GUIDE Udskrevet: 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GUIDE Udskrevet: 2016"

Transkript

1 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016

2 Indhold Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Fakta om frivillige i det frivillige sociale arbejde Guide

3 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement. Du kan se hvor mange danskere, der er frivillige og hvordan det frivillige engagement har udviklet sig siden Du finder tal om mænd og kvinders frivillige indsats, hvilke aldersgrupper der er mest engageret, hvor mange timer vi bruger og tal for indvandreres frivillige engagement. Du kan også læse om de frivilliges uddannelses- og beskæftigelsesmæssige baggrunde. Tallene er baseret på de nyeste og mest omfattende undersøgelser af danskernes frivillige indsats og engagement. Hvad er en frivillig, og hvad er frivilligt arbejde? Der eksisterer ikke en definition på, hvad en frivillig er. Men der er generelt enighed blandt forskere om, at en frivillig er en person, der udfører frivilligt arbejde uden at få løn for det. Det modsatte af en frivillig er derfor en ansat, som udfører lønnet arbejde. Frivilligt arbejde Frivilligt arbejde er den aktivitet eller handling, en frivillig person udfører. Frivilligt arbejde er en indsats, der: er frivillig. Det betyder, at den person, der udfører indsatsen, gør det uden fysisk, retlig eller økonomisk tvang, bygger på, at den frivillige ikke kan trues med økonomiske eller sociale sanktioner (f.eks. afskæres fra et socialt netværk), hvis vedkommende ikke længere ønsker at udføre opgaven, ikke er lønnet. Dette udelukker dog ikke, at en frivillig person modtager godtgørelse for udgifter, vedkommende har i forbindelse med udførslen af opgaven, fx transport- og telefonudgifter. Eller at en person modtager et symbolsk beløb for sit frivillige arbejde, udføres over for personer uden for den frivilliges familie og slægt. Derved adskilles frivilligt arbejde fra almindeligt husholdningsarbejde og omsorg over for familiemedlemmer, er til gavn for andre end én selv og ens familie, er formelt organiseret. Det betyder, at almindelig hjælpsomhed eller spontane handlinger, fx at følge en ældre eller handicappet person over gaden, bære indkøbsposer hjem fra et supermarked og lignende, ikke kan betegnes som frivilligt arbejde. er aktiv. Det betyder, at et medlemskab af en forening ikke frivilligt arbejde. Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde 3

4 Kilde: Definitionen af begrebet frivilligt arbejde er hentet i hæftet: De frivillige hvad taler vi om og hvad forskes der i? Af Lars Skov Henriksen. Socialministeriet, Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde er frivilligt arbejde, der udføres inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Bredt kan frivilligt socialt arbejde defineres som handlinger, der sigter på at give enkeltindivider eller grupper en øget velfærd eller omsorg eller sigter på at løse velfærdsproblemer. Hvor mange danskere deltager i frivilligt arbejde? Knapt halvdelen af danskerne bruger deres fritid på frivilligt arbejde. Den seneste opgørelse af de frivilliges engagement Frivilligrapport 2014 viser, at mere end hver fjerde (42 procent) af danskerne er engageret i ulønnede aktiviteter. Frivilligrapport 2014 viser også, at hele 70 procent af danskerne været aktive i det frivillige arbejde over den seneste femårige periode. SFI s undersøgelse Udviklingen i frivilligt arbejde bekræfter også, at der er et højt og stabilt engagement i det frivillige arbejde i Danmark. Undersøgelsesår Frivillige i % af befolkningen Undersøgelse ** 42 % Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport (2015). Center for Frivilligt Socialt Arbejde. 2013*** 35 % Torben Fridberg, Lars Skov Henriksen og Hans-Peter Qvist. Udviklingen i Frivilligt arbejde SFI, ** 40 % Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport (2013) Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde for Social- og Integrationsministeriet. 2010** 43 % Den frivillige sociale indsats. Årsrapport (2011) Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde for Socialministeriet. 2008* 37 % Lars Torpe (2011). Foreningsdanmark I: Små og store forandringer. Danskernes værdier siden Hans Reitzels Forlag 2004*** 35% Inger Koch-Nielsen og David Rosdahl (2005). Frivilligt arbejde. SFI 05:20 4 Guide

5 1999* 38 % Inger Koch-Nielsen og Jakob Dalsgaard Clausen (2002). Værdierne i det frivillige arbejde I: Danskernes værdier Hans Reitzels Forlag % Torben Fridberg (2002) Kultur- og fritidsaktiviteter SFI 02: % Søren Juul (1998). Fællesskaber og solidaritet i Danmark (arbejdspapir). SFI % Inger Koch-Nielsen (1996) Den sociale indsats lever og har det godt. Social Forskning, Borgerne om velfærdssamfundet (særnummer) % Jørgen Anker & Inger Koch-Nielsen (1995) Det frivillige arbejde. SFI 95:3 1990* 26% Peter Gundelach og Ole Riis (1992) Danskernes værdier. Forlaget Sociologi *Tallene fra hhv. 1990, 1999 og 2008 er direkte sammenlignelige, da de stammer fra den europæiske værdiundersøgelse. ** Tallene fra hhv. 2010, 2012 og 2014 er i hovedtræk sammenlignelige, da metodevalg og spørgsmål er ens. De tre undersøgelser er repræsentative befolkningsundersøgelser. *** Tallene fra hhv og 2013 er sammenlignelig, idet undersøgelsen fra 2013 er et followup-studie af undersøgelsen fra Er mænd og kvinder lige engageret i frivillige arbejde? SFI s undersøgelse Udviklingen i frivilligt arbejde viser, at lidt flere mænd end kvinder er aktive i det frivillige arbejde. Blandt mænd er 36 % frivillige, mens 33 % af kvinderne er frivillige. I forhold til tidligere undersøgelser har kvinderne halet ind på mændene, og forskellen på mænd og kvinders engagement er nu mindre end tidligere. I tabellen kan du se, at forskellen på mænd og kvinders engagement er mest markant inden for idrætten, hvor der er flest engagerede blandt mænd. Også på boligområdet er mændene lidt mere aktive end kvinderne. Til gengæld er kvinderne en smule mere aktive på social- og uddannelsesområdet. Tabel: Mænd og kvinders frivillige arbejde på forskellige områder Procent. Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde 5

6 Område Mænd Kvinder Samtlige Kultur Idræt Fritid Sundhed Socialt Politik/fagligt Uddannelse Bolig Andet Frivilligt arbejde i alt Antal Unge kvinder er mere engageret end unge mænd I de yngste aldersgrupper (op til 25 år) er der lidt flere kvinder end mænd, der er aktive som frivillige. Antallet af frivillige er væsentlig større blandt mænd i aldersgruppen år og i aldersgruppen år. Kilde: Udviklingen i frivilligt arbejde SFI 14:09, Hvem er de mest aktive aldersgrupper Deler man befolkningen op i aldersgrupper og ser på deres frivillige arbejde, er de mest aktive mellem 30 og 49 år. De mindst aktive er unge mellem 16 og 29 år. Tabel: Andelen af frivillige i forskellige aldersgrupper på forskellige områder Procent. Område/alder Kultur Idræt Fritid Guide

7 Sundhed Socialt Politik/fagligt Uddannelse Bolig Andet Alle områder Antal Inden for kultur og det sociale område er der mange ældre frivillige, mens der er flest frivillige blandt de årige inden for idrætsområdet: På kulturområdet er det blandt ældre over 66 år, at der er flest frivillige På idrætsområdet er det blandt de årige, at der er flest frivillige På det sociale område er det blandt ældre over 66 år, at der er flest frivillige Kilde: Udviklingen i frivilligt arbejde SFI 14:09, Hvor mange timer bruger vi på frivilligt arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport fra 2014 viser, at danskerne lægger 365 millioner frivilligtimer om året eller en million timer om dagen. Det svarer til at hver eneste dansker i gennemsnit bruger 15 minutter om dagen på frivilligt arbejde. 4 timer om ugen I SFI s rapport om udviklingen i det frivillige arbejde har man opgjort antallet af frivilligtimer lidt anderledes. Denne undersøgelse viste, at frivillige i gennemsnit bruger 16 timer om måneden eller 4 timer om ugen på frivilligt arbejde. Der er dog meget stor forskel på, hvor megen tid frivillige bruger. Nogen lægger ganske få timer mens andre lægger rigtig mange timer, svarende til et fuldtidsarbejde eller mere. Ældre frivillige over 66 år er den aldersgruppe, som bruger flest timer på frivilligt arbejde godt 22 timer om måneden Gruppen af årige bruger mindst tid på frivilligt arbejde - i gennemsnit 12 timer om måneden Gruppen uden for arbejdsmarkedet bruger i gennemsnit 22 timer om måneden Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde 7

8 Kilder: Gruppen, der arbejder mere end 40 timer om ugen lægger færrest timer, nemlig 11 timer om måneden. Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Udviklingen i frivilligt arbejde SFI, Indvandreres frivillige engagement Undersøgelsen Udviklingen i frivilligt arbejde fra SFI kortlægger indvandreres frivillige engagement. Den viser, at 21 % af de "ikke vestlige" indvandrere er aktive i det frivillige arbejde, mod 35 % i den samlede befolkning. Ikke vestlige indvandrere deltager markant mindre i frivilligt arbejde end den øvrige befolkning det gælder både på kultur-, idræts-, fritids-, sundhedsområdet, på bolig og lokalsamfundsområdet. På det sociale, politiske og det internationale områder deltager de lige så meget som den øvrige befolkning. Det religiøse område er det eneste område, hvor der er flere frivillige ikke vestlige indvandrere end blandt den øvrige befolkning. Det frivillige arbejde inden for det religiøse område fylder dog meget lidt i det samlede frivillige arbejde i Danmark - det gælder både for ikke vestlige indvandrere som for den øvrige befolkning. Kilde Udviklingen i frivilligt arbejde SFI 14:09, Uddannelse fremmer frivilligt arbejde Undersøgelsen Udviklingen i frivilligt arbejde fra SFI viser, at andelen af befolkningen, der arbejder frivilligt, stiger i takt med længden på ens uddannelse. Undersøgelsen viser, at der er sammenhæng mellem uddannelse og det at deltage i frivilligt arbejde. I tabellen fremgår det fx, at andelen af frivillige blandt dem uden uddannelse er 26 %, mens andelen af frivillige blandt dem med en lang uddannelse er 51 %. Andel af befolkningen der arbejder frivilligt. Særskilt efter uddannelse på forskellige områder Procent. Område/uddannelse Kort Mellem Lang Faglig Under udd. Ingen udd. Samtlige 8 Guide

9 Kultur Idræt Fritid Sundhed Socialt Politik / fagligt Uddannelse Bolig Andet Alle områder Område/uddannelse Kort Mellem Lang Faglig Under udd. Ingen udd. Samtlige Uddannelsen har ikke lige stor betydning inden for de forskellige områder. Generelt er gruppen med en lang uddannelse oftere frivillige end de øvrige uddannelsesgrupper. 10 % af de der har en langvarig videregående uddannelse udfører frivilligt arbejde inden for kulturområdet. På det sociale område er andelen af frivillige derimod lidt større i grupperne med en faglig uddannelse eller ingen uddannelse end i grupperne med videregående uddannelser. Tallene viser også, at gruppen uden uddannelse deltager markant mindre som frivillige på idrætsområdet end de øvrige uddannelsesgrupper. Kilde Udviklingen i frivilligt arbejde SFI 14:09, Folk i arbejder er oftere frivillige end ledige Der er sammenhæng mellem at være i beskæftigelse og at deltage i frivilligt arbejde. Mennesker uden for arbejdsmarkedet deltager mindst i frivilligt arbejde (30 %), mens mennesker i arbejde deltager mest. Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde 9

10 I gruppen af personer med en arbejdsuge på op til 40 timer, er 36 % frivillige, mens der i gruppen med en arbejdsuge over 40 timer er 43 % frivillige. Frivillige med en lang arbejdsuge bruger dog mindre tid på det frivillige arbejde end frivillige i de øvrige grupper. Kilde Udviklingen i frivilligt arbejde SFI 14:09, Interesse for politik og religion fremmer frivilligt arbejde Flere undersøgelser viser, at der er sammenhæng mellem danskernes interesse for politik og religion og deres deltagelse i frivilligt arbejde. 4 ud af 10, der mener, at politik er meget vigtig i deres liv, har arbejdet som frivillige. Dem, der interesserer sig for politik er oftere frivillige end dem, som siger, at de ikke interesserer sig for politik. Mere end halvdelen af den del af befolkningen, der synes, at religion er vigtigt i deres liv, har deltaget i frivilligt arbejde. Denne gruppe deltager mere hyppigt end de grupper, som ikke mener, at religionen er vigtig i deres liv. Det er dog kun en meget lille del af befolkningen, der oplyser, at politik eller religion er en meget vigtig del af deres liv. Kilder: Frivilligt arbejde. Den frivillige indsats i Danmark. SFI, 2006 Udviklingen i frivilligt arbejde SFI, Senest revideret: Fredag, 26. februar Guide

11 Fakta om frivillige i det frivillige sociale arbejde Frivillige i det sociale arbejde Ifølge Center for Frivilligt Socialt Arbejdes Frivilligrapport 2014 var danskere over 16 år (19 procent) engageret i frivilligt socialt arbejde i Det er en lille stigning i forhold til undersøgelsen i Frivilligrapport Her i denne faktaguide kan du læse om de frivillige i det sociale arbejde, hvordan de adskiller sig fra frivillige på andre områder, deres motiver, arbejdsopgaver og kompetencer. Frivillige i det sociale arbejde er forskellige fra andre frivillige Frivillige, der er engageret i frivilligt socialt arbejde dvs. i sociale- og humanitære opgaver samt sundheds- og forebyggelsesopgaver adskiller sig på flere områder fra frivillige på andre områder. Det gælder blandt andet: Køn: Der er flere kvinder i det frivillige sociale arbejde end i frivilligt arbejde generelt Alder: Der er lidt flere unge og ældre i det frivillige sociale arbejde end generelt Tid: Frivillige i det sociale arbejde bruger lidt flere timer end frivillige på andre områder. Uddannelsesbaggrund: Der er en lille overvægt af mennesker med en længerevarende uddannelse i det frivillige sociale arbejde end generelt Beskæftigelse: Der er lidt flere førtidspensionister, alderspensionister, efterlønsmodtagere og kontanthjælpsmodtagere i det frivillige sociale arbejde end generelt Geografi: Der er lidt flere frivillige på det sociale område i de større byer Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilliges motiver Frivilligrapport 2014 viser, at motivationen blandt frivillige på det sociale område er forskellig fra frivillige inden for andre områder. 9 ud af 10 frivillige på det sociale område er motiveret af at gøre en forskel. Det er væsentlig flere end inden for andre områder 7 ud af 10 frivillige på det sociale område er engageret, fordi de ønsker at hjælpe andre mennesker Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde 11

12 En fjerdedel af de frivillige på det sociale område er engageret pga. egen eller andres livssituation En tredjedel af de frivillige på det sociale område er drevet af indignation. De har fx oplevet en uretfærdighed, en urimelighed eller en mangel, som de gerne vil ændre på Det sociale samvær er en væsentlig motivation for 5 ud af 10 frivillige på det sociale område især for unge og ældre. Det at lære noget om samfundet har betydning for færre frivillige på det sociale område end blandt frivillige generelt. Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Frivilliges arbejdsopgaver og kompetencer I Frivilligrapport 2014 fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde har et repræsentativt udsnit af frivillige fra det sociale område svaret på, hvilke frivillige opgaver de hovedsagligt har haft i de seneste 12 måneder. 4 ud af 10 frivillige er engageret i udvalgs-/bestyrelses- eller rådsarbejde. Det er den mest udbredte opgave på det sociale område. Det er lidt mindre end for frivillige generelt, hvor knapt halvdelen varetager denne type opgaver. Lidt mere end en fjerdel varetager opgaver med at skaffe midler som fx fondsansøgninger, penge- og tøjindsamlinger mv. Denne opgave er den anden mest udbredte blandt frivillige på det sociale område. En fjerdedel udfører 'sekretariats- og administrativt arbejde' fx korrespondance, telefonpasning, vedligeholdelse af hjemmesider, bogføring, registrering af medlemmer osv. Hele 65 % af de frivillige i det sociale arbejde har arbejdet (professionelt) inden for social-, sundheds- eller undervisningsområdet. Kilde: Den frivillige sociale indsats. Frivilligrapport Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Senest revideret: Fredag, 11. marts Guide

13 Vil du vide mere? Denne guide er udarbejdet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA). Har du spørgsmål vedr. guidens emne eller brug for yderligere vejledning, er du velkommen til at kontakte os på telefon: eller mail: Du kan finde andre gode råd om frivilligheden og foreningsliv i vores onlineguider på her kan du også melde dig til vores faglige nyhedsbrev det er gratis og udkommer en gang om måneden. Center for Frivilligt Socialt Arbejde Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) er det nationale videns, kompetence- og udviklingscenter om den sociale frivillighed i Danmark. CFSA opbygger og formidler viden, der styrker frivilligheden og civilsamfundet i Danmark. Centret tilbyder rådgivning, kompetenceudvikling, analyser og konsulentbistand baseret på praktisk og analytisk viden. CFSA løser opgaver for blandt andre foreninger, landsorganisationer, kommuner, ministerier og virksomheder, hovedsageligt på social- og sundhedsområdet. Centret er en selvejende institution under Social- og Indenrigsministeriet og har sin egen bestyrelse. Centret er etableret i januar 1995 og har godt 20 ansatte. Læs mere om CFSA på Center for Frivilligt Socialt Arbejde Albanigade sal 5000 Odense C

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale

GUIDE. Fakta om frivillige i det sociale GUIDE Fakta om frivillige i det sociale arbejde Udskrevet: 2016 Indhold Fakta om frivillige i det sociale arbejde.............................................. 3 2 Guide Fakta om frivillige i det sociale

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde Udskrevet: 2016 Fakta og tal om danskernes frivillige arbejde I denne faktaguide finder du fakta og tal om danskernes frivillige arbejde og engagement.

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening Udskrevet: 2016 Indhold Forventningsafstemning mellem en kommune og en frivillige forening.................... 3 2 Guide Forventningsafstemning

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Regler for frivillige på offentlige ydelser Denne guide indeholder en oversigt over de regler, du skal være opmærksom på, når du er frivillig

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 2 Guide Regler for frivillige på offentlige

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Forsikring af frivillige Denne guide handler om forsikring af frivillige i foreninger. I denne guide får du en oversigt over, hvilke overvejelser frivillige

Læs mere

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger

GUIDE. Skattefrie gaver til foreninger GUIDE Skattefrie gaver til foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Skattefrie gaver til foreninger...................................................... 3 2 Guide Skattefrie gaver til foreninger Dette er en

Læs mere

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en

GUIDE. Hvad skal der til for at stifte en GUIDE Hvad skal der til for at stifte en forening? Udskrevet: 2016 Indhold Hvad skal der til for at stifte en forening?............................................ 3 2 Guide Hvad skal der til for at stifte

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 2 Guide Bestyrelsens ansvar for foreningens

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige Udskrevet: 2017 Indhold Lovpligtig arbejdsskadeforsikring til frivillige......................................... 3 2 Guide Lovpligtig arbejdsskadeforsikring

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT

Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT FRIVILLIGRAPPORTEN 216-218 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger

GUIDE. Ansvarsforsikringer i foreninger GUIDE Ansvarsforsikringer i foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Ansvarsforsikringer i foreninger.................................................... 3 2 Guide Ansvarsforsikringer i foreninger Denne guide

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Sådan laver I en samarbejdsaftale mellem kommuner og frivillige foreninger.............. 3 2 Guide

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar

GUIDE. Bestyrelsens juridiske ansvar GUIDE Bestyrelsens juridiske ansvar Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens juridiske ansvar...................................................... 3 2 Guide Bestyrelsens juridiske ansvar I denne guide får

Læs mere

GUIDE. Frivillige og skat

GUIDE. Frivillige og skat GUIDE Frivillige og skat Udskrevet: 2017 Indhold Frivillige og skat................................................................. 3 2 Guide Frivillige og skat Som frivillig skal du være opmærksom på

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og

GUIDE. Regler for frivillige på dagpenge og GUIDE Regler for frivillige på dagpenge og efterløn Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på dagpenge og efterløn.......................................... 3 2 Guide Regler for frivillige på dagpenge

Læs mere

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele

GUIDE. Forsikring af foreningens ejendele GUIDE Forsikring af foreningens ejendele Udskrevet: 2017 Indhold Forsikring af foreningens ejendele.................................................. 3 2 Guide Forsikring af foreningens ejendele Denne

Læs mere

Tal om det frivillige Danmark

Tal om det frivillige Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 16-18 Tal om det frivillige Danmark ANALYSE AF BEFOLKNINGENS FRIVILLIGE ENGAGEMENT En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Om undersøgelsen Befolkningens frivillige engagement

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2017 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger Udskrevet: 2016 Indhold Kassererens opgaver og rolle i frivillige foreninger.................................... 3 2 Guide Kassererens opgaver

Læs mere

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse

GUIDE. Øvelse: Lav en interessentanalyse GUIDE Øvelse: Lav en interessentanalyse Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Lav en interessentanalyse.................................................. 3 2 Guide Øvelse: Lav en interessentanalyse Med en interessentanalyse

Læs mere

GUIDE. Moms og foreninger

GUIDE. Moms og foreninger GUIDE Moms og foreninger Udskrevet: 2017 Indhold Moms og foreninger.............................................................. 3 2 Guide Moms og foreninger Dette er en guide om de regler for moms, vi

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki Udskrevet: 2017 Indhold Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki.............................................. 3 2 Guide Øvelse: Sådan opstiller I et målhierarki

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt

GUIDE. Tavshedspligt i frivilligt socialt GUIDE Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Udskrevet: 2016 Tavshedspligt i frivilligt socialt arbejde Denne guide handler om regler for tavshedspligt i det frivillige arbejde, og om hvordan I kan

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 2 Guide Bestyrelsens opgaver Denne guide er skrevet til jer, der skal

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

arbejde eller bruger du

arbejde eller bruger du Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning om ulønnet arbejde 2 Overvejer du frivilligt arbejde eller bruger du frivillig arbejdskraft -Råd og vejledning

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver

Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Frivilligt arbejde. Udvikling og perspektiver Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Hjerteforeningen, Nyborg Strand, 9. maj 2015 1 Hvad vil jeg komme ind på

Læs mere

GUIDE. Foreningens vedtægter

GUIDE. Foreningens vedtægter GUIDE Foreningens vedtægter Udskrevet: 2016 Foreningens vedtægter Denne guide er skrevet til bestyrelsesmedlemmer og andre i frivillige sociale foreninger, der arbejder med foreningens vedtægter. Vedtægter

Læs mere

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012

Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Frivillig indsats i Danmark: Udvikling og perspektiver 2004 2012 Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet Senter for forskning på sivilsamfunn & frivillig sektor

Læs mere

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik

Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik Jammerbugt Kommunes Frivilligpolitik I Jammerbugt Kommune findes der over hundrede frivillige foreninger, organisationer og grupper, der arbejder frivilligt for at hjælpe andre og gøre hverdagen lettere

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Udskrevet: 2016 Sådan arbejder I med foreningens budgetter og regnskaber Her finder du en af tre guide som viser, hvordan økonomi typisk styres

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Skal I være en forening, fond eller selvejende institution? Udskrevet: 2016 Indhold Skal I være en forening, fond eller selvejende institution?............................... 3 2 Guide Skal I være

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 2 Guide Sådan rekrutterer I nye frivillige Dette

Læs mere

Fakta om frivillighed

Fakta om frivillighed Fakta om frivillighed Frivillighed 2016: Velfærdssamarbejde under forandring Helene Jørgensen og Mette Hjære. Vejen d. 15. september 2016 T + 45 66 14 60 61 E info@frivillighed.dk W frivillighed.dk De

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til MX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til MX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen.

Den nedsatte arbejdsgruppe bestod af Gitte Eskesen, Else Mathiesen, Charlotte Kristensen og Thorkild Sloth Pedersen. Oktober 2014 Sag nr. 09 / 12 997 Dok. nr. 142 142 / 14 thpe Organisering af samarbejdet med frivillige 1. Baggrund På møde den 10. oktober 2013 behandlede Fælles-MED for Social, Sundhed og Beskæftigelse

Læs mere

FRIVILLIGHED I DANMARK

FRIVILLIGHED I DANMARK FRIVILLIGHED I DANMARK Hvem er de frivillige og hvorfor er de det? Torben Fridberg Frivilligrådets formiddagsseminar Fredag den 8. marts 2013. 01/10/13 1 Frivillighedsundersøgelsen 2004 Befolkningsundersøgelse,

Læs mere

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde

Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Tendenser og perspektiver i frivilligt arbejde Lars Skov Henriksen Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Aalborg Universitet 20. Maj 2014, Byens Rum SFI rapport 14:09 UDVIKLINGEN I FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige

GUIDE. Regler for frivillige på offentlige GUIDE Regler for frivillige på offentlige ydelser Udskrevet: 2016 Indhold Regler for frivillige på offentlige ydelser.............................................. 3 Regler for frivillige på dagpenge og

Læs mere

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige

GUIDE. Sådan rekrutterer I nye frivillige GUIDE Sådan rekrutterer I nye frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Sådan rekrutterer I nye frivillige.................................................... 3 6 faktorer, der motiverer og fastholder frivillige.......................................

Læs mere

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab

Randers Kommune. Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Randers Kommune Frivillighedspolitik - det aktive medborgerskab Indledning og opbygning Vision Det aktive medborgerskab og den frivillige indsats skal fremmes og prioriteres. aktive medborgerskab. Rammerne

Læs mere

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS Frivilligrapport 2014 DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS FRIVILLIGRAPPORT 2014 Udgivet af Center for Frivilligt Socialt Arbejde Layout og tryk: Skabertrang Silkeborg Bogtryk

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

GUIDE. Bestyrelsens opgaver

GUIDE. Bestyrelsens opgaver GUIDE Bestyrelsens opgaver Udskrevet: 2016 Indhold Bestyrelsens opgaver............................................................. 3 Bestyrelsen som arbejdsgiver......................................................

Læs mere

GUIDE. Forsikring af frivillige

GUIDE. Forsikring af frivillige GUIDE Forsikring af frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Forsikring af frivillige............................................................. 3 Forsikring af foreningens ejendele..................................................

Læs mere

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015

Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 Hvem er de frivillige i 2012 sammenlignet med 2004? Torben Fridberg Temalørdag for vandværker Nykøbing F. 24. Januar 2015 1 Frivillighedsundersøgelserne 2004 og 2012 2004: 3.134 besvarede 16 år og derover

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan får foreninger NemKonto og CVR-nummer.....................................

Læs mere

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk

De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk De næste skridt hvordan kan man etablere det gode samarbejde? Odense d. 20. juni 2013 Anita Sørensen ans@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende videns-, kompetence- og

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2017 Indhold Sådan starter I en ny forening...................................................... 3 Sådan registrerer I jeres forening...................................................

Læs mere

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet.

Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. Hvad ved vi om ikke-vestlige indvandreres deltagelse i frivilligt arbejde? Videnskabelig Assistent, Hans-Peter Qvist Aalborg Universitet. 1 Baggrund: I forbindelse med frivillighedsundersøgelsen 2012 blev

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Velfærd og frivillighed. Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012

Velfærd og frivillighed. Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012 Velfærd og frivillighed Dorte N. Gotthardsen Haderslev Kommune 18. januar 2012 Center for frivilligt socialt arbejde Et center for viden, læring og udvikling af frivilligt socialt arbejde. Selvejende institution

Læs mere

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.13 SYDDANMARK I. Frivilligt arbejde BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.13 Frivilligt arbejde 40 % af borgerne i Region Syddanmark arbejder i deres fritid uden at få en krone for det. Det viser noget om den tillid,

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed

Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 36 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Jens Bonke København 1 Solidaritet, risikovillighed og partnerskønhed Arbejdspapir 36 Udgivet af: Rockwool

Læs mere

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13

FRIVILLIGPOLITIK. August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 FRIVILLIGPOLITIK August 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 12. november 2013. Dok. Nr. 151915-13 Indledning Frivilligpolitikken beskriver rammen for etablering af frivilligråd og kommunens støtte

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

GUIDE. Love og regler for frivillige i

GUIDE. Love og regler for frivillige i GUIDE Love og regler for frivillige i kommuner Udskrevet: 2017 Indhold Love og regler for frivillige i kommuner.............................................. 3 2 Guide Love og regler for frivillige i kommuner

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Familieforhold for de sociale klasser

Familieforhold for de sociale klasser Familieforhold for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på herkomst-, køns- og aldersfordelingen

Læs mere

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis

Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Professionalisering af det frivillige arbejde: Beretninger fra praksis Ia Brix Ohmann Frivilligafdelingen, Ældre Sagen Rådet for frivilligt socialt arbejde 2004-2008 03-04-2008 Ældre Sagen master 1 Definitioner:

Læs mere

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde

DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS. Frivilligrapport 2012. Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS Frivilligrapport 2012 Udarbejdet af Center for frivilligt socialt arbejde DEN FRIVILLIGE SOCIALE INDSATS FRIVILLIGRAPPORT 2012 Udgivet af Social- og Integrationsministeriet,

Læs mere

Aalborg Universitet. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter. Publication date: 2015

Aalborg Universitet. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter. Publication date: 2015 Aalborg Universitet Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 - Kort fortalt Qvist, Hans-Peter Publication date: 2015 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere

Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere 1 Indvandrere og efterkommere i foreninger er frivillige i samme grad som danskere Færre med ikke-vestlige oprindelse end dansk oprindelse er medlem af en forening. Men ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Læs mere

FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG

FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG Dokumenttype Tabelbilag Dato September 2017 FRIVILLIGHEDSUNDER- SØGELSEN 2017 TABELBILAG FRIVILLIGHEDSUNDERSØGELSEN 2017 TABELBILAG Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300 København S T +45 5161 1000 F +45

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 31. oktober 2017 Om undersøgelsens metode Dette bilag beskriver forskellige metodiske forhold

Læs mere

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema.

METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT , BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN. Tal om det frivillige Danmark. Om undersøgelsens metode. Spørgeskema. METODEBILAG FRIVILLIGRAPPORT 2016-2018, BEFOLKNINGSUNDERSØGELSEN Tal om det frivillige Danmark Ref.: HDJ, MH 15. august 2017 Om undersøgelsens metode Dataindsamlingen til Frivilligrapportens befolkningsundersøgelse

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Danskernes kompetencer

Danskernes kompetencer Danskernes kompetencer Danske resultater af OECD s PIAAC-undersøgelse KORT & KLART DANSKERNES KOMPETENCER Om dette hæfte Hvad kan vi danskere? Og hvordan klarer vi os sammenlignet med andre lande? I dette

Læs mere

Frivillighedsundersøgelse

Frivillighedsundersøgelse + 0 IP. nr.: Int. nr.: Frivillighedsundersøgelse Us. 4529 September-December 2012 + 0 + 0 + 0 + 1 Tekst 1: Først vil jeg gerne stille nogle spørgsmål om dig selv og andre i din husstand. 1. Hvor mange

Læs mere

Hvordan kan civilsamfundet gøre en forskel for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug?

Hvordan kan civilsamfundet gøre en forskel for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug? Hvordan kan civilsamfundet gøre en forskel for mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug? Torsten Højmark Hansen, den 13. juni 2017 thh@frivillighed.dk M: info@frivillighed.dk W: frivillighed.dk

Læs mere

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune

Frivillighedspolitik 2016 2019. For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 For frivillige sociale og sundhedsfremmende foreninger i Sønderborg Kommune Frivillighedspolitik 2016 2019 Helge Larsen, Formand for Sundhedsudvalget Frivillighedspolitikken

Læs mere

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk

Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015. www.skive.dk Frivillighedspolitikken for Skive Kommune 2011-2015 www.skive.dk Frivillighedspolitik for Skive Kommune Indholdsfortegnelse: Forord 3 Formål 4 Grundlaget for samarbejdet 4 Mål og handlinger 6 Revision

Læs mere

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet

Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Morten Bue Rath og Martin Hornstrup Januar 2010 Kvinder trækker læsset i hjemmet mænd prioriterer jobbet Betragter man den samlede ugentlige på arbejdsmarkedet og i hjemmet, arbejder mænd og kvinder stort

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi Udskrevet: 2017 Indhold Bestyrelsens ansvar for foreningens økonomi......................................... 3 Kassererens opgaver og rolle i frivillige

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde December 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere er den negative udvikling standset. Siden 2008 har der

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde

Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Social-, Børne- og Integrationsministeriet 17. december 2013 Flere indvandrere og efterkommere i uddannelse og arbejde Efter et markant fald i beskæftigelsen blandt indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig

Læs mere

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 2016-2018 Tal om kommuner og frivillighed ANALYSE AF KOMMUNERNES ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE PÅ DET FRIVILLIGE VELFÆRDSOMRÅDE En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Tal om

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

Kan man lede frivillige?

Kan man lede frivillige? Kan man lede frivillige? 24. april 2013 Dorte Nørregaard Gotthardsen Albanigade 54E, 1. sal 5000 Odense C tlf: 66 14 60 61 info@frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde er et landsdækkende

Læs mere

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige!

Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Sådan får lokalgruppen nye og aktive frivillige! Frivilligseminar, SOS-børnebyerne 11. november 2017 Konsulent Anders Jacobsen, Center for frivilligt socialt arbejde Dagens form Oplæg Gruppearbejde Refleksionsspørgsmål

Læs mere

Social arv i de sociale klasser

Social arv i de sociale klasser Det danske klassesamfund Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse undersøges det, om der er en sammenhæng mellem den

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Stærk social arv i uddannelse

Stærk social arv i uddannelse fordeling og levevilkår kapitel 5 Stærk social arv i uddannelse Næsten halvdelen af alle 25-årige med ufaglærte forældre har ikke en uddannelse eller er påbegyndt en. Til sammenligning gælder det kun 7

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere