Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006"

Transkript

1 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Februar 2006 Indhold Forlig koster milliarder Fælleskonference Programbestyrelsen om ghettoindsats Velfærden kommenteret Er forsikringen i orden? Snart byggestart i Ørestad City Fælleskonferencen evalueret Fusion? 65% kender deres beboerrådgiver BiP: Bedre trafikforhold BiP: Forny din bolig Grønhøj og Kløvermarken præmieret Egedalsvænge bygger om Fornyelse af Australiensvej Repræsentantskabsmøde Kort nyt og kalender Fælleskonference Temaet på Fælleskonferencen 2005 var konkurrencesituationen. LO-Skolen dannede en meget smuk ramme om efterårets fælleskonference, der blev holdt midt i november. Vejret var med deltagerne, da de lørdag drog på ekskursion til to store bebyggelser, nemlig Vapnagaard og Egedalsvænge. Som oplæg havde deltagerne fået en status på arbejdet i de to afdelinger - og efterfølgende blev der arbejdet i grupper om at udarbejde handlingsplaner. Søndag satte Jørn Duus spørgsmålstegn ved, om vi er klar til den stigende efterspørgsel på individuelle løsninger - og muligheder. Læs mere i konferenceavisen, der ligger på under Nyheder. Forlig koster milliarder 4. november 2005 indgik regeringen boligforlig med Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Som konsekvens skal 2,1 mia. kroner fra Landsbyggefonden bruges til nybyggeri - alene i år. Til næste år skal aftalen så igen forhandles, men allerede den 1. juni 2006 skal et embedsmandsudvalg være klar med en analyse af mulighederne for, at sektoren bliver mere selvfinansierende. Det gik ikke stille for sig, da finansloven skulle forhandles på plads i efteråret. En plan om at inddrage 4,4 mia. kr. fra Landsbyggefonden de kommende år - og inddrage de lokale dispositionsfonde gik heldigvis i vasken. Måske fordi planen blev mødt med massiv modstand i medierne samt underskriftsindsamlinger og læserbreve. Men det er en stakket frist, vi har fået. Aftalen løber kun i 2006 og skal altså snart fornyes. Et plaster på såret At Landsbyggefonden skal finansiere 2,1 mia. kr. af nybyggeriet betyder, at de 320 afdelinger, der står på venteliste for at få støtte til nødvendige renoveringer, må kigge langt efter håndværkerne. Der er simpelthen ikke penge nok at gøre godt med. Som en form for plaster på såret har Landsbyggefonden dog fået lov til af egne midler at bruge ekstra 625 mio. kr. i 2006 til at støtte renoveringer. Positivt for dem, der får del i støtten. Men det ændrer ikke på, at de 1,5 mia. årlige kroner, som LBF har lov at bruge, ER disponeret frem til mio. kr. af de 625 skal i øvrigt gå til at støtte projekter, der fremmer tilgængeligheden. Penge til ghettobekæmpelse BL havde i sin handlingsplan mod det delte Danmark foreslået at bruge 8 mia. kroner til at forebygge ghettodannelsen. Det mener socialministeren er skudt langt forbi, men forligsparterne nåede dog frem til, at LBF kan støtte socialt forebyggende aktiviteter og initiativer med i alt 600 mio. kr. Og det er da bedre end ingenting. Af de 600 mio. kr., LBF kan bruge KÆRE THOR PEDERSEN, VI VIL GERNE LÆRE DIG FORSKELLEN PÅ DIT OG MIT. (DET LYKKEDES ÅBENBART IKKE HELT FOR DIN MOR) Når lejerne i de almene boliger indbetaler det lejernes penge. Dem skal regeringen ikke adskillige milliarder kroner til en fond, der skal bruge til at finansiere sine egne udgifter med. bruges til renovering og ghettobekæmpelse, er Det tror vi også, din mor ville have sagt. DE ALMENE BOLIGFORENINGER Med venlig hilsen Boligselskabernes Landsforening gennemførte op til forliget en annoncekampagne i fem landsdækkende dagblade fra fredag 28. oktober til torsdag 3. november Annoncerne var stilet til lederne af de enkelte partier i Folketinget. til forebyggende aktiviteter, kan op til 200 mio. kr. bruges til at sætte huslejen ned. Udvalgsarbejde i gang Et tværministerielt udvalg er netop nu i gang med et udredningsarbejde, der skal være færdigt den 1. juni Udvalget skal blandt andet se på, hvordan sektoren kunne blive selvfinansierende, det skal analysere renoveringsindsatsen i de kommende år - og overveje behovet for en målretning af det støttede byggeri. Boligorganisationerne er ikke repræsenteret i udvalget, men kun i en følgegruppe. Lejere skal ikke finansiere skattestop Skattestoppet skal ikke finansieres med lejernes opsparede midler. Vi må i stedet insistere på en mere holdbar løsning og kæmpe for retten til at bruge af vores egne penge. Denne annonce er indrykket af Boligselskabernes Landsforening, som er en interesseorganisation for 708 almene boligorganisationer i alle Danmarks kommuner. Læs mere på

2 BL og nyheder Kanal 3B - Februar 2006 BL og nyheder Velfærden kommenteret Programbestyrelsen om ghettoindsats Strategi for indsatsen i landets mest udsatte boligområder præsenteret på årskonference. BL har uopfordret sendt et høringssvar til Velfærdskommissionen i håb om, at det vil indgå i den endelige rapport. Baggrunden er, skriver BL, at det boligpolitiske afsnit indeholder anbefalinger, der lægger op til en defensiv afvikling af hele den almene sektor samt en meget skæv fordelingspolitik. Det kan BL naturligvis ikke sidde overhørig. Du kan læse BL s svar på Kig under Udgivelser/Pjecer/Boligpolitik. Nye BL-informerer siden sidst: 2006 Nr. 13 God almen ledelse Nr. 12 Legepladssikkerhed - uddannelsestilbud Nr. 11 Boliger og Velfærd Nr. 10 Nyt bygningsreglement overgangsordning Nr. 9 Elevpræmie og forsikring uden autorisation Nr. 8 Ny løntabel for ejendomsfunktionærerne Nr. 7 Forbud mod eksklusivaftaler Nr. 6 VVS kartellet - juridisk vurdering Nr. 5 Tilskud til ombygning af almene ungdoms- og familieboliger til almene ældreboliger Nr. 4 VVS-branchens sortbøger er offentliggjort Nr. 3 Boligydelse og Boligsikring 2006 Lån til indskud 2006 Nr. 2 Tærskelværdier for perioden Nr. 1 Oversigt over de udsendte BL-informerer i 2005 Programbestyrelsen mod ghettoisering blev nedsat i september Programbestyrelsen skal blandt andet vurdere, hvor der er behov for akuthjælp, de skal følge udviklingen i konkrete områder og have en tæt kontakt med de lokale i de områder. I november 2005 fortalte programbestyrelsen så på en konference, hvad de arbejder med. Formand Jørgen Nue Møller sagde, at bestyrelsen har udpeget syv indsatsområder, som skal udfylde og supplere regeringens strategi mod ghettoisering. De syv indsatsområder er: Du finder BL-informerer på BL s hjemmeside under publikatio Nr. 69 Medlemskontingent 2006 Nr. 68 Statistik 2006 Nr. 67 Ny energimærkning og tillæg til Bygningsreglement Nr. 66 Offentliggørelse af VVSbranchens sortbøger Nr. 65 Maksimumsbeløb for støttet boligbyggeri pr Nr. 64 Underskriftsindsamlinger i forbindelse med boligaftalen Nr. 63 Boligforliget Nr. 62 Råderetsbeløb, påkravsgebyr, beboerklagenævnsgebyr - regulering af satser Nr. 61 Arbejde uden autorisation Nr. 60 Forhandlinger om Landsbyggefondens økonomi m.v. Nr. 59 Lov om information og høring af medarbejdere Nr. 58 Nyt om moms og lønsumsafgift - flyttesyn m.v Nr. 57 Stillingsopslag på BL s hjemmeside Nr. 56 Den nye arbejdsmiljøreform Nr. 55 Råderet pjece om nye regler Nr. 54 LER - Ledningsejerregistret 1 Omdannelse af de monofunktionelle kvarterer og bebyggelser. Man ønsker at få erhvervsfunktioner ind, tilføre nye ejerformer, renovere eller rive ned 2 Styring og regulering af beboersammensætningen i de mest truede områder. Her vil man øge brugen af de eksisterende anvisningsformer og introducere supplerende mobilitetsfremmende foranstaltninger 3 Skolegang og uddannelse. Man vil etablere heldagsskoler, tidligere skolestart og styrke båndet mellem uddannelsesstederne og erhvervslivet 4 Beskæftigelse. Tanker om, at de, der kommer i arbejde, skal ha ve et særligt beskæftigelsesfradrag 5 Tryghed og naboskab. Her arbejder man med mere nærpoilti og flere ansatte i boligorganisationerne, uddannelse i naboskab og styrkelse af foreningslivet 6 Effektiv organisation omkring indsatsen i et område 7 Kommunikation. Her udarbejdes en kommunikationsstrategi, der både skal gælde Programbestyrelsens og de lokales kommunikation. Til sidst sagde Nue Møller, at initiativerne vil koste penge, og at det er vigtigt, at initiativerne følges op af tilførsel af penge - også fra offentlig side, når det er nødvendigt for at understøtte indsatsen om ghettoiseringen. 2 Kanal 3B udgives af Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. Kronprinsessegade København K Telefon Fax Fax til kundeafdelingen Mail Redaktion Benny Flindt, ansv. Hanne Bolvig Anette Hertz (DJ) Sendes til Alle afdelingsbestyrelses medlemmer i FB, KSB og H44, alle ansatte samt samarbejdspartnere Oplag eget tryk Næste nummer April NB: Alle læsere er velkomne til at komme med indlæg. Deadline er 8. april 2006

3 Nyt fra Fællesadministrationen 3B Er forsikringen i orden? Fem minutter. Så lang tid tager det mindst, før brandvæsenet er fremme. Så er lejligheden måske udbrændt. Onsdag den 25. januar blev det til virkelighed for en familie i Remisevænget Nord. Heldigvis kom ingen til skade, men familien fik ikke andet med ud end nogle få papirer. Her er det så, det er utroligt vigtigt, at indboforsikringen er i orden. Det har mange af vores lejere erfaringsmæssigt ikke. Måske det var værd at skrive lidt om i beboerbladet - eller tale om på et møde? Et andet spørgsmål er røgalarm. Ligger man i sin seng og sover, risikerer man at blive røgforgiftet og aldrig vågne op igen. Har I røgalarm hjemme hos jer selv? Har jeres beboere? Det er også et emne, det er værd at tage op. Foto: Bjarne Andersen Snart byggestart i Ørestad City Så er de benhårde økonomiske forhandlinger på plads, og både FB s og KSB s byggerier i Ørestad City har fået skema-b-godkendelser. De nye byggerier i Ørestad City skal gennemføres som partnering, hvor nøgleordene er åbenhed, lydhørhed og gensidig tillid. Det er et økonomisk forpligtende fællesskab, hvor alle har interesse i at gennemføre projektet så godt, hurtigt og billigt som muligt. - Det har været en god partneringproces med stor å-benhed og megen Fælleskonferencen evalueret Man får næsten røde ører, når man læser resultatet af evalueringen af Fælleskonferencen Over hele linjen er der tilfredshed, men der er også plads til forbedringer. 69 valgte at besvare skemaet, og af dem svarer 59, at de er meget tilfredse eller tilfredse med indhold og gruppearbejde. 61 siger, at de var meget tilfredse eller tilfredse med kursusmaterialet. Jørn Duus indlæg søndag formiddag scorer dog bedst: 65 er meget tilfredse eller tilfredse. Men der er også plads til forbedringer. Mange kommenterede, at det var dejligt at komme ud og se nogle bebyggelser, men at der manglede forplejning undervejs. Mette Frobenius, der bor i KSB s afdeling Apostelgården gav under middagen en forrygende stand-up, men benyttede også muligheden for at give sektoren - og administrationen - nogle hip. Læs i øvrigt mere om konferencen på under Nyheder. kreativitet, fortæller byggechef i 3B, Erik D. Præstegaard. - Der er sket en vis tilpasning, men det er lykkedes at bevare vinderprojekternes arkitektur og øvrige værdier. Og alt er gennemgået og godkendt af det fælles byggeudvalg. Første spadestik forventes sidst i februar og først i marts i år, fortæller Erik D. Præstegaard. Fusion? Fusionsudvalget, der består af repræsentanter fra alle tre boligorganisationer, arbejder på højtryk for at være klar med deres indstilling til maj. - Det ser lovende ud, siger formand for 3B Hanne Bolvig, selv om der stadig er nogle knaster at overvinde. Planen er, at udvalget i maj måned skal komme med sin indstilling til, om der skal arbejdes videre med tanken om at fusionere de tre organisationer. Byggesager i 3B KSB-sager på vej: Bogfinkevej, hvor ske ma-b-tilsagn fortsat afventes. Byggetilladelse er gi vet. KSB-byggesager i gang: Dannebrogsgade nr. 12, hvor indflytning forventes medio februar. FB og KSB bygger i Ørestad: FB og KSB skal sammen med KAB/ SAB opføre ca. 240 almene boliger i Ørestad. De to vinderforslag er fundet, og der er skrevet kontrakt med Pihl & Søn om totalentreprisen på de to byggefelter. Byggestart på FB s plads forventes midt i marts - og KSB i starten af april. 3

4 Nyt fra Fællesadministrationen 3B 65% kender deres beboerrådgiver NIRAS Konsulenterne er i gang med at evaluere beboerrådgiverordningen. Første fase af evalueringen viser, at den virker - men også, at der er mange steder, der med fordel kan sættes ind. Evalueringen af beboerrådgiverordningen falder i tre faser. Første fase er nu færdig og offentliggjort. Ser man på de 62 områder udefra, adskiller de sig ikke overraskende fra resten af landet. Der er en markant større andel af flygtninge og indvandrere og dermed en langt større mangfoldighed. Desuden har områderne en langt større andel af børn og unge end resten af landet. Hertil kommer, at der i områderne generelt set er en større koncentration af arbejdsløse og personer på overførselsindkomst. Set udefra centrerer udfordringerne sig altså om tre temaer, nemlig integration, beskæftigelse og jobskabelse. Set indefra viser en trivselsundersøgelse, at 8 ud af 10 er tilfredse med at bo i området. Næsten alle oplever, at man hilser på hinanden, og ca. to tredjedele oplever, at man interesserer sig for naboen. Men beboerne peger også på problemer og indsatsområder. Fire temaer går igen: Fysisk nedslidning, integration, utryghed og kriminalitet samt ensomhed. Samarbejdsparter tilfredse NIRAS har også spurgt til, om samarbejdsparterne er tilfredse med beboerrådgivernes arbejde. Det er de. Der er stor overensstemmelse mellem de opgaver og målgrupper, som samarbejdsparterne vægter - og så de opgaver og målgrupper, beboerrådgiverne rent faktisk arbejder med. De tre vigtigste temaer er her: Integration, aktiviteter for børn og unge samt den generelle trivsel i området. Beskæftigelsesindsats mangler Samlet set viser evalueringen, at der er god overensstemmelse mellem beboernes opfattelse af, hvad der vigtigt at arbejde med og beboerrådgivernes og samarbejdsparternes opfattelse - og de indsatsområder og målgrupper, de beskæftiger sig med. Et enkelt område skiller sig dog ud, nemlig indsatsen for at skaffe flere i job. Men det skyldes ifølge NIRAS, at det nok er fordi, det er en samfundsmæssig opgave, der generelt ligger uden for beboerrådgiverens funktionsområde. Vigtigste opgaver Beboerrådgivernes svar på, hvad de mener er vigtigst i arbejdet: 59% Brobygger-støtteaktiviteter 57% Netværksskabende aktivitet 45% Fysiske tiltag 33% Imagearbejde 27% Traditionelt foreningsarbejde Nyt fra BiP - Byudvikling i Partnerskaber Frit efter Opslagstavlen nr Bedre trafikforhold Miljø- og trafikgruppens arbejde har båret frugt. I starten af Byudvikling i Partnerskaber blev der i samarbejde med miljø- og trafikgruppen, som består af beboere fra området, formuleret nogle specifikke mål for forbedringer i forhold til trafik og miljø i området. Udvalget prioriterede et sidste ben på lysreguleringen Amagerfælledsvej/ Peder Lykkes Vej og overgangen til metroen. Nu har Københavns Kommune meldt tilbage, at lysreguleringen bliver etableret i foråret Prioriteret skolevejsprojekt Det var også vigtigt for miljø- og trafikgruppen at få sat farten ned på Peder Lykkes Vej samt etableret en overgang mellem Remisevænget Nord og Peder Lykkesskolen ved Hørgården. Kommunen har set på forholdene og gennemgået data for de uheld, der er sket i området. Det er nu kommunens vurdering, at der er et reelt tilgængeligheds- og tryghedsproblem Derfor har man besluttet, at Peder Lykkes Vej er blandt de skolevejsprojekter, der skal udføres sommeren Det skulle gerne give en bedre mulighed for at krydse vejen på en sikker måde. Lastbilparkering Endelig har der været problemer med de lastbiler, der parkeres i området. Her ser kommunen på, om det kan ændres, når man ændrer overgangen. Ellers har man lovet, at det vil blive taget op i forbindelse med den strategi for parkering af lastbiler, kommunen vil udarbejde i 2006 Forny din bolig Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der. Her er det dig, der bestemmer... Boligindretning optager os alle, og vi bombarderes med magasiner, tv-udsendelser og avistillæg, der handler om at ændre sin bolig. I forbindelse med den kommende facaderenovering har beboerne i Remisevænget Nord og Øst samt Hørgården besluttet, at det skal være muligt individuelt at tilvælge en altan, en fransk altan eller at inddække de eksisterende altaner. Der er etableret prøvefelter i bebyggelserne, så man med egne øjne kan se, hvordan fx ens nye altan kan komme til at se ud. I februar skal beboerne i Øst og Nord så afgøre, om de også vil have mulighed for individuelt at renovere køkken og bad og betale det over huslejen.

5 Nyt fra FB - Fagforeningernes Boligforening Grønhøj og Kløvermarken præmieret Ballerup Kommune har præmieret hele to af FB s bebyggelser som en anerkendelse af den gode arkitektur. Kløvermarken har allerede modtaget bygherreprisen for den proces, der gik forud for indflytningen. Mandag den 21. november 2005 modtog FB to priser som anerkendelse for arkitekturen i Grønhøj og seniorbofællesskabet Kløvermarken. Om baggrunden for prisuddelingen skriver Ballerup Kommune blandt andet: Ballerup Kommune prioriterer spændende, nyskabende byplanlægning og arkitektur. Derfor var det naturligt, at Ballerup Kommune i 1995 indstiftede en bygningspris, som skal belønne bygherrer i kommunen for at satse på god arkitektur. Bebyggelserne er udvalgt til præmiering af en dommerkomité, der består af to arkitekter, en billedkunstner, fem lokalpolitikere og kommunale embedsmænd. Prisen består af en bronzeplakette og et diplom til bygherre og et diplom til arkitekten. Begrundelse: Boligbebyggelsen Grønhøj præmieres for en overbevisende bebyggelsesplan, der på allersmukkeste vis udnytter og tilpasser sig terrænnet, så der opstår fine opholdsarealer mellem bygningerne. De enkelte boliger rummer spændende rumforløb og fine lysindfald. Bebyggelsens karakterfuldhed skaber identitet til hele den nye bydel på Østerhøj. Grønhøj er en bebyggelse, der tager afsæt i den bedste danske boligtradition, men peger fremad i et nutidigt formsprog. Begrundelse: Boligbebyggelsen Kløvermarken præmieres for en god og enkel bebyggelsesplan, hvor et U-formet anlæg er smukt disponeret omkring et fælleshus, så der skabes et næsten intimt gårdrum. Det fælles haveanlæg spiller fint op til de skarptskårne bygningskroppe, og fælleshuset indbyder til aktiviteter for hele bebyggelsen samtidig med, at det skærmer mod de bagvedliggende p-arealer. Kløvermarken fremstår som et kvalitetsmæssigt pejlemærke og dens lyse materialeholdning accentueres smukt i den valgte facadebeklædning. Dog forekommer tagenes afslutninger noget blikagtigt, og fælleshusets paptag lidt uforståeligt i et anlæg, der ellers er præget af en gedigen materialeholdning. Egedalsvænge bygger om Beboerne vedtog i januar 2006, at der skal etableres ældre- og plejeboliger i Egedalsvænge. Så er det ganske vist. Karlebos nye ældre- og plejeboliger kommer til at ligge i Egedalsvænge og vil også bestå af plejecenter med café og træningsfaciliteter. - Vi er utroligt glade for, at vi nu i fællesskab med kommunen kan komme videre med projektet, som efter afdelingsbestyrelsens mening vil betyde rigtigt meget for Egedalsvænge, fortæller Karin Leegaard, der er formand for afdelingsbestyrelsen. Kristina S. Pedersen fra afdelingsbestyrelsen talte på det ekstraordinære afdelingsmøde for etableringen: - Vi får et flot vartegn, og så får vi liv, fordi der vil være folk både dag og nat. Vi får også en bredere beboersammensætning og får flere generationer samlet, som kan hjælpe hinanden, sagde hun blandt andet. Planen er også et led i det vitaliseringsprojekt, kommunen er i gang med, fortalte borgmesteren på mødet: - Vitalingsprojektet handler om at skabe nyt liv i området. Vi er allerede kommet et godt stykke, og de nye ældre- og plejeboliger er både en vigtig brik i det, og et led i at gøre Egedalsvænge pænere og mere indbydende, fortalte borgmester Olav Aaen. I løbet af foråret, sommeren og efteråret findes nye, tilsvarende boliger til de berørte beboere, og arbejdet kan gå i gang i efteråret Foråret 2008 skal boligerne så stå klar til at modtage de ældre. 5

6 Nyt fra Boligselskabet KSB Fornyelse af Australiensvej Beboerne har på afdelingsmøde besluttet, at Australiensvej skal have en tiltrængt fornyelse Det handler både om nyt tag, ombygning af kælder, isolering af ydermur, nyt varmeanlæg og nye elektriske installationer. Og så ikke mindst tagboliger. Op til afdelingsmødet den 26. oktober 2005 var der udarbejdet tilstandsvurdering af ejendommen, der viste et stort behov for renovering. Samtidig med vurderingen blev der nedsat et byggeudvalg med fire beboere og repræsentanter fra afdelingsbestyrelsen. Byggeudvalget har i samarbejde med 3B, arkitekt og ingeniør udarbejdet et byggeprogram for de arbejder, der skal gennemføres. Hele varmeanlægget med varmecentral og radiatorer skal fornys. De gamle radiatorer er placeret midt i rummet, mens de nye placeres ude under vinduerne. Der efterisoleres samtidig under vinduer og på gavle mod nabobebyggelserne. De elektriske installationer skal skiftes ud, og der kommer også nye installationer til IT, telefon og TV-antenne. Afdelingen skal have nyt tag, og i den forbindelse bygges tre nye tagboliger. Samtidig er det planen at udvide to af de eksisterende lejligheder på 4. sal, så de bliver i to etager. Tagboligerne oprettes som en selvstændig afdeling og påvirker ikke afdelingens økonomi. Også udearealerne skal have en kærlig hånd. Ideen med at renovere gården er at få en flottere og hyggeligere gård mod gaden med opholdspladser, som er mere lukket for forbipasserende. Derfor skal der kun være én indgang til gården, hvor der opføres cykelrum, der kan låses. Budget for renovering af varmeanlæg, el-installationer, nyt tag og varmeisolering er kr., og huslejestigningen vil være fra 550 kr. til 725 kr. om måneden. Budgettet for tagboligerne er kr., som de kommende lejere af tagboligerne betaler. Kommunen behandler nu Skema-Aansøgningen. 6 Her bygges der tre nye tagboliger - og to af de eksisterende boliger får en ekstra etage.

7 Nyt fra Boligselskabet af 1944 i Herlev Repræsentantskabsmøde 30 ud af 40 stemmeberettigede var med, da den gode økonomi i boligselskabet blev præsenteret på H44 s repræsentantskabsmøde den 30. november 2005 Der var som sædvanlig god stemning, da H44 holdt sit årlige repræsentantskabsmøde i beboerhuset i Hjortegården. Formanden supplerede bestyrelsens skriftlige beretning og tog afsæt i ordet ghetto, som Jan Christiansen mener er blevet misbrugt i regeringens kampagne for at få solgt de almene boliger. - Det er utroligt, at regeringen kan slippe godt af sted med at tage beboernes penge, uden at medierne reagerer mere på det, end de gør. De penge, regeringen bruger af Landsbyggefondens midler, går jo fra de nødvendige renoveringer af utidssvarende afdelinger, pointerede Jan Christiansen. Han er i øvrigt ikke enig i BL s udspil om at bruge nogle af Landsbyggefondens midler til sociale tiltag: - Det er en samfundsopgave, ikke en opgave de almene beboere skal løfte, mente Jan Christiansen. Fusion - og organisering Herefter gennemgik Jan Christiansen kort beboerdemokratiets opbygning som indledning til at tale om fusion: - Der er nedsat et fusionsudvalg, som er i gang med at afdække de fælles værdier og visioner - og målet er, at udvalget i maj 2006 skal komme med sin indstilling. Om det ender med en fusion er således ikke afklaret endnu, understregede Jan Christiansen. Til sidst i sin beretning fortalte formanden, at Peter Laustsen forlader bestyrelsen, fordi han flytter fra Herlev - og Jan takkede Peter for indsatsen gennem årene. Jan Christiansen sluttede derefter sin beretning med en tak til samarbejdspartnerne i FB og KSB samt 3B s direktion. Der lød også en tak til de ansatte i administrationen og på Herlev-kontoret samt funktionærerne. God økonomi Benny Flindt fremlagde så årsregnskabet til godkendelse og budgettet til orientering. Selskabets regnskab viser et overskud på kr. - Hovedårsagen til overskuddet er, at forskellen på renteudgiften og renteindtægten blev større end forventet, blandt andet fordi pengene er investeret i obligationer gennem en investeringsforening, forklarede Benny Flindt, inden han kort gennemgik de konti, hvor der var større afvigelser i regnskabet i forhold til budgettet. Benny Flindt rundede af med at fortælle, at bestyrelsen har bevilget kr. til et forprojekt i forbindelse med et eventuelt nybyggeri i Herlev. Bestyrelsen indstillede, at den ene halvdel af overskuddet skulle indgå i dispositionsfonden, og den anden halvdel skulle fordeles mellem afdelingerne. Det blev vedtaget af forsamlingen. Formanden takkede Peter Laustsen for indsatsen gennem årene. Genvalgt for 2 år blev: Preben Larsen fra Martins Gård Lise Damm fra Hjortegården Maria Troelsen fra Herlev Skole Poul Erik Fuglsang fra Søagerpark Ny i bestyrelsen for 1 år: Birgit Thomsen fra Herlevgårdsvej/ Herlev Torv Ny repræsentant i bestyrelsen Herlev Kommune har valgt Martin Baden, som bor i Søagerpark, til ny repræsentant til H44 s bestyrelse. 7

8 Kort nyt og kalender Nyt om personalet Nye funktionschefer Driftschef Som ny driftschef har 3B ansat Torben Hjelm. Torben Hjelm kommer fra en stilling som teknisk chef for Københavns Idrætsanlæg under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Tidligere har Torben Hjelm været 14 år i forsvaret henholdsvis i Forsvarets Bygningstjeneste og som leder af Forsvarets boligforvaltning i Nyboder. Han er 51 år og uddannet arkitekt - og har efterfølgende suppleret sin uddannelse med en MPA og en Master i Idræt og Velfærd. Torben startede 1. december Økonomichef Økonomichef Aage Pedersen overgik den 1. januar 2006 til en stilling som økonomikonsulent i Økonomiafdelingen indtil den 31. maj 2006, hvor han går på efterløn. Ny økonomichef er Finn Palama Larsen, som kommer fra en tilsvarende stilling i FSB, hvor han har været ansat de seneste 14 år. Finn Palama Larsen er 46 år og uddannet erhvervsanalytiker og revisor. Finn startede 3. januar Goddag og velkommen til Oktober 2005 Tom Holm Krause, Bryggergården Carsten Mortensen, Vesterg. 1 og 3 John Hansen, Remisevænget Vest Lone Grønlund, 3B Tina Hemme Nielsen, 3B November 2005 Kim M. Peleg, Folehaven Henrik Hansen, Vestergården 2 Jørgen B. Christiansen, Egedalsvænge Rene Hansen, Valby December 2005 Torben Hjelm, 3B Svend Erik Pedersen, Søagerpark Kenneth Brix Hansen, Valby Januar 2006 Kurt L. Nielsen, Apostelgården m.m. Rasmus Henningsen, elev i KSB Peter Schmidt, Toftegård Gitte Laksø, 3B (Bryggergården) Karen Andreasen, 3B Helle Kølhøj Thomsen, 3B Finn Palama Larsen, 3B Kalender 3B Formandskabsmøde 20. marts, 30. maj FB Bestyrelsesmøde 8. marts, 31. maj Delegeretmøde 30. marts Foreningsmøde 12. juni KSB Bestyrelsesmøde 16. marts, 17. maj, 15. juni Formandsmøde 28. marts Repræsentantskabsmøde 15. juni Konferencer 3B Fælleskonference 17., 18. og 19. november 2006 Kursus Notat- og referatteknik 27. februar Farvel til Oktober 2005 Jens Henrik Bie, Vestergården 2 Henning Kreipke, Vestergården 2 Gordon M. Christiansen, Toftegård Carsten Just Nielsen, Egedalsvænge Udlært 2. kreds i dilemma December 2005 Dorthe Hallundbæk, 3B (Bryggergården) Jeanet F. Pedersen, 3B (Remisevængerne) Ejvind K. Hansen, Remisevænget Vest Larry Bangsholt, Apostelgården Anja Leendertz, Valby Jimmi Heidelbach, Valby Januar 2006 Kai W. Knudsen, Remisevænget Vest Frede Sørensen, Remisevænget Øst Gitte Dam blev udlært den 1. januar Stort til lykke til Gitte. BL s 2. kreds var til konference den januar. Selv om programmet var tæt, var der også plads til at stille et panel og deltagerne over for en masse dilemmaer, som bygger på det virkelige liv. For dilemmaet stod BL-journalist Regnar Nielsen. Dødsfald Det er med beklagelse, at vi må meddele, at Jørn B. Theisen, Egedalsvænge er død. Vi sender de varmeste tanker til familien. 8 OBS: Næste udgave af Kanal 3B udkommer til april. Kom frit frem med ideer, nyheder og fotos! Send en mail til

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan

Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej Handleplan Fremtidssikring af Herlevgårdsvej. September 2007 Indhold side Hvad er fremtidssikring? 4 Introduktion til handleplanen 6 Afdelingens vision 7 Handleplanen:

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./november 2004 Indhold Almene boliger under pres Få forsøg med salg Opfordring: Vær aktiv i kredsene Intens fælleskonference

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Januar 2005 Indhold Programbestyrelse Ledige boliger Nye beløbsgrænser Hvad mener beboerne? Byggesager i 3B Elevkursus

Læs mere

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION

Salg af almene boliger - BYGGE- OG BOLIGADMINISTRATION Baggrund P Da VK-regeringen trådte til, blev det skrevet ind i regeringsgrundlaget, at man ville give de almene beboere mulighed for at købe deres bolig P Et embedsmandsudvalg blev nedsat for at forberede

Læs mere

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen.

Dan Christensen bød Bettina Grumsen velkommen i organisationsbestyrelsen. 15.06. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 16. juni 2015 kl. 18.30. Deltagere: Formand Dan Christensen Næstformand Bendt E. Nielsen Sekretær Peter Kragballe Bestyrelsesmedlem Anders T. Nielsen Bettina Grumsen

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / Juni 2004 Indhold Der sker en del 120 boliger i Ørestad City BL nedlægger kongres Salg vedtaget som forsøg Repræsentantskabsmøde

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål

Disposition. De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Disposition De fysiske planer Planens tilblivelse Udfordringer Spørgsmål Fra udsat boligområde til attraktiv bydel hvordan? Historien lys og luft. Livet bag voldene 2400 almene boliger og 32 blokke Opført

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år.

Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af renoveringen af Skovparken. Det vil jeg også i år. Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 12. juni 2014 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1)

Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Udlejningsfolder Boligforeningen 3B - afdelinger Marts 2010 - v.3 Kraks Forlag AS (R/080125/1) Boligforeningen 3B Boligforeningen 3B er en almen boligforening med knap 12.860 boliger i 99 afdelinger i

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012.

Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Referat til offentliggørelse fra styringsdialogmøde mellem Ballerup Ejendomsselskab og Ballerup kommune tirsdag den 3. januar 2012. Deltagere: Kurt Rytter, Ballerup Ejendomsselskab Lone Skriver, Ballerup

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50.

Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Referat, afdelingsmøde, Skoleparken, Boligselskabet Nordsjælland. 23.10.2012 i Frederiksborg Centret Mødestart: 19.00. Slut: 20.50. Fremmødte: 163 husstande Inviterede teknikere: Jens Nielsen (JN), Wissenberg

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART.

Afd.75 - Havnen Notat fra byggeudvalgsmøde den 24. januar 2012, med materialevalg ved aptering, blev gennemgået af ART. 12.02.1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 7. februar 2012 kl. 16.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Bendt Nielsen Sekretær Dan Christensen (fra pkt. 4) Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen.

Kim efterlyste en underskrevet anvisningsaftale for Søtoften. Det blev aftalt at boligselskabet sender aftalen. Hagen Ahlgreen Jette Fesner Bettina Foltinger Liselotte Hvidt Ballerup almennyttige Boligselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock, Malene Aagaard Kristensen og Hanne Nygård Jensen Center for By,

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014

Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Vorup Boligforening af 1945 Dagsorden udsendt den 20. marts 2014 Referat udsendt den 7. maj 2014 Referat fra formøde til repræsentantskabsmøde Torsdag den 27. marts 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1,

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere:

Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: 15.04. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. april 2015 kl. 14.00. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen, fra pkt. 10 Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / December 2003 Indhold Glædede sig måske for tidligt? 3B trimmes Byudvikling i Partnerskaber Nyt fra miljøområdet Foreningsmøde i FB Liv i efterårsferien

Læs mere

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5.

REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. REFERAT af ordinært bestyrelsesmøde nr. 2015-07, torsdag, den 27. august 2015 i Boligforeningen VIBO, Sankt Peders Stræde 49 A, 5. sal Til stede: Fra foreningsbestyrelsen: Jackie Lauridsen, Birgitte Langballe,

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand

80 m 2 solceller (11,52 kwp) giver 11.000 kwh/år (beregnet) 200 m 2 solpaneler bidrager til produktion af varmt brugsvand Eksempel Energirenovering etageboliger RINGGÅRDEN ÅRHUS - OPFØRT 1939-1941 UDGIVET DECEMBER 2014 Lyst, lunt og populært Ombygningen af seks boligblokke i den almennyttige boligforening Ringgården i Århus,

Læs mere

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere.

Kvarterprofilerne blev gennemgået. Der er ikke væsentlige ændringer i forhold til tidligere. Kurt Rytter Finn Larsen Marianne Vittrup Ballerup Ejendomsselskab Kim Pasternak, Boligkontoret Lone Schock Malene Aagaard Kristensen Hanne Nygård Jensen Center for By, Kultur og Erhverv BY, KULTUR OG ERHVERV

Læs mere

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING

BOLIGRENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING URBANPLANEN - BYGGESKADERENOVERING BEBOERNES VISION ER AT RENOVERINGEN SKAL TILPASSES BEBOERNES ØNSKER, GØRE URBAN-PLANEN TIL KØBENHAVNS BEDSTE BOLIGOMRÅDE. RENOVERINGEN AF DE CA. 2000 BOLIGER I ET PARTNERING-SAMARBEJDE

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970

KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 Eksempel Energirenovering etageboliger KORSKÆRPARKEN, FREDERICIA - OPFØRT 1970 UDGIVET DECEMBER 2014 UDGIVET DECEMBER 2014 Renovering skal tiltrække nye beboere Ghettoblokken Korskærparken under Boligkontoret

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor -

Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014. - Ramme for investeringer i den almene sektor - Regeringens forhandlingsudspil til Boligaftale 2014 - Ramme for investeringer i den almene sektor - Oktober 2014 Regeringens udspil til Boligaftale 2014 Sammenfatning Regeringen har siden tiltrædelsen

Læs mere

At bo i en almen bolig

At bo i en almen bolig At bo i en almen bolig 2 Almene boliger er et tilbud til alle Velkommen i din almene bolig! Denne pjece fortæller om det almene byggeri og giver en kort orientering for nye beboere. Det almene byggeri

Læs mere

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud.

Kirsten Sørensen, Steen Købsted, Søren Andersen og Kim Martens havde meldt afbud. 21 Referat fra bestyrelsesmøde i Vivabolig den 6. april 2013 Start kl. 17.00, slut kl. 19.15. Tilstede var Frede Skrubbeltrang, Iver Eriksen, Winni Jensen, Tina Holm, Christian Vestergaard, Palle Christensen,

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-27 Atelierhusene Dato 3. juni 2015 kl. 19.00 Sted Malene Bach, Grønnemose Alle 21 A Deltagere Fra afdelingen: 12 lejemål Fra fsb: Flemming Falk Andersen, Line

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 2. november 2011 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse

Midtjysk Boligselskab. Indkaldelse Midtjysk Boligselskab Efter aftale med formand Bjarne Almind Johansen indkaldes der hermed til bestyrelsesmøde tirsdag den 20. maj kl 16.00 på afdelingskontoret i Skanderborg Til: Bestyrelsen: Ejendomsfunktionær:

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden

Almene boliger finansiering og husleje. Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden I en almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen

Udvalg havde en plan Med vedtagelsen af forslaget i de fire organisationer træder en plan for sammenlægningen Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a./december 2006 JA til Boligforeningen 3B De tre repræsentantskaber og delegeretforsamlingen har godkendt sammenlægningen af FB, KSB, H44 og 3B til

Læs mere

ORGANISATIONSBESTYRELSEN

ORGANISATIONSBESTYRELSEN ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB I GLADSAXE Søborg, den 4. december 2014 JLS/gj ORGANISATIONSBESTYRELSEN REFERAT fra ordinært møde torsdag den 27. november 2014 kl. 17.00 i selskabets administration, mødelokalet,

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje

Penge til lejligheden. Almene boliger finansiering og husleje Penge til lejligheden Almene boliger finansiering og husleje Når du bor i almen bolig, bestemmes huslejen af to slags omkostninger: 1 2 Driftsomkostninger (ejendomsskatter, forsikringer, udvendig vedligeholdelse,

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 29. APRIL 2015 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter.

Ungdomsbo. Beslutningspunkter: 1. Godkendelse af referat nr. 170 af 25. juni 2015. 2. Revisionsprotokollat side 643. 3. Indkomne punkter. Referat fra bestyrelsesmøde nr. 171 den 20. august 2015 kl. 15.00 Bestyrelsen: Mail-adresse: Claus-Peter Aanum (CPA) Formand clauspeteraanum@me.com Berit Skanderup (BS) Næstformand skanderup@fanonet.dk

Læs mere

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf:

4000 Roskilde. Poulsen. velkommen. 1. Valg af. selskabet. Tlf: Til repræsentantskabett Parkvænget 25 4000 Roskilde Telefon: 46 30 47 00 Fax: 46 30 47 57 www.bosj.dk 20. april 2010 Referat af ekstraordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 8. april 2010, kl. 18.30

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER.

REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE ONSDAG DEN 27. MAJ 2015 KL. 18.00 PÅ SKANDERBORG KURSUS- OG KONFERENCECENTER. Formand Finn Thomsen bød de fremmødte velkommen. På bestyrelsens vegne foreslog Finn

Læs mere

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr.

Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre. Læs om : Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. Boligforeningen ØsterBO årgang 27 2007 nr. 4 Telefoner i ØsterBO. ØsterBO har medio november 2007 iværksat et forsøg på at forbedre vores telefonsystem. Læs mere på side 5 Læs om : Telefoner i ØsterBO

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen

Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Næstformand Dan Christensen 14.11. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 11. november 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen.

KTH startede mødet med at byde de 10 fremmødte velkommen. Herefter gennemgik han kort dagsordenen. Afdelingsmøde for Vilh. Jensensvej/Højdevej afdeling 11. Onsdag, den 16. september 2015 kl. 17.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), inspektør Thomas Petersen (TP)

Læs mere

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005

Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Kanal 3B - august 2003 Kanal3B Nyhedsbrev fra Fællesadministrationen 3B a.m.b.a. / April 2005 Indhold Rum til alle 2004-2008 Ta Temperaturen 2005 BL om god almen ledelse Udvikling eller afvikling 3B udfordret

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 25. oktober 2012 Referat af Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds bestyrelseslokaler,

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51.

Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Referat af ordinært repræsentantskabsmøde tirsdag den 12. april 2011, kl. 18.00 i Huset, Kejlstrupvej 51. Dagsorden.: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning for året 2010 herunder

Læs mere

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør.

Byggesagen er afsluttet. Tagudhæng, udskiftning af plader, og nye nedløbsrør. Aktivitet Ansvarlig Status Underlag parkeringspladserne Bestyrelsen Vi vil til foråret smide ekstra jord eller gødning på P- pladserne så græsset måske kan vokse mere op. Der er mange beboer der er faldet

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011

Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Landsbyggefondens opgaver Kredskonference 1. kreds 26. marts 2011 Workshop - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Kassen er tom hvordan kan der så uddeles penge? - Hvad

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2014 Tilstede: Poul Ankersen Michael Korsholm Ole Østergaard Lone Terkildsen Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John

Læs mere

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K

3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K 3B S REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 TORSDAG DEN 28. MAJ 2015 KL. 17.OO IDA MØDECENTER I KALVEBOD BRYGGE 31 I 1780 KØBENHAVN K Indhold Dagsorden... Side 3 Dagsorden - punkt 3: Organisationsbestyrelsens forslag

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011

Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Landsbyggefonden og dens støttemuligheder Almene Boligdage 3. sept. 2011 Indhold - Hvorfor har vi en landsbyggefond (LBF)? - Hvem bestemmer over LBF? - Hvor kommer pengene fra - Kassen er tom hvordan kan

Læs mere

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Lundebjerggård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 30. oktober 2012 Referat af: Ordinært bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Lundebjerggård Mødedato og -tid: onsdag

Læs mere

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015

FORHANDLINGSPROTOKOL ALBOA BESTYRELSESMØDE ONSDAG DEN 25. MARTS 2015 Tilstede: Afbud: Michael Korsholm Ole Østergaard Tonny Mikkelsen Troels Munthe Kim S. Jensen Peter Andersen Niels Skov Nielsen Administrationschef Jens Løkke Møller Direktør John Jensen Poul Ankersen Lone

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. 24. maj 2011 Referat af kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30

tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 10. januar 2012 Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 10. januar 2012 kl. 17.15 20.30 Deltagere: Christian Vestergaard, Iver Eriksen, Palle Christensen, Henrik Yde, Kirsten Sørensen, Tina Holm, Winnie

Læs mere

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer

Seniorbofællesskabet Den 3. Revle. Vore valg Vore erfaringer Seniorbofællesskabet Den 3. Revle Vore valg Vore erfaringer November 2014 Oplægget omfatter Almindeligste fremgangsmåde ved oprettelse af seniorbofællesskaber de seneste 15 år Vores lange forløb i korte

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE I HØJBO DEN 16.04.2009 X Søren Høgsberg Bestyrelsesformand X Helle M. Jensen næstformand X Helle H. Pedersen bestyrelsesmedlem Børge Sørensen bestyrelsesmedlem X Per Hasager

Læs mere

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013

Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens skriftlige beretning 2012/2013 Organisationsbestyrelsens (OB) skriftlige beretning kan kun være en gentagelse og/eller opsummering af, hvad der kan læses i OBs mødereferater,

Læs mere

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det.

Udskudt indtil der eventuelt blev behov for det. ntenneforeningen orup Møde: Ordinær generalforsamling 2007 Dato: 11.4.2007 Kl.: 19.00 Sted: Landbo Centrum, Møllevej 15 Deltagere: 42 medlemmer fremmødt. Dagsorden: Pkt. 1 Valg af dirigent. Henning Simoni

Læs mere

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning

REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008. Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning REPRÆSENTANTSKABSMØDE DEN 3. JUNI 2008 Organisationsbestyrelsens mundtlige Beretning Indhold Indledning side 3 Opsigelse af aftale om kommunal anvisningsret side 3-4 Landsbyggefonden side 4 Åkirkeby sagen

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010

Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 Referat fra ordinært bestyrelsesmøde i boligorganisationen Møllevænget & Storgaarden tirsdag den 12. oktober 2010 7 Referat vedr. ordinært bestyrelsesmøde i Møllevænget & Storgaarden Mødedato: Mødedeltagere:

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013

Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Referat til offentliggørelse fra dialogmøde mellem Boligforeningen AAB og Ballerup Kommune torsdag den 7. marts 2013 Deltagere: Christian Høgsbro, Boligforeningen AAB Pia Skov, Boligforeningen AAB Henrik

Læs mere

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent

Anne Warrer Poulsen, kommunikations- og webkonsulent referat Emne Afdelingsmøde i Bellahøj Dato 27. september 2011 00:00 Sted Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20 Deltagere Fra Bellahøj: 40 lejemål var til stede Fra fsb: Formand for organisationsbestyrelsen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

Beboerinformation. Måløv Park november 2005

Beboerinformation. Måløv Park november 2005 Beboerinformation Måløv Park november 2005 Om landsbyggefoden side 2 Om belægningsarbejder side 3 Nyt fra IT-udvalget side 3 Beboertilfredshedsundersøgelse side 6 Tyveri Mange beboere har sikkert bemærket

Læs mere

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011.

Nedenstående status over indflyttede boliger er udarbejdet ud fra Folkeregistrets oplysninger om indflyttede boliger pr. 1. december 2011. Notat til dagsordenpunkt Bilag 3 Center Teknik & Miljø Sagsbehandler Lone Bechmann Jensen Dato 1. december 2011 Sagsnummer 1253-61628 Bemærkninger om tilgang af nye boliger Følgende opgørelse gør status

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde

Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Side 1 af 7 Lotte Bang Proforma referat fra Bestyrelsesmøde Vivabolig - Organisationsbestyrelsesmøde Mødested : Vesterbro 23 Mødetidspunkt : Mandag d. 5. maj 2014 kl. 17:00 Mødet hævet : Tirsdag d. 13.

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde

Organisationsbestyrelsesmøde Organisationsbestyrelsesmøde Møde Sted Start 22-10-2014 Restaurant Kikko, Vendsysselvej 15.30 Deltagere Afbud Referent Mødeleder Werner I. Madsen, Jørn Stevns, Robert Madsen, Poul Jeppesen, John Nilsson,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken

Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Informationsmøde d. 12. februar - renovering af Skoleparken Projektforslaget er på rne Hvad er der sket indtil nu? Byggeprojekt:Hvad er du nu der skal ske? Hvem er byggeudvalget? Hvad er et prøvefelt?

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. HVALSØ BOLIGSELSKAB 24. februar 2014 Referat af bestyrelsesmøde mandag den 10. februar 2014 kl. 18.00 i Traneparken, Beboerlokalet. Deltagere: Afbud: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Bettina

Læs mere

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING

TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING TRANEMOSEGÅRD I FORSØG OM KLIMA OG FORSIKRING I perioden fra 2010 til 2013 er der årligt afsat 10 mio. kr. til forsøg i det almene byggeri. Tranemosegård er et af de boligselskaber, som netop har modtaget

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00

Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 AFDELING NØRREBY Referat af Afdelings-/budgetmødet tirsdag den 29. januar 2004 kl. 19,00 1. Velkomst og valg af dirigent Marianne Benjovitz bød alle velkommen. Henning Bryld blev valg som dirigent Henning

Læs mere

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej.

4. Byggeri Bryggervej Erik Piilgaard orienterede. AAB søger om 40 almene boliger på Bryggervej. 14.01. 1 Bestyrelsesmøde tirsdag den 21. januar 2014 kl. 18.30. Deltagere: Formand Erik Piilgaard Næstformand Dan Christensen Sekretær Bendt Nielsen Bestyrelsesmedlem Tom Sørensen Karin Jørgensen Peter

Læs mere

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012.

Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. d. 12. september 2012 Kære Beboer. Du får her mødematerialer til Nordhavnsgårdens afdelingsmøde den 20. sept. 2012. Mødet foregår i beboerlokalet og starter kl. 19.00, men dørene åbner allerede kl. 18.30,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård.

HVALSØ BOLIGSELSKAB. Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. HVALSØ BOLIGSELSKAB 15. december 2014 Bestyrelsesmøde fredag den 12. december 2014 kl. 15.00 i beboerhuset, Vangkildegård. Deltagere: Gitte Geertsen, Troels Andersen, Maria Larsen, Charlotte Nielsen, Bettina

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere