Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre 8 Sket i afdelingerne 9 Statistik Henlæggelser 12 Elforbrug 15 Varmeforbrug 16 Vandforbrug 18 Individuelle forbedringer 20 Fraflytninger 21 Afdelingsinformation Afdeling 1 24 Afdeling 3 24 Afdeling 4 25 Afdeling 6 25 Afdeling Afdeling Afdeling Tranemosegård Årsberetning 2008 Udgiver: Tranemosegård, BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup, tlf.: , fax: , hjemmeside: Redaktion: Tranemosegårds bestyrelse, Danny Andersen. Redaktør: Martin Kristiansen. Foto: Martin Kristiansen, og Heidi Lundsgaard/TV 2. Layout: Karen Hedegaards Grafiske Værksted. Tryk: Rosenberg Bogtryk. Forside: Forår i Gillesager/Lindeager. Bagside: Petanque-klubben i Maglelund i aktion.

3 Tranemosegård årsberetning 2008: Året der gik Kære lejer. Var det noget at betale op til 500 kr. mere om året i husleje? Nej vel? Ikke desto mindre ser det ud til at blive fremtiden for de fleste lejere i Danmark. Regeringen har i forbindelse med sin skattereform lagt op til, at ejendomsadministration skal være momspligtig. Det har svirret med rygter om beløbets endelige størrelse, og der har været nævnt en række tal i presse og medier. Det korte af det lange af regeringens forslag er, at vi beboere kan se frem til at skulle betale 40,00 kr. mere om måneden i husleje uden at få noget som helst for pengene! Det er selvfølgelig et forslag, der vil gøre mest ondt på de beboere med de laveste indkomster, og selvom beløbet i sig selv måske ikke virker voldsomt, er der alligevel rigtig god grund til at råbe vagt i gevær! Moms på ejendomsadministration er nemlig endnu en spand kold vand i ansigtet på den almene boligsektor. Det er skruen uden ende. Først tager man penge ud af Landsbyggefonden til formål, der ikke kommer beboere i den almene sektor til gode, derpå indfører man moms på ejen - doms administration og senest skruer man en renoveringspulje sammen på en måde, så den fa - vo riserer boligejere. Den nye renoveringspulje tillader kun privatpersoner at søge om tilskud, ikke boligselskaber. Og da ydervægge og udeområder er fælles betyder det, at renoveringspuljen ikke giver boliglejere mulighed for at få tilskud til pænere ude - områder. Boligejere kan derimod sagtens søge tilskud til renoveringen af ydervægge, vinduer m.m. Når nu dele af den lovgivende magt ikke tænker høje tanker om den almene boligsektor, er det altid rart, at andre ser med mere milde øjne på os lejere. I 2008 vandt Albertslund Bo- 3

4 ligselskab nemlig en sag ved Højesteret om lønsumsafgift. Selv om sejren næppe kom i hus for lejernes blå øjnes skyld, så var det under alle omstændigheder en lettelse at opleve vinden blæse i vores retning. Sagen om lønsumsafgiften startede for Tranemosegårds ved kommende, da SKAT fra 1. januar 1999 begyndte at opkræve netop lønsumsafgift. Hverken Tranemosegård eller andre boligselskaber betaler moms af ejendomsadministration (så læn - ge det varer!). I juni 2008 traf højesteret så en afgørelse, der betyder, at SKAT skal tilbagebetale disse beløb, de har indkrævet i gennem ca. fire år. I Tranemosegård har vi endnu ikke modtaget pengene. Når det sker, vil vi overveje, hvad de skal bruges til. Under alle omstændigheder er det en beslutning beboerne vil få indflydelse på. Det vil de, fordi beboerdemokratiet er i højsædet i Tranemosegård. Beboerdemokratiet er et grundprincip hos os. Men det er et demokrati og et grundprincip, der hele tiden skal værnes om. Regeringen har læn - ge ønsket at sælge ud af de almene boliger. Det er tanken, at det skal skabe mere dynamiske og velfungerende boligområder at få ejere ind. For det første er der mange andre gode måder at skabe velfungerende boligområder. Se bare hos os i Tranemosegård. For det andet vil ejere i almene boligområder udhule demokratiet. Tag blot et eksempel. En boligafdeling har 30 boliger. I de 27 bor almene lejere, i 4 de tre bor ejere. Hvordan kommer man overens på beboermøder, når de tre ejere har lige så meget at skulle have at sagt som alle 27 lejere? Demokratiet betyder nemlig, at lejerforeningen sidestilles med ejerforeningen. Derfor er det så vigtigt, at værne om beboerdemokratiet. Tranemosegård har allerede i år sendt 2,8 mio. kr. af arbejdskapitalen ud i afdelingerne, fordelt efter lejemål. Pengene kan bruges til glæde for beboerne, men må dog ikke indgå i driften. I Tranevænget har man valgt at lade pengene gå til nye varmemålere, Maglelund har indtil videre købt en Granithest, som er sat op i foråret 2009 og tænker stadig over, hvad de skal bruge resten til. Tranehaven skal have forskønnet Beboerhuset, mens man i Moserne fortsat overvejer, hvor pengene kan gøre mest gavn. Gillesager/Lindeager vil have sat lysfølere op, hvor dette er formålstjenligt, så der kan spares på energien, T13 s penge er gået til medfinansiering af 13 Huset, og i Gurrelund/Bjerrelund overvejer man også fortsat, hvordan pengene skal anvendes. Endelig er der købt ind for de penge Tranemosegård fik i gave til sit 50 års jubilæum. Gilles - ager/lindeager har købt en hel Zoologisk Have. Sammen med de penge Gillesager/Lindeager fik ved sit eget 30 års jubilæum er der købt løver og bjørne, får og geder og traner, alt sammen i granit. I skrivende stund er figurerne endnu ikke sat op. Foruden arbejdet i selve bestyrelsen, arbejder bestyrelsesmedlemmerne også for Trane - mo segård i forskellige sammenhæng. Dorthe Larsen og Allan Nielsen sidder i BO-VESTs bestyrelse hvor vi har taget beslutning om blandt andet overenskomster, lokalaftaler, fælles arbejdsvilkår for ejendomsfunktionærerne, struk turen på administrationen, kommunikation med beboere og ansatte, og energirigtig renovering (læs mere om dette i BO- VESTs beretning). Stig Rasmussen sidder i målsætningsudvalget der i foråret barsler med et forslag til BO- VESTs målsætning. Lars Timm Nielsen og Dorthe Larsen sidder i BO-VESTs kursusudvalg, der har holdt nogle gode og velbesøgte kurser. Enkelte af de afholdte kurser har dog været fattigt besøgte. Lars Timm Nielsen sidder også i Tranemosegårds kursusudvalg. I BIB (Boligselskaberne i Brøndby) samarbejder boligselskaberne med Brøndby Kommune om alt, der vedrører vores beboere. Hugo Thuge sidder i be styrelsen i Brøndby Fjernvarmeværk, hvor han varetager lejerne i Brøndbys interesser, her under også beboerne i Tra ne - mosegårds interesser. I BL s 9. kreds repræsentantskab sidder Allan Nielsen, Dor - the Larsen og Else Weinholtz og prøver at få lidt indflydelse på boligpolitik på landsplan, hvor Allan Nielsen som kredsformand også sidder i landsforeningens bestyrelse. Tak for et godt Bestyrelsen i Tranemosegård.

5 Brøndby Fjernvarme For fjernvarmeforbrugerne er det vigtigste en lav og stabil pris. Dette ønske har Brøndby Fjernvarme kunnet leve op til, og der er heller ingen grund til at bekymre sig om de kommende års priser. Imidlertid kan vi forvente visse ændringer i varmeprisens sammensætning, varmetariffen altså prisens fordeling på faste betalinger og betalinger, der afhænger af forbruget. Formanden for Brøndby Fjernvarme har meddelt, at bestyrelsen skal drøfte en ændring af tariffen i forbindelse med budgettet for Drøftelserne er nødvendige bl.a. fordi VEKS, der leverer varmen til os, ændrer deres tarif. Lejernes repræsentanter i bestyrelsen for fjernvarmen vil gå til disse drøftelser med et åbent sind; men vi har den principielle holdning, at faste omkostninger skal betales af faste afgifter. Det skyldes, at boligafdelingerne ikke har andre muligheder end at købe varme hos fjern varmen, mens parcelhus - ejere kan erstatte en del af deres varmebehov med fx en brændeovn, hvis energiprisen bliver for høj. Sidste år omtalte beretningen, at ny lovgivning havde pålagt varmeværkerne at medvirke til energibesparelser hos slutbru - ger ne, og at man i den forbin del - se arbejdede på at få alle brugergrupper til at aflevere deres energibesparelser gratis til Brønd - by Fjernvarme. Det nævntes, at Brøndby Kom mune var i tvivl om, de kunne deltage, eller om de var forpligtet til at sælge deres besparelser til anden side, således at gevinsten kom samtlige borgere til gode. Kommunen valgte til slut at stå udenfor. Brøndby Fjernvarme har nu en aftale med samtlige boligselskaber i kommunen om overdragelse af besparelserne i afdelingerne. Der er indgået enkelte aftaler med industrikunder, ligesom der er sendt breve ud til parcelhusejerne med opfordring om at aflevere deres besparelser til fællesskabet. Der er nedsat et energispareudvalg under bestyrelsen med henblik på at støtte og inspirere til besparelser i energiforbruget. Der er repræsentanter for industri, Brøndby Kommune, parcelhusejere og lejere i udvalget. Hugo Thuge er formand for udvalget. 5

6 Antenneforening i udvikling 2008 var et år, der stod i udviklingens tegn for Antenneforeningen Brøndby. I løbet af årets første måneder blev foreningens dækningsområde ud videt til Albertslund, hvor tre boligafdelinger fra Vridsløselille Andelsboligforening trådte ind i foreningen. Dermed kom ca husstande yderligere med i foreningen, der nu er meget tæt på at forsyne husstande på Vestegnen med tv, radio, internet og telefoni. Også bestyrelsen udviklede sig. Der blev valgt en ny formand på generalforsamlingen i marts, og ved samme lejlighed blev bestyrelsen udvidet med yderligere to pladser. Det skete for at holde fast i et bredt demokrati, når nu der kom flere afdelinger ind i foreningen. I skrivende stund er Antenneforeningen Brøndby netop gået i luften med digitale tv-signaler. Sig nalerne har været længe undervejs, men det skyldes, at det i 11. time viste sig at være nødvendigt at kvalitetssikre foreningens net. De nye digitale signaler bliver leveret af YouSee efter en afstemning på foreningens generalforsamling i september. Her stemte et stort flertal for digitale signaler og for YouSee som leverandør. I 2008 fik foreningen også en ny hjemmeside. Den nye side fokuserer på enkelthed og tilgængelighed. Det skal være let og enkelt at finde relevante oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer blandt andet som et digitalt arkiv over dagsordener, referater og meget mere. Det betyder, at afdelingsrepræsentanter og antenneforeningens bestyrelse kan finde gam le referater på hjemmesiden. På hjemmesiden er der fokus på digitaliseringen. Vi nærmer os jo store skiftedag lørdag den 31. oktober 2009, hvor det analoge tv-signal til antenner bliver slukket. Det betyder ikke umiddelbart noget for medlemmerne af Antenneforeningen Brøndby der bliver ingen sort skærm, alle vil fortsat kunne se tv. I 2008 har digitaliseringen betydet, at antenneforeningen blev nødt til også at have en løsning med digitalt tv klar til brugerne. Den løsning er trådt i kraft i for - året 2009 med samarbejdet med YouSee. I den forbindelse beklager Tranemosegård, at etniske beboere nu skal betale for kanaler, der tidligere var gratis. Der arbejdes på at finde alternativer med opsættelse af paraboler. Du kan få mere at vide ved at henvende dig til din afdelingsbestyrelse. 6

7 Turbulent tid for TV-Brøndby Det er ikke nemt at drive en lokal tv-station. Det måtte man erkende på TV-Brøndby i 2008, da det kom frem, at Radio- og TV-nævnet ikke længere yder økonomisk støtte til TV-Brøndby og andre lokale tv-stationer. Støtten ophører i efteråret 2009, og derfor har det været nødvendigt for Antenneforeningen Brøndby, der ejer TV-Brøndby, at øge sin støtte til TV-Brøndby. I 2008 blev det også klart, at frivillige ikke altid flokkes om at lave lokal-tv. Det viste sig i hvert fald meget svært at tiltrække og fastholde frivillige til stationen, der holder til i kælderlokaler i Kisumparken 2. Oven i dette står TV-Brøndby overfor at skulle forny dele af produktionsudstyr og lokalefaciliteter. Der er dog også solskinshistorier fra TV-Brøndby. Senest er det lykkedes at skabe en seniorredaktion udelukkende af frivillige, ligesom det også er lykkedes at få en ungdomsredaktion på benene. Disse to redaktioner vil fremover producere indslag og programmer til TV-Brøndby. Derfor vil man nu på TV-Brønd - by arbejde på at skabe gode, trygge rammer for de mange frivillige, der allerede er på plads på stationen, og til de forhå - bentlig mange flere frivillige, der kommer til. Der er nemlig altid plads til flere på TV- Brøndby. Skulle man være langt fra Vest egnen og derfor ude af stand til at holde sig opdateret med livets gang i Brøndby, kan man nu finde TV-Brøndby på YouTube. Redaktionerne lægger hele eller dele af tv-programmer op på denne side, og så kan man se TV- Brøndby over hele jorden. 7

8 Vi er på vej Herfra og Videre De 9 har ansøgt Landsbyggefonden om at forlænge projektet Herfra og Videre frem til 2015 og samtidig udvide med tre opsøgende medarbejdere. Og så er der na - tur ligvis fortsat fokus på de tre indsatsområder Børn og Unge, Lokale Netværk samt Image. Rammerne om NetværksKontorets arbejde med at realisere helhedsplanen Herfra og Videre fås nok ikke bedre. Samarbejdet i den politiske ledelse De 9 har eksisteret siden 1994 og er i dag et fasttømmret forum med kommunen og engagerede beboerdemokrater fra de ni boligafdelinger i området. Teamet på Netværks- Kontoret består af såvel erfarne medarbejdere som nye ansigter i boligområdet, og så er kontorets lokaler lyse og nyindrettede i Afdeling 13s nye Café 13. Helhedsplanen Herfra og Videre er et trin videre i det bo - ligsociale arbejde i Brøndby Strand. Landsbyggefonden bevilligede midler til Helhedsplanen tilbage i Boligområdet fik dermed øgede midler og en ny platform for samarbejdet, idet det blev muligt at etablere NetværksKontoret. Netværkskontoret er i dag bemandet med fire medarbejdere, der har til opgave at koordinere og udvikle indsatsen under Herfra og Videre. Herfra og Videre er da også kommet godt fra start. Nogle projekter startede allerede i midten af 2007, andre er startet op i Herfra og Videre blev desuden i gået igennem i eftersommeren, og der blev udarbejdet en 8 Medarbejderne foran netværkskontoret i Kisumparken. konkretisering, hvor de enkelte ideer bliver fulgt op med konkrete handlingsforslag. Inden for Børn og Unge skabes blandt andet fritidsmuligheder for en gruppe drenge og piger, der ikke benytter de kommunale tilbud. Fremover er det en udfordring for Netværkskontoret også at iværksætte initiativer til en bredere gruppe af børn og unge. Der arbejdes også med at styr - ke de Lokale Netværk. Her bygges på de eksisterende klubber og foreninger samt frivillige i området. Netværkskontoret har således besøgt en lang række foreninger og klubber i området for at etablere samarbejdet. I den boligsociale indsats er det nødvendigt at udføre brandslukning i forhold til akutte problemer, men der arbejdes samtidig langsigtet på at udvikle selvbærende boligområder, der kan fastholde og tiltrække engagerede beboere med overskud til at deltage i boligområdets sociale liv. Her har Brøndby Strand igen nem en årrække blandt andet arbejdet med områdets image. Beboerne er selv de bedste ambassadører for området; men det er også en milepæl i arbejdet, når Velfærdsministeriet fremhæver Brøndby Strand som et særlig vel fungerende område, som det skete i forbindelse med ministerens besøg den 13. november Brøndby Strand har også i det boligsociale arbejde haft glæde af de seneste års positive samfundsudvikling. Den samfundsmæssige situation er nu en anden, hvilket vil påvirke det boligsociale arbejde. Der vil kom - me nogle nye udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. Pr. 1. april 2009 var der for sidste gang deadline for at søge om støtte hos Landsbyggefonden, og det er ikke afgjort, om der vil komme nye puljer eller ej. Derfor blev der søgt om forlængelse af Netværkskontoret frem til udgangen af 2015 og en udvidelse med 3 opsøgende medarbejdere. Økonomien Herfra og videre har en samlet økonomi på 25 mio. kr. heraf betaler Landsbyggefonden 16.3 mio. kr. og Brøndby Kommune og boligafdelingerne har en medfinansiering på 8.7 mio. kr. Indsatsen lø ber fra

9 Sket i afdelingerne Afdeling 1 Tranevænget I 2008 har Tranevænget fået udskiftet lysmaster i afdelingen. Desuden er kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, lagt i jorden ved samme lejlighed. Desuden er der kommet nye vaskemaskiner i alle vaskerierne. Disse nye vaskemaskiner har mulighed for elektronisk styring. Endelig er der blevet malet en del opgange i afdelingen. Det arbejde er fortsat i Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. I disse år skal murværket omfuges, tagene udskiftes og vejbelægningerne renoveres. End videre skal varmemålerne udskiftes. Afdeling 3 Maglelund I 2008 har Maglelund fået udskiftet vinduer i ulige numre. Denne udskiftning har til tider voldt en del besvær og skabt en del røre, men alt ser nu ud til at være i orden. Desuden er der oprettet affaldsøer i terræn, og facademurenes fuger er blevet gået i gennem. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Beboerne skal i de kommende år tage stilling til, om der skal udskiftes tage, vaskerier, faldstammer og varmerør. Afdeling 4 Tranehaven I 2008 er der blevet udskiftet vinduer i afdelingen, ligesom ydervægge (murværk), sål bæn - ke og tagrender er blevet renoveret. Udhæng og stern er blevet malet. Det er besluttet på beboermøde at indkøbe de 18 altaner, der endnu ikke er sat op i afdelingen. Dette indkøb sker for egne midler. Lysmaster er blevet udskiftet og kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, er nu lagt i jorden. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal renoveres kældertrapper, males opgange samt udskiftes vandinstallationer. 9

10 Afdeling 6 Moserne Der har ikke været foretaget stør re projekter i Moserne i 2008, men i skal facaderne renoveres. I årene er der plan lagt en række større opgaver: Omfugning af murværk, udskiftning af vandinstallationer, udskiftning af vaskerier samt ma ling af opgange. Afdeling 12 Gilles - ager/lindeager I 2008 er der udskiftet altaner i afdelingen. Stuelejligheder uden altan får trappe til nye haver. Der har været licitation på udskiftningen af elevatorerne i højhu- 10

11 set. Arbejdet starter primo 2009 og afsluttes medio Det samlede budget for udskiftningen af elevatorerne er på ca. 5,7 mio. kr. Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal udskiftes vandinstallationer, udskiftes vaskerier samt renoveres belægninger. Afdeling 13 Silergården I Brøndby Strand Parkerne på - går en helhedsplan for renovering af bebyggelsen, finansieret af Lands byggefonden. Man har væ ret i gang siden 1996, og i afdeling 13 er man ved at være færdig med anden fase. I 2008 afsluttedes en vigtig del af den - ne: Åbningen af det nye aktivitetshus, 13-huset. I 2009 etableres en miljøstation og flere p-pladser, og det gamle aktivitetshus Tranen ombygges til selskabslokaler og bedre lokaler for Tranens Drenge. De nye selskabslokaler tænkes drevet i fællesskab med afd. 3, Magle lund. Helhedsplanens fase 3 starter i Den omfatter primært rækkehusene, der får nye facader inkl. nye vinduer og bedre isolering. Hegn, skure og pergolaer udskiftes, og terrasserne får glas - overdækning og (delvis) træbelægning, og endelig renoveres betondækket. De forbedrings arbejder, som fase 3 indeholder, finansieres af en årlig husleje stigning for alle på 8,50 kr. pr m 2. Afdeling 15 Gurre - lund/bjerrelund Fra er der budgetteret med planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen for kr. 13 mio. kr. Af større opgaver kan nævnes: Maling af udvendigt træværk samt udskiftninger i vaskeriet. Der er planlagt en egenfinansiering på 12 mio. kr., og det resterende beløb skaffes ved ekstern finansiering. 11

12 12

13 13

14 14

15 Elforbrug, fællesarealer. Afd. 1, Tranevænget Elforbrug, fællesarealer. Afd. 6, Moserne Elforbrug, fællesarealer. Afd. 3, Maglelund Elforbrug, fællesarealer. Afd. 12, Gillesager/Lindeager Elforbrug, fællesarealer. Afd. 4, Tranehaven Elforbrug, fællesarealer. Afd. 13, Silergården Elforbrug, fællesarealer. Afd. 15, Gurrelund/Bjerrelund Graferne skal mere ses som en opgørelse og udvikling i den enkelte afdeling's forbrug, idet en sammenligning mellem afdelinger ikke er relevant på grund af de forskellige fysiske forhold. 15

16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. 16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget.

17 17

18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1999 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 2001 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2000 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2002 blev der gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter, blev udskiftet. I 2000 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden gennemfører afdelingen en løbende etablering af brusebund, som erstatning for eksisterende badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet. 18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1996 og 1997 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. I de sidste 8-9 år er der løbende etableret som erstatning for badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet.

19 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Afdeling 1 Tranevænget Tranevænget 1-21 og 2-70, Brøndbyvestervej , Park Allé Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110 A, 2605 Brøndby. Tlf.: Ejendomskontoret træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr. til VVS-arbejde, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruse - niche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem og medlem af BO-VESTs bestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20, st. tv Brøndby Strand. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 24

25 Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf. desuden onsdage mellem kl på tlf. og på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej , Falkemosen, Fuglemosen, Glentemosen, Høgemosen, Rylemosen, Ørnemosen, 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af bad mod merhusleje i 20 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 25

26 Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Gillesager , og Lindeager Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på kontoret på tlf. desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Afdeling 13 Silergården Ulsøparken 2-32, Tranumparken 1-33 og Kisumparken 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, hvoraf 11 er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Torben Birkebæk, Ulsøparken 4 C, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag Endvidere torsdag (telefonisk) og (personlig henvendelse). 5. Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 26

27 Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VESTs bestyrelse. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Henrik Holritz Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt mellem kl desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 27

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter.

1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens vegne Ole Hegerlund og Allan Nielsen som dirigenter. Afdeling 15, Gurrelung/Bjerrelund Steen Lippert Kurt Christensen Tove Post Mogens Bøje Andersen Dorthe Larsen bød velkommen til repræsentantskabsmødet. 1. Valg af dirigent. Dorthe Larsen foreslog på organisationsbestyrelsens

Læs mere

Årsberetning 2009 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2009 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2009 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2009 Året der gik 3 Nye fælles politikker og retninger på hylderne 5 Digitalisering og KVN TV 7 Nye rammer og regler for os alle 8 Nye

Læs mere

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST

KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST KORTLÆGNINGEN AF FRIVILLIGT ARBEJDE I BO-VEST Indledning BO-VEST lægger stor vægt på, at beboerne kan deltage aktivt i beboerdemokratiet og i det frivillige arbejde i afdelingerne og dermed få mulighed

Læs mere

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015

Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Hovedbestyrelsens årlige beretning til repræsentantskabet torsdag den 26. november 2015 Vi har siden sidste repræsentantskabsmøde den 21. maj afholdt 6 hovedbestyrelsesmøder, 2 byggemøder, et målsætningsmøde,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 57

TIL BEBOERNE I AFDELING 57 TIL BEBOERNE I AFDELING 57 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2007 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2007 Et skidt år for dem, der mangler en bolig 3 Beboerdemokratiet er et grundprincip 6 Kursusudvalget 7 Antenneforeningen Brøndby 8 Det

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009.

Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Referat fra ordinært afdelingsmøde Brøndbyparken afd. 4, Solkær og Nykær torsdag den 19-11-2009. Ved mødet start kl. 19.00 var 60 husstande mødt frem. 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. Formanden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere:

Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup. Deltagere: Referat af repræsentantskabsmøde i Tranemosegård den 19. maj 2015, Malervangen 1, Glostrup Deltagere: Bestyrelsen Dorthe Larsen Allan Nielsen Stig Rasmussen Lars Jensen Afdeling 1, Tranevænget Erik Adelgaard

Læs mere

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales.

De implicerede afdelingsformænd skal snarest indkaldes til et fællesmøde, hvor fælles retningslinjer skal aftales. 11. Orientering fra kursusudvalget. 12. Orientering om Tranemosegårdkursus 2012. 13. Orientering om Forsikringsåret 2011. 14. Fællesdatabase over dårlige betalere. 15. Orienteringssager BO-VEST, v/ Dorthe

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Saltværkshuse 23.2.2016 1 2 Der var 64 boliger repræsenteret på mødet, hvilket svarer til 37,9 % Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 19. maj 2015 Denne halvårlige beretning er en orientering om, hvad vi i hovedbestyrelsen har arbejdet og beskæftiget os med

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 63

TIL BEBOERNE I AFDELING 63 TIL BEBOERNE I AFDELING 63 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 30

AAB Silkeborg Afdeling 30 AAB Silkeborg Afdeling 30 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 6. september 2016 kl. 18.30 i Beboerhuset. Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: 16 beboere

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget Skema planlagt vedligeholdelse Årsregnskab Indkomne forslag

Læs mere

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23.

Boligselskabet Brøndbyparken afd. 3. Lørdag d. 11.10.03. Beslutningsreferat af: Referat nr. 12. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 07.10.03 kl. 18.30 23. DIRIGENT: ERIK AD. 1 Fremmødte / Fraværende: Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, Freddy, David, Torben, Pia, Gert, Erik, Aase. Afbud, Roberto. AD. 2 Godkendelse af referat nr. 11. Godkendt,

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud

Deltagere: Else Vedel Janhøj Prinsessegade Formand Jette Philipsen Prinsessegade Næstformand Jørgen Havning Bestyrelsen Afbud Boligselskabet HJEM Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup E-mail: fa2009@fa2009.dk Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 CVR nr. 10 12 56 18 Glostrup, 05.07.2010 SA Referat Den 28. juni

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015

Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 Hovedbestyrelsens halvårlige beretning til repræsentantskabets møde torsdag den 21. maj 2015 En status på mødeafholdelser siden repræsentantskabsmødet i november 2014 er et repræsentantskabsmøde, 5 hovedbestyrelsesmøder.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016

NYT FRA FORMANDEN. Nyhedsbrev Februar 2016 NYT FRA FORMANDEN Når arbejdsmiljøprogrammet er godkendt hele vejen rundt, vil det indgå i det udbudsmateriale, vi sender til tekniske rådgivere og entreprenører på de kommende byggesager, og det bliver

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland

Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Vridsløselille Andelsboligforening Blokland Referat af beboermøde torsdag den 10. september 2015 kl. 19.00 11. september 2015 Deltagere: 31 husstande, 62 stemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Da Astrid

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 1 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 4,31% Svarende til 68.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 989 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 49,3

Læs mere

Beboermøde Afdeling 2

Beboermøde Afdeling 2 Beboermøde Afdeling 2 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 38

TIL BEBOERNE I AFDELING 38 TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 24 april 2008. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Beboermøde afd. 3

Velkommen til Beboermøde afd. 3 Velkommen til Beboermøde afd. 3 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning ved formand Pia Hornbæk 6. Orientering fra aktivitetsudvalget

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen.

Afbud fra David Oszlak, Marianne Larsen. Uden afbud, Peter Nielsen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott Varmemester Claus Kæstel Freddy Rasmussen Mads Greve Tina Laursen Knud Petersen Aase Birthe Stisen Afbud fra David Oszlak,

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009.

Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 12. marts 2009. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Aftale om boligpartnerskab

Aftale om boligpartnerskab Bilag 3: Aftale om boligpartnerskab Side 1 af 6 Aftale om boligpartnerskab Historie De almene boligafdelinger i Brøndby Strand har i flere år haft samarbejde omkring en række forhold. Oprindelig var samarbejdet

Læs mere

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE

REFERAT FRA AFDELINGSMØDE Referat fra afdelingsmødet i Flyverbo 19.2.2015 1 Der var 38 boliger repræsenteret på mødet. Dagsorden: 1. Velkomst ved afdelingsbestyrelsen 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 10

TIL BEBOERNE I AFDELING 10 TIL BEBOERNE I AFDELING 10 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Din bolig - dit hjem

Din bolig - dit hjem Din bolig - dit hjem brug råderetten Juli 2005 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men med den nye lov om råderet, der trådte

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33

1menBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE. Mandag den 10. september2012, kl. 19.00. Til beboerne i afdeling 33 1menBo Til beboerne i afdeling 33 Boligorganisationen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Postboks 1243 8210 Aarhus V Telefon 8938 2000 post@almenboaarhus.dk wwwalmenboaarhusdk CVR 59645013 3. september

Læs mere

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset.

Til boligtagerne. Den 23. april 2012. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Til boligtagerne. Den 23. april 2012 Afd. 12 Søjlegården. Ordinært afdelingsmøde afholdt mandag den 16. april 2012 kl. 19.00 i Beboerhuset. Referat: 0. Afdelingsbestyrelsesformand Torben Olsen bød velkommen

Læs mere

Beboermøde. Afdeling 11

Beboermøde. Afdeling 11 Beboermøde Afdeling 11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Orientering fra teamleder 6. Status helhedsplanen 7. Orientering om regnskabet 2014 8. Afdelingens

Læs mere

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10

Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl på administrationskontoret, Sportsvej 10 Ordinært budgetmøde, Glostrup Vestergård I den 17. januar 2012, kl. 19.00 på administrationskontoret, Sportsvej 10 Til stede: 14 beboere hvoraf 1 er repræsentant fra afdelingsbestyrelsen Fra administrationen:

Læs mere

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013

RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 RENOVERING AF RYHAVEN INFORMATIONSMØDE 8. OKTOBER 2013 VELKOMMEN - Vi håber, I har fået noget ud af folderen, I har modtaget i aften vil vi gennemgå overskrifterne i den mere grundigt. - I er meget velkomne

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 10. Torsdag den 12. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 10 Torsdag den 12. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af Stemmeudvalg 4. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning 5. Orientering fra afdelingens

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 6 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,31% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 834 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 41,65

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej

VELKOMMEN TIL AFDELING 71. «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej VELKOMMEN TIL AFDELING 71 «Bruger_Initial» Idrætsbyen, Hadsundvej Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00

Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 15. september 2015 Referat af det ordinære afdelingsmøde i afdeling 17.04 Kornvænget torsdag den 3. september 2015 kl. 17.00 Deltagere Beboere fra 18 lejemål, ejendomsmester Johnny Nielsen, Claus Hansen,

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 58

TIL BEBOERNE I AFDELING 58 TIL BEBOERNE I AFDELING 58 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280

Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Referat af ordinært afdelingsmøde (regnskabsmøde) i Boligselskabet Friheden Afdeling Friheden I, Friheden VI og Lille Friheden Onsdag den 11. november 2015 kl. 19.00 I Medborgersalen, Hvidovrevej 280 Dagsorden:

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb?

velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? velkommen i fsb når du flytter ind mens du bor her her kan du få hjælp hvem er fsb? indhold Når du flytter ind Syn og rapport ved indflytningen Mens du bor her At bo i en almen bolig Beboerne har indflydelse

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 3 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,67% Svarende til 26.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 726 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 62,07

Læs mere

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.

Budget 2015. RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre. Afdeling 9. Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335. Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9

Læs mere

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST

Indledning. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk Maj 2015 BO-VEST Råderet Indledning Når du bor alment, kan du sætte dit eget præg på din bolig. Med råderetten kan du indrette din almene bolig, så den passer til dine krav og forventninger. Det er dit hjem. Design: Rumfang.dk

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016

Afdelingsmøde Afdeling 4. mandag den 6. juni 2016 Afdelingsmøde Afdeling 4 mandag den 6. juni 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Godkendelse af afdelingsbestyrelsens beretning

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 25

AAB Silkeborg Afdeling 25 AAB Silkeborg Afdeling 25 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 8. september 2016 Deltagere: Antal beboere: 70 Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Grethe Hviid Anders Nielsen Jf. Administration:

Læs mere

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016

Afdelingsmøde Afdeling 2. onsdag den 11. maj 2016 Afdelingsmøde Afdeling 2 onsdag den 11. maj 2016 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af Stemmeudvalg 5. Orientering om ventilation ved Ventek 6. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: Boligselskabet AKB, København. Se hjemmesiden her: www.oebro95.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Øbro95. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. maj 2005 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/5 Afdeling 13. Referat fra afdelingsmødet den 16. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 31 inkl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Kirsten Christensen Erik Jensen Poul

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013

Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 Bestyrelsens beretning til generalforsamlingen i Ejerforeningen Grönings Have onsdag den 24. april 2013 24. april 2013 Året der er gået har været et roligt år hvor der mest har været fokus på at få afsluttet

Læs mere

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer

Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012. Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Repræsentantskabsmøde i FællesBo den 24. maj 2012 Kandidatliste til valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer Der kan også opstilles kandidater på selve repræsentantskabsmødet. Knud Villy Mogensen 500

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger.

Afbud fra Mads Greve, uden afbud fra Naseer Shah. Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. DIRIGENT: KNUD PETERSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Larsen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Aase B. Stisen

Læs mere

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11.

Greve Boligselskab Afdelingsbestyrelsen i Tjur - Tejstgården Afd. 11. Indkaldelse til Tjur- Tejstgårdens afdelingsbestyrelsesmøde nr. 245 Torsdag den 13. oktober 2016 kl. 18.30 i bestyrelseslokalet, Sendt til: Formand: Svend Aage Larsen (SL) Næstformand: Birgit Elouni (BE)

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag den 17. september 2015 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 4 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet

Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Vridsløselille Andelsboligforening Banehegnet Referat af beboermøde mandag den 14. marts 2016 kl. 19.00 15. marts 2016 Deltagere: 57 husstande, 114 stemmer. Formand Lena Toftlund bød velkommen til mødet

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre

Budget Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle Rødovre Afdeling 17 Budget 2017 Afdelingens budget udviser en stigning på 0,36% Svarende til 19.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 868 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2016 Ændring Husleje 2017 81,18

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj. Dato: 01.02.2016. PAB Afdeling 22. Udlejningsmateriale Postfunktionærernes Andels-Boligforening Rækkehusbebyggelsen Musvitten Jægerbuen i Ishøj Dato: 01.02.2016 PAB Afdeling 22 Udlejningsmateriale Ishøj er en moderne kommune i vækst. I dag er der omkring 21.000

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen.

Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Side 1/6 Afdeling 21. Referat fra afdelingsmøde den 10. september 2015, kl. 18,30. I mødet deltog: Beboere: 20 incl. afdelingsbestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Dorthe Kirch Michael Jensen Niels Nielsen

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk

Din afdeling er en del af boligorganisationen: TKB Se hjemmesiden her: www.allégården.dk Kære beboer Velkommen til boligafdelingen Allégården. Vi har samlet de informationer til dig i dette velkomstbrev, som det er relevant for dig at vide, når du flytter ind. Herunder også, hvad det vil sige

Læs mere

AAB Silkeborg Afdeling 9

AAB Silkeborg Afdeling 9 AAB Silkeborg Afdeling 9 Referat af ordinært afdelingsmøde afholdt den 7. september 2016 Deltagere: Antal beboere: Organisationsbestyrelse: Driftskontor: Administration: Hans Ole Zacho Poul Rosenkvist

Læs mere

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011

Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26. september 2011 Boligforeningen AAB afd. 68 Burmeistersgade 24 st. th. Telefon: 32 96 92 02 www.aab68.dk 1429 København K Fax: 32 96 92 02 E-mail: afd68@aab68.dk Bestyrelsens beretning for perioden 28. april 2010-26.

Læs mere