Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet"

Transkript

1 Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser

2 Indhold 1. Indledning Den ordregivende myndighed Udbuddets omfang BAGGRUND OG FORMÅL MED UDBUDDET OVERSIGT OVER DELAFTALERNE SAMLET AFTALENS OMFANG... 5 AKUT, DAGLIG OG PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE... 5 AFTALEGRUNDLAGET ENTREPRISER DER IKKE ER OMFATTET AF UDBUDDET RAMMEAFTALERNES OPDELING EFTERFØLGENDE KØB PÅ RAMMEAFTALERNE... 9 DIREKTE KØB - KØB HOS LEVERANDØR NR MINIUDBUD HOVEDYDELSEN OPTIONER OPTION PÅ HÅNDVÆRKERYDELSER I DE ØVRIGE BYER Udbudsprocedure TILBUDSVURDERING ALTERNATIVE BUD TILDELING AF RAMMEAFTALEN - TILDELINGSKRITERIUM UNDERKRITERIET PRIS, VÆGTER 60 % ØVRIGE UNDERKRITERIER FOR ALLE DELAFTALER ER SOM FØLGENDE: Tilbudsbetingelser TILBUDSGIVERS KONTAKTPERSON TILBUDSFRIST INDLEVERINGSADRESSE VEDSTÅELSESFRIST Generelt information til tilbudsgivere SPØRGSMÅL OG SVAR YDERLIGERE OPLYSNINGER TIL UDBUDSMATERIALET BESIGTIGELSE AB 92 SYDDANSK UNIVERSITET UDGAVEN ÆNDRINGER AF UDBUDSMATERIALE SPROG HONORAR EJENDOMSRET TIL MODTAGNE TILBUD FORBEHOLD TAVSHEDSPLIGT, FORTROLIGHED, AKTINDSIGT MV FORHANDLING IKKE MULIG UDBYDERS AFKLARENDE SPØRGSMÅL Krav til tilbuddets opbygning OBLIGATORISKE TILBUDSDOKUMENTER TILBUDSLISTEN DELAFTALER Underretning om tildelingsbeslutningen RETSVIRKNING Aflysning Tidsplan for udbudsforretning Side 2 af 21

3 1. Indledning Disse udbudsbetingelser gælder for Syddansk Universitets (herefter ordregiver) udbud af rammeaftaler om indkøb af Tømrer-, Kloak, jord og beton-, Gartner-, Smede-, Glarmester-, Maler-, Gulvbelægnings-, Tagdæknings-, El-installations-, Ventilations-, VVS-, Køling og Låseserviceydelser i henhold til udbudsbekendtgørelse nr. [nr.] offentliggjort den [dato og årstal] i den Europæiske Unions Tidende. Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter. Ordregiver er ansvarlig for, at udbuddet gennemføres i overensstemmelse med EU s udbudsregler, herunder at de grundlæggende principper om gennemsigtighed og ligebehandling respekteres under udbudsprocessen. Tilbudsgiver må derfor påregne, at ordregiver vil afvise tilbud, der er fejlbehæftet eller mangelfuldt. Det er tilbudsgivers risiko, at tilbud afgives i overensstemmelse med EU s udbudsregler. 2. Den ordregivende myndighed Ordregiver under denne udbudsforretning er Syddansk Universitet, hvilket omfatter alle de til universitetet tilknyttede adresser, se venligst pkt. 3.4, Rammeaftalernes opdeling. Udbudskontoret hos ordregiver er ansvarlig for udbudsforretningens tilrettelæggelse og gennemførelse, og eventuel rammeaftale vil skulle indgås med Udbudskontoret. Alle henvendelser til ordregiver forud for tilbudsafgivelsen skal ske via ordregivers udbudssystem: Dette udbud gennemføres elektronisk, hvilket betyder, at tilbud SKAL indsendes elektronisk via. Yderligere information om Syddansk Universitet kan fås på Side 3 af 21

4 3. Udbuddets omfang 3.1. Baggrund og formål med udbuddet Ordregiver ønsker, at samle sine indkøb af Håndværkerydelser på en række rammeaftaler. Rammeaftalerne er påtænkt at skulle dække indkøb af almindelig håndværkerarbejde, hvor opgaverne er mangeartede men omfatter primært vedligeholdelsesopgaver. Der indgås 1 delaftale pr. fagområde, med én eller flere leverandører, som eksempel kan nævnes at der indgås 1 delaftale på malerarbejde, 1 delaftale på tømrerarbejde og 1 på smede- og facadearbejde. Rammeaftalen vil også kunne anvendes i forbindelse med større licitationer over 3 mio. kr. herunder fagentrepriser osv. Yderligere information om Ordregivers evaluering findes i pkt oversigt over delaftalerne samlet Delaftalens navn og nummer Hvor mange leverandører pr. aftale Miniudbud ja/nej Økonomisk grænse for miniudbud Forventet omsætning pr. år (beløb) (stk.) (beløb) 1 - Tømrerarbejde 3 Ja ,7 mio. DKK 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde 2 Ja DKK 3 - Gartnermedhjælp 2 Ja ,5 mio. DKK 4 - Smedearbejde og Facader 3 Ja ,5 mio. DKK 5 - Glarmesterarbejde 3 Ja ,1 mio. DKK 6 - Malerarbejde 3 Ja ,2 mio. DKK 7 - Gulvbelægningsarbejde 3 Ja ,6 mio. DKK 8 - Tagdækningsarbejde 3 Ja ,1 mio. DKK 9 - El-arbejder 3 Ja ,1 mio. DKK 10 - Ventilationssystemarbejde 3 Ja ,7 mio. DKK 11 - VVSarbejde 3 Ja ,4 mio. DKK 12 - Kølingsarbejde 3 Ja ,2 mio. DKK 13 - Låseservice 1 Ja ,8 mio. DKK I henhold til EU's udbudsdirektiv, er der pligt til at udbyde ordregivers indkøb af varer, når indkøbsvolumen pr. år overstiger den tilladte tærskelværdi for vareindkøb. Kravspecifikationen for de af udbuddet omfattede produkter fremgår af bilag B og B Det er alene disse varer og ydelser som udbydes. Side 4 af 21

5 3.2. Aftalens omfang Indkøb af håndværkerydelser til universitetet har i gennemsnittet (årligt) været på ca. 30,7 mio. DKK. Dette beløb inkluderer forbrug af materialer og materiel. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter og er baseret på historiske tal fra år , og kan derfor ikke tages som udtryk for en fremtidig omsætningsstørrelse. Ordregiver er ikke forpligtet til at aftage en bestemt mængde i aftaleperioden eller opnå en bestemt omsætning. Alle oplysninger om forbrug har alene vejledende karakter, og er på ingen måde bindende. Den endelige mængde indkøb er afhængig af en række forhold herunder konkrete behov, udstyr der kræver udskiftning samt de bevillinger der gives i rammeaftalens løbetid. Køb af håndværkerydelser på de indgåede rammeaftaler foretages som udgangspunkt af afdelingen Teknisk Service. Grundet rammeaftalens værdi forventer ordregiver at kunne opnå fordelagtige priser. Rammeaftalerne har en løbetid på 3 år med option på 1 år. Akut, daglig og planlagt vedligeholdelse Syddansk Universitet udfører løbende vedligeholdelse på anlæg og bygninger hvorfor der er behov for aftaler med en række håndværkere indenfor forskellige områder. Målsætningen er, gennem daglig, planlagt og akut vedligehold, at sikre de bedst mulige bygningsmæssige faciliteter for studerende og ansatte ved Syddansk Universitet. Indkøb af håndværkerydelser omfatter herved som udgangspunk daglig og planlagt vedligeholdelse af universitets bygninger. På de delaftaler hvor der kan være behov for en hurtig og smidig indsats ved akutte forhold, er dette anført i kravspecifikationen på den enkelte delaftale. Vedligeholdelsesopgaverne forventes at udgøre 50 % daglig vedligeholdelsesopgaver, 45 % planlagte vedligeholdelsesopgaver og 5 % akutte vedligeholdelsesopgaver. Daglig, planlagt og akut vedligeholdelse defineres som følgende: Daglig vedligeholdelse Ved daglig vedligeholdelse er der tale om ad hoc -lignende vedligeholdelsesopgaver, reparation og istandsættelse. Der er tale om istandsættelsesopgaver og/eller reparation og forbyggende vedligeholdelsesopgaver, afhængig af delaftalen. Side 5 af 21

6 Eksempel: Dagligt vedligehold kan f.eks. være reparation af tag, udskiftning af vinduer, maling af lokaler ved fraflytning, eller anden form for istandsættelse af lokaler. Der er typisk tale om vedligeholdelsesopgaver som ikke er akutte, men som kan have akutlignende karakter og derfor ikke på forhånd kan planlægges i god tid. Planlagt vedligeholdelse Ved planlagt vedligeholdelse er der tale om istandsættelsesopgaver, reparationer og forbyggende vedligeholdelsesopgaver, afhængig af delaftalen. Der er oftest tale om større vedligeholdelsesopgaver, opgaver der skal løses ud fra en angiven vedligeholdelsesplan, samt opgaver der vil blive placeret i bestemte perioder, ud fra en hensynstagen til den daglige drift på campusserne, så arbejdet er til mindst gene for universitets studerende og ansatte. Der må påregnes en koncentration af planlagte vedligeholdelsesopgaver i sommerferien og i ugen mellem jul og nytår. Tilbudsgiverne skal derfor have et mandskab der kan varetage opgaver i disse perioder. Akut vedligeholdelse Ved akut vedligeholdelse er der tale om en "afhjælpende vedligeholdelse" som betyder, at der udføres en reparation af bygningsdelen, når dette viser sig at være påkrævet. Reparationen har karakter af at være pludselig opstået (akut). Afhjælpende vedligehold har ikke karakter af istandsættelse. Eksempel: Afhjælpende (akut) vedligehold kan f.eks. være stormskader, hærværksskader eller pludseligt opståede svigt på bygningsdele eller komponenter. Syddansk Universitet forventer at der i følgende delaftaler kan forekomme opgaver af afhjælpende karakter: Glarmesterarbejde El-arbejder Ventilationssystemarbejde VVSarbejde Kølingsarbejde Låseservice Side 6 af 21

7 Der vil i de enkelte delaftalers kravspecifikationer være angivet krav til responstider for Odense-området og for hhv. Midtjylland og/eller Sjælland afhængigt af, hvilke campusser der er option på, i de enkelte delaftaler. Aftalegrundlaget Aftaler vil blive indgået på grundlag af kontrakten, der indgår i dette udbudsmateriale som udkast til rammeaftale. Idet omfang der er forhold der ikke er reguleret i nærværende udbudsmateriale, gælder bestemmelserne i AB92, Syddansk Universitets udgave, som er vedlagt som bilag E Entrepriser der ikke er omfattet af udbuddet Følgende entrepriser er ikke omfattet af nærværende udbud: Deciderede nyanlæg samt ESCO-projekter Energistyringsanlæg Elevatoreftersyn Udbedring af mindre hærværks- og indbrudsskader opstået udenfor almindelig arbejdstid, som varetages af ISS Skadeservice. Ved akutlignende forhold som tilstoppede kloakker, benyttes Slamson. Nybygninger Herudover er der særlige aftaler omkring servicering af specielle anlæg, (CTS). Det bemærkes endvidere, at indgåelsen af rammeaftalen ikke udelukker Ordregivers brug af andre håndværkere, i akutte tilfælde såsom, men ikke begrænset til, storm- og vandskader samt SKP-elever (skolepraktik-elever) i opgaver, der relaterer sig til den pågældende uddannelsesretning Rammeaftalernes opdeling Ordregiver ønsker at indgå de udbudte rammeaftaler med en række leverandører. Der udbydes i alt 13 delaftaler med hovedydelsen Afdelingerne på Fyn og option på Universitets øvrige afdelinger : Delaftaler: Antal rammeaftaleindehavere Estimeret årlige værdi 1 - Tømrerarbejde 3 5,7 mio. DKK 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde DKK 3 - Gartnermedhjælp 2 1,5 mio. DKK Side 7 af 21

8 4 - Smedearbejde og Facader 3 1,5 mio. DKK 5 - Glarmesterarbejde 3 1,1 mio. DKK 6 - Malerarbejde 3 1,2 mio. DKK 7 - Gulvbelægningsarbejde 3 1,6 mio. DKK 8 - Tagdækningsarbejde 3 1,1 mio. DKK 9 - El-arbejder 3 7,1 mio. DKK 10 - Ventilationssystemarbejde 3 2,7 mio. DKK 11 - VVSarbejde 3 3,4 mio. DKK 12 - Kølingsarbejde 3 1,2 mio. DKK 13 - Låseservice 1 1,8 mio. DKK Universitets campusser som er omfattet af hovedydelsen er følgende: Alle adresser på Fyn Universitets Campusser som er omfattet af optionen er følgende: Niels Bohrs Vej 9-10, 6700 Esbjerg Universitetsparken 1, 6000 Kolding Alsion 2, 6400 Sønderborg Sdr. stationsvej 28, 4200 Slagelse Bygningsmasse fordelt pr. delaftale Delaftale Geografiske adresser Procentdel af den samlede estimerede omsætning Hovedydelsen Ca % 1 13 Samtlige adresser på Fyn Option: Ca % 1 - Tømrerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse, 2 - Kloak-, Jord- og Betonarbejde Esbjerg, Kolding 3 - Gartnerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse Kolding fra vækstsæsonens begyndelse 2015 (forår 2015) Esbjerg fra 1/ Smedearbejde og Esbjerg, Kolding, Slagelse Facader 5 - Glarmesterarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse 6 - Malerarbejde Esbjerg, Kolding, Slagelse Side 8 af 21

9 7 - Gulvbelægningsarbejde Esbjerg, Slagelse 8 - Tagdækningsarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg 9 - El-arbejder Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 10 Ventilationssystemarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 11 - VVSarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 12 - Kølingsarbejde Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse 13 - Låseservice Esbjerg, Kolding, Sønderborg, Slagelse Tilbudsgivere kan kun afgive tilbud på den eller de delaftaler, hvortil der er opnået prækvalifikation Efterfølgende køb på rammeaftalerne Direkte køb - Køb hos Leverandør nr. 1 Når det konkrete køb på den enkelte delaftale er fra 0 til kr. skal der købes hos den højest rangerede rammeaftaleindehaver på den enkelte delaftale. I forbindelse med direkte tildeling, vil det være muligt som leverandør at frasige sig opgaven, hvis opgaven overstiger ens kapacitet på det givne tidspunkt for anmodning. Dette får ingen indflydelse på tildeling af fremtidige opgaver. På samme måde er det også muligt for leverandøren at sige nej til at byde på enkelte opgaver, der kommer i miniudbud. Alle direkte køb på rammeaftalen sker til de i Tilbudslisten bilag C.1-13 angivne timepriser. Der kan aftales en fast pris for udførelse af arbejdet sammen med bestilleren. Timeprisen må dog ikke overstige den angivne timepris i Tilbudslisten bilag C Miniudbud Når det konkrete køb på den enkelte delaftale forventeligt er større end DKK ekskl. moms, købes der ind på baggrund af et miniudbud, hvor alle rammeaftaleindehavere inviteres til at afgive tilbud om det konkrete indkøb. Timeprisen konkurrenceudsættes ved miniudbud igen, men må aldrig være højere end den i Tilbudslisten bilag C.1-13 angivne priser. Der kan i miniudbuddet angives en fastpris for arbejdsopgaven/projektet. Ved miniudbud er tildelingskriteriet lave- Side 9 af 21

10 ste pris. Miniudbud kan både gennemføres inklusiv og eksklusiv materialer. I det sidste tilfælde har Syddansk Universitet valgt at levere disse som bygherreleverance. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om separat sikkerhedsstillelse. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud tillade brugen af underleverandører. Syddansk Universitet kan i forbindelse med miniudbud stille krav om sociale klausuler såfremt dette findes proportionalt. AB92, Syddansk Universitet udgaven, kan tilrettes fra miniudbud til miniudbud i det omfang tilretningen er i overensstemmelse med udbudsregler. Åbning af miniudbud finder sted umiddelbart efter det i miniudbudsmaterialet angivne tidspunkt. Åbningen af tilbuddene vil foregå elektronisk, hvorefter Syddansk Universitet foretager en vurdering af de indkomne tilbud. Yderligere information om Ordregivers tildeling findes i pkt Hovedydelsen Nærværende udbud af håndværkerydelser omfatter en rammeaftale med 13 delaftaler som gælder i 3 år fra Rammeaftalens ikrafttræden i perioden 01. januar 2015 og til 31. december Rammeaftalens hovedydelse er varetagelse af daglige, planlagte og akutte vedligeholdelsesopgaver på universitets bygninger og arealer beliggende på Campusvej 55, 5230 Odense M, Niels Bohrs Alle 1, 5230 Odense M og J. B. Winsløws Vej 9, 15-25, 5000 Odense C. Hovedydelsen omfatter kun vedligeholdelsesopgaver og ikke nybygninger Optioner Der er i nærværende Rammeaftale en option på forlængelse af kontraktperioden, hvor Ordregiver med et skriftligt varsel til leverandørerne på 6 måneder kan forlænge kontraktperioden for 1 x 12 måneder. Rammeaftalen kan maksimalt gælde i 4 år fra den oprindelige ikrafttrædelsesdato. Option på håndværkerydelser i de øvrige byer. Rammeaftalerne indeholder ligeledes en option på tilkøb af håndværkerydelser i de øvrige byer, som er oplistet i pkt Det er tale om en option på tilkøb af håndværkerydelser på de enkelte delaftaler i de øvrige byer, som ikke er byer der er omfattet af hovedydelsen. For yderligere information om, hvilke øvrige Side 10 af 21

11 byer der er option på i de enkelte delaftaler, samt optionens angivne procentdel af den samlede estimerede omsætning se pkt. 3.3, Bygningsmasse fordelt pr. delaftale. I de enkelte delaftalers kravspecifikationer, bilag B og B.1-13 er der angivet krav både til håndværkerydelsen i Odense og i de øvrige byer. I de delaftaler hvor der er forskellige krav til håndværkerydelsen i Odense og i de øvrige byer, er der gjort opmærksom på dette i delaftalens kravspecifikation, bilag B og B.1-13, ved hhv. krav for alle byer, krav for Odense særskilt, samt krav for øvrige byer end Odense særskilt. Såfremt der intet er nævnt herom i kravspecifikationer, bilag B og B.1-13, er alle krav gældende for håndværkerydelsen både i Odense og i de øvrige byer som delaftalen omfatter. Såfremt Ordregiver vælger at gøre brug af en option i en af delaftalerne er disse oplistede krav gældende. Tilbudsgiver skal i de enkelte delaftalers Tilbudslister, bilag C.1-13, angive en samlet tilbudssum for evt. udnyttelse af optionen. Denne tilbudssum skal være inkl. alle Leverandørens udgifter, herunder udgifter og omkostninger til levering, offentlige afgifter, transport, forsikringer, administration, uddannelse, servicevogn, kørsel, miljøtillæg mv. Ordregiver gør opmærksom på, at hvis en delaftale indeholder en option, vil denne option alene kunne udnyttes, hvis hovedkontrakten stadig er i kraft. Ordregiver gør ligeledes opmærksom på, at en option er en nærmere beskrivelse af hvornår og hvad Ordregiveren kan købe af ekstraydelser. Optionen giver hermed Ordregiver mulighed for at foretage tilkøb til en kontrakt. En option giver Ordregiver en ret men ikke pligt til at handle i henhold til optionen. 4. Udbudsprocedure Udbudsforretningen gennemføres som et begrænset udbud i overensstemmelse med EU s udbudsregler om offentlige myndigheders indkøb, jf. Europa- Parlamentets og Rådets direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts Ved et begrænset udbud kan alene prækvalificerede ansøgere afgive tilbud. I tildelingsfasen foretager ordregiver en konkret vurdering af de indkomne tilbud på de enkelte delaftaler og på baggrund heraf besluttes det, hvilke tilbudsgivere, der skal være på de enkelte rammeaftaler. Tildelingen vil ske på baggrund af det i pkt. 4.3 angivne tildelingskriterium. Side 11 af 21

12 4.1. Tilbudsvurdering Indkomne tilbud evalueres enkeltvis for de respektive delaftaler, hvortil der er afgivet tilbud. Der foretages en samlet vurdering af de indkomne tilbud inden for det i afsnit 4.3 opstillede tildelingskriterium. Ordregiver kontrollerer, at tilbuddet er konditionsmæssigt, hvilket vil sige, at tilbuddet opfylder følgende punkter: At Tilbudsgiver er prækvalificeret herunder prækvalificeret til den delaftale, der afgives tilbud på. At tilbuddet er indkommet rettidigt, jf. pkt. 5.2 nedenfor. At tilbuddet er afleveret på den korrekte måde, jf. pkt.5.3, samt tilbuddet overholder alle form- og procedurekrav, jf. nærværende pkt. 4. At der ikke er taget forehold for kontrakten eller grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, jf. pkt. 6.7 nedenfor Alternative bud Ordregiver accepterer ikke alternative bud. De afgivne tilbud skal fremtræde som fuldstændige tilbud, der på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning. Tilbud, der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Tildeling af Rammeaftalen - Tildelingskriterium Alle konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret på baggrund af tildelingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige tilbud. Underkriteriet pris, vægter 60 % Tilbudsgiver skal udfylde alle priser i Tilbudslisten, bilag C.1-13 for den delaftale, der ønskes afgivet tilbud på. Priserne angives som enhedspriser i danske kroner fratrukket rabat (nettopriser) og eksklusiv moms. Priserne på varerne skal fremgå af Tilbudslisten, jf. bilag C Side 12 af 21

13 Timepriserne dækker alle Leverandørens udgifter, herunder udgifter og omkostninger til levering, offentlige afgifter, transport, forsikringer, administration, uddannelse, servicevogn, kørsel, miljøtillæg mv. Såfremt man ikke tilbyder lærlinge- og/eller ufaglærte timer, på de delaftaler hvor dette ønskes, skal prisen sættes til den samme som ved svendetimer. Øvrige underkriterier for alle delaftaler er som følgende: Ud over pris, er evalueres de indkomne tilbud ud fra underkriterierne Kvalitet samt organisering og samarbejde og Udviklingsmuligheder for samarbejdet med SDU. Sammen med tilbuddet ønskes tilbudsgivers skriftlige bud på en beskrivelse af Kvalitet samt organisering og samarbejde og De tilbudte udviklingsmuligheder for SDU i samarbejdet Kvalitet samt Organisering og Samarbejde, vægter 20 % Kvalitet samt Organisering og Samarbejde opdeles i to underkriterier: Kvalitet Syddansk Universitet mener med kvalitet den håndværksmæssige udførelse af opgaverne, rengøring efter opgaven og afhjælpning af mangler. Max point for kvalitet gives til tilbudsgiver, som er i stand til at beskrive en simpel, men godt fungerende egenkontrol af den håndværksmæssige kvalitet og opfølgning på arbejdet Organisering og Samarbejde Syddansk Universitet mener med organisering og samarbejde, styringen af tid og økonomi i de konkrete projekter, samt sikring af medarbejdernes engagement i opgaveløsningen. Max point for Organisering og Samarbejde gives til tilbudsgiver, som er i stand til at beskrive en simpel, men nem kommunikerbar model for styring af tid og økonomi i de konkrete projekter. Modellen skal redegøre for, hvordan der i rette tid tages hånd om konstaterede afvigelser fra tidsplaner og aftalt økonomi. Udviklingsmuligheder for samarbejdet med Syddansk Universitet, vægter 20 % Side 13 af 21

14 Syddansk Universitet mener med Udviklingsmuligheder for samarbejdet med SDU tilbudsgivers initiativer til at sikre faglig sparring med ordregivers kontaktpersoner, tilbudsgivers forslag til effektivisering af samarbejdet og tilbudsgivers evne til at bringe udvikling og innovation ind i samarbejdet. Max point gives til tilbudsgiver, som på en overbevisende og letforståelig måde, beskriver hvordan faglig sparring kan opnås og kommer med forslag til, hvordan det daglige samarbejde kan effektiviseres, både hvad angår tid og hvad angår tilfredshed med det daglige samarbejde. 5. Tilbudsbetingelser Tilbudsgiver skal afgive tilbud på grundlag af nærværende udbudsmateriale, som består af følgende dokumenter: Bilag A - Udbudsbetingelser Bilag B Samlet kravspecifikation Bilag B Specifikke kravspecifikationer for de enkelte delaftaler Bilag C Tilbudslister Bilag D Udkast til rammeaftale Bilag E AB 92 Syddansk Universitets udgave Bilag F Velkomstfolder Udbudsmaterialet samt evt. supplerende dokumenter og meddelelser er offentliggjort via EU-Supply.dk, hvor alle prækvalificerede tilbudsgivere har adgang hertil. Endelig aftale indgås på grundlag af vedlagte udkast til Rammeaftale med bilag Tilbudsgivers kontaktperson Ordregiver vil sende alle meddelelser under udbudsforretningen til den person, der er angivet som kontaktperson i EU-Supply Tilbudsfrist Tilbudsfristen er den 03. november 2014 kl. 13:00. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens udløb, vil automatisk blive afvist af systemet (EU-Supply) Indleveringsadresse Dette udbud gennemføres elektronisk, hvilket betyder, at tilbud SKAL indsendes elektronisk via. Side 14 af 21

15 Tilbud modtaget på andre måder end gennem EU-Supply vil ikke blive taget i betragtning Vedståelsesfrist Tilbud skal være bindende i 6 måneder efter tilbudsfristens udløb. Såfremt tilbudsgiver får meddelelse om, at ordregiver har identificeret tilbudsgivers tilbud som det vindende bud, er ordregiver indtil udløbet af vedståelsesfristen berettiget til ved skriftlig meddelelse til tilbudsgivers kontaktperson at forlænge vedståelsesfristen med yderligere 6 måneder. 6. Generelt information til tilbudsgivere 6.1. Spørgsmål og svar Tilbudsgiver opfordres til at fremsætte skriftlige spørgsmål til materialet samlet og senest den 20. oktober 2014 kl. 13:00. Spørgsmål modtaget efter dette tidspunkt vil blive besvaret i det omfang det er muligt at fremkomme med en besvarelse senest 6 dage inden tilbudsfristen. Alle spørgsmål til ordregiver forud for tilbudsafgivelsen skal ske via Syddansk Universitets udbudssystem: Alle spørgsmål skal starte med en entydig reference til, hvilket eller hvilke afsnit i udbudsmaterialet, som spørgsmålet vedrører. Spørgsmål og svar vil blive gjort tilgængelige for alle tilbudsgivere i en anonymiseret form i EU-Supply senest den 27. oktober Yderligere oplysninger til udbudsmaterialet Såfremt ordregiver finder det relevant, vil ordregiver frem til 6 dage før tilbudsfristens udløb offentliggøre yderligere oplysninger til udbudsmaterialet. Det er tilbudsgivernes eget ansvar løbende at holde sig orienteret i EU-Supply. Besigtigelse Forinden afgivelse af tilbud giver universitetet tilbudsgiverne mulighed for at besigtige universitets bygninger på Campusvej 55, inden for de delaftaler, hvortil der er opnået prækvalifikation. Side 15 af 21

16 Besigtigelsen af bygningerne på Campusvej 55, 5230 Odense M forventes at finde sted i ugerne 40 og 41. Besigtigelsen af bygningerne forventes at tage 2-3 timer. Såfremt der ønskes besigtigelse af en af de øvrige byer på en delaftale, hvorpå man som Tilbudsgiver er blevet prækvalificeret, skal man rette henvendelse til universitets kontaktperson. Universitetet vil komme med nærmere informationer herom, når tidspunktet nærmer sig. AB 92 Syddansk Universitet udgaven Hvor intet andet er anført i udbudsmaterialet, finder AB 92 med Syddansk Universitets tillæg og fravigelser anvendelse. AB 92 med Syddansk Universitets tillæg og fravigelser er vedlagt som bilag E Ændringer af udbudsmateriale Såfremt ordregiver har ændringer til det oprindeligt udsendte udbudsmateriale, vil det tilrettede udbudsmateriale blive gjort tilgængeligt på følgende hjemmeside: Sprog Tilbuddet skal udfærdiges på dansk, mens bilagsmateriale af generel karakter kan være på engelsk, svensk eller norsk. Såfremt den ordregivende myndighed anmoder herom, skal tilbudsgiver uden omkostninger for den ordregivende myndighed sørge for oversættelse af hele eller dele af bilagsmaterialet. Endelig rammeaftale vil blive indgået på dansk Honorar Tilbudsgiver modtager intet honorar i forbindelse med deltagelse i denne udbudsforretning, herunder honorar for udarbejdelse af tilbud Ejendomsret til modtagne tilbud Alle dokumenter, som fremsendes af tilbudsgiver, betragtes som ordregivers ejendom. Side 16 af 21

17 6.7. Forbehold Tilbudsgiver er ikke berettiget til at tage forbehold over for indholdet af bestemmelserne i udkastet til Rammeaftalen, i forhold til ubetingede krav i kravspecifikationen, jf. bilag B og B.1-13, eller over for de grundlæggende udbudsbetingelser. Tilbud, der indeholder forbehold i forhold til de fastlagte udbuds- og kontraktvilkår vil derfor ikke blive taget i betragtning i forbindelse med tilbudsvurderingen. Tilbudsgiver opfordres til hurtigst muligt at henlede ordregivers opmærksomhed på eventuelle uhensigtsmæssige krav af betydning for udbudsmaterialet jf. pkt Rammeaftalerne har altid forrang frem for leverandørens standardvilkår, forretningsbetingelser, branchesædvaner o. lign. Dette gælder uanset leverandøren ved afgivelse af tilbud, levering, ordrebekræftelse eller fakturering mv. vedlægger sine egne betingelser Tavshedspligt, fortrolighed, aktindsigt mv. Nærværende udbudsmateriale og eventuelt supplerende materiale skal behandles fortroligt. Tilbudsgiver skal iagttage ubetinget tavshed over for uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivernes kendskab i forbindelse med tilbudsgivning og løsning af opgaven. Det skal bemærkes, at ordregiver er underlagt de generelle regler om offentlighed i forvaltningen, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven, der kan berettige parter og andre til at få aktindsigt. Ordregiver meddeler ikke aktindsigt i følsomme oplysninger, uden forinden at have givet den, som oplysningen vedrører, adgang til at udtale sig herom. Særligt følsomme oplysninger, der efter lovgivningen er tavshedsbelagte, må normalt ikke videregives, idet der dog kan være pligt til videregive dem til andre offentlige myndigheder. Med forbehold for ovenstående offentliggør ordregiver ikke oplysninger, som tilbudsgiveren har fremsendt, og som tilbudsgiveren har betegnet fortrolige. Side 17 af 21

18 6.9. Forhandling ikke mulig Det skal understreges, at tilbudsgivere og ordregiver ikke vil kunne forhandle om de afgivne tilbud i et omfang, der overskrider de rammer, som blandt andet er angivet i en fælleserklæring fra Rådet og Kommissionen i forbindelse med direktiv 71/305/EØF. Rådet og Kommissionen erklærer her,... at fremgangsmåderne med offentligt eller begrænset udbud udelukker enhver forhandling med ansøgere eller bydende om grundlæggende elementer i kontrakterne, som ikke vil kunne ændres uden fare for konkurrencefordrejning, og der må navnlig ikke forhandles om priser; der må kun finde drøftelser sted med ansøgere eller bydende, når det sker med henblik på at præcisere eller supplere indholdet af deres bud eller de ordregivende myndigheders krav, og i det omfang dette ikke giver anledning til forskelsbehandling. Det er derfor nødvendigt, at tilbuddene behandler alle relevante forhold, herunder angiver samtlige priser (inkl. eventuelle rabatter og lignende) på et så detaljeret niveau som overhovedet muligt, og at tilbuddene er præcise i enhver henseende. Af den grund er det yderst vigtigt, at de afgivne tilbud er fyldestgørende udformet, således at tilbuddene på alle punkter opfylder udbudsmaterialets krav til tilbuddenes indhold og udformning, og at tilbuddene indeholder alle de efterspurgte oplysninger. Tilbud der ikke opfylder disse krav vil ikke blive taget i betragtning ved tilbudsvurderingen Udbyders afklarende spørgsmål Tilbudsgiver bør sikre, at tilbuddet er fuldstændigt, klart og entydigt, så der ikke vil være behov for yderligere kontakt mellem tilbudsgiver og ordregiver før efter underretningen om tildelingsbeslutningen. I tiden mellem modtagelsen af tilbud og frem til ordregiver giver underretning om tildelingsbeslutningen, kan tilbudsgiverne ikke påregne, at der vil være kontakt med ordregiver, og eventuel kontakt vil ske på foranledning af ordregiver, og i givet fald kun for at opnå afklaring af eventuelle tvivlsspørgsmål. Der er ganske snævre rammer for hvilken dialog, der må være i denne periode. Side 18 af 21

19 Ordregiver er inden for udbudsrettens grænser berettiget til at kontrollere oplysninger givet i tilbud, herunder er tilbudsgiver forpligtet til hurtigst muligt at yde rimelig bistand i anledning af henvendelsen fra ordregiver i dette øjemed. 7. Krav til tilbuddets opbygning 7.1. Obligatoriske tilbudsdokumenter Tilbud skal afgives ved at udfylde følgende: Bilag C Tilbudsliste Afgive beskrivelse af de øvrige underkriterier. Tilbud skal afgives ved at udfylde Tilbudslisten, bilag C.1-13, som vedrører den eller de delaftaler hvortil Tilbudsgiver har opnået prækvalifikation. Såfremt relevante bilag ikke er udfyldt i sin helhed, vil tilbuddet blive anset for ikkekonditionsmæssigt og afvist af Ordregiver Tilbudslisten Tilbudslisten i bilag C er opbygget som følgende: Tilbudsgiver skal angive den samlede evalueringspris både for hovedydelsen og for optionen, på delaftalen hvortil der afgives tilbud, pkt. 1 Bilaget skal underskrives og de anførte mindstekrav bekræftes at være overholdt, pkt. 1 Overblik over Tilbudslisten pkt. 2. Information om tilbudsmaterialet, pkt. 3 Timepriser, pkt. 3.1 Udkaldstillæg, 3.2 Materialer, 3.3 Materiel, 3.4 Tilbudsevaluering, pkt. 4. Eksempel på korrekt udfyldt tilbudsskema med fiktive priser, pkt. 5 Tilbudsliste for håndværkerydelsen i Odense, pkt. 6. Tilbudsliste for håndværkerydelsen i de øvrige byer, pkt Delaftaler Der udfyldes én tilbudsliste pr. delaftale, hvortil Tilbudsgiver har opnået prækvalifikation til. Tilbudslisten vil blive anvendt af Ordregiver i forbindelse med evalueringen af underkriteriet pris, som beskrevet i pkt Side 19 af 21

20 Såfremt tilbudslisten, bilag C ikke er udfyldt i sin helhed vil tilbuddet blive anset for ukonditionsmæssigt. 8. Underretning om tildelingsbeslutningen 8.1. Retsvirkning Alle deltagere i udbudsforretningen vil hurtigst muligt og samtidig få skriftligt underretning om tildelingsbeslutningen via EU-Supply. Underretning om tildelingsbeslutningen til de vindende tilbudsgivere er ikke et løfte om at ville indgå kontrakt med tilbudsgiverne, men alene underretning om, at tilbudsgiverne efter ordregivers vurdering har afgivet de vindende tilbud. Der er ingen kontrakt eller løfte herom, før eventuel kontrakt er underskrevet af alle parter. Kontrakt kan først indgås efter udløbet af standstill-perioden, jf. håndhævelseslovens 3. Ordregivers underretning om tildelingsbeslutningen fritager ikke forbigåede tilbudsgivere fra forpligtelserne efter tilbuddet, der fortsat er bindende i overensstemmelse med afsnit 5.4. Meddelelse om resultatet af udbudsforretningen vil blive bekendtgjort i Den Europæiske Unions Tidende i overensstemmelse med de herom gældende regler. 9. Aflysning Indtil udbuddet er afsluttet med indgåelse af endelig kontrakt, underskrevet af begge parter, vil udbudsforretningen af den Ordregivende myndighed kunne aflyses, såfremt der er en saglig grund hertil. Side 20 af 21

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet

Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015. Udlejning af cykelværksted. til. Syddansk Universitet Annonceringsbetingelser offentlig annoncering Juli 2015 Udlejning af cykelværksted til Syddansk Universitet 1 Indhold 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Annonceringens omfang... 3 2.1. BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast]

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Udbudsbetingelser - Begrænset udbud [Høringsudkast] Indkøb på Kantine -og Undervisningsinventar, samt Tavler Til Aalborg Universitet Danmarks Tekniske Universitet Syddansk Universitet Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk

Udbudsbetingelser. Begrænset udbud af. Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 Udbudsbetingelser Begrænset udbud af Rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud.

Sagsnr. 2014-10934 Udbudsbetingelser - Offentligt udbud Udbud af brystproteser UDBUDSBETINGELSER. Rammeaftale. Offentligt udbud. UDBUDSBETINGELSER Rammeaftale Offentligt udbud af brystproteser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM UDBUDDET 2 1.1. Indledning 2 1.2. Ordregivende myndighed: 2 1.3. Kontakt i forbindelse med udbuddet 2 2. UDBUDDETS

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag

Udbudsbetingelser Indkøb af skilte til affaldsoplag Indkøb af skilte til affaldsoplag INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. INDLEDNING.... 1 2. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED.... 1 3. UDBUDSMATERIALET.... 1 4. UDBUDDETS OMFANG.... 2 5. TILDELING AF KONTRAKT.... 2 5.1. Tildelingskriterier....

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet

Udbudsbetingelser. Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem. Aalborg Universitet Udbudsbetingelser Kontrakt om levering af rejse- og udlægssystem Aalborg Universitet Indholdsfortegnelse 1. Ordregiver og kontaktperson... 3 2. Udbudsmateriale... 3 3. Opgavens omfang... 3 4. Kontraktvilkår...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017

Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk. Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Kort & GIS J.nr. 16-560-000011 Ref. SANESK Den 6. januar 2017 Udbudsbetingelser: Udbud offentliggjort på udbud.dk Satellitbilledopgaver til landbrugskontrol 2017 Indhold 1. Indledning... 1 2. Betingelser...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

FORELØBIG 6. AUGUST 2015

FORELØBIG 6. AUGUST 2015 SEPTEMBER 2015 VORDINGBORG KOMMUNE OPS om etablering og teknisk drift af Vandhuset i Vordingborg APPENDIKS 3 Udbudsvilkår FORELØBIG 6. AUGUST 2015 2 INDHOLD 1 Indledning 4 2 Det endelige udbudsmateriale

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning

UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER. EU-udbud, totalrådgivning UDBUDSBETINGELSER ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER EU-udbud, totalrådgivning 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Kontraktens indhold Morbærhaven i Albertslund skal renoveres. I den forbindelse har Albertslund Ungdomsboliger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT)

Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Udbud af vintervedligeholdelse i Ballerup Kommune Bestemmelser om Udbud og Tilbud (BUT) Begrænset udbud Ballerup Kommune Center for By, Erhverv og Miljø Sags id: 05.07.02-G01-4-14 Dato: 5. april 2016 Udarbejdet

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift

Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift BETINGELSER For begrænset udbud af Miljøministeriets fælles udbud af kantinedrift 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Den ordregivende myndighed under denne udbudsforretning er Miljøstyrelsen Koncern Indkøb

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Naturfaglig bistand til sagsforberedende arbejde på husdyrbrugområdet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for. Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid U D B U D S B E T I N G E L S E R for Udbud af fast mængde 2009 (udbudsgruppe 1.28.a) L02BB03 Bicalutamid Udbud 1.28.a erstatter det pr. 3. december 2008 aflyste udbud 1.26.a. Udbud 1.28.a adskiller sig

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring,

Kontakt: Jeanette Brockdorff Flygenring, Udbudsbetingelser 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud, udbudsbetingelserne, indeholder dels orienterende oplysninger om den udbudte opgave, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. Udbudsprocessen

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Udbudsbrev. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att.: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malene.frederiksen1@fredericia.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE

UDBUDSBETINGEL- SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen SER FOR SURVEY OM MEDBORGERSKAB BLANDT UNGE UDBUDSBETINGEL- KØ- BENHAVNERE VERSION AUGUST 2015 DATO: 03/08 2015 Sags nr.: 2015-0140809 OFFENTLIGT

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning

UDBUDSBETINGELSER. for. Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning UDBUDSBETINGELSER for Kontrakt om administration af Folkekirkens Selvforsikringsordning 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Ministeriet for Ligestilling og Kirke Frederiksholms Kanal 21, 1220 Kbh. K Hjemmeside:

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning... 3. 2. Generelle forhold... 3. 3. Udbudsmateriale... 4. 4. Den udbudte rammeaftale... 5 Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftaler om levering af konsulentydelser i forbindelse med gennemførelse af kursusmoduler til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER

PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER PRÆKVALIFIKATIONSBETINGELSER Begrænset udbud af indkøbsordning September 2015 1. Indledning Disse prækvalifikationsbetingelser gælder for Aarhus Kommunes (herefter benævnt "Ordregiver") udbud af indkøbsordning

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.11 Internetforbindelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 5 3.1. Rammeaftalens sortiment...

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER Februar 2016. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER Februar 2016 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om bistand til Miljøstyrelsens kontrol med overførsel af affald efter EU Transportforordning nr. 1013/2006 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING

REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING REVIDEREDE UDBUDSBETINGELSER FOR OFFENTLIGT EU-UDBUD AF SKI RAMMEAFTALE 04.50 VEDRØRENDE ANSKAFFELSE AF FORBRUGSARTIKLER MED FORPLIGTENDE TILSLUTNING EU Udbud nr.: 2011/S 105-172038 Og efterfølgende rettelse

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Udbudsbetingelse. Udbudsbetingelser. Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer. Forsyning Helsingør Spildevand A/S Udbudsbetingelse Udbudsbetingelser Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer Forsyning Helsingør Spildevand A/S Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddets omfang...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud

Udbudsbetingelser. Rammeaftale. Bistand til planlægning af jordfordeling. EU-udbud Udbudsbetingelser Rammeaftale Bistand til planlægning af jordfordeling EU-udbud Indhold 1. Introduktion... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Beskrivelse af den udbudte ydelse...

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". 1. Indledning Væksthus Midtjylland indbyder herved til at afgive tilbud på aftaler om levering af konsulentydelser til

Læs mere

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland

Udbudsbetingelser. Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Udbudsbetingelser Offentligt EU-udbud af A. 1 stk. chassis til videre opbygning B. Opbygning af 1 stk. vandtankvogn til Brand og Redning Djursland Danmark-Grenaa: Brandkøretøjer med vandtank 2014/S 228-402262

Læs mere

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME

TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME GULDBORGSUND VARME A/S GULDBORGSUND VAND A/S TILBUDSINDHENTNING PLEJE AF GRØNNE OMRÅDER VAND OG VARME TILBUDSBETINGELSER MARTS 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 KONTRAKTENS OMFANG... 3

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart

Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart Assens Kommune Aftalemateriale Tilbudsindhentning Prisaftale på bandager og ortoser Kontraktstart 01.09.2016 Indhold Prisaftale på bandager og ortoser i Assens Kommune... 3 1. Indledning... 3 1.1 Generel

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Rensning af nyplantede skovarealer for Naturstyrelsen Østsjælland 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest

Udbudsbetingelser Rammeaftale 50.32 Kontormøbler Vest Udbud dsbetingelser Rammeaftalee 50.32 Kontormøbler Vest Rammeaftale 50.32 Kontormøbler - Vest Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt

Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt Til Udbudsbetingelser - Reserveforsyning til Anholt 5. november 2015 PBU/PBU Energinet.dk Udbud af systemydelser 1. Indledning Energinet.dk indbyder hermed til at afgive tilbud på Reserveforsyning til

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma)

Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 2: Udbudsbetingelser - Rammeudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK

UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK Udbud af Dødstartsreserve i DK1 2019-2021 1/6 Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia NOTAT UDBUD AF DØDSTARTSRESERVE I DK1 2019-2021 +45 70 10 22 44 info@energinet CVR-nr. 28 98 06 71 Dato: 21.

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner

UDBUDSBETINGELSER. for. Indkøb af pavilloner UDBUDSBETINGELSER for Indkøb af pavilloner 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Hjemmeværnskommandoen Overgaden oven Vandet 62B 1415 København K Hjemmeside: www.hjv.dk Kontaktperson: John Nielsen E-mail adresse:

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet

UDBUDSBETINGELSER November 2015. Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet UDBUDSBETINGELSER November 2015 Offentligt udbud af Rammeaftale vedrørende indkøb af VVS- og Blikkenslagerydelser til Aarhus Universitet Aarhus Universitet Indkøbskontoret Fuglesangs Allé 26 8210 Aarhus

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF

Udbudsbetingelser. EU udbuds nr. 2015/S xxx-xxxxxx. Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Version 1.1 Revideret 20.01.2015/PEAF Udbudsbetingelser Levering af vekslere, beholdere og automatik mv. til varmecentraler 2015+ Delrammeaftale 1, pladevarmevekslere og varmtvandsbeholdere Delrammeaftale

Læs mere