Leica DM750 P Manual

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DM750 P Manual"

Transkript

1 Leica DM750 P Manual

2 Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2

3 Indhold Sikkerhedsforskrifter 4 Sikkerhedskoncept 5 Symboler anvendt i denne brugsanvisning 6 Vigtige bemærkninger 7 Instruktioner om anvendelse 8 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug 10 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet 11 Instruktioner vedr. pleje 12 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation 13 Elektriske data og omgivende betingelser 14 Leica DM750 P 15 Introduktion 16 Udpakning 17 Klar! 18 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul 19 Observationsrør 20 Montering af objektiver 21 Filtre 22 Underniveau-kondensator 23 Parat! 25 Grundlæggende opsætning 26 Brug af aperturkondensator 27 Opsætnings af polariseret lys 28 Fokusering 30 Justering af observationsrør 31 Köhler-opsætning 32 Objektivcentrering 33 Bertrand-linsebetjening 35 Start! 36 Klar! Parat! Start! 37 Pleje af mikroskopet 38 Generel vedligeholdelse 39 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning 41 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 3

4 Sikkerhedsforskrifter Leica DM 750P Brugsanvisning 4

5 Sikkerhedskoncept Til enkelte moduler i Leica M-mikroskopserien medfølger en interaktiv CD-ROM med alle de relevante brugsanvisninger på flere sprog. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Du kan også downloade og udskrive brugsanvisninger og opdateringer på vores hjemmeside på Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør. Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Læs ovenstående betjeningsvejledninger igennem, før du installerer, betjener eller bruger instrumenterne. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt generelle sikkerhedsanvisninger. Leica DM 750P Brugsanvisning 5

6 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, som altid skal læses og overholdes. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Advarsel mod en varm overflade. Dette symbol advarer mod varme steder, der kan berøres, f.eks. pærer. Vigtig information Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager til forståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding Dette symbol angiver særlig vigtig information, som det er obligatorisk at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne. Forklarende bemærkninger Dette symbol inde i teksten henviser til ekstra information og forklaringer. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Leica DM 750P Brugsanvisning 6

7 Vigtige bemærkninger Beskrivelse Leica DM750 P mikroskop er udviklet efter den seneste teknologiske standard. Alligevel kan der forekomme faremomenter under driften. De potentielle risici er beskrevet nedenfor. Før man installerer eller anvender dette instrument, skal man læse denne brugsanvisning. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. Kontaktadresser Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder vigtige instruktioner vedrørende driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør, Dit Leica DM750 P mikroskop leveres med en interaktiv CD-ROM med alle relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside Tilbehør fra andre leverandører Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Original tilstand For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Lovkrav Overhold generelle og lokale lovbestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse. EF-overensstemmelseserklæring Eldrevet udstyr er konstrueret efter aktuel teknisk standard og omfattet af en EF-overensstemmelseserklæring. Leica DM 750P Brugsanvisning 7

8 Instruktioner om anvendelse Tiltænkt brug Leica DM750 P mikroskop er et optisk instrument, som anvender forstørrelse og belysning for at forbedre gengivelsen af objekter. Det anvendes til observation og dokumentation. Leica DM750 P mikroskopet må kun anvendes i lukkede rum, og det skal placeres på et stabilt gulv. Leica DM750 P mikroskopet kan bruges i rene rum uden problemer. Placér Leica DM750 P mikroskopet således, at det kan afbrydes fra strømforsyningen til enhver tid. Den strømførende ledning skal altid være tilgængelig. Anvendelsessted Brug kun instrumentet i lukkede, støvfri rum og mellem +10 C og +40 C. Beskyt enheden mod olie, kemikalier og ekstrem fugtighed. Hvis du anvender enhederne udendørs, skal du beskytte dem mod støv og fugt. Brug aldrig elektriske enheder udendørs. Montér elektriske enheder mindst 10 cm fra væggen og væk fra antændelige stoffer. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanne forhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig pleje for at forhindre, at der dannes svamp. Ikke-formålsmæssig anvendelse Hvis man anvender instrumentet på en måde, der afviger fra specifikationerne i brugsanvisningen, kan det medføre tilskadekomst og beskadigelse af objekter. Det kan endvidere medføre, at beskyttelsesindretningernes funktion påvirkes negativt. Man må aldrig montere andre stik eller skrue mekaniske komponenter af, med mindre dette er udtrykkeligt beskrevet i instruktionerne. Leica DM750 P mikroskopet kan ikke anvendes inden for oftalmologi! De apparater og det tilbehør, som er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. Leica DM 750P Brugsanvisning 8

9 Instruktioner om anvendelse (fortsat) Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning. Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav. Transport Brug den originale emballage til forsendelse eller transport af enkeltmoduler, hvis muligt. For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Bortskaffelse Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Integration i produkter fra andre producenter Når man monterer Leica-produkter i produkter fra tredjemand, er producenten af det komplette system eller forhandleren heraf ansvarlig for, at alle relevante sikkerhedsanvisninger, lovbestemmelser og retningslinjer følges. Leica DM 750P Brugsanvisning 9

10 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter og forbedrer observationsarbejdet, men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Optimal indretning af arbejdsplads Det ergonomiske design og konstruktion af Leica mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren. Fare for infektion Den direkte kontakt med okularer er en potentiel overførselsvej for bakterielle og virale øjeninfektioner. Risikoen kan holdes helt nede, hvis hver bruger anvender personlige okularer, eller hvis der anvendes aftagelige okularer. Fare i forbindelse med brug Leica DM750 P mikroskopet må kun tilsluttes et stik med jord. Man må ikke anvende Leica DM750 P mikroskopet, hvis det har defekter. LED klasse 1 /Class 1 LED Product Belysningsstyrken lever op til kravene i laserklasse 1 i overensstemmelse med IEC "Sikkerhed for LED produkter". Hyppig ændring af aktivitet Grundig vejledning af personalet, hvor det tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdets organisering. Class 1 LED Product LED klasse 1 Leica DM 750P Brugsanvisning 10

11 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Man skal sikre sig, at Leica DM750 P mikroskopet udelukkende anvendes af kvalificeret personale. Man skal sikre sig, at denne manual altid er tilgængelig sammen med Leica DM750 P mikroskopet. Foretag regelmæssige inspektioner for at sikre dig, at de autoriserede brugere overholder sikkerhedskravene. Når du instruerer nye brugere, skal du være grundig og forklare betydningen af advarselsskiltene og meddelelserne. Overdrag ansvaret for start, anvendelse og vedligeholdelse af instrumentet til enkeltpersoner, og hold øje med om dette overholdes. Brug ikke Leica DM750 P mikroskopet, hvis det er defekt. Giv straks besked til din Leica-repræsentant eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG, Industry Division, 9435 Heerbrugg, Svejts, i tilfælde af en produktfejl, som ville kunne medføre tilskadekomst eller beskadigelse. Hvis du anvender tilbehør fremstillet af tredjemand sammen med Leica DM750 P mikroskopet, skal du sikre dig, at disse producenter bekræfter, at teknikken er sikker at anvende, og du skal læse produktets brugsanvisning. Ændringer på og vedligeholdelse af Leica DM750 P mikroskopet må kun foretages af professionelle, der er udtrykkeligt autoriserede af Leica. Der må kun anvendes originale Leica-reservedele i forbindelse med vedligeholdelse af dette produkt. Efter servicearbejde eller tekniske ændringer skal enheden konfigureres igen, og vores tekniske krav skal overholdes. Hvis enheden ændres eller vedligeholdes af uautoriserede personer, hvis ikke den vedligeholdes korrekt (i tilfælde af at andre har udført vedligeholdelsen), eller hvis den håndteres forkert, yder Leica ingen garanti. De elektriske installationer i bygningen skal leve op til national standard, og vi anbefaler en strømstyrkebaseret beskyttelse med afledning til jord (beskyttelse mod for høj strømstyrke). Leica DM 750P Brugsanvisning 11

12 Instruktioner vedr. pleje Generel vejledning Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod damp, fugt, syrer, alkaliske og korrosionsdannende stoffer. Opbevar ikke kemikalier i nærheden af enheden. Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod olie og smørefedt. Smør aldrig mekaniske dele eller glidende overflader med fedt eller olie. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Rengøring af coatede dele og plasticdele Man bør fjerne støv og smuds med en blød børste eller en fnugfri bomuldsklud. Fjern grove urenheder med en fugtet engangsklud. Fastsiddende smuds kan fjernes med petroleumsether eller alkohol Acetone, xylen eller nitro-holdige fortyndere må IKKE anvendes. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Rengøring af glasoverflader Fjern støv med en fin, tør og fedtfri børste fremstillet af hår, eller ved at blæse med en trykblæser eller med en støvsuger. Fjern urenheder med en ren klud, som er blevet fugtet med destilleret vand. Fjern fastsiddende smuds med alkohol, chloroform eller petroleumsether. Leica DM 750P Brugsanvisning 12

13 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation Tilbehør Udelukkende følgende tilbehør må anvendes sammen med Leica DM750 P mikro skopet: Leica-tilbehøret beskrevet i denne manual. Andet tilbehør, hvis det er blevet udtrykkeligt godkendt af Leica som teknisk sikkert i denne forbindelse. Vedligeholdelse Leica DM750 P mikroskopet er som en hovedregel vedligeholdelsesfrit. For at sikre, at det altid fungerer sikkert og pålideligt, anbefaler vi, at du kontakter den ansvarlige serviceorganisation. Her kan du aftale en periodisk inspektion, eller indgå en serviceaftale med dem, hvis det er hensigtsmæssig. Reparation og servicearbejde Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af stikdåserne, før apparaterne åbnes. Undgå kontakt med strømførende elektriske kredsløb, da dette kan medføre tilskadekomst. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Der må kun anvendes originale reservedele til vedligeholdelse og reparation. Service-adresse Hvis du har problemer, kan du kontakte os på følgende adresse: Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Tlf Leica DM 750P Brugsanvisning 13

14 Elektriske data og omgivende betingelser Udskiftning af sikring Frakobl instrumentet før udskiftning af sikringer. Leica DM750 P har to sikringer, der sidder bag strømkabeludgangen. Brug kun sikringstype: 5 20 mm, 3.15 amp/250 V, Hurtigvirkende (# 13RFAG300002) Elektriske data Input: V, 50/60 Hz, 35 W Kameramodul, USB eller ekstern strømforsyning Input: VAC, 50/60 Hz, 0.5 A Output: 5 VDC, 2.4 A, 12 W max. Omgivelser Temperatur ved brug +10 C +40 C Opbevaringstemperatur -20 C +52 C Manipulationsstød Transportstød (ikke-emballeret) Transportstød (emballeret) Transportvibrationer (ikke-emballeret) +50 F +104 F 25 mm på 50 mm hårdt træ 100 g / 6 ms 800 mm frit fald Hz / 1.5 g Atmosfærisk tryk "under brug" og ved opbevaring: mbar Luftfugtighed "under brug" og ved opbevaring: 20 90% Installationskategori II (overspændingskategori) Forureningsgrad 2 Leica DM 750P Brugsanvisning 14

15 Leica DM750 P Leica DM 750P Brugsanvisning 15

16 Introduktion Vi takker for dit køb af et Leica DM 750 P polariseringsmikroskopsystem fra Leica Microsystems. Leica DM 750 P er et meget fleksibelt instrument med overlegen optik og præcision til uddannelsesmæssig og grundlæggende industriel polariseret lysmikroskopi. Leica DM 750P Brugsanvisning 16

17 Udpakning Fjern forsigtigt mikroskopet og eventuelle komponenter fra emballagen. Kontrollér at komponenterne er konfigureret som planlagt. Valgfrit tilbehør såsom kontrasttilbehør, kameraadaptere, kameraer og bæretasker leveres ikke som en del af standardudstyret. Disse enheder leveres i separate emballager. Du må ikke smide emballagematerialer ud. De skal bruges til sikker opbevaring og transport af instrumentet, hvis der skulle blive behov for dette. Leica DM 750P Brugsanvisning 17

18 Klar! Leica DM 750P Brugsanvisning 18

19 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul Anvendt værktøj Indstiksnøgle 2. Juster sporet på undersiden af modulet, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på mikroskopstanderen. 4. Spænd sætskruen for at låse modulet fast. 1. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den medfølgende indstiksnøgle. 3. Sæt svalehalen på modulet ind i standeren. (Analysator/Bertrand-linsemodul vist). Leica DM 750P Brugsanvisning 19

20 Observationsrør 1. Løsn sætskruen, der sidder øverst på analysatormodulet, lidt. 5. Hvis du bruger briller til mikroskopobservation, skal du holde gummiøjebeskyttelserne foldet ned. Hvis du ikke bruger briller, kan det være nyttigt at folde gummiøjebeskyttelserne ud for at hjælpe med at holde lyset i rummet ude. 2. Juster sporet på undersiden af polariseringsobservationsrøret, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på modulet. Installer okularet med trådkors-mikrometeret i observationsrøret til højre, så den forhøjede funktion på okularet flugter og sidder med retningssporet i højre observationsrør. 4. Sæt okularerne ind i øjerørene. 3. Sæt svalehalen på polariseringsobservationsrøret i modulet, og spænd sætskruen godt fast uden at bruge for mange kræfter. Det sikrer, at kroppen placeres præcist på mikroskopets optiske akse. Leica DM 750P Brugsanvisning 20

21 Montering af objektiver Hvis du har købt en standard mikroskopkonfiguration, vil du bemærke, at objektiverne allerede er monteret på næsestykket, og underniveau-kondensatoren allerede er monteret på stativet. I dette tilfælde skal du gå til afsnittet "Betjening". Hvis du har købt din Leica DM750 P efter komponenter og ikke standard konfiguration, skal du fortsætte i dette afsnit. 1. Mens du drejer næsestykket i urets retning, skal du montere objektiverne ved at skrue dem ind i næsestykkehullerne med den laveste forstørrelse og gå frem til den højeste forstørrelse. Drej altid næsestykket vha. den riflede næsestykkering. Leica DM 750P Brugsanvisning 21

22 Filtre Montering af filtre 1. Fastgør det magnetiske blåfilter øverst på Köhler-feltblændet, der sidder på standerens base. Sørg for, at magneterne på filteret flugter med de tilsvarende skruer på Köhlerfeltblændet. Magneter Leica DM 750P Brugsanvisning 22

23 Underniveau-kondensator Underniveau-kondensator Leica DM 750 P har et åbent underniveau-kondensatorbeslag. Derfor skal kondensatoren installeres. 2. Juster kondensatorbeslaget til den nederste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 3. Drej polarisatoren, der er forbundet med bunden af kondensatorbeslaget, til venstre. 1. Løft bordet til den øverste position ved hjælp af den grove fokuseringsknap på højre side af mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 23

24 Underniveau-kondensator (forts.) 4. Løsn de to vingeskruer på kondensatorbeslaget helt. 6. Løft kondensatoren til den øverste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 7. Spænd vingeskruerne, så underniveaukondensatoren centreres groft, så den øverste linse på kondensatoren er centreret under det objektiv, der anvendes. Du kan læse mere om, hvordan du centrerer kondensatoren og bringer den i fokus, i afsnittet "Köhler-opsætning". 5. Skub underniveau-kondensatoren ind i gaflen, der sidder under niveauet ved at tilpasse positioneringsstiften på undersiden af kondensatoren til sporet på bagsiden af gaflen. Leica DM 750P Brugsanvisning 24

25 Parat! Leica DM 750P Brugsanvisning 25

26 Grundlæggende opsætning Som en sikkerhedsforanstaltning er strømkablet jordforbundet til mikroskopfoden. Brug aldrig en adapter mellem strømkablet og strømkilden; derved vil jordforbindelsen miste sin virkning. Arbejdsoverflade Brug altid mikroskopet på en hård, stabil overflade. 2. Slut mikroskopets strømkabel til en passende jordet stikkontakt. Der medfølger 3-benet kabel. 3. Indstil lyskontrolknappen (sidder nederst til venstre på mikroskopstativet) til den laveste indstilling for at starte. Med lyskontrolknappen kan du justere intensiteten af det lys, der produceres af belysningssystemet. 4. Tænd mikroskopet med kontakten nederst til højre på mikroskopstativet. Strøm 1. Hvis strømkablet ikke allerede er sat på, skal det sættes bag på mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 26

27 Brug af aperturkondensator Kondensatoren er udstyret med en irisblænde, der kan justeres, så den passer til objektivets effektive numeriske åbning. 1. For at åbne og lukke blænden skal du dreje den riflede kondensatorring til højre eller venstre, så linjen på rotationsringen er på linje med den anvendte objektivforstørrelse. 2. For at starte skal du åbne irisblænden på åbningskondensatoren helt ved at dreje ringen helt til højre. Leica DM 750P Brugsanvisning 27

28 Opsætnings af polariseret lys Polarisatoren er placeret under underniveau-kondensatoren i et beslag, der kan svinge ind og ud. Sving det på plads, og sørg for, at det klikker på plads. 1. Løsn låsevingeskruen til polarisatoren, der sidder på højre side af polarisatoren. 2. Drej polarisatoren til nul-position. Leica DM 750P Brugsanvisning 28

29 Opsætning af polariseringslys (forts.) Analysatoren sidder i modulet mellem observationsrøret og stativet enten i et glidermodul eller i et analysator/bertrandlinsemodul. Hvis du har en glider, skal du glide analysatoren på plads. 3. Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, skal du dreje analysatoren på plads ved at vippe den nederste vippekontakt til højre (positionen "A"/analysator ind), mens du sikrer, at den øverste vippekontakt på analysator-/bertrand-linsemodulet er vippet vil venstre (positionen "O"/Bertrandlinse ud). 4. Forøg lysintensiteten lidt. Når du kigger i mikroskopet med polarisator og analysator monteret og uden objekt, vil du bemærke, at feltet fremstår mørkt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du dreje polarisatoren let, indtil du har det mørkeste synsfelt. Leica DM 750P Brugsanvisning 29

30 Fokusering Fokusering 1. Placer polariseringslysobjektet på niveauet. 2. Drej 10 objektivet til arbejdsposition. 3. Hæv mikroskopniveauet ved hjælp af den grove justeringsknap, indtil du når det positive stop, eller objektet rører ved objektivet. 4. Se ind i okularerne og justér lysintensiteten, så den er behagelig til observation. 5. Brug finfokusjusteringsknappen til at bringe objektet i skarp fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 30

31 Justering af observationsrør Justér øjerørene til din øjenafstand. 1. Fold observationsrørene ind eller ud, indtil du ser en oplyst cirkel. Observationsrøret bevarer en konstant rørlængde for alle øjenafstandsindstillinger. Dette betyder, at en ændring i øjenafstanden ikke påvirker parfokalitet, forstørrelse eller kalibreringer, so, afhænger af forstørrelse. For at indstille okularerne korrekt skal du sikre, at trådkorsokularet sidder godt fast i sporet på højre observationsrør. 2. Fokuser trådkors-mikrometeret ved at tage fat om den riflede del og dreje den øverste del af okularen, indtil mikrometeren er i klar fokus. 3. Kig alene gennem trådkortokularet, og fokuser på objektet med finfokuseringen på mikroskopet. Det kan være en fordel at dække det andet øje til. 4. Se nu gennem den anden okular (fokuseringsokular uden trådkors) med det andet øje. Denne gang skal du fokusere på objektet vha. fokuseringsevnen i fokuseringsokularet. Du må ikke løfte eller sænke bordet for at fokusere! 5. Tag fat i den riflede del på fokuseringsokularen med en hånd, og drej overdelen af okularen med den anden hånd, indtil objektet er i fokus med dette øje og denne fokuseringsokular. Dette vil rette enhver synsforskel mellem det højre og venstre øje. 6. Skift nu til et højere forstørrelsesobjektiv (ikke et olieobjektiv) og fokusér mikroskopet, mens du observerer med begge øjne. De højere forstørrelser har en mere overfladisk dybdeskarphed. Derfor vil du efter fokusering med en høj forstørrelse finde, at når du skifter til lavere forstørrelser, skal du næsten eller slet ikke finfokusere. Leica DM 750P Brugsanvisning 31

32 Köhler-opsætning Köhler-opsætning 1. Luk Köhler-feltblændet på mikroskopets fod, så irisbladene er inden for synsfeltet, når du kigger gennem okularerne. 3. Drej vingeskruerne til centrering af kondensatoren samtidig for at centrere billedet i feltblændet i synsfeltet. 2. Brug kondensatorfokuseringknappen, der sidder på venstre side af underniveauet, til at bringe bladene på feltblændet i skarpt fokus. 4. Åbn feltblændet, indtil irisbladene forsvinder lige ved kanten af synsfeltet. Leica DM 750P Brugsanvisning 32

33 Objektivcentrering Anvendt værktøj Centreringsnøgler 2. Stil skarpt på polariseringsobjektet. 3. Flyt en stor del af objektet ind mod midten af trådkorset. 1. Tag de to centreringsnøgler ud af emballagen, og sæt centreringsværktøjerne i centreringshullerne, der sidder over det objektiv, der anvendes. Sæt den runde ende af centreringsværktøjerne ind i sætskruerne, som er skjult i centreringshullerne. 4. Løsn niveaubremsen, og drej niveauet, indtil den største del af objektet er længst væk fra midten af trådkorsene. Det kan endda være helt uden for synsfeltet. Dette er tegn på, at objektivet ikke er centreret i forhold til niveauet. Leica DM 750P Brugsanvisning 33

34 Objektivcentrering (forts.) 5. Juster skruerne til centrering af niveauet, indtil den største del af objektet befinder sig midt mellem positionen længst væk og midten af trådkorsene. Derved flyttes midten af objektivet tættere på midten af niveauet. 6. Flyt objektet (ikke skruerne til centrering af objektivet), så den største del befinder sig midt for trådkorsene igen. 7. Sørg for, at den største del forbliver centreret i trådkorsene, når du drejer niveauet. Hvis den ikke er det, skal du gentage centreringen. Hvert objektiv skal centreres separat. Bag på analysatoren eller analysator-/ Bertrand-linsemodulerne sidder der et magnetisk lager til opbevaring af værktøjerne til centrering af objektivet. Leica DM 750P Brugsanvisning 34

35 Bertrand-linsebetjening Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, kan du se et konoskopisk billede gennem okularerne. 1. Anbring den del af objektet, som du vil se i konoskopi (med Bertrand-linse), i midten af feltet 2. Drej Bertrand-linsen ind ved at vippe den øverste vippekontakt på analysator-/ Bertrand-linsemodulet til positionen "B". Sørg for, at polarisatoren og analysatoren også er korrekt indstillet. Du kan nu se det konoskopiske billede gennem okularerne. 3. Du kan om nødvendigt finindstille Bertrandlinsens centrering ved hjælp af de medfølgende værktøjer. 4. Hvis du har en analysator-/bertrand-linse med en fokuserbar Bertrand-linse, kan du nu dreje grebet på den øverste vippekontakt for at bringe Bertrand-linsebilledet i fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 35

36 Start! Leica DM 750P Brugsanvisning 36

37 Klar! Parat! Start! Det eneste du skal gøre nu, er at skifte objektiver, indstille aperturkondensatoren og feltblændet iht. den anvendte objektivforstørrelse, og nyde udsigten! Leica DM 750P Brugsanvisning 37

38 Pleje af mikroskopet Leica DM 750P Brugsanvisning 38

39 Generel vedligeholdelse Generel Bær altid mikroskopet med to hænder. Der sidder et håndtag på bagsiden af mikroskopet og et indhak på forsiden til dette formål. Med kabelviklingen kan du vikle kablet således, at ku den længde, du skal bruge, trækkes ud. Det er vigtigt at opbevare tilbehøret de rigtige steder, så de ikke bliver væk eller bliver ødelagt. Der findes opbevaringspladser til værktøjerne til centrering af objektivet og til to kompensatorer bag på analysator-/ Bertrand-linsemodulet. Bær ikke mikroskopet i forsiden! Den indbyggede halogenlampe kan varme huset så kraftigt op, at der kan opstå brandskader ved berøring! Leica DM 750P Brugsanvisning 39

40 Generel vedligeholdelse (fortsat) Det er vigtigt at holde alle optiske komponenter rene, så den optiske ydelse forbliver god. Mikroskopet skal altid dækkes med plastikstøvhætten (medfølger instrumentet), når det ikke er i brug. Hvis en optisk overflade tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse det af med en kanyle, eller børste det af med en børste af kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der er fugtet med metanol eller et almindeligt vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol. Det er meget vigtigt at undgå overdreven brug af opløsningsmidler, så brug dem sparsomt. Den fnugfrie klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen. Ingen dele på mikroskopet samler snavs, støv og olie som forsiden af objektivets linse. Når der forekommer mangel på kontrast, slørethed eller dårlig definition, skal du nøje undersøge den forreste linses tilstand med en lup. De nederste forstørrelsesobjektiver har forholdsvis store forlinser, og kan rengøres med en klud eller linsestof, der er viklet om fingeren og fugtet med metanol. Brug ikke alkohol. har objektivet en lille konkav forlinse med forholdsvis kort radius eller runding. Denne forlinses overflade kan rengøres med en tandstik, der er dækket af vat, eller med en lille vatrondel. Fugt vattet med methanol, og pres det næsten tørt. Tør forlinsen let uden at presse for hårdt eller skrubbe. Sørg for at vattet kommer i kontakt med den konkave linseoverflade. Undersøg objektivet med en lup efter rengøring. Hvis du skal fjerne mikroskopets observationsenhed, skal du passe på ikke ved et uheld at røre den ydre linseoverflade (på undersiden af enheden). Fingeraftryk på denne overflade vil gøre billedet mere utydeligt. Denne linse kan rengøres på samme måde som objektiver og okularer. Rengøring af 40 og 100 objektiver kræver mere forsigtighed. Bemærk: For at opnå den høje fladhedsgrad, som fås med objektiver med højere forstørrelse, Leica DM 750P Brugsanvisning 40

41 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning Mekanisk vedligeholdelse Brug støvhætten. Det er den vigtigste metode til at holde mikroskopet i god mekanisk og fysisk stand. Lampeudskiftning Lampens glashylster kan blive meget varmt. Forsøg ikke at udskifte lampen, før hylsteret er kølet helt af. 3. Tag forsigtigt fat om lampen med en linseklud, og tag den ud af fatningen. Leica DM750 P har en holdbar finish. Alle ikke-optiske dele af instrumentet kan rengøres med methanol, nafta eller sæbe og vand. Undlad at bruge andre organiske opløsningsmidler, når du rengør instrumentet. Hvis du berører lampen med de bare hænder, skal du rengøre overfladen med en linseklud og methanol, før du monterer den. Brug ikke alkohol. 1. Tag stikket ud af instrumentet. 2. Åbn lampedækslet ved at skubbe det nedad og trække. 4. Sæt en ny lampen i fatningen ved hjælp af en linseklud. 5. Luk lampedækslet. Leica DM 750P Brugsanvisning 41

42 Dimensioner Leica DM 750P Brugsanvisning 42

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM500, DM500 B 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 34 Pleje af mikroskopet 36 Dimensioner 39 Leica DM500, DM500 B Brugsanvisning

Læs mere

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47

Kapitel overblik. Sikkerhedsforskrifter 4. Leica DM750 15. Klar! 18. Parat! 28. Start! 42. Pleje af mikroskopet 44. Dimensioner 47 Leica DM750 Manual Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 15 Klar! 18 Parat! 28 Start! 42 Pleje af mikroskopet 44 Dimensioner 47 Leica DM750 brugsanvisning 2 Indhold Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Leica DM750 P Brugsanvisning

Leica DM750 P Brugsanvisning Leica DM750 P Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Leica DM750 M Brugsanvisning

Leica DM750 M Brugsanvisning Leica DM750 M Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsforskrifter 3 Sikkerhedsforskrifter 4 Instruktioner om anvendelse 5 Instruktioner om anvendelse (fortsat) 6 Montering af Leica DM750 M 7 Montering

Læs mere

Producentinformation. Offentliggjort i februar 2012 af:

Producentinformation. Offentliggjort i februar 2012 af: Leica DM750 Manual Producentinformation Offentliggjort i februar 2012 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Ansvarlig for indholdet:

Læs mere

Leica DM500 Brugsanvisning

Leica DM500 Brugsanvisning Leica DM500 Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Leica DM750 Brugsanvisning

Leica DM750 Brugsanvisning Leica DM750 Brugsanvisning Producentinformation Offentliggjort i januar 2015 af: Leica Microsystems (Schweiz) AG Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2

Kapitel overblik. Leica ICC50 9. Klar! 12. Parat! 15. Start! 22. Pleje og rengøring 24. Specifikationer 26. Leica ICC50 Manual 2 Leica ICC50 Manual Kapitel overblik Leica ICC50 9 Klar! 12 Parat! 15 Start! 22 Pleje og rengøring 24 Specifikationer 26 Leica ICC50 Manual 2 Indhold Kapitel overblik 2 Indhold 3 Generel vejledning 4 Sikkerhedskoncept

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Super Lider II. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Super Lider II Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering... 3 Udpakning... 3 Opbevaring ubrugt... 3 Opstillingssted... 4 Håndtering... 4 Elektriske

Læs mere

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse

Brugervejledning. Bord køler. Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Bord køler Generelle instruktioner for installation, brug og vedligeholdelse Indholdsfortegnelse: Emballering...3 Udpakning...3 Opbevaring ubrugt...3 Opstillingsstedet...4 Håndtering...4 Elektriske anvisninger...5

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

BeoLab 7 1. Vejledning

BeoLab 7 1. Vejledning BeoLab 7 1 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du tilslutte hele systemet til lysnettet. Højttalerbeskyttelse Højttaleren er udstyret med et

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Måling. Brugsanvisning

Måling. Brugsanvisning 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Måling Brugsanvisning Tilbehør til måling Objektsmikrometer (1) til kalibrering Stregglas med forskellige målinddelinger (2) i mm og inch Stregglas med net (3) Stregglas med trådkors

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280

CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 CATWALK COLLECTION CURLS & VOLUME HAIR STYLER HS 6280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU A B C D E F G H I 1 2 3 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE BETJENINGSVEJLEDNING STAVBLENDER SM4DK WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE SM4DK GARANTI www.primo-elektro.be Kære kunde, Vore produkter underligger en streng kvalitetskontrol. Skulle dette apparat ikke fungere efter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

ELECTRIC KNIFE EK 3270

ELECTRIC KNIFE EK 3270 ELECTRIC KNIFE EK 3270. Bruger manual Læs opmærksomt brugervejledningen, før du bruger din elektriske kniv. Opbevar manualen omhyggeligt! DK INSTRUKTIONS MANUAL Dette apparat opfylder alle europæiske sikkerhedsstandarder,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC

BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC BRUGERVEJLEDNING TANGO HD BASIC 1. Dette har du modtaget... 2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart... 6 5. Vedligeholdelse... 7 6. Øvrige oplysninger... 8 7. Tekniske

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os:

Skulle du have spørgsmål eller brug for professionel vejledning, er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os: Drift og Vedligehold Flexoduct Kildefilter Denne drifts- og vedligeholdelsesmanual gælder for JRV's Flexoduct Kildefiltre. Den indeholder vigtige informationer om vedligehold, opbevaring og rengøring,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B

VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: H320F-1T-S H320F-2T-S H320P-1T-S H320F-1T-G H320F-2T-G H320P-1T-G H320F-1T-B H320F-2T-B H320P-1T-B Distributør i Skandinavien: wineandbarrels.com 1 Tak fordi du har købt

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING

SPEEDFLOW MONTAGE & BRUGSANVISNING SPEEDFLOW M06A / M06ACS MONTAGE & BRUGSANVISNING Dette produkt skal installeres af en Autoriseret fagmand! Opbevar denne instruktion tilgængeligt på installationsstedet. VENTICO NORDIC A/S Holmegaardsvej

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning

Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning Mini-Plus Forstøverapparat Brugsanvisning www.kendan.dk Indhold Introduktion Produktbeskrivelse Brug Rengøring Opbevaring Vedligeholdelse Problemløsning Specifikationer Sikkerhedsforskrifter 1. Tag altid

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper

BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper BRUGERVEJLEDNING TWIST - 4 knapper 1. Dette har du modtaget... 2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart... 7 5. Vedligeholdelse... 8 6. Øvrige oplysninger... 9 7. Tekniske

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD

BRUGERVEJLEDNING PILOT HD BRUGERVEJLEDNING PILOT HD 1. Dette har du modtaget...2 2. Samling og tilslutning... 3 3. Betjening... 4 4. Råd og tips til opstart...5 5. Vedligeholdelse... 6 6. Øvrige oplysninger... 7 7. Tekniske specifikationer...

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning

Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Stereohovedtelefoner MEDION LIFE P69066 (MD 84091) Betjeningsvejledning Indhold 1. Om denne vejledning... 4 1.1. Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning... 4 2. Korrekt anvendelse...

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere