Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47"

Transkript

1 CELF NAKSKOV 3. HTX Kommunikation & it Kampagne - Alkohol Mathias Larsen, Peter Lærke, Jonas Johansen & Carina Aalborg Onsdag uge 47

2 Indholdsfortegnelse Fag; Kommunikation & it Fase Formål... 2 Problemanalyse... 2 Statikker spirituskørsel & spiritusulykker... 2 Andre kampagner... 4 Fase K- planlægning... 4 Kommunikationsstrategi... 5 Målgruppeanalyse(spørgeskema)... 6 Plan... 6 Fase Ideudvikling... 8 KIE- modellen... 8 Kreative rum... 8 Det innovative rum... 9 Det Entreprenante rum Beslutning af kommunikationsmodellen Skitser Fase Produktion af produkt Fase Test af plakaterne Fase Offentliggørelse Kildeliste Side 1 af 18

3 Fase 1 Formål Formålet med vores kampagne, er at vi gerne vil gøre vores målgruppe opmærksom på deres alkohol vaner. Dette vil vi gerne da der årlig er mange skader der sker grundet et for højt alkohol indtag. Vi vil gå ind og sætte et større fokus på emnet. Vi vil hovedsageligt henvende os til den yngre generation, da det er der, der er mange flere spiritusulykker/spirituskørsel end i andre aldersgrupper. Problemanalyse Vi ved ta 9 ud af 10 spritbilister er mænd, hvor det hovedsageligt foregår i forår og sommer månederne. Dette er både et højt antal af mænd der forsager ulykkerne, derud over er det i gennemsnit hver 5 som er død i trafikken, død på grund af spiritus indhold. Dette vil vi gerne gå ind og gøre opmærksom på, så deres pårørende samt personerne selv er opmærkesomme på hvor meget de indtager. Da det både går ud over andre i trafikken samt personerne selv. Vi ved også at det hovedsageligt er dem imellem år der kører spirituskørsel, derfor har vi også valgt at vi gerne vil gå ind og henvende os til den yngre generation. Statikker spirituskørsel & spiritusulykker Fakta om spiritus kørsel (Link indlagt i kildeliste) 1 9 ud af 10 spiritusbilister er mænd. Spiritusulykker sker oftest fredag, lørdag og søndag aften/nat Der er flest spiritusulykker i foråret og sommermånederne. Det er hovedsageligt unge og middelaldrene. Der er flest spiritusulykker på landet. To ud af tre af de dræbte i trafikken grundet spirituskørsel er spiritusbilisten selv. 1 Statistikker samt fakta; Spirituskørsel Side 2 af 18

4 Dette er en statistik over hvor mange der er dræbte i trafikken grundet spiritus, over et bestemt antal år. Dette er en oversigt over hvor mange omkommende samt til skade kommende der er sket på hvilke køretø- jer. 2 Dette er en statistik over hvor mange der har kørt spirituskørsel, i hvilke år samt aldersgrupperne. 2 Alder opbygget statistik - Spirituskørsel Side 3 af 18

5 Andre kampagner Vi har udvalgt et par andre kampagner, som også går ind og berører spirituskørsel. Vi har valgt disse kam- pagner da, det hovedsageligt henvender sig til middelaldersgruppen. Men dette vil vi ikke, da det er et me- get højere antal ulykker for unge mellem år. Derfor vil vi gå ind og henvende os der. Dette vil vi da vi gerne vil kunne gøre en forskel med vores kampagne, og dette mener vi både at kunne gøre da der er så mange ulykker grundet spiritus, og derved vil man kunne presse dem den vej. 3 4 Fase 2 K- planlægning Rådet for sikkertrafik har også en speciel kommunikationsmåde, som de hver gang anvender. De snakker til ens fornuft, de vil gerne nå ind til en på en måde hvor de gør en opmærksom på tingene omkring en. Vi har gået ind og fundet deres gennerelle koncept på hvordan de generelt gerne vil signalere til deres mål- gruppe; 5 Har fortæller de at de gerne vil påvirke en større gruppe, at alt behøves ikke ske på en gang, men hvis vi alle gør en lille smule bliver det en stor ting i sidste ende. Det er dette som de viser igennem hovedsageligt alle deres kampagner. Både når de laver de hårdere men også de sødere. Det som så gør det at man genkender 3 Kampagne imod spirituskørsel 4 Kampagne mod spirituskørsel 5 https://www.sikkertrafik.dk/kommunesamarbejde/kampagner/kampagner- 2014/Fartkampagne/Strategi- og- koncept.aspx Side 4 af 18

6 reklamerne for rådet fra sikkertrafik. Da man kan genkende den måde de fremsender deres informationer på. Kommunikationsstrategi Vores informationsproblem, skal henvende sig til de årige. Vi vil gerne have fat i lokalsamfundet, i lokale fodboldklubber. Dette vil vi gerne da der er det oplagt at tage nogle kolde øl efter en fodbold træ- ning. Det er ude på landet i de lokale klubber, hvor der ofte er et stykke hjem og dermed tillader sig at køre hjem. Når man har fået et par øl, tager man hjem. Det er specielt slemt ude på andet, da nu hvor man er samlet kan man lige så godt hygge lidt ekstra. Det informationsproblem, er at de ikke bare lige bliver på rørt af at der hænger en plakat på opslagstavlen. Der skal noget drastisk til. Samt det er ikke forældrene eller en firma som ingen indflydelse på dem har som skal komme med budskabet, det er et forbillede. En som kan gå ind og lave en påvirkning på lige præcist denne målgruppe. Dette kan være træneren, da det er alles samlingspunkt. Det er ham som sige go for tingene, og som kan ændre nogle vaner som er opstået. Afsenderen er rådet for sikkertrafik, som gerne vil mindske de farer der kommer ved spirituskørsel. De vil gerne have at der kommer et større fokus på emnet, sådan så der ikke kommer sådan nogle dumme episo- der som sagtens kunne være undgået. Rådet for sikker trafik vil gerne igennem med viden og holdning. De vil gerne kunne på virke så meget så muligt i de forskellige målgrupper. De arbejder ud fra færdselssikker- hed kommissionens handlingsplan, her går de ind og tager fat i de forskellige farer i trafikken der kan opstå. Her har vi så valgt at vi vil lave en kampagne fra sikker trafik til de unge ude i de lokale fodboldklubber. Målet er så at vi gerne vil sænke antallet af personer som kører hjem efter for mange indtagende øl efter en fodboldtræning. Vi vil gerne nå ind til så mange som muligt, og få påvirket dem sådan så de er opmærk- somme på emnet. Dette vil sige vores målgruppe er unge mellem år som færdes i de lokale sportsklubber. Det er dren- gen, da drengene som oftest ikke beder om hjælp eller ligne. Samt det er her vi finder problemet. Dette er dog den sværeste målgruppe at påvirke da det er drengen som ikke ser der er et problem. Da de kun drik- ker nogle øl efter træning, og det er det vi gerne vil have dem til at tænke over. Det skal være de unge ude i de lokale klubber da der her er en helt anden stemning end hvad der er inde i byen, i byen er de meget mere seriøse. Hvor i de lokale klubber mødes de lige så meget for at være sammen som at dyrke sport. Det vi bruger her er logos, dette er det selv om de er svære at påvirke forsøger vi stadig at spille på fornuf- Side 5 af 18

7 ten. Da de godt ved ta det de er i gang med er forkert, men ikke på samme måde tænker over det når mu- sikken spiller. Jeg vil dog gå ind og specifikisere det endnu mere dette vil jeg gøre ved hjælp af dette skema. Dette er en målgruppe hvor de finder de ting de foretager sig hensigtsmæssige, de finder ikke problemet som et rigtigt problem. Det er det indtegnede felt som vores målgruppe befinder sig i, det er her dem som stadig kan påvirkes men det er mere besværligt. Der skal noget viden ud til de unge som viser dem at de bliver nød til at gå en anden vej. Med dette mener jeg at drengene efter træning skal have øjne op for at en øl er nok, og man stadig kan hygge sig. Der står foroven i feltet +B /- R, dette betyder at der skal mere information ud, sådan så de ikke finder det så ligegyldig og u- betydningsfuldt som de hovedsageligt finder de problemer de står i. Målgruppeanalyse(spørgeskema) VI har gået ind og lave et digitalt spørgeskema, dette har vi da vi tror på at vi på denne måde kan indfange flest spørgeskemaer. Dette mener vi da, folk ikke på samme måde vil være så tilbageholdende. Da vi ikke står og kigger på dem, men de kan være anonyme bag en skærm. Som ikke virker på samme måde afskræk- kende som hvis vi stod der. Plan 24/9 Uddeling og besvarelse af spørgeskema. Dette vil vi gøre ved at smide det på Facebook samt fronter. Dette vil vi gøre ved at, det er her vi mener at vi kan komme ud til unge mellem år. Da unge er hele tiden er opkoblet til nettet, og derved finder det nemmere at gå denne vej ind og svare. Derudover mener vi det er en bonus at sætte det på nettet da emnet er et tabu, og ved at de kan sidde ved en skærm og vi ikke står der, virker det ikke så afskrækkende på samme måde. 28/9 Konklusion på vores spørgeskemaer Side 6 af 18

8 Kender ud nogen der har kørt spirituskørsel? Ville du selv have samvittighed til at køre spirituskørsel Derefter har vi undersøgt på målgruppen hvor aldrene ligger på personerne som har kørt spirituskørsel Samt vi har været ude i en fodbold klub der ligger i Kappel, hvor vi har snakket med dem om hvor tit de får en øl eller to efter. Derudover har vi også snakket med dem om hvordan de kommer hjem efter. Side 7 af 18

9 Pølle: Efter en god kamp selvom vi ofte taber så er humøret altid højt lige meget hvad. Resultaterne er ikke så vigtige så længe vi bare har det skægt og hygger. Altid efter hver en kamp deler holdet en kasse øl. Dem der kører hjem drikker et par stykker kun så de stadig kan køre bil men måske kan det ske at man får en for meget. Der er dog aldrig sket en ulykke ved det og vi kører altid samlet 4-5 styks i bilerne. Som samlet i klubben er som en lille hyggelig familie hvor vi snakker og fejrer stort set alt godt hvad vi har gjort på ba- nen. Jeg drikker max 2 øl efter hver kamp. Bobber: Øl efter en kamp er bare et must. Lige meget om det er godt eller dårligt vejr, god eller dårlig kamp, så har vi altid vores fællesråb og en sang til plus lidt bajere. Jeg bliver altid kørt til og hjem fra klub- ben af gutterne i klubben, så vasker jeg altid tøjet en ekstra gang eller to. Vi skiftes til at give en kasse øl efter hver kamp. Jeg drikker nok omkring 5-6 øl efter hver kamp. Med disse spørgeskemaer har vi fået et større indblik på om det vi har fundet som et problem, om det vir- kelig også er et problem i den virkelig verden. Hvor vi både har kigget på hvor problemet lå, samt hvad det var der gjorde at man endte ud med at køre spirituskørsel. Fase 3 Ideudvikling VI har vores målgruppe, hvor vi ved at vi skal være meget lige på. Vi vil gå ind og finde de bedst mulige må- der at formidle vores budskab til vores målgruppe. VI vil gå ind og konstruere ideerne til at kunne opbygge vores produkter. Vi har hele tiden haft ideen med at vi gerne vil gå ind og påvirke vores målgruppe. VI vil gerne kunne KIE- modellen Kreative rum Her har vi gået ind og taget vores hovedord som er spirituskørsel, her har vi været helt åbne for alt hvad der kunne hænge sammen med spirituskørsel. Som man også kan se på nedenstående billede, vi har valgt at sætte det op i en brainstorm da det var den mest overskuelige måde at sætte det op på. Her har vi taget en 10 minutters periode hvor vi bare er blevet med at komme med en masse komme med en masse ideer. Side 8 af 18

10 Vi har sat en tidgrænse da vi mener at man ikke hele tiden kan komme med ideer, hvis man afgrænser det kommer man frem til bedre og nemmere på ideer. Dette var det vi nåede frem til; Skitser af vores ideer under brainstormen Det innovative rum VI vil ud fra vores brainstorm, gå ind og videre udvikle enkelte af vores ideer. Her vil vi gå ind og tage fat i kapsel plakaten, da det er en enkel men også sigende hvad det er emnet omhandler. Og sætte et par vigtige ord på det, uden at vores målgruppe skal stå og dissideret læse. For målgruppen skal have det meget hårdt og lige til. Dette vil vi gøre ved hjælp af en plakat som er meget lige på og hård, så har vi også valgt at gå ind og lave en plakat mere. Den vil vi gerne have stadig er lige på, men hvor der er lidt flere indtryk i forhold til vores kapsel plakat. Vi vil stadig fange vores målgruppe med at der ikke skal være så meget man skal stå og vende med hensyn til citater osv. Dog vil vi her valgt at vi gerne vil have flere motiver i baggrun- den sådan så man får budskabet men så stadig kan få en masse indtryk ved hjælp af billeder. Dette vil sige at vi har valgt en kapsel plakat samt en plakat hvor vi opbygger den over et speedometer men hvor det måles i promille. Disse har vi valgt da de er meget lige på, og vi tror det er disse plakater vi vil komme længst med, med hensyn til påvirkningen af vores målgruppe. Vi har ikke valgt facebookside, re- klamefilm eller en radioreklame osv. Alle dem har vi fravalgt da vi ikke tror at de på samme måde bliver fanget af dem. Det at de hænger præcist i det område hvor det er de drikker, i stedet for det er på sofaen eller på Facebook. Her tror vi ikke at det er noget der interessere dem. Derudover er der ikke mange unge som hører radio, og hvis de endelig gør er det kun musikken de høre og derefter slår de væk hvis der kom- mer reklamer el ligne. Alt dette tog vi en beslutning om i fællesskab, hvordan vi mener vi kunne få det bedst mulige resultat. Side 9 af 18

11 Det Entreprenante rum Her vil vi gå ind og begynde at producere vores 2 plakater. VI vil begynde og lave det som i sidste ende skal være det som vores kampagne er bygget op på. Det som i sidste ende vil gøre at der ikke er lige så mange spirituskørsel i Danmark. Her vil vi også gå ind og beskrive målgruppen, hvordan det egentlig påvirker dem ved hjælp af vores produkter. Dette vil vi så gå ind og konkludere på, hvad det er der gør de enkelte udslag. Hvor så hvis det var vores kampagne skulle offentliggøres ude på de lokale steder, det skal være der hvor vores målgruppe hovedsageligt er. Det vil sige ude ved stadionet i den lokale klub, i hallen som er tilhøren- de eller i den lokale cafe el lignede hvor man evt. vil kunne opholde sig efter en træning eller kamp. Hvor der vil være plads til at få noget indenbords. Beslutning af kommunikationsmodellen Dette vil sige at vi nu har besluttet hvilket budskab vi gerne vil ud med samt hvordan det er vi vil gøre det. Vores budskab er at vi gerne vil have at man tænker sig om inden man tager den sidste genstand. At man har styr på hvordan det er man kommer hjem fra det arrangement man nu er til, som i dette tilfælde er transporten hjem fra stadionet. Derudover har vi valgt at vores medievalg skal være en plakat, dette har vi valgt da drengene på stadionet ikke ville opsøge sådanne en information i radioen eller på Facebook. Vi mener nemlig at man skal tage den på stedet hvor det sker, nu hvor de også er så svære at påvirke som de er. Skitser Side 10 af 18

12 3. 4. Fase 4 Produktion af produkt Vi har valgt at producere vores produkter i Dreamweaver da det er et billede behandlingsprogram, som vi mener fungere godt til vores plakater. Vores første plakat: Farver Dette er de valgte farver som vi har valgt at bruge på vores første plakat. o #c3232a o #5B5B5B o #ffffff VI har valgt disse farver da den røde farve signalere advarsel og opmærksomhed, da vi gerne vil ha- ve at folk skal lægge mærke til plakaten, at den er i øje faldende. Den røde farve er nemlig godt til at stjæle opmærksomheden fra alt andet. Så har vi valgt at bruge den grå farve som skal køre som en linje gennem vores kapsel. Vi har valgt den grå farve da den signalere pålidelighed, samt det er en rolig farve ved at den ikke peger en i en bestemt retning. Det er en solid og stabil farve som hænger godt sammen med den røde. Også blev det til en hvis baggrund, dette har vi valgt da på en Side 11 af 18

13 hvis baggrund træder en røde farve tydeligt frem, samt det er tydeligt at læse vores ting på vores plakat. Så alt i alt har vi valgt nogle farver som gør at vi vil lægge opmærksomhed på os selv, men stadig vil være rolige. Farver som vi overvejede o #76ced1 Skrifttype Denne farve havde vi overvejet da den symbolisere styrke og visdom. Hvilket også passer utrolig godt ind i hvad vi gerne vil signalere. Dog passede en blå/tyrkis ikke så godt til den røde farve så vi fandt andre alternativer som vi også finder godt. Skrifte som vi har vagt at bruge o Courier New o Brush Script MT Vi har valgt disse da det skal være skrift som man lægger mæske til, vi har både valgt en skrift som er der er spræl i men også en som holder fokus og roen. Dette har vi valgt da fodbold drengene er i godt humør, efter en god omgang træning. Så motivere det dem ikke at det er en gammel og grå tekst. Hvor så vi har valgt at blande den for at kunne holde en balance mellem vildskab men stadig seriøsiteten. Hvorfor denne tekst Teksten oppefra og ned som vi har valgt at placer den på plakaten Alkohol er skyld i for mange ulykker Køre du? Tænk dig om før du køre 9 ud af 10 spritbilister er mænd Spiritusulykker er oftest fredag, lørdag og søndag 2ud af 3 dræbte i en spiritus ulykke, er bilisten selv. Billede valg: Vi har valgt disse citater /facts da det er facts som man kan relatere til. Det er informationer som man kan tænke over, og sammenligne med til sig selv. VI har valgt at kun informere omkring mænd og ikke kvinder på plakaten i en af vores citater, dette har vi valgt a vi henvender os til fodbold- drengene samt fordi det er der det hovedsagelige problem ligger. Vi kommer også med vores me- ning, såsom vi skriver med stort stop det! dette gør vi da vi vil være sikre på at de forstår vores budskab, da de jo som sagt ikke finder det som om der er et problem de skal lige have det en ekstra gang. Side 12 af 18

14 Vi har valgt at benytte en kapsel og en tankmåler, da vi mener at disse 2 figurer fint viser den sym- bolik, som egentlig godt vil ud med. Altså at man skal holde op med at drikke, hvis man vil køre hjem. Tankmåleren viser fint, hvornår det er nok, og er også tegnet med forskellige farver, for at gøre det let at aflæse den. Kapslen har vi valgt, fordi at en vi mener at en kapsel illustrere noget drikkelse(måske en duff øl?), som man skal holde lidt tilbage med, hvis man ønsker at køre bil eller andet motor køretøj hjem. Vi havde først tænkt en grøn kapsel, ind fordi at det er den farve som Carlsberg bruger, men da denne farve ikke passede ind, valgte vi at lave det om til rødt i stedet. Samt da den røde fungere bedre som et stop signal, og man lægger mere mærke til denne farve. Den anden plakat Farver #aabf3d #a70304 #ffffff #fefc3c #21212c Vi har valgt at bruge disse farver da vi mener at de støtter godt op om vores budskab. Det at vi har valgt at bruge den grønne til at vise der er det stadig okay at sætte sig ud i en bil for fx vores mål- Side 13 af 18

15 Skrifttype Fag; Kommunikation & it gruppe nemlig fodbold drengene. Hvor så jo længere man når des højere stiger tallene og til sidst bliver den rød, dette vil sige at når man når den røde så er det ikke længere tilladt. Dette passer godt til at den grønne er meget åben og positiv, hvor den røde er mere stop, nu tænker vi lige en gang mere over tingene. Vi har valgt at rubrikkerne imellem den grønne og røde er hvide, for at holde den nogenlunde neutral og nemt kan holde et overblik. Dette glæder også for den sorte bag- grund da det får signal farverne til at sprænge frem, man lægger mere mærke til vores figur. Derudover har vi valgt at skrive en tekst som har farven gul, dette har vi da den gule er en farve som sprænger i øjne. Derudover har vi valgt at kombinere en farve som er positiv, men vi stadig gerne vil ud på en hårdere måde til vores målgruppe. Da de skal have det en ekstra gang. Dette mener vi passer godt sammen da det giver både en følelse af at man nok skal finde ud af det, men man skal ikke sætte sig ud i en bil! Copperplate Gothic bold Denne tekst har vi valgt det er en stilren samtidig er det en skrift der er tydelig også på længere af- stande. Det er en skrift som ikke er den traditionelle, men den er stadig tydelig og ikke på samme måde kedelig som Times New Roman godt kan være. Hvorfor denne tekst: #STOPDETNU Denne tekst har vi valgt da den passer godt med vores målgruppe samt vores kampagne. For det første vil vi gerne have noget der skal hænge sammen imellem plakaterne som vi gør ved hjælp af teksten. Derudover er det en tydeligt budskab ved at vi direkte siger at de skal stoppe det og finde en anden udvej end at køre hjem, efter en fodboldkamp hvor de måske er noget en eller to øl for meget. Hvorfor dette billede: Vi har valgt at lave dette billede til vores plakat, dette har vi da det er et enkelt billede som alle kender. Alle ved hvad et speedometer er når man er dreng i år alderen. Dog har vi valgt at lave lidt om på det sådan så det ikke symbolisere fart men promille. Det er også derfor vi har valgt at lave en promille hvor vi går fra den gode og op til det punkt hvor det ikke længere er tilladt at kø- re bil. Derudover har vi valgt at gøre dette endnu mere tydeligt ved at sætte en drink i toppen i ste- det for en streg. Dette har vi gjort for at udpensle endnu mere at det er med spiritus. Da vores mål- gruppe godt kan være lidt tunge i betrækket. Side 14 af 18

16 Beskrivelse for begge Hvorfor denne type produkt Vi har vagt at lave 2 plakater, fordi at det ville være let at placere dem nærmest hvor som helst. Man kunne for eksempel placere den ene på en skole, og måske den anden i vejkanten på vej væk fra skolen. Den hvide plakat, som vi har fremstillet, er der for meget tekst på, til at det ville være hensigtsmæssigt at placere den i en vejkant, den anden er dog meget simpel og let at forstå. Vi tænker derfor at hvis man først placere den hvide, så giver man folk noget til eftertanke, og derved vil de også tænke ekstra over det når de ser den anden plakat. Meningen med disse 2 plakater er egentlig at de skal bruge samtidig, dog på forskellige placaringer, men stadig så de samme personer ser dem. Opbygningen af produktet Vores plakater er bygget meget forskelligt op. Den første hvide plakat, er meget informativ, og giver meget stof til eftertanke, for netop at få folk i gang med at tænke over hvad de gør. Derfor har vi også valgt nogle farver, som springer meget i øjnene, hvilket vi mener at rød gør sammen med hvid. Kapslen har vi valgt at sætte ind, for at fange folks opmærksomhed. På plakat nummer 2. har vi valgt en tankmåler, fordi at vi mener at denne ville fange folks opmærksomhed. Dog er denne også det centrale på denne plakat, den er nemlig meget simpel og der er ikke så meget tekst på den. Derudover har vi på begge plakater valgt at skriver SikkerTrafik i bunde, dette har vi da det er dem som vi laver en kampagne for og dem som gerne vil ud med at budskab til de unge hvor det største problem ligger i spiritus kørsel og ulykker. Side 15 af 18

17 Fase 5 Test af plakaterne Spørgeskema Hvilken plakat lægger du mærke til først: Sort Grøn Grøn Rød Direkte til vores målgruppe Sort Sort Rød Hvad ser du på plakaten: Alkohol Spirituskørsel Den røde plakat var der en tildens til at der var for megen tekst, dette variere mellem den direkte målgruppe og aldersgruppen. Hvilket budskab vil vi gerne ud med: At man ikke skal køre bil når man har drukket Lade være med at køre når man har drukket Undgå spirituskørsel Spirituskørsel VI har valgt kun at tage 3 spørgsmål på spørgeskemaet, dette har vi da vi gerne vil have konkrete svar. Vi vil ikke have de skal tænke for meget over de spørgsmål vi stiller, vi vil gerne have så ærlige svar så muligt. Vi tog 3 plakater som vi satte dem foran, hvor de så derudfra skulle svare på hvilken en de så først. Dette har vi valgt at gøre sådanne for at se om deres øjne fanger vores plakat. Og som man kan se så har vi både ta- get en generel gruppe som er imellem de år, de hælde mere til den grønne plakat, hvor dem som matcher vores målgruppe rammer den sorte plakat hurtigt deres øjne. Dette har vi nogen bud på hvorfor det er sådanne. Det at der er mange forskellige befolkningsgrupper, gør at vi hvis vi bare tager en prøve på personer som bare er mellem 18-24år så fanger deres øjne hurtigt den søde. Hvor forskellen kan være i at de lidt hårdere drenge gerne vil se noget der matcher deres idensitet, hvor de lidt hårde og lige til plakater fanger dem hurtigere. Derefter har vi testet om de egentlig forstår hvad det er vi vil med plakaterne, hvad Side 16 af 18

18 vores budskab er. Hvilket de har fanget rigtig hurtigt ud fra vores 2 plakater, at vi genre vil fortælle dem at de skal finde en anden vej hjem hvis de har drukket for mange genstande. Det er ikke her vi finder et pro- blem. Men vi synes dog det var interessant at det er meget relevant at plakaten skal hænge i bestemte områder hvor den bestemte målgruppe bevæger sig! Ellers er effekten og plakaten helt uduelig, for den bliver ikke lagt mærke til, som er det vigtigste! Fase 6 Offentliggørelse Hvor skulle den hænges der o Den skal hænges i en sportshal/stadion som ligger ude på landet. Der skal den hænger i de cafeterier der er i hallerne eller ved opholdsområdet. Dette skal de da det er her man fær- des når de skal have en øl eller ligne. Hvilket tidspunkt og miljø o Det skal selvfølgelig være ude på andet, da her er det sociale noget helt andet end hvis man bevæger sig i en sportsklub inde i byen. I byen går de meget mere op i deres sport og der er de ikke på samme måde tilbøjelig til at sætte sig ned med nogle øl da dette skader deres kondition. Hvor man ude på landet på en helt anden måde dyrker det sociale man går op i det på en helt anden måde, man mødes for at være sammen. Dette er nok også det der gør at drengene hurtigt får drukket et par øl for meget. det skulle for eksempel være Kappel som ligger lidt uden for Nakskov hvor man skulle væl- ge at placere plakaterne da det er ude på landet og samfundet er noget helt andet. Den har ikke noget bestemt tidpunkt, men vi ville placere den i foråret der hvor vi går fra den kolde vinter til det lune forår da det er her der rigtig begynder at komme gang i klubberne igen. Til omkring efteråret hvor man er ved at gå til den kolde vinter, det er her man igen går på dvale. Da dette er højsæsonen, ellers er det en kampagne som vi mener vil kunne være der hele året, da den ikke specielt henvender sig til noget event, bare at når drengen mø- des efter noget bold enten ude eller inde så skal de tænke over deres handlinger. Hvad kunne være støj til vores plakater o Dette kunne være alle de andre faktorer der spiller ind i hallen eller på stadionet. Dette kunne være alle de andre oplysninger samt plakater der hænger i de samme områder. Da de på samme måde forsøger at skabe opmærksomhed på sig selv. Som også kan have den samme målgruppen uden at det behøver at være samme budskab. Resterende del af K- startegien, den afsluttende fase. Dette er en fase som ikke kan besvares helt korrekt, da vi ikke har haft placeret plakaten eller produceret den så den kom til at hænge i de områder som var ment. Side 17 af 18

19 Kort fortalt Planen for offentliggørelsen Opstart af selve produktionen af vores 2 plakater, for sikkertrafik som er afsender. Placering af plakaterne på stadioner samt haller I starten af foråret skal den opsættes Igen midt på sommeren og derefter ved efteråret, for der hele tiden bliver holdt fokus på det. Dette vil gøre at man hele tiden bliver påmindet det, for eksempel ved nye plakater hver gang i den enkelte årstid. Hvor vores 2 plakater kunne være opstarten, så man hele tiden kan komme nye pla- kater. Kildeliste Statiskker - spirituskørsel; D. 21/ o https://www.sikkertrafik.dk/raad- og- viden/i- bil/alkohol/tal- og- statistik- om- spritkoersel.aspx Statistikker spirituskørsel; D. 21/ o Kampagne mod spirituskørsel; D. 21/ o 0kommune%20saetter%20spot%20paa%20spritkoersel Kampagne mod spirituskørsel; D. 21/ o imod- spritkoersel.aspx Side 18 af 18

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED

FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED 27-1-2012 KOMMUNIKATION & SAMFUND FARTBEGRÆNSNING & TRAFIKSIKKERHED Roskilde Tekniske Skole, HTX Søren Witek & Christoffer Thor Paulsen Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Problemformulering... 3 Danskernes

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen

VERSION TEGNET I GIMP. Responsiv webdesign. Rapport udarbejdet. side 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen VERSION TEGNET I GIMP Responsiv webdesign Rapport udarbejdet af: 1 af 16 Andreas Heise, Jonas Johansen & Henrik Pedersen Formål... 3 De 6 faser... 3 Problemanalyse... 3 K-strategi... 5 Idéudvikling...

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Interaktiv 3d i Flash

Interaktiv 3d i Flash 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKTION 4 3 PROBLEMFORMULERING 4 4 PROBLEMAFGRÆNSNING 5 5 METODE OG STRUKTUR 5 5.1 Metode 6 5.2 Struktur 6 6 UDVIKLINGS IDE. 7 6.1 Bruger anvendelighed

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion...

Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... Indhold Formål:... 3 De 6 faser:... 3 Fase 1: Problemanalyse... 3 Fase 2: K-strategi... 3 Fase 3: Idéudvikling... 4 Fase 4: Medieproduktion... 4 Fase 5: Test... 5 Fase 6: Offentliggørelse... 5 Kanyle-modellen:...

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael

12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael 12D1 Vejledere Helene, Niels, Bror og Michael Indhold Indledning... 4 Afsender... 5 Virksomhedstype... 6 Mission, vision og værdier... 6 Værdier... 6 Mission... 6 Formål... 7 Hvad vil vi opnå med produktet?...

Læs mere

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard

Bilag. Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard Bilag Nikolaj Grauslund Kristensen, Daniel André Clausen, Christopher Sejer Jahn Christensen og Christian Hedegaard RESUME Dette dokument indeholder transskriberinger af interview samt tabeller. Indholdsfortegnelse

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1

KOMMUNIKATION/IT. Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT. ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 KOMMUNIKATION/IT Eksamensprojekt MARCUS NIEBUHR OG CHRISTOFFER A. BREVADT ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Klasse 1.1 Introduktion Vi har valgt at tage udgangspunkt i case 2 affaldshåndtering, og som fokuspunkt

Læs mere

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne

Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011. Kommunikation IT Projekt Kampagne Frederik Adamsen Roskilde Tekniske Gymnasium Efteråret/Vinteren 2011 Kommunikation IT Projekt Kampagne Indhold Indledning... 3 Tidsplan... 3 Valg af Case... 3 Målgruppe, afsender og indhold... 4 Udformning

Læs mere

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE

BRYD RAMMEN. Livet er for kort til kedelige præsentationer GRATIS PRØVE BRYD RAMMEN GRATIS PRØVE Livet er for kort til kedelige præsentationer Bryd rammen livet er for kort til kedelige præsentationer! Claus Handberg & Visus Publishing 2012 1. udgave, 1. oplag Omslag og illustrationer:

Læs mere

Jeg fik min første depression.

Jeg fik min første depression. Jeg fik min første depression. Det hele var for meget Gymnasiet, lektierne, fritidsjobbet, det sociale med familien og vennerne.. Allerede i starten af gymnasiet, havde jeg haft så mange nederlag, bogligt

Læs mere

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker

Køge Kommunes Biblioteker. Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Køge Kommunes Biblioteker Biblioteksbrugerne i Ejby og Bjæverskov undersøgelse af brugerne og deres benyttelse af Ejby og Bjæverskovs biblioteker Rapport 3. december 2009 Udarbejdet af Anne Sophie Olsen

Læs mere

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time

Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time 1 Interview 1 (I1) Erik Interviewede varede: 1 Time Vil du starte med at introducere hvad du hedder og hvilket studium du går på? Jeg hedder Erik og jeg læser Jura, er lige blevet færdig med 3. Semester

Læs mere

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5

Indledning... 2. Problemformulering... 2. Problemstilling... 2. Spørgeundersøgelse... 2. Projektstyring... 4. Projektgruppe... 5 Indhold Indledning... 2 Problemformulering... 2 Problemstilling... 2 Spørgeundersøgelse... 2 Projektstyring... 4 Projektgruppe... 5 Paramenter på 3 eksisterende teater hjemmesider... 6 Om os... 7 Konkurrencer...

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez

Teknologi-Børn. Christian Mørk og Volkan Erdönmez Teknologi-Børn Christian Mørk og Volkan Erdönmez 22/04 2010 Vejleder: Berit Bruun Jespersen Fag: Teknologi Klasse: 1.A Skole: Odense Tekniske Gymnasium I dette forløb har vi arbejde med børn og hvordan

Læs mere

Bilag 1: Fokusgruppeinterview

Bilag 1: Fokusgruppeinterview Bilag 1: Fokusgruppeinterview interviewer: Som sagt så er vores ide så at lave en hjemmeside hvor folk henholdsvis kan oprette en lejr til Roskilde festivalen hvor de kan invitere deres venner, så det

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil

Website projekt 2, 2. semester. Indentitet, mad og livsstil Lasse M. Bruun Overgaard www.lbodesign.dk Mark Halding www.markhalding.dk Peter Konrad www.peterkonrad.dk Jonathan Abel www.abel.mynosmedia.dk Mark Rein www.andersrein.dk Website projekt 2, 2. semester.

Læs mere

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift.

Interviewers spørgsmål og tale står med sort skrift og KEJ svar og tale står med blåt skrift. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Bilag 1 Interview med KEJ i eget hjem i en mindre by i Vejle Kommune. KEJ er 93 år gammel og bor i egen

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere