Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet"

Transkript

1 Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser

2 Indhold 1. Indledning Den ordregivende myndighed Udbuddets omfang BAGGRUND OG FORMÅL MED UDBUDDET OVERSIGT OVER DELAFTALERNE SAMLET AFTALENS OMFANG... 5 AKUT, DAGLIG OG PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE... 5 AFTALEGRUNDLAGET ENTREPRISER DER IKKE ER OMFATTET AF UDBUDDET RAMMEAFTALERNES OPDELING EFTERFØLGENDE KØB PÅ RAMMEAFTALERNE... 9 DIREKTE KØB - KØB HOS LEVERANDØR NR MINIUDBUD HOVEDYDELSEN OPTIONER OPTION PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I DE ØVRIGE BYER Udbudsprocedure TILBUDSVURDERING ALTERNATIVE BUD TILDELING AF RAMMEAFTALEN - TILDELINGSKRITERIUM UNDERKRITERIET PRIS, VÆGTER 60 % ØVRIGE UNDERKRITERIER FOR ALLE DELAFTALER ER SOM FØLGENDE: Tilbudsbetingelser TILBUDSGIVERS KONTAKTPERSON TILBUDSFRIST INDLEVERINGSADRESSE VEDSTÅELSESFRIST Generelt information til tilbudsgivere SPØRGSMÅL OG SVAR YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL UDBUDSMATERIALET BESIGTIGELSE AB 92 SYDDANSK UNIVERSITET UDGAVEN ÆNDRINGER AF UDBUDSMATERIALE SPROG HONORAR EJENDOMSRET TIL MODTAGNE TILBUD FORBEHOLD TAVSHEDSPLIGT, FORTROLIGHED, AKTINDSIGT MV FORHANDLING IKKE MULIG UDBYDERS AFKLARENDE SPØRGSMÅL Krav til tilbuddets opbygning OBLIGATORISKE TILBUDSDOKUMENTER TILBUDSLISTEN DELAFTALER Underretning om tildelingsbeslutningen RETSVIRKNING Aflysning Tidsplan for udbudsforretning Side 2 af 21

3 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Syddansk Universitets (herefter ordregiver) udbud af rammeaftaler om indkøb af Tømrer-, Kloak, jord og beton-, Gartner-, Smede-, Glarmester-, Maler-, Gulvbelægnings-, Tagdæknings-, El-installations-, Ventilations-, VVS-, Køling og Låseserviceydelser i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. [nr.] offentliggjort den [dato og årstal] i den Europæiske Unions Tidende. Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ordregiver er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med EU s udbudsregler, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at ordregiver vil afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med EU s udbudsregler. 2. Den ordregivende myndighed Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser, se venligst pkt. 3.4, Rammeaftalernes opdeling. Udbudskontoret hos ordregiver er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel rammeaftale vil skulle indgås med Udbudskontoret. Alle henvendelser til ordregiver forud for tilbudsafgivelsen skal ske via ordregivers udbudssystem: https://www.eu-supply.com. Dette udbud gennemføres elektronisk, hvilket betyder, at tilbud SKAL indsendes elektronisk via. https://www.eu-supply.com/login.asp?b=sdu. Yderligere information om Syddansk Universitet kan fås på Side 3 af 21

4 3. Udbuddets omfang 3.1. Baggrund og formål med udbuddet Ordregiver ønsker, at samle sine indkøb af Håndværkerydelser på en række rammeaftaler. Rammeaftalerne er påtænkt at skulle dække indkøb af almindelig håndværkerarbejde, hvor opgaverne er mangeartede men omfatter primært vedligeholdelsesopgaver. Der indgås 1 delaftale pr. fagområde, med én eller flere leverandører, som eksempel kan nævnes at der indgås 1 delaftale på malerarbejde, 1 delaftale på tømrerarbejde og 1 på smede- og facadearbejde. Rammeaftalen vil også kunne anvendes i forbindelse med større licitationer over 3 mio. kr. herunder fagentrepriser osv. Yderligere information om Ordregivers evaluering findes i pkt oversigt over delaftalerne samlet Delaftalens navn og nummer Hvor mange leverandører pr. aftale Miniudbud ja/nej Økonomisk grænse for miniudbud Forventet omsætning pr. år (beløb) (stk.) (beløb) 1 - Tømrerarbejde 3 Ja ,7 mio. DKK 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde 2 Ja DKK 3 - Gartnermedhjælp 2 Ja ,5 mio. DKK 4 - Smedearbejde og Facader 3 Ja ,5 mio. DKK 5 - Glarmesterarbejde 3 Ja ,1 mio. DKK 6 - Malerarbejde 3 Ja ,2 mio. DKK 7 - Gulvbelægningsarbejde 3 Ja ,6 mio. DKK 8 - Tagdækningsarbejde 3 Ja ,1 mio. DKK 9 - El-arbejder 3 Ja ,1 mio. DKK 10 - Ventilationssystemarbejde 3 Ja ,7 mio. DKK 11 - VVSarbejde 3 Ja ,4 mio. DKK 12 - Kølingsarbejde 3 Ja ,2 mio. DKK 13 - Låseservice 1 Ja ,8 mio. DKK I henhold til EU's udbudsdirektiv, er der pligt til at udbyde ordregivers indkøb af varer, når indkøbsvolumen pr. år overstiger den tilladte tærskelværdi for vareindkøb. Kravspecifikationen for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af bilag B og B Det er alene disse varer og ydelser som udbydes. Side 4 af 21

5 3.2. Aftalens omfang Indkøb af håndværkerydelser til universitetet har i gennemsnittet (årligt) været på ca. 30,7 mio. DKK. Dette beløb inkluderer forbrug af materialer og materiel. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er baseret på historiske tal fra år , og kan derfor ikke tages som udtryk for en fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden eller opnå en bestemt omsætning. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter, og er på ingen måde bindende. Den endelige mængde indkøb er afhængig af en række forhold herunder konkrete behov, udstyr der kræver udskiftning samt de bevillinger der gives i rammeaftalens løbetid. Køb af håndværkerydelser på de indgåede rammeaftaler foretages som udgangspunkt af afdelingen Teknisk Service. Grundet rammeaftalens værdi forventer ordregiver at kunne opnå fordelagtige priser. Rammeaftalerne har en løbetid på 3 år med option på 1 år. Akut, daglig og planlagt vedligeholdelse Syddansk Universitet udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger hvorfor der er behov for aftaler med en række håndværkere indenfor forskellige områder. Målsætningen er, gennem daglig, planlagt og akut vedligehold, at sikre de bedst mulige bygningsmæssige faciliteter for studerende og ansatte ved Syddansk Universitet. Indkøb af håndværkerydelser omfatter herved som udgangspunk daglig og planlagt vedligeholdelse af universitets bygninger. På de delaftaler hvor der kan være behov for en hurtig og smidig indsats ved akutte forhold, er dette anført i kravspecifikationen på den enkelte delaftale. Vedligeholdelsesopgaverne forventes at udgøre 50 % daglig vedligeholdelsesopgaver, 45 % planlagte vedligeholdelsesopgaver og 5 % akutte vedligeholdelsesopgaver. Daglig, planlagt og akut vedligeholdelse defineres som følgende: Daglig vedligeholdelse Ved daglig vedligeholdelse er der tale om ad hoc -lignende vedligeholdelsesopgaver, reparation og istandsættelse. Der er tale om istandsættelsesopgaver og/eller reparation og forbyggende vedligeholdelsesopgaver, afhængig af delaftalen. Side 5 af 21

6 Eksempel: Dagligt vedligehold kan f.eks. være reparation af tag, udskiftning af vinduer, maling af lokaler ved fraflytning, eller anden form for istandsættelse af lokaler. Der er typisk tale om vedligeholdelsesopgaver som ikke er akutte, men som kan have akutlignende karakter og derfor ikke på forhånd kan planlægges i god tid. Planlagt vedligeholdelse Ved planlagt vedligeholdelse er der tale om istandsættelsesopgaver, reparationer og forbyggende vedligeholdelsesopgaver, afhængig af delaftalen. Der er oftest tale om større vedligeholdelsesopgaver, opgaver der skal løses ud fra en angiven vedligeholdelsesplan, samt opgaver der vil blive placeret i bestemte perioder, ud fra en hensynstagen til den daglige drift på campusserne, så arbejdet er til mindst gene for universitets studerende og ansatte. Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og i ugen mellem jul og nytår. Tilbudsgiverne skal derfor have et mandskab der kan varetage opgaver i disse perioder. Akut vedligeholdelse Ved akut vedligeholdelse er der tale om en "afhjælpende vedligeholdelse" som betyder, at der udføres en reparation af bygningsdelen, når dette viser sig at være påkrævet. Reparationen har karakter af at være pludselig opstået (akut). Afhjælpende vedligehold har ikke karakter af istandsættelse. Eksempel: Afhjælpende (akut) vedligehold kan f.eks. være stormskader, hærværksskader eller pludseligt opståede svigt på bygningsdele eller komponenter. Syddansk Universitet forventer at der i følgende delaftaler kan forekomme opgaver af afhjælpende karakter: Glarmesterarbejde El-arbejder Ventilationssystemarbejde VVSarbejde Kølingsarbejde Låseservice Side 6 af 21

7 Der vil i de enkelte delaftalers kravspecifikationer være angivet krav til responstider for Odense-området og for hhv. Midtjylland og/eller Sjælland afhængigt af, hvilke campusser der er option på, i de enkelte delaftaler. Aftalegrundlaget Aftaler vil blive indgået på grundlag af kontrakten, der indgår i dette udbudsmateriale som udkast til rammeaftale. Idet omfang der er forhold der ikke er reguleret i nærværende udbudsmateriale, gælder bestemmelserne i AB92, Syddansk Universitets udgave, som er vedlagt som bilag E Entrepriser der ikke er omfattet af udbuddet Følgende entrepriser er ikke omfattet af nærværende udbud: Deciderede nyanlæg samt ESCO-projekter Energistyringsanlæg Elevatoreftersyn Udbedring af mindre hærværks- og indbrudsskader opstået udenfor almindelig arbejdstid, som varetages af ISS Skadeservice. Ved akutlignende forhold som tilstoppede kloakker, benyttes Slamson. Nybygninger Herudover er der særlige aftaler omkring servicering af specielle anlæg, (CTS). Det bemærkes endvidere, at indgåelsen af rammeaftalen ikke udelukker Ordregivers brug af andre håndværkere, i akutte tilfælde såsom, men ikke begrænset til, storm- og vandskader samt SKP-elever (skolepraktik-elever) i opgaver, der relaterer sig til den pågældende uddannelsesretning Rammeaftalernes opdeling Ordregiver ønsker at indgå de udbudte rammeaftaler med en række leverandører. Der udbydes i alt 13 delaftaler med hovedydelsen Afdelingerne på Fyn og option på Universitets øvrige afdelinger : Delaftaler: Antal rammeaftaleindehavere Estimeret årlige værdi 1 - Tømrerarbejde 3 5,7 mio. DKK 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde DKK 3 - Gartnermedhjælp 2 1,5 mio. DKK Side 7 af 21

8 4 - Smedearbejde og Facader 3 1,5 mio. DKK 5 - Glarmesterarbejde 3 1,1 mio. DKK 6 - Malerarbejde 3 1,2 mio. DKK 7 - Gulvbelægningsarbejde 3 1,6 mio. DKK 8 - Tagdækningsarbejde 3 1,1 mio. DKK 9 - El-arbejder 3 7,1 mio. DKK 10 - Ventilationssystemarbejde 3 2,7 mio. DKK 11 - VVSarbejde 3 3,4 mio. DKK 12 - Kølingsarbejde 3 1,2 mio. DKK 13 - Låseservice 1 1,8 mio. DKK Universitets campusser som er omfattet af hovedydelsen er følgende: Alle adresser på Fyn Universitets Campusser som er omfattet af optionen er følgende: Niels Bohrs Vej 9-10, 6700 Esbjerg Universitetsparken 1, 6000 Kolding Alsion 2, 6400 Sønderborg Sdr. stationsvej 28, 4200 Slagelse Bygningsmasse fordelt pr. delaftale Delaftale Geografiske adresser Procentdel af den samlede estimerede omsætning Hovedydelsen Ca % 1 13 Samtlige adresser på Fyn Option: Ca % 1 - Tømrerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse, 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde Esbjerg, Kolding 3 - Gartnerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse Kolding fra vækstsæsonens begyndelse 2015 (forår 2015) Esbjerg fra 1/ Smedearbejde og Esbjerg, Kolding, Slagelse Facader 5 - Glarmesterarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse 6 - Malerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse Side 8 af 21

9 7 - Gulvbelægningsarbejde Esbjerg, Slagelse 8 - Tagdækningsarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg 9 - El-arbejder Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 10 Ventilationssystemarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 11 - VVSarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 12 - Kølingsarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 13 - Låseservice Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse Tilbudsgivere kan kun afgive tilbud på den eller de delaftaler, hvortil der er opnået prækvalifikation Efterfølgende køb på rammeaftalerne Direkte køb - Køb hos Leverandør nr. 1 Når det konkrete køb på den enkelte delaftale er fra 0 til kr. skal der købes hos den højest rangerede rammeaftaleindehaver på den enkelte delaftale. I forbindelse med direkte tildeling, vil det være muligt som leverandør at frasige sig opgaven, hvis opgaven overstiger ens kapacitet på det givne tidspunkt for anmodning. Dette får ingen indflydelse på tildeling af fremtidige opgaver. På samme måde er det også muligt for leverandøren at sige nej til at byde på enkelte opgaver, der kommer i miniudbud. Alle direkte køb på rammeaftalen sker til de i Tilbudslisten bilag C.1-13 angivne timepriser. Der kan aftales en fast pris for udførelse af arbejdet sammen med bestilleren. Timeprisen må dog ikke overstige den angivne timepris i Tilbudslisten bilag C Miniudbud Når det konkrete køb på den enkelte delaftale forventeligt er større end DKK ekskl. moms, købes der ind på baggrund af et miniudbud, hvor alle rammeaftaleindehavere inviteres til at afgive tilbud om det konkrete indkøb. Timeprisen konkurrenceudsættes ved miniudbud igen, men må aldrig være højere end den i Tilbudslisten bilag C.1-13 angivne priser. Der kan i miniudbuddet angives en fastpris for arbejdsopgaven/projektet. Ved miniudbud er tildelingskriteriet lave- Side 9 af 21

10 ste pris. Miniudbud kan både gennemføres inklusiv og eksklusiv materialer. I det sidste tilfælde har Syddansk Universitet valgt at levere disse som bygherreleverance. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om separat sikkerhedsstillelse. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud tillade brugen af underleverandører. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om sociale klausuler såfremt dette findes proportionalt. AB92, Syddansk Universitet udgaven, kan tilrettes fra miniudbud til miniudbud i det omfang tilretningen er i overensstemmelse med udbudsregler. Åbning af miniudbud finder sted umiddelbart efter det i miniudbudsmaterialet angivne tidspunkt. Åbningen af tilbuddene vil foregå elektronisk, hvorefter Syddansk Universitet foretager en vurdering af de indkomne tilbud. Yderligere information om Ordregivers tildeling findes i pkt Hovedydelsen Nærværende udbud af håndværkerydelser omfatter en rammeaftale med 13 delaftaler som gælder i 3 år fra Rammeaftalens ikrafttræden i perioden 01. januar 2015 og til 31. december Rammeaftalens hovedydelse er varetagelse af daglige, planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på universitets bygninger og arealer beliggende på Campusvej 55, 5230 Odense M, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M og J. B. Winsløws Vej 9, 15-25, 5000 Odense C. Hovedydelsen omfatter kun vedligeholdelsesopgaver og ikke nybygninger Optioner Der er i nærværende Rammeaftale en option på forlængelse af kontraktperioden, hvor Ordregiver med et skriftligt varsel til leverandørerne på 6 måneder kan forlænge kontraktperioden for 1 x 12 måneder. Rammeaftalen kan maksimalt gælde i 4 år fra den oprindelige ikrafttrædelsesdato. Option på håndværkerydelser i de øvrige byer. Rammeaftalerne indeholder ligeledes en option på tilkøb af håndværkerydelser i de øvrige byer, som er oplistet i pkt Det er tale om en option på tilkøb af håndværkerydelser på de enkelte delaftaler i de øvrige byer, som ikke er byer der er omfattet af hovedydelsen. For yderligere information om, hvilke øvrige Side 10 af 21

11 byer der er option på i de enkelte delaftaler, samt optionens angivne procentdel af den samlede estimerede omsætning se pkt. 3.3, Bygningsmasse fordelt pr. delaftale. I de enkelte delaftalers kravspecifikationer, bilag B og B.1-13 er der angivet krav både til håndværkerydelsen i Odense og i de øvrige byer. I de delaftaler hvor der er forskellige krav til håndværkerydelsen i Odense og i de øvrige byer, er der gjort opmærksom på dette i delaftalens kravspecifikation, bilag B og B.1-13, ved hhv. krav for alle byer, krav for Odense særskilt, samt krav for øvrige byer end Odense særskilt. Såfremt der intet er nævnt herom i kravspecifikationer, bilag B og B.1-13, er alle krav gældende for håndværkerydelsen både i Odense og i de øvrige byer som delaftalen omfatter. Såfremt Ordregiver vælger at gøre brug af en option i en af delaftalerne er disse oplistede krav gældende. Tilbudsgiver skal i de enkelte delaftalers Tilbudslister, bilag C.1-13, angive en samlet tilbudssum for evt. udnyttelse af optionen. Denne tilbudssum skal være inkl. alle Leverandørens udgifter, herunder udgifter og omkostninger til levering, offentlige afgifter, transport, forsikringer, administration, uddannelse, servicevogn, kørsel, miljøtillæg mv. Ordregiver gør opmærksom på, at hvis en delaftale indeholder en option, vil denne option alene kunne udnyttes, hvis hovedkontrakten stadig er i kraft. Ordregiver gør ligeledes opmærksom på, at en option er en nærmere beskrivelse af hvornår og hvad Ordregiveren kan købe af ekstraydelser. Optionen giver hermed Ordregiver mulighed for at foretage tilkøb til en kontrakt. En option giver Ordregiver en ret men ikke pligt til at handle i henhold til optionen. 4. Udbudsprocedure Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Ved et begrænset udbud kan alene prækvalificerede ansøgere afgive tilbud. I tildelingsfasen foretager ordregiver en konkret vurdering af de indkomne tilbud på de enkelte delaftaler og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere, der skal være på de enkelte rammeaftaler. Tildelingen vil ske på baggrund af det i pkt. 4.3 angivne tildelingskriterium. Side 11 af 21

12 4.1. Tilbudsvurdering Indkomne tilbud evalueres enkeltvis for de respektive delaftaler, hvortil der er afgivet tilbud. Der foretages en samlet vurdering af de indkomne tilbud inden for det i afsnit 4.3 opstillede tildelingskriterium. Ordregiver kontrollerer, at tilbuddet er konditionsmæssigt, hvilket vil sige, at tilbuddet opfylder følgende punkter: At Tilbudsgiver er prækvalificeret herunder prækvalificeret til den delaftale, der afgives tilbud på. At tilbuddet er indkommet rettidigt, jf. pkt. 5.2 nedenfor. At tilbuddet er afleveret på den korrekte måde, jf. pkt.5.3, samt tilbuddet overholder alle form- og procedurekrav, jf. nærværende pkt. 4. At der ikke er taget forehold for kontrakten eller grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, jf. pkt. 6.7 nedenfor Alternative bud Ordregiver accepterer ikke alternative bud. De afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning. Tilbud, der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Tildeling af Rammeaftalen - Tildelingskriterium Alle konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriteriet pris, vægter 60 % Tilbudsgiver skal udfylde alle priser i Tilbudslisten, bilag C.1-13 for den delaftale, der ønskes afgivet tilbud på. Priserne angives som enhedspriser i danske kroner fratrukket rabat (nettopriser) og eksklusiv moms. Priserne på varerne skal fremgå af Tilbudslisten, jf. bilag C Side 12 af 21

13 Timepriserne dækker alle Leverandørens udgifter, herunder udgifter og omkostninger til levering, offentlige afgifter, transport, forsikringer, administration, uddannelse, servicevogn, kørsel, miljøtillæg mv. Såfremt man ikke tilbyder lærlinge- og/eller ufaglærte timer, på de delaftaler hvor dette ønskes, skal prisen sættes til den samme som ved svendetimer. Øvrige underkriterier for alle delaftaler er som følgende: Ud over pris, er evalueres de indkomne tilbud ud fra underkriterierne Kvalitet samt organisering og samarbejde og Udviklingsmuligheder for samarbejdet med SDU. Sammen med tilbuddet ønskes tilbudsgivers skriftlige bud på en beskrivelse af Kvalitet samt organisering og samarbejde og De tilbudte udviklingsmuligheder for SDU i samarbejdet Kvalitet samt Organisering og Samarbejde, vægter 20 % Kvalitet samt Organisering og Samarbejde opdeles i to underkriterier: Kvalitet Syddansk Universitet mener med kvalitet den håndværksmæssige udførelse af opgaverne, rengøring efter opgaven og afhjælpning af mangler. Max point for kvalitet gives til tilbudsgiver, som er i stand til at beskrive en simpel, men godt fungerende egenkontrol af den håndværksmæssige kvalitet og opfølgning på arbejdet Organisering og Samarbejde Syddansk Universitet mener med organisering og samarbejde, styringen af tid og økonomi i de konkrete projekter, samt sikring af medarbejdernes engagement i opgaveløsningen. Max point for Organisering og Samarbejde gives til tilbudsgiver, som er i stand til at beskrive en simpel, men nem kommunikerbar model for styring af tid og økonomi i de konkrete projekter. Modellen skal redegøre for, hvordan der i rette tid tages hånd om konstaterede afvigelser fra tidsplaner og aftalt økonomi. Udviklingsmuligheder for samarbejdet med Syddansk Universitet, vægter 20 % Side 13 af 21

14 Syddansk Universitet mener med Udviklingsmuligheder for samarbejdet med SDU tilbudsgivers initiativer til at sikre faglig sparring med ordregivers kontaktpersoner, tilbudsgivers forslag til effektivisering af samarbejdet og tilbudsgivers evne til at bringe udvikling og innovation ind i samarbejdet. Max point gives til tilbudsgiver, som på en overbevisende og letforståelig måde, beskriver hvordan faglig sparring kan opnås og kommer med forslag til, hvordan det daglige samarbejde kan effektiviseres, både hvad angår tid og hvad angår tilfredshed med det daglige samarbejde. 5. Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsmateriale, som består af følgende dokumenter: Bilag A - Udbudsbetingelser Bilag B Samlet kravspecifikation Bilag B Specifikke kravspecifikationer for de enkelte delaftaler Bilag C Tilbudslister Bilag D Udkast til rammeaftale Bilag E AB 92 Syddansk Universitets udgave Bilag F Velkomstfolder Udbudsmaterialet samt evt. supplerende dokumenter og meddelelser er offentliggjort via EU-Supply.dk, hvor alle prækvalificerede tilbudsgivere har adgang hertil. Endelig aftale indgås på grundlag af vedlagte udkast til Rammeaftale med bilag Tilbudsgivers kontaktperson Ordregiver vil sende alle meddelelser under udbudsforretningen til den person, der er angivet som kontaktperson i EU-Supply Tilbudsfrist Tilbudsfristen er den 03. november 2014 kl. 13:00. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil automatisk blive afvist af systemet (EU-Supply) Indleveringsadresse Dette udbud gennemføres elektronisk, hvilket betyder, at tilbud SKAL indsendes elektronisk via. https://www.eu-supply.com/login.asp?b=sdu Side 14 af 21

15 Tilbud modtaget på andre måder end gennem EU-Supply vil ikke blive taget i betragtning Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 6 måneder efter tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder. 6. Generelt information til tilbudsgivere 6.1. Spørgsmål og svar Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte skriftlige spørgsmål til materialet samlet og senest den 20. oktober 2014 kl. 13:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Alle spørgsmål til ordregiver forud for tilbudsafgivelsen skal ske via Syddansk Universitets udbudssystem: https://www.eu-supply.com/login.asp?b=sdu. Alle spørgsmål skal starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige for alle tilbudsgivere i en anonymiseret form i EU-Supply senest den 27. oktober Yderligere oplysninger til udbudsmaterialet Såfremt ordregiver finder det relevant, vil ordregiver frem til 6 dage før tilbudsfristens udløb offentliggøre yderligere oplysninger til udbudsmaterialet. Det er tilbudsgivernes eget ansvar løbende at holde sig orienteret i EU-Supply. Besigtigelse Forinden afgivelse af tilbud giver universitetet tilbudsgiverne mulighed for at besigtige universitets bygninger på Campusvej 55, inden for de delaftaler, hvortil der er opnået prækvalifikation. Side 15 af 21

16 Besigtigelsen af bygningerne på Campusvej 55, 5230 Odense M forventes at finde sted i ugerne 40 og 41. Besigtigelsen af bygningerne forventes at tage 2-3 timer. Såfremt der ønskes besigtigelse af en af de øvrige byer på en delaftale, hvorpå man som Tilbudsgiver er blevet prækvalificeret, skal man rette henvendelse til universitets kontaktperson. Universitetet vil komme med nærmere informationer herom, når tidspunktet nærmer sig. AB 92 Syddansk Universitet udgaven Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, finder AB 92 med Syddansk Universitets tillæg og fravigelser anvendelse. AB 92 med Syddansk Universitets tillæg og fravigelser er vedlagt som bilag E Ændringer af udbudsmateriale Såfremt ordregiver har ændringer til det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, vil det tilrettede udbudsmateriale blive gjort tilgængeligt på følgende hjemmeside: https://www.eu-supply.com/login.asp?b=sdu Sprog Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på engelsk, svensk eller norsk. Såfremt den ordregivende myndighed anmoder herom, skal tilbudsgiver uden omkostninger for den ordregivende myndighed sørge for oversættelse af hele eller dele af bilagsmaterialet. Endelig rammeaftale vil blive indgået på dansk Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver, betragtes som ordregivers ejendom. Side 16 af 21

17 6.7. Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for indholdet af bestemmelserne i udkastet til Rammeaftalen, i forhold til ubetingede krav i kravspecifikationen, jf. bilag B og B.1-13, eller over for de grundlæggende udbudsbetingelser. Tilbud, der indeholder forbehold i forhold til de fastlagte udbuds- og kontraktvilkår vil derfor ikke blive taget i betragtning i forbindelse med tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver opfordres til hurtigst muligt at henlede ordregivers opmærksomhed på eventuelle uhensigtsmæssige krav af betydning for udbudsmaterialet jf. pkt Rammeaftalerne har altid forrang frem for leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, branchesædvaner o. lign. Dette gælder uanset leverandøren ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv. Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Det skal bemærkes, at ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til videregive dem til andre offentlige myndigheder. Med forbehold for ovenstående offentliggør ordregiver ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet fortrolige. Side 17 af 21

18 6.9. Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her,... at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Udbyders afklarende spørgsmål Tilbudsgiver bør sikre, at tilbuddet er fuldstændigt, klart og entydigt, så der ikke vil være behov for yderligere kontakt mellem tilbudsgiver og ordregiver før efter underretningen om tildelingsbeslutningen. I tiden mellem modtagelsen af tilbud og frem til ordregiver giver underretning om tildelingsbeslutningen, kan tilbudsgiverne ikke påregne, at der vil være kontakt med ordregiver, og eventuel kontakt vil ske på foranledning af ordregiver, og i givet fald kun for at opnå afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Der er ganske snævre rammer for hvilken dialog, der må være i denne periode. Side 18 af 21

19 Ordregiver er inden for udbudsrettens grænser berettiget til at kontrollere oplysninger givet i tilbud, herunder er tilbudsgiver forpligtet til hurtigst muligt at yde rimelig bistand i anledning af henvendelsen fra ordregiver i dette øjemed. 7. Krav til tilbuddets opbygning 7.1. Obligatoriske tilbudsdokumenter Tilbud skal afgives ved at udfylde følgende: Bilag C Tilbudsliste Afgive beskrivelse af de øvrige underkriterier. Tilbud skal afgives ved at udfylde Tilbudslisten, bilag C.1-13, som vedrører den eller de delaftaler hvortil Tilbudsgiver har opnået prækvalifikation. Såfremt relevante bilag ikke er udfyldt i sin helhed, vil tilbuddet blive anset for ikkekonditionsmæssigt og afvist af Ordregiver Tilbudslisten Tilbudslisten i bilag C er opbygget som følgende: Tilbudsgiver skal angive den samlede evalueringspris både for hovedydelsen og for optionen, på delaftalen hvortil der afgives tilbud, pkt. 1 Bilaget skal underskrives og de anførte mindstekrav bekræftes at være overholdt, pkt. 1 Overblik over Tilbudslisten pkt. 2. Information om tilbudsmaterialet, pkt. 3 Timepriser, pkt. 3.1 Udkaldstillæg, 3.2 Materialer, 3.3 Materiel, 3.4 Tilbudsevaluering, pkt. 4. Eksempel på korrekt udfyldt tilbudsskema med fiktive priser, pkt. 5 Tilbudsliste for håndværkerydelsen i Odense, pkt. 6. Tilbudsliste for håndværkerydelsen i de øvrige byer, pkt Delaftaler Der udfyldes én tilbudsliste pr. delaftale, hvortil Tilbudsgiver har opnået prækvalifikation til. Tilbudslisten vil blive anvendt af Ordregiver i forbindelse med evalueringen af underkriteriet pris, som beskrevet i pkt Side 19 af 21

20 Såfremt tilbudslisten, bilag C ikke er udfyldt i sin helhed vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt. 8. Underretning om tildelingsbeslutningen 8.1. Retsvirkning Alle deltagere i udbudsforretningen vil hurtigst muligt og samtidig få skriftligt underretning om tildelingsbeslutningen via EU-Supply. Underretning om tildelingsbeslutningen til de vindende tilbudsgivere er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne, men alene underretning om, at tilbudsgiverne efter ordregivers vurdering har afgivet de vindende tilbud. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Kontrakt kan først indgås efter udløbet af standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens 3. Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i overensstemmelse med afsnit 5.4. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler. 9. Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af endelig kontrakt, underskrevet af begge parter, vil udbudsforretningen af den Ordregivende myndighed kunne aflyses, såfremt der er en saglig grund hertil. Side 20 af 21

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1

Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser - version 1 Udbudsbetingelser Aftale vedrørende indsamling af erhvervsaffald og leje af containere for Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse Udbudsbetingelser Version 1 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger

Udbudsbetingelser. i forbindelse med begrænset EU-udbud. administration af ældreboliger Udbudsbetingelser i forbindelse med begrænset EU-udbud af administration af ældreboliger 1 1. Indledning Allerød- og Gribskov Kommune er gået sammen om at udbyde administration af ældreboliger for perioden

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse

UDBUDSBETINGELSER. for. Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse UDBUDSBETINGELSER for Telefoninterview til brug for Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune.

EU-UDBUD. på levering af. Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling. til. Frederikshavn Kommune. EU-UDBUD på levering af Mobil toilet-badestol med elektrisk sædetilt og elektrisk højdeindstilling til Frederikshavn Kommune Udbudsbetingelser 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om tilvejebringelse af ny viden om, hvordan lydisolering mod lavfrekvent støj kan opnås i boliger 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den

Læs mere

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold

Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold UDBUDSBETINGELSER ANNONCERING September 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold 1 Indhold 1.Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.05 Bygherrerådgivning i forbindelse med byggeprojekter Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller

Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller Tilbudsforespørgsel på Levering af træpiller til Arrild Svømmehal 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Opgavens omfang (skønnet)... 3 2. Formalia ved tilbudsgivning... 3 2.1

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde

Udbudsbetingelser. Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde Udbudsbetingelser Køb af to både inkl. diverse udstyr m.v. Leveringssteder: Fiskerikontrollen på Nykøbing Mors og Fiskerikontrollen i Roskilde 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10064 (Mette Langborg, Stephan Falsner) 12. marts 2015 K E N D E L S E B & V Køleteknik ApS (advokat Hans Henrik Banke, Odense) mod Syddansk Universitet (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale på. affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Side 1 af 22 1 Indledning... 3 1.1 Den ordregivende myndighed... 3 1.2 Beskrivelse af Rammeaftalen...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 for KOMPETENCEUDVIKLING OG RÅDGIVNING KLAR TIL FEMERN BÆLT 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Tilbudsgivers kontaktperson... 3 4. Udbudsmaterialet... 3 5. Overholdelse af

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing.

UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013. Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud. indkøb og implementering af ny loadbalancing. UDBUDSBETINGELSER Oktober 2013 Annoncering af Aarhus Universitets begrænsede udbud af indkøb og implementering af ny loadbalancing til Aarhus Universitet, AU IT Aarhus Universitet Indkøb Fuglesangs Allé

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15

Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018. Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Velkommen til orienteringsmøde om rammeudbud for håndværkerydelser 2016-2018 Mandag d. 17. august 2015 kl. 15 Introduktion Leder for Ejendom, Vej & Park: Projektleder: Rådgiver (Rambøll): Erhvervskonsulent:

Læs mere

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune

Offentligt EU-udbud på. levering af Lovinformationssystem. til. Frederikshavn Kommune Offentligt EU-udbud på levering af Lovinformationssystem til Frederikshavn Kommune 1. Indledning Frederikshavn Kommune udbyder hermed leveringen af lovinformationssystem. Udbuddet gennemføres som et offentligt

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010

UDBUDSBETINGELSER. Udbud vedrørende. drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde. Århus Kommune. September 2010 UDBUDSBETINGELSER Udbud vedrørende drift og vedligeholdelse af Nordre og Vestre kirkegårde Århus Kommune September 2010 Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C T +45 72 27 00 00 F +45 72

Læs mere

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud

Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Offentlige indkøb Udbud under tærskelværdien og andre ikke EU-udbud Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S udbud af Rammeaftale 17.17 Vikarydelser om levering af vikarydelser inden for sundhed & omsorgsområdet

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE EU-UDBUD på levering af Samarbejdsportal og ESDH til Frederikshavn Kommune Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 193-341218 Oktober 2014, rev. 1 1 Indholdsfortegnelse 1. Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune.

Udbudsbetingelser. EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Side 1 af 16 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af standard hjælpemidler til Jammerbugt

Læs mere

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1.

Udbuddene gennemføres som udbud med forhandling efter Udbudsdirektivets art. 30, stk. 1, litra 1. UDBUDSBETINGELSER FOR UDBUD MED FORHANDLING Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Region Nordjylland,

Læs mere

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser

EU-UDBUD. på levering af. Genbrugshjælpemidler. til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune. Udbudsbetingelser EU-UDBUD på levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune og Vesthimmerlands Kommune Udbudsbetingelser 10102013 1 Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af udbuddet... 3 2. Udbuddets omfang...

Læs mere

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset

Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelser Aarhus Kommune Ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler i Multimediehuset Udbudsbetingelserne gælder for Aarhus Kommunes udbud af ejendomsmæglerbistand til udlejning af lokaler

Læs mere

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver

Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt bygge- og anlægsopgaver Godkendt i kommunalbestyrelsen den 17. maj 2011 Formål Formålet med disse retningslinier for udbud af rådgivningsopgaver samt

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere