Brugsvejledning Spabad 6525

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugsvejledning Spabad 6525"

Transkript

1 Brugsvejledning Spabad

2 Af sikkerhedsmæssige årsager bedes De venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt inden installation og brug. Index: 1) Opstilling.. 3 2) Elektriske installationer 4 3) Vandinstallationer 5 4) Vejledning i brug af produktet.6 5) Vedligeholdelse..7 6) Reklamationer 7 7) Fejlfindingsskema...8 Bemærkning: Informationen i denne brugsvejledning kan ændres uden varsel. Fabrikanten afgiver ingen garantiforpligtelser, hvad angår indholdet heri, og frasiger sig udtrykkeligt enhver underforstået garantiforpligtelse for god handelsvare eller egnethed til et specielt formål. Desuden forbeholder fabrikanten sig retten til at revidere denne vejledning og foretage ændringer uden at være forpligtiget til at meddele sådanne revideringer eller ændringer til andre personer. 2

3 Opstilling: Spabadet skal opstilles så det støtter på benene. Spabadet er fra produktion afbalanceret så det står vandret, men i forbindelse med transport vil der som regel flyttes på benenes højdeindstillinger. Derfor vil det oftest være nødvendigt med en justering af benene på stedet hvor spabadet skal stå. Placer derfor spabadet på sin plads og juster benene således at spabadet står vandret. Benyt et ekstra langt vaterpas eller et plan bræt med vaterpas ovenpå. Bemærk at det er karets overkant der skal være i vater bunden vil herved have en hældning mod afløbet. Vær opmærksom på at spabadet opstilles så det er muligt at montere karets afløb til kloak. Afmonter frontpanelet for at lette adgangen ind under karret. 3

4 Til slut monteres frontpanelet, sæt frontpanelet på plads mellem karrets kant og den fastgjorte afstandsplade. Fastgør derefter skruerne og monter dæk knapperne igen. Afstanden mellem karrets kant og væggen skal være ca. 0,5 cm. brug vådrums silikone til at udfylde hulrummet og til at fiksere karret. Elektriske installationer: Rated Voltage Rated frequency Rated power Rated currency 50Hz 60Hz 240V spa 750 W 3,4 A 240V Spa med 3 kw varmelegeme 3750 W 15,62 A 400V Spa med 6 kw varmelegeme 6750 W 16,87 A Der skal fastmonteres en fejlstrømsafbryder til strømkablet, samt en beskyttende jordledning. Strømkablets tværsnitsareal må ikke være mindre end 2,5 kvadrat. Installationerne skal overholde gældende sikkerhedsregler (krybebeskyttelseskontakten tilsluttes af brugeren), og jordledning skal tilsluttes spabadet ved tilslutning, der er angivet med symbolet for jordledning. Kontakterne, stikkene og stikkontakterne skal holdes væk fra vand. El-arbejdet må kun udføres af en aut. Elektriker og skal følge brugsvejledningen. 4

5 Vandinstallationer: På de fabriksmonterede dele af Spabadet behøver brugeren kun at tilslutte den udvendige kold- og varmtvandsslange til de tilhørende vandrør eller forbindingsstykker. Forbindingsstykkerne skal være afskærmet af selve spabadet. Kartuden (hanen) skal monteres i hullet (se tegningen), og forbindes til omskifteren med den tilhørende tilslutningsslange. Monter den håndholdte bruser på bruseslangen ved hjælp af den koniske omløber, og skub derefter den anden ende af slangen igennem hullet hvor den håndholdte bruser skal plasers (se tegningen) Monter derefter bruseslangen på omskifteren. Det medfølge afløb skrues på afløbsrøret og flexslangen strækkes til den ønskede længde så det når frem til afløbet. Passer afstanden ikke kan en slange bruges i stedet. 5

6 Vejledning i brug af produktet: Klargøring af spabadet: Hvis spabadet ikke har været benyttet gennem længere tid, følg da vejledning under afsnittet Vedligeholdelse (hver 14. dag). Påbegynd vandpåfyldningen i god tid. Fyld op med vand til 5-10 cm over dyserne. Personlig Hygiejne En person som benytter spabadet uden forudgående afvaskning med sæbe forurener 200 gange mere end en afvasket person. Det anbefales derfor kraftigt, at der tages brusebad inden benyttelse af spabadet. Vær omhyggelig med at skylle sæben af, idet små sæberester kan give skumdannelser ved brug af vandmassagen. Vigtigt: Bad aldrig umiddelbart efter et hovedmåltid eller i forbindelse med indtagelse af alkohol. Normale, raske personer kan anvende spabadet uden restriktioner og så længe man finder sig veltilpas. Det anbefales dog at den maksimale badetid holdes under 30 min. Gravide, personer med permanente lidelser og syge personer bør rådføre sig med sin læge inden badning i spabadet. Vandmassage På model med pneumatisk styring tændes / slukkes vandmassagen på den ene af de to trykknapper på karets kant. Knapperne fungerer via luftpåvirkning og skal således trykkes helt ned for at aktivere funktionen. Via drejeknappen på karets kant kan tilførslen af luft til vandmassagen justeres. Varmelegeme Har de valgt at købe varmelegemet til deres spabad vil dette være indarbejdet i kredsløbet til vandmassagen og vandet kan således kun opvarmes (og temperaturen vedligeholdes) hvis vandmassagen kører. Varmelegemet opvarmer kun vandet hvis temperaturen er under den forud indstillede temperatur. Hvis temperaturen er på (eller over) det indstillede niveau vil vandet blot passere igennem varmelegemet uden opvarmning. Termostaten er forud indstillet på 38 grader. Hvis man ønsker at justere temperaturen, skal frontpanelet afmonteres eller spabadet skal trækkes lidt ud så man kan komme til varmelegemets termostat.. Efter badning Efter badning tømmes karret for vand ud gennem afløbet. Når karret er helt tomt startes pumpen ca sek. For at tømme rørene for de sidste vandrester. Personlig hygiejne Det anbefales at tage et koldt brusebad, dels for at blive skyllet ren og dels for at porerne kan lukke sig igen efter badning i det varme vand. Slap herefter af og nyd evt. en kølig drik for at få kroppen nedkølet til sin normale temperatur inden påklædning. Undgå hårdt fysisk arbejde og indtag rigelige mængder væske (gerne almindeligt postevand) for at kompensere for væsketab under badningen. 6

7 Vedligeholdelse: Brug almindelige rengøringsmidler og en blød klud til daglig rengøring af luksusbrusekabine. Rengøringsmidler der indeholder acetone eller ammoniak, må dog ikke anvendes. Ligeledes må der ikke bruges skurecremeheller desinfektionsmidler, der indeholder myresyre eller formaldehyd, til desinfektion af kabinen. Hver 14. dag Nedenstående punkter udføres hver 14. dag eller hver 5. gang spabadet anvendes hvis dette er under 14 dage. Rens afløb for snavs / hårrester. Bevægelige dele i afløb sprayes med silikone spray. Benyt en spray med en lang, fleksibel udledningsdyse. Spray 5-10 sekunder mens afløbet åbnes og lukkes (herved sikres det at alle bevægelige dele bliver sprayet). Hver måned I spabadet skjulte rørsystem opbygges belægninger af hud- og fedtrester mm. Disse fjernes med en hygiejnevæske som f.eks. Spa-Rens. Hygiejnevæsken dræber ikke bakterier, men gør rent og fjerner basis for bakterievækst. Fyld karet op med lunket vand til ca. 5 cm over vanddyserne, tilsæt 1 dl. hygiejnevæske, start vandmassagen og lad den køre i ca. 10 min. Tøm karet, skyl grundigt med rent vand og aftør karet. Hver 6. måned Vanddyser skal efterses for kalkaflejringer og snavs / hår. Til rensning anvendes Spa-Rens eller Calcitron. Spa-Poleringsmiddel anvendes på kar og frontpanel for at sikre en smudsafvisende overflade der letter den løbende rengøring og vedligeholdelse. Hvert år Pumpe og evt. varmelegeme skal efterses for utætheder. Kar og dyser efterses for brud, utætheder mv. Reklamationer: Kontroller ved modtagelsen, at spabadet ikke har synlige skader eller mangler. Spabadet kan have pådraget sig skader under transporten. Hvis karret har synlige skader ved modtagelsen, skal dette påpeges over for transportøren og indskrives i fragtbrevet, for derefter straks at meddeles til butikken. Under installation: Mener De, at deres produkt har fejl eller mangel, bedes de kontakte deres forhandler, der derefter vil kontakte Dansk Bademiljø for at anmelde en reklamation. De vil derefter blive kontaktet inden for 5 arbejdsdage af en tekniker, der telefonisk vil forsøge at lokalisere og afhjælpe Deres problem. Skønner teknikeren, at et service besøg vil være nødvendigt vil dette blive aftalt ved samme lejlighed. 7

8 Fejlfindingsskema Fejl Grund Løsning Vandpumpe Strømstikket er ikke tilsluttet Slut stikket til virker ikke strømtændt Vandpumpen er blokeret Vandpumpens tænd/sluk knap Er ikke tændt eller virker ikke Vandpumpen virker ikke Ingen lufttilsætning Rens vandpumpen Kontroller eller skift knappen Reparer eller skift Kontroller luftindtaget Massagestyrken Unormal strømtilførsel Kontroller Kan ikke styres strømkablet Trinløs lufttilførsel blokeret Vandsug i karret blokeret Kontroller luftindtaget Rens vandsug Badekaret vipper Stativets ben er ikke justeret Juster ben Vandtilførsel lækker Flexslange ikke pakket ordentligt Pak flexslange Slange ikke skruet fast Slange skrues fast 8

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna

velvære i dagligdagen Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. Infrarød sauna Infrarød Sauna Installations- og brugsvejledning Se-Serien. Produktet er CE-mærket. 1 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse: 2 Emballage og indhold 3 Information omkring installationen 4 Instruktion

Læs mere

Opvaskemaskiner Brugervejledning

Opvaskemaskiner Brugervejledning Opvaskemaskiner Brugervejledning GS63210W, GU63210W Læs denne vejledning Denne vejledning indeholder afsnit med sikkerhedsanvisninger, driftsvejledning, installationsvejledning og tips til fejlfinding

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

OPVASKEMASKINE DW 6814

OPVASKEMASKINE DW 6814 OPVASKEMASKINE DW 6814 152988 36/0 BRUGSANVISNING DK Indholdsfortegnelse For brugeren Vigtig sikkerhedsinformation 3 Beskrivelse af maskinen 4 Betjeningspanel 5 Før brug 6 Indstilling af vandblødgøringsanlægget

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank

Damprenser. Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner. (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) (Med 5L vandtank Easy Clean 8000 Proff Steam Cleaner (Med 5L vandtank og 3L tank til kemi/rengøringsmiddel) Damprenser (Oversættelse fra Engelsk) (Billeder findes i originalbrugsanvisningen) 1: Sikkerhedsadvarsler: Før

Læs mere

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool

Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Brugsanvisning til DenForm DreamPool 550 Tillykke med din nye swimmingpool Denne brugsanvisning henviser til illustrationerne i den trykte brugsanvisning! ( Brochuren med den orange forside der medfølger

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w

Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Ren sinus inverter YK-PSW 700w og 1000w Installations og brugervejledning en oversættelse af den originale engelske version uden ansvar. 1. Funktioner Ren sinus spænding (THD mindre end 3 %) ved ren R

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef)

Brugs- og monteringsvejledning. TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Brugs- og monteringsvejledning TT22 / TT22S CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) + LRV (Schweiz) - Opfylder BImSchV 1+2 NS3058 (Sintef) Denne installations og brugsvejledning med tilhørende

Læs mere

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion

Læs mere

KL 15, 25, 35, 50, 75

KL 15, 25, 35, 50, 75 Automatisk stoker for fast brændsel KL 15, 25, 35, 50, 75 Installationsvejledning / Manual Version B4.01 Kopiering af denne manual er ikke tilladt. Læs manualen omhyggeligt før installation/ibrugtagning.

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem.

Sikkerhedsråd. Oversigt (panelet) A C. ADVARSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. Sikkerhedsråd DVRSEL Læs instrukserne om installation, brug og vedligeholdelese nøjagtig igennem. pparatet opfylder de gældende CEE normer: - 73/23/CEE 19/02/73 (Lav spændning) og senere ændringer; - 89/336/CEE

Læs mere

Opvaskemaskine D9500H

Opvaskemaskine D9500H Opvaskemaskine D9500H Brugermanual HN8820 14 kuverter Alt funktion Auto programmer KORT BETJENINGSOVERSIGT - For detaljer, se brugermanualens afsnit om emnet Tænd for opvaskeren Tryk på On/Off knappen

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28

Brugervejledning. KanMed AB Sverige. Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 Brugervejledning Art. Nr. BW-50-073/10 2007-05-28 0413 Advarsel! Læs venligst denne vejledning grundigt. Forkert brug af patientvarmeudstyr kan skade patienten. Producent: KanMed AB Sverige Indhold KanMed

Læs mere

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet

Brugsanvisning. Køl/fryseskabet Brugsanvisning Køl/fryseskabet Tillykke med Deres valg af Gorenje køl/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køl/ fryseskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual

- med Scandpell pillebrænder. Drifts- og vedligeholdelsesmanual - med Scandpell pillebrænder Drifts- og vedligeholdelsesmanual 1 Kære kunde. Tillykke med dit nye BAXI produkt. Nærværende manual er én manual ud af et sæt på to. Sættet består af: Installationsmanual

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug.

ZIBO TURN. Brugsvejledning. Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss. Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. ZIBO TURN Brugsvejledning Vekseltryksmadras med Automatisk vendesystem og Low Air Loss Model No.: 9P-060 serie Læs venligst hele brugsvejledningen før brug. 2 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere