Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol"

Transkript

1 da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol

2

3 Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Indbygnng Tlbehør Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng Hvad er hvad Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Installerng af Dräger Interlock XT Installatonsmodus Monter komponenterne foreløbgt Kontrolboks Håndsæt Tlslutnng af lednnger Lokalserng af lednngerne tl blens tændng Afbrydelse af blbatteret Strømskema Tlslutnng af stellednngen Tlslutnng af starterrelælednngen Tlslutnng af tændngslednngen Tlslutnng af plus-lednngen Tlslutnngsskema for hornet Tlslutnng af horn og forlygter Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe Tlslutnng af dørkontakt D+ tlsluttes Fastgørng af komponenter Kontrolboks Håndsæt Fastgørng af holderen Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet Funktonstest Indbygnngsattest Apparatndstllng og kalbrerng Afmonterng af Dräger Interlock XT Afbrydelse af blbatteret Afbrydelse af tlslutnngslednnger Bortskaffelse af enheden Teknske data Bestllngslste Dräger Interlock XT 3

4 Vedrørende dn skkerhed 1 Vedrørende dn skkerhed 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Under alle trn monterngen forudsættes det, at nstallatøren har sat sg godt nd og overholder nstallatonsanvsnngen. Med henblk på betjenngen skal brugsanvsnngen overholdes. 1.2 Indbygnng Indbygnngen må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlock servcecenter eller et kvalfceret værksted ht. nstallatonsanvsnngen. 1.3 Tlbehør Benyt altd kun det tlbehør, som er angvet bestllngslsten. 1.4 Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng I nærværende betjenngsforskrft anvendes der en række advarsler med hensyn tl rsc og farer, som kan forekomme ved brugen af enheden. Advarslerne ndeholder "sgnalord", som gør opmærksom på det forventede rskonveau. Sgnalordene og de tlhørende farer er som følger:!! ADVARSEL Der er fare for død eller alvorlge kvæstelser på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. FORSIGTIG Der er fare for kvæstelser eller materelle skader på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. Kan også bruges som advarsel mod letsndg adfærd. Yderlgere nformaton om brugen af nstrumentet. 4 Dräger Interlock XT

5 Hvad er hvad 2 Hvad er hvad Tlslutnngskabel tl blen 2. Beskrvelse af tlslutnngskablet 3. Kontrolboks 4. "Op"-knap 5. "OK"-knap 6. "Ned/menu"-knap 7. Tlslutnngskabel tl håndsættet 8. Håndsæt 9. Dsplay 10. Mundstykke ST-31786_2011.eps 2.1 Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Påskrft Farve Beskrvelse 1 rød Plus-spændngsforsynng 2 Sort Stelforbndelse 3 blå Tlslutnng "Tændng" tl tændngsnøglen 4 hvd Indgang tl dørkontakt (optonel) 5 hvd Indgang tl kontrolkontakt (optonel) 6 grøn Indgang tl mpulsgver (optonel) 7 LED hvd 8 LED + hvd Tlslutnng tl ekstern LED-vsnng (optonel) 9 gul 10 hvd Relæ f.eks. tl tlslutnng af hornet (optonel) 11 volet 12 orange Relæ f.eks. tl tlslutnng af forlygterne (optonel) 13 brun Tlslutnng tl starterrelæ 14 grå Tlslutnng tl tændngsnøglens starterrelæ" Dräger Interlock XT 5

6 Installerng af Dräger Interlock XT 3 Installerng af Dräger Interlock XT 1) 3.1 Installatonsmodus! FORSIGTIG Overhold gældende forskrfter for nstallatoner køretøjskabner! Ændrnger eller tlføjelser på Dräger Interlock XT kan medføre fare. Sådanne ændrnger eller tlføjelser gør brugsanvsnngens ndbygnngsattest ugyldg. Dräger Interlock XT må kun bruges tl at afbryde eller frgve starterrelæets styrelednng. Dräger Interlock XT er beregnet tl ndbygnng motordrevne køretøjer. De kan have en spændngsforsynng på V. Før Dräger Interlock XT nstalleres, skal der fastlægges et egnet ndbygnngssted og en passende fastgørelsestype sammen med køretøjets ejer. Hvs strømforbruget klarstllng (se Teknske Data) er for stort tl det pågældende køretøj, skal der anvendes et blbatter med større kapactet. Apparatet erstatter kke en eventuelt foreskrevet tyverstartspærre.! FORSIGTIG Enheden leveres med en nstallatonsmodus. I denne modus er startspærren endnu kke aktv. Efter nstallaton af enheden kan blens motor også startes uden at afgve åndeprøve. Tl brugtagnng af enheden skal denne modus deaktveres ht. følgende beskrvelse: Installatonsmodus : + M Vent venlgst: 5 Tlbage Start testen: Vent venlgst Dsplalyet ændres hvert 5. sekund. Tryk først på derefter også på M. Hold tasterne trykket 5 sekunder. Vælg "Start testen" og bekræft med "OK". Dräger Interlock XT aktveres. Tændng for en ny test Drej nøglen tl stllng "Tændng", for at rekvrere en ny åndeprøve. 1) Dräger Interlock er et ndregstreret varemærke fra Dräger. 6 Dräger Interlock XT

7 Installerng af Dräger Interlock XT 3.2 Monter komponenterne foreløbgt Ved starten af nstallatonen anbrnges alle komponenter foreløbgt på det planlagte ndbygnngssted. Vær skker på, at kablerne er tlstrækkelgt lange, at ndbygnngsstedet er velegnet, og at nstallatonerne kke er tl gene ved normal brug af køretøjet. Vær skker på, at passagerernes skkerhed kke forrnges. Vælg ndbygnngsstedet, så apparatet er tlstrækkelgt skret mod vand, støv og høje temperaturer Kontrolboks Det er bedst at nstallere kontrolboksen skjult, f.eks. under sædet eller bag ved nstrumentbrættet på ratstammen. Fastgøres med kabelbndere. En mere vedvarende nstallaton må kun udføres med blejerens samtykke. Træk tlslutnngslednngerne op langs kabeltræet på ratstammen, og fastgør dem foreløbgt. Hvs tlslutnngslednngerne er for korte med henblk på tlslutnng på tændngsnøglens kabeltræ, skal der vælges et andet ndbygnngssted Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Fastgørelsesstedet tl håndsættets holder skal vælges således, at håndsættet er tl så llle gene som mulgt, men allgevel lettlgængelgt for føreren. Hvs kablet fra kontrolboksen tl holderen er spændt for stramt eller er for kort, skal holderen eller kontrolboksen eller evt. begge dele placeres et andet sted. Dräger Interlock XT 7

8 Tlslutnng af lednnger 4 Tlslutnng af lednnger 4.1 Lokalserng af lednngerne tl blens tændng 1. Fjern afdæknngen på ratstammen og polstrnger for at komme tl tændngsnøglen og kabeltræet. Hvs man kke ved, hvordan blens lednnger er trukket, skal de pågældende dokumentatoner tl blen fremskaffes, eller lednngernes poston skal fndes ved hjælp at et multmeter eller en 12 V- eller 24 V-testlampe: 2. Indstl multmeteret på et passende DC-område. 3. Forbnd den ene testlednng tl stel, f.eks. blens chasss. 4. Med den anden testlednng kontrolleres og dentfceres tlslutnngerne på bagsden af tændngsnøglen: Fnd alle tændngspostoner med tændngsnøglen for at bestemme spændngen ved de forskellge tændngsnøglepostoner. Tændngsnøgleposton "START" Tændngsnøgleposton "TÆNDING" Andre tændngsnøglepostoner Lednng Spændng Starterrelæ Lednng Spændng Spændng Tændng Plus-lednng Spændng Spændng Spændng Mange bler har to tændngslednnger, hvoraf den ene er spændngsfr poston "START". Brug altd den tændngslednng, der tlføres spændng tændngs-nøgleposton "START" og "TÆNDING". 4.2 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 8 Dräger Interlock XT

9 Tlslutnng af lednnger 4.3 Strømskema Plus-tlslutnng (klemme 30) V + Tændngstlslutnng Starterrelæ Starterrelætlslutnng Afbrydelse Tændngskontakt Starterrelæ (klemme 50) Tændng brun rød sort Dräger Interlock XTkontrolboks grå blå (klemme +15, poston 2) Tlbehør Fra Plus Power Startermotor M Interlock Dräger Interlock XT- V - Stelforbndelse (klemme 31) håndsæt _1.eps Dräger Interlock XT 9

10 Tlslutnng af lednnger 4.4 Tlslutnng af stellednngen 1. Gør kontrolboksens stellednng (sort) klar tl stelforbndelse. 2. Tlslut stellednngen f.eks. på blens chasss ved hjælp af en skæreskrue, eller lod den sammen med en anden stellednng kabeltræet Tlslutnng af starterrelælednngen 1. Frlæg starterrelælednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens to lednnger. 2. Afkort og fjern evt. solerngen fra kontrolboksens tlslutnngslednnger (grå og brun) tl starterrelæet. Afkort kke blens lednnger. Hvs kontrolboksen afmonteres, skal lednngerne kunne bruges gen. 3. Sæt Dräger-krympeslange på starterrelælednngen fra tændngen. 4. Lod starterrelælednngen fra tændngens -kabeltræ sammen med kontrolboksens grå tlslutnngslednng tl starterrelæet. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den. Sørg for, at forbndelsen er etableret ordentlgt og skkert! I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 4.6 Tlslutnng af tændngslednngen Dräger Interlock XT skal altd tlsluttes en tændngslednng, der tlføres spændng, når blen startes (tændngsnøgle, poston "START", se sde 8), og når tændngen er slået tl (tændngsnøgle, poston "TÆNDING", se sde 8). 1. Frlæg tændngslednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå). 2. Afkort kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå), hvs der er behov for det. 3. Sæt en Dräger-krympeslange på tændngstlslutnngslednngen. 4. Lod kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå) sammen med de to frlagte ender på kabeltræets tændngslednng. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den.. I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 6. Forbnd kontrolboksens og kabeltræets to resterende starterrelælednnger på samme måde med en Drägerkrympeslange. 10 Dräger Interlock XT

11 Tlslutnng af lednnger 4.7 Tlslutnng af plus-lednngen 1. Vælg et egnet tlslutnngssted på plus-lednngen kabeltræet tl tændngen, så der er nok kabellængde at slutte tl kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød). 2. Lod pluslednngen tændngens kabeltræ sammen med kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød), uden at sklle dem ad, eller tag ca. 10 mm af solerngen på plus-lednngen tændngens kabeltræ (uden at sklle dem ad), hvorefter det afsolerede sted loddes sammen med kontrolboksens plustlslutnngslednng (rød). Husk at beskytte det afsolerede sted med en effektv solerngstape Tlslutnngsskema for hornet Nogle bler har plus-lednnger, som et stykke td efter tlslutnng af blen kan gøres spændngsfr. Anvend altd en plus-lednng med konstant spændng, da bufferbatteret kontrolboksen ellers blver tomt. Skrng (optonel) gul +12V/24 V Skrng Skrng +12V/24 V Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Skrng (optonel) hvd Horn hvd Horn Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Postv-kontakt Negatv-kontakt gul _1_de.eps Dräger Interlock XT 11

12 Tlslutnng af lednnger 4.8 Tlslutnng af horn og forlygter Særlge bestemmelser kan gøre det nødvendgt at tlslutte horn og/ eller forlygter tl Dräger Interlock XT. Hvs dette er tlfældet: 1. Bestem hornet eller forlygternes kontakttype: +12 V/24 V eller stel. 2. Fnd egnede tlslutnngssteder, og slut hornet tl hornrelæet på Dräger Interlock XT (tlslutnnger 9 og 10, hvd og gul, se sde 5) eller forlygterne tl forlygterelæet på Dräger Interlock XT ht. tlslutnngsskemaet (tlslutnnger 11 og 12, volet og orange, se sde 5). 3. Hvs placerngen af blens skrng kke kendes: Indbyg eventuelt ekstra skrng apparatets forsynngslednng. 4.9 Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe I særlge tlfælde (f.eks. ved nedsat hørelse) kan det være nødvendgt at anbrnge en ekstern ndkatorlampe førerens drekte synsfelt. 1. Vælg et egnet monterngssted, der er let at se for føreren, men kke hndrer hans udsyn (f.eks. på afdæknngen tl ratstammen eller over nstrumentbrættet). 2. Fastgør ndkatorlampen, og tlslut den tl Dräger Interlock XT (tlslutnnger 7 LED - og 8 LED +, hvd, se sde 5) Tlslutnng af dørkontakt Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (optonel) sådan, at apparatet allerede aktveres, når døren eller dørlåsen åbnes. På denne måde reduceres den td, som føreren skal vente, ndtl Dräger Interlock XT er drftsklar, og åndeprøven kan afgves. Tlslut det hvde kabel på Dräger Interlock XT (tlslutnng 4, hvd, se sde 5) tl en lednng, der forbndes tl stel, når en dør åbnes f.eks. va en dørkontakt D+ tlsluttes Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (ekstraudstyr) således, at D+sgnalet blen anvendes som startregstrerng. Der skal tlsluttes et kabel tl styreenheden på Dräger Interloc XT (tlslutnng 6, grøn, se sde 5) og tl blens D+ lednng. Hvs Interlock skal tlsluttes tl blens D+ lednng, er en ændrng af Interlocks ndstllelge parameter påkrævet. Sæt dg forbndelse med et autorseret Dräger-Interlockservcecenter nden du gennemfører tlslutnngen tl D+ lednngen. 12 Dräger Interlock XT

13 Fastgørng af komponenter 5 Fastgørng af komponenter 5.1 Kontrolboks 1. Fastgør kontrolboksen med kabelbndere tl et støtteelement (f.eks. ratstammen). Træk kabelbnderne gennem kontrolboksens fastgørelseshuller og fastgør enheden på støtteelementet, eller vkl kabelbndere omkrng styreenhed og støtteelement. Eksempel: 1 Kontrolboks 2 Kabelbndere 3 Ratstamme _1.eps 5.2 Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Brug medfølgende holder tl at fastgøre håndsættet blen eller selvklæbende velcrobånd. Fastgørelse med velcrobånd anbefales, det der så kke efterlades spor efter monterngen. Vælg fastgørelsesstedet sådan, at håndsættet er tl mndst mulg gene, men lettlgængelgt for føreren Fastgørng af holderen Fastgør holderen med skruer. Sørg for, at fastgørelsesskruerne altd kan skrues tlstrækkelgt langt nd. 2. Træk og fastgør kablerne tl kontrolboksen så usynlgt som mulgt. 3. Sæt spraltlslutnngskablet tl håndsættet kontrolboksen. 4. Monter beklædnngen gen eps Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet tl håndsættets holder med den selvklæbende bagsde drekte blen. Den drekte fastgørelse med velcrobånd anbefales, da der kke efterlades spor efter monterngen. Dräger Interlock XT 13

14 Funktonstest Fastgørelse af velcrobåndet 1. Træk beskyttelsesfolen (1) af velcrobåndet. 2. Klæb den selvklæbende bagsde på en glat overflade blen (2). 3. Tryk vedvarende på båndet 10 tl 15 sekunder, så båndet hæfter godt _1.eps 6 Funktonstest 1. Tlslut batteret gen, når nstallatonen er færdg. 2. Kontrollér Dräger Interlock XT-enhedens funkton ht. brugsanvsnngen. 7 Indbygnngsattest Udfyldt ndbygnngsattesten brugsanvsnngen, når nstallatonen er færdg. 8 Apparatndstllng og kalbrerng Dsse arbejdstrn må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlockservcecenter. Hvs der er behov for det, kan der udføres varable ndstllnger på Dräger Interlock XT. Kalbrer Dräger Interlock XT, hvs det er nødvendgt.. Vedhæftnngen tåler fuldstændg belastnng efter ca. 36 tmer. 4. Fastgør håndsættet med velcrobånd (3) på bagsden af det monterede velcrobånd. 14 Dräger Interlock XT

15 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9.1 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 9.3 Bortskaffelse af enheden Bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr: Sden august 2005 har EU-forskrfter for bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr, som er fastlagt EU-drektvet 2002/96/EF samt den natonale lovgvnng og som vedrører dette apparat, været gældende. For prvate husstande er der blevet oprettet særlge ndsamlngssteder og genbrugsstatoner. Eftersom apparatet kke er regstreret tl brugen prvate husstande, må det heller kke bortskaffes på denne måde. I forbndelse med bortskaffelsen kan apparatet returneres tl Drägers natonale salgsorgansaton, som De er velkommen tl at kontakte ved spørgsmål forbndelse med bortskaffelsen. 9.2 Afbrydelse af tlslutnngslednnger 1. Afbryd kontrolboksens plus- (rød), stel- (sort), tændngs- (blå) og dørkontaktlednng fra blens kabeltræ. 2. Afbryd eventuelt også kontrolboksens horn, forlygte-, og D+ lednnger fra blens kabeltræ. 3. Beskyt åbne lednnger kabeltræet mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 4. Afbryd kontrolboksens starterrelælednnger (grå og brun) fra blens kabeltræ, og lod de to starterrelælednnger kabeltræet sammen. 5. Beskyt forbndelsen mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 6. Tlslut gen blens batter, når Dräger Interlock XT er afmonteret. Dräger Interlock XT 15

16 Teknske data 10 Teknske data Måleprncp Måleområde Elektrokemsk DrägerSensor tl 2,38 mg/l Kontaktrelæ tl starterrelæets lednng < 16 A, kontnuerlg < 40 A, spds < 48 V Omgvelsesbetngelser Ved drft og opbevarng 45 C tl 85 C 20 % tl 98 % r.f. 600 tl 1100 hpa Højdeændrnger har ngen ndflydelse på måleresultatet Lednng tl tændng Ventetd tl nstrumentet er drftsklart 20 C -40 C 5 V tl 48 V <10 sekunder < 3 mnutter Drft af følsomheden Dsplay Kalbrerngsnterval typsk 1 % af måleværden pr. måned Grafk-dsplay Typsk 12 måneder Godkendelser Radostøjdæmpnng (Drektv 2006/28/EF) EN : 2005 EN : 2007 Mål (H x B x D) Håndsæt Kontrolboks ca. 150 mm x 70 mm x 40 mm ca. 115 mm x 105 mm x 40 mm Vægt Håndsæt Kontrolboks ca. 175 g ca. 320 g Spændngsforsynng 12 V tl 24 V Strømforbrug maks. klarstllng < 2 A < 20 ma 16 Dräger Interlock XT

17 Bestllngslste 11 Bestllngslste Betegnelse og beskrvelse Bestllngsnr. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol (håndsæt og styreenhed) tl ndbygnng køretøjer, 12 V tl 24 V, mundstykker (5 stk.) og monterngstlbehør Tlbehør Mundstykker (5 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (50 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Top tl mundstykke (1000 stk.) pose á 20 stk Kabelsæt tl tlslutnng af horn og forlygter Kabelsæt tl tlslutnng af horn Ekstern LED-vsnng Holder Spralkabel, længde 5,5 m Dräger Interlock XT 17

18

19

20 MA da Dräger Safety AG & Co. KGaA Edton 03 - July 2011 (Edton 01 - January 2003) Subject to alteraton Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstrasse 1 D Lübeck Germany Phone Fax

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST-264-2002.eps

Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST-264-2002.eps Dräger Interlock XT da Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2 ST-264-2002.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Hvad er hvad..........................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

Fyringsmanager W-FM 50 83250309 1/2010-03. Montage- og driftsvejledning. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Montage- og drftsvejlednng BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual

Oversættelse af den originale driftsvejledning. Project 115 Airless Sprayer 0418A Ejermanual Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng Project 115 Arless Sprayer 0418A Ejermanual DK 1 A B F G H C D CLEAN ROLL I PRIME E 2 d) 3 1) 2) c) b) a) (a) (b) X 2 L R (e) X 2 4 5 6 (a) 1) 2) 7 1) 3) 8 (a)

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm

Energisøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm Energisøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm Monterngsvejlednng Energsøjle med tre tomme enheder, højde 491 mm 1345 26/27/28 Energsøjle med lyselement og tre tomme enheder, højde 769 mm 1349 26/27/28 Energsøjle med seks tomme enheder, højde 769 mm

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide

Forbind dit husholdningsapparat med fremtiden. Quick start-guide Forbnd dt husholdnngsapparat med fremtden. Quck start-gude 1 Fremtden begynder fra nu af dn husholdnng! ejlgt, at du benytter Home onnect * Hjertelgt tllykke med dt fremtdsrettede husholdnngsapparat, som

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange

Referencevejledning. Opsætning og priming med forudtilsluttet slange Referencevejlednng Opsætnng og prmng med forudtlsluttet slange Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: En 500 ml eller 1000 ml pose/flaske fysologsk saltvand med en (1) enhed (U) heparn pr. mlllter (ml)

Læs mere

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen.

Der må ikke udelades omkostninger, som er nævnt i vejledningen, ligesom der kun må indberettes de omkostninger, der er nævnt i vejledningen. VEJLEDNING I OPGØRELSE AF OMKOSTNINGER TIL ENERGIBESPARELSER 1. Vejlednngen skal benyttes af alle fjernvarmeværker Alle værker, der har et energsparemål, skal benytte denne vejlednng tl ndberetnng af omkostnnger

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng er overensstemmelse med skkerhedskravene

Læs mere

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet

VEDTÆGTER. Advokatfirmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn TIL 98 4334 ii LE/UJ. for. Andeisforeningen Feddet Advokatfrmaet Espersen 171-1676 Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederkshavn TIL 98 4334 - LE/UJ Mv. Sekr. Vestermarksve 38 9900 Frederkshavn VEDTÆGTER for Andesforenngen Feddet 1. Navn og hjemsted 1.1- Forenngens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur

Betjeningsvejledning. Trådløs rumtemperaturføler med ur Betjenngsvejlednng Trådløs rumtemperaturføler med ur 1186.. Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Funkton af den trådløse rumtemperaturføler... 2 Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 12. Læs side 7-11 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 7-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning

EXCELLENCE COMPACT BLACK. Brugervejledning EXCELLENCE COMPACT BLACK Produktnummer: 6165377_01 Dato: 7. marts 2017 Indhold 1- Skkerhedsnstruktoner...5 2- Teknske specfkatoner...7 2.1 Specfkatoner... 7 2.2 Dmensoner... 8 3- Beskrvende oversgt over

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK

Oversættelse af den originale driftsvejledning. 2 års garanti. WallPerfect Flexio 995 DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng 2 års garant WallPerfect Flexo 995 WallPerfect Flexo 995 Inholdsfortegnelse. Forklarng af de anvendte symboler... 2. Generelle skkerhedsanvsnnger....2 3. Skkerhedsanvsnnger

Læs mere

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk OPGAVESAMLING af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk Opgavesamlng 1. udgave,. oplag 001 Ingenøren bøger, Ingenøren A/S 1996 Forlagsredakton: Søren Flenng DTP: Torben Elm

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL

CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL PURE CYCLING CYKELMANUAL LANDEVEJSCYKEL 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 12. Læs sde 4-11 nden du kører på cyklen første gang.!

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005

Støbning af plade. Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2005 Støbnng af plade Køreplan 01005 Matematk 1 - FORÅR 2005 1 Ldt hstorsk baggrund Det første menneske beboede Jorden for over 100.000 år sden. Arkæologske studer vser, at det allerede havde opdaget fænomenet

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker Dräger Interlock XT Dräger Interlock XT er en alkotester med startspærre (alkolås). Efter monteringen af en Dräger Interlock kan alkoholbetingede ulykker undgås. Den er desuden tænkt som en hjælp til ændring

Læs mere

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC9155-433/868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT5500-433/868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL

HR-XV2E BETJENINGSVEJLEDNING DANSK DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER PAL POWER SEARCH TITLE SHOWVIEW. VIDEO Plus+ TV/VCR TV/VCR PR + 0000 CANCEL TV MENU DISPLAY REPEAT A-B AUX VCR MEMORY SUBTITLE ZOOM TV SEARCH ANGLE TITLE TV/VCR TV/VCR PR + TV/VCR PR AUDIO MONITOR OK PROG. POWER EJECT RETURN REPEAT SHOWVIEW VIDEO Plus+ TV 0000 CANCEL DANSK -AFSPILLER

Læs mere

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED.

Træd ind i premiumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Træd nd premumklassen. Ny Loewe Xelos LED. Så velbygget kan et TV være. Opdag Loewes verden: Det nye Loewe Xelos tv er den perfekte adgang tl premumklassen nden for Home Entertanment. Desgnet: En ny fortolknng

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

DET ER FORÅR FOR IDEER!

DET ER FORÅR FOR IDEER! Forårsfremstød 01.03. 31.08.2012 Fuld af værktøj baseret på deer. DET ER FORÅR FOR IDEER! DET SIDSTE BOLVÆRK FRA BIT-VERDENEN Mn-Check IMP DC 50 mm PH/PZ/TX Code: 05057695001 EAN: 4013288157751 Modstår

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere