Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol"

Transkript

1 da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol

2

3 Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Indbygnng Tlbehør Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng Hvad er hvad Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Installerng af Dräger Interlock XT Installatonsmodus Monter komponenterne foreløbgt Kontrolboks Håndsæt Tlslutnng af lednnger Lokalserng af lednngerne tl blens tændng Afbrydelse af blbatteret Strømskema Tlslutnng af stellednngen Tlslutnng af starterrelælednngen Tlslutnng af tændngslednngen Tlslutnng af plus-lednngen Tlslutnngsskema for hornet Tlslutnng af horn og forlygter Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe Tlslutnng af dørkontakt D+ tlsluttes Fastgørng af komponenter Kontrolboks Håndsæt Fastgørng af holderen Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet Funktonstest Indbygnngsattest Apparatndstllng og kalbrerng Afmonterng af Dräger Interlock XT Afbrydelse af blbatteret Afbrydelse af tlslutnngslednnger Bortskaffelse af enheden Teknske data Bestllngslste Dräger Interlock XT 3

4 Vedrørende dn skkerhed 1 Vedrørende dn skkerhed 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen Under alle trn monterngen forudsættes det, at nstallatøren har sat sg godt nd og overholder nstallatonsanvsnngen. Med henblk på betjenngen skal brugsanvsnngen overholdes. 1.2 Indbygnng Indbygnngen må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlock servcecenter eller et kvalfceret værksted ht. nstallatonsanvsnngen. 1.3 Tlbehør Benyt altd kun det tlbehør, som er angvet bestllngslsten. 1.4 Skkerhedssymboler denne brugsanvsnng I nærværende betjenngsforskrft anvendes der en række advarsler med hensyn tl rsc og farer, som kan forekomme ved brugen af enheden. Advarslerne ndeholder "sgnalord", som gør opmærksom på det forventede rskonveau. Sgnalordene og de tlhørende farer er som følger:!! ADVARSEL Der er fare for død eller alvorlge kvæstelser på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. FORSIGTIG Der er fare for kvæstelser eller materelle skader på grund en eventuel farestuaton, hvs kke der tages de nødvendge forholdsregler. Kan også bruges som advarsel mod letsndg adfærd. Yderlgere nformaton om brugen af nstrumentet. 4 Dräger Interlock XT

5 Hvad er hvad 2 Hvad er hvad Tlslutnngskabel tl blen 2. Beskrvelse af tlslutnngskablet 3. Kontrolboks 4. "Op"-knap 5. "OK"-knap 6. "Ned/menu"-knap 7. Tlslutnngskabel tl håndsættet 8. Håndsæt 9. Dsplay 10. Mundstykke ST-31786_2011.eps 2.1 Beskrvelse af tlslutnngslednngerne på kontrolboksen Påskrft Farve Beskrvelse 1 rød Plus-spændngsforsynng 2 Sort Stelforbndelse 3 blå Tlslutnng "Tændng" tl tændngsnøglen 4 hvd Indgang tl dørkontakt (optonel) 5 hvd Indgang tl kontrolkontakt (optonel) 6 grøn Indgang tl mpulsgver (optonel) 7 LED hvd 8 LED + hvd Tlslutnng tl ekstern LED-vsnng (optonel) 9 gul 10 hvd Relæ f.eks. tl tlslutnng af hornet (optonel) 11 volet 12 orange Relæ f.eks. tl tlslutnng af forlygterne (optonel) 13 brun Tlslutnng tl starterrelæ 14 grå Tlslutnng tl tændngsnøglens starterrelæ" Dräger Interlock XT 5

6 Installerng af Dräger Interlock XT 3 Installerng af Dräger Interlock XT 1) 3.1 Installatonsmodus! FORSIGTIG Overhold gældende forskrfter for nstallatoner køretøjskabner! Ændrnger eller tlføjelser på Dräger Interlock XT kan medføre fare. Sådanne ændrnger eller tlføjelser gør brugsanvsnngens ndbygnngsattest ugyldg. Dräger Interlock XT må kun bruges tl at afbryde eller frgve starterrelæets styrelednng. Dräger Interlock XT er beregnet tl ndbygnng motordrevne køretøjer. De kan have en spændngsforsynng på V. Før Dräger Interlock XT nstalleres, skal der fastlægges et egnet ndbygnngssted og en passende fastgørelsestype sammen med køretøjets ejer. Hvs strømforbruget klarstllng (se Teknske Data) er for stort tl det pågældende køretøj, skal der anvendes et blbatter med større kapactet. Apparatet erstatter kke en eventuelt foreskrevet tyverstartspærre.! FORSIGTIG Enheden leveres med en nstallatonsmodus. I denne modus er startspærren endnu kke aktv. Efter nstallaton af enheden kan blens motor også startes uden at afgve åndeprøve. Tl brugtagnng af enheden skal denne modus deaktveres ht. følgende beskrvelse: Installatonsmodus : + M Vent venlgst: 5 Tlbage Start testen: Vent venlgst Dsplalyet ændres hvert 5. sekund. Tryk først på derefter også på M. Hold tasterne trykket 5 sekunder. Vælg "Start testen" og bekræft med "OK". Dräger Interlock XT aktveres. Tændng for en ny test Drej nøglen tl stllng "Tændng", for at rekvrere en ny åndeprøve. 1) Dräger Interlock er et ndregstreret varemærke fra Dräger. 6 Dräger Interlock XT

7 Installerng af Dräger Interlock XT 3.2 Monter komponenterne foreløbgt Ved starten af nstallatonen anbrnges alle komponenter foreløbgt på det planlagte ndbygnngssted. Vær skker på, at kablerne er tlstrækkelgt lange, at ndbygnngsstedet er velegnet, og at nstallatonerne kke er tl gene ved normal brug af køretøjet. Vær skker på, at passagerernes skkerhed kke forrnges. Vælg ndbygnngsstedet, så apparatet er tlstrækkelgt skret mod vand, støv og høje temperaturer Kontrolboks Det er bedst at nstallere kontrolboksen skjult, f.eks. under sædet eller bag ved nstrumentbrættet på ratstammen. Fastgøres med kabelbndere. En mere vedvarende nstallaton må kun udføres med blejerens samtykke. Træk tlslutnngslednngerne op langs kabeltræet på ratstammen, og fastgør dem foreløbgt. Hvs tlslutnngslednngerne er for korte med henblk på tlslutnng på tændngsnøglens kabeltræ, skal der vælges et andet ndbygnngssted Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Fastgørelsesstedet tl håndsættets holder skal vælges således, at håndsættet er tl så llle gene som mulgt, men allgevel lettlgængelgt for føreren. Hvs kablet fra kontrolboksen tl holderen er spændt for stramt eller er for kort, skal holderen eller kontrolboksen eller evt. begge dele placeres et andet sted. Dräger Interlock XT 7

8 Tlslutnng af lednnger 4 Tlslutnng af lednnger 4.1 Lokalserng af lednngerne tl blens tændng 1. Fjern afdæknngen på ratstammen og polstrnger for at komme tl tændngsnøglen og kabeltræet. Hvs man kke ved, hvordan blens lednnger er trukket, skal de pågældende dokumentatoner tl blen fremskaffes, eller lednngernes poston skal fndes ved hjælp at et multmeter eller en 12 V- eller 24 V-testlampe: 2. Indstl multmeteret på et passende DC-område. 3. Forbnd den ene testlednng tl stel, f.eks. blens chasss. 4. Med den anden testlednng kontrolleres og dentfceres tlslutnngerne på bagsden af tændngsnøglen: Fnd alle tændngspostoner med tændngsnøglen for at bestemme spændngen ved de forskellge tændngsnøglepostoner. Tændngsnøgleposton "START" Tændngsnøgleposton "TÆNDING" Andre tændngsnøglepostoner Lednng Spændng Starterrelæ Lednng Spændng Spændng Tændng Plus-lednng Spændng Spændng Spændng Mange bler har to tændngslednnger, hvoraf den ene er spændngsfr poston "START". Brug altd den tændngslednng, der tlføres spændng tændngs-nøgleposton "START" og "TÆNDING". 4.2 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 8 Dräger Interlock XT

9 Tlslutnng af lednnger 4.3 Strømskema Plus-tlslutnng (klemme 30) V + Tændngstlslutnng Starterrelæ Starterrelætlslutnng Afbrydelse Tændngskontakt Starterrelæ (klemme 50) Tændng brun rød sort Dräger Interlock XTkontrolboks grå blå (klemme +15, poston 2) Tlbehør Fra Plus Power Startermotor M Interlock Dräger Interlock XT- V - Stelforbndelse (klemme 31) håndsæt _1.eps Dräger Interlock XT 9

10 Tlslutnng af lednnger 4.4 Tlslutnng af stellednngen 1. Gør kontrolboksens stellednng (sort) klar tl stelforbndelse. 2. Tlslut stellednngen f.eks. på blens chasss ved hjælp af en skæreskrue, eller lod den sammen med en anden stellednng kabeltræet Tlslutnng af starterrelælednngen 1. Frlæg starterrelælednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens to lednnger. 2. Afkort og fjern evt. solerngen fra kontrolboksens tlslutnngslednnger (grå og brun) tl starterrelæet. Afkort kke blens lednnger. Hvs kontrolboksen afmonteres, skal lednngerne kunne bruges gen. 3. Sæt Dräger-krympeslange på starterrelælednngen fra tændngen. 4. Lod starterrelælednngen fra tændngens -kabeltræ sammen med kontrolboksens grå tlslutnngslednng tl starterrelæet. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den. Sørg for, at forbndelsen er etableret ordentlgt og skkert! I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 4.6 Tlslutnng af tændngslednngen Dräger Interlock XT skal altd tlsluttes en tændngslednng, der tlføres spændng, når blen startes (tændngsnøgle, poston "START", se sde 8), og når tændngen er slået tl (tændngsnøgle, poston "TÆNDING", se sde 8). 1. Frlæg tændngslednngen tændngens kabeltræ, så der er nok kabel at slutte tl kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå). 2. Afkort kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå), hvs der er behov for det. 3. Sæt en Dräger-krympeslange på tændngstlslutnngslednngen. 4. Lod kontrolboksens tændngstlslutnngslednng (blå) sammen med de to frlagte ender på kabeltræets tændngslednng. 5. Skub Dräger-krympeslangen over forbndelsesstedet og varmekrymp den.. I kraft af Dräger-krympeslangen kan en senere ændrng eller manpulaton af forbndelsesstedet regstreres. 6. Forbnd kontrolboksens og kabeltræets to resterende starterrelælednnger på samme måde med en Drägerkrympeslange. 10 Dräger Interlock XT

11 Tlslutnng af lednnger 4.7 Tlslutnng af plus-lednngen 1. Vælg et egnet tlslutnngssted på plus-lednngen kabeltræet tl tændngen, så der er nok kabellængde at slutte tl kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød). 2. Lod pluslednngen tændngens kabeltræ sammen med kontrolboksens plus-tlslutnngslednng (rød), uden at sklle dem ad, eller tag ca. 10 mm af solerngen på plus-lednngen tændngens kabeltræ (uden at sklle dem ad), hvorefter det afsolerede sted loddes sammen med kontrolboksens plustlslutnngslednng (rød). Husk at beskytte det afsolerede sted med en effektv solerngstape Tlslutnngsskema for hornet Nogle bler har plus-lednnger, som et stykke td efter tlslutnng af blen kan gøres spændngsfr. Anvend altd en plus-lednng med konstant spændng, da bufferbatteret kontrolboksen ellers blver tomt. Skrng (optonel) gul +12V/24 V Skrng Skrng +12V/24 V Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Skrng (optonel) hvd Horn hvd Horn Dräger Interlock XThornrelæ Hornkontakt Postv-kontakt Negatv-kontakt gul _1_de.eps Dräger Interlock XT 11

12 Tlslutnng af lednnger 4.8 Tlslutnng af horn og forlygter Særlge bestemmelser kan gøre det nødvendgt at tlslutte horn og/ eller forlygter tl Dräger Interlock XT. Hvs dette er tlfældet: 1. Bestem hornet eller forlygternes kontakttype: +12 V/24 V eller stel. 2. Fnd egnede tlslutnngssteder, og slut hornet tl hornrelæet på Dräger Interlock XT (tlslutnnger 9 og 10, hvd og gul, se sde 5) eller forlygterne tl forlygterelæet på Dräger Interlock XT ht. tlslutnngsskemaet (tlslutnnger 11 og 12, volet og orange, se sde 5). 3. Hvs placerngen af blens skrng kke kendes: Indbyg eventuelt ekstra skrng apparatets forsynngslednng. 4.9 Tlslutnng af ekstern ndkatorlampe I særlge tlfælde (f.eks. ved nedsat hørelse) kan det være nødvendgt at anbrnge en ekstern ndkatorlampe førerens drekte synsfelt. 1. Vælg et egnet monterngssted, der er let at se for føreren, men kke hndrer hans udsyn (f.eks. på afdæknngen tl ratstammen eller over nstrumentbrættet). 2. Fastgør ndkatorlampen, og tlslut den tl Dräger Interlock XT (tlslutnnger 7 LED - og 8 LED +, hvd, se sde 5) Tlslutnng af dørkontakt Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (optonel) sådan, at apparatet allerede aktveres, når døren eller dørlåsen åbnes. På denne måde reduceres den td, som føreren skal vente, ndtl Dräger Interlock XT er drftsklar, og åndeprøven kan afgves. Tlslut det hvde kabel på Dräger Interlock XT (tlslutnng 4, hvd, se sde 5) tl en lednng, der forbndes tl stel, når en dør åbnes f.eks. va en dørkontakt D+ tlsluttes Det er mulgt at nstallere Dräger Interlock XT (ekstraudstyr) således, at D+sgnalet blen anvendes som startregstrerng. Der skal tlsluttes et kabel tl styreenheden på Dräger Interloc XT (tlslutnng 6, grøn, se sde 5) og tl blens D+ lednng. Hvs Interlock skal tlsluttes tl blens D+ lednng, er en ændrng af Interlocks ndstllelge parameter påkrævet. Sæt dg forbndelse med et autorseret Dräger-Interlockservcecenter nden du gennemfører tlslutnngen tl D+ lednngen. 12 Dräger Interlock XT

13 Fastgørng af komponenter 5 Fastgørng af komponenter 5.1 Kontrolboks 1. Fastgør kontrolboksen med kabelbndere tl et støtteelement (f.eks. ratstammen). Træk kabelbnderne gennem kontrolboksens fastgørelseshuller og fastgør enheden på støtteelementet, eller vkl kabelbndere omkrng styreenhed og støtteelement. Eksempel: 1 Kontrolboks 2 Kabelbndere 3 Ratstamme _1.eps 5.2 Håndsæt! FORSIGTIG Holderen tl håndsættet må kke anbrnges foran arbags. Brug medfølgende holder tl at fastgøre håndsættet blen eller selvklæbende velcrobånd. Fastgørelse med velcrobånd anbefales, det der så kke efterlades spor efter monterngen. Vælg fastgørelsesstedet sådan, at håndsættet er tl mndst mulg gene, men lettlgængelgt for føreren Fastgørng af holderen Fastgør holderen med skruer. Sørg for, at fastgørelsesskruerne altd kan skrues tlstrækkelgt langt nd. 2. Træk og fastgør kablerne tl kontrolboksen så usynlgt som mulgt. 3. Sæt spraltlslutnngskablet tl håndsættet kontrolboksen. 4. Monter beklædnngen gen eps Fastgørelse med velcrobånd Fastgørelse af velcrobåndet tl håndsættets holder med den selvklæbende bagsde drekte blen. Den drekte fastgørelse med velcrobånd anbefales, da der kke efterlades spor efter monterngen. Dräger Interlock XT 13

14 Funktonstest Fastgørelse af velcrobåndet 1. Træk beskyttelsesfolen (1) af velcrobåndet. 2. Klæb den selvklæbende bagsde på en glat overflade blen (2). 3. Tryk vedvarende på båndet 10 tl 15 sekunder, så båndet hæfter godt _1.eps 6 Funktonstest 1. Tlslut batteret gen, når nstallatonen er færdg. 2. Kontrollér Dräger Interlock XT-enhedens funkton ht. brugsanvsnngen. 7 Indbygnngsattest Udfyldt ndbygnngsattesten brugsanvsnngen, når nstallatonen er færdg. 8 Apparatndstllng og kalbrerng Dsse arbejdstrn må kun udføres af et autorseret Dräger-Interlockservcecenter. Hvs der er behov for det, kan der udføres varable ndstllnger på Dräger Interlock XT. Kalbrer Dräger Interlock XT, hvs det er nødvendgt.. Vedhæftnngen tåler fuldstændg belastnng efter ca. 36 tmer. 4. Fastgør håndsættet med velcrobånd (3) på bagsden af det monterede velcrobånd. 14 Dräger Interlock XT

15 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9 Afmonterng af Dräger Interlock XT 9.1 Afbrydelse af blbatteret Afbryd stellednngen fra blbatteret, nden der udføres yderlgere arbejdstrn. Når blens batter afbrydes, slettes eventuelle batterafhængge apparatndstllnger (f. eks. tyverkoden eller radoens ndstllng på statoner). Ved nogle bler kan en afbrydelse at blbatteret bevrke, at arbag-kontrollampen lyser. I så fald er det kun blproducenten, der kan tlbagestlle denne funkton. 9.3 Bortskaffelse af enheden Bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr: Sden august 2005 har EU-forskrfter for bortskaffelse af elektrsk og elektronsk udstyr, som er fastlagt EU-drektvet 2002/96/EF samt den natonale lovgvnng og som vedrører dette apparat, været gældende. For prvate husstande er der blevet oprettet særlge ndsamlngssteder og genbrugsstatoner. Eftersom apparatet kke er regstreret tl brugen prvate husstande, må det heller kke bortskaffes på denne måde. I forbndelse med bortskaffelsen kan apparatet returneres tl Drägers natonale salgsorgansaton, som De er velkommen tl at kontakte ved spørgsmål forbndelse med bortskaffelsen. 9.2 Afbrydelse af tlslutnngslednnger 1. Afbryd kontrolboksens plus- (rød), stel- (sort), tændngs- (blå) og dørkontaktlednng fra blens kabeltræ. 2. Afbryd eventuelt også kontrolboksens horn, forlygte-, og D+ lednnger fra blens kabeltræ. 3. Beskyt åbne lednnger kabeltræet mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 4. Afbryd kontrolboksens starterrelælednnger (grå og brun) fra blens kabeltræ, og lod de to starterrelælednnger kabeltræet sammen. 5. Beskyt forbndelsen mod kortslutnng og korroson med effektvt solerngsbånd eller krympeslange. 6. Tlslut gen blens batter, når Dräger Interlock XT er afmonteret. Dräger Interlock XT 15

16 Teknske data 10 Teknske data Måleprncp Måleområde Elektrokemsk DrägerSensor tl 2,38 mg/l Kontaktrelæ tl starterrelæets lednng < 16 A, kontnuerlg < 40 A, spds < 48 V Omgvelsesbetngelser Ved drft og opbevarng 45 C tl 85 C 20 % tl 98 % r.f. 600 tl 1100 hpa Højdeændrnger har ngen ndflydelse på måleresultatet Lednng tl tændng Ventetd tl nstrumentet er drftsklart 20 C -40 C 5 V tl 48 V <10 sekunder < 3 mnutter Drft af følsomheden Dsplay Kalbrerngsnterval typsk 1 % af måleværden pr. måned Grafk-dsplay Typsk 12 måneder Godkendelser Radostøjdæmpnng (Drektv 2006/28/EF) EN : 2005 EN : 2007 Mål (H x B x D) Håndsæt Kontrolboks ca. 150 mm x 70 mm x 40 mm ca. 115 mm x 105 mm x 40 mm Vægt Håndsæt Kontrolboks ca. 175 g ca. 320 g Spændngsforsynng 12 V tl 24 V Strømforbrug maks. klarstllng < 2 A < 20 ma 16 Dräger Interlock XT

17 Bestllngslste 11 Bestllngslste Betegnelse og beskrvelse Bestllngsnr. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol (håndsæt og styreenhed) tl ndbygnng køretøjer, 12 V tl 24 V, mundstykker (5 stk.) og monterngstlbehør Tlbehør Mundstykker (5 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (50 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Mundstykker (300 stk. med kontraventl), emballeret enkeltvs Top tl mundstykke (1000 stk.) pose á 20 stk Kabelsæt tl tlslutnng af horn og forlygter Kabelsæt tl tlslutnng af horn Ekstern LED-vsnng Holder Spralkabel, længde 5,5 m Dräger Interlock XT 17

18

19

20 MA da Dräger Safety AG & Co. KGaA Edton 03 - July 2011 (Edton 01 - January 2003) Subject to alteraton Dräger Safety AG & Co. KGaA Revalstrasse 1 D Lübeck Germany Phone Fax

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST-264-2002.eps

Dräger Interlock XT. Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2. ST-264-2002.eps Dräger Interlock XT da Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol Brugsanvisning 2 ST-264-2002.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Hvad er hvad..........................................

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D810 X10 touch The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere

Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere D-85338-2013 Klar, når du er klar. Dräger Interlock 7000. Vejledning til programdeltagere HVAD ER DRÄGER INTERLOCK 7000? Interlock 7000 er en pålidelig og præcis alkoholmåler med indbygget startspærre.

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Økonom- og Erhvervsmnsteret (Blag A) Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Økonom- og Erhvervsmnsterets

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1

CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 PURE CYCLING CYKELMANUAL MOUNTAINBIKE 1 13 14 15 2 16 3 4 c a I II 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 e d f b III IV 19 20 21 22 23 24 25 26! Dn cykel og denne betjenngsvejlednng svarer tl skkerhedskravene den europæske

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang.

PURE CYCLING. Vigtigt! Monteringsvejledning side 10. Læs side 5-9 inden du kører på cyklen første gang. PURE CYCLING Cykelmanual Landevejscykel 1 13 14 2 3 4 5 c a 15 16 17 6 7 8 9 10 11 12 e d b 18 19 20 21 22 23 24 25 Vgtgt! Monterngsvejlednng sde 10. Læs sde 5-9 nden du kører på cyklen første gang.! Dn

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at

42 Prof il. For at sikre vores hø1e kvalitetsniveau og for at 72 42 42 42 Prof l Mn Trans har sden 1968 været blandt erhvervslvets foretrukne transoorterer Det skyldes kke mndst at v består og ejes af selvstændge vognmænd Det skrer maksmal opmærksomhed og ansvarlghed

Læs mere

Dräger Alcotest 3000 Alkometer

Dräger Alcotest 3000 Alkometer Dräger Alcotest 3000 Alkometer Brugsanvisning ST-14138-2008_sw.eps Indhold Vedrørende din sikkerhed............................... 3 Anvendelsesformål.................................... 4 Hvad er hvad?........................................

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere

Retningslinjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tilsluttes lavspændingsnettet via vekselrettere Retnngslnjer for elproducerende anlæg med en mærkestrøm større end 16 A pr. fase, som tlsluttes lavspændngsnettet va vekselrettere 8. oktober 2012 SFJ/AKN Retnngslnjer dækker de elementære krav tl elproducerende

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker

Dräger Interlock XT. Forhindrer start ved for høj alkoholkoncentration. Medvirke til at forhindre alkoholbetingede ulykker Dräger Interlock XT Dräger Interlock XT er en alkotester med startspærre (alkolås). Efter monteringen af en Dräger Interlock kan alkoholbetingede ulykker undgås. Den er desuden tænkt som en hjælp til ændring

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark

Virksomhedsmappen WANEK & MYRNER. Nyt! 42 jobcentres foretrukne præsentationsredskab. Kvalitetsmapper. 44 opdaterede faktaark Kvaltetsmapper 44 opdaterede faktaark Skema tl vrkshedsbesøg Nyt! Nem webvsnng og opdaterng af faktaark Vrkshedsmappen Nem og effektv præsentaton af jobcentrets tlbud tl vrksheder 42 jobcentres foretrukne

Læs mere

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger

SM B-1-99 forskudsvist udbetalt børnebidrag enlig forsørger ordnært ekstra børnlskud standsnng tlbagebalng fælles husførelse SM B199 forskudsvst udbalt børnebdrag enlg forsørger ægteskabslgnende forhold bevs folkeregster mod bedre vdende Resumé Ankestyrelsen har

Læs mere

SikkerhedSStandarder

SikkerhedSStandarder SkkhedSStandard SIKKERHEDSSTANDARDER & testprocedur TESTPROCEDURER ndhold Forord...4 ord...4 Forskell skell standard drektv...5 5 Standard ISO SO 7176 del 19 Om moblt udstyr hjul tl brug motorkøretøj...20...20

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Advokatfirmaet Poul Schmith

Advokatfirmaet Poul Schmith Advokatfrmaet Poul Schmth JULI 2011 J.nr.: 8914888 BORDERdjj Redegørelse medfør af konkurslovens 125, stk. Fjordbank Mors under konkurs Skfteretten Holstebro - SKS 8D-240/201 1 Konkursdag: 27. jun 2011

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved

Real valutakursen, ε, svinger med den nominelle valutakurs P P. Endvidere antages prisniveauet i ud- og indland at være identisk, hvorved Lgevægt på varemarkedet gen! Sdste gang bestemtes følgende IS-relatonen, der beskrver lgevægten på varemarkedet tl: Y = C(Y T) + I(Y, r) + G εim(y, ε) + X(Y*, ε) Altså er varemarkedet lgevægt, hvs den

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links

Side 1. Bibliotekarforbundet (Karin Madsen) Indhold. Eksempler på retspraksis Litteratur og links Sde 1 IT-ovvågnng anste - emal ntnet D omsggrbde brug IT nd for alle branch gv dsse år arbejdsgve helt nye mulghed for ovvåge des medarbejde. Man frygte, ledels rundt omkrng kast sg ov dsse nye kontrolmulghed,

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 3. december 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 3. december 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner mv. (junor covered bonds) (udstedt peroden

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 6. juli 2010 Tl NASDAQ OMX Copenhagen A/S 6. jul 2010 Ændrng Endelge vlkår tl prospekt for oblgatoner udstedt medfør af 33 e lov om realkredtlån og realkredtoblgatoner m.v. (junor covered bonds) (udstedt peroden 1.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken

Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Dräger alkotester og alkolåse - For større sikkerhed i trafikken Kun det sikreste er godt nok Dräger er en tysk virksomhed indenfor medicin og sikkerhedsteknik med stor erfaring i at producere udstyr af

Læs mere

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7

Hvad er rustfrit - Rustfrie ståltyper 1-3. Mekaniske værdier 5. Sammenligningstabel - Rustfrit stål - Egenskaber 6. Sammenligning af mekanisk styrke 7 1Rustfr Info Hvad er rustfrt - Rustfre ståltyper 1-3 Rustfre og syrefaste standardkvalteter - Farvemærknng 4 Mekanske værder 5 Sammenlgnngstabel - Rustfrt stål - Egenskaber 6 Sammenlgnng af mekansk styrke

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

AKG198 monteringsguide

AKG198 monteringsguide G198 alarm: Alarm med to håndsendere, ultrasoniske kabinesensorer og 115 db sirene med batteri back-up Bemærk: G198 kan kun monteres i biler med centrallåssystemer som enten er stelstyret eller plusstyret.

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G

N.B. S G E N E R A L F O R S A M L I N G N.B. S G E N E R A L F O R S A M L N G TORDSDAG DEN 25. JANUAR AFHOLDT NB ST ARLGE GENERALFORSAMLNG pa NØRHERREDHUS. DER VAR GANSKE FNT FREMMØDE. UDOVER BESTYRELSEN VAR DER GODT 60 MEDLEMMER OG FORÆLDREREPRÆSENTANTER.

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer

L P. Komfort / Alarm system Installationsvejledning AUTOALARM. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2//4 udgange Indbyggede relæer Sirene Strømforsyning Sirene Fjernbetjening

Læs mere

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor

Digital forvaltning på tværs af den offentlige sektor Dgtal forvaltnng på tværs den offentlge sektor Manager Lars Andersen PLS RAMBØLL Management A/S www.pls-ramboll.com 23. oktober 2002 Den Dgtale Borger 2002 Konklusoner Nettet er blevet hverdag sær brugsfrekvensen

Læs mere

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering.

Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt montering og aktivering. (Quick guide til aktiv PDF fil, montering og aktivering. Connex Orange 2113 installatørvejledning for korrekt National serviceleverandør Fra den 1. april 2009 er F. Bülow & Co. ApS national serviceleverandør for alle Cobra Connex satellitsporingsenheder solgt

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010.

Home Entertainment. Et studie i perfektion. Loewe produktoversigt 2010. Home Entertanment. Et stude perfekton. Loewe produktoversgt 2010. Loewe produktoversgt 2010 Indold. 04 04 Loewe Reference 06 Reference 10 Loewe Indvdual 12 Indvdual Compose 22 Indvdual Selecton 30 Indvdual

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument

DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION 1/19. - Et notat om e-mail markedsføring. Gem dette dokument DEN ELEKTRONISKE KOMMUNIKATIONSREVOLUTION - Et notat om e-mal markedsførng Gem dette dokument 1/19 Den elektronske kommunkatonsrevoluton INDHOLD Den elektronske kommunkatonsrevoluton... 3 Den elektronske

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen.

Monteringsvejledning P-Watch Påklæbning, tilslutning P-Watch Fs02 og aktivering 1. Påklæbning på indersiden af bilens forrude. På holderen. Monteringsvejledning P-Watch FS02 P-Watch Påklæbning, tilslutning og aktivering Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Vær opmærksom

Læs mere

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format

Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Uhlenbrock 75 900 funktionsdekoder (1) Funktionsdekoder 75 900 i Märklin-Motorola format Tænder og slukker for ekstrafunktioner som horn, fløjte, lys og røg. Egenskaber 75 900 Funktionsdekoderen kan anvendes

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

Vejinformation til fremtiden

Vejinformation til fremtiden 0 c 0-0. Sb I 1 0 (I) c Cl) -o Qo m s cl) CD -I 0 - CD overgangssyntern en blleder EDB - Det som er gvet og 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT NR. 1 1993 Dansk Vejtdsskrff ISSN 0011-6548 Udgvet sf Dansk Vejtdssbft

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B.

1925 2.AARGANG 2.HÆFTE. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. 0 1925 2.AARGANG 2.HÆFTE FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN B. ,,Vølund Damptromlen Da første Sere,,Vølund Damptromler allerede blev solgt nden Fudførelsen, har v straks paabegyndt Fremstllngen

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul.

CAN BUS alarm AK4405 Oversigt over ledninger fra sirene og modul. CAN BUS alarm AK4405 Snapguide med oversigt over ledninger fra sirene og modul Denne snapguide er ikke en komplet monterings- eller brugeranvisning, men en oversigt over ledninger og funktioner. Der findes

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Become the new MOK-intern!

Become the new MOK-intern! Nr 11 17. nov. 43. Årg. 2010/2011 ISSN 1904-3163 Become the new MOK-ntern! MOK søger en ny "ntern", som efter at have gennemført det ntensve "ntern-program", vl være blandt verdens bedste tl at MOK'e!

Læs mere

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning

ED 100/250 Dobbelt-dørs løsning Intern kabling DORMA ED 100 ED 250. Dobbelt-dørs løsning: Intern kabling. Montagevejledning ED 100 ED 250 : Montagevejledning Denne montagevejledning skal bruges i kombination med Montagevejledningen ED 100-250 mellem Automatik ved dobbelt-dørs løsninger: Ved en dobbelt-dørs løsning, skal de

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning

System 3. Monterings vejledning. Monterings vejledning ZYAM DATA VEDLIGEHOLDELSE FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter der skal beskyttes mod slag og vandskade. ALARMENHED Alarmenheden indeholder ligeledes elektroniske komponenter

Læs mere

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment.

For fuldstændighedens skyld: Perfekt. Loewe Equipment. For fuldstændgedens skyld: Perfekt. Loewe Equpment. 2 etjenng så ndvduel som aldrg før. Loewe ssst+. etjen ele dt Loewe Home Entertanment-system mere enkelt og ntutvt, end du nogensnde avde troet det mulgt

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

WiM. ififc K*^" «s«^f? "mi. i^* w' Ipsé^"'.#.» *%. '"':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang

WiM. ififc K*^ «s«^f? mi. i^* w' Ipsé^'.#.» *%. '':.'' Nummer 9 September 1969. DEIfi(«MleSTJERafE. 118. Årgang : '"':.'' % ml WM ffc V K*^" x* «s«^f? "m ^* w' Ipsé^"'.#.» *%. -^ DEIf(«MleSTJERafE Nummer 9 September 1969 118. Årgang I fællesskab. Krken Det nsprerende budskab AF BOYD K. PACKER, assstent tl De Tolvs

Læs mere