6. Tlslut gen blens batter, når Dräger Interlock XT er afmonteret. Dräger Interlock XT 15

16 Teknske data 10 Teknske data Måleprncp Måleområde Elektrokemsk DrägerSensor tl 2,38 mg/l Kontaktrelæ tl starterrelæets lednng < 16 A, kontnuerlg < 40 A, spds < 48 V Omgvelsesbetngelser Ved drft og opbevarng 45 C tl 85 C 20 % tl 98 % r.f. 600 tl 1100 hpa Højdeændrnger har ngen ndflydelse på måleresultatet Lednng tl tændng Ventetd tl nstrumentet er drftsklart 20 C -40 C 5 V tl 48 V <10 sekunder < 3 mnutter Drft af følsomheden Dsplay Kalbrerngsnterval typsk 1 % af måleværden pr. måned Grafk-dsplay Typsk 12 måneder Godkendelser Radostøjdæmpnng (Drektv 2006/28/EF) EN : 2005 EN : 2007 Mål (H x B x D) Håndsæt Kontrolboks ca. 150 mm x 70 mm x 40 mm ca. 115 mm x 105 mm x 40 mm Vægt Håndsæt Kontrolboks ca. 175 g ca. 320 g Spændngsforsynng 12 V tl 24 V Strømforbrug maks. klarstllng < 2 A < 20 ma 16 Dräger Interlock XT

17 Bestllngslste 11 Bestllngslste Betegnelse og beskrvelse Bestllngsnr. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol (håndsæt og styreenhed) tl ndbygnng køretøjer, 12 V tl 24 V, mundstykker (5 stk.) og monterngstlbehør Tlbehør Mundstykker (5 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (50 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Top tl mundstykke (1000 stk.) pose á 20 stk Kabelsæt tl tlslutnng af horn og forlygter Kabelsæt tl tlslutnng af horn Ekstern LED-vsnng Holder Spralkabel, længde 5,5 m Dräger Interlock XT 17

18

19

20 MA da Dräger Safety AG & Co. KGaA Edton 03 - July 2011 (Edton 01 - January 2003) Subject to alteraton Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstrasse 1 D Lübeck Germany Phone Fax

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

Færre må flytte på grund af stram økonomi

Færre må flytte på grund af stram økonomi BIL & BOLIG AFH. 4 STK. FABRIKSNYE HELÅRSDÆK 155/70/13 1100.175/65/14 1300.185/65/14 1400.195/50/15 1500.- 195/60/15 1700.205/55/16 1900.215/40/17 2200.225/40/18 2700.- Monterng, afb., ventl = 500 kr.

Læs mere

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t!

MOBIL. Små biler sælger bedst. Nyt register skal stoppe fusk 10.-11. NOVEMBER 2012. SLIP FORNUFTEN LØS FOR KR. 87.899,t! 10.-11. NOVEMBER 2012 Nyt regster skal stoppe fusk Små bler sælger bedst 12 2 0 R8 har fået en let ændret front med nye LED lys og lygter, der har drejefunkton. FOTO: AUDI Frygtndgydende dva Den nye supersportsvogn

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER

COBRA 7920 BRIDGE SERIE ALARMER TEKNISKE SPECIFIKATIONER: (alarm med volumetrisk føler) Tilslutningsspænding nominel: 12VDC Tilladt spænding fra - til: 9-16VDC Forbrug /standard montering (alarm med volumetrisk føler og Advarsels-lysdiode)

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Viktor Power Viktoria Power

Viktor Power Viktoria Power Brugervejledning Viktor Power Viktoria Power Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf. +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indhold Værd at vide... 3 Tillykke med din nye cykel!...

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

VOLVO XC90 WEB EDITION

VOLVO XC90 WEB EDITION VOLVO XC90 WEB EDITION 2004 Volvo Service Visse servicearbejder, som berører bilens elektriske system, kan kun udføres ved hjælp af særligt elektronisk udstyr, som er udviklet specielt til bilen. Kontakt

Læs mere

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA

UNGO 6400 BRUGSANVISNING STYREBOKS HÅNDSENDER TEKNISKE DATA TEKNISKE DATA STYREBOKS Strømforsyning 12 Volt, minus til stel. Polaritetsbeskyttet. Strømforbrug 0.020 Ampere, tilkoblet, passiv. Komponent teknik Overflademonterede miniature komponenter. (SMD, Surface

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (plus)

HouseGuard GSM-alarm (plus) HouseGuard GSM-alarm (plus) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 55 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere