Beredskabsplan for xx vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for xx vandværk"

Transkript

1 Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover telefonopkald 6. Nødforsyning 7. Efter en krise/forurening Bilag 1. Vejledning til udfyldelse af nødforsyningsplan og sikring af vandværket mod hærværk 2. Løbeseddel Forurening af drikkevandet 3. Løbeseddel Ophævelse af forurening af drikkevandet 4. Pressemeddelelse Forurening af drikkevandet 1

2 1. Vurdering af krisen/forureningen Værktøj til formanden/driftsleder, hvem skal inddrages? Problemet løses efter aftale med vandværkets formand af: I arbejdstiden cxxxx. Uden for arbejdstid xxxxxxxxxx Almindelig driftsforstyrrelse Eksempler: Driftsalarm Sprængninger Ingen vand Misfarvning i begrænset område (kan være tegn på forurening) Dårlig lugt, dårlig smag Større driftsforstyrrelse Problemet løses af vandværkets XXX, der indkalder nødvendigt mandskab. Eksempler: Strømudfald Styringssvigt Brud på store ledninger Fare for underminering af veje og bygninger Vandværkets formand og evt. driftslederen vurderer situationen. Ved forurening inden for arbejdstid kontaktes tilsynsmyndigheden og evt. embedslægen. Forsyningssituation usikker Uden for arbejdstid kontaktes vagthavende indsatsleder ved beredskabet ved akut sundhedstruende forurening og tvivlstilfælde. Ved forurening forstås både forurening, som er konstateret ved rutinemæssig kontrol med vandkvaliteten, mistanke om forurening som følge af forbrugerklager, forurening ved tilbageløb og ledningsbrud samt ved hærværk/indbrud. En akut sundhedstruende situation kunne være uheld med kemikalietransport eller andre akutte forureninger af f.eks. kildeplads Krisesituation Vagthavende indsatsleder ved beredskabet kontaktes Vandværkets bestyrelse og/eller relevante myndigheder indkaldes til vandværket Arbejdet ledes af vagthavende indsatsleder ved beredskabet, der arbejder efter kommunens beredskabsplan 2

3 2. Hedensted Kommunes beredskab Beredskabet består af følgende i kommunen: Vagthavende indsatsleder ved beredskabet, herefter vagthavende indsatsleder (ved krisesituationer i samarbejde med kommunaldirektør og borgmester) Det kommunale tilsyn, herefter tilsynsmyndigheden Det samlede beredskab består desuden af: Vandværkets formand/bestyrelse Embedslægeinstitutionen Politimesteren Vagthavende indsatsleder, der referer til kommunens beredskabschef, har til enhver tid det overordnede ansvar, men har delegeret kompetencerne ud således ved forurening: Emne Vurderingen af forureningen (risiko, omfang og farlighed) Information til forbrugere (straks og løbende under opklaringen) Information af pressen Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan. Vurdering af behovet for analyser (antal, hvilke stoffer, og hvor der bør udtages prøver) Vurdering af analyseresultater (hvornår kan beredskabet afblæses) Etablering af afværgeforanstaltninger Etablering af nødvandforsyning Ansvarlig Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndigheden Vandværk Tilsynsmyndighed i samarbejde med vandværk. Ved akut forurening uden for arbejdstid vagthavende indsatsleder Tilsynsmyndighed i samarbejde med embedslæge Embedslæge i samarbejde med tilsynsmyndighed Vandværk i samarbejde med vagthavende indsatsleder Vandværk Beredskabschef / Teknisk Afdeling holdes løbende orienteret om udviklingen via indsatsleder og tilsynsmyndigheden. Ved krise/krigssituation I krise/krigssituation indgår vandforsyningssikkerheden for borgerne i en overordnet prioritering i kommunens kriseberedskab. Primært skal man sikre videreførelsen af en række livsnødvendige forsyningsområder - vandforsyning, spildevandsafledning, vejvedligeholdelse, renovation m.m. Kommunens beredskab sikrer en effektiv samordning og udnyttelse af de tilgængelige ressourcer. Al information koordineres med kommunens beredskab. Orientering af forbrugere og presse generelt Husk at ringe ud fra mobiltelefoner så de indgående linier ikke blokeres. Se under alarmering udover telefonopkald, afsnit 5. 3

4 3. Ekstern telefonliste Beredskab for vandforsyning i Hedensted Kommune. TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil evt. mail Vagtcentralen, Vejle Brandvæsen Vagthavende indsatsleder ved Oplyses af - beredskabet (fortroligt nummer) Vagtcentralen, Vejle Brandvæsen Embedslægeinstitutionen Vagt: Midtjylland Alarmcentral Politi Kommunens Tekniske Afdeling Kommunens miljøvagt kontaktes af politiet kontaktes af politiet kontaktes af politiet Falck Lokalradio / TV Kanal Regionalradio / TV TV Syd Lokal avis Horsens Folkeblad Andre aviser Kanal TV Syd Vagtlæge Elværk (Energi Horsens) Elværk Opdateret: 9. juni

5 4. Intern telefonliste. TELEFON Kontakt Dag Aften Mobil Formand Vandværkspasser Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem VVS-mester El-installatør Entreprenør Nabovandværk 1 Nabovandværk 2 Laboratorium Markvandinger der kan bruges til nødvandforsyning Læge Sygehus/skadestue - Opdateret: indsæt dato 5

6 Følsomme forbrugere: Plejehjem Børnehave Dagplejere Landbrug med dyrehold Læger/tandlæger Levnedsmiddelproducenter Skoler Spisesteder Institutioner Opdateret: indsæt dato 6

7 5. Alarmering udover telefonopkald Afhængig af forureningens omfang og karakter vurderes det, hvem der skal orienteres og hvordan. I en beredskabssituation skal det også vurderes, hvem der bør stå for orienteringen til omverdenen. Ved større kriser har vagthavende indsatsleder ansvaret for at informere pressen samt for at forbrugerne er blevet informeret. Arbejdet foregår i samarbejde med vandforsyningen. Ved mindre forureninger har vandforsyningen ansvaret for at forbrugerne holdes informeret. Dette gøres i samarbejde med tilsynsmyndigheden. Teknisk Afdeling holdes orienteret. Pressen involveres ikke aktivt, men henvendelser fra pressen besvares af vandværket og tilsynsmyndigheden. Ved forureninger, hvor der skal træffes særlig foranstaltninger (f.eks. kogning eller forbud mod at drikke vandet), er det vigtigt, at den enkelte forbruger hurtigst muligt orienteres. Det valgte medie afhænger af vandværkets størrelse samt om antallet af kritiske forbrugere. Beslutning om uddeling af løbesedler kan træffes af tilsynsmyndigheden (Teknisk Afdeling). Beslutning om andre former for alarmering træffes af vagthavende indsatsleder, jf. afsnit 1 og 2. Ved alarmering/orientering er der følgende muligheder: Politiet kan via Danmarks Radio udsende beredskabsmeddelelser, eller varsle via højtalervogne og/eller sirener. Radio/TV. Regionale radio-/tv stationer er både velegnede og villige til løbende at fungere som talerør for kriseledelsen. Den skrevne presse. Aviser og dagblade er velegnede til løbende orientering. Udover den almindelige orientering om situationens udvikling kan man eventuelt indrykke annoncer med ofte stillede spørgsmål og svar, råd fra embedslægen o.s.v. Pressemeddelelser. Præcise og regelmæssige pressemeddelelser er et godt informationsredskab. Løbesedler. Det anbefales, at man både informerer via massemedier og ved direkte henvendelse til borgerne i de(t) berørte område(r). Det er meget vigtigt, at man noterer nøjagtigt, hvor der uddeles og hænges sedler op. Hjemmeside. Kommunens og evt. vandværkets hjemmeside er gode til løbende informationer. . Elektronisk post er en måde, hvorpå man kan nå en gruppe udvalgte personer relativt hurtigt. Servicetelefon. Der kan etableres et voice response" nummer, som borgene kan ringe til og få opdaterede basisinformationer og råd. Har kommunen en servicetelefon, kan dette nummer benyttes. 7

8 6. Nødvandforsyning Der kan skaffes nødvandforsyning ved: Læs bilag 1 hvor der er vejledning til sikring af nødforsyning og overvejelser, der skal gøres i forbindelse med udfyldelse af afsnit Efter en forurening/krise 8

9 Bilag 1. Vejledning til nødforsyningsplan samt sikring af vandværk og vandforsyning Det enkelte vandværk beskriver i afsnit 6, hvordan der kan skaffes nødvandforsyning: Boringer og vandværk Hvilken indflydelse har svigt ved de enkelte boringer på vandforsyningen Hvilke alternativer er der, hvis boringerne bliver forurenet. Nødforsyning fra markvandingsboringer. Der udarbejdes en liste over anvendelige markvandingsboringer, som kan anvendes som nødvandforsyninger. Hvilke alternativer er der, hvis vandværkets beholdere bliver forurenet. Nødvandforsyning ringforbindelser og tanke Udnyttelse af eksisterende ringforbindelse. Hvor er den (så vidt muligt et kortbilag), hvordan aktiveres den osv. Det skal sikres, at forurening ikke breder sig til nabovandværkets ledningsnet. Udnyttelse af planlagt ringforbindelse. Hvor er der kortest mellem vandværkernes forsyningsledninger (gerne kort). Opstilling og påfyldning af vandtanke. Tanke kan blandt andet skaffes af vagthavende indsatsleder ved beredskabet, jf. alarmeringsliste. Har vandværket plan for udlevering af nøddrikkevand, der skal være udpeget udleveringssteder og opgjort kapacitet. Hver indbygger skal kunne forsynes med mindst 5 l i døgnet. Hedensted Kommune har dog den endelige forpligtigelse over for kommunens borgere med hensyn til nøddrikkevand. Nødstrømforsyning Alle vandværker bør have stik for tilslutning af mobil generator. Beskriv form og kapacitet. Kan det tænkes, at strømforsyningen internt på vandværket bryder sammen, og hvilken indflydelse har det på vandforsyningen. Sikring mod hærværk Alle vandværker skal have aflåste bygninger/højdebeholdere/kildepladser/boringer. Der kan eventuelt tilsluttes alarmanordning af en eller anden art. 9

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Gørløse Vandværk I/S

Gørløse Vandværk I/S Gørløse Vandværk I/S B e r e d s k a b s p l a n 13.08.2014 Version 02 1. RETTELSESBLAD... 2. FORDELINGSLISTE... 3. INDLEDNING... 4. ORGANISERING... 5. ALARMERING: EXTERN ASSISTANCE... 6. ALARMERINGSPLAN:

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan for. Tune Vandværk

Beredskabsplan for. Tune Vandværk Beredskabsplan for Tune Vandværk Senest revideret: Februar 2015 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 1.3. Hvad skal udfyldes...

Læs mere

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning

Silkeborg Kommune s Beredskabsplan for vandforsyning s April 2013 Titelblad Titel: Dato: Udarbejdet 15. december 2010 Sidst revideret april 2013 Udarbejdet af: Kvalitetssikret af: Teknik og Miljøafdelingen - Natur og Miljøsektionen Sagsbehandler: Morten

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07

Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Beredskabsplan for Møllehøj Vandværk Vedtaget af bestyrelsen: 6. Januar 2015 Version 1.07 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Beredskabsplan. Version 1.1

Beredskabsplan. Version 1.1 Beredskabsplan. Version 1.1 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer... 3 2. BEREDSKABSSITUATION... 4 2.1. Forbrugerklage vedr. dårligt

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år

BEREDSKABSPLAN. KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015. - rent vand i 100 år BEREDSKABSPLAN KRISTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 28. april 2015 - rent vand i 100 år Indholdsfortegnelse Indledning 1 1.1 Formål 1 1.2 Lovgrundlag 1 1.3 Beskrivelse af Kristrup Vandværk a.m.b.a. 1 1.4 Placering

Læs mere

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten

Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Beredskabsplan for Stjær Vandværk 8464 Galten Rekvirent: Stjær vandværk Rådgiver: DGE A/S DGE-rapport: 0801219/1 Dato: 2008.04.07 1 FORORD 2 ALARMERINGSPLAN 3 TELEFONLISTER NØGLELISTE 4 MEDDELELSER TIL

Læs mere

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet.

Planen skal være kendt af alle, der forventes at skulle yde en indsats i forbindelse med beredskabet. Beredskabsplan for Vandforsyning Roskilde Kommune Vedtaget 12. september 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Anvendelse og formål... 3 1.2 Godkendelse/orientering... 3 Revision... 3 Øvelser...

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. BEREDSKABSPLAN FOR SLIMMINGE VANDVÆRK A.m.b.a. 3. udgave: maj 2013 Side 1/20 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Generelt... 3 Alarmeringsliste bestyrelse og myndigheder... 5 Alarmeringsliste

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Beredskabsplan For Tved Vandværk

Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplan For Tved Vandværk Beredskabsplanen vers 4 jan 2014 2 Indhold: 2: Indholdsfortegnelse. 3: Beredskabsplanen generelt. 4: Generel handling i beredskabssituationer. 5: Handlingsplan ved forurening

Læs mere

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk

November 2010. Beredskabsplan for Auning Vandværk November 2010 Beredskabsplan for Auning Vandværk Indholdsfortegnelse Telefon og Alarmeringsliste... 3 Beredskabsplan generelt... 6 Lækage på ledningsnettet... 8 Strømudfald... 9 Forurening af forsyningens

Læs mere

Havnsø Vandværk a.m.b.a.

Havnsø Vandværk a.m.b.a. Beredskabsplan for Havnsø Vandværk a.m.b.a. Senest revideret Marts 2014 side 1 af 24 Indhold BEREDSKABSPLAN 3 1.1. Generel ansvarsfordeling 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer 3 2. BEREDSKABSSITUATIONEN

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere