Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47"

Transkript

1 CELF NAKSKOV 3. HTX Kommunikation & it Kampagne - Alkohol Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

2 Indholdsfortegnelse Fag; Kommunikation & it Fase Formål... 2 Problemanalyse... 2 Statikker spirituskørsel & spiritusulykker... 2 Andre kampagner... 4 Fase K- planlægning... 4 Kommunikationsstrategi... 5 Målgruppeanalyse(spørgeskema)... 6 Plan... 6 Fase Ideudvikling... 8 KIE- modellen... 8 Kreative rum... 8 Det innovative rum... 9 Det Entreprenante rum Beslutning af kommunikationsmodellen Skitser Fase Produktion af produkt Fase Test af plakaterne Fase Offentliggørelse Kildeliste Side 1 af 18

3 Fase 1 Formål Formålet med vores kampagne, er at vi gerne vil gøre vores målgruppe opmærksom på deres alkohol vaner. Dette vil vi gerne da der årlig er mange skader der sker grundet et for højt alkohol indtag. Vi vil gå ind og sætte et større fokus på emnet. Vi vil hovedsageligt henvende os til den yngre generation, da det er der, der er mange flere spiritusulykker/spirituskørsel end i andre aldersgrupper. Problemanalyse Vi ved ta 9 ud af 10 spritbilister er mænd, hvor det hovedsageligt foregår i forår og sommer månederne. Dette er både et højt antal af mænd der forsager ulykkerne, derud over er det i gennemsnit hver 5 som er død i trafikken, død på grund af spiritus indhold. Dette vil vi gerne gå ind og gøre opmærksom på, så deres pårørende samt personerne selv er opmærkesomme på hvor meget de indtager. Da det både går ud over andre i trafikken samt personerne selv. Vi ved også at det hovedsageligt er dem imellem år der kører spirituskørsel, derfor har vi også valgt at vi gerne vil gå ind og henvende os til den yngre generation. Statikker spirituskørsel & spiritusulykker Fakta om spiritus kørsel (Link indlagt i kildeliste) 1 9 ud af 10 spiritusbilister er mænd. Spiritusulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften/nat Der er flest spiritusulykker i foråret og sommermånederne. Det er hovedsageligt unge og middelaldrene. Der er flest spiritusulykker på landet. To ud af tre af de dræbte i trafikken grundet spirituskørsel er spiritusbilisten selv. 1 Statistikker samt fakta; Spirituskørsel Side 2 af 18

4 Dette er en statistik over hvor mange der er dræbte i trafikken grundet spiritus, over et bestemt antal år. Dette er en oversigt over hvor mange omkommende samt til skade kommende der er sket på hvilke køretø- jer. 2 Dette er en statistik over hvor mange der har kørt spirituskørsel, i hvilke år samt aldersgrupperne. 2 Alder opbygget statistik - Spirituskørsel Side 3 af 18

5 Andre kampagner Vi har udvalgt et par andre kampagner, som også går ind og berører spirituskørsel. Vi har valgt disse kam- pagner da, det hovedsageligt henvender sig til middelaldersgruppen. Men dette vil vi ikke, da det er et me- get højere antal ulykker for unge mellem år. Derfor vil vi gå ind og henvende os der. Dette vil vi da vi gerne vil kunne gøre en forskel med vores kampagne, og dette mener vi både at kunne gøre da der er så mange ulykker grundet spiritus, og derved vil man kunne presse dem den vej. 3 4 Fase 2 K- planlægning Rådet for sikkertrafik har også en speciel kommunikationsmåde, som de hver gang anvender. De snakker til ens fornuft, de vil gerne nå ind til en på en måde hvor de gør en opmærksom på tingene omkring en. Vi har gået ind og fundet deres gennerelle koncept på hvordan de generelt gerne vil signalere til deres mål- gruppe; 5 Har fortæller de at de gerne vil påvirke en større gruppe, at alt behøves ikke ske på en gang, men hvis vi alle gør en lille smule bliver det en stor ting i sidste ende. Det er dette som de viser igennem hovedsageligt alle deres kampagner. Både når de laver de hårdere men også de sødere. Det som så gør det at man genkender 3 Kampagne imod spirituskørsel 4 Kampagne mod spirituskørsel 5 https://www.sikkertrafik.dk/kommunesamarbejde/kampagner/kampagner- 2014/Fartkampagne/Strategi- og- koncept.aspx Side 4 af 18

6 reklamerne for rådet fra sikkertrafik. Da man kan genkende den måde de fremsender deres informationer på. Kommunikationsstrategi Vores informationsproblem, skal henvende sig til de årige. Vi vil gerne have fat i lokalsamfundet, i lokale fodboldklubber. Dette vil vi gerne da der er det oplagt at tage nogle kolde øl efter en fodbold træ- ning. Det er ude på landet i de lokale klubber, hvor der ofte er et stykke hjem og dermed tillader sig at køre hjem. Når man har fået et par øl, tager man hjem. Det er specielt slemt ude på andet, da nu hvor man er samlet kan man lige så godt hygge lidt ekstra. Det informationsproblem, er at de ikke bare lige bliver på rørt af at der hænger en plakat på opslagstavlen. Der skal noget drastisk til. Samt det er ikke forældrene eller en firma som ingen indflydelse på dem har som skal komme med budskabet, det er et forbillede. En som kan gå ind og lave en påvirkning på lige præcist denne målgruppe. Dette kan være træneren, da det er alles samlingspunkt. Det er ham som sige go for tingene, og som kan ændre nogle vaner som er opstået. Afsenderen er rådet for sikkertrafik, som gerne vil mindske de farer der kommer ved spirituskørsel. De vil gerne have at der kommer et større fokus på emnet, sådan så der ikke kommer sådan nogle dumme episo- der som sagtens kunne være undgået. Rådet for sikker trafik vil gerne igennem med viden og holdning. De vil gerne kunne på virke så meget så muligt i de forskellige målgrupper. De arbejder ud fra færdselssikker- hed kommissionens handlingsplan, her går de ind og tager fat i de forskellige farer i trafikken der kan opstå. Her har vi så valgt at vi vil lave en kampagne fra sikker trafik til de unge ude i de lokale fodboldklubber. Målet er så at vi gerne vil sænke antallet af personer som kører hjem efter for mange indtagende øl efter en fodboldtræning. Vi vil gerne nå ind til så mange som muligt, og få påvirket dem sådan så de er opmærk- somme på emnet. Dette vil sige vores målgruppe er unge mellem år som færdes i de lokale sportsklubber. Det er dren- gen, da drengene som oftest ikke beder om hjælp eller ligne. Samt det er her vi finder problemet. Dette er dog den sværeste målgruppe at påvirke da det er drengen som ikke ser der er et problem. Da de kun drik- ker nogle øl efter træning, og det er det vi gerne vil have dem til at tænke over. Det skal være de unge ude i de lokale klubber da der her er en helt anden stemning end hvad der er inde i byen, i byen er de meget mere seriøse. Hvor i de lokale klubber mødes de lige så meget for at være sammen som at dyrke sport. Det vi bruger her er logos, dette er det selv om de er svære at påvirke forsøger vi stadig at spille på fornuf- Side 5 af 18

7 ten. Da de godt ved ta det de er i gang med er forkert, men ikke på samme måde tænker over det når mu- sikken spiller. Jeg vil dog gå ind og specifikisere det endnu mere dette vil jeg gøre ved hjælp af dette skema. Dette er en målgruppe hvor de finder de ting de foretager sig hensigtsmæssige, de finder ikke problemet som et rigtigt problem. Det er det indtegnede felt som vores målgruppe befinder sig i, det er her dem som stadig kan påvirkes men det er mere besværligt. Der skal noget viden ud til de unge som viser dem at de bliver nød til at gå en anden vej. Med dette mener jeg at drengene efter træning skal have øjne op for at en øl er nok, og man stadig kan hygge sig. Der står foroven i feltet +B /- R, dette betyder at der skal mere information ud, sådan så de ikke finder det så ligegyldig og u- betydningsfuldt som de hovedsageligt finder de problemer de står i. Målgruppeanalyse(spørgeskema) VI har gået ind og lave et digitalt spørgeskema, dette har vi da vi tror på at vi på denne måde kan indfange flest spørgeskemaer. Dette mener vi da, folk ikke på samme måde vil være så tilbageholdende. Da vi ikke står og kigger på dem, men de kan være anonyme bag en skærm. Som ikke virker på samme måde afskræk- kende som hvis vi stod der. Plan 24/9 Uddeling og besvarelse af spørgeskema. Dette vil vi gøre ved at smide det på Facebook samt fronter. Dette vil vi gøre ved at, det er her vi mener at vi kan komme ud til unge mellem år. Da unge er hele tiden er opkoblet til nettet, og derved finder det nemmere at gå denne vej ind og svare. Derudover mener vi det er en bonus at sætte det på nettet da emnet er et tabu, og ved at de kan sidde ved en skærm og vi ikke står der, virker det ikke så afskrækkende på samme måde. 28/9 Konklusion på vores spørgeskemaer Side 6 af 18

8 Kender ud nogen der har kørt spirituskørsel? Ville du selv have samvittighed til at køre spirituskørsel Derefter har vi undersøgt på målgruppen hvor aldrene ligger på personerne som har kørt spirituskørsel Samt vi har været ude i en fodbold klub der ligger i Kappel, hvor vi har snakket med dem om hvor tit de får en øl eller to efter. Derudover har vi også snakket med dem om hvordan de kommer hjem efter. Side 7 af 18

9 Pølle: Efter en god kamp selvom vi ofte taber så er humøret altid højt lige meget hvad. Resultaterne er ikke så vigtige så længe vi bare har det skægt og hygger. Altid efter hver en kamp deler holdet en kasse øl. Dem der kører hjem drikker et par stykker kun så de stadig kan køre bil men måske kan det ske at man får en for meget. Der er dog aldrig sket en ulykke ved det og vi kører altid samlet 4-5 styks i bilerne. Som samlet i klubben er som en lille hyggelig familie hvor vi snakker og fejrer stort set alt godt hvad vi har gjort på ba- nen. Jeg drikker max 2 øl efter hver kamp. Bobber: Øl efter en kamp er bare et must. Lige meget om det er godt eller dårligt vejr, god eller dårlig kamp, så har vi altid vores fællesråb og en sang til plus lidt bajere. Jeg bliver altid kørt til og hjem fra klub- ben af gutterne i klubben, så vasker jeg altid tøjet en ekstra gang eller to. Vi skiftes til at give en kasse øl efter hver kamp. Jeg drikker nok omkring 5-6 øl efter hver kamp. Med disse spørgeskemaer har vi fået et større indblik på om det vi har fundet som et problem, om det vir- kelig også er et problem i den virkelig verden. Hvor vi både har kigget på hvor problemet lå, samt hvad det var der gjorde at man endte ud med at køre spirituskørsel. Fase 3 Ideudvikling VI har vores målgruppe, hvor vi ved at vi skal være meget lige på. Vi vil gå ind og finde de bedst mulige må- der at formidle vores budskab til vores målgruppe. VI vil gå ind og konstruere ideerne til at kunne opbygge vores produkter. Vi har hele tiden haft ideen med at vi gerne vil gå ind og påvirke vores målgruppe. VI vil gerne kunne KIE- modellen Kreative rum Her har vi gået ind og taget vores hovedord som er spirituskørsel, her har vi været helt åbne for alt hvad der kunne hænge sammen med spirituskørsel. Som man også kan se på nedenstående billede, vi har valgt at sætte det op i en brainstorm da det var den mest overskuelige måde at sætte det op på. Her har vi taget en 10 minutters periode hvor vi bare er blevet med at komme med en masse komme med en masse ideer. Side 8 af 18

10 Vi har sat en tidgrænse da vi mener at man ikke hele tiden kan komme med ideer, hvis man afgrænser det kommer man frem til bedre og nemmere på ideer. Dette var det vi nåede frem til; Skitser af vores ideer under brainstormen Det innovative rum VI vil ud fra vores brainstorm, gå ind og videre udvikle enkelte af vores ideer. Her vil vi gå ind og tage fat i kapsel plakaten, da det er en enkel men også sigende hvad det er emnet omhandler. Og sætte et par vigtige ord på det, uden at vores målgruppe skal stå og dissideret læse. For målgruppen skal have det meget hårdt og lige til. Dette vil vi gøre ved hjælp af en plakat som er meget lige på og hård, så har vi også valgt at gå ind og lave en plakat mere. Den vil vi gerne have stadig er lige på, men hvor der er lidt flere indtryk i forhold til vores kapsel plakat. Vi vil stadig fange vores målgruppe med at der ikke skal være så meget man skal stå og vende med hensyn til citater osv. Dog vil vi her valgt at vi gerne vil have flere motiver i baggrun- den sådan så man får budskabet men så stadig kan få en masse indtryk ved hjælp af billeder. Dette vil sige at vi har valgt en kapsel plakat samt en plakat hvor vi opbygger den over et speedometer men hvor det måles i promille. Disse har vi valgt da de er meget lige på, og vi tror det er disse plakater vi vil komme længst med, med hensyn til påvirkningen af vores målgruppe. Vi har ikke valgt facebookside, re- klamefilm eller en radioreklame osv. Alle dem har vi fravalgt da vi ikke tror at de på samme måde bliver fanget af dem. Det at de hænger præcist i det område hvor det er de drikker, i stedet for det er på sofaen eller på Facebook. Her tror vi ikke at det er noget der interessere dem. Derudover er der ikke mange unge som hører radio, og hvis de endelig gør er det kun musikken de høre og derefter slår de væk hvis der kom- mer reklamer el ligne. Alt dette tog vi en beslutning om i fællesskab, hvordan vi mener vi kunne få det bedst mulige resultat. Side 9 af 18

11 Det Entreprenante rum Her vil vi gå ind og begynde at producere vores 2 plakater. VI vil begynde og lave det som i sidste ende skal være det som vores kampagne er bygget op på. Det som i sidste ende vil gøre at der ikke er lige så mange spirituskørsel i Danmark. Her vil vi også gå ind og beskrive målgruppen, hvordan det egentlig påvirker dem ved hjælp af vores produkter. Dette vil vi så gå ind og konkludere på, hvad det er der gør de enkelte udslag. Hvor så hvis det var vores kampagne skulle offentliggøres ude på de lokale steder, det skal være der hvor vores målgruppe hovedsageligt er. Det vil sige ude ved stadionet i den lokale klub, i hallen som er tilhøren- de eller i den lokale cafe el lignede hvor man evt. vil kunne opholde sig efter en træning eller kamp. Hvor der vil være plads til at få noget indenbords. Beslutning af kommunikationsmodellen Dette vil sige at vi nu har besluttet hvilket budskab vi gerne vil ud med samt hvordan det er vi vil gøre det. Vores budskab er at vi gerne vil have at man tænker sig om inden man tager den sidste genstand. At man har styr på hvordan det er man kommer hjem fra det arrangement man nu er til, som i dette tilfælde er transporten hjem fra stadionet. Derudover har vi valgt at vores medievalg skal være en plakat, dette har vi valgt da drengene på stadionet ikke ville opsøge sådanne en information i radioen eller på Facebook. Vi mener nemlig at man skal tage den på stedet hvor det sker, nu hvor de også er så svære at påvirke som de er. Skitser Side 10 af 18

12 3. 4. Fase 4 Produktion af produkt Vi har valgt at producere vores produkter i Dreamweaver da det er et billede behandlingsprogram, som vi mener fungere godt til vores plakater. Vores første plakat: Farver Dette er de valgte farver som vi har valgt at bruge på vores første plakat. o #c3232a o #5B5B5B o #ffffff VI har valgt disse farver da den røde farve signalere advarsel og opmærksomhed, da vi gerne vil ha- ve at folk skal lægge mærke til plakaten, at den er i øje faldende. Den røde farve er nemlig godt til at stjæle opmærksomheden fra alt andet. Så har vi valgt at bruge den grå farve som skal køre som en linje gennem vores kapsel. Vi har valgt den grå farve da den signalere pålidelighed, samt det er en rolig farve ved at den ikke peger en i en bestemt retning. Det er en solid og stabil farve som hænger godt sammen med den røde. Også blev det til en hvis baggrund, dette har vi valgt da på en Side 11 af 18

13 hvis baggrund træder en røde farve tydeligt frem, samt det er tydeligt at læse vores ting på vores plakat. Så alt i alt har vi valgt nogle farver som gør at vi vil lægge opmærksomhed på os selv, men stadig vil være rolige. Farver som vi overvejede o #76ced1 Skrifttype Denne farve havde vi overvejet da den symbolisere styrke og visdom. Hvilket også passer utrolig godt ind i hvad vi gerne vil signalere. Dog passede en blå/tyrkis ikke så godt til den røde farve så vi fandt andre alternativer som vi også finder godt. Skrifte som vi har vagt at bruge o Courier New o Brush Script MT Vi har valgt disse da det skal være skrift som man lægger mæske til, vi har både valgt en skrift som er der er spræl i men også en som holder fokus og roen. Dette har vi valgt da fodbold drengene er i godt humør, efter en god omgang træning. Så motivere det dem ikke at det er en gammel og grå tekst. Hvor så vi har valgt at blande den for at kunne holde en balance mellem vildskab men stadig seriøsiteten. Hvorfor denne tekst Teksten oppefra og ned som vi har valgt at placer den på plakaten Alkohol er skyld i for mange ulykker Køre du? Tænk dig om før du køre 9 ud af 10 spritbilister er mænd Spiritusulykker er oftest fredag, lørdag og søndag 2ud af 3 dræbte i en spiritus ulykke, er bilisten selv. Billede valg: Vi har valgt disse citater /facts da det er facts som man kan relatere til. Det er informationer som man kan tænke over, og sammenligne med til sig selv. VI har valgt at kun informere omkring mænd og ikke kvinder på plakaten i en af vores citater, dette har vi valgt a vi henvender os til fodbold- drengene samt fordi det er der det hovedsagelige problem ligger. Vi kommer også med vores me- ning, såsom vi skriver med stort stop det! dette gør vi da vi vil være sikre på at de forstår vores budskab, da de jo som sagt ikke finder det som om der er et problem de skal lige have det en ekstra gang. Side 12 af 18

14 Vi har valgt at benytte en kapsel og en tankmåler, da vi mener at disse 2 figurer fint viser den sym- bolik, som egentlig godt vil ud med. Altså at man skal holde op med at drikke, hvis man vil køre hjem. Tankmåleren viser fint, hvornår det er nok, og er også tegnet med forskellige farver, for at gøre det let at aflæse den. Kapslen har vi valgt, fordi at en vi mener at en kapsel illustrere noget drikkelse(måske en duff øl?), som man skal holde lidt tilbage med, hvis man ønsker at køre bil eller andet motor køretøj hjem. Vi havde først tænkt en grøn kapsel, ind fordi at det er den farve som Carlsberg bruger, men da denne farve ikke passede ind, valgte vi at lave det om til rødt i stedet. Samt da den røde fungere bedre som et stop signal, og man lægger mere mærke til denne farve. Den anden plakat Farver #aabf3d #a70304 #ffffff #fefc3c #21212c Vi har valgt at bruge disse farver da vi mener at de støtter godt op om vores budskab. Det at vi har valgt at bruge den grønne til at vise der er det stadig okay at sætte sig ud i en bil for fx vores mål- Side 13 af 18

15 Skrifttype Fag; Kommunikation & it gruppe nemlig fodbold drengene. Hvor så jo længere man når des højere stiger tallene og til sidst bliver den rød, dette vil sige at når man når den røde så er det ikke længere tilladt. Dette passer godt til at den grønne er meget åben og positiv, hvor den røde er mere stop, nu tænker vi lige en gang mere over tingene. Vi har valgt at rubrikkerne imellem den grønne og røde er hvide, for at holde den nogenlunde neutral og nemt kan holde et overblik. Dette glæder også for den sorte bag- grund da det får signal farverne til at sprænge frem, man lægger mere mærke til vores figur. Derudover har vi valgt at skrive en tekst som har farven gul, dette har vi da den gule er en farve som sprænger i øjne. Derudover har vi valgt at kombinere en farve som er positiv, men vi stadig gerne vil ud på en hårdere måde til vores målgruppe. Da de skal have det en ekstra gang. Dette mener vi passer godt sammen da det giver både en følelse af at man nok skal finde ud af det, men man skal ikke sætte sig ud i en bil! Copperplate Gothic bold Denne tekst har vi valgt det er en stilren samtidig er det en skrift der er tydelig også på længere af- stande. Det er en skrift som ikke er den traditionelle, men den er stadig tydelig og ikke på samme måde kedelig som Times New Roman godt kan være. Hvorfor denne tekst: #STOPDETNU Denne tekst har vi valgt da den passer godt med vores målgruppe samt vores kampagne. For det første vil vi gerne have noget der skal hænge sammen imellem plakaterne som vi gør ved hjælp af teksten. Derudover er det en tydeligt budskab ved at vi direkte siger at de skal stoppe det og finde en anden udvej end at køre hjem, efter en fodboldkamp hvor de måske er noget en eller to øl for meget. Hvorfor dette billede: Vi har valgt at lave dette billede til vores plakat, dette har vi da det er et enkelt billede som alle kender. Alle ved hvad et speedometer er når man er dreng i år alderen. Dog har vi valgt at lave lidt om på det sådan så det ikke symbolisere fart men promille. Det er også derfor vi har valgt at lave en promille hvor vi går fra den gode og op til det punkt hvor det ikke længere er tilladt at kø- re bil. Derudover har vi valgt at gøre dette endnu mere tydeligt ved at sætte en drink i toppen i ste- det for en streg. Dette har vi gjort for at udpensle endnu mere at det er med spiritus. Da vores mål- gruppe godt kan være lidt tunge i betrækket. Side 14 af 18

16 Beskrivelse for begge Hvorfor denne type produkt Vi har vagt at lave 2 plakater, fordi at det ville være let at placere dem nærmest hvor som helst. Man kunne for eksempel placere den ene på en skole, og måske den anden i vejkanten på vej væk fra skolen. Den hvide plakat, som vi har fremstillet, er der for meget tekst på, til at det ville være hensigtsmæssigt at placere den i en vejkant, den anden er dog meget simpel og let at forstå. Vi tænker derfor at hvis man først placere den hvide, så giver man folk noget til eftertanke, og derved vil de også tænke ekstra over det når de ser den anden plakat. Meningen med disse 2 plakater er egentlig at de skal bruge samtidig, dog på forskellige placaringer, men stadig så de samme personer ser dem. Opbygningen af produktet Vores plakater er bygget meget forskelligt op. Den første hvide plakat, er meget informativ, og giver meget stof til eftertanke, for netop at få folk i gang med at tænke over hvad de gør. Derfor har vi også valgt nogle farver, som springer meget i øjnene, hvilket vi mener at rød gør sammen med hvid. Kapslen har vi valgt at sætte ind, for at fange folks opmærksomhed. På plakat nummer 2. har vi valgt en tankmåler, fordi at vi mener at denne ville fange folks opmærksomhed. Dog er denne også det centrale på denne plakat, den er nemlig meget simpel og der er ikke så meget tekst på den. Derudover har vi på begge plakater valgt at skriver SikkerTrafik i bunde, dette har vi da det er dem som vi laver en kampagne for og dem som gerne vil ud med at budskab til de unge hvor det største problem ligger i spiritus kørsel og ulykker. Side 15 af 18

17 Fase 5 Test af plakaterne Spørgeskema Hvilken plakat lægger du mærke til først: Sort Grøn Grøn Rød Direkte til vores målgruppe Sort Sort Rød Hvad ser du på plakaten: Alkohol Spirituskørsel Den røde plakat var der en tildens til at der var for megen tekst, dette variere mellem den direkte målgruppe og aldersgruppen. Hvilket budskab vil vi gerne ud med: At man ikke skal køre bil når man har drukket Lade være med at køre når man har drukket Undgå spirituskørsel Spirituskørsel VI har valgt kun at tage 3 spørgsmål på spørgeskemaet, dette har vi da vi gerne vil have konkrete svar. Vi vil ikke have de skal tænke for meget over de spørgsmål vi stiller, vi vil gerne have så ærlige svar så muligt. Vi tog 3 plakater som vi satte dem foran, hvor de så derudfra skulle svare på hvilken en de så først. Dette har vi valgt at gøre sådanne for at se om deres øjne fanger vores plakat. Og som man kan se så har vi både ta- get en generel gruppe som er imellem de år, de hælde mere til den grønne plakat, hvor dem som matcher vores målgruppe rammer den sorte plakat hurtigt deres øjne. Dette har vi nogen bud på hvorfor det er sådanne. Det at der er mange forskellige befolkningsgrupper, gør at vi hvis vi bare tager en prøve på personer som bare er mellem 18-24år så fanger deres øjne hurtigt den søde. Hvor forskellen kan være i at de lidt hårdere drenge gerne vil se noget der matcher deres idensitet, hvor de lidt hårde og lige til plakater fanger dem hurtigere. Derefter har vi testet om de egentlig forstår hvad det er vi vil med plakaterne, hvad Side 16 af 18

18 vores budskab er. Hvilket de har fanget rigtig hurtigt ud fra vores 2 plakater, at vi genre vil fortælle dem at de skal finde en anden vej hjem hvis de har drukket for mange genstande. Det er ikke her vi finder et pro- blem. Men vi synes dog det var interessant at det er meget relevant at plakaten skal hænge i bestemte områder hvor den bestemte målgruppe bevæger sig! Ellers er effekten og plakaten helt uduelig, for den bliver ikke lagt mærke til, som er det vigtigste! Fase 6 Offentliggørelse Hvor skulle den hænges der o Den skal hænges i en sportshal/stadion som ligger ude på landet. Der skal den hænger i de cafeterier der er i hallerne eller ved opholdsområdet. Dette skal de da det er her man fær- des når de skal have en øl eller ligne. Hvilket tidspunkt og miljø o Det skal selvfølgelig være ude på andet, da her er det sociale noget helt andet end hvis man bevæger sig i en sportsklub inde i byen. I byen går de meget mere op i deres sport og der er de ikke på samme måde tilbøjelig til at sætte sig ned med nogle øl da dette skader deres kondition. Hvor man ude på landet på en helt anden måde dyrker det sociale man går op i det på en helt anden måde, man mødes for at være sammen. Dette er nok også det der gør at drengene hurtigt får drukket et par øl for meget. det skulle for eksempel være Kappel som ligger lidt uden for Nakskov hvor man skulle væl- ge at placere plakaterne da det er ude på landet og samfundet er noget helt andet. Den har ikke noget bestemt tidpunkt, men vi ville placere den i foråret der hvor vi går fra den kolde vinter til det lune forår da det er her der rigtig begynder at komme gang i klubberne igen. Til omkring efteråret hvor man er ved at gå til den kolde vinter, det er her man igen går på dvale. Da dette er højsæsonen, ellers er det en kampagne som vi mener vil kunne være der hele året, da den ikke specielt henvender sig til noget event, bare at når drengen mø- des efter noget bold enten ude eller inde så skal de tænke over deres handlinger. Hvad kunne være støj til vores plakater o Dette kunne være alle de andre faktorer der spiller ind i hallen eller på stadionet. Dette kunne være alle de andre oplysninger samt plakater der hænger i de samme områder. Da de på samme måde forsøger at skabe opmærksomhed på sig selv. Som også kan have den samme målgruppen uden at det behøver at være samme budskab. Resterende del af K- startegien, den afsluttende fase. Dette er en fase som ikke kan besvares helt korrekt, da vi ikke har haft placeret plakaten eller produceret den så den kom til at hænge i de områder som var ment. Side 17 af 18

19 Kort fortalt Planen for offentliggørelsen Opstart af selve produktionen af vores 2 plakater, for sikkertrafik som er afsender. Placering af plakaterne på stadioner samt haller I starten af foråret skal den opsættes Igen midt på sommeren og derefter ved efteråret, for der hele tiden bliver holdt fokus på det. Dette vil gøre at man hele tiden bliver påmindet det, for eksempel ved nye plakater hver gang i den enkelte årstid. Hvor vores 2 plakater kunne være opstarten, så man hele tiden kan komme nye pla- kater. Kildeliste Statiskker - spirituskørsel; D. 21/ o https://www.sikkertrafik.dk/raad- og- viden/i- bil/alkohol/tal- og- statistik- om- spritkoersel.aspx Statistikker spirituskørsel; D. 21/ o Kampagne mod spirituskørsel; D. 21/ o 0kommune%20saetter%20spot%20paa%20spritkoersel Kampagne mod spirituskørsel; D. 21/ o imod- spritkoersel.aspx Side 18 af 18

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT

KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT KOM/IT KAMPAGNE PROJEKT 18-2-2011 Isabel Marie Elisabeth Odder & Jeanette Bengtsen klasse 3.5k Indhold Forundersøgelse... 2 Bollemodel... 2 Afsender... 6 Case... 6 Værktøjer... 7 Valg af medie... 7 Logoet...

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne

Felix, Sebastian og Martin R, 2.q Zealand Business College, HTX, Vordingborg 131115 Tandlægekampagne. Tandlæge Kampagne Tandlæge Kampagne Gruppe: Sebastian, Felix og Martin R 1/10 Indholdsfortegnelse Forside...Side 1 Indholdsfortegnelse...Side 2 Problemformulering...Side 3 Problemtræ...Side 3 Afsender...Side 4 Mål og Målsætning...Side

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation

Drømme er individuelle. Natascha Fuchs MUL-08. Pia Svensson. Jeffrey Lai. Stefan B. Eilers. Visuel ID. og kommunikation Natascha Fuchs MUL-08 Pia Svensson Jeffrey Lai Stefan B. Eilers Visuel ID og kommunikation KNORD - Multimediedesigner 1. sem, nov 2008 Indholdsfortegnelse Kapitel 1.0 Indledning 1.1 Læringsmål 1.2 Problemformulering

Læs mere

Kommunikation/IT A 2014

Kommunikation/IT A 2014 Kommunikation/IT A 2014 Facebook side projekt Forside Indholdsfortegnelse Formål:... 3 KIE-modellen:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 4 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF

12-05-2015 Anti Fart. kampagne. Kom it. Jim Gislinge CELF 12-05-2015 Anti Fart kampagne Kom it Jim Gislinge CELF Indhold Problem-analyse... 2 Problem-analyse Emne: Folk overholder ikke farten Formål: Lave en kampagne der får folk til at overholde fart grænserne

Læs mere

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder

Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1. BEST WESTERN - BEST MEETING folder Præsentationsportfolio for Hovedforløb 1 BEST WESTERN - BEST MEETING folder Opgaven Jeg skal lave et oplæg af en BEST MEETING folder, til alle BEST WESTERN Hotellerne i Danmark. Jeg beslut- ter sammen

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

3 Htx, Celf Nakskov. Designmanual. Designmanual til Bane Kiosken. Mathias Larsen, Peter lærke & Carina Aa Hansen

3 Htx, Celf Nakskov. Designmanual. Designmanual til Bane Kiosken. Mathias Larsen, Peter lærke & Carina Aa Hansen 3 Htx, Celf Nakskov Designmanual Designmanual til Bane Kiosken Mathias Larsen, Peter lærke & Carina Aa Hansen 2015 Fremgangsmåden i designmanualen Vi har valgt at opbygge vores rapport op efter de 6 faser,

Læs mere

G R A F I S K D E S I G N L O G O

G R A F I S K D E S I G N L O G O GRAFISK DESIGN LOGO Andreas Ernst Tørnqvist / Grafisk Design Opgavebeskrivelse Jeg fik stillet opgaven at designe en iden ti tet til min vens nye It-support firma. Opgaven var fri, der var ingen krav,

Læs mere

FC Horsens. cyberspace

FC Horsens. cyberspace FC Horsens et skridt længere ud i cyberspace Lars Jensen, pigeudvalgsformand i FC Horsens, holder et vågent øje med klubbens Facebook-profiler. Han vil gerne have, at de Facebook-grupper der bliver oprettet

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Kampagnen. Hjælp mig hjem

Kampagnen. Hjælp mig hjem Kampagnen Hjælp mig hjem Mathias Pedersen og Jonas Mathiesen Roskilde Tekniske Gymnasium 29-11-2013 Indholdsfortegnelse Kampagnen side 2 Medievalg 1..side 2 Case eksempel..side 2-3 Afsender..side 3-4 Perspektivering

Læs mere

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH

CHAMP. Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Maria Jacobsen, 12gf32med8b, Aarhus TECH CHAMP Emballage lavet til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. Grafisk design Opgaven Opgaven lød på at designe undertøjsemballage til det fiktive undertøjsfirma Inderst Inde. På æsken skulle der være

Læs mere

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/

GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen. http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ GRAFISK WORKFLOW Hjemmeside - Husk hjelmen http://mediegrafiker-ats.dk/12gf32med8b/projekt/mette/ Produkt Web sider Index side Underside - Cykelhjelmen - brug den rigtig. Underside - Husk nu cykelhjelmen.

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow

Typografi & Grafik & Grafisk produktion & ombrydning billedbehandling Grafisk design workflow Grafis OPGAVE OG BRIEF FRA KUNDEN Opgaven bestod i at motocross afdelingen i Hedelands Motorklub gerne vil have deres eget logo, i stedet for det logo hele organisationen har. På motocross afdelingens

Læs mere

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre.

Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller deres forældre. Kampagne: Su regler- forældre indkomst, udeboende Su. Su efter hvert kvartal. Hvad er en kampagne? Problemstilling case Su reglerne er alt for indviklede og giver ikke nogen mening til de studerende eller

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD?

Workflow REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? REDEGØRELSE WORKFLOW OPGAVE WHO WOULD YOU SMACK FOR A NEW RECORD? Forord Spil har altid været en stor del af mit liv, og har altid spillet meget Playstation, siden jeg var helt lille. Eftersom jeg blev

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær.

Grafisk design 5 STK. ØL / DRINKS / VAND. Opgaven. Farver. Målgruppe. Logo. Stil og stemning Familie, hygge og samvær. 1 DRINK GRAFISK DESIGN 5 STK. ØL / DRINKS / VAND GRAFISK DESIGN Grafisk design 3 DRINK 2 DRINK 5 DRINK 4 DRINK Opgaven bestod i at udvikle et nyt design til Galten byfest, som bliver holdt en gang årligt.

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST

GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST GRAFISK DESIGN RESPONSIV WEBSHOP MED ET FARVETWIST Hjemmesidedesign og udvikling www.mads-pj.dk/clothesly MADS PADKÆR JØRGENSEN - GRAFISK DESIGN Side 1 af 13 DOKUMENTATION OPGAVE Opgaven jeg stillede mig

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine

Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Multimediedesigner, Cph Business Lyngby 2. Semester - 2. Projekt - Ferbruar/Marts 2015 E-zine Pernille Sjøgreen Kathrine Amalie Russell Harder Line Rasmussen www.pernillesjoegreen.com www.kathrineharder.com

Læs mere

Projekt Kom/it A Semester 6

Projekt Kom/it A Semester 6 Jeanette Bengtsen og Isabel Odder Projekt Kom/it A Semester 6 Applikation - Virette Klasse 3.5k 05-04-2011 Indholdsfortegnelse: Indledning:... 2 Bollemodel:... 3 Formål og præmis:... 3 Indhold:... 3 Målgruppe:...

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub

Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Bliv sponsor i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub Børnefamilierne i Frederiksberg Boldklub er mennesker med overskud, der går op i deres børns engagement i klubben. De kommer

Læs mere

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b

Mark André Lyhne. Eksamen 2012. 12web1b Mark André Lyhne Eksamen 2012 12web1b Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Projekt beskrivelse... 3 Målgruppe... 3 Afsender... 3 Budskab... 3 Kommunikationsmål... 3 Ideudvikling... 3 De 6 Designparametre...

Læs mere

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010

Sundhedsguiden. Børn og unges sundhed. Jozef Indruszewski & Marc Ringsing. Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Sundhedsguiden Børn og unges sundhed Kommunikation/IT C Afsluttende opgave 2010 Jozef Indruszewski & Marc Ringsing Problemformulering Vi vil lave en hjemmeside, der oplyser børn og unge om sundhed. Vi

Læs mere

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE

DEN GODE PRESSEMEDDELELSE DEN GODE PRESSEMEDDELELSE Typer af pressemeddelelser Den eventbaserede Man får omtale ved at udsende en klassisk pressemeddelelse, der knytter sig til en begivenhed. Den analysebaserede Man får omtale

Læs mere

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«

GRAFISK DESIGN. Proces. Ideudvikling. »Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider« P f t r o o i l o 1 H GRAFISK DESIGN»Jeg er blevet bedt om at udvikle nogle ideer til at udvikle John Frandsens nuværende annoncesider«proces For at udvikle annoncen måtte jeg først klarlægge, hvad der

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara

Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Afsluttende projekt(kom/it): E-learning Hjemmeside om ballonprojekt Af: Kevin, Martin og Sara Roskilde Teknisk Gymnasium Dato 02/04/13 08/05/13 Side 1 af 9 Indhold Problem... 3 Overvejelser... 3 Produkt...

Læs mere

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg

HHBR. Design. Kvalitets vurdering. Opgaven. Målgruppe og Budskab. De Grafiske valg Opgaven Der skal designes en hjemmeside til en pensioneret revisor, som ønsker at starte en fritids beskæftigelse op, som privat revisor. Han Ønsker en hjemmeside der skal kort fortælle om hans forretning.

Læs mere

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015

Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Juniorudvalgsmøde 19/1 2015 Sted Til Stede : Hos Hans, Almuevej 7, Skanderborg : Hans Hussmann, Jens Ib Søborg, Ole Roed Bloch, Bjarne Alstrup (Bestyrelsen) og Henrik Meyer Thomsen (Referant) Ikke til

Læs mere

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION

VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION VISUEL IDENTITET OG KOMMUNIKATION 2. PROJEKT 2. SEMESTER - 16. MARTS 2012 RAPPORT UDARBEJDET AF: MAYIANNE PEDERSEN ANDERS TOFT NIELSEN MICHAEL RUNE KRISTENSEN ELIN VATNHAMAR OLSEN GO INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Alternativ markedsføring

Alternativ markedsføring Alternativ markedsføring Kom/IT Projekt HTX Roskilde Joachim K. Bodholdt 05-05-2009 Indholdsfortegnelse Alternativ markedsføring online.... 3 Projekt beskrivelse:... 3 Case: Projekt 'Mørk & Juhl'... 4

Læs mere

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-)

Glæder mig rigtig meget til at møde jer, lære jer at kende og hjælpe jer mod jeres mål. Vi ses ;-) Aarhus 1900 CÆCILIE Jeg er 24 år og kommer oprindeligt fra Aalborg, hvor jeg har læst idræt i et år på Aalborg Universitet. Jeg følte for at prøve noget nyt, og jeg valgte at tage overlov fra studiet for

Læs mere

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008

FADDD. Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 FADDD Kampagne for Vejdirektoratet/ Østjyllands Færdselssikkerhedsudvalg Forår 2008 Baggrund Spirituskørsel er et kontinuerligt indsatsområde for Vejdirektoratet og dets regionale Vejcentre, herunder Østjyllands

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt...

Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... Indholdsfortegnelse Valg af opgave... 2 Introduktion... 2 Problem... 2 Målgruppe... 2 Afsender... 2 Budskab... 2 Kodning... 3 Effekt... 3 Information... 3 Programmering... 3 Design... 4 Brochure... 4 Hjemmeside...

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten

Faktion: kapitel om reklameanalyse. Overblik over teksten Faktion: kapitel om reklameanalyse Det skal bare sælge om at analysere reklamer Verden er fuld af reklamer. Der er reklamer i blade og aviser, på internettet og i fjernsynet. Når vi venter på en bus, er

Læs mere

Den som flaskehalsen peger på...!"

Den som flaskehalsen peger på...! Den som flaskehalsen peger på...!" Filmen er bygget op omkring 5 små afsnit, som sker under den samme fest, hvor 14 unge deltager. De unge skuespillere har selv bidraget med egne og andres erfaringer til

Læs mere

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold

BRUG BOLDEN, MOR. (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre. -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far) INSPIRATIONSKURSUS FOR MØDRE og fædre -fra leg til landshold BRUG BOLDEN, MOR (og far)! Formål At vise hvorledes forældre - specielt mødre - kan involveres i døtrenes træning.

Læs mere

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00

Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Generalforsamling for Skive Forenede Volleyballklubber lørdag den 20. april 2013 kl.16.00 Sted: Aakjærskolens cafe Referent: Gry Damgaard Nielsen. Referat: 1. Valg af dirigent Børge Mortensen Generalforsamlingen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Fodbolden. indvandrere

Fodbolden. indvandrere Fodbolden indvandrere Fodbolden indvandrere 4 Formand for Den Østlige Forening i Aalborg Øst, Salah Touska (tv) og fodboldtræner, kampfordeler og alt muligt andet i fodboldklubben, Mohamed Agha. Ildsjæl

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon)

Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Bilag 8 Interview med Rasmus (telefon) hallo det er Rasmus INTERVIEWER1: Goddag Rasmus, vi fik lov til at ringe til

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Interview med spiritusbilister

Interview med spiritusbilister Interview med spiritusbilister Af Cand. psych. Tanja Legind Rendsvig Havarikommissionen for Vejtrafikulykker Resumé I forbindelse med undersøgelsen Karakteristik af spiritusbilisten fra Danmark TransportForskning

Læs mere

Vejledning til LUS spørgeskema

Vejledning til LUS spørgeskema Vejledning til LUS spørgeskema Det vil være en god idé at udarbejde en skriftlig vejledning, som kan udleveres til løberen. Dels så løberen kan få lidt hjælp, men også således at forældre får lidt information

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse

Kommuikations design synopsis Målene Case Faser, aktiviteter og metoder Pruduktbeskrivelse Kommuikations design synopsis Målene Case Hotel Oku er et nyt hotel som står og mangler en designmanual og en måde at brande deres navn på. Hotel Oku er et moderne hotel som gerne vil henvænde sig til

Læs mere

Kom flyvende fra start

Kom flyvende fra start Kom flyvende fra start Palmgren Marketing Ejer: Malene Palmgren Kernekunderne: Iværksættere og lokale mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 10 års erfaring med salg og marketing Har arbejdet

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016

VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 VELKOMMEN TIL SÆSONEN 2015-2016 LANGESKOV BADMINTON KLUB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside foto: Formanden modtog pris ved Badminton Fyn Repræsentantskabsmøde da LBK blev kåret til Årets Klub Side 2: Side

Læs mere

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen

15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE. Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen 15-11-2013 TANDLÆGE KAMPAGNE Marc Sztuk, Simon Drabsch og Marcus Rasmussen Forord Vi har tilmeldt os konkurrencen fra Tandlægeforeningen, om at lave en kampagne for at få flere unge til at tage til tandlæge.

Læs mere

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen GRAFISK DESIGN SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Designforslag til hjemmeside til motorcykelklubben Mc Chaufførerne GRAFISK DESIGN / Dorte Damsgaard Larsen 1/15 DESIGNPROCES Indledende møde med

Læs mere

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag

Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Overvågning i samfundet Kommunikation/IT & Samfundsfag Simon Mikkelsen & Phillip Thomsen 1 Indholdsfortegnelse Introduktion: 3 Projekt- og produktmål: 3 Idé udvikling og brainstorm: 3 Afgrænsning: 3 Farver:

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet

Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Mere trafik færre ulykker Hvorfor? Chefkonsulent Sven Krarup Nielsen Vejdirektoratet Hvorfor går det så godt? Vi har en plan og et mål! Trafikanten har skiftet holdning Trafikanten har ændret adfærd Bilteknikken

Læs mere

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015

ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 ØLU Lynpulje til Børn og Unge pilotprojekt 2015 Formål: At vække interessen hos børn og unge på Østerbro for lokalt demokrati og vise dem deres muligheder for indflydelse herpå, forhåbentlig også i forhold

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

It-sikkerhed Kommunikation&IT

It-sikkerhed Kommunikation&IT It-sikkerhed Kommunikation&IT Dette projekt handler om IT-sikkerhed. Gruppen har derfor valgt at have om Facebook, hvor vi vil hjælpe folk med at færdes rigtigt på nettet. Dette vil gøre ved hjælp af at

Læs mere

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside.

Dokumentation. Inspiration S34 S35. Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Grafisk Design Dokumentation Inspiration Opgavens art Fiktiv opgave af opbygning af en hjemmeside. Kort om opgaven Hjemmesiden, skulle være oplysende om produkter og virksomheden, den skulle være enkel

Læs mere

GRAFIK og. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

GRAFIK og. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard GRAFIK og billedbehandling Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: REKLAME Emirates (fiktiv) Opgave: REklame Programmer: illustrator og photoshop Farverum: RGB (konveteres tilcmyk) OPSTART

Læs mere

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering

Projekt oplæg 1. Plakatopgave Reklame og segmentering Martin Hejgaard Side 1 22-03-2013 Projekt oplæg 1 Plakatopgave Reklame og segmentering En kommunikationsopgave 1 Martin Hejgaard Side 2 22-03-2013 Projekt oplæg Projektoplæg 1 Mælk Du skal udarbejde to

Læs mere

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012.

TBWA\ Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. TBWA\ Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Center for Grøn Transport, Trafikstyrelsen. Energieffektiv køreteknik september 2010-2012. 2 Baggrund Hvis vi kan få alle danske bilister til at følge

Læs mere

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre?

Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? Hvordan kan frontpersonale spørge ind til alkoholvaner, opspore et overforbrug og henvise videre? To typer samtaler om alkohol 1. Kort opsporende samtale Systematisk indarbejdet vane Medarbejdere der har

Læs mere

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html!

Portfolio redesign. Kia Dahlen! cph-kd51@cphbusiness.dk! 1. semester eksamen! MUL-A 2013! !!! www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html! Portfolio redesign Kia Dahlen cph-kd51@cphbusiness.dk 1. semester eksamen MUL-A 2013 www.mul17.itkn.dk/portfolio/index.html Underviserer: Ditlev Skanderby Frederik Tang Ian Wisler-Poulsen Jesper Hinchely

Læs mere

Lokalforeningsdyst #VindTilEP

Lokalforeningsdyst #VindTilEP Lokalforeningsdyst #VindTilEP Det er nu, at valget skal vindes! Vi skal ud og lave larm i gaden, se vælgerne i øjnene og få alle overbevist om at sætte kryds ved nr. 4 på den Konservative liste Nichlas

Læs mere

Grafisk design. Mit bidrag til opgaven Jeg har arbejdet selvstændigt med opgaven, men har været i dialog med Uhrskov.

Grafisk design. Mit bidrag til opgaven Jeg har arbejdet selvstændigt med opgaven, men har været i dialog med Uhrskov. Opgaven Opgaven gik ud på, at lave et nyt design på vinduesfolier til Uhrskov, da de havde udvidet deres butik med nabo butikken. Mit bidrag til opgaven Jeg har arbejdet selvstændigt med opgaven, men har

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse

Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Grundforløbsprøve Projektbeskrivelse Webintegrator Thomas á Rógvi 221191-2505 Indholdsfortegnelse Opgaven... 3 Tidsplan... 4 Målgruppe... 5 Layout... 6 Design... 7 Fonte... 7 Browser... 7 Bilag... 8 Det

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere